MELTIH - Metlan Tutkimustiedon Integroitu Hallintajärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MELTIH - Metlan Tutkimustiedon Integroitu Hallintajärjestelmä"

Transkriptio

1 Tapio Timonen MELTIH - Metlan Tutkimustiedon Integroitu Hallintajärjestelmä Lustotiedon hallinnan ohjelmistoratkaisuissa on noudatettu toimintatapaa, joka tekee sovelluksista helposti ylläpidettäviä ja käyttäjäystävällisiä sekä myös tulevaisuudessa toimivia. Huolellisella suunnittelulla on pyritty poistamaan sovellusten käyttöä vaikeuttavat tekniset yksityiskohdat, jolloin loppukäyttäjät ja ylläpitäjät voivat keskittyä varsinaiseen tuotannolliseen toimintaan. Allekirjoittaneen suunnittelema Metlan LustoTutkimustiedon Integroitu Hallintajärjestelmä (MELTIH) tulee muokkaamaan tutkimuskäytäntöä tavalla, joka antaa tutkijoille aiempaa selvästi paremmat mahdollisuudet yksinkertaisempaan ja tehokkaampaan työskentelytapaan tutkimustiedon hallinnassa ja käsittelyssä (MELTIH-palvelut). MELTIH-järjestelmässä sovelletaan tietojenkäsittelyn uusinta teknologiaa. Käytetyistä teknisistä ratkaisuista mainittakoon seuraavat: 1) Data- ja käyttöliittymätiedot talletetaan SQL Server - pohjaiseen tietokantaan. 2) Käyttöliittymän ulkoasu sidotaan XHTML-pohjaiseen ratkaisuun. 3) Ohjelmointikielenä on C# ja 4) kaiken taustalla on Microsoft.NET Framework -luokkakirjasto. Mainitut tekniikat ovat tämän päivän selkeästi hyväksyttyjä standardeja, mikä antaa elinaikaa sovelluksille pitkälle tulevaisuuteen. Vaikeasti ylläpidettävän C# -ohjelmakoodin määrä on pyritty minimoimaan huolellisella suunnittelulla. Järjestelmään on lisätty joustavuutta esimerkiksi SQL-komentojen ulkoistamisella tietokantatauluihin, jolloin niitä voidaan muokata sovelluksesta käsin. MELTIH-järjestelmän ohjausrakenne on kokonaan XML-pohjainen. Silloin on käytännössä merkityksetöntä, mistä syöte tulee, sillä sen jatkokäsittely tehdään aina samaa XML-rakennetta soveltaen. Menettely mahdollistaa myös sellaisten laitteiden liittämisen järjestelmään, joista ei ole etukäteistietoa. Järjestelmän käyttöliittymässä on kielituki, mikä mahdollistaa sovellusten toteuttamisen myös kansainvälisissä projekteissa. MELTIH-järjestelmän käyttöliittymän runkoa ei ole sidottu mihinkään erityiseen dataan, mikä tekee siitä erityisen joustavan. Käytännössä se merkitsee sitä, että kun tietokannan sisältö vaihdetaan uuteen, on kyseessä uusi, jo sellaisenaan toimiva sovellus eli MELTIH-palvelu.

2 MELTIH-järjestelmän tilanne /Tapio Timonen 1. Käyttöliittymän rakenteet suunniteltu ja eri osaset testattu irrallisina. Kokonaispaketin visuaalinen kasaus työn alla. 2. Tietokannan taulurakenteet pääosin valmiit, vain data puuttuu. Taulun rakenteita hiotaan vielä tekovaiheessa. 3. Atlas/Ajax (xml ja javascript) tekniikka opeteltu ja testattu. Atlas-komponentit läpikäyty ja käyttöliittymään sisällytettävät komponentit valittu. Virallinen Atlas-versio ilmestyy joulukuussa Uusi ASP.NET 2.0 luokkakirjasto läpikäyty ja hyödyllisimmät osat liitetty käyttöliittymään. (Virallisesta ASP.NET 2.0 versiosta oli poistettu testaamattomuuden vuoksi kaksi komponenttia, jotka olivat vielä beta-versiossa mukana. Ne lisätään käyttöliittymään heti kun ne virallisesti ovat saatavilla). XML-editointi ja dynaamisten kuvien näyttäminen web-sivuilla, esim. tietokannasta luettaessa. Tällä hetkellä dynaamiset kuvat pitää tallettaa tiedostomuotoon ennen niiden näyttämistä web-sivuilla.) 5. Web-pohjaisten kartastojen linkittäminen käyttöliittymään on tutkittu ja testattu onnistuneesti. Karttadata on annettava ilmaisversioissa XML-pohjaisena, mutta se on saatavilla maksullisena myös Web Service palveluna, jolloin tiedot voi lukea tietokannasta suoraan ilman XMLvälitallennusta. Ei epäselviä kohtia. 6. Perehdytty tärkeimpään kohtaan: tietokannan ja käyttöliittymän väliseen liikenteeseen: Käyttäjätunnistus, SQL-komentojen muoto ja antotapa, liikenteen suojaus, palvelinpuolen välimuistien käyttö jne. Hiotaan loppuun kun käyttöliittymä on testauskunnossa. 7. Käyty alla olevat tekniikat läpi siten, ettei suunnitteluvaiheessa tarvitse enää etsiä ulkopuolista tietoa kyseistä aiheista. PALVELIMEN PUOLEISET TEKNIIKAT - ASP.NET Websivujen luokkakirjasto. - ADO.NET Tietokannan luokkakirjasto. - C# Ohjelmointikieli SELAEKNIIKKA - XHTML Web-sivujen peruskieli. - CSS XHTML-sivujen ulkoasu. - ATLAS /Ajax Tekniikka jossa web-sivu saa datansa tausta-ajona XML-muotoisina paketteina, jotka Javascriptin avulla sijoitetaan sivun kontrolleihin. Tämä nopeuttaa sivun päivitystä ja estää häiritsevän sivuvälkkeen, jota normaalisti ilmenee, kun koko sivu päivitetään. Kaikki uusimmat selaimet tukevat jo tätä ominaisuutta. - Javascript Selainkieli, joka hoitaa Ajaxin vaatimat komennot selaimen puolella. DATA - XML Datarakenne. - XML-skeema XML-datarakenteiden kuvauskieli, aivan kuten tietokantataulujen rakennekuvaus. - XSL. XML-rakenteen muunnos toiseen muotoon. - MYSQL Tietokanta. - SQL Server Tietokanta KARTASTOT - Earth Map ja Google Maps Web-pohjaiset kartastot, joihin voidaan sijoittaa omaa dataa, esim. kuvia tai tekstejä. Tarvittaessa nämä voidaan korvata muilla kartastoilla.

3 Kartat Grafiikka Kaaviot Teksti ja numerotieto XML Valokuvat PDF Hakemistotiedostot Videot Äänitteet Tietokannan datamuodot Loki Sivu Tietokanta / MySql / Sql Server TableAdapter Typed DataSet OmaKomento Valikot Kielet Käyttöliittymätaulut Teksti TekstiRyhmät Palstat Stored Procedures SQL komennot DAL luokka ObjectDataSource BLL luokkakirjasto Dialogit Form lapsisivu Komentokeskus luokka Sivut Editointisivut Kontrollit Monirivikontrollit Master runkosivu Teemat Skin CSS Web.Config GridView DataList Repeater BullettedList Yksirivi kontrollit Menu FormView DetailsView Listakontrollit DropDownList ImageMap FileUpLoad Crystal kaaviot Kartat Kokonaissuunnitelma Käyttöliittymä Kielituki Vamistus Turvallisuus Käyttäjäryhmät Username Suunnittelu Tehtävälista Ohjelmointi Käyttöliittymätekniikat Hahmotus BLL/DAL malli Profile MELTIH Käyttöliittymä.mmap 12/1/2007

4 Uusintamittauksissa historia säilytetään. Puutieto mahdollistaa puun historian. MELTIH Data Tutkimustiedot pk_tutkimustiedot yksilointitunnus laitos yksikko tutkimustunnus perustamispaiva vastuuhenkilo Sijainti pk_sijainti_ fk_tutkimustiedot KKJ_mittaustapa KKJ_y KKJ_x KKJ_y_desimaalit KKJ_x_desimaalit WGS84_mittaustapa WGS84_aste WGS84_minuutti WGS84_sekunti WGS84_sekunnin_desimaalit koe koeala osakoeala paikkakunta metsalautakunta maanomistajaryhma korkeus_merenpinnasta Puu pk_puu fk_sijainti KKJ_mittaustapa KKJ_y KKJ_x KKJ_y_desimaalit KKJ_x_desimaalit WGS84_mittaustapa WGS84_aste WGS84_minuutti WGS84_sekunti WGS84_sekunnin_desimaalit suunta_keskipiste etaisyys_keskipiste (cm) puulaji syntytapa Kasvupaikka pk_kasvupaikka fk_sijainti fk_mittaustunnus mittauspaiva mittausryhma valtapituus aiempi_kasittely kasvupaikka maalaji maanpinnan_kaltevuus TINY kaltevuussuunta maanlaatu pohjapinta_ala pituusboniteetti lannoitusvuosi kehitysluokka hakkuuvuosi Mittaustunnus pk_mittaustunnus fk_tutkimustiedot mittausotsikko mittauskerta aloitusvuosi info

5 syntytapa ikakorjaus Puusta ei aina ole näytteitä Puutieto pk_puutieto fk_puu fk_mittaustunnus mittauspaiva pituus pituuskasvu tuho (cm) (cm) Läpimittoja eri korkeuksista, mahdollisia ristiinmittauksia. Korkeus_lapimitta pk_korkeus_lapimitta fk_puutieto lapimitta lapimitan_korkeus (cm) mittausuunta mittauskerta_samakorkeus Nayte Varasto pk_nayte fk_puutieto Yksilöi näytteen pk_varasto fk_nayte paikkakunta TINY Jos näyte on kiekko, voi siitä tulla useita mittauksia. Näytettä ei välttämättä vielä ole mitattu. viivakoodi naytetyyppi naytekorkeus CHAR[13] (cm) naytteen_varastointipaikka mittauskerrat nayteinfo TINY Sektori pk_sektori fk_nayte mittaus_id mittaussuunta min_vuosi max_vuosi vajaakasvu BOOL arvioitu_ikalisays sektorin_mittaushetki TIME mittaaja mittausinfo tarkistusumma lista_henkilo pk_henkilo etunimi VARCHAR(50) sukunimi VARCHAR(70) toimintayksikko Mittausryhma pk_mittausryhma fk_mittausryhman_nimi fk_henkilo Mittausryhman_nimi Kasvu pk_mittausryhman_nimi ryhman_nimi pk_kasvu fk_sektori Lämpösumma vuoden ja koordinaattien perusteella. vuosi kasvu (0.000 mm) kevat_kesapuu BIT Ilmastotieto_vuosi Ilmastotieto_kuukausi pk_ilmastotieto_vuosi Listaotsikot pk_ilmastotieto_kuukausi MONTH fk_ilmastovuosi Listat pk_listaotsikot suomi VARCHAR(50) pk_listat fk_listaotsikot koodi suomi VARCHAR(50) MELTIH Data.mmap 12/1/2007

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ Kandidaatintyö Tarkastaja: Mikko Salmenperä II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS

OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS OUTDOORSFINLAND.FI -SIVUSTON TOTEUTUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Ohjelmistotekniikka Opinnäytetyö Kevät 2014 Jani Nikula Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikan

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Palvelu sisältää tietyn määrän ominaisuuksia riippuen ostetusta palvelupaketista.

Palvelu sisältää tietyn määrän ominaisuuksia riippuen ostetusta palvelupaketista. PALVELUKUVAUS, WEBHOSTING (UNIX) SurfNet, Oy Nyttab Ab 16.7.2002 1. Yleistä Webhosting palvelu antaa asiakkaalle levytilaa SurfNetin palvelimella aineiston julkaisemiseen Internetissä. Internet yhteys

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

P4-JULKAISUJÄRJESTELMÄ

P4-JULKAISUJÄRJESTELMÄ JULKAISUJÄRJESTELMÄ P4-JULKAISUJÄRJESTELMÄ Mitä tarkoitetaan julkaisujärjestelmällä? Julkaisujärjestelmä on ohjelmisto, jonka avulla ylläpidetään verkkopalvelun rakennetta, toimintoja ja sisältöjä. Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella. elippu matkapuhelimessa

Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella. elippu matkapuhelimessa Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella elippu matkapuhelimessa 2 / 24 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Termit ja lyhenteet... 4 1.3 Roolit... 5 1.4 elippu-konsepti... 6 1.4.1 elippu-spesifikaatio...

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS Työn tekijä Työn valvoja Lassi Heikkinen Mika Ylianttila Hyväksytty / 2010 Arvosana Heikkinen L. (2010)

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

OPAS: HALLINNAN PERUSTOIMINNOT (VERSIO 2.01)

OPAS: HALLINNAN PERUSTOIMINNOT (VERSIO 2.01) OPAS: HALLINNAN PERUSTOIMINNOT (VERSIO 2.01) SISÄLLYSLUETTELO: 1.0 Yleistä 1.1 Yleistä oppaasta 1.2 Kirjautuminen 1.3 Hallinta 1.4 Hyödyllistä tietää 2.0 Katalogi 2.1 Tuoteryhmät / tuotteet 2.2 Uuden tuoteryhmän

Lisätiedot

Koko infrastruktuurin hallinnan j a laboratorio biopankki, mukaan lukien hyvin ohjauslaitteet ja laitteeseen.

Koko infrastruktuurin hallinnan j a laboratorio biopankki, mukaan lukien hyvin ohjauslaitteet ja laitteeseen. BBMS 1.63 BioBank Management System Koko infrastruktuurin hallinnan j a laboratorio biopankki, mukaan lukien hyvin ohjauslaitteet ja laitteeseen. Lyhyt tiedot: - Ei vaadi web-selain - Ei ole raj oituksia

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Arto Turunen YRITTÄJÄN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2011 Tietotekniikan koulutusohjelma Karjalankatu

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Huomaathan lukiessasi!

Huomaathan lukiessasi! Huomaathan lukiessasi! Jos teet suurempia muutoksia, muista ottaa varmuuskopio järjestelmästä ennen ja jälkeen muutosten. Tämä tapahtuu muutamalla napin painalluksella, ja kopion tallentaminen omalle koneelle

Lisätiedot

Selkokieli ja Internet

Selkokieli ja Internet Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Monelta taholta on jo pidemmän aikaa kyselty, onko selkokielisten Internet-sivujen laatimiseen mahdollista saada jonkinlaista ohjeistusta. Viimeaikaisten

Lisätiedot

SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI

SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2013 Antti Sillanpää SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI Case: HK Ruokatalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot