Asiakirjahallinto ja tietojen hallinta osana ydinprosesseja. Olli Nylander Tietojohtaja Valvira Mikkeli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakirjahallinto ja tietojen hallinta osana ydinprosesseja. Olli Nylander Tietojohtaja Valvira 4.10.2012 - Mikkeli"

Transkriptio

1 Asiakirjahallinto ja tietojen hallinta osana ydinprosesseja Olli Nylander Tietojohtaja Valvira Mikkeli

2 Toimeentulotuesta kanneltiin useimmin Maaseudun Tulevaisuus perjantai, 14:50 Kommenteja: 0 Tekstin koko: A A A Toimeentulotuki aiheutti viime vuonna eniten kanteluita kaikista sosiaalihuollon asioista, kertoo aluehallintovirasto. Viime vuonna tehtyjen ratkaisujen kärkikolmikkoon ylsivät myös lastensuojelun ja vanhustenhuollon asiat. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla samat aiheet ovat pysyneet ratkaisujen kärjessä. Seuraavaksi eniten on kanneltu kehitysvammaisten hoitoa sekä lasten huoltoa ja tapaamisia koskevista asioista. Vähiten vireillä on lasten päivähoitoa koskevia asioita. Viime vuonna aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ratkaisivat yli tuhat sosiaalihuollon kantelua tai muuta valvontatapausta. Valvira ratkaisee sosiaalihuollon valvontatapauksista koko maata koskevat tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Niitä oli viime vuonna 67 kappaletta. STT

3 Asiakirjahallinto ja kokonaisarkkitehtuuri - haasteet Toiminta Asioiden käsittely epäsystemaattista ja eriytynyttä puuttuu prosessimainen asioiden moderni käsittely asioiden käsittely paperinmakuista alusta loppuun asiakkaan saamassa palvelussa viiveitä johtuen resurssipulasta asioiden hallinta riistäytyy käsistä tietoturvariskit ilmeisiä Tieto tieto eriytynyttä, siilomaista: samat asiat, tiedot saatetaan kuvata toisistaan erilaisin tavoin, jolloin ongelmia tietojen hyödyntämisessä kattavat hakutoiminnot haaste vertailukelpoiset tilastot haaste Eams teko ja jalkauttaminen Tietoturvariskit: tiedon säilytys, arkistointi ja tiedon käsittely Tietojärjestelmät tietojärjestelmät rakennettu eri aikoina kunkin erityiskysymyksen ratkaisuun asianhallinta ja erillisrekisterit erillisiä tietojärjestelmät paperisen ja sähköisen tiedonhallinnan sekoituksia tietoturva vaihtelee tietojärjestelmän alkuperäisesestä vaatimustasosta riippuen tietoturva Teknologia palvelininfra eriytynyttä ja kytkeytyy kuhunkin tietojärjestelmään Tietoturvan hallinta vaikeaa johtuen tietojärjestelmien ja palvelininfran eriytyneisyydestä

4 Ydinprosessit määritelty Palvelut määritelty Valvira -tapaus Kokonaisarkkitehtuuri otettu ohjenuoraksi uudistukselle Tiedonhallinnan systematisoinnissa kaikki tietovarannot käyttöön ml. Asianhallintajärjestelmä Johdon raportointijärjestelmä Usko valtion ratkaisuihin Valda-pohjainen kokonaisarkkitehtuuriratkaisu ja myös toteutusten aloittaminen lakkauttamispäätöksellä vaikutuksia kokonaisarkkitehtuuriin

5 Valviran ydinprosessit Sosiaali- ja terveydenhuollon oikeusturvan ja korkean laadun edistäminen Luvat Suunnitelmaperusteinen valvonta (mm. valvontaohjelmat) Valvottavien ohjaus Avien ohjaus Reaktiivinen valvonta Elinympäristön terveysriskien hallinta Luvat Suunnitelmaperusteinen valvonta (mm. valvontaohjelmat) Valvottavien ohjaus Avien ja kuntien ohjaus Reaktiivinen valvonta (ml. mainonta) Alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisy Luvat Suunnitelmaperusteinen valvonta (mm. valvontaohjelmat) Valvottavien ohjaus Avien ohjaus Reaktiivinen valvonta (ml. mainonta)

6 Ydinprosessit

7 Palvelujen ryhmittely asiakkaiden mukaan Asiakas- /sidosryhmä Kansalainen/väestö Palvelut Valvontapäätökset, neuvonta, Valvottavat Muut valvovat viranomaiset (Avit ja kunnat) Lupa- /ammatinharjoittamisoikeuspäätökset, valvontapäätökset, valvontaohjelmat, määräykset, ohjeet, lausunnot, koulutukset, neuvonta ja konsultaatiot Valvontaohjelmat, ohjeet, lausunnot, koulutukset, neuvonta ja konsultaatiot Muut viranomaiset Tuotetut tilastotiedot ja raportit / tietoluovutukset rekistereistä, lausunnot, asiantuntijapalvelut Muut tahot Tuotetut tilastotiedot ja raportit / tietoluovutukset rekistereistä

8 Palvelut ja tuotokset asiakkaille (palvelusalkku) Valvontaan liittyvät palvelut Ammattioikeuksiin ja lupiin liittyvät päätökset (maksulliset, julkisoikeudelliset suoritteet) Valvontapäätökset Määräykset (asetusta vastaava normi) Ohjeet Valvontaohjelmat Lausunnot Koulutukset Neuvonta, konsultaatiot Palvelut muille valvontaviranomaisille Ohjeet ja linjaukset Valvontaohjelmat Lausunnot Koulutukset Neuvonta, konsultaatiot Muut Tuotetut tilastotiedot ja raportit, mm. toimittajille (maksuttomat) Tietojen luovutukset rekistereistä (maksulliset, liiketaloudelliset suoritteet) Asiantuntijapalvelut

9 Valviran johto Monikanavahallinta Portaali / käyttöliittymät Sovellukset ja palvelut Operatiiviset järjestelmät Tietokannat/ -varastot Konversi o- palvelut Valviran esittelijät Suunnittelukäyttöliittymät Analysointi JORA Tietovaras to Valviran muut työntekijät Käyttäjän tunnistus ja pääsynvalvonta VIP Käyttäjähallintapalvelut IdP VIP Identity Toimistojärjestelmä- ja sähkö-postiintegraatio AVIen johto JORA-palvelut Analysointikäyttöliittymät DYNAS TY GEENIT EK- NIIKKA LUOTE RI Valvira Johdon raportointi v0.6 / Luonnos Raportointi Operatiivis et tietokanna t ALLU OSTI VALV ERI Sähköisen asioinnin integraatio Johdon kojelauta (dashboard) ETL Operatiiviset järjestelmät i/f TERHI KKI YSTER I TLT Valviran koodistot 9 AVIen esittelijät B2Bi prosessija palveluintegraatio Muut JORA käyttöliittymät Raporttinäkymät = JORA-raportointijärjestelmä = Valviran muut sovellukset ja yhteiset palvelut = Peruspalvelut ja alusta VIP:n yhteiset koodist ot Kumppanit (THL, Fimea, KELA) Mashupi t, widgetit, gadgetit JORA SOA palvelut Valviran Integraatiopalvelut Muut ulkoiset palvelut i/f Muut ulkoiset palvelut Muut ulkoiset koodisto t Koodistot i/f VALD A i/f VAL DA KIEK U i/f KIEK U Muut viranomais et Kollaborator iointegraatio Kanavasovitukset Valviran SOA palvelut VIP VIA Integraatioalusta Muut VIP:in palvelut i/f Muut VIP:n palvelut = Käyttäjäryhmät = Ulkoiset palvelut Kansalaiset, asiakas- ja sidos-ryhmät, media Käyttäjähalli n-tapalvelut Identiteetin hallinta IDM Roolien ja valtuuksien hallinta Sähköinen allekirjoitus Muut Valviran käyttöliittymät Kertakirjautuminen SSO Valvira IdP Identity Provider Valvira SP Service Provider Provider VETUMA Tunnistuspalvelu VIRTU Luottamusverkosto PKI- ja varmennepalvelut

10 Asiakirjaprosessi ja sen mittaaminen asiakas avauskirjaus Välitoimenpiteet päätös arkistointi rekisteröinti - selvitykset - lausunnot avausmittarit Välitmp-mittarit päätösmittarit -Aika -Määrä -laatu Aika Määrä laatu Aika Määrä Laatu lopputulos

11 VALVIRAN ICT TAVOITETILA Hallinnonala, Valvira KÄYTT Ö LIITTYM Ä TIETO- VARASTO AVIT Valvira Hallinnonala VIP, PALKEET VIP Tori OPERATIIVISET JÄRJESTELMÄT ml. asianhallinta HALLINNONALAN YHTEISET JÄRJESTELMÄT Esim. julkaisujärjestelmä PERUSPALVELUT talous- ja henk.hallinnon järjestelmät jne. PERUSINFRASTRUKTUURI Palvelimet, työasemat, tietoliikenne jne. Tietoturva ja kokonaisarkkitehtuuri

12 Tietojärjestelmäarkkitehtuurin tavoitetila alustava hahmotelma

13 Raportointi osa asianhallintaa, esimerkkejä mittareista ja haasteista Tiedon laatu keskeinen haaste Tiedon raportointi käyttäjän tarpeisiin toinen haaste Mitä halutaan mitata: prosessien läpivirtausta, laatua, taloudellisuutta, tuottavuutta, vaikuttavuutta, kattavuutta --- sitä integroidumpi on oltava asianhallinnan ja muiden rekisterien välinen suhde ja luokitusten yhtenäisyys Esimerkkejä: - Määrät: yksinkertainen mittari työmäärille varsinkin ajassa - Määrät/työntekijä: työajan seurantajärjestelmän ja asianhallintajärjestelmän integrointi (vaatii täsmällistä ohjeistusta/ työajan seurantajärjestelmä) - Aloitetut, keskeneräiset, lopetetut näyttää prosessin kulkua - Käsittelyajat näyttävät prosessin tehokkuutta tai resurssipulaa - Huomioita: BI -väline armoton löytämään virheet aineistoissa: pahin virhe jättää koodaamatta päättynyt tapaus; sisällölliset koodausvirheet Eri järjestelmien luokitukset oltava yhteensopivia (esim. tehtäväluokitukset eri järjestelmissä)

14 Terhikki-laillistukset: oppilaitosten valmistumispiikit

15 Tiedon laatu: kannattaa koodata päivämäärät oikein

16

17 Terveydenhuollon valvonta-asioista kantelut suurin ryhmä Ja pisimmät käsittelyajat - resurssipula

18 Toiminta Asiakirjahallinto ja kokonaisarkkitehtuuri asioiden käsittely keskeinen ydinprosessi prosessissa kolme avainvaihetta: aloitustoimenpide, välitoimenpide, päätös prosessi vaihtelee substanssin ehdoilla: erilaiset asiat ja asiakkaat asian aloite: ulkoinen tai sisäinen impulssi asian käsittelyssä sähköinen asiointi ydinväline tehokkuuden, taloudellisuuden, laadun ja vaikuttavuuden väline asiakirjahallinto on asioinnin apuväline ja sisäänrakennettu koko organisaatioon Tietojärjestelmät tietojärjestelmät rakennettu käyttäjälähtöisesti ja integroidusti Tietojärjestelmien käyttäjät: 1. kansalaiset, ulkoiset asiakkaat, 2. kirjaamo-arkistoalan ammattilaiset, 3. asioiden substanssikäsittelijät tietojärjestelmien kehittämispotentiaali varmistettu selkeällä omistajuudella Tietojärjestelmien tietoturvariskit kartoitettu Tieto tietoturva Tietojen käytettävyys varmistettu yhteensopivin käsittein, luokituksin ja määrityksin: tietomääritykset on yhdenmukaistettu keskeisten yhteistyökumppanien kanssa Tietomallinnus tehty toimintalähtöisesti: kerran kerätty tieto hyödynnetään uudelleen, hyödynnetään perustietovarantoja (kuten VTJ, YTJ) asianhallintajärjestelmä ja erillisrekisteri muodostavat tietokokonaisuuuden tietojen määrittelyn ja luokittelun palveltava erilaisia tiedonhakutilanteita yksiselitteisesti sekä mahdollistettava vertailukelpoinen raportointi (tilastot) tietojen tietoturvaluokitus: 1..4 Tietoturvariskit kartoitettu: tiedon säilytys, arkistointi ja tiedon käsittely Teknologia palvelininfrastruktuuri tehokas, taloudellinen, turvallinen Tietoturva: tiedon suojaaminen teknisesti riskeiltä kuten väärinkäytökset, tietovuodot, tiedon korruptoituminen, lähiverkon auditointi ja perustasolle saattaminen

19 Lisätietoja Katso myös yksityinen blogini osoitteessa:

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

Terveydenhuollon valvonta ja omavalvonnan edistäminen osana potilasturvallisuustyötä

Terveydenhuollon valvonta ja omavalvonnan edistäminen osana potilasturvallisuustyötä Terveydenhuollon valvonta ja omavalvonnan edistäminen osana potilasturvallisuustyötä Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

1 Valtakunnallisen. lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano

1 Valtakunnallisen. lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano 1 Valtakunnallisen lastensuojelun henkilöstöselvityksen tulosten perusteella aloitettavan valvonnan toimeenpano Dnro 5138/05.00.00.03/2014 Päiväys 26.5.2014 2 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Riskinarviointi

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot