Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa 1975 1995"

Transkriptio

1 Maanmittaus 86:1 (2011) 39 Maanmittaus 86:1 (2011) Historiallinen tietoisku Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa Jussi Paavilainen Tiivistelmä. Maanmittaushallituksen ilmakuvatoimistossa hankittiin satelliittikuvia valokuvamuodossa jo1970-luvun puolivälissä itselle ja myös muille toiminta vakiintui, kun Maanmittaushallitus teki sopimuksen kuvien välityksestä Euroopan avaruusjärjestön (ESA) Earthnet-organisaation kanssa ja ryhtyi hankkimaan satelliittikuvadataa Suomen käyttäjille. Sopimuksen kautta Maanmittaushallitus toimi vuosikaudet Suomen kansallisena yhteyspisteenä (NPOC) Euroopan avaruusjärjestöön. Ajan myötä toiminta laajennettiin kaikkien kaupallisten toimijoiden aineistoihin. Vuonna 1984 hankittiin varsin tehokas moderni laitteisto digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja sen avulla tarjottiin Suomen käyttäjille monipuolisia prosessointipalveluja. Usean organisaation yhteistyönä tuotettiin satelliittikuvatulkinnalla maankäyttö- ja puustotulkinta, joka valmistui koko maasta v ja oli ensimmäinen digitaalisella tulkinnalla valmistettu kansallinen tuote Euroopassa. 1 Kuvanvälitystoiminnan kehitys Ensimmäinen luonnonvarojen tutkimiseen tarkoitettu satelliitti Landsat 1 lähetettiin vuonna 1972 ja seuraavana vuonna Suomessa VTT:n maankäytön laboratorio käynnisti laajan tutkimuksen satelliittikuvien käytöstä. Tutkimus tehtiin Einari Kilpelän toimesta ja oli nimeltään Automaattinen kuvioerottelu ja tulkinta. (Kilpelä 1974.) Alkuvuosina toiminta satelliittikuvien parissa keskittyi VTT:n maankäytön laboratorioon kuvien hankintaa ja välitystä myöten luvun puolivälissä myös Maanmittaushallitus alkoi hankkia satelliittikuvia omiin tarpeisiinsa valokuvamuodossa ja jossain määrin välittää niitä muillekin käyttäjille. Kuvien käytön lisääntyessä käynnistyi keskustelu siitä minkä laitoksen toimintaan kuvien välitys ja käsittely tulisi keskittää. Varsin yksimielisesti pidettiin sopivimpana paikkana Maanmittaushallituksen ilmakuvatoimistoa (mm. asiakaspalvelun ja valokuvalaboratorion vuoksi). Kartastoasiain neuvottelukunta käsitteli asiaa ja kannanotossaan esitti työnjakoa siten, että VTT hoitaa tutkimuksen ja Maanmittaushallitus tuotannon. Maanmittaushallituksen runkomittausosaston päällikkö Matti Jaakkola neuvotteli sopimuksen Euroopan avaruusjärjestön (ESA) alaisen Earthnet Programme Office -organisaation kanssa (EPO) ja solmi sopimuksen satelliittiku

2 40 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa vien välittämisestä Suomeen. Toiminta sijoitettiin ilmakuvatoimistoon ja sitä nimitettiin vetämään Jussi Paavilainen osapäivätoimisesti. Maanmittaushallituksesta tuli Euroopan avaruusjärjestön kansallinen jakelupiste National Point of Contact (NPOC) toimien näin vuosikaudet Suomen virallisena yhteytenä Euroopan avaruusjärjestöön. Earthnet-verkosto välitti dataa satelliiteista Landsat 1, Nimbus 7, HCMM, NOAA. Landsat-kuvat tulivat alkuun ESA:n Fucinon asemalta Euroopan osalta ja muualta maailmasta USA:n EROS data centerin kautta. Kuvien hankintaa, välitystä ja arkistointia ryhtyi hoitamaan Anne Löfgren, myöhemmin Leskinen, ilmakuvatoimiston asiakaspalvelussa muun työn ohella. VTT oli hankkinut ensimmäisen laitteiston digitaalisten kuvien käsittelyyn ja kehitti kuvankäsittelyä projekteissaan. Suomen muut käyttäjät halusivat filmejä ja niiden prosessointiin ilmakuvatoimisto rakensi rutiinit mm. satelliittikuvan optiseen oikaisuun ortoprojektorilla. Samoin kuvien arkistointi järjestettiin ilmakuvatoimistoon. Kuvatarjonta lisääntyi ja erotuskyky parani, kun Landsat 4 lähetettiin vuonna 1982 ja Landsat 5 vuonna Niissä oli entisenlaisen MSS-keilaimen lisäksi 7-kanavainen Thematic Mapper -keilain (TM), jossa erotuskyky oli jo 30 m maastossa. Sen myötä kuvien käyttö alkoi lisääntyä oleellisesti. Huhtikuussa 1984 Maanmittaushallituksen ilmakuvatoimistoon perustettiin kaukokartoitusryhmä. Siinä työskenteli kokopäivätoimisesti kaksi maanmittausinsinööriä: Jussi Paavilainen ja Tapio Tuomisto. Syyskuussa 1984 palkattiin operaattori Eija Forsvik laitteistojen käyttötehtäviin. (Kuva 1.) Kaukokartoitusryhmän tehtävänä oli hankkia ja välittää satelliittikuva-aineistoa, pitää yllä satelliittikuva-arkistoa, esikäsitellä kuvia käyttäjien tarpeiden mukaisesti, prosessoida ja tulostaa kuvia sekä tehdä numeerista tulkintaa, seurata alan kehitystä ja tiedottaa siitä käyttäjille, markkinoida kaukokartoitus- ja kuvankäsittelypalveluja, välittää tutkimuspyyntöjä alan tutkimuslaitoksille ja ottaa selvää käyttäjien tarpeista ja selvittää kaukokartoituksen mahdollisuudet ratkaisumallina. Maanmittauslaitos valmisteli samaan aikaan digitaalisten kuvien käsittelylaitteiston hankkimista ja siitä tehtiin esitys valtion budjettiin. Siihen aikaan tietokoneiden hankinta valtiolle oli tarkasti säännelty valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimesta. Syksyllä 1984 hankittiin digitaalisen aineiston käsittelyyn laitteisto, joka käsitti Vax 11/750 -tietokoneen, Comtal-kuvankäsittelytyöaseman, ja Optronics rumpuskannerin/tulostimen. Ohjelmistoksi hankittiin yhdessä VTT:n kanssa SLIP/Disimp-kaukokartoitusohjelmisto Australiasta. Ohjelmistojen vertailun ja hankintaesityksen valmisteli Esa Franssila VTT:stä. Maanmittauslaitoksesta hankinnan valmistelun ja laitteiston käynnistyksen teki Tapio Tuomisto. Vax-tietokone oli Maanmittaushallituksen ensimmäinen Vax ja lupa hankintaan saatiin nimenomaan prosessinohjauskoneeksi. Hankinta oli siihen aikaan varsin suuri arvoltaan noin 2,5 miljoonaa markkaa ja sen teki mahdolliseksi Maanmittaushallituksen perusteellinen esitys, mutta myös koko Suomen käyttäjäkunnan tuki. Laitteistoa oli tarkoitus tarjota tuotannolliseen käyttöön kaikkien

3 Maanmittaus 86:1 (2011) 41 Kuva 1. Ilmakuvatoimiston kaukokartoitusryhmän henkilökunta noin vuonna 1985, vasemmalta Aaro Mikkola, Eija Forsvik, Regina Kankaanpää, Jussi Paavilainen, Tapio Tuomisto käyttäjien sovelluksiin. Lisäksi VTT teki edelleen tutkimus- ja kehitystyötä eri käyttäjien tarpeisiin. Sovellukset oli helppo ottaa tuotantoon, kun kummallakin oli käytössään sama ohjelmisto. Kuvien erotuskyky ja laatu parani edelleen, kun Ranskan avaruushallinto (CNES) lähetti avaruuteen SPOT-satelliitin vuonna Siihen osallistuivat pienellä osuudella myös Ruotsi ja Belgia. Datan vastaanottoa ja välitystä varten ranskalaiset perustivat Spot Image -yhtiön. SPOT-satelliitin oli alun perin tarkoitus päästä matkaan vuonna Jo vuonna 1982 Matti Jaakkola ja Jussi Paavilainen Maanmittaushallituksesta kävivät Toulousessa neuvottelemassa välityssopimuksesta. Esisopimus tehtiin 1983 ja varsinainen sopimus allekirjoitettiin vuoden 1984 alussa. SPOT-satelliitin laukaisun viivästyttyä ruotsalaisten rooli selkiytyi ja Kiirunan Esrange-asema valmistautui vastaanottamaan dataa. Kiirunan asema sai oikeuden välittää siellä vastaanotetun datan. Tästä johtuen ranskalaiset pyysivät Maanmittaushallitusta tekemään lopullisen sopimuksen datan välityksestä Kiirunassa sijaitsevan Satellitbildin kanssa Satellitbild rakensi sittemmin oman välitysorganisaation pohjoismaihin ja muuhun Pohjois-Eurooppaan. Vuonna 1983 järjestettiin Maanmittaushallituksessa SPOT-kuvia käsittelevä tiedotustilaisuus. Tämän lisäksi Maanmittaushallituksella oli yhteyksiä myös muualla si

4 42 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa jaitseviin satelliittikuvien vastaanottoasemiin ja näin ollen kuvien välitys kattoi jo koko maailman monenlaisten satelliittikuvien osalta. Euroopan avaruusjärjestö ESA siirsi datan välityksen Eurimage-nimiselle yhtiölle vuonna Eurimagen omistivat alkuvaiheessa Telespazzio Italiasta, DFVLR Saksasta, Spot Image Ranskasta, Satellitbild Ruotsista ja Hunting Englannista. Ne kaikki omistivat yhtä suuren osuuden yhtiöstä, mutta konsortiumia johti Hunting. Maanmittaushallitus solmi kuvanvälityssopimuksen Eurimagen kanssa Suomen alueen kuvat prosessoitiin Kiirunan vastaanottoasemalla. Laskutuksen teki Eurimage Roomasta. USA:ssa ulkoistettiin satelliittidatan välitys Eosat-yhtiölle vuonna 1984 ja Maanmittaushallitus oli myös sen jälleenmyyjä. Näiden operaatioiden seurauksena datan välitys oli pitkälti kaupallistunut maailmassa ja Maanmittaushallitus toimi kaikkien neljän tukkumyyjän välittäjänä. Maanmittaushallituksen tarkoituksena oli toimia asiantuntijana loppukäyttäjiä palvellen ja löytää parhaat tavat, jotta käyttäjä saisi tarkoitukseensa parhaiten sopivan datan. Tätä periaatetta toteutettiin myös myöhemmin uusien toimijoiden tullessa markkinoille. 2 Kuvankäsittelyjärjestelmän kehitys Digitaalisen kuva-aineiston käsittelyyn alettiin Maanmittauslaitoksessa perehtyä jo vuonna 1981 monikanavaisen lentokonekeilaimen hankinnan valmistelussa. Keilain jäi hankkimatta, mutta kuvankäsittelyyn perehdyttiin tästä eteenpäin sekä teoriassa että käytännössä. Käytännön kuvankäsittely tehtiin VTT:n laitteistolla ja ohjelmistoilla, joita olivat Nova-pientietokoneympäristö sekä VTT:n suurtietokoneympäristö. Oppi-isänä näissä kuvankäsittelyn alkuvaiheissa oli Esa Franssila VTT:ltä, jonka kehittämällä SADIE-ohjelmistolla voitiin käsitellä jo kokonaisia Landsat MSS -kuvia. Oman kuvankäsittelyjärjestelmän hankinta käynnistyi vuonna Siihen aikaan tehokkaaseen kuvankäsittelyyn kykenevä laitteisto saatettiin rakentaa vain keskustietokoneen ympärille liittämällä siihen kuvanäyttölaite ja tarvittavat oheislaitteet. Keskustietokoneina olivat vaihtoehtoina VAX 11/750, Prime 550, Eclipse MV/400 ja Perkin-Elmer 3230, joihin kaikkiin oli saatavana ainakin jonkinlaisia kuvankäsittelyohjelmistoja. Vertailussa voittajaksi tuli VMS-käyttöjärjestelmällä varustettu VAX 11/750 -tietokone, jonka hinta oheislaitteineen oli noin 1,2 miljoonaa markkaa. Oheislaitteina olivat rivikirjoitin, magneettinauha-asema ja 4 kpl päätelaitteita. Keskusmuistia koneessa oli hankintahetkellä peräti 3 megatavua ja levytilaa 456 megatavua. (Kuva 2.) Korkealaatuisten värikuvien tulostamiseen oli siihen aikaan saatavilla vain filmitulostimia, joista rumputulostimet olivat yleisimpiä. Englannissa teetettyjen koetulostusten jälkeen päädyttiin hankkimaan amerikkalainen Optronics C-4500 yhdistetty filmitulostin ja skanneri. Sillä voitiin tulostaa väri- tai mustavalkofilmejä, joiden maksimikoko oli cm. Laite oli rumputulostin eli filmi kiinnitettiin tulostusta varten pyörivälle rummulle. Filmitulostuksessa pienin käytettävissä oleva pikselikoko oli 12,5 μm. Tulostetusta filmistä voitiin tehdä sitten suu

5 Maanmittaus 86:1 (2011) 43 rennoksia perinteisellä valokuvien suurennosmenetelmällä. Laitteessa oli myös skannausosa, jolla voitiin skannata tiedostoon sekä läpinäkyvä että läpinäkymätön originaalikuva. Laitetta ohjaamaan ostettiin Valtion Tietokonekeskukselta käytetty PDP 11/34 -tietokone, jossa oli keskusmuistia 64 kilotavua ja levymuistia 4 megatavua sekä magneettinauha-asema. Tulostettava kuvatiedosto siirrettiin suoraan magneettinauha-asemalta kuvalinja kerrallaan filmitulostimelle, jossa se valotettiin filmille. Laitetta ohjattiin PDP-ohjaustietokoneella käytettävällä ODITS- 11-ohjelmistolla. Filmitulostimen ja sen ohjaustietokoneen hinta oli hieman yli miljoona markkaa. Kuvanäyttölaitteeksi hankittiin kotimaasta hieman käytetty Comtal Vision One/20 -kuvanäyttölaite. Siinä oli kolme pikseliä käsittävää värimuistia (R, G ja B) sekä yksi pikselin graafinen muisti. Kuvamuistien syvyys oli 8 bittiä, joten kolmella kuvamuistilla päästiin luonnollisen värijärjestelmän mukaiseen 16,7 miljoonaan väriin. Laitteessa oli kuvamonitori, jolla kuvamuistien sisältämä kuva näytettiin. Laitteessa oli oma yksinkertainen käyttöjärjestelmänsä, jolla voitiin suorittaa joitakin toimintoja, mutta yleensä laitetta ohjattiin VAX-tietokoneen ohjelman kautta. Laitteessa oli näppäimistö, rullapallo ja kynällä varustettu datatabletti. Varsinaiseksi kuvankäsittelyohjelmistoksi VAX 11/750 -tietokoneeseen han kittiin SLIP/DISIMP, jonka oli kehittänyt Australian valtion tutkimuslaitos CSIRO. Ohjelmisto sisälsi interaktiivisesti käynnistettäviä ja ohjattavia kuvankäsittelyohjelmia kuvien lukemiseen, esikäsittelyyn, korjauksiin ja varsinaiseen käsittelyyn. Ohjelma oli laadittu erityisesti satelliittikuvien käsittelyyn. Ohjelmistossa oli myös interaktiivinen osa kuvien näyttämisen Comtal-kuvanäyttölaitteella. Koko kuvankäsittelylaitteiston hinnaksi ohjelmistoineen tuli kaiken kaikkiaan noin 3 miljoonaa markkaa. Kuva 2. Kuvankäsittelyjärjestelmän laitekaavio laitteiston alkuvaiheissa vuonna Varmistuksia ja uusimpien satelliittikuvanauhoja varten on alkuperäistä kokoonpanoa täydennetty 6250 bpi:n nauha-asemalla.

6 44 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa Edellä hankittua laitteistoa täydennettiin pikkuhiljaa. VAX 11/750 -tietokoneen keskusmuistia kasvatettiin 5 megatavuun ja levytilaa 2 gigatavuun ja lisää magneettinauha-asemia ja päätteitä hankittiin. Toiseksi kuvanäyttölaitteeksi hankittiin kotimainen Salora VPT-64, jolla voitiin katsoa mustavalkoista kuvaa. DISIMP-ohjelmisto tuki myös sitä, joten sen avulla voitiin tehdä esim. satelliittikuvien oikaisun tukipistemittauksia yms. sellaisia interaktiivisia toimenpiteitä, joissa mustavalkoinen kuva oli riittävä. Satelliittikuvien käytön laajentumisen myötä alkoi kuitenkin kuvankäsittelyjärjestelmän kapasiteetti loppua monessa suhteessa. Niinpä syksyllä 1988 hankittiin laitteistoa täydentämään Apollo DN 4500 (myöh. HP Apollo) -työasema, johon hankittiin myös suoraan työaseman sisälle asennettava VISTA-kuvamuisti, jonka sisältämä kuva näytettiin omalla lisämonitorillaan. Tämä Apollo DN työasema oli samalla myös ensimmäinen Maanmittauslaitokseen hankittu UNIX-käyttöjärjestelmän sisältävä tietokone. Kuvankäsittelyohjelmistona käytettiin edelleen tuttua DISIMP-ohjelmistoa, josta CSIRO oli tehnyt UNIX-version. (Kuva 3.) Samoihin aikoihin hankittiin myös ensimmäinen mikrotietokone (raahattava Toshiba T5200/100), jossa oli mahdollista käyttää ensimmäisiä mikropohjaisia kuvankäsittelyohjelmia (mm VGA-Erdas). VAX-tietokone, Apollo-työasema ja mikrotietokone saatiin liitettyä toisiinsa Ethernet-verkon välityksellä. Apollo-työasema osoittautui varsin käyttökelpoiseksi ja sen uudempia malleja hankittiinkin lisää niin, että vuonna 1991 niitä oli jo yhteensä kuusi kpl, joista Kuva 3. Laitteisto vuonna 1989

7 Maanmittaus 86:1 (2011) 45 Kuva 4. Laitekaavio vuoden 1991 alkupuolella

8 46 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa kolme oli varustettu VISTA-kuvamuistilla. Apollo-koneiden lisäpiirteinä oli edistyksellinen verkkokäyttöjärjestelmä (Domain/Os), jossa koneet näkivät toistensa levyt suoraan. Apollo-työasemiin hankittiin useita uudelleenkirjoitettavia optisia levyjä käyttäviä vaihtolevyasemia, joiden avulla koneiden levytilan käytön järjestely eri käyttäjien kesken helpottui huomattavasti. Vuoden 1991 keväällä VAX 11/750 -tietokoneen ja Comtal-kuvanäyttölaitteen käytöstä luovuttiin, ja kuvanäyttöä tarvitseva kuvankäsittely siirtyi siten pelkästään UNIX-ympäristöön. Mikrotietokoneympäristö ei vielä tuolloin ollut tarpeeksi tehokas tuotannollisiin töihin. VAX 11/750 -tietokoneesta luopumisen myötä jouduttiin satelliittikuvat, jotka tähän aikaan saatiin vielä magneettinauhoilla, lukemaan Maanmittauslaitoksen keskustietokoneena toimivalla VAX tietokoneella, jolla käytettiin edelleen myös DISIMP-ohjelman VMS-versiota. (Kuva 4.) Vuonna 1991 Optronics filmitulostin liitettiin mikrotietokoneeseen, joka oli liitetty tietoverkkoon. Näin tulostukset voitiin tehdä suoraan levytiedostosta hitaan magneettinauhan asemasta. Samalla voitiin luopua vanhasta filmitulostimen PDP-ohjaustietokoneesta, joka alkoi olla käytettävyydeltään jo epäluotettava. 3 Sovellukset Tärkein oma kehittämiskohde oli pienikaavaisten karttojen valmistus ja ajantasaistus. Sitä varten tehtiin runsaasti koetöitä yhdessä VTT:n ja Topografikunnan kanssa prosessoimalla kuvat kulloisenkin tavoitteen mukaisesti ja sen jälkeen analysoimalla onnistuminen maastossa. Kartografiselta osastolta näihin projekteihin osallistuivat Jaakko Peltola ja Raimo Lahtinen. Satelliittikuvien huono erotuskyky alkuvuosina rajoitti niiden käyttöä tuotannolliseen toimintaan, mutta niidenkin avulla voitiin kehittää menetelmiä valmistauduttaessa tulevien tarkkojen satelliittikuvien käyttöön. 3.1 Kuvamosaiikit Ensimmäinen MSS-mosaiikki Suomen alueesta tehtiin ilmakuvatoimistossa valokuvamuodossa perinteisten valokuvayhdelmien valmistustekniikalla. Se oli lähinnä harjoitustyö ja sitä käytettiin joidenkin temaattisten esitysten pohjakuvana. Myöhemmin MSS-mosaiikki tehtiin myös digitaalisena. Mosaiikin MSS-kuvat oikaistiin 100 metrin pikselikokoon, jokaisen kuvan yhteisten alueiden histogrammeja verrattiin keskenään ja skaalattiin sävyiltään toisiinsa sopiviksi. 3.2 Kuvatulostukset Sitä mukaa kun Landsat TM -kuvia hankittiin Suomeen, ne tulostettiin myös värifilmille kansallista satelliittikuva-arkistoa varten. Kuvien sävyjen säätö tehtiin Comtal Vison One/20 -työasemalla, skaalatut kuvatiedostot tallennettiin VAXtietokoneelta magneettinauhalle. Magneettinauha luettiin PDP-tietokoneen kautta Optronics-tulostimella väri- tai mustavalkofilmille.

9 Maanmittaus 86:1 (2011) Maankäyttö- ja puustotulkinta Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT ja Vesihallitus (myöh. Suomen ympäristökeskus) kehittivät v menetelmän jokien valuma-alueiden ominaisuuksien inventointiin satelliittikuvien avulla. Eräät valuma-alueiden ominaisuudet kuten maankäyttö, peitteisyys ja maaston kaltevuussuhteet vaikuttavat valuma-alueelta kulkeutuvan veden määrään ja laatuun. Satelliittikuvatulkinta valuma-alueiden inventointia varten aloitettiin Saman vuoden syksyllä useat muut organisaatiot, mm. Posti- ja Telelaitos, Ympäristöministeriö ja Tilastokeskus, joilla kullakin oli omat erityiset käyttötarpeensa luokitusaineistoille kiinnostuivat hankkeesta ja tulivat siihen mukaan, mikä johti ns. Maankäyttö- ja puustotulkinta-aineiston (myös: GRAND SLAM tai MAPUTU ) tuotannon laajamittaiseen aloittamiseen. Tuotannosta vastaavaksi organisaatioksi tuli vuoden 1988 alusta Maanmittaushallitus (myöh. Maanmittauslaitos) ja rasteriaineiston ensimmäinen, koko maan kattava versio, valmistui v (päivitykset 1994 ja 1997). Prosessin rakensi ja aineiston ensimmäisen version tuotannon aloitti metsänhoitaja Aaro Mikkola ja hänen siirryttyään syksyllä 1988 Maanmittauslaitoksessa toisiin tehtäviin tuotannon vei loppuun metsänhoitaja Antti Vertanen. Valmiita digitaalisia kartta-aineistoja ei satelliittikuvien lisäksi tuolloin ollut kovinkaan montaa olemassa. Lähinnä käytettiin 1: topografisen kartta-aineiston kohteita ja 1: ja osin GT-kartan skannattua suomaskia. Pilvialueiden poistamisen jälkeen satelliittikuvilta tulkittiin vedet sekä paljaat maat, jotka Kuva 5. Maankäyttö- ja puustotulkinnan julkistamistilaisuus v. 1991

10 48 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa olivat varmimmin tunnistettavissa. Puustoluokat tulkittiin Landsat TM -satelliittikuvien avulla. Maankäyttö- ja puustotulkinta valmistui vuonna 1991 ja se oli ensimmäinen numeerisella tulkinnalla valmistettu koko maan kattava tuote Euroopassa. Maastotukialueet kerättiin ensimmäisessä vaiheessa pääsääntöisesti itse. Jonkin verran maastotietoa saatiin alkuvaiheessa myös vesi- ja ympäristöpiireiltä. Tämä oli merkittävä työvaihe, koska tulkittavia luokkia oli paljon ja tukialueita tarvittiin kaikista luokista ja periaatteessa kaikkien tulkittavien kuvien alueelta. (Kuva 5.) Toinen tulkintakierros aloitettiin vanhimmista vuoden 1987 kuvista ja prosessissa otettiin käyttöön myös peltomaski. Toinen kierros pyrittiin toteuttamaan vuosien kuvilla. Maanmittauslaitoksen Kaukokartoitus- ja teemakartat -yksikön organisaatiomuutoksista johtuen tuotantovastuu siirtyi Soili Karppiselle Tapio Siltalan vetämään tietovarastot- ja tuotantoryhmään. Vuodesta 1994 siirryttiin käyttämään valmiiksi tulkittua satelliittikuva-aineistoa, jonka tuottamisen Metsäntutkimuslaitos oli aloittanut Valtakunnan metsien kahdeksannen inventoinnin (VMI8, ) yhteydessä vuonna 1989 (VMI monilähdetulkinta). VMI-tulkinnoissa käytettiin osin samoja satelliittikuvia ja karttamaskeja kuin MMM:ssä jo vuodesta 1992 alkaen. MAPUTU-aineistossa esitettiin puulajeittain runkotilavuus n. 50 m 3 /ha:n luokin. 3.4 Euroopan metsäkartta Rymdbolagetin kanssa tehtiin ESA:n rahoittamana kansainväliseen avaruusvuoteen 1992 liittyvä numeerinen Euroopan metsäkartta NOAA-satelliittikuvilta. Suomen puolelta toteutuksen teki Antti Vertanen. Varsinaista tuotantovaihetta edelsi Kuusamon alueelta tehty koetyö (EAS 1991). Maanmittauslaitoksen vastuulla oli Suomen lisäksi Itä-Eurooppa Uralille saakka. Tulkinta perustui pääasiassa automaattiseen ohjaamattomaan tulkintaan. Tehdyn luokituksen laatu tarkastettiin projektisuunnitelman mukaisesti Arto Vuorelan tekemän otantaan perustuvan visuaalista tarkastusta tukevan menetelmän avulla. Metsäkartta julkaistiin 1: mittakaavaisena karttana ja sitä täydentävänä lyhyenä oppaana, joka sisälsi mm. tarkkuusarviointien tulokset. 4 Asiakasprojekteja Alusta lähtien satelliittikuvien käyttäjille tarjottiin kuvien prosessointia heidän tarpeidensa mukaisesti. Se käsitti kuvien perusprosessoinnin, joka oli tarpeen useimmissa sovelluksissa käsittäen kuvien oikaisun karttaprojektioon ja joitain radiometrisiä korjauksia. Kun useimmilla ei ollut omia laitteistoja, käsittely jatkui usein tulkintaan asti asiakkaan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Satelliittikuvien luokittelussa oli käytössä kaksi päämenetelmää: ohjattu ja ohjaamaton kuvatulkinta. Ohjatussa tulkinnassa kuvalta paikannettiin koealueita, jotka rajattiin kuvalle sekä laskettiin niille kanavittaiset säteilyarvojen jakaumat eli histogrammit. Tulkinta tehtiin usein ns. laatikkoluokittelijalla, jossa käyttäjä valitsi kanavittain haluamansa alueen histogrammista. Tulkintaohjelma pyrki paikantamaan (säteilyarvoltaan) vastaavat kohteet. Menetelmä oli muutoin mel

11 Maanmittaus 86:1 (2011) 49 ko toimiva, mutta edellytti laajaa ja kattavaa koeala-aineistoa. Ohjaamattomassa tulkinnassa valittiin muutamia aallonpituuskanavia, joissa esiintyvät säteilyarvot ohjelma tulkitsi käyttäjän haluamaan määrään eri luokkia. Tuloksena koko kuva oli luokiteltu luokkiin mutta niiden sisältö oli määriteltävä jälkikäteen. 4.1 Taimikoiden vesottuneisuuden tulkinta Vuosina tehtiin koetöitä, joissa taimikoiden hoitotarve määriteltiin satelliittikuvatulkinnan avulla ilman maastokäyntiä. Työ tehtiin yhteistyössä Hämeen-Uudenmaan metsälautakunnan kanssa. Tarkastettavista taimikoista saatiin käyttöön niiden keskipisteiden koordinaatit, joiden avulla kohteet paikannettiin kuvilta ja tehtiin niille (n m:n ruutuna) vesottuneisuuden tulkinta (vesottunut, osin vesottunut, vesottumaton) sekä tulostettiin kohteet tulkintaikkunaryhminä filmille edelleen paperivedosten tekemistä varten. Tulkinta onnistui erittäin hyvin eli vesottuneisuus pystyttiin tunnistamaan lähes 100 %:n varmuudella. Menetelmän laajamittaisen käyttöönoton esti se, että tuohon aikaan maastotyön vähentämiseen ei vielä ollut kovin suuria kustannuspaineita. Lisäksi tilalla käyvät metsäneuvojat halusivat samalla keskustella omistajan kanssa muistakin metsänhoitoon liittyvistä asioista. 4.2 Porolaitumet Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (porotutkija Mauri Nieminen) kanssa selvitettiin porolaidunten ominaisuuksien kartoitusta satelliittikuvilta. Huolena oli uhka porolaidunten loppumisesta niiden ylilaiduntamisen ja Ylä-Lapin voimakkaan metsätalouden harjoittamisen seurauksena. 4.3 Kolarin kunnan metsäkartta Kolarin kunnan toimeksiannosta tehtiin 1987 kunnan alueesta erillinen maankäytön- ja peitteisyysluokkien satelliittikuvatulkinta. Tavoitteena oli saada mahdollisimman tarkka ja ajantasainen kuva kunnan eri kasvillisuusvyöhykkeistä. Huomiota kiinnitettiin erityisesti tuntureiden kasvillisuusvyöhykkeiden erottamiseen. Kartta tulostettiin mittakaavaan 1:50 000, mikä alkoi olla suurin mittakaava, jossa Landsat TM -kuvien 30 m:n pikseli ei vielä näkynyt rakeisena. 4.4 Metsätuhot minkkitarhojen lähialueilla Vuoden 1987 keväällä Maanmittaushallitukseen otettiin yhteyttä Metsäntutkimuslaitoksen Kannuksen tutkimusasemalta. Pohjanmaalla oli havaittu, että minkkitarhojen lähialueilla nuorissa männiköissä oli selviä kasvuhäiriöitä ja syyksi epäiltiin turkiseläinten aiheuttamia typpipäästöjä. Maastoaineiston keruun yhteydessä huomattiin paikka paikoin tarhojen lähialueilla todellakin kasvuhäiriöitä, sammaleen taikka levän tms. voimakasta kasvua nuorten mäntyjen rungoilla sekä pistävää hajua ilmassa. Satelliittikuvatulkinnalla paikannetut kohteet luokittuivat sinänsä oikein mutta ongelmana oli se, että samaan puustoluokkaan kuului sitten muitakin reheviä puustoalueita. Kasvuhäiriökohteita ei siten pystytty varmuudella paikantamaan.

12 50 Datan hankinta, välitys ja prosessointi Maanmittauslaitoksessa Maankäyttö- ja taajamarakennetulkinnat Vuodesta 1991 alkaen tehtiin tarkennettuja maankäyttö- ja taajamatulkintoja radio-, tv- ja televerkkojen suunnittelun tueksi. Näitä aineistoja tehtiin Suomen lisäksi mm. Venäjältä ja Turkista. Turkissa vuonna 1994 oli ensimmäisiä kertoja käytössä myös GPS-paikannuslaitteisto. 4.6 Muita Suomenlahden rannalla sijaitseva Sosnovyi Borin ydinvoimala oli uutisotsikoissa 1987, jolloin epäiltiin siellä olevan jokin häiriötila. Koska voimalan reaktorit ovat samaa tyyppiä kuin Tsernobylin v tuhoutuneet reaktorit, alettiin epäillä pahinta. Voimala itse taikka Neuvostoliitto ei juuri antanut tietoja toiminnastaan, joten Maanmittaushallitusta pyydettiin selvittämään onko mahdollista tutkia satelliittikuvien avulla onko voimala käynnissä vai pysäytetty. Landsat TM -satelliitissa olevan (karkean erotuskyvyn) lämpökanavan avulla oli helposti tulkittavissa voimalan lauhdeveden merialueella aiheuttama lämpötilan nousu. Tulkinta oli siis mahdollista mutta tilanteen seurantaa vaikeutti se että satelliittikuvia ei alueelta ollut riittävän tiuhasti saatavissa. Landsat 5 -satelliitti kulki samaa kiertorataa 16. päivän välein. Kuvien sivuttaispeiton ansiosta samaa aluetta voitiin kuitenkin tarkkailla useammin, ellei pilvisyys aiheuttanut ongelmia luvun lopussa heräsi kiinnostus luovutetun Karjalan alueisiin ja matkailuun rajan taakse. Alueelta oli saatavissa vain Neuvostoliittolaisia pienikaavaisia (1: ja vastaavia) karttoja, koska luovutetun alueen vanhat kartat, jotka nyt löytyvät myös internetistä (www.karjalankartat.fi), eivät vielä olleet julkisesti käytettävissä. Havaittiin kuitenkin varsin pian että satelliittikuvia voitiin käyttää mittakaavassa olevana karttakuvana ja niitä oli saatavissa mistä tahansa maapalloa kenenkään estämättä. Landsat-satelliitin TM-keilaimen 30 m:n erotuskykyä pidettiin jo melko hyvänä, koska kuvalta pystyi erottamaan vedet, pellot, rakennetut alueet ja isommat tiet. Yksittäisiä rakennuksia ei pystytty erottamaan kaikkein suurimpia lukuun ottamatta. Kuvat olivat yksityishenkilöiden ostettaviksi liian kalliita, mutta kustantajien mielenkiinto heräsi ja satelliittikuvat julkaistiin mm. lehdessä Karjala Nyt! 1980-luvun puolivälin paikkeilla voimakkaita tunteita erityisesti metsäammattilaisten keskuudessa herätti tutkija Mikko Punkarin väite, jonka mukaan kunnon metsät ovat Suomesta loppumassa. Todisteena käytettiin NOAA-sääsatelliitin ottamaa talvikuvaa jossa Suomen ja Neuvostoliiton raja näkyi erittäin selvästi: rajantakainen alue näytti kuvassa selvästi puustoisemmalta. Väite oli puusta voimakkaasti elävässä Suomessa lähes kerettiläinen ja Punkari sai puolustaa näkemyksiään monissa seminaareissa. Kyse oli siitä että NOAA:n erotuskyvyllä ei pystytty erottamaan Suomen hienopiirteisestä ja vesistöjen rikkomasta maankäytöstä yhtenäisiä isoja metsäalueita, jolloin valtaosa luokittui kuvalla puuttomaksi kun sen sijaan rajan takana olevat yhtenäiset erämaa-alueet erottuivat selvästi. Ero valtakunnanrajalla oli kuitenkin selvästi havaittavissa myös Suomen alueesta tehdyssä MSS-mosaiikissa muttei yhtä kärjistyneenä.

13 Maanmittaus 86:1 (2011) Peltovalvontaa erityisesti EU:n tukivalvonnan alkuajoista lähtien Suomen päätettyä liittyä EU:n käynnistyivät Suomessa valmistelut myös EUmaataloustukien jakamiseen ja valvontaan. Prosessia varten viljelijöiden tuli luovuttaa hallinnolle kartat viljelylohkoistaan (peruslohkoistaan). Hallinnon tehtävänä oli tarkastaa, että viljelijöiden ilmoittamat pinta-alat ja viljelysuunnitelmat pitivät paikkansa. Satelliittikuvapohjaista tukien valvontaa oli jo tehty Euroopassa useina vuosina laajasti. Samaa menetelmää suositeltiin myös Suomelle. Jo hyvin aikaisessa vaiheessa Ruotsin Satellitbild ilmoitti halukkuudestaan yhteistyöhankkeeseen myös Suomessa. Maanmittauslaitoksessa kuitenkin päätettiin rohkeasti lähteä rakentamaan omaa tarjousta Suomen hanketta varten. Tämä oli mahdollista toisaalta siitä syystä, että laitoksen tekniset valmiudet ja kokemus olivat jo hyvällä tasolla ja toisaalta siitä syystä, että tarjolla oli EU:n rahoituksella tähän tarkoitukseen tehty tietojärjestelmä (CACHOO). MML:lla olikin poikkeuksellisen hyvät edellytykset projektin aloittamiseen, koska sillä oli omaa ilmakuvauskalustoa, kuvankäsittelyvalmiuksia (mm. skanneri) ja kokemusta satelliittikuvien tulkinnasta. Ensimmäisenä vuonna tarkastettiin 4 alueella yhteensä tilan hakemukset. Satelliittikuvavalvonta herätti paljon mielenkiintoa EU-jäsenyyden alkuaikoina, koska siihen oli helppo liittää mielikuvia kaikenkattavasta valvonnasta. MML suoritti kaikki Suomen satelliittikuvapohjaiset valvonnat vuosina , minkä jälkeen valvonta muuttui tilakäyntitarpeiden lisäännyttyä kokonaan maastovalvonnaksi. 4.8 Geologiset sovellukset Maanmittaushallitus oli yhteistyössä GTK:n, Outokummun, Rautaruukin malminetsinnän ja Suomen malmin kanssa. 4.9 Puuvarojen inventointia Venäjällä metsäyhtiöiden kanssa Metsäyhtiöt olivat kiinnostuneet Venäjän alueen metsävaroista teollisuuden sijoittamiseksi sekä puuvaroista metsäalueiden vuokraamisen takia. Näihin liittyviä karkeita tulkintoja tehtiin useilta eri alueilta mm. Aunuksen alueelta ja Uralin suunnalta Maankäytön kartoitukset Maankäytön ja sen muutosten kartoitushankkeita tuettiin mm. Tansaniassa, Sudanissa ja Indonesiassa hankkimalla kuvia ja käsittelemällä kuvia SarDEM VTT:llä Einar-Arne Herland tutki ERS-tutkakuvien käyttöä korkeusmallin laskemiseen. Maanmittauslaitoksen toimeksiannosta hän kehitti ohjelmiston tuotannolliseen käyttöön. Sitä käytettiin Maanmittauslaitoksessa korkeusmallien tekemiseen mm. Kuwaitissa.

Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä 1980 1995

Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä 1980 1995 Maanmittaus 86:1 (2011) 25 Maanmittaus 86:1 (2011) Historiallinen tietoisku Satelliittikuviin liittyvä tutkimustyö VTT:ssä 1980 1995 Eija Parmes Tiivistelmä. Satelliittikuvien hyödyntämiseen liittyvä kehitystyö

Lisätiedot

Kaukokartoituksen alkutaipaleelta

Kaukokartoituksen alkutaipaleelta 8 Kaukokartoituksen alkutaipaleelta Maanmittaus 86:1 (2011) Historiallinen tietoisku Kaukokartoituksen alkutaipaleelta Einari Kilpelä ja Risto Kuittinen Tiivistelmä. Kaukokartoituksen kehittymistä vauhdittivat

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

KARTTAA TARVITAAN AINA

KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta ISBN 978-952-92-1714-4 (PDF) Karttaa tarvitaan aina SKS 50 vuotta KARTTAA TARVITAAN AINA 50 vuotta Suomen kartografi assa tapahtuu 1982 ICA XI -kongressi Puolassa, Varsova, 29.7.-4.8.1982. 1983

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus 2 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 2 1.2 Päämäärä ja tehtävät 2 1.3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Tenho Kohonen (toim.) OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B:19 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

Maanmittausalan koulutus murroksessa Maalaserkeilaimet. Takymetri työkalu moneen käyttöön

Maanmittausalan koulutus murroksessa Maalaserkeilaimet. Takymetri työkalu moneen käyttöön 4/2010 Maanmittausalan koulutus murroksessa Maalaserkeilaimet Takymetri työkalu moneen käyttöön Kiinteistökauppa verkkoon Kirjaamisprosessi Terrasolid menestyksekäs vientiyritys Jyväskylä kehittää suunnittelun

Lisätiedot

Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004

Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004 Tita, Tapiolan tytär Tieto-Tapiola 1974 2004 Seppo Tamminen Veijo Åberg Historiikista lyhentänyt Päivi Hirki Esipuhe Kolmenkymmenen vuoden ikä on tänä päivänä kunnioitettava saavutus IT-palveluyritykselle,

Lisätiedot

EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA

EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI 2/3 ALKUSANAT 7 LUKU 1 VALMISTELUJEN VUOSIKYMMEN 9 Eurosetelien

Lisätiedot

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002. TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen

BULLETIN. pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002. TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen BULLETIN pohjoismaiden investointipankki heinäkuu 2002 TEEMA YMPÄRISTÖHANKKEET Pohjoismainen teollisuus panostaa kierrätykseen toimitusjohtajan katsaus Ympäristökysymykset ovat avainkysymyksiä Matias Uusikylä»

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannot Avoin lähdekoodi Taksamiesten tarina

Pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannot Avoin lähdekoodi Taksamiesten tarina 2/2011 Pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannot Avoin lähdekoodi Taksamiesten tarina Historialliset ilmakuvat Laserkeilausyhteistyö Ruotsin kanssa Suomen ja Ruotsin rajankäynti Maanmittarikilta 110 vuotta

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDENHUOLLON ALKUVAIHEIDEN HISTORIAA VUODESTA 1973 ALKAEN 25 VUODEN AJALTA

ELÄINTEN TERVEYDENHUOLLON ALKUVAIHEIDEN HISTORIAA VUODESTA 1973 ALKAEN 25 VUODEN AJALTA Urho Riihikoski ELÄINTEN TERVEYDENHUOLLON ALKUVAIHEIDEN HISTORIAA VUODESTA 1973 ALKAEN 25 VUODEN AJALTA 2 JULKAISTU NETTIKIRJANA 2007 Sisällysluettelo 3 ELÄINTEN TERVEYDENHUOLLON ALKUVAIHEIDEN HISTORIAA

Lisätiedot

-luku. Liiketoiminnan linjanvedot: erikoisteknologian kärkeen

-luku. Liiketoiminnan linjanvedot: erikoisteknologian kärkeen 1970 -luku Liiketoiminnan linjanvedot: erikoisteknologian kärkeen Telestellä elettiin mullistavia aikoja heti vuoden 1970 alussa. Olavi Ahonen myi osakkeensa suurpankkien muodostamalle kehitysyhtiö Sponsor

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala

Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala 1 Johdanto Erkki Santala 1.1 Taustaa Yleisten viemäriverkostojen ulottumattomissa asuu noin miljoona suomalaista, valtaosin haja-asutusalueilla. Vesistöjen kokonaiskuormituksesta tämä yksi viidesosa väestöstä

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

MAASEUDUN MENESTYJÄT. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 23. Pole-Kuntatieto Oy ja Lauri Hautamäki

MAASEUDUN MENESTYJÄT. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 23. Pole-Kuntatieto Oy ja Lauri Hautamäki MAASEUDUN MENESTYJÄT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 23 Pole-Kuntatieto Oy ja Lauri Hautamäki Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2000 ISBN 952-9740-74-3 ISSN 1235-6956 Lukijalle Käsillä

Lisätiedot

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Ratu-tiedoston käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa

Ratu-tiedoston käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa Ratu-tiedoston käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa Käyttötapoja, kannanottoja ja kehitysehdotuksia Pro gradu - tutkielma Tarja Mäki Joulukuu 2008 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2005 31.12.2005

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2005 31.12.2005 1 GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2005 31.12.2005 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...7 2.1 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...9 2.2

Lisätiedot

UutisiaMaasta. Työjärjestelyt lyhensivät lohkomisaikoja. 5 Kartoituksessa tehtiin historiaa. Henkilöstö on Maanmittauslaitoksen vahvuus

UutisiaMaasta. Työjärjestelyt lyhensivät lohkomisaikoja. 5 Kartoituksessa tehtiin historiaa. Henkilöstö on Maanmittauslaitoksen vahvuus 4 Maanmittauslaitokseen siirtyy osa käräjäoikeuksien tehtävistä 5 Kartoituksessa tehtiin historiaa 16 Henkilöstö on Maanmittauslaitoksen vahvuus UutisiaMaasta Tietoa Maanmittauslaitoksen vuodesta 2007

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Opista tieteeksi Suomen tietojenkäsittelytieteiden historia. Jukka Paakki

Opista tieteeksi Suomen tietojenkäsittelytieteiden historia. Jukka Paakki Opista tieteeksi Suomen tietojenkäsittelytieteiden historia Jukka Paakki Julkaisija: Tietojenkäsittelytieteen Seura ry Tekijät (työryhmässä sen nimi, puheenjohtaja ja sihteerit) Jukka Paakki Julkaisun

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot