Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Koulutusta edunvalvontaan SIVISTYSTÄ VÄITTELYÄ LÄMPÖÄ LUOVUUTTA INNOSTUSTA OIKEUKSIA VAIHTOEHTOJA IDEOITA IDEOITA MAHDOLLISUUKSIA ROHKEUTTA HUUMORIA LÄMPÖÄ AJATTELUA SEL kouluttaa 2015

2 2 Sisältö Liiton koulutussihteeri: Liiton koulutustoiminnasta 3 sivu Koulutustarjonta 4 Ay-koulutus Yhteinen koulutus 4 Muu koulutus 4 Ammattiosastojen koulutus 4 Aluejärjestöjen koulutus 5 Kuinka kurssille haetaan? 6 Ay-koulutus 6 Yhteinen koulutus 6 Muu koulutus 6 Yleissopimus SEL-ETL 7 Ammatillinen koulutus 7 Yhteinen koulutus 7 Ay-koulutus, työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat 8 Korvaukset 8 Sosiaaliset edut 9 SEL:n ja ETL:n hyväksymät kurssit vuodelle Luottamusmieskoulutus 11 Työsuojelukurssit 12 Muut kurssit 14 Liiton opinto-ohjesääntö 16 Kurssiapurahan suuruus KSL:n koulutusta SEL:n jäsenille Esimerkkejä harrastekursseista lla 25 Oma koulutussuunnitelma vuodelle

3 3 LIITON KOULUTUSTOIMINNASTA Liiton koulutussihteerinä toivon, että luottamustoimeen valitut ja myös tehtävässä jo toimivat liiton jäsenet hakeutuisivat erilaisille kursseille SEL kouluttaa -vihkosen avulla. Koulutustoiminta on etuoikeus ja sitä kannattaa käyttää hyödyksi, jos vain pienikin opiskelun kipinä iskee. Haluan kannustaa kaikkia jäseniä elinikäisen oppimisen tielle. Tässä vihkosessa ovat koottuna kaikki tiedot SEL:n koulutustarjonnasta ohjeistuksineen. Vihkosessa kerrotaan myös koulutuksen kustannuksista ja taloudellisesta tuesta. On hyvä pitää mielessä, että suurin osa koulutuksesta on jäsenelle maksutonta. SEL:n ja ETL:n välinen koulutussopimus ja liittohallituksen hyväksymä opinto-ohjesääntö on laitettu myös tähän vihkoseen. Voit aina kääntyä puoleeni opiskeluun liittyvissä asioissa. Koulutussihteerinä pyrin auttamaan sinua kaikin mahdollisin keinoin. Soita tai laita sähköpostilla kysymykset, jotka mieltäsi painavat. Kursseista saat myös lisätietoa liiton nettisivuilta sekä liiton intranetistä eli Selnetistä (vaatii sisäänkirjautumisen). n nettisivut antavat sinulle lisätietoa osoitteessa KSL:n kursseista löydät tietoa osoitteesta Mukavaa opiskeluvuotta 2015! Jaana Saaranen koulutussihteeri tai

4 4 Koulutustarjonta SEL:n koulutus koostuu monesta eri osasta. Koulutusta koordinoi jäsenpalveluosasto, ja siellä koulutusasioista vastaa koulutussihteeri. Liiton järjestämän koulutuksen lisäksi jäsenille on tarjolla myös aluejärjestöjen ja ammattiosastojen koulutusta. Liitto järjestää koulutusta kolmella eri sektorilla. 1. Ay-koulutus Ay-koulutukseen kuuluvat mm. luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perus-, jatko- ja täydennyskoulutukset, jotka pidetään pääsääntöisesti lla Nurmijärvellä. Ay-kursseja järjestetään Kiljavan opistolla myös yleisenä kurssina, joihin SEL:n jäsenet voivat osallistua. Luottamushenkilöiden osalta, näille kursseille, työnantaja maksaa ansionmenetyksen. Muillakin jäsenillä on oikeus osallistua ay-kursseille työsuhteen katkeamatta, mutta kustannuksien osalta kannattaa olla yhteydessä omaan ammattiosastoon tai koulutussihteeriin. Koulutussopimuksessa kirjattu yhteinen koulutus sisältää monenlaisia kursseja EWC-koulutuksesta työoikeuden koulutukseen. Osallistumisesta sovitaan työpaikkakohtaisesti työnantajan kanssa. 2. Muu koulutus Liitto järjestää myös paljon sellaista koulutusta, josta ei ole työnantajaliiton kanssa sovittu koulutussopimuksessa. Tällaista koulutusta ovat esimerkiksi järjestökurssit, starttikurssit, tes-koulutus, nuorisokurssit, ja työsuojeluseminaari. Tähän luetteloon kuuluvat myös alueilla järjestettävät koulutustilaisuudet. 3. Ammattiosastojen koulutus SEL:n ammattiosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka päättävät myös omasta koulutuksestaan itsenäisesti. ATK-kurssit ovat ammattiosaston koulutusta, joka on samalla kaikille jäsenille tarjottavaa kansalaistaitoja kohottavaa koulutusta. Ammattiosastot järjestävät myös osaston toiminnan kehittämiskursseja yhteistyössä KSL:n kanssa. Osastot päättävät koulutuksesta perittävästä maksusta. Usein osallistujille jää vain pieni omavastuu maksettavaksi. Osastot voivat tehdä myös yhteistyötä aluejärjestöjen kanssa tai järjestää itse muiden osastojen kanssa yhteistä koulutusta.

5 5 4. Aluejärjestöjen koulutus SEL:lla on seitsemän aluejärjestöä, joiden hallituksissa ovat edustettuna alueiden ammattiosastot. Aluejärjestön säännöt edellyttävät aluejärjestönkin pitämään koulutusta. Aluejärjestön järjestämät kurssit ovat yleensä tarkoitettu kaikille jäsenille, ja ne ovat jäsenelle maksuttomia tai sisältävät pienen omavastuun. Osastot maksavat suosituksen mukaan aluejärjestölle euroa koulutustukea per jäsen. Koulutuksen lisäksi aluejärjestöillä on paljon muutakin toimintaa, johon jäsen voi osallistua, kuten virkistystoiminta esim. perheretket ja erilaisest tilaisuudet. Ay-koulutus * Kaikilla oikeus osallistua * Työnantaja maksaa ansionmenetyksen luottamustoimessa oleville * Muiden tulee kysyä tukea ammattiosastolta tai koulutussihteeriltä. Muu koulutus * Esim. starttikurssi, teskoulutus, työtaistelukoulutus, järjestökurssit * Koulutus järjestetään lla, alueilla, keskustoimistossa. * Liitto maksaa kustannukset kohderyhmäkohtaisesti. Ammattiosaston koulutus * Osaston suunnittelemaa * Osasto voi käyttää ulkopuolista kouluttajaa esim. KSL:n kautta * Osasto päättää itse kustannuksita ja kohderyhmästä Aluejärjestön koulutus * Kurssit on tarkoitettu kaikille * Yleensä maksuttomia tai niissä on pieni omavastuu

6 6 Kuinka kurssille haetaan? Kun haet n kurssille, täytä kurssihakemus. Sen saat luottamusmieheltä, liitosta tai Kiljavan opiston nettisivulta 1. Ay-koulutus Tarkista koulutussopimuksen kohdasta 7.4 millaisiin korvauksiin olet oiketettu kurssin ajalta. Täytä kurssihakemuksen kohdat 1 ja 2, ja vie se työnantajalle vähintään kuusi viikkoa ennen kurssin alkamista. Sovi samalla osallistumisen aiheuttamista toimenpiteistä, kuten vapautus ja työnantajan maksamat korvaukset. Työnantaja täyttää 3. kohdan tiedot ja allekirjoittaa lomakkeen. Työnantaja voi ratkaista asian kolmella tavalla: myöntää sopimuksen mukaisen opintovapaan ja korvaukset, myöntää sopimuksen mukaisen opintovapaan ay-koulutukseen, siirtää vapaan antamista tietyin perustein, josta on ilmoitettava viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua. Jos olet eri mieltä ratkaisusta, ilmoita kantasi heti. Voit kysyä neuvoa luottamusmieheltä tai liitosta. Jos lähdet kurssille vapaaaikanasi tai lomalla, et tarvitse työnantajan allekirjoitusta. Vie lomake allekirjoitettuna ammattiosaston edustajalle tai lähetä se liittoon koulutussihteerille vähintään kuukautta ennen kurssin alkamista. Liitto lähettää hakemuksen opistolle, josta saat kutsun noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. 2. Yhteinen koulutus Tarkista luottamusmieheltä mitä yhteisestä koulutuksesta on paikallisesti sovittu. Sovi työnantajan kanssa osallistumisoikeudesta ja korvauksista. Täytä kurssihakemus kuten edellä on neuvottu. 3. Muu koulutus Jos kyseessä on liiton järjestämä kurssi, joka toteutetaan ay-opistolla, tarkista mahdollisuutesi saada kurssistipendi liitosta tai ammattiosastosta. Tarkista oletko oikeutettu saamaan työstä vapautusta tai ansionmenetyskorvausta. Täytä hakemuslomake ja toimita se ammattiosastolle. Lähetä se eteenpäin liittoon. Noin kaksi viikkoa ennen kurssia saat kutsun opistolta. Jos kyseessä on muu kuin opistolla toteutettava liiton järjestämä kurssi, toimi kurssiesitteen tai mainoksen ohjeiden mukaan.

7 7 Yleissopimus SEL ja ETL 7. LUKU: KOULUTUS 7.1 Ammatillinen koulutus Työnantajan antaessa työntekijälle ammatillista koulutusta tai lähettäessä työntekijän hänen ammattiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin, korvataan koulutuksen aiheuttamat suoranaiset kustannukset ja säännöllisen työajan ansionmenetys keskituntiansion mukaan laskettuna, ellei ao. työehtosopimuksessa ole toisin sovittu. Jos koulutus tapahtuu kokonaan työajan ulkopuolella, korvataan siitä johtuvat suoranaiset kustannukset. Se, että kysymyksessä on tämän pykälän mukainen koulutus, todetaan ennen koulutustilaisuuteen ilmoittautumista. Suoranaisilla kustannuksilla tarkoitetaan matkakustannuksia, kurssimaksuja, sellaisia kustannuksia kurssiohjelman mukaisesta opetusmateriaalista, internaattikurssien täysihoitomaksua ja muiden kuin internaattikurssien osalta ao. työehtosopimuksen mukaan määräytyviä matkakustannusten korvauksia. Säännöllisen työajan ansionmenetys korvataan sekä kurssi- että matka-ajan osalta. Työajan ulkopuolella koulutukseen tai sen edellyttämiin matkoihin käytetystä ajasta ei korvausta suoriteta. Viikko- ja kuukausipalkkaisen henkilön palkkaa ei kurssin eikä sen vaatimien matkojen ajalta vähennetä. 7.2 Yhteinen koulutus Työpaikan yhteistoimintaa edistävän koulutuksen järjestävät keskusjärjestöt tai niiden jäsenliitot yhteisesti, keskusjärjestöjen tai niiden jäsenliittojen yhteistoimintaelimet tai työnantaja- ja työntekijäpuoli yhteisesti työpaikalla tai muussa paikassa. Osapuolet toteavat, että yhteinen koulutus yleensä tapahtuu tarkoituksenmukaisimmalla tavalla työpaikkakohtaisesti, jolloin paikalliset olosuhteet tulevat parhaiten huomioonotetuiksi. Työsuojelun yhteistoiminnan peruskurssit ja työsuojeluyhteistyön kannalta tarpeelliset erikoiskurssit ovat tässä tarkoitettua yhteistä koulutusta. Peruskurssille voivat tämän sopimuksen edellytyksin osallistua työsuojelutoimikunnan jäsen, työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutettu ja työsuojeluasiamies sekä erikoiskurssille työsuojeluvaltuutettu. Koulutukseen osallistuvalle suoritetaan korvaus kuten 7.1 kohdassa on

8 8 määrätty. Koulutukseen osallistumisesta sovitaan paikallisesti koulutuksen luonteesta riippuen kysymykseen tulevassa yhteistyöelimessä tai työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Yhteistä koulutusta koskevia määräyksiä sovelletaan myös osallistumisjärjestelmiä ja paikallista sopimista koskevaan koulutukseen. Koulutukseen osallistumisesta voidaan sopia myös työnantajan ja asianomaisen henkilön kesken. Osapuolet suosittelevat, että niiden ja jäsenliittojen koulutuslaitokset sekä jäsenliitot ryhtyvät yhteistyössä toimenpiteisiin osallistumisjärjestelmiä ja paikallista sopimista koskevan koulutustarjonnan järjestämiseksi. Osapuolten koulutustyöryhmä seuraa em. koulutustarjonnan toteutumista. 7.3 Ay-koulutus, työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat SAK:n ja sen jäsenliittojen järjestämille kuukauden tai sitä lyhyemmän ajan kestäville kursseille annetaan työntekijöille tilaisuus osallistua työsuhteen katkeamatta, milloin se aiheuttamatta tuntuvaa haittaa tuotannolle tai yrityksen toiminnalle käy päinsä. Edellä mainittua haittaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota työpaikan kokoon. Kielteisessä tapauksessa ilmoitetaan asianomaiselle henkilölle ja pääluottamusmiehelle viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, jonka takia vapaan myöntäminen tuottaisi tuntuvaa haittaa. Tällöin olisi suotavaa yhteisesti pyrkiä selvittämään muu mahdollinen ajankohta, jolloin kurssille osallistumiselle ei olisi estettä. Ilmoitus aikomuksesta lähteä kurssille on tehtävä mahdollisimman varhain. Milloin kurssi kestää enintään yhden viikon, on ilmoitus annettava vähintään kolme viikkoa ennen kurssin alkua sekä milloin on kysymys pitemmästä kurssista, vähintään kuusi viikkoa ennen. Ennen kuin henkilö osallistuu edellä tarkoitettuun koulutustilaisuuteen, on osallistumisen aiheuttamista toimenpiteistä sovittava työnantajan kanssa sekä nimenomaisesti etukäteen todettava, onko kyseessä sellainen koulutustilaisuus, josta työnantaja suorittaa työntekijälle korvauksia tämän sopimuksen mukaisesti. Samalla on todettava, mikä on näiden korvausten laajuus. 7.4 Korvaukset Kurssilta, joka järjestetään SAK:n tai sen jäsenliiton koulutuslaitoksissa tai erityisestä syystä muualla

9 9 ja jonka koulutustyöryhmä on hyväksynyt, työnantaja on velvollinen maksamaan luottamusmiehelle, varapääluottamusmiehelle, työsuojeluvaltuutetulle, -varavaltuutetulle, työsuojelutoimikunnan jäsenelle ja työsuojeluasiamiehelle heidän tehtäviensä edellyttämän koulutuksen osalta korvauksen ansionmenetyksestä, edellä mainituille luottamusmiehille enintään kuukauden ajalta ja työsuojeluluottamustehtävissä oleville enintään kahden viikon ajalta. Edellä mainitun lisäksi ansionmenetys korvataan enintään kuukauden ajalta työsuojeluvaltuutetulle yrityksissä, joissa työsuojeluvaltuutetun edustamien työntekijöiden määrä vähintään on 40 (voimaantulo ). Samoin maksetaan korvaus edellä mainituissa koulutuslaitoksissa järjestettyjen luottamusmiestoimintaan liittyvien koulutustilaisuuksien osalta ammattiosaston puheenjohtajalle enintään kuukauden ajalta, mikäli hän työskentelee yrityksessä, jossa on vähintään 100 asianomaisen alan työntekijää ja hänen johtamassaan ammattiosastossa on vähintään 50 jäsentä. Lisäksi maksetaan edellisessä kappaleessa tarkoitetuista työntekijöistä kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta ansionmenetyksen korvausta suoritetaan, kurssista sen järjestäjälle aiheutuvien ruokailukustannusten korvaukseksi keskusjärjestöjen välillä sovittu ateriakorvaus. Edellä tässä kohdassa tarkoitettuja korvauksia työnantaja on velvollinen maksamaan samalle henkilölle vain kerran samasta tai sisällöltään vastaavasta koulutustilaisuudesta. 7.5 Sosiaaliset edut Osallistuminen sopimuksessa tarkoitettuun ay-koulutustilaisuuteen ei yhden kuukauden rajaan asti aiheuta vuosiloma-, eläke- tai muiden niihin verrattavien etuuksien vähenemistä.

10 10 SEL:N JA ETL:N KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Ay-koulutus Voimassa olevan yleissopimuksen mukaisesti on ETL-SEL koulutustyöryhmä hyväksynyt oheisen liitteen mukaiset kurssit sellaiseksi aykoulutukseksi, johon osallistuville luottamushenkilöille maksetaan yleissopimuksen ay-koulutusta koskevien kohtien mukaisesti korvaus kurssiaikaisesta ansionmenetyksestä sekä kultakin kurssipäivältä keskusjärjestöjen sopima ateriakustannusten korvaus koulutuksen järjestäjälle. On huomattava, että tämä yleissopimus on sovittu TT:n ja SAK:n välillä. Ateriakustannusten korvauksen suuruudeksi on sovittu 24,80 euroa vuodeksi Edellytyksenä ansionmenetyksen korvauksen ja ateriakustannusten korvauksen saamiselle on, että hakija täyttää yleissopimuksen mukaiset a) yleiset korvauksen saamisen edellytykset b) osallistujakohtaiset edellytykset c) ja kurssikohtaiset edellytykset. Yhteinen koulutus Lisäksi on yleissopimuksen 7.2 kohdan yhteistä koulutusta koskevin edellytyksin järjestettäväksi hyväksytty kurssit. Yleissopimuksen mukaan yhteisille kursseille osallistumisesta sovitaan paikallisesti. Osallistumisoikeus ei ole niin laaja kuin yleissopimuksen mukainen oikeus ay-koulutukseen. Korvaukset yhteisille kursseille osallistuttaessa määräytyvät yleissopimuksen 7.1 kohdan mukaan.

11 11 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) Suomen Elintarviketyöläisten Liitto Suomen Elintarviketyöläisten Liitto Yleinen kurssi Grundkurs för förtroendemän (5 dgr) Kiljavainstitutet Allmän kurs (Vasa) Luottamusmiesten jatkokurssi (3 pv + 3 pv, pv) Yleinen kurssi 1. jakso Yleinen kurssi 2. jakso Suomen Elintarviketyöläisten Liitto 1. jakso Suomen Elintarviketyöläisten Liitto 2. jakso Fortsättningskurs för förtroendemän (3 dgr + 3 dgr) Kiljavainstitutet Allmän kurs del 1 (Vasa) Allmän kurs del 2 (Vasa) Luottamusmiesten täydennyskurssi (2 pv, 3 pv, 5 pv) Yleinen kurssi (pääluottamusmiehet) Yleinen kurssi Luottamusmiesten täydennyskurssi: osaamisen kehittäminen (2 pv) Yleinen kurssi

12 12 Työsuojelun peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) Yleinen kurssi Suomen Elintarviketyöläisten Liitto Yleinen kurssi Grundkurs i arbetarskydd (5 dgr) Kiljavainstitutet Allmän kurs (Vasa) Työsuojelun jatkokurssi (3 pv + 3 pv + 3 pv, 5 pv + 5 pv) Suomen Elintarviketyöläisten Liitto 1. jakso Suomen Elintarvityöläisten Liitto 2. jakso (Kirkkonummi, Etelä-Suomi) Yleinen kurssi 1. jakso Yleinen kurssi 2. jakso Fortsättningskurs i arbetarskydd (3 dgr + 3 dgr) Kiljavainstitutet Allmän kurs del 1 (Vasa) Allmän kurs del 2 (Vasa) Työsuojelun täydennyskurssi (5 pv) Yleinen kurssi

13 13 Työsuojelukouluttajakurssi (5 pv + 5 pv) Yleinen kurssi 1. jakso Yleinen kurssi 2. jakso Työsuojelun täydennyskurssi: turvallisuuden ja riskien hallinta (3 pv) Yleinen kurssi Työsuojelun täydennyskurssi: työsuojelulainsäädäntö (3 pv) Yleinen kurssi Työsuojelun täydennyskurssi: yhteisten työpaikkojen turvallisuus (3 pv) Yleinen kurssi Työntutkimuksen perusteet (3 pv) Yleinen kurssi

14 14 Kuukauden kurssi (10 pv + 10 pv) Yleinen kurssi 1. jakso Yleinen kurssi 2. jakso YLEISSOPIMUKSEN 7.2 KOHDAN MUKAINEN KOULUTUS Paikallinen sopiminen (2 pv, 3 pv) Yleinen kurssi Työoikeuden peruskurssi (3 pv, 5 pv) Suomen Elintarviketyöläisten liitto Yleinen kurssi Yleinen kurssi Työoikeuden täydennyskurssi (3 pv, 5 pv) Yleinen kurssi Suomen Elintarviketyöläisten liitto Yleinen kurssi Ulkoistaminen, alihankinta ja vuokratyö (3 pv) Suomen Elintarviketyöläisten Liitto Yleinen kurssi

15 15 Työ ja henkinen hyvinvointi (5 pv) Yleinen kurssi Yhteistoimintatiedon kurssi: yritys ja yhteisö muutoksessa (3 pv) Yleinen kurssii Kuinka yritys toimii yritystoiminnan perusteita luottamushenkilöille (3 pv) Yleinen kurssi Toimivat ja terveelliset työajat (3 pv) Yleinen kurssii Ikävoimaa työhön valmennus (3 pv) Yleinen kurssi Hyvän kurssin perusteet Jokainen kurssi on ainutkertainen tapahtuma. Onnistumisessa on onnen lisäksi mukana aimo annos hurttia huumoria, kokemusta ja osaamista. Kurssin onnistuminen alkaa siitä, että tiedetään kenelle ja keitä varten kurssi on tehty sekä miksi.

16 16 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry OPINTOAVUSTUSOHJESÄÄNTÖ AY-KURSSIT AMMATTIYHDISTYSOPIS- TOISSA 1. TYÖNANTAJIEN TUEN PIIRISSÄ OLE- VAT KURSSIT ETL:n ja SEL:n koulutussopimuksen mukaiset kurssit: Liitto korvaa kurssimaksun vähennettynä työnantajan osuudella, kurssimateriaalin, matkat ja mahdollisen matkapäivärahan. 2. YHTEINEN KOULUTUS Koulutussopimuksen 7.2 mukaisesti yhteiseksi koulutukseksi sovittujen kurssien osallistumisoikeus sovitaan paikallisesti. Jos paikallisesti sovitaan kurssin kuuluvan yhteisen koulutuksen piiriin, niin kurssista aiheutuvat kustannukset ja ansionmenetys työnantaja korvaa koulutussopimuksen 7.1 kohdan mukaisesti. 3. TYÖNANTAJIEN TUEN ULKOPUOLISET JÄRJESTÖKURSSIT a) Lyhyet järjestökurssit (1-2 vko), joille myönnetään stipendi ja kurssipäiväraha Liitto korvaa SAK:n kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti kurssimaksun, kurssimateriaalin, matkat sekä mahdollisen matkapäivärahan matkapäiviltä. Lisäksi työttömille maksetaan stipendi ja päiväraha, sekä muille kurssilaiselle maksetaan stipendi ja kurssipäiväraha enintään kahden viikon pituisilta kurssipäiviltä edellyttäen, ettei kurssilainen saa ansionmenetyskorvausta seuraavilta kursseilta: * Puheenjohtaja- ja sihteeri kurssi, * Taloudenhoitajan peruskurs si. * Taloudenhoitajan jatkokurssi * Puhu, ilmaise, vaikuta -kurssi * Järjestöelämän puheviestintä

17 17 * Tiedotteen ja julkaisun teko * Meidän ammattiosasto -kurssi * Neuvottelutaidon kurssi * Kokoustoiminnan kurssi * Ammattiosaston kehittämiskurssi * Mediaesiintyminen * Nordiska sommarskolan Muita kursseja * Taloudenhoitajien täydennyskurssi. Stipendi- ja kurssipäiväraha maksetaan niille ammattiosastojen ja aluejärjestöjen taloudenhoitajille, jotka ovat käyneet perus- ja jatkokurssin sekä tilintarkastajille. * Sinä liikkeessä- uuden ajan ay-koulu Kurssistipendi ja päiväraha maksetaan ainoastaan uusille jäsenille, jotka eivät ole osallistuneet ay-koulutukseen. * Tietokoneen käytön perus- ja jatkokurssi * Ammattiosaston internet-kurssi ja sivustopaketti Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään luottamushenkilöille, ammattiosastojen johtokunnan jäsenille, ammattiosaston viestinnästä vastaavalle. * Yhdistyksen atk-kirjanpitokurssi Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään ammattiosastojen johtokunnan jäsenille ja taloudenhoitajalle. * Tasa-arvotyö työpaikalla Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään luottamushenkilöille, yhteistoimintaelinten työntekijäjäsenille ja muille tasa-arvotyöstä kiinnostuneille. * Ammattiosastojen toiminnantarkastajien kurssi Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään ammattiosastojen ja aluejärjestöjen tilintarkastajille, varatilintarkastajille, rahastonhoitajille, johtokunnan varsinaisille ja varajäsenille. b) Muiden lyhytkestoisten järjestökurssien korvaukset Liitto kustantaa kurssimaksun, kurssimateriaalin sekä matkakustannukset halvimman kulkuneuvon mukaisesti. Liitto suosittelee ammattiosastoille, että osastot myöntäisivät omista varoistaan kurssistipendin ja kurssipäivärahan enintään kahden viikon pituisen ajanjaksolta edellyttäen, ettei kurssilainen saa ansiomenetyksen korvausta tai muuta tuloa opiskelun ajalta. Liitto suosittelee, että työttömille maksetaan stipendi ja päiväraha.

18 18 4. KOLMEN KUUKAUDEN KURSSI Kolmen kuukauden kurssilta maksetaan kurssimaksu, kurssimateriaali, matkat ja matkapäiväraha matkapäiviltä. Kurssipäiväraha maksetaan siten, että vähennetään kurssilaisen saama valtion opintotuki ja mahdollinen aikuisopetusrahan osuus ja päivärahana maksetaan erotus 30 päivältä niiltä kuukausilta, joilta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa, eikä kurssilainen saa muuta ansionmenetyksen korvaukseen rinnastettavaa tuloa. Lisäksi kustannetaan kurssin aikana kolme kotimatkaa. 5. KANSALAISTOIMINNAN OPINNOT KSL ja TSL opintokeskuksissa, Kiljava-opistolla ja työväenopistoissa toteutettavat kansalaisopinnot (5 7 opintoviikkoa) Opintojen alku ja päätösjaksot (2 x 2 pv), opintojen ohjaus ja tutkintatodistuksesta aiheutuvat kustannukset 450 euroa. 6. HARRASTEKURSSIT Ammattiosastoille suositellaan, että ne korvaisivat harrastekurssilaisten kurssimaksun ja matkakorvaukset. 7. AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUKSEN TUKEMINEN a) Ammattiosastojen opintokerhot (KSL) Todistusjäljennöstä ja laskua vastaan: opintoaineisto, kirjeopetusmaksu ja postikulut. Nämä korvaukset suoritetaan myös yksityiselle jäsenelle kirjeopiskelusta. Opiskelun täytyy tapahtua sivistysjärjestösopimuksen mukaisesti KSL:n ohjauksella. b) Opintosihteeri- ja ohjaajakurssit (KSL) Liitto maksaa KSL:n järjestämiltä opintosihteeri- ja ohjaajakurssien osalta matkat, kurssimaksun, kurssimateriaalin ja kurssipäivärahan enintään 2 viikon pituiselta ajanjaksolta edellyttäen, ettei kurssilainen saa ansionmenetyksen korvausta tai muuta tuloa opiskeluajalta. c) Aikuinen ja työ monimuotoopinnot ( KSL ) Liitto kustantaa opiskelijakohtaisen opiskelumaksun, joka maksetaan kahdessa erässä: Ensimmäinen erä

19 19 opintomaksusta maksetaan kuukauden kuluttua opiskelun alkamisesta ja toinen erä maksetaan sen jälkeen, kun opinto-ohjelmasta on suoritettu kolme ensimmäistä jaksoa. 8. SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN AY-KOULUTUS Liitto korvaa oppilaan aineistot sivistysjärjestön jäsensuhteesta riippumatta. Kouluttajien kansiot korvataan oppilasmäärän mukaisessa suhteessa. Ammattiosastoille suositellaan, että ne maksavat SAK:n paikallisjärjestön ay-kouluun osallistuvan jäsenensä osallistumismaksun. 9. KILJAVAN OPISTON JA TYÖVÄEN AKA- TEMIAN PITKÄT KURSSIT Kurssimaksu, matkat SAK:n suosituksen mukaan edestakainen kotimatka kerran kuukaudessa sekä SAK:n vuosittain suositteleman kurssistipendin, jonka laskentarajan suuruus määräytyy SAK:n vuosittaisen ilmoituksen mukaisena. Laskennallisen tuen määrästä vähennetään valtion myöntämän opintotuen osuus. Liiton avustaman stipendin suuruus kuukaudessa on kurssitukien välinen erotus. Stipendi maksetaan kahdessa erässä: 1. erä lokakuussa ja 2. erä helmikuussa. 10. VOIONMAAN LYHYTKURSSIEN TUKE- MINEN Liiton jäsenten osallistumisesta ayja työpaikkatiedon lyhytkursseille Voionmaan opistossa maksetaan kurssimaksu, matkakorvaukset sekä SAK:n suosituksen mukaisen kurssipäivärahan edellyttäen, ettei kurssilainen saa ansionmenetyksen korvausta tai muuta tuloa opiskeluajalta. Ammattiosastoille suositellaan, että ne myöntäisivät näille kursseille osallistuville jäsenilleen SAK:n vuosittain vahvistaman stipendin, mikäli kurssista aiheutuu osallistujalle ansionmenetystä. 11. KILJAVAN-OPISTOSSA HUMAK-AM- MATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELEVIEN TUKEMINEN Liitto maksaa jäsentensä lähiopetusjakson (lla tai yhteisesti opiston kanssa sovitussa paikassa) majoitus- ja ruokailukustannukset. Kurssiapuraha sekä matkakustannukset pitkän ay-koulutuksen käytännön mukaisesti.

20 KSL:N KURSSIT SAK:n koulutusvaliokunnan suosittelemat kurssit: kurssimaksu, matkakulut sekä kurssipäiväraha edellyttäen, ettei kurssilainen saa ansionmenetyksen korvausta tai muuta tuloa opiskeluajalta. 13. ALUEJÄRJESTÖJEN KOULUTUS Liitto suosittelee, että aluejärjestön järjestämästä koulutuksesta perittäisiin osallistuvilta ammattiosastoilta koulutuksen osallistumismaksuna euroa/jäsen. Jos kouluttajana toimii liiton työntekijä, suositellaan perittäväksi osallistuvilta ammattiosastoilta koulutuksen osallistumismaksuna euroa/ jäsen. Pienet ja vähävaraiset ammattiosastot tulisi vapauttaa maksusta. 14. KURSSIKUSTANNUSTEN JA KOULU- TUSTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Liitto myöntää opinto-ohjesäännön mukaista tukea seuraavin perustein: * Tuen saaminen edellyttää vähintään 1 vuoden jäsenyyttä SEL:n ammattiosastossa. * Koulutustukea myönnetään pääsääntöisesti kadelle kurssille vuodessa. * Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksessa voidaan poiketa pääsäännöstä. 15. KANSAINVÄLINEN KOULUTUS Kansainvälinen koulutus on tarkoitettu ammattiyhdistystoiminnassa aktiivisesti toimiville. Tuen myöntämisestä päättää anomuksesta johtoryhmä. Geneve-koulu Kurssilta maksetaan kurssimaksu, kurssimateriaali, matkat ja matkapäiväraha matkapäiviltä. Kurssiapurahat maksetaan niiltä kurssipäiviltä, joilta kurssilainen ei saa muuta ansionmenetyksen korvaukseen rinnastettavaa tuloa. ETUI-kurssit, jotka eivät kuulu työnantajan järjestämän koulutuksen piiriin Kurssilta maksetaan kurssimaksu, kurssimateriaali, matkat ja matkapäiväraha matkapäiviltä. Kurssiapurahat maksetaan niiltä kurssipäiviltä, joilta kurssilainen ei saa muuta ansionmenetyksen korvaukseen rinnastettavaa tuloa

21 21 SAK:n järjestämä kielitesti Kansainväliseen koulutukseen hakeutuville suositellaan osallistumista SAK:n järjestämään kielitestiin. Kielitestiin osallistujille korvataan matka- ja kurssikustannukset. Samoin korvataan ETUI-REHSkielikurssit, jotka eivät kuulu työnantajan järjestämän koulutuksen piiriin Kurssilta maksetaan kurssimaksu, kurssimateriaali ja matkat. Kurssiapurahat maksetaan niiltä kurssipäiviltä, joilta kurssilainen ei saa muuta ansionmenetyksen korvaukseen rinnastettavaa tuloa. SAK:n kielitestiin osallistujille korvataan matka- ja kurssikustannukset. KURSSIAPURAHAT 2015 Kurssipäivärahan suuruus vuonna 2015 on 38,27 euroa/vrk. Perinteisten perusoppijaksojen, eli ay-liikkeen opistojen kolmen kk:n kurssin tuen laskentaraja on 843,01 euroa, jota sovelletaan jo vuonna 2014 alkaviin kursseihin, mikäli ne jatkuvat vuonna Ns. järjestökurssien kurssistipendi vuonna 2015 on 172,30 euroa/vko eli yhteensä päivärahan kanssa 363,63 euroa/vko. Jos apurahojen yhteismäärä ylittää yllä kuvatut tasot, opiskelijaa tulee verottaa yli menevältä osalta.

22 22 KSL:n koulutusta SEL:n jäsenille SEL:n ammattiosastot ja aluejärjestöt saavat KSL-opintokeskukselta omaan kurssitoimintaansa (kehittämispäivät, koulutukset, seminaarit, luentotilaisuudet) taloudellista tukea sekä suunnitteluapua ja neuvontaa. KSL-opintokeskus antaa tukea ja neuvoja kurssin suunnitteluun sekä menetelmien valintaan niin, että ne tukevat oppimista ja hyödyntävät oppijoiden kokemuksia ja ryhmän voimaa. KSL järjestää kouluttaja- ja ohjaajakoulutuksia ja julkaisee tukimateriaaleja. Ammattiosastot ja aluejärjestöt saavat myös taloudellista tukea. Taloudellinen kurssituki lasketaan koulutuksen keston eli opetustuntien määrän mukaan. Kurssituki SEL:n aluejärjestöille ja ammattiosastoille on 20 euroa /opetustunti. Kurssituki on korkeintaan 50 %:a kurssin kuluista. Kysy lisää! Niina Kari, tai Jutta Lithovius, tai Jäsenhankinta Aika: kello Paikka: Helsinki Aika: kello Paikka: Oulu Aika: kello Paikka: Tampere Aika: kello Paikka: Lahti Liitto tukee jäsentensä osallistumista maksamalla kurssimaksun (1 pv/50 euroa/hlö). Koulutuksesta saat ideoita ja käytännön harjoitusta jäsenen kohtaamiseen ja positiiviseen viestintään.

23 23 Virtaa vapaaehtoisiin Aika: kello Paikka: Oulu Aika: kello Paikka: Lahti Aika: kello Paikka: Tampere Aika: kello Paikka: Helsinki Liitto tukee jäsentensä osallistumista maksamalla kurssimaksun (1 pv, 50 euroa/hlö). Tule kokeilemaan ja innostumaan taidoista, joilla voit auttaa yhdistyksesi jäseniä saamaan ilon irti yhdessä tekemisestä. Varmuutta esiintymiseen Aika: kello Paikka: Helsinki Liitto tukee jäsentensä osallistumista maksamalla kurssimaksun (1 pv, 50 euroa/hlö). Tule hakemaan varmuutta esiintymiseesi. Koulutuksessa harjoitellaan erilaisia tilanteita ja opetellaan rakentamaan selkeä puhe. Kehittyvä yhdistys Aika: kello Paikka: Helsinki Aika: kello Paikka: Tampere Toteutus: Kaksi lähipäivää ja ennakkotehtävä Liitto tukee jäsentensä osallistumista maksamalla maksamalla kurssimaksun (2 pv, 100 euroa/hlö) Koulutuksen tavoitteena on tutustua ajankohtaisiin yhdistysten ja järjestöjen toimintaympäristön muutoksiin sekä pohtia niiden vaikusta oman toimintaan. Näin ilmoittaudut KSL-koulutukseen Ilmoittautuminen päättyy kuukautta ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautumisajan päätyttyä kannattaa kuitenkin kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja. Voit ilmoittautua koulutuksiin verkkosivuilla ksl.fi, sähköpostitse tai puhelimitse Lisätietoja: Anneliina Wevelsiep, tai

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014 SÄHKÖLIITON KURSSIT 2014 Sähköliiton toimisto ja koulutustilat sijaitsevat keskeisellä paikalla aivan Tampereen ydinkeskustassa. YHTEYSTIEDOT Liiton kurssit, paikallinen koulutus, opistokurssit: kurssisihteeri

Lisätiedot

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat

Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus &Lomat 2012 Ari Liirus tahtoi oppia perusasiat Koulutus toi paljon uutta tietoa. Koulutuskalenteri Aikataulut, hakuohjeet, rahoitus 9 tapaa viettää edullinen loma Jäsenedut, lomapaikat, hakuohjeet

Lisätiedot

Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto.

Kiljavan opisto on edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut opisto. KILJAVAN OPISTON OPINTO-OPAS 2015 1 Kiljava-opaste Kiljavan opisto sijaitsee Nurmijärven kunnassa Rajamäen ja Röykän välisen tien varrella. Opistolle pääsee linja-autolla Helsingistä (48 km) ja Hyvinkäältä

Lisätiedot

KOULUTUS 2015. PAMin koulutukset luottamushenkilöille. Nappaa

KOULUTUS 2015. PAMin koulutukset luottamushenkilöille. Nappaa KOULUTUS 2015 PAMin koulutukset luottamushenkilöille Nappaa talteen! Ilmoittautuminen Ilmoittaudu netissä tai sähköpostitse Voit hakea kurssille netissä osoitteessa www. pam.fi/koulutus ja kirjautumalla

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni 2014 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton koulutus edunvalvojille Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan

Lisätiedot

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU. Koulutusopas Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU 2015 Koulutusopas Sisällys 3 Opi työelämän perusasiat lähde kursseille! Ohjeita kursseille ilmoittautumiseen 4 PAUn omat kurssit aikajärjestyksessä 5 Liiton sopimuskoulutus

Lisätiedot

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET...5

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille

metalliliiton kunskap och handling opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille metalliliiton opinto opas2015 Kaikille jäsenille Ammattiosaston toimihenkilöille Luottamusmiehille ja työsuojelutehtävissä toimiville TIEtoa JA TOIMINTAA kunskap och handling 48 49 murikka Valtakunnallinen

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Työehtosopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen opas 2013

Yhdistyksen opas 2013 Yhdistyksen opas 2013 Opas on tarkoitettu yhdistysten toimihenkilöiden käyttöön ja se löytyy OmaNetistä Palvelunumerot Ma - pe klo 9.00-15.00 ja kesäaikana 1.6-31.8. Ma - pe klo 9.00-14.00 (tarkista heinäkuun

Lisätiedot