1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014"

Transkriptio

1 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013 vp) täydentämisestä HE 112/2013 vphe 193/2013 vpvavm 34/2013 vpek 33/2013 vp 1143/ SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta /2013 Valtion talousarvio vuodelle 2014 Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2014: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot Ansio- ja pääomatuloverot Yhteisövero Korkotulojen lähdevero Perintö- ja lahjavero Pankkivero Voimalaitosvero Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut Arvonlisävero Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero Apteekkimaksut Valmisteverot Tupakkavero Alkoholijuomavero Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero Energiaverot Eräiden juomapakkausten valmistevero HE 112/2013 HE 193/2013 VaVM 34/2013 EK 33/2013

2 2 1143/ Muut verot Autovero Varainsiirtovero Arpajaisvero Ajoneuvovero Jätevero Muut veronluonteiset tulot Lästimaksut Ratavero Eräät viestinnän maksut Lentoliikenteen valvontamaksu Väylämaksut Katsastustoiminnan valvontamaksu Öljyjätemaksu Muut verotulot Energiaviraston valvontamaksu Osasto SEKALAISET TULOT Ulkoasiainministeriön hallinnonala Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Oikeusministeriön hallinnonala Tuomioistuintulot Ulosottomaksut Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot Sisäasiainministeriön hallinnonala EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot Puolustusministeriön hallinnonala Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot Valtiovarainministeriön hallinnonala Tullin tulot Kuntien osuudet verotuskustannuksista Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

3 1143/ Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen eräät tulot Metallirahatulot Siirto valtion eläkerahastosta Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset Vakuutusmaksut Työturvallisuusmaksu Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala Opintotukitoiminnan tulot Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta EU:lta saatavat muut tulot Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta Kasvinjalostusmaksut Vesioikeudelliset kalatalousmaksut Tenojoen kalastuslupamaksut Hirvieläinten metsästysmaksut Viehekalastusmaksut Kalastuksenhoitomaksut Riistanhoitomaksut Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Liikenneviraston tulot Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Palkkaturvamaksujen palautukset Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot Raha-automaattiyhdistyksen tuotto

4 4 1143/ Valtionapujen palautukset Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot Ympäristöministeriön hallinnonala Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista Siirto valtion asuntorahastosta Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot Muut sekalaiset tulot Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista Verotukseen liittyvät korkotulot Siirrettyjen määrärahojen peruutukset Muut sekalaiset tulot Osasto KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET Korkotulot Korot valtion lainoista liikelaitoksille Korot muista lainoista Korot talletuksista Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot Osuus valtion rahalaitosten voitosta Osuus Suomen Pankin voitosta Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset Osasto LAINAT Valtiolle takaisin maksettavat lainat Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille Muiden lainojen lyhennykset Valtion nettolainanotto ja velanhallinta Nettolainanotto ja velanhallinta

5 1143/ Tuloarvioiden kokonaismäärä:

6 6 1143/2013 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 21 euroa 21. EDUSKUNTA Kansanedustajat Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) Eduskunnan kanslia Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) Eduskunnan oikeusasiamies Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) Ulkopoliittinen instituutti Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Eduskunnan muut menot Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) Pääluokka TASAVALLAN PRESIDENTTI Tasavallan presidentti Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha)

7 1143/ Tasavallan presidentin kanslia Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) Pääluokka VALTIONEUVOSTON KANSLIA Hallinto Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha) Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v) Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta (siirtomääräraha 3 v) Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Omistajaohjaus Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) Poliittisen toiminnan avustaminen Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) Oikeuskanslerinvirasto Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Muut menot Kunniamerkit (arviomääräraha) Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) Pääluokka ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Ulkoasiainhallinto Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)

8 8 1143/ Kriisinhallinta Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) Kansainvälinen kehitysyhteistyö Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v) Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Kurssivaihtelut (arviomääräraha) Pääluokka OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Ministeriö ja hallinto Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) Erityismenot (arviomääräraha) Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Avustukset (kiinteä määräraha) Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) Tuomioistuimet ja oikeusapu Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomäärä-- raha 2 v) Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

9 1143/ Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Syyttäjät Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Rangaistusten täytäntöönpano Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) Vaalimenot Vaalimenot (arviomääräraha) Pääluokka SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallinto Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v) Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v) EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v) Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha) Poliisitoimi Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

10 / Rajavartiolaitos Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Erityismenot (arviomääräraha) Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) Maahanmuutto Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha) Pääluokka PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Puolustuspolitiikka ja hallinto Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Sotilaallinen maanpuolustus Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) Sotilaallinen kriisinhallinta Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) Kurssivaihtelut (arviomääräraha) Pääluokka VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallinto Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

11 1143/ Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v) Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v) Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v) Verotus ja tullitoimi Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Takaisin maksetut verot (arviomääräraha) Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) Autoveron vientipalautus (arviomääräraha) Palvelut valtioyhteisölle Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha) Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirtomääräraha 2 v) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v) Senaatti-kiinteistöt Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Valtion alue- ja paikallishallinto Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

12 / Eläkkeet ja korvaukset Eläkkeet (arviomääräraha) Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) Muut eläkemenot (arviomääräraha) Vahingonkorvaukset (arviomääräraha) Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha) Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha) Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha) Valtionhallinnon kehittäminen Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tietojärjestelmien tietoturvallisuus ja varautuminen (siirtomääräraha 3 v) Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) Kuntien tukeminen Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v) Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha) Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v) Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen Energiaverotuki (arviomääräraha)

13 1143/ EU ja kansainväliset järjestöt Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha) Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot Pankkiveron tuoton käyttö (siirtomääräraha 3 v) Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha) Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v) Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) Pääluokka OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v) Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Eräät avustukset (kiinteä määräraha) Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) Yleissivistävä koulutus Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

14 / Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) Ammatillinen koulutus Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Aikuiskoulutus Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) Nuorten aikuisten osaamisohjelma (arviomääräraha) Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) Korkeakouluopetus ja tutkimus Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v) Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v) Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha) Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

15 1143/ Opintotuki Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha) Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) Taide ja kulttuuri Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha) Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v) Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha) Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Valtionosuudet museoille (arviomääräraha) Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha) Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha) Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha) Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v) Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v) Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)

16 / Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) Liikuntatoimi Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha) Nuorisotyö Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v) Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v) Pääluokka MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallinto Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) Maaseudun kehittäminen Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v) Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v) Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) Maatalous Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)

17 1143/ EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v) Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v) EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomäärä- raha 2 v) Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) Eräät korvaukset (siirtomääräraha 2 v) Kala-, riista- ja porotalous Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v) Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha) Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) Vesitalous Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) Metsätalous Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v) Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v) Eräät korvaukset (arviomääräraha)

18 / Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v) Metsähallitus Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) Pääluokka LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallinto ja toimialan yhteiset menot Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) Liikenneverkko Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v) Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v) Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v) Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)

19 1143/ Liikenteen viranomaispalvelut Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomäärä- raha 2 v) Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v) Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha) Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v) Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v) Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v) Tutkimus Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Pääluokka TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallinto Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Siviilipalvelus (arviomääräraha) Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

20 / Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v) Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) Palkkaturva (arviomääräraha) Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

21 1143/ Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Energiapolitiikka Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Energiatuki (arviomääräraha) LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) Kioton mekanismit (arviomääräraha) Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) Kotouttaminen Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) Pääluokka SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallinto Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

22 / Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v) Valvonta Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) Tutkimus- ja kehittämistoiminta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha) Lapsilisät (arviomääräraha) Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) Sotilasavustus (arviomääräraha) Asumistuki (arviomääräraha) Elatustuki (arviomääräraha) Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha) Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha) Työttömyysturva Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) Sairausvakuutus Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v) Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

23 1143/ Eläkkeet Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha) Veteraanien tukeminen Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) Rintamalisät (arviomääräraha) Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v) Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha) Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)

24 / Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v) Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) Raha-automaattiyhdistyksen avustukset Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) Pääluokka YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA Ympäristöhallinnon toimintamenot Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v) Ympäristön- ja luonnonsuojelu Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha) Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)

25 1143/ Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v) Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v) Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v) Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v) Siirto valtion asuntorahastoon Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) Pääluokka VALTIONVELAN KOROT Valtionvelan korko Valtionvelan korko (arviomääräraha) Muut menot valtionvelasta Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) Määrärahojen kokonaismäärä: