SISÄLLYS. N:o Valtion talousarvio vuodelle Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT."

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2010 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1186 Valtiontalousarviovuodelle Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna N:o 1186 Valtion talousarvio vuodelle 2011 Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i Ansio- ja pääomatuloverot i Yhteisövero i Korkotulojen lähdevero i Perintö- ja lahjavero i Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut i Arvonlisävero i Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero i Apteekkimaksut i Valmisteverot i Tupakkavero i Alkoholijuomavero i Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero i Energiaverot i Eräiden juomapakkausten valmistevero i HE 126/2010 HE 228/2010 EK 36/

2 3910 N:o Muut verot i Autovero i Varainsiirtovero i Arpajaisvero i Ajoneuvovero i Jätevero i Muut veronluonteiset tulot i Lästimaksut i Ratavero i Eräät viestinnän maksut i Lentoliikenteen valvontamaksu i Väylämaksut i Öljyjätemaksu i Muut verotulot i Osasto SEKALAISET TULOT i Ulkoasiainministeriön hallinnonala i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot i Oikeusministeriön hallinnonala i Tuomioistuintulot i Ulosottomaksut i Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot i Sisäasiainministeriön hallinnonala i EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan i Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot i Puolustusministeriön hallinnonala i Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot i Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista i Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot i Valtiovarainministeriön hallinnonala i Tullilaitoksen tulot i Kuntien osuudet verotuskustannuksista i Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista i Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista i

3 N:o Metallirahatulot i Siirto valtion eläkerahastosta i Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset i Vakuutusmaksut i Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot i Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen i Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot i Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala i Opintotukitoiminnan tulot i Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista i Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala i EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot i Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta i Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta i EU:lta saatavat muut tulot i Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta i Lihantarkastuksen toimintatulot i Kasvinjalostusmaksut i Vesioikeudelliset kalatalousmaksut i Tenojoen kalastuslupamaksut i Hirvieläinten metsästysmaksut i Viehekalastusmaksut i Kalastuksenhoitomaksut i Riistanhoitomaksut i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i Liikenneviraston tulot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot i Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala i Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot i Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista i Palkkaturvamaksujen palautukset i Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot i Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot i Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala i Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot i Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot i

4 3912 N:o Raha-automaattiyhdistyksen tuotto i Valtionapujen palautukset i Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot i Ympäristöministeriön hallinnonala i Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista i Siirto valtion asuntorahastosta i Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot i Muut sekalaiset tulot i Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista i Verotukseen liittyvät korkotulot i Siirrettyjen määrärahojen peruutukset i Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset i Muut sekalaiset tulot i Osasto KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET i Korkotulot i Korot valtion lainoista liikelaitoksille i Korot muista lainoista i Korot talletuksista i Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot i Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot i Osinkotulot ja osakkeiden nettomyyntitulot i Osuus valtion rahalaitosten voitosta i Osuus Suomen Pankin voitosta i Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset i Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset i

5 N:o Osasto LAINAT i Valtiolle takaisin maksettavat lainat i Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille i Muiden lainojen lyhennykset i Valtion nettolainanotto ja velanhallinta i Nettolainanotto ja velanhallinta i Tuloarvioiden kokonaismäärä:

6 3914 N:o 1186 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 21 euroa 21. EDUSKUNTA i Kansanedustajat i Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) i Eduskunnan kanslia i Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) i Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) i Eduskunnan oikeusasiamies i Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) i Ulkopoliittinen instituutti i Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Valtiontalouden tarkastusvirasto i Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eduskunnan muut menot i Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha) i Pääluokka TASAVALLAN PRESIDENTTI i Tasavallan presidentti i Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) i Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) i

7 N:o Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) i Tasavallan presidentin kanslia i Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) i Pääluokka VALTIONEUVOSTON KANSLIA i Hallinto i Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) i Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Omistajaohjaus i Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) i Poliittisen toiminnan avustaminen i Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) i Oikeuskanslerinvirasto i Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Muut menot i Kunniamerkit (arviomääräraha) i Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) i Pääluokka ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ulkoasiainhallinto i Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i

8 3916 N:o Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) i Kriisinhallinta i Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) i Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) i Lähialueyhteistyö i Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) i Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin osakepääoman korotuksesta i Kansainvälinen kehitysyhteistyö i Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle i Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) i Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) i Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) i Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) i Kurssivaihtelut (arviomääräraha) i Pääluokka OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ministeriö ja hallinto i Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Erityismenot (arviomääräraha) i Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) i

9 N:o Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Avustukset (kiinteä määräraha) i Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) i Tuomioistuimet ja oikeusapu i Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) i Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta i Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Syyttäjät i Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rangaistusten täytäntöönpano i Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) i Vaalimenot i Vaalimenot (arviomääräraha) i Pääluokka SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) i Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) i EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) i

10 3918 N:o Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) i Poliisitoimi i Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) i Rajavartiolaitos i Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) i Pelastustoimi ja hätäkeskukset i Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Erityismenot (arviomääräraha) i Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) i Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) i Maahanmuutto i Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) i Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) i Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) i Pääluokka PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Puolustuspolitiikka ja hallinto i Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) i Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Sotilaallinen maanpuolustus i Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) i Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) i

11 N:o Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) i Sotilaallinen kriisinhallinta i Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) i Kurssivaihtelut (arviomääräraha) i Pääluokka VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) i Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Verotus ja tullitoimi i Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) i Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) i Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) i Palvelut valtioyhteisölle i Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (arviomääräraha) i Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Senaatti-kiinteistöt i Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto i Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i

12 3920 N:o Valtion alue- ja paikallishallinto i Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) i Eläkkeet ja korvaukset i Eläkkeet (arviomääräraha) i Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) i Muut eläkemenot (arviomääräraha) i Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) i Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) i Ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha) i Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot i Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) i Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) i Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) i Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) i Valtionhallinnon kehittäminen i Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) i Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) i Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i Ahvenanmaan maakunnan tukeminen i Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) i Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) i Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) i Kuntien tukeminen i Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) i Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) i Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoimintaavustukset (arviomääräraha) i Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen i Energiaverotuki (arviomääräraha) i

13 N:o EU ja kansainväliset järjestöt i Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) i Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) i Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) i Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) i Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) i Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot i Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) i Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) i Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) i Pääluokka OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot i Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) i Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) i Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät avustukset (kiinteä määräraha) i Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) i Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) i Yleissivistävä koulutus i Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i

14 3922 N:o Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) i Ammatillinen koulutus i Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) i Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Aikuiskoulutus i Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) i Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) i Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) i Korkeakouluopetus ja tutkimus i Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3v) i Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) i Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) i Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) i Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) i Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan (kiinteä määräraha) i Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha) i

15 N:o Opintotuki i Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) i Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) i Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) i Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) i Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) i Taide ja kulttuuri i Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) i Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) i Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) i Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) i Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) i Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) i Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) i Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) i Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) i Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3v) i Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v) i Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) i

16 3924 N:o Liikuntatoimi i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) i Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) i Nuorisotyö i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) i Nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v) i Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) i Pääluokka MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) i Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) i Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) i Maaseudun kehittäminen i Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3v) i Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) i Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) i EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) i Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) i Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Maatalous i Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) i

17 N:o EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) i Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) i Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) i Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) i Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2v) i Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Elintarvikeketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) i Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) i Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) i Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v) i Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) i Eräät korvaukset (arviomääräraha) i Kala-, riista- ja porotalous i Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) i Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) i Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) i Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha) i Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) i Vesitalous i Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) i Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) i Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) i Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) i Metsätalous i Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012

Lisätiedot

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

Oma hallinto 200 vuotta

Oma hallinto 200 vuotta Oma hallinto 200 vuotta 2 Oma hallinto kansakuntaa rakentamaan Suomen hallinto kehittyi aluksi vuosisatoja osana Ruotsin valtakuntaa. Napoleonin sodat johtivat vuonna 1808 Suomen sotaan, Porvoon valtiopäiviin

Lisätiedot

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin: 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Telefaksi: 09 160 33123 Virallinen

Lisätiedot

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS. Valtionosuuspohjan yleinen rajaus. TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013

LUKIOKOULUTUS. Valtionosuuspohjan yleinen rajaus. TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 TÄYTTÖOHJE 1(9) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2013 LUKIOKOULUTUS Tällä kyselyllä kerätään valtion koulujen ja yliopistojen harjoittelukoulujen sekä järjestämisluvan saaneiden yksityisten koulutuksen

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle

Lisätiedot

MUVItyöryhmän. loppuraportti 3/2011

MUVItyöryhmän. loppuraportti 3/2011 MUVItyöryhmän loppuraportti Muiden kuin virastomuodossa hoidettavien valtion toimintojen alueellistamismahdollisuuksia selvittävän työryhmän raportti 3/2011 Hallinnon kehittäminen Muiden kuin virastomuodossa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 TAMPR Kirjausohje 2012 1 (51) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 Sisällysluettelo TULOSTILIT... 8 TOIMINTATUOTOT... 8 MYYNTITUOTOT... 8 MAKSUTUOTOT... 9 TUT JA AVUSTUKST...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 14.6.2007 N:o TM 0702 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA 2 Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1/2002 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-282-9 Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi Vuoden 2001 budjetointityöryhmän keskustelumuistio

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot