Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 12 HALLINTO 15 TALOUS"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 3 EDUNVALVONTA 3 VIESTINTÄ 6 KOULUTUS 7 KULTTUURIVIENNIN KEHITTÄMINEN 8 PALVELUT JA PROJEKTIT 10 jäsenistö 12 HALLINTO 15 TALOUS 22 SUOMEN MUSEOLIITON JÄSENET 1

2 Suomen museoliitto Suomen museoliitto edustaa Suomen museolaitosta ja käyttää sen ääntä jäsenten yhteishankkeissa ja edunvalvontakysymyksissä. Suomen museoliiton ydintehtäviä ovat edunvalvonnan lisäksi viestintäpalvelut sekä koulutus- ja kehittämispalvelut. Arvot Sivistyksen kunnioittaminen Historian, kulttuurin ja luonnon arvostaminen Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen tuleville sukupoville Visio Suomen museoliiton strategisena tavoitteena on elinkelpoinen ja korkeatasoinen, muutokset hallitseva ja koko Suomen kattava museoiden palveluverkosto. KUVA JANNE SAAVALAINEN Suomen museoliiton jouluvastaanotolla Postimuseossa julkistettiin pääsihteeri emerita Anja-Tuulikki Huoviselle myönnetty museoneuvoksen arvonimi. Vasemmalta puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee, Anja-Tuulikki Huovien ja pääsihteeri Kimmo Levä. 2

3 Edunvalvonta Edunvalvonnan keskeisiä toimia ovat olleet osallistuminen opetus- ja kulttuuriministeriön museoalan kehittämiseen liittyvien työryhmien työhön. Toimintavuonna näitä olivat Kulttuuriviennin valmisteluryhmä, Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) ohjausryhmä ja konsortioryhmä, Museo2015 -hankkeen johtoryhmä sekä Paikallismuseoiden kehittämistyöryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriölle annettiin lausunnot ehdotuksesta orpojen teosten direktiiviksi, tekijänoikeuksista luovuuden ja innovoinnin kannustamiseksi ja Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) dokumenteista. Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle jätettiin lausunto hallituksen vuoden 2012 talousarvioesityksestä, erityisesti esitykseen sisältyneistä museoiden valtionosuuksien ja Museoviraston budjetin leikkauksista. Kansanedustajien ja EU-parlamentin jäsenten huomiota kiinnitettiin museotyön merkitykseen luovan talouden aikakaudella sekä museoiden merkitykseen paikallisina kulttuurilaitoksina ja työllistäjinä. Yhteistyössä Veikkauksen edunsaajien kanssa on tuotu sivistysvaliokunnan tietoon monopolijärjestelmään perustuvan rahapelien merkitys museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminnalle. Kansainvälisissä edunvalvontatehtävissä keskeistä oli toimiminen Euroopan museoliittojen neuvostossa (NEMO) sekä osallistuminen kansainvälistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin, kuten Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) EU:n kulttuuriohjelman asiantuntijaryhmään. Viestintä Suomen museoliiton viestinnän tavoitteena on edistää ja kehittää museoalan tiedonvälitystä, toimia museoalan monipuolisena tietolähteenä, kohentaa alan näkyvyyttä ja myönteistä kuvaa museoalan ammatillisesta osaamisesta sekä toteuttaa erityisteemoihin liittyviä markkinointi- ja viestintähankkeita. Toiminta-alueesta vastasi tiedottaja Janne Saavalainen yhteistyössä hallituksen nimeämän tiedotustyöryhmän kanssa. Museoalan sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän tavoitteena on välittää tietoa ja osaamista jäsenistölle sekä lisätä jäsenistön tietoisuutta alaa koskevasta päätöksenteosta. Pyrkimyksenä on luoda ja ylläpitää jäsenyhteisöjen sekä liiton luottamus- ja toimihenkilöiden muodostamaa sosiaalista verkostoa sekä edistää vuorovaikutusta ja hyvien käytäntöjen jakamista. Museoliitto välittää jäsenistölleen tietoa Museoliiton toiminnasta, koulutuksesta, projekteista sekä alan yleisistä kysymyksistä ja avoimista työpaikoista ensisijaisesti museoliitto. fi-verkkosivujen sekä Julius-uutiskirjeen kautta. Vuoden aikana uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoi 1 535:stä 1 637:ään. Uutiskirje ilmestyi 11 ker- 3

4 taa. Uutiskirjeen ovat oikeutettuja tilaamaan Suomen museoliiton jäsenmuseoiden henkilökunta sekä keskeisimpien sidosryhmien edustajat. Museoposti-sähköpostilistalla oli vuoden loppuun mennessä rekisteröitynyttä käyttäjää (vuotta aiemmin 2 885). Museoposti on kaikessa yksinkertaisuudessaan todettu olevan yksi tehokkaimmista tavoista välittää tietoa museoalan sisällä. Museopostilistalle voi liittyä kuka tahansa museoalan sisäisestä keskustelusta kiinnostunut. Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän avulla lisätään museoalan ja Museoliiton tunnettuutta kaikkien sidosryhmien keskuudessa ja tuodaan eri foorumeissa esiin museoalan yhteiskunnallista merkitystä. Suurelle yleisölle suunnatussa viestinnässä tavoitteena on museoalan monipuolisen kulttuuri- ja luonnonperintöosaamisen näkyvyyden lisääminen. Mediaa palvellaan toimimalla museoalan asiantuntevana tietopalvelukeskuksena. Ulkoisen viestinnän painopiste on verkkopalveluissa. Museoliitto.fi-sivustolta löytyvät muun muassa tiedotteet, lausunnot ja ajankohtaiset hankkeet. Museot.fi-sivuille on koottu yleistä tietoa museoalasta, kattava museohakutietokantapalvelu sekä näyttelykalenteri. Vuoden 2011 lopussa näyttelykalenterissa oli kaikkiaan noin 700 tulevan näyttelyn ja tapahtuman tiedot. Kunkin vuoden alussa näyttelykalenterin tietojen pohjalta laaditaan median käyttöön kooste museovuoden tapahtumista ja keskeisimmistä teemoista. Liiton verkkosivuilla julkaistiin tammikuussa myös pdf-muotoinen kuukausittainen kalenteri näyttelyistä ja tapahtumista. Näyttelypostilista on museoalasta kiinnostuneiden Museoviikon uudistetun julisteen saattoi ladata Museoliitton verkkosivuilta. sähköpostipalvelu, ja se toimii Museopostin rinnakkaispalveluna. Näyttelypostista löytyvät museoiden näyttely- ja tapahtumatiedot. Vuoden 2011 lopussa palvelussa oli 523 jäsentä. Verkkosivut Sähköiset palvelut ovat jatkuvan kehittämisen kohteena. Vuoden 2011 aikana on kehitetty näyttelykalenteri- ja museohakupalveluiden tietokantoja ja selkiytetty jakoa museoliitto.fi- ja museot. fi-sivustojen kesken. Ensin mainittu palvelee lähinnä sisäistä viestintää ja mediaa, jälkimmäinen ulkoista viestintää ja suurta yleisöä. Museo-lehti Jäsenetuna julkaistava Museo-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen (teemana Nykydokumentointi, 32 s.) ja kolmas numero (Vapaaehtoistyö, 32 s.) suunnattiin ensisijaisesti museoissa työskenteleville alan ammattilaisille. Painosmäärät olivat kpl ja kpl. Kesä- (Sotahistoria) ja talvinumeroita (Lapset) jaettiin museoiden toimesta ilmaisjakeluna museokävijöille. Museo- 4

5 Museo-lehti ilmestyi vuonna 2011 viisi kertaa. Kesä-lehden (48 s.) painosmäärä oli kpl ja MuseoTalvi-lehden (40 s.) kpl. Yleisönumeroiden suuret painosmäärät rahoitettiin museoiden ilmoituksilla ja museot saivat lehteä omaan markkinointiinsa ilmoituskokoa vastaavan määrän. Molemmat yleisönumerot lähetettiin myös kansanedustajille ja muille keskeisimmille sidosryhmille ja museoiden lisäksi niitä oli jaossa maakuntakirjastoissa ja matkailutoimistoissa. Suomalais-venäläisten museopäivien yhteydessä julkaistiin Museo-lehden erikoisnumero Museo 3B/2011 teemalla Suomalais-venäläinen museoyhteistyö. Lehteen koottiin artikkeleita suomeksi ja venäjäksi sekä venäläisiltä että suomalaisilta alan asiantuntijoilta. Lehteä jaettiin museopäivien osanottajille sekä museoille Suomessa ja Pietarin alueella, Venäjällä. Lehden painosmäärä oli kpl. Museo-lehden päätoimittajana toimii pääsihteeri ja toimitussihteerinä tiedottaja. Sisältösuunnittelusta vastaa tiedotustyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Kalle Kallio. Jäseninä olivat Heli Heinäaho, Merja Herranen, Laura Luostarinen (5/2011 saakka), Antti Mäkinen (5/2011 alkaen) ja Juhani Ruohonen. Tiedotustyöryhmä kokoontui vuoden aikana kaikkiaan neljä kertaa. Museolehden taittajina olivat graafikot Kirmo Kivelä ja Inari Savola. Ilmoitusmyynnistä ja yleisölehtien markkinoinnista vastasi yhteistyökoordinaattori Helena Piipponen. Museoviikko Valtakunnallista Museoviikkoa vietettiin teemalla Muistitalkoot. Kansainvälinen museopäivä oli Museoiden yö -tapahtuman museot järjestivät omien mahdollisuuksiensa mukaan viikon aikana. Mediassa Museoviikko sai tilaa erityisesti paikallistasolla. Paikallislehdet ja -radio huomioivat tapahtuman näkyvästi muun muassa Tuusulassa, Vaasassa, Riihimäellä ja Raumalla. Museoviikon koordinoinnista vastasi projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo ja tiedotuksesta Janne Saavalainen. Kirjamessut Museoliitto osallistui Turun kirjamessuille ja Helsingin kirjamessuille Turussa osastosta vastasi Turun taidemuseo. Helsingin kirjamessujen museo-osastolla olivat mukana Amos Andersonin taidemuseo, Didrichsenin taidemuseo, EMMA Espoon modernin taiteen museo, Espoon kaupunginmuseo, Helsingin Diakonissalaitoksen museo, Länsi-Uudenmaan maa- 5

6 kuntamuseo, Merikeskus Vellamo, Suomen lasimuseo, Suomen rakennustaiteen museo, Tampereen Museot, Turun taidemuseo ja Vantaan kaupungin museot. Julkaisut Näyttelyviestintä, Suomen museoliiton julkaisuja nro 60 ilmestyi lokakuussa Kirja käsittelee näyttelyitä osana mediakulttuuria, museokävijöiden motiiveja ja odotuksia sekä museonäyttelyä viestinnän keinona. Teoksen on kirjoittanut FM Jaana af Hällström ja toimittanut Marja-Liisa Pohjanvirta. Tammikuussa julkaistiin Soimu Museoalan puhelinmuistio 2011 (84 s.). Toimituksesta vastasi Helena Piipponen. Koulutus Suomen museoliiton koulutustoiminnan tavoitteena on tarjota korkeatasoisia koulutuspalveluita jäsenmuseoiden henkilökunnalle. Koulutusta toteutetaan eri yhteistyökumppaneiden kanssa yksitai kaksipäiväisinä tapahtumina, seminaareina ja monimuotokoulutuksena verkko-opiskeluympäristöä hyödyntäen. Vuonna 2011 teemoja olivat kokoelmien liikkuvuus, kestävä kehitys museoissa sekä museot hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Myös museoiden yritysyhteistyö, nykydokumentointi, näyttelyprosessit sekä museopedagogiikka näkyivät koulutusohjelmassa. Vuoden päätti tietopäivä, jossa tarkasteltiin erityisesti museoiden taloudellista tilaa. Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi koulutussuunnittelija Leena Tokila (opintovapaalla , sijaisena Tuuli Rajavuori.) Koulutuspalveluiden käytännön järjestelyistä vastasi projektisuunnittelija Tuuli Rajavuori. Koulutuksen sisällön suunnittelun tukena toimi koulutustyöryhmä, puheenjohtajana Kimmo Levä (5/2011 asti) ja jäseninä Arto Luttinen, Marjo Mikkola, Tarja Raninen-Siiskonen, Susanna Pettersson, Janne Vilkuna (puheenjohtaja 5/2011 alkaen) ja Leena Tokila. Koulutustilaisuuksia järjestettiin toimintavuonna yhteensä 21, lähipäiviä oli 32. Osallistujia oli kaikkiaan Museoliiton koulutustilaisuudet vuonna 2011 (osallistujamäärät suluissa) Museotyön perusteet -verkkokurssi suomeksi ja ruotsiksi on tarkoitettu museoalalle tuleville uusille työntekijöille ja museossa jo työskenteleville, joilla ei ole museoalan koulutusta. Ilmoittautuneita 19, kurssin suorittaneita 17 (joista 4 aloittanut 2010) Kohti monikulttuurisempaa museota -seminaari, Helsinki, yhteistyössä Kulttuurien museon ja Valtion taidemuseon Kehyksen kanssa (140) Nykydokumentoinnin koulutus, Helsinki (16) Museoiden yrityspalvelut, Helsinki (38) Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari yhteistyössä Kansallismu- 6 Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos viitoitti luovuutta museoiden talouteen Museopäivillä Turussa. KUVA JANNE SAAVALAINEN

7 seon kanssa, Helsinki (104) Muutoksen tuulia museoalalla -keskustelutilaisuus museoammattilaisille yhteistyössä ICOM Suomen komitean ja Kansallismuseon/Museoviraston kanssa, Helsinki (n. 200) Kokoelmien liikkuvuus, Helsinki (19) Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 88. vuosikokous, Turku (244). Museopäivien teemana oli Museot ja luova talous Museon siivous, Kuopio (tilauskoulutus, 23) 7.6. Museon siivous, Oulu (8) Museonjohtajapäivät, Rovaniemi (44) Suomalais-venäläiset museopäivät, Lappeenranta ja Viipuri, yhteistyössä Pietarin alueen museoliiton, Suvorov-museon sekä Lappeenrannan museoiden kanssa (58) Näyttelycafé, Sastamala, yhteistyössä Suomalaisen kirjan museon kanssa (37) The Open and Learning Museum -konferenssi, Tampere (124) Tulevaisuuden museo, Kangasala ja Tampere, yhteistyössä Mobilia säätiön kanssa (46) Näyttelysuunnittelu ja uudet teknologiat, Helsinki, yhteistyössä Kiasman ja Alvar Aalto -museon kanssa (100) Museon talouspäivä, Jyväskylä, yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Museologian oppiaineen kanssa (34) Kestävää kehitystä museoon, ohjelmakirjoitustyöpaja, Helsinki, yhteistyössä Suomen ympäristöopisto SYKLI:n kanssa (6) Tietopäivä ja Museoliiton jouluvastaanotto, Helsinki (83) Tietoyhteiskuntakoulutukseen ja verkkokurssien toteuttamiseen ja kehittämiseen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä erillisavustus. Vuoden aikana järjestettiin Verso 1 ja 2 kurssit, jotka yhdessä vastaavat museologian perusopintoja (25 opintopistettä).verson suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistossa Museologian kurssi Verso 1 (10 opintopistettä), lähipäivät Helsingissä (20 opiskelijaa aloitti, 16 suoritti kurssin loppuun) 8.2. Museokokoelmat sähköiseen muotoon koulutusta digitoijille, Helsinki (36) KDK Tilannekatsaus museoille museopäivien yhteydessä Turussa Museologian verkkokurssi Verso 2 (15 op), lähipäivät Helsingissä (13) Kulttuuriviennin kehittäminen Suomen museoliiton kansainvälinen toiminta on noudattanut Museoalan kulttuurivientistrategian linjauksia (2007). Museoliitto on ollut edustettuna Kulttuuriviennin valmisteluryhmässä , Kulttuuriviennin tukiverkostossa sekä Kulttuurin ketju -kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -hankkeen ohjausryhmässä Museoita informoitiin säännöllisesti opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurivientihankkeen ajankohtaisista tapahtumista. Museoiden kansainvälisistä näyttelyistä toimitettiin tietoja Kulttuuriviennin tukiverkoston tietopalveluun. Suomalaiset museot järjestivät noin 50 näyttelyä ulkomailla vuonna Projektikoordinaattori Karim Galenius teki selvityksen suomalaisten museoiden kansainvälisen toiminnan nykytilasta ja keskeisimmistä kehitystarpeista. Työtä ohjasi Näyttelyvaihtokeskus Fra- 7

8 men taiteellinen johtaja Laura Köönikkä ja raportin toimituksessa oli tukena museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta Suomen museoliitosta. Selvitys tehtiin Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n työllistämishankkeen turvin. Suomen museoliitto osallistui vuosina euromuse.net -hankkeeseen. Hanke kokosi portaaliinsa kulttuurimatkailijoiden ja matkanjärjestäjien käyttöön tietoja eurooppalaisista museoista ja niiden näyttelyistä. Hanke päättyi vuodenvaihteessa Pääsihteeri ja tiedottaja osallistuivat helmikuussa 2011 hankkeen viimeiseen arviointikokoukseen Brysselissä. Hanke ei saanut anottua jatkorahoitusta. Kulttuurifoorumissa Saranskissa, Mordvassa käytiin yhteistyöneuvotteluja venäläisten museoalan edustajien kanssa tulevista projekteista. Museoasiainsihteeri piti museoalan yhteistyötä käsittelevän esitelmän Museo-työryhmässä. Suomen museoliitto osallistui Suomen Kustannusyhdistyksen ja FILI:n (Finnish Literature Exhange) organisoimalle 20 kustantajan yhteisosastolle Frankfurtin Kirjamessuilla esitellen omien julkaisujen lisäksi neljän museon julkaisuja (Designmuseo, Didrichsenin taidemuseo, Helsingin taidemuseo ja Vapriikki). Koulutussuunnittelija tutustui Amsterdamissa Reinwardt Academyn toimintaan ja keskusteli yhteistyömahdollisuuksista näyttelysuunnittelijoille suunnatun koulutuksen toteuttamisessa. Pohjoismaisia suhteita ylläpidettiin osallistumalla Ruotsin museoiden kevätkokoukseen Tukholmassa. Museoasiansihteeri toimi Euroopan vuoden museo -kilpailun (EMYA) suomalaisena kirjeenvaihtajana ja välitti alan uutisia Suomesta sekä tiedotti suomalaisia museoita kilpailusta. Koulutussuunnittelija on ICOM Suomen komitean hallituksen jäsen ja museoasiainsihteeri Arkkitehtuuri- ja museotekniikka komitean (ICAMT) hallituksen jäsen. Koulutussuunnittelija osallistui ICEE:n (International Committee for Exhibitions & Exchange) konferenssiin Berliinissä Teemana oli Go International! The Challenge of Creating International Exhibitions. Palvelut ja projektit Museoliitto osallistuu museoalan kehittämistyöhön erilaisten hankkeiden ja projektien vetäjänä ja yhteistyökumppanina. Jäsenille välitetään tietoa parhaista käytännöistä ja tarjotaan asiantuntijapalveluja. Oman jäsenkunnan lisäksi toimitaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Antikvaria-ohjelmistoa käyttäneet museot ovat siirtyneet Musketin ja Muusan käyttäjiksi ja Museoliiton osuus Antikavaria-ohjelmiston nimellisenä omistajana päättyi vuonna Museoliitto rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella Kulttuuria kaikille -palvelun toimintaa, josta vastasi Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet, Kehys. Palvelu tarjoaa tietoja ja esimerkkejä kulttuurikohteiden saavutettavuuden kehittämiseen. Verkkosivusto löytyy osoitteesta Tutkija Pasi Saukkonen teki selvityksen Kulttuuria kaikille -palvelun hallintojärjestelyjen uudistamisesta. Palvelun tehtäviä ja tavoitteita sekä sisäistä organisaatiota on perusteltua kehittää edelleen. Palvelu tulisi kyetä vakiinnuttamaan kulttuurin kentälle pysyväisluontoiseksi valtakunnalliseksi toiminnaksi, joka kohdistuisi laajasti taiteen ja kulttuurin eri kentille. Museoliitto aloitti yhteistyössä Museoviraston kanssa Museo hankkeen, jossa tavoitteena on yhtenäistää museoiden kokoelmahallin- 8

9 nan toimintatapoja sekä rakentaa yhteiskäyttöinen kokoelmahallintajärjestelmä. Hankkeen valmisteluvaihe saatiin päätökseen vuoden 2011 aikana. Museoviraston kanssa on toteutettu myös museoiden kokoelmien yhteistallentamista edistävä Tallennus- ja kokoelmatyöhanke (TAKO). Valtakunnallinen kävijätutkimus Osana Suomen museoliiton toteuttamaa valtakunnallista kävijätutkimusta tehtiin helmikuussa 2011 Facebookin kautta kysely museomielikuvista. Tarkoituksena oli kartoittaa ihmisten käsityksiä museoista sekä selvittää mikä heidän mielestään museoissa on tärkeää. Tutkimuksen toteutti Fountain Park Oy verkkohaastattelumenetelmällä. Tutkimuksen mukaan museoita pidetään ennen kaikkea säilyttäjinä ja tallentajina. Kävijätutkimukseen osallistuivat päätoimisesti hoidetut museot, jotka ovat avoinna sekä kesällä että syksyllä. Kävijätutkimuksen tutkimusviikot olivat (vko 31) ja (vko 42). Museon kävijävirrasta pyrittiin valitsemaan satunnaisesti 100 henkilöä siten, että ikä- ja sukupuolijakaumat vastasivat tutkimusajankohdan jakaumaa. Elokuun tutkimusviikolta palautettiin lomaketta ja lokakuun tutkimusviikolta Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna Mennään museoon! -koululaisten ja opiskelijoiden museopäivä Koululaisten ja opiskelijoiden omaa museoviikkoa vietettiin Kolmatta kertaa järjestettyyn teemaviikkoon osallistui noin 70 museota eri puolilla Suomea. Viikon ohjelmaan kuului muun muassa työpajoja, erikoisopastuksia, käsityönäytöksiä ja museosuunnistusta. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda museoita esiin useaan oppiaineeseen sopivana avoimena oppimisympäristönä. Viikon koordinoinnista vastasi Tuuli Rajavuori. Avara museo kehittyvä oppimisympäristö aikuisille Suomen museoliitto koordinoi Avara museo ESR-hanketta Rahoittajana on Lapin ELY-keskus. Hankkeen osatoteuttajia ovat Porin taidemuseo, Satakunnan Museo, Tampereen museoiden museopedagoginen TAITE-yksikkö, Tekniikan museo, Työväenmuseo Werstas sekä CICERO Learning -verkosto/helsingin yliopisto. Hankkeen avulla lisätään museoammattilaisten aikuispedagogista osaamista sekä kehitetään uusia toimintamalleja ja palveluita museoiden aikuiskävijöille. Suomen museoliitto on hankkeen rahoituksen hakija ja toimii hankkeen hallinnoijana ja koordinaattorina. Osatoteuttajat ovat toimineet itsenäisesti projektisuunnitelman mukaisesti, mutta kuitenkin yhteistyössä keskenään. Hanketapaamiset järjestettiin Helsingissä, Porissa ja Tampereella. Hankeyhteistyön periaatteena on yhdessä oppiminen. Hankkeen järjestämään koulutukseen kuului viidellä paikkakunnalla järjestetyt Avaamo-opintoryhmät, joiden vetämisestä vastasivat CICERO ja Museoliitto. Opintoryhmien yhteensä 15 tapaamiseen osallistui noin 60 museoalan ammattilaista. Lokakuussa järjestettiin yhdessä LEM-hankkeen Tampereella kansainvälinen The Open and Learning Museum -konferenssi, johon osallistui 126 museoalan ammattilaista 24 eri maasta. Vuoden aikana Museoliitto osallistui myös CICERO:n tekemän hankkeen arviointiraportin suunnitteluun. Hankkeesta tiedotettiin Museoliiton omien viestintävälineiden lisäksi Avara museo -blogissa, useissa koti- ja ulkomaisissa seminaareissa sekä mm. Pedaalin ja LEM-hankkeen kautta. Hankkeen projektikoordinaattorina ja ohjausryhmän sihteerinä toimi ptojektikoordinaattori Pauliina Kinanen. 9

10 LEM The Learning Museum Network Project Suomen museoliitto on partnerina EU:n Elinikäisen oppimisen Grundtvig-ohjelmasta rahoitetussa verkostoprojektissa Projektin tavoitteena on rakentaa pysyvä verkosto elinikäisestä oppimisesta kiinnostuneiden museoiden, kulttuuriperintöorganisaatioiden ja aikuiskouluttajien käyttöön. Museoliitto toimitti projektin verkkosivuille säännöllisesti elinikäiseen oppimiseen ja museoihin liittyvää aineistoa Suomesta sekä tiedotti projektista suomalaisille viiteryhmille. Museoliitto osallistui projektin tapaamiseen toukokuussa Cardiffissa, järjesti hankkeen vuosikonferenssin Tampereella yhdessä Avara museo -hankkeen kanssa ja osallistui Audience research, visitor relation management and learning styles -työryhmän toimintaan ja opintovierailuun Glasgown The Riverside Museumiin marraskuussa. Projektin yhteyshenkilönä Museoliitossa toimi Pauliina Kinanen. CREA.M Creative blended mentoring for cultural managers Suomen museoliitto osallistuu yhdessä seitsemän eurooppalaisen kulttuurialan organisaation kanssa EU-projektiin, jonka tavoitteena on selvittää kulttuurialalla tarvittavaa osaamista eri sidosryhmien kanssa. Tutkimusvaiheen jälkeen luodaan oppimiseen sovellettava mentorointijärjestelmä, jonka avulla edistetään kulttuurialan työntekijöiden luovuutta, yrittäjyyttä ja kulttuurienvälisiä vuorovaikutustaitoja. Projektin vetäjä on italialainen tutkimuslaitos Istituto Luigi Sturzo. Projekti alkoi ja päättyy Museoliitossa projektista vastaa Tuuli Rajavuori. Valtakunnallinen museohistoriahanke Museohistoriahankkeen tietokantaa ylläpidetään Museoliiton verkkosivuilla osoitteessa Tietokanta on karttuva ja siinä oli vuoden lopussa 592 tietuetta. Haastattelutietokannassa oli vuoden loppuun mennessä 67 haastattelua. Julkisesti selattavassa tietokannassa oli 569 tietuetta ja 52 haastattelua. Tietokannasta vastasi Eeva-Liisa Taivassalo. Kirjasto ja arkisto Museoliiton kirjastoa kartutettiin keskeisellä museologisella kirjallisuudella sekä ulkomaisilla ja kotimaisilla museoalan lehdillä. Liitto kerää kirjastoonsa myös jäsenmuseoiden julkaisut. Museologisen kokoelman laajuus on nidettä. Museoliiton arkiston muodostaa liiton toiminnan tuloksena vuodesta 1923 lähtien jatkuvasti karttuva aineisto. Käsikirjasto ja arkisto ovat jäsenten, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden käytettävissä. Kirjasto- ja arkistopalveluista vastasi Eeva-Liisa Taivassalo. Jäsenistö Suomen museoliiton jäseninä oli vuoden 2011 lopussa 195 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 384 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I luokassa 45, II luokassa 69 ja III luokassa 52. Kannattavien yhteisöjäsenten lukumäärä oli 29. Omistajayhteisöjen vaihtumiset aiheuttivat muutoksia jäsenkunnassa. Keravan taidesäätiön ylläpitämä taidemuseotoiminta siirtyi Keravan kaupungin hoitoon ja Keravan taidesäätiö erosi liiton jäsenyydestä. Kanavamuseon taustayhteisö Liikennevirasto vähensi viraston yhteisö- ja järjestöjäse- 10

11 nyyksiä, jonka vuoksi Kanavamuseo alueellisine museoineen erosi liiton jäsenyydestä. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin III liittojäsenluokkaan Lapuan kaupunki ja OJ-säätiö Kiimingistä vuoden 2012 alusta lukien. Henkilöjäsenten lukumäärä oli 28. Näistä ainaisjäseniä on 21, joista 20:llä on äänioikeus sekä kannattavia henkilöjäseniä 6, joista kahdella on äänioikeus. Liiton kunniajäsenet ovat professori Unto Salo, opetusneuvos Matti Rossi ja suurlähettiläs Heikki Talvitie. Toimintavuoden aikana kuoli liiton ainaisjäsen fil.tri. Osmo Vuoristo. Vuosikokous Liiton 88. vuosikokous järjestettiin Turussa Kokoukseen osallistui 119 liittojäsenten edustajaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi varatuomari Jukka Mikkola Turusta ja sihteerinä Anja- Tuulikki Huovinen. Kokouksessa hyväksyttiin Museoliiton uudet säännöt. Uudistus selkeytti jäsenluokkien määräytymistä sekä tasapuolisti jäsenmaksuja. Kokous vahvisti edellisen vuoden tilinpäätöksen sekä euroon päätyvän talousarvion vuodelle Jäsenmaksut vuodelle 2012 hyväksyttiin uusien sääntöjen mukaisesti siten, että jäsenmaksu on I luokassa välillä euroa, II luokassa välillä euroa, III luokassa välillä euroa. Kannattavien yhteisöjen jäsenmaksu on 200 euroa ja kannattavien henkilöjäsenten jäsenmaksu on 60 euroa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin maaherra, FM Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen. Hallituksen jäsenistä oli erovuorossa kahden kolmivuotiskauden jälkeen museonjohtajat Kimmo Levä, Tiina Merisalo ja Laura Luostarinen sekä yhden kolmivuotiskauden jälkeen museonjohtaja Juhani Ruohonen, joka valittiin uudelleen toiseksi kolmivuotiskaudeksi. Uusina jäsenenä hallitukseen valittiin museonjohtajat Marjo Mikkola ja Antti Mäkinen sekä museotoimenjohtaja Päivi Partanen. KUVA JANNE SAAVALAINEN Turun kaupungin vastaanotto Valtakunnallisilla museopäivillä oli Turun WPK-talolla. 11

12 Hallinto Hallitus puheenjohtaja: maaherra Pirjo Ala-Kapee (7/7) varapuheenjohtaja: museonjohtaja Tiina Merisalo, Helsingin kaupunginmuseo (4/4) asti museonjohtaja Kalle Kallio, Työväenmuseo Werstas (7/7) lähtien muut jäsenet: museonjohtaja Heli Heinäaho, Kultamuseo (7/7) museonjohtaja Merja Herranen, Porvoon museo (6/7) museotoimenjohtaja Olli Immonen, Turun museokeskus (5/7) museonjohtaja Kimmo Levä, Mobilia (4/4) museonjohtaja Laura Luostarinen, Salon taidemuseo (4/4) museonjohtaja Marjo Mikkola, Tekniikan museo (3/3) museonjohtaja Antti Mäkinen, Kainuun museo (3/3) yli-intendentti Arto Luttinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo (4/7) museotoimenjohtaja Päivi Partanen, Lappeenrannan museot (3/3) johtaja Susanna Pettersson, Alvar Aalto museo (5/7) museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen, Joensuun museot (7/7) museonjohtaja Juhani Ruohonen, Satakunnan museo (4/7) professori Janne Vilkuna, Jyväskylän yliopisto (7/7) Hallituksen strategiatyöryhmään kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Levä ja jäseninä Tiina Merisalo, Susanna Pettersson ja pääsihteeri. Strategiatyö jatkui, ja uusi strategia hyväksytään vuonna Hallituksen nimeämään sääntötyöryhmään kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Levä ja jäseninä Kalle Kallio, Tiina Merisalo, Laura Luostarinen ja pääsihteeri. Tilintarkastajat Ekonomi, KHT Lasse Holopainen, ekonomi, HTM Reijo Salonen, varalla KHT Jari Härmälä ja ekonomi, KHT Kai Salli. Henkilöstö Vuodesta 1972 museoliitossa työskennellyt Anja-Tuulikki Huovinen jäi eläkkeelle Pääsihteeriksi hänet nimettiin vuonna Tasavallan presidentti myönsi Anja-Tuulikki Huoviselle Museoneuvoksen arvonimen Uutena pääsihteerinä aloitti alkaen FM Kimmo Levä. pääsihteeri FK Anja-Tuulikki Huovinen (30.9. saakka), FM Kimmo Levä (1.10. alkaen) erikoisasiantuntija FL Marja-Liisa Pohjanvirta (museoasiainsihteeri asti) tiedottaja FM Janne Saavalainen koulutussuunnittelija FM, KK Leena Tokila (opintovapaa ) taloussihteeri yo. merkonomi Marja Rissanen yhteistyökoordinaattori merkonomi, markkinointiassistentti Helena Piipponen (toimistosihteeri asti) projektisuunnittelija FK Eeva-Liisa Taivassalo projektisuunnittelija FM Pauliina Kinanen projektisuunnittelija FM Tuuli Rajavuori 12

13 Museo hankkeen henkilöt työskentelevät Museoviraston tiloissa. systeemipäällikkö YTM Mikael Vakkari, Museoalan aineistot osaksi KDK:ta -hanke ( ) ja projektipäällikkö Museo hanke ( ) koordinaattori FM Riitta Autere, Museo hanke 1.10 koordinaattori FM Leena Furu, Museo hanke 1.10 projektisuunnittelija Katri Vuola, Museo hanke 1.10 Henkilökunta määritteli keskeisimmiksi organisaatiokulttuuria ylläpitäviksi arvoiksi ystävällisyyden, tasa-arvoisuuden, kaikkien arvostamisen ja luotettavuuden. KUVA JANNE SAAVALAINEN Huipulla tulee! Pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovisen kunniaksi lounastettiin ravintola Savoyssa, jonka kattoterassille kokoonnuttiin yhteiskuvaan. Anja-Tuulikki Huovisen läksiäisiä vietettiin Suomen museoliiton toimistossa. Liiton edustajat hallintoelimissä ja työryhmissä Avara museo kehittyvä oppimisympäristö -hankkeen ohjausryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen, Leena Tokila Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, EU:n Kulttuuriohjelman kansallinen asiantuntijaryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen, Kimmo Levä (1.10. alkaen) Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö, hallitus: Laura Luostarinen Helsingin yliopistomuseon säätiö, edustajisto: Janne Vilkuna Hotelli- ja ravintolamuseon säätiön edustajisto: yksikön päällikkö Jari Karhu, Helsingin kaupunginmuseo Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen ohjausryhmä, opetusministeriö: Leena Tokila Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen asiakasliittymän konsortioryhmä: Leena Tokila Kulttuuriasiain asiantuntijatyöryhmä, Uudenmaan liitto: Anja-Tuulikki Huovinen, Kimmo Levä (1.10. alkaen) Kulttuurin ketju -kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -hanke, Turku Touring, ohjausryhmä: Marja-Liisa Pohjanvirta 13

14 Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta, Museovirasto: Anja-Tuulikki Huovinen, Kimmo Levä (1.10. alkaen) Kulttuuriviennin ohjaus- ja valmistelutyöryhmä, opetus- ja kulttuuriministeriö: Anja-Tuulikki Huovinen Museo2015 -hankkeen johtoryhmä, Museovirasto: Kimmo Levä Paikallismuseotoiminnan kehittämistyöryhmä, opetus- ja kulttuuriministeriö: Marja-Liisa Pohjanvirta Peuran museosäätiö, hallitus: Janne Vilkuna Sibelius-Akatemia, Täydennyskoulutus, Yleisötyön johtaminen -erikoistumisohjelman ohjausryhmä: Leena Tokila Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston johtokunta: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin säätiön hallitus: varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Benelux-instituutin säätiön neuvottelukunta: Anja-Tuulikki Huovinen Suomen Rautatiemuseon Säätiön valtuuskunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Tampereen yliopiston museologian johtoryhmä: Anja-Tuulikki Huovinen Teatterimuseon Säätiö, edustajisto: Merja Herranen, varajäsen Anja-Tuulikki Huovinen Tekniikan museon säätiö, valtuuskunta: Timo Kukko Tekniikan museon säätiö, hallitus: Jari Karhu Tekniikan museon InnoApaja -hankkeen ohjausryhmä: Leena Tokila Turun kirjamessut, päätoimikunta: Marja-Liisa Pohjanvirta Kunnianosoitukset Museoliiton ansiomitali luovutettiin Valtakunnallisilla museopäivillä ylituomari Pirjo-Riitta Auraselle, lääketieteen tohtori, dosentti Matti Dahlille, diplomiekonomi Cyril von Rettigille ja filosofian lisensiaatti Helena Soiri-Snellmanille. Liiton hopeinen neula annettiin erovuorossa olleille hallituksen jäsenille Kimmo Levälle, Laura Luostariselle ja Tiina Merisalolle sekä vuosikokouksen puheenjohtajana toimineelle Jukka Mikkolalle. Kultainen ansiomerkki 30 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin museomestari Maarit Nissilälle Turun taidemuseosta, asiakaspalveluvastaava Pirkko Jakoselle ja museoemäntä Taina Ylanderille Emil Cedercreuzin museosta, intendentti Kaisa Koivistolle Suomen lasimuseosta, tutkija Jan Alancolle Helsingin kaupunginmuseosta, tutkija Solveig Sjöberg-Pietariselle, tutkija Riitta Kajalalle, tutkija Anneli Sorvojalle, tutkija Salme Kotivuorelle, tutkija Nina Lepokorvelle, tutkija Lotta Mattilalle, tutkija Annmaj Rönningille, tutkija Eeva Mikolalle ja alueen hoitaja Risto Stenfeltille Turun museokeskuksesta, toimistosihteeri Marja-Leena Lindelille Suomen Rautatiemuseosta, museotoimenjohtaja Toimi Jaatiselle, museomestari Hannu Taroselle ja Paula Leinoselle Tampereen museoista sekä taloussihteeri Marja Rissaselle Suomen museoliitosta. Hopeinen ansiomerkki 20 v. palveluksesta museoalalla myönnettiin intendentti Lea Bergstömille, museomestari Raija Lackmanille, museonjohtaja Raisa Laurila-Hakuliselle ja museomestari Maarit Pesoselle Hyvinkään sivistystoimesta, amanuenssi Christian Hoffmanille ja museomestari Juho Leinolle Turun taidemuseosta, museonjohtaja Kimmo Levälle Mobiliasta, tutkija Jaana Mellaselle ja tutkija Sari Sarestolle Helsingin kaupunginmuseosta sekä kuvataideintendentti Sirpa Joenniemelle, tutkija Virve Koivistolle, toimistosihteeri Marjo Koskiselle, hallintosihteeri Tiina Laalahdelle, museoamanuenssi Marja-Liisa Linderille, järjestäjä Mikko Marjamäelle, järjestäjä Marja-Liisa Ollilalle, konservaattori Maija Pennaselle, näyttelypäällikkö Tapani Pennaselle, taidekonservaattori Sirpa Saarelle, näyttelypäällikkö Marjo-Riitta Soiniselle, kulttuuriympäristöyksikön päällikkö Tuija-Liisa Soiniselle ja kokoelmapäällikkö Tapio Suomiselle Tampereen museoista. 14

15 Talous Suomen museoliiton toimintaan saatu harkinnanvarainen valtionapu oli euroa. Projektiavustukset olivat ,50 euroa, jäsenmaksujen tuotto euroa, koulutuksen tuotto euroa ja muun toiminnan tuotto ,34 euroa. Tulojen kokonaismäärä oli ,84 euroa ja kulujen ,07 euroa, joten alijäämäksi muodostui 490,23 euroa. Taloutta ja kirjanpitoa hoiti taloussihteeri Marja Rissanen. tulot 2011 menot 2011 Stipendirahastot Suomen museoliitolla on Julius Ailion (perustettu 1933), Riitta ja Jorma Heinosen (1980/1984) ja C.J. Gardbergin rahastot (1986). Lisäksi on museolaitoksen historian kirjoittamista varten perustettu Historiankirjoitusrahasto (1993) sekä Viestintärahasto (2005), jonka varoilla kehitetään markkinointia, julkaisutoimintaa ja verkkoviestintää. Stipendirahastoja kartutetaan Museoliiton adressin myyntituloilla. Helsingissä Suomen museoliitto ry Pirjo Ala-Kapee puheenjohtaja Kimmo Levä pääsihteeri 15

16 SUOMEN MUSEOLIITTO RY TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA ASIANTUNTEMUS JA EDUNVALVONTA Kulut , ,33 Asiantuntemus ja edunvalvonta yhteensä , ,33 PALVELUT JA PROJEKTIT Tuotot Avustukset , ,38 Muut tuotot 9 314, ,03 Tuotot yhteensä , ,41 Kulut Henkilöstökulut , ,22 Muut kulut , ,66 Kulut yhteensä , ,88 Palvelut ja projektit yhteensä , ,47 KOULUTUS Tuotot Avustukset , ,00 Muut tuotot , ,50 Tuotot yhteensä , ,50 Kulut Henkilöstökulut , ,28 Muut kulut , ,70 Kulut yhteensä , ,98 Koulutus yhteensä , ,48 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Tuotot Muut tuotot 6 490, ,45 Tuotot yhteensä 6 490, ,45 Kulut Henkilöstökulut , ,45 Muut kulut , ,61 Kulut yhteensä , ,06 Tiedotus ja markkinointi yhteensä , ,61 MUSEO-LEHTI Tuotot Muut tuotot , ,00 Tuotot yhteensä , ,00 Kulut Henkilöstökulut , ,99 Muut kulut , ,64 Kulut yhteensä , ,63 Museo-lehti yhteensä , ,63 JULKAISUT Tuotot Avustukset 6 000,00 Muut tuotot , ,40 Tuotot yhteensä , ,40 16

17 SUOMEN MUSEOLIITTO RY TULOSLASKELMA Kulut Henkilöstökulut , ,77 Muut kulut , ,37 Kulut yhteensä , ,14 Julkaisut yhteensä 5 452, ,26 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Tuotot Avustukset , ,61 Muut tuotot 2 203,30 Tuotot yhteensä , ,61 Kulut Henkilöstökulut , ,40 Muut kulut , ,18 Kulut yhteensä , ,58 Kansainvälinen toiminta yhteensä , ,97 YHTEISKULUT Hallinto , ,01 Henkilöstö , ,74 Huoneistokulut ja vuokrat , ,76 Toimistokulut , ,65 Poistot , ,52 Muut yhteiskulut , ,68 yhteiskulut yhteensä , ,36 Tuotto-/kulujäämä , ,59 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut , ,00 Muu varainhankinta 2 730,87 194,93 Varainhankinta yhteensä , ,93 Tuotto-/kulujäämä , ,66 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 6 815, ,02 Kulut , ,71 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 5 578, ,31 Tuotto-/kulujäämä , ,35 YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus , ,00 TILIKAUDEN TULOS -490,23 333,65 RAHASTOT Tuotot 4 466, ,19 Siirrot rahastoihin , ,19 TiLIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -490,23 333,65 17

18 SUOMEN MUSEOLIITTO Ry TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto ** 6 207, ,45 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ** 4 709, ,20 Pysyvät vastaavat yhteensä *** , ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Jäsenmaksusaamiset * 0,00 0,00 Myyntisaamiset * 1 402, ,36 Siirtosaamiset * , ,68 Saamiset yhteensä ** , ,04 Rahoitusarvopaperit ** 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset ** , ,18 Vaihtuvat vastaavat yhteensä *** , ,22 Vastaavaa yhteensä **** , ,87 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahastopääoma R. ja J. Heinosen rahasto * , ,18 Julius Ailion rahasto * , ,40 c.j. Gardbergin rahasto * , ,38 Historiankirjoitusrahasto * 8 745, ,77 Viestintärahasto * , ,00 Rahastopääoma yhteensä ** , ,73 Toimintapääoma ** , ,39 Tilikauden yli-/alijäämä ** -490,23 333,65 Oma pääoma yhteensä *** , ,77 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat * , ,83 Muut velat * , ,13 Siirtovelat * , ,14 Vieras pääoma yhteensä *** , ,10 Vastattavaa yhteensä **** , ,87 18

19 SUOMEN MUSEOLIITTO Ry LIITETIEDOT HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: vakituiset 7 7 määräaikaiset 4 3 yhteensä Henkilöstökulut: Palkat , ,47 Eläkekulut , ,43 Lakisääteiset sosiaalikulut , , , ,81 Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,04 Yhteensä , ,85 Luontoisetujen verotusarvo 240,00 240,00 PALKKIOT HALLITUKSEN JÄSENILLE 7 020, ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluihin sisältyy rahastoille hyvitettyä laskennallista korkoa 1.206,08 euroa. OMA PÄÄOMA Rahastopääoma Riitta ja Jorma Heinosen rahasto ,18 Tuotot/lask. korko ja muistamiset 3 475, ,73 Julius Ailion rahasto ,40 Tuotot/lask. korko ja muistamiset 475, ,84 C. J. Gardbergin rahasto ,38 Tuotot/lask. korko ja muistamiset 515, ,47 Historiankirjoitusrahasto ,77 Historiankirjoitusrahasto ,77 Viestintärahasto ,00 Viestintärahasto ,00 Rahastopääoma yhteensä ,81 Toimintapääoma ,39 Tilikauden 2010 ylijäämä 333,65 Toimintapääoma ,04 Tilikauden alijäämä -490,23 Oma pääoma yhteensä ,62 19

20 SUOMEN MUSEOLIITTO Ry LIITETIEDOT KONEET JA KALUSTO Koneista ja kalustosta on tehty 25 %:n tasapoisto. Pienhankinnat ja käyttöajaltaan alle kolmen vuoden käyttöomaisuus on kirjattu kokonaan hankintavuoden kuluksi. OSAKKEET JA OSUUDET Julkisesti noteerattujen osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli ,20 euroa ja vastaava markkina-arvo ,52 euroa. LEASINGVASTUUT Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät Tilikaudella 2012 maksettavat 4 853,28 Myöhemmin maksettavat 0,00 TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä Lasse Holopainen KHT Reijo Salonen HTM 20

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo t Alaraja: % Min: 38.87 3.7 4.4 67 99 Tuloksellisuus Yläraja: 9 % Max: 8 8 8.66 3859 4 kulmakerroin.5..5 8 4 Max. pistemäärä: 6 M - M Omien tulojen M Kävijät / M3 n M Kävijämäärä max: ammatillinen osuus

Lisätiedot

Museokortti museot.fi

Museokortti museot.fi Museokortti museot.fi 1 Where to go next? 2 1 Aboa Vetus & Ars Nova -museo Turku 2 Ahola Järvenpää 3 Aineen taidemuseo Tornio 4 Ainola Järvenpää 5 Alikartano Mäntsälä 6 Amos Andersonin taidemuseo Helsinki

Lisätiedot

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14

MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10. Aineen taidemuseo On 37 6. Alvar Aalto-museo* On 37 14 HENKILÖTYÖVUOSIPÄÄTÖKSET 2008: MUSEOT MUSEO ALV- VOS VOS velv. % 2008 (HTV) Aboa Vetus & Ars Nova - museot* On 37 10 Aineen taidemuseo On 37 6 Alvar Aalto-museo* On 37 14 Amos Andersons konstmuseum* Ei

Lisätiedot

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC

Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina Osin Albert Edelfeltin ateljeemuseo Porvoo Täysin Amos Andersonin taidemuseo Helsinki Osin InvaWC Esteettömien museoiden luettelo on koottu Suomen museoliiton sivuilta osoitteesta www.museo Museo Paikkakunta Esteet tömyys Aboa Vetus & Ars Nova Turku museo Osin InvaWC Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhamina

Lisätiedot

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen!

Museovuosi 2006. Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 Tervetuloa Museovuosi 2006 -tiedotustilaisuuteen! Museovuosi 2006 -luettelo sisältää: Taidemuseoiden näyttelyt Kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten ja erikoismuseoiden näyttelyt

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673 Toinen aste keski- opiskelijamäärä vuonna 1999 20.1.1999 20.9.1999 arvo *) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN ASTEEN JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT JA VOS-OPISKELIJAMÄÄRIEN SUHDE VUONNA 1999 LÄÄNI Valtionosuustilastointi-

Lisätiedot

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset 2011 Kansalaisopistot euroa 63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 23 000 90/508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Atte Dahlman Tomi Hurme

Atte Dahlman Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo TAKO-ohjausryhmä 2017 TAKO-kevätseminaari 2017 7.-8.2.2017 Suomen kansallismuseo Ohjausryhmän tehtävät Määrittelee TAKO-toiminnan tavoitteet Ylläpitää ja koordinoi poolien toimintaa Raportoi toiminnastaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

jäsenmaksu Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi

jäsenmaksu Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi jäsenmaksu 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,25% 374 103 Jyty Juuka-Valtimo ry 1,32%

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti Kirjasto Vastauksia Akaan kaupunginkirjasto 35 Alavieskan kunnankirjasto 10 Alavuden kaupunginkirjasto 49 Asikkalan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Kymenlaakson museotoimikunta

Kymenlaakson museotoimikunta Kymenlaakson museotoimikunta toiminut vuodesta 1988 tuki maakuntamuseolle valmistee mm. maakunnallisen koulutus- ja museopäivän toimikunnan rooli muutoksessa -> aktiivisempi ja tavoitteellisempi ote (2/vuosi,

Lisätiedot