Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA ( ) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en."

Transkriptio

1 KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA ( ) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

2 SISÄLLYSLUETTELO ENSIMMÄINEN OSA: YLEISTÄ...5 I LUKU Johdanto...5 I.1 Taustaa...5 I.2 Ohjelmaoppaan tarkoitus...6 I.3 Kulttuuri-ohjelman tavoitteet ja ohjelmalohkot...7 I.3.1 Ohjelman tavoitteet...7 I.3.2 Ohjelmalohkot...7 I.4 Yhteydet Euroopan eri teemavuosiin...10 I.5 Ohjelman hallinnointi...10 I.5.1 Euroopan komissio...10 I.5.2 Toimeenpanovirasto...10 I.5.3 Kulttuurin yhteyspisteet...11 I.6 Talousarvio...11 I.7 Kalenteri II LUKU Haku- ja valintamenettely...15 II.1 Hakemusten toimittaminen...15 II.2 Valintamenettely...15 II.2.1 Kaikille toimeenpanoviraston hallinnoimille ohjelmalohkoille yhteiset valintakelpoisuusperusteet...16 II Ohjelman osallistuvat maat...16 II Valintakelpoiset ehdokkaat...16 II Muut valintaperusteet...16 II Oikeudellinen asema...17 II.2.2 Hylkäämisperusteet...18 II.2.3 Valintaperusteet...19 II Toiminnallinen ja taloudellinen suorituskyky...19 II Ulkopuolisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomus hakemuksen liitteenä...21 II.2.4 Arviointikriteerit...21 II.3 Ohjelmakomitean ja Euroopan parlamentin kuuleminen...21 II.4 Avustuksen myöntäminen...22 II.5 Valintatulosten julkaiseminen...22 III LUKU Taloudelliset ja muut ehdot...23 III.1 Taloudelliset ehdot...23 III.1.1 Avustuksen määrä...23 III.1.2 Yhteisrahoitus...23 III.1.3 Päällekkäistä rahoitusta koskeva kielto...23 III.1.4 Tukikelpoisuusjakso ei takautuvuutta...24 III.1.5 Voiton tuottamista koskeva kielto...24 III.1.6 Vakuus...25 III.2 Avustuslajit...25 III.3 Miten avustus lasketaan...26 III.3.1 Talousarvioon perustuva rahoitus...26 III Tukikelpoiset kustannukset

3 III.3.2 Kiinteämääräinen avustus...30 III.4 Avustussopimus tai avustuspäätös...30 III.4.1 Avustussopimus...30 III.4.2 Avustuspäätös...30 III.4.3 Avustussopimuksesta ja avustuspäätöksestä johtuvat velvoitteet...31 III.4.4 Määräaikojen noudattaminen...31 III.5 Toiminnan toteuttamiseksi tehtävät julkiset hankinnat/alihankinta...31 III.6 Raportointivelvollisuus...31 III.7 Tilintarkastajan lausunto...32 III.8 Maksumenettelyt...32 III.9 Tarkastukset...33 III.10 Näkyvyys, julkisuus, tulosten levittäminen ja hyödyntäminen...34 III.10.1 Näkyvyys ja julkisuus...34 III.10.2 Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen...35 III.11 Tietoja jo rahoitetuista hankkeista ja järjestäjätahoista...35 III.12 Oikeusperusta...36 TOINEN OSA OHJELMALOHKOT...37 IV LUKU Yhteistyöhankkeet (lohko 1)...37 IV.1 Johdanto...37 IV.2 Hakemusten toimittaminen...38 IV.3 Erityiset tukikelpoisuusperusteet...38 IV.3.1 Monivuotiset yhteistyöhankkeet (lohko 1.1)...38 IV Valintakelpoiset hakijat...38 IV Tukikelpoiset hankkeet...38 IV.3.2 Yhteistyöhankkeet (lohko 1.2.1)...39 IV Valintakelpoiset hakijat...39 IV Tukikelpoiset hankkeet...39 IV.3.3 Kulttuuriyhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa (lohko 1.3)...39 IV Valintakelpoiset hakijat...39 IV Tukikelpoiset hankkeet...39 IV.4 Valintaperusteet...40 IV.5 Arviointikriteerit...41 IV.6 Rahoitusta koskevat ehdot...44 IV.7 Avustussopimuksen/avustuspäätöksen käyttö...44 IV.8 Maksumenettelyt...44 IV.8.1 Ennakkomaksu...44 IV.8.2 Loppumaksu...46 V LUKU Kirjallisuuden käännöshankkeet (lohko 1.2.2)...47 V.1 Johdanto...47 V.2 Hakemusten toimittaminen...47 V.3 Erityiset tukikelpoisuusperusteet...47 V.3.1. Valintakelpoiset hakijat...47 V.3.2 Tukikelpoiset hankkeet...47 V.3.3 Valintakelpoiset kielet...48 V.3.4 Hakemukseen liitettävät asiakirjat

4 V.4 Arviointikriteerit...49 V.5 Taloudelliset edellytykset...50 V.5.1 Kiinteämääräinen avustus...51 V.5.2 Kustannusarvioon perustuva rahoitus ainoastaan runouden kääntämiseen...52 V.6 Avustussopimus/avustuspäätös...53 V.7 Maksumenettelyt...53 V.7.1 Ennakkomaksu...53 V.7.2 Loppumaksu...53 VI LUKU Tuki kulttuurin alalla Euroopan laajuisesti toimiville organisaatioille (lohko 2)...54 VI.1 Johdanto...54 VI.1.1 Neljä ryhmää...54 a) Kulttuurilähettiläät...54 b) Kannatusverkostot...54 c) Festivaalit...54 d) Kulttuuriagendaa poliittisesti tukevat rakenteet...55 VI.1.2 Yksivuotinen ja monivuotinen tuki...57 VI.2 Hakemusten jättäminen...57 VI.3 Erityiset tukikelpoisuusperusteet...58 VI.3.1 Valintakelpoiset hakijat ja toimet...58 VI.4 Arviointikriteerit...60 Arvioidaan seuraavia tekijöitä:...65 Arvioidaan seuraavia tekijöitä:...66 Arvioidaan seuraavia tekijöitä:...66 VI.5 Taloudelliset edellytykset...66 VI.5.1 Talousarvion kasvun rajoittaminen edellisiin tilikausiin verrattuna...66 VI.5.2 Enimmäismäärät...67 VI.5.3 Toiminta-avustusten asteittainen vähentäminen (asteittaista alentamista koskeva sääntö)...68 VI.6 Avustuksen laskenta...68 VI.6.1 Kiinteämääräinen avustus...68 VI.6.2 Talousarvioon perustuva rahoitus...72 VI.7 Maksumenettelyt...72 VI.7.1 Ennakkomaksu...72 VI.7.2 Loppumaksu...72 VII LUKU Sanasto (avainsanat)...74 Kaikki tekstissä kursiivilla esitetyt termit ja avainsanat on selitetty sanastossa (luku VII) 4

5 ENSIMMÄINEN OSA: YLEISTÄ I LUKU Johdanto I.1 Taustaa Kulttuuri on Euroopan unionille (EU) suhteellisen uusi toiminta-ala, ainakin oikeudellisesta näkökulmasta: Euroopan unionin tämän alan toimien oikeudellinen perusta esitettiin vasta vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksessa 1. Toimilla pyritään edistämään ja tukemaan yhteistyötä Euroopan unionissa yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön korostamiseksi. Euroopan komissio (jäljempänä komissio ) edistää kulttuuria 2 kahdella tavalla: toimintalinjojen, lähinnä kulttuuripolitiikan 3 avulla, mutta myös sisällyttämällä kulttuurin ulottuvuus EU:n politiikan muihinkin aloihin, esimerkiksi kilpailu- tai teollisuuspolitiikkaan antamalla taloudellista tukea, ensisijaisesti Kulttuuri-ohjelmasta ( ) 4 (jäljempänä ohjelma ), mutta myös muiden toimien kuten aluepolitiikan 5 kautta. Nämä kaksi keinoa liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä ohjelman tarkoituksena on edistää kulttuuripolitiikan kehitystä ja yhteisiä kulttuuriarvoja, ja tavoitteena on vahvistaa Euroopan kansojen yhteistä kulttuuriperintöä. Tässä ohjelmaoppaassa keskitytään Kulttuuri-ohjelmaan; muut yhteisön toiminnan alueet jäävät ohjelmaoppaan ulkopuolelle. Ohjelmaopasta sovelletaan siitä päivästä alkaen, jona se julkaistaan 6 koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (jäljempänä "toimeenpanovirasto") verkkosivustolla 7. Englanninkielinen versio on alkuperäinen teksti. Komissio varaa itselleen oikeuden tehdä ohjelmaoppaaseen tarpeen mukaan muutoksia ottaen huomioon muun muassa komission työohjelman ja Euroopan unionin neuvoston kulttuurialan työsuunnitelman. Ajantasaistettu versio julkaistaan toimeenpanoviraston verkkosivustolla. 1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 151 artikla Kulttuuripolitiikan verkkosivut: 4 Perustettu vuosiksi tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1855/2006/EY, EUVL L 372, Ohjelmaopasta koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä EUVL C 141/27,

6 I.2 Ohjelmaoppaan tarkoitus Ohjelmaopas on tarkoitettu avuksi kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan hankkeilleen avustusta Kulttuuri-ohjelmasta ( ) tai jotka hakevat ohjelmasta rahoitustukea pysyvälle toiminnalleen. Ohjelmaopas auttaa ymmärtämään, mitkä ovat ohjelman tavoitteet ja ohjelmalohkot ja minkä tyyppisiä toimia ohjelmasta voidaan tukea. Ohjelmaoppaassa annetaan myös yksityiskohtaista tietoa hakuedellytyksistä ja siitä, minkä suuruisia avustuksia voidaan myöntää. Ohjelmaoppaassa selvitetään valintamenettelyä ja yleisiä sääntöjä, joita sovelletaan hakumenettelyssä hyväksyttäviin yhteisön avustuksia koskeviin hakemuksiin. Ohjelmaopas sisältää kaikki oleelliset ehdot Kulttuuri-ohjelmasta 8 myönnettävän rahoituksen hakemiseksi ja esittää siten kulttuurialan toimijoille kaikki erilaiset mahdollisuudet saada ohjelmasta rahoitusta vuoteen 2013 asti. Jatkuvuuden ja ennakoinnin mahdollistamiseksi oppaaseen sisältyy kalenteri, josta käyvät ilmi hakemusten toimittamisen ja arvioinnin määräajat ja joka on voimassa koko ohjelman loppuun saakka. Näin organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään Kulttuuri-ohjelman mukaisia toimia, voivat laatia suunnitelmansa tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Tässä oppaassa esitellään myös kaikki nykyisessä Kulttuuri-ohjelmassa käyttöön otetut yksinkertaistamistoimenpiteet. Oppaassa määritellään yksityiskohtaisesti ja selkeästi kaikki vaatimukset, jotka kunkin hanketyypin edellytetään täyttävän. Opas on kuitenkin voimassa vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät: - Komissio hyväksyy Kulttuuri-ohjelmaan liittyvän vuotuisen toimintasuunnitelman, kun se on toimitettu ohjelmakomiteaan. - Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto hyväksyvät Kulttuuri-ohjelman rahoituksen Euroopan unionin vuotuisen talousarvion yhteydessä. Ohjelmaoppaaseen on myös koottu yhteen ne ohjelman erityispiirteet, jotka ovat yhteisiä kaikille ohjelmalohkoille, mikä antaa paremman kuvan siitä, miten eri ohjelmalohkot liittyvät ohjelman yleisiin tavoitteisiin. Hakumenettelyn helpottamiseksi kaikki rahoituksen hakemiseen tarvittavat lomakkeet ja asiakirjat voi ladata ohjelmaoppaan kussakin luvussa mainitusta Internet-osoitteesta. Hakemusten paperiversiot on lähetettävä luvussa II.1 mainittuun postiosoitteeseen. Tulevaisuudessa hakemukset voi täyttää myös sähköisesti. 8 Tiettyjen tämän ohjelmaoppaan ulkopuolisten toimien tai tämän oppaan myöhempiin versioihin sisällytettävien toimien osalta voidaan julkaista poikkeuksellisesti erikseen yksi tai useampi ehdotuspyyntö. 6

7 I.3 Kulttuuri-ohjelman tavoitteet ja ohjelmalohkot I.3.1 Ohjelman tavoitteet Ohjelma on perustettu tukemaan eurooppalaisille yhteistä ja yhteiseen kulttuuriperintöön perustuvaa kulttuurialuetta kehittämällä ohjelmaan osallistuvien maiden 9 kulttuurialan toimijoiden välistä kulttuuriyhteistyötä, jolla edistetään Euroopan kansalaisuuden kehittymistä. Ohjelmalla on kolme erityistavoitetta: kulttuurialalla toimivien ihmisten kansalliset rajat ylittävän liikkuvuuden edistäminen taideteosten ja taide- ja kulttuurituotteiden kansalliset rajat ylittävän levityksen tukeminen kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistäminen. Ohjelman lähestymistapa on joustava ja monialainen, ja siinä keskitytään kulttuurialan toimijoiden ohjelman suunnitteluvaiheen julkisen kuulemisen aikana ilmaisemiin tarpeisiin. Ohjelmasta rahoitettavat toimet kuuluvat kolmeen pääluokkaan, jotka vastaavat ohjelmalohkoja. Ne esitellään oppaan toisessa osassa, jossa luetellaan kriteerit ja hakuvaatimukset. Alla esitellään lyhyesti kukin ohjelmalohko. I.3.2 Ohjelmalohkot Kulttuurihankkeiden tuki (lohko 1) Ohjelmasta myönnetään tukea kulttuuriorganisaatioiden hankkeille, joissa toteutuu kansalliset rajat ylittävä kulttuurin ja taiteen alan yhteistyö. Lohkon tarkoitus on edistää eri maiden organisaatioiden, kuten teattereiden, museoiden, ammatillisten järjestöjen, tutkimuskeskusten, yliopistojen, kulttuuri-instituuttien ja viranomaisten osallistumista ohjelmaan ja tukea näitä yhteistyössä, joka laajentaa kulttuurista ja taiteellista vaikutusta yli rajojen. Lohko on jaettu neljään ryhmään, jotka on kuvattu tarkemmin alla. Lohko 1.1: Monivuotiset yhteistyöhankkeet (kestoltaan vähintään 36 ja korkeintaan 60 kuukautta) Ensimmäisessä ryhmässä tuetaan monivuotisia, kansalliset rajat ylittäviä kulttuuriyhteistyöhankkeita, joissa on mukana vähintään kuusi kulttuuriorganisaatiota 9 Ks. luettelo tukikelpoisista maista kohdassa II

8 vähintään kuudesta ohjelmaan osallistuvasta maasta. Organisaatiot voivat toimia joko samalla tai eri aloilla, ja niiden yhteistyöhankkeen keston tulee olla 3 5 vuoden mittainen. Yhteisön tuki näille hankkeille voi olla euroa vuodessa, mutta kuitenkin enintään 50 prosenttia hankkeen kaikista tukikelpoisista kustannuksista. Tuen tarkoitus on vahvistaa tai laajentaa hankkeen maantieteellistä ulottuvuutta, ja auttaa jatkamaan toimintaa rahoituskauden jälkeenkin. Lohko 1.2.1: Yhteistyöhankkeet (kestoltaan korkeintaan 24 kuukautta) Toiseen ryhmään kuuluvat korkeintaan kaksi vuotta kestävät hankkeet, joissa on mukana vähintään kolme kulttuuriorganisaatiota vähintään kolmesta ohjelmaan osallistuvasta eri maasta. Organisaatiot voivat toimia samalla tai eri aloilla. Tässä ryhmässä tuetaan erityisesti hankkeita, joilla pyritään löytämään keinoja pitkäkestoisen yhteistyön luomiseen. Yhteisön tuki on vähintään euroa ja enintään euroa koko hankekaudelle, mutta enintään 50 prosenttia hankkeen kaikista tukikelpoisista kustannuksista. Lohko 1.2.2: Kirjallisuuden käännöshankkeet (kestoltaan korkeintaan 24 kuukautta) Kolmannessa ryhmässä tuetaan kirjallisuuden käännöshankkeita. EU:n kirjallisuuden käännöstuki on tarkoitettu laajentamaan tietämystä Euroopan kansojen kirjallisuudesta ja kirjallisesta perinnöstä tukemalla kaunokirjallisten teosten saatavuutta eri maissa. Kustantamoille voidaan myöntää tukea jollakin Euroopan kielellä kirjoitettujen kaunokirjallisten teosten kääntämiseen ja julkaisemiseen toisella Euroopan kielellä. Yhteisön tuki voi olla euroa koko käännöshankkeelle, mutta enintään 50 prosenttia hankkeen kaikista tukikelpoisista kustannuksista. Lohko 1.3: Yhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa (kestoltaan korkeintaan 24 kuukautta) Neljännessä ryhmässä tuetaan kulttuuriyhteistyöhankkeita, joilla pyritään lisäämään kulttuurivaihtoa ohjelmaan kuuluvien maiden ja sellaisten kolmansien maiden välillä, jotka ovat tehneet yhteistoiminta- tai yhteistyösopimuksia EU:n kanssa, edellyttäen, että näihin sopimuksiin sisältyy kulttuuritoimintatavoitteita. Joka vuosi yksi tai useampi kolmas maa valitaan kyseisen vuoden maaksi. Kunakin vuonna valitut maat ovat nähtävissä toimeenpanoviraston verkkosivustolla viimeistään neljä kuukautta ennen luvussa I.8 mainittua hakemusten määräaikaa. Hankkeessa on oltava konkreettinen kansainvälisen yhteistyön ulottuvuus. Yhteistyöhankkeissa on oltava mukana vähintään kolme kulttuuriorganisaatiota vähintään kolmesta ohjelmaan osallistuvasta maasta, ja siinä on tehtävä kulttuuriyhteistyötä vähintään yhden valitun kolmannen maan organisaation kanssa ja/tai siinä on toteutettava kulttuuritoimia valitussa kolmannessa maassa. Euroopan unionin tuki voi olla euroa koko hankekaudelle, mutta enintään 50 prosenttia hankkeen kaikista tukikelpoisista kustannuksista. 8

9 Lohko 2: Kulttuurin alalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tuki Kulttuuriorganisaatiot, jotka toimivat tai haluavat toimia Euroopan laajuisesti kulttuurin alalla, voivat saada tukea toimintakustannuksiinsa. Tässä lohkossa myönnetään tukea toimintakustannuksiin, joita näille edunsaajaorganisaatioille aiheutuu toimintasuunnitelmansa toteuttamisesta. Tämä avustus on luonteeltaan perustavasti erilainen kuin ne avustukset, joita ohjelman muissa lohkoissa myönnetään. Yksityiskohtaisempi kuvaus toimintakustannuksia varten annettavasta tuesta ja hankeavustuksista on luvussa III.2. Tämän lohkon tukikelpoiset hakijat jakautuvat neljään ryhmään (yksityiskohtaisempi kuvaus kustakin luokasta esitellään luvussa VI): a) kulttuurilähettiläät b) kannatusverkostot c) festivaalit d) kulttuuriagendaa poliittisesti tukevat rakenteet, jotka jaetaan edelleen kahteen alaryhmään: i) säännöllisen vuoropuhelun foorumit ii) kulttuuripolitiikan analyysin ryhmittymät Tuen määrä riippuu toimintakategoriasta ja vaihtelee :n ja euron välillä. EU:n tuki on kuitenkin enintään 80 prosenttia kaikista tukikelpoisista kustannuksista tai ehdotettuun toimintaan liittyvistä arvioiduista kustannuksista (katso enimmäismäärät luvussa VI.7.2). Lohko 3: Analysoinnin, tiedonkeruun ja -levityksen tukeminen sekä sellaisten toimien tukeminen, jotka maksimoivat hankkeiden vaikutuksen eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön ja Euroopan kulttuuripolitiikan kehittämisen alalla Euroopan unioni vastaa kulttuurialan kvantitatiivisten tietojen suureen tarpeeseen myöntämällä tukea sellaista analyysi- ja levitystoimintaa varten, jolla edistetään tiedonkeruuta ja tulosten selvitystyötä. Näitä tuloksia arvioidaan ohjelman tavoitteiden valossa. Lisäksi on tarpeen levittää tietoa Kulttuuri-ohjelmasta taiteilijoille ja kulttuuriorganisaatioille paikallistasolla. Tätä tarkoitusta varten myönnetään rahoitusta kaikkien ohjelmaan osallistuvien maiden kulttuurin yhteyspisteille 10. Ohjelmasta tuetaan myös eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön ja Euroopan kulttuuripolitiikan kehittämisen tutkimus- ja analysointityötä. Tuen tarkoituksena on lisätä tiedon määrää ja laatua, jotta saadaan vertailukelpoista tietoa ja voidaan analysoida Euroopan tasolla tehtävää kulttuuriyhteistyötä, erityisesti siltä osin kun on kyse luovien taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden liikkuvuudesta, taideteosten ja taide- ja kulttuurituotteiden levityksestä sekä kulttuurienvälisestä vuoropuhelusta. Ohjelmasta tuetaan myös tiedonkeruuta ja -levitystä sekä toimia, joiden tarkoituksena on maksimoida hankkeiden vaikutus. Sillä edistetään kokemustenvaihtoa ja hyviä 10 Ks. lisätietoa luvusta I

10 käytäntöjä ja levitetään tietoa ohjelmasta sekä rajat ylittävästä eurooppalaisesta kulttuuriyhteistyöstä sen laajassa merkityksessä. I.4 Yhteydet Euroopan eri teemavuosiin Ohjelmalla pyritään myös luomaan yhteyksiä Euroopan eri teemavuosiin liittyviin toimiin : Kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi (kulttuurienvälinen vuoropuhelu on yksi ohjelman erityistavoitteista) 2009: Luovuuden ja innovaation teemavuosi 2010: Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastainen teemavuosi I.5 Ohjelman hallinnointi I.5.1 Euroopan komissio Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto (DG EAC) vastaa ohjelmasta ja hallinnoi suoraan joitain sen toimia. Valtaosan toimista kuitenkin toteuttaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto 11, jonka toimipaikka on myös Brysselissä (Belgiassa). Toimeenpanovirasto toimii komission valvonnassa. Komissio hallinnoi suoraan jäljempänä mainittuja toimia, joista neljä ensimmäistä kuuluu ohjelmalohkoon 1.3 ja viimeinen ohjelmalohkoon 3.3. Nämä toimet eivät sisälly tähän oppaaseen. Niitä koskevat erityiset ohjeet ovat saatavana komission verkkosivustolla (ks. alaviite kunkin toimen yhteydessä): Euroopan kulttuuripääkaupungeille myönnettävä tuki 12 eurooppalaiset kulttuurialan palkinnot 13 kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tukeminen 14 erityistoimet 15 tiedonkeruun ja -levityksen sekä hankkeiden vaikutuksen maksimoimisen tukeminen kulttuuriyhteistyön alalla 16 (lohko 3.3). I.5.2 Toimeenpanovirasto Kaikki muut alla luetellut ohjelman toimet toteuttaa toimeenpanovirasto. Kahta viimeistä lukuun ottamatta niihin sovelletaan tätä ohjelmaopasta: 11 Komission päätös, tehty , valtuuksien myöntämisestä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle yhteisön koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan ohjelmien toteuttamiseen liittyvien tehtävien suorittamiseksi, mukaan lukien erityisesti yhteisön talousarvioon N:o C(2007) 1842 otettujen määrärahojen toteuttaminen, sellaisena kuin se on muutettuna

11 monivuotiset yhteistyöhankkeet (lohko 1.1 ks. lisätietoa IV luvusta) yhteistyöhankkeet (lohko ks. lisätietoa IV luvusta) kirjallisuuden käännöshankkeet (lohko ks. lisätietoa V luvusta) kulttuuriyhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa (lohko 1.3 ks. lisätietoa IV luvusta) kulttuurin alalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tuki (lohko 2) (ks. lisätietoa VI luvusta) kulttuurin yhteyspisteiden tuki (lohko 3.1) kulttuuriyhteistyön analyysityön tukeminen (lohko 3.2). I.5.3 Kulttuurin yhteyspisteet Koska Kulttuuri-ohjelma toteutetaan keskitetysti, on tärkeää, että kansallisella tasolla annetaan tietoa ja opastusta ohjelmasta kiinnostuneille hakijoille. Tällä ohjelmaoppaalla on tarkoitus vastata yleisiin tietotarpeisiin, minkä lisäksi kaikkiin ohjelmaan osallistuviin maihin on perustettu kulttuurin yhteyspisteitä, joiden tehtävänä on antaa ohjelmasta kiinnostuneille hakijoille tarvittavaa tietoa ohjelman toiminnasta ja konkreettista apua hakemusten laadinnassa. Kulttuurin yhteyspisteet tekevät ohjelmaa tunnetuksi ja helpottavat siihen osallistumista varmistamalla, että sen toteutusta, toimia ja rahoitusmahdollisuuksia koskevia käytännön tietoja levitetään kohdennetusti ja tehokkaasti ruohonjuuritasolla. Kulttuurin yhteyspisteet saavat yhteisrahoitusta sekä Kulttuuri-ohjelmasta että kultakin ohjelmaan osallistuvalta maalta, ja ne auttavat hankevastaavia tiedonlevityksessä. Luettelo yhteyspisteistä on saatavana osoitteessa I.6 Talousarvio Ohjelman kokonaisbudjetti on 400 miljoonaa euroa 17 vuosille Vuotuiset määrärahat, joihin sisältyvät myös ohjelmaoppaan ulkopuoliset toimet, voivat vaihdella 43 miljoonasta eurosta noin 58 miljoonaan euroon eri vuosina. Ohjelmakomitea hyväksyy komission esityksestä vuotuisen ohjelmalohkojen mukaan eritellyn (jäljempänä esitettyjen arvioiden mukaisen) talousarvion. Koko ohjelmajakson aikana lohkolle 1 on tarkoitus myöntää 77 prosenttia, lohkolle 2 10 prosenttia ja lohkolle 3 noin 5 prosenttia kokonaisbudjetista. Lopuilla määrärahoilla katetaan ohjelman yleiset, hallinnolliset ja tekniset kustannukset. 17 Talousarviossa ovat myös Euroopan unioniin kuulumattomat tukikelpoiset maat. 11

12 Avustusten myöntämisen ehtona on, että budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuotuisen talousarvion tässä oppaassa mainittujen eri ohjelmalohkojen osalta. Vuotuinen budjettierittely julkaistaan toimeenpanoviraston verkkosivustolla sen hyväksymisen jälkeen. 12

13 I.7 Kalenteri Hakemusten määräajat kattavat koko ohjelmakauden. Ne ovat seuraavat: Toimi Määräaika Valintatuloks et julkaistaan viimeistään Lohko 1.1 Monivuotiset yhteistyöhankkeet Lohko Yhteistyöhankkeet Lohko Kirjallisuuden käännöshankkeet Lohko 1.3 Kulttuuriyhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa* *ohjelmaan valitut kolmannet maat julkaistaan joka vuosi toimeenpanoviraston verkkosivustolla Lohko 2 Kulttuurin alalla Euroopan laajuisesti toimiville organisaatioille myönnettävä vuosittainen toiminta-avustus: a) kulttuurilähettiläät b) kannatusverkostot c) festivaalit d) kulttuuriagendaa poliittisesti tukevat rakenteet Lohko 2 Kulttuurin alalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden kumppanuutta koskeva puitesopimus (3 vuotta) a) kulttuurilähettiläät b) tukiverkot c) festivaalit d) kulttuuriagendaa poliittisesti tukevat rakenteet 1. lokakuuta vuonna n 1. lokakuuta vuonna n 1. helmikuuta vuonna n 1. toukokuuta vuonna n 1. marras -kuuta vuonna n 1. marras -kuuta maaliskuuta vuonna n maaliskuuta vuonna n heinäkuuta vuonna n 30. syyskuuta vuonna n 31. maaliskuuta vuonna n maaliskuuta 2011 Alkamispäivä 1. toukokuuta vuonna n+1 ja 30. huhtikuuta vuonna n+2 välisenä aikana 1. toukokuuta vuonna n+1 ja 30. huhtikuuta vuonna n+2 välisenä aikana 1. syyskuuta vuonna n ja 31. elokuuta vuonna n+1 välisenä aikana 1. marraskuuta vuonna n ja 31. lokakuuta vuonna n+1 välisenä aikana varainhoitovuosi n+1 varainhoitovuosi 2011 Kesto Vähintään 36 kuukautta ja enintään 60 kuukautta enintään 24 kuukautta enintään 24 kuukautta enintään 24 kuukautta varainhoitovuosi varainhoitovuod et

14 Määräaikaa ei pidennetä, jos määräpäivä osuu viikonloppuun tai yleiseen vapaapäivään hakijan maassa, vaan hakijoiden on otettava tämä huomioon suunnitellessaan hakemuksen jättämistä. Hakemuksen jättämisen määräajan ja valintatulosten julkaisemisen välillä toteutetaan seuraavat menettelyt: - Hakemusten arviointi ja valinta - Vain lohkon 1.1 osalta: valinnan tulosten suhteen kuullaan ohjelmaan osallistuvien maiden edustajia ohjelmakomiteassa sekä Euroopan parlamenttia; tämä kestää vähintään kuusi viikkoa. Vasta näiden menettelyjen jälkeen hakijoille voidaan tiedottaa valinnan tuloksista (ks. II.5 luku). 14

15 II LUKU Haku- ja valintamenettely II.1 Hakemusten toimittaminen Hakemukset on toimitettava viimeistään kunkin ohjelmalohkon määräpäivänä (katso kalenteri luvussa I.8) käyttämällä virallista hakulomaketta, jonka voi ladata toimeenpanoviraston verkkosivustolta. 18 Hakemuksia ei palauteta valintamenettelyn päätyttyä. Hakemukset on lähetettävä postitse (postileiman päivämäärä), pikalähettipalvelun välityksellä (lähettipalvelun vastaanottokuitin päivämäärä) tai hakijan henkilökohtaisesti toimittamana viimeistään määräpäivänä kello Hakijan toimittaessa hakemuksensa henkilökohtaisesti hänellä on oltava todisteena vastaanottokuitti, jonka on allekirjoittanut ja päivännyt lähetyksen vastaanottaneen pääpostiosaston virkailija. Postiosasto on auki maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo ; postiosasto on suljettu lauantaisin, sunnuntaisin ja komission loma-aikoina 19. Asiakirjoihin ei voida tehdä muutoksia hakemuksen viimeisen toimittamispäivän jälkeen. Jos joitain näkökohtia on kuitenkin selvennettävä, toimeenpanovirasto voi ottaa hakijaan yhteyttä tätä tarkoitusta varten. Hakemukset on lähetettävä (tai toimitettava henkilökohtaisesti) seuraavaan osoitteeseen: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Culture Programme ( ) Programme Strand [tässä ilmoitetaan sen ohjelmalohkon nimi ja numero, jota hakemus koskee ] Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/13) B 1140 Brussels Belgium II.2 Valintamenettely Euroopan unionin avustusten myöntämisessä noudatetaan avoimuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita. Valintamenettelyn avoimuuden varmistamiseksi käytetään tiettyjä perusteita (tukikelpoisuus-, hylkäämis-, valintaperusteet sekä arviointikriteerit). Valintamenettelyn aikana ei anneta tietoa yksittäisten hakemusten tuloksesta. 18 Kutakin lohkoa koskevat linkit esitetään ohjelmaoppaan toisessa osassa tammikuuta uudenvuodenpäivä, 2. tammikuuta uudenvuodenpäivän jälkeinen päivä, pääsiäismaanantai, 1. toukokuuta vappu, 9. toukokuuta Eurooppa-päivä, helatorstai, helluntain jälkeinen maanantai, 21. heinäkuuta Belgian kansallispäivä, 15. elokuuta Neitsyt Marian taivaaseenastumisen päivä, 1. marraskuuta pyhäinpäivä, 24. joulukuuta jouluaatto, 25. joulukuuta joulupäivä, 31. joulukuuta uudenvuodenaatto. 15

16 Hakemukset arvioidaan yleisessä menettelyssä, joka muodostuu alla kuvatuista vaiheista. II.2.1 Kaikille toimeenpanoviraston hallinnoimille ohjelmalohkoille yhteiset valintakelpoisuusperusteet Hakemukset arvioidaan ensin sen varmistamiseksi, että ne täyttävät kaikilta osin ohjelman kaikille lohkoille yhteiset valintakelpoisuusperusteet sekä kuhunkin ohjelmalohkoon sovellettavat erityiset valintakelpoisuusperusteet. Seuraavassa esitetään kaikille ohjelmalohkoille yhteiset valintakelpoisuusperusteet. Luettelo kuhunkin ohjelmalohkoon sovellettavista erityisistä valintakelpoisuusperusteista on asianomaisessa luvussa. II Ohjelman osallistuvat maat Hakijat ovat valintakelpoisia, jos niillä on rekisteröity toimipaikka jossain ohjelmassa mukana olevassa maassa. Ohjelmassa olevat maat ovat Euroopan unionin jäsenvaltiot 20, ETA-maat 21 (Islanti, Liechtenstein, Norja), Euroopan unionin jäsenehdokasvaltiot (Kroatia, Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia) sekä Serbia. Länsi-Balkanin valtiot (Albania, Bosnia ja Hertsegovina sekä Montenegro) saattavat tulevaisuudessa voida osallistua ohjelmaan, jos ne allekirjoittavat kunkin maan osallistumisehtoja koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan 22. Kaikki ne maat, joita ei ole mainittu edellä ohjelmaan osallistuvien maiden luettelossa, ovat kolmansia maita. II Valintakelpoiset ehdokkaat Ohjelmaan voivat osallistua kulttuurialan organisaatiot ja yritykset audiovisuaalialaa lukuun ottamatta sikäli kuin ne harjoittavat kulttuuritoimintaa voittoa tavoittelematta. Organisaatiot ja yritykset, jotka toimivat pääasiassa audiovisuaalialalla, eivät ole valintakelpoisia. II Muut valintaperusteet Hakemus on valintakelpoinen, jos: 20 Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Irlanti, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Slovakia, Slovenia, Saksa, Suomi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. 21 Euroopan talousalue. 22 Lisätietoa kolmansia maita koskevasta kehityksestä julkaistaan toimeenpanoviraston verkkosivustolla: 16

17 se on lähetetty luvussa I.8 esitetyssä kalenterissa ilmoitettuun hakemusten määräaikaan mennessä (postileiman päiväys tai postipalvelun leima); faksilla tai sähköpostitse lähetettyjä ehdotuksia ei hyväksytä se on laadittu jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä 23 Huom. Arviointimenettelyn nopeuttamiseksi (itse arviointiin kuitenkaan millään tavoin vaikuttamatta) on suositeltavaa, että hakemukset laaditaan jollakin komission kolmesta työkielestä (englanti, ranska tai saksa). hakemus tehdään viralliselle hakulomakkeelle, joka on täytetty asianmukaisesti ja allekirjoitettu vaatimusten mukaisesti (sen henkilön alkuperäiset allekirjoitukset, jolla on valtuudet tehdä oikeudellisia sitoumuksia hakijaorganisaation puolesta); käsin kirjoitettuja hakemuksia ei hyväksytä hakemuksessa on virallinen saatekirje, alkuperäinen hakulomake, kaikki hakulomakkeen liitteet ja muut vaaditut liiteasiakirjat; epätäydellisiä hakemuksia, jotka eivät täytä vaatimuksia (esim. alkuperäiset asiakirjat puuttuvat) hakemuksen jättämisen määräaikaan mennessä, ei hyväksytä. Jos jokin edellä esitetyistä perusteista ei täyty ehdotusten jättämisen määräaikaan mennessä, hakemuksen ei katsota olevan valintakelpoinen, ja se suljetaan valintamenettelyn ulkopuolelle. Toimeenpanovirasto varaa itselleen oikeuden hylätä epätäydelliset hakemukset. II Oikeudellinen asema Hakijoiden on osoitettava, että niiden oikeudellinen asema täyttää tukikelpoisuusperusteen, ja toimitettava hakulomakkeen ohessa seuraavat asiakirjat: Julkisoikeudelliset oikeushenkilöt oikeushenkilölomake* on täytetty asianmukaisesti ja allekirjoitettu jäljennös virallisesta asiakirjasta, kuten oikeudellisesta asiakirjasta, asetuksesta tai päätöksestä, joka todistaa julkisoikeudellisen oikeushenkilön olevan olemassa

18 Yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt oikeushenkilölomake* on täytetty asianmukaisesti ja allekirjoitettu 24 kopio virallisesta asiakirjasta, kuten virallisesta lehdestä tai kaupparekisteristä, joka todistaa yksityisoikeudellisen oikeushenkilön olevan olemassa, (asiakirjasta on käytävä ilmi yksityisoikeudellisen oikeushenkilön nimi, osoite ja rekisterinumero) kopio arvonlisäverovelvollisuustodistuksesta (jos kyseisessä maassa kaupparekisterinumero ja alv-tunnus ovat samat, vaaditaan vain toinen näistä asiakirjoista) yhtiöjärjestys (perustamissäännöt) * Oikeushenkilölomakkeet ovat ladattavissa seuraavasta osoitteesta: II.2.2 Hylkäämisperusteet Hakijan on vakuutettava, ettei sillä ole sellaista tilannetta, jota tarkoitetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 25 (jäljempänä varainhoitoasetus ) 93 artiklan 1 kohdassa, 94 artiklassa ja 96 artiklan 2 kohdan a alakohdassa. Nämä tilanteet ovat seuraavat: Ohjelmaan ei saa osallistua hakija, joka: on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikkomuksesta lainvoimaisella tuomiolla on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen 24 Hakijan ei tarvitse ilmoittaa alv-tunnusta, jos se ei ole alv-rekisterissä. 25 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, sellaisena kuin se on muutettuna. 18

19 on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen maassa, johon se on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen maassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa yhteisön taloudellisia etuja on saanut varainhoitoasetuksen 96 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen. Taloudellista tukea ei voida myöntää hakijalle, joka avustuksen myöntämismenettelyn yhteydessä: on eturistiriidassa on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tietoja, joita hankintaviranomainen vaatii myöntämismenettelyyn osallistumisen ehdoksi, tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja on suljettu pois tästä myöntämismenettelystä varainhoitoasetuksen 93 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun tilanteen takia on määrätty seuraamukseen, jonka nojalla hakija on suljettu pois talousarviosta rahoitettavista sopimuksista ja avustuksista korkeintaan kymmeneksi vuodeksi. Varainhoitoasetuksen artiklan mukaisia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia voidaan määrätä hakijalle, joka on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen tai jonka on aiempaan hankintamenettelyyn osallistuessaan todettu rikkoneen vakavasti sopimusvelvoitteitaan. Allekirjoittamalla hakemuksen hakijat vakuuttavat, etteivät ne ole varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdassa, 94 artiklassa ja 96 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa. II.2.3 Valintaperusteet II Toiminnallinen ja taloudellinen suorituskyky Hakemuksille, jotka valintakelpoisuus- ja hylkäämisperusteiden puolesta voidaan hyväksyä, tehdään perusteellinen arviointi hakijaorganisaatioiden toiminnallisen ja taloudellisen suorituskyvyn pohjalta. Tässä arvioinnissa selvitetään - onko hakijaorganisaatiolla riittävä ammatillinen pätevyys ja valmiudet toteuttaa ehdotettu toiminta (toiminnallinen suorituskyky). 19

20 Tätä tarkoitusta varten hakijoiden on toimitettava: toimintakertomus kahdelta edelliseltä vuodelta (noin kymmenen sivua toimintakertomusta kohden) 26 ; ansioluettelo kunkin organisaation henkilöltä / henkilöiltä, jo(t)ka vastaa(vat) sen toimen koordinoinnista, jolle avustusta haetaan (korkeintaan neljä sivua ansioluetteloa kohden). - onko hakijaorganisaatioilla kestävät ja riittävät rahoituslähteet, jotta se kykenee jatkamaan ehdotettuja toimia hankkeen koko keston ajan tai avustetun tilikauden ajan ja osallistumaan sen rahoitukseen (taloudellinen suorituskyky). Tätä tarkoitusta varten hakijoiden on toimitettava asianmukaisesti täytetty tilitietolomake, joka on pankin vahvistama (vaatimuksena alkuperäiset allekirjoitukset) Asiakirja voidaan ladata osoitteesta: taloudellista toimintakykyä koskeva lomake asianomaista maata varten Asiakirja voidaan ladata seuraavasta osoitteesta: jos haettu avustussumma on euroa tai enemmän, tuloslaskelma ja tase viimeksi päättyneeltä tilikaudelta (korkeintaan 18 kuukautta vanhat) Kahta viimeistä vaatimusta ei sovelleta seuraaviin: julkiset organisaatiot ja julkisoikeudelliset kansainväliset organisaatiot, jotka on perustettu hallitusten välisillä sopimuksilla, ja tällaisten organisaatioiden perustamat asiantuntijavirastot. 26 Virallinen toimintakertomus on riittävä. Arvioinnin nopeuttamiseksi hakijoiden on suositeltavaa liittää mukaan toimintakertomuksesta tiivistelmä englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, jos toimintakertomus on laadittu jollain muulla Euroopan unionin virallisella kielellä. 20

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: 1 Perussääntö Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN 92-861-0574-6 CS ISBN 92-861-0554-1 DA ISBN 92-861-0555-X DE ISBN 92-861-0556-8 EL ISBN 92-861-0557-6 EN ISBN 92-861-0558-4 ES ISBN 92-861-0559-2

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta L 197/38 Euroopan unionin virallinen lehti 24.7.2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (uudelleenlaadittu)

Lisätiedot