Kunnanhallitus nro 14/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden seuranta Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittely Vuoden 2012 talousarvion muuttaminen Kunnanhallituksen vuoden 2012 talousarvion investointiosan muuttaminen Virkojen ja tointen perustaminen perusturvaosastolle Osallistuminen Hinku hankkeeseen Rosk'n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jäteyhtiö Oy:n fuusio Lohjan, Karkkilan, n ja Vihdin ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon yhteistoiminnan jatkaminen Vuoden 2012 talousarvion investointimäärärahojen muuttaminen teknisen lautakunnan osalta KH 190 Jäsenten valinta äänestysalueiden vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan / Kunnallisvaalit 2012 KH 191 KH 192 KH 193 Kunnanjohtajan vuosiloma Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 14/2012 Kokouspaikka- ja aika Läsnä olevat jäsenet Kunnantalo klo Muut läsnä olevat Asiat Allekirjoitukset Arto Penttinen puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintopäällikkö

3 Sivu 3 KH 179 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 180 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistyslautakunta 7/ Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 2/ Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoimitusjaosto 2/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta 8/ Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 2/ Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Johdon sihteerin osallistuminen vaalijärjestelmän kenraaliharjoitukseen Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Henkilökohtaisen lisän myöntäminen Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 KH 181 TALOUDEN SEURANTA Liite 1 käsittelee jokaisessa kokouksessaan talousseurannan. Kunnanvaltuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja tilanteiden mukaan. Samalla kunnanvaltuustolle esitetään myös talouden seuranta. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee liitteen mukaisesti tiedoksi toiminnallisten tavoitteiden ja talouden seurannan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 KH:259 /2012 KH 182 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY Tarkastuslautakunta on laatinut oheismateriaalina olevan arviointikertomuksen vuodelta 2011 ja valtuusto on käsitellyt sen Kunnanvaltuusto päätti lähettää arviointikertomuksen kunnanhallitukselle ja lautakunnille tiedoksi ja velvoitti ne käsittelemään arviointikertomuksen. toteaa, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus on käsitelty sivistyslautakunnassa , teknisessä lautakunnassa ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2011 tiedoksi ja ilmoittaa ottavansa toiminnassaan huomioon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät asiat. Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 KH:476 /2012 KH 183 VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Vuoden 2012 talousarvion verotuloiksi on hyväksytyssä talousarviossa merkitty 23,52 miljoonaa euroa kunnallisveron osalta, 0,524 miljoonaa euroa yhteisöveron osalta ja 1,759 miljoonaa euroa kiinteistöveron osalta. Yhteensä verotuloarvio oli 25,803 miljoonaa euroa. Tämän hetken ennusteen mukaan kunnan verotuloarviota on syytä tarkistaa. Muun muassa kiinteistöverojen laskeminen vuodelle 2012 ja marraskuun verotulojen oikaisutilitys aiheuttavat muutostarpeen talousarvion verotuloarvioon. Kuntaverojen kertymäosuuden arvioidaan vuoden 2012 osalta olevan 23,156 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotulojen 1,352 miljoonaa euroa. Yhteisöverokertymäksi arvioidaan noin 0,46 miljoonaa eroa. Tilikauden tulokseksi tulisi näin ollen noin euroa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää vuoden 2012 talousarvion kunnallisverotuloiksi 23,156 miljoonaa euroa, kiinteistöverotuloiksi 1,352 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloiksi euroa. Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 KH:477 /2012 KH 184 KUNNANHALLITUKSEN VUODEN 2012 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN n kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan Lohjan, n, Inkoon ja Karjalohjan välisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalueen hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen puitteissa. Lohjan kaupunginvaltuusto on päättänyt irtisanoa ko. sopimuksen päättymään n kunnanvaltuusto on päättänyt, että n kunta järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut itsenäisesti lukien. Inkoon kunnan kanssa voidaan kuitenkin tehdä yhteistyötä muun muassa palveluiden rakentamisessa, sosiaali- ja terveydenhuollon it-palveluissa sekä perustamalla tarvittaessa joitakin yksittäisiä yhteisiä virkoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen edellyttää muutostöitä taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Vuoden 2012 talousarviossa ei ole varauduttu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Yli euron hankinnat tulee käsitellä investointiosassa. Jos hyödyke koostuu useasta eri komponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää euroa, se merkitään käyttöomaisuuteen ja kirjataan normaalisti poistoina vaikutusaikanaan kuluksi. Kunnan talousarvion valmistelussa on aktivoitavan käyttöomaisuuden rajaksi määritelty euroa eli tämän summan ylittävät hankinnat aktivoidaan käyttöomaisuuteen taseeseen ja sitä pienemmät käyttöomaisuushankinnat kirjataan suoraan kuluksi käyttötalousosaan. Käyttöomaisuuden poistot määräytyvät kuntalain perusteella kirjanpitolain määräysten mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen vaikuttaa olennaisesti ainakin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin kuten Pegasos potilastietojärjestelmään, Proconsona sosiaalityöhön, hammashoidon Winhit järjestelmään. Lisäksi taloushallinnon Raindance ohjelmaan tulee tehdä muutostöitä. Kustannusvaikutus on arviolta noin euroa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. lisätä kunnanhallituksen vuoden 2012 talousarvion investointiosaan uuden kohteen Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä aiheutuvat tietojärjestelmä- ja laitehankinnat ja 2. myöntää hankkeelle euron investointimäärärahan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 KH:475 /2012 KH 185 VIRKOJEN JA TOINTEN PERUSTAMINEN PERUSTURVAOSASTOLLE Perusturvajohtaja johtaa n kunnan perusturvaosastoa, joka jakaantuu kolmeen tulosalueeseen: terveyspalvelut, johtajana johtava lääkäri, sosiaalipalvelut, jota johtaa sosiaalipäällikkö ja vanhuspalvelut, jota johtaa vanhuspalvelupäällikkö. Perusturvaosastolle perustetaan tässä vaiheessa seuraavat virat ja toimet: 1 johtava lääkäri 4 terveyskeskuslääkäriä 1 sosiaalipäällikkö 1 vanhuspalvelupäällikkö 2 sosiaalityöntekijää 2 toimistosihteeriä Näiden virkojen ja tointen henkilöstökuluiksi arvioidaan n /vuosi. Osa näistä viroista ja toimista on laitettu hakuun, jotta varmistettaisiin se, että henkilökunta on saatavissa hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. 1. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se perustaa seuraavat virat ja toimet alkaen: - 1 johtava lääkäri (virka) - 4 terveyskeskuslääkäriä (virka) - 1 sosiaalipäällikkö (virka) - 1 vanhuspalvelupäällikkö (virka) - 2 sosiaalityöntekijää (virka) - 2 toimistosihteeriä (toimi) 2. toteaa, että hakuprosessi niihin virkoihin ja toimiin, joihin tässä vaiheessa on palkattava henkilökuntaa, on aloitettu. Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 KH:447 /2012 KH 186 OSALLISTUMINEN HINKU HANKKEESEEN KH Liite 4 HINKU-hankkeessa kunnat toimivat pienoislaboratorioina kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä etuajassa ja luovat edelläkävijyydellään perustaa tulevaisuuden kilpailukyvylle. Menestykseen uudenlaisilla toimintamalleilla ja ratkaisuilla Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) hankkeen tavoitteena on, että kunta, sen asukkaat ja elinkeinoelämä sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä lähivuosina että tulevina vuosikymmeninä. Tarkoituksena on vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Ekotehokkaat ratkaisut tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja. Tavoitteena on luoda kysyntää ympäristömyötäiselle teknologialle kotimarkkinoilla ja synnyttää suomalaisen teknologian alueellinen näyteikkuna maailmalle. Toiminnalla tavoitellaan kilpailukyvyn kasvattamista alueella, jolla maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nopeasti. Yritykset, virkamiehet, päättäjät, kuntalaiset, tutkijat ja asiantuntijat ideoivat ja räätälöivät yhdessä ratkaisuja, joilla päästöjä voidaan vähentää muun muassa liikenteessä, asumisessa ja elintarvikeketjussa. Kunnissa erityisesti lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä, parannetaan energia- ja materiaalitehokkuutta ja luodaan uusia kumppanuussuhteita. HINKU - hanke nyt ja jatkossa Hanke alkoi syksyllä 2008, jolloin mukana olivat Mynämäki, Padasjoki, Kuhmoinen, Parikkala ja Uusikaupunki. TEKES on tukenut hankkeen ensimmäistä (syksy kesä 2010) ja toista vaihetta (kesä ). Myönteisten kokemusten perusteella kaikki alkuperäiset kunnat päättivät jatkaa hanketta ensimmäisen vaiheen jälkeen ja sitoutuivat pitkänajan päästötavoitteisiin. Hanke jatkuu TEKESin rahoituksen jälkeen eri rahoittajien tukemina eikä hankkeelle ole selvää päättymispäivää. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ollut alusta pitäen hankkeen valtakunnallinen koordinaattori ja pyrkii omalla toiminnallaan luomaan kunnille jatkossakin toiminnan tueksi työkaluja, päästölaskenta- ja asiantuntija-apua, yhteistyöfoorumin ja rahoituksel- Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 lista tukea muun muassa erillishankkeiden kautta. SYKE toimii myös aktiivisena hankkeen valtakunnallisen ja kansainvälisen viestinnän edistäjänä. Vuoden 2011 aikana hankkeeseen on liittynyt Iin kunta ja joukko HINKUkuntien naapurikuntia (Nousiainen, Masku, Laitila, Asikkala ja Rautjärvi) ns. kumppanuuskuntina. Tällä on pyritty lisäämään hankkeen alueellista vaikuttavuutta pienillä askeleilla. HINKU-hankeen johtoryhmän keväällä 2012 tehdyllä päätöksellä kaikki kunnat, jotka sitoutuvat HINKU-kriteerien täyttämiseen, tulevat automaattisesti viralliseksi HINKU-kunnaksi. Kriteereihin kuuluvat pitkänajan (80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasosta) ja lyhyenajan tavoitteet (15 % päästövähennys vuoden 2016 loppuun mennessä) sekä erikseen määritellyt prosessit, joilla varmistetaan kunnan sitoutuminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. HINKU-kunnaksi liittymisen seurauksena kunta tulee automaattisesti edustetuksi HINKU -johtoryhmään. Syksyn 2012 aikana HINKU-hanke järjestäytyy HINKU-foorumiksi, jossa johtoryhmä jatkaa toimintaansa. Tavoitteena on luoda edelläkävijyyteen pyrkiville kunta-, asiantuntija- ja elinkeinoelämätahoille puitteet, joilla varmistetaan hankkeen eteneminen ja yhteiskunnallinen tuki sekä näkyvyys niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Onnistumisen avaimet HINKU -hankkeessa luodaan yhdessä uusia polkuja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Uusia kuntia kannustetaan mukaan jakamalla tietoa toimivista käytännöistä. Hankkeessa kerätään kokemuksia myös esteistä ja vaikeuksista. Tietoa voidaan hyödyntää muun muassa lainsäädäntöä ja tukijärjestelmiä kehitettäessä. Hankkeen onnistumisen avaimet ovat kunnilla itsellään. Päästövähennystavoitteiden haasteiden kääntäminen menestystekijäksi lähtee kunnan erityispiirteiden huomioon ottamisesta. Kunnat ja yritykset kehittävät yhteistyötapoja ja pelisääntöjä, määrittelevät tavoitteet ja toimintasuunnitelmat sekä toteuttavat alustavat käytännön toimet kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Työ edellyttää eri osapuolilta omaa panostusta ja sitouttamista. Olennaisena osana työssä on kustannustehokkaiden ratkaisujen löytäminen ja toteuttaminen sekä päästökehityksen seuranta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Hinku-hankkeen toimintamalli: Kunta Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 - nimeää yhteyshenkilön, joka kokoaa kunnan alueella tehdyt hillintätoimet vuosittain ja toimii tiedonvälittäjänä. - tekee kasvihuonepäästöinventaarion kolmen vuoden välein Kuntaliiton suosituksen mukaan. - perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuina tärkeimmät hallintokunnat. - liittyy työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan kahdenväliseen energiatehokkuussopimukseen (KETS) tai MOTIVA Oy:n energiaohjelmaan (KEO). - laatii vuosittain toimintasuunnitelman kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi, joka sisällytetään vuosittaiseen kunnan talousarvioon sisältäen myös pidemmän aikavälin strategiset tavoitteet ja toimenpiteet - ottaa kasvihuonepäästöjen vähentämisen huomioon kaikessa päätöksenteossaan. - informoi asukkaita, yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia. Länsi- Uudenmaan alueella on KOKO -ohjelman puitteissa Novago Yrityskehitys Oy:n toimesta valmisteltu Hinku-hankkeen toteutusta. Hankkeen käynnistämisen valmistelussa ovat olleet mukana Hanko, Lohja, Nummi- Pusula, Raasepori ja. Hankkeen käynnistämiseen liittyen on valmistunut esiselvitys Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi- Uudenmaan yrityksessä ja kunnissa. Selvityksen tilaajana Novago Yrityskehitys Oy ja toteuttajana Senior & Sons Oy, Reijo Laine. Esiselvityksen tarkoituksena on ollut tuoda esille energiasektorin muutosten vaikutus kilpailukykyyn, ilmastonmuutoksen kasvihuonekaasut muutoksen mittarina, sekä mahdollisuudet energiateknologiaan perustuvien yritysten syntyyn ja laajentumiseen. Tarkastelu on tehty kuntakohtaisesti. Selvityksen yhteydessä tehdyn päästölaskelman mukaan kunnilla on hyvät edellytykset päästöjen alentamiseen jo käytössä olevien energiaratkaisujen kautta. Energiansäästöstä saamansa taloudellisen hyödyn lisäksi kunnat ja yritykset voivat saada materiaalitehokkuudesta kilpailuetua ja imagohyötyä. Jos kunnalla on tahtoa toteuttaa em. toimenpiteitä HINKU -hanke on yksi mahdollisuus. Se poikkeaa muista kuntia koskevista hankkeista siinä, että se kattaa kaiken kunnassa tapahtuvan toiminnan, ei vain kunnan omia energiaasioita. Kunkin kunnan valtuusto tekee päätöksen hankkeen käynnistämisestä ja siihen sitoutumisesta. Länsi-Uudenmaan HINKU -hankkeen organisaatio ja kuntakohtaiset alustavat työryhmät on esitetty liitteenä. Novago Yrityskehitys Oy:n projektijohtaja Seppo Kolo toimii hankkeen yleiskoordinaattorina. Senior & Sons Oy:n projektipäällikkö Reijo Laine toimii asiantuntijakonsulttina ja Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen Hinkuohjausryhmän puheenjohtajana. Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 Perusteita hankkeeseen osallistumiselle HINKU hankkeen kautta on osaltaan vaikuttamassa kansallisten kehitystavoitteiden toteutumiseen ja saavuttamiseen. Lisäksi hankkeen kautta voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hankkeen avulla voidaan kehittää alueella ratkaisu- ja hyödyntämismalleja mm. ilmastostrategiaan, energia- ja elinkeinopolitiikkaan. Parhaimmillaan HINKU hankkeessa mukana oleminen vaikuttaa osaltaan uusien työpaikkojen syntymisenä, imagon kohentumisena sekä alueellisten energiaresurssien aiempaa parempana käyttönä. Liitteenä on HINKU kunnaksi toimintasuunnitelma ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. päättää, että n kunta osallistuu Länsi-Uudenmaan Hinkuhankkeeseen 2. päättää, että n kunta sitoutuu tavoittelemaan alueensa kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä 3. päättää, että n kunta sitoutuu määrittelemään lähiajan kasvihuonepäästötavoitteensa (vähintään 15 % päästövähennys vuoteen 2016 mennessä vuoden 2007 tasosta) ja tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran viidessä vuodessa 4. hyväksyy liitteen mukaisesti HINKU-kunnaksi toimintasuunnitelman. Käsittely: Laaksonen Ryynäsen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti jättäneen asian pöydälle. Päätös: KH 186 Liite 2 Asia jätettiin pöydälle. === Hankkeen kustannukset ja rahoitus Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 Koko Länsi-Uudenmaan hanke tehdään koordinoidusti. Mukana suunnitelmissa ovat n lisäksi Raasepori, Hanko, Lohja, Karjalohja ja Nummi- Pusula. Hankkeen rahoitus vuosina muodostuu kahdesta osasta. Hankkeen koko alueen ohjelmointi, päästölaskenta ja kuntakohtainen koordinointi toteutetaan TEMMin rahoituksella. Työt toteuttaa Novago S. Kolo ja Senior & Sons Oy Reijo Laine. Kunnan rahoitusosuus Novagossa ei muutu tämän hankkeen johdosta. Suomen ympäristökeskus on hankkeen isäntä, mutta ei laskuta kuntia. Kuntien osuus on hankerahoitukseen kirjattu niin, että kunnan edustajien työ energia- ja yritysasioissa, jotka suurelta osin ovat heidän normaalia työtään, ovat hankkeelle osa rahoitusta. Kuntakohtaisia lisäresursseja ei ole erikseen sovittu, mutta toiminnan laajentuessa saattaa resurssitarpeita joillekin kunnille tulla. Niiden osalta rahoitus perustuu saavutettavaan mitattavaan hyötyyn. Mahdolliset lisäresurssit ovat aihekohtaisia asiantuntijoita. Tällaisia ovat mm. energiatehokkuusinvestoinnit ja aiheeseen liittyvät selvitykset. Lisähenkilöitä kuntaan ei suunnitelman mukaan tarvitse palkata. Näiden lisäksi tulee pienehköjä kustannuksia joistakin tilaisuuksista, joita asian edistämiseksi järjestetään. n henkilöstön työmäärä Hinku-hankkeen sisältämiä töitä ovat kullakin toimialalla energiatehokkuuteen ja toiminnan kehittämiseen liittyvät asiat. Hinku tuo siihen laskennan kautta välineen arvioida muutosten merkitystä taloudellisesti ja päästöjen kannalta. Laskenta tehdään koordinoijien toimesta, joten kunnan osuudeksi tulee kohteiden esiintuominen ja yhteistyö hankeosapuolten kanssa. Hyvien tulosten aikaansaaminen lisää luonnollisesti työtä, mutta lisäresurssien tarve on arvioitavissa saatavien hyötyjen kautta myöhemmin. Tiedotus hankkeessa korostuu. Mahdollisia saavutuksia yksittäisistäkin kohteista on tarpeen tiedottaa sisäisesti ja tiedotusvälineissä. n kunnan rahallinen panos Hanke ei sellaisenaan edellytä tiettyä rahallista panostusmäärää. Toisaalta hankkeen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkällä aikavälillä fossiilisista polttoaineista luopumista. Kunnan tekemien aikaisempien selvitysten ja tavoitteiden mukaan hankkeeseen sopivia päästöjä ja kustannuksia alentavia kohteita on valmiina. Rahoitus niihin tulee kunnan normaalin budjetoinnin kautta. Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 Yritysten osalta ratkaisut syntyvät heidän päätöksinään. Toivottavasti hanke antaa niihin muutoksiin vauhtia. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. päättää, että n kunta osallistuu Länsi-Uudenmaan Hinkuhankkeeseen 2. päättää, että n kunta sitoutuu tavoittelemaan alueensa kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä 3. päättää, että n kunta sitoutuu määrittelemään lähiajan kasvihuonepäästötavoitteensa (vähintään 15 % päästövähennys vuoteen 2016 mennessä vuoden 2007 tasosta) ja tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran viidessä vuodessa 4. hyväksyy liitteen mukaisesti HINKU-kunnaksi toimintasuunnitelman. Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 TEKNLTK:261 /2012 KH 187 ROSK'N ROLL OY AB:N JA ITÄ-UUDENMAAN JÄTEYHTIÖ OY:N FUUSIO Liite 3 Tekninen lautakunta on käynyt lähetekeskustelun ja merkinnyt tiedoksi oheismateriaalina olevan Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä- Uudemaan Jätehuolto Oy:n fuusioselvityksen, jonka mukaan jäteyhtiöiden fuusioitumisella voitaisiin tehostaa jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä sekä vähentää hyödyntämiseen ja käsittelyyn liittyviä taloudellisia riskejä. Rosk n Roll Oy Ab on lähettänyt kutsun pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jonka esityslistalla on Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä- Uudenmaan jätehuolto Oy:n yhdistymissopimuksen hyväksyminen. Kokouskutsu ja esityslista ovat oheismateriaalina. Jotta jäteyhtiöiden fuusiosta voidaan päättää ylimääräisessä yhtiökokouksessa, tulee jäsenkuntien hyväksyä liitteenä oleva Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n välinen yhdistymissopimus liitteineen ja ohjeistaa yhtiökokousedustajansa toimimaan niiden mukaisesti. n kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 24 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja myymisestä sekä säätiöiden perustamisesta. Edelleen kunnanhallituksen 3 :n 11 kohdan mukaan kunnanhallitus määrää kunnan edustajan yhteisöjen vuosikokouksiin sekä antaa tarvittaessa toimiohjeet edustajille. päättää, että se 1. merkitsee tiedoksi Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hallituksien sekä omistajakuntien neuvotelleen em. yhtiöiden yhdistymisestä. 2. päättää hyväksyä Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n yhdistymisen liitteenä olevan yhdistymissopimuksen sekä edelleen yhdistymissopimuksen liitteenä olevien osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakevaihtosopimuksen mukaisesti. 3. päättää valtuuttaa n kunnan edustajan allekirjoittamaan lopullisen yhdistymissopimuksen n kunnan puolesta ja tekemään seuraavat tekniset täydennykset ja vastaavat muutokset/lisäykset: Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 osakassopimukseen: Kohta 1: Yhtiön nimi ja y-tunnus; Kohta 3(A): Yhdistymissopimuksen voimaantulon päivämäärä; Kohta 5: Osakkeiden omistamien osakkeiden lukumäärä sopimuksen voimaantulopäivänä; ja Kohta 21: Sopimuksen päiväys. osakevaihtosopimukseen: Kohta 1.2: Uusi Rosk n Roll Oy Ab:n y-tunnus; Kohta 2: Uudet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkeiden numerot; Kohta 5: Osakekirjojen kuolettamista koskevan säännöksen poistaminen tarvittaessa; ja Kohta 9: Sopimuksen päiväys. 4. päättää nimetä kunnanjohtajan n kunnan edustajaksi Rosk n Roll Oy:n pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. 5. päättää osana fuusiota siirtää uudelle yhtiölle kunnan jätehuollon palvelutehtävät jätehuoltolain 43 :n 1 momentin mukaisesti. Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 KH:478 /2012 KH 188 LOHJAN, KARKKILAN, SIUNTION JA VIHDIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTOIMINNAN JATKAMINEN YMPJARAKL Liite 3 Lohjan yhdistymishallitus on omalta osaltaan hyväksynyt Lohjan, Karkkilan, n ja Vihdin uusitun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen ja esittää sen sopijakuntien hyväksyttäväksi. Pöytäkirjaote, jossa sopimusesitys, on liitteenä. Ruotsinkielistä versiota ei ole Lohjan nettisivuilla julkaistu. Otteen on n hallintojohtaja lähettänyt ympäristöpäällikön sähköpostiin Sopimus on palveluiden osalta samansisältöinen kuin aikaisempi sopimus. n maksuosuus on 6 % ja vuodelle euroa. Lohjan organisaatiossa ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät tullaan hoitamaan oman lautakunnan sijaan uuden ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaostossa, jossa n edustus puolittuu yhteen luottamushenkilöön. n ympäristö- ja rakennuslautakunnan johtosäännön 4 :n kohdan 15 mukaan lautakunta päättää sopimusten ja muiden sopimusten solmimisesta, ellei muualla johtosäännössä toisin määrätä. Kohdan 31 mukaan lautakunta valvoo Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimintaa koskevan sopimuksen noudattamista ja 15 :n mukaan ympäristöpäällikkö seuraa Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimintaa. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 15 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää sopimusten ja muiden sitoumusten solmimisesta, milloin muu viranomainen ei tee päätöstä. Asian valmisteluun ympäristöpäällikkö ei ole osallistunut, koska tiedonkulussa n keskustoimistosta on ollut puutteita. Mahdolliset muut palveluiden järjestämisvaihtoehdot ovat selvittämättä. Hangon, Raaseporin ja Inkoon muodostamalla Eteläkärjen ympäristöterveyden yhteistoimintaalueella voisi olla laajentumishalua ja -tarvetta. Sopimuksen yksityiskohtiin on tässä vaiheessa myöhäistä saada muutoksia. Lohjan kaupungin lautakuntaorganisaatioon lienee myös turha toivoa alueelliselle ympäristöterveydelle omaa lautakuntaa ja selkeästi itsenäistä asemaa. Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä sopimusesitys Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: 1. Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi, että Lohja on sanonut yhteistyösopimuksen irti päättymään Lautakunta hyväksyy uusitun yhteistoimintasopimuksen Lohjan yhdistymishallituksen ehdotuksen mukaisesti astumaan voimaan alkaen. Päätös: Ehdotuksen mukaan KH 188 Liite 4 Uutta sopimusta on valmisteltu ns. virkamiestyönä. Sopimuksen hyväksyminen edellyttää kaikkien osallistuvien kuntien hyväksyntää. n kunnan teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 15 :n mukaan ympäristöpäällikön tehtäväksi on määrätty seurata Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimintaa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon yhteistyösopimuksen lukien liitteen mukaisesti. Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 KH:479 /2012 KH 189 VUODEN 2012 TALOUSARVION INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTTAMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA TEKNLTK Vuoden 2012 talousarvion investointiosassa n sydän alueen suunnittelun ja toteutuksen ensimmäiseen vaiheeseen on budjetoitu Saman alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen on budjetoitu Alueelle täksi vuodeksi suunniteltuja investointeja ei käytetä vuonna n sydän -alueen ensimmäisen kerrostalon rakentaminen on suunniteltu aloitettavan syksyllä Palonummi 2 alueen kunnallistekniikan ja teiden rakentamiseen ei ole investoitu määrärahoja vuodelle Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa investointimäärärahaksi suunnitteluun ja teiden rakentamiseen on ehdotettu Palonummi 2 alueen kunnallistekniikan ja teiden rakentaminen olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista aloittaa jo tämän vuoden aikana. Rakentaminen tulisi keskittymään korttelien 179,180 ja 181 läheisyyteen Palonummenmäki nimiselle tielle ja sen ympäristöön. Palonummi 2 alueen tontteja kortteleista 179, 180 ja 181 saataisiin näin myyntiin jo vuoden 2013 alussa. Jos rakentamisen aloittaminen siirtyisi vuoden 2013 alkuun, tontit tulisivat myyntiin vasta myöhemmin vuoden 2013 aikana, joka olisi mahdollisille ostajille huomattavasti huonompi vaihtoehto. Vuonna 2011 kunta jäänee asetetusta tonttien myyntitavoitteesta, jonka takia Palonummi 2 alueen laadukkaiden tonttien nopea myyntiin saaminen ja mahdollinen myyminen on taloudellisesti kunnalle tärkeää. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina vuoden 2012 talousarvion investointiosa - Oheimateriaalina Palonummi 2 asemakaavakartta Esittelijä: Tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että vuoden 2012 talousarvion investointiosassa n sydän alueen suunnitteluun ja toteutukseen budjetoitu sekä saman alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen budjetoitu siirretään Palonummi 2 alueen kunnallistekniikan ja teiden rakentamiseen. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

21 Sivu 21 KH 189 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa vuoden 2012 talousarvion investointimäärärahoja seuraavasti: 1. vähentää sydän alueen suunnitteluun ja toteutukseen varatuista investointimäärärahoista euroa ja saman alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen varatuista investointimäärärahoista euroa 2. lisätä Palonummi 2 alueen kunnallistekniikan ja teiden rakentamiseen euron investointimäärärahan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

22 Sivu 22 KH:312 /2012 KH 190 KH JÄSENTEN VALINTA ÄÄNESTYSALUEIDEN VAALILAUTAKUNTIIN JA VAALITOIMIKUNTAAN / KUNNALLISVAALIT 2012 Kunnanhallituksen on vaalilain 15 :n mukaan hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava - kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme, sekä - laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Kunnallisvaaleissa vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet on valittava kunnan vaalikelpoisista asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokkuus ei ole este olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä. Luettelo vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenistä vuoden 2012 presidentinvaaleissa on esityslistan oheismateriaalina. Lopuksi on vielä syytä todeta, että ehdotettujen henkilöiden kanssa tulee keskustella etukäteen heidän osallistumisestaan vaalitoimitukseen, jotta vaalipäivänä vältyttäisiin vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten osallistumisesta kieltäytymisen tai vastahakoisesti osallistumisen aiheuttamilta ongelmilta. Vuoden 2012 kunnallisvaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai Ennakkoäänestysaika on valitsee jäsenet ja varajäsenet viiden äänestysalueen vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten. Lautakunta Kunnanvaltuusto

Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki

Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki Hinku- hankkeen taustat ja toimintasuunnitelma hankkeen jalkauttamisesta Uudessakaupungissa Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki Toimintasuunnitelma 8.12.2012 Reijo Laine Senior & Sons Oy Senior & Sons Oy 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 165 Kokouksen järjestäytyminen KH 166 Lähetekeskustelun käyminen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmasta KH 167 KH 168 KH 169 KH 170 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Esisopimuksen hyväksyminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kanssa koskien lähijunaliikenteen järjestämistä välillä -Helsinki

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 7 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 8 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 9 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 10 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Teknisen johtajan virkavaali

Kokouksen järjestäytyminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Teknisen johtajan virkavaali nro 16/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 225 KH 226 KH 227 Kokouksen järjestäytyminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Teknisen johtajan virkavaali Sivu 2 Nro 16/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 KV 13 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/ SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO nro 15/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 221 KH 222 KH 223 Kokouksen järjestäytyminen Kunnan tonttien myyntihintojen alentaminen Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen Sivu 2 Nro 15/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 02.01.2012 klo 16:00-16:15 Paikka Nilsiän kaupungintalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen Kaupunginhallitus 21 23.01.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen 101/00.00.00/2017 KH 23.01.2017 21 Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Luonnos 11.11.2011 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Tämä sopimus pohjautuu Hangon, Tammisaaren ja Karjaan kaupunkien sekä Pohjan, Inkoon, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Vihdin kuntien sopimukseen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.6.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 91 Kokouksen järjestäytyminen KH 92 Vuoden 2016 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohje KH 93 Edustajan nimeäminen Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokoukseen KH 94 Edustajan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 5 KV 6 KV 7 KV 8 KV 9 KV 10 KV 11 KV 12 KV 13 KV 14 KV 15 KV 16 KV 17 KV 18 KV 19 Kokouksen järjestäytyminen n vaalilautakunnan valinta n puheenjohtajan

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot