Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä"

Transkriptio

1 D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 1/2013 Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä

2 SISÄLLYSLUETTELO Centria luottaa automatisoituun Optimaan 4 Ajankohtaista 6 Animaatiot elävöittävät FCG:n verkkokursseja 7 Vaisala panostaa koulutukseen 8 Ratkaisut ja palvelut 11 s. 4 s. 8 Kansikuva: Vuosittainen Optima-päivä keräsi noin 80 verkkooppimisen asiantuntijaa Turkuun lokakuun alussa. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna yhteistyössä Verkkoja kokemassa seminaarin kanssa. Ohjelmassa kuultiin mm. Optiman käytöstä työharjoittelun ohjaamisen tukena sekä tavoista yhdistää sosiaalisen median työkaluja Optiman kanssa. Esityksissä kuultiin myös Centria-ammattikorkeakoulun ja Vaisala Oyj:n kokemuksia Optiman käyttöönotosta ja yhteistyöstä Discendumin kanssa. Näistä case-tarinoista voit lukea lisää tästä lehdestä. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille! 2 D-Mail 1/2013

3 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Verkossa opiskellaan elämää varten Työelämän muutokset asettavat monia haasteita koulutusorganisaatioille ja yrityksille. Kerran hankittua pätevyyttä tai ammattitaitoa joudutaan päivittämään, tai työuran aikana kouluttaudutaan täysin uusille aloille. Myös vaatimukset olemassa olevan osaamisen ylläpitämiseksi voivat olla kovia. Yhteiskunnallinen tilanne tuo muutoksia myös verkko-oppimiseen ja -opetukseen. Enää koko ikäluokka ei etene samaa polkua, vaan oppijoiden täytyy löytää omat väylänsä ja organisaatioiden pitää pystyä tukemaan eri vaiheissa olevia opiskelijoita ja työntekijöitä. Elinikäisen oppimisen tukeminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi. Verkkoopetuksen kehittämisessä on tarpeen tarkastella laajempia tavoitteita kuin yksittäisiä kursseja ja oppimistilanteita. Viime aikoina julkisessa keskustelussa on tuotu esiin näkemys, että verkko-oppimisen kulttuuri ei ole Suomessa aivan niin kehittynyttä kuin se voisi olla. On esitetty haasteena se, että meillä on sekä teknologista että pedagogista osaamista, mutta ei riittävästi rohkeutta ottaa uusia menetelmiä käyttöön. Keskustelu johtaa helposti lopputulokseen, jossa vastakkain asetetaan perinteisiksi koetut verkko-oppimisympäristöt ja uudet tulokkaat, avoimet ympäristöt ja työkalut. Yksinkertaistamisella jätetään huomiotta se, kuinka verkko-oppimisjärjestelmät kehittyvät jatkuvas- ti ja toimivat saumattomasti uusien yhteisöllisten työkalujen kanssa. Oppimisympäristöt tukevat pedagogisia malleja monella tavoin, eivätkä toimi ainoastaan mekanistisen oppimiskäsityksen toisintajina ja valmiiksi annettujen sisältöjen jakelukanavina. Uusien innovaatioiden kautta pyrimme herättämään käyttäjiämme huomaamaan vanhan tutun verkkoympäristön monet mahdollisuudet. Hyvinä esimerkkeinä ovat mm. Videochat ja Kooste-objekti, jotka auttavat oppijoita toimimaan aidosti yhdessä ja kokoamaan omaa oppimistaan yhteen paikkaan. Muista työkaluista esimerkiksi 360-arviointi tukee esimiestyön ja henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita erittäin käytännönläheisellä tavalla. Hyvänä esimerkkinä uudenlaisesta verkko-oppimisen muodosta käy myös eportfolio-palvelu Kyvyt.fi. Sen avulla voi kehittää elinikäisen oppimisen kulttuuria jo osana opintoja ja myöhemmin työelämässä. Palvelu on luonteva lisä sekä oppilaitosten että yritysten tietoverkoissa tapahtuvalle oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle. Vaikka oppiminen tapahtuu enenevässä määrin oppijalähtöisesti ja yhteisöissä, tarvitaan yhä edelleen myös luotettavia ja tietoturvallisia välineitä oppimisen seurantaan ja arviointiin. Tarvitaan myös taitoa tehdä uutta rikkomatta vanhaa. Oma tapamme on tuoda organisaatioihin toimintatapoja, jotka aidosti tukevat muuta toimintaa ja ovat strategisesti kestäviä. Vain näin syntyy kokonaisuus, joka on motivoiva oppijoille, vaivaton hallita ja kustannustehokas ylläpitää. Tätä viestiä vahvistavat myös asiakastarinat, joita löydät sekä tästä lehdestä että verkkosivuiltamme. Toivomme teidän jatkossakin jakavan kanssamme signaaleja ilmiöistä ja kehitysajatuksista, jotka nousevat arjestanne. Eri elementtejä yhdistelemällä jokainen voi löytää ja kehittää omat tapansa tukea elinikäistä oppimista. Eric Rousselle toimitusjohtaja ja koko Discendumin väki D-Mail 1/2013 3

4 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 1 Jarmo Kauppinen ja Jukka Uusimäki, Centria ammattikorkeakoulu: Centria luottaa automatisoituun Optimaan Optima täytti sekä tietohallinnon että opettajien tarpeet Centria ammattikorkeakoulussa Keski-Pohjanmaalla. Erityisesti integraatiot ja käyttäjätunnistuksen automatisoinnin menetelmät olivat keskeisessä roolissa, kun valintaa kokonaisvaltaisesta oppimisen hallintajärjestelmästä tehtiin.

5 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 1 Tavallisen opiskelijan näkökulmasta tilanne ennen Optimaa näyttäytyi sekavana. Käytössä oli useita eri aikoina käyttöön otettuja ja eri tarkoituksia palvelevia järjestelmiä, jotka eivät keskustelleet keskenään. Keväällä 2011 Centrian tietohallinto ja Tulevaisuuden eoppia -hanke päättivät selvittää vaihtoehtoja järjestelmälle, joka tukisi opetusta kokonaisvaltaisesti. IT-päällikkö Jarmo Kauppisen ja IT-suunnittelija Jukka Uusimäen mukaan reunaehdot olivat selvät. Haussa oli yksi alusta, joka täyttäisi sekä IT-ihmisten että opetushenkilökunnan vaatimukset. Sen tuli olla ylläpidetty SaaS-palvelu, sillä omia resurssejamme ei riittäisi ympärivuorokautiseen valvontaan. Lisäksi alustan tuli olla integroitavissa opintohallinnon WinhaPro-järjestelmään, sekä pystyttävä autentikoimaan kolmesta eri lähteestä sisäänkirjautuvat opiskelijat, Kauppinen ja Uusimäki kertaavat. Yhteinen sävel Discendumin kanssa löytyi nopeasti Selvitetyistä vaihtoehdoista Optima täytti Centrian tietohallinnon ehdot parhaiten ja oli myös pedagogisesti monipuolisin valinta. Yhteistyö Discendumin kanssa järjestelmän käyttöönoton suunnittelussa ja toteutuksessa oli alusta asti sujuvaa. Käytyämme Oulussa keskustelemassa Ericin ja muiden kanssa olimme vakuuttuneita siitä asiantuntijuudesta, jota Discendum osoitti tilannettamme kohtaan, Jarmo Kauppinen kertoo. Niin sanottu Proof of Concept pilotti käynnistettiin syksyllä Pilotin tulosten jälkeen Centrian organisaatio näytti Optimaan siirtymiselle vihreää valoa, jonka myötä alkuvuodesta 2012 käynnistettiin käyttöönotto koko ammattikorkeakoulun tasolla. Optima on ollut käytössä syksystä 2012 lähtien kaikessa opetuksessa ja saanut positiivista palautetta sekä opettajilta että opiskelijoilta. Tärkeänä on koettu se, että oppimisympäristö on ollut tarkoituksenmukainen kaikentasoisille käyttäjille pedagogisesta taustasta ja osaamistasosta riippumatta. Automatisointi vie käyttäjät oikeisiin paikkoihin Optimaan luodaan automaattisesti käyttäjätunnukset eri väylien kautta ilmoittautuneille opiskelijoille ja lisäksi opiskelijat liitetään ryhmiin sekä opetusyksikön että saapumisryhmän mukaan. Käyttäjille tulee automaattisesti autentikointilähde opiskelijatyypin mukaan: Centrian omille opiskelijoille oma LDAP, Virtuaaliammattikorkeakoulun opiskelijoille HAKA-tunnistautuminen ja avoimen ammattikorkeakoulun suunnasta tulijoille Optiman sisäinen tunnus. Optimaan luodaan työtilat jokaiselle opintojaksototeutukselle automaattisesti ja liitetään niihin opiskelija- ja opettajajäsenet. Käyttäjien poistaminen ja työtilojen arkistointi tehdään niin ikään automaattisesti. Positiivisten kokemusten jälkeen Kauppisen ja Uusimäen seuraavina askelmerkkeinä on esimerkiksi Koulutusväylä-hankkeen tukeminen. Hankkeen tavoitteena on muun muassa parantaa opetuksen joustavuutta ja saavutettavuutta Centria ammattikorkeakoulun toimintaalueella. Myös Kyvyt.fi eportfoliopalvelun käyttöönotto kiinnostaa centrialaisia. Yhdessä Koulutusväylä-hankkeen kanssa Kyvyt.fi voisi rakentaa elinikäisen oppimisen mallia, jossa oman osaamisen kehittymistä voi rakentaa jo lukiossa ja säilyttää tuotoksensa myöhempää oppimista varten, kuten ammattikorkeakouluun siirryttäessä, Kauppinen ja Uusimäki kaavailevat. Keskitetyllä ratkaisulla tehokkuutta koulutusten hallintaan. D-Mail 1/2013 5

6 DISCENDUMIN AJANKOHTAISET helppokäyttöinen, toimiva alusta hyvä kun on työtilaan integroitu Videochat tuo oppijat, ohjaajat ja tiimit yhteen Optimassa Videochat on Optiman uusi ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat olla toisiinsa yhteydessä reaaliaikaisen kuvan ja äänen avulla. Toimintatapana voi olla joko useamman käyttäjän yhteinen videoneuvottelu tai vaihtoehtoisesti videoluento, jossa yksi luennoi ja muut osallistujat ovat vain kuuntelijoina. Videochatin osallistujat voivat jakaa toisilleen ennalta linkitettyjä materiaaleja, sekä viestiä myös tekstichatin ja kirjoitustyökalun avulla. kaiken kaikkiaan, hieno lisä Optimaan! Varsinaisen tuotekehitysvaiheen jälkeen Videochatin pilotointi tapahtui läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa syksyn 2012 aikana. Kaikkiaan 33 organisaatiota tarttui mahdollisuuteen kokeilla Videochatin käyttöä ja antaa Discendumille arvokasta palautetta sen jatkokehitystä varten. Videochat onkin yksi vuodenvaihteen Optima-päivityksen helmistä. Discendumin asiakkaiden tyytyväisyys pysyvästi korkealla tasolla Discendum Oy:n joka toinen vuosi teettämä asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin lokakuussa Asiakkailta pyydettiin arviota tyytyväisyydestä eri tekijöihin asteikolla 1-6, jossa 6 on Erinomainen. Kaikkien osa-alueiden keskiarvoksemme muodostui Tämä on selvästi toimialan keskiarvon (4.29) yläpuolella. Vuoden 2010 kyselyyn verrattuna yhdelläkään osa-alueella ei havaittu suuria poikkeamia. Pidämme tätä osoituksena siitä, että Discendum Oy pystyy toiminnassaan ylläpitämään johdonmukaista laatutasoa vuodesta toiseen. Korkeimmat arvosanat saimme jälleen soveltuvuudesta pitkäaikaiseen yhteistyöhön, kyvystämme hoitaa pitkäjänteistä asiakassuhdetta sekä henkilöstömme ammattitaidosta. TAPAHTUMIA 2013 Valtakunnallinen Kyvyt.fi-seminaari Hämeenlinnassa, yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Ohjelma julkistetaan Kyvyt.fi:ssä viimeistään tammikuussa Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) konferenssi Hämeenlinnassa. Osallistu workshop-tapaamisiimme tai kohtaa Discendumin asiantuntijat tuttuun tapaan messuosastollamme! Poimi ajankohtaiset uutisemme osoitteesta Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille ja meille palautetta antaneille! 6 D-Mail 2012

7 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 2 Pekka Etelälahti, FCG Koulutus ja konsultointi Oy: Animaatiot elävöittävät FCG:n verkkokursseja FCG Koulutus ja konsultointi Oy on Suomen suurimpia monialaisia koulutus- ja konsulttiyrityksiä. Verkkokurssien järjestämisessä yhteistyö Discendumin kanssa aloitettiin Optimalla jo yli vuosikymmen sitten. Tällä hetkellä erilaisia verkkokursseja on kolmisenkymmentä. Vuosina on toteutettu yli 120 kurssia, joiden aiheet liittyvät esimerkiksi talouteen, palkka- ja palvelussuhdeasioihin ja kunnallishallinnon perusteisiin. Syksyllä 2011 FCG:n Optimaan tehtiin ulkoasuun liittyviä uudistuksia ja samalla verkkoympäristön käyttötapoja yhdenmukaistettiin. Hankkeen yhteydessä heräsi ajatus uudistaa myös Optiman kautta käytettävien verkkokurssien sisältöjä ja ulkoasua. Tämän osa-alueen pilottiprojektiksi valikoitui Tilinpäätöksen lukutaito verkkokurssi. Halusimme kehittää verkkokoulutustamme ja sen toteuttamistapoja. Animaatio vaikutti hyvältä tavalta viedä koulutuksia monipuolisempaan ja oppijaa kiinnostavampaan suuntaan. Talouden ja laskentatoimen verkkokursseilla animaatiot toimivat mielestäni erityisen hyvin harjoitusten tekemisessä ja orientaatiorungon esittämisessä, kertoo koulutuspäällikkö Pekka Etelälahti. Moni saattaa suhtautua kirjanpitoon ja tilinpäätöksiin hieman vaikeana aiheena. Animaatioiden ja puhutun äänen avulla prosessit tehtiin näkyviksi ja helpommin ymmärrettäviksi. Esimerkiksi erilaiset kirjaustapahtumat on palasteltu eri vaiheisiin käyttäen aikajana- ja prosessielementtejä. Pilottikurssilla kirjanpidon yleisiä periaatteita esittelevän jakson lopussa oleva testi on toteutettu raahausanimaationa, jossa oppija siirtää vastauksia hiiren avulla oikeisiin paikkoihin. Kurssin uudistaminen vietiin läpi noin kuukauden aikana elo-syyskuussa 2012 yhteistyössä Flumine Oy:n kanssa. Käsikirjoitusvaiheen työskentely Fluminen kanssa sujui mukavasti. Kurssiin oli jo olemassa opetusmateriaalia, jossa olin itse lähestynyt asiaa samantyyppisesti äänen ja liikkuvan kuvan avulla. Workshopien avulla ja uuden työkalun mahdollisuuksiin tutustuttuani pystyin jalostamaan oppimissisältöjä ja niiden esitystapoja uusilla tavoilla, kertoo Etelälahti. Valmiit animaatiot talletetaan Optiman materiaalivarastoon, mikä mahdollistaa toteutettujen modulien hyödyntämisen uusilla kursseilla. Verkkokurssien monistettavuus ja keskitetty ylläpito säästävät jatkossa sekä kustannuksia että kouluttajien aikaa. Lisäksi projektin aikana käytetyt mallipohjat ja käsikirjoitusrunko soveltuvat käytettäväksi tulevissa multimediatuotannoissa. Ne paitsi nopeuttavat itse käsikirjoituksen työstämistä, myös säilyttävät eri kurssien ulkoasun ja käyttölogiikan yhtenäisenä. FCG:llä nähdäänkin mahdollisuuksia animaatioiden käytön lisäämiselle myös jatkossa. D-Mail 1/2013 7

8 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 3 Kaisa Vilhunen ja Sirpa Kuusirati, Vaisala Oyj Vaisala panostaa koulutukseen Maailman johtava meteorologian ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava Vaisala Oyj päätti vuosi sitten syksyllä siirtyä Sää-liiketoimintayksikön myyntiorganisaation koulutuksessa verkko-oppimiseen.

9 ASIAKKAAN NÄKÖKULMA 3 Kyseisellä myyntiorganisaatiolla on 19 eri toimipaikkaa Bostonista Melbourneen. Tästä syystä koulutusten järjestäminen on ollut kallista ja vienyt paljon aikaa. Verkko-oppiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta ja kustannustehokasta. Ensi tapaamisesta lähtien Discendumin väki ymmärsi tarpeemme ja lähtökohtamme. Optiman helppokäyttöisyys ja alustan skaalautuvuus sekä mahdollisuus tuottaa itse verkko-oppimismoduleja painoivat merkittävästi valinnassamme. Lisäksi Discendumin vakaa taloudellinen tilanne, panostaminen oppimisympäristön jatkuvaan kehittämiseen ja toimiva yhteistyö sisältöjä tuottavan Flumine Oy:n kanssa painoivat vaakakupissamme. Huolellisen valintaprosessin jälkeen päädyimme siis valitsemaan toimittajaksi Discendumin, kertoo Vaisalan koulutusasiantuntija Kaisa Vilhunen. Myynnin kompetenssikehitys nähdään Vaisalassa erittäin tärkeänä ja siksi verkko-oppimista lähdettiin pilotoimaan juuri myyntiorganisaatiossa. Uudet tuotteet ja myyntityön kehittäminen aiheuttavat aina koulutustarpeita. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin eli olemme olleet tyytyväisiä valintaamme. Toiveitamme kuunneltiin käyttöönottoprojektin aikana ja saimme muokattua Optimasta näköisemme verkko-oppimisalustan. Lisäksi erilaisiin pulmatilanteisiin löytyi aina nopeasti ratkaisu, Vilhunen kehuu. Vilhunen uskoo verkko-oppimisen kehittyvän tulevaisuudessa jatkuvasti yhteisöllisempään ja käyttäjälähtöisempään suuntaan. Tällöin oppiminen perustuu yhä enemmän käyttäjän arkipäivässään kohtaamiin haasteisiin. projektiohjauksen lisäksi siihen, että asialle oli määritetty selkeä omistajuus talon sisältä. Sekä itse projektia että Optiman hallinnointia ja sisällöntuotantoa varten oli varattu riittävästi resursseja, valottaa Kuusirati. Koska verkko-oppiminen oli Vaisalassa uutta, asiaa lisäksi myytiin henkilöstölle aktiivisesti. Sitouttamisessa onnistuttiin jakamalla tietoa hankkeen etenemisestä usein ja eri viestintäkanavien kautta. Myyntityössä on tunnettava tuotteet, sisäiset prosessit ja muut myyntityön kannalta tärkeät työkalut, joten jatkuvalle kehittymiselle ja kouluttautumiselle on tarvetta. Olemmekin tällä hetkellä tuottaneet jo 12 erilaista verkko-oppimismodulia myynnin tarpeisiin ja sisällön tuotanto jatkuu edelleen, Vilhunen sanoo. Optimasta tuli näköisemme verkko-oppimisalusta Optiman käyttöönotto Vaisalassa vietiin tehokkaasti ja täysin aikataulussa läpi. Projektipäällikkönä Discendumin puolella toimi Katri Wikström, jonka pätevyys oli yksi kriteereistä, kun Vaisala lähti vertaamaan oppimisalustan tarjoajia. Organisaation onnistumisen ja innostamisen kulmakivet Optima-päivässä hankkeesta puheenvuoron pitänyt Sirpa Kuusirati, Head of Sales Operations, arvioi projektin olleen oppimiskokemus itsessään. Se, että Optima saatiin meille kolmessa kuukaudessa kiireisen työsesongin aikana perustui tarkan Nyt tarjotaan oppimista ajasta ja paikasta riippumatta Organisaation sisäisen sponsorin löytäminen mahdollisti sen, ettei sovituista tavoitteista lipsuttu. Alkuvaiheen valintaprosessiin panostaminen maksoi vaivan, koska pystyimme sen aikana selkeästi kuvaamaan tarpeemme ja tavoitteemme verkkooppimisen käyttöönotolle ja siitä saatavalle lisäarvolle, Kuusirati kertoo. D-Mail 1/2013 9

10 RATKAISUT JA PALVELUT Joustavat verkkoratkaisut oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen Oli kyse sitten projekti- tai työryhmätyöskentelyn tukemisesta, laajojen oppimishankkeiden toteuttamisesta, uusien työntekijöiden perehdyttämisestä tai vaikkapa myyntikoulutusten tehokkaasta hallinnoinnista, verkko-oppimisympäristöt avaavat monia mahdollisuuksia. Autamme yrityksiä, oppilaitoksia ja järjestöjä soveltamaan verkko-oppimista omien tavoitteidensa kannalta tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassamme ovat avainasemassa verkkooppimisen tuntemuksemme ja pitkä kokemuksemme. Eri sektoreille tekemiemme toteutusten perusteella pystymme kertomaan erilaisista vaihtoehdoista ja toimintamalleista sekä arvioimaan luotettavasti niiden etuja ja haasteita. Verkon toimintaympäristöt vastaavat moneen tarpeeseen. Poimi joko kaikki osa-alueet kattava kokonaisratkaisu tukipalveluineen, integroi jo olemassa olevia järjestelmiä oppimisalustaan, tutustu yksittäisiin elearning-tuotantoihin, tai hallinnoi haluamiasi osa-alueita itse. Palveluvalikoimaamme kuuluu nyt kolme monipuolista, jatkuvasti kehittyvää tuotetta. Tarjoamme ne käyttöösi joustavasti ja kustannustehokkaasti SaaS-palveluina. Saat kauttamme myös sisällöntuotannon ratkaisut eri tilanteisiin. Peruspaketit Palvelun laajennukset Yksittäiset projektit Verkkooppimisen kokonaisratkaisut Oppimisalusta Prosessien tuki Käyttöönotto Koulutus Helpdesk Integraatiot Käsikirjoitus elearning-tuotanto 10 D-Mail 1/2013

11 RATKAISUT JA PALVELUT Kyvyt.fi eportfolio-kilpailun satoa Syyskuussa 2012 Discendum julkisti ensimmäisen valtakunnallisen eportfolio-kilpailun oppilaitoksille. Sen tavoitteena oli rohkaista Kyvyt.fi-palvelun käyttäjiä julkaisemaan omia sähköisiä portfolioitaan laajemmalle yleisölle, ja saamaan niistä palautetta ja ideoita jatkokehitystä varten. Kilpailutyöt arvioi opetusalan ammattilaisista koostuva raati. Kisan eri sarjoihin (lukiot, 2. asteen ammatillinen koulutus, korkeakoulut) ilmoitettiin yhteensä 19 kilpailutyötä. Kilpailutöitä arvioitaessa opetusalan ammattilaisista koostuva raati arvosti työn monipuolisuutta, selkeyttä, lukijaystävällisyyttä, tarinallisuutta ja sujuvuutta. Voittajatöissä korostuivat persoonallinen ja henkilökohtainen ote sekä Kyvyt.fi:n työkalujen monipuolinen käyttö. Tuomaristo piti kisaa yleisesti ottaen korkeatasoisena. Yleisenä kehityskohteena mainittiin se, kuinka oppijat voisivat viedä portfolion käyttöä vieläkin syvällisemmälle tasolle oman oppimisen analysoinnin ja reflektoinnin välineenä. Seuraava Kyvyt.fi eportfolio-kilpailu järjestetään syksyllä Alustavan suunnitelman mukaan kilpailusarjoja tulee tuolloin kaksi lisää: Opettajat ja ohjaajat sekä Paras PLE-toteutus. Näin kaikki Kyvyt. fi:n käyttäjät voivat osallistua kilpailuun. Ensi vuoden kilpailusta tiedotetaan viimeistään keväällä Voittajat Lukiosarja: Valto Vaaraniemi 2. asteen ammatillinen koulutus: Maria Härö Ammattikorkeakoulut ja yliopistot: Anssi Ranta Erityismaininnan saivat 2. aste: Niko Ahlsten, Katri Kaikko Ammattikorkeakoulut ja yliopistot: Sini Ventä, Katri Haapaniemi Valto Vaaraniemi Maria Härö Anssi Ranta D-Mail 1/

12 Löydä verkkooppimisen monet mahdollisuudet Yhdessä. Verkossa. Postiosoite / Oulu Kiviharjunlenkki 1 E Oulu Postiosoite / Tampere Finlaysoninkuja Tampere Puhelin

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 19.8.2004 Sivu 1/5 KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 OPTIMA OPPIMISYMPÄRISTÖ -KOULUTUSOHJELMA II Tavoite Hankkeen tavoitteena on edelleen aktivoida ja tukea verkko-opetuksen käynnistämistä

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI. Tutustu uudistuneeseen lehteemme ja verkko-oppimisen ratkaisuihin yrityksille ja oppilaitoksille.

ASIAKASLEHTI. Tutustu uudistuneeseen lehteemme ja verkko-oppimisen ratkaisuihin yrityksille ja oppilaitoksille. D -Mail DISCENDUM ASIAKASLEHTI 2012 Tutustu uudistuneeseen lehteemme ja verkko-oppimisen ratkaisuihin yrityksille ja oppilaitoksille. SISÄLLYSLUETTELO Nämä kannattaa pistää kalenteriin / s. 6 Päivittäiset

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Verkon mahdollisuudet perehdyttämisessä. Eevi Kuokkanen, Prewise Oy

Verkon mahdollisuudet perehdyttämisessä. Eevi Kuokkanen, Prewise Oy Verkon mahdollisuudet perehdyttämisessä Eevi Kuokkanen, Prewise Oy Apua perehtymiseen ja perehdytykseen Vaikuttaa kolmella tavalla Tasoittaa Rauhoittaa Innostaa Tasoittaa eroja Kulttuureissa Käytännöissä

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat

Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat Eric Rousselle Optima päivä, 6.11.2014 Mitä Discendumille kuuluu? Kasvu ja kansainvälistyminen Tulorahoituksella kasvava vakavarainen yritys Panostetaan

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Rakennetaan yhdessä verkkokurssi Pulkkilan peruskoulu, modulikoulu, Mäkeläntie 2, Pulkkila

Rakennetaan yhdessä verkkokurssi Pulkkilan peruskoulu, modulikoulu, Mäkeläntie 2, Pulkkila Rakennetaan yhdessä verkkokurssi 14.12.2016 Pulkkilan peruskoulu, modulikoulu, Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Verkko-opetuksen äärellä TVT-strategia opetuksen kehittämisen tukena Verkko-oppimisen pedagogiset

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

XoomPoint Palvelut. Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi

XoomPoint Palvelut. Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi XoomPoint Palvelut Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi Digitaalisen oppimisen palvelut yrityksesi tarpeisiin Sisältöpalvelut

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Sometun xtune arviointi- ja kokeilujakson yhteenveto

Sometun xtune arviointi- ja kokeilujakson yhteenveto Sometun xtune arviointi- ja kokeilujakson yhteenveto 8.4.2014 2014 Yhteenveto Sometu toteutti yhdessä Intunexin kanssa vuoden kestäneen xtunen arviointi- ja kokeilujakson (pilotin) ajanjaksolla 1.1.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Triangelipäivät 29.10.2008 Erkki Tolonen Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Miksi kurssiaineistoja Nellistä? Monihaku l. yhden luukun periaate Virtuaalioppimisympäristöjen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA

JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA JATKUVA JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI LUKIOSSA MITEN SELVITÄ HENGISSÄ? HYOL:n kesäkurssi 6.6.2017 Hanna Toikkanen ARVIOINTI YHTEYDESSÄ OPPIMISKÄSITYKSEEN (LOPS) Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen,

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa

Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa ITK-konferenssi 18.4.2008 Jouni Huotari & Annu Niskanen 18.4.2008, JH/IT & AN/AOKK 1 AIKAISEMMIN OPITUN TUNNISTAMINEN, ARVIOINTI JA TUNNUSTAMINEN

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kyvyt.fi ja uudet ominaisuudet FUAS 26.5.2014. Heli Karjalainen Discendum Oy

Kyvyt.fi ja uudet ominaisuudet FUAS 26.5.2014. Heli Karjalainen Discendum Oy Kyvyt.fi ja uudet ominaisuudet FUAS Heli Karjalainen Mikä on portfolio? Kokoelma: itse valikoituja opiskelu- ja työtehtäviä, jotka edustavat monipuolisesti henkilön tietoja ja osaamista ja kertovat työskentelystä,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työvälineet -teemaryhmä

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työvälineet -teemaryhmä Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työvälineet -teemaryhmä Tervetuloa! Puheenjohtajina Annu Niskanen, Anturi-hankkeen projektipäällikkö, ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Jouni Huotari, ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Miten me teemme arjesta antoisampaa?

Miten me teemme arjesta antoisampaa? Miten me teemme arjesta antoisampaa? Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi Jyväskylä 25.-26.3.2015 Rinnakkaissessio 26.3.2015 Hanna Rousku / varhaiskasvatuksen esimies, Masku kasv.. kandidaatti (KM-opiskelija),

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lappeenrannan työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lappeenrannan työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Lappeenrannan työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Taitojen ja ominaisuuksien kehittäminen:

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Minna-Liisa Myllylä, suunnittelija, OSAO minna-liisa.myllyla@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena ryhmälle:

Lisätiedot

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi

Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Oppimista tukeva, yhteisöllinen arviointi Nokia 16.9.2015 Päivi Nilivaara 1 17.9.2015 Mikä edistää oppimista? Resurssit Opiskeluun käytetty aika Palautteen anto Tvt opetusvälineenä Kotitausta Luokalle

Lisätiedot

TIETOHALLINTO OPPIMISPOLULLA. Viivi Seppänen & Teemu Pääkkönen KamIT tietohallinto, Kajaanin kaupunki

TIETOHALLINTO OPPIMISPOLULLA. Viivi Seppänen & Teemu Pääkkönen KamIT tietohallinto, Kajaanin kaupunki TIETOHALLINTO OPPIMISPOLULLA Viivi Seppänen & Teemu Pääkkönen KamIT tietohallinto, Kajaanin kaupunki STARTTI Alkuun tiedusteltiin miten yleisön organisaatioissa tehtäviä on jaettu. Tulokset: kenenvastuulla.pdf

Lisätiedot

järjestelmän hankintaan

järjestelmän hankintaan järjestelmän hankintaan Yrityksen toimintojen hallintaan sopivan ohjelmiston miettiminen voi olla haastavaa, varsinkin jos aiempaa kokemusta ei ole. Tästä oppaasta löydät vinkkejä siihen, mitä kannattaa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät

Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät Osaamisen kehittäminen vertaismentoroinnin avulla - Teemalliset vertaismentorointiryhmät Vertaismentorointi on opetusalalla voimakkaasti lisääntyvä erinomainen osaamisen kehittämisen keino, jonka etuja

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet

Yri$äjyysvalmennus. Kokonaisuuden tavoi$eet Yri$äjyysvalmennus Kokonaisuuden tavoi$eet Saada 7etoa, taitoa ja tahoa yri$äjänä toimimiselle, onnistumiselle ja kasvamiselle Onnistumisen eväitä yri$äjänä Taito perustaa yritys Osaamista rakentaa toimiva

Lisätiedot

MINNO Innovaatioprojekti 2014 Loppukatselmus. Simanitas Promootiovideo hankkeelle Lapinlahden Lähde

MINNO Innovaatioprojekti 2014 Loppukatselmus. Simanitas Promootiovideo hankkeelle Lapinlahden Lähde MINNO Innovaatioprojekti 2014 Loppukatselmus Simanitas Promootiovideo hankkeelle Lapinlahden Lähde 6.11.2014 Mikä MINNO on? - Metropolian kaikkien alojen opiskelijoiden opintoihin kuuluva, pakollinen 10op

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lahden työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lahden työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Lahden työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Yhteisen määritelmän muodostaminen yleissivistykselle

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Osaava myyjä saa paikan!

Osaava myyjä saa paikan! mutkatonta suoraa uutiskirje marraskuu 2015 MailService marraskuu 2015 Osaava myyjä saa paikan! Kyllä vain! Tällaisia rekrytointi-ilmoituksia voimme lukea lehdistä liki päivittäin ja työvoimaviranomaisen

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA

SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA SEL KOULUTTAJAKOULUTUS OPETUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulutuksen perusteet ja tavoitteet 2. Koulutustaidot 3. Koulutusmenetelmät 3.1. Perinteiset koulutusmenetelmät 3.2. Etä- ja verkko-opetus 4. Koulutuksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin.

Tule mukaan tarjoamiimme täydennyskoulutuksiin. Täydennyskoulutuspalvelut 2016 2017 Sveitsiläinen kirjailija Rolf Dobelli kuvailee mainiossa kirjassaan Selkeän ajattelun taito ilmiötä, johon ihmisinä lankeamme toistuvasti. Muodostamme kuvan maailmasta

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017 70-20-10 - OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ Päivitetty 2017 O. Ala-Nissilä, T. Kauma, J. Kröger, T. Leppänen, M. Nissén-Feldt, E. Penttilä, S. Raatikainen, I. Sankkila, L.

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Osaaminen monipuolisesti esiin Kyvyt.fi eportfolio-palvelun ja Open Badges -konseptin avulla. Eric Rousselle Discendum Oy

Osaaminen monipuolisesti esiin Kyvyt.fi eportfolio-palvelun ja Open Badges -konseptin avulla. Eric Rousselle Discendum Oy Osaaminen monipuolisesti esiin Kyvyt.fi eportfolio-palvelun ja Open Badges -konseptin avulla Eric Rousselle Taustani :n toimitusjohtaja Verkko-oppimisratkaisujen kehittäjänä vuodesta 1991 lähtien Pitkä

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot