Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Koulutusta edunvalvontaan SIVISTYSTÄ VÄITTELYÄ LÄMPÖÄ LUOVUUTTA INNOSTUSTA OIKEUKSIA VAIHTOEHTOJA IDEOITA IDEOITA MAHDOLLISUUKSIA ROHKEUTTA HUUMORIA LÄMPÖÄ AJATTELUA SEL kouluttaa 2015

2 2 Sisältö Liiton koulutussihteeri: Liiton koulutustoiminnasta 3 sivu Koulutustarjonta 4 Ay-koulutus Yhteinen koulutus 4 Muu koulutus 4 Ammattiosastojen koulutus 4 Aluejärjestöjen koulutus 5 Kuinka kurssille haetaan? 6 Ay-koulutus 6 Yhteinen koulutus 6 Muu koulutus 6 Yleissopimus SEL-ETL 7 Ammatillinen koulutus 7 Yhteinen koulutus 7 Ay-koulutus, työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat 8 Korvaukset 8 Sosiaaliset edut 9 SEL:n ja ETL:n hyväksymät kurssit vuodelle Luottamusmieskoulutus 11 Työsuojelukurssit 12 Muut kurssit 14 Liiton opinto-ohjesääntö 16 Kurssiapurahan suuruus KSL:n koulutusta SEL:n jäsenille Esimerkkejä harrastekursseista lla 25 Oma koulutussuunnitelma vuodelle

3 3 LIITON KOULUTUSTOIMINNASTA Liiton koulutussihteerinä toivon, että luottamustoimeen valitut ja myös tehtävässä jo toimivat liiton jäsenet hakeutuisivat erilaisille kursseille SEL kouluttaa -vihkosen avulla. Koulutustoiminta on etuoikeus ja sitä kannattaa käyttää hyödyksi, jos vain pienikin opiskelun kipinä iskee. Haluan kannustaa kaikkia jäseniä elinikäisen oppimisen tielle. Tässä vihkosessa ovat koottuna kaikki tiedot SEL:n koulutustarjonnasta ohjeistuksineen. Vihkosessa kerrotaan myös koulutuksen kustannuksista ja taloudellisesta tuesta. On hyvä pitää mielessä, että suurin osa koulutuksesta on jäsenelle maksutonta. SEL:n ja ETL:n välinen koulutussopimus ja liittohallituksen hyväksymä opinto-ohjesääntö on laitettu myös tähän vihkoseen. Voit aina kääntyä puoleeni opiskeluun liittyvissä asioissa. Koulutussihteerinä pyrin auttamaan sinua kaikin mahdollisin keinoin. Soita tai laita sähköpostilla kysymykset, jotka mieltäsi painavat. Kursseista saat myös lisätietoa liiton nettisivuilta sekä liiton intranetistä eli Selnetistä (vaatii sisäänkirjautumisen). n nettisivut antavat sinulle lisätietoa osoitteessa KSL:n kursseista löydät tietoa osoitteesta Mukavaa opiskeluvuotta 2015! Jaana Saaranen koulutussihteeri tai

4 4 Koulutustarjonta SEL:n koulutus koostuu monesta eri osasta. Koulutusta koordinoi jäsenpalveluosasto, ja siellä koulutusasioista vastaa koulutussihteeri. Liiton järjestämän koulutuksen lisäksi jäsenille on tarjolla myös aluejärjestöjen ja ammattiosastojen koulutusta. Liitto järjestää koulutusta kolmella eri sektorilla. 1. Ay-koulutus Ay-koulutukseen kuuluvat mm. luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen perus-, jatko- ja täydennyskoulutukset, jotka pidetään pääsääntöisesti lla Nurmijärvellä. Ay-kursseja järjestetään Kiljavan opistolla myös yleisenä kurssina, joihin SEL:n jäsenet voivat osallistua. Luottamushenkilöiden osalta, näille kursseille, työnantaja maksaa ansionmenetyksen. Muillakin jäsenillä on oikeus osallistua ay-kursseille työsuhteen katkeamatta, mutta kustannuksien osalta kannattaa olla yhteydessä omaan ammattiosastoon tai koulutussihteeriin. Koulutussopimuksessa kirjattu yhteinen koulutus sisältää monenlaisia kursseja EWC-koulutuksesta työoikeuden koulutukseen. Osallistumisesta sovitaan työpaikkakohtaisesti työnantajan kanssa. 2. Muu koulutus Liitto järjestää myös paljon sellaista koulutusta, josta ei ole työnantajaliiton kanssa sovittu koulutussopimuksessa. Tällaista koulutusta ovat esimerkiksi järjestökurssit, starttikurssit, tes-koulutus, nuorisokurssit, ja työsuojeluseminaari. Tähän luetteloon kuuluvat myös alueilla järjestettävät koulutustilaisuudet. 3. Ammattiosastojen koulutus SEL:n ammattiosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka päättävät myös omasta koulutuksestaan itsenäisesti. ATK-kurssit ovat ammattiosaston koulutusta, joka on samalla kaikille jäsenille tarjottavaa kansalaistaitoja kohottavaa koulutusta. Ammattiosastot järjestävät myös osaston toiminnan kehittämiskursseja yhteistyössä KSL:n kanssa. Osastot päättävät koulutuksesta perittävästä maksusta. Usein osallistujille jää vain pieni omavastuu maksettavaksi. Osastot voivat tehdä myös yhteistyötä aluejärjestöjen kanssa tai järjestää itse muiden osastojen kanssa yhteistä koulutusta.

5 5 4. Aluejärjestöjen koulutus SEL:lla on seitsemän aluejärjestöä, joiden hallituksissa ovat edustettuna alueiden ammattiosastot. Aluejärjestön säännöt edellyttävät aluejärjestönkin pitämään koulutusta. Aluejärjestön järjestämät kurssit ovat yleensä tarkoitettu kaikille jäsenille, ja ne ovat jäsenelle maksuttomia tai sisältävät pienen omavastuun. Osastot maksavat suosituksen mukaan aluejärjestölle euroa koulutustukea per jäsen. Koulutuksen lisäksi aluejärjestöillä on paljon muutakin toimintaa, johon jäsen voi osallistua, kuten virkistystoiminta esim. perheretket ja erilaisest tilaisuudet. Ay-koulutus * Kaikilla oikeus osallistua * Työnantaja maksaa ansionmenetyksen luottamustoimessa oleville * Muiden tulee kysyä tukea ammattiosastolta tai koulutussihteeriltä. Muu koulutus * Esim. starttikurssi, teskoulutus, työtaistelukoulutus, järjestökurssit * Koulutus järjestetään lla, alueilla, keskustoimistossa. * Liitto maksaa kustannukset kohderyhmäkohtaisesti. Ammattiosaston koulutus * Osaston suunnittelemaa * Osasto voi käyttää ulkopuolista kouluttajaa esim. KSL:n kautta * Osasto päättää itse kustannuksita ja kohderyhmästä Aluejärjestön koulutus * Kurssit on tarkoitettu kaikille * Yleensä maksuttomia tai niissä on pieni omavastuu

6 6 Kuinka kurssille haetaan? Kun haet n kurssille, täytä kurssihakemus. Sen saat luottamusmieheltä, liitosta tai Kiljavan opiston nettisivulta 1. Ay-koulutus Tarkista koulutussopimuksen kohdasta 7.4 millaisiin korvauksiin olet oiketettu kurssin ajalta. Täytä kurssihakemuksen kohdat 1 ja 2, ja vie se työnantajalle vähintään kuusi viikkoa ennen kurssin alkamista. Sovi samalla osallistumisen aiheuttamista toimenpiteistä, kuten vapautus ja työnantajan maksamat korvaukset. Työnantaja täyttää 3. kohdan tiedot ja allekirjoittaa lomakkeen. Työnantaja voi ratkaista asian kolmella tavalla: myöntää sopimuksen mukaisen opintovapaan ja korvaukset, myöntää sopimuksen mukaisen opintovapaan ay-koulutukseen, siirtää vapaan antamista tietyin perustein, josta on ilmoitettava viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua. Jos olet eri mieltä ratkaisusta, ilmoita kantasi heti. Voit kysyä neuvoa luottamusmieheltä tai liitosta. Jos lähdet kurssille vapaaaikanasi tai lomalla, et tarvitse työnantajan allekirjoitusta. Vie lomake allekirjoitettuna ammattiosaston edustajalle tai lähetä se liittoon koulutussihteerille vähintään kuukautta ennen kurssin alkamista. Liitto lähettää hakemuksen opistolle, josta saat kutsun noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. 2. Yhteinen koulutus Tarkista luottamusmieheltä mitä yhteisestä koulutuksesta on paikallisesti sovittu. Sovi työnantajan kanssa osallistumisoikeudesta ja korvauksista. Täytä kurssihakemus kuten edellä on neuvottu. 3. Muu koulutus Jos kyseessä on liiton järjestämä kurssi, joka toteutetaan ay-opistolla, tarkista mahdollisuutesi saada kurssistipendi liitosta tai ammattiosastosta. Tarkista oletko oikeutettu saamaan työstä vapautusta tai ansionmenetyskorvausta. Täytä hakemuslomake ja toimita se ammattiosastolle. Lähetä se eteenpäin liittoon. Noin kaksi viikkoa ennen kurssia saat kutsun opistolta. Jos kyseessä on muu kuin opistolla toteutettava liiton järjestämä kurssi, toimi kurssiesitteen tai mainoksen ohjeiden mukaan.

7 7 Yleissopimus SEL ja ETL 7. LUKU: KOULUTUS 7.1 Ammatillinen koulutus Työnantajan antaessa työntekijälle ammatillista koulutusta tai lähettäessä työntekijän hänen ammattiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin, korvataan koulutuksen aiheuttamat suoranaiset kustannukset ja säännöllisen työajan ansionmenetys keskituntiansion mukaan laskettuna, ellei ao. työehtosopimuksessa ole toisin sovittu. Jos koulutus tapahtuu kokonaan työajan ulkopuolella, korvataan siitä johtuvat suoranaiset kustannukset. Se, että kysymyksessä on tämän pykälän mukainen koulutus, todetaan ennen koulutustilaisuuteen ilmoittautumista. Suoranaisilla kustannuksilla tarkoitetaan matkakustannuksia, kurssimaksuja, sellaisia kustannuksia kurssiohjelman mukaisesta opetusmateriaalista, internaattikurssien täysihoitomaksua ja muiden kuin internaattikurssien osalta ao. työehtosopimuksen mukaan määräytyviä matkakustannusten korvauksia. Säännöllisen työajan ansionmenetys korvataan sekä kurssi- että matka-ajan osalta. Työajan ulkopuolella koulutukseen tai sen edellyttämiin matkoihin käytetystä ajasta ei korvausta suoriteta. Viikko- ja kuukausipalkkaisen henkilön palkkaa ei kurssin eikä sen vaatimien matkojen ajalta vähennetä. 7.2 Yhteinen koulutus Työpaikan yhteistoimintaa edistävän koulutuksen järjestävät keskusjärjestöt tai niiden jäsenliitot yhteisesti, keskusjärjestöjen tai niiden jäsenliittojen yhteistoimintaelimet tai työnantaja- ja työntekijäpuoli yhteisesti työpaikalla tai muussa paikassa. Osapuolet toteavat, että yhteinen koulutus yleensä tapahtuu tarkoituksenmukaisimmalla tavalla työpaikkakohtaisesti, jolloin paikalliset olosuhteet tulevat parhaiten huomioonotetuiksi. Työsuojelun yhteistoiminnan peruskurssit ja työsuojeluyhteistyön kannalta tarpeelliset erikoiskurssit ovat tässä tarkoitettua yhteistä koulutusta. Peruskurssille voivat tämän sopimuksen edellytyksin osallistua työsuojelutoimikunnan jäsen, työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutettu ja työsuojeluasiamies sekä erikoiskurssille työsuojeluvaltuutettu. Koulutukseen osallistuvalle suoritetaan korvaus kuten 7.1 kohdassa on

8 8 määrätty. Koulutukseen osallistumisesta sovitaan paikallisesti koulutuksen luonteesta riippuen kysymykseen tulevassa yhteistyöelimessä tai työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Yhteistä koulutusta koskevia määräyksiä sovelletaan myös osallistumisjärjestelmiä ja paikallista sopimista koskevaan koulutukseen. Koulutukseen osallistumisesta voidaan sopia myös työnantajan ja asianomaisen henkilön kesken. Osapuolet suosittelevat, että niiden ja jäsenliittojen koulutuslaitokset sekä jäsenliitot ryhtyvät yhteistyössä toimenpiteisiin osallistumisjärjestelmiä ja paikallista sopimista koskevan koulutustarjonnan järjestämiseksi. Osapuolten koulutustyöryhmä seuraa em. koulutustarjonnan toteutumista. 7.3 Ay-koulutus, työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat SAK:n ja sen jäsenliittojen järjestämille kuukauden tai sitä lyhyemmän ajan kestäville kursseille annetaan työntekijöille tilaisuus osallistua työsuhteen katkeamatta, milloin se aiheuttamatta tuntuvaa haittaa tuotannolle tai yrityksen toiminnalle käy päinsä. Edellä mainittua haittaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota työpaikan kokoon. Kielteisessä tapauksessa ilmoitetaan asianomaiselle henkilölle ja pääluottamusmiehelle viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, jonka takia vapaan myöntäminen tuottaisi tuntuvaa haittaa. Tällöin olisi suotavaa yhteisesti pyrkiä selvittämään muu mahdollinen ajankohta, jolloin kurssille osallistumiselle ei olisi estettä. Ilmoitus aikomuksesta lähteä kurssille on tehtävä mahdollisimman varhain. Milloin kurssi kestää enintään yhden viikon, on ilmoitus annettava vähintään kolme viikkoa ennen kurssin alkua sekä milloin on kysymys pitemmästä kurssista, vähintään kuusi viikkoa ennen. Ennen kuin henkilö osallistuu edellä tarkoitettuun koulutustilaisuuteen, on osallistumisen aiheuttamista toimenpiteistä sovittava työnantajan kanssa sekä nimenomaisesti etukäteen todettava, onko kyseessä sellainen koulutustilaisuus, josta työnantaja suorittaa työntekijälle korvauksia tämän sopimuksen mukaisesti. Samalla on todettava, mikä on näiden korvausten laajuus. 7.4 Korvaukset Kurssilta, joka järjestetään SAK:n tai sen jäsenliiton koulutuslaitoksissa tai erityisestä syystä muualla

9 9 ja jonka koulutustyöryhmä on hyväksynyt, työnantaja on velvollinen maksamaan luottamusmiehelle, varapääluottamusmiehelle, työsuojeluvaltuutetulle, -varavaltuutetulle, työsuojelutoimikunnan jäsenelle ja työsuojeluasiamiehelle heidän tehtäviensä edellyttämän koulutuksen osalta korvauksen ansionmenetyksestä, edellä mainituille luottamusmiehille enintään kuukauden ajalta ja työsuojeluluottamustehtävissä oleville enintään kahden viikon ajalta. Edellä mainitun lisäksi ansionmenetys korvataan enintään kuukauden ajalta työsuojeluvaltuutetulle yrityksissä, joissa työsuojeluvaltuutetun edustamien työntekijöiden määrä vähintään on 40 (voimaantulo ). Samoin maksetaan korvaus edellä mainituissa koulutuslaitoksissa järjestettyjen luottamusmiestoimintaan liittyvien koulutustilaisuuksien osalta ammattiosaston puheenjohtajalle enintään kuukauden ajalta, mikäli hän työskentelee yrityksessä, jossa on vähintään 100 asianomaisen alan työntekijää ja hänen johtamassaan ammattiosastossa on vähintään 50 jäsentä. Lisäksi maksetaan edellisessä kappaleessa tarkoitetuista työntekijöistä kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta ansionmenetyksen korvausta suoritetaan, kurssista sen järjestäjälle aiheutuvien ruokailukustannusten korvaukseksi keskusjärjestöjen välillä sovittu ateriakorvaus. Edellä tässä kohdassa tarkoitettuja korvauksia työnantaja on velvollinen maksamaan samalle henkilölle vain kerran samasta tai sisällöltään vastaavasta koulutustilaisuudesta. 7.5 Sosiaaliset edut Osallistuminen sopimuksessa tarkoitettuun ay-koulutustilaisuuteen ei yhden kuukauden rajaan asti aiheuta vuosiloma-, eläke- tai muiden niihin verrattavien etuuksien vähenemistä.

10 10 SEL:N JA ETL:N KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Ay-koulutus Voimassa olevan yleissopimuksen mukaisesti on ETL-SEL koulutustyöryhmä hyväksynyt oheisen liitteen mukaiset kurssit sellaiseksi aykoulutukseksi, johon osallistuville luottamushenkilöille maksetaan yleissopimuksen ay-koulutusta koskevien kohtien mukaisesti korvaus kurssiaikaisesta ansionmenetyksestä sekä kultakin kurssipäivältä keskusjärjestöjen sopima ateriakustannusten korvaus koulutuksen järjestäjälle. On huomattava, että tämä yleissopimus on sovittu TT:n ja SAK:n välillä. Ateriakustannusten korvauksen suuruudeksi on sovittu 24,80 euroa vuodeksi Edellytyksenä ansionmenetyksen korvauksen ja ateriakustannusten korvauksen saamiselle on, että hakija täyttää yleissopimuksen mukaiset a) yleiset korvauksen saamisen edellytykset b) osallistujakohtaiset edellytykset c) ja kurssikohtaiset edellytykset. Yhteinen koulutus Lisäksi on yleissopimuksen 7.2 kohdan yhteistä koulutusta koskevin edellytyksin järjestettäväksi hyväksytty kurssit. Yleissopimuksen mukaan yhteisille kursseille osallistumisesta sovitaan paikallisesti. Osallistumisoikeus ei ole niin laaja kuin yleissopimuksen mukainen oikeus ay-koulutukseen. Korvaukset yhteisille kursseille osallistuttaessa määräytyvät yleissopimuksen 7.1 kohdan mukaan.

11 11 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) Suomen Elintarviketyöläisten Liitto Suomen Elintarviketyöläisten Liitto Yleinen kurssi Grundkurs för förtroendemän (5 dgr) Kiljavainstitutet Allmän kurs (Vasa) Luottamusmiesten jatkokurssi (3 pv + 3 pv, pv) Yleinen kurssi 1. jakso Yleinen kurssi 2. jakso Suomen Elintarviketyöläisten Liitto 1. jakso Suomen Elintarviketyöläisten Liitto 2. jakso Fortsättningskurs för förtroendemän (3 dgr + 3 dgr) Kiljavainstitutet Allmän kurs del 1 (Vasa) Allmän kurs del 2 (Vasa) Luottamusmiesten täydennyskurssi (2 pv, 3 pv, 5 pv) Yleinen kurssi (pääluottamusmiehet) Yleinen kurssi Luottamusmiesten täydennyskurssi: osaamisen kehittäminen (2 pv) Yleinen kurssi

12 12 Työsuojelun peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) Yleinen kurssi Suomen Elintarviketyöläisten Liitto Yleinen kurssi Grundkurs i arbetarskydd (5 dgr) Kiljavainstitutet Allmän kurs (Vasa) Työsuojelun jatkokurssi (3 pv + 3 pv + 3 pv, 5 pv + 5 pv) Suomen Elintarviketyöläisten Liitto 1. jakso Suomen Elintarvityöläisten Liitto 2. jakso (Kirkkonummi, Etelä-Suomi) Yleinen kurssi 1. jakso Yleinen kurssi 2. jakso Fortsättningskurs i arbetarskydd (3 dgr + 3 dgr) Kiljavainstitutet Allmän kurs del 1 (Vasa) Allmän kurs del 2 (Vasa) Työsuojelun täydennyskurssi (5 pv) Yleinen kurssi

13 13 Työsuojelukouluttajakurssi (5 pv + 5 pv) Yleinen kurssi 1. jakso Yleinen kurssi 2. jakso Työsuojelun täydennyskurssi: turvallisuuden ja riskien hallinta (3 pv) Yleinen kurssi Työsuojelun täydennyskurssi: työsuojelulainsäädäntö (3 pv) Yleinen kurssi Työsuojelun täydennyskurssi: yhteisten työpaikkojen turvallisuus (3 pv) Yleinen kurssi Työntutkimuksen perusteet (3 pv) Yleinen kurssi

14 14 Kuukauden kurssi (10 pv + 10 pv) Yleinen kurssi 1. jakso Yleinen kurssi 2. jakso YLEISSOPIMUKSEN 7.2 KOHDAN MUKAINEN KOULUTUS Paikallinen sopiminen (2 pv, 3 pv) Yleinen kurssi Työoikeuden peruskurssi (3 pv, 5 pv) Suomen Elintarviketyöläisten liitto Yleinen kurssi Yleinen kurssi Työoikeuden täydennyskurssi (3 pv, 5 pv) Yleinen kurssi Suomen Elintarviketyöläisten liitto Yleinen kurssi Ulkoistaminen, alihankinta ja vuokratyö (3 pv) Suomen Elintarviketyöläisten Liitto Yleinen kurssi

15 15 Työ ja henkinen hyvinvointi (5 pv) Yleinen kurssi Yhteistoimintatiedon kurssi: yritys ja yhteisö muutoksessa (3 pv) Yleinen kurssii Kuinka yritys toimii yritystoiminnan perusteita luottamushenkilöille (3 pv) Yleinen kurssi Toimivat ja terveelliset työajat (3 pv) Yleinen kurssii Ikävoimaa työhön valmennus (3 pv) Yleinen kurssi Hyvän kurssin perusteet Jokainen kurssi on ainutkertainen tapahtuma. Onnistumisessa on onnen lisäksi mukana aimo annos hurttia huumoria, kokemusta ja osaamista. Kurssin onnistuminen alkaa siitä, että tiedetään kenelle ja keitä varten kurssi on tehty sekä miksi.

16 16 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry OPINTOAVUSTUSOHJESÄÄNTÖ AY-KURSSIT AMMATTIYHDISTYSOPIS- TOISSA 1. TYÖNANTAJIEN TUEN PIIRISSÄ OLE- VAT KURSSIT ETL:n ja SEL:n koulutussopimuksen mukaiset kurssit: Liitto korvaa kurssimaksun vähennettynä työnantajan osuudella, kurssimateriaalin, matkat ja mahdollisen matkapäivärahan. 2. YHTEINEN KOULUTUS Koulutussopimuksen 7.2 mukaisesti yhteiseksi koulutukseksi sovittujen kurssien osallistumisoikeus sovitaan paikallisesti. Jos paikallisesti sovitaan kurssin kuuluvan yhteisen koulutuksen piiriin, niin kurssista aiheutuvat kustannukset ja ansionmenetys työnantaja korvaa koulutussopimuksen 7.1 kohdan mukaisesti. 3. TYÖNANTAJIEN TUEN ULKOPUOLISET JÄRJESTÖKURSSIT a) Lyhyet järjestökurssit (1-2 vko), joille myönnetään stipendi ja kurssipäiväraha Liitto korvaa SAK:n kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti kurssimaksun, kurssimateriaalin, matkat sekä mahdollisen matkapäivärahan matkapäiviltä. Lisäksi työttömille maksetaan stipendi ja päiväraha, sekä muille kurssilaiselle maksetaan stipendi ja kurssipäiväraha enintään kahden viikon pituisilta kurssipäiviltä edellyttäen, ettei kurssilainen saa ansionmenetyskorvausta seuraavilta kursseilta: * Puheenjohtaja- ja sihteeri kurssi, * Taloudenhoitajan peruskurs si. * Taloudenhoitajan jatkokurssi * Puhu, ilmaise, vaikuta -kurssi * Järjestöelämän puheviestintä

17 17 * Tiedotteen ja julkaisun teko * Meidän ammattiosasto -kurssi * Neuvottelutaidon kurssi * Kokoustoiminnan kurssi * Ammattiosaston kehittämiskurssi * Mediaesiintyminen * Nordiska sommarskolan Muita kursseja * Taloudenhoitajien täydennyskurssi. Stipendi- ja kurssipäiväraha maksetaan niille ammattiosastojen ja aluejärjestöjen taloudenhoitajille, jotka ovat käyneet perus- ja jatkokurssin sekä tilintarkastajille. * Sinä liikkeessä- uuden ajan ay-koulu Kurssistipendi ja päiväraha maksetaan ainoastaan uusille jäsenille, jotka eivät ole osallistuneet ay-koulutukseen. * Tietokoneen käytön perus- ja jatkokurssi * Ammattiosaston internet-kurssi ja sivustopaketti Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään luottamushenkilöille, ammattiosastojen johtokunnan jäsenille, ammattiosaston viestinnästä vastaavalle. * Yhdistyksen atk-kirjanpitokurssi Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään ammattiosastojen johtokunnan jäsenille ja taloudenhoitajalle. * Tasa-arvotyö työpaikalla Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään luottamushenkilöille, yhteistoimintaelinten työntekijäjäsenille ja muille tasa-arvotyöstä kiinnostuneille. * Ammattiosastojen toiminnantarkastajien kurssi Stipendi ja kurssipäiväraha myönnetään ammattiosastojen ja aluejärjestöjen tilintarkastajille, varatilintarkastajille, rahastonhoitajille, johtokunnan varsinaisille ja varajäsenille. b) Muiden lyhytkestoisten järjestökurssien korvaukset Liitto kustantaa kurssimaksun, kurssimateriaalin sekä matkakustannukset halvimman kulkuneuvon mukaisesti. Liitto suosittelee ammattiosastoille, että osastot myöntäisivät omista varoistaan kurssistipendin ja kurssipäivärahan enintään kahden viikon pituisen ajanjaksolta edellyttäen, ettei kurssilainen saa ansiomenetyksen korvausta tai muuta tuloa opiskelun ajalta. Liitto suosittelee, että työttömille maksetaan stipendi ja päiväraha.

18 18 4. KOLMEN KUUKAUDEN KURSSI Kolmen kuukauden kurssilta maksetaan kurssimaksu, kurssimateriaali, matkat ja matkapäiväraha matkapäiviltä. Kurssipäiväraha maksetaan siten, että vähennetään kurssilaisen saama valtion opintotuki ja mahdollinen aikuisopetusrahan osuus ja päivärahana maksetaan erotus 30 päivältä niiltä kuukausilta, joilta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa, eikä kurssilainen saa muuta ansionmenetyksen korvaukseen rinnastettavaa tuloa. Lisäksi kustannetaan kurssin aikana kolme kotimatkaa. 5. KANSALAISTOIMINNAN OPINNOT KSL ja TSL opintokeskuksissa, Kiljava-opistolla ja työväenopistoissa toteutettavat kansalaisopinnot (5 7 opintoviikkoa) Opintojen alku ja päätösjaksot (2 x 2 pv), opintojen ohjaus ja tutkintatodistuksesta aiheutuvat kustannukset 450 euroa. 6. HARRASTEKURSSIT Ammattiosastoille suositellaan, että ne korvaisivat harrastekurssilaisten kurssimaksun ja matkakorvaukset. 7. AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUKSEN TUKEMINEN a) Ammattiosastojen opintokerhot (KSL) Todistusjäljennöstä ja laskua vastaan: opintoaineisto, kirjeopetusmaksu ja postikulut. Nämä korvaukset suoritetaan myös yksityiselle jäsenelle kirjeopiskelusta. Opiskelun täytyy tapahtua sivistysjärjestösopimuksen mukaisesti KSL:n ohjauksella. b) Opintosihteeri- ja ohjaajakurssit (KSL) Liitto maksaa KSL:n järjestämiltä opintosihteeri- ja ohjaajakurssien osalta matkat, kurssimaksun, kurssimateriaalin ja kurssipäivärahan enintään 2 viikon pituiselta ajanjaksolta edellyttäen, ettei kurssilainen saa ansionmenetyksen korvausta tai muuta tuloa opiskeluajalta. c) Aikuinen ja työ monimuotoopinnot ( KSL ) Liitto kustantaa opiskelijakohtaisen opiskelumaksun, joka maksetaan kahdessa erässä: Ensimmäinen erä

19 19 opintomaksusta maksetaan kuukauden kuluttua opiskelun alkamisesta ja toinen erä maksetaan sen jälkeen, kun opinto-ohjelmasta on suoritettu kolme ensimmäistä jaksoa. 8. SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN AY-KOULUTUS Liitto korvaa oppilaan aineistot sivistysjärjestön jäsensuhteesta riippumatta. Kouluttajien kansiot korvataan oppilasmäärän mukaisessa suhteessa. Ammattiosastoille suositellaan, että ne maksavat SAK:n paikallisjärjestön ay-kouluun osallistuvan jäsenensä osallistumismaksun. 9. KILJAVAN OPISTON JA TYÖVÄEN AKA- TEMIAN PITKÄT KURSSIT Kurssimaksu, matkat SAK:n suosituksen mukaan edestakainen kotimatka kerran kuukaudessa sekä SAK:n vuosittain suositteleman kurssistipendin, jonka laskentarajan suuruus määräytyy SAK:n vuosittaisen ilmoituksen mukaisena. Laskennallisen tuen määrästä vähennetään valtion myöntämän opintotuen osuus. Liiton avustaman stipendin suuruus kuukaudessa on kurssitukien välinen erotus. Stipendi maksetaan kahdessa erässä: 1. erä lokakuussa ja 2. erä helmikuussa. 10. VOIONMAAN LYHYTKURSSIEN TUKE- MINEN Liiton jäsenten osallistumisesta ayja työpaikkatiedon lyhytkursseille Voionmaan opistossa maksetaan kurssimaksu, matkakorvaukset sekä SAK:n suosituksen mukaisen kurssipäivärahan edellyttäen, ettei kurssilainen saa ansionmenetyksen korvausta tai muuta tuloa opiskeluajalta. Ammattiosastoille suositellaan, että ne myöntäisivät näille kursseille osallistuville jäsenilleen SAK:n vuosittain vahvistaman stipendin, mikäli kurssista aiheutuu osallistujalle ansionmenetystä. 11. KILJAVAN-OPISTOSSA HUMAK-AM- MATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELEVIEN TUKEMINEN Liitto maksaa jäsentensä lähiopetusjakson (lla tai yhteisesti opiston kanssa sovitussa paikassa) majoitus- ja ruokailukustannukset. Kurssiapuraha sekä matkakustannukset pitkän ay-koulutuksen käytännön mukaisesti.

20 KSL:N KURSSIT SAK:n koulutusvaliokunnan suosittelemat kurssit: kurssimaksu, matkakulut sekä kurssipäiväraha edellyttäen, ettei kurssilainen saa ansionmenetyksen korvausta tai muuta tuloa opiskeluajalta. 13. ALUEJÄRJESTÖJEN KOULUTUS Liitto suosittelee, että aluejärjestön järjestämästä koulutuksesta perittäisiin osallistuvilta ammattiosastoilta koulutuksen osallistumismaksuna euroa/jäsen. Jos kouluttajana toimii liiton työntekijä, suositellaan perittäväksi osallistuvilta ammattiosastoilta koulutuksen osallistumismaksuna euroa/ jäsen. Pienet ja vähävaraiset ammattiosastot tulisi vapauttaa maksusta. 14. KURSSIKUSTANNUSTEN JA KOULU- TUSTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Liitto myöntää opinto-ohjesäännön mukaista tukea seuraavin perustein: * Tuen saaminen edellyttää vähintään 1 vuoden jäsenyyttä SEL:n ammattiosastossa. * Koulutustukea myönnetään pääsääntöisesti kadelle kurssille vuodessa. * Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksessa voidaan poiketa pääsäännöstä. 15. KANSAINVÄLINEN KOULUTUS Kansainvälinen koulutus on tarkoitettu ammattiyhdistystoiminnassa aktiivisesti toimiville. Tuen myöntämisestä päättää anomuksesta johtoryhmä. Geneve-koulu Kurssilta maksetaan kurssimaksu, kurssimateriaali, matkat ja matkapäiväraha matkapäiviltä. Kurssiapurahat maksetaan niiltä kurssipäiviltä, joilta kurssilainen ei saa muuta ansionmenetyksen korvaukseen rinnastettavaa tuloa. ETUI-kurssit, jotka eivät kuulu työnantajan järjestämän koulutuksen piiriin Kurssilta maksetaan kurssimaksu, kurssimateriaali, matkat ja matkapäiväraha matkapäiviltä. Kurssiapurahat maksetaan niiltä kurssipäiviltä, joilta kurssilainen ei saa muuta ansionmenetyksen korvaukseen rinnastettavaa tuloa

21 21 SAK:n järjestämä kielitesti Kansainväliseen koulutukseen hakeutuville suositellaan osallistumista SAK:n järjestämään kielitestiin. Kielitestiin osallistujille korvataan matka- ja kurssikustannukset. Samoin korvataan ETUI-REHSkielikurssit, jotka eivät kuulu työnantajan järjestämän koulutuksen piiriin Kurssilta maksetaan kurssimaksu, kurssimateriaali ja matkat. Kurssiapurahat maksetaan niiltä kurssipäiviltä, joilta kurssilainen ei saa muuta ansionmenetyksen korvaukseen rinnastettavaa tuloa. SAK:n kielitestiin osallistujille korvataan matka- ja kurssikustannukset. KURSSIAPURAHAT 2015 Kurssipäivärahan suuruus vuonna 2015 on 38,27 euroa/vrk. Perinteisten perusoppijaksojen, eli ay-liikkeen opistojen kolmen kk:n kurssin tuen laskentaraja on 843,01 euroa, jota sovelletaan jo vuonna 2014 alkaviin kursseihin, mikäli ne jatkuvat vuonna Ns. järjestökurssien kurssistipendi vuonna 2015 on 172,30 euroa/vko eli yhteensä päivärahan kanssa 363,63 euroa/vko. Jos apurahojen yhteismäärä ylittää yllä kuvatut tasot, opiskelijaa tulee verottaa yli menevältä osalta.

22 22 KSL:n koulutusta SEL:n jäsenille SEL:n ammattiosastot ja aluejärjestöt saavat KSL-opintokeskukselta omaan kurssitoimintaansa (kehittämispäivät, koulutukset, seminaarit, luentotilaisuudet) taloudellista tukea sekä suunnitteluapua ja neuvontaa. KSL-opintokeskus antaa tukea ja neuvoja kurssin suunnitteluun sekä menetelmien valintaan niin, että ne tukevat oppimista ja hyödyntävät oppijoiden kokemuksia ja ryhmän voimaa. KSL järjestää kouluttaja- ja ohjaajakoulutuksia ja julkaisee tukimateriaaleja. Ammattiosastot ja aluejärjestöt saavat myös taloudellista tukea. Taloudellinen kurssituki lasketaan koulutuksen keston eli opetustuntien määrän mukaan. Kurssituki SEL:n aluejärjestöille ja ammattiosastoille on 20 euroa /opetustunti. Kurssituki on korkeintaan 50 %:a kurssin kuluista. Kysy lisää! Niina Kari, tai Jutta Lithovius, tai Jäsenhankinta Aika: kello Paikka: Helsinki Aika: kello Paikka: Oulu Aika: kello Paikka: Tampere Aika: kello Paikka: Lahti Liitto tukee jäsentensä osallistumista maksamalla kurssimaksun (1 pv/50 euroa/hlö). Koulutuksesta saat ideoita ja käytännön harjoitusta jäsenen kohtaamiseen ja positiiviseen viestintään.

23 23 Virtaa vapaaehtoisiin Aika: kello Paikka: Oulu Aika: kello Paikka: Lahti Aika: kello Paikka: Tampere Aika: kello Paikka: Helsinki Liitto tukee jäsentensä osallistumista maksamalla kurssimaksun (1 pv, 50 euroa/hlö). Tule kokeilemaan ja innostumaan taidoista, joilla voit auttaa yhdistyksesi jäseniä saamaan ilon irti yhdessä tekemisestä. Varmuutta esiintymiseen Aika: kello Paikka: Helsinki Liitto tukee jäsentensä osallistumista maksamalla kurssimaksun (1 pv, 50 euroa/hlö). Tule hakemaan varmuutta esiintymiseesi. Koulutuksessa harjoitellaan erilaisia tilanteita ja opetellaan rakentamaan selkeä puhe. Kehittyvä yhdistys Aika: kello Paikka: Helsinki Aika: kello Paikka: Tampere Toteutus: Kaksi lähipäivää ja ennakkotehtävä Liitto tukee jäsentensä osallistumista maksamalla maksamalla kurssimaksun (2 pv, 100 euroa/hlö) Koulutuksen tavoitteena on tutustua ajankohtaisiin yhdistysten ja järjestöjen toimintaympäristön muutoksiin sekä pohtia niiden vaikusta oman toimintaan. Näin ilmoittaudut KSL-koulutukseen Ilmoittautuminen päättyy kuukautta ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautumisajan päätyttyä kannattaa kuitenkin kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja. Voit ilmoittautua koulutuksiin verkkosivuilla ksl.fi, sähköpostitse tai puhelimitse Lisätietoja: Anneliina Wevelsiep, tai

LIITE 7 STK/SAK: KOULUTUSTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS SOVELTAMISOHJEINEEN SEKÄ MERIALAN SOVELLUTUKSINEEN

LIITE 7 STK/SAK: KOULUTUSTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS SOVELTAMISOHJEINEEN SEKÄ MERIALAN SOVELLUTUKSINEEN Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(7) LIITE 7 STK/SAK: KOULUTUSTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS SOVELTAMISOHJEINEEN SEKÄ MERIALAN SOVELLUTUKSINEEN JOHDANTO Yhteiskunnan kehittyminen, elinkeinorakenteen

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 TAMMIKUU 26.01. 27.01. Tv- ja radioesiintyminen PAM, SEL (Voionmaan koulutuskeskus, Tampere) 30.01. 03.02. Luottamusmiesten peruskurssi PAPERI 30.01. 03.02. Luottamusmiesten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opistokoulutuksen taloudellinen tuki 4. Hakuajat 6. Kurssihakemuksen reitti 7. AKT:n omat sopimuskurssit 8

SISÄLLYSLUETTELO. Opistokoulutuksen taloudellinen tuki 4. Hakuajat 6. Kurssihakemuksen reitti 7. AKT:n omat sopimuskurssit 8 KOULUTUS 2016 SISÄLLYSLUETTELO Opistokoulutuksen taloudellinen tuki 4 Hakuajat 6 Kurssihakemuksen reitti 7 AKT:n omat sopimuskurssit 8 SAK:n ja EK:n välinen koulutussopimus 11 * SAK-EK kurssit 15 AKT:n

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opistokoulutuksen taloudellinen tuki 4. Hakuajat 6. Kurssihakemuksen reitti 7. AKT:n omat sopimuskurssit 8

SISÄLLYSLUETTELO. Opistokoulutuksen taloudellinen tuki 4. Hakuajat 6. Kurssihakemuksen reitti 7. AKT:n omat sopimuskurssit 8 KOULUTUS 2017 SISÄLLYSLUETTELO Opistokoulutuksen taloudellinen tuki 4 Hakuajat 6 Kurssihakemuksen reitti 7 AKT:n omat sopimuskurssit 8 SAK:n ja EK:n välinen koulutussopimus 11 * SAK-EK kurssit 15 AKT:n

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017

AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017 AMMATTIOSASTOJEN KOULUTUS 2017 Ammattiosasto koulutuksen järjestäjänä Ammattiosastojen jäsenilleen järjestämää koulutustoimintaa tuetaan kurssituen muodossa. Kurssituki on enintään 23 euroa / opetustunti

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2017

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2017 HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2017 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää E-Mail: ammattiosasto013@gmail.com

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat 1 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan yrityksen ja työpaikan sekä työssä noudatettavat työpaikan järjestykseen ja turvallisuuteen

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen.

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen. NEUVOTTELUTULOS VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN MUKAISESTI 1.2.2017-31.1.2018 1. Keskusjärjestöjen kilpailukykysopimus ja

Lisätiedot

Kannen kuvat: Turun Naiskeskus, Actiontime ja KSL

Kannen kuvat: Turun Naiskeskus, Actiontime ja KSL KURSSITUEN OPAS Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja KSL-opintokeskus Lintulahdenkatu 10, 4. krs, 00500 Helsinki ksl@ksl.fi, etunimi.sukunimi@ksl.fi p. 040 197 4209 ksl.fi facebook.com/kslry @kslopintokeskus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) Luottamusmieskoulutus 16.1. 20.1. 20.3. 22.3. 18.9. 20.9. 13.11. 15.11. 11.12. 13.12. 23.1. 27.1. 6.3. 10.3. 15.5. 19.5. 25.9. 29.9. 20.11. 24.11. 13.2. 17.2. 8.5.

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. PAMista PAM, eli Palvelualojen ammattiliitto on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ja opiskelevien liitto PAMilaisia on jo yhteensä yli 232 000 PAMin alat:

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN

SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN 1 SUOSITUS 25.3.2010 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2010 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN

SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN 1 SUOSITUS 26.3.2009 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2009 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 21.3. - 23.3. 22.8. - 24.8. 10.10. - 12.10.

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN

SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN 1 SUOSITUS 21.3.2013 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA AIHEUTUVIEN KUSTAN- NUSTEN KORVAAMINEN 1.8.2013 ALKAEN Yleistä korvauksen maksamisesta Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 1 (13) JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2012 JÄRJESTÄJÄ ALKAA LOPPUU PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS /JHL ry 16.01.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

Jämsän kaupungin palkkio- ja matkustussääntö

Jämsän kaupungin palkkio- ja matkustussääntö Jämsän kaupungin palkkio- ja matkustussääntö Hyväksytty: kaupunginvaltuusto 29.12.2008 31 Muutettu: kaupunginvaltuusto 27.4.2009 16 - palkkioiden alentaminen 20 % ajalla 1.6.-31.12.2009-50 %:n korotuksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.5.2012 Tulee voimaan 1.1.2013 1 Soveltamisalue Kunnan luottamushenkilöille maksetaan luottamustehtävän hoitamisesta korvaus

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot