Kaukokartoituksen alkutaipaleelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukokartoituksen alkutaipaleelta"

Transkriptio

1 8 Kaukokartoituksen alkutaipaleelta Maanmittaus 86:1 (2011) Historiallinen tietoisku Kaukokartoituksen alkutaipaleelta Einari Kilpelä ja Risto Kuittinen Tiivistelmä. Kaukokartoituksen kehittymistä vauhdittivat 1960-luvulla satelliittien käyttöönotto, elektroniikan kehittyminen ja numeeristen kuvien matemaattinen muokkaus ja tulkinta. Suomessa alan kehitystä seurattiin tarkasti ja pyrittiin mukaan kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Vuonna 1973 VTT:ssa aloitettu SITRA:n rahoittama tutkimushanke kaukokartoitusmenetelmien kehittämiseksi Suomen oloihin oli merkittävä ja vaikutuksiltaan keskeinen. Hankkeen tuloksena alkoi VTT:ssa monivuotinen toiminta, joka käsitti lukuisia erillisiä kaukokartoitustutkimuksia. Näiden töiden tuloksena syntyi Suomeen merkittävää kaukokartoituksen osaamista. Samalla koulutettiin alalle joukko tutkijoita, jotka myöhemmin eri tahoilla kehittivät kaukokartoitusta ja sen sovellutuksia. 1 Taustaa Ilmakuvien käyttö kartoitustehtävissä alkoi Suomessa 1930-luvulla, kun Saksasta saatiin moderni kalusto; ilmakuvakamerat ja stereokartoituskojeet. Sotavuosina ilmakuvia käytettiin lähinnä tiedustelutehtävissä ja kartoituksessa, ja sodan jälkeen peruskarttojen laatimisessa. Tämän topografisen kartoitustoiminnan lisäksi ilmakuvia hyödynnettiin metsätalouden suunnittelussa ja metsävarojen inventoinnissa sekä geologisissa tutkimuksissa. Näin alkoi maassamme vähitellen ilmakuvien visuaalisten tulkintamenetelmien kehittyminen ja kuvien käytön vakiintuminen myös muissa kuin kartoitustehtävissä. Aluksi luonnollisesti ilmakuvat olivat mustavalkoisia (Poso 1972). Merkittävän sysäyksen kuvantulkinnan kehittyminen sai, kun maassamme saatiin käyttöön väri- ja väri-infrafilmit ilmakuvaustoiminnassa. Väri-infrafilmeissä siniselle valolle herkkä emulsio oli korvattu infrapunasäteilylle herkällä emulsiolla, mikä merkittävästi lisäsi kuvilta saatavaa informaatiota. Tämä tekniikka lisäsi erityisesti kasvillisuuden tulkintamahdollisuuksia. Topografikunta kokeili näiden uusien filmien käyttöä ja ensimmäiset merkittävät sovellutukset löytyivät geologian alalta. Amerikkalaisessa julkaisussa Manual of Color Aerial Photography, esiteltiin suomalainen tutkimus, jossa selostettiin, miten Soklin malmiesiintymä oli löydetty väri-infrakuvia tulkitsemalla (Paarma 1968). Näin suomalainen alan osaaminen oli noteerattu myös maailmalla. Tutkijoita kuitenkin kiinnosti analyyttinen kuvien tulkinta, jotta olisi päästy käsiksi selkeästi ja objektiivisesti tehtävään tulkintaan visuaalisen tulkinnan sijaan. Apu tähän löytyi puolijohdeilmaisimien, elektroniikan ja tietoliikenteen

2 Maanmittaus 86:1 (2011) 9 kehityksestä, sillä 1960-luvun alussa USA:ssa tuli käyttöön kuvauslaitteita, joissa sähkömagneettiselle säteilylle herkkien ilmaisimien avulla voitiin tuottaa digitaalisia kuvia. Näin päästiin laskennallisesti muokkaamaan ja tulkitsemaan kuvia. Aluksi uusia ilmaisimia käytettiin lentokoneissa. Kun lähes samanaikaisesti lähetettiin maata kiertäville radoille sääsatelliitteja, varustettiin ne näillä uusilla ilmaisimilla ja näin ollen voitiin kuvia välittää reaaliaikaisesti maahan. Uusi aikakausi oli kaukokartoituksessa alkanut. Sääsatelliittien (TIROS, ESSA, NOAA) ottamat kuvat kiinnostivat myös suomalaisia tutkijoita. Professori Kullervo Kuusela selvitti näiden kuvien käyttömahdollisuuksia metsävarojen inventoinnissa (Kuusela 1970) ja professori Erkki Palosuo Itämeren jäätilanteen seurannassa. Näistä tutkimuksista julkaistut tulokset loivat edellytykset sille, että kolme suomalaista tutkijaa: Kuusela (metsätalous), Palosuo (meritiede) ja Tuominen (geologia) hyväksyttiin USA:n tutkimusohjelmaan, jossa selvitettiin ensimmäisen kaukokartoitussatelliitin ERTS-A (Earth Resources Technology Satellite, myöhemmin Landsat-1) ottamien kuvien käyttömahdollisuuksia. Kyseinen ERTS-A-satelliitti lähetettiin avaruuteen vuonna 1972 ja ensimmäinen sen ottamien kuvien käyttökelpoisuutta käsittelevä kokous järjestettiin Marylandissa, USA:ssa Kokoukseen osallistuivat Suomesta professori Heikki V. Tuominen (Helsingin yliopisto) ja tutkija Risto Kuittinen vesientutkimuslaitoksesta (professori Palosuon puolesta, jolla oli oma projekti ERTS-A satelliittikuvien hyödyntämiseksi). Mikroaaltotekniikan käyttö satelliittien avulla tehtävässä kaukokartoituksessa kehittyi NIMBUS-satelliittien myötä. Tutkittiin jään, lumen ja veden lämpötilan mittaamista erityisesti pohjoisilla alueilla (Tiuri 1984). Rinnan satelliiteissa käytettävien ilmaisimien kanssa kehitettiin lentokoneissa käytettäviä ilmaisimia, aluksi keilaimia, myöhemmin matriisi-ilmaisimilla varustettuja kuvauslaitteita sekä erilaisia tutkia. 2 Einari Kilpelän stipendivuosi USA:ssa TkT Einari Kilpelän kiinnostus digitaalisiin kuvauksiin perustuvaan kaukokartoitustekniikkaan alkoi vuonna 1971, kun hän tutustui aiheeseen lähinnä tieteellisten artikkelien avulla. Niitä julkaistiin runsaasti esimerkiksi lehdessä Photogrammetric Engineering. Kilpelä kiinnostui tutkimuksista niin paljon, että päätti yrittää päästä USA:han suorittamaan jatko-opintoja ja tutkimustyötä jossakin yliopistossa. Myös työnantaja, VTT:n pääjohtaja Pekka Jauho oli erittäin myötämielinen Einarin aikeille. Niinpä Valtion maatalous-metsätieteellinen toimikunta myönsi Kilpelälle lukuvuodeksi kokovuotisen Kellogg-stipendin US$ ja sen lisäksi hän sai VTT:ltä 70 % maankäytön laboratorion tutkijan peruspalkkaisen viran palkasta (B1). Yllämainitun lehden artikkeleiden perusteella ja monien yhteydenottojen ansiosta stipendivuoden yliopistoksi valikoitui Colorado State Universityn Ft. Collins. Siellä Kilpelä oli suurimman osan ajasta tutkimusinsinöörinä (post doctoral fellow) osastolla Watershed Sciences ja noin kuusi viikkoa stipendivuoden lopussa vuonna 1973 vierailevana tiedemiehenä (visiting scientist) avaruuskeskuksen Lyndon B. Johnson Space Flight Center osastolla Earth Obervations Division (Te

3 10 Kaukokartoituksen alkutaipaleelta xas, Clear Lake City). Siellä hän sai käytännön kokemusta digitaalisen satelliittiaineiston tietokonekäsittelyyn. Osallistuessaan Ottawassa vuonna 1972 pidettyyn Kansainvälisen Fotogrammetrisen Seuran XII kongressiin hänellä oli tilaisuus saada yhteyksiä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajiin. Niinpä näitten ja myöhempien yhteyksien avulla hän pääsi stipendivuoden aikana tutustumaan USA:n laajaan kaukokartoitustoimintaan. Käyntikohteina olivat muun muassa seuraavat yliopistot ja tutkimuslaitokset: Laboratory for Applications in Remote Sensing, Purdue University; Environmental Research Institute of Michigan, Ann Arbor; The University of California, Berkeley; The University of Kansas; The University of Illinois, ja myös Meksikon kaukokartoitustoiminta Mexico Cityssä. Näiden lisäksi hän tutustui alan laitteita valmistaviin tehtaisiin (Bendix, Detroit ja Ann Arbor; Daedelus, Ann Arbor; Texas Instruments, Dallas jne) sekä yksityisiin kaukokartoituksen tilaustöitä suorittaviin laitoksiin (Lockwood Survey Corporation, Long Island jne). Berkeleyssä keväällä vuonna 1973 Kilpelä tapasi ensi kertaa MH Sipi Jaakkolan, joka oli stipendiaattina Berkeleyn yliopistossa. Silloin puhuttiin jo mahdollisesta kaukokartoitusprojektista VTT:ssa ja Jaakkola kertoi olevansa kiinnostunut siitä. Stipendivuoden aikana Kilpelä sai perehtyä syvällisesti kaukokartoitustekniikkoihin ja niiden mahdollisuuksiin luonnonvarain inventoinnissa ja ympäristön tilan seurannassa. Niinpä hän otti yhteyden pääjohtaja Pekka Jauhoon ja kysyi hänen mielipidettään projektiehdotuksen tekemisestä NASA:lle yhteistyössä Colorado State University n kanssa. Jauho kannatti lämpimästi suunnitelmaa ja suostui jopa toimimaan projektissa neuvonantajana. Valmisteltua laajaa suunnitelmaa ERTS-B Proposal: Classification of Lake Water Quality in Finland using ERTS Multispectral Data NASA ei kuitenkaan hyväksynyt. 3 VTT:n kaukokartoitusprojekti (Sitran kohde N:o 7028 ja 7028 a) 3.1 Projektisuunnitelma Näin oli sekä Suomesta käsin, että TkT Kilpelän USA:ssa tapahtuneen toiminnan kautta saavutettu tilanne, jossa oli hyvät mahdollisuudet perusteellisemman kaukokartoitustutkimuksen aloittamiselle maassamme. Tutkimuksen suorituspaikkana VTT oli luonteva, onhan se laitos, jossa uusia menetelmiä tutkitaan ja kehitetään niiden saattamiseksi maassamme monipuoliseen käyttöön. Palattuaan stipendimatkalta USA:sta VTT:n maankäytön laboratorion tutkijaksi Einari Kilpelä ryhtyi valmistelemaan kaukokartoitustutkimuksen aloittamista VTT:n laboratoriossa. Kiinnostusta kaukokartoitukseen oli varsinkin eri valtion organisaatioissa. Selvitettiin myös rahoitusmahdollisuuksia, koska kyseessä olisi suunnitelmien mukaan mittava tutkimushanke. Rahoituksen saaminen ei näyttänyt kovin lupaavalta. Kuitenkaan pääjohtaja Pekka Jauhon ja työtoverien kannustaessa Kilpelä ei luopunut hankkeesta. Myös julkinen sana alkoi kiinnostua kaukokartoituksesta. Kilpelä antoi ensimmäisen radiohaastattelun ruotsinkielises

4 Maanmittaus 86:1 (2011) 11 sä ohjelmassa Aktuell forskning Sen jälkeen hän luennoi aiheesta myös Suomen Fotogrammetrisen Seuran kokouksessa ja Helsingin yliopistossa (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ). Mainittakoon tässä myös se, että Suomen Akatemian tieteen keskustoimikunta asetti avaruustutkimuksen jaoston, johon Kilpelä kutsuttiin jäseneksi (pj. Martti Tiuri ja muut jäsenet: Tauno J. Kukkamäki, Juhani Oksman, Yrjö Toivola ja Lauri A. Vuorela). Seikkaperäinen projektisuunnitelma Kaukokartoituksen automaattinen kuvioerottelu ja tulkinta työstettiin yhdessä DI Risto Kuittisen kanssa, joka oli silloin tutkijana Vesihallituksen Vesientutkimuslaitoksessa, ja joka myös oli perehtynyt kaukokartoitustekniikkaan muun muassa osallistumalla Vesihallituksen ja Merentutkimuslaitoksen yhteiseen ERTS-A projektiin. Suunnitelmassa on selostettu tarkkaan tutkimusmenetelmä ja sen sovellutusmahdollisuudet, projektin tavoitteet, tekninen suunnitelma ja toimintasuunnitelma. Sovellutusmahdollisuudet on kuvattu varsin laajoiksi ja optimistisesti. Päätavoitteina mainitaan menetelmän käyttökuntoon saattaminen maamme olosuhteet huomioon ottaen, ERTS-A aineiston käsittely ja valmiuden hankkiminen ERTS-B aineiston käsittelyyn. Lisäksi pyrittiin saamaan valmius lentokoneeseen asennettavan keilaimen aineiston automaattiseen käsittelyyn. Myös koulutusasioihin kiinnitettiin huomiota. Teknisessä osassa on muun muassa selostettu, kuinka valmis tietokoneohjelma hankitaan USA:sta ja kuinka saadaan ERTS- ja keilain- ym. tarvittava tutkimusaineisto. Toimintasuunnitelmassa oli nimetty jo projektiorganisaatio: projektin johtaja TkT Einari Kilpelä ja tutkijat dos. Jouko Talvitie (Suomen Akatemian varttunut tieteenharjoittaja), DI Risto Kuittinen ja MH Sipi Jaakkola (HY:n maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan assistentti). Projektiorganisaatioon tuli alkaen DI Leena Airaksinen. Hänen työnsä käsitti erilaisten kaukokartoituslaitteistojen tutkimisen. Suunnitelmassa ehdotettiin myös asetettavaksi tutkimustyötä valvova toimikunta, jonka kokoonkutsujaksi oli jo suostunut pääjohtaja Pekka Jauho. Toimikunnan kokoonpanoa harkittaessa päädyttiin henkilöihin, joilla on mahdollisimman paljon sananvaltaa toimialallaan ja myös vaikutusmahdollisuudet rahoittajiin. Niinpä saatiin kootuksi ryhmä, joka koostui laitosten pääjohtajista, professoreista yms. (mm. pääjohtaja Lauri Kantee, pääjohtaja Gunnar Stigzelius, professorit Kuusela, Nyyssönen, Palosuo). Suunnitelman lopussa oli vielä tarkka kustannuslaskelma. 3.2 Rahoituksen järjestäminen Kevään 1974 ensimmäisessä kokouksessa valvova toimikunta oli erittäin myötämielinen projektihankkeelle ja päätti tukea raha-anomusta Sitralle. Ensimmäisessä vaiheessa oltiin yhteydessä Sitran yliasiamieheen C.E. Carlsoniin. Hän suhtautui anomukseen myönteisesti ja siirsi sen valmistelevan käsittelyn DI Jali Ruuskaselle. Projektin myöhemmässä vaiheessa tuli mukaan MH Martti Issakainen. Jali Ruuskanen päätyi esittämään, että Sitra valtuutettaisiin myöntämään anottu summa markkaa ilman palautusvelvollisuutta ja tarvittaessa mk toimintaan tutkimusten tulosten hyödyntämisen varmistamiseksi,

5 12 Kaukokartoituksen alkutaipaleelta Kuva 1. Maanmittaushallituksen DC-3, johon asennettiin Bendix-keilain Seutulassa Henkilöt vasemmalta: Helge Keula (MML), koneen kapteeni, N.N., teknikko N.N., Risto Kuittinen, Mr. Haske (USA / Bendix) ja perämies Halmetoja. Kuva 2. Mr. Haske säätää Bendix-keilainta DC-3:ssa 1974.

6 Maanmittaus 86:1 (2011) 13 rahoitusaika Eduskunnan pankkivaltuusmiehet (kansanedustajia) suostuivat siihen, että Sitran kanssa tehtiin sopimus N:o 7028 ajalle ja myöhemmin N:o 7028 a ajalle Sitra (pankkivaltuusmiehet) halusi vuoden 1974 ajan seurata projektin edistymistä, ennen kuin se myönsi jo alustavasti lupaamansa rahoituksen vuosille Sitra asetti projekteille oman valvojansa FT Veikko Lappalaisen, jonka tuli raportoida projektien edistymisestä puolivuosittain ja jonka oli jätettävä projektien päätyttyä loppuraportit. Projektin rahoitukseen osallistuivat Sitran ja VTT:n lisäksi KTM, Suomen Akatemia (Kilpelä oli vuoden 1974 varttuneen tieteenharjoittajan apurahalla), Vesihallitus ja Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö. Rahallinen tuki nousi kaikkiaan markkaan. Projektiin liittyvää tutkimustyötä VTT:n ohella suorittivat myös Outokumpu Oy, Oulun yliopisto, Maanmittaushallitutus, Vesihallitus sekä Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos. Maanmittaushallitus antoi kartoituslentokoneen DC-3 miehistöineen maksutta käyttöön kahdeksi viikoksi kesällä 1974 (kuvat 1 ja 2). 3.3 Projektin toteuttaminen Projekti aloitettiin heti, kun rahoitus saatiin varmistettua Sitran kanssa (Sitran sopimus N:o 7028 ajalle ). Bendixiltä vuokrattiin 11-kanavainen keilain M2S ja se asennettiin seitsemässä tunnissa ilman vaikeuksia Maanmittaushallitutuksen kartoituslentokoneeseen DC-3. Siihen sisältyi kolme yksikköä käsittävän keilaimen sijoittaminen lentokoneeseen ja sähkölaitteiden muuntaminen keilaimen vaatimaan muotoon. Sähkötyöt hoiti Finnair. Koneella tehtiin koealueilta säteilymittaukset metrin lentokorkeudelta Samanaikaisesti koealueet kuvattiin ilmakuvakameralla pankromaattiselle, väritai väärävärifilmille. Koealueiden kokonaispinta-ala oli km 2. Kuvauslennot säteilymittauksineen onnistuivat hyvin. Pohjoismaiden ensimmäiset keilainkuvat julkaistiin Tekniikka-lehdessä no 9/74. Lentokoneen perämiehenä toimi yliluutnantti Kari Ossi Halmetoja, joka kuoli myöhemmin Rissalan lento-onnettomuudessa. Ilmakuvakameraa hoiti Maanmittaushallitutuksen kokenut miehistö ja keilainta Mr. Haske Bendixiltä. Kaikilla lennoilla olivat mukana Einari Kilpelä ja Risto Kuittinen. Myös pääjohtaja Lauri Kantee osallistui jollekin lennolle. NASA:lta saatiin ERTS-A-satelliitin digitaalinen aineisto alueelta Etelä- Pohjanmaa Etelä-Satakunta, km 2. Maastohavainnot metsäntutkimusta, vesien tutkimusta ja geologian tutkimusta varten tehtiin heinä-elokuun aikana. USA:sta saatiin myös tietokoneohjelma, ja näin ollen digitaalinen satelliittiaineiston prosessointi saatiin vähitellen käyntiin. Vuosiksi tehtiin jatkosopimus N:o 7028 a Sitran kanssa, mikä mahdollisti projektin jatkamisen suunnitelman mukaan. Kesällä 1975 kaukokartoitusalan laitteistojen tutkimustyö tehostui DI Leena Airaksisen tultua projektiin mukaan. Hän oli tehnyt diplomityönsä TKK:n sähköosastolla monikanavaisista keilaimista (Airaksinen 1975). Toisaalta, Kilpelä siir

7 14 Kaukokartoituksen alkutaipaleelta Kuva 3. Eversti Lauri Vilkko, DI Matti Seppälä ja TkT Einari Kilpelä Kuva 4. Osastopäällikkö Hilpas Lyytikäinen ja eversti Lauri Vilkko tyi TKK:n vt. fotogrammetrian professoriksi ja sen jälkeen vakinaiseksi alkaen. Projektin aikana julkaistiin projektiryhmän toimesta lukuisia artikkeleita, pidettiin esitelmiä, esiinnyttiin televisiossa ja radiossa. Lisäksi tehtiin kokous-, kongressi-, opinto- yms. matkoja sekä Eurooppaan että USA:han ja Kanadaan. Näin saatettiin tuloksia julkisuuteen (Jaakkola 1974; Jaakkola et al. 1974; Jaakkola 1975a 1975e; Jaakkola ja Lääperi, 1975; Kilpelä 1974a 1974f; Kilpelä 1975a 1975d; Kilpelä 1976a-1976b; Kilpelä et al. 1976; Talvitie 1974; Tolsa 1974). Koko projektin ajan Laina Hovin (kirjanpito) ja Hillevi Nikan (tietokonelaskenta) panos oli huomattava.

8 Maanmittaus 86:1 (2011) 15 Kuva 5. FT Veikko Lappalainen Kuva 6. MH Sipi Jaakkola Kuva 7. Vasemmalta DI Harry Santamäki, DI Seppo Urpo ja DI Leena Airaksinen Koska Suomessa ei ollut sopivaa tietokonetta, tulkinta-ajot tehtiin aluksi Ruotsissa, josta tulokset toimitettiin VTT:lle. Myöhemmin tutkimushankkeen käyttöön saatiin tietokone, jossa tulkintaohjelmaa voitiin käyttää. Tämän ensim

9 16 Kaukokartoituksen alkutaipaleelta Kuva 8. Professori Martti Tiuri ja FT Jouko Talvitie mäisen laajan kaukokartoitustutkimuksen tulokset on julkaistu VTT:n sarjassa (Kilpelä 1978). Kaukokartoituksen kontaktiseminaari pidettiin Hyvinkäällä Seminaarissa esiintyivät projektiryhmän jäsenet sekä ylijohtaja Seppo Härmälä ja maankäytön laboratorion johtaja Pekka Raitanen. Jali Ruuskanen valmisteli kaukokartoitusprojektista loppuarvion todennäköisesti saatuaan projektiryhmältä loppuraportin, Sitran valvojalta Veikko Lappalaiselta loppuraportin ja tilitoimistolta tilintarkastuskertomuksen. Kokonaisraportti kaukokartoitusprojektista julkaistiin vuonna Henkilökuvia Hyvinkäällä pidetystä kontaktiseminaarista on kuvissa Toimintaa VTT:llä kaukokartoitusmenetelmien kehittämiseksi TkT Einari Kilpelän siirryttyä fotogrammetrian professoriksi Teknilliseen korkeakouluun vuonna 1976 VTT:n maankäytön laboratoriossa toimiva kaukokartoitusryhmä alkuperäisessä kokoonpanossaan hajosi. Jaakkola jatkoi VTT:llä ryhmän johtajana, Kuittinen siirtyi takaisin Vesientutkimuslaitokseen ja Talvitie siirtyi Oulun yliopistoon ja sieltä myöhemmin Geologian tutkimuskeskukseen. Ryhmä jatkoi toimintaansa Sipi Jaakkolan johdolla vuosina Tänä aikana etsittiin uudelle kaukokartoitustekniikalle, lähinnä satelliittikuville, käyttöä eri sovellutusalueilla.

10 Maanmittaus 86:1 (2011) 17 Jaakkola siirtyi Ruotsiin, Uumajan maatalousyliopiston metsätalouden kaukokartoituksen professoriksi vuonna 1980, jonka jälkeen Kuittinen aloitti Maankäytön laboratoriossa mittaus- ja kaukokartoitusjaoston johtajana ( ). Tänä ajanjaksona jatkettiin sovellutusten ja yhteistyön kehittämistä. Koska VTT oli investoinut laitteisiin ja ohjelmistoihin, pääjohtaja Jauhon hyväksymänä päätettiin, että Merentutkimuslaitos (Hanna Kemppainen ja Hannu Grönvall) ja Geologian tutkimuskeskus (Viljo Kuosmanen ja Hilkka Arkimaa) voivat sijoittaa tutkijoitaan VTT:n tiloihin tutkimustoimintansa edistämiseksi. Mainittuna ajanjaksona tutkittiin kaukokartoituksen soveltuvuutta ja kehitettiin menetelmiä seuraavasti: 1) Metsävarojen inventointi. Toimijoita olivat Pekka Saukkola, Erkki Tomppo ja Tuomas Häme. Lähinnä oli kyse Landsat-kuvien käyttömahdollisuuksista metsätalouden suunnittelussa ja puuston inventoinnissa, jotta metsävaratietoja voitaisiin laskea aikaisempaa pienemmille alueille ja tietoja ajantasaistaa entistä nopeammin (Saukkola 1982 ja 1983). Tomppo siirtyi myöhemmin Metsäntutkimuslaitokseen professoriksi ja valtakunnan metsien inventoinnista vastaavaksi, jossa hän kehitti satelliittikuvien käytön operatiiviseksi metsävarojen inventoinnissa. Myöhemmin Tomppo palkittiin Ruotsissa ns. Pikku-Nobelilla kehittämästään menetelmästä satelliittikuvien käyttämiseksi metsien inventoinnissa. 2) Kartoitus. Kartoituksen alueella kiinnostus kohdistui GT-kartan, yleiskartan ja topografisen kartan ajantasaistamiseen (Esa Franssila) yhteistyössä Maanmittauslaitoksen (Jaakko Peltola ja Jussi Paavilainen) ja Topografikunnan (Matti Rantanen) kanssa (Franssila 1982). Koetöitä tehtiin käyttäen Landsat- ja SPOT-kuvia Ahvenanmaalla, ja Lapissa tiestön, avohakkuiden ja eräiden muiden nopeasti muuttuvien peruskartoilla esitettävien elementtien tulkitsemiseksi, mutta Landsat-kuvien vaatimattoman erotuskyvyn vuoksi operatiiviseen käyttöön ei menetelmiä saatu kehitetyksi. Tutkimukset jatkuivat myöhemmin Geodeettisessa laitoksessa SPOT-, Landsat- ja ERS-1/2 kuvia käyttäen, mutta edelleen alueellinen erotuskyky oli este menetelmien käyttämiseksi Suomessa, vaikka kuvien muokkausta ja tulkintatekniikkaa oli kehitetty merkittävästi. 3) Merien jäätilanteen seuranta. Valtaosa tutkimuksesta suunnattiin tutkakuvien hyödyntämiseen (SAR) ja tätä varten vuokrattiin maaliskuussa vuonna 1987 Ranskan Maanmittauslaitokselta SAR-tutkalla varustettu lentokone tekemään kuvauksia Pohjanlahdella (kuva 9). Osallistuttiin kansainväliseen PIPOR-ohjelmaan, (Programme for International Polar Oceans Research) ja pohjoismaiseen BEPERS-ohjelmaan (Bothnian Experiment in Preparation for ERS), joiden tavoitteena oli satelliitista otettujen tutkakuvien hyödyntäminen jään laajuuden, paksuuden, ahtojäiden ja jään liikkeiden kartoittamiseksi. Käytettiin Euroopan avaruusjärjestön ERS-satelliitin ja myöhemmin kanadalaisen Radarsatsatelliitin kuvia. Tutkimusyhteistyötä tehtiin pääasiassa Merentutkimuslaitoksen kanssa (Matti Leppäranta ja Hannu Grönvall) sekä optisten-

11 18 Kaukokartoituksen alkutaipaleelta Kuva 9. Ranskan IGN:n SAR-tutkalla varustettu kone Seutulassa 1987 että tutkakuvien käyttämiseksi. Työ johti pysyviin tuloksiin, sillä kun VTT oli kehittänyt satelliittikuvien siirtotekniikan jäänmurtajille, Merentutkimuslaitoksen jääpalvelu otti menetelmän operatiiviseen käyttöön (Kuittinen 1989; Leppäranta 1989). 4) Lumitilanteen kartoitus. Tutkittiin erityisesti lumen laajuuden ja vesiarvon määrittämismahdollisuuksia NOAA-sääsatelliittien ottamia kuvia käyttäen yhteistyössä Vesientutkimuslaitoksen hydrologian toimiston (Jaakko Perälä) ja Kemijoki Oy:n (Markku Autti) kanssa. Lisäksi tutkimuksiin osallistui Geologian tutkimuskeskus (Jouko Vironmäki). Kehitettiin menetelmät sääsatelliittikuvien käyttämiseksi kevättalvella ja keväällä tapahtuvan lumen sulamisen seuraamiseksi; lumen alueellisen vesiarvon määrittämiseksi myös lentokoneeseen asennetulla gammaspektrometrillä (Kuittinen 1985). Kemijoki Oy hyödynsi useiden vuosien ajan Geologian tutkimuskeskuksessa kehitetyllä menetelmällä mitattuja vesiarvoja. Geodeettinen laitos jatkoi lumen ominaisuuksien tulkinnan kehittämistä (Matikainen, 2002) ja siirsi menetelmän myöhemmin Suomen ympäristökeskukseen, jossa satelliittikuvia käytetään lumitilanteen seurannassa. 5) Malminetsintä. Aluksi tutkimus keskittyi numeerisen geofysikaalisen matalalentoaineiston matemaattiseen muokkaamiseen siten, että aineistoa voitaisiin tulkita mahdollisimman hyvin. Myöhemmin otettiin mukaan peruskartan korkeustiedot ja Landsat-kuvat ja keskityttiin erityisesti malminetsinnän menetelmien kehittämiseen (Aarnisalo 1982). Yhteistyötä tehtiin Geologian tutkimuskeskuksen (Viljo Kuosmanen, Gabor Gaal, Jouko Talvitie) ja Outokumpu Oy:n (Jussi Aarnisalo) kans

12 Maanmittaus 86:1 (2011) 19 sa. Tulokset ja menetelmät jäivät Outokumpu Oy:n ja Geologian tutkimuskeskuksen käyttöön, jossa niitä on edelleen kehitetty. 6) Porolaidunten kartoittaminen. Landsat-kuvia käyttäen haluttiin selvittää näiden kuvien käyttökelpoisuus porolaidunten tilan kartoittamisessa (Rantanen 1988). Tuloksista selvisi porolaidunten liiallinen käyttö, mikä myöhemmin muissa yhteyksissä todettiin vertaamalla Suomen ja silloisen Neuvostoliiton rajan eri puolilla alueiden näkymistä satelliittikuvilla. Työtä tehtiin yhdessä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Paliskuntien yhdistysten kanssa. Tulosten jatkokäytöstä ei ole tietoja. 7) Maatalous. Selvitettiin Landsat- ja SPOT-kuvien käyttömahdollisuuksia eri viljelykasvien tulkinnassa (Parmes 1985) yhteistyössä Valtion viljavaraston kanssa. Tässä vaiheessa ei merkittäviä tuloksia saavutettu, mutta ajatus ajallisesti peräkkäisten kuvien käyttämisestä viljelykasvien tulkinnassa oli hyödyllinen. Saatuja tuloksia kehitettiin edelleen vuonna 1994 aloitetussa, EU:n Joint Research Centerin rahoittamassa ja Geodeettisen laitoksen johtamassa projektissa (GL, VTT, MMM/ TIKE, TKK, JRC), jossa kehitettiin Suomeen menetelmää viljasatojen arvioimiseksi satelliittikuvien ja kasvumallien avulla (Kuittinen, 2000). 8) Merialueiden tila. Tutkittiin useiden ajallisesti peräkkäisten Landsatkuvien tulkintamahdollisuuksia veden ominaisuuksien (väri, sameus, lämpötila) ja virtausten selvittämiseksi (Risto Kuittinen, Markku Virtanen, Pertti Sevola). Kuvia ja vedenlaatutietoja hankittiin Kaskisten merialueelta ja tavoitteena oli selvittää kuvien ja alueelta käytössä olevien virtausmallien avulla meriveden liikkeitä ja leväkukintoja (Kuittinen 1991). Tutkimukseen osallistui VTT:n lisäksi Vaasan vesipiiri. Tutkimus ei johtanut jatkotoimiin, mutta myöhemmin Suomen ympäristökeskus on muita satelliittiaineistoja käyttäen laatinut menetelmän leväalueiden seuraamiseksi satelliittikuvien avulla. 9) Maankäytön tulkinta. Tutkimustyö aloitettiin kehittämällä menetelmiä valuma-alueiden ominaisuuksien (pellon määrä, soiden määrä, puuston määrä ja metsätyypit, asutus, tiet jne.) tulkitsemiseksi Landsat-satelliittien ottamilta kuvilta (Kilpelä 1978). Myöhemmin tutkimustyötä tehtiin Varsinais-Suomessa yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa (Yrjö Sucksdorff) (Kuittinen 1987). Osittain näiden töiden seurauksena aloittivat Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos yhteistyön satelliittikuvien käyttämiseksi maankäytön inventoinnissa (Yrjö Sucksdorff). Tulkinta on saatu Suomen osalta valmiiksi. Edellä kuvatut tutkimukset rahoitettiin valtaosin osallistuvien laitosten, ministeriöiden, TEKES:in ja Suomen Akatemian rahoituksella. Tutkimuksiin käytettiin (VTT ja osallistuvat organisaatiot) keskimäärin 12 htv vuodessa. Koska TKK:ssa toiminut professori Hallikaisen johtama tutkimusryhmä keskittyi mikroaaltoradiometrien kehittämiseen ja niiden avulla kerätyn aineiston

13 20 Kaukokartoituksen alkutaipaleelta tulkintamenetelmien kehittämiseen lähinnä lumen ja jään ominaisuuksien tulkitsemiseksi, VTT ei tehnyt tähän aihealueeseen liittyvää tutkimusta. 5 Toiminnan tuloksista VTT:n kaukokartoitusprojekti perustettiin aikanaan uuden tekniikan tuomiseksi maahamme ja sovellutusten kehittämiseksi maamme elinkeinoelämää ja hallintoa palvelemaan. Kaksi vuosikymmentä projektin aloittamisen jälkeen tilanne oli kaukokartoituksen menetelmien tutkimuksen ja käytön osalta maassamme pääpiirteissään seuraava: Metsätaloudessa kaukokartoitusta käytettiin säännöllisesti lähinnä valtiovallan toimesta. Kehittyneimmät menetelmät olivat käytössä Metsäntutkimuslaitoksessa. Malminetsinnässä käytettiin kaukokartoitusta, mutta kun alan yritykset maassamme olivat lopettaneet aktiivisen malminetsinnän, toiminta keskittyi lähinnä Geologian tutkimuskeskukseen. Kartoituksen alueella ei ollut kuva-aineiston laadun vuoksi päästy operatiiviseen menetelmien käyttöön, mutta tutkimusta jatkettiin Geodeettisessa laitoksessa entistä monipuolisempia tulkintamenetelmiä kehittämällä. Vesitaloudessa keskityttiin pääasiassa lumen ominaisuuksien mallintamiseen ja näiden tietojen käyttämiseen hydrologisissa malleissa (Suomen ympäristökeskus ja TKK). Maatalouden osalta tutkittiin kaukokartoituksen ja kasvumallien käyttöä viljasatojen ennustamiseksi (GL ja MMM:n tietopalvelukeskus). Työ ei ole Suomessa johtanut menetelmän operatiiviseen käyttöön. Maankäytön tulkintamenetelmien kehittäminen oli johtanut maassamme Suomen ympäristökeskuksen johdolla tapahtuvaan maankäyttöluokituksen tekemiseen koko maasta. Merien jäätilanteen seuraaminen oli operatiivista Merentutkimuslaitoksessa ja sen jääpalvelu hoiti myös Ruotsin merialueen jäätilanteen kartoituksen. Ilmatieteen laitos käytti sääsatelliittien ottamia kuvia sääennusteiden laadinnassa, mutta ei koskaan osallistunut VTT:n kaukokartoituksen tutkimushankkeisiin. Suomi oli liittynyt Euroopan avaruusjärjestön (ESA) liitännäisjäseneksi vuonna 1987 ja täysjäseneksi vuonna Tämä mahdollisti kansainvälisen tutkimusyhteistyön tiivistymisen ja rahoituksen lisääntymisen. ESA:n kautta tieteellinen hyöty kohdistui lähinnä laite- ja menetelmäkehitykseen, ei niinkään toimivien sovellutusten aikaansaamiseen meteorologiaa lukuun ottamatta. Yhteenvetona voidaan todeta, että VTT:ltä alkanut toiminta oli laajentunut kahdessa vuosikymmenessä alan erikoislaitoksiin, mutta ei sanottavasti yritystoimintaan. Lisäksi maamme yliopistoihin oli syntynyt tutkimusryhmiä (Helsingin yliopisto, Oulu yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Joensuu yliopisto ja Turun yliopisto) ja kaukokartoituksen opetusta annettiin säännöllisesti näissä yliopistoissa.

14 Maanmittaus 86:1 (2011) 21 Projektin alkuperäinen idea oli toteutunut suunnitellusti, vaikka uutta tekniikkaa ei saatukaan käyttöön kaikilla niillä alueilla, joilla sillä ajateltiin olevan sovellutusmahdollisuuksia. Tähän olivat syynä seuraavat asiat: Kuvien alueellinen erotuskyky ei ollut riittävän hyvä. Kuvia ei Suomen runsaan pilvisyyden vuoksi saatu tarpeeksi, eikä myöskään satelliitteja ollut tuolloin riittävästi tarjoamaan kuvia operatiivisiin tehtäviin. Suomeen ei hankittu lentokonekeilainta. Vasta VTT:n kehitystyöhön tukeutuen rakennettiin keilain 1990-luvun puolivälissä Suomessa. Kuvien numeerinen tulkinta osoittautui paljon luultua vaikeammaksi. Perusteellinen sähkömagneettisen säteilyn käyttäytymisen tutkimus oli suhteellisen vähäistä. VTT:lle luotu kaukokartoitusprojekti ja sen seuraajana toiminut Maankäytön laboratorion mittaus- ja kaukokartoituksen jaoston henkilökunta koostui valtaosin innokkaista tutkijoista, jotka menestyivät myöhemmin tai toimivat edelleen tiedemaailmassa. Näistä mainittakoon: Einari Kilpelä TKK:n fotogrammetrian professorina Sipi Jaakkola Uumajan maatalousyliopiston ja Uppsalan yliopiston professorina Jouko Talvitie GTK:n malminetsinnän johtajana ja professorina Risto Kuittinen Geodeettisen laitoksen fotogrammetrian osaston johtajana ja professorina Erkki Tomppo METLA:n valtakunnan metsien inventoinnin johtajana ja professorina Henrik Haggrén TKK:n fotogrammetrian professorina Tuomas Häme VTT:n kaukokartoituksen tutkimusprofessorina. Näin vuonna 1973 aloitettu tutkimusprojekti oli tuottanut Suomeen kaukokartoituksen osaamista, operatiivista käyttöä ja pätevää tutkimushenkilökuntaa. Voidaan sanoa, että projektin tavoitteet oli saavutettu, vaikka sitä aloitettaessa oli käsitys, että hyödyt hankkeesta tulisivat nopeammin kuin mitä todellisuudessa tapahtui. Kirjallisuutta Aarnisalo, J., Franssila, E., Eeronheimo, J., Lakanen, E. and Pehkonen, E., On the integrated use of Landsat, geophysical and other data in exploration in the Baltic Shield, Finland. The Photogrammetric Journal of Finland 9(1): Airaksinen, L., Kaukokartoituksessa käytettävät monikanavaiset keilaimet. Diplomityö, TKK:n sähköteknillinen osasto, Otaniemi, 81 s. Franssila, E., Hakala, J., Lahtinen, R., Paavilainen, J. ja Peltola, J., Pienikaavainen maastokartoitus digitaalisesti parannetuista Landsat-kuvista. VTT, Tiedotteita 128, 38 s. Jaakkola, S., Keilainkuvat uutta metsäntutkimuksen tekniikkaa. Metsänhoitaja 24(7):

15 22 Kaukokartoituksen alkutaipaleelta Jaakkola, S., 1975a. Kaupunkisuunnittelun perusselvitysten hankinnasta kaukokartoituksella. Esitelmä. Vaasan kaupunginhallitus, Vaasa, Jaakkola, S., 1975b. Maankäytön laboratorion kaukokartoitusprojektin esittely. Esitelmä. Nordisk Industrifondin hallituksen vierailu, Otaniemi, Jaakkola, S., 1975c. Maankäytön laboratorion kaukokartoitusprojektin esittely. Esitelmä. FIG:n kokous Suomessa, Jaakkola, S., 1975d. Riistanhoidon perusselvitysten teko kaukokartoitusmenetelmin. Esitelmä. Satakunnan riistanhoitopiirin kokous, Pori, Jaakkola, S., 1975e. Timber Inventory based upon ERTS- and Supporting Aircraft Data Using Multistage Probability Sampling. Presentation. UN/UNESCO Seminar on Remote Sensing, University of Guelph, Jaakkola, S., Kilpelä, E., Kuittinen, R. ja Talvitie, J., Kaukokartoitus luonnonvarain tutkimuksen apuneuvona. Tekniikka 12, s. 3. Jaakkola, S. ja Lääperi, A., Remote Sensing Activities in Finland. Presentation. Canada Centre of Remote Sensing, Ottawa, Canada, Kilpelä, E., 1974a. Automaattinen kuvioerottelu ja tulkinta kaukokartoituksessa. Tekniikka 4. Kilpelä, E., 1974b. Automatic Analysis of Remote Sensing Imagery. Kart og Plan 66(3): Kilpelä, E., 1974c. Inventory of Natural Resources and Monitoring of Environment by Remote Sensing Techniques. Presentation. Rakennusalan pohjoismaisen yhteistyökokouksen tilaisuus, Otaniemi, Espoo, Kilpelä, E., 1974d. Keilainkuvat uusinta tekniikkaa luonnonvarojen ja ympäristön tilan tutkimisessa. VTT-tapahtumia 1974:15. Kilpelä, E., 1974e. Verfahren der passiven Fernerkundung in USA. Präsentation. Geodätisches Kolloqium, Karlsruhe, Kilpelä, E., 1974f. Kaukokartoitusta käsitteleviä esitelmiä, muun muassa: Oy Kunnallistekniikka Ab:n henkilökunnan koulutuspäivät ; Kartastoasiain neuvottelukunnan kokous ; Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus ; Outokumpu Oy:n johtajiston vierailu VTT:ssä ; VTT:n valtuuskunnan kokous Kilpelä, E., 1975a. Bericht über das finnische Erderkundungsprogramm. Präsentation. DFVLR:n (Deutsche Foschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt E.V.) järjestämä kaukokartoitussymposium, Kilpelä, E., 1975b. Inventory of Natural Resources and Monitoring of Environment by Remote Sensing Techniques. Presentation. Kansainvälisen fotogrammetrisen seuran (ISP) johtokunnan kokous. Hanasaari, Kilpelä, E., 1975c. Kaukokartoituksesta. Esitelmä. Maanmittaustieteiden seuran kokous, Kilpelä, E., 1975d. Kaukokartoitus ympäristön seurannassa. Helsingin Sanomat,

16 Maanmittaus 86:1 (2011) 23 Kilpelä, E., 1976a. Kaukokartoitusta käsittelevä esitelmä. Kartastoasiain neuvottelukunnan kokous, Kilpelä, E., 1976b. Monikanavahavainnointi ja siihen perustuva tulkinta. Maanmittaus 1976:1 2, (Artikkelin lopussa ehdotuksia uusiksi kaukokartoitussanoiksi.) Kilpelä, E. and Jaakkola, S., Finland s Approach to Remote Sensing Oriented Earth Resources Surveys. Proceedings of the Tenth International Symposium on Remote Sensing of Environment 6 10 October 1975, Ann Arbor, Michigan Kilpelä, E., Jaakkola, S., Kuittinen, R. and Talvitie, J., Automated Earth Resources Surveys using Satellite and Aircraft Scanner Data A Finnish Approach. Presented Paper, ISP Helsinki XIII Congress, Helsinki, 19 s. Kilpelä, E., Jaakkola, S., Kuittinen, R. and Talvitie, J., Automated earth resources surveys using satellite and aircraft scanner data. VTT, Building Technology and Community Development, Publication 15, 174 s. Kilpelä, E. und Kuittinen, R., Bericht über das finnische Erderkundungs-programm. Symposium Erderkundung, April 1975, DFVLR-DGP, Köln-Porz, Kilpelä, E., Ylhäältä näkee enemmän. Tiede 2000, 1/1980: Kuittinen, R., Autti, M., Perälä, J. ja Vironperä, J., Lumen vesiarvon määrittäminen luonnon gammasäteilyn ja satelliittikuvien avulla. VTT, Tutkimuksia 370, 98 s. Kuittinen, R., Keskisarja, V. and Perdigao, V., Crop yield estimation using crop growth models, satellite data and GIS. International Congress for Computer Technology in Agricultural Management and Risk Prevention, Proceedings, Kuittinen, R. and Leppäranta, M., Real-time system for transmitting satellite data products to icebreakers. Advances in Space Research 9(7): Kuittinen, R., Sevola, P. and Virtanen, M., Monitoring the Baltic Sea by remote sensing. Aqua Fennica 21(2): Kuittinen, R. and Sucksdorff, Y., Inventory of river basin characteristics in Finnish conditions using satellite imagery. Aqua Fennica, 17(2): Kuusela, K. and Poso, S., Satellite pictures in the estimation of the growing stock over extensive areas. The Photogrammetric Journal of Finland 4(1): 3 9. Leppäranta, M., Kuittinen, R. and Kemppainen, H., Preparations to use synthetic aperture radar (SAR) in sea ice remote sensing in the Baltic Sea. Advances in Space Research 9(7): Matikainen, L., Kuittinen, R. and Vepsäläinen, J., Estimating drainage area-based sbow-cover percentages from NOAA AVHRR images. International Journal of Remote Sensing 23(15): Paarma, H., Raevaara, H. and Talvitie, J., On the interpretation of Ektachrome infrared aerofilm type 8443 photographs used in mineral reconnaissance and geological surveys. The Photogrammetric Journal of Finland, 2(2): Paarma, H. and Talvitie, J., High altitude false color photointerpretation in prospecting. In Manual of Color Aerial Photography,

17 24 Kaukokartoituksen alkutaipaleelta Parmes, E. ja Kuittinen, R., Satelliittikuvapohjaisen vuosittaisen sadonarvioinnin mahdollisuuksista Suomessa : osaraportti 1. VTT Maankäytön laboratorio. 40 s. Poso, S., A method of combining photo and field samples in forest inventory. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 76(1), Diss. Helsingin yliopisto, 133 s. Rantanen, M., Satelliittikuvien soveltamisesta porolaidunten tulkintaan, TKK, diplomityö. Saukkola, P., Satelliittikuviin perustuva puuston inventointi. VTT, Tutkimuksia 85, 79 s. + liitt. 19 s. Saukkola, P. ja Jaakkola, S., Numeerinen kuvatulkinta metsäalueen ja metsikön tunnusten arvioinnissa. VTT, Tutkimuksia 151, 101 s. + liitt. 19 s. Talvitie, J., Keilainkuvat uusinta tekniikkaa luonnonvarojen tutkimuksessa. Geologi 26 (7): Tiuri, M., Radioaaltojen hyväksikäyttö satelliittikaukokartoituksessa. Teoksessa: Suomi avaruudesta (toim. M. Punkari), Ursan julkaisuja 24, Tolsa, T., Automaattinen kuvioerottelu kaukokartoituksen tätä päivää. Insinööriuutiset 1974:43. Professori emeritus Einari Kilpelä on valmistunut diplomi-insinööriksi 1964, tekniikan lisensiaatiksi (fotogrammetria) 1968 ja tekniikan tohtoriksi (fotogrammetria) Toiminut fotogrammetrian ja kaukokartoituksen tutkimustehtävissä Karlsruhen TKK:ssa Länsi-Saksassa, Suomessa TKK:ssa ja VTT:ssa sekä Colorado State University:ssa Fort Collinsissa. Fotogrammetrian professori TKK:ssa Kilpelä on osallistunut aktiivisesti mm. ISP:n (myöhemmin ISPRS:n) tieteelliseen kansainväliseen toimintaan. Risto Kuittinen on Geodeettisen laitoksen ylijohtaja ja professori. Hän valmistui TKK:n maanmittausosastolta diplomi-insinööriksi 1970 ja tekniikan tohtoriksi Hän on työskennellyt Vesientutkimuslaitoksessa ja VTT:ssa. Tutkimustyössään hän on kehittänyt kaukokartoituksen menetelmiä eri sovellutusaloille.

Merentutkimusta tehdään

Merentutkimusta tehdään Helsingin yliopiston Itämeristrategia Luonnos strategiakaudelle 2009-2013 Jorma Kuparinen Merentutkimusta tehdään Yliopistoissa ja korkeakouluissa Valtion tutkimuslaitoksissa (Suomen ympäristökeskus, Geologian

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet

Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet Forest Big Data loppuseminaari, Heureka 8.3.2016 Tuomas Häme, Laura Sirro, Yrjö Rauste VTT VTT:n satelliittikuvatutkimusaiheet

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Envibase-hanke. www.ymparisto.fi/envibase. Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff

Envibase-hanke. www.ymparisto.fi/envibase. Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff Envibase-hanke www.ymparisto.fi/envibase Esittely KTKlle SYKE 3.3.2016 Saku Anttila Yrjö Sucksdorff Envibase kehittää ympäristötiedon keräämisen, hallinnan ja julkaisun infrastruktuuria Tutkmustiedon hallinta

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto Timo Huttunen

Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto Timo Huttunen Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto 25.5.1981 Timo Huttunen sivu GEOLOGINEN ~JIAAPERAK~RTOITUS Suomen maaperän peruskartoitus 1:20 000 ja 1 : 50 000 Suomen geologinen

Lisätiedot

SATELLIITTI-INFORMAATION TARVEKARTOITUS SUOMESSA

SATELLIITTI-INFORMAATION TARVEKARTOITUS SUOMESSA Copernicus User Forum Workshop 20.10.2014 SATELLIITTI-INFORMAATION TARVEKARTOITUS SUOMESSA Anna Hedenborg Geowise Oy Tausta Suomalaisen avaruustoiminnan arviointi: Vaikuttavuutta sovelluksista (Tekes,

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU, 2007-2010)

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU, 2007-2010) Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU, 2007-2010) Tuula Nuutinen Metsäntutkimuslaitos Metsätehon seminaari 8.5.2007 Metsävaratietojärjestelmien tulevaisuus

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Biomassatulkinta LiDARilta

Biomassatulkinta LiDARilta Biomassatulkinta LiDARilta 1 Biomassatulkinta LiDARilta Jarno Hämäläinen (MMM) Kestävän kehityksen metsävarapalveluiden yksikkö (REDD and Sustainable Forestry Services) 2 Sisältö Referenssit Johdanto Mikä

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi 26.6.2012 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raportti 61/2012 Rovaniemi Selvitys Sodankylän ympäristön maankäyttöä ja kaivostoimintaa tukevasta maaperätiedonkeruusta ja toimintamallista - maaperätiedonkeruu

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Dendron Resource Surveys Inc. Arbonaut Oy Finnish Forest Research Institute University of Joensuu

Dendron Resource Surveys Inc. Arbonaut Oy Finnish Forest Research Institute University of Joensuu METLA Dendron Resource Surveys Inc. Arbonaut Oy Finnish Forest Research Institute University of Joensuu Northern Boreal Forest Information Products Based on Earth Observation Data (2005 2007) LocalMELA

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Tuhkan rakeistaminen ja käyttö metsälannoitteena Kubin, E., Pohjola, S. & Murto, T.

Tuhkan rakeistaminen ja käyttö metsälannoitteena Kubin, E., Pohjola, S. & Murto, T. Tuhkan rakeistaminen ja käyttö metsälannoitteena Kubin, E., Pohjola, S. & Murto, T. RAE-projekti, RAKEISTAMINEN AVARTAA EKOLOGISUUTTA MINISEMINAARI Ympäristötietotalo, Oulu 16.10.2014 Sisältö 1. Tuhkalannoitus

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke)

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) LifeData 2011-2015 Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) 1.12.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvara-

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Historia, nykypäivä ja mahdollisuudet Erkki Haapanen Tuulitaito Tuulivoimayhdistys 20 vuotta 1970-luvulla energiakriisi herätti tuulivoiman eloon

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (5) 700 Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen HEL 2013-001979 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston hallinto-osaston

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Tutkijaseminaari, Espoo

Tutkijaseminaari, Espoo Tutkijaseminaari, Espoo 20.5.2005 Nosturin toimintatilojen prognostisointi ja langattoman tiedonsiirron hyödyntäminen nosturin diagnostiikassa Jaakko Leinonen Oulun yliopisto Johdanto 1 Toimintatilojen

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

PIKSELEITÄ JA PISTEPILVIÄ - KUVAUKSEN UUDET ULOTTUVUUDET

PIKSELEITÄ JA PISTEPILVIÄ - KUVAUKSEN UUDET ULOTTUVUUDET PIKSELEITÄ JA PISTEPILVIÄ - KUVAUKSEN UUDET ULOTTUVUUDET Maanmittaustieteiden päivien järjestelytoimikunta on valinnut tämän vuoden aiheeksi kuvauksen sen monissa eri muodoissa. Aiheet liittyvät ilmakuvaukseen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Katja Fält FT, tieteenala-asiantuntija Katja.Falt@uta.fi 26.10.2015 TIETOARKISTO www.fsd.uta.fi Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSLAITOS HIIT PÖYTÄKIRJA HIIT/4/2007 1 (5) 12.09.2007

TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSLAITOS HIIT PÖYTÄKIRJA HIIT/4/2007 1 (5) 12.09.2007 TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSLAITOS HIIT PÖYTÄKIRJA HIIT/4/2007 1 (5) Esittelijät: Martti Mäntylä, puh 451 8138; Esko Ukkonen, puh 191 51280; Jäsenet Läsnäolo- ja puheoikeutettuna paikalla Krause, Outi Ekman,

Lisätiedot

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ Reaaliaikaisia varoituksia muilta ajoneuvoilta, erikoistutkija VTT Sisältö Idea ja kehitysvaiheet Mahdollisuudet Jatkosuunnitelmat Tutkimusprojektit Yhteenveto Idea ja kehitysvaiheet

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

Valiokunnan toimialueen tutkimuksen rahoitus

Valiokunnan toimialueen tutkimuksen rahoitus Valiokunnan toimialueen tutkimuksen rahoitus Heikki Mannila 4.10.2016 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2017 +10 Muut ministeriöt miljoonia euroja 268 + 55 + 30 (nuoret)? 835-33 Suomen Akatemia

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Toimintakertomus v. 2013 30.1.2014 Pekka Alhojärvi, MMM/HSO/OTY 1 Toimintakertomus: rakenne Yleistä Avoin toiminta Selkeä kieli Avoin tieto Hallinto mahdollistajana

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Maakunnan suurhanke 1. valmistelu 16.11.2009-31.12.2010: Vanajavesikeskus-hanke 2.

Lisätiedot

Kansallinen satelliittidatakeskus. Timo Ryyppö Ilmatieteen laitos

Kansallinen satelliittidatakeskus. Timo Ryyppö Ilmatieteen laitos Kansallinen satelliittidatakeskus Timo Ryyppö Ilmatieteen laitos Sodankylän satelliittidatakeskus Kansallinen satelliittidatakeskus, joka palvelee suomalaisia ja kansainvälisiä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

Lisätiedot

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources Konsortiossa 20 toimijaa, ij viidestä maasta Keskisuomalaiset

Lisätiedot

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 1 CASR tänään ja 5 vuoden päästä Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 2 Sisältö Terästutkimuskeskuksen lyhyt historia Terästutkimuskeskus tänään

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Kuvantamisen matematiikka: tieteestä tuotteiksi

Kuvantamisen matematiikka: tieteestä tuotteiksi Kuvantamisen matematiikka: tieteestä tuotteiksi Samuli Siltanen Matematiikan ja tilastotieteen laitos Helsingin yliopisto samuli.siltanen@helsinki.fi http://www.siltanen-research.net Uusien ajatusten iltapäivä

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 11/2005

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 11/2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto KOKOUSKUTSU 2.12.2005 Aika Maanantaina 12.12.2005 kello 13.15 - Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126 Käsiteltävät asiat: 1. Ilmoitusasiat 2.

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät lääketieteellisen tiedekunnan Leena

Lisätiedot

Teleste Oyj Yhtiökokous Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden sekä tilintarkastajan esittelyt

Teleste Oyj Yhtiökokous Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden sekä tilintarkastajan esittelyt Teleste Oyj Yhtiökokous 2012 Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden sekä tilintarkastajan esittelyt Pertti Ervi Ins., s. 1957 Teleste Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2009 Yritysjohdon konsultti Computer

Lisätiedot

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus 2011-2014 Kaisa Simola SAFIR2014-tutkimusohjelman johtaja 21.3.2013 2 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus Rahoitus: voimayhtiöt,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia PROFESSORILUENTO Professori Minna Laakso Logopedia Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Minna Laakso pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta 2016

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto 2004 2008

Jyväskylän yliopisto 2004 2008 Jyväskylän yliopisto 2004 2008 Tiedebarometri Tuotokset ja panokset maisterit tohtorit julkaisut tukimusrahoitus kok.rah. henkilötyövuodet *) kansainkvreferoidut muut tieteelliset kansallinen 1) välinen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA: HTK-OHJEISTUSTA UUSITAAN Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta

ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA: HTK-OHJEISTUSTA UUSITAAN Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA: HTK-OHJEISTUSTA UUSITAAN 2011-2012 Sanna Kaisa Spoof Tutkimuseettinen neuvottelukunta 21.9.2011 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA (TENK) Perustettu vuonna 1991 (Asetus tutkimuseettisestä

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Suuntana Yhdysvallat

Suuntana Yhdysvallat Suuntana Yhdysvallat Fulbright Centerin stipendit tutkijoille ja tutkijakoulutettaville Karoliina Kokko, ohjelmapäällikkö Tutkijakoulujen liikkuvuusseminaari 3.2.2010 Fulbright Center Tehtävänä on edistää

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR MATINE tutkimusseminaari 17.11.2016 Risto Vehmas, Juha Jylhä, Minna Väilä, Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto Signaalinkäsittelyn laitos Hankkeelle myönnetty

Lisätiedot

Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus

Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Ahti Salo, Antti Silvast, Matti Ollila Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) sekä Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Lisätiedot

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. SAMPSAN VAALIKOKOUS Aika: 28.11.2013 klo 12.00 Paikka: Luentosali B5, Latokartanonkaari 7,00790 Helsinki Läsnä: Poistettu yksityisyyssyistä. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.12.15 2.

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto

Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi. Tampereen teknillinen yliopisto Analyysiraporttien kirjoittaminen SYN:n bibliometriikkaseminaari 2, Julkaisutoiminnan arviointi Leena Huiku Tampereen teknillinen yliopisto 12.3.2013 TTY:n tutkimuksen arviointi TUT RAE 2010-2011 2 5 paneelia,

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot