Kunnanhallitus nro 14/ SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden seuranta Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittely Vuoden 2012 talousarvion muuttaminen Kunnanhallituksen vuoden 2012 talousarvion investointiosan muuttaminen Virkojen ja tointen perustaminen perusturvaosastolle Osallistuminen Hinku hankkeeseen Rosk'n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jäteyhtiö Oy:n fuusio Lohjan, Karkkilan, n ja Vihdin ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon yhteistoiminnan jatkaminen Vuoden 2012 talousarvion investointimäärärahojen muuttaminen teknisen lautakunnan osalta KH 190 Jäsenten valinta äänestysalueiden vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan / Kunnallisvaalit 2012 KH 191 KH 192 KH 193 Kunnanjohtajan vuosiloma Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 14/2012 Kokouspaikka- ja aika Läsnä olevat jäsenet Kunnantalo klo Muut läsnä olevat Asiat Allekirjoitukset Arto Penttinen puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintopäällikkö

3 Sivu 3 KH 179 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 180 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistyslautakunta 7/ Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 2/ Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoimitusjaosto 2/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta 8/ Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 2/ Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Johdon sihteerin osallistuminen vaalijärjestelmän kenraaliharjoitukseen Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Henkilökohtaisen lisän myöntäminen Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 KH 181 TALOUDEN SEURANTA Liite 1 käsittelee jokaisessa kokouksessaan talousseurannan. Kunnanvaltuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja tilanteiden mukaan. Samalla kunnanvaltuustolle esitetään myös talouden seuranta. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee liitteen mukaisesti tiedoksi toiminnallisten tavoitteiden ja talouden seurannan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 KH:259 /2012 KH 182 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY Tarkastuslautakunta on laatinut oheismateriaalina olevan arviointikertomuksen vuodelta 2011 ja valtuusto on käsitellyt sen Kunnanvaltuusto päätti lähettää arviointikertomuksen kunnanhallitukselle ja lautakunnille tiedoksi ja velvoitti ne käsittelemään arviointikertomuksen. toteaa, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus on käsitelty sivistyslautakunnassa , teknisessä lautakunnassa ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2011 tiedoksi ja ilmoittaa ottavansa toiminnassaan huomioon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät asiat. Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 KH:476 /2012 KH 183 VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Vuoden 2012 talousarvion verotuloiksi on hyväksytyssä talousarviossa merkitty 23,52 miljoonaa euroa kunnallisveron osalta, 0,524 miljoonaa euroa yhteisöveron osalta ja 1,759 miljoonaa euroa kiinteistöveron osalta. Yhteensä verotuloarvio oli 25,803 miljoonaa euroa. Tämän hetken ennusteen mukaan kunnan verotuloarviota on syytä tarkistaa. Muun muassa kiinteistöverojen laskeminen vuodelle 2012 ja marraskuun verotulojen oikaisutilitys aiheuttavat muutostarpeen talousarvion verotuloarvioon. Kuntaverojen kertymäosuuden arvioidaan vuoden 2012 osalta olevan 23,156 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotulojen 1,352 miljoonaa euroa. Yhteisöverokertymäksi arvioidaan noin 0,46 miljoonaa eroa. Tilikauden tulokseksi tulisi näin ollen noin euroa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää vuoden 2012 talousarvion kunnallisverotuloiksi 23,156 miljoonaa euroa, kiinteistöverotuloiksi 1,352 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloiksi euroa. Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 KH:477 /2012 KH 184 KUNNANHALLITUKSEN VUODEN 2012 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN n kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan Lohjan, n, Inkoon ja Karjalohjan välisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalueen hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen puitteissa. Lohjan kaupunginvaltuusto on päättänyt irtisanoa ko. sopimuksen päättymään n kunnanvaltuusto on päättänyt, että n kunta järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut itsenäisesti lukien. Inkoon kunnan kanssa voidaan kuitenkin tehdä yhteistyötä muun muassa palveluiden rakentamisessa, sosiaali- ja terveydenhuollon it-palveluissa sekä perustamalla tarvittaessa joitakin yksittäisiä yhteisiä virkoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen edellyttää muutostöitä taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Vuoden 2012 talousarviossa ei ole varauduttu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen käynnistämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Yli euron hankinnat tulee käsitellä investointiosassa. Jos hyödyke koostuu useasta eri komponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää euroa, se merkitään käyttöomaisuuteen ja kirjataan normaalisti poistoina vaikutusaikanaan kuluksi. Kunnan talousarvion valmistelussa on aktivoitavan käyttöomaisuuden rajaksi määritelty euroa eli tämän summan ylittävät hankinnat aktivoidaan käyttöomaisuuteen taseeseen ja sitä pienemmät käyttöomaisuushankinnat kirjataan suoraan kuluksi käyttötalousosaan. Käyttöomaisuuden poistot määräytyvät kuntalain perusteella kirjanpitolain määräysten mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen vaikuttaa olennaisesti ainakin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin kuten Pegasos potilastietojärjestelmään, Proconsona sosiaalityöhön, hammashoidon Winhit järjestelmään. Lisäksi taloushallinnon Raindance ohjelmaan tulee tehdä muutostöitä. Kustannusvaikutus on arviolta noin euroa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. lisätä kunnanhallituksen vuoden 2012 talousarvion investointiosaan uuden kohteen Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä aiheutuvat tietojärjestelmä- ja laitehankinnat ja 2. myöntää hankkeelle euron investointimäärärahan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 KH:475 /2012 KH 185 VIRKOJEN JA TOINTEN PERUSTAMINEN PERUSTURVAOSASTOLLE Perusturvajohtaja johtaa n kunnan perusturvaosastoa, joka jakaantuu kolmeen tulosalueeseen: terveyspalvelut, johtajana johtava lääkäri, sosiaalipalvelut, jota johtaa sosiaalipäällikkö ja vanhuspalvelut, jota johtaa vanhuspalvelupäällikkö. Perusturvaosastolle perustetaan tässä vaiheessa seuraavat virat ja toimet: 1 johtava lääkäri 4 terveyskeskuslääkäriä 1 sosiaalipäällikkö 1 vanhuspalvelupäällikkö 2 sosiaalityöntekijää 2 toimistosihteeriä Näiden virkojen ja tointen henkilöstökuluiksi arvioidaan n /vuosi. Osa näistä viroista ja toimista on laitettu hakuun, jotta varmistettaisiin se, että henkilökunta on saatavissa hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. 1. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se perustaa seuraavat virat ja toimet alkaen: - 1 johtava lääkäri (virka) - 4 terveyskeskuslääkäriä (virka) - 1 sosiaalipäällikkö (virka) - 1 vanhuspalvelupäällikkö (virka) - 2 sosiaalityöntekijää (virka) - 2 toimistosihteeriä (toimi) 2. toteaa, että hakuprosessi niihin virkoihin ja toimiin, joihin tässä vaiheessa on palkattava henkilökuntaa, on aloitettu. Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 KH:447 /2012 KH 186 OSALLISTUMINEN HINKU HANKKEESEEN KH Liite 4 HINKU-hankkeessa kunnat toimivat pienoislaboratorioina kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä etuajassa ja luovat edelläkävijyydellään perustaa tulevaisuuden kilpailukyvylle. Menestykseen uudenlaisilla toimintamalleilla ja ratkaisuilla Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) hankkeen tavoitteena on, että kunta, sen asukkaat ja elinkeinoelämä sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä lähivuosina että tulevina vuosikymmeninä. Tarkoituksena on vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Ekotehokkaat ratkaisut tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja. Tavoitteena on luoda kysyntää ympäristömyötäiselle teknologialle kotimarkkinoilla ja synnyttää suomalaisen teknologian alueellinen näyteikkuna maailmalle. Toiminnalla tavoitellaan kilpailukyvyn kasvattamista alueella, jolla maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nopeasti. Yritykset, virkamiehet, päättäjät, kuntalaiset, tutkijat ja asiantuntijat ideoivat ja räätälöivät yhdessä ratkaisuja, joilla päästöjä voidaan vähentää muun muassa liikenteessä, asumisessa ja elintarvikeketjussa. Kunnissa erityisesti lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä, parannetaan energia- ja materiaalitehokkuutta ja luodaan uusia kumppanuussuhteita. HINKU - hanke nyt ja jatkossa Hanke alkoi syksyllä 2008, jolloin mukana olivat Mynämäki, Padasjoki, Kuhmoinen, Parikkala ja Uusikaupunki. TEKES on tukenut hankkeen ensimmäistä (syksy kesä 2010) ja toista vaihetta (kesä ). Myönteisten kokemusten perusteella kaikki alkuperäiset kunnat päättivät jatkaa hanketta ensimmäisen vaiheen jälkeen ja sitoutuivat pitkänajan päästötavoitteisiin. Hanke jatkuu TEKESin rahoituksen jälkeen eri rahoittajien tukemina eikä hankkeelle ole selvää päättymispäivää. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ollut alusta pitäen hankkeen valtakunnallinen koordinaattori ja pyrkii omalla toiminnallaan luomaan kunnille jatkossakin toiminnan tueksi työkaluja, päästölaskenta- ja asiantuntija-apua, yhteistyöfoorumin ja rahoituksel- Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 lista tukea muun muassa erillishankkeiden kautta. SYKE toimii myös aktiivisena hankkeen valtakunnallisen ja kansainvälisen viestinnän edistäjänä. Vuoden 2011 aikana hankkeeseen on liittynyt Iin kunta ja joukko HINKUkuntien naapurikuntia (Nousiainen, Masku, Laitila, Asikkala ja Rautjärvi) ns. kumppanuuskuntina. Tällä on pyritty lisäämään hankkeen alueellista vaikuttavuutta pienillä askeleilla. HINKU-hankeen johtoryhmän keväällä 2012 tehdyllä päätöksellä kaikki kunnat, jotka sitoutuvat HINKU-kriteerien täyttämiseen, tulevat automaattisesti viralliseksi HINKU-kunnaksi. Kriteereihin kuuluvat pitkänajan (80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasosta) ja lyhyenajan tavoitteet (15 % päästövähennys vuoden 2016 loppuun mennessä) sekä erikseen määritellyt prosessit, joilla varmistetaan kunnan sitoutuminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. HINKU-kunnaksi liittymisen seurauksena kunta tulee automaattisesti edustetuksi HINKU -johtoryhmään. Syksyn 2012 aikana HINKU-hanke järjestäytyy HINKU-foorumiksi, jossa johtoryhmä jatkaa toimintaansa. Tavoitteena on luoda edelläkävijyyteen pyrkiville kunta-, asiantuntija- ja elinkeinoelämätahoille puitteet, joilla varmistetaan hankkeen eteneminen ja yhteiskunnallinen tuki sekä näkyvyys niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Onnistumisen avaimet HINKU -hankkeessa luodaan yhdessä uusia polkuja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Uusia kuntia kannustetaan mukaan jakamalla tietoa toimivista käytännöistä. Hankkeessa kerätään kokemuksia myös esteistä ja vaikeuksista. Tietoa voidaan hyödyntää muun muassa lainsäädäntöä ja tukijärjestelmiä kehitettäessä. Hankkeen onnistumisen avaimet ovat kunnilla itsellään. Päästövähennystavoitteiden haasteiden kääntäminen menestystekijäksi lähtee kunnan erityispiirteiden huomioon ottamisesta. Kunnat ja yritykset kehittävät yhteistyötapoja ja pelisääntöjä, määrittelevät tavoitteet ja toimintasuunnitelmat sekä toteuttavat alustavat käytännön toimet kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Työ edellyttää eri osapuolilta omaa panostusta ja sitouttamista. Olennaisena osana työssä on kustannustehokkaiden ratkaisujen löytäminen ja toteuttaminen sekä päästökehityksen seuranta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Hinku-hankkeen toimintamalli: Kunta Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 - nimeää yhteyshenkilön, joka kokoaa kunnan alueella tehdyt hillintätoimet vuosittain ja toimii tiedonvälittäjänä. - tekee kasvihuonepäästöinventaarion kolmen vuoden välein Kuntaliiton suosituksen mukaan. - perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuina tärkeimmät hallintokunnat. - liittyy työ- ja elinkeinoministeriön ja kunnan kahdenväliseen energiatehokkuussopimukseen (KETS) tai MOTIVA Oy:n energiaohjelmaan (KEO). - laatii vuosittain toimintasuunnitelman kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi, joka sisällytetään vuosittaiseen kunnan talousarvioon sisältäen myös pidemmän aikavälin strategiset tavoitteet ja toimenpiteet - ottaa kasvihuonepäästöjen vähentämisen huomioon kaikessa päätöksenteossaan. - informoi asukkaita, yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia. Länsi- Uudenmaan alueella on KOKO -ohjelman puitteissa Novago Yrityskehitys Oy:n toimesta valmisteltu Hinku-hankkeen toteutusta. Hankkeen käynnistämisen valmistelussa ovat olleet mukana Hanko, Lohja, Nummi- Pusula, Raasepori ja. Hankkeen käynnistämiseen liittyen on valmistunut esiselvitys Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi- Uudenmaan yrityksessä ja kunnissa. Selvityksen tilaajana Novago Yrityskehitys Oy ja toteuttajana Senior & Sons Oy, Reijo Laine. Esiselvityksen tarkoituksena on ollut tuoda esille energiasektorin muutosten vaikutus kilpailukykyyn, ilmastonmuutoksen kasvihuonekaasut muutoksen mittarina, sekä mahdollisuudet energiateknologiaan perustuvien yritysten syntyyn ja laajentumiseen. Tarkastelu on tehty kuntakohtaisesti. Selvityksen yhteydessä tehdyn päästölaskelman mukaan kunnilla on hyvät edellytykset päästöjen alentamiseen jo käytössä olevien energiaratkaisujen kautta. Energiansäästöstä saamansa taloudellisen hyödyn lisäksi kunnat ja yritykset voivat saada materiaalitehokkuudesta kilpailuetua ja imagohyötyä. Jos kunnalla on tahtoa toteuttaa em. toimenpiteitä HINKU -hanke on yksi mahdollisuus. Se poikkeaa muista kuntia koskevista hankkeista siinä, että se kattaa kaiken kunnassa tapahtuvan toiminnan, ei vain kunnan omia energiaasioita. Kunkin kunnan valtuusto tekee päätöksen hankkeen käynnistämisestä ja siihen sitoutumisesta. Länsi-Uudenmaan HINKU -hankkeen organisaatio ja kuntakohtaiset alustavat työryhmät on esitetty liitteenä. Novago Yrityskehitys Oy:n projektijohtaja Seppo Kolo toimii hankkeen yleiskoordinaattorina. Senior & Sons Oy:n projektipäällikkö Reijo Laine toimii asiantuntijakonsulttina ja Länsi-Uudenmaan kuntien yhteisen Hinkuohjausryhmän puheenjohtajana. Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 Perusteita hankkeeseen osallistumiselle HINKU hankkeen kautta on osaltaan vaikuttamassa kansallisten kehitystavoitteiden toteutumiseen ja saavuttamiseen. Lisäksi hankkeen kautta voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hankkeen avulla voidaan kehittää alueella ratkaisu- ja hyödyntämismalleja mm. ilmastostrategiaan, energia- ja elinkeinopolitiikkaan. Parhaimmillaan HINKU hankkeessa mukana oleminen vaikuttaa osaltaan uusien työpaikkojen syntymisenä, imagon kohentumisena sekä alueellisten energiaresurssien aiempaa parempana käyttönä. Liitteenä on HINKU kunnaksi toimintasuunnitelma ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. päättää, että n kunta osallistuu Länsi-Uudenmaan Hinkuhankkeeseen 2. päättää, että n kunta sitoutuu tavoittelemaan alueensa kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä 3. päättää, että n kunta sitoutuu määrittelemään lähiajan kasvihuonepäästötavoitteensa (vähintään 15 % päästövähennys vuoteen 2016 mennessä vuoden 2007 tasosta) ja tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran viidessä vuodessa 4. hyväksyy liitteen mukaisesti HINKU-kunnaksi toimintasuunnitelman. Käsittely: Laaksonen Ryynäsen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti jättäneen asian pöydälle. Päätös: KH 186 Liite 2 Asia jätettiin pöydälle. === Hankkeen kustannukset ja rahoitus Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 Koko Länsi-Uudenmaan hanke tehdään koordinoidusti. Mukana suunnitelmissa ovat n lisäksi Raasepori, Hanko, Lohja, Karjalohja ja Nummi- Pusula. Hankkeen rahoitus vuosina muodostuu kahdesta osasta. Hankkeen koko alueen ohjelmointi, päästölaskenta ja kuntakohtainen koordinointi toteutetaan TEMMin rahoituksella. Työt toteuttaa Novago S. Kolo ja Senior & Sons Oy Reijo Laine. Kunnan rahoitusosuus Novagossa ei muutu tämän hankkeen johdosta. Suomen ympäristökeskus on hankkeen isäntä, mutta ei laskuta kuntia. Kuntien osuus on hankerahoitukseen kirjattu niin, että kunnan edustajien työ energia- ja yritysasioissa, jotka suurelta osin ovat heidän normaalia työtään, ovat hankkeelle osa rahoitusta. Kuntakohtaisia lisäresursseja ei ole erikseen sovittu, mutta toiminnan laajentuessa saattaa resurssitarpeita joillekin kunnille tulla. Niiden osalta rahoitus perustuu saavutettavaan mitattavaan hyötyyn. Mahdolliset lisäresurssit ovat aihekohtaisia asiantuntijoita. Tällaisia ovat mm. energiatehokkuusinvestoinnit ja aiheeseen liittyvät selvitykset. Lisähenkilöitä kuntaan ei suunnitelman mukaan tarvitse palkata. Näiden lisäksi tulee pienehköjä kustannuksia joistakin tilaisuuksista, joita asian edistämiseksi järjestetään. n henkilöstön työmäärä Hinku-hankkeen sisältämiä töitä ovat kullakin toimialalla energiatehokkuuteen ja toiminnan kehittämiseen liittyvät asiat. Hinku tuo siihen laskennan kautta välineen arvioida muutosten merkitystä taloudellisesti ja päästöjen kannalta. Laskenta tehdään koordinoijien toimesta, joten kunnan osuudeksi tulee kohteiden esiintuominen ja yhteistyö hankeosapuolten kanssa. Hyvien tulosten aikaansaaminen lisää luonnollisesti työtä, mutta lisäresurssien tarve on arvioitavissa saatavien hyötyjen kautta myöhemmin. Tiedotus hankkeessa korostuu. Mahdollisia saavutuksia yksittäisistäkin kohteista on tarpeen tiedottaa sisäisesti ja tiedotusvälineissä. n kunnan rahallinen panos Hanke ei sellaisenaan edellytä tiettyä rahallista panostusmäärää. Toisaalta hankkeen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pitkällä aikavälillä fossiilisista polttoaineista luopumista. Kunnan tekemien aikaisempien selvitysten ja tavoitteiden mukaan hankkeeseen sopivia päästöjä ja kustannuksia alentavia kohteita on valmiina. Rahoitus niihin tulee kunnan normaalin budjetoinnin kautta. Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 Yritysten osalta ratkaisut syntyvät heidän päätöksinään. Toivottavasti hanke antaa niihin muutoksiin vauhtia. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. päättää, että n kunta osallistuu Länsi-Uudenmaan Hinkuhankkeeseen 2. päättää, että n kunta sitoutuu tavoittelemaan alueensa kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä 3. päättää, että n kunta sitoutuu määrittelemään lähiajan kasvihuonepäästötavoitteensa (vähintään 15 % päästövähennys vuoteen 2016 mennessä vuoden 2007 tasosta) ja tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran viidessä vuodessa 4. hyväksyy liitteen mukaisesti HINKU-kunnaksi toimintasuunnitelman. Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 TEKNLTK:261 /2012 KH 187 ROSK'N ROLL OY AB:N JA ITÄ-UUDENMAAN JÄTEYHTIÖ OY:N FUUSIO Liite 3 Tekninen lautakunta on käynyt lähetekeskustelun ja merkinnyt tiedoksi oheismateriaalina olevan Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä- Uudemaan Jätehuolto Oy:n fuusioselvityksen, jonka mukaan jäteyhtiöiden fuusioitumisella voitaisiin tehostaa jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä sekä vähentää hyödyntämiseen ja käsittelyyn liittyviä taloudellisia riskejä. Rosk n Roll Oy Ab on lähettänyt kutsun pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jonka esityslistalla on Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä- Uudenmaan jätehuolto Oy:n yhdistymissopimuksen hyväksyminen. Kokouskutsu ja esityslista ovat oheismateriaalina. Jotta jäteyhtiöiden fuusiosta voidaan päättää ylimääräisessä yhtiökokouksessa, tulee jäsenkuntien hyväksyä liitteenä oleva Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n välinen yhdistymissopimus liitteineen ja ohjeistaa yhtiökokousedustajansa toimimaan niiden mukaisesti. n kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 24 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja myymisestä sekä säätiöiden perustamisesta. Edelleen kunnanhallituksen 3 :n 11 kohdan mukaan kunnanhallitus määrää kunnan edustajan yhteisöjen vuosikokouksiin sekä antaa tarvittaessa toimiohjeet edustajille. päättää, että se 1. merkitsee tiedoksi Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hallituksien sekä omistajakuntien neuvotelleen em. yhtiöiden yhdistymisestä. 2. päättää hyväksyä Rosk n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n yhdistymisen liitteenä olevan yhdistymissopimuksen sekä edelleen yhdistymissopimuksen liitteenä olevien osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakevaihtosopimuksen mukaisesti. 3. päättää valtuuttaa n kunnan edustajan allekirjoittamaan lopullisen yhdistymissopimuksen n kunnan puolesta ja tekemään seuraavat tekniset täydennykset ja vastaavat muutokset/lisäykset: Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 osakassopimukseen: Kohta 1: Yhtiön nimi ja y-tunnus; Kohta 3(A): Yhdistymissopimuksen voimaantulon päivämäärä; Kohta 5: Osakkeiden omistamien osakkeiden lukumäärä sopimuksen voimaantulopäivänä; ja Kohta 21: Sopimuksen päiväys. osakevaihtosopimukseen: Kohta 1.2: Uusi Rosk n Roll Oy Ab:n y-tunnus; Kohta 2: Uudet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkeiden numerot; Kohta 5: Osakekirjojen kuolettamista koskevan säännöksen poistaminen tarvittaessa; ja Kohta 9: Sopimuksen päiväys. 4. päättää nimetä kunnanjohtajan n kunnan edustajaksi Rosk n Roll Oy:n pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. 5. päättää osana fuusiota siirtää uudelle yhtiölle kunnan jätehuollon palvelutehtävät jätehuoltolain 43 :n 1 momentin mukaisesti. Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 KH:478 /2012 KH 188 LOHJAN, KARKKILAN, SIUNTION JA VIHDIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTOIMINNAN JATKAMINEN YMPJARAKL Liite 3 Lohjan yhdistymishallitus on omalta osaltaan hyväksynyt Lohjan, Karkkilan, n ja Vihdin uusitun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen ja esittää sen sopijakuntien hyväksyttäväksi. Pöytäkirjaote, jossa sopimusesitys, on liitteenä. Ruotsinkielistä versiota ei ole Lohjan nettisivuilla julkaistu. Otteen on n hallintojohtaja lähettänyt ympäristöpäällikön sähköpostiin Sopimus on palveluiden osalta samansisältöinen kuin aikaisempi sopimus. n maksuosuus on 6 % ja vuodelle euroa. Lohjan organisaatiossa ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät tullaan hoitamaan oman lautakunnan sijaan uuden ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaostossa, jossa n edustus puolittuu yhteen luottamushenkilöön. n ympäristö- ja rakennuslautakunnan johtosäännön 4 :n kohdan 15 mukaan lautakunta päättää sopimusten ja muiden sopimusten solmimisesta, ellei muualla johtosäännössä toisin määrätä. Kohdan 31 mukaan lautakunta valvoo Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimintaa koskevan sopimuksen noudattamista ja 15 :n mukaan ympäristöpäällikkö seuraa Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimintaa. Kunnanhallituksen johtosäännön 3 15 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää sopimusten ja muiden sitoumusten solmimisesta, milloin muu viranomainen ei tee päätöstä. Asian valmisteluun ympäristöpäällikkö ei ole osallistunut, koska tiedonkulussa n keskustoimistosta on ollut puutteita. Mahdolliset muut palveluiden järjestämisvaihtoehdot ovat selvittämättä. Hangon, Raaseporin ja Inkoon muodostamalla Eteläkärjen ympäristöterveyden yhteistoimintaalueella voisi olla laajentumishalua ja -tarvetta. Sopimuksen yksityiskohtiin on tässä vaiheessa myöhäistä saada muutoksia. Lohjan kaupungin lautakuntaorganisaatioon lienee myös turha toivoa alueelliselle ympäristöterveydelle omaa lautakuntaa ja selkeästi itsenäistä asemaa. Oheismateriaali ja liitteet - liitteenä sopimusesitys Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: 1. Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi, että Lohja on sanonut yhteistyösopimuksen irti päättymään Lautakunta hyväksyy uusitun yhteistoimintasopimuksen Lohjan yhdistymishallituksen ehdotuksen mukaisesti astumaan voimaan alkaen. Päätös: Ehdotuksen mukaan KH 188 Liite 4 Uutta sopimusta on valmisteltu ns. virkamiestyönä. Sopimuksen hyväksyminen edellyttää kaikkien osallistuvien kuntien hyväksyntää. n kunnan teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön 15 :n mukaan ympäristöpäällikön tehtäväksi on määrätty seurata Länsi-Uudenmaan ympäristöterveyslautakunnan toimintaa. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon yhteistyösopimuksen lukien liitteen mukaisesti. Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 KH:479 /2012 KH 189 VUODEN 2012 TALOUSARVION INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTTAMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSALTA TEKNLTK Vuoden 2012 talousarvion investointiosassa n sydän alueen suunnittelun ja toteutuksen ensimmäiseen vaiheeseen on budjetoitu Saman alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen on budjetoitu Alueelle täksi vuodeksi suunniteltuja investointeja ei käytetä vuonna n sydän -alueen ensimmäisen kerrostalon rakentaminen on suunniteltu aloitettavan syksyllä Palonummi 2 alueen kunnallistekniikan ja teiden rakentamiseen ei ole investoitu määrärahoja vuodelle Vuoden 2013 talousarvioehdotuksessa investointimäärärahaksi suunnitteluun ja teiden rakentamiseen on ehdotettu Palonummi 2 alueen kunnallistekniikan ja teiden rakentaminen olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista aloittaa jo tämän vuoden aikana. Rakentaminen tulisi keskittymään korttelien 179,180 ja 181 läheisyyteen Palonummenmäki nimiselle tielle ja sen ympäristöön. Palonummi 2 alueen tontteja kortteleista 179, 180 ja 181 saataisiin näin myyntiin jo vuoden 2013 alussa. Jos rakentamisen aloittaminen siirtyisi vuoden 2013 alkuun, tontit tulisivat myyntiin vasta myöhemmin vuoden 2013 aikana, joka olisi mahdollisille ostajille huomattavasti huonompi vaihtoehto. Vuonna 2011 kunta jäänee asetetusta tonttien myyntitavoitteesta, jonka takia Palonummi 2 alueen laadukkaiden tonttien nopea myyntiin saaminen ja mahdollinen myyminen on taloudellisesti kunnalle tärkeää. Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina vuoden 2012 talousarvion investointiosa - Oheimateriaalina Palonummi 2 asemakaavakartta Esittelijä: Tekninen johtaja Jorma Skyttä p , s-posti: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että vuoden 2012 talousarvion investointiosassa n sydän alueen suunnitteluun ja toteutukseen budjetoitu sekä saman alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen budjetoitu siirretään Palonummi 2 alueen kunnallistekniikan ja teiden rakentamiseen. Päätös: Ehdotuksen mukaan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

21 Sivu 21 KH 189 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa vuoden 2012 talousarvion investointimäärärahoja seuraavasti: 1. vähentää sydän alueen suunnitteluun ja toteutukseen varatuista investointimäärärahoista euroa ja saman alueen vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen varatuista investointimäärärahoista euroa 2. lisätä Palonummi 2 alueen kunnallistekniikan ja teiden rakentamiseen euron investointimäärärahan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

22 Sivu 22 KH:312 /2012 KH 190 KH JÄSENTEN VALINTA ÄÄNESTYSALUEIDEN VAALILAUTAKUNTIIN JA VAALITOIMIKUNTAAN / KUNNALLISVAALIT 2012 Kunnanhallituksen on vaalilain 15 :n mukaan hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava - kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme, sekä - laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Kunnallisvaaleissa vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet on valittava kunnan vaalikelpoisista asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokkuus ei ole este olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä. Luettelo vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenistä vuoden 2012 presidentinvaaleissa on esityslistan oheismateriaalina. Lopuksi on vielä syytä todeta, että ehdotettujen henkilöiden kanssa tulee keskustella etukäteen heidän osallistumisestaan vaalitoimitukseen, jotta vaalipäivänä vältyttäisiin vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten osallistumisesta kieltäytymisen tai vastahakoisesti osallistumisen aiheuttamilta ongelmilta. Vuoden 2012 kunnallisvaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai Ennakkoäänestysaika on valitsee jäsenet ja varajäsenet viiden äänestysalueen vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten. Lautakunta Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus nro 14/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/ SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki

Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki Hinku- hankkeen taustat ja toimintasuunnitelma hankkeen jalkauttamisesta Uudessakaupungissa Hinku- hanke 2013 Uusikaupunki Toimintasuunnitelma 8.12.2012 Reijo Laine Senior & Sons Oy Senior & Sons Oy 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 91 Kokouksen järjestäytyminen KH 92 Vuoden 2016 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohje KH 93 Edustajan nimeäminen Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokoukseen KH 94 Edustajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 165 Kokouksen järjestäytyminen KH 166 Lähetekeskustelun käyminen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmasta KH 167 KH 168 KH 169 KH 170 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hinku- hanke 2014 Uusikaupunki

Hinku- hanke 2014 Uusikaupunki Hinku- hankkeen taustat ja toimintasuunnitelma hankkeen jalkauttamisesta Uudessakaupungissa Hinku- hanke 2014 Uusikaupunki Toimintasuunnitelma 21.9.2013 REIJO LAINE SENIOR & SONS OY SENIOR & SONS OY 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 18/2012 3.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 18/2012 3.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 18/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 242 Kokouksen järjestäytyminen KH 243 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta KH 244 Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 245 Talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM HINKU hanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Kestävä kehitys Hyvä ympäristö ja hyvä elämä Seminaari 29.8.2012, Helsinki, Paasitorni TEM Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9. Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 4/2010 26.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 4/2010 26.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 60 OPLTK 61 OPLTK 62 OPLTK 63 OPLTK 64 OPLTK 65 OPLTK 66 OPLTK 67 OPLTK 68 OPLTK 69 OPLTK 70 OPLTK 71 OPLTK 72 OPLTK 73 Kokouksen järjestäytyminen Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Esisopimuksen hyväksyminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kanssa koskien lähijunaliikenteen järjestämistä välillä -Helsinki

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/ SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Teknisen johtajan virkavaali

Kokouksen järjestäytyminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Teknisen johtajan virkavaali nro 16/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 225 KH 226 KH 227 Kokouksen järjestäytyminen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Teknisen johtajan virkavaali Sivu 2 Nro 16/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

Asikkala ja HINKU Asikkala 20.5.2013. Olli-Pekka Pietiläinen ja Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus SYKE

Asikkala ja HINKU Asikkala 20.5.2013. Olli-Pekka Pietiläinen ja Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus SYKE Asikkala ja HINKU Asikkala 20.5.2013 Olli-Pekka Pietiläinen ja Pasi Tainio Suomen ympäristökeskus SYKE Mikä HINKU? HINKU yleisesti HINKU-foorumi Asikkalan khk-päästöt Käytännön esimerkkejä HINKU-kunnista

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 7 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 8 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 9 Suomenkielisen esiopetuksen työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 10 Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 KV 13 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2017 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistai 15.8.2017 klo 18.00

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi.

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi. SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA LUONNOS 19.5.2015 1. Sopimuksen tarkoitus Allekirjoittaneet kunnat sopivat tällä sopimuksella siitä, että Raaseporin kaupungin lautakunta, jota nimitetään Uudenmaan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma nro 11/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Muut asiat Sivu 2 Nro 11/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 04.09.2017, klo 17:50-18:06 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely ja kelpoisuus Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely ja kelpoisuus Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 23 23.01.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 796/00.00.00.00/2015 Kunnanhallitus 23.01.2017 23 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Kunnanhallitus 00 0.03.07 Vanhusneuvosto 4 09.05.07 Kunnanhallitus 80 5.05.07 Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 15 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 16 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 17 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 18 Päivärinteen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset:

KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: Kaupunginhallitus 185 20.08.2012 Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset KHAL 185 Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: Espoon kaupunki Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 71 KH 72 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös Sivu 2 Nro 4/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 16.30-17.33 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Kaupunginhallitus 386 07.11.2016 Kaupunginhallitus 56 06.02.2017 Kaupunginhallitus 83 13.02.2017 Kaupunginhallitus 104 27.02.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valitseminen vuoden 2017 kuntavaaleihin

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen Kaupunginhallitus 21 23.01.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen 101/00.00.00/2017 KH 23.01.2017 21 Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1001/00.00.00.00/2016 20 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2017 kuntavaaleja varten Kaupunginsihteeri Petra Määttänen ja keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot