Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä"

Transkriptio

1 D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 1/2013 Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä

2 SISÄLLYSLUETTELO Centria luottaa automatisoituun Optimaan 4 Ajankohtaista 6 Animaatiot elävöittävät FCG:n verkkokursseja 7 Vaisala panostaa koulutukseen 8 Ratkaisut ja palvelut 11 s. 4 s. 8 Kansikuva: Vuosittainen Optima-päivä keräsi noin 80 verkkooppimisen asiantuntijaa Turkuun lokakuun alussa. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna yhteistyössä Verkkoja kokemassa seminaarin kanssa. Ohjelmassa kuultiin mm. Optiman käytöstä työharjoittelun ohjaamisen tukena sekä tavoista yhdistää sosiaalisen median työkaluja Optiman kanssa. Esityksissä kuultiin myös Centria-ammattikorkeakoulun ja Vaisala Oyj:n kokemuksia Optiman käyttöönotosta ja yhteistyöstä Discendumin kanssa. Näistä case-tarinoista voit lukea lisää tästä lehdestä. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille! 2 D-Mail 1/2013

3 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Verkossa opiskellaan elämää varten Työelämän muutokset asettavat monia haasteita koulutusorganisaatioille ja yrityksille. Kerran hankittua pätevyyttä tai ammattitaitoa joudutaan päivittämään, tai työuran aikana kouluttaudutaan täysin uusille aloille. Myös vaatimukset olemassa olevan osaamisen ylläpitämiseksi voivat olla kovia. Yhteiskunnallinen tilanne tuo muutoksia myös verkko-oppimiseen ja -opetukseen. Enää koko ikäluokka ei etene samaa polkua, vaan oppijoiden täytyy löytää omat väylänsä ja organisaatioiden pitää pystyä tukemaan eri vaiheissa olevia opiskelijoita ja työntekijöitä. Elinikäisen oppimisen tukeminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi. Verkkoopetuksen kehittämisessä on tarpeen tarkastella laajempia tavoitteita kuin yksittäisiä kursseja ja oppimistilanteita. Viime aikoina julkisessa keskustelussa on tuotu esiin näkemys, että verkko-oppimisen kulttuuri ei ole Suomessa aivan niin kehittynyttä kuin se voisi olla. On esitetty haasteena se, että meillä on sekä teknologista että pedagogista osaamista, mutta ei riittävästi rohkeutta ottaa uusia menetelmiä käyttöön. Keskustelu johtaa helposti lopputulokseen, jossa vastakkain asetetaan perinteisiksi koetut verkko-oppimisympäristöt ja uudet tulokkaat, avoimet ympäristöt ja työkalut. Yksinkertaistamisella jätetään huomiotta se, kuinka verkko-oppimisjärjestelmät kehittyvät jatkuvas- ti ja toimivat saumattomasti uusien yhteisöllisten työkalujen kanssa. Oppimisympäristöt tukevat pedagogisia malleja monella tavoin, eivätkä toimi ainoastaan mekanistisen oppimiskäsityksen toisintajina ja valmiiksi annettujen sisältöjen jakelukanavina. Uusien innovaatioiden kautta pyrimme herättämään käyttäjiämme huomaamaan vanhan tutun verkkoympäristön monet mahdollisuudet. Hyvinä esimerkkeinä ovat mm. Videochat ja Kooste-objekti, jotka auttavat oppijoita toimimaan aidosti yhdessä ja kokoamaan omaa oppimistaan yhteen paikkaan. Muista työkaluista esimerkiksi 360-arviointi tukee esimiestyön ja henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita erittäin käytännönläheisellä tavalla. Hyvänä esimerkkinä uudenlaisesta verkko-oppimisen muodosta käy myös eportfolio-palvelu Kyvyt.fi. Sen avulla voi kehittää elinikäisen oppimisen kulttuuria jo osana opintoja ja myöhemmin työelämässä. Palvelu on luonteva lisä sekä oppilaitosten että yritysten tietoverkoissa tapahtuvalle oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle. Vaikka oppiminen tapahtuu enenevässä määrin oppijalähtöisesti ja yhteisöissä, tarvitaan yhä edelleen myös luotettavia ja tietoturvallisia välineitä oppimisen seurantaan ja arviointiin. Tarvitaan myös taitoa tehdä uutta rikkomatta vanhaa. Oma tapamme on tuoda organisaatioihin toimintatapoja, jotka aidosti tukevat muuta toimintaa ja ovat strategisesti kestäviä. Vain näin syntyy kokonaisuus, joka on motivoiva oppijoille, vaivaton hallita ja kustannustehokas ylläpitää. Tätä viestiä vahvistavat myös asiakastarinat, joita löydät sekä tästä lehdestä että verkkosivuiltamme. Toivomme teidän jatkossakin jakavan kanssamme signaaleja ilmiöistä ja kehitysajatuksista, jotka nousevat arjestanne. Eri elementtejä yhdistelemällä jokainen voi löytää ja kehittää omat tapansa tukea elinikäistä oppimista. Eric Rousselle toimitusjohtaja ja koko Discendumin väki D-Mail 1/2013 3

4 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 1 Jarmo Kauppinen ja Jukka Uusimäki, Centria ammattikorkeakoulu: Centria luottaa automatisoituun Optimaan Optima täytti sekä tietohallinnon että opettajien tarpeet Centria ammattikorkeakoulussa Keski-Pohjanmaalla. Erityisesti integraatiot ja käyttäjätunnistuksen automatisoinnin menetelmät olivat keskeisessä roolissa, kun valintaa kokonaisvaltaisesta oppimisen hallintajärjestelmästä tehtiin.

5 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 1 Tavallisen opiskelijan näkökulmasta tilanne ennen Optimaa näyttäytyi sekavana. Käytössä oli useita eri aikoina käyttöön otettuja ja eri tarkoituksia palvelevia järjestelmiä, jotka eivät keskustelleet keskenään. Keväällä 2011 Centrian tietohallinto ja Tulevaisuuden eoppia -hanke päättivät selvittää vaihtoehtoja järjestelmälle, joka tukisi opetusta kokonaisvaltaisesti. IT-päällikkö Jarmo Kauppisen ja IT-suunnittelija Jukka Uusimäen mukaan reunaehdot olivat selvät. Haussa oli yksi alusta, joka täyttäisi sekä IT-ihmisten että opetushenkilökunnan vaatimukset. Sen tuli olla ylläpidetty SaaS-palvelu, sillä omia resurssejamme ei riittäisi ympärivuorokautiseen valvontaan. Lisäksi alustan tuli olla integroitavissa opintohallinnon WinhaPro-järjestelmään, sekä pystyttävä autentikoimaan kolmesta eri lähteestä sisäänkirjautuvat opiskelijat, Kauppinen ja Uusimäki kertaavat. Yhteinen sävel Discendumin kanssa löytyi nopeasti Selvitetyistä vaihtoehdoista Optima täytti Centrian tietohallinnon ehdot parhaiten ja oli myös pedagogisesti monipuolisin valinta. Yhteistyö Discendumin kanssa järjestelmän käyttöönoton suunnittelussa ja toteutuksessa oli alusta asti sujuvaa. Käytyämme Oulussa keskustelemassa Ericin ja muiden kanssa olimme vakuuttuneita siitä asiantuntijuudesta, jota Discendum osoitti tilannettamme kohtaan, Jarmo Kauppinen kertoo. Niin sanottu Proof of Concept pilotti käynnistettiin syksyllä Pilotin tulosten jälkeen Centrian organisaatio näytti Optimaan siirtymiselle vihreää valoa, jonka myötä alkuvuodesta 2012 käynnistettiin käyttöönotto koko ammattikorkeakoulun tasolla. Optima on ollut käytössä syksystä 2012 lähtien kaikessa opetuksessa ja saanut positiivista palautetta sekä opettajilta että opiskelijoilta. Tärkeänä on koettu se, että oppimisympäristö on ollut tarkoituksenmukainen kaikentasoisille käyttäjille pedagogisesta taustasta ja osaamistasosta riippumatta. Automatisointi vie käyttäjät oikeisiin paikkoihin Optimaan luodaan automaattisesti käyttäjätunnukset eri väylien kautta ilmoittautuneille opiskelijoille ja lisäksi opiskelijat liitetään ryhmiin sekä opetusyksikön että saapumisryhmän mukaan. Käyttäjille tulee automaattisesti autentikointilähde opiskelijatyypin mukaan: Centrian omille opiskelijoille oma LDAP, Virtuaaliammattikorkeakoulun opiskelijoille HAKA-tunnistautuminen ja avoimen ammattikorkeakoulun suunnasta tulijoille Optiman sisäinen tunnus. Optimaan luodaan työtilat jokaiselle opintojaksototeutukselle automaattisesti ja liitetään niihin opiskelija- ja opettajajäsenet. Käyttäjien poistaminen ja työtilojen arkistointi tehdään niin ikään automaattisesti. Positiivisten kokemusten jälkeen Kauppisen ja Uusimäen seuraavina askelmerkkeinä on esimerkiksi Koulutusväylä-hankkeen tukeminen. Hankkeen tavoitteena on muun muassa parantaa opetuksen joustavuutta ja saavutettavuutta Centria ammattikorkeakoulun toimintaalueella. Myös Kyvyt.fi eportfoliopalvelun käyttöönotto kiinnostaa centrialaisia. Yhdessä Koulutusväylä-hankkeen kanssa Kyvyt.fi voisi rakentaa elinikäisen oppimisen mallia, jossa oman osaamisen kehittymistä voi rakentaa jo lukiossa ja säilyttää tuotoksensa myöhempää oppimista varten, kuten ammattikorkeakouluun siirryttäessä, Kauppinen ja Uusimäki kaavailevat. Keskitetyllä ratkaisulla tehokkuutta koulutusten hallintaan. D-Mail 1/2013 5

6 DISCENDUMIN AJANKOHTAISET helppokäyttöinen, toimiva alusta hyvä kun on työtilaan integroitu Videochat tuo oppijat, ohjaajat ja tiimit yhteen Optimassa Videochat on Optiman uusi ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat olla toisiinsa yhteydessä reaaliaikaisen kuvan ja äänen avulla. Toimintatapana voi olla joko useamman käyttäjän yhteinen videoneuvottelu tai vaihtoehtoisesti videoluento, jossa yksi luennoi ja muut osallistujat ovat vain kuuntelijoina. Videochatin osallistujat voivat jakaa toisilleen ennalta linkitettyjä materiaaleja, sekä viestiä myös tekstichatin ja kirjoitustyökalun avulla. kaiken kaikkiaan, hieno lisä Optimaan! Varsinaisen tuotekehitysvaiheen jälkeen Videochatin pilotointi tapahtui läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa syksyn 2012 aikana. Kaikkiaan 33 organisaatiota tarttui mahdollisuuteen kokeilla Videochatin käyttöä ja antaa Discendumille arvokasta palautetta sen jatkokehitystä varten. Videochat onkin yksi vuodenvaihteen Optima-päivityksen helmistä. Discendumin asiakkaiden tyytyväisyys pysyvästi korkealla tasolla Discendum Oy:n joka toinen vuosi teettämä asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin lokakuussa Asiakkailta pyydettiin arviota tyytyväisyydestä eri tekijöihin asteikolla 1-6, jossa 6 on Erinomainen. Kaikkien osa-alueiden keskiarvoksemme muodostui Tämä on selvästi toimialan keskiarvon (4.29) yläpuolella. Vuoden 2010 kyselyyn verrattuna yhdelläkään osa-alueella ei havaittu suuria poikkeamia. Pidämme tätä osoituksena siitä, että Discendum Oy pystyy toiminnassaan ylläpitämään johdonmukaista laatutasoa vuodesta toiseen. Korkeimmat arvosanat saimme jälleen soveltuvuudesta pitkäaikaiseen yhteistyöhön, kyvystämme hoitaa pitkäjänteistä asiakassuhdetta sekä henkilöstömme ammattitaidosta. TAPAHTUMIA 2013 Valtakunnallinen Kyvyt.fi-seminaari Hämeenlinnassa, yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Ohjelma julkistetaan Kyvyt.fi:ssä viimeistään tammikuussa Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) konferenssi Hämeenlinnassa. Osallistu workshop-tapaamisiimme tai kohtaa Discendumin asiantuntijat tuttuun tapaan messuosastollamme! Poimi ajankohtaiset uutisemme osoitteesta Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille ja meille palautetta antaneille! 6 D-Mail 2012

7 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 2 Pekka Etelälahti, FCG Koulutus ja konsultointi Oy: Animaatiot elävöittävät FCG:n verkkokursseja FCG Koulutus ja konsultointi Oy on Suomen suurimpia monialaisia koulutus- ja konsulttiyrityksiä. Verkkokurssien järjestämisessä yhteistyö Discendumin kanssa aloitettiin Optimalla jo yli vuosikymmen sitten. Tällä hetkellä erilaisia verkkokursseja on kolmisenkymmentä. Vuosina on toteutettu yli 120 kurssia, joiden aiheet liittyvät esimerkiksi talouteen, palkka- ja palvelussuhdeasioihin ja kunnallishallinnon perusteisiin. Syksyllä 2011 FCG:n Optimaan tehtiin ulkoasuun liittyviä uudistuksia ja samalla verkkoympäristön käyttötapoja yhdenmukaistettiin. Hankkeen yhteydessä heräsi ajatus uudistaa myös Optiman kautta käytettävien verkkokurssien sisältöjä ja ulkoasua. Tämän osa-alueen pilottiprojektiksi valikoitui Tilinpäätöksen lukutaito verkkokurssi. Halusimme kehittää verkkokoulutustamme ja sen toteuttamistapoja. Animaatio vaikutti hyvältä tavalta viedä koulutuksia monipuolisempaan ja oppijaa kiinnostavampaan suuntaan. Talouden ja laskentatoimen verkkokursseilla animaatiot toimivat mielestäni erityisen hyvin harjoitusten tekemisessä ja orientaatiorungon esittämisessä, kertoo koulutuspäällikkö Pekka Etelälahti. Moni saattaa suhtautua kirjanpitoon ja tilinpäätöksiin hieman vaikeana aiheena. Animaatioiden ja puhutun äänen avulla prosessit tehtiin näkyviksi ja helpommin ymmärrettäviksi. Esimerkiksi erilaiset kirjaustapahtumat on palasteltu eri vaiheisiin käyttäen aikajana- ja prosessielementtejä. Pilottikurssilla kirjanpidon yleisiä periaatteita esittelevän jakson lopussa oleva testi on toteutettu raahausanimaationa, jossa oppija siirtää vastauksia hiiren avulla oikeisiin paikkoihin. Kurssin uudistaminen vietiin läpi noin kuukauden aikana elo-syyskuussa 2012 yhteistyössä Flumine Oy:n kanssa. Käsikirjoitusvaiheen työskentely Fluminen kanssa sujui mukavasti. Kurssiin oli jo olemassa opetusmateriaalia, jossa olin itse lähestynyt asiaa samantyyppisesti äänen ja liikkuvan kuvan avulla. Workshopien avulla ja uuden työkalun mahdollisuuksiin tutustuttuani pystyin jalostamaan oppimissisältöjä ja niiden esitystapoja uusilla tavoilla, kertoo Etelälahti. Valmiit animaatiot talletetaan Optiman materiaalivarastoon, mikä mahdollistaa toteutettujen modulien hyödyntämisen uusilla kursseilla. Verkkokurssien monistettavuus ja keskitetty ylläpito säästävät jatkossa sekä kustannuksia että kouluttajien aikaa. Lisäksi projektin aikana käytetyt mallipohjat ja käsikirjoitusrunko soveltuvat käytettäväksi tulevissa multimediatuotannoissa. Ne paitsi nopeuttavat itse käsikirjoituksen työstämistä, myös säilyttävät eri kurssien ulkoasun ja käyttölogiikan yhtenäisenä. FCG:llä nähdäänkin mahdollisuuksia animaatioiden käytön lisäämiselle myös jatkossa. D-Mail 1/2013 7

8 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 3 Kaisa Vilhunen ja Sirpa Kuusirati, Vaisala Oyj Vaisala panostaa koulutukseen Maailman johtava meteorologian ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava Vaisala Oyj päätti vuosi sitten syksyllä siirtyä Sää-liiketoimintayksikön myyntiorganisaation koulutuksessa verkko-oppimiseen.

9 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 3 Kyseisellä myyntiorganisaatiolla on 19 eri toimipaikkaa Bostonista Melbourneen. Tästä syystä koulutusten järjestäminen on ollut kallista ja vienyt paljon aikaa. Verkko-oppiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta ja kustannustehokasta. Ensi tapaamisesta lähtien Discendumin väki ymmärsi tarpeemme ja lähtökohtamme. Optiman helppokäyttöisyys ja alustan skaalautuvuus sekä mahdollisuus tuottaa itse verkko-oppimismoduleja painoivat merkittävästi valinnassamme. Lisäksi Discendumin vakaa taloudellinen tilanne, panostaminen oppimisympäristön jatkuvaan kehittämiseen ja toimiva yhteistyö sisältöjä tuottavan Flumine Oy:n kanssa painoivat vaakakupissamme. Huolellisen valintaprosessin jälkeen päädyimme siis valitsemaan toimittajaksi Discendumin, kertoo Vaisalan koulutusasiantuntija Kaisa Vilhunen. Myynnin kompetenssikehitys nähdään Vaisalassa erittäin tärkeänä ja siksi verkko-oppimista lähdettiin pilotoimaan juuri myyntiorganisaatiossa. Uudet tuotteet ja myyntityön kehittäminen aiheuttavat aina koulutustarpeita. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin eli olemme olleet tyytyväisiä valintaamme. Toiveitamme kuunneltiin käyttöönottoprojektin aikana ja saimme muokattua Optimasta näköisemme verkko-oppimisalustan. Lisäksi erilaisiin pulmatilanteisiin löytyi aina nopeasti ratkaisu, Vilhunen kehuu. Vilhunen uskoo verkko-oppimisen kehittyvän tulevaisuudessa jatkuvasti yhteisöllisempään ja käyttäjälähtöisempään suuntaan. Tällöin oppiminen perustuu yhä enemmän käyttäjän arkipäivässään kohtaamiin haasteisiin. projektiohjauksen lisäksi siihen, että asialle oli määritetty selkeä omistajuus talon sisältä. Sekä itse projektia että Optiman hallinnointia ja sisällöntuotantoa varten oli varattu riittävästi resursseja, valottaa Kuusirati. Koska verkko-oppiminen oli Vaisalassa uutta, asiaa lisäksi myytiin henkilöstölle aktiivisesti. Sitouttamisessa onnistuttiin jakamalla tietoa hankkeen etenemisestä usein ja eri viestintäkanavien kautta. Myyntityössä on tunnettava tuotteet, sisäiset prosessit ja muut myyntityön kannalta tärkeät työkalut, joten jatkuvalle kehittymiselle ja kouluttautumiselle on tarvetta. Olemmekin tällä hetkellä tuottaneet jo 12 erilaista verkko-oppimismodulia myynnin tarpeisiin ja sisällön tuotanto jatkuu edelleen, Vilhunen sanoo. Optimasta tuli näköisemme verkko-oppimisalusta Optiman käyttöönotto Vaisalassa vietiin tehokkaasti ja täysin aikataulussa läpi. Projektipäällikkönä Discendumin puolella toimi Katri Wikström, jonka pätevyys oli yksi kriteereistä, kun Vaisala lähti vertaamaan oppimisalustan tarjoajia. Organisaation onnistumisen ja innostamisen kulmakivet Optima-päivässä hankkeesta puheenvuoron pitänyt Sirpa Kuusirati, Head of Sales Operations, arvioi projektin olleen oppimiskokemus itsessään. Se, että Optima saatiin meille kolmessa kuukaudessa kiireisen työsesongin aikana perustui tarkan Nyt tarjotaan oppimista ajasta ja paikasta riippumatta Organisaation sisäisen sponsorin löytäminen mahdollisti sen, ettei sovituista tavoitteista lipsuttu. Alkuvaiheen valintaprosessiin panostaminen maksoi vaivan, koska pystyimme sen aikana selkeästi kuvaamaan tarpeemme ja tavoitteemme verkkooppimisen käyttöönotolle ja siitä saatavalle lisäarvolle, Kuusirati kertoo. D-Mail 1/2013 9

10 RATKAISUT JA PALVELUT Joustavat verkkoratkaisut oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen Oli kyse sitten projekti- tai työryhmätyöskentelyn tukemisesta, laajojen oppimishankkeiden toteuttamisesta, uusien työntekijöiden perehdyttämisestä tai vaikkapa myyntikoulutusten tehokkaasta hallinnoinnista, verkko-oppimisympäristöt avaavat monia mahdollisuuksia. Autamme yrityksiä, oppilaitoksia ja järjestöjä soveltamaan verkko-oppimista omien tavoitteidensa kannalta tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassamme ovat avainasemassa verkkooppimisen tuntemuksemme ja pitkä kokemuksemme. Eri sektoreille tekemiemme toteutusten perusteella pystymme kertomaan erilaisista vaihtoehdoista ja toimintamalleista sekä arvioimaan luotettavasti niiden etuja ja haasteita. Verkon toimintaympäristöt vastaavat moneen tarpeeseen. Poimi joko kaikki osa-alueet kattava kokonaisratkaisu tukipalveluineen, integroi jo olemassa olevia järjestelmiä oppimisalustaan, tutustu yksittäisiin elearning-tuotantoihin, tai hallinnoi haluamiasi osa-alueita itse. Palveluvalikoimaamme kuuluu nyt kolme monipuolista, jatkuvasti kehittyvää tuotetta. Tarjoamme ne käyttöösi joustavasti ja kustannustehokkaasti SaaS-palveluina. Saat kauttamme myös sisällöntuotannon ratkaisut eri tilanteisiin. Peruspaketit Palvelun laajennukset Yksittäiset projektit Verkkooppimisen kokonaisratkaisut Oppimisalusta Prosessien tuki Käyttöönotto Koulutus Helpdesk Integraatiot Käsikirjoitus elearning-tuotanto 10 D-Mail 1/2013

11 RATKAISUT JA PALVELUT Kyvyt.fi eportfolio-kilpailun satoa Syyskuussa 2012 Discendum julkisti ensimmäisen valtakunnallisen eportfolio-kilpailun oppilaitoksille. Sen tavoitteena oli rohkaista Kyvyt.fi-palvelun käyttäjiä julkaisemaan omia sähköisiä portfolioitaan laajemmalle yleisölle, ja saamaan niistä palautetta ja ideoita jatkokehitystä varten. Kilpailutyöt arvioi opetusalan ammattilaisista koostuva raati. Kisan eri sarjoihin (lukiot, 2. asteen ammatillinen koulutus, korkeakoulut) ilmoitettiin yhteensä 19 kilpailutyötä. Kilpailutöitä arvioitaessa opetusalan ammattilaisista koostuva raati arvosti työn monipuolisuutta, selkeyttä, lukijaystävällisyyttä, tarinallisuutta ja sujuvuutta. Voittajatöissä korostuivat persoonallinen ja henkilökohtainen ote sekä Kyvyt.fi:n työkalujen monipuolinen käyttö. Tuomaristo piti kisaa yleisesti ottaen korkeatasoisena. Yleisenä kehityskohteena mainittiin se, kuinka oppijat voisivat viedä portfolion käyttöä vieläkin syvällisemmälle tasolle oman oppimisen analysoinnin ja reflektoinnin välineenä. Seuraava Kyvyt.fi eportfolio-kilpailu järjestetään syksyllä Alustavan suunnitelman mukaan kilpailusarjoja tulee tuolloin kaksi lisää: Opettajat ja ohjaajat sekä Paras PLE-toteutus. Näin kaikki Kyvyt. fi:n käyttäjät voivat osallistua kilpailuun. Ensi vuoden kilpailusta tiedotetaan viimeistään keväällä Voittajat Lukiosarja: Valto Vaaraniemi 2. asteen ammatillinen koulutus: Maria Härö Ammattikorkeakoulut ja yliopistot: Anssi Ranta Erityismaininnan saivat 2. aste: Niko Ahlsten, Katri Kaikko Ammattikorkeakoulut ja yliopistot: Sini Ventä, Katri Haapaniemi Valto Vaaraniemi Maria Härö Anssi Ranta D-Mail 1/

12 Löydä verkkooppimisen monet mahdollisuudet Yhdessä. Verkossa. Postiosoite / Oulu Kiviharjunlenkki 1 E Oulu Postiosoite / Tampere Finlaysoninkuja Tampere Puhelin

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Julkaisija: Kiipulasäätiö KoutsiHäme-projekti Kiipulantie 507 14200 Turenki puh. (03) 685 21 www.kiipula.fi

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPI KIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPIKIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu Toimittaneet Pauliina Jalonen & Noora Jokinen OTAVAN

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot