Uudet maksuvälineet. Ajankohtaista asiakkaan- ja sijoittajansuojasta Anne Nisén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet maksuvälineet. Ajankohtaista asiakkaan- ja sijoittajansuojasta 3.12.2014. 3.12.2014 Anne Nisén"

Transkriptio

1 Uudet maksuvälineet Ajankohtaista asiakkaan- ja sijoittajansuojasta Anne Nisén

2 Mikä on maksuväline? Väline, jolla maksetaan jotakin (Wikipedia) Setelit, kolikot, maksukortit, sekit maksukortti tai muu käyttäjäkohtainen väline tai menettelytapa taikka näiden yhdistelmä, jonka käyttämisestä maksutoimeksiantoihin maksupalvelun käyttäjä ja palveluntarjoaja ovat sopineet (Maksupalvelulaki /290) Maksukortti, verkkopankkitunnukset, mobiililaite/sovellus johon on yhdistetty maksamisen mahdollistamat tunnukset, jne Anne Nisén 1

3 Maksaminen muuttuu nopeasti Älypuhelimien ja tablettien määrän kasvu Sähköisten palvelujen käytön voimakas kasvu Liikkuvuus, matkustaminen Kansainvälistyminen Reaaliaikaistuminen Anne Nisén 2

4 Uusia maksuvälineitä perinteisten rinnalle Lähimaksukortit Maksaminen kortilla ilman tunnuslukua Maksuilla turvarajoja Sähköiset lompakot raha ladataan mobiililompakkoon, käyttö kuten lähimaksukortilla Verkkomaksuvälineet esim. Paypal Mobiilimaksut Esim. kännykkänumerolla Virtuaalikortit esim. kertakäyttöiset nettimaksukortit tietylle rahamäärälle Virtuaalivaluutat esim. Bitcoin Anonyymit kortit Nimetön prepaid -luottokortti Rahan lataus tilisiirrolla, tavallisella luottokortilla, bitcoineilla tai esim. Western Unionin rahansiirrolla Anne Nisén 3

5 Käytettävyys vs. turvallisuus Helppo käytettävyys houkuttelee edetäänkö turvallisuuden kustannuksella? Maksuvälineen mukauttaminen mobiiliin elämään edellyttää käytön helppoutta Esim. korttitietojen tallentaminen mobiilisovellukseen tunnusluvulla käytettäväksi Voi lisätä maksamisen riskejä kännykän katoamistilanteessa Lainsäädäntö/maksuvälineen käyttöehdot? Kansainvälisen käytettävyyden merkitys korostunut Rajojen yli palveluja tarjoavat maksupalveluntarjoajat eivät ole Suomen lainsäädännön piirissä Kiistatapauksissa vaikeampi selvittää Reaaliaikaisuudessa hyviä ja huonoja puolia Raha heti eteenpäin Vaikeampaa jäljittää väärinkäytöstapauksissa Anne Nisén 4

6 Kuluttaja voi itse vaikuttaa maksamisen turvallisuuteen Kortit ja verkkopankkitunnukset säilytettävä huolellisesti Ei saa luovuttaa kenellekään Luotettavien maksupalvelujen tarjoajien käyttäminen miten kuluttaja tunnistaa nämä? Korttitietoja tai verkkopankkitunnuksia ei pidä käyttää palveluissa, joissa ei ole käytössä korttitapahtumien turvallista suojaamista tai pankkien verkkomaksupainiketta Vain tunnettujen palveluntarjoajien mobiilimaksusovelluksien lataaminen ja käyttäminen Anne Nisén 5

7 Kuluttaja voi itse vaikuttaa maksamisen turvallisuuteen Omat puhelimet, tabletit ja tietokoneet pitää suojata riittävän hyvin Palomuurit ja virustorjuntaohjelmat ja niiden riittävä päivittäminen Omien lukitustunnusten käyttäminen laitteissa Omia tili- ja korttitapahtumia seurattava tarkasti Epäilyttävistä ilmoitettava heti omalle pankille Yksilöllisten rajojen asettaminen omille maksuvälineille Vuorokausikohtaiset ja maakohtaiset käyttörajat, mahdollisuus kortin internet-käytön estämiseen, jne Anne Nisén 6

8 Yhteystiedot Anne Nisén johtava riskiasiantuntija Finanssiasiakas.fi Finanssivalvonta.fi Tietoa Finanssivalvonnan valvottavista: Tietoa notifikaation tehneistä toimijoista: Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Anne Nisén 7

9 Asiakas valittaa - Miten palveluntarjoajan tulee toimia? Ajankohtaista asiakkaan- ja sijoittajansuojasta Sanna Atrila

10 Yleistä Finanssivalvonnan tavoitteena on yleisen luottamuksen ylläpitäminen finanssimarkkinoiden toimintaan ja hyvien menettelytapojen edistäminen finanssimarkkinoilla. Asiakasvalitusten asianmukainen käsittely lisää luottamusta finanssimarkkinoihin. Valvomme sitä, miten yhtiöt käsittelevät asiakasvalituksensa. Asiakasvalitusten käsittelyllä on merkitystä asiakkaansuojan toteutumisen kannalta palveluntarjoajan riskienhallinnan kannalta Sääntely Laki sijoituspalveluyrityksistä (10 luku 13 ) Mm. kuluttajansuojalaki, maksupalvelulaki Hyvä pankkitapa, hyvä vakuutustapa, hyvä arvopaperimarkkinatapa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet (3/2013) Sanna Atrila 9

11 Asiakasvalitusten käsittelyjärjestys Asiakas Palveluntarjoajan velvollisuus käsitellä sitä koskevat asiakasvalitukset PALVELUNTARJOAJA VAIHTOEHTOISET RIIDANRATKAISUELIMET Sanna Atrila 10

12 Tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisuelimet Suomessa Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine, joka neuvoo ja auttaa asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Neuvontatoimiston yhteydessä toimivat vakuutuslautakunta, pankkilautakunta ja arvopaperilautakunta. Antavat suositusluonteisia ratkaisuja, jotka eivät ole juridisesti sitovia, mutta joiden noudattamisprosentti on erittäin korkea. Kuluttajariitalautakunta on vaihtoehtoinen riidanratkaisutaho, mutta sillä on suppeampi toimivalta käsitellä finanssisektorin asioita kuin Finellä. Finanssivalvonta ei ratkaise yksittäisiä riita-asioita asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä Sanna Atrila 11

13 Finanssivalvonnan suositukset asiakasvalitusten käsittelyyn Perustuvat eurooppalaisten valvojien antamiin ohjeisiin. Finanssivalvonta siirtänyt ne osaksi määräys- ja ohjekokoelmaansa (3/2013). Arvopaperi- ja pankkisektorin ohjeet tulevat voimaan Vakuutussektorin ohjeet jo voimassa. Eivät ole juridisesti sitovia vaan suositusluonteisia. Tausta eurooppalaisten valvojien ohjeistukselle on, että osassa jäsenvaltioista finanssisektorilla: Ei vakiintuneita menettelyjä asiakasvalitusten käsittelyyn Ei tuomioistuimen ulkopuolista riidanratkaisuelintä lainkaan tai useita riidanratkaisuelimiä, mutta näihin ei luoteta Sanna Atrila 12

14 Ohjeet asiakasvalitusten käsittelyyn: 1. Yhtiöllä tulee olla valitusten käsittelyä koskevat periaatteet. 2. Valitusten käsittely tulee järjestää siten, että ne voidaan tutkia oikeudenmukaisesti. 3. Yhtiön tulee rekisteröidä sisäisesti kaikki valitukset. 4. Yhtiön tulee pystyä tarvittaessa raportoimaan saapuneista valituksista viranomaisille. 5. Valituksista saatuja tietoja tulee analysoida säännöllisesti. 6. Yhtiön tulee tiedottaa ja kertoa asiakkaille käsittelyprosessistaan. 7. Asian riittävän selvittämisen jälkeen yhtiön tulee antaa selkeä ja ymmärrettävä vastaus ilman aiheetonta viivytystä sekä kertoa tarvittaessa muutoksenhakuohjaus Sanna Atrila 13

15 Finanssivalvonnan valvontahavainnot Finanssivalvonta tarkastanut merkittävien valvottavien asiakasvalitusten käsittelyprosesseja v Tarkastuksen kohteena miten valvottava käsittelee ja hyödyntää asiakasvalituksia käsittelyn asianmukaisuus suhteessa asiakkaansuojan vaatimuksiin. Johtopäätökset ja havainnot Käsittelyprosessit vaihtelevat eri yhtiöissä. Joitakin puutteita esiintynyt esim. sisäinen ohjeistuksen, asiakkaalle annettavan informaation ja puutteellisen muutoksenhakuohjauksen osalta. Finanssivalvonta edellyttänyt korjaavia toimenpiteitä. Joissakin suurimmissa yhtiöissä on perustettu omia asiakasvalitusyksiköitä, tarkoituksena vähentää yhtiön ulkopuolisiin valituselimiin valittamista ja parantaa asiakaspalvelua Sanna Atrila 14

16 Lisätietoja Finanssivalvonta Vakuutus ja rahoitusneuvonta (FINE) Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (European Securities and Markets Authority, ESMA) Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) Sanna Atrila 15

17 Huijarit eivät nuku! Ajankohtaista asiakkaan- ja sijoittajansuojasta Harri Hirvi

18 Huijauksen monet muodot Tili- ja luottokorttitietojen kalastelu Henkilötietojen kalastelu Verkkokauppahuijaus Sijoitushuijaus Pyramidihuijaus Tekaistut avustuspyynnöt Yllättävät lotto- ja arpajaisvoitot Epämääräiset työpaikkailmoitukset Harri Hirvi 17

19 Peitetarinat Huijaukset pohjautuvat ajankohtaisiin tapahtumiin (sota, keksinnöt, yritysjärjestelyt, verotiedot) Tapahtumat helpottavat viestin ymmärtämistä Tekevät peitetarinasta uskottavamman Edesauttavat sijoituspäätöksen tekoa Osapuolet haluavat hyötyä tilanteesta Houkuttava tilanne huijaukseen Harri Hirvi 18

20 Kokonaiskuvio Maksun kohdemaa: Taiwan Panama Liettua Kroatia Yhteydenotto (puhelin) Luottamuksen rakentaminen Sijoittamisen, myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita Hong Kong, Tokio, Singapore City Osakkeiden säilytysmaa (USA) Asiakkaan kotimaa (Suomi) Harri Hirvi 19

21 Viranomaiset Finanssivalvonnan ennakollinen valistustehtävä / varoituslistat Poliisi/KRP rikosilmoitukset Europol: EU:n lainvalvontavirasto - Asiantuntijapalveluita rikosten ja terrorismin ennaltaehkäisyssä sekä tutkinnassa Interpol: Maailmanlaajuinen poliisiyhteistoiminta Yhteistyön välineitä: - Kansainvälinen oikeusapupyyntö vakavissa rikostapauksissa - Kansainvälinen virka-apu poliisiviranomaisten tiedonvaihto Harri Hirvi 20

22 Yhteystiedot Harri Hirvi Lakimies puh Finanssivalvonta.fi Finanssiasiakas.fi Harri Hirvi 21

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee?

Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee? Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee? Studia monetaria 27.4.2010 Jarmo Parkkonen, markkinavalvonnan osastopäällikkö 27.4.2010 Jarmo Parkkonen Esityksen sisältö Sijoittajansuoja kuluttajansuoja Sijoittajansuojan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 5.6.2013 Ajankohtaista asiakkaansuojasta

Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 5.6.2013 Ajankohtaista asiakkaansuojasta Kyseessä kuluttajien omat rahat Ajankohtaista asiakkaansuojasta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 5.6.2013 Aamun ohjelma Aihe Avaus Maksamisen uudet tavat Kannattaa lukea

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Maksamisen uudet tavat ja toimijat

Maksamisen uudet tavat ja toimijat Maksamisen uudet tavat ja toimijat Vero 2014 Sisältö Maksamisen uudet tavat Taustaa Sähköinen lompakko MobilePay Mobiilisovellukset Mitä jatkossa? Maksupalveluiden tarjoaminen Suomessa Finanssivalvonnan

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet. Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset maksukortit. Sirua lukevien maksupäätteiden käyttöönotto

Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet. Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset maksukortit. Sirua lukevien maksupäätteiden käyttöönotto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Alkusanat Korttimaksaminen uudistuu Muistilista SEPAan siirtymiseen SEPAn käyttöönotto etenee Uudet kansainväliset maksukortit ja maksupäätteet Jo käytössä olevat SEPA-kelpoiset

Lisätiedot

Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) sovellettavat ehdot 5.2010

Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) sovellettavat ehdot 5.2010 Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n (jäljempänä Nordea) kortit sisältävät yhden tai useampia toimintoja, joiden avulla kortinhaltija voi käyttää

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25)

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Sisällysluettelo Erään sijoitushuijauksen anatomia Pikalainaa kännykällä? Tässä artikkelissa kuvataan yhtä sijoitushuijausta kolmiosaisena näytelmänä.

Lisätiedot

Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi!

Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi! Asuntolaina, säästäminen ja vakuutukset tarkista tilanteesi! Hyvä tietää säästämisestä Olipa tavoitteenasi oma asunto tai jokin pienempi hankinta, ennakkosäästäminen helpottaa tavoitteen saavuttamista.

Lisätiedot

Ohjeet. 24 February 2012 ESMA/2012/122 (FI)

Ohjeet. 24 February 2012 ESMA/2012/122 (FI) Ohjeet Toiminnan järjestäminen automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä: ohjeet kauppapaikkoja, sijoituspalveluyrityksiä ja toimivaltaisia viranomaisia varten 24 February 2012 ESMA/2012/122 (FI) 24 February

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä 1.3.2014 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään.

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit

Maksamisen nykytila ja trendit Julkinen Maksamisen nykytila ja trendit Maksuneuvoston työryhmä 1 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin virallisina

Lisätiedot

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Sijoituspalveluyritysten kuten arvopaperinvälitys- tai omaisuudenhoitopalveluntarjoajien

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus 4 Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Helsinki 2009 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot