Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä 1980 1995"

Transkriptio

1 Maanmittaus 86:1 (2011) 25 Maanmittaus 86:1 (2011) Historiallinen tietoisku Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä Eija Parmes Tiivistelmä. Satelliittikuvien hyödyntämiseen liittyvä kehitystyö VTT:ssä jatkui 1980-luvun Maankäytön laboratoriossa. Satelliittikuvien oikaisemiseen ja tulkintaan kehitettiin mahdollisimman automaattisia menetelmiä. Sovelluksina olivat metsätalous, maastokartoitus, jää ja luonnonkatastrofit, ja aineistona sekä optiset Landsat-, SPOT- ja NOAA AVHRR -satelliittikuvat että ensimmäiset ERS-1-satelliitin tutkakuvat. VTT mm. kehitti luokitusmenetelmän globaalisti ensimmäisen valtion kattavan maankäyttö- ja puustoluokituskartan tuottamiseen. Vuonna 1988 kaukokartoitus siirtyi Instrumenttitekniikan laboratorioon, missä valmistettiin mm. avaruusinstrumentteja. Tavoitteena oli synergiahyöty instrumenttitekniikan kanssa ja ensimmäiset menestykset liittyivätkin väärävärivideokameran ja hyperspektrometrin kehittämiseen. Laboratorion nimi muuttui 1994 Avaruustekniikan laboratorioksi luvun alku Vuonna 1980 satelliittikaukokartoitusta esiteltiin edelleen uutena tekniikkana, joka tuo tietoa ihmisen fyysisestä ympäristöstä, luonnonresursseista, teollisuus- ja asutusalueista, ja niissä tapahtuvista muutoksista aikana tehtyjen tutkimusten perusteella VTT oli saavuttanut korkean tason satelliittikuviin liittyvässä tutkimuksessa. Satelliittikuvien numeerisen analyysin tulokset luonnonresurssien monitoroinnissa olivat saavuttaneet merkittävää kiinnostusta ja suomalaiset kartoittivat satelliittikuvilta myös alueita Keski-Aasiassa ja Afrikassa. Satelliittikuvien hyödyntämiseen liittyvä kehitystyö VTT:ssä jatkui 1980-luvun Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusosaston Maankäytön laboratoriossa Kuvatulkinnan ja mittaustekniikan jaostossa Risto Kuittisen johdolla. VTT:n pääjohtaja Pekka Jauho oli kiinnostunut kaukokartoituksesta ja tuki aiheen tutkimustoimintaa VTT.llä. Menetelmä- ja algoritmikehitystä tehtiin sekä kuvamittaukseen että kuvatulkintaan. 80 metrin pikselikoon ja neljän aallonpituusalueen (sininen, vihreä, punainen ja lähi-infra) Landsat-satelliittikuvat olivat 1980-luvun alussa ainoa kaukokartoitukseen luettava satelliittikuvalähde. 2 Digitaalisen kuvainformaation tutkimusohjelma Tärkeä sysäys satelliittikuvien ja numeerisen kuva-analyysin kehitystyölle oli Pekka Raitasen johdolla valmistettu VTT:n laaja tutkimusohjelma Digitaalisen kuvainformaation tutkimusohjelma vuosina Ohjelma yhdisti VTT:llä eri osapuolia, kuten Teletekniikan laboratorio, Elektroniikkalaboratorio, Sähkö

2 26 Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä tekniikan laboratorio, Graafinen laboratorio, Maankäytön laboratorio ja ATK-keskus. Projektissa kehitettiin mm. videokuvan kompressiota ja tiedonsiirtoa, nopeaa kuvaprosessointia, ja lääketieteellisten kuvien analyysiä. Henrik Haggrén ja Erkki Rämö olivat vetäjinä kaukokartoitukseen liittyvissä Digitaalisen kuvamittauksen ja tulkinnan menetelmät- ja Digitaalisen kuvamittauksen ja tulkinnan sovellukset -projekteissa. Niissä kehitettiin mm. automaattinen kuvan tukipistemittausohjelmisto tietopankkiin tallennettujen tukipistekuvien avulla. VTT kaukokartoittajilla oli laitteistona Data Generalin NOVA 3/12 -minitietokone, jolle kuva syötettiin magneettinauhalta, ja kuva näytettiin Comtalin CRTmonitorilla. Monitorilla olevan kuvan sävyjä ja luokitusta säädettiin painikkeilla. Jokainen operaatio jouduttiin aina aloittamaan tyhjästä kun kuva siirrettiin näyttöön. Keskusmuistiin mahtui samanaikaisesti pikselin kuva neljällä kanavalla. Väriprintterin puuttuessa värien sijasta käytettiin kirjaimia, jotka, kun tarvittiin havainnollista tulostetta luokitustulosten esittämiseen, väritettiin käsin printissä vihreäksi, siniseksi, yms. maastoluokan mukaisesti. Digitaalisen kuvaaineiston käsittelyvalmiudet paranivat merkittävästi, kun Cyber-keskustietokoneelle valmistettiin Sadie-RS-kaukokartoituskuvien kuvankäsittelyohjelma. Tehtävästä vastasi Esa Franssila. Myös NOVA 3/12 -pientietokoneen ja Comtal näyttölaitteen muodostamaan kuvankäsittelyjärjestelmään lisättiin uutta ohjelmistoa. Laitteen pienen kapasiteetin vuoksi aloitettiin valmistelut suuremman kuvankäsittelyjär Kuva 1. Kaj Andersson ja Aarne Rantala konfiguroivat vuonna 1987 Outokumpu Oy:lle satelliittikuvien hyödyntämiseen DISIMP-ohjelmiston, VAX 11/750 -järjestelmän ja Intelin näyttölaitteen Saloran näyttömuisteilla.

3 Maanmittaus 86:1 (2011) 27 jestelmän hankkimiseksi laboratorioon Tehtävästä huolehtivat DI Kaj Andersson, Eija Parmes ja Yrjö Rauste (kuva 1). Kuvankäsittelyjärjestelmäksi valittiin australialainen CSIROn DISIMP-ohjelmisto ja VAX 11/750 -tietokoneet. Kaj Andersson oli Australiassa CSIROssa vuoden 1988 tutustumassa DISIMPohjelmointiin. Työasemanäyttöinä käytettiin pieniä Saloran VPT-64-monitoreja ( bittiä), joihin tehtiin itse ohjelmat satelliittikuvien visualisoimiseksi. Maanmittauslaitos ja Outokumpu Oy päätyivät samanlaiseen kuvankäsittelyjärjestelmään. VAX-sarja jatkui myöhemmin 1980-luvulla VAX Station -työasemina ja edelleen UNIX-pohjaisina DECStation-työasemina, joiden jälkeen 1990-luvun aikana vähitellen siirryttiin PC-aikaan ja Microsoft Windows -käyttöjärjestelmään. Samassa muutoksessa C-kieli korvasi vähitellen Fortranin vallitsevana ohjelmointikielenä. 3 Useita sovellusalueita 1980-luvulla malminetsintää varten tehtiin laajaa kuvankäsittelyohjelmien kehitystyötä. Landsat-satelliitin kuvia ja geofysikaalisten matalalentomittausten digitaalista aineistoa käsiteltiin yhdessä tulkinnallisesti parhaiden kuvien valmistamiseksi. Menetelmää käytettiin hyväksi malminetsintätehtävissä. Tutkimustyöstä vastasi dipl.ins. Esa Franssila yhdessä Outokummun edustajan Jussi Aarnisalon kanssa. Lisäksi Hilkka Arkimaa ja Viljo Kuosmanen Geologian tutkimuskeskuksesta työskentelivät VTT:n tiloissa geologian sovellusten parissa. Metsätalouden alalla kehitettiin menetelmiä satelliittikuvien käyttämiseksi puuston inventoinnissa, hakkuiden paikantamiseksi ja vesoittuneiden havupuutaimikoiden havaitsemiseksi. Tutkijoina toimivat Erkki Tomppo, Tuomas Häme ja Pekka Saukkola. Vuosina VTT:llä toteutettiin laaja projekti Kuvioittainen metsäninventointi satelliittikuvilta, josta lähtien metsäsovellukset ovat olleet VTT:n kaukokartoituksen ydinaluetta. Myös tutkittiin lumen laajuuden ja vesiarvon mittaamista satelliittikuvien ja gammaspektrometrin avulla. Tavoitteena oli kehittää menetelmä operatiiviseen käyttöön, jotta kevätkauden tulvaennusteita voitiin parantaa. Tutkimuksesta vastasi Risto Kuittinen. Kartoituksen puolella kehitettiin menetelmä automaattiseen maankäytön muutosten seurantaan Landsat-satelliittikuvilta. Testiaineistona oli viisi satelliittikuvaa eri vuosilta Hyvinkään kaupunkialueesta. Kuvien silloisen heikon resoluution (pikselikoko 80 metriä) takia vain uudet soranottoalueet saatiin luotettavasti esiin muutoksina. 4 SPOT-satelliittikuvien simulointi ja kuviointimenetelmän kehittäminen Huonoon resoluution oli tiedossa parannusta lähitulevaisuudessa uuden Landsatsatelliitin (pikselikoko 30 metriä) ja ranskalais-ruotsalais-belgialaisen SPOT-satelliitin (pikselikoko 20 metriä) laukaisun myötä: Landsat 4- ja Landsat 5 -satelliitit laukaistiin radalleen vuosina 1982 ja 1984 ja SPOT-satelliitti vuonna Ranskalaisten SPOT-satelliitti oli paitsi suurin erotuskyvyltään myös edelläkävijä satelliitista tehtävissä stereokuvauksissa. Satelliitin kuvaussuunta saatiin ohjelmoitua ±27 astetta viistoon ja kuvattua näin sama alue eri radoilta.

4 28 Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä Eija Parmes oli VTT:n vaihtotutkijana ja Emil Aaltosen säätiön stipendiaattina talvikauden Ranskan karttalaitoksessa (IGN Institut Geographique National) tutustumassa ennakolta SPOT-satelliitin kuviin. Ranskan avaruustutkimuskeskukseen CNES toimitettiin Mallinkaisen alueen ilmakuva ja korkeusmalli, joista CNES valmisti SPOT-stereo- ja nadiirikuvia suomalaisen tutkimuksen käyttöön. Kuvia käytettiin mm. SPOT-kuville sopivan kuviointimenetelmän kehittämisessä ja testaamisessa stipendiaattivierailun aikana. Kuviointiohjelma toimitettiin Ranskan avaruustutkimuskeskukseen Nadine Pourthielle (CNES), josta saimme vastavuoroisesti samaan suunnattujen puiden algoritmiin perustuvan ohjaamattoman luokituksen eli klusteroinnin menetelmän (CHCLA). Samoihin aikoihin Maanmittauslaitoksen Satelliittikuvakeskus Jussi Paavilaisen johdolla teki sopimuksen SpotImagen kanssa SPOT-kuvien tulevasta välityksestä Suomeen. Ranskassa satelliittikuvien hyödyntämiseen valmistautuivat jo silloin monet yritykset ja laitokset, kuten GDTA, IFP, CNES, Matra, INRA, BRGM, SEP ja Geofrance. 5 Kartoitus ja muutosten seuranta 1980-luvulla 1980-luvulla tehtiin laajaa yhteistyötä Maanmittauslaitoksen ja Topografikunnan kanssa satelliittikuvien soveltuvuudesta yleis- ja topografiseen kartoitukseen ja muutosten seurantaan. Esa Franssilan johdolla tehtiin kehitystyötä satelliittikuvien käyttämiseksi Suomen yleiskartan ajantasaistuksessa ja satelliittikuvamosaiikkien valmistamisessa. Työn tuloksena Maanmittaushallitus valmisti koekarttoja luvun loppupuoliskolla kehitettiin menetelmiä 1: topografisen kartan pintamaisten kohteiden tulkintaan Landsat- ja SPOT-satelliittikuvista. Tällöin Landsat-aineisto sisälsi perinteisten sinisen, vihreän, punaisen ja lähi.infran aallonpirtuusalueitten lisäksi myös kaksi keski-infra-alueen aallonpituuskanavaa. Testialueina olivat Kopsusjärven alue Lapissa edustamassa Topografikunnan intressialueita ja Lohjan ja Kirkkonummen alue Etelä-Suomessa edustamassa Maanmittaushallituksen intressialueita. Kopsusjärvellä tarkistettiin satelliittikuvista tehtyjä kuviointi- ja tulkintatuloksia sekä helikopterista että maastossa (kuva 2). Kopsusjärven maan peitteisyyden luokitusta Landsat TM -satelliittikuvasta esitetään kuvissa 3 6. Paljakka-alueiden ja rinteillä sijaitsevien pensaikko- ja taimikkoalueiden erottelussa uusi keski-infran aallonpituusalue oli hyödyllinen, kun muissa luokissa lähi-infra ja näkyvän valon alueet olivat riittäviä. Kuvien parantuneen resoluution takia kuvilla erottui selvemmin myös tekstuuria ja kuvien tulkintaan lisättiin Haralickin tekstuuriparametreja muuttujiksi. Tekstuuriparametrit laskettiin ns. co-occurrence-matriisista, joka ilmaisee miten sävyarvot sijaitsevat toistensa naapureina kuvalla. Rakenteellista tekstuuria korostettiin erikoissuodattimilla. Näin saatiin mm. rajattua kaistalehakkuut ja erotettiin rakennetut alueet paljaista pelloista, jotka muuten sekoittuivat samoihin säteilyluokkiin. Kirkkonummen alueella kehitettiin muutosten seurannan menetelmää, jossa uutta satelliittikuvaa verrattiin karttaan. Kartan kuvioiden perusteella muodostettiin karttaluokkien säteilyluokat, ja niiden perusteella luokitettiin kuva uudelleen

5 Maanmittaus 86:1 (2011) 29 Kuva 2. Maastotarkistuksissa Kopsusjärvellä vuonna 1985, kuvassa Veli-Pekka Valtonen Topografikunnasta, Eija ParmesVTT:stä ja Tapio Tuomisto Maanmittaushallituksesta karttaluokkiin. Jos muutoksia oli suhteellisen vähän verrattuna kuva-alueeseen, niin muuttuneet pikselit luokittuivat uudessa luokituksessa eri luokkaan kuin verrattaessa karttaan. Kartoitustehtäviin liittyvissä projekteissa toimivat 1980-luvulla VTT:llä Esa Franssila, Risto Kuittinen, Eija Parmes, Pekka Raitanen ja Maanmittauslaitoksessa Jaakko Peltola, Jussi Paavilainen, Raimo Lahtinen, Tapio Tuomisto ja Eija Forsvik, sekä Topografikunnassa Jukka Hakala, Juha Saarentaus, Veli-Pekka Valtonen ja Henry Kvarnström, sekä Juha Jaakkola Geodeettisesta laitoksesta. Tutkimusta rahoittivat edellä mainittujen osapuolten lisäksi Maa- ja metsätalousministeriö luvulla VTT ja Vesi- ja ympäristöhallitus kehittivät menetelmän tuottaa Landsat-satelliittikuvista maan peitteisyyttä kuvaavan kartan koko Suomen alueelta. Idea lähti Vesi- ja ympäristöhallituksesta Yrjö Sucksdorffin toimesta, koska tarvittiin tietoa valuma-alueiden maankäytöstä. Työtä veti Risto Kuittinen VTT:stä ja siihen osallistui Eija Parmes VTT:stä. Aaro Mikkola käynnisti tuotannon Maanmittaushallituksessa ja Antti Vertanen jatkoi Aaron siirryttyä muihin tehtäviin. Kartta oli ensimmäinen laatuaan kansainvälisesti ja ensimmäinen versio valmistui vuonna Pikselikoko oli 25 metriä. Kuvassa 7 ollaan tarkistamassa tuloksia maastossa.

6 30 Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä Kuva 3. Landsat-satelliittikuvan vihreän (B), punaisen (G) ja keski-infrapunan (R) aallonpituusalueitten väärävärikuva Kopsusjärven 1: karttalehden alueelta Kuva 4. Paljakka-alueet vaaleansinisellä ja pensaikko- ja taimikkoalueet tummansinisenä. Luokitus tehtiin ohjaamattomalla suunnattujen puiden menetelmällä Landsat TM -kuvan vihreän, punaisen ja keski-infran kanavista.

7 Maanmittaus 86:1 (2011) 31 Kuva 5. Vesi sinisenä, mäntypuusto tummanvihreällä, muu havupuusto keskivihreällä, lehtipuusto vaaleanvihreänä ja harva ja kanervapohjainen männikkö, puustoinen kallio ja kivikko harmaalla. Luokitus tehtiin ohjaamattomalla suunnattujen puiden menetelmällä Landsat TM -kuvan punaisen ja lähi-infran kanavista. Kuva 6. Tiheä rakka violettina, puhdas kalliomaa harmaalla ja vaikeakulkuinen ja ylipääsemätön suo sinisenä. Luokitus tehtiin ohjaamattomalla suunnattujen puiden menetelmällä Landsat TM -kuvan punaisen ja lähi-infran kanavista.

8 32 Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä Kuva 7. Maastotarkistusta 1980-luvun lopulla, kuvassa Hillevi Nikka, Risto Kuittinen ja Brita Veikkanen Kuva 8. Jäätyyppien luokitus NOAA-satelliittikuvalta, joka on kuvattu Vasemmalla on ohjatun luokituksen tulos ja oikealla ohjaamattoman luokituksen tulos punaisen, lähi-infran ja entropian avulla erotetuista merijäätyypeistä: kiintojää, ahtautunut jää, tiheä ajojää, harva ajojää, hyvin harva ajojää ja avovesi. Valkoiset alueet ovat pilviä.

9 Maanmittaus 86:1 (2011) 33 6 Jäätyypitystä NOAA AVHRR -satelliittikuvista ja satelliittikuvien siirtoa jäänmurtajille Kristina Ahlnäs Alaskan yliopiston geofysiikan laitokselta vieraili VTT:llä 1980-luvun lopulla ja osallistui Risto Kuittisen vetämään merijään tulkintaprojektiin. Erityisesti Kai Mäkisaran kehittämä kuvien kompressio- ja koodausmenetelmä oli siihen aikaan edistyksellinen. Projektissa kehitettiin optimaalisia kuvajohdannaisia ja tekstuurimuuttujia jäätyypin tulkintaan. Tekstuurimuuttujista entropia erotti parhaiten eri jäätyyppejä: kiintojää, ahtautunut jää, tiheä ajojää, harva ajojää, hyvin harva avojää, ja avovesi (kuva 8). Vuosina 1988 ja 1989 VTT:ssä kehitettiin satelliittikuvien kompressio- ja siirtojärjestelmä jäänmurtajille (Robin Berglund, Risto Kuittinen, Kai Mäkisara, Yrjö Rauste). Alussa siirrettiin NOAA-sääsatelliitin yhden kilometrin resoluution optisia kuvia. Vuonna 1991 asennettiin operatiivinen NOAA AVHRR -kuvien siirtojärjestelmä kaikille Suomen jäänmurtajille yhdessä VTT tietojenkäsittelytekniikan laboratorion kanssa. Seuraavana vuonna kuvavälitys laajennettiin koskemaan myös ERS-1-satelliitin tutkakuvia luvulla jäänmurtajille kehitettiin satelliittikuvatyöasema, alussa Macintosh- ja myöhemmin PC Java -pohjainen, joka liitettiin jäämurtajien liikennetietojärjestelmään. 7 Automaattinen tukipistemittaus ja kuvasovitus 1980-luvun lopulla keksittiin, että koska järvien rajaaminen onnistuu lähes 100 %:n luotettavuudella satelliittikuvan lähi-infrakanavan kuvasta myös ilman ihmisen ohjausta, niin tätä voi käyttää ainakin Suomessa, tuhansien järvien maassa, satelliittikuvien automaattiseen tukipistemittaukseen. Tämän perusteella kaukokartoitusjaostossa lähdettiin kehittämään järjestelmää, jossa satelliittikuvasta rajatuille järville etsitään vastinjärvet ja peruskartan järvistä, ja näin saadaan kuvalle geokoodauksen vaatimat tukipisteet. Mikael Holm aloitti 1980-luvun lopulla menetelmätoteutuksen piirrepohjaiseksi kuvien yhteensovitusmenetelmäksi, joka perustuu peruskartan järvien ja saarien painopisteisiin ja ylempiin momentteihin, joiden perusteella löydetään vastinsaaret ja -järvet. Maanmittaushallitus oli saanut valmiiksi peruskartan digitoinnin ja peruskartat vesialueineen olivat käytettävissä CD:llä. Niistä laskettiin VTT:llä referenssitietokantaan Suomen järvien painopisteet ja koko- ja muotoparametreja. Maanmittauslaitos käytti 1990-luvulla tätä satelliittikuvien automaattisen tukipistemittauksen ohjelmaa Landsat-, SPOT- ja myöhemmin IRS-satelliittikuvien operatiivisessa tukipistemittauksessa. VTT:llä aihe laajeni globaaliksi rekonstruoinniksi, jossa myös muut kuin geometriset tekijät otetaan huomioon kuvien yhteensovituksessa. Näistä projekteista syntyi myös erikoinen toimeksiantoprojekti. Media tahtoi selvittää Suomen järvien todellisen määrän. Tämä saatiin laskettua VTT:ssä peruskartoilta tehdyn referenssitietokannan perusteella ja tuloksena oli noin yli neljän aarin järveä ja lampea. 8 Kaukokartoitus ja avaruusinstrumentit Vuonna 1988 kaukokartoitustutkimus siirtyi avaruustekniikan laiteosaamiseen yhteyteen ensin Instrumenttitekniikan laboratorioon, joka organisoitiin vuonna

10 34 Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä Avaruustekniikan laboratorioksi. Laboratorionjohtajana oli Väinö Kelhä, ja kaukokartoitusjaoston vetäjinä toimivat Risto Kuittisen jälkeen Tuomas Häme vuodesta 1990 ja Einar-Arne Herland vuodesta Digitaaliseen videokameraan perustuva kevyt ilmakuvauksen kokonaisjärjestelmä EnsoMosaic sai alkunsa, kun Karelsilva Oy:lle toimitettiin vuonna 1991 VTT:n patentoima väärävärivideokamera metsäkartoitukseen lentokoneesta. Kamera sai toisen sijan Finnish Junior kauppakamarin Vuoden tuote -kilpailussa. Kameran ympärille kehitettiin kuvauksen suunnittelu, navigointi, ja kuvien prosessointi- ja mosaikointijärjestelmä. Kehitystyössä olivat mukana Mikael Holm, Markku Rantasuo, ja Tuomas Häme. Tätä EnsoMosaic-järjestelmää ovat Enso Forest Consulting ja myöhemmin Stora Enso ja MosaicMill myyneet useisiin maihin luvun alussa VTT:ssä kehitettiin myös AISA-spektrometri. John Bolton NASA:sta (Goddard Space Flight Center) oli vierailevana tutkijana VTT:llä ja hän hankki vuonna 1991 rahoituksen suomalaisen spektrometrin rakentamiseksi. Ensimmäinen AISA spektrometri valmistui vuoden 1992 lopulla. Spektrometriohjelmistoa kehittivät Maankäytön laboratoriossa Kai Mäkisara, Markku Rantasuo, Tuomas Häme ja Kaj Andersson ja laitepuoli rakennettiin Oulussa Optoelektroniikan laboratoriossa. Spektrometristä kehittyi myöhemmin kaupallinen AISAhyperspektrometri, jota SPECIM myy edelleen menestyksekkäästi luvun alun sovellukset 1990 luvun alussa kaukokartoitusryhmän tutkimustyön tavoitteena olivat edelleen kehittyneet tulkintamenetelmät ja niiden siirtäminen loppukäyttäjille. Monilähteinen data, ja ympäristö, metsä- ja jääsovellukset olivat jo silloin ydinalueita. VTT kaukokartoitus osallistui vuosikymmenen vaihteessa jo useisiin Euroopan Avaruusjärjestön (ESA) ja Euroopan Unionin projekteihin. PIPOR projektissa selvitettiin Baltian meren jään kartoitusta Euroopan avaruusjärjestön ERS-1-satelliitin SAR-tutkakuvista (Synthetic Aperture Radar). Tutkimusta veti Einar-Arne Herland. Projektiin osallistui myös Merentutkimuslaitos ja TKK, sekä VTT:ltä Tietojenkäsittelytekniikan laboratorio. Metallimiehenkuja 10:n katolle Otaniemeen asennettiin antenni ERS-1-satelliitin SAR-kuvien vastaanottoon. Maanmittaushallitukselle kehitettiin SarDEM ohjelmisto, jolla SARkuvaparista voidaan laskea maaston korkeusmalli. Kuvassa 9 nähdään käänteisesti, kuinka lähellä korkeusmallista simuloitu interferenssikuviointi on saman alueen SAR-kuvaparin interferenssikuviointia. Yrjö Rauste johti tutkimusta polarimetrisen SAR-datan käytöstä metsätuhojen kartoituksessa. Aineistona oli Euroopan Avaruusjärjestön ja Euroopan Unionin tutkimuskeskuksen (JRC) järjestämän MAESTRO-1-kampanjan aineisto saksalaisen Freiburgin metsäalueelta. Filippiineillä sijaitsevan Pinatubon tulivuoren tuhoja kartoitettiin japanilaisen MOS-satelliitin kuvista. Tutkimusta johti Väinö Kelhä. Maailmanpankki rahoitti Jamuna-joen eroosion kartoittamista, ja tätä tutkimusta johti Yrjö Rauste, mukana oli myös Finnmap Oy.

11 Maanmittaus 86:1 (2011) 35 Kuva 9. Vasemmalla on interferenssikuvioitus SAR-kuvaparista ja oikealla saman alueen korkeusmallista simuloitu interferenssikuvioitus Metsäpalotyöasema sai alkunsa vuonna 1993, jolloin Yrjö Rauste kehitti prototyypin metsäpalojen havainnointiin NOAA AVHRR -kuvista. Täysin automaattinen metsäpalojen havainnointipilotti pyöri kesän 1995, ja on sen jälkeen ollut operatiivisessa käytössä. Järjestelmäkehitystä rahoitti mm. sisäasiainministeriö. Markkinoilta selvitettiin olemassa olevia kuvankäsittelyohjelmistoja VTT:n kaukokartoitusryhmän resurssien täydentämiseksi: ERDAS Imagine, EASI/Pace, GRASS, Khoros, DISIMP, Xdibias, System 600 sekä itse tehdyt IMD- ja VIPohjelmistot. Kai Mäkisaran johdolla Kaj Andersson, Juha-Petri Kärnä ja Marko Meinander ryhtyivät rakentamaan Kotikuva-kuvankäsittelykirjastoa, jota edelleen käytetään VTT:n kaukokartoituksen ohjelmistokehityksessä. Laitteistona oli DEC Unix -työasemia ja DEC Ultrix -käyttöjärjestelmä. Kansainvälinen yhteistyö laajeni kolmeen japanilaiseen tutkimuskeskukseen: FFPRI (Forestry and Forest Products Research Institute of Japan, Tsukuba), josta Yoshio Awaya oli 1993 vierailevana tutkijana VTT:n kaukokartoitusryhmässä, sekä NIAES (Agro-Environmental research center of Japan). Japanilainen Michio Shibayama National Grassland Research Institutesta oli vierailevana tutkijana VTT:llä ja osallistui projektiin Japanese experimental study in the arctic area. Vuonna 1994, ennen kuin Suomi oli vielä liittynyt Euroopan Unioniin, aloitettiin neljän vuoden projekti Suomen sadonarviointijärjestelmän yhtenäistämiseksi EU:n maiden kanssa: Application of remote sensing for estimation of agricultural crop production in Finland. Projektia veti Risto Kuittinen Geodeettisesta laitoksesta, ja siihen osallistui suuri joukko muita suomalaisia organisaatioita ja tutkijoita: Ville Keskisarja TKK:lta, Eero Ahokas ja Mika Karjalainen Geodeet

12 36 Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä tisesta laitoksesta, ja Sami Jänne Suomen ympäristökeskuksesta. Myös Ilmatieteen laitos ja asiakkaan edustajina Maa- ja metsätalousministeriön tietokeskus ja Euroopan Unionin tutkimuskeskus osallistuivat projektiin. VTT tutki projektissa SPOT-satelliittikuvien käyttöä viljan kasvun seurannassa lehtialaindeksin perusteella. Maastomittaukset kalibroitiin satelliittikuvan päivämäärälle historiallisten kasvukäyrien perusteella, jolloin vehnän kasvun ja SPOT-kuvasta lasketun lehtialaindeksin välillä oli yli 90 %:n selitysaste. Muut viljalajit eivät tuottaneet yhtä hyvää, voisi sanoa, satoa. Sadonennustamiseen rakennettiin Suomessa järjestelmä, mutta satelliittikuvia ei siinä vaiheessa otettu operatiiviseen käyttöön. Suomen liityttyä Euroopan Unioniin vuonna 1995, VTT:llä oli jo kokemusta monista EU:n rahoittamista kaukokartoitusprojekteista: edellä mainittu sadonarviointiprojekti EUAGRIC, CEO PathFinder -satelliittikuvien käyttäjävaatimusten keruu, FIRS (Forest information from remote sensing), GLORE (kuvien globaali yhteensovitus), ja SPOTVege (kasvillisuuden kartoitus) SPOT-satelliittikuvista. 10 Henkilökunta Ainakin seuraavat henkilöt ovat VTT:ssä osallistuneet kaukokartoitustutkimukseen: Einari Kilpelä, Laina Hovi, Sipi Jaakkola, Leena Airaksinen, Elma Paulakannas, Hillevi Nikka, Hannele Kovasiipi, Lea Lehtola, Hannele Ovaska, Risto Kuittinen, Esa Franssila, Henrik Haggrén, Seppo Väätäinen, Markku Rantasuo, Kuva 10. VTT:n kaukokartoitusryhmä 1993 Otaniemen Metallimiehenkujalla, kuvassa. Brita Veikkanen, Juha-Petri Kärnä, Hillevi Nikka, Yrjö Rauste, Elma Paulakannas, Kaj Andersson, Eija Parmes, Kai Mäkisara, Tuomas Häme, Markku Rantasuo, ja Seppo Väätäinen.

13 Maanmittaus 86:1 (2011) 37 Pekka Saukkola, Tuomas Häme, Erkki Tomppo, Eija Parmes, Kaj Andersson, Yrjö Rauste, Brita Veikkanen, Einar-Arne Herland, Kai Mäkisara, George Denisoff, Anssi Lohi, Terhikki Manninen, Susanna Rautakorpi, Marcus Engdahl, Timo Pyhälahti, Timo Ikola, Arto Salli, Juha-Petri Kärnä, Istvan Heiler, Marko Meinander, Kari Lahti, Pirjo Kinanen, Väinö Kelhä, Matti Salmola, Pekka Raitanen. VTT:n kaukokartoitusryhmä 1993 on kuvassa 10. Pyydän anteeksi heiltä, joita en ole huomannut laittaa tähän listaan vaikka aihetta olisi ollut. Kiitokset. Kiitän seuraavia henkilöitä, jotka ovat tarkistaneet ja täydentäneet tekstiä: Kaj Andersson, Yrjö Rauste ja Brita Veikkanen. Kirjallisuutta Ahlnäs, K., Kuittinen, R., Parmes, E Interpretation of sea ice using NOAA-AVHRR data. VTT Tiedotteita: Espoo Franssila, E Pienikaavainen maastokartoitus digitaalisesti parannetuista Landsatkuvista. VTT Tiedotteita: 128. Espoo Herland, E.-A SAR-interferometrian loppuraportti. VTT Loppuraportti. Espoo Holm, M Towards automatic rectification of satellite images using feature based matching. IGARSS 91 International Geoscience and Remote sensing symposium, Espoo, Finland, June 3 6, IEEE catalog N:o 91CH ISBN Häme, T.; Saukkola, P Satelliittikuvat Pohjois-Suomen metsäveroluokituksessa. VTT Tutkimuksia:112. Espoo s. Häme, T.; Tomppo, E.; Parmes, E Kuvioittaisen arvioinnin ja muutosten seurannan menetelmä. Metsä ja Puu 1988, No: 10, s Häme, T Spectral interpretation of changes in forest using satellite scanner images. Acta Forestalia Fennica: 222. Tampere s. Instrument laboratory, Section for remote sensing, Annual Report, Espoo Instrument laboratory, Section for remote sensing, Annual Report, Espoo Kilpelä, E., Jaakkola, S., Kuittinen, R., Talvitie, J Automated earth resources surveys using satellite and aircraft scanner data. VTT Publication: 15. Espoo s. Kuittinen, R. ja Parmes, E Kaukokartoituksen käyttömahdollisuuksista yhdyskuntasuunnittelussa. Suomen kunnallislehti 1/81. Maankäytön laboratorion toimintakertomus Rakennus ja yhdyskuntatekniikan tutkimusosasto. VTT. Espoo Mäkisara, K., Berglund, R., Rauste, Y., Tikkanen, T., Savola, J., Kuittinen, R., Leppäranta, M., Pohjola, J Satelliittikuvan digitaalinen siirto jäänmurtajalle. VTT Tiedotteita: Espoo s.

14 38 Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä Parmes, E SPOT-stereoparin geometrinen simulointi: simuloinnin vaiheet ja lopputuotteet. VTT Maankäytön laboratorio, työseloste, Parmes, E Segmentation as an initial step in land use interpretation from SPOT imagery. Paper presented at VISION 84 symposium, Kiruna, Sweden, Parmes, E Kaukokartoitussatelliitit kuvaavat maapalloa. Tekniikan näköalat N:o 7. Helsinki s Rauste, Y., Nieminen, M., Korhonen, O., Pohjola, J.; Enoksen, R-T Satelliitilla tarkat ja tuoreet jäätiedot. Navigator No: 9, s Rauste, Y., Lähteenmäki, J Tutkatekniikan soveltaminen kaukokartoituksessa. VTT Symposium 96. VTT:n avaruustekniikan tutkimus Espoo, Santomaa, V.& Aurinsalo, J. (toim.). VTT. Espoo 1989, Rauste, Y Methods for analyzing SAR images. VTT Research Reports: 612. Espoo s. Saukkola, P Satelliittikuviin perustuva puuston inventointi. VTT Tutkimuksia: 85. Espoo s. Saukkola, P.; Jaakkola, S Numeerinen kuvatulkinta metsäalueen ja metsikön tunnusten arvioinnissa. VTT Tutkimuksia: 151. Espoo s. VTT Esite Research in most fields of technology. Helsinki Eija Parmes (o.s. Lehto) valmistui DI:ksi vuonna 1981 TKK:n Maanmittausosastolta. Sen jälkeen hän on toiminut VTT:n kaukokartoitusryhmässä tutkijana kehittämässä menetelmiä ja ohjelmistoa satelliittikuvien kalibrointiin ja tulkintaan topografista kartoitusta ja maan peitteisyyden kartoitusta varten. Hänen erikoisalueensa ovat tekstuurimuuttujat ja kuviointi, sekä kuva-aineistojen keskinäinen geometria. Vuosina 1982, 1983 ja 1985 hän oli Ranskan karttalaitoksessa (IGN) vaihtotutkijana tutustumassa SPOT-satelliittikuviin. Hän on Matinen kaukokartoitus- ja geoinformaation jaoston jäsen vuodesta Lisäksi hän on toiminut Positio-lehden toimituskunnassa vuodesta 1995 lähtien ja vuosina 1995 ja 2010 hän oli Suomen kaukokartoituskerhon puheenjohtaja.

Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet

Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet Forest Big Data loppuseminaari, Heureka 8.3.2016 Tuomas Häme, Laura Sirro, Yrjö Rauste VTT VTT:n satelliittikuvatutkimusaiheet

Lisätiedot

PIKSELEITÄ JA PISTEPILVIÄ - KUVAUKSEN UUDET ULOTTUVUUDET

PIKSELEITÄ JA PISTEPILVIÄ - KUVAUKSEN UUDET ULOTTUVUUDET PIKSELEITÄ JA PISTEPILVIÄ - KUVAUKSEN UUDET ULOTTUVUUDET Maanmittaustieteiden päivien järjestelytoimikunta on valinnut tämän vuoden aiheeksi kuvauksen sen monissa eri muodoissa. Aiheet liittyvät ilmakuvaukseen,

Lisätiedot

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU, 2007-2010)

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU, 2007-2010) Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU, 2007-2010) Tuula Nuutinen Metsäntutkimuslaitos Metsätehon seminaari 8.5.2007 Metsävaratietojärjestelmien tulevaisuus

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Envibase-hanke. www.ymparisto.fi/envibase. Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff

Envibase-hanke. www.ymparisto.fi/envibase. Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff Envibase-hanke www.ymparisto.fi/envibase Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff Envibase kehittää ympäristötiedon keräämisen, hallinnan ja julkaisun infrastruktuuria Tutkmustiedon hallinta

Lisätiedot

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Juho Kannala 7.5.2010 Johdanto Tietokonenäkö on ala, joka kehittää menetelmiä automaattiseen kuvien sisällön tulkintaan Tietokonenäkö on ajankohtainen

Lisätiedot

Dendron Resource Surveys Inc. Arbonaut Oy Finnish Forest Research Institute University of Joensuu

Dendron Resource Surveys Inc. Arbonaut Oy Finnish Forest Research Institute University of Joensuu METLA Dendron Resource Surveys Inc. Arbonaut Oy Finnish Forest Research Institute University of Joensuu Northern Boreal Forest Information Products Based on Earth Observation Data (2005 2007) LocalMELA

Lisätiedot

Metsien kaukokartoitus ja avoimet aineistot

Metsien kaukokartoitus ja avoimet aineistot Geoinformatiikan valtakunnallinen tutkimuspäivä 2013 Metsien kaukokartoitus ja avoimet aineistot Sakari Tuominen, MMT METLA Valtakunnan metsien inventointi Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Biomassatulkinta LiDARilta

Biomassatulkinta LiDARilta Biomassatulkinta LiDARilta 1 Biomassatulkinta LiDARilta Jarno Hämäläinen (MMM) Kestävän kehityksen metsävarapalveluiden yksikkö (REDD and Sustainable Forestry Services) 2 Sisältö Referenssit Johdanto Mikä

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results RIO-TRAP 7.9.206 7.09.206 7:0:52 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura 2 3 Yht. S-off Fin Yht. S-off 83 Nissilä Timo RMY 25 23 2 72 2 96 2 38 Yliluoma Juha MKMS 2 2 25 70 22 92 /5 3 20 Bäckman Marcus RS

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

INSPIRE Tietotuoteseminaari

INSPIRE Tietotuoteseminaari INSPIRE Tietotuoteseminaari 22.1.2013 Ryhmä 1 : Korkeus, Ortoilmakuvat Veijo Pätynen ja Risto Ilves 22.01.2013 Ryhmän 1 kokoonpano ja osapuolten roolit Hakala Jari SYKE Korkeus Junttila Kimmo Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results -trap :: Luokka/Category N/N 9 Ruutana Teemu LäSA 0 Liljamo Teemu YMS 9 Honkaharju Rami RMY 9 9 9 Törnblom Leevi P-HA 9 Savilahti Aaro P-HA 9 / / 9 Raipela Jaana P-HA / 0 9 Pousi Konsta P-HA / Vähäpesola

Lisätiedot

Polaarisatelliittidataan perustuva lumentunnistusalgoritmi (valmiin työn esittely)

Polaarisatelliittidataan perustuva lumentunnistusalgoritmi (valmiin työn esittely) Polaarisatelliittidataan perustuva lumentunnistusalgoritmi (valmiin työn esittely) 24.01.2011 Ohjaaja: Niilo Siljamo, Ilmatieteen Laitos Valvoja: Harri Ehtamo Esityksen sisältö Termejä Tausta Menetelmät

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results Energia-Trap..0.0.0 ::00 Luokka/Category Y Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Fin Yht. S-off Kotti Topi P-HA 0 0 0 Lahtinen Ville P-HA 0 0 0 Poikkimäki Taneli P-HA Hoppu Kaarlo P-HA Seppälä Saku P-HA 0 / 0

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Julkaisu: Järvinen, T., Siikanen, S., Tiitta, M. ja Tomppo, L. 2008. Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line -määritykseen. VTT-R-08121-08 Tavoite ja toteutus Hakkeen

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä:

Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä: Päivitetty 16.04.2015 1 Varastoalan tutkintotoimikunnan hyväksymät tutkintosuoritusten arvioijat ja heidän yhteystietonsa aakkosjärjestyksessä: logistiikan perustutkinto (varastonhoitaja) varastoalan ammattitutkinto

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Niinimäen tuulivoimahanke Näkemäalueanalyysi

Niinimäen tuulivoimahanke Näkemäalueanalyysi 5.4.2016 Asiakas Tornator Oyj Raino Kukkonen raino.kukkonen(at)tornator.fi Raportin laatija WSP Finland Oy Tuija Pakkanen tuija.pakkanen(at)wspgroup.fi Ilkka Oikarinen ilkka.oikarinen(at)wspgroup.fi 2/27

Lisätiedot

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013,

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013, Sivu 1 (6) LOHKO A / TASO A A B C D E F G Pist. A Leppo Aleksi A-A 11-7 7-5 6-6 12-3 13-6 9 B Barthélémy David 7-11 B-B 10-2 7-7 6-6 8-5 10-3 8 C Pesonen Jarkko 5-7 2-10 C-C 11-5 7-6 13-4 6 D Korhonen

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Miten tunnistetaan maisemallisesti herkät talousmetsäalueet?

Miten tunnistetaan maisemallisesti herkät talousmetsäalueet? Miten tunnistetaan maisemallisesti herkät talousmetsäalueet? Metsämaiseman herkkyysluokitus Kainuun ja Kuusamon vaaramaan alueella Ron Store ja Eeva Karjalainen Metsäntutkimuslaitos Maisema, virkistyskäyttö

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Siikajoki 2015. Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys

Siikajoki 2015. Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys Siikajoki 2015 Isonevan tuulipuiston arkeologinen lisäselvitys Raportti on lisäys Isonnevan-Vartiojan tuulipuistojen inventointiraportille Jaana Itäpalo 28.1.2013. Hans-Peter Schulz 24.6.2015 KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results -trap Energia-Trap 0..0 Kokkovuori.0.0 :: N Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Fin Yht. S-off Raipela Jaana P-HA Runsten Kristiina P-HA 0 Yliluoma Kirsi MKMS Halminen Sirpa ESF / Vähäpesola Johanna KarMas

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Suomalaisten sodan ajan kartoituksista Esitelmä SKS:n vuosikokouksessa 30.3.2016

Suomalaisten sodan ajan kartoituksista Esitelmä SKS:n vuosikokouksessa 30.3.2016 Suomalaisten sodan ajan kartoituksista Esitelmä SKS:n vuosikokouksessa 30.3.2016 Erkki-Sakari Harju Kartastotilanne ennen talvisotaa Kelvollista kartta-aineistoa oli vain Kaakkois Suomesta, topografiset

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU

KAUPUNKIOTTELU 1 Vierumäen Golfseura (ViGS) Varpu Blomster pj 31 19 15 34 Heikki Blomster kapt 7 18 18 36 Timo Selonen 5 11 11 22 Armi Selonen 27 17 17 34 Risto Santapukki 17 15 17 32 Leo Haapsaari 15 14 18 32 190 2

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto Timo Huttunen

Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto Timo Huttunen Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto 25.5.1981 Timo Huttunen sivu GEOLOGINEN ~JIAAPERAK~RTOITUS Suomen maaperän peruskartoitus 1:20 000 ja 1 : 50 000 Suomen geologinen

Lisätiedot

Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa. Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen

Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa. Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen Satelliittipaikannuksen tarkkuus hakkuukoneessa Timo Melkas Mika Salmi Jarmo Hämäläinen Tavoite Tutkimuksen tavoite oli selvittää nykyisten hakkuukoneissa vakiovarusteena olevien satelliittivastaanottimien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila

LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila 1 LEMPÄÄLÄ Moisio-Hakkarin asemakaavan Kiviahon pohjoisosan laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2015 Johanna Rahtola Timo Jussila Tilaaja: Lempäälän kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat...

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

VIIDEN PELAAJAN LOHKO

VIIDEN PELAAJAN LOHKO Kim Viljanen (1) Peli 1 11:10 Kim Viljanen (1) - Teemu Kaltti Janne Tilus - Teemu Kaltti Peli 2 11:50 Ville Salo - Juuso Raittila Kim Viljanen (1) - Ville Salo Peli 3 12:30 Janne Tilus - Teemu Kaltti Juuso

Lisätiedot

Laserkeilaus suunnistuskartoituksessa

Laserkeilaus suunnistuskartoituksessa Laserkeilaus suunnistuskartoituksessa Uusi mahdollisuus pohjaaineistoksi Suunnistuskartoittajien talvipäivä 16.2.2008, Jussi Silvennoinen Laserkeilauksen periaate Laserkeilain muistuttaa tutkaa Keilain

Lisätiedot

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR MATINE tutkimusseminaari 17.11.2016 Risto Vehmas, Juha Jylhä, Minna Väilä, Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto Signaalinkäsittelyn laitos Hankkeelle myönnetty

Lisätiedot

Sarja: Y (60 ls) Sija Nimi Seura Yhteensa Napa 1 Nyflot Arne Morten Norja

Sarja: Y (60 ls) Sija Nimi Seura Yhteensa Napa 1 Nyflot Arne Morten Norja Karstulan 51. ampumaviikko, 1. jakso Ilmakivääri 1 Nyflot Arne Morten Norja 92 93 90 100 96 93 564 23 Sarja: Y50 (40 ls) 1 Hellman Göran Sundbybergs SKF 76 91 74 92 333 6 Sarja: Y60 (40 ls) 1 Törölä Esko

Lisätiedot

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio

Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio Maaperäkartoitus metsätalouden vesiensuunnittelun tueksi Timo Huttunen, GTK Timo Makkonen, Tapio 1 Tausta Metsätaloustoimenpiteiden vesiensuojelun kannalta kiintoaineshuuhtouman torjunta on avainasemassa.

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Suunnittelutalo Oy / Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Mistä on kyse? Pilvien luokittelu satelliittikuvissa. Sisältö. Satelliittikartoitus. Rami Rautkorpi 25.1.2006. Satelliittikartoitus

Mistä on kyse? Pilvien luokittelu satelliittikuvissa. Sisältö. Satelliittikartoitus. Rami Rautkorpi 25.1.2006. Satelliittikartoitus Pilvien luokittelu satelliittikuvissa Mistä on kyse? Rami Rautkorpi 25.1.2006 25.1.2006 Pilvien luokittelu satelliittikuvissa 2 Sisältö Satelliittikartoitus Satelliittikartoitus Pilvien luokittelu Ensimmäinen

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET SM SPORTING OULAINEN 19-20.7.2014 TULOKSET NAISET LA LA SU SU NIMI SEURA L 1/ 60L 2/ 60 L 1/ 40L 2/ 40YHT. 1 Saija Hautaoja 67 SA 45 45 32 29 151 2 Johanna Huotari 47 OulA 37 37 31 32 137 3 Leena Korhonen

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä 20.9.2011 Pentti Kupari Maanmittauslaitos, ilmakuvakeskus pentti.kupari@maanmittauslaitos.fi 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka. 59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka

59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka. 59. Pohjois-Päijänteen ajo / Tulosluettelo, C-luokka ulosluettelo 1 / 6 http://www.phnet.fi/public/arituomala/jsast/kilpailut/pp29/tulos.html 9.3.29 14:1 59. Pohjois-Päijänteen ajo 7.3.29 / Tulosluettelo, C-luokka 1. 15 Vesa Repo FoSUA Tero Malinen FoSUA

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

UAV-alustainen hyperspektrikuvaus; testimittaus Terrafame Oy:n kaivosalueella Sotkamossa Maarit Middleton Geologian tutkimuskeskus

UAV-alustainen hyperspektrikuvaus; testimittaus Terrafame Oy:n kaivosalueella Sotkamossa Maarit Middleton Geologian tutkimuskeskus UAV-alustainen hyperspektrikuvaus; testimittaus Terrafame Oy:n kaivosalueella Sotkamossa Maarit Middleton Geologian tutkimuskeskus Kiitokset GTK Antti Pasanen, Heikki Salmirinne, Hannu Panttila, Clayton

Lisätiedot

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistot ja maanpeite

Kaukokartoitusaineistot ja maanpeite Kansallinen maastotietokanta hanke Maasto-työpaja 20.9.2016 Maanmittauslaitos Kaukokartoitusaineistot ja maanpeite Pekka Härmä Suomen Ympäristökeskus 1 Sisältö SYKE tietotarpeet / kokemukset maanpeiteseurannassa

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

SIIKAJOKI Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2016

SIIKAJOKI Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2016 1 SIIKAJOKI Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2016 Hannu Poutiainen Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Tutkimus...

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Kansallinen satelliittidatakeskus. Timo Ryyppö Ilmatieteen laitos

Kansallinen satelliittidatakeskus. Timo Ryyppö Ilmatieteen laitos Kansallinen satelliittidatakeskus Timo Ryyppö Ilmatieteen laitos Sodankylän satelliittidatakeskus Kansallinen satelliittidatakeskus, joka palvelee suomalaisia ja kansainvälisiä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura K1 K2 Tulos 1. Laitala Jarmo KoG 80 79 159 2. Lehtokorpi Keijo MGS 85 86 171 3. Tanskanen Jussi AG 87 85 172 4. Nykänen Jouni KG 85 89 174 5. Ojanen Kari KGM 90 89 179

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013

MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Isojoki ja Kristiinankaupunki MIKONKEITAAN TUULIVOIMAPUISTO, ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2013 1.11.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA Juha Lehtonen 20.3.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma ESIPUHE Olen kirjoittanut tämän kandidaatintutkielman Joensuun yliopistossa

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIRKKALAN KUNTA Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20317P001 Raportti 1 (7) Kalle Sisällysluettelo

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot