Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 10 jäsenistö 12 HALLINTO 15 TALOUS 22 SUOMEN MUSEOLIITON JÄSENET 1

2 Suomen museoliitto Suomen museoliitto edustaa Suomen museolaitosta ja käyttää sen ääntä jäsenten yhteishankkeissa ja edunvalvontakysymyksissä. Suomen museoliiton ydintehtäviä ovat edunvalvonnan lisäksi viestintäpalvelut sekä koulutus- ja kehittämispalvelut. Arvot Sivistyksen kunnioittaminen Historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville sukupoville Visio Suomen museoliiton strategisena tavoitteena on elinkelpoinen ja korkeatasoinen, muutokset hallitseva ja koko Suomen kattava museoiden palveluverkosto. KUVA JANNE SAAVALAINEN Suomen museoliiton jouluvastaanotolla Postimuseossa julkistettiin pääsihteeri emerita Anja-Tuulikki Huoviselle myönnetty museoneuvoksen arvonimi. Vasemmalta puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee, Anja-Tuulikki Huovien ja pääsihteeri Kimmo Levä. 2

3 Edunvalvonta Edunvalvonnan keskeisiä toimia ovat olleet osallistuminen opetus- ja kulttuuriministeriön museoalan kehittämiseen liittyvien työryhmien työhön. Toimintavuonna näitä olivat Kulttuuriviennin valmisteluryhmä, Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) ohjausryhmä ja konsortioryhmä, Museo2015 -hankkeen johtoryhmä sekä Paikallismuseoiden kehittämistyöryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle annettiin lausunnot ehdotuksesta orpojen teosten direktiiviksi, tekijänoikeuksista luovuuden ja innovoinnin kannustamiseksi ja Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) dokumenteista. Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle jätettiin lausunto hallituksen vuoden 2012 talousarvioesityksestä, erityisesti esitykseen sisältyneistä museoiden valtionosuuksien ja Museoviraston budjetin leikkauksista. Kansanedustajien ja EU-parlamentin jäsenten huomiota kiinnitettiin museotyön merkitykseen luovan talouden aikakaudella sekä museoiden merkitykseen paikallisina kulttuurilaitoksina ja työllistäjinä. Yhteistyössä Veikkauksen edunsaajien kanssa on tuotu sivistysvaliokunnan tietoon monopolijärjestelmään perustuvan rahapelien merkitys museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminnalle. Kansainvälisissä edunvalvontatehtävissä keskeistä oli toimiminen Euroopan museoliittojen neuvostossa (NEMO) sekä osallistuminen kansainvälistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin, kuten Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) EU:n kulttuuriohjelman asiantuntijaryhmään. Viestintä Suomen museoliiton viestinnän tavoitteena on edistää ja kehittää museoalan tiedonvälitystä, toimia museoalan monipuolisena tietolähteenä, kohentaa alan näkyvyyttä ja myönteistä kuvaa museoalan ammatillisesta osaamisesta sekä toteuttaa erityisteemoihin liittyviä markkinointi- ja viestintähankkeita. Toiminta-alueesta vastasi tiedottaja Janne Saavalainen yhteistyössä hallituksen nimeämän tiedotustyöryhmän kanssa. Museoalan sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän tavoitteena on välittää tietoa ja osaamista jäsenistölle sekä lisätä jäsenistön tietoisuutta alaa koskevasta päätöksenteosta. Pyrkimyksenä on luoda ja ylläpitää jäsenyhteisöjen sekä liiton luottamus- ja toimihenkilöiden muodostamaa sosiaalista verkostoa sekä edistää vuorovaikutusta ja hyvien käytäntöjen jakamista. Museoliitto välittää jäsenistölleen tietoa Museoliiton toiminnasta, koulutuksesta, projekteista sekä alan yleisistä kysymyksistä ja avoimista työpaikoista ensisijaisesti museoliitto. fi-verkkosivujen sekä Julius-uutiskirjeen kautta. Vuoden aikana uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoi 1 535:stä 1 637:ään. Uutiskirje ilmestyi 11 ker- 3

4 taa. Uutiskirjeen ovat oikeutettuja tilaamaan Suomen museoliiton jäsenmuseoiden henkilökunta sekä keskeisimpien sidosryhmien edustajat. Museoposti-sähköpostilistalla oli vuoden loppuun mennessä rekisteröitynyttä käyttäjää (vuotta aiemmin 2 885). Museoposti on kaikessa yksinkertaisuudessaan todettu olevan yksi tehokkaimmista tavoista välittää tietoa museoalan sisällä. Museopostilistalle voi liittyä kuka tahansa museoalan sisäisestä keskustelusta kiinnostunut. Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän avulla lisätään museoalan ja Museoliiton tunnettuutta kaikkien sidosryhmien keskuudessa ja tuodaan eri foorumeissa esiin museoalan yhteiskunnallista merkitystä. Suurelle yleisölle suunnatussa viestinnässä tavoitteena on museoalan monipuolisen kulttuuri- ja luonnonperintöosaamisen näkyvyyden lisääminen. Mediaa palvellaan toimimalla museoalan asiantuntevana tietopalvelukeskuksena. Ulkoisen viestinnän painopiste on verkkopalveluissa. Museoliitto.fi-sivustolta löytyvät muun muassa tiedotteet, lausunnot ja ajankohtaiset hankkeet. Museot.fi-sivuille on koottu yleistä tietoa museoalasta, kattava museohakutietokantapalvelu sekä näyttelykalenteri. Vuoden 2011 lopussa näyttelykalenterissa oli kaikkiaan noin 700 tulevan näyttelyn ja tapahtuman tiedot. Kunkin vuoden alussa näyttelykalenterin tietojen pohjalta laaditaan median käyttöön kooste museovuoden tapahtumista ja keskeisimmistä teemoista. Liiton verkkosivuilla julkaistiin tammikuussa myös pdf-muotoinen kuukausittainen kalenteri näyttelyistä ja tapahtumista. Näyttelypostilista on museoalasta kiinnostuneiden Museoviikon uudistetun julisteen saattoi ladata Museoliitton verkkosivuilta. sähköpostipalvelu, ja se toimii Museopostin rinnakkaispalveluna. Näyttelypostista löytyvät museoiden näyttely- ja tapahtumatiedot. Vuoden 2011 lopussa palvelussa oli 523 jäsentä. Verkkosivut Sähköiset palvelut ovat jatkuvan kehittämisen kohteena. Vuoden 2011 aikana on kehitetty näyttelykalenteri- ja museohakupalveluiden tietokantoja ja selkiytetty jakoa museoliitto.fi- ja museot. fi-sivustojen kesken. Ensin mainittu palvelee lähinnä sisäistä viestintää ja mediaa, jälkimmäinen ulkoista viestintää ja suurta yleisöä. Museo-lehti Jäsenetuna julkaistava Museo-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen (teemana Nykydokumentointi, 32 s.) ja kolmas numero (Vapaaehtoistyö, 32 s.) suunnattiin ensisijaisesti museoissa työskenteleville alan ammattilaisille. Painosmäärät olivat kpl ja kpl. Kesä- (Sotahistoria) ja talvinumeroita (Lapset) jaettiin museoiden toimesta ilmaisjakeluna museokävijöille. Museo- 4

5 Museo-lehti ilmestyi vuonna 2011 viisi kertaa. Kesä-lehden (48 s.) painosmäärä oli kpl ja MuseoTalvi-lehden (40 s.) kpl. Yleisönumeroiden suuret painosmäärät rahoitettiin museoiden ilmoituksilla ja museot saivat lehteä omaan markkinointiinsa ilmoituskokoa vastaavan määrän. Molemmat yleisönumerot lähetettiin myös kansanedustajille ja muille keskeisimmille sidosryhmille ja museoiden lisäksi niitä oli jaossa maakuntakirjastoissa ja matkailutoimistoissa. Suomalais-venäläisten museopäivien yhteydessä julkaistiin Museo-lehden erikoisnumero Museo 3B/2011 teemalla Suomalais-venäläinen museoyhteistyö. Lehteen koottiin artikkeleita suomeksi ja venäjäksi sekä venäläisiltä että suomalaisilta alan asiantuntijoilta. Lehteä jaettiin museopäivien osanottajille sekä museoille Suomessa ja Pietarin alueella, Venäjällä. Lehden painosmäärä oli kpl. Museo-lehden päätoimittajana toimii pääsihteeri ja toimitussihteerinä tiedottaja. Sisältösuunnittelusta vastaa tiedotustyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Kalle Kallio. Jäseninä olivat Heli Heinäaho, Merja Herranen, Laura Luostarinen (5/2011 saakka), Antti Mäkinen (5/2011 alkaen) ja Juhani Ruohonen. Tiedotustyöryhmä kokoontui vuoden aikana kaikkiaan neljä kertaa. Museolehden taittajina olivat graafikot Kirmo Kivelä ja Inari Savola. Ilmoitusmyynnistä ja yleisölehtien markkinoinnista vastasi yhteistyökoordinaattori Helena Piipponen. Museoviikko Valtakunnallista Museoviikkoa vietettiin teemalla Muistitalkoot. Kansainvälinen museopäivä oli Museoiden yö -tapahtuman museot järjestivät omien mahdollisuuksiensa mukaan viikon aikana. Mediassa Museoviikko sai tilaa erityisesti paikallistasolla. Paikallislehdet ja -radio huomioivat tapahtuman näkyvästi muun muassa Tuusulassa, Vaasassa, Riihimäellä ja Raumalla. Museoviikon koordinoinnista vastasi projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo ja tiedotuksesta Janne Saavalainen. Kirjamessut Museoliitto osallistui Turun kirjamessuille ja Helsingin kirjamessuille Turussa osastosta vastasi Turun taidemuseo. Helsingin kirjamessujen museo-osastolla olivat mukana Amos Andersonin taidemuseo, Didrichsenin taidemuseo, EMMA Espoon modernin taiteen museo, Espoon kaupunginmuseo, Helsingin Diakonissalaitoksen museo, Länsi-Uudenmaan maa- 5

6 kuntamuseo, Merikeskus Vellamo, Suomen lasimuseo, Suomen rakennustaiteen museo, Tampereen Museot, Turun taidemuseo ja Vantaan kaupungin museot. Julkaisut Näyttelyviestintä, Suomen museoliiton julkaisuja nro 60 ilmestyi lokakuussa Kirja käsittelee näyttelyitä osana mediakulttuuria, museokävijöiden motiiveja ja odotuksia sekä museonäyttelyä viestinnän keinona. Teoksen on kirjoittanut FM Jaana af Hällström ja toimittanut Marja-Liisa Pohjanvirta. Tammikuussa julkaistiin Soimu Museoalan puhelinmuistio 2011 (84 s.). Toimituksesta vastasi Helena Piipponen. Koulutus Suomen museoliiton koulutustoiminnan tavoitteena on tarjota korkeatasoisia koulutuspalveluita jäsenmuseoiden henkilökunnalle. Koulutusta toteutetaan eri yhteistyökumppaneiden kanssa yksitai kaksipäiväisinä tapahtumina, seminaareina ja monimuotokoulutuksena verkko-opiskeluympäristöä hyödyntäen. Vuonna 2011 teemoja olivat kokoelmien liikkuvuus, kestävä kehitys museoissa sekä museot hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Myös museoiden yritysyhteistyö, nykydokumentointi, näyttelyprosessit sekä museopedagogiikka näkyivät koulutusohjelmassa. Vuoden päätti tietopäivä, jossa tarkasteltiin erityisesti museoiden taloudellista tilaa. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi koulutussuunnittelija Leena Tokila (opintovapaalla , sijaisena Tuuli Rajavuori.) Koulutuspalveluiden käytännön järjestelyistä vastasi projektisuunnittelija Tuuli Rajavuori. Koulutuksen sisällön suunnittelun tukena toimi koulutustyöryhmä, puheenjohtajana Kimmo Levä (5/2011 asti) ja jäseninä Arto Luttinen, Marjo Mikkola, Tarja Raninen-Siiskonen, Susanna Pettersson, Janne Vilkuna (puheenjohtaja 5/2011 alkaen) ja Leena Tokila. Koulutustilaisuuksia järjestettiin toimintavuonna yhteensä 21, lähipäiviä oli 32. Osallistujia oli kaikkiaan Museoliiton koulutustilaisuudet vuonna 2011 (osallistujamäärät suluissa) Museotyön perusteet -verkkokurssi suomeksi ja ruotsiksi on tarkoitettu museoalalle tuleville uusille työntekijöille ja museossa jo työskenteleville, joilla ei ole museoalan koulutusta. Ilmoittautuneita 19, kurssin suorittaneita 17 (joista 4 aloittanut 2010) Kohti monikulttuurisempaa museota -seminaari, Helsinki, yhteistyössä Kulttuurien museon ja Valtion taidemuseon Kehyksen kanssa (140) Nykydokumentoinnin koulutus, Helsinki (16) Museoiden yrityspalvelut, Helsinki (38) Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari yhteistyössä Kansallismu- 6 Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos viitoitti luovuutta museoiden talouteen Museopäivillä Turussa. KUVA JANNE SAAVALAINEN

7 seon kanssa, Helsinki (104) Muutoksen tuulia museoalalla -keskustelutilaisuus museoammattilaisille yhteistyössä ICOM Suomen komitean ja Kansallismuseon/Museoviraston kanssa, Helsinki (n. 200) Kokoelmien liikkuvuus, Helsinki (19) Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 88. vuosikokous, Turku (244). Museopäivien teemana oli Museot ja luova talous Museon siivous, Kuopio (tilauskoulutus, 23) 7.6. Museon siivous, Oulu (8) Museonjohtajapäivät, Rovaniemi (44) Suomalais-venäläiset museopäivät, Lappeenranta ja Viipuri, yhteistyössä Pietarin alueen museoliiton, Suvorov-museon sekä Lappeenrannan museoiden kanssa (58) Näyttelycafé, Sastamala, yhteistyössä Suomalaisen kirjan museon kanssa (37) The Open and Learning Museum -konferenssi, Tampere (124) Tulevaisuuden museo, Kangasala ja Tampere, yhteistyössä Mobilia säätiön kanssa (46) Näyttelysuunnittelu ja uudet teknologiat, Helsinki, yhteistyössä Kiasman ja Alvar Aalto -museon kanssa (100) Museon talouspäivä, Jyväskylä, yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Museologian oppiaineen kanssa (34) Kestävää kehitystä museoon, ohjelmakirjoitustyöpaja, Helsinki, yhteistyössä Suomen ympäristöopisto SYKLI:n kanssa (6) Tietopäivä ja Museoliiton jouluvastaanotto, Helsinki (83) Tietoyhteiskuntakoulutukseen ja verkkokurssien toteuttamiseen ja kehittämiseen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä erillisavustus. Vuoden aikana järjestettiin Verso 1 ja 2 kurssit, jotka yhdessä vastaavat museologian perusopintoja (25 opintopistettä).verson suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistossa Museologian kurssi Verso 1 (10 opintopistettä), lähipäivät Helsingissä (20 opiskelijaa aloitti, 16 suoritti kurssin loppuun) 8.2. Museokokoelmat sähköiseen muotoon koulutusta digitoijille, Helsinki (36) KDK Tilannekatsaus museoille museopäivien yhteydessä Turussa Museologian verkkokurssi Verso 2 (15 op), lähipäivät Helsingissä (13) Kulttuuriviennin kehittäminen Suomen museoliiton kansainvälinen toiminta on noudattanut Museoalan kulttuurivientistrategian linjauksia (2007). Museoliitto on ollut edustettuna Kulttuuriviennin valmisteluryhmässä , Kulttuuriviennin tukiverkostossa sekä Kulttuurin ketju -kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -hankkeen ohjausryhmässä Museoita informoitiin säännöllisesti opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurivientihankkeen ajankohtaisista tapahtumista. Museoiden kansainvälisistä näyttelyistä toimitettiin tietoja Kulttuuriviennin tukiverkoston tietopalveluun. Suomalaiset museot järjestivät noin 50 näyttelyä ulkomailla vuonna Projektikoordinaattori Karim Galenius teki selvityksen suomalaisten museoiden kansainvälisen toiminnan nykytilasta ja keskeisimmistä kehitystarpeista. Työtä ohjasi Näyttelyvaihtokeskus Fra- 7

8 men taiteellinen johtaja Laura Köönikkä ja raportin toimituksessa oli tukena museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta Suomen museoliitosta. Selvitys tehtiin Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n työllistämishankkeen turvin. Suomen museoliitto osallistui vuosina euromuse.net -hankkeeseen. Hanke kokosi portaaliinsa kulttuurimatkailijoiden ja matkanjärjestäjien käyttöön tietoja eurooppalaisista museoista ja niiden näyttelyistä. Hanke päättyi vuodenvaihteessa Pääsihteeri ja tiedottaja osallistuivat helmikuussa 2011 hankkeen viimeiseen arviointikokoukseen Brysselissä. Hanke ei saanut anottua jatkorahoitusta. Kulttuurifoorumissa Saranskissa, Mordvassa käytiin yhteistyöneuvotteluja venäläisten museoalan edustajien kanssa tulevista projekteista. Museoasiainsihteeri piti museoalan yhteistyötä käsittelevän esitelmän Museo-työryhmässä. Suomen museoliitto osallistui Suomen Kustannusyhdistyksen ja FILI:n (Finnish Literature Exhange) organisoimalle 20 kustantajan yhteisosastolle Frankfurtin Kirjamessuilla esitellen omien julkaisujen lisäksi neljän museon julkaisuja (Designmuseo, Didrichsenin taidemuseo, Helsingin taidemuseo ja Vapriikki). Koulutussuunnittelija tutustui Amsterdamissa Reinwardt Academyn toimintaan ja keskusteli yhteistyömahdollisuuksista näyttelysuunnittelijoille suunnatun koulutuksen toteuttamisessa. Pohjoismaisia suhteita ylläpidettiin osallistumalla Ruotsin museoiden kevätkokoukseen Tukholmassa. Museoasiansihteeri toimi Euroopan vuoden museo -kilpailun (EMYA) suomalaisena kirjeenvaihtajana ja välitti alan uutisia Suomesta sekä tiedotti suomalaisia museoita kilpailusta. Koulutussuunnittelija on ICOM Suomen komitean hallituksen jäsen ja museoasiainsihteeri Arkkitehtuuri- ja museotekniikka komitean (ICAMT) hallituksen jäsen. Koulutussuunnittelija osallistui ICEE:n (International Committee for Exhibitions & Exchange) konferenssiin Berliinissä Teemana oli Go International! The Challenge of Creating International Exhibitions. Palvelut ja projektit Museoliitto osallistuu museoalan kehittämistyöhön erilaisten hankkeiden ja projektien vetäjänä ja yhteistyökumppanina. Jäsenille välitetään tietoa parhaista käytännöistä ja tarjotaan asiantuntijapalveluja. Oman jäsenkunnan lisäksi toimitaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Antikvaria-ohjelmistoa käyttäneet museot ovat siirtyneet Musketin ja Muusan käyttäjiksi ja Museoliiton osuus Antikavaria-ohjelmiston nimellisenä omistajana päättyi vuonna Museoliitto rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella Kulttuuria kaikille -palvelun toimintaa, josta vastasi Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet, Kehys. Palvelu tarjoaa tietoja ja esimerkkejä kulttuurikohteiden saavutettavuuden kehittämiseen. Verkkosivusto löytyy osoitteesta Tutkija Pasi Saukkonen teki selvityksen Kulttuuria kaikille -palvelun hallintojärjestelyjen uudistamisesta. Palvelun tehtäviä ja tavoitteita sekä sisäistä organisaatiota on perusteltua kehittää edelleen. Palvelu tulisi kyetä vakiinnuttamaan kulttuurin kentälle pysyväisluontoiseksi valtakunnalliseksi toiminnaksi, joka kohdistuisi laajasti taiteen ja kulttuurin eri kentille. Museoliitto aloitti yhteistyössä Museoviraston kanssa Museo hankkeen, jossa tavoitteena on yhtenäistää museoiden kokoelmahallin- 8

9 nan toimintatapoja sekä rakentaa yhteiskäyttöinen kokoelmahallintajärjestelmä. Hankkeen valmisteluvaihe saatiin päätökseen vuoden 2011 aikana. Museoviraston kanssa on toteutettu myös museoiden kokoelmien yhteistallentamista edistävä Tallennus- ja kokoelmatyöhanke (TAKO). Valtakunnallinen kävijätutkimus Osana Suomen museoliiton toteuttamaa valtakunnallista kävijätutkimusta tehtiin helmikuussa 2011 Facebookin kautta kysely museomielikuvista. Tarkoituksena oli kartoittaa ihmisten käsityksiä museoista sekä selvittää mikä heidän mielestään museoissa on tärkeää. Tutkimuksen toteutti Fountain Park Oy verkkohaastattelumenetelmällä. Tutkimuksen mukaan museoita pidetään ennen kaikkea säilyttäjinä ja tallentajina. Kävijätutkimukseen osallistuivat päätoimisesti hoidetut museot, jotka ovat avoinna sekä kesällä että syksyllä. Kävijätutkimuksen tutkimusviikot olivat (vko 31) ja (vko 42). Museon kävijävirrasta pyrittiin valitsemaan satunnaisesti 100 henkilöä siten, että ikä- ja sukupuolijakaumat vastasivat tutkimusajankohdan jakaumaa. Elokuun tutkimusviikolta palautettiin lomaketta ja lokakuun tutkimusviikolta Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna Mennään museoon! -koululaisten ja opiskelijoiden museopäivä Koululaisten ja opiskelijoiden omaa museoviikkoa vietettiin Kolmatta kertaa järjestettyyn teemaviikkoon osallistui noin 70 museota eri puolilla Suomea. Viikon ohjelmaan kuului muun muassa työpajoja, erikoisopastuksia, käsityönäytöksiä ja museosuunnistusta. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda museoita esiin useaan oppiaineeseen sopivana avoimena oppimisympäristönä. Viikon koordinoinnista vastasi Tuuli Rajavuori. Avara museo kehittyvä oppimisympäristö aikuisille Suomen museoliitto koordinoi Avara museo ESR-hanketta Rahoittajana on Lapin ELY-keskus. Hankkeen osatoteuttajia ovat Porin taidemuseo, Satakunnan Museo, Tampereen museoiden museopedagoginen TAITE-yksikkö, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas sekä CICERO Learning -verkosto/helsingin yliopisto. Hankkeen avulla lisätään museoammattilaisten aikuispedagogista osaamista sekä kehitetään uusia toimintamalleja ja palveluita museoiden aikuiskävijöille. Suomen museoliitto on hankkeen rahoituksen hakija ja toimii hankkeen hallinnoijana ja koordinaattorina. Osatoteuttajat ovat toimineet itsenäisesti projektisuunnitelman mukaisesti, mutta kuitenkin yhteistyössä keskenään. Hanketapaamiset järjestettiin Helsingissä, Porissa ja Tampereella. Hankeyhteistyön periaatteena on yhdessä oppiminen. Hankkeen järjestämään koulutukseen kuului viidellä paikkakunnalla järjestetyt Avaamo-opintoryhmät, joiden vetämisestä vastasivat CICERO ja Museoliitto. Opintoryhmien yhteensä 15 tapaamiseen osallistui noin 60 museoalan ammattilaista. Lokakuussa järjestettiin yhdessä LEM-hankkeen Tampereella kansainvälinen The Open and Learning Museum -konferenssi, johon osallistui 126 museoalan ammattilaista 24 eri maasta. Vuoden aikana Museoliitto osallistui myös CICERO:n tekemän hankkeen arviointiraportin suunnitteluun. Hankkeesta tiedotettiin Museoliiton omien viestintävälineiden lisäksi Avara museo -blogissa, useissa koti- ja ulkomaisissa seminaareissa sekä mm. Pedaalin ja LEM-hankkeen kautta. Hankkeen projektikoordinaattorina ja ohjausryhmän sihteerinä toimi ptojektikoordinaattori Pauliina Kinanen. 9

10 LEM The Learning Museum Network Project Suomen museoliitto on partnerina EU:n Elinikäisen oppimisen Grundtvig-ohjelmasta rahoitetussa verkostoprojektissa Projektin tavoitteena on rakentaa pysyvä verkosto elinikäisestä oppimisesta kiinnostuneiden museoiden, kulttuuriperintöorganisaatioiden ja aikuiskouluttajien käyttöön. Museoliitto toimitti projektin verkkosivuille säännöllisesti elinikäiseen oppimiseen ja museoihin liittyvää aineistoa Suomesta sekä tiedotti projektista suomalaisille viiteryhmille. Museoliitto osallistui projektin tapaamiseen toukokuussa Cardiffissa, järjesti hankkeen vuosikonferenssin Tampereella yhdessä Avara museo -hankkeen kanssa ja osallistui Audience research, visitor relation management and learning styles -työryhmän toimintaan ja opintovierailuun Glasgown The Riverside Museumiin marraskuussa. Projektin yhteyshenkilönä Museoliitossa toimi Pauliina Kinanen. CREA.M Creative blended mentoring for cultural managers Suomen museoliitto osallistuu yhdessä seitsemän eurooppalaisen kulttuurialan organisaation kanssa EU-projektiin, jonka tavoitteena on selvittää kulttuurialalla tarvittavaa osaamista eri sidosryhmien kanssa. Tutkimusvaiheen jälkeen luodaan oppimiseen sovellettava mentorointijärjestelmä, jonka avulla edistetään kulttuurialan työntekijöiden luovuutta, yrittäjyyttä ja kulttuurienvälisiä vuorovaikutustaitoja. Projektin vetäjä on italialainen tutkimuslaitos Istituto Luigi Sturzo. Projekti alkoi ja päättyy Museoliitossa projektista vastaa Tuuli Rajavuori. Valtakunnallinen museohistoriahanke Museohistoriahankkeen tietokantaa ylläpidetään Museoliiton verkkosivuilla osoitteessa Tietokanta on karttuva ja siinä oli vuoden lopussa 592 tietuetta. Haastattelutietokannassa oli vuoden loppuun mennessä 67 haastattelua. Julkisesti selattavassa tietokannassa oli 569 tietuetta ja 52 haastattelua. Tietokannasta vastasi Eeva-Liisa Taivassalo. Kirjasto ja arkisto Museoliiton kirjastoa kartutettiin keskeisellä museologisella kirjallisuudella sekä ulkomaisilla ja kotimaisilla museoalan lehdillä. Liitto kerää kirjastoonsa myös jäsenmuseoiden julkaisut. Museologisen kokoelman laajuus on nidettä. Museoliiton arkiston muodostaa liiton toiminnan tuloksena vuodesta 1923 lähtien jatkuvasti karttuva aineisto. Käsikirjasto ja arkisto ovat jäsenten, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden käytettävissä. Kirjasto- ja arkistopalveluista vastasi Eeva-Liisa Taivassalo. Jäsenistö Suomen museoliiton jäseninä oli vuoden 2011 lopussa 195 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 384 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I luokassa 45, II luokassa 69 ja III luokassa 52. Kannattavien yhteisöjäsenten lukumäärä oli 29. Omistajayhteisöjen vaihtumiset aiheuttivat muutoksia jäsenkunnassa. Keravan taidesäätiön ylläpitämä taidemuseotoiminta siirtyi Keravan kaupungin hoitoon ja Keravan taidesäätiö erosi liiton jäsenyydestä. Kanavamuseon taustayhteisö Liikennevirasto vähensi viraston yhteisö- ja järjestöjäse- 10

11 nyyksiä, jonka vuoksi Kanavamuseo alueellisine museoineen erosi liiton jäsenyydestä. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin III liittojäsenluokkaan Lapuan kaupunki ja OJ-säätiö Kiimingistä vuoden 2012 alusta lukien. Henkilöjäsenten lukumäärä oli 28. Näistä ainaisjäseniä on 21, joista 20:llä on äänioikeus sekä kannattavia henkilöjäseniä 6, joista kahdella on äänioikeus. Liiton kunniajäsenet ovat professori Unto Salo, opetusneuvos Matti Rossi ja suurlähettiläs Heikki Talvitie. Toimintavuoden aikana kuoli liiton ainaisjäsen fil.tri. Osmo Vuoristo. Vuosikokous Liiton 88. vuosikokous järjestettiin Turussa Kokoukseen osallistui 119 liittojäsenten edustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari Jukka Mikkola Turusta ja sihteerinä Anja- Tuulikki Huovinen. Kokouksessa hyväksyttiin Museoliiton uudet säännöt. Uudistus selkeytti jäsenluokkien määräytymistä sekä tasapuolisti jäsenmaksuja. Kokous vahvisti edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä euroon päätyvän talousarvion vuodelle Jäsenmaksut vuodelle 2012 hyväksyttiin uusien sääntöjen mukaisesti siten, että jäsenmaksu on I luokassa välillä euroa, II luokassa välillä euroa, III luokassa välillä euroa. Kannattavien yhteisöjen jäsenmaksu on 200 euroa ja kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu on 60 euroa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin maaherra, FM Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen. Hallituksen jäsenistä oli erovuorossa kahden kolmivuotiskauden jälkeen museonjohtajat Kimmo Levä, Tiina Merisalo ja Laura Luostarinen sekä yhden kolmivuotiskauden jälkeen museonjohtaja Juhani Ruohonen, joka valittiin uudelleen toiseksi kolmivuotiskaudeksi. Uusina jäsenenä hallitukseen valittiin museonjohtajat Marjo Mikkola ja Antti Mäkinen sekä museotoimenjohtaja Päivi Partanen. KUVA JANNE SAAVALAINEN Turun kaupungin vastaanotto Valtakunnallisilla museopäivillä oli Turun WPK-talolla. 11

12 Hallinto Hallitus puheenjohtaja: maaherra Pirjo Ala-Kapee (7/7) varapuheenjohtaja: museonjohtaja Tiina Merisalo, Helsingin kaupunginmuseo (4/4) asti museonjohtaja Kalle Kallio, Työväenmuseo Werstas (7/7) lähtien muut jäsenet: museonjohtaja Heli Heinäaho, Kultamuseo (7/7) museonjohtaja Merja Herranen, Porvoon museo (6/7) museotoimenjohtaja Olli Immonen, Turun museokeskus (5/7) museonjohtaja Kimmo Levä, Mobilia (4/4) museonjohtaja Laura Luostarinen, Salon taidemuseo (4/4) museonjohtaja Marjo Mikkola, Tekniikan museo (3/3) museonjohtaja Antti Mäkinen, Kainuun museo (3/3) yli-intendentti Arto Luttinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo (4/7) museotoimenjohtaja Päivi Partanen, Lappeenrannan museot (3/3) johtaja Susanna Pettersson, Alvar Aalto museo (5/7) museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen, Joensuun museot (7/7) museonjohtaja Juhani Ruohonen, Satakunnan museo (4/7) professori Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto (7/7) Hallituksen strategiatyöryhmään kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Levä ja jäseninä Tiina Merisalo, Susanna Pettersson ja pääsihteeri. Strategiatyö jatkui, ja uusi strategia hyväksytään vuonna Hallituksen nimeämään sääntötyöryhmään kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Levä ja jäseninä Kalle Kallio, Tiina Merisalo, Laura Luostarinen ja pääsihteeri. Tilintarkastajat Ekonomi, KHT Lasse Holopainen, ekonomi, HTM Reijo Salonen, varalla KHT Jari Härmälä ja ekonomi, KHT Kai Salli. Henkilöstö Vuodesta 1972 museoliitossa työskennellyt Anja-Tuulikki Huovinen jäi eläkkeelle Pääsihteeriksi hänet nimettiin vuonna Tasavallan presidentti myönsi Anja-Tuulikki Huoviselle Museoneuvoksen arvonimen Uutena pääsihteerinä aloitti alkaen FM Kimmo Levä. pääsihteeri FK Anja-Tuulikki Huovinen (30.9. saakka), FM Kimmo Levä (1.10. alkaen) erikoisasiantuntija FL Marja-Liisa Pohjanvirta (museoasiainsihteeri asti) tiedottaja FM Janne Saavalainen koulutussuunnittelija FM, KK Leena Tokila (opintovapaa ) taloussihteeri yo. merkonomi Marja Rissanen yhteistyökoordinaattori merkonomi, markkinointiassistentti Helena Piipponen (toimistosihteeri asti) projektisuunnittelija FK Eeva-Liisa Taivassalo projektisuunnittelija FM Pauliina Kinanen projektisuunnittelija FM Tuuli Rajavuori 12

13 Museo hankkeen henkilöt työskentelevät Museoviraston tiloissa. systeemipäällikkö YTM Mikael Vakkari, Museoalan aineistot osaksi KDK:ta -hanke ( ) ja projektipäällikkö Museo hanke ( ) koordinaattori FM Riitta Autere, Museo hanke 1.10 koordinaattori FM Leena Furu, Museo hanke 1.10 projektisuunnittelija Katri Vuola, Museo hanke 1.10 Henkilökunta määritteli keskeisimmiksi organisaatiokulttuuria ylläpitäviksi arvoiksi ystävällisyyden, tasa-arvoisuuden, kaikkien arvostamisen ja luotettavuuden. KUVA JANNE SAAVALAINEN Huipulla tulee! Pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovisen kunniaksi lounastettiin ravintola Savoyssa, jonka kattoterassille kokoonnuttiin yhteiskuvaan. Anja-Tuulikki Huovisen läksiäisiä vietettiin Suomen museoliiton toimistossa. Liiton edustajat hallintoelimissä ja työryhmissä Avara museo kehittyvä oppimisympäristö -hankkeen ohjausryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen, Leena Tokila Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, EU:n Kulttuuriohjelman kansallinen asiantuntijaryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen, Kimmo Levä (1.10. alkaen) Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, hallitus: Laura Luostarinen Helsingin yliopistomuseon säätiö, edustajisto: Janne Vilkuna Hotelli- ja ravintolamuseon säätiön edustajisto: yksikön päällikkö Jari Karhu, Helsingin kaupunginmuseo Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen ohjausryhmä, opetusministeriö: Leena Tokila Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen asiakasliittymän konsortioryhmä: Leena Tokila Kulttuuriasiain asiantuntijatyöryhmä, Uudenmaan liitto: Anja-Tuulikki Huovinen, Kimmo Levä (1.10. alkaen) Kulttuurin ketju -kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -hanke, Turku Touring, ohjausryhmä: Marja-Liisa Pohjanvirta 13

14 Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta, Museovirasto: Anja-Tuulikki Huovinen, Kimmo Levä (1.10. alkaen) Kulttuuriviennin ohjaus- ja valmistelutyöryhmä, opetus- ja kulttuuriministeriö: Anja-Tuulikki Huovinen Museo2015 -hankkeen johtoryhmä, Museovirasto: Kimmo Levä Paikallismuseotoiminnan kehittämistyöryhmä, opetus- ja kulttuuriministeriö: Marja-Liisa Pohjanvirta Peuran museosäätiö, hallitus: Janne Vilkuna Sibelius-Akatemia, Täydennyskoulutus, Yleisötyön johtaminen -erikoistumisohjelman ohjausryhmä: Leena Tokila Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston johtokunta: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin säätiön hallitus: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Benelux-instituutin säätiön neuvottelukunta: Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Tampereen yliopiston museologian johtoryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen Teatterimuseon Säätiö, edustajisto: Merja Herranen, varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Tekniikan museon säätiö, valtuuskunta: Timo Kukko Tekniikan museon säätiö, hallitus: Jari Karhu Tekniikan museon InnoApaja -hankkeen ohjausryhmä: Leena Tokila Turun kirjamessut, päätoimikunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Kunnianosoitukset Museoliiton ansiomitali luovutettiin Valtakunnallisilla museopäivillä ylituomari Pirjo-Riitta Auraselle, lääketieteen tohtori, dosentti Matti Dahlille, diplomiekonomi Cyril von Rettigille ja filosofian lisensiaatti Helena Soiri-Snellmanille. Liiton hopeinen neula annettiin erovuorossa olleille hallituksen jäsenille Kimmo Levälle, Laura Luostariselle ja Tiina Merisalolle sekä vuosikokouksen puheenjohtajana toimineelle Jukka Mikkolalle. Kultainen ansiomerkki 30 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin museomestari Maarit Nissilälle Turun taidemuseosta, asiakaspalveluvastaava Pirkko Jakoselle ja museoemäntä Taina Ylanderille Emil Cedercreuzin museosta, intendentti Kaisa Koivistolle Suomen lasimuseosta, tutkija Jan Alancolle Helsingin kaupunginmuseosta, tutkija Solveig Sjöberg-Pietariselle, tutkija Riitta Kajalalle, tutkija Anneli Sorvojalle, tutkija Salme Kotivuorelle, tutkija Nina Lepokorvelle, tutkija Lotta Mattilalle, tutkija Annmaj Rönningille, tutkija Eeva Mikolalle ja alueen hoitaja Risto Stenfeltille Turun museokeskuksesta, toimistosihteeri Marja-Leena Lindelille Suomen Rautatiemuseosta, museotoimenjohtaja Toimi Jaatiselle, museomestari Hannu Taroselle ja Paula Leinoselle Tampereen museoista sekä taloussihteeri Marja Rissaselle Suomen museoliitosta. Hopeinen ansiomerkki 20 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin intendentti Lea Bergstömille, museomestari Raija Lackmanille, museonjohtaja Raisa Laurila-Hakuliselle ja museomestari Maarit Pesoselle Hyvinkään sivistystoimesta, amanuenssi Christian Hoffmanille ja museomestari Juho Leinolle Turun taidemuseosta, museonjohtaja Kimmo Levälle Mobiliasta, tutkija Jaana Mellaselle ja tutkija Sari Sarestolle Helsingin kaupunginmuseosta sekä kuvataideintendentti Sirpa Joenniemelle, tutkija Virve Koivistolle, toimistosihteeri Marjo Koskiselle, hallintosihteeri Tiina Laalahdelle, museoamanuenssi Marja-Liisa Linderille, järjestäjä Mikko Marjamäelle, järjestäjä Marja-Liisa Ollilalle, konservaattori Maija Pennaselle, näyttelypäällikkö Tapani Pennaselle, taidekonservaattori Sirpa Saarelle, näyttelypäällikkö Marjo-Riitta Soiniselle, kulttuuriympäristöyksikön päällikkö Tuija-Liisa Soiniselle ja kokoelmapäällikkö Tapio Suomiselle Tampereen museoista. 14

15 Talous Suomen museoliiton toimintaan saatu harkinnanvarainen valtionapu oli euroa. Projektiavustukset olivat ,50 euroa, jäsenmaksujen tuotto euroa, koulutuksen tuotto euroa ja muun toiminnan tuotto ,34 euroa. Tulojen kokonaismäärä oli ,84 euroa ja kulujen ,07 euroa, joten alijäämäksi muodostui 490,23 euroa. Taloutta ja kirjanpitoa hoiti taloussihteeri Marja Rissanen. tulot 2011 menot 2011 Stipendirahastot Suomen museoliitolla on Julius Ailion (perustettu 1933), Riitta ja Jorma Heinosen (1980/1984) ja C.J. Gardbergin rahastot (1986). Lisäksi on museolaitoksen historian kirjoittamista varten perustettu Historiankirjoitusrahasto (1993) sekä Viestintärahasto (2005), jonka varoilla kehitetään markkinointia, julkaisutoimintaa ja verkkoviestintää. Stipendirahastoja kartutetaan Museoliiton adressin myyntituloilla. Helsingissä Suomen museoliitto ry Pirjo Ala-Kapee puheenjohtaja Kimmo Levä pääsihteeri 15

16 SUOMEN MUSEOLIITTO RY TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA ASIANTUNTEMUS JA EDUNVALVONTA Kulut , ,33 Asiantuntemus ja edunvalvonta yhteensä , ,33 PALVELUT JA PROJEKTIT Tuotot Avustukset , ,38 Muut tuotot 9 314, ,03 Tuotot yhteensä , ,41 Kulut Henkilöstökulut , ,22 Muut kulut , ,66 Kulut yhteensä , ,88 Palvelut ja projektit yhteensä , ,47 KOULUTUS Tuotot Avustukset , ,00 Muut tuotot , ,50 Tuotot yhteensä , ,50 Kulut Henkilöstökulut , ,28 Muut kulut , ,70 Kulut yhteensä , ,98 Koulutus yhteensä , ,48 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Tuotot Muut tuotot 6 490, ,45 Tuotot yhteensä 6 490, ,45 Kulut Henkilöstökulut , ,45 Muut kulut , ,61 Kulut yhteensä , ,06 Tiedotus ja markkinointi yhteensä , ,61 MUSEO-LEHTI Tuotot Muut tuotot , ,00 Tuotot yhteensä , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,99 Muut kulut , ,64 Kulut yhteensä , ,63 Museo-lehti yhteensä , ,63 JULKAISUT Tuotot Avustukset 6 000,00 Muut tuotot , ,40 Tuotot yhteensä , ,40 16

17 SUOMEN MUSEOLIITTO RY TULOSLASKELMA Kulut Henkilöstökulut , ,77 Muut kulut , ,37 Kulut yhteensä , ,14 Julkaisut yhteensä 5 452, ,26 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Tuotot Avustukset , ,61 Muut tuotot 2 203,30 Tuotot yhteensä , ,61 Kulut Henkilöstökulut , ,40 Muut kulut , ,18 Kulut yhteensä , ,58 Kansainvälinen toiminta yhteensä , ,97 YHTEISKULUT Hallinto , ,01 Henkilöstö , ,74 Huoneistokulut ja vuokrat , ,76 Toimistokulut , ,65 Poistot , ,52 Muut yhteiskulut , ,68 yhteiskulut yhteensä , ,36 Tuotto-/kulujäämä , ,59 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut , ,00 Muu varainhankinta 2 730,87 194,93 Varainhankinta yhteensä , ,93 Tuotto-/kulujäämä , ,66 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 6 815, ,02 Kulut , ,71 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 5 578, ,31 Tuotto-/kulujäämä , ,35 YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus , ,00 TILIKAUDEN TULOS -490,23 333,65 RAHASTOT Tuotot 4 466, ,19 Siirrot rahastoihin , ,19 TiLIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -490,23 333,65 17

18 SUOMEN MUSEOLIITTO Ry TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ** 6 207, ,45 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ** 4 709, ,20 Pysyvät vastaavat yhteensä *** , ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Jäsenmaksusaamiset * 0,00 0,00 Myyntisaamiset * 1 402, ,36 Siirtosaamiset * , ,68 Saamiset yhteensä ** , ,04 Rahoitusarvopaperit ** 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset ** , ,18 Vaihtuvat vastaavat yhteensä *** , ,22 Vastaavaa yhteensä **** , ,87 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahastopääoma R. ja J. Heinosen rahasto * , ,18 Julius Ailion rahasto * , ,40 c.j. Gardbergin rahasto * , ,38 Historiankirjoitusrahasto * 8 745, ,77 Viestintärahasto * , ,00 Rahastopääoma yhteensä ** , ,73 Toimintapääoma ** , ,39 Tilikauden yli-/alijäämä ** -490,23 333,65 Oma pääoma yhteensä *** , ,77 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat * , ,83 Muut velat * , ,13 Siirtovelat * , ,14 Vieras pääoma yhteensä *** , ,10 Vastattavaa yhteensä **** , ,87 18

19 SUOMEN MUSEOLIITTO Ry LIITETIEDOT HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: vakituiset 7 7 määräaikaiset 4 3 yhteensä Henkilöstökulut: Palkat , ,47 Eläkekulut , ,43 Lakisääteiset sosiaalikulut , , , ,81 Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,04 Yhteensä , ,85 Luontoisetujen verotusarvo 240,00 240,00 PALKKIOT HALLITUKSEN JÄSENILLE 7 020, ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluihin sisältyy rahastoille hyvitettyä laskennallista korkoa 1.206,08 euroa. OMA PÄÄOMA Rahastopääoma Riitta ja Jorma Heinosen rahasto ,18 Tuotot/lask. korko ja muistamiset 3 475, ,73 Julius Ailion rahasto ,40 Tuotot/lask. korko ja muistamiset 475, ,84 C. J. Gardbergin rahasto ,38 Tuotot/lask. korko ja muistamiset 515, ,47 Historiankirjoitusrahasto ,77 Historiankirjoitusrahasto ,77 Viestintärahasto ,00 Viestintärahasto ,00 Rahastopääoma yhteensä ,81 Toimintapääoma ,39 Tilikauden 2010 ylijäämä 333,65 Toimintapääoma ,04 Tilikauden alijäämä -490,23 Oma pääoma yhteensä ,62 19

20 SUOMEN MUSEOLIITTO Ry LIITETIEDOT KONEET JA KALUSTO Koneista ja kalustosta on tehty 25 %:n tasapoisto. Pienhankinnat ja käyttöajaltaan alle kolmen vuoden käyttöomaisuus on kirjattu kokonaan hankintavuoden kuluksi. OSAKKEET JA OSUUDET Julkisesti noteerattujen osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli ,20 euroa ja vastaava markkina-arvo ,52 euroa. LEASINGVASTUUT Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät Tilikaudella 2012 maksettavat 4 853,28 Myöhemmin maksettavat 0,00 TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä Lasse Holopainen KHT Reijo Salonen HTM 20

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo t Alaraja: % Min: 38.87 3.7 4.4 67 99 Tuloksellisuus Yläraja: 9 % Max: 8 8 8.66 3859 4 kulmakerroin.5..5 8 4 Max. pistemäärä: 6 M - M Omien tulojen M Kävijät / M3 n M Kävijämäärä max: ammatillinen osuus

Lisätiedot

Museokortti museot.fi

Museokortti museot.fi Museokortti museot.fi 1 Where to go next? 2 1 Aboa Vetus & Ars Nova -museo Turku 2 Ahola Järvenpää 3 Aineen taidemuseo Tornio 4 Ainola Järvenpää 5 Alikartano Mäntsälä 6 Amos Andersonin taidemuseo Helsinki

Lisätiedot

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14 HENKILÖTYÖVUOSIPÄÄTÖKSET 2008: MUSEOT MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10 Aineen taidemuseo On 37 6 Alvar Aalto-museo* On 37 14 Amos Andersons konstmuseum* Ei

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA Valtionavustukset museoiden tietoyhteiskuntahankkeisiin Opetusministeriö on myöntänyt museoille tietoyhteiskuntarahaa vuonna 2001 yhteensä 4 590 000 mk, josta

Lisätiedot

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC Esteettömien museoiden luettelo on koottu Suomen museoliiton sivuilta osoitteesta www.museo Museo Paikkakunta Esteet tömyys Aboa Vetus & Ars Nova Turku museo Osin InvaWC Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina

Lisätiedot

Suomen museoliitto KUVA JANNE SAAVALAINEN

Suomen museoliitto KUVA JANNE SAAVALAINEN Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 7 KO U L U T U S 9 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 0 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 j ä s e n i s t ö 1 4 H

Lisätiedot

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen!

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 -luettelo sisältää: Taidemuseoiden näyttelyt Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

Edunvalvonta KUVA KARI JÄMSÉN

Edunvalvonta KUVA KARI JÄMSÉN Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 V I E S T I N T Ä 6 KO U L U T U S 8 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 0 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 2 j ä s e n i s t ö 1 4 H

Lisätiedot

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa.

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa. Vuosikertomus 2012 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Museo 2015 9 Viestintäpalvelut 9 Tukipalvelut 11 Jäsenet 14 Tilinpäätös 18 Suomen museoliitto kuvina 23 Muu varainhankinta 1%

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin

Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin Avustus nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia sekä verkkosaatavuutta ja säilyttämistä edistäviin hankkeisiin Hakijan nimi Asia MYÖNNETTY EUR AV-arkki ry AV-arkin levitysarkiston digitointiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot Asiakasliittymän ensimmäisen toteutusvaiheen organisaatiot on listattu oheisessa listauksessa. Palvelun laajentamista muihin kulttuuri- ja

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Tiedotus, markkinointi ja julkaisutoiminta

Tiedotus, markkinointi ja julkaisutoiminta Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 T I E D O T U S, M A R K K I N O I N T I J A J U L K A I S U T O I M I N TA 6 KO U L U T U S 8 PA LV E L U T J A Y H T E I S T Y Ö P R O J E K T I T 9 K A N S

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Museovuosi 2007. Luettelon voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.museoliitto.fi/tiedotus/nayttelytiedotus

Museovuosi 2007. Luettelon voi ladata pdf-tiedostona osoitteesta www.museoliitto.fi/tiedotus/nayttelytiedotus Museovuosi 2007 Tervetuloa Museovuosi 2007 - tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2007 -luettelo sisältää: - Taidemuseoiden näyttelyt - Kulttuurihistorialliset, luonnontieteelliset ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

Tiedotus ja markkinointi

Tiedotus ja markkinointi Sisällysluettelo 2 E D U N VA LV O N TA 3 T I E D O T U S J A M A R K K I N O I N T I 5 M U S E O A L A N T Ä Y D E N N Y S KO U L U T U S 7 PA LV E L U T J A Y H T E I S T Y Ö P R O J E K T I T 8 K A

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Kilpailutoiminta 78 894,40 82 946,76 Muut kulut - 20 189,25-33 222,51 Toiminnan yleiskulut Muut kulut - 48 094,11-67 354,28 Tuotto/kulujäämä

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Valokuvat: Janne Saavalainen Paino: Tuokinprint Oy, Helsinki

Valokuvat: Janne Saavalainen Paino: Tuokinprint Oy, Helsinki Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 5 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 1 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 2 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 J Ä S E N I S T Ö 1 3

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi MUSEOVUOSI 2011 SISÄLTÖ Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 Museoiden taidenäyttelyt... 20 Tapahtumat museoissa... 36 Tuontinäyttelyt... 41 Näyttelytiedot

Lisätiedot

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari

KDK-Asiakasliittymä. KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari KDK-Asiakasliittymä KDK kevätseminaari 30.5.2012 Ari Rouvari Agenda Tavoitteet Ensimmäinen aalto Toinen aalto Järjestelmäarkkitehtuuri Demo Tavoitteet Asiakasliittymä Arkistojen, kirjastojen ja museoiden

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N

Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N Sisällysluettelo 3 E D U N VA LV O N TA 4 V I E S T I N T Ä 8 KO U L U T U S 1 0 K U LT T U U R I V I E N N I N K E H I T T Ä M I N E N 1 1 PA LV E L U T J A P R O J E K T I T 1 3 j ä s e n i s t ö 1 4

Lisätiedot

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi. Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2

SISÄLTÖ. www.museoliitto.fi. www.museot.fi. Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 MUSEOVUOSI 2010 SISÄLTÖ Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt... 2 Museoiden taidenäyttelyt... 27 Tapahtumat museoissa... 46 Tuontinäyttelyt... 52 Näyttelytiedot

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 Tapahtumat yhteensä 1 Copyright 2010 FUJITSU Lajeittain 2015 2 Copyright 2010 FUJITSU Tunnistustapahtumat 2015 Julkishallinnon organisaatiot Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Suomen museoliitto edustaa Suomen. Tulot 2013. Menot 2013. Vuonna 2013 Suomen museoliitto juhli 90-vuotista taivaltaan. Jäsenmaksut 11% Valtionavustus

Suomen museoliitto edustaa Suomen. Tulot 2013. Menot 2013. Vuonna 2013 Suomen museoliitto juhli 90-vuotista taivaltaan. Jäsenmaksut 11% Valtionavustus Vuosikertomus 2013 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 3 Museo 2015 3 Viestintäpalvelut 3 Tukipalvelut 3 Jäsenet 3 Tilinpäätös 3 Suomen museoliitto kuvina 3 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus-

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari

HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari HANNU RIIKONEN syntynyt 1945 Korpilahdella, työskentelee Tampereella kuvanveistäjä, taidemaalari YKSITYISNÄYTTELYT 2011 Forssan museon Aulagalleria, Forssa Heinolan taidemuseo 2009 Galleria Katariina,

Lisätiedot

Opintosetelityyppistä avustusta myönnettiin seuraavasti:

Opintosetelityyppistä avustusta myönnettiin seuraavasti: KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELITYYPPISET AVUSTUKSET 2007 Valtion vuoden 2007 talousarvion momentille 29.30.30 osoitettiin määrärahat kansalaisopistojen opintosetelityyppistä valtionavustusta varten. Opintosetelityyppiset

Lisätiedot

Museoiden tapahtumat 2008. Tammikuu. Suomen museoliitto MUSEOVUOSI 2008 www.museot.fi

Museoiden tapahtumat 2008. Tammikuu. Suomen museoliitto MUSEOVUOSI 2008 www.museot.fi Museoiden tapahtumat 2008 Tiedot on koottu 10.1.2008. Museoiden ajantasaiset näyttely- ja tapahtumatiedot löytyvät osoitteesta: www.museot.fi/nayttelykalenteri Tammikuu 2. 6.1.2008 Joulupelit, Teatterimuseo,

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa Liite tiedotteeseen 28.11.2013 / Asfalttikartelliin perustuva vahingonkorvaus 1 Kantaja - vastaaja (t) Pääomavaatimus Tuomittu pääomamäärä Ylihintaprosentti Oikeudenkäyntikulut Espoon kaupunki - NCC Roads

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot Avustuksen saaja Kansalaisopisto Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 13 000 Auralan kansalaisopisto

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot