Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä"

Transkriptio

1 D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 1/2013 Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä

2 SISÄLLYSLUETTELO Centria luottaa automatisoituun Optimaan 4 Ajankohtaista 6 Animaatiot elävöittävät FCG:n verkkokursseja 7 Vaisala panostaa koulutukseen 8 Ratkaisut ja palvelut 11 s. 4 s. 8 Kansikuva: Vuosittainen Optima-päivä keräsi noin 80 verkkooppimisen asiantuntijaa Turkuun lokakuun alussa. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna yhteistyössä Verkkoja kokemassa seminaarin kanssa. Ohjelmassa kuultiin mm. Optiman käytöstä työharjoittelun ohjaamisen tukena sekä tavoista yhdistää sosiaalisen median työkaluja Optiman kanssa. Esityksissä kuultiin myös Centria-ammattikorkeakoulun ja Vaisala Oyj:n kokemuksia Optiman käyttöönotosta ja yhteistyöstä Discendumin kanssa. Näistä case-tarinoista voit lukea lisää tästä lehdestä. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille! 2 D-Mail 1/2013

3 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Verkossa opiskellaan elämää varten Työelämän muutokset asettavat monia haasteita koulutusorganisaatioille ja yrityksille. Kerran hankittua pätevyyttä tai ammattitaitoa joudutaan päivittämään, tai työuran aikana kouluttaudutaan täysin uusille aloille. Myös vaatimukset olemassa olevan osaamisen ylläpitämiseksi voivat olla kovia. Yhteiskunnallinen tilanne tuo muutoksia myös verkko-oppimiseen ja -opetukseen. Enää koko ikäluokka ei etene samaa polkua, vaan oppijoiden täytyy löytää omat väylänsä ja organisaatioiden pitää pystyä tukemaan eri vaiheissa olevia opiskelijoita ja työntekijöitä. Elinikäisen oppimisen tukeminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi. Verkkoopetuksen kehittämisessä on tarpeen tarkastella laajempia tavoitteita kuin yksittäisiä kursseja ja oppimistilanteita. Viime aikoina julkisessa keskustelussa on tuotu esiin näkemys, että verkko-oppimisen kulttuuri ei ole Suomessa aivan niin kehittynyttä kuin se voisi olla. On esitetty haasteena se, että meillä on sekä teknologista että pedagogista osaamista, mutta ei riittävästi rohkeutta ottaa uusia menetelmiä käyttöön. Keskustelu johtaa helposti lopputulokseen, jossa vastakkain asetetaan perinteisiksi koetut verkko-oppimisympäristöt ja uudet tulokkaat, avoimet ympäristöt ja työkalut. Yksinkertaistamisella jätetään huomiotta se, kuinka verkko-oppimisjärjestelmät kehittyvät jatkuvas- ti ja toimivat saumattomasti uusien yhteisöllisten työkalujen kanssa. Oppimisympäristöt tukevat pedagogisia malleja monella tavoin, eivätkä toimi ainoastaan mekanistisen oppimiskäsityksen toisintajina ja valmiiksi annettujen sisältöjen jakelukanavina. Uusien innovaatioiden kautta pyrimme herättämään käyttäjiämme huomaamaan vanhan tutun verkkoympäristön monet mahdollisuudet. Hyvinä esimerkkeinä ovat mm. Videochat ja Kooste-objekti, jotka auttavat oppijoita toimimaan aidosti yhdessä ja kokoamaan omaa oppimistaan yhteen paikkaan. Muista työkaluista esimerkiksi 360-arviointi tukee esimiestyön ja henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita erittäin käytännönläheisellä tavalla. Hyvänä esimerkkinä uudenlaisesta verkko-oppimisen muodosta käy myös eportfolio-palvelu Kyvyt.fi. Sen avulla voi kehittää elinikäisen oppimisen kulttuuria jo osana opintoja ja myöhemmin työelämässä. Palvelu on luonteva lisä sekä oppilaitosten että yritysten tietoverkoissa tapahtuvalle oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle. Vaikka oppiminen tapahtuu enenevässä määrin oppijalähtöisesti ja yhteisöissä, tarvitaan yhä edelleen myös luotettavia ja tietoturvallisia välineitä oppimisen seurantaan ja arviointiin. Tarvitaan myös taitoa tehdä uutta rikkomatta vanhaa. Oma tapamme on tuoda organisaatioihin toimintatapoja, jotka aidosti tukevat muuta toimintaa ja ovat strategisesti kestäviä. Vain näin syntyy kokonaisuus, joka on motivoiva oppijoille, vaivaton hallita ja kustannustehokas ylläpitää. Tätä viestiä vahvistavat myös asiakastarinat, joita löydät sekä tästä lehdestä että verkkosivuiltamme. Toivomme teidän jatkossakin jakavan kanssamme signaaleja ilmiöistä ja kehitysajatuksista, jotka nousevat arjestanne. Eri elementtejä yhdistelemällä jokainen voi löytää ja kehittää omat tapansa tukea elinikäistä oppimista. Eric Rousselle toimitusjohtaja ja koko Discendumin väki D-Mail 1/2013 3

4 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 1 Jarmo Kauppinen ja Jukka Uusimäki, Centria ammattikorkeakoulu: Centria luottaa automatisoituun Optimaan Optima täytti sekä tietohallinnon että opettajien tarpeet Centria ammattikorkeakoulussa Keski-Pohjanmaalla. Erityisesti integraatiot ja käyttäjätunnistuksen automatisoinnin menetelmät olivat keskeisessä roolissa, kun valintaa kokonaisvaltaisesta oppimisen hallintajärjestelmästä tehtiin.

5 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 1 Tavallisen opiskelijan näkökulmasta tilanne ennen Optimaa näyttäytyi sekavana. Käytössä oli useita eri aikoina käyttöön otettuja ja eri tarkoituksia palvelevia järjestelmiä, jotka eivät keskustelleet keskenään. Keväällä 2011 Centrian tietohallinto ja Tulevaisuuden eoppia -hanke päättivät selvittää vaihtoehtoja järjestelmälle, joka tukisi opetusta kokonaisvaltaisesti. IT-päällikkö Jarmo Kauppisen ja IT-suunnittelija Jukka Uusimäen mukaan reunaehdot olivat selvät. Haussa oli yksi alusta, joka täyttäisi sekä IT-ihmisten että opetushenkilökunnan vaatimukset. Sen tuli olla ylläpidetty SaaS-palvelu, sillä omia resurssejamme ei riittäisi ympärivuorokautiseen valvontaan. Lisäksi alustan tuli olla integroitavissa opintohallinnon WinhaPro-järjestelmään, sekä pystyttävä autentikoimaan kolmesta eri lähteestä sisäänkirjautuvat opiskelijat, Kauppinen ja Uusimäki kertaavat. Yhteinen sävel Discendumin kanssa löytyi nopeasti Selvitetyistä vaihtoehdoista Optima täytti Centrian tietohallinnon ehdot parhaiten ja oli myös pedagogisesti monipuolisin valinta. Yhteistyö Discendumin kanssa järjestelmän käyttöönoton suunnittelussa ja toteutuksessa oli alusta asti sujuvaa. Käytyämme Oulussa keskustelemassa Ericin ja muiden kanssa olimme vakuuttuneita siitä asiantuntijuudesta, jota Discendum osoitti tilannettamme kohtaan, Jarmo Kauppinen kertoo. Niin sanottu Proof of Concept pilotti käynnistettiin syksyllä Pilotin tulosten jälkeen Centrian organisaatio näytti Optimaan siirtymiselle vihreää valoa, jonka myötä alkuvuodesta 2012 käynnistettiin käyttöönotto koko ammattikorkeakoulun tasolla. Optima on ollut käytössä syksystä 2012 lähtien kaikessa opetuksessa ja saanut positiivista palautetta sekä opettajilta että opiskelijoilta. Tärkeänä on koettu se, että oppimisympäristö on ollut tarkoituksenmukainen kaikentasoisille käyttäjille pedagogisesta taustasta ja osaamistasosta riippumatta. Automatisointi vie käyttäjät oikeisiin paikkoihin Optimaan luodaan automaattisesti käyttäjätunnukset eri väylien kautta ilmoittautuneille opiskelijoille ja lisäksi opiskelijat liitetään ryhmiin sekä opetusyksikön että saapumisryhmän mukaan. Käyttäjille tulee automaattisesti autentikointilähde opiskelijatyypin mukaan: Centrian omille opiskelijoille oma LDAP, Virtuaaliammattikorkeakoulun opiskelijoille HAKA-tunnistautuminen ja avoimen ammattikorkeakoulun suunnasta tulijoille Optiman sisäinen tunnus. Optimaan luodaan työtilat jokaiselle opintojaksototeutukselle automaattisesti ja liitetään niihin opiskelija- ja opettajajäsenet. Käyttäjien poistaminen ja työtilojen arkistointi tehdään niin ikään automaattisesti. Positiivisten kokemusten jälkeen Kauppisen ja Uusimäen seuraavina askelmerkkeinä on esimerkiksi Koulutusväylä-hankkeen tukeminen. Hankkeen tavoitteena on muun muassa parantaa opetuksen joustavuutta ja saavutettavuutta Centria ammattikorkeakoulun toimintaalueella. Myös Kyvyt.fi eportfoliopalvelun käyttöönotto kiinnostaa centrialaisia. Yhdessä Koulutusväylä-hankkeen kanssa Kyvyt.fi voisi rakentaa elinikäisen oppimisen mallia, jossa oman osaamisen kehittymistä voi rakentaa jo lukiossa ja säilyttää tuotoksensa myöhempää oppimista varten, kuten ammattikorkeakouluun siirryttäessä, Kauppinen ja Uusimäki kaavailevat. Keskitetyllä ratkaisulla tehokkuutta koulutusten hallintaan. D-Mail 1/2013 5

6 DISCENDUMIN AJANKOHTAISET helppokäyttöinen, toimiva alusta hyvä kun on työtilaan integroitu Videochat tuo oppijat, ohjaajat ja tiimit yhteen Optimassa Videochat on Optiman uusi ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat olla toisiinsa yhteydessä reaaliaikaisen kuvan ja äänen avulla. Toimintatapana voi olla joko useamman käyttäjän yhteinen videoneuvottelu tai vaihtoehtoisesti videoluento, jossa yksi luennoi ja muut osallistujat ovat vain kuuntelijoina. Videochatin osallistujat voivat jakaa toisilleen ennalta linkitettyjä materiaaleja, sekä viestiä myös tekstichatin ja kirjoitustyökalun avulla. kaiken kaikkiaan, hieno lisä Optimaan! Varsinaisen tuotekehitysvaiheen jälkeen Videochatin pilotointi tapahtui läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa syksyn 2012 aikana. Kaikkiaan 33 organisaatiota tarttui mahdollisuuteen kokeilla Videochatin käyttöä ja antaa Discendumille arvokasta palautetta sen jatkokehitystä varten. Videochat onkin yksi vuodenvaihteen Optima-päivityksen helmistä. Discendumin asiakkaiden tyytyväisyys pysyvästi korkealla tasolla Discendum Oy:n joka toinen vuosi teettämä asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin lokakuussa Asiakkailta pyydettiin arviota tyytyväisyydestä eri tekijöihin asteikolla 1-6, jossa 6 on Erinomainen. Kaikkien osa-alueiden keskiarvoksemme muodostui Tämä on selvästi toimialan keskiarvon (4.29) yläpuolella. Vuoden 2010 kyselyyn verrattuna yhdelläkään osa-alueella ei havaittu suuria poikkeamia. Pidämme tätä osoituksena siitä, että Discendum Oy pystyy toiminnassaan ylläpitämään johdonmukaista laatutasoa vuodesta toiseen. Korkeimmat arvosanat saimme jälleen soveltuvuudesta pitkäaikaiseen yhteistyöhön, kyvystämme hoitaa pitkäjänteistä asiakassuhdetta sekä henkilöstömme ammattitaidosta. TAPAHTUMIA 2013 Valtakunnallinen Kyvyt.fi-seminaari Hämeenlinnassa, yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Ohjelma julkistetaan Kyvyt.fi:ssä viimeistään tammikuussa Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) konferenssi Hämeenlinnassa. Osallistu workshop-tapaamisiimme tai kohtaa Discendumin asiantuntijat tuttuun tapaan messuosastollamme! Poimi ajankohtaiset uutisemme osoitteesta Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille ja meille palautetta antaneille! 6 D-Mail 2012

7 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 2 Pekka Etelälahti, FCG Koulutus ja konsultointi Oy: Animaatiot elävöittävät FCG:n verkkokursseja FCG Koulutus ja konsultointi Oy on Suomen suurimpia monialaisia koulutus- ja konsulttiyrityksiä. Verkkokurssien järjestämisessä yhteistyö Discendumin kanssa aloitettiin Optimalla jo yli vuosikymmen sitten. Tällä hetkellä erilaisia verkkokursseja on kolmisenkymmentä. Vuosina on toteutettu yli 120 kurssia, joiden aiheet liittyvät esimerkiksi talouteen, palkka- ja palvelussuhdeasioihin ja kunnallishallinnon perusteisiin. Syksyllä 2011 FCG:n Optimaan tehtiin ulkoasuun liittyviä uudistuksia ja samalla verkkoympäristön käyttötapoja yhdenmukaistettiin. Hankkeen yhteydessä heräsi ajatus uudistaa myös Optiman kautta käytettävien verkkokurssien sisältöjä ja ulkoasua. Tämän osa-alueen pilottiprojektiksi valikoitui Tilinpäätöksen lukutaito verkkokurssi. Halusimme kehittää verkkokoulutustamme ja sen toteuttamistapoja. Animaatio vaikutti hyvältä tavalta viedä koulutuksia monipuolisempaan ja oppijaa kiinnostavampaan suuntaan. Talouden ja laskentatoimen verkkokursseilla animaatiot toimivat mielestäni erityisen hyvin harjoitusten tekemisessä ja orientaatiorungon esittämisessä, kertoo koulutuspäällikkö Pekka Etelälahti. Moni saattaa suhtautua kirjanpitoon ja tilinpäätöksiin hieman vaikeana aiheena. Animaatioiden ja puhutun äänen avulla prosessit tehtiin näkyviksi ja helpommin ymmärrettäviksi. Esimerkiksi erilaiset kirjaustapahtumat on palasteltu eri vaiheisiin käyttäen aikajana- ja prosessielementtejä. Pilottikurssilla kirjanpidon yleisiä periaatteita esittelevän jakson lopussa oleva testi on toteutettu raahausanimaationa, jossa oppija siirtää vastauksia hiiren avulla oikeisiin paikkoihin. Kurssin uudistaminen vietiin läpi noin kuukauden aikana elo-syyskuussa 2012 yhteistyössä Flumine Oy:n kanssa. Käsikirjoitusvaiheen työskentely Fluminen kanssa sujui mukavasti. Kurssiin oli jo olemassa opetusmateriaalia, jossa olin itse lähestynyt asiaa samantyyppisesti äänen ja liikkuvan kuvan avulla. Workshopien avulla ja uuden työkalun mahdollisuuksiin tutustuttuani pystyin jalostamaan oppimissisältöjä ja niiden esitystapoja uusilla tavoilla, kertoo Etelälahti. Valmiit animaatiot talletetaan Optiman materiaalivarastoon, mikä mahdollistaa toteutettujen modulien hyödyntämisen uusilla kursseilla. Verkkokurssien monistettavuus ja keskitetty ylläpito säästävät jatkossa sekä kustannuksia että kouluttajien aikaa. Lisäksi projektin aikana käytetyt mallipohjat ja käsikirjoitusrunko soveltuvat käytettäväksi tulevissa multimediatuotannoissa. Ne paitsi nopeuttavat itse käsikirjoituksen työstämistä, myös säilyttävät eri kurssien ulkoasun ja käyttölogiikan yhtenäisenä. FCG:llä nähdäänkin mahdollisuuksia animaatioiden käytön lisäämiselle myös jatkossa. D-Mail 1/2013 7

8 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 3 Kaisa Vilhunen ja Sirpa Kuusirati, Vaisala Oyj Vaisala panostaa koulutukseen Maailman johtava meteorologian ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava Vaisala Oyj päätti vuosi sitten syksyllä siirtyä Sää-liiketoimintayksikön myyntiorganisaation koulutuksessa verkko-oppimiseen.

9 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 3 Kyseisellä myyntiorganisaatiolla on 19 eri toimipaikkaa Bostonista Melbourneen. Tästä syystä koulutusten järjestäminen on ollut kallista ja vienyt paljon aikaa. Verkko-oppiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta ja kustannustehokasta. Ensi tapaamisesta lähtien Discendumin väki ymmärsi tarpeemme ja lähtökohtamme. Optiman helppokäyttöisyys ja alustan skaalautuvuus sekä mahdollisuus tuottaa itse verkko-oppimismoduleja painoivat merkittävästi valinnassamme. Lisäksi Discendumin vakaa taloudellinen tilanne, panostaminen oppimisympäristön jatkuvaan kehittämiseen ja toimiva yhteistyö sisältöjä tuottavan Flumine Oy:n kanssa painoivat vaakakupissamme. Huolellisen valintaprosessin jälkeen päädyimme siis valitsemaan toimittajaksi Discendumin, kertoo Vaisalan koulutusasiantuntija Kaisa Vilhunen. Myynnin kompetenssikehitys nähdään Vaisalassa erittäin tärkeänä ja siksi verkko-oppimista lähdettiin pilotoimaan juuri myyntiorganisaatiossa. Uudet tuotteet ja myyntityön kehittäminen aiheuttavat aina koulutustarpeita. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin eli olemme olleet tyytyväisiä valintaamme. Toiveitamme kuunneltiin käyttöönottoprojektin aikana ja saimme muokattua Optimasta näköisemme verkko-oppimisalustan. Lisäksi erilaisiin pulmatilanteisiin löytyi aina nopeasti ratkaisu, Vilhunen kehuu. Vilhunen uskoo verkko-oppimisen kehittyvän tulevaisuudessa jatkuvasti yhteisöllisempään ja käyttäjälähtöisempään suuntaan. Tällöin oppiminen perustuu yhä enemmän käyttäjän arkipäivässään kohtaamiin haasteisiin. projektiohjauksen lisäksi siihen, että asialle oli määritetty selkeä omistajuus talon sisältä. Sekä itse projektia että Optiman hallinnointia ja sisällöntuotantoa varten oli varattu riittävästi resursseja, valottaa Kuusirati. Koska verkko-oppiminen oli Vaisalassa uutta, asiaa lisäksi myytiin henkilöstölle aktiivisesti. Sitouttamisessa onnistuttiin jakamalla tietoa hankkeen etenemisestä usein ja eri viestintäkanavien kautta. Myyntityössä on tunnettava tuotteet, sisäiset prosessit ja muut myyntityön kannalta tärkeät työkalut, joten jatkuvalle kehittymiselle ja kouluttautumiselle on tarvetta. Olemmekin tällä hetkellä tuottaneet jo 12 erilaista verkko-oppimismodulia myynnin tarpeisiin ja sisällön tuotanto jatkuu edelleen, Vilhunen sanoo. Optimasta tuli näköisemme verkko-oppimisalusta Optiman käyttöönotto Vaisalassa vietiin tehokkaasti ja täysin aikataulussa läpi. Projektipäällikkönä Discendumin puolella toimi Katri Wikström, jonka pätevyys oli yksi kriteereistä, kun Vaisala lähti vertaamaan oppimisalustan tarjoajia. Organisaation onnistumisen ja innostamisen kulmakivet Optima-päivässä hankkeesta puheenvuoron pitänyt Sirpa Kuusirati, Head of Sales Operations, arvioi projektin olleen oppimiskokemus itsessään. Se, että Optima saatiin meille kolmessa kuukaudessa kiireisen työsesongin aikana perustui tarkan Nyt tarjotaan oppimista ajasta ja paikasta riippumatta Organisaation sisäisen sponsorin löytäminen mahdollisti sen, ettei sovituista tavoitteista lipsuttu. Alkuvaiheen valintaprosessiin panostaminen maksoi vaivan, koska pystyimme sen aikana selkeästi kuvaamaan tarpeemme ja tavoitteemme verkkooppimisen käyttöönotolle ja siitä saatavalle lisäarvolle, Kuusirati kertoo. D-Mail 1/2013 9

10 RATKAISUT JA PALVELUT Joustavat verkkoratkaisut oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen Oli kyse sitten projekti- tai työryhmätyöskentelyn tukemisesta, laajojen oppimishankkeiden toteuttamisesta, uusien työntekijöiden perehdyttämisestä tai vaikkapa myyntikoulutusten tehokkaasta hallinnoinnista, verkko-oppimisympäristöt avaavat monia mahdollisuuksia. Autamme yrityksiä, oppilaitoksia ja järjestöjä soveltamaan verkko-oppimista omien tavoitteidensa kannalta tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassamme ovat avainasemassa verkkooppimisen tuntemuksemme ja pitkä kokemuksemme. Eri sektoreille tekemiemme toteutusten perusteella pystymme kertomaan erilaisista vaihtoehdoista ja toimintamalleista sekä arvioimaan luotettavasti niiden etuja ja haasteita. Verkon toimintaympäristöt vastaavat moneen tarpeeseen. Poimi joko kaikki osa-alueet kattava kokonaisratkaisu tukipalveluineen, integroi jo olemassa olevia järjestelmiä oppimisalustaan, tutustu yksittäisiin elearning-tuotantoihin, tai hallinnoi haluamiasi osa-alueita itse. Palveluvalikoimaamme kuuluu nyt kolme monipuolista, jatkuvasti kehittyvää tuotetta. Tarjoamme ne käyttöösi joustavasti ja kustannustehokkaasti SaaS-palveluina. Saat kauttamme myös sisällöntuotannon ratkaisut eri tilanteisiin. Peruspaketit Palvelun laajennukset Yksittäiset projektit Verkkooppimisen kokonaisratkaisut Oppimisalusta Prosessien tuki Käyttöönotto Koulutus Helpdesk Integraatiot Käsikirjoitus elearning-tuotanto 10 D-Mail 1/2013

11 RATKAISUT JA PALVELUT Kyvyt.fi eportfolio-kilpailun satoa Syyskuussa 2012 Discendum julkisti ensimmäisen valtakunnallisen eportfolio-kilpailun oppilaitoksille. Sen tavoitteena oli rohkaista Kyvyt.fi-palvelun käyttäjiä julkaisemaan omia sähköisiä portfolioitaan laajemmalle yleisölle, ja saamaan niistä palautetta ja ideoita jatkokehitystä varten. Kilpailutyöt arvioi opetusalan ammattilaisista koostuva raati. Kisan eri sarjoihin (lukiot, 2. asteen ammatillinen koulutus, korkeakoulut) ilmoitettiin yhteensä 19 kilpailutyötä. Kilpailutöitä arvioitaessa opetusalan ammattilaisista koostuva raati arvosti työn monipuolisuutta, selkeyttä, lukijaystävällisyyttä, tarinallisuutta ja sujuvuutta. Voittajatöissä korostuivat persoonallinen ja henkilökohtainen ote sekä Kyvyt.fi:n työkalujen monipuolinen käyttö. Tuomaristo piti kisaa yleisesti ottaen korkeatasoisena. Yleisenä kehityskohteena mainittiin se, kuinka oppijat voisivat viedä portfolion käyttöä vieläkin syvällisemmälle tasolle oman oppimisen analysoinnin ja reflektoinnin välineenä. Seuraava Kyvyt.fi eportfolio-kilpailu järjestetään syksyllä Alustavan suunnitelman mukaan kilpailusarjoja tulee tuolloin kaksi lisää: Opettajat ja ohjaajat sekä Paras PLE-toteutus. Näin kaikki Kyvyt. fi:n käyttäjät voivat osallistua kilpailuun. Ensi vuoden kilpailusta tiedotetaan viimeistään keväällä Voittajat Lukiosarja: Valto Vaaraniemi 2. asteen ammatillinen koulutus: Maria Härö Ammattikorkeakoulut ja yliopistot: Anssi Ranta Erityismaininnan saivat 2. aste: Niko Ahlsten, Katri Kaikko Ammattikorkeakoulut ja yliopistot: Sini Ventä, Katri Haapaniemi Valto Vaaraniemi Maria Härö Anssi Ranta D-Mail 1/

12 Löydä verkkooppimisen monet mahdollisuudet Yhdessä. Verkossa. Postiosoite / Oulu Kiviharjunlenkki 1 E Oulu Postiosoite / Tampere Finlaysoninkuja Tampere Puhelin

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

XoomPoint Palvelut. Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi

XoomPoint Palvelut. Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi XoomPoint Palvelut Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi Digitaalisen oppimisen palvelut yrityksesi tarpeisiin Sisältöpalvelut

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat

Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat Eric Rousselle Optima päivä, 6.11.2014 Mitä Discendumille kuuluu? Kasvu ja kansainvälistyminen Tulorahoituksella kasvava vakavarainen yritys Panostetaan

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät 30.11.2016 Elina Kauppila Tiimin lähtötilanne toimeksianto kirjaston johdolta tavoitteena luoda pohja systemaattiseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN FT Katriina Sulonen 30.11.2016 Kehittämishankkeet ja uudistukset onnistuvat, kun - työyhteisössä on muutama aktiivinen, innostava henkilö - löytyy halu

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin.

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuspalvelut 2016 2017 Sveitsiläinen kirjailija Rolf Dobelli kuvailee mainiossa kirjassaan Selkeän ajattelun taito ilmiötä, johon ihmisinä lankeamme toistuvasti. Muodostamme kuvan maailmasta

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Portfolio. Kun oppiminen on tärkeintä. Syksyllä 2014

Portfolio. Kun oppiminen on tärkeintä. Syksyllä 2014 Kun oppiminen on tärkeintä. Syksyllä 2014 Portfolio on oppimisen työkalu, jonne opiskelija taltioi omaa oppimisprosessiaan, tehtäviään, muistiinpanojaan ja tuotoksiaan. Opettaja näkee portfoliosta opiskelijan

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Tiina Suorsa Spring House Oy 1.3.2016 STAFFPOINT SPRING HOUSE SAIMA SOFT Yleistä haastattelukyselystä Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Teemaopinnot. Pro Lukio Valtakunnallinen lukioseminaari Kimmo Koskinen

Teemaopinnot. Pro Lukio Valtakunnallinen lukioseminaari Kimmo Koskinen Teemaopinnot Pro Lukio Valtakunnallinen lukioseminaari 3.11.2016 Kimmo Koskinen VN asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014) Lukiokoulutuksessa

Lisätiedot

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi Hankefoorumi 16.1.2016 Haussa syksylle 2017 OPH:n rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Hakuaika päättyy 31.1.2017 Hakuvaiheessa määritellään toteutettavan koulutushankkeen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle 14.2.2013 Pakollinen dia ESR-rahoitteinen projekti (12/2011 3/2014), 2 M Tukee Raketti-projektin tavoitteita luomalla syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Osaaminen monipuolisesti esiin Kyvyt.fi eportfolio-palvelun ja Open Badges -konseptin avulla. Eric Rousselle Discendum Oy

Osaaminen monipuolisesti esiin Kyvyt.fi eportfolio-palvelun ja Open Badges -konseptin avulla. Eric Rousselle Discendum Oy Osaaminen monipuolisesti esiin Kyvyt.fi eportfolio-palvelun ja Open Badges -konseptin avulla Eric Rousselle Taustani :n toimitusjohtaja Verkko-oppimisratkaisujen kehittäjänä vuodesta 1991 lähtien Pitkä

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Opintori Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen

Opintori Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen Opintori 15.12.2012 Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen Heli Kiema Yliopisto-opettaja (jatko-opiskelija) (psykologia ja kasvatuspsykologia) Research Unit of Psychology Kehityspsykologia1 - kehittämishankkeena

Lisätiedot

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen

PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen PROFILES -hankkeeseen osallistuvien opettajien osaamisalueiden kartoittaminen Ammatillisen kehittymisen prosessin aluksi hankkeeseen osallistuvat opettajat arvioivat omaa osaamistaan liittyen luonnontieteiden

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

PLE, PLN, PWT, LMS, IMLE OMG?

PLE, PLN, PWT, LMS, IMLE OMG? PLE, PLN, PWT, LMS, IMLE OMG? Mitä lisäarvoa digitaalisuus tuo pedagogiikalle oppimistilanteessa? Miten oppilaitos järjestää oppimisympäristöt muuttuvassa toimintaympäristössä? Tutkijayliopettaja Jaana

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot