Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Museo Viestintäpalvelut 9 Tukipalvelut 11 Jäsenet 14 Tilinpäätös 18 Suomen museoliitto kuvina 23

2 Muu varainhankinta 1% Jäsenmaksut 12% Tulot Valtionavustus 21% Viestintäpalvelut 4% Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti mukana museoiden arjessa. Viestintäpalvelut 9% Suomen museoliitto edustaa Suomen museolaitosta ja käyttää sen ääntä. Museoliiton toimintaa on jäsenistön edunvalvonta-, viestintä- koulutus- ja kehittämispalvelut sekä Museoliiton toimintaa ylläpitävät tukipalvelut. Vuoden 2012 toiminta perustui Suomen museoliiton strategiaan vuosille Suomen museoliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan uuden strategian vuosiksi Strategian hyväksymisen yhteydessä määriteltiin uudelleen Suomen museoliiton arvot, missio ja visio. Uusi strategia esiteltiin jäsenistölle Joensuussa pidetyssä vuosikokouksessa. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti mukana museoiden arjessa. Teemavuoden toteutumista seurattiin kirjaamalla, kuinka monen jäsenmuseon arjessa Suomen museoliitto näkyi vuoden 2012 aikana jonkin Museoliiton tarjoaman palvelun kautta. 2 Menot Edunvalvontaja tukipalvelut 26%

3 TAITTO: Seppo HONKANEN Arvot Suomen museoliiton toiminnan peruskivet ovat jäsenkeskeisyys, uteliaisuus, rohkeus ja yhteisöllisyys. Sen periaatteita ovat ystävällisyys, luotettavuus, jokaisen kunnioittaminen ja tasapuolisuus. Missio Suomen museoliiton missio on auttaa museoita menestymään. Koulutus- ja kehittämispalvelut 62% Visio Satavuotias Suomen museoliitto on vaikuttajana ja osaamisen kehittäjänä alansa edelläkävijä Euroopassa. Edunvalvontapalvelut Edunvalvontapalveluillaan Suomen museoliitto vaikuttaa museoalan toimintaympäristöön siten, että museoiden on mahdollista toimia menestyksekkäästi ja kehittää omaa toimintaansa proaktiivisesti. Edunvalvontapalvelut sisältävät: - Jäsenten edustamisen ja etujenvalvonnan museoalan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten valmistelussa - Jäsenten edustamisen ja etujenvalvonnan museoalan kansallisten ja kansainvälisten rahoitusratkaisujen valmistelussa - Jäsenten edustamisen ja etujenvalvonnan koko museoalaa koskevan järjestelmien ja käytäntöjen valmistelussa - Jäsenten edustamisen ja edunvalvonnan museoalan kansainvälisissä järjestöissä Koulutus- ja kehittämispalvelut 65% Vuonna 2012 Suomen museoliiton edustajat olivat mukana alan edunvalvojina ja asiantuntijoina seuraavissa työ-, ohjausja johtoryhmissä: -Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) ohjausryhmä 3

4 ja konsortioryhmä - Museo2015 -hankkeen johtoryhmä - Valtakunnallisia erikoismuseoita koskevan selitystyön ohjausryhmä - Veikkauksen edunsaajien työryhmä - Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) EU:n kulttuuriohjelman asiantuntijaryhmä - Kulttuuriympäristöstrategian työpaja - Kulttuurimatkailun asiantuntijaryhmä (Culture Finland) - Kulttuurialan neuvottelukunta - Kulttuuria kaikille palvelun ohjausryhmä - Avara museo kehittyvä oppimisympäristö -hankkeen ohjausryhmä - MATK (museot, arkistot, tiedekeskukset, kirjastot) pedagogiikan koulutusohjelman suunnittelutyöryhmä (Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia) - Yleisötyön johtaminen -erikoistumisohjelman ohjausryhmä (Sibelius-Akatemia, Täydennyskoulutus) Kansainvälisissä edunvalvontatehtävissä keskeistä oli toimiminen Euroopan museoliittojen neuvostossa. Lisäksi vuoden aikana tiivistettiin yhteistyötä pohjoismaisten museoliittojen kanssa. Lisäksi Suomen museoliitto perusti vuonna 2012 mittaristotyöryhmän valmistelemaan valtionosuusjärjestelmän kehittämiseen liittyviä kannanottoja ja tavoitteita. Keskeisimpänä asiana oli vaikuttaa suunniteltujen tuottavuus- ja kannustinmittaristojen sisältöihin. Vuoden 2012 aikana Suomen museoliiton edustajat ovat osallistuneet myös kirjastojen, arkistojen ja museoiden lakimiesten työryhmään (KAM-ryhmä), jossa käydään valmistelevaa keskustelua meneillään olevista muistiorganisaatioita koskevista kansallisista ja kansainvälisistä lakiuudistuksista. Henkilöjäseninä Suomen museoliiton työntekijät ovat edustettuna ICOMin Suomen komitean hallituksessa (Leena Tokila), ICOMin johtamisen kehittämisen komitean INTERCO- Min hallituksessa (Kimmo Levä) ja Arkkitehtuuri- ja museotekniikkakomitean ICAMTin hallituksessa (Marja-Liisa Pohjanvirta). Suomen museoliitto antoi seuraavat lausunnot: : Kulttuuritoimintaan investoimisen aika on nyt (opetusja kulttuuriministeriö) : Digitaalinen kokoelmahallinta on museotyön perusta (eduskunnan sivistysvaliokunta) : Kiinteistökulut ja budjettileikkaukset vaarantavat museoiden toiminnan (valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki, opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet Riitta Kaivosoja, Jukka Liedes, Hannu Mäkinen ja Kati Jussila sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, eduskunnan sivistysvaliokunta ja valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto). Lausunto annettiin yhteistyössä Museoalan ammattiliiton, Valtion taidemuseon ja Museoviraston kanssa : Taidetoimikuntalaitoksen uudistaminen on tärkeää (opetus- ja kulttuuriministeriö) : Valtionosuusjärjestelmän kehittäminen (opetus- ja kulttuuriministeriö) : Tekijänoikeuspolitiikka 2012, keskustelumuistio (opetus- ja kulttuuriministeriö) : Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta (opetus- ja kulttuuriministeriö) : Kulttuurirahoitusta lisättävä valtion talousarviossa (eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto) : Lausunto Taiteen edistämiskeskusta koskevasta lainsäädännöstä (opetus- ja kulttuuriministeriö) Lausunnot julkaistiin lähettämisen yhteydessä Suomen museoliiton verkkosivuilla. Lisäksi poliittisten päättäjien huomioita kiinnitettiin museoalan ajankohtaisiin asioihin kansanedustajille lähetetyillä kirjeillä kesä- ja joulukuussa. Kansainvälisissä edunvalvontatehtävissä keskeistä oli toimiminen Euroopan museoliittojen neuvostossa (NEMO). Lisäksi vuoden 2012 aikana tiivistettiin yhteistyötä pohjoismaisten museoliittojen kanssa. Suomen museoliitto oli mukana esittämässä NEMO:n hallitukseen Tanskan museoliiton pääsihteeri Nils Jenseniä, joka tuli valituksi. Lisäksi Suomen museoliitto isännöi pidettyä pohjoismaisten museoliittojen seminaaria. Venäjän ja Pietarin alueen museoliittojen edustajien kanssa pidettiin kokoukset yhteisistä asioita vuoden 2012 aikana Suomalais-venäläisten museopäivien ja Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin yhteydessä. Lisäksi pääsihteeri Kimmo Levä, erikoisasiantuntija Marja-Liisa Pohjanvirta ja hallituksen jäsen Päivi Partanen vierailivat Pietarissa neuvottelemassa Suomen ja Venäjän museoiden yhteistyöstä ja yhteistyön kehittämistarpeista. Vierailun yhteydessä tavattiin museoliittojen edustajien lisäksi Pietarin kulttuurikomitean ja Suomen Pietarin instituutin edustajat. Konkreettisena kehittämishankkeena käynnistyi kahdenvälisen yhteistyön linjauksia määrittelevän Memorandum of Understanding sopimuksen valmistelut.

5 Koulutus- ja kehittämispalvelut Koulutus- ja kehittämispalveluillaan Suomen museoliitto ylläpitää asiakkaidensa ammatillista pätevyyttä ja laajentaa heidän osaamistaan uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Koulutus- ja kehittämispalvelut sisältävät: - täydennyskoulutustilaisuudet, verkkokoulutus ja koulutusohjelmat - ammattitaidon ylläpito (syventävä) - osaamisen laajentaminen (yleissivistävä) - yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien konsultointi - koulutusjärjestelyt (koulutuksen sisällöstä vastaa yhteistyökumppani) - tutkimus- ja julkaisutoiminta - museoalan kehittämishankkeiden toteuttaminen - neuvontapalvelut - Suomen museoliiton käsikirjasto Vuonna 2012 yhden ja kahden päivän koulutuksia järjestettiin kaikilta museotoimen aloilta: näyttelyistä, kokoelmista, digitoinnista, markkinoinnista ja museosiivouksesta. Lisäksi järjestettiin luonnontieteellisten ja taidemuseoiden museopäivät. Museopedagogiikan alalta järjestettiin yhteistyössä Suomen museolehtorien yhdistys Pedaali ry:n kanssa kansainvälinen konferenssi, Avara museo -hankkeen päätösseminaari sekä museopedagogiikan ja yleisötyön monimuotokurssi. Vakiintuneet vuosittaiset koulutukset (Verso 1 ja 2, ajankohtaispäivät keväällä ja syksyllä, museonjohtajapäivät) jatkuivat edelleen. Uutena koulutusmuotona aloitettiin noin vuoden kestävä oppimismoduulirakenteinen ns. oppimispolku Museot sosiaalisessa mediassa. Koulutus koostui aloitusseminaarista, jonka jälkeen aihetta jatkettiiin yksipäiväisillä oppimispolkumoduuleilla sosiaalisen median aiheista. Moduulien työskentelytapa oli mahdollisimman käytännönläheinen työpaja. Vuoden 2012 aikana pidettiin kaksi syventävää oppimispolkua, joiden aiheita olivat blogit, wikit ja videonkäyttö sosiaalisessa mediassa. Osallistujilla oli mahdollisuus keskittyä joko yksittäisiin aihemoduuleihin tai osallistua kaikkiin, jolloin hän tulee saamaan todistuksen kokonaisuuden käsittävästä oppimispolusta. Sosiaalisen median oppimismoduulien sisällöt toteutettiin yhteistyönä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa. Vuoden 2012 aikana aloitettiin toinen laaja ja pitkäkestoinen koulutus Museoalan johtajakoulutusohjelma oppisopimuskoulutuksena, jossa osanottajat suorittavat Opetushallituksen perusteiden mukaisen yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (YJEAT). Museoliitto on tehnyt YJEAT-koulutuksesta yhteistyösopimuksen Management Institute of Finlandin (MIF) kanssa. MIF vastaa tutkintoon johtavan koulutuksen sisällöstä. Vuoden 2012 alussa toteutettiin Suomen museoliitossa nimikkeiden uudistus. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa koulutuspäällikkö Leena Tokila. Keväällä koulutuspalveluiden käytännön järjestelyistä vastasi projektisuunnittelija Tuuli Rajavuori ja syksyllä koulutusassistentti Inka Tähtinen. Avara museo -hankkeeseen kuuluvista koulutuksista vastasi projektikoordinaattori Pauliina Kinanen. Inka Tähtinen suoritti kasvatustieteen opintoihin liittyvän korkeakouluharjoittelun Museoliiton koulutuspalvelujen tehtävissä kevään 2012 aikana. Koulutuksen sisällön suunnittelun tukena toimi koulutustyöryhmä puheenjohtajanaan Janne Vilkuna ja jäseninä Helka Ketonen (9/2012 alkaen), Arto Luttinen, Olli Immonen (5/2012 alkaen), Marjo Mikkola, Tarja Raninen-Siiskonen (5/2012 asti), Susanna Pettersson (5/2012 asti) ja Leena Tokila. Koulutustilaisuuksia järjestettiin toimintavuonna yhteensä 31, lähipäiviä oli 49. Koulutuksiin osallistujia oli kaikkiaan Koulutustilaisuudet vuonna 2012 Museotyön perusteet -verkkokurssille ilmoittautui yhdeksän osallistujaa ja sen suoritti viisi. Verkkokurssi on tarkoitettu museoalalle tuleville uusille työntekijöille ja museossa jo työskenteleville, joilla ei ole museoalan koulutusta , Museologian kurssi Verso 1 (museologia), Helsinki , Museon siivous, Oulu, tilauskoulutus, , Markkinoinnin perusteet monimuotokoulutus, Helsinki, kolme lähipäivää, , Ajankohtaispäivä, Helsinki, , Museot sosiaalisessa mediassa yleisön tavoittaminen ja vaikuttaminen 2 op, Helsinki ja webinaari, 47 5

6 , Katse kokoelmiin!, Helsinki, , Digitoinnin ABC, Helsinki, , Lusto strategian koulutuspäivä, , Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 89. vuosikokous, Joensuu. Museopäivien teemana oli museoiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen mittaaminen, , Euro enemmän hinnoittelu- ja myyntikoulutus, Helsinki, , It s all Mediating. International conference on curating and education in the exhibition context, Helsinki, , Näyttelytekniikkaa Mäntän kesässä, Mänttä, yhteistyössä Serlachius-museoiden kanssa, , Museoalan johtajakoulutusohjelman coaching, aloituspäivä, Kirkkonummi, , Museonjohtajapäivät, Maarianhamina. Yhteistyössä Suomen museonjohtajat ry:n kanssa, , Museologian kurssi Verso 2, Helsinki, , Luonnontieteelliset museopäivät, Kokkola, yhteistyössä Kiepin, Kokkkolan luonnontieteellisen museon kanssa, , Museon siivous, Tampere, , Museoalan johtajakoulutusohjelman aloituslähipäivä, Kirkkonummi , Museopedagogiikan monimuotokurssi, Helsinki, , Ajankohtaispäivä, Helsinki, , Lähikulttuuria! Hämeenlinnan kaupungin historiallisen museon juhlavuoden seminaari paikallisuudesta ja paikallismuseoista, Hämeenlinna, , Avara museo kehittyvä oppimisympäristö aikuisille hankkeen päätösseminaari, Pori, , Museot sosiaalisessa mediassa: Some-oppimispolku (blogi ja wiki), Helsinki, , Museoalan johtajakoulutusohjelman lähipäivät, Kirkkonummi , XLVIII Valtakunnalliset taidemuseopäivät, Yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon kanssa, Rovaniemi (Tahiti-konferenssi ), , Tiedottajapäivät, Helsinki, , Museot sosiaalisessa mediassa: Some-oppimispolku (videotuottaminen ja jakaminen), Helsinki, Museoalan johtajakoulutusohjelman lähipäivät, Kirkkonummi , Tietopäivä, Helsinki, 72 Koulutusta järjestettiin 13 eri paikkakunnalla. Koulutustilaisuuksien kustannukset on katettu pääosin osallistujamaksuilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut erillisellä avustuksella tietoyhteiskuntaosaamisen parantamiseen liittyvää koulutusta. Vuonna 2012 tätä avustusta sai sosiaalisen median käytön osaamista parantava koulutus, museologian verkkokurssit Verso 1 ja 2 sekä Digitoinnin ABC -kurssi. Kulttuurivienti Suomen museoliiton kansainvälinen toiminta on noudattanut Museoalan kulttuurivientistrategian linjauksia (2007). Museoliitto on ollut edustettuna kulttuuriviennin tukiverkostossa vuosina Museoita informoitiin säännöllisesti opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurivientihankkeen ajankohtaisista tapahtumista. Museoiden kansainvälisistä näyttelyistä toimitettiin tietoja kulttuuriviennin tukiverkoston tietopalveluun. Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa Joensuussa käytiin yhteistyöneuvotteluja venäläisten museoalan edustajien kanssa tulevista projekteista. Erikoisasiantuntija Marja-Liisa Pohjanvirta piti museoalan yhteistyötä käsittelevän esitelmän Museo-työryhmässä. Lisäksi suomalainen museotoiminta ja suomalais-venäläinen yhteistyö oli esillä ADIT kokouksessa Petroskoissa ja EVA kokouksessa Moskovassa. Molemmissa kokouksissa Pohjanvirta piti myös esitelmän. Erikoisasiantuntija Marja-Liisa Pohjanvirta toimi Euroopan vuoden museo -kilpailun (EMYA) suomalaisena kirjeenvaihtajana ja välitti alan uutisia Suomesta sekä informoi suomalaisia museoita kilpailusta Kookkaat koneet kokoelmissa, Punkaharju , Näyttelycafé, Lahti, 30 6

7 Kävijät antoivat suomalaisten museoiden sisällöistä ja palveluista erittäin myönteisen palautteen. Museokäyntiinsä oli täysin tai jokseenkin tyytyväisiä peräti 98 prosenttia museoiden asiakkaista. Kulttuuria kaikille -palvelu Museoliitto rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella Kulttuuria kaikille -palvelun toimintaa, josta vastasi Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet -yksikkö Kehys. Palvelu tarjosi tietoa ja esimerkkejä kulttuurikohteiden saavutettavuuden kehittämiseen. Valtakunnallinen kävijätutkimus Vuonna 2011 toteutetun kävijäkyselyn tulokset analysoitiin kevään 2012 aikana ja julkaistiin Suomen museoliiton verkkosivuilla PDF-versiona kesäkuussa ja myöhemmin painettuna julkaisuna. Enemmistö museokävijöistä oli vuotiaita. Seuraavana oli ikäluokka Edellisessä tutkimuksessa suurin kävijäryhmä olivat vuotiaat (2002). Ammattiryhmistä eläkeläisten osuus kasvoi edelliseen tutkimukseen verrattuna 7 % ja korkeakoulutettujen osuus 9 %. Kävijät antoivat suomalaisten museoiden sisällöistä ja palveluista erittäin myönteisen palautteen. Museokäyntiinsä oli täysin tai jokseenkin tyytyväisiä peräti 98 % museoiden asiakkaista. Vuosittain Suomen museoihin tehdään lähes viisi miljoonaa käyntiä. Hyvä palaute tuotteesta ja asiakaspalvelusta ei kuitenkaan näy kasvavina käyttäjämäärinä. Kokonaiskävijämäärä on pysynyt samalla tasolla reilut kymmenen vuotta. Kokonaiskävijämäärän kasvun pysähtyminen ja sen jääminen huomattavan alhaiseksi verrattuna muihin Pohjoismaihin on ongelma, joka suomalaisten museoiden on tulevalla kymmenvuotiskaudella pyrittävä ratkaisemaan. Kävijätutkimuksesta vastasi Suomen museoliitossa projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo. Mennään museoon! -koululaisten ja opiskelijoiden museopäivä Koululaisten ja opiskelijoiden museoviikkoa vietettiin Neljättä kertaa järjestettyyn teemaviikkoon osallistui yli 60 museota eri puolilla Suomea. Viikon ohjelmaan kuului työpajoja, erikoisopastuksia, käsityönäytöksiä ja museosuunnistusta. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda museoita esiin useaan oppiaineeseen sopivina avoimina oppimisympäristöinä. Viikon koordinoinnista vastasi Eeva-Liisa Taivassalo. Mennään museoon ! KOULULAISTEN & OPISKELIJOIDEN museopäivä TAPAHTUMAKALENTERI: Avara museo kehittyvä oppimisympäristö aikuisille Suomen museoliitto koordinoi Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille ESR-hanketta Hankkeen rahoittajana ja valvojana toimii Lapin ELY-keskus. Hankkeen osatoteuttajia ovat Porin taidemuseo, Satakunnan Museo, Tampereen museoiden museopedagoginen TAITE-yksikkö, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas sekä CICERO Learning -verkosto/helsingin yliopisto. Hankkeen avulla lisätään museoammattilaisten aikuispedagogista osaamista sekä kehitetään uusia toimintamalleja ja palveluita museoiden aikuiskävijöille. Vuoden aikana ilmestyi hankkeen tuloksia esittelevä julkaisu Avarampi museo aikuisille. Julkaisu toimitettiin kaikille Museoliiton jäsenmuseoille. Lisäksi siitä julkaistiin PDF-versio, joka on ladattavissa Museoliiton verkkosivuilta. Hankkeen päätösseminaari järjestettiin Porissa tee- Museo 7

8 malla Yhteistyö ja osallisuus. Seminaariin osallistui 68 museoalan toimijaa ja muuta kiinnostunutta. Museoliitto toteutti myös museoalan työntekijöille suunnatun Museopedagogiikan ja yleisötyön monimuotokurssin (kaksi lähipäivää), jolle osallistui 19 museoalan ammattilaista. Hankkeelle haettiin rahoittajalta saakka jatkoaikaa, joka myönnettiin. Jatkoajan tavoitteena on aloitettujen tuotteistamisprosessien loppuunsaattaminen, palveluiden tuotteistamistyökalun tuottaminen museoiden käyttöön ja tuotteistamisen sekä siihen liittyvän markkinointi- ja myyntiosaamisen lisääminen sekä hankemuseoissa että laajemminkin museoalalla. Hankkeesta tiedotettiin Museoliiton omien viestintävälineiden lisäksi Avara museo -blogissa ja Facebook-sivulla, useissa koti- ja ulkomaisissa seminaareissa sekä muun muassa museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n ja LEM-hankkeen kautta. Hankkeen projektikoordinaattorina ja ohjausryhmän sihteerinä toimi Pauliina Kinanen. Taidetta kotisivuille Taidetta kotisivuille -projekti on monivuotinen hanke. Sen tavoite on helpottaa ja lisätä ammatillisesti hoidettujen museoiden julkisissa kokoelmissa olevien kuvataiteen teosten käyttöä ja hyödynnettävyyttä. Keskeisin keino tavoitteen saavuttamiseksi on, että museoiden kokoelmissa olevien teosten hyödyntämistä ei rajoita käyttöön liittyvät erilliset sopimukset, tekijänoikeus- ja muut mahdolliset korvaukset. Vuonna 2012 kartoitettiin museoiden kokoelmissa olevien tekijänoikeussuojan piirissä olevien kuvataiteen teosten määrää sekä tekijänoikeuskysymyksiin liittyviä käytäntöjä Pohjoismaissa ja muutamassa EU-maassa. Lisäksi arvioitiin sopimusvaihtoehtoja, joilla museokokoelmiin kuuluvien tekijänoikeudellisten materiaalien julkaisua voidaan edistää. Projekti on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Projektivastaavana toimi Eeva-Liisa Taivassalo. LEM The Learning Museum Network Project 8 Suomen museoliitto on partnerina EU:n Elinikäisen oppimisen Grundtvig-ohjelmasta rahoitetussa verkostoprojektissa Projektin tavoitteena on rakentaa pysyvä verkosto elinikäisestä oppimisesta kiinnostuneiden museoiden, kulttuuriperintöorganisaatioiden ja aikuiskouluttajien käyttöön. Museoliitto toimitti projektin verkkosivuille säännöllisesti elinikäiseen oppimiseen ja museoihin liittyvää aineistoa Suomesta sekä tiedotti projektista suomalaisille viiteryhmille. Museoliitto osallistui projektin tapaamisiin huhtikuussa Riikassa ja lokakuussa Östersundissa. Museoliitto osallistui Audience research, visitor relation management and learning styles -työryhmän toimintaan ja opintovierailuihin Tongereniin (Gallo-Romeins Museum) ja Bordeaux ihin (Cap Sciences -tiedekeskus). Projektin yhteyshenkilönä Museoliitossa toimi Pauliina Kinanen. CREA.M Creative blended mentoring for cultural managers Suomen museoliitto osallistuu yhdessä seitsemän eurooppalaisen kulttuurialan organisaation kanssa EU:n Elinikäisen oppimisen Leonardo da Vinci -ohjelmasta rahoitettuun projektiin, jonka tavoitteena on selvittää kulttuurialalla tarvittavaa osaamista ja kehittää alan työllistymistä edistävä mentorointiohjelma. Vuoden 2012 aikana toteutettiin tutkimusvaihe, jossa haastateltiin kulttuurialalla toimivien näkemyksiä työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä. Samalla valmistauduttiin vuonna 2013 alkavaan mentorointiohjelman pilotointiin. Projektikokoukset pidettiin Lontoossa, Bilbaossa ja Roomassa. Projektin vetäjä on italialainen tutkimuslaitos Instituto Luigi Sturzo. Projekti alkoi ja päättyy Museoliitossa projektista vastaa Tuuli Rajavuori. Valtakunnallinen museohistoriahanke Museohistoriahankkeen tietokantaa ylläpidetään Museoliiton verkkosivuilla osoitteessa Tietokanta on karttuva ja siinä on lähes 600 tietuetta. Haastattelutietokannassa oli vuoden loppuun mennessä yli 50 haastattelua. Tietokannasta vastasi Eeva-Liisa Taivassalo. Kirjasto ja arkisto Museoliiton kirjastoa kartutettiin keskeisellä museologisella kirjallisuudella sekä ulkomaisilla ja kotimaisilla museoalan lehdillä. Museologisen kokoelman laajuus on 1442 nidettä. Museoliiton arkiston muodostaa liiton toiminnan tuloksena vuodesta 1923 lähtien karttuva aineisto. Käsikirjasto ja arkisto ovat jäsenten, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden käytettävissä. Kirjasto- ja arkistopalveluista vastasi Eeva-Liisa Taivassalo.

9 Museo 2015 Museo 2015 on Museoviraston, Valtion taidemuseon ja Suomen museoliiton valtakunnallinen hanke, jota johtaa Museovirasto. Hanke toteutetaan vuosina Suomen Museoliitto osallistuu hankkeen toteutukseen museoalan brändiä, parantaa asiakkaidensa tun- Viestintäpalveluillaan Suomen museoliitto rakentaa tarjoamalla projektitiimin hankkeeseen. Museo hankkeen keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat kokoelmahallin- heidän toimintaansa koskevista asioista sekä nosnettuutta ja tuo asiakkailleen uusimman tiedon nan kokonaisarkkitehtuurin laatiminen, luetteloinnin kehittäminen sekä yhteisen kokoelmahallintajärjestelmän vaatimustaa julkiseen keskusteluun museoalan edunvalvonmäärittely, kilpailutus ja hankinta. Lisäksi hanke antaa museoille tukea niiden siirtäessä aineistojaan Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) Finna-asiakasliittymään ja valmistelee Finnaan museonäkymää. Keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia työstettiin museoiden edustajista ja muista asiantuntijoista kootuissa työryhmissä ja hankkeen projektitiimissä. Kaiken kaikkiaan Museo 2015 hankkeen työryhmissä toimi 58 ja kommenttiryhmissä 167 museoalan toimijaa. Museoiden digitointihankkeissa tuotettavien luettelointitietojen yhtenäistämiseksi ja laadun parantamiseksi hanke julkaisi Luettelointiohjeita museoiden digitointiprojekteille 1.0 -verkkojulkaisun. Lisäksi hankkeen työryhmissä kehitettiin SPECTRUM-standardiin pohjautuvia luettelointiohjeita ja laadittiin Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuria sekä museoiden uuden yhteisen kokoelmahallintajärjestelmän vaatimusmäärittelyä. Museo 2015 hankkeen tavoitteena on ollut sitouttaa museot yhteistyöhön kokoelmatietojen laadun yhtenäistämiseksi ja parantamiseksi. Hankkeen tavoitteista kerrottiin vuonna 2012 seitsemällä paikkakunnalla järjestetyissä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksissa. Tilaisuuksiin osallistui noin 220 henkilöä yli 70 organisaatiosta. Osallistujat tulivat pääasiassa alueellisista museoista, mutta myös esimerkiksi paikallismuseoista ja kuntien IT-hallinnosta. Museo 2015 on valtakunnallinen hanke, jossa kehitetään kokoelmahallintaa. Viestintäpalvelut nan kannalta tärkeitä kysymyksiä. Suomen museoliiton viestintäpalvelut jakautuvat jäsenmuseoille kohdentuvaan sisäiseen viestintään sekä museoiden toimintaympäristöön kohdentuvaan ulkoiseen viestintään. Viestintäpalveluista vastasi saakka viestintäpäällikkö Janne Saavalainen ja hänen sijaisenaan Tuuli Rajavuori. Museoalan sisäinen viestintä Museoliitto välitti jäsenistölleen tietoa Museoliiton toiminnasta, koulutuksesta, projekteista sekä alan yleisistä kysymyksistä ja avoimista työpaikoista ensisijaisesti museoliitto.fi-verkkosivujen sekä Julius-uutiskirjeen kautta. Vuoden alussa uutiskirjeen tilaajia oli ja vuoden päättyessä Uutiskirje ilmestyi 16 kertaa (edellisenä vuonna 11 kertaa). Uutiskirjeen ovat oikeutettuja tilaamaan Suomen museoliiton jäsenmuseoiden henkilökunta sekä keskeisimpien sidosryhmien edustajat. Uutiskirjeen toimittamisesta vastasi Tuuli Rajavuori. Museoposti-sähköpostilistalla oli vuoden loppuun mennessä 3213 rekisteröitynyttä käyttäjää (vuotta aiemmin 3 076). Museopostin on todettu olevan yksi tehokkaimmista tavoista välittää tietoa museoalan sisällä. Museopostilistalle voi liittyä kuka tahansa museoalan sisäisestä keskustelusta kiinnostunut. Museopäivien puheenvuorojen pohjalta toimitettiin Juliuslehti, joka postitettiin kesäkuussa kaikille Museopäiville osallistuneille ja Museoliiton jäsenille. Lehden painos oli 470 kappaletta. Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän avulla lisätään museoalan ja Museoliiton tunnettavuutta kaikkien sidosryhmien keskuudessa ja tuodaan eri foorumeissa esiin museoalan yhteiskunnallista merkitystä. Suurelle yleisölle suunnatussa viestinnässä tavoitteena on museoalan monipuolisen kulttuuri- ja luonnonperintö- 9

10 osaamisen näkyvyyden lisääminen. Mediaa palvellaan toimimalla museoalan asiantuntevana tietopalvelukeskuksena. Ulkoisen viestinnän painopiste on verkkopalveluissa. Museoliitto.fi-sivustolta löytyvät muun muassa tiedotteet, lausunnot ja ajankohtaiset hankkeet. Museot.fi-sivuille on koottu yleistä tietoa museoalasta, kattava museohakutietokantapalvelu sekä näyttelykalenteri. Vuoden 2012 lopussa näyttelykalenterissa oli kaikkiaan noin 600 tulevan näyttelyn ja tapahtuman tiedot. Kunkin vuoden alussa näyttelykalenterin tietojen pohjalta on laadittu median käyttöön kooste museovuoden tapahtumista ja keskeisimmistä teemoista. Liiton verkkosivuilla julkaistiin tammikuussa myös PDF-muotoinen kuukausittainen kalenteri näyttelyistä ja tapahtumista. Näyttelypostilista on museoalasta kiinnostuneiden sähköpostipalvelu, ja se toimii Museopostin rinnakkaispalveluna. Näyttelypostista löytyvät museoiden näyttely- ja tapahtumatiedot. Vuoden 2012 lopussa palvelussa oli 537 jäsentä. Verkkosivut Verkkosivut ovat Suomen museoliiton keskeisin ajankohtaisviestinnän väline. Sinne päivitettiin kaikki Museoliiton tiedotteet, tapahtumat, kannanotot ja muut uutiset. Verkkosivuilla osoitteessa vieraili kuukausittain keskimäärin käyttäjää. Museoiden toiminnasta ja näyttelyistä kertovalla kävi kuukausittain keskimäärin käyttäjää. Blogi Uutena viestinnän työkaluna otettiin käyttöön P.S.-blogi, jossa nostettiin keskusteluun museoalan ajankohtaisia kysymyksiä. Blogiin lisättiin vuoden 2012 aikana 32 kirjoitusta. Blogitekstien keskimääräinen lukijamäärä oli 148 (vähimmillään 18, enimmillään 456). Mobiilipalvelut Vuoden 2012 aikana käynnistettiin projekti, jossa Museot.fi-sivuston Museohaku- ja Näyttelykalenteri -palveluista tehdään mobiililaitteilla toimiva versio. Tavoitteeksi asetettiin avata uusi palvelu vuoden 2013 Helsingin Matkamessujen yhteydessä. Projektissa on päivitetty Museot.fi-tietokannassa olevia tietoja ja niihin on lisätty museokohtaiset karttakoordinaatit. 10 Museo-lehti Jäsenetuna julkaistava Museo-lehti ilmestyi neljä kertaa. Ensimmäinen (teemana tekniikka) ja kolmas numero (teemana museobusiness) suunnattiin ensisijaisesti museoissa työskenteleville alan ammattilaisille. Näiden lehtien osana julkaistiin Markkinapaikka-ilmoitusliitteet. Toinen (teemana design) ja neljäs (teemana kotimuseot) suunnattiin erityisesti museoiden käyttäjille. Niiden osana julkaistiin näyttelykesä- ja näyttelytalviliitteet. Museo-lehden päätoimittajana toimi pääsihteeri Kimmo Levä ja toimitussihteerinä Janne Saavalainen. Sisältösuunnittelusta vastasi viestintätyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Kalle Kallio. Jäseninä olivat Heli Heinäaho, Merja Herranen, Marjo Mikkola (numerosta 3 alkaen), Antti Mäkinen ja Juhani Ruohonen. Viestintätyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Museo-lehden taittoivat graafikot Kirmo Kivelä ja Inari Savola. Markkinapaikka- ja näyttelyliitteiden tuottamisesta sekä muista lehteen liittyvistä myynti- ja markkinointitehtävistä vastasi yhteistyökoordinaattori Helena Piipponen. Vuoden 2012 lopussa Museo-lehdellä oli tilaajaa, joista jäsenetuna lähetetään kappaletta ja maksullisena tilauksena 250 kappaletta. Merkittävä osa lehden levikkiä on yleisönumeroiden (numerot 2 ja 4) jakelu näyttelyvieraille museoissa. Suurin painos, kappaletta, otettiin kesäkaudelle julkaistusta Museo-lehti nro 2:sta. Kaikkineen Museo-lehtiä painettiin vuoden 2012 aikana kpl. Museoviikko Valtakunnallista Museoviikkoa vietettiin teemalla Uutta-Nytt! Kansainvälinen museopäivä oli Kansainvälinen museopäivä ja Museoiden yö -tapahtumat keräsivät useilla paikkakunnilla museoihin uutta kävijäkuntaa. Vuotuisten museoviikkoteemojen koettiin olevan riittävän väljiä monenlaiseen toimintaan. Esimerkiksi Riihimäellä Museoiden yö keräsi kuudessa museossa kaikkiaan 2680 museokäyntiä kello välillä. Valtakunnalliselta tiedotukselta museot toivoivat näkyvämpää kampanjointia. Museoviikon koordinoinnista vastasi Eeva-Liisa Taivassalo ja tiedotuksesta Janne Saavalainen.

11 Museot.fi -verkkosivulla kävi kuukaudessa eri kävijää. Kirjamessut Museoliitto osallistui Turun kirjamessuille ja Helsingin kirjamessuille Turussa osastosta vastasi Turun taidemuseo. Messuosastolla esiteltiin Museoliiton vuoden 2012 Museojulkaisukilpailun loppukilpailuun valitut teokset sekä Turun taidemuseon tuoreita julkaisuja. Helsingin kirjamessujen museo-osastolla olivat mukana Didrichsenin taideja kulttuurimuseo, Museovirasto, Poikilo-museot, Serlachius-museot, Suomen Ilmailumuseo, Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi, Suomen lasimuseo, Suomen Urheilumuseo ja Vantaan kaupunginmuseo. Museojulkaisukilpailu Museojulkaisukilpailuun, joka järjestettiin 11. kerran, osallistui 47 julkaisua. Kilpailun raati valitsi näistä kuusi finalistia. Raadin puheenjohtajana toimi museoneuvos Anja-Tuulikki Huovinen ja jäseninä toimittaja, kriitikko Suvi Ahola, HS-kulttuuri, kustannuspäällikkö Rauno Endén, SKS, kuvataiteilija, taidegraafikko Päivikki Kallio, taidekriitikko Otso Kantokorpi, yliopistonlehtori Jan Löfström, Helsingin yliopisto ja myyntija markkinointijohtaja Mari Wärri, WSOY ja raadin sihteerinä Eeva-Liisa Taivassalo. Kilpailuraadin valitsemista ehdokkaista voittajan valitsi professori, VTT Martti Häikiö. Tulos julkistettiin Helsingin kirjamessuilla. Voittaja oli Jyväskylän taidemuseon ja Maaseudun Sivistysliiton julkaisema ja Pauline von Bonsdorffin, Seija Heinäsen ja Virpi Kaukion toimittama teos Tunne maisema. Julkaisut Tammikuussa julkaistiin Soimu Museoalan puhelinmuistio Toimituksesta vastasi Helena Piipponen. Museokävijä 2011, Valtakunnallinen museoiden kävijätutkimus ilmestyi PDF-versiona heinäkuussa ja lokakuussa painettuna versiona. Tutkimusraportin kirjoittivat Eeva-Liisa Taivassalo ja Kimmo Levä. Lokakuussa julkaistiin Avara museo -hankkeen tuloksia esittelevä julkaisu Avarampi museo aikuisille. Julkaisun toimittivat Pauliina Kinanen, vs. johtava museolehtori Leena Tornberg ja projektisihteeri Hector Nystedt. Julkaisusta tehtiin myös PDF-versio. Collections Mobility 2.0 -hanke kehitti vuosina toimintamalleja museokokoelmien hyödyntämiseen tarkoituksena eurooppalaisen kulttuuriperinnön levittäminen taidekokoelmien liikkuvuutta lisäämällä. Hankkeen tuloksia ovat olleet muun muassa käsikirja Encouraging Collections Mobility. Teijamari Jyrkkiö ja Susanna Pettersson ovat toimittaen kääntäneet suomeksi julkaisun keskeiset kohdat. Käytännön opas kokoelmien liikkuvuuteen julkaistiin toimintavuoden lopulla. Julkaisu on myös PDF-versiona. Tukipalvelut Tukipalveluilla huolehditaan Suomen museoliiton muiden palvelujen resursoinnista ja ohjaamisesta, hallinnosta ja toimiston ylläpidosta, henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä toteutetaan Museoliiton tekemien kansallisten ja kansainvälisten yhteistyösopimusten velvoitteet. Tukipalvelut sisältävät: - hallinnon - vuosikokous - hallitustyöskentely - työryhmien työskentely - jäsenkirjanpito - järjestöjen ja muiden organisaatioiden välinen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö - toimistopalvelut - henkilöstöhallinnon - taloushallinnon - markkinointi- ja myyntipalvelut - Museoliiton käsikirjaston ylläpidon Suomen museoliiton jäseninä oli vuoden 2012 lopussa 195 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 383 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I luokassa 53, II luokassa 34 ja III luokassa 79. Kannattavien yhteisöjäsenten lukumäärä oli 29. Vuonna 2011 tehty sääntömuutos muutti jäsen- 11

12 maksuperusteiden muututtua useiden jäsenyhteisöjen jäsenluokkia. Vuonna 2012 jäsenmaksu oli 0,25 % museon Museotilastossa ilmoittamasta palkkasummasta, vähintään kuitenkin 300 euroa ja enintään 2000 euroa. Omistajayhteisöjen muutoksia tapahtui kolmen jäsenyhteisön osalta. Sastamalan kaupunki luovutti museotoiminnan Suomen kirjainstituutin säätiölle, jonka hallinnassa ovat Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi ja Sastamalan seudun museo. Suomen kirjainstituutti on III liittojäsenluokan jäsen. Sastamalan kaupunki erosi liiton jäsenyydestä. Kuurojen Liitto ry:n ylläpitämä Kuurojen museo yhdistyi osaksi Työväenmuseo Werstasta, ja Kuurojen Liitto ry erosi liiton II luokan liittojäsenyydestä. Yli-Iin kunnan ylläpitämän Kierikkikeskuksen ylläpito siirtyi Pohjois-Pohjanmaan museolle, ja Yli-Iin kunta erosi liiton II liittojäsenluokan jäsenyydestä. Kannattavasta jäsenyhteisöstä erosi Mynämäen kunta. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin III liittojäsenluokkaan Outokummun kaupunki vuoden 2013 alusta lukien. Kannattaviksi yhteisöjäseniksi hyväksyttiin Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä HUS-kuntayhtymä/Kellokosken sairaalamuseo ja Suomenlinnan hoitokunta, joiden jäsenyys tuli voimaan vuoden 2013 alusta lukien. Henkilöjäsenten lukumäärä oli 26. Näistä ainaisjäseniä on 20, joista 19:llä on äänioikeus. Kannattavia henkilöjäseniä on kuusi, joista kahdella on äänioikeus. Museoliiton kunniajäsenet ovat professori Unto Salo, opetusneuvos Matti Rossi ja suurlähettiläs Heikki Talvitie. Toimintavuoden aikana kuoli liiton ainaisjäsen Walter Johansson. Vuosikokous Liiton 89. vuosikokous järjestettiin Joensuussa Kokoukseen osallistui 118 liittojäsenten edustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi kulttuuri- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Hannele Autti ja sihteerinä Kimmo Levä. Kokous vahvisti edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä euroon päätyvän talousarvion vuodelle Jäsenmaksut vuodelle 2012 hyväksyttiin uusien sääntöjen mukaisesti siten, että jäsenmaksu on I luokassa välillä euroa, II luokassa välillä euroa, III luokassa välillä euroa. Kannattavien yhteisöjen jäsenmaksu on 200 euroa ja kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu on 60 euroa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin maaherra, FM Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen. Hallituksen jäsenistä erovuorossa kahden kolmivuotiskauden jälkeen oli johtaja Susanna Pettersson sekä yhden kolmivuotiskauden jälkeen museonjohtajat Heli Heinäaho ja Kalle Kallio sekä professori Janne Vilkuna, jotka valittiin uudelleen toiseksi kolmivuotiskaudeksi. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin erityisasiantuntija Helka Ketonen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokouksessa esiteltiin Suomen museoliiton uusi strategia vuosille Hallitus - puheenjohtaja: maaherra Pirjo Ala-Kapee (kokousosallistuminen 5/8) - varapuheenjohtaja: museonjohtaja Kalle Kallio, Työväenmuseo Werstas (8/8) muut jäsenet: - museonjohtaja Heli Heinäaho, Kultamuseo (7/8) - museonjohtaja Merja Herranen, Porvoon museo (8/8) - museotoimenjohtaja Olli Immonen, Turun museokeskus (8/8) - erityisasiantuntija, Helka Ketonen, Valtion taidemuseo (4/4) - yli-intendentti Arto Luttinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo (7/8) - museonjohtaja Marjo Mikkola, Tekniikan museo (8/8) - museonjohtaja Antti Mäkinen, Kainuun museo (7/8) - museonjohtaja Päivi Partanen, Etelä-Karjalan museo (5/8) - johtaja Susanna Pettersson, Alvar Aalto museo (4/4) - museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen, Joensuun museot (7/8) - museonjohtaja Juhani Ruohonen, Satakunnan museo (6/8) - professori Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto (7/8) Hallituksen nimeämiä työryhmiä vuoden 2012 aikana olivat viestintätyöryhmä, koulutustyöryhmä ja mittaristotyöryhmä. Tilintarkastajat Ekonomi, KHT Lasse Holopainen, ekonomi, HTM Reijo Salonen, varalla KHT Jari Härmälä ja ekonomi, KHT Kai Salli. Henkilöstö - pääsihteeri FM Kimmo Levä - koordinaattori FM Riitta Autere, Museo hanke ( saakka) - koordinaattori ins. Tomi Bärman Museo 2015 hanke ( alkaen) - koordinaattori FM Leena Furu, Museo hanke - IT-suunnittelija, yo Eero Heikkinen, Museo 2015 hanke ( alkaen) - projektikoordinaattori FM Pauliina Kinanen - IT-suunnittelija, DI Toni Orre, Museo 2015 hanke ( alkaen) - yhteistyökoordinaattori merkonomi, markkinointiassistentti Helena Piipponen - erikoisasiantuntija FL Marja-Liisa Pohjanvirta - projektisuunnittelija FM Tuuli Rajavuori - taloussihteeri, yo-merkonomi Marja Rissanen - viestintäpäällikkö FM Janne Saavalainen ( saakka) (tiedottaja asti) - projektipäällikkö FM Satu Savia, Museo hanke

13 ( alkaen) - projektisuunnittelija FK Eeva-Liisa Taivassalo - koulutuspäällikkö FM, KK Leena Tokila (koulutussuunnittelija asti) - korkeakouluharjoittelija ( ), koulutusassistentti (osa-aikainen ) KK Inka Tähtinen - konsultti YTM Mikael Vakkari, Museo 2015 hanke ( ) - projektisuunnittelija FM Katri Vuola, Museo hanke Nimetyt edustajat muiden organisaatioiden hallinnossa - Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, hallitus: Laura Luostarinen - Helsingin yliopistomuseon säätiö, edustajisto: Janne Vilkuna - Hotelli- ja ravintolamuseon säätiön edustajisto: Marjo Mikkola, Tekniikan museo - Hotelli- ja ravintolamuseon hallitus: Olli Immonen, Turun museokeskus - Kellomuseosäätiön hallitus: Marjo Mikkola, Tekniikan museo - Peuran museosäätiö, hallitus: Janne Vilkuna - Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston johtokunta: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen - Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin säätiön hallitus: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen - Suomen Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta: Marja-Liisa Pohjanvirta - Teatterimuseon Säätiö, edustajisto: Merja Herranen, varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen - Tekniikan museon säätiö, valtuuskunta: Timo Kukko - Tekniikan museon säätiö, hallitus: projektipäällikkö Kimmo Antila - Turun kirjamessut, päätoimikunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Kunnianosoitukset Museoliiton ansiomitali luovutettiin Valtakunnallisilla museopäivillä Juhani Kososelle, Liperi, Liisa Laaksoselle, Tohmajärvi, Olavi Lautamäelle, Kitee, Lauri Pietariselle, Liperi ja Toivo Turuselle, Kiihtelysvaara sekä Ebba Brännbackalle, Helsinki ja Helena Riekille, Kuopio. Liiton pronssinen merkki annettiin erovuorossa olleelle hallituksen jäsenelle Susanna Petterssonille sekä vuosikokouksen puheenjohtajana toimineelle Hannele Autille. Kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta museoalalla myönnettiin museoamanuenssi Riitta Paavoselle Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta, museonjohtaja Matti Bergströmille Suomen Rautatiemuseosta, yli-intendentti Jouko Aroalholle, näyttelypäällikkö Kari Jämsénille ja intendentti Jukka Kauppiselle Kuopion museokeskuksesta, intendentti Tuula Airolalle ja intendentti Dan Holmille Pohjanmaan museosta, tutkija Tiina Heinolle Helsingin kaupunginmuseosta, museonjohtaja Heikki Matiskaiselle Suomen lasimuseosta, yli-intendentti Merja Vilhuselle Designmuseosta ja amanuenssi Synnöve Bergholmille Porvoon museosta. Hopeinen ansiomerkki 20 vuoden palveluksesta museoalalla myönnettiin asiakaspalvelusihteeri Päivi Kannistolle Suomen tykistömuseosta, tutkija Helena Komulaiselle Valtion taidemuseosta, museoemäntä Aila Hiljaselle ja museokaupan hoitaja Leila Ohvolle Helsingin kaupunginmuseosta, intendentti Kaarina Mikonrannalle ja tutkija Arne Hästeskolle Alvar Aalto -museosta, museomestari Jussi Lemminkäiselle Verlan tehdasmuseosta, lakimies Tuula Hämäläiselle Valtion taidemuseosta ja amanuenssi Juha Jämbäckille Porvoon museosta. Stipendirahastot Suomen museoliitolla on Julius Ailion (perustettu 1933), Riitta ja Jorma Heinosen (1980/1984) ja C.J. Gardbergin rahastot (1986). Museolaitoksen historian kirjoittamista varten on perustettu Historiankirjoitusrahasto (1993). Viestintärahaston (2005) varoilla kehitetään markkinointia, julkaisutoimintaa ja verkkoviestintää. Stipendirahastoja kartutetaan Museoliiton adressin myyntituloilla. Stipendirahastoista ei jaettu apurahoja tai avustuksia vuoden 2012 aikana. Talous Suomen museoliiton toimintaan saatu harkinnanvarainen valtionapu oli euroa, koulutus- ja kehittämispalvelujen projektiavustukset euroa, koulutustilaisuuksien tulo euroa ja muut tulot olivat euroa. Viestintäpalveluissa Museo-lehden tulot olivat euroa ja muut tulot euroa. Jäsenmaksutulot olivat euroa. Tulojen kokonaismäärä oli euroa ja kulujen euroa, joten ylijäämäksi muodostui euroa. Talouden tarkemmat erittelyt on esitelty toimintakertomuksen liitteenä olevassa tilinpäätöksessä. Taloutta ja kirjanpitoa hoiti taloussihteeri Marja Rissanen. 13

14 Suomen museoliiton jäsenet I liittojäsenluokka Alvar Aalto -säätiö, Jyväskylä Alvar Aalto -museo Alvar Aallon ateljee Alvar Aallon kotitalo Espoon kaupunki Espoon kaupunginmuseo Glims talomuseo Lagstadin koulumuseo Villa Rulludd Espoon taidemuseosäätiö EMMA - Espoon modernin taiteen museo Forum Marinum -säätiö Forum Marinum Föreningen konstsamfundet, Helsingfors Amos Andersonin taidemuseo Söderlångviks museum Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Mänttä- Vilppula Serlachius-museot Gustaf ja Gösta Helsingin kaupunki Helsingin kaupunginmuseo Hakasalmen huvila Ratikkamuseo Ruiskumestarin talo Sederholmin talo Tuomarinkylän kartanomuseo Työväenasuntomuseo Helsingin taidemuseo Kluuvin galleria Meilahti Tennispalatsi Helsingin yliopisto Helsingin yliopistomuseo Helsingin yliopiston maatalousmuseo Luonnontieteellinen keskusmuseo Eläintieteen yksikkö Geologian museo Kasvitieteen yksikkö Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunginmuseo Hyvinkään taidemuseo Valvilla tehdasmuseo Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo Palanderin talo Vankilamuseo Hämeenlinnan taidemuseo Kalvolan kotiseutumuseo 14 Sibeliuksen syntymäkoti Itella Oyj, Helsinki Postimuseo Joensuun kaupunki Joensuun taidemuseo Pohjois-Karjalan museo Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen museo Heiskan taiteilijakoti Jyväskylän lyseon museo Niitynpään työläiskotimuseo Pienmäen talomuseo Jyväskylän taidemuseo Suomen käsityön museo Kajaanin kaupungin museotoimi Kainuun Museo Kajaanin taidemuseo Kokkolan kaupunki K.H.Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Kaarlelan kotiseutumuseo Lohtajan kotiseutumuseo Kieppi. Kokkolan luonnontieteellinen museo Kotkan kaupunki Kymenlaakson museo Kuopion kaupunki Kuopion museokeskus J. V. Snellmanin kotimuseo Kuopion korttelimuseo Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Kuopion luonnontieteellinen museo Kuopion taidemuseo Lahden kaupunki Lahden kaupunginmuseo Hiihtomuseo Historiallinen museo Julistemuseo Radio- ja tv-museo Taidemuseo Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan museo Ratsuväkimuseo Wolkoffin talomuseo Etelä-Karjalan taidemuseo - Kaakkois- Suomen aluetaidemuseo Joutsenon pitäjäntupa Nuijamaan museo Pätärin talomuseo Matti Koivurinnan säätiö, Turku Aboa Vetus & Ars Nova -museo Metsähallitus Suomen luontokeskus Haltia Mikkelin kaupunki Mikkelin kaupungin museot Harjukosken vesimylly Kivisakasti Mikkelin taidemuseo - Etelä-Savon aluetaidemuseo Suur-Savon museo Viestikeskus Lokki Mobilia säätiö, Kangasala Mobilia Oulun kaupunki Oulun taidemuseo Pohjois-Pohjanmaan museo Merimiehenkotimuseo Pateniemen sahamuseo Turkansaaren ulkomuseo Porin kaupunki Porin taidemuseo Rosenlew-museo Satakunnan Museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Porvoon museoyhdistys Porvoon museo Puolustusvoimat, Helsinki Sotamuseo Maneesi Sukellusvene Vesikko Raaseporin kaupunki Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Snappertunan talomuseo Tammisaaren museokeskus EKTA Rautatiemuseon Säätiö sr, Hyvinkää Suomen Rautatiemuseo Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupunginmuseo Riihimäen taidemuseo Suomen lasimuseo Rovaniemen kaupunki Lapin maakuntamuseo Rovaniemen taidemuseo Salon kaupunki Salon taidemuseo - Veturitalli Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo SAMU Sami Museua - Saamelaismuseosäätiö, Inari Saamelaismuseo Siida

15 Savonlinnan kaupunki Savonlinnan maakuntamuseo Seinäjoen kaupunki Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Riihimuseo Suojeluskunta ja Lotta Svärd -museo Suomen Metsämuseosäätiö, Punkaharju Lusto Suomen Metsämuseo Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry, Riihimäki Suomen Metsästysmuseo Suomen rakennustaiteen museo- ja tiedotussäätiö, Helsinki Arkkitehtuurimuseo Suomen urheilumuseosäätiö, Helsinki Suomen Urheilumuseo Suomen valokuvataiteen museon säätiö, Helsinki Suomen valokuvataiteen museo Taideteollisuusmuseon säätiö, Helsinki Arabian museo Designmuseo Iittalan lasitehtaan museo Tampereen kaupunki Amurin työläismuseokortteli Hämeen museo Kivimuseo Museokeskus Vapriikki Nukke- ja pukumuseo Suomen Jääkiekkomuseo Mediamuseo Rupriikki Sara Hildénin taidemuseo Tampereen taidemuseo - Pirkanmaan aluetaidemuseo TR1 Taidehalli Teatterimuseon säätiö, Helsinki Teatterimuseo Tekniikan museon säätiö, Helsinki Tekniikan museo Voimalamuseo Tiedekeskussäätiö, Vantaa Heureka Tornion kaupunki Aineen taidemuseo Tornionlaakson maakuntamuseo Turun kaupunki Turun museokeskus Apteekkimuseo ja Qwenselin talo Kuralan Kylämäki Luostarinmäen käsityöläismuseo Turun Biologinen museo Turun linna ja Turun kaupungin historiallinen museo Wäinö Aaltosen museo Paattisten kotiseutumuseo Turun taideyhdistys Turun taidemuseo Varsinais-Suomen aluetaidemuseo Tuusulan kunta Halosenniemi Kotiseutumuseo Klaavola Taidekeskus Kasarmi, Tuusulan taidemuseo Taiteilijakoti Erkkola Työväen museoyhdistys ry, Tampere Työväenmuseo Werstas Vaasan kaupunki Pohjanmaan museo ja Terranova Merenkurkun luontokeskus Sundomin kotiseutumuseo Nelin-Cronströmin taidekoti Vanhan Vaasan museo Tikanojan taidekoti Kuntsi modernin taiteen museo Valtion taidemuseo, Helsinki Ateneumin taidemuseo Nykytaiteen museo Kiasma Sinebrychoffin taidemuseo Vantaan kaupunki Vantaan kaupunginmuseo Vantaan taidemuseo II liittojäsenluokka Akseli Gallen-Kallelan museosäätiö, Espoo Gallen-Kallelan Museo Emil Cedercreutzin säätiö, Harjavalta Emil Cedercreutzin museo Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, Espoo Helinä Rautavaaran museo Helsingin Sanomain Säätiö, Helsinki Päivälehden museo Imatran kaupunki Imatran kaupunginmuseo Imatran taidemuseo Teollisuustyöväen asuntomuseo Jyväskylän yliopiston museo Keski-Suomen luontomuseo Kulttuurihistoriallinen museo Karkkilan kaupunki Karkkilan ruukkimuseo Senkka Suomen Valimomuseo ja Högforsin masuuni Karkkila-Högforsin työläismuseo Kemin kaupunki Kemin historiallinen museo Kemin taidemuseo Kemin työläismuseo ja Kähertäjämuseo Suomen värimuseo Keravan kaupunki Heikkilän kotiseutumueo Taide- ja museokeskus Sinkka Keski-Suomen Ilmailumuseosäätiö, Jyväskylä Keski-Suomen Ilmailumuseo Kouvolan kaupunki Poikilo-Kouvolan taidemuseo Poikilo-museot Elimäen kotiseutumuseo Suomen Puotimuseo Kultamuseosäätiö, Sodankylä Kultamuseo Liedon Vanhalinna -säätiö Liedon Vanhalinna Lieksan kaupunki Pielisen museo Lohjan kaupunki Lohjan museo Lotta Svärd Säätiö, Helsinki Lottamuseo Mannerheim-säätiö, Helsinki Mannerheim-museo Pietarsaaren kaupunki Pietarsaaren kaupunginmuseo Malmin talo Runebergin tupa Tupakkamakasiini Tupakkamuseo Westmanin muorin tupa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympärisökeskus, Tampere Tienpidon perinnetoiminta Poliisiammattikorkeakoulu, Tampere Poliisimuseo Rauman kaupunki Rauman museo Kirsti Marela Savenvalajan verstas Rauman taidemuseon säätiö Rauman Taidemuseo Saarijärven kaupunki Saarijärven museo Juhola Kivikauden kylä Säätyläiskotimuseo Sagalunds museistiftelse, Kimto Björkboda låsmuseum Sagalundin Museo Taalintehtaan ruukinmuseo Stiftelsen för Åbo Akademi/Sibeliusmuseum Sibelius-museo Stundars rf, Korsholm Stundars museo ja kulttuurikeskus Suomen Ilmailumuseosäätiö, Vantaa Suomen Ilmailumuseo Suomen lähetysseura ry, Helsinki Kumbukumbu Suomen Lähetysseuran museo Suomen maatalousmuseosäätiö, Loimaa 15

16 Suomen maatalousmuseo Sarka Suomen ortodoksinen kirkkokunta, Kuopio Suomen Ortodoksinen kirkkomuseo Teresia ja Rafael Lönnströmin säätiö, Rauma Lönnströmin taidemuseo Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo UPM-Kymmene Oyj, Helsinki Verlan tehdasmuseo Varkauden kaupunki Varkauden museo Varkauden taidemuseo Visavuoren museosäätiö, Valkeakoski Kauppilanmäen museo Myllysaaren museo Visavuoren museo III liittojäsenluokka Ainolasäätiö, Helsinki Ainola Akaan kaupunki/museoveturiseura Veturimuseo Alajärven kaupunki Nelimarkka-museo, Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo ja Nelimarkka-residenssi Tervamuseo Ehrensvärd-Seura Samfundet Ehrensvärd rf, Helsinki Ehrensvärd-museo Emil Aaltosen Säätiö, Tampere Emil Aaltosen museo Fiskars Hembygdsförening rf Fiskarsin Museo Forssan kaupunki Forssan museo Forssan tekstiilimuseo Tyyki Halosten museosäätiö, Lapinlahti Lapinlahden taidemuseo ja Eemil Halosen museo Haminan kaupunki Haminan kauppiaantalomuseo Haminan kaupunginmuseo Vehkalahden kotiseutumuseo Hangon kaupunki Hangon museo Heinolan kaupunki Heinolan kaupunginmuseo Heinolan taidemuseo Lääninkivalteri Aschanin talo Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö, Helsinki Hotelli- ja ravintolamuseo Huittisten kaupunki Huittisten museo 16 Hyrynsalmen kunta Kaunislehdon talomuseo Ilomantsin Museosäätiö Ilomantsin erä- ja eläinmuseo Möhkön ruukkimuseo Parppeinvaaran runokylä Itä-Hämeen museoyhdistys ry, Hartola Itä-Hämeen museo Jalkaväen säätiö, Helsinki Jalkaväkimuseo Joroisten kunta Karhulahden kotiseutumuseo Järvenpään kaupunki Järvenpään taidemuseo Kankaanpään kaupunki Kankaanpään kaupunginmuseo Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, Helsinki Elävän kuvan museo Kauhavan kaupunki Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseo Kortesjärven luontomuseo Suomen Jääkärimuseo Ylihärmän kotiseutumuseo Kellomuseosäätiö, Espoo Suomen Kellomuseo Keskusrikospoliisi, Helsinki Rikosmuseo Keuruun museosäätiö Keuruun museo Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry Rovaniemen kotiseutumuseo Pöykkölä Kristiinankaupunki Carlsron museo Kuhmon kaupunki Tuupalan museo Talvisotamuseo Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry Kullaan kotiseutumuseo ja ulkomuseo Kaarlo Kangasnimen Urheilumuseo Höyryvoimamuseo Kurikka-seura ry Kurikan museo ja Kotiseututalo Kustaa Hiekan säätiö, Tampere Hiekan taidemuseo Kuusamon kaupunki Kuusamon kotiseutumuseo L. Pohjanheimon Asekokoelmasäätiö, Helsinki Lapin metsämuseoyhdistys ry, Rovaniemi Lapin metsämuseo Lapuan kaupunki Lapuan Patruunatehtaan museo Lapuan Taidemuseo Lapuanliikkeen museo Pyhälahden Valokuvaamomuseo Leppävirran kunta Leppävirran kotiseutumuseo Loimaan kaupunki Vesikosken museomylly Loviisan kaupunki Loviisan kaupunginmuseo Maanmittauslaitos Maanmittausmuseo Marie Louise ja Gunnar Didrichsenin taidesäätiö, Helsinki Didrichsenin taide- ja kulttuurimuseo Mäntsälän kunta Mäntsälän kotiseutumuseo Sepänmäen käsityömuseo Mäntyharjun kunta Mäntyharjun Museo Naantalin kaupunki Naantalin museo Rymättylän kotiseutumuseo Nautelankoski-säätiö, Lieto Nautelankosken museo Nivala-seura Kyösti Wilkunan työhuonemuseo Nivalan museo Katvala Nordea Pankki Suomi Nordean pankkimuseo Nurmeksen kaupunki Nurmeksen museo Nurmijärven kunta Aleksis Kiven syntymäkoti Nukarin koulumuseo Taaborinvuoren museoalue Näkövammaisten Keskusliitto ry, Helsinki Näkövammaismuseo OJ-säätiö, Kiiminki O. Jauhiaisen taidemuseo Orimattilan kaupunki Orimattilan kotiseutumuseo Orimattilan taidemuseo Panssarimuseosäätiö, Hattula Panssarimuseo Pargas Hembygdsförening rf Paraisten kotiseutumuseo Paraisten teollisuusmuseo Perinneyhdistys Elektra ry, Hämeenlinna Sähkömuseo Elektra Peuran museosäätiö, Rautalampi Rautalammin museo Pielaveden kunta Pielaveden kotiseutumuseo Punkalaitumen museo- ja kotiseutuyhdistys ry Talonpoikaismuseo Yli-Kirra Raahen kaupunki Raahen museo Laivapatruunin koti ja Soveliuksen talon näyttelytila Ojalan kotiseutumuseo

17 Olkijoen Rauhanpirtti Saloisten kotiseutumuseo Wanha Apteekki Raision kaupunki Krookilan kotiseutukeskus Raision museo Harkko Raumanmeren merimuseosäätiö, Rauma Rauman merimuseo Siilinjärven kunta Harjamäen sairaalamuseo Pöljän kotiseutumuseo Somero-Seura ry Pajulan koulumuseo Peltotyökalumuseo Sauhutupa Savenvalajamuseo Someron Pitäjänmakasiinit Someron Torppamuseo Suomen kirjainstituutin säätiö, Sastamala Sastamalan seudun Museo Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi Suomen kulttuurirahasto, Helsinki Taidekoti Kirpilä Suomen Pankki, Helsinki Suomen Pankin rahamuseo Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry, Helsinki Lenin-museo Särestöniemen museosäätiö, Kittilä Särestöniemi-museo Taipalsaaren kunta Taipalsaaren kotiseutumuseo Röytyn kotiseututalo Teatteri Hevosenkengän Kannatusyhdistys ry, Espoo Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä Tullihallitus, Helsinki Tullimuseo Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun tuomiokirkkomuseo Tykkimiehet ry, Helsinki Suomen Tykistömuseo Ulvilan kaupunki Friitalan Nahkamuseo Uudenkaarlepyyn kaupunki Kuddnäs museum Majniemi Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin kaupungin kulttuurihistoriallinen museo Kalannin kotiseutumuseo Luotsimuseo Merimiehen-koti Vihdin kunta Vihdin museo Virolahden kunta Virolahden bunkkerimuseo Virolahden kotiseutumuseo Virtain kaupunki Halin metsäkämppämuseo Rajalahden talomuseo Virtain Perinnekylän museot Äänekosken kaupunki Konginkankaan kotiseutumuseo Äänekosken kaupunginmuseo Äänekosken taidemuseo Kannattavat yhteisöjäsenet Campus Artis säätiö, Helsinki Taidekeskus Retretti Crown Worldwide Oy, Vantaa Ebeneser-säätiö, Helsinki Lastentarhamuseo Etelä-Pohjanmaan museoyhdistys ry Föreningen för Österbottens historiska museum-pohjanmaan historiallisen museon yhdistys rf Helsingin Diakonissalaitoksen kannatusyhdistys ry Helsingin Diakonissalaitoksen museo Helsingin ortodoksinen seurakunta Helsingin Taidehallin säätiö Helsingin Taidehalli Hollolan kotiseutuyhdistys Hollolan kotiseutumuseo Hämeenkosken kunta Hämeenkosken kotiseutumuseo Kirkkohallitus, Helsinki Kirkkohallitus Kuopion isänmaallinen seura ry Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Hyvinkää Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys, Forssa Metropolia Ammattikorkeakoulu Musiikintutkimuksen laitos, Tampere Nanuk ry, Pietarsaari Arktinen museo Nanoq Pieksämäen kaupunki Savon radan museo Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö rs, Helsinki Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseo Ruokolahti-seura ry Ruokolahden kotiseutumuseo Sallan kunta Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo Seurasaarisäätiö Fölisöstiftelsen, Helsinki Stiftelsen Lebellska köpmansgården i Kristinestad Lebellin kauppiaantalo Stockmann Oyj Abp, Helsinki Stockmann -museo Svenska Litteratursällskapets i Finland rf Svenska Odlingens Vänner i Helsinge rf Herttoniemen kartanon museo TeliaSonera Finland Oyj Varsinais-Suomen museot ry Ylitornion museo- ja kotiseutuyhdistys ry Henkilöjäsenet Ainaisjäsenet *äänioikeus Appelgren, Kari, Turku* Drake, Knut, Turku* Erä-Esko, Aarni, Helsinki* Itkonen, Kerttu, Helsinki* Jaakkola, Paula, Helsinki* Järvelä-Hynynen, Raija, Helsinki* Koskinen, Risto, Jyväskylä* Krooks, Sven-Erik, Vaasa* Lilius, Henrik, Helsinki* Mäkelä, Marja, Hyvinkää* Mäkiö, Leena* Niemi, Jorma, Valkeakoski* Palmberg, Björn, Loviisa Rantala, Anja, Helsinki* Räsänen, Matti, Helsinki* Salo, Unto, Turku* Sarasmo, Ainikki, Tampere* Varjola, Pirjo, Helsinki* Vormala, Annikki, Helsinki* Welin, Pehr Olof, Turku* Kannattavat jäsenet *äänioikeus Honkimäki, Esa, Lapua Palo-Oja, Ritva, Tampere Perkko, Mikko, Espoo Pietilä, Esko, Vammala* Rissanen, Kaarina, Tampere Tamminen, Marketta, Loviisa* Kunniajäsenet Rossi, Matti, Oulu Salo, Unto, Turku Talvitie, Heikki, Espoo 17

18 Tilinpäätös Suomen museoliitto ry T U L O S L A S K E L M A (eur) VARSINAINEN TOIMINTA EDUNVALVONTAPALVELUT Kulut , ,02 Edunvalvonta yhteensä , ,02 KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT Tuotot Avustukset , ,50 Koulutuspalvelut , ,00 Muut kehittämispalvelut , ,51 Tuotot yhteensä , ,01 Kulut Henkilöstökulut , ,57 Muut kulut , ,10 Kulut yhteensä , ,67 Koulutus- ja kehittämispalvelut yhteensä , ,66 VIESTINTÄPALVELUT Tuotot Museo-lehti , ,00 Muut viestintäpalvelut 3 724, ,95 Tuotot yhteensä , ,95 Kulut Henkilöstökulut , ,70 Muut kulut , ,68 Kulut yhteensä , ,38 Viestintäpalvelut yhteensä , ,43 TUKIPALVELUT Hallinto , ,38 Henkilöstökulut , ,35 Sosiaalikulut , ,88 Toimisto , ,74 Palvelujen ostot , ,59 Markkinointi ja edustus , ,82 Matkat ,46 0,00 Poistot , ,11 Muut tukipalvelut , ,05 Tukipalvelut yhteensä , ,92 Tuotto-/kulujäämä , ,03 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut , ,00 Muu varainhankinta 1 758, ,87 Varainhankinta yhteensä , ,87 Tuotto-/kulujäämä , ,16 Suomen museoliitto ry T U L O S L A S K E L M A (eur) Tuotto-/kulujäämä , ,16 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 6 498, ,01 Kulut , ,08

19 Jäsenmaksut , ,00 Muu varainhankinta 1 758, ,87 Varainhankinta yhteensä , ,87 Tuotto-/kulujäämä , ,16 Suomen museoliitto ry T U L O S L A S K E L M A (eur) Tuotto-/kulujäämä , ,16 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 6 498, ,01 Kulut , ,08 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 5 459, ,93 Tuotto-/kulujäämä , ,23 YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus , ,00 TILIKAUDEN TULOS ,95-490,23 RAHASTOT Tuotot 1 151, ,08 Siirrot rahastoihin , ,08 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,95-490,23 T A S E (eur) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ** , ,34 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ** 4 709, ,20 Pysyvät vastaavat yhteensä *** , ,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Jäsenmaksusaamiset * 0,00 0,00 Myyntisaamiset * , ,46 Siirtosaamiset * , ,05 Saamiset yhteensä ** , ,51 Rahoitusarvopaperit ** ,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset ** , ,77 Vaihtuvat vastaavat yhteensä *** , ,28 Vastaavaa yhteensä **** , ,82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahastopääoma R. ja J. Heinosen rahasto * , ,73 Julius Ailion rahasto * , ,84 C.J. Gardbergin rahasto * , ,47 Historiankirjoitusrahasto * 8 745, ,77 Viestintärahasto * , ,00 Rahastopääoma yhteensä ** , ,81 Toimintapääoma ** , ,04 Tilikauden yli-/alijäämä ** ,95-490,23 Oma pääoma yhteensä *** , ,62 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 19

20 Vastaavaa yhteensä **** , ,82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahastopääoma R. ja J. Heinosen rahasto * , ,73 Julius Ailion rahasto * , ,84 C.J. Gardbergin rahasto * , ,47 Historiankirjoitusrahasto * 8 745, ,77 Viestintärahasto * , ,00 Rahastopääoma yhteensä ** , ,81 Toimintapääoma ** , ,04 Tilikauden yli-/alijäämä ** ,95-490,23 Oma pääoma yhteensä *** , ,62 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat * , ,01 Muut velat * , ,51 Siirtovelat * , ,68 Vieras pääoma yhteensä *** , ,20 Vastattavaa yhteensä **** , ,82 Suomen museoliitto ry L I I T E T I E D O T (eur) 4 HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: vakituiset 9,0 7,0 määräaikaiset 4,5 4,0 yhteensä 13,5 11,0 Henkilöstökulut: Palkat , ,10 Eläkekulut , ,08 Muut henkilösivukulut , , , ,62 Sosiaalikulut , ,43 Yhteensä , ,05 Luontoisetujen verotusarvo 240,00 240,00 PALKKIOT HALLITUKSEN JÄSENILLE 7 650, ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluihin sisältyy rahastoille hyvitettyä laskennallista korkoa 971,55 euroa. OMA PÄÄOMA Rahastopääoma Riitta ja Jorma Heinosen rahasto ,73 Tuotot/lask. korko ja muistamiset 398, ,53 Julius Ailion rahasto ,84 Tuotot/lask. korko ja muistamiset 361, ,05 C. J. Gardbergin rahasto ,47 Tuotot/lask. korko ja muistamiset 391, ,01 Historiankirjoitusrahasto ,77 Historiankirjoitusrahasto ,77 Viestintärahasto ,00 Viestintärahasto ,00 Rahastopääoma yhteensä ,36 20 Toimintapääoma ,04 Tilikauden 2011 alijäämä -490,23 Toimintapääoma ,81 Tilikauden ylijäämä ,95 Oma pääoma yhteensä ,12

3. Museoiden yleisöpalvelut 2016

3. Museoiden yleisöpalvelut 2016 3. MUSEOIDEN YLEISÖPALVELUT 2016 3.1.1 Yhteenveto: Maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot (vos + 10%) 3.1.2 Yhteenveto: Muut valtionosuuden piirissä olevat museot 3.2 Muut päätoimisesti

Lisätiedot

4. Museoiden kokoelmatoiminta 2016

4. Museoiden kokoelmatoiminta 2016 4. MUSEOIDEN KOKOELMATOIMINTA 2016 4.1.1 Yhteenveto: Maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot (vos + 10%) 4.1.2 Yhteenveto: Muut valtionosuuden piirissä olevat museot 4.2 Muut

Lisätiedot

2. Museoiden talous 2016

2. Museoiden talous 2016 2. MUSEOIDEN TALOUS 2016 2.1.1 Yhteenveto: Maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot (vos + 10%) 2.1.2 Yhteenveto: valtionosuuden piirissä olevat museot 2.2 päätoimisesti hoidetut

Lisätiedot

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo t Alaraja: % Min: 38.87 3.7 4.4 67 99 Tuloksellisuus Yläraja: 9 % Max: 8 8 8.66 3859 4 kulmakerroin.5..5 8 4 Max. pistemäärä: 6 M - M Omien tulojen M Kävijät / M3 n M Kävijämäärä max: ammatillinen osuus

Lisätiedot

Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On Aineen taidemuseo On Alvar Aalto-museo* On

Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On Aineen taidemuseo On Alvar Aalto-museo* On Aboa Vetus & Ars Nova - museo* On 37 9 214 715 Aineen taidemuseo On 37 6 140 696 Alvar Aalto-museo* On 37 14 334 001 Amos Andersons konstmuseum* Ei 37 15 381 013 Designmuseo* Ei 47 21 677 585 Didrichsenin

Lisätiedot

Museokortti museot.fi

Museokortti museot.fi Museokortti museot.fi 1 Where to go next? 2 1 Aboa Vetus & Ars Nova -museo Turku 2 Ahola Järvenpää 3 Aineen taidemuseo Tornio 4 Ainola Järvenpää 5 Alikartano Mäntsälä 6 Amos Andersonin taidemuseo Helsinki

Lisätiedot

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14 HENKILÖTYÖVUOSIPÄÄTÖKSET 2008: MUSEOT MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10 Aineen taidemuseo On 37 6 Alvar Aalto-museo* On 37 14 Amos Andersons konstmuseum* Ei

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi / Förslaget till museipolitiskt program

Lausuntopyyntö Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi / Förslaget till museipolitiskt program Lausuntopyyntö OKM/32/040/2015 24.03.2017 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM022:00/2015 Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi / Förslaget till museipolitiskt program Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA Valtionavustukset museoiden tietoyhteiskuntahankkeisiin Opetusministeriö on myöntänyt museoille tietoyhteiskuntarahaa vuonna 2001 yhteensä 4 590 000 mk, josta

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyynnön määräajan jatkaminen / Förlängring av tidsfristen för begäran om utlåtande

Kirje Lausuntopyynnön määräajan jatkaminen / Förlängring av tidsfristen för begäran om utlåtande Kirje OKM/32/040/2015 21.04.2017 Jakelussa mainituille Viite Asia Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi OKM022:00/2015 Lausuntopyynnön määräajan jatkaminen / Förlängring av tidsfristen för begäran om utlåtande

Lisätiedot

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC Esteettömien museoiden luettelo on koottu Suomen museoliiton sivuilta osoitteesta www.museo Museo Paikkakunta Esteet tömyys Aboa Vetus & Ars Nova Turku museo Osin InvaWC Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina

Lisätiedot

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen!

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 -luettelo sisältää: Taidemuseoiden näyttelyt Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin

Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin Hakijan nimi Asia MYÖNNETTY EUR AV-arkki ry AV-arkin levitysarkiston digitointiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS

Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 10 jäsenistö 12 HALLINTO 15 TALOUS 22 SUOMEN MUSEOLIITON JÄSENET 1 Suomen museoliitto Suomen

Lisätiedot

1. Museoiden käynnit ja avoinnaolo museokohteittain 2016

1. Museoiden käynnit ja avoinnaolo museokohteittain 2016 Aboa Vetus & Ars Nova - vos- Aboa Vetus & Ars Nova Turku 52 625 9 249 61 874 354 Aineen taide vos- Aineen taide Tornio 1 457 17 856 19 313 318 Ainola Ainola Järvenpää 23 946 691 24 637 130 Alvar Aalto

Lisätiedot

Suomen museoliitto edustaa Suomen. Tulot 2013. Menot 2013. Vuonna 2013 Suomen museoliitto juhli 90-vuotista taivaltaan. Jäsenmaksut 11% Valtionavustus

Suomen museoliitto edustaa Suomen. Tulot 2013. Menot 2013. Vuonna 2013 Suomen museoliitto juhli 90-vuotista taivaltaan. Jäsenmaksut 11% Valtionavustus Vuosikertomus 2013 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 3 Museo 2015 3 Viestintäpalvelut 3 Tukipalvelut 3 Jäsenet 3 Tilinpäätös 3 Suomen museoliitto kuvina 3 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Suomen museoliitto KUVA JANNE SAAVALAINEN

Suomen museoliitto KUVA JANNE SAAVALAINEN Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 7 KO U L U T U S 9 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 0 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 j ä s e n i s t ö 1 4 H

Lisätiedot

Museovuosi 2007. Luettelon voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.museoliitto.fi/tiedotus/nayttelytiedotus

Museovuosi 2007. Luettelon voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.museoliitto.fi/tiedotus/nayttelytiedotus Museovuosi 2007 Tervetuloa Museovuosi 2007 - tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2007 -luettelo sisältää: - Taidemuseoiden näyttelyt - Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Rajojen ylittäminen

Rajojen ylittäminen SUOMEN MUSEOLIITON STRATEGIA 2017 Perinteet velvoittavat. Yhdistäminen 1923 Kouluttaminen 1920 1950 Ammattimaistaminen 1960 1980 Yhteiskunnallistaminen 1990 2000 Rajojen ylittäminen 2010 2023 1 Suomen

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU

19 % 1,2. Museokäyntien ennätysvuosi % museokäynneistä oli maksettuja käyntejä. TILASTOKORTTI 2/2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Museokäyntien ennätysvuosi 2016 MUSEOKÄYNTIEN KASVU Vuonna 2016 Suomen ammatillisesti hoidetuissa museoissa tehtiin kaikkien aikojen käyntiennätys. Museokäyntejä tilastoitiin kaikissa museokohteissa yhteensä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot Asiakasliittymän ensimmäisen toteutusvaiheen organisaatiot on listattu oheisessa listauksessa. Palvelun laajentamista muihin kulttuuri- ja

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Tiedotus, markkinointi ja julkaisutoiminta

Tiedotus, markkinointi ja julkaisutoiminta Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 T I E D O T U S, M A R K K I N O I N T I J A J U L K A I S U T O I M I N TA 6 KO U L U T U S 8 PA LV E L U T J A Y H T E I S T Y Ö P R O J E K T I T 9 K A N S

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Edunvalvonta KUVA KARI JÄMSÉN

Edunvalvonta KUVA KARI JÄMSÉN Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 V I E S T I N T Ä 6 KO U L U T U S 8 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 0 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 2 j ä s e n i s t ö 1 4 H

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Tiedotus ja markkinointi

Tiedotus ja markkinointi Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 T I E D O T U S J A M A R K K I N O I N T I 5 M U S E O A L A N T Ä Y D E N N Y S KO U L U T U S 7 PA LV E L U T J A Y H T E I S T Y Ö P R O J E K T I T 8 K A

Lisätiedot

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi MUSEOVUOSI 2011 SISÄLTÖ Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 Museoiden taidenäyttelyt... 20 Tapahtumat museoissa... 36 Tuontinäyttelyt... 41 Näyttelytiedot

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Luetteloinnin kehittämistyö Keskustelu- ja tiedotustilaisuus Uudenmaan museoille

Luetteloinnin kehittämistyö Keskustelu- ja tiedotustilaisuus Uudenmaan museoille Luetteloinnin kehittämistyö 2012 Keskustelu- ja tiedotustilaisuus Uudenmaan museoille 8.5.2012 Leena Furu museo 2015 Luetteloinnin kehitystyötä tehdään luettelointityöryhmässä Luettelointityöryhmä Marjo

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain 2.10.2017 HELSINKI Äänestys % 102 Tehyn Hyksin Naistensairaalan ammattiosasto ry 34,4 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ammattiosasto

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi. Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi. Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 MUSEOVUOSI 2010 SISÄLTÖ Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 Museoiden taidenäyttelyt... 27 Tapahtumat museoissa... 46 Tuontinäyttelyt... 52 Näyttelytiedot

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari

HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari YKSITYISNÄYTTELYT 2011 Forssan museon Aulagalleria, Forssa Heinolan taidemuseo 2009 Galleria Katariina,

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET Kansalaisopistot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET Kansalaisopistot VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET 2017 Kansalaisopistot Opintoseteliavustusta voidaan vuonna 2017 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin

Lisätiedot

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a ANU TUOMI ANU VAISTO 1950 Kaarina Sillankorvantie 23a taidemaalari 21380 Aura www.anutuomi.fi 0449064950 Taidemaalariliiton jäsen Arte ry:n kunniajäsen Arten gallerioiden Joe s ja Titanik perustajajäsen

Lisätiedot

Valokuvat: Janne Saavalainen Paino: Tuokinprint Oy, Helsinki

Valokuvat: Janne Saavalainen Paino: Tuokinprint Oy, Helsinki Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 5 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 1 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 2 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 J Ä S E N I S T Ö 1 3

Lisätiedot

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö Elina Anttila 14.2.2012 Elina Anttila museo 2015 Mitä museo 2015 on? Museoiden yhteishanke, jossa kartoitetaan museoiden kokoelmahallinnan prosesseja,

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2015. Suomen museoliitto

VUOSIKERTOMUS 2015. Suomen museoliitto VUOSIKERTOMUS 2015 Suomen museoliitto 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto 2015 3 Edunvalvontapalvelut 4 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Kehittämishankkeet 7 Viestintäpalvelut 10 Hallinto- ja tukipalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

Museoiden tapahtumat 2008. Tammikuu. Suomen museoliitto MUSEOVUOSI 2008 www.museot.fi

Museoiden tapahtumat 2008. Tammikuu. Suomen museoliitto MUSEOVUOSI 2008 www.museot.fi Museoiden tapahtumat 2008 Tiedot on koottu 10.1.2008. Museoiden ajantasaiset näyttely- ja tapahtumatiedot löytyvät osoitteesta: www.museot.fi/nayttelykalenteri Tammikuu 2. 6.1.2008 Joulupelit, Teatterimuseo,

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

HYRIA KOULUTUS OY. - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos. Hyvinkään kauppaoppilaitos

HYRIA KOULUTUS OY. - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos. Hyvinkään kauppaoppilaitos HYRIA KOULUTUS OY HYRIA KOULUTUS OY - Enemmän osaamista - Yhdistyimme 1.8.2009 Hyria koulutus Oy:ksi: Hyvinkään ammattioppilaitos Hyvinkään kauppaoppilaitos Hyvinkään taidekoulu Hyvinkään terveydenhuolto-oppilaitos

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Museoiden. talvinäyttelyt ILMOITUSLIITE 4/2012

Museoiden. talvinäyttelyt ILMOITUSLIITE 4/2012 Museoiden talvinäyttelyt ILMOITUSLIITE 4/2012 Talvinäyttelyt-ilmoitusliitteeseen on koottu museoiden monipuolinen näyttely- ja tapahtumatarjonta. Paitsi museoiden ilmoituksia, löytyy liitteestä talvikaudella

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy 1 LIITE 1: Omistajat Yhteishankintayksikön kilpailuttamia sopimuksia voivat hyödyntää KuntaPro Oy:n ja sen tytäryhteisöjen lisäksi kaikki KuntaPro Oy:n omistajayhteisöt ja niiden omistajayhteisöt. SITOVASTI

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 066 Jyty

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 066 Jyty Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,32% 103 Jyty Juuka-Valtimo ry 1,32%

Lisätiedot

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti liittotunnus 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% Jyty Hangö Hanko

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti liittotunnus 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% Jyty Hangö Hanko Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti liittotunnus 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 651 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 651 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,32% 651 103 Jyty

Lisätiedot