Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 10 jäsenistö 12 HALLINTO 15 TALOUS 22 SUOMEN MUSEOLIITON JÄSENET 1

2 Suomen museoliitto Suomen museoliitto edustaa Suomen museolaitosta ja käyttää sen ääntä jäsenten yhteishankkeissa ja edunvalvontakysymyksissä. Suomen museoliiton ydintehtäviä ovat edunvalvonnan lisäksi viestintäpalvelut sekä koulutus- ja kehittämispalvelut. Arvot Sivistyksen kunnioittaminen Historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville sukupoville Visio Suomen museoliiton strategisena tavoitteena on elinkelpoinen ja korkeatasoinen, muutokset hallitseva ja koko Suomen kattava museoiden palveluverkosto. KUVA JANNE SAAVALAINEN Suomen museoliiton jouluvastaanotolla Postimuseossa julkistettiin pääsihteeri emerita Anja-Tuulikki Huoviselle myönnetty museoneuvoksen arvonimi. Vasemmalta puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee, Anja-Tuulikki Huovien ja pääsihteeri Kimmo Levä. 2

3 Edunvalvonta Edunvalvonnan keskeisiä toimia ovat olleet osallistuminen opetus- ja kulttuuriministeriön museoalan kehittämiseen liittyvien työryhmien työhön. Toimintavuonna näitä olivat Kulttuuriviennin valmisteluryhmä, Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) ohjausryhmä ja konsortioryhmä, Museo2015 -hankkeen johtoryhmä sekä Paikallismuseoiden kehittämistyöryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle annettiin lausunnot ehdotuksesta orpojen teosten direktiiviksi, tekijänoikeuksista luovuuden ja innovoinnin kannustamiseksi ja Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) dokumenteista. Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle jätettiin lausunto hallituksen vuoden 2012 talousarvioesityksestä, erityisesti esitykseen sisältyneistä museoiden valtionosuuksien ja Museoviraston budjetin leikkauksista. Kansanedustajien ja EU-parlamentin jäsenten huomiota kiinnitettiin museotyön merkitykseen luovan talouden aikakaudella sekä museoiden merkitykseen paikallisina kulttuurilaitoksina ja työllistäjinä. Yhteistyössä Veikkauksen edunsaajien kanssa on tuotu sivistysvaliokunnan tietoon monopolijärjestelmään perustuvan rahapelien merkitys museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminnalle. Kansainvälisissä edunvalvontatehtävissä keskeistä oli toimiminen Euroopan museoliittojen neuvostossa (NEMO) sekä osallistuminen kansainvälistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin, kuten Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) EU:n kulttuuriohjelman asiantuntijaryhmään. Viestintä Suomen museoliiton viestinnän tavoitteena on edistää ja kehittää museoalan tiedonvälitystä, toimia museoalan monipuolisena tietolähteenä, kohentaa alan näkyvyyttä ja myönteistä kuvaa museoalan ammatillisesta osaamisesta sekä toteuttaa erityisteemoihin liittyviä markkinointi- ja viestintähankkeita. Toiminta-alueesta vastasi tiedottaja Janne Saavalainen yhteistyössä hallituksen nimeämän tiedotustyöryhmän kanssa. Museoalan sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän tavoitteena on välittää tietoa ja osaamista jäsenistölle sekä lisätä jäsenistön tietoisuutta alaa koskevasta päätöksenteosta. Pyrkimyksenä on luoda ja ylläpitää jäsenyhteisöjen sekä liiton luottamus- ja toimihenkilöiden muodostamaa sosiaalista verkostoa sekä edistää vuorovaikutusta ja hyvien käytäntöjen jakamista. Museoliitto välittää jäsenistölleen tietoa Museoliiton toiminnasta, koulutuksesta, projekteista sekä alan yleisistä kysymyksistä ja avoimista työpaikoista ensisijaisesti museoliitto. fi-verkkosivujen sekä Julius-uutiskirjeen kautta. Vuoden aikana uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoi 1 535:stä 1 637:ään. Uutiskirje ilmestyi 11 ker- 3

4 taa. Uutiskirjeen ovat oikeutettuja tilaamaan Suomen museoliiton jäsenmuseoiden henkilökunta sekä keskeisimpien sidosryhmien edustajat. Museoposti-sähköpostilistalla oli vuoden loppuun mennessä rekisteröitynyttä käyttäjää (vuotta aiemmin 2 885). Museoposti on kaikessa yksinkertaisuudessaan todettu olevan yksi tehokkaimmista tavoista välittää tietoa museoalan sisällä. Museopostilistalle voi liittyä kuka tahansa museoalan sisäisestä keskustelusta kiinnostunut. Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän avulla lisätään museoalan ja Museoliiton tunnettuutta kaikkien sidosryhmien keskuudessa ja tuodaan eri foorumeissa esiin museoalan yhteiskunnallista merkitystä. Suurelle yleisölle suunnatussa viestinnässä tavoitteena on museoalan monipuolisen kulttuuri- ja luonnonperintöosaamisen näkyvyyden lisääminen. Mediaa palvellaan toimimalla museoalan asiantuntevana tietopalvelukeskuksena. Ulkoisen viestinnän painopiste on verkkopalveluissa. Museoliitto.fi-sivustolta löytyvät muun muassa tiedotteet, lausunnot ja ajankohtaiset hankkeet. Museot.fi-sivuille on koottu yleistä tietoa museoalasta, kattava museohakutietokantapalvelu sekä näyttelykalenteri. Vuoden 2011 lopussa näyttelykalenterissa oli kaikkiaan noin 700 tulevan näyttelyn ja tapahtuman tiedot. Kunkin vuoden alussa näyttelykalenterin tietojen pohjalta laaditaan median käyttöön kooste museovuoden tapahtumista ja keskeisimmistä teemoista. Liiton verkkosivuilla julkaistiin tammikuussa myös pdf-muotoinen kuukausittainen kalenteri näyttelyistä ja tapahtumista. Näyttelypostilista on museoalasta kiinnostuneiden Museoviikon uudistetun julisteen saattoi ladata Museoliitton verkkosivuilta. sähköpostipalvelu, ja se toimii Museopostin rinnakkaispalveluna. Näyttelypostista löytyvät museoiden näyttely- ja tapahtumatiedot. Vuoden 2011 lopussa palvelussa oli 523 jäsentä. Verkkosivut Sähköiset palvelut ovat jatkuvan kehittämisen kohteena. Vuoden 2011 aikana on kehitetty näyttelykalenteri- ja museohakupalveluiden tietokantoja ja selkiytetty jakoa museoliitto.fi- ja museot. fi-sivustojen kesken. Ensin mainittu palvelee lähinnä sisäistä viestintää ja mediaa, jälkimmäinen ulkoista viestintää ja suurta yleisöä. Museo-lehti Jäsenetuna julkaistava Museo-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen (teemana Nykydokumentointi, 32 s.) ja kolmas numero (Vapaaehtoistyö, 32 s.) suunnattiin ensisijaisesti museoissa työskenteleville alan ammattilaisille. Painosmäärät olivat kpl ja kpl. Kesä- (Sotahistoria) ja talvinumeroita (Lapset) jaettiin museoiden toimesta ilmaisjakeluna museokävijöille. Museo- 4

5 Museo-lehti ilmestyi vuonna 2011 viisi kertaa. Kesä-lehden (48 s.) painosmäärä oli kpl ja MuseoTalvi-lehden (40 s.) kpl. Yleisönumeroiden suuret painosmäärät rahoitettiin museoiden ilmoituksilla ja museot saivat lehteä omaan markkinointiinsa ilmoituskokoa vastaavan määrän. Molemmat yleisönumerot lähetettiin myös kansanedustajille ja muille keskeisimmille sidosryhmille ja museoiden lisäksi niitä oli jaossa maakuntakirjastoissa ja matkailutoimistoissa. Suomalais-venäläisten museopäivien yhteydessä julkaistiin Museo-lehden erikoisnumero Museo 3B/2011 teemalla Suomalais-venäläinen museoyhteistyö. Lehteen koottiin artikkeleita suomeksi ja venäjäksi sekä venäläisiltä että suomalaisilta alan asiantuntijoilta. Lehteä jaettiin museopäivien osanottajille sekä museoille Suomessa ja Pietarin alueella, Venäjällä. Lehden painosmäärä oli kpl. Museo-lehden päätoimittajana toimii pääsihteeri ja toimitussihteerinä tiedottaja. Sisältösuunnittelusta vastaa tiedotustyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Kalle Kallio. Jäseninä olivat Heli Heinäaho, Merja Herranen, Laura Luostarinen (5/2011 saakka), Antti Mäkinen (5/2011 alkaen) ja Juhani Ruohonen. Tiedotustyöryhmä kokoontui vuoden aikana kaikkiaan neljä kertaa. Museolehden taittajina olivat graafikot Kirmo Kivelä ja Inari Savola. Ilmoitusmyynnistä ja yleisölehtien markkinoinnista vastasi yhteistyökoordinaattori Helena Piipponen. Museoviikko Valtakunnallista Museoviikkoa vietettiin teemalla Muistitalkoot. Kansainvälinen museopäivä oli Museoiden yö -tapahtuman museot järjestivät omien mahdollisuuksiensa mukaan viikon aikana. Mediassa Museoviikko sai tilaa erityisesti paikallistasolla. Paikallislehdet ja -radio huomioivat tapahtuman näkyvästi muun muassa Tuusulassa, Vaasassa, Riihimäellä ja Raumalla. Museoviikon koordinoinnista vastasi projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo ja tiedotuksesta Janne Saavalainen. Kirjamessut Museoliitto osallistui Turun kirjamessuille ja Helsingin kirjamessuille Turussa osastosta vastasi Turun taidemuseo. Helsingin kirjamessujen museo-osastolla olivat mukana Amos Andersonin taidemuseo, Didrichsenin taidemuseo, EMMA Espoon modernin taiteen museo, Espoon kaupunginmuseo, Helsingin Diakonissalaitoksen museo, Länsi-Uudenmaan maa- 5

6 kuntamuseo, Merikeskus Vellamo, Suomen lasimuseo, Suomen rakennustaiteen museo, Tampereen Museot, Turun taidemuseo ja Vantaan kaupungin museot. Julkaisut Näyttelyviestintä, Suomen museoliiton julkaisuja nro 60 ilmestyi lokakuussa Kirja käsittelee näyttelyitä osana mediakulttuuria, museokävijöiden motiiveja ja odotuksia sekä museonäyttelyä viestinnän keinona. Teoksen on kirjoittanut FM Jaana af Hällström ja toimittanut Marja-Liisa Pohjanvirta. Tammikuussa julkaistiin Soimu Museoalan puhelinmuistio 2011 (84 s.). Toimituksesta vastasi Helena Piipponen. Koulutus Suomen museoliiton koulutustoiminnan tavoitteena on tarjota korkeatasoisia koulutuspalveluita jäsenmuseoiden henkilökunnalle. Koulutusta toteutetaan eri yhteistyökumppaneiden kanssa yksitai kaksipäiväisinä tapahtumina, seminaareina ja monimuotokoulutuksena verkko-opiskeluympäristöä hyödyntäen. Vuonna 2011 teemoja olivat kokoelmien liikkuvuus, kestävä kehitys museoissa sekä museot hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Myös museoiden yritysyhteistyö, nykydokumentointi, näyttelyprosessit sekä museopedagogiikka näkyivät koulutusohjelmassa. Vuoden päätti tietopäivä, jossa tarkasteltiin erityisesti museoiden taloudellista tilaa. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi koulutussuunnittelija Leena Tokila (opintovapaalla , sijaisena Tuuli Rajavuori.) Koulutuspalveluiden käytännön järjestelyistä vastasi projektisuunnittelija Tuuli Rajavuori. Koulutuksen sisällön suunnittelun tukena toimi koulutustyöryhmä, puheenjohtajana Kimmo Levä (5/2011 asti) ja jäseninä Arto Luttinen, Marjo Mikkola, Tarja Raninen-Siiskonen, Susanna Pettersson, Janne Vilkuna (puheenjohtaja 5/2011 alkaen) ja Leena Tokila. Koulutustilaisuuksia järjestettiin toimintavuonna yhteensä 21, lähipäiviä oli 32. Osallistujia oli kaikkiaan Museoliiton koulutustilaisuudet vuonna 2011 (osallistujamäärät suluissa) Museotyön perusteet -verkkokurssi suomeksi ja ruotsiksi on tarkoitettu museoalalle tuleville uusille työntekijöille ja museossa jo työskenteleville, joilla ei ole museoalan koulutusta. Ilmoittautuneita 19, kurssin suorittaneita 17 (joista 4 aloittanut 2010) Kohti monikulttuurisempaa museota -seminaari, Helsinki, yhteistyössä Kulttuurien museon ja Valtion taidemuseon Kehyksen kanssa (140) Nykydokumentoinnin koulutus, Helsinki (16) Museoiden yrityspalvelut, Helsinki (38) Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari yhteistyössä Kansallismu- 6 Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos viitoitti luovuutta museoiden talouteen Museopäivillä Turussa. KUVA JANNE SAAVALAINEN

7 seon kanssa, Helsinki (104) Muutoksen tuulia museoalalla -keskustelutilaisuus museoammattilaisille yhteistyössä ICOM Suomen komitean ja Kansallismuseon/Museoviraston kanssa, Helsinki (n. 200) Kokoelmien liikkuvuus, Helsinki (19) Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 88. vuosikokous, Turku (244). Museopäivien teemana oli Museot ja luova talous Museon siivous, Kuopio (tilauskoulutus, 23) 7.6. Museon siivous, Oulu (8) Museonjohtajapäivät, Rovaniemi (44) Suomalais-venäläiset museopäivät, Lappeenranta ja Viipuri, yhteistyössä Pietarin alueen museoliiton, Suvorov-museon sekä Lappeenrannan museoiden kanssa (58) Näyttelycafé, Sastamala, yhteistyössä Suomalaisen kirjan museon kanssa (37) The Open and Learning Museum -konferenssi, Tampere (124) Tulevaisuuden museo, Kangasala ja Tampere, yhteistyössä Mobilia säätiön kanssa (46) Näyttelysuunnittelu ja uudet teknologiat, Helsinki, yhteistyössä Kiasman ja Alvar Aalto -museon kanssa (100) Museon talouspäivä, Jyväskylä, yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Museologian oppiaineen kanssa (34) Kestävää kehitystä museoon, ohjelmakirjoitustyöpaja, Helsinki, yhteistyössä Suomen ympäristöopisto SYKLI:n kanssa (6) Tietopäivä ja Museoliiton jouluvastaanotto, Helsinki (83) Tietoyhteiskuntakoulutukseen ja verkkokurssien toteuttamiseen ja kehittämiseen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä erillisavustus. Vuoden aikana järjestettiin Verso 1 ja 2 kurssit, jotka yhdessä vastaavat museologian perusopintoja (25 opintopistettä).verson suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistossa Museologian kurssi Verso 1 (10 opintopistettä), lähipäivät Helsingissä (20 opiskelijaa aloitti, 16 suoritti kurssin loppuun) 8.2. Museokokoelmat sähköiseen muotoon koulutusta digitoijille, Helsinki (36) KDK Tilannekatsaus museoille museopäivien yhteydessä Turussa Museologian verkkokurssi Verso 2 (15 op), lähipäivät Helsingissä (13) Kulttuuriviennin kehittäminen Suomen museoliiton kansainvälinen toiminta on noudattanut Museoalan kulttuurivientistrategian linjauksia (2007). Museoliitto on ollut edustettuna Kulttuuriviennin valmisteluryhmässä , Kulttuuriviennin tukiverkostossa sekä Kulttuurin ketju -kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -hankkeen ohjausryhmässä Museoita informoitiin säännöllisesti opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurivientihankkeen ajankohtaisista tapahtumista. Museoiden kansainvälisistä näyttelyistä toimitettiin tietoja Kulttuuriviennin tukiverkoston tietopalveluun. Suomalaiset museot järjestivät noin 50 näyttelyä ulkomailla vuonna Projektikoordinaattori Karim Galenius teki selvityksen suomalaisten museoiden kansainvälisen toiminnan nykytilasta ja keskeisimmistä kehitystarpeista. Työtä ohjasi Näyttelyvaihtokeskus Fra- 7

8 men taiteellinen johtaja Laura Köönikkä ja raportin toimituksessa oli tukena museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta Suomen museoliitosta. Selvitys tehtiin Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n työllistämishankkeen turvin. Suomen museoliitto osallistui vuosina euromuse.net -hankkeeseen. Hanke kokosi portaaliinsa kulttuurimatkailijoiden ja matkanjärjestäjien käyttöön tietoja eurooppalaisista museoista ja niiden näyttelyistä. Hanke päättyi vuodenvaihteessa Pääsihteeri ja tiedottaja osallistuivat helmikuussa 2011 hankkeen viimeiseen arviointikokoukseen Brysselissä. Hanke ei saanut anottua jatkorahoitusta. Kulttuurifoorumissa Saranskissa, Mordvassa käytiin yhteistyöneuvotteluja venäläisten museoalan edustajien kanssa tulevista projekteista. Museoasiainsihteeri piti museoalan yhteistyötä käsittelevän esitelmän Museo-työryhmässä. Suomen museoliitto osallistui Suomen Kustannusyhdistyksen ja FILI:n (Finnish Literature Exhange) organisoimalle 20 kustantajan yhteisosastolle Frankfurtin Kirjamessuilla esitellen omien julkaisujen lisäksi neljän museon julkaisuja (Designmuseo, Didrichsenin taidemuseo, Helsingin taidemuseo ja Vapriikki). Koulutussuunnittelija tutustui Amsterdamissa Reinwardt Academyn toimintaan ja keskusteli yhteistyömahdollisuuksista näyttelysuunnittelijoille suunnatun koulutuksen toteuttamisessa. Pohjoismaisia suhteita ylläpidettiin osallistumalla Ruotsin museoiden kevätkokoukseen Tukholmassa. Museoasiansihteeri toimi Euroopan vuoden museo -kilpailun (EMYA) suomalaisena kirjeenvaihtajana ja välitti alan uutisia Suomesta sekä tiedotti suomalaisia museoita kilpailusta. Koulutussuunnittelija on ICOM Suomen komitean hallituksen jäsen ja museoasiainsihteeri Arkkitehtuuri- ja museotekniikka komitean (ICAMT) hallituksen jäsen. Koulutussuunnittelija osallistui ICEE:n (International Committee for Exhibitions & Exchange) konferenssiin Berliinissä Teemana oli Go International! The Challenge of Creating International Exhibitions. Palvelut ja projektit Museoliitto osallistuu museoalan kehittämistyöhön erilaisten hankkeiden ja projektien vetäjänä ja yhteistyökumppanina. Jäsenille välitetään tietoa parhaista käytännöistä ja tarjotaan asiantuntijapalveluja. Oman jäsenkunnan lisäksi toimitaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Antikvaria-ohjelmistoa käyttäneet museot ovat siirtyneet Musketin ja Muusan käyttäjiksi ja Museoliiton osuus Antikavaria-ohjelmiston nimellisenä omistajana päättyi vuonna Museoliitto rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella Kulttuuria kaikille -palvelun toimintaa, josta vastasi Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet, Kehys. Palvelu tarjoaa tietoja ja esimerkkejä kulttuurikohteiden saavutettavuuden kehittämiseen. Verkkosivusto löytyy osoitteesta Tutkija Pasi Saukkonen teki selvityksen Kulttuuria kaikille -palvelun hallintojärjestelyjen uudistamisesta. Palvelun tehtäviä ja tavoitteita sekä sisäistä organisaatiota on perusteltua kehittää edelleen. Palvelu tulisi kyetä vakiinnuttamaan kulttuurin kentälle pysyväisluontoiseksi valtakunnalliseksi toiminnaksi, joka kohdistuisi laajasti taiteen ja kulttuurin eri kentille. Museoliitto aloitti yhteistyössä Museoviraston kanssa Museo hankkeen, jossa tavoitteena on yhtenäistää museoiden kokoelmahallin- 8

9 nan toimintatapoja sekä rakentaa yhteiskäyttöinen kokoelmahallintajärjestelmä. Hankkeen valmisteluvaihe saatiin päätökseen vuoden 2011 aikana. Museoviraston kanssa on toteutettu myös museoiden kokoelmien yhteistallentamista edistävä Tallennus- ja kokoelmatyöhanke (TAKO). Valtakunnallinen kävijätutkimus Osana Suomen museoliiton toteuttamaa valtakunnallista kävijätutkimusta tehtiin helmikuussa 2011 Facebookin kautta kysely museomielikuvista. Tarkoituksena oli kartoittaa ihmisten käsityksiä museoista sekä selvittää mikä heidän mielestään museoissa on tärkeää. Tutkimuksen toteutti Fountain Park Oy verkkohaastattelumenetelmällä. Tutkimuksen mukaan museoita pidetään ennen kaikkea säilyttäjinä ja tallentajina. Kävijätutkimukseen osallistuivat päätoimisesti hoidetut museot, jotka ovat avoinna sekä kesällä että syksyllä. Kävijätutkimuksen tutkimusviikot olivat (vko 31) ja (vko 42). Museon kävijävirrasta pyrittiin valitsemaan satunnaisesti 100 henkilöä siten, että ikä- ja sukupuolijakaumat vastasivat tutkimusajankohdan jakaumaa. Elokuun tutkimusviikolta palautettiin lomaketta ja lokakuun tutkimusviikolta Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna Mennään museoon! -koululaisten ja opiskelijoiden museopäivä Koululaisten ja opiskelijoiden omaa museoviikkoa vietettiin Kolmatta kertaa järjestettyyn teemaviikkoon osallistui noin 70 museota eri puolilla Suomea. Viikon ohjelmaan kuului muun muassa työpajoja, erikoisopastuksia, käsityönäytöksiä ja museosuunnistusta. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda museoita esiin useaan oppiaineeseen sopivana avoimena oppimisympäristönä. Viikon koordinoinnista vastasi Tuuli Rajavuori. Avara museo kehittyvä oppimisympäristö aikuisille Suomen museoliitto koordinoi Avara museo ESR-hanketta Rahoittajana on Lapin ELY-keskus. Hankkeen osatoteuttajia ovat Porin taidemuseo, Satakunnan Museo, Tampereen museoiden museopedagoginen TAITE-yksikkö, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas sekä CICERO Learning -verkosto/helsingin yliopisto. Hankkeen avulla lisätään museoammattilaisten aikuispedagogista osaamista sekä kehitetään uusia toimintamalleja ja palveluita museoiden aikuiskävijöille. Suomen museoliitto on hankkeen rahoituksen hakija ja toimii hankkeen hallinnoijana ja koordinaattorina. Osatoteuttajat ovat toimineet itsenäisesti projektisuunnitelman mukaisesti, mutta kuitenkin yhteistyössä keskenään. Hanketapaamiset järjestettiin Helsingissä, Porissa ja Tampereella. Hankeyhteistyön periaatteena on yhdessä oppiminen. Hankkeen järjestämään koulutukseen kuului viidellä paikkakunnalla järjestetyt Avaamo-opintoryhmät, joiden vetämisestä vastasivat CICERO ja Museoliitto. Opintoryhmien yhteensä 15 tapaamiseen osallistui noin 60 museoalan ammattilaista. Lokakuussa järjestettiin yhdessä LEM-hankkeen Tampereella kansainvälinen The Open and Learning Museum -konferenssi, johon osallistui 126 museoalan ammattilaista 24 eri maasta. Vuoden aikana Museoliitto osallistui myös CICERO:n tekemän hankkeen arviointiraportin suunnitteluun. Hankkeesta tiedotettiin Museoliiton omien viestintävälineiden lisäksi Avara museo -blogissa, useissa koti- ja ulkomaisissa seminaareissa sekä mm. Pedaalin ja LEM-hankkeen kautta. Hankkeen projektikoordinaattorina ja ohjausryhmän sihteerinä toimi ptojektikoordinaattori Pauliina Kinanen. 9

10 LEM The Learning Museum Network Project Suomen museoliitto on partnerina EU:n Elinikäisen oppimisen Grundtvig-ohjelmasta rahoitetussa verkostoprojektissa Projektin tavoitteena on rakentaa pysyvä verkosto elinikäisestä oppimisesta kiinnostuneiden museoiden, kulttuuriperintöorganisaatioiden ja aikuiskouluttajien käyttöön. Museoliitto toimitti projektin verkkosivuille säännöllisesti elinikäiseen oppimiseen ja museoihin liittyvää aineistoa Suomesta sekä tiedotti projektista suomalaisille viiteryhmille. Museoliitto osallistui projektin tapaamiseen toukokuussa Cardiffissa, järjesti hankkeen vuosikonferenssin Tampereella yhdessä Avara museo -hankkeen kanssa ja osallistui Audience research, visitor relation management and learning styles -työryhmän toimintaan ja opintovierailuun Glasgown The Riverside Museumiin marraskuussa. Projektin yhteyshenkilönä Museoliitossa toimi Pauliina Kinanen. CREA.M Creative blended mentoring for cultural managers Suomen museoliitto osallistuu yhdessä seitsemän eurooppalaisen kulttuurialan organisaation kanssa EU-projektiin, jonka tavoitteena on selvittää kulttuurialalla tarvittavaa osaamista eri sidosryhmien kanssa. Tutkimusvaiheen jälkeen luodaan oppimiseen sovellettava mentorointijärjestelmä, jonka avulla edistetään kulttuurialan työntekijöiden luovuutta, yrittäjyyttä ja kulttuurienvälisiä vuorovaikutustaitoja. Projektin vetäjä on italialainen tutkimuslaitos Istituto Luigi Sturzo. Projekti alkoi ja päättyy Museoliitossa projektista vastaa Tuuli Rajavuori. Valtakunnallinen museohistoriahanke Museohistoriahankkeen tietokantaa ylläpidetään Museoliiton verkkosivuilla osoitteessa Tietokanta on karttuva ja siinä oli vuoden lopussa 592 tietuetta. Haastattelutietokannassa oli vuoden loppuun mennessä 67 haastattelua. Julkisesti selattavassa tietokannassa oli 569 tietuetta ja 52 haastattelua. Tietokannasta vastasi Eeva-Liisa Taivassalo. Kirjasto ja arkisto Museoliiton kirjastoa kartutettiin keskeisellä museologisella kirjallisuudella sekä ulkomaisilla ja kotimaisilla museoalan lehdillä. Liitto kerää kirjastoonsa myös jäsenmuseoiden julkaisut. Museologisen kokoelman laajuus on nidettä. Museoliiton arkiston muodostaa liiton toiminnan tuloksena vuodesta 1923 lähtien jatkuvasti karttuva aineisto. Käsikirjasto ja arkisto ovat jäsenten, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden käytettävissä. Kirjasto- ja arkistopalveluista vastasi Eeva-Liisa Taivassalo. Jäsenistö Suomen museoliiton jäseninä oli vuoden 2011 lopussa 195 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 384 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I luokassa 45, II luokassa 69 ja III luokassa 52. Kannattavien yhteisöjäsenten lukumäärä oli 29. Omistajayhteisöjen vaihtumiset aiheuttivat muutoksia jäsenkunnassa. Keravan taidesäätiön ylläpitämä taidemuseotoiminta siirtyi Keravan kaupungin hoitoon ja Keravan taidesäätiö erosi liiton jäsenyydestä. Kanavamuseon taustayhteisö Liikennevirasto vähensi viraston yhteisö- ja järjestöjäse- 10

11 nyyksiä, jonka vuoksi Kanavamuseo alueellisine museoineen erosi liiton jäsenyydestä. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin III liittojäsenluokkaan Lapuan kaupunki ja OJ-säätiö Kiimingistä vuoden 2012 alusta lukien. Henkilöjäsenten lukumäärä oli 28. Näistä ainaisjäseniä on 21, joista 20:llä on äänioikeus sekä kannattavia henkilöjäseniä 6, joista kahdella on äänioikeus. Liiton kunniajäsenet ovat professori Unto Salo, opetusneuvos Matti Rossi ja suurlähettiläs Heikki Talvitie. Toimintavuoden aikana kuoli liiton ainaisjäsen fil.tri. Osmo Vuoristo. Vuosikokous Liiton 88. vuosikokous järjestettiin Turussa Kokoukseen osallistui 119 liittojäsenten edustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari Jukka Mikkola Turusta ja sihteerinä Anja- Tuulikki Huovinen. Kokouksessa hyväksyttiin Museoliiton uudet säännöt. Uudistus selkeytti jäsenluokkien määräytymistä sekä tasapuolisti jäsenmaksuja. Kokous vahvisti edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä euroon päätyvän talousarvion vuodelle Jäsenmaksut vuodelle 2012 hyväksyttiin uusien sääntöjen mukaisesti siten, että jäsenmaksu on I luokassa välillä euroa, II luokassa välillä euroa, III luokassa välillä euroa. Kannattavien yhteisöjen jäsenmaksu on 200 euroa ja kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu on 60 euroa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin maaherra, FM Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen. Hallituksen jäsenistä oli erovuorossa kahden kolmivuotiskauden jälkeen museonjohtajat Kimmo Levä, Tiina Merisalo ja Laura Luostarinen sekä yhden kolmivuotiskauden jälkeen museonjohtaja Juhani Ruohonen, joka valittiin uudelleen toiseksi kolmivuotiskaudeksi. Uusina jäsenenä hallitukseen valittiin museonjohtajat Marjo Mikkola ja Antti Mäkinen sekä museotoimenjohtaja Päivi Partanen. KUVA JANNE SAAVALAINEN Turun kaupungin vastaanotto Valtakunnallisilla museopäivillä oli Turun WPK-talolla. 11

12 Hallinto Hallitus puheenjohtaja: maaherra Pirjo Ala-Kapee (7/7) varapuheenjohtaja: museonjohtaja Tiina Merisalo, Helsingin kaupunginmuseo (4/4) asti museonjohtaja Kalle Kallio, Työväenmuseo Werstas (7/7) lähtien muut jäsenet: museonjohtaja Heli Heinäaho, Kultamuseo (7/7) museonjohtaja Merja Herranen, Porvoon museo (6/7) museotoimenjohtaja Olli Immonen, Turun museokeskus (5/7) museonjohtaja Kimmo Levä, Mobilia (4/4) museonjohtaja Laura Luostarinen, Salon taidemuseo (4/4) museonjohtaja Marjo Mikkola, Tekniikan museo (3/3) museonjohtaja Antti Mäkinen, Kainuun museo (3/3) yli-intendentti Arto Luttinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo (4/7) museotoimenjohtaja Päivi Partanen, Lappeenrannan museot (3/3) johtaja Susanna Pettersson, Alvar Aalto museo (5/7) museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen, Joensuun museot (7/7) museonjohtaja Juhani Ruohonen, Satakunnan museo (4/7) professori Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto (7/7) Hallituksen strategiatyöryhmään kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Levä ja jäseninä Tiina Merisalo, Susanna Pettersson ja pääsihteeri. Strategiatyö jatkui, ja uusi strategia hyväksytään vuonna Hallituksen nimeämään sääntötyöryhmään kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Levä ja jäseninä Kalle Kallio, Tiina Merisalo, Laura Luostarinen ja pääsihteeri. Tilintarkastajat Ekonomi, KHT Lasse Holopainen, ekonomi, HTM Reijo Salonen, varalla KHT Jari Härmälä ja ekonomi, KHT Kai Salli. Henkilöstö Vuodesta 1972 museoliitossa työskennellyt Anja-Tuulikki Huovinen jäi eläkkeelle Pääsihteeriksi hänet nimettiin vuonna Tasavallan presidentti myönsi Anja-Tuulikki Huoviselle Museoneuvoksen arvonimen Uutena pääsihteerinä aloitti alkaen FM Kimmo Levä. pääsihteeri FK Anja-Tuulikki Huovinen (30.9. saakka), FM Kimmo Levä (1.10. alkaen) erikoisasiantuntija FL Marja-Liisa Pohjanvirta (museoasiainsihteeri asti) tiedottaja FM Janne Saavalainen koulutussuunnittelija FM, KK Leena Tokila (opintovapaa ) taloussihteeri yo. merkonomi Marja Rissanen yhteistyökoordinaattori merkonomi, markkinointiassistentti Helena Piipponen (toimistosihteeri asti) projektisuunnittelija FK Eeva-Liisa Taivassalo projektisuunnittelija FM Pauliina Kinanen projektisuunnittelija FM Tuuli Rajavuori 12

13 Museo hankkeen henkilöt työskentelevät Museoviraston tiloissa. systeemipäällikkö YTM Mikael Vakkari, Museoalan aineistot osaksi KDK:ta -hanke ( ) ja projektipäällikkö Museo hanke ( ) koordinaattori FM Riitta Autere, Museo hanke 1.10 koordinaattori FM Leena Furu, Museo hanke 1.10 projektisuunnittelija Katri Vuola, Museo hanke 1.10 Henkilökunta määritteli keskeisimmiksi organisaatiokulttuuria ylläpitäviksi arvoiksi ystävällisyyden, tasa-arvoisuuden, kaikkien arvostamisen ja luotettavuuden. KUVA JANNE SAAVALAINEN Huipulla tulee! Pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovisen kunniaksi lounastettiin ravintola Savoyssa, jonka kattoterassille kokoonnuttiin yhteiskuvaan. Anja-Tuulikki Huovisen läksiäisiä vietettiin Suomen museoliiton toimistossa. Liiton edustajat hallintoelimissä ja työryhmissä Avara museo kehittyvä oppimisympäristö -hankkeen ohjausryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen, Leena Tokila Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, EU:n Kulttuuriohjelman kansallinen asiantuntijaryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen, Kimmo Levä (1.10. alkaen) Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, hallitus: Laura Luostarinen Helsingin yliopistomuseon säätiö, edustajisto: Janne Vilkuna Hotelli- ja ravintolamuseon säätiön edustajisto: yksikön päällikkö Jari Karhu, Helsingin kaupunginmuseo Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen ohjausryhmä, opetusministeriö: Leena Tokila Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen asiakasliittymän konsortioryhmä: Leena Tokila Kulttuuriasiain asiantuntijatyöryhmä, Uudenmaan liitto: Anja-Tuulikki Huovinen, Kimmo Levä (1.10. alkaen) Kulttuurin ketju -kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -hanke, Turku Touring, ohjausryhmä: Marja-Liisa Pohjanvirta 13

14 Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta, Museovirasto: Anja-Tuulikki Huovinen, Kimmo Levä (1.10. alkaen) Kulttuuriviennin ohjaus- ja valmistelutyöryhmä, opetus- ja kulttuuriministeriö: Anja-Tuulikki Huovinen Museo2015 -hankkeen johtoryhmä, Museovirasto: Kimmo Levä Paikallismuseotoiminnan kehittämistyöryhmä, opetus- ja kulttuuriministeriö: Marja-Liisa Pohjanvirta Peuran museosäätiö, hallitus: Janne Vilkuna Sibelius-Akatemia, Täydennyskoulutus, Yleisötyön johtaminen -erikoistumisohjelman ohjausryhmä: Leena Tokila Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston johtokunta: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin säätiön hallitus: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Benelux-instituutin säätiön neuvottelukunta: Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Tampereen yliopiston museologian johtoryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen Teatterimuseon Säätiö, edustajisto: Merja Herranen, varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Tekniikan museon säätiö, valtuuskunta: Timo Kukko Tekniikan museon säätiö, hallitus: Jari Karhu Tekniikan museon InnoApaja -hankkeen ohjausryhmä: Leena Tokila Turun kirjamessut, päätoimikunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Kunnianosoitukset Museoliiton ansiomitali luovutettiin Valtakunnallisilla museopäivillä ylituomari Pirjo-Riitta Auraselle, lääketieteen tohtori, dosentti Matti Dahlille, diplomiekonomi Cyril von Rettigille ja filosofian lisensiaatti Helena Soiri-Snellmanille. Liiton hopeinen neula annettiin erovuorossa olleille hallituksen jäsenille Kimmo Levälle, Laura Luostariselle ja Tiina Merisalolle sekä vuosikokouksen puheenjohtajana toimineelle Jukka Mikkolalle. Kultainen ansiomerkki 30 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin museomestari Maarit Nissilälle Turun taidemuseosta, asiakaspalveluvastaava Pirkko Jakoselle ja museoemäntä Taina Ylanderille Emil Cedercreuzin museosta, intendentti Kaisa Koivistolle Suomen lasimuseosta, tutkija Jan Alancolle Helsingin kaupunginmuseosta, tutkija Solveig Sjöberg-Pietariselle, tutkija Riitta Kajalalle, tutkija Anneli Sorvojalle, tutkija Salme Kotivuorelle, tutkija Nina Lepokorvelle, tutkija Lotta Mattilalle, tutkija Annmaj Rönningille, tutkija Eeva Mikolalle ja alueen hoitaja Risto Stenfeltille Turun museokeskuksesta, toimistosihteeri Marja-Leena Lindelille Suomen Rautatiemuseosta, museotoimenjohtaja Toimi Jaatiselle, museomestari Hannu Taroselle ja Paula Leinoselle Tampereen museoista sekä taloussihteeri Marja Rissaselle Suomen museoliitosta. Hopeinen ansiomerkki 20 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin intendentti Lea Bergstömille, museomestari Raija Lackmanille, museonjohtaja Raisa Laurila-Hakuliselle ja museomestari Maarit Pesoselle Hyvinkään sivistystoimesta, amanuenssi Christian Hoffmanille ja museomestari Juho Leinolle Turun taidemuseosta, museonjohtaja Kimmo Levälle Mobiliasta, tutkija Jaana Mellaselle ja tutkija Sari Sarestolle Helsingin kaupunginmuseosta sekä kuvataideintendentti Sirpa Joenniemelle, tutkija Virve Koivistolle, toimistosihteeri Marjo Koskiselle, hallintosihteeri Tiina Laalahdelle, museoamanuenssi Marja-Liisa Linderille, järjestäjä Mikko Marjamäelle, järjestäjä Marja-Liisa Ollilalle, konservaattori Maija Pennaselle, näyttelypäällikkö Tapani Pennaselle, taidekonservaattori Sirpa Saarelle, näyttelypäällikkö Marjo-Riitta Soiniselle, kulttuuriympäristöyksikön päällikkö Tuija-Liisa Soiniselle ja kokoelmapäällikkö Tapio Suomiselle Tampereen museoista. 14

15 Talous Suomen museoliiton toimintaan saatu harkinnanvarainen valtionapu oli euroa. Projektiavustukset olivat ,50 euroa, jäsenmaksujen tuotto euroa, koulutuksen tuotto euroa ja muun toiminnan tuotto ,34 euroa. Tulojen kokonaismäärä oli ,84 euroa ja kulujen ,07 euroa, joten alijäämäksi muodostui 490,23 euroa. Taloutta ja kirjanpitoa hoiti taloussihteeri Marja Rissanen. tulot 2011 menot 2011 Stipendirahastot Suomen museoliitolla on Julius Ailion (perustettu 1933), Riitta ja Jorma Heinosen (1980/1984) ja C.J. Gardbergin rahastot (1986). Lisäksi on museolaitoksen historian kirjoittamista varten perustettu Historiankirjoitusrahasto (1993) sekä Viestintärahasto (2005), jonka varoilla kehitetään markkinointia, julkaisutoimintaa ja verkkoviestintää. Stipendirahastoja kartutetaan Museoliiton adressin myyntituloilla. Helsingissä Suomen museoliitto ry Pirjo Ala-Kapee puheenjohtaja Kimmo Levä pääsihteeri 15

16 SUOMEN MUSEOLIITTO RY TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA ASIANTUNTEMUS JA EDUNVALVONTA Kulut , ,33 Asiantuntemus ja edunvalvonta yhteensä , ,33 PALVELUT JA PROJEKTIT Tuotot Avustukset , ,38 Muut tuotot 9 314, ,03 Tuotot yhteensä , ,41 Kulut Henkilöstökulut , ,22 Muut kulut , ,66 Kulut yhteensä , ,88 Palvelut ja projektit yhteensä , ,47 KOULUTUS Tuotot Avustukset , ,00 Muut tuotot , ,50 Tuotot yhteensä , ,50 Kulut Henkilöstökulut , ,28 Muut kulut , ,70 Kulut yhteensä , ,98 Koulutus yhteensä , ,48 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Tuotot Muut tuotot 6 490, ,45 Tuotot yhteensä 6 490, ,45 Kulut Henkilöstökulut , ,45 Muut kulut , ,61 Kulut yhteensä , ,06 Tiedotus ja markkinointi yhteensä , ,61 MUSEO-LEHTI Tuotot Muut tuotot , ,00 Tuotot yhteensä , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,99 Muut kulut , ,64 Kulut yhteensä , ,63 Museo-lehti yhteensä , ,63 JULKAISUT Tuotot Avustukset 6 000,00 Muut tuotot , ,40 Tuotot yhteensä , ,40 16

17 SUOMEN MUSEOLIITTO RY TULOSLASKELMA Kulut Henkilöstökulut , ,77 Muut kulut , ,37 Kulut yhteensä , ,14 Julkaisut yhteensä 5 452, ,26 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Tuotot Avustukset , ,61 Muut tuotot 2 203,30 Tuotot yhteensä , ,61 Kulut Henkilöstökulut , ,40 Muut kulut , ,18 Kulut yhteensä , ,58 Kansainvälinen toiminta yhteensä , ,97 YHTEISKULUT Hallinto , ,01 Henkilöstö , ,74 Huoneistokulut ja vuokrat , ,76 Toimistokulut , ,65 Poistot , ,52 Muut yhteiskulut , ,68 yhteiskulut yhteensä , ,36 Tuotto-/kulujäämä , ,59 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut , ,00 Muu varainhankinta 2 730,87 194,93 Varainhankinta yhteensä , ,93 Tuotto-/kulujäämä , ,66 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 6 815, ,02 Kulut , ,71 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 5 578, ,31 Tuotto-/kulujäämä , ,35 YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus , ,00 TILIKAUDEN TULOS -490,23 333,65 RAHASTOT Tuotot 4 466, ,19 Siirrot rahastoihin , ,19 TiLIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -490,23 333,65 17

18 SUOMEN MUSEOLIITTO Ry TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ** 6 207, ,45 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ** 4 709, ,20 Pysyvät vastaavat yhteensä *** , ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Jäsenmaksusaamiset * 0,00 0,00 Myyntisaamiset * 1 402, ,36 Siirtosaamiset * , ,68 Saamiset yhteensä ** , ,04 Rahoitusarvopaperit ** 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset ** , ,18 Vaihtuvat vastaavat yhteensä *** , ,22 Vastaavaa yhteensä **** , ,87 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahastopääoma R. ja J. Heinosen rahasto * , ,18 Julius Ailion rahasto * , ,40 c.j. Gardbergin rahasto * , ,38 Historiankirjoitusrahasto * 8 745, ,77 Viestintärahasto * , ,00 Rahastopääoma yhteensä ** , ,73 Toimintapääoma ** , ,39 Tilikauden yli-/alijäämä ** -490,23 333,65 Oma pääoma yhteensä *** , ,77 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat * , ,83 Muut velat * , ,13 Siirtovelat * , ,14 Vieras pääoma yhteensä *** , ,10 Vastattavaa yhteensä **** , ,87 18

19 SUOMEN MUSEOLIITTO Ry LIITETIEDOT HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: vakituiset 7 7 määräaikaiset 4 3 yhteensä Henkilöstökulut: Palkat , ,47 Eläkekulut , ,43 Lakisääteiset sosiaalikulut , , , ,81 Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,04 Yhteensä , ,85 Luontoisetujen verotusarvo 240,00 240,00 PALKKIOT HALLITUKSEN JÄSENILLE 7 020, ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluihin sisältyy rahastoille hyvitettyä laskennallista korkoa 1.206,08 euroa. OMA PÄÄOMA Rahastopääoma Riitta ja Jorma Heinosen rahasto ,18 Tuotot/lask. korko ja muistamiset 3 475, ,73 Julius Ailion rahasto ,40 Tuotot/lask. korko ja muistamiset 475, ,84 C. J. Gardbergin rahasto ,38 Tuotot/lask. korko ja muistamiset 515, ,47 Historiankirjoitusrahasto ,77 Historiankirjoitusrahasto ,77 Viestintärahasto ,00 Viestintärahasto ,00 Rahastopääoma yhteensä ,81 Toimintapääoma ,39 Tilikauden 2010 ylijäämä 333,65 Toimintapääoma ,04 Tilikauden alijäämä -490,23 Oma pääoma yhteensä ,62 19

20 SUOMEN MUSEOLIITTO Ry LIITETIEDOT KONEET JA KALUSTO Koneista ja kalustosta on tehty 25 %:n tasapoisto. Pienhankinnat ja käyttöajaltaan alle kolmen vuoden käyttöomaisuus on kirjattu kokonaan hankintavuoden kuluksi. OSAKKEET JA OSUUDET Julkisesti noteerattujen osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli ,20 euroa ja vastaava markkina-arvo ,52 euroa. LEASINGVASTUUT Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät Tilikaudella 2012 maksettavat 4 853,28 Myöhemmin maksettavat 0,00 TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä Lasse Holopainen KHT Reijo Salonen HTM 20

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

Sulasolin vuosi 2009

Sulasolin vuosi 2009 Sulasolin vuosi 2009 Puheenjohtajan katsaus Vuoden 2009 toiminnassa on ollut vaikuttavimpana tekijänä niin yleinen kuin Sulasolin sisäinen taloudellinen tilanne. Se on vaikuttanut kaikkeen toimintaan erittäin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ HRM TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4. Hallinto 4. Jäsenistö 7 Jäsenistön kokoukset

SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4. Hallinto 4. Jäsenistö 7 Jäsenistön kokoukset Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2013 SISÄLLYS 1 KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMINNAT VUONNA 2013 3 VARSINAINEN TOIMINTA 4 Hallinto 4 Vuosikokous Hallitus Tilintarkastaja Taloustoimikunta ja rahanvartija

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VUOSIKERTOMUS 2012 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VSY-SBO ry 2 (21) SISÄLTÖ 1 Järjestötoiminta 3 1.1 Järjestörakenteen kehittäminen 3 1.2 Kansallinen vaikuttamistyö

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Suomen Mieskuoroliitto r.y.

Suomen Mieskuoroliitto r.y. ToimintaVUOSI 2009 Suomen Mieskuoroliitto r.y. 64. toimintavuosi Suomen Mieskuoroliitto ry. pähkinänkuoressa Suomenkielisten mieskuorojen valtakunnallisena organisaationa toimiva Suomen Mieskuoroliitto

Lisätiedot

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 0. JOHDANTO... 3 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1. Jäsenkehitys... 3 1.2. Järjestökehitys... 3 1.3. Järjestöpalvelut... 4 1.3.1. Jäsenrekisteri... 4 1.3.2.

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2008 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta...

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta... AKKMot or s por tr y V U O S I K A T S A U S 2 0 1 2 1 SISÄLTÖ Puheenjohtajan tervehdys... 2 Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu... 7 Nuorisotoiminta... 9 Järjestötoiminta... 10 Kansainvälinen toiminta...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

MUSEOVUOSI 2007 SISÄLTÖ. Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt... 26

MUSEOVUOSI 2007 SISÄLTÖ. Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt... 26 MUSEOVUOSI 2007 SISÄLTÖ Museoiden taidenäyttelyt... 2 Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt... 26 Museoiden tapahtumat... 48 Museoiden vuoden 2007 ohjelma paikkakunnittain...

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN

1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN 1 / 2002, 15.3.2002 TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN Metsähistorian Seuran vuosikokous pidetään lauantaina 13.4.2002 kello 12.30 Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus Lustossa Punkaharjulla. Vuosikokousasiat:

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2009 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin 10 000 henkilöjäsenen keskusjärjestö ja valtakunnallinen nuorisotyötä

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot