Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa 1975 1995"

Transkriptio

1 Maanmittaus 86:1 (2011) 39 Maanmittaus 86:1 (2011) Historiallinen tietoisku Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa Jussi Paavilainen Tiivistelmä. Maanmittaushallituksen ilmakuvatoimistossa hankittiin satelliittikuvia valokuvamuodossa jo1970-luvun puolivälissä itselle ja myös muille toiminta vakiintui, kun Maanmittaushallitus teki sopimuksen kuvien välityksestä Euroopan avaruusjärjestön (ESA) Earthnet-organisaation kanssa ja ryhtyi hankkimaan satelliittikuvadataa Suomen käyttäjille. Sopimuksen kautta Maanmittaushallitus toimi vuosikaudet Suomen kansallisena yhteyspisteenä (NPOC) Euroopan avaruusjärjestöön. Ajan myötä toiminta laajennettiin kaikkien kaupallisten toimijoiden aineistoihin. Vuonna 1984 hankittiin varsin tehokas moderni laitteisto digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja sen avulla tarjottiin Suomen käyttäjille monipuolisia prosessointipalveluja. Usean organisaation yhteistyönä tuotettiin satelliittikuvatulkinnalla maankäyttö- ja puustotulkinta, joka valmistui koko maasta v ja oli ensimmäinen digitaalisella tulkinnalla valmistettu kansallinen tuote Euroopassa. 1 Kuvanvälitystoiminnan kehitys Ensimmäinen luonnonvarojen tutkimiseen tarkoitettu satelliitti Landsat 1 lähetettiin vuonna 1972 ja seuraavana vuonna Suomessa VTT:n maankäytön laboratorio käynnisti laajan tutkimuksen satelliittikuvien käytöstä. Tutkimus tehtiin Einari Kilpelän toimesta ja oli nimeltään Automaattinen kuvioerottelu ja tulkinta. (Kilpelä 1974.) Alkuvuosina toiminta satelliittikuvien parissa keskittyi VTT:n maankäytön laboratorioon kuvien hankintaa ja välitystä myöten luvun puolivälissä myös Maanmittaushallitus alkoi hankkia satelliittikuvia omiin tarpeisiinsa valokuvamuodossa ja jossain määrin välittää niitä muillekin käyttäjille. Kuvien käytön lisääntyessä käynnistyi keskustelu siitä minkä laitoksen toimintaan kuvien välitys ja käsittely tulisi keskittää. Varsin yksimielisesti pidettiin sopivimpana paikkana Maanmittaushallituksen ilmakuvatoimistoa (mm. asiakaspalvelun ja valokuvalaboratorion vuoksi). Kartastoasiain neuvottelukunta käsitteli asiaa ja kannanotossaan esitti työnjakoa siten, että VTT hoitaa tutkimuksen ja Maanmittaushallitus tuotannon. Maanmittaushallituksen runkomittausosaston päällikkö Matti Jaakkola neuvotteli sopimuksen Euroopan avaruusjärjestön (ESA) alaisen Earthnet Programme Office -organisaation kanssa (EPO) ja solmi sopimuksen satelliittiku

2 40 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa vien välittämisestä Suomeen. Toiminta sijoitettiin ilmakuvatoimistoon ja sitä nimitettiin vetämään Jussi Paavilainen osapäivätoimisesti. Maanmittaushallituksesta tuli Euroopan avaruusjärjestön kansallinen jakelupiste National Point of Contact (NPOC) toimien näin vuosikaudet Suomen virallisena yhteytenä Euroopan avaruusjärjestöön. Earthnet-verkosto välitti dataa satelliiteista Landsat 1, Nimbus 7, HCMM, NOAA. Landsat-kuvat tulivat alkuun ESA:n Fucinon asemalta Euroopan osalta ja muualta maailmasta USA:n EROS data centerin kautta. Kuvien hankintaa, välitystä ja arkistointia ryhtyi hoitamaan Anne Löfgren, myöhemmin Leskinen, ilmakuvatoimiston asiakaspalvelussa muun työn ohella. VTT oli hankkinut ensimmäisen laitteiston digitaalisten kuvien käsittelyyn ja kehitti kuvankäsittelyä projekteissaan. Suomen muut käyttäjät halusivat filmejä ja niiden prosessointiin ilmakuvatoimisto rakensi rutiinit mm. satelliittikuvan optiseen oikaisuun ortoprojektorilla. Samoin kuvien arkistointi järjestettiin ilmakuvatoimistoon. Kuvatarjonta lisääntyi ja erotuskyky parani, kun Landsat 4 lähetettiin vuonna 1982 ja Landsat 5 vuonna Niissä oli entisenlaisen MSS-keilaimen lisäksi 7-kanavainen Thematic Mapper -keilain (TM), jossa erotuskyky oli jo 30 m maastossa. Sen myötä kuvien käyttö alkoi lisääntyä oleellisesti. Huhtikuussa 1984 Maanmittaushallituksen ilmakuvatoimistoon perustettiin kaukokartoitusryhmä. Siinä työskenteli kokopäivätoimisesti kaksi maanmittausinsinööriä: Jussi Paavilainen ja Tapio Tuomisto. Syyskuussa 1984 palkattiin operaattori Eija Forsvik laitteistojen käyttötehtäviin. (Kuva 1.) Kaukokartoitusryhmän tehtävänä oli hankkia ja välittää satelliittikuva-aineistoa, pitää yllä satelliittikuva-arkistoa, esikäsitellä kuvia käyttäjien tarpeiden mukaisesti, prosessoida ja tulostaa kuvia sekä tehdä numeerista tulkintaa, seurata alan kehitystä ja tiedottaa siitä käyttäjille, markkinoida kaukokartoitus- ja kuvankäsittelypalveluja, välittää tutkimuspyyntöjä alan tutkimuslaitoksille ja ottaa selvää käyttäjien tarpeista ja selvittää kaukokartoituksen mahdollisuudet ratkaisumallina. Maanmittauslaitos valmisteli samaan aikaan digitaalisten kuvien käsittelylaitteiston hankkimista ja siitä tehtiin esitys valtion budjettiin. Siihen aikaan tietokoneiden hankinta valtiolle oli tarkasti säännelty valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimesta. Syksyllä 1984 hankittiin digitaalisen aineiston käsittelyyn laitteisto, joka käsitti Vax 11/750 -tietokoneen, Comtal-kuvankäsittelytyöaseman, ja Optronics rumpuskannerin/tulostimen. Ohjelmistoksi hankittiin yhdessä VTT:n kanssa SLIP/Disimp-kaukokartoitusohjelmisto Australiasta. Ohjelmistojen vertailun ja hankintaesityksen valmisteli Esa Franssila VTT:stä. Maanmittauslaitoksesta hankinnan valmistelun ja laitteiston käynnistyksen teki Tapio Tuomisto. Vax-tietokone oli Maanmittaushallituksen ensimmäinen Vax ja lupa hankintaan saatiin nimenomaan prosessinohjauskoneeksi. Hankinta oli siihen aikaan varsin suuri arvoltaan noin 2,5 miljoonaa markkaa ja sen teki mahdolliseksi Maanmittaushallituksen perusteellinen esitys, mutta myös koko Suomen käyttäjäkunnan tuki. Laitteistoa oli tarkoitus tarjota tuotannolliseen käyttöön kaikkien

3 Maanmittaus 86:1 (2011) 41 Kuva 1. Ilmakuvatoimiston kaukokartoitusryhmän henkilökunta noin vuonna 1985, vasemmalta Aaro Mikkola, Eija Forsvik, Regina Kankaanpää, Jussi Paavilainen, Tapio Tuomisto käyttäjien sovelluksiin. Lisäksi VTT teki edelleen tutkimus- ja kehitystyötä eri käyttäjien tarpeisiin. Sovellukset oli helppo ottaa tuotantoon, kun kummallakin oli käytössään sama ohjelmisto. Kuvien erotuskyky ja laatu parani edelleen, kun Ranskan avaruushallinto (CNES) lähetti avaruuteen SPOT-satelliitin vuonna Siihen osallistuivat pienellä osuudella myös Ruotsi ja Belgia. Datan vastaanottoa ja välitystä varten ranskalaiset perustivat Spot Image -yhtiön. SPOT-satelliitin oli alun perin tarkoitus päästä matkaan vuonna Jo vuonna 1982 Matti Jaakkola ja Jussi Paavilainen Maanmittaushallituksesta kävivät Toulousessa neuvottelemassa välityssopimuksesta. Esisopimus tehtiin 1983 ja varsinainen sopimus allekirjoitettiin vuoden 1984 alussa. SPOT-satelliitin laukaisun viivästyttyä ruotsalaisten rooli selkiytyi ja Kiirunan Esrange-asema valmistautui vastaanottamaan dataa. Kiirunan asema sai oikeuden välittää siellä vastaanotetun datan. Tästä johtuen ranskalaiset pyysivät Maanmittaushallitusta tekemään lopullisen sopimuksen datan välityksestä Kiirunassa sijaitsevan Satellitbildin kanssa Satellitbild rakensi sittemmin oman välitysorganisaation pohjoismaihin ja muuhun Pohjois-Eurooppaan. Vuonna 1983 järjestettiin Maanmittaushallituksessa SPOT-kuvia käsittelevä tiedotustilaisuus. Tämän lisäksi Maanmittaushallituksella oli yhteyksiä myös muualla si

4 42 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa jaitseviin satelliittikuvien vastaanottoasemiin ja näin ollen kuvien välitys kattoi jo koko maailman monenlaisten satelliittikuvien osalta. Euroopan avaruusjärjestö ESA siirsi datan välityksen Eurimage-nimiselle yhtiölle vuonna Eurimagen omistivat alkuvaiheessa Telespazzio Italiasta, DFVLR Saksasta, Spot Image Ranskasta, Satellitbild Ruotsista ja Hunting Englannista. Ne kaikki omistivat yhtä suuren osuuden yhtiöstä, mutta konsortiumia johti Hunting. Maanmittaushallitus solmi kuvanvälityssopimuksen Eurimagen kanssa Suomen alueen kuvat prosessoitiin Kiirunan vastaanottoasemalla. Laskutuksen teki Eurimage Roomasta. USA:ssa ulkoistettiin satelliittidatan välitys Eosat-yhtiölle vuonna 1984 ja Maanmittaushallitus oli myös sen jälleenmyyjä. Näiden operaatioiden seurauksena datan välitys oli pitkälti kaupallistunut maailmassa ja Maanmittaushallitus toimi kaikkien neljän tukkumyyjän välittäjänä. Maanmittaushallituksen tarkoituksena oli toimia asiantuntijana loppukäyttäjiä palvellen ja löytää parhaat tavat, jotta käyttäjä saisi tarkoitukseensa parhaiten sopivan datan. Tätä periaatetta toteutettiin myös myöhemmin uusien toimijoiden tullessa markkinoille. 2 Kuvankäsittelyjärjestelmän kehitys Digitaalisen kuva-aineiston käsittelyyn alettiin Maanmittauslaitoksessa perehtyä jo vuonna 1981 monikanavaisen lentokonekeilaimen hankinnan valmistelussa. Keilain jäi hankkimatta, mutta kuvankäsittelyyn perehdyttiin tästä eteenpäin sekä teoriassa että käytännössä. Käytännön kuvankäsittely tehtiin VTT:n laitteistolla ja ohjelmistoilla, joita olivat Nova-pientietokoneympäristö sekä VTT:n suurtietokoneympäristö. Oppi-isänä näissä kuvankäsittelyn alkuvaiheissa oli Esa Franssila VTT:ltä, jonka kehittämällä SADIE-ohjelmistolla voitiin käsitellä jo kokonaisia Landsat MSS -kuvia. Oman kuvankäsittelyjärjestelmän hankinta käynnistyi vuonna Siihen aikaan tehokkaaseen kuvankäsittelyyn kykenevä laitteisto saatettiin rakentaa vain keskustietokoneen ympärille liittämällä siihen kuvanäyttölaite ja tarvittavat oheislaitteet. Keskustietokoneina olivat vaihtoehtoina VAX 11/750, Prime 550, Eclipse MV/400 ja Perkin-Elmer 3230, joihin kaikkiin oli saatavana ainakin jonkinlaisia kuvankäsittelyohjelmistoja. Vertailussa voittajaksi tuli VMS-käyttöjärjestelmällä varustettu VAX 11/750 -tietokone, jonka hinta oheislaitteineen oli noin 1,2 miljoonaa markkaa. Oheislaitteina olivat rivikirjoitin, magneettinauha-asema ja 4 kpl päätelaitteita. Keskusmuistia koneessa oli hankintahetkellä peräti 3 megatavua ja levytilaa 456 megatavua. (Kuva 2.) Korkealaatuisten värikuvien tulostamiseen oli siihen aikaan saatavilla vain filmitulostimia, joista rumputulostimet olivat yleisimpiä. Englannissa teetettyjen koetulostusten jälkeen päädyttiin hankkimaan amerikkalainen Optronics C-4500 yhdistetty filmitulostin ja skanneri. Sillä voitiin tulostaa väri- tai mustavalkofilmejä, joiden maksimikoko oli cm. Laite oli rumputulostin eli filmi kiinnitettiin tulostusta varten pyörivälle rummulle. Filmitulostuksessa pienin käytettävissä oleva pikselikoko oli 12,5 μm. Tulostetusta filmistä voitiin tehdä sitten suu

5 Maanmittaus 86:1 (2011) 43 rennoksia perinteisellä valokuvien suurennosmenetelmällä. Laitteessa oli myös skannausosa, jolla voitiin skannata tiedostoon sekä läpinäkyvä että läpinäkymätön originaalikuva. Laitetta ohjaamaan ostettiin Valtion Tietokonekeskukselta käytetty PDP 11/34 -tietokone, jossa oli keskusmuistia 64 kilotavua ja levymuistia 4 megatavua sekä magneettinauha-asema. Tulostettava kuvatiedosto siirrettiin suoraan magneettinauha-asemalta kuvalinja kerrallaan filmitulostimelle, jossa se valotettiin filmille. Laitetta ohjattiin PDP-ohjaustietokoneella käytettävällä ODITS- 11-ohjelmistolla. Filmitulostimen ja sen ohjaustietokoneen hinta oli hieman yli miljoona markkaa. Kuvanäyttölaitteeksi hankittiin kotimaasta hieman käytetty Comtal Vision One/20 -kuvanäyttölaite. Siinä oli kolme pikseliä käsittävää värimuistia (R, G ja B) sekä yksi pikselin graafinen muisti. Kuvamuistien syvyys oli 8 bittiä, joten kolmella kuvamuistilla päästiin luonnollisen värijärjestelmän mukaiseen 16,7 miljoonaan väriin. Laitteessa oli kuvamonitori, jolla kuvamuistien sisältämä kuva näytettiin. Laitteessa oli oma yksinkertainen käyttöjärjestelmänsä, jolla voitiin suorittaa joitakin toimintoja, mutta yleensä laitetta ohjattiin VAX-tietokoneen ohjelman kautta. Laitteessa oli näppäimistö, rullapallo ja kynällä varustettu datatabletti. Varsinaiseksi kuvankäsittelyohjelmistoksi VAX 11/750 -tietokoneeseen han kittiin SLIP/DISIMP, jonka oli kehittänyt Australian valtion tutkimuslaitos CSIRO. Ohjelmisto sisälsi interaktiivisesti käynnistettäviä ja ohjattavia kuvankäsittelyohjelmia kuvien lukemiseen, esikäsittelyyn, korjauksiin ja varsinaiseen käsittelyyn. Ohjelma oli laadittu erityisesti satelliittikuvien käsittelyyn. Ohjelmistossa oli myös interaktiivinen osa kuvien näyttämisen Comtal-kuvanäyttölaitteella. Koko kuvankäsittelylaitteiston hinnaksi ohjelmistoineen tuli kaiken kaikkiaan noin 3 miljoonaa markkaa. Kuva 2. Kuvankäsittelyjärjestelmän laitekaavio laitteiston alkuvaiheissa vuonna Varmistuksia ja uusimpien satelliittikuvanauhoja varten on alkuperäistä kokoonpanoa täydennetty 6250 bpi:n nauha-asemalla.

6 44 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa Edellä hankittua laitteistoa täydennettiin pikkuhiljaa. VAX 11/750 -tietokoneen keskusmuistia kasvatettiin 5 megatavuun ja levytilaa 2 gigatavuun ja lisää magneettinauha-asemia ja päätteitä hankittiin. Toiseksi kuvanäyttölaitteeksi hankittiin kotimainen Salora VPT-64, jolla voitiin katsoa mustavalkoista kuvaa. DISIMP-ohjelmisto tuki myös sitä, joten sen avulla voitiin tehdä esim. satelliittikuvien oikaisun tukipistemittauksia yms. sellaisia interaktiivisia toimenpiteitä, joissa mustavalkoinen kuva oli riittävä. Satelliittikuvien käytön laajentumisen myötä alkoi kuitenkin kuvankäsittelyjärjestelmän kapasiteetti loppua monessa suhteessa. Niinpä syksyllä 1988 hankittiin laitteistoa täydentämään Apollo DN 4500 (myöh. HP Apollo) -työasema, johon hankittiin myös suoraan työaseman sisälle asennettava VISTA-kuvamuisti, jonka sisältämä kuva näytettiin omalla lisämonitorillaan. Tämä Apollo DN työasema oli samalla myös ensimmäinen Maanmittauslaitokseen hankittu UNIX-käyttöjärjestelmän sisältävä tietokone. Kuvankäsittelyohjelmistona käytettiin edelleen tuttua DISIMP-ohjelmistoa, josta CSIRO oli tehnyt UNIX-version. (Kuva 3.) Samoihin aikoihin hankittiin myös ensimmäinen mikrotietokone (raahattava Toshiba T5200/100), jossa oli mahdollista käyttää ensimmäisiä mikropohjaisia kuvankäsittelyohjelmia (mm VGA-Erdas). VAX-tietokone, Apollo-työasema ja mikrotietokone saatiin liitettyä toisiinsa Ethernet-verkon välityksellä. Apollo-työasema osoittautui varsin käyttökelpoiseksi ja sen uudempia malleja hankittiinkin lisää niin, että vuonna 1991 niitä oli jo yhteensä kuusi kpl, joista Kuva 3. Laitteisto vuonna 1989

7 Maanmittaus 86:1 (2011) 45 Kuva 4. Laitekaavio vuoden 1991 alkupuolella

8 46 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa kolme oli varustettu VISTA-kuvamuistilla. Apollo-koneiden lisäpiirteinä oli edistyksellinen verkkokäyttöjärjestelmä (Domain/Os), jossa koneet näkivät toistensa levyt suoraan. Apollo-työasemiin hankittiin useita uudelleenkirjoitettavia optisia levyjä käyttäviä vaihtolevyasemia, joiden avulla koneiden levytilan käytön järjestely eri käyttäjien kesken helpottui huomattavasti. Vuoden 1991 keväällä VAX 11/750 -tietokoneen ja Comtal-kuvanäyttölaitteen käytöstä luovuttiin, ja kuvanäyttöä tarvitseva kuvankäsittely siirtyi siten pelkästään UNIX-ympäristöön. Mikrotietokoneympäristö ei vielä tuolloin ollut tarpeeksi tehokas tuotannollisiin töihin. VAX 11/750 -tietokoneesta luopumisen myötä jouduttiin satelliittikuvat, jotka tähän aikaan saatiin vielä magneettinauhoilla, lukemaan Maanmittauslaitoksen keskustietokoneena toimivalla VAX tietokoneella, jolla käytettiin edelleen myös DISIMP-ohjelman VMS-versiota. (Kuva 4.) Vuonna 1991 Optronics filmitulostin liitettiin mikrotietokoneeseen, joka oli liitetty tietoverkkoon. Näin tulostukset voitiin tehdä suoraan levytiedostosta hitaan magneettinauhan asemasta. Samalla voitiin luopua vanhasta filmitulostimen PDP-ohjaustietokoneesta, joka alkoi olla käytettävyydeltään jo epäluotettava. 3 Sovellukset Tärkein oma kehittämiskohde oli pienikaavaisten karttojen valmistus ja ajantasaistus. Sitä varten tehtiin runsaasti koetöitä yhdessä VTT:n ja Topografikunnan kanssa prosessoimalla kuvat kulloisenkin tavoitteen mukaisesti ja sen jälkeen analysoimalla onnistuminen maastossa. Kartografiselta osastolta näihin projekteihin osallistuivat Jaakko Peltola ja Raimo Lahtinen. Satelliittikuvien huono erotuskyky alkuvuosina rajoitti niiden käyttöä tuotannolliseen toimintaan, mutta niidenkin avulla voitiin kehittää menetelmiä valmistauduttaessa tulevien tarkkojen satelliittikuvien käyttöön. 3.1 Kuvamosaiikit Ensimmäinen MSS-mosaiikki Suomen alueesta tehtiin ilmakuvatoimistossa valokuvamuodossa perinteisten valokuvayhdelmien valmistustekniikalla. Se oli lähinnä harjoitustyö ja sitä käytettiin joidenkin temaattisten esitysten pohjakuvana. Myöhemmin MSS-mosaiikki tehtiin myös digitaalisena. Mosaiikin MSS-kuvat oikaistiin 100 metrin pikselikokoon, jokaisen kuvan yhteisten alueiden histogrammeja verrattiin keskenään ja skaalattiin sävyiltään toisiinsa sopiviksi. 3.2 Kuvatulostukset Sitä mukaa kun Landsat TM -kuvia hankittiin Suomeen, ne tulostettiin myös värifilmille kansallista satelliittikuva-arkistoa varten. Kuvien sävyjen säätö tehtiin Comtal Vison One/20 -työasemalla, skaalatut kuvatiedostot tallennettiin VAXtietokoneelta magneettinauhalle. Magneettinauha luettiin PDP-tietokoneen kautta Optronics-tulostimella väri- tai mustavalkofilmille.

9 Maanmittaus 86:1 (2011) Maankäyttö- ja puustotulkinta Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT ja Vesihallitus (myöh. Suomen ympäristökeskus) kehittivät v menetelmän jokien valuma-alueiden ominaisuuksien inventointiin satelliittikuvien avulla. Eräät valuma-alueiden ominaisuudet kuten maankäyttö, peitteisyys ja maaston kaltevuussuhteet vaikuttavat valuma-alueelta kulkeutuvan veden määrään ja laatuun. Satelliittikuvatulkinta valuma-alueiden inventointia varten aloitettiin Saman vuoden syksyllä useat muut organisaatiot, mm. Posti- ja Telelaitos, Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus, joilla kullakin oli omat erityiset käyttötarpeensa luokitusaineistoille kiinnostuivat hankkeesta ja tulivat siihen mukaan, mikä johti ns. Maankäyttö- ja puustotulkinta-aineiston (myös: GRAND SLAM tai MAPUTU ) tuotannon laajamittaiseen aloittamiseen. Tuotannosta vastaavaksi organisaatioksi tuli vuoden 1988 alusta Maanmittaushallitus (myöh. Maanmittauslaitos) ja rasteriaineiston ensimmäinen, koko maan kattava versio, valmistui v (päivitykset 1994 ja 1997). Prosessin rakensi ja aineiston ensimmäisen version tuotannon aloitti metsänhoitaja Aaro Mikkola ja hänen siirryttyään syksyllä 1988 Maanmittauslaitoksessa toisiin tehtäviin tuotannon vei loppuun metsänhoitaja Antti Vertanen. Valmiita digitaalisia kartta-aineistoja ei satelliittikuvien lisäksi tuolloin ollut kovinkaan montaa olemassa. Lähinnä käytettiin 1: topografisen kartta-aineiston kohteita ja 1: ja osin GT-kartan skannattua suomaskia. Pilvialueiden poistamisen jälkeen satelliittikuvilta tulkittiin vedet sekä paljaat maat, jotka Kuva 5. Maankäyttö- ja puustotulkinnan julkistamistilaisuus v. 1991

10 48 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa olivat varmimmin tunnistettavissa. Puustoluokat tulkittiin Landsat TM -satelliittikuvien avulla. Maankäyttö- ja puustotulkinta valmistui vuonna 1991 ja se oli ensimmäinen numeerisella tulkinnalla valmistettu koko maan kattava tuote Euroopassa. Maastotukialueet kerättiin ensimmäisessä vaiheessa pääsääntöisesti itse. Jonkin verran maastotietoa saatiin alkuvaiheessa myös vesi- ja ympäristöpiireiltä. Tämä oli merkittävä työvaihe, koska tulkittavia luokkia oli paljon ja tukialueita tarvittiin kaikista luokista ja periaatteessa kaikkien tulkittavien kuvien alueelta. (Kuva 5.) Toinen tulkintakierros aloitettiin vanhimmista vuoden 1987 kuvista ja prosessissa otettiin käyttöön myös peltomaski. Toinen kierros pyrittiin toteuttamaan vuosien kuvilla. Maanmittauslaitoksen Kaukokartoitus- ja teemakartat -yksikön organisaatiomuutoksista johtuen tuotantovastuu siirtyi Soili Karppiselle Tapio Siltalan vetämään tietovarastot- ja tuotantoryhmään. Vuodesta 1994 siirryttiin käyttämään valmiiksi tulkittua satelliittikuva-aineistoa, jonka tuottamisen Metsäntutkimuslaitos oli aloittanut Valtakunnan metsien kahdeksannen inventoinnin (VMI8, ) yhteydessä vuonna 1989 (VMI monilähdetulkinta). VMI-tulkinnoissa käytettiin osin samoja satelliittikuvia ja karttamaskeja kuin MMM:ssä jo vuodesta 1992 alkaen. MAPUTU-aineistossa esitettiin puulajeittain runkotilavuus n. 50 m 3 /ha:n luokin. 3.4 Euroopan metsäkartta Rymdbolagetin kanssa tehtiin ESA:n rahoittamana kansainväliseen avaruusvuoteen 1992 liittyvä numeerinen Euroopan metsäkartta NOAA-satelliittikuvilta. Suomen puolelta toteutuksen teki Antti Vertanen. Varsinaista tuotantovaihetta edelsi Kuusamon alueelta tehty koetyö (EAS 1991). Maanmittauslaitoksen vastuulla oli Suomen lisäksi Itä-Eurooppa Uralille saakka. Tulkinta perustui pääasiassa automaattiseen ohjaamattomaan tulkintaan. Tehdyn luokituksen laatu tarkastettiin projektisuunnitelman mukaisesti Arto Vuorelan tekemän otantaan perustuvan visuaalista tarkastusta tukevan menetelmän avulla. Metsäkartta julkaistiin 1: mittakaavaisena karttana ja sitä täydentävänä lyhyenä oppaana, joka sisälsi mm. tarkkuusarviointien tulokset. 4 Asiakasprojekteja Alusta lähtien satelliittikuvien käyttäjille tarjottiin kuvien prosessointia heidän tarpeidensa mukaisesti. Se käsitti kuvien perusprosessoinnin, joka oli tarpeen useimmissa sovelluksissa käsittäen kuvien oikaisun karttaprojektioon ja joitain radiometrisiä korjauksia. Kun useimmilla ei ollut omia laitteistoja, käsittely jatkui usein tulkintaan asti asiakkaan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Satelliittikuvien luokittelussa oli käytössä kaksi päämenetelmää: ohjattu ja ohjaamaton kuvatulkinta. Ohjatussa tulkinnassa kuvalta paikannettiin koealueita, jotka rajattiin kuvalle sekä laskettiin niille kanavittaiset säteilyarvojen jakaumat eli histogrammit. Tulkinta tehtiin usein ns. laatikkoluokittelijalla, jossa käyttäjä valitsi kanavittain haluamansa alueen histogrammista. Tulkintaohjelma pyrki paikantamaan (säteilyarvoltaan) vastaavat kohteet. Menetelmä oli muutoin mel

11 Maanmittaus 86:1 (2011) 49 ko toimiva, mutta edellytti laajaa ja kattavaa koeala-aineistoa. Ohjaamattomassa tulkinnassa valittiin muutamia aallonpituuskanavia, joissa esiintyvät säteilyarvot ohjelma tulkitsi käyttäjän haluamaan määrään eri luokkia. Tuloksena koko kuva oli luokiteltu luokkiin mutta niiden sisältö oli määriteltävä jälkikäteen. 4.1 Taimikoiden vesottuneisuuden tulkinta Vuosina tehtiin koetöitä, joissa taimikoiden hoitotarve määriteltiin satelliittikuvatulkinnan avulla ilman maastokäyntiä. Työ tehtiin yhteistyössä Hämeen-Uudenmaan metsälautakunnan kanssa. Tarkastettavista taimikoista saatiin käyttöön niiden keskipisteiden koordinaatit, joiden avulla kohteet paikannettiin kuvilta ja tehtiin niille (n m:n ruutuna) vesottuneisuuden tulkinta (vesottunut, osin vesottunut, vesottumaton) sekä tulostettiin kohteet tulkintaikkunaryhminä filmille edelleen paperivedosten tekemistä varten. Tulkinta onnistui erittäin hyvin eli vesottuneisuus pystyttiin tunnistamaan lähes 100 %:n varmuudella. Menetelmän laajamittaisen käyttöönoton esti se, että tuohon aikaan maastotyön vähentämiseen ei vielä ollut kovin suuria kustannuspaineita. Lisäksi tilalla käyvät metsäneuvojat halusivat samalla keskustella omistajan kanssa muistakin metsänhoitoon liittyvistä asioista. 4.2 Porolaitumet Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (porotutkija Mauri Nieminen) kanssa selvitettiin porolaidunten ominaisuuksien kartoitusta satelliittikuvilta. Huolena oli uhka porolaidunten loppumisesta niiden ylilaiduntamisen ja Ylä-Lapin voimakkaan metsätalouden harjoittamisen seurauksena. 4.3 Kolarin kunnan metsäkartta Kolarin kunnan toimeksiannosta tehtiin 1987 kunnan alueesta erillinen maankäytön- ja peitteisyysluokkien satelliittikuvatulkinta. Tavoitteena oli saada mahdollisimman tarkka ja ajantasainen kuva kunnan eri kasvillisuusvyöhykkeistä. Huomiota kiinnitettiin erityisesti tuntureiden kasvillisuusvyöhykkeiden erottamiseen. Kartta tulostettiin mittakaavaan 1:50 000, mikä alkoi olla suurin mittakaava, jossa Landsat TM -kuvien 30 m:n pikseli ei vielä näkynyt rakeisena. 4.4 Metsätuhot minkkitarhojen lähialueilla Vuoden 1987 keväällä Maanmittaushallitukseen otettiin yhteyttä Metsäntutkimuslaitoksen Kannuksen tutkimusasemalta. Pohjanmaalla oli havaittu, että minkkitarhojen lähialueilla nuorissa männiköissä oli selviä kasvuhäiriöitä ja syyksi epäiltiin turkiseläinten aiheuttamia typpipäästöjä. Maastoaineiston keruun yhteydessä huomattiin paikka paikoin tarhojen lähialueilla todellakin kasvuhäiriöitä, sammaleen taikka levän tms. voimakasta kasvua nuorten mäntyjen rungoilla sekä pistävää hajua ilmassa. Satelliittikuvatulkinnalla paikannetut kohteet luokittuivat sinänsä oikein mutta ongelmana oli se, että samaan puustoluokkaan kuului sitten muitakin reheviä puustoalueita. Kasvuhäiriökohteita ei siten pystytty varmuudella paikantamaan.

12 50 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa Maankäyttö- ja taajamarakennetulkinnat Vuodesta 1991 alkaen tehtiin tarkennettuja maankäyttö- ja taajamatulkintoja radio-, tv- ja televerkkojen suunnittelun tueksi. Näitä aineistoja tehtiin Suomen lisäksi mm. Venäjältä ja Turkista. Turkissa vuonna 1994 oli ensimmäisiä kertoja käytössä myös GPS-paikannuslaitteisto. 4.6 Muita Suomenlahden rannalla sijaitseva Sosnovyi Borin ydinvoimala oli uutisotsikoissa 1987, jolloin epäiltiin siellä olevan jokin häiriötila. Koska voimalan reaktorit ovat samaa tyyppiä kuin Tsernobylin v tuhoutuneet reaktorit, alettiin epäillä pahinta. Voimala itse taikka Neuvostoliitto ei juuri antanut tietoja toiminnastaan, joten Maanmittaushallitusta pyydettiin selvittämään onko mahdollista tutkia satelliittikuvien avulla onko voimala käynnissä vai pysäytetty. Landsat TM -satelliitissa olevan (karkean erotuskyvyn) lämpökanavan avulla oli helposti tulkittavissa voimalan lauhdeveden merialueella aiheuttama lämpötilan nousu. Tulkinta oli siis mahdollista mutta tilanteen seurantaa vaikeutti se että satelliittikuvia ei alueelta ollut riittävän tiuhasti saatavissa. Landsat 5 -satelliitti kulki samaa kiertorataa 16. päivän välein. Kuvien sivuttaispeiton ansiosta samaa aluetta voitiin kuitenkin tarkkailla useammin, ellei pilvisyys aiheuttanut ongelmia luvun lopussa heräsi kiinnostus luovutetun Karjalan alueisiin ja matkailuun rajan taakse. Alueelta oli saatavissa vain Neuvostoliittolaisia pienikaavaisia (1: ja vastaavia) karttoja, koska luovutetun alueen vanhat kartat, jotka nyt löytyvät myös internetistä (www.karjalankartat.fi), eivät vielä olleet julkisesti käytettävissä. Havaittiin kuitenkin varsin pian että satelliittikuvia voitiin käyttää mittakaavassa olevana karttakuvana ja niitä oli saatavissa mistä tahansa maapalloa kenenkään estämättä. Landsat-satelliitin TM-keilaimen 30 m:n erotuskykyä pidettiin jo melko hyvänä, koska kuvalta pystyi erottamaan vedet, pellot, rakennetut alueet ja isommat tiet. Yksittäisiä rakennuksia ei pystytty erottamaan kaikkein suurimpia lukuun ottamatta. Kuvat olivat yksityishenkilöiden ostettaviksi liian kalliita, mutta kustantajien mielenkiinto heräsi ja satelliittikuvat julkaistiin mm. lehdessä Karjala Nyt! 1980-luvun puolivälin paikkeilla voimakkaita tunteita erityisesti metsäammattilaisten keskuudessa herätti tutkija Mikko Punkarin väite, jonka mukaan kunnon metsät ovat Suomesta loppumassa. Todisteena käytettiin NOAA-sääsatelliitin ottamaa talvikuvaa jossa Suomen ja Neuvostoliiton raja näkyi erittäin selvästi: rajantakainen alue näytti kuvassa selvästi puustoisemmalta. Väite oli puusta voimakkaasti elävässä Suomessa lähes kerettiläinen ja Punkari sai puolustaa näkemyksiään monissa seminaareissa. Kyse oli siitä että NOAA:n erotuskyvyllä ei pystytty erottamaan Suomen hienopiirteisestä ja vesistöjen rikkomasta maankäytöstä yhtenäisiä isoja metsäalueita, jolloin valtaosa luokittui kuvalla puuttomaksi kun sen sijaan rajan takana olevat yhtenäiset erämaa-alueet erottuivat selvästi. Ero valtakunnanrajalla oli kuitenkin selvästi havaittavissa myös Suomen alueesta tehdyssä MSS-mosaiikissa muttei yhtä kärjistyneenä.

13 Maanmittaus 86:1 (2011) Peltovalvontaa erityisesti EU:n tukivalvonnan alkuajoista lähtien Suomen päätettyä liittyä EU:n käynnistyivät Suomessa valmistelut myös EUmaataloustukien jakamiseen ja valvontaan. Prosessia varten viljelijöiden tuli luovuttaa hallinnolle kartat viljelylohkoistaan (peruslohkoistaan). Hallinnon tehtävänä oli tarkastaa, että viljelijöiden ilmoittamat pinta-alat ja viljelysuunnitelmat pitivät paikkansa. Satelliittikuvapohjaista tukien valvontaa oli jo tehty Euroopassa useina vuosina laajasti. Samaa menetelmää suositeltiin myös Suomelle. Jo hyvin aikaisessa vaiheessa Ruotsin Satellitbild ilmoitti halukkuudestaan yhteistyöhankkeeseen myös Suomessa. Maanmittauslaitoksessa kuitenkin päätettiin rohkeasti lähteä rakentamaan omaa tarjousta Suomen hanketta varten. Tämä oli mahdollista toisaalta siitä syystä, että laitoksen tekniset valmiudet ja kokemus olivat jo hyvällä tasolla ja toisaalta siitä syystä, että tarjolla oli EU:n rahoituksella tähän tarkoitukseen tehty tietojärjestelmä (CACHOO). MML:lla olikin poikkeuksellisen hyvät edellytykset projektin aloittamiseen, koska sillä oli omaa ilmakuvauskalustoa, kuvankäsittelyvalmiuksia (mm. skanneri) ja kokemusta satelliittikuvien tulkinnasta. Ensimmäisenä vuonna tarkastettiin 4 alueella yhteensä tilan hakemukset. Satelliittikuvavalvonta herätti paljon mielenkiintoa EU-jäsenyyden alkuaikoina, koska siihen oli helppo liittää mielikuvia kaikenkattavasta valvonnasta. MML suoritti kaikki Suomen satelliittikuvapohjaiset valvonnat vuosina , minkä jälkeen valvonta muuttui tilakäyntitarpeiden lisäännyttyä kokonaan maastovalvonnaksi. 4.8 Geologiset sovellukset Maanmittaushallitus oli yhteistyössä GTK:n, Outokummun, Rautaruukin malminetsinnän ja Suomen malmin kanssa. 4.9 Puuvarojen inventointia Venäjällä metsäyhtiöiden kanssa Metsäyhtiöt olivat kiinnostuneet Venäjän alueen metsävaroista teollisuuden sijoittamiseksi sekä puuvaroista metsäalueiden vuokraamisen takia. Näihin liittyviä karkeita tulkintoja tehtiin useilta eri alueilta mm. Aunuksen alueelta ja Uralin suunnalta Maankäytön kartoitukset Maankäytön ja sen muutosten kartoitushankkeita tuettiin mm. Tansaniassa, Sudanissa ja Indonesiassa hankkimalla kuvia ja käsittelemällä kuvia SarDEM VTT:llä Einar-Arne Herland tutki ERS-tutkakuvien käyttöä korkeusmallin laskemiseen. Maanmittauslaitoksen toimeksiannosta hän kehitti ohjelmiston tuotannolliseen käyttöön. Sitä käytettiin Maanmittauslaitoksessa korkeusmallien tekemiseen mm. Kuwaitissa.

14 52 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa Muu kansainvälinen yhteistyö Neuvostoliitto oli lähettänyt kuvaussatelliitteja runsaasti vuosien mittaan, mutta niiden kuvia ei toimitettu ulkomaalaisille. Useimmat niistä otettiin melko alhaalta filmikameroilla vakoilukuvien tapaan. Vuonna 1983 niitä alettiin jossain määrin tarjota myös länteen. Jussi Paavilainen kävi 1983 Moskovassa neuvottelemassa ensi kerran kuvien ostamisesta. Myyntioikeus oli sijoitettu Sojuzkarta nimiseen organisaatioon ja neuvottelu käytiin pääjohtaja Piskulinin ja hänen avustajiensa kanssa heidän pääkonttorissaan Volgogradski Prospectilla. Kuvien tarjonta oli hyvin pieni eikä niitä saanut ostaa muualta kuin Suomen alueelta. Parin päivän neuvottelujen jälkeen sovittiin, ettei ollut tarvetta solmia erityistä välityssopimusta vaan saatavilla olevia kuvia voi ostaa tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Sovittiin myös ensimmäisten mallikuvien ostosta. Finnmapin edustajat olivat samaan aikaan Moskovassa ja kävivät myös neuvottelut aiheesta, mutta eivät ryhtyneet silloin jatkotoimiin. Suomen ja Kiinan karttalaitokset aloittivat yhteydenpidon pääjohtajatasolla vuonna 1988 perustuen TTT-yhteistyöhön. Yleisluontoisessa yhteistyösopimuksessa sovittiin mm. asiantuntijavaihdosta. Pekka Raitanen oli nähnyt Kioton näyttelyssä kiinalaisen kuvankäsittelyohjelmiston, joka vaikutti kiinnostavalta yhteistyön kohteelta. Niinpä ensimmäisenä asiantuntijana saapui Suomeen professori Yang Ming Hui kesällä Saman vuoden lokakuussa Jussi Paavilainen ja Antti Vertanen kävivät Kiinassa. Näiden vierailujen yhteydessä perehdyttiin molemmin puolin toisten organisaatioihin, järjestelmiin, tuotteisiin ja tavoitteisiin. Tältä pohjalta käynnistyi monivuotinen konkreettinen yhteistyö ohjelmistojen kehittämiseksi, tuotteiden valmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä markkinoimiseksi. Tämä johti lopulta yhteisyrityksen perustamiseen Kiinassa. Vuosina tehtiin Neuvostoliiton Karttalaitoksen kanssa puuston ja maankäytön tulkintakokeilu Kuusamon ja Kiestingin korkeudella rajan molemmilla puolilla. Kokeilussa käytettiin perinteisiä visuaalisia maisema-, maankäyttö- ja maaperän kartoituksen menetelmiä venäläisiltä kuvilta ja digitaalisia menetelmiä Landsat-kuvilta. Maastotarkastukset tehtiin paikan päällä. Venäjän puolella käytettiin helikopteria. Työhön osallistuivat Antti Vertanen ja Soili Karppinen. Kanada oli hyvin aktiivinen kaukokartoitusmaa ja haki myös yhteistyötä Euroopan maiden kanssa. Kanada osallistui ESA:n toimintaan sekä satelliittien suunnittelun ja rakentamisen, että datan käytön saroilla. Kanadan suurlähetystöstä otettiin yhteyttä Maanmittauslaitokseen ja ehdotettiin asiantuntijoiden tutustumismatkaa Kanadan kaukokartoitusorganisaatioihin. Jussi Paavilainen kokosi ryhmän, joka teki kymmenen päivän kiertomatkan eri puolilla Kanadaa sijaitsevissa organisaatioissa. Matkalle osallistuivat Tuomas Häme, Viljo Kuosmanen, Risto Kuittinen, Jussi Paavilainen ja Yrjö Sucksdorff. Matkalla tutustuttiin ainakin kymmenen yrityksen tai valtion organisaation toimintaan itärannikolta länsirannikolle. Kanadan valtio maksoi kustannukset. Välittömiä yhteistyöhankkeita ei syntynyt, mutta yhteydenpito jatkui joillakin tasoilla ja on myöhemmin johtanut yhteistyöhankkeisiin erityisesti Radarsatin sovelluksissa.

15 Maanmittaus 86:1 (2011) 53 Kiitokset. Kiitän seuraavia henkilöitä, jotka ovat täydentäneet, korjailleet ja tarkentaneet tätä tekstiä: Eija Forsvik, Anne Leskinen, Aaro Mikkola, Tapio Tuomisto ja Antti Vertanen. He ovat olleet alusta lähtien rakentamassa Maanmittaushallituksen kaukokartoitustoimintaa. Kirjallisuutta EAS Feasibility study of regional forest maps in Europe for the ISY WFW Project, Final report, EAS study no. 91/1 20. Kilpelä E Automaattinen kuvioerottelu ja tulkinta kaukokartoituksessa. Tekniikka 64, s DI Jussi Paavilainen valmistui TKK:n maanmittausosastolta vuonna Hän työskenteli useissa Maanmittaushallituksen yksiköissä vuosina Viimeksi satelliittikuvakeskuksessa, joka yhtiöitettiin Novosat Oy:ksi ja myytiin Novo Group Oyj:lle. Paavilainen toimi Novosatin toimitusjohtajana, kunnes siirtyi emoyhtiöön johtamaan Kiinan liiketoimintoja. Ennen eläköitymistään hän työskenteli vielä yksityisenä konsulttina etupäässä Kiinaan liittyvissä asioissa.

Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla

Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla Maanmittauslaitoksen uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla MML:n korkeusmalliprosessin taustalla: Yhteiskunnallinen tarve tarkemmalle korkeustiedolle Tulvadirektiivi, Meludirektiivi Lentokenttäkartat,

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. SMK:n ja VMI:n inventointien yhteistyömahdollisuuksia. Taksaattoriklubin kevätseminaari Helsinki, 20.3.

Suomen metsäkeskus. SMK:n ja VMI:n inventointien yhteistyömahdollisuuksia. Taksaattoriklubin kevätseminaari Helsinki, 20.3. Suomen metsäkeskus SMK:n ja VMI:n inventointien yhteistyömahdollisuuksia Taksaattoriklubin kevätseminaari Helsinki, 20.3.2015 Juho Heikkilä Sisältöä 1. SMK:n metsävaratiedosta lyhyesti 2. VMI-SMK yhteistyön

Lisätiedot

Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä 1980 1995

Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä 1980 1995 Maanmittaus 86:1 (2011) 25 Maanmittaus 86:1 (2011) Historiallinen tietoisku Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä 1980 1995 Eija Parmes Tiivistelmä. Satelliittikuvien hyödyntämiseen liittyvä kehitystyö

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelman päätösseminaari Hämeenlinnassa 25.11.2014 Mikko Nurmi, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO Metsäpalveluyritysten tarve tietojärjestelmälle

Lisätiedot

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus Historialliset kartat verkossa Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus Taustaa Jyväskylän yliopiston historian laitoksella 90- luvun puolivälissä virinnyt kiinnostus vanhojen historiallisten karttojen

Lisätiedot

Metsien kaukokartoitus ja avoimet aineistot

Metsien kaukokartoitus ja avoimet aineistot Geoinformatiikan valtakunnallinen tutkimuspäivä 2013 Metsien kaukokartoitus ja avoimet aineistot Sakari Tuominen, MMT METLA Valtakunnan metsien inventointi Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Jani Heikkilä, Myyntijohtaja, Bitcomp Oy. Kantoon -sovellus ja muut metsänomistajan palvelut

Jani Heikkilä, Myyntijohtaja, Bitcomp Oy. Kantoon -sovellus ja muut metsänomistajan palvelut Jani Heikkilä, Myyntijohtaja, Bitcomp Oy Kantoon -sovellus ja muut metsänomistajan palvelut Missio: Tietojärjestelmämme tuottavat asiakkaillemme aitoa arvoa ja rahassa mitattavia hyötyjä. Bitcomp Oy osaamista

Lisätiedot

Latuviitan Landsat-mosaiikki Itämeren alueelta

Latuviitan Landsat-mosaiikki Itämeren alueelta Latuviitan Landsat-mosaiikki Itämeren alueelta Summary: A public domain 7 band thematic Landsat mosaic which covers the whole Baltic Sea area. Combined from 159 full Landsat 7 ETM+ scenes from year 1999-2002.

Lisätiedot

Karstula Korkeakangas Kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi 2014

Karstula Korkeakangas Kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi 2014 Metsähallitus, Metsätalous Ville Laurila Karstula Korkeakangas Kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi 2014 Metsähallitus Yleistä Karstulan Korkeakankaalla tehtiin kulttuuriperintökohteiden täydennysinventointi

Lisätiedot

Suomalaisten sodan ajan kartoituksista Esitelmä SKS:n vuosikokouksessa 30.3.2016

Suomalaisten sodan ajan kartoituksista Esitelmä SKS:n vuosikokouksessa 30.3.2016 Suomalaisten sodan ajan kartoituksista Esitelmä SKS:n vuosikokouksessa 30.3.2016 Erkki-Sakari Harju Kartastotilanne ennen talvisotaa Kelvollista kartta-aineistoa oli vain Kaakkois Suomesta, topografiset

Lisätiedot

NUMEERISET ILMAKUVAT TAIMIKON PERKAUSTARPEEN MÄÄRITTÄMISESSÄ

NUMEERISET ILMAKUVAT TAIMIKON PERKAUSTARPEEN MÄÄRITTÄMISESSÄ NUMEERISET ILMAKUVAT TAIMIKON PERKAUSTARPEEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Selvitettiin numeeristen ilmakuva-aineistojen hyödyntämismahdollisuuksia taimikon puustotunnusten ja perkaustarpeen määrittämisessä. Tuukka

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistot ja maanpeite

Kaukokartoitusaineistot ja maanpeite Kansallinen maastotietokanta hanke Maasto-työpaja 20.9.2016 Maanmittauslaitos Kaukokartoitusaineistot ja maanpeite Pekka Härmä Suomen Ympäristökeskus 1 Sisältö SYKE tietotarpeet / kokemukset maanpeiteseurannassa

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus 2 Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE Verkkoasennus-CD, versio 1.25 Kielioppi & kirjallisuus Oppikirja ja Harjoituskirja englanti, ruotsi, saksa, ranska, suomi Harjoituskirjojen tasot: 1, 2 ja 3 Alfa-aihepiirisanasto

Lisätiedot

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014

Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 1 Ikaalinen Iso-Kalajärvi ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Hannu Poutiainen Tilaaja: Ikaalisten kaupunki 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Tutkimus... 4 Havainnot ja yhteenveto...

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Kauhajoki Suolakankaan tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2015

Kauhajoki Suolakankaan tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2015 1 Kauhajoki Suolakankaan tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2015 Timo Jussila Tilaaja: Vöyrinkangas Wind Farm Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 5 Perustiedot

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

GEOENERGIAKARTTA (6) GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.0

GEOENERGIAKARTTA (6) GEOENERGIAKARTTA. Prosessikuvaus. Jussi Lehtinen 1.0 5.7.2012 1 (6) GEOENERGIAKARTTA Prosessikuvaus Jussi Lehtinen 1.0 5.7.2012 5.7.2012 2 (6) 1 Lähtökohdat 1.1 Kartan sisällön määrittely 1.2 Lähtötiedot Projektin aloituskokouksessa 16.4.2012 sovittiin kartan

Lisätiedot

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen

1) Maan muodon selvittäminen. 2) Leveys- ja pituuspiirit. 3) Mittaaminen 1) Maan muodon selvittäminen Nykyään on helppo sanoa, että maa on pallon muotoinen olet todennäköisesti itsekin nähnyt kuvia maasta avaruudesta kuvattuna. Mutta onko maapallomme täydellinen pallo? Tutki

Lisätiedot

Kalajoki Tuulipuistohankealueiden sähkönsiirtolinjan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013. Timo Jussila Timo Sepänmaa

Kalajoki Tuulipuistohankealueiden sähkönsiirtolinjan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013. Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Kalajoki Tuulipuistohankealueiden sähkönsiirtolinjan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2013. Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: TLT-Engineering Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistot ja maanpeite

Kaukokartoitusaineistot ja maanpeite Kansallinen maastotietokanta hanke Maasto-työpaja 20.9.2016 Kaukokartoitusaineistot ja maanpeite Pekka Härmä Suomen Ympäristökeskus 1 Sisältö SYKE tietotarpeet Tietolähteet maanpeitetiedon tuottamisessa

Lisätiedot

LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ 2011 KERKKO KÄMÄRÄINEN

LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ 2011 KERKKO KÄMÄRÄINEN LASKUAUTOMAATIORATKAISUIDEN VERSIOPÄIVITYS ICT-STRATEGIA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEN YTIMESSÄ SISÄLTÖ 01 Ramboll yleisesittely 02 ICT-strategia 03 Valmistautuminen päivitykseen 04 Versiopäivityksen hyödyt

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto Timo Huttunen

Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto Timo Huttunen Pro gradu -tutkielma geologiassa ja paleontologiassa. Helsingin yliopisto 25.5.1981 Timo Huttunen sivu GEOLOGINEN ~JIAAPERAK~RTOITUS Suomen maaperän peruskartoitus 1:20 000 ja 1 : 50 000 Suomen geologinen

Lisätiedot

Sivu 1/5 Mitä CD- tai DVD-muotoa tulisi käyttää? Tässä artikkelissa Tarpeita vastaavan levyn ja muodon valinta Tietoja Live File Systemin ja masteroidun levymuodon eroista Miksi Live File System -muodosta

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013

Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 1 Mäntyharju Kallavesi ja Korpijärvi ranta-asemakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartta

Lisätiedot

Metsätieto ja sähköiset palvelut

Metsätieto ja sähköiset palvelut Metsätieto ja sähköiset palvelut Niina Riissanen 1 Metsätieto ja sähköiset palvelu Biotalous ja puhtaat ratkaisut Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä Toimenpide 1: Lisätään puun tarjontaa

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2010. 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2010. 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2010 26. tammikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2010: Vahva tilausvirta ja ennätyksellinen liikevoitto Q4/2010 Q4/2009 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Projektin loppuraportti. Lajirikkauskartta 31.12.2015. Lilli Linkola, Open Knowledge Finland ry, lilli.linkola@okf.fi

Projektin loppuraportti. Lajirikkauskartta 31.12.2015. Lilli Linkola, Open Knowledge Finland ry, lilli.linkola@okf.fi Lajirikkauskartta 31.12.2015 Lilli Linkola, Open Knowledge Finland ry, lilli.linkola@okf.fi Sisällysluettelo Projektin loppuraportti 1. Projektin perustiedot 2. Projektin lähtökohdat 3. Tiivistelmä projektin

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimusinfrastruktuurin nykytila ja tulevaisuus Helsinki 2.10.2013 Energia yksi ihmiskunnan suurista haasteista

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Mitä hyötyä vientiverkostosta ja kumppanuusohjelmasta on yritykselle? Kustannustehokas tapa avata

Lisätiedot

Matkailutilasto Heinäkuu 2016

Matkailutilasto Heinäkuu 2016 Matkailutilasto Heinäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 4,9 prosenttia Oulussa Heinäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 80 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 61 000 yötä ja ulkomaalaiset 19 000 yötä

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Elokuu 2016

Matkailutilasto Elokuu 2016 Matkailutilasto Elokuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset laskivat 4,7 prosenttia Oulussa Elokuussa 2016 Oulussa yövyttiin 57 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 44 000 yötä ja ulkomaalaiset 13 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä

Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausaineistot ktjkii-päivä 20.9.2011 Pentti Kupari Maanmittauslaitos, ilmakuvakeskus pentti.kupari@maanmittauslaitos.fi 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Miehittämättömän lennokin ottamien ilmakuvien käyttö energiakäyttöön soveltuvien biomassojen määrän nopeassa arvioinnissa

Miehittämättömän lennokin ottamien ilmakuvien käyttö energiakäyttöön soveltuvien biomassojen määrän nopeassa arvioinnissa Miehittämättömän lennokin ottamien ilmakuvien käyttö energiakäyttöön soveltuvien biomassojen määrän nopeassa arvioinnissa Anna Lopatina, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, Anna.lopatina@uef.fi

Lisätiedot

Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet

Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet Forest Big Data loppuseminaari, Heureka 8.3.2016 Tuomas Häme, Laura Sirro, Yrjö Rauste VTT VTT:n satelliittikuvatutkimusaiheet

Lisätiedot

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM

AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM AIKA ON RAHAA. VARSINKIN TYÖAIKA. CAT PRODUCT LINK TM NYT TIEDÄT. Nyt tiedät, mitä koneellesi kuuluu. Tarkka, ajantasainen tieto koneesi sijainnista, käytöstä ja kunnosta tehostaa toimintaasi ja pienentää

Lisätiedot

Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Tampere Kalliojärven ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Hannu Poutiainen Jasse Tiilikkala Tilaaja: Finsilva Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Lähtötiedot... 3 Inventointi... 3 Tulos...

Lisätiedot

Teledyne Optech Titan -monikanavalaser ja sen sovellusmahdollisuudet

Teledyne Optech Titan -monikanavalaser ja sen sovellusmahdollisuudet Teledyne Optech Titan -monikanavalaser ja sen sovellusmahdollisuudet Jan Biström TerraTec Oy TerraTec-ryhmä Emoyhtiö norjalainen TerraTec AS Liikevaihto 2015 noin 13 miljoonaa euroa ja noin 90 työntekijää

Lisätiedot

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Harri Hänninen Metsäntutkimuslaitos Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Metsäpäivät 26.11.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Palvelualusta metsätiedon jakeluun

Palvelualusta metsätiedon jakeluun Palvelualusta metsätiedon jakeluun Jarmo Hämäläinen Metsäteho Oy Taustaa Metsäalan digitalisaation keskiössä on metsätiedon entistä tehokkaampi hyödyntäminen. Metsätietoa tuotetaan tulevaisuudessa monin

Lisätiedot

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %).

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %). HELSINGIN MATKAILUTILASTOT KESÄKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Kesäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 353 000 yöpymistä, joista suomalaisille 138 000 ja ulkomaalaisille 215 000 yötä. Eniten

Lisätiedot

Personal Navigation Phone

Personal Navigation Phone Personal Navigation Phone Benefon Esc! GSM+GPS nykyajan nomadin eloonjäämispakkaus GSM 900/1800 -kaksitaajuuspuhelin 12-kanavainen GPS-navigaattori mobiilikartat Friend Find ja hätänäppäin roiskevesitiivis

Lisätiedot

Riistapäivät 2015 Markus Melin Itä Suomen Yliopisto Metsätieteiden osasto markus.melin@uef.fi

Riistapäivät 2015 Markus Melin Itä Suomen Yliopisto Metsätieteiden osasto markus.melin@uef.fi Riistapäivät 2015 Markus Melin Itä Suomen Yliopisto Metsätieteiden osasto markus.melin@uef.fi Laserkeilaus pähkinänkuoressa Aktiivista kaukokartoitusta, joka tuottaa 3D aineistoa (vrt. satelliitti- ja

Lisätiedot

Valuma-aluejärjestelmä vesistöihin liittyvän seuranta- ja tutkimustiedon tukena

Valuma-aluejärjestelmä vesistöihin liittyvän seuranta- ja tutkimustiedon tukena Valuma-aluejärjestelmä vesistöihin liittyvän seuranta- ja tutkimustiedon tukena LifeDatan karttapalveluseminaari 6.2.2014 Riitta Teiniranta Matti Joukola, Jaakko Suikkanen, Anu Häkkinen, Tiia Kiiski, Pekka

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito

KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito KRYSP-seminaari 24.11.2011 MML:n maastotietokannan ylläpito Jurkka Tuokko Maanmittauslaitos Maastotietokanta Maanmittauslaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen paikkatietoaineisto, joka sisältää tietoja

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen laserkeilaustoiminta - uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla

Maanmittauslaitoksen laserkeilaustoiminta - uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla Maanmittauslaitoksen laserkeilaustoiminta - uusi valtakunnallinen korkeusmalli laserkeilaamalla Juha Vilhomaa Ilmakuvakeskus MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Korkeusmallityön taustalla: Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA 1 (6) MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA TEEMU SALORIUTTA 17.6.2012 Päivitetty 28.6.2013 1. Avaa Maanmittauslaitoksen latauspalvelu osoitteesta https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Niinimäen tuulivoimahanke Näkemäalueanalyysi

Niinimäen tuulivoimahanke Näkemäalueanalyysi 5.4.2016 Asiakas Tornator Oyj Raino Kukkonen raino.kukkonen(at)tornator.fi Raportin laatija WSP Finland Oy Tuija Pakkanen tuija.pakkanen(at)wspgroup.fi Ilkka Oikarinen ilkka.oikarinen(at)wspgroup.fi 2/16

Lisätiedot

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA Venäjän-kaupan huippuseminaari Lahdessa 3.10.2013 Markinvest Oy, Karjalankatu 35A 15150 LAHTI 03 752 1810 www.markinvest.fi Tehdään oikeita asioita oikein. Asiakkaistamme

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

Paikkatiedon tulevaisuus

Paikkatiedon tulevaisuus Paikkatiedon tulevaisuus Yksityismetsätalouden metsänhoitajien vierailu TE:llä 11.10.2007 Juhani Tervo Pääarkkitehti, GIS Iso skaala erilaisia paikkatietojärjestelmiä Paikkatieto tietojärjestelmissä Paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

TRESTIMA. Digitaalisten tekniikoiden mahdollisuudet metsätaloudessa , Seinäjoki. Simo Kivimäki

TRESTIMA. Digitaalisten tekniikoiden mahdollisuudet metsätaloudessa , Seinäjoki. Simo Kivimäki TRESTIMA Digitaalisten tekniikoiden mahdollisuudet metsätaloudessa 22.3.2017, Seinäjoki Simo Kivimäki simo.kivimaki@trestima.com 050 3872891 Trestima Oy Vuonna 2012 perustettu metsäsektorille erikoistunut

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi

Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi KULTTUURIYMPÄRISTÖPALVELUT HEISKANEN & LUOTO OY Sastamalan kaupunki Sastamalan Suodenniemen Kortekallion tuulivoima osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 8.10.2014 Laatinut: Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tuotekuvaus 2015 Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Tietomekka Oy tarjoaa tievalaistusten palvelusopimuksiin toiminnanohjauksen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux Jouko Nielsen Ubuntu Linux 19.4.2017 SISÄLLYS 1 UBUNTU... 3 2 LUETTELO VERSIOISTA... 4 3 OMINAISUUDET... 4 4 ASENNUS... 5 5 UBUNTU SERVER... 9 LÄHTEET... 10 3 1 UBUNTU Ubuntu on debian pohjainen Linux

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna. Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014

Yhteismetsä omistusratkaisuna. Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014 Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014 Lisämaan hankkiminen yhteismetsissä Laajenemisen vaihtoehdot: Metsätilojen osto, liittäminen yhteismetsään osuuksia vastaan,

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Havainnekuvat ja ZVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P27171 Havainnekuvat ja ZVI 1 (29) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1 Maisema ja havainnekuvat... 2 2

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

Niinimäen tuulivoimahanke Näkemäalueanalyysi

Niinimäen tuulivoimahanke Näkemäalueanalyysi 5.4.2016 Asiakas Tornator Oyj Raino Kukkonen raino.kukkonen(at)tornator.fi Raportin laatija WSP Finland Oy Tuija Pakkanen tuija.pakkanen(at)wspgroup.fi Ilkka Oikarinen ilkka.oikarinen(at)wspgroup.fi 2/27

Lisätiedot

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajantasaistus keväällä 2009 Talvella 2008-2009 maataloushallinto teki ajantasaistusta yhteensä 104 kunnan alueella. Kaikkia kuntia ei ole ajantasaistettu kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

OCAD9. Orienteering Computer Aided Design. Talvipäivät 2008 Pertti Hartman. OCAD lisenssit. OCAD9 Standard täysversio

OCAD9. Orienteering Computer Aided Design. Talvipäivät 2008 Pertti Hartman. OCAD lisenssit. OCAD9 Standard täysversio OCAD9 Orienteering Computer Aided Design 1 OCAD lisenssit OCAD9 Standard täysversio Yhden koneen lisenssi (kattaa luokkakäytön) Ei seuralisenssejä, mutta seura-alennus OCAD9 demo Maksuton Tulostus- ja

Lisätiedot

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013

Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIRKKALAN KUNTA Linnakallion asemakaavan laajennus, arkeologinen inventointi 2013 Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20317P001 Raportti 1 (7) Kalle Sisällysluettelo

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015

LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015 1 LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Lemin kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... 5 Tulos... 6

Lisätiedot