Senaatti-kiinteistöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Senaatti-kiinteistöt"

Transkriptio

1 Senaatti-kiinteistöt Jääkärinkatu Mikkeli Luottamuksellinen Ramboll Finland Oy PL 25, Säterinkatu 6, Espoo, SUOMI Puh , Fax

2 Sisällysluettelo LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 KOHTEEN SIJAINTI JA ASEMAPIIRROS 5 PERUSTIEDOT 6 1. YHTEENVETO JA PTS-KORJAUSKUSTANNUSEHDOTUS Yleistä Rakenteet LVIA-tekniikka Sähkötekniikka Siirtolaitteet PTS-korjauskustannusehdotus 16 Ramboll Finland Oy 2 / 21

3 LAADUNVARMISTUS Versio Final Tarkastuspvm Tekijät Tarkastaja Hyväksyjä Ramboll Finland Oy Miska Räikkönen - Rakennustekniikka Matti Tapanainen LVIA-tekniikka Kenneth Grönberg - Sähkötekniikka Riku Pukkila Riku Pukkila Kuvaus Ramboll Finland Oy 3 / 21

4 ESIPUHE Tässä raportissa on esitetty osoitteessa Jääkärinkatu 14, Mikkeli sijaitsevan toimistorakennuksen rakenne-, LVIA- ja sähköteknisten järjestelmien kunto ja korjaustarvearvio raportin päiväyksen ajankohtana. Selvitykseen liittyvä kenttätyö on toteutettu kiinteistön yhteis- ja teknisissä tiloissa sekä pistokokeina sisätiloissa Tilaajan puolesta yhteyshenkilönä on ollut myyntipäällikkö Kari Kervinen Senaattikiinteistöistä. Kiinteistön puolesta yhteyshenkilöinä ovat toimineet kiinteistöpäällikkö Marianne Seppälä Senaatti-kiinteistöistä sekä kiinteistönhoitaja Iikka Korhonen ISS Palvelut Oy:stä. Selvityksessä on pyritty antamaan mahdollisimman oikeita ja täsmällisiä tietoja kohteesta ottaen huomioon kuntokatselmuksen tavanomaiset lähtökohdat sekä sen tekemiseen käytettävissä ollut aika ja kohteesta saadut tiedot. Selvitys toimitetaan kuitenkin sitoumuksetta eikä Ramboll Finland Oy anna erikseen takuuta selvityksen virheettömyydestä tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Ramboll Finland Oy ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tämän selvityksen sisältämän materiaalin tai informaation käytöstä. Selvitys ei ole tyhjentävä, eikä se sisällä kaikkea sitä tietoa, jota kiinteistönomistaja tai potentiaalinen sijoittaja saattaa tarvita investointien arvioimiseksi. Vallitsevissa olosuhteissa tapahtuvat muutokset, varsinkin selvityksen päiväyksen jälkeen, saattavat vaikuttaa selvityksessä esitettyihin havaintoihin tai tehtyihin johtopäätöksiin. Projektitoimintamme perustana ovat aina konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE Ramboll Finland Oy Kiinteistöjen tekninen ja energiakonsultointi Riku Pukkila Yksikön päällikkö Matti Tapanainen Projektipäällikkö Yhteystiedot: Puhelin Telefax Osoite PL 25, ESPOO, Finland Ramboll Finland Oy 4 / 21

5 KOHTEEN SIJAINTI JA ASEMAPIIRROS Kohde sijaitsee osoitteessa Jääkärinkatu 14, Mikkeli (kartta.mikkeli.fi) Asemapiirros (kohderakennus rajattu punaisella) Ramboll Finland Oy 5 / 21

6 Kohteen perustietoja Käyttötarkoitus Toimistokiinteistö Pinta-ala m 2 Kerrosala Rakennustilavuus rm 3 Rakennusvuosi Laajennusvuosi Saneerausvuosi Maanpäällisiä kerroksia Maanalaisia kerroksia Tehdyt korjaustyöt sekä ullakko 1 Katso kappaleet Rakennustekniikka Perustustyyppi Rakennuksen runko Ulkoseinärakenne Julkisivupintamateriaali Ikkunatyyppi Kattomuoto Vesikatemateriaali Liikenne- ja pysäköintialueet Ulkorakenteet LVIA-tekniikka Lämmitystapa Lämmönjakojärjestelmä Vedenhankinta ja viemäröinti Vesijohtojärjestelmä Viemäriputkisto Pumppaamot Ilmanvaihtojärjestelmä Kylmäntuotanto Jäähdytys Sprinklerjärjestelmä Rakennusautomaatio Pohjatutkimuksen ja silmämääräisten havaintojen perusteella maanvaraiset perusmuuri- tai pilarianturat Betonielementit Betonirunko-lämmöneristekerros-tiiliverhoilu Tiili Avattava puuikkuna, jonka sisemmässä puitteessa on kaksinkertainen umpiolasielementti ja ulommassa puitteessa yksi lasi, sekä kaksin- tai kolminkertaisella umpiolasielementillä varustettu kiinteä metalli-ikkuna Loiva harja- tai pulpettikatto Pääosin singelillä päällystetty kumibitumikermi, osittain konesaumattu rivipeltikate Asfaltti Teräsrunkoiset sisäänkäynti- ja polkupyöräkatokset Kaukolämpö Vesipatterijärjestelmä Kunnallinen vesijohto ja erillisviemäröinti Kupariputkisto Valurautaputkea ja muoviputkea Perusvesipumppaamo Koneellinen tulo/poistoilma lämmöntalteenotolla Vedenjäähdytyskojeikko (useita kappaleita) Pääosin koneellinen jäähdytys tuloilmassa, osin lisäksi erillinen jäähdytysverkosto tilakohtaisella säädöllä varustettuna, osin ei jäähdytystä Ei ole Keskitetty säätö- ja valvontajärjestelmä Sähkö- ja tietojärjestelmät sekä siirtolaitteet Sähköliittymä Pienjänniteliittymä Sähkönjakelujärjestelmä Varmennettu sähkösyöttö Keittiölaitteet Paloilmoitusjärjestelmä Antennijärjestelmä Rikosilmoitusjärjestelmä Videovalvontajärjestelmä Kulunvalvontajärjestelmä Hissit 5-johdinjärjestelmä (TN-S) Kiinteistöllä dieselkäyttöinen varavoimakone, joka ei ole enää käytössä. Käyttäjän UPS-laitteet. Henkilöstöravintolan keittiölaitteet ja pienkeittiölaitteita Ei ole Oma keskusantennijärjestelmä On Ei ole On 1 kpl Esitetyt perustiedot kuvaavat kohteen pääasiallista käyttötarkoitusta, rakennetyyppiä, laitejärjestelmää tms., ellei muuta ole yllä mainittu. Copyright Ramboll Finland Oy

7 1 YHTEENVETO JA PTS-KORJAUSKUSTANNUSEHDOTUS Ramboll Finland Oy 7 / 21

8 1. YHTEENVETO JA PTS-KORJAUSKUSTANNUSEHDOTUS 1.1 Yleistä Kuntokatselmuksen kohteena oli toimistorakennus osoitteessa Jääkärinkatu 14, Mikkeli. Tilaajalta saadun lähtötietoaineiston perusteella rakennus on valmistunut vuonna Rakennuksen tekniikka on pääosin alkuperäistä. Rakennuksessa on kuitenkin tehty korjauksia 2000-luvulla eri ajankohtina. Pääaulaa remontoitiin ja 1. kerrokseen rakennettiin neuvottelutiloja muutamia vuosia sitten. Toimistotiloihin on lisätty jäähdytystä 2000-luvulla. Tehtyjä korjauksia on käsitelty tarkemmin tekniikanalakohtaisesti luvuissa Rakennuksessa on kolme maanpäällistä kerrosta, osittainen ullakkokerros sekä kellarikerros. Kellarikerroksessa on teknisiä tiloja, arkistotiloja, varastotiloja, väestönsuojatiloja sekä kuntosali pukuhuoneineen. Maanpäällisissä kerroksissa on pääosin toimistotiloja aputiloineen. 1. kerroksessa on lisäksi lounasravintola ja autotalli. 2. kerroksen entinen talonmiehen asunto remontoitiin saunatilaksi muutama vuosi sitten. Ullakolla on saunatilat sekä ilmanvaihtokonehuoneet. Tilaajalta, lähtötietoasiakirjoista ja kohteen huoltokirjasta saatujen tietojen mukaan on rakennuksen bruttoala 7417 m 2, kerrosala 6347 m 2 ja lämmin tilavuus m 3. Pinta-ala- ja tilavuustietoja tietoja ei ole tarkastettu tämän selvityksen yhteydessä. Kuntokatselmuksessa on tarkastettu kohteen kunto raportin päiväyksen ajankohtana ja laadittu PTS-korjauskustannusehdotus tekniseltä kannalta 10 vuoden tarkastelujaksolle Raporttiin on arvioitu kiinteistöön nykyisellään kuuluvien elinkaarensa lopussa olevien tai muuten lähinnä teknisesti korjaustarpeessa olevien rakennuksen osien ja tekniikoiden korjauskustannukset. Mahdollisesti tehtävät laatutason parannustoimenpiteet tulee suunnitella erikseen ja arvioida suunnitelmien perusteella aiheutuvat lisäkustannukset. Kiinteistön huolto- ja tavanomaiset vuosikorjaukset sekä tilojen pintaremontit, jotka eivät ole teknisesti välttämättömiä, mutta toteutetaan mahdollisesti toiminnallisista syistä tai asuin-/työympäristön parantamiseksi, eivät sisälly PTS-ehdotukseen. Kuntokatselmus perustuu kiinteistön silmämääräiseen, ainetta rikkomattomaan tarkastukseen. Mahdollisten kuntotutkimusten tulosten ja erillisen suunnittelun perusteella sekä peruskorjaushankkeen ja sen ajoituksen tarkentuessa kustannusennustetta tulee tarkentaa. 1.2 Rakenteet Kiinteistö on rakenteiltaan pääosin tyydyttävässä kunnossa. Merkittävimpien tarkastelujaksolle arvioitujen rakennusteknisten korjaustarpeiden arvioidaan kohdistuvan tarkastelujakson alkuosalla märkätiloihin sekä tarkastelujakson jälkimmäisellä osalla julkisivuihin ja vesikattoon. Raportin PTS-ehdotuksessa on ehdotettu erillisiä Ramboll Finland Oy 8 / 21

9 lisätutkimuksia, joiden avulla selvitetään rakenteiden korjaustarpeiden laajuutta ja ajoitusta sekä tarkennetaan niiden kustannusarviot. Pysäköinti- ja liikennealue on asfalttipintainen. Sitä on laajennettu jälkikäteen rakennuksen eteläpuolelle, jossa asfaltti on hyvässä kunnossa. Vanhemmilla osilla asfaltissa on yksittäisiä painumia ja halkeamia. Sen arvioidaan kuitenkin kestävän toimintakuntoisena seuraavan kymmenen vuoden ajan paikallisin kunnostustoimin. Sadevesikaivoja on piha-alueella silmämääräisesti arvioiden riittävästi pintavesien poistoon eikä niiden toiminnassa ole esiintynyt ongelmia. Rakennuksen ympärillä on nurmialueita, jotka on erotettu sokkelista kiviaineskaistalla. Kallistukset rakennukselta pois päin ovat loivat, mutta silmämääräisesti arvioituina riittävät. Rakennuksen pohjoissivulla lähellä julkisivua on myös runsaasti koivuja. Niistä irtoavat lehdet roskaavat sisäpihan siipiosien vesikattoja ja sadevesikouruja. Rakennuksen pohjoisjulkisivussa on myös alkavaa jäkäläkasvustoa, joka on todennäköisesti alkanut kasvaa koivujen takia. Sisäpihalla pensaat ovat kiinni ulkoseinissä ja lisäävät ulkoseiniin kohdistuvaa kosteusrasitusta. Puiden ja pensaiden karsimisiin on varauduttu PTS-ehdotuksessa pian. Rakennuspohja on salaojitettu. Haastatellun kiinteistöhuollon edustajan mukaan salaojakaivot ovat pysyneet puhtaina ja salaojaputkien päät näkyvillä. Viitteitä salaojien toimimattomuuteen ei havaittu myöskään kohdekierroksen yhteydessä. Salaojien toiminnan varmistamiseksi suositellaan järjestelmä kuvattavaksi ja tarvittaessa huuhdeltavaksi tarkastelujakson jälkimmäisellä osalla. Rakennus on perustettu pohjatutkimuksen ja rakenneleikkauskuvien perusteella maanvaraisesti hiekka- ja hiekkamoreenikerroksen varaan. Alapohjat ovat pääosin maanvaraista teräsbetonilaattaa, jonka alla on lämmöneristeenä polystyreenilevyä. Rakennusrunko koostuu betonipilareista ja -palkeista. Väli- ja yläpohjat ovat umpinaisia teräsbetoni- tai ontelolaattoja. Perustusten tai rakennusrungon kantavuuden alenemiseen viittaavia tekijöitä ei havaittu. Kellarin seinät ovat rakenneleikkauskuvien mukaisesti kantavia teräsbetoniseiniä, joiden ulkopinnassa on polystyreenilevy ja kaksinkertainen bitumisivelyeristys. Bitumisively on teknisen elinkaarensa päässä, mutta viitteitä sen toimintaongelmista ei havaittu. Pintakosteudenilmaisimella ei havaittu kohonneita kosteusarvoja, eikä kellarikerroksiin ole saadun tiedon mukaan tullut vettä kovillakaan sateilla. Maanvastaisten seinien vedeneristeen kunto suositellaan selvitettäväksi viimeistään tarkastelujakson jälkimmäisellä jaksolla erillisen kuntotutkimuksen avulla. PTSehdotukseen ei ole sisällytetty kustannusennustetta korjaustoimenpiteille, vaan mahdollinen korjaustarve, korjauskustannusennuste, toteutustapa ja ajoitus tulee tarkentaa kuntotutkimuksen tulosten perusteella. Ramboll Finland Oy 9 / 21

10 Ulkoseinät ovat teräsbetonirunkoisia ja julkisivupinnoiltaan tiiliverhoiltuja. Rungon ja tiiliverhouksen välissä on mineraalivillaa lämmöneristeenä. Rakenneleikkauskuviin ei ole merkitty tuuletusrakoa lämmöneristeen ja tiiliverhouksen väliin. Tuuletusraon puuttuminen vaikuttaisi haitallisesti rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan. Ulkoseinärakenteen tuulettamiseksi on kuitenkin jätetty joka kolmannen tiilen väliin alimmalle tiiliriville tuuletusraot. Tiilijulkisivussa havaittiin paikallisia vaurioita, kuten laastisaumojen rapautumista, tiilien halkeilua ja / tai runsasta kalkkihärmää mm.: sisäpihan kokoussalin itäseinustalla ikkunan yläpuolella sisäpihan saunaosastosiipeen johtavien portaiden vieressä kadun puolella sekä kokoushuoneen pohjoisseinustalla, jonka päälle on kiinteistöhuollon mukaan muodostunut talvisin jäätä, joka sulaessaan on vaurioittanut julkisivupintaa toimisto-osan keskimmäisen IV-konehuoneen eteläseinustalla saunaosaston itäpuolella rakennuksen eteläseinustalla alimmassa tiilirivissä Kalkkihärmä ja laastisaumojen rapautuminen voivat kertoa kosteuden haitallisesta liikkumisesta rakenteessa tai tuulettuvuuden puutteellisuudesta. Tiilijulkisivussa on myös rakennuksen pohjoisseinustalla jonkin verran jäkäläkasvustoa, mikä johtuu todennäköisesti lähellä rakennusta olevista koivuista. Liikuntasaumojen elastiset saumamassat ovat kovettuneita ja menettäneet täten tiiviyttään. Havaittujen vaurioiden perusteella on syytä teettää erillinen ulkoseinien kuntotutkimus korjaustarpeen, -kustannusarvion, -toteutustavan ja -ajoituksen määrittämiseksi. Vähintään tulee kunnostaa paikallisesti havaitut vauriokohdat, poistaa kasvusto julkisivupinnasta rakennuksen pohjoisseinustalla ja tiivistää liikuntasaumat elastisella saumamassalla. PTS-ehdotuksessa on alustavasti varauduttu mahdollisiin laajempiin korjauksiin kuntotutkimuksen tulosten perusteella. Kustannusennuste on hyvin alustava ja sitä tulee tarkentaa kuntotutkimuksen tulosten perusteella. Toimistokerrosten ja -huoneiden ikkunat ovat avattavia puuikkunoita, joiden sisemmässä puitteessa on kaksinkertainen umpiolasielementti ja ulommassa puitteessa yksinkertainen lasi. Ikkunat ovat ikäänsä nähden tyydyttävässä kunnossa, joskin esimerkiksi niiden energiatehokkuus on nykypäivän määräykset huomioiden melko heikko. Käyttäjien haastatteluiden perusteella ikkunoissa on esiintynyt yksittäisiä veto-ongelmia. Ikkunoiden vesipellit ovat maalattuja teräspeltejä. Niiden maalipinta on monessa kohdassa kulunut ja tummunut. Pellitysten liittymät ikkunasyvennykseen ovat epätiiviitä, mikä mahdollistaa sade- ja sulamisvesien pääsyn rakenteisiin. Käytävien ikkunat ovat kiinteitä metallirakenteisia kaksin- tai kolminkertaisella umpiolasielementillä varustettuja ikkunoita. Ne ovat tyydyttävässä kunnossa eikä viitteitä tiiveysongelmista havaittu. Tarkastelujakson jälkimmäisellä osalla on syytä kuitenkin varautua sekä puu- että metalli-ikkunoiden tiivistämiseen ja maalaamiseen tarvittavilta osin. Samalla maalataan Ramboll Finland Oy 10 / 21

11 vesipellitykset ja tiivistetään vesipeltien liittymät ikkunasyvennyksiin. Sokkelien päällä olevat vesipellit kunnostetaan vastaavasti. Sisäänkäyntien ovet ovat pääosin metallirakenteisia henkilöovia, joissa on kaksinkertaisilla umpiolasielementeillä varustetut valoaukot. Sisäpihan autotalleissa on neljä alumiinirakenteista nostoovea vuosimallia Varastojen, teknisten tilojen yms. ulko-ovet ovat maalattuja umpinaisia teräsovia. Kaikkiaan ulko-ovet ovat hyvässä kunnossa eikä niille arvioida kohdistuvan merkittäviä korjaustarpeita tarkastelujaksolla. Umpinaisten metalliovien maalaamiseen on kuitenkin syytä varautua katosten teräsosien kunnostusten yhteydessä. Toimisto-osan vesikatto on muodoltaan loiva pulpettikatto. Vesikatteena on kaksinkertainen bitumikermi, jonka päällä on singelikerros. Kermien alla on tuuletetussa ilmatilassa raakaponttilaudoitus sekä kattotuolirakenteet. Yläpohja on lämmöneristetty mineraalivillalla ja kannatettu ontelolaatalla. Tarkastusluukusta katselmoituna katteen alusrakenteet olivat kuivat ja ehjät ja tuuletustilan ilma raikasta. Katteen kallistukset vaikuttavat puutteellisilta ja kohdekäynnin aikaan vettä oli lammikoitunut muutamassa kohdassa kattokaivojen viereen. Bitumi on näkyviltä osiltaan paikoin lohkeillutta ja kuivunutta ja täten menettänyt tiiveyttään. Singelikerroksen päällä on jäkäläkasvustoa. Räystäspeltien maalipinta on kulunut, kallistukset puutteelliset ja liittymät sekä kiinnityskohdat epätiiviit. Toimisto-osan ja ilmanvaihtokonehuoneiden vesikattojen uusiminen on alustavasti arvioiden ajankohtaista viimeistään tarkastelujakson lopulla. Samalla tarkastetaan alapuolisten rakenteiden kunto rakenneavauksin ja varaudutaan korjaamaan mahdolliset vaurioituneet kohdat. Korjaustoimenpiteisiin ryhdyttäessä on otettava huomioon luvanvaraista korjausrakentamista koskevat energiatehokkuusmääräykset ja varauduttava yläpohjan lisäeristämiseen. Sisäpihan siipiosien ja katosten vesikatteet ovat konesaumattua peltiä. Peltikatteet ovat hyvässä kunnossa eikä vuoto-ongelmia ole esiintynyt. Sisäpihalla sijaitsevan kokoussalin katolle on muodostunut kiinteistöhuollon mukaan talvisin runsaasti jäätä, joka sulaessaan on vaurioittanut myös julkisivupintaa. Syy jään muodostumiseen tulee selvittää erillisen rakennesuunnittelun perusteella ja ongelman uusiutuminen estää esim. yläpohjan lisäeristämisellä tai ilmavuotojen tiivistämisellä. Korjaustapa, -tarve ja -kustannusennuste tulee tarkentaa erillisen suunnittelun perusteella. Peltikatteiden maalaamiseen ja laajempaan tiiviyden varmistamiseen varaudutaan tarkastelujakson jälkimmäisellä osalla. Kevyet väliseinät ovat pääosin levyrakenteisia ja pinnoiltaan maalattuja. Lattiapinnoitteena työtiloissa on pääasiassa muovimattoa tai linoleumia. Sisäpintarakenteet ovat pääosin melko ikääntyneitä, mutta siistissä kunnossa. Sisääntuloaulan ja pihasiiven saunatilojen pintarakenteet on uusittu hiljattain ja ne ovat hyvässä kunnossa. Kohdekierroksen yhteydessä ei todettu aistinvaraisesti eikä Ramboll Finland Oy 11 / 21

12 henkilökunnan haastatteluiden perusteella viitteitä sisäilman heikentyneestä laadusta. Kiinteistön märkätilat ovat rakenteiltaan pääosin alkuperäiset ja teknisen elinkaarensa päässä. Rakennepiirustusten mukaan vedeneristeenä on käytetty muovi- tai kumibitumimattoa 100 mm:n seinänostoin. Nykymääräyksiin verrattuna vedeneristyskyky on heikko. Märkätilojen (WC-tilat, pesuhuoneet, ullakon saunatilat, siivoushuoneet) pintarakenteiden ja vesieristeiden uusiminen on ajankohtaista lähivuosina. Siivoushuoneessa B004 kuivauskaapin kondenssiveden poistoletku tiputtaa vedet suoraan maanvastaista seinää vasten ja lattialle. Seinän maalipinta on hilseillyt ja märkä ja vesi lammikoituu lattialle matkalla lattiakaivolle. Kuivauskoneen kondenssivedenpoistoletkuun tulee asentaa jatke, jolla vedet ohjataan suoraan lattiakaivolle. Märkätilojen pintarakenteiden uusimisen yhteydessä tulee selvittää siivoushuoneen B004 maanvastaisen seinän kosteustekninen kunto rakenneavauksin tai kosteusmittauksella ja korjata mahdolliset vauriot tarvittavilta osin. Henkilöstöravintolan valmistuskeittiön pintarakenteet ovat tilan käyttötarkoitus ja hygieniavaatimukset huomioiden välttävällä tasolla. Pintarakenteiden ja vesieristeiden uusimiseen tulee varautua seuraavan kymmenen vuoden aikana. 1.3 LVIA-tekniikka Rakennuksen LVIA-tekniikka on pääosin rakennusajalta 1990-luvun alkupuolelta. Lämmönjakokeskus, termostaattiset patteriventtiilit sekä rakennusautomaatiojärjestelmä on uusittu viimeisen 5 vuoden aikana. Tiloihin on lisätty jäähdytystä pääosin vuosien välisenä aikana. LVI-tekniset järjestelmät ovat pääosin hyväkuntoisia ja niiden korjausten arvioidaan seuraavan 10 vuoden aikana painottuvan tavanomaisiin teknisten laitteiden ikääntymisestä aiheutuviin korjauksiin. Tarkastelujakson merkittävimpien korjaustarpeiden arvioidaan kohdistuvan ilmanvaihtokoneiden korjauksiin, ilmanvaihtokanavistojen puhdistukseen ja ilmamäärien tasapainottamiseen sekä jäähdytyslaitteiden uusimiseen. Vuoden 2014 lämmön kulutus alittaa vuosien aikana energiakatselmoitujen toimistorakennusten mediaanikulutuksen selvästi (25 %:lla). Käyttöveden kulutus alittaa vastaavan mediaanikulutuksen niukasti (7 %:lla). Rakennus on liitetty Etelä-Savon Energian kaukolämpöverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on rakennusajalta ja sen toiminnassa ei saatujen tietojen mukaan ole ollut merkittäviä ongelmia. Lämmönjakokeskuksessa on alkuperäiset paisunta-astiat, joiden uusimisen arvoidaan ikäperusteisesti olevan tarpeellista seuraavan 10 vuoden aikana. Sisäänkäyntien luona sekä autotallissa on kiertoilmakojeita, jotka on suositeltavaa puhdistaa säännöllisesti niiden toiminnan varmistamiseksi. Lämpö jaetaan tiloihin vesikiertoisen patteriverkoston avulla. Termostaattiset patteriventtiilit uusittiin pääosin muutama vuosi sitten. Pieni osa Ramboll Finland Oy 12 / 21

13 termostaattiventtiileistä on vanhoja ja uusimisen tarpeessa tarkastelujakson alkupuoliskolla. Lämmitysverkostoja ei saatujen tietojen mukaan tasapainotettu patteritermostaattien uusimisen yhteydessä. Tasapainotus on suositeltavaa toteuttaa energiankäytön tehostamiseksi ja sisäolosuhteiden parantamiseksi. Rakennus on liitetty Mikkelin Vesilaitoksen käyttövesi- ja viemäriverkostoihin. Käyttövesi- ja viemäriverkostot ovat pääosin rakennusajalta. 2. kerroksen saunatilan verkostot rakennettiin muutama vuosi sitten. Käyttövesi- ja viemärijärjestelmät ovat tyydyttävässä kunnossa eikä merkittäviä ongelmia ole esiintynyt. Verkostojen arvioidaan vaativan pienimuotoisia korjauksia tarkastelujakson loppupuoliskolla. Keittiön rasvavedet johdetaan kunnalliseen verkoston rasvanerotuskaivon kautta ja autotallin viemärivedet öljynerotuskaivon kautta. Erottimien automatiikkojen uusimiseen seuraavan 10 vuoden aikana varaudutaan. Rakennuksessa on perusvesipumppaamo. Vesikalusteet ovat pääosin alkuperäisiä/vanhoja, mutta toimintakuntoisia. Vesikalusteiden uusimisiin märkätilojen pintaremonttien yhteydessä varaudutaan (sisältyy rakenneosioon, kts. F6). Lisäksi vesikalusteita uusitaan tarvittaessa erikseen huoltotyönä. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla ja pääosin jäähdytyksellä varustettuna. Järjestelmä on suurelta osin alkuperäinen ja toimintakuntoinen. Toimistotilojen ilmanvaihtokoneissa on pyörivä lämmöntalteenotto, keittiö- ja ruokalatilojen koneessa nestekiertoinen lämmöntalteenotto ja 2. kerroksen saunatilan koneessa ristivirtalämmönsiirtimen avulla toteutettu lämmöntalteenotto. Joitain puhaltimia uusittiin ja puhaltimet varustettiin taajuusmuuttajaohjauksella muutamia vuosia sitten. Ilmanvaihtokoneiden korjauksiin seuraavan 10 vuoden aikana tulee varautua. Koneiden uusiminen on ajankohtaista vasta tarkastelujakson jälkeen. Erilliset poistoilmapuhaltimet ovat alkuperäisiä ja uusimisen tarpeessa tarkastelujakson alkupuoliskolla. Ilmanvaihtokanavistojen puhdistus ja tarvittaessa tilakohtaisten ilmamäärien säätö on suositeltavaa toteuttaa 10 vuoden välein toimistorakennuksissa. Jäähdytystä on lisätty tiloihin 2000-luvun aikana, pääosin vuosina Rakennuksessa on yhteensä 5 vedenjäähdytyskoneikkoa, joista vanhimman koneikon uusimisen arvioidaan olevan ajankohtaista tarkastelujakson loppupuolella. Keittiön kylmälaitteet ovat hyväkuntoisia, mutta niiden arvioidaan kuitenkin vaativan uusimista seuraavan 10 vuoden aikana. Jäähdytys jaetaan tiloihin pääosin tuloilman avulla. 1. kerroksen neuvottelutiloissa ja osassa 3. kerroksen C-osaa on lisäksi erillinen jäähdytysverkosto tilakohtaisella säädöllä varustettuna. Keittiö- ja ruokalatiloissa ei ole jäähdytystä. Tiloissa on muutamia jäähdytyslaitteita, jotka sisältävät vuoden 2015 alusta myös huollossa kiellettyä kylmäainetta R22. Laitteilla ei arvioida olevan käyttötarvetta ja ne suositellaan poistamaan rakennuksesta. Alkusammutukseen on varauduttu pikapalopostien ja Ramboll Finland Oy 13 / 21

14 käsisammuttimien avulla. Pikapalopostit ovat havaituilta osin toimintakuntoisia. Käsisammuttimien kahden vuoden välein tehtävät määräaikaistarkastukset on suoritettu asianmukaisesti. Kiinteistössä on keskitetty säätö- ja valvontajärjestelmä. Vuonna 2010 uusittuun järjestelmään (Desigo Insight) on liitetty kiinteistön talotekniset laitteet. Automaatiohälytykset välittyvät päivystävän huoltohenkilön puhelimeen. Järjestelmän ohjelmistopäivitys on suositeltavaa toteuttaa 3-5 vuoden välein. Rakennusautomaatiojärjestelmän korjauksiin tarkastelujakson loppupuoliskolla varaudutaan. 1.4 Sähkötekniikka Sähköjärjestelmät ovat pääosin rakennuksen alkuperäiseltä valmistumisvuodelta Vähäinen osa järjestelmistä, lähinnä 1. kerroksessa on uusittu 2010-luvulla. Sähköjärjestelmien yleiskunto on tyydyttävä eikä laajempia ja/tai välittömiä uusimistarpeita ole kuntokatselmuksen perusteella lähivuosina tiedossa. Koska alkuperäiset järjestelmät kuitenkin ovat yli 20 vuotta vanhoja, niin osa järjestelmistä on saavuttamassa teknisen käyttöikänsä lopun lähivuosina. Kustannuksiltaan merkittävin toimenpide-ehdotus, joka on sisällytetty PTS-ehdotukseen, on toimistotilojen alkuperäisten valaisimien uusiminen. Kiinteistö on liitetty energialaitoksen 0,4 kv pienjänniteverkkoon vuonna Sähkön pääjakelujärjestelmä käsittää nimellisvirraltaan 400 A pääkeskuksen ja noin 30 ryhmäkeskusta. Saneeratuissa saunatiloissa on uusi ryhmäkeskus, mutta muuten keskukset ovat alkuperäisiä vuodelta Keskukset ovat tyydyttäväkuntoisia ja niiden arvellaan sinänsä palvelevan vielä tarkastelujakson ajan, mutta koska esim. valaisimia esitetään uusittavaksi, kannattaa samalla uusia myös valaisimia syöttävät keskukset. Sähköpääkeskustilassa on pieni loistehon kompensointilaitteisto, joka näytti uudehkolta ja hyväkuntoiselta. Kellarissa on dieselkäyttöinen varavoimakone vuodelta 1992, joka palveli aikanaan käyttäjänä olleen poliisitoimen järjestelmiä. Varavoimakone ei ole enää käytössä. Vähäinen osa valaisimista, lähinnä 1. kerroksessa on uusittu viime vuosina käyttäjien tarpeiden mukaan. Muuten valaisimet ovat valtaosin alkuperäisiä vuodelta 1992 ja valaistus on toteutettu enimmäkseen perinteisillä T8-loisteputkivalaisimilla sekä erilaisilla pienloistelamppuvalaisimilla. Alkuperäiset valaisimet ovat säilyneet ikäisekseen melko hyväkuntoisina. Toimistotilojen osalta valaisimet ovat kuitenkin teknisesti vanhoja ja ne alkavat siltä osin olla uusimisen ja modernisoinnin tarpeessa. Toimistotilojen alkuperäisten valaisimien uusiminen on sisällytetty PTS-ehdotukseen tarkastelujakson jälkipuoliskolle. PTS-ehdotukseen on sisällytetty myös alkuperäisten ulkovalaisimien uusiminen. Turvavalaistusjärjestelmään kuuluvat poistumisteiden ovimerkkivalaisimet on pääosin uusittu luvuilla ja ne ovat hyväkuntoisia. Vähäinen osa ovimerkkivalaisimista on kuitenkin alkuperäisiä kuvaopasteettomia valaisimia, jotka eivät enää ole nykyvaatimusten mukaisia ja ne tulee uusia. Samalla olisi syytä Ramboll Finland Oy 14 / 21

15 uusia myös alkuperäinen turvavalaistuskeskus. Kohteessa on henkilöstöravintola keittiölaitteineen. Osa keittiölaitteista, kuten astianpesukone ja uunit, ovat uudehkoja ja osa on vanhempia. Lyhyehköstä käyttöiästä johtuen on odotettavissa, että ainakin osa keittiölaitteista joudutaan uusimaan tarkastelujakson aikana. Lisäksi toimistotilojen yhteydessä on pienkeittiöitä. Tehtyjen havaintojen mukaan pääosa eniten käytössä olevista laitteista, kuten jääkaapeista ja astianpesukoneista, on uusittu jossain vaiheessa. Pienkeittiölaitteet uusitaan tarpeen mukaan erikseen huoltotyönä eikä niiden mahdollisia uusimisia ole sisällytetty PTS-ehdotukseen. Rakennuksessa on kaksi saunaa, joissa kummassakin on sähkökiuas. Toisen saunan kiuas on uusi ja toinen on vanhahko. Kiukaat ovat saadun tiedon mukaan toimivia ja hyvin harvoin käytössä. Paikoitusalueella on runsaasti pistorasiakoteloita autolämmityksiä varten. Takapihan rasiakotelot ovat uudehkoja ja hyväkuntoisia, mutta vanhemman paikoitusalueen vastaavat ovat alkuperäisiä ja ne tulee uusia tarkastelujaksolla mikäli niille on käyttöä jatkossakin. Tilojen yleiskaapeloinnit tiedonsiirtoyhteyksiä varten ovat käyttäjäkohtaisia ja ne ovat osin luvun vaihteesta ja niitä on osin uusittu/laajennettu viime vuosina. Kohteessa on maanpäälliseen vastaanottoon perustuva yhteisantennijärjestelmä harava-antenneineen, vahvistin- ja verkkolaitteineen sekä antennipistorasioineen ja järjestelmä on harvakseltaan käytössä. Tiloissa on rikosilmoitusjärjestelmä, jonka laitteet ja asennukset ovat eri ikäisiä ja lisäksi on kulunvalvontajärjestelmä, joka on asennettu vuonna Järjestelmät ovat toimivia, mutta lyhyehköstä käyttöiästä johtuen niiden päivitykseen ja vähintään osittaiseen uusimiseen tulee varautua tarkastelujaksolla. 1.5 Siirtolaitteet Rakennuksessa on henkilöhissi (8h, 630 kg), joka on valmistumisvuodelta Hissi on vaihtelevassa käytössä ja tyydyttäväkuntoinen. Sille ei vielä ole tehty laajempia korjauksia. Koska varaosien saanti hankaloituu vuosi vuodelta yli 20 vuotta vanhalle hissille, tulee hissin peruskorjaukseen/modernisointiin varautua tarkastelujakson loppupuolella. Hissien huoltoja ja määräysten mukaisia tarkastuksia ei ole sisällytetty tämän kuntokatselmusraportin PTS-ehdotukseen. Ramboll Finland Oy 15 / 21

16 Jääkärinkatu 14, Mikkeli PTS-KORJAUSKUSTANNUSENNUSTE Kustannustaso 2015 Kuntokatselmuksen päätulokset on koottu alla olevaan taulukkoon ja kuviin. Arvioidut korjaustarpeet on esitetty kolmessa pääryhmässä: - Välittömät korjaustarpeet (2015) - Kuntoriskit ja korjaustarpeet 1-5 vuoden aikajänteellä ( ) - Kuntoriskit ja korjaustarpeet yli 5 vuoden aikajänteellä ( ) Tarkemmat tiedot koskien rakenne-, lvi-, automaatio- ja sähköteknisiä korjaustoimenpiteitä on esitetty seuraavilla sivuilla. PTS-korjauskustannusennuste Välittömät (2015) 1-5 vuoden aikajänteellä ( ) Yli 5 vuoden aikajänteellä ( ) 1000 (ALV 0%) 7 1 % % % Yhteensä ( ) % Keskimäärin ( ), ( /m2,kk) 1,40 Kerrosala (m²) Jakautuminen tekniikanaloittain: 1000 (ALV 0%) - Rakennustekniikka % - LVIA-tekniikka (ml. rak. automaatio) % - Sähkötekniikka % (ALV 0 %) Sähkötekniikka LVIA-tekniikka 0 Välittömät, 2015 Korjaustapeet Korjaustarpeet Kustannusten jakautuminen tekniikanaloittain vuosina Sähkötekniikka Rakennustekniikka Rakennustekniikka LVIA-tekniikka Copyright Ramboll Finland Oy

17 A. VÄLITTÖMÄT KORJAUSTARPEET (2015) Kustannustaso 2015 T-90 Rakenne / järjestelmä Korjaustoimenpide-ehdotus tai riski Kustannus 1000 (VAT 0%) 1. RAKENNUSTEKNIIKKA D6 Viherrakenteet Sisäpihalla ulkoseinässä ja koilliskulmalla betoniportaiden teräskaiteessa kiinni olevien pensaiden poistaminen ja lähimpänä rakennusta olevien koivujen kaataminen tai vähintään oksiminen / harventaminen. Julkisivupinnassa olevat köynnöskasvit sisäpihalla suositellaan myös poistettaviksi julkisivupintaan kohdistuvan kosteusrasituksen pienentämiseksi. F6 Tilojen pintarakenteet Siivoushuoneen B004 kuivauskoneen kondenssivedenpoistoletkuun tulee asentaa jatke, jolla vedet ohjataan suoraan lattiakaivolle. Yht: Rakennustekniikka yhteensä LVIA-TEKNIIKKA G12 Lämmönjakelu Kiertoilmakoneet tulee puhdistaa säännöllisesti niiden toiminnan varmistamiseksi. G41 Kylmäkoneistot Kellarissa ja vesikatolla on yhteensä kolme jäähdytyslaitetta, jotka sisältävät vuoden 2015 alusta myös huollossa kiellettyä kylmäainetta R22. Ainakin kellarin laite on poistettu käytöstä. Myöskään C-osan teknisiä tiloja palvelevilla kahdella laitteella ei vaikuta olevan käyttötarvetta. Laitteet on suositeltavaa poistaa tiloista. Huoltotyö 1 Yht: LVIA-Tekniikka yhteensä SÄHKÖTEKNIIKKA Yht: Sähkötekniikka yhteensä Total Total Välittömät korjaustarpeet (2015) yhteensä 7 Copyright Ramboll Finland Oy

18 B. KUNTORISKIT JA KORJAUSTARPEET 1-5 VUODEN AIKAJÄNTEELLÄ ( ) Kustannustaso 2015 T-90 Rakenne / järjestelmä Korjaustoimenpide-ehdotus tai riski Kustannus 1000 (ALV 0%) 1. RAKENNUSTEKNIIKKA D7 Päällysrakenteet Asfaltoidun liikenne- ja pysäköintialueen paikalliset painumien ja kallistusten korjaukset sekä halkeamien tiivistykset. 10 D7 Päällysrakenteet Kulkualueiden betonikiveyksillä olevien sammalkasvustojen poistaminen huoltotyönä. D7 Päällysrakenteet Liikenne- ja pysäköintialueiden ja viheralueiden välisten betonisten reunakivien kunnostaminen ja rikkoutuneiden ja puuttuvien kivien uusiminen. F12 Perusmuurit Sokkeleiden maanpäällisten osien yksittäisten halkeamien tiivistäminen pintabetonoinnilla, maalaaminen sekä elementtien välisten liikuntasaumojen tiivistäminen elastisella saumamassalla. Samalla poistetaan alkava kasvusto sokkelin ja kiviaineskaistan rajapinnasta. Huoltotyö 5 15 F31 Ulkoseinät Ulkoseinien kuntotutkimus korjaustarpeen, -kustannusarvion, - toteutustavan ja -ajoituksen määrittämiseksi. 5 F41 Yläpohja Syy sisäpihalla olevan kokoussalin katolle muodostuvaan jäähän tulee selvittää erillisen rakennesuunnittelun perusteella ja ongelman uusiutuminen estää esim. lisäeristämisellä tai ilmavuotojen tiivistämisellä. Korjaustapa, -tarve ja - kustannusennuste tulee tarkentaa erillisen suunnittelun perusteella. 10 F6 Tilojen pintarakenteet Märkätilojen (WC-tilat, pesuhuoneet, ullakon saunatilat, siivoushuoneet) pintarakenteiden ja vesieristeiden uusiminen pois lukien itäisen pihasiiven toisessa kerroksessa olevat uudet saunatilat. Samalla tulee selvittää siivoushuoneen B004 maanvastaisen seinän kosteustekninen kunto rakenneavauksin tai kosteusmittauksella ja korjata mahdolliset vauriot tarvittavilta osin. 100 F6 Tilojen pintarakenteet Asbestikartoitus. Valmistumisvuosi huomioiden asbestin esiintyminen rakennuksessa on mahdollista, joskin epätodennäköistä. Ennen mahdollisia kohteessa suoritettavia purkutöitä tulee teettää asbestikartoitus ja mikäli asbestia esiintyy, huomioida purkutöiden yhteydessä asbestipurun aiheuttamat vaatimukset... Rakennustekniikka yhteensä Copyright Ramboll Finland Oy

19 B. KUNTORISKIT JA KORJAUSTARPEET 1-5 VUODEN AIKAJÄNTEELLÄ ( ) Kustannustaso 2015 T-90 Rakenne / järjestelmä Korjaustoimenpide-ehdotus tai riski Kustannus 1000 (ALV 0%) 2. LVIA-TEKNIIKKA G13 Lämmönluovutus Tiloissa on vielä käytössä vähäinen määrä vanhoja termostaattiventtiilejä, joiden uusiminen on tarpeellista lähitulevaisuudessa. Saatujen tietojen mukaan lämmitysverkostoja ei tasapainotettu muutama vuosi sitten termostaattisten patteriventtiilien uusimisen yhteydessä. Verkostojen tasapainotus lähitulevaisuudessa on suositeltavaa energiankäytön tehostamiseksi ja sisäolosuhteiden parantamiseksi. G25 Vesi- ja viemärikalusteet Vesikalusteita uusitaan märkätilojen pintaremonttien yhteydessä sekä tarvittaessa erikseen huoltotyönä. G31 Ilmastointikoneet Ilmanvaihtokoneiden korjauksiin tarkastelujakson alkupuoliskolla tulee varautua. 10 Sis. F6 10 G31 Ilmastointikoneet Erilliset poistoilmapuhaltimet ovat teknisen elinkaarensa loppupuolella ja niiden uusimiseen lähitulevaisuudessa tulee varautua. G41 Kylmäkoneistot Vedenjäähdytyskoneikkoja on useita ja niiden arvioidaan vaativan korjauksia tarkastelujakson alkupuoliskolla J6 Rakennusautomaatiojärjest elmät Rakennusautomaatiojärjestelmän ohjelmistopäivitys ja pienimuotoisia automaatiokorjauksia. 3.. LVIA-tekniikka yhteensä SÄHKÖTEKNIIKKA H11 Aluejärjestelmät Alkuperäisten pylväsvalaisimien uusiminen. 4 H51 Ulkovalaisimet Alkuperäisten ulkoseinä- ja katosvalaisimien uusiminen. 6 H74 Turvavalaistusjärjestelmät Vanhan turvavalaistuskeskuksen sekä jäljellä olevien alkuperäisten kuvaopasteettomien poistumisteiden ovimerkkivalaisimien uusiminen. J52 Rikosilmoitusjärjestelmät Rikosilmoitusjärjestelmän osittainen uusiminen/päivitys lähivuosina... Sähkötekniikka yhteensä Total Korjaustarpeet lähitulevaisuudessa Total ( ) yhteensä Copyright Ramboll Finland Oy

20 C. KUNTORISKIT JA KORJAUSTARPEET YLI 5 VUODEN AIKAJÄNTEELLÄ ( ) Kustannustaso 2015 T-90 Rakenne / järjestelmä Korjaustoimenpide-ehdotus tai riski Kustannus 1000 (ALV 0%) 1. RAKENNUSTEKNIIKKA D7 Päällysrakenteet Varaudutaan betonilaatoitettujen jalankulkualueiden sekä sisäpihan betoniportaiden kunnostuksiin ja paikallisiin vauriokorjauksiin. D9 Ulkopuoliset rakenteet Pyöräkatosten ja sisäänkäyntikatosten kunnostaminen, kuten puu- ja teräsosien hionta ja maalaus sekä paikalliset vauriokorjaukset pois lukien rakennuksen kaakkoiskulmalla olevan uuden sisäänkäynnin rakenteet E43 Salaojat Salaojajärjestelmän kuvaus ja tarvittaessa huuhtelu järjestelmän toiminnan varmistamiseksi. F12 Perusmuurit Maanvastaisten seinien vedeneristeen kuntotutkimus. PTSehdotukseen ei ole sisällytetty kustannusennustetta korjaustoimenpiteille, vaan mahdollinen korjaustarve, - kustannusennuste, toteutustapa ja ajoitus tulee tarkentaa kuntotutkimuksen tulosten perusteella. F31 Ulkoseinät Varaudutaan mahdollisiin laajempiin korjauksiin kuntotutkimuksen tulosten perusteella. Vähintään kunnostetaan paikallisesti havaitut vauriokohdat ja poistetaan kasvusto julkisivupinnasta erityisesti rakennuksen pohjoisseinustalla ja tiivistetään liikuntasaumat elastisella saumamassalla. Kustannusennuste on hyvin alustava ja sitä tulee tarkentaa kuntotutkimuksen tulosten perusteella. F32 Ikkunat Sekä puu- että metalli-ikkunoiden tiivistäminen ja maalaaminen tarvittavilta osin. Samalla maalataan vesipellitykset ja tiivistetään vesipeltien liittymät ikkunasyvennyksiin. Sokkelien päällä olevat vesipellit kunnostetaan vastaavasti F33 Ulko-ovet Umpinaisten teräsulko-ovien hionta ja maalaus. 15 F41 Yläpohja Toimisto-osan ja IV-konehuoneiden yläpohjien vedeneristeiden, räystäspellitysten ja kattoikkunoiden uusiminen. Samalla tarkastetaan alapuolisten rakenteiden kunto rakenneavauksin ja varaudutaan korjaamaan mahdollisesti vaurioituneet kohdat. Korjaustoimenpiteisiin ryhdyttäessä on otettava huomioon luvanvaraista korjausrakentamista koskevat energiatehokkuusmääräykset ja varauduttava yläpohjan lisäeristämiseen. 150 F41 Yläpohja Varaudutaan peltikatteen maalaamiseen sekä kunnon erilliseen katselmointiin ja sen perusteella mahdollisesti tehtäviin kunnostustöihin, kuten paikallisiin katteen ja julkisivuliittymien tiivistyksiin sekä yläpohjavarusteiden kunnostuksiin / uusimisiin. F6 Tilojen pintarakenteet Henkilöstöravintolan keittiön pintarakenteiden ja vesieristeiden uusiminen. Samalla uusitaan toimistokerroksissa sijaitsevien pienkeittiöiden keittiökalusteet... Rakennustekniikka yhteensä Copyright Ramboll Finland Oy

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Koskenkylän päiväkoti Vanha Viipurintie 2, 07700 Koskenkylä

Koskenkylän päiväkoti Vanha Viipurintie 2, 07700 Koskenkylä 1510021096 15.9.2015 Loviisan kaupunki Koskenkylän päiväkoti Vanha Viipurintie 2, 07700 Koskenkylä Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO

Lisätiedot

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä

Teutjärven koulu Turkkilantie 167, Ruotsinkylä 1510021097 13.10.2015 Loviisan kaupunki Teutjärven koulu Turkkilantie 167, 07990 Ruotsinkylä Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs 1510021097 23.9.2015 Loviisan kaupunki Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt 16.12.2015 Senaatti-kiinteistöt Vuorikatu 24 00100 Helsinki Luottamuksellinen Ramboll Finland Oy PL 25, Säterinkatu 6, 02601 Espoo, SUOMI Puh. +358 20 755 611, Fax. +358 20 755 6201 Sisällysluettelo LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen yhteydessä olevat päiväkodit

PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen yhteydessä olevat päiväkodit ALKUPERÄINEN RAK. VUOSI LAAJENNUS / MERKITTÄVÄ PERUSPARANNUS 4. PÄIVÄKODIN TOIMIVUUS 5. TERVEELLISYYS / SISÄILMASTO 6. TURVALLISUUS YHTEENSÄ PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1.

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs

Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs 1510021097 7.10.2015 Loviisan kaupunki Isnäs koulujen ruokala Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Loviisan kaupunki Isnäs koulujen ruokala 1510021097

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko

Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko 1510021097 21.10.2015 Loviisan kaupunki Valkon koulu Pitkäniityntie 62, 07910 Valko Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3 Kohde ja sen sijainti Msk 2 Merisotilaankatu 2, 00160 Helsinki Katajanokka, kortteli 8015, tontti 2, tontin pinta-ala

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

MYYNTIESITE ASUNTO-OSAKKEEN HUUTOKAUPPA. Rivitalon päätyhuoneisto 4h+k+s Jyväskylässä Halssilassa KESKI-SUOMEN

MYYNTIESITE ASUNTO-OSAKKEEN HUUTOKAUPPA. Rivitalon päätyhuoneisto 4h+k+s Jyväskylässä Halssilassa KESKI-SUOMEN KESKI-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 52, Vapaudenkatu 54 40101 JYVÄSKYLÄ 19.08.2011 Puhelin 0100 86345, Telekopio 010 362 6771 Sähköposti keski-suomi.uo@oikeus.fi ASUNTO-OSAKKEEN HUUTOKAUPPA Rivitalon

Lisätiedot

Sarasuontie 5 90310 OULU

Sarasuontie 5 90310 OULU Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 6086 Sarasuon päiväkoti (5) OSOITE: Sarasuontie 5 9030 OULU KÄYTTÖTARKOITUS: päiväkoti,monitoimitalo KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA: Tuija Vanhala Puh. 044703 545 HOITAJA:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

Ruukin pikkukoulu Koulutie 4C, 07970 Ruotsinpyhtää

Ruukin pikkukoulu Koulutie 4C, 07970 Ruotsinpyhtää 1510021097 21.10.2015 Loviisan kaupunki Ruukin pikkukoulu Koulutie 4C, 07970 Ruotsinpyhtää Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y

DICKURSBY SKOLA. Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO IN S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y DICKURSBY SKOLA Urheilutie 4 01370 Vantaa KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 4.6.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4 95 555 01370

Lisätiedot

Valkon päiväkoti Valkolammentie 29, 07910 Valko

Valkon päiväkoti Valkolammentie 29, 07910 Valko 1510021096 30.9.2015 Loviisan kaupunki Valkon päiväkoti Valkolammentie 29, 07910 Valko Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Villekulla päiväkoti, Muumitalo Mariankatu 23 07900, Loviisa

Villekulla päiväkoti, Muumitalo Mariankatu 23 07900, Loviisa 1510018818 13.4.2015 Loviisan kaupunki Villekulla päiväkoti, Muumitalo Mariankatu 23 07900, Loviisa Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51 P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

Nallikarintie Oulu

Nallikarintie Oulu KUNTOTARKASTUSRAPORTTI Ravintola Nallikari Nallikarintie 90500 Oulu 17.6.2008 KUNTOTARKASTUS, Nallikarin ravintola 1(4) YHTEENVETO Perustiedot Tilaaja: Toimeksianto: Johan Alatalo/ Oulun kaupunki, tekninen

Lisätiedot