Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA ( ) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en."

Transkriptio

1 KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA ( ) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

2 SISÄLLYSLUETTELO ENSIMMÄINEN OSA: YLEISTÄ...5 I LUKU Johdanto...5 I.1 Taustaa...5 I.2 Ohjelmaoppaan tarkoitus...6 I.3 Kulttuuri-ohjelman tavoitteet ja ohjelmalohkot...7 I.3.1 Ohjelman tavoitteet...7 I.3.2 Ohjelmalohkot...7 I.4 Yhteydet Euroopan eri teemavuosiin...10 I.5 Ohjelman hallinnointi...10 I.5.1 Euroopan komissio...10 I.5.2 Toimeenpanovirasto...10 I.5.3 Kulttuurin yhteyspisteet...11 I.6 Talousarvio...11 I.7 Kalenteri II LUKU Haku- ja valintamenettely...15 II.1 Hakemusten toimittaminen...15 II.2 Valintamenettely...15 II.2.1 Kaikille toimeenpanoviraston hallinnoimille ohjelmalohkoille yhteiset valintakelpoisuusperusteet...16 II Ohjelman osallistuvat maat...16 II Valintakelpoiset ehdokkaat...16 II Muut valintaperusteet...16 II Oikeudellinen asema...17 II.2.2 Hylkäämisperusteet...18 II.2.3 Valintaperusteet...19 II Toiminnallinen ja taloudellinen suorituskyky...19 II Ulkopuolisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomus hakemuksen liitteenä...21 II.2.4 Arviointikriteerit...21 II.3 Ohjelmakomitean ja Euroopan parlamentin kuuleminen...21 II.4 Avustuksen myöntäminen...22 II.5 Valintatulosten julkaiseminen...22 III LUKU Taloudelliset ja muut ehdot...23 III.1 Taloudelliset ehdot...23 III.1.1 Avustuksen määrä...23 III.1.2 Yhteisrahoitus...23 III.1.3 Päällekkäistä rahoitusta koskeva kielto...23 III.1.4 Tukikelpoisuusjakso ei takautuvuutta...24 III.1.5 Voiton tuottamista koskeva kielto...24 III.1.6 Vakuus...25 III.2 Avustuslajit...25 III.3 Miten avustus lasketaan...26 III.3.1 Talousarvioon perustuva rahoitus...26 III Tukikelpoiset kustannukset

3 III.3.2 Kiinteämääräinen avustus...30 III.4 Avustussopimus tai avustuspäätös...30 III.4.1 Avustussopimus...30 III.4.2 Avustuspäätös...30 III.4.3 Avustussopimuksesta ja avustuspäätöksestä johtuvat velvoitteet...31 III.4.4 Määräaikojen noudattaminen...31 III.5 Toiminnan toteuttamiseksi tehtävät julkiset hankinnat/alihankinta...31 III.6 Raportointivelvollisuus...31 III.7 Tilintarkastajan lausunto...32 III.8 Maksumenettelyt...32 III.9 Tarkastukset...33 III.10 Näkyvyys, julkisuus, tulosten levittäminen ja hyödyntäminen...34 III.10.1 Näkyvyys ja julkisuus...34 III.10.2 Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen...35 III.11 Tietoja jo rahoitetuista hankkeista ja järjestäjätahoista...35 III.12 Oikeusperusta...36 TOINEN OSA OHJELMALOHKOT...37 IV LUKU Yhteistyöhankkeet (lohko 1)...37 IV.1 Johdanto...37 IV.2 Hakemusten toimittaminen...38 IV.3 Erityiset tukikelpoisuusperusteet...38 IV.3.1 Monivuotiset yhteistyöhankkeet (lohko 1.1)...38 IV Valintakelpoiset hakijat...38 IV Tukikelpoiset hankkeet...38 IV.3.2 Yhteistyöhankkeet (lohko 1.2.1)...39 IV Valintakelpoiset hakijat...39 IV Tukikelpoiset hankkeet...39 IV.3.3 Kulttuuriyhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa (lohko 1.3)...39 IV Valintakelpoiset hakijat...39 IV Tukikelpoiset hankkeet...39 IV.4 Valintaperusteet...40 IV.5 Arviointikriteerit...41 IV.6 Rahoitusta koskevat ehdot...44 IV.7 Avustussopimuksen/avustuspäätöksen käyttö...44 IV.8 Maksumenettelyt...44 IV.8.1 Ennakkomaksu...44 IV.8.2 Loppumaksu...46 V LUKU Kirjallisuuden käännöshankkeet (lohko 1.2.2)...47 V.1 Johdanto...47 V.2 Hakemusten toimittaminen...47 V.3 Erityiset tukikelpoisuusperusteet...47 V.3.1. Valintakelpoiset hakijat...47 V.3.2 Tukikelpoiset hankkeet...47 V.3.3 Valintakelpoiset kielet...48 V.3.4 Hakemukseen liitettävät asiakirjat

4 V.4 Arviointikriteerit...49 V.5 Taloudelliset edellytykset...50 V.5.1 Kiinteämääräinen avustus...51 V.5.2 Kustannusarvioon perustuva rahoitus ainoastaan runouden kääntämiseen...52 V.6 Avustussopimus/avustuspäätös...53 V.7 Maksumenettelyt...53 V.7.1 Ennakkomaksu...53 V.7.2 Loppumaksu...53 VI LUKU Tuki kulttuurin alalla Euroopan laajuisesti toimiville organisaatioille (lohko 2)...54 VI.1 Johdanto...54 VI.1.1 Neljä ryhmää...54 a) Kulttuurilähettiläät...54 b) Kannatusverkostot...54 c) Festivaalit...54 d) Kulttuuriagendaa poliittisesti tukevat rakenteet...55 VI.1.2 Yksivuotinen ja monivuotinen tuki...57 VI.2 Hakemusten jättäminen...57 VI.3 Erityiset tukikelpoisuusperusteet...58 VI.3.1 Valintakelpoiset hakijat ja toimet...58 VI.4 Arviointikriteerit...60 Arvioidaan seuraavia tekijöitä:...65 Arvioidaan seuraavia tekijöitä:...66 Arvioidaan seuraavia tekijöitä:...66 VI.5 Taloudelliset edellytykset...66 VI.5.1 Talousarvion kasvun rajoittaminen edellisiin tilikausiin verrattuna...66 VI.5.2 Enimmäismäärät...67 VI.5.3 Toiminta-avustusten asteittainen vähentäminen (asteittaista alentamista koskeva sääntö)...68 VI.6 Avustuksen laskenta...68 VI.6.1 Kiinteämääräinen avustus...68 VI.6.2 Talousarvioon perustuva rahoitus...72 VI.7 Maksumenettelyt...72 VI.7.1 Ennakkomaksu...72 VI.7.2 Loppumaksu...72 VII LUKU Sanasto (avainsanat)...74 Kaikki tekstissä kursiivilla esitetyt termit ja avainsanat on selitetty sanastossa (luku VII) 4

5 ENSIMMÄINEN OSA: YLEISTÄ I LUKU Johdanto I.1 Taustaa Kulttuuri on Euroopan unionille (EU) suhteellisen uusi toiminta-ala, ainakin oikeudellisesta näkökulmasta: Euroopan unionin tämän alan toimien oikeudellinen perusta esitettiin vasta vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksessa 1. Toimilla pyritään edistämään ja tukemaan yhteistyötä Euroopan unionissa yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön korostamiseksi. Euroopan komissio (jäljempänä komissio ) edistää kulttuuria 2 kahdella tavalla: toimintalinjojen, lähinnä kulttuuripolitiikan 3 avulla, mutta myös sisällyttämällä kulttuurin ulottuvuus EU:n politiikan muihinkin aloihin, esimerkiksi kilpailu- tai teollisuuspolitiikkaan antamalla taloudellista tukea, ensisijaisesti Kulttuuri-ohjelmasta ( ) 4 (jäljempänä ohjelma ), mutta myös muiden toimien kuten aluepolitiikan 5 kautta. Nämä kaksi keinoa liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä ohjelman tarkoituksena on edistää kulttuuripolitiikan kehitystä ja yhteisiä kulttuuriarvoja, ja tavoitteena on vahvistaa Euroopan kansojen yhteistä kulttuuriperintöä. Tässä ohjelmaoppaassa keskitytään Kulttuuri-ohjelmaan; muut yhteisön toiminnan alueet jäävät ohjelmaoppaan ulkopuolelle. Ohjelmaopasta sovelletaan siitä päivästä alkaen, jona se julkaistaan 6 koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (jäljempänä "toimeenpanovirasto") verkkosivustolla 7. Englanninkielinen versio on alkuperäinen teksti. Komissio varaa itselleen oikeuden tehdä ohjelmaoppaaseen tarpeen mukaan muutoksia ottaen huomioon muun muassa komission työohjelman ja Euroopan unionin neuvoston kulttuurialan työsuunnitelman. Ajantasaistettu versio julkaistaan toimeenpanoviraston verkkosivustolla. 1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 151 artikla Kulttuuripolitiikan verkkosivut: 4 Perustettu vuosiksi tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1855/2006/EY, EUVL L 372, Ohjelmaopasta koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä EUVL C 141/27,

6 I.2 Ohjelmaoppaan tarkoitus Ohjelmaopas on tarkoitettu avuksi kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan hankkeilleen avustusta Kulttuuri-ohjelmasta ( ) tai jotka hakevat ohjelmasta rahoitustukea pysyvälle toiminnalleen. Ohjelmaopas auttaa ymmärtämään, mitkä ovat ohjelman tavoitteet ja ohjelmalohkot ja minkä tyyppisiä toimia ohjelmasta voidaan tukea. Ohjelmaoppaassa annetaan myös yksityiskohtaista tietoa hakuedellytyksistä ja siitä, minkä suuruisia avustuksia voidaan myöntää. Ohjelmaoppaassa selvitetään valintamenettelyä ja yleisiä sääntöjä, joita sovelletaan hakumenettelyssä hyväksyttäviin yhteisön avustuksia koskeviin hakemuksiin. Ohjelmaopas sisältää kaikki oleelliset ehdot Kulttuuri-ohjelmasta 8 myönnettävän rahoituksen hakemiseksi ja esittää siten kulttuurialan toimijoille kaikki erilaiset mahdollisuudet saada ohjelmasta rahoitusta vuoteen 2013 asti. Jatkuvuuden ja ennakoinnin mahdollistamiseksi oppaaseen sisältyy kalenteri, josta käyvät ilmi hakemusten toimittamisen ja arvioinnin määräajat ja joka on voimassa koko ohjelman loppuun saakka. Näin organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään Kulttuuri-ohjelman mukaisia toimia, voivat laatia suunnitelmansa tehokkaasti ja pitkäjänteisesti. Tässä oppaassa esitellään myös kaikki nykyisessä Kulttuuri-ohjelmassa käyttöön otetut yksinkertaistamistoimenpiteet. Oppaassa määritellään yksityiskohtaisesti ja selkeästi kaikki vaatimukset, jotka kunkin hanketyypin edellytetään täyttävän. Opas on kuitenkin voimassa vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät: - Komissio hyväksyy Kulttuuri-ohjelmaan liittyvän vuotuisen toimintasuunnitelman, kun se on toimitettu ohjelmakomiteaan. - Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto hyväksyvät Kulttuuri-ohjelman rahoituksen Euroopan unionin vuotuisen talousarvion yhteydessä. Ohjelmaoppaaseen on myös koottu yhteen ne ohjelman erityispiirteet, jotka ovat yhteisiä kaikille ohjelmalohkoille, mikä antaa paremman kuvan siitä, miten eri ohjelmalohkot liittyvät ohjelman yleisiin tavoitteisiin. Hakumenettelyn helpottamiseksi kaikki rahoituksen hakemiseen tarvittavat lomakkeet ja asiakirjat voi ladata ohjelmaoppaan kussakin luvussa mainitusta Internet-osoitteesta. Hakemusten paperiversiot on lähetettävä luvussa II.1 mainittuun postiosoitteeseen. Tulevaisuudessa hakemukset voi täyttää myös sähköisesti. 8 Tiettyjen tämän ohjelmaoppaan ulkopuolisten toimien tai tämän oppaan myöhempiin versioihin sisällytettävien toimien osalta voidaan julkaista poikkeuksellisesti erikseen yksi tai useampi ehdotuspyyntö. 6

7 I.3 Kulttuuri-ohjelman tavoitteet ja ohjelmalohkot I.3.1 Ohjelman tavoitteet Ohjelma on perustettu tukemaan eurooppalaisille yhteistä ja yhteiseen kulttuuriperintöön perustuvaa kulttuurialuetta kehittämällä ohjelmaan osallistuvien maiden 9 kulttuurialan toimijoiden välistä kulttuuriyhteistyötä, jolla edistetään Euroopan kansalaisuuden kehittymistä. Ohjelmalla on kolme erityistavoitetta: kulttuurialalla toimivien ihmisten kansalliset rajat ylittävän liikkuvuuden edistäminen taideteosten ja taide- ja kulttuurituotteiden kansalliset rajat ylittävän levityksen tukeminen kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistäminen. Ohjelman lähestymistapa on joustava ja monialainen, ja siinä keskitytään kulttuurialan toimijoiden ohjelman suunnitteluvaiheen julkisen kuulemisen aikana ilmaisemiin tarpeisiin. Ohjelmasta rahoitettavat toimet kuuluvat kolmeen pääluokkaan, jotka vastaavat ohjelmalohkoja. Ne esitellään oppaan toisessa osassa, jossa luetellaan kriteerit ja hakuvaatimukset. Alla esitellään lyhyesti kukin ohjelmalohko. I.3.2 Ohjelmalohkot Kulttuurihankkeiden tuki (lohko 1) Ohjelmasta myönnetään tukea kulttuuriorganisaatioiden hankkeille, joissa toteutuu kansalliset rajat ylittävä kulttuurin ja taiteen alan yhteistyö. Lohkon tarkoitus on edistää eri maiden organisaatioiden, kuten teattereiden, museoiden, ammatillisten järjestöjen, tutkimuskeskusten, yliopistojen, kulttuuri-instituuttien ja viranomaisten osallistumista ohjelmaan ja tukea näitä yhteistyössä, joka laajentaa kulttuurista ja taiteellista vaikutusta yli rajojen. Lohko on jaettu neljään ryhmään, jotka on kuvattu tarkemmin alla. Lohko 1.1: Monivuotiset yhteistyöhankkeet (kestoltaan vähintään 36 ja korkeintaan 60 kuukautta) Ensimmäisessä ryhmässä tuetaan monivuotisia, kansalliset rajat ylittäviä kulttuuriyhteistyöhankkeita, joissa on mukana vähintään kuusi kulttuuriorganisaatiota 9 Ks. luettelo tukikelpoisista maista kohdassa II

8 vähintään kuudesta ohjelmaan osallistuvasta maasta. Organisaatiot voivat toimia joko samalla tai eri aloilla, ja niiden yhteistyöhankkeen keston tulee olla 3 5 vuoden mittainen. Yhteisön tuki näille hankkeille voi olla euroa vuodessa, mutta kuitenkin enintään 50 prosenttia hankkeen kaikista tukikelpoisista kustannuksista. Tuen tarkoitus on vahvistaa tai laajentaa hankkeen maantieteellistä ulottuvuutta, ja auttaa jatkamaan toimintaa rahoituskauden jälkeenkin. Lohko 1.2.1: Yhteistyöhankkeet (kestoltaan korkeintaan 24 kuukautta) Toiseen ryhmään kuuluvat korkeintaan kaksi vuotta kestävät hankkeet, joissa on mukana vähintään kolme kulttuuriorganisaatiota vähintään kolmesta ohjelmaan osallistuvasta eri maasta. Organisaatiot voivat toimia samalla tai eri aloilla. Tässä ryhmässä tuetaan erityisesti hankkeita, joilla pyritään löytämään keinoja pitkäkestoisen yhteistyön luomiseen. Yhteisön tuki on vähintään euroa ja enintään euroa koko hankekaudelle, mutta enintään 50 prosenttia hankkeen kaikista tukikelpoisista kustannuksista. Lohko 1.2.2: Kirjallisuuden käännöshankkeet (kestoltaan korkeintaan 24 kuukautta) Kolmannessa ryhmässä tuetaan kirjallisuuden käännöshankkeita. EU:n kirjallisuuden käännöstuki on tarkoitettu laajentamaan tietämystä Euroopan kansojen kirjallisuudesta ja kirjallisesta perinnöstä tukemalla kaunokirjallisten teosten saatavuutta eri maissa. Kustantamoille voidaan myöntää tukea jollakin Euroopan kielellä kirjoitettujen kaunokirjallisten teosten kääntämiseen ja julkaisemiseen toisella Euroopan kielellä. Yhteisön tuki voi olla euroa koko käännöshankkeelle, mutta enintään 50 prosenttia hankkeen kaikista tukikelpoisista kustannuksista. Lohko 1.3: Yhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa (kestoltaan korkeintaan 24 kuukautta) Neljännessä ryhmässä tuetaan kulttuuriyhteistyöhankkeita, joilla pyritään lisäämään kulttuurivaihtoa ohjelmaan kuuluvien maiden ja sellaisten kolmansien maiden välillä, jotka ovat tehneet yhteistoiminta- tai yhteistyösopimuksia EU:n kanssa, edellyttäen, että näihin sopimuksiin sisältyy kulttuuritoimintatavoitteita. Joka vuosi yksi tai useampi kolmas maa valitaan kyseisen vuoden maaksi. Kunakin vuonna valitut maat ovat nähtävissä toimeenpanoviraston verkkosivustolla viimeistään neljä kuukautta ennen luvussa I.8 mainittua hakemusten määräaikaa. Hankkeessa on oltava konkreettinen kansainvälisen yhteistyön ulottuvuus. Yhteistyöhankkeissa on oltava mukana vähintään kolme kulttuuriorganisaatiota vähintään kolmesta ohjelmaan osallistuvasta maasta, ja siinä on tehtävä kulttuuriyhteistyötä vähintään yhden valitun kolmannen maan organisaation kanssa ja/tai siinä on toteutettava kulttuuritoimia valitussa kolmannessa maassa. Euroopan unionin tuki voi olla euroa koko hankekaudelle, mutta enintään 50 prosenttia hankkeen kaikista tukikelpoisista kustannuksista. 8

9 Lohko 2: Kulttuurin alalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tuki Kulttuuriorganisaatiot, jotka toimivat tai haluavat toimia Euroopan laajuisesti kulttuurin alalla, voivat saada tukea toimintakustannuksiinsa. Tässä lohkossa myönnetään tukea toimintakustannuksiin, joita näille edunsaajaorganisaatioille aiheutuu toimintasuunnitelmansa toteuttamisesta. Tämä avustus on luonteeltaan perustavasti erilainen kuin ne avustukset, joita ohjelman muissa lohkoissa myönnetään. Yksityiskohtaisempi kuvaus toimintakustannuksia varten annettavasta tuesta ja hankeavustuksista on luvussa III.2. Tämän lohkon tukikelpoiset hakijat jakautuvat neljään ryhmään (yksityiskohtaisempi kuvaus kustakin luokasta esitellään luvussa VI): a) kulttuurilähettiläät b) kannatusverkostot c) festivaalit d) kulttuuriagendaa poliittisesti tukevat rakenteet, jotka jaetaan edelleen kahteen alaryhmään: i) säännöllisen vuoropuhelun foorumit ii) kulttuuripolitiikan analyysin ryhmittymät Tuen määrä riippuu toimintakategoriasta ja vaihtelee :n ja euron välillä. EU:n tuki on kuitenkin enintään 80 prosenttia kaikista tukikelpoisista kustannuksista tai ehdotettuun toimintaan liittyvistä arvioiduista kustannuksista (katso enimmäismäärät luvussa VI.7.2). Lohko 3: Analysoinnin, tiedonkeruun ja -levityksen tukeminen sekä sellaisten toimien tukeminen, jotka maksimoivat hankkeiden vaikutuksen eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön ja Euroopan kulttuuripolitiikan kehittämisen alalla Euroopan unioni vastaa kulttuurialan kvantitatiivisten tietojen suureen tarpeeseen myöntämällä tukea sellaista analyysi- ja levitystoimintaa varten, jolla edistetään tiedonkeruuta ja tulosten selvitystyötä. Näitä tuloksia arvioidaan ohjelman tavoitteiden valossa. Lisäksi on tarpeen levittää tietoa Kulttuuri-ohjelmasta taiteilijoille ja kulttuuriorganisaatioille paikallistasolla. Tätä tarkoitusta varten myönnetään rahoitusta kaikkien ohjelmaan osallistuvien maiden kulttuurin yhteyspisteille 10. Ohjelmasta tuetaan myös eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön ja Euroopan kulttuuripolitiikan kehittämisen tutkimus- ja analysointityötä. Tuen tarkoituksena on lisätä tiedon määrää ja laatua, jotta saadaan vertailukelpoista tietoa ja voidaan analysoida Euroopan tasolla tehtävää kulttuuriyhteistyötä, erityisesti siltä osin kun on kyse luovien taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden liikkuvuudesta, taideteosten ja taide- ja kulttuurituotteiden levityksestä sekä kulttuurienvälisestä vuoropuhelusta. Ohjelmasta tuetaan myös tiedonkeruuta ja -levitystä sekä toimia, joiden tarkoituksena on maksimoida hankkeiden vaikutus. Sillä edistetään kokemustenvaihtoa ja hyviä 10 Ks. lisätietoa luvusta I

10 käytäntöjä ja levitetään tietoa ohjelmasta sekä rajat ylittävästä eurooppalaisesta kulttuuriyhteistyöstä sen laajassa merkityksessä. I.4 Yhteydet Euroopan eri teemavuosiin Ohjelmalla pyritään myös luomaan yhteyksiä Euroopan eri teemavuosiin liittyviin toimiin : Kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi (kulttuurienvälinen vuoropuhelu on yksi ohjelman erityistavoitteista) 2009: Luovuuden ja innovaation teemavuosi 2010: Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastainen teemavuosi I.5 Ohjelman hallinnointi I.5.1 Euroopan komissio Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto (DG EAC) vastaa ohjelmasta ja hallinnoi suoraan joitain sen toimia. Valtaosan toimista kuitenkin toteuttaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto 11, jonka toimipaikka on myös Brysselissä (Belgiassa). Toimeenpanovirasto toimii komission valvonnassa. Komissio hallinnoi suoraan jäljempänä mainittuja toimia, joista neljä ensimmäistä kuuluu ohjelmalohkoon 1.3 ja viimeinen ohjelmalohkoon 3.3. Nämä toimet eivät sisälly tähän oppaaseen. Niitä koskevat erityiset ohjeet ovat saatavana komission verkkosivustolla (ks. alaviite kunkin toimen yhteydessä): Euroopan kulttuuripääkaupungeille myönnettävä tuki 12 eurooppalaiset kulttuurialan palkinnot 13 kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tukeminen 14 erityistoimet 15 tiedonkeruun ja -levityksen sekä hankkeiden vaikutuksen maksimoimisen tukeminen kulttuuriyhteistyön alalla 16 (lohko 3.3). I.5.2 Toimeenpanovirasto Kaikki muut alla luetellut ohjelman toimet toteuttaa toimeenpanovirasto. Kahta viimeistä lukuun ottamatta niihin sovelletaan tätä ohjelmaopasta: 11 Komission päätös, tehty , valtuuksien myöntämisestä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle yhteisön koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan ohjelmien toteuttamiseen liittyvien tehtävien suorittamiseksi, mukaan lukien erityisesti yhteisön talousarvioon N:o C(2007) 1842 otettujen määrärahojen toteuttaminen, sellaisena kuin se on muutettuna

11 monivuotiset yhteistyöhankkeet (lohko 1.1 ks. lisätietoa IV luvusta) yhteistyöhankkeet (lohko ks. lisätietoa IV luvusta) kirjallisuuden käännöshankkeet (lohko ks. lisätietoa V luvusta) kulttuuriyhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa (lohko 1.3 ks. lisätietoa IV luvusta) kulttuurin alalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tuki (lohko 2) (ks. lisätietoa VI luvusta) kulttuurin yhteyspisteiden tuki (lohko 3.1) kulttuuriyhteistyön analyysityön tukeminen (lohko 3.2). I.5.3 Kulttuurin yhteyspisteet Koska Kulttuuri-ohjelma toteutetaan keskitetysti, on tärkeää, että kansallisella tasolla annetaan tietoa ja opastusta ohjelmasta kiinnostuneille hakijoille. Tällä ohjelmaoppaalla on tarkoitus vastata yleisiin tietotarpeisiin, minkä lisäksi kaikkiin ohjelmaan osallistuviin maihin on perustettu kulttuurin yhteyspisteitä, joiden tehtävänä on antaa ohjelmasta kiinnostuneille hakijoille tarvittavaa tietoa ohjelman toiminnasta ja konkreettista apua hakemusten laadinnassa. Kulttuurin yhteyspisteet tekevät ohjelmaa tunnetuksi ja helpottavat siihen osallistumista varmistamalla, että sen toteutusta, toimia ja rahoitusmahdollisuuksia koskevia käytännön tietoja levitetään kohdennetusti ja tehokkaasti ruohonjuuritasolla. Kulttuurin yhteyspisteet saavat yhteisrahoitusta sekä Kulttuuri-ohjelmasta että kultakin ohjelmaan osallistuvalta maalta, ja ne auttavat hankevastaavia tiedonlevityksessä. Luettelo yhteyspisteistä on saatavana osoitteessa I.6 Talousarvio Ohjelman kokonaisbudjetti on 400 miljoonaa euroa 17 vuosille Vuotuiset määrärahat, joihin sisältyvät myös ohjelmaoppaan ulkopuoliset toimet, voivat vaihdella 43 miljoonasta eurosta noin 58 miljoonaan euroon eri vuosina. Ohjelmakomitea hyväksyy komission esityksestä vuotuisen ohjelmalohkojen mukaan eritellyn (jäljempänä esitettyjen arvioiden mukaisen) talousarvion. Koko ohjelmajakson aikana lohkolle 1 on tarkoitus myöntää 77 prosenttia, lohkolle 2 10 prosenttia ja lohkolle 3 noin 5 prosenttia kokonaisbudjetista. Lopuilla määrärahoilla katetaan ohjelman yleiset, hallinnolliset ja tekniset kustannukset. 17 Talousarviossa ovat myös Euroopan unioniin kuulumattomat tukikelpoiset maat. 11

12 Avustusten myöntämisen ehtona on, että budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuotuisen talousarvion tässä oppaassa mainittujen eri ohjelmalohkojen osalta. Vuotuinen budjettierittely julkaistaan toimeenpanoviraston verkkosivustolla sen hyväksymisen jälkeen. 12

13 I.7 Kalenteri Hakemusten määräajat kattavat koko ohjelmakauden. Ne ovat seuraavat: Toimi Määräaika Valintatuloks et julkaistaan viimeistään Lohko 1.1 Monivuotiset yhteistyöhankkeet Lohko Yhteistyöhankkeet Lohko Kirjallisuuden käännöshankkeet Lohko 1.3 Kulttuuriyhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa* *ohjelmaan valitut kolmannet maat julkaistaan joka vuosi toimeenpanoviraston verkkosivustolla Lohko 2 Kulttuurin alalla Euroopan laajuisesti toimiville organisaatioille myönnettävä vuosittainen toiminta-avustus: a) kulttuurilähettiläät b) kannatusverkostot c) festivaalit d) kulttuuriagendaa poliittisesti tukevat rakenteet Lohko 2 Kulttuurin alalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden kumppanuutta koskeva puitesopimus (3 vuotta) a) kulttuurilähettiläät b) tukiverkot c) festivaalit d) kulttuuriagendaa poliittisesti tukevat rakenteet 1. lokakuuta vuonna n 1. lokakuuta vuonna n 1. helmikuuta vuonna n 1. toukokuuta vuonna n 1. marras -kuuta vuonna n 1. marras -kuuta maaliskuuta vuonna n maaliskuuta vuonna n heinäkuuta vuonna n 30. syyskuuta vuonna n 31. maaliskuuta vuonna n maaliskuuta 2011 Alkamispäivä 1. toukokuuta vuonna n+1 ja 30. huhtikuuta vuonna n+2 välisenä aikana 1. toukokuuta vuonna n+1 ja 30. huhtikuuta vuonna n+2 välisenä aikana 1. syyskuuta vuonna n ja 31. elokuuta vuonna n+1 välisenä aikana 1. marraskuuta vuonna n ja 31. lokakuuta vuonna n+1 välisenä aikana varainhoitovuosi n+1 varainhoitovuosi 2011 Kesto Vähintään 36 kuukautta ja enintään 60 kuukautta enintään 24 kuukautta enintään 24 kuukautta enintään 24 kuukautta varainhoitovuosi varainhoitovuod et

14 Määräaikaa ei pidennetä, jos määräpäivä osuu viikonloppuun tai yleiseen vapaapäivään hakijan maassa, vaan hakijoiden on otettava tämä huomioon suunnitellessaan hakemuksen jättämistä. Hakemuksen jättämisen määräajan ja valintatulosten julkaisemisen välillä toteutetaan seuraavat menettelyt: - Hakemusten arviointi ja valinta - Vain lohkon 1.1 osalta: valinnan tulosten suhteen kuullaan ohjelmaan osallistuvien maiden edustajia ohjelmakomiteassa sekä Euroopan parlamenttia; tämä kestää vähintään kuusi viikkoa. Vasta näiden menettelyjen jälkeen hakijoille voidaan tiedottaa valinnan tuloksista (ks. II.5 luku). 14

15 II LUKU Haku- ja valintamenettely II.1 Hakemusten toimittaminen Hakemukset on toimitettava viimeistään kunkin ohjelmalohkon määräpäivänä (katso kalenteri luvussa I.8) käyttämällä virallista hakulomaketta, jonka voi ladata toimeenpanoviraston verkkosivustolta. 18 Hakemuksia ei palauteta valintamenettelyn päätyttyä. Hakemukset on lähetettävä postitse (postileiman päivämäärä), pikalähettipalvelun välityksellä (lähettipalvelun vastaanottokuitin päivämäärä) tai hakijan henkilökohtaisesti toimittamana viimeistään määräpäivänä kello Hakijan toimittaessa hakemuksensa henkilökohtaisesti hänellä on oltava todisteena vastaanottokuitti, jonka on allekirjoittanut ja päivännyt lähetyksen vastaanottaneen pääpostiosaston virkailija. Postiosasto on auki maanantaista torstaihin klo ja perjantaisin klo ; postiosasto on suljettu lauantaisin, sunnuntaisin ja komission loma-aikoina 19. Asiakirjoihin ei voida tehdä muutoksia hakemuksen viimeisen toimittamispäivän jälkeen. Jos joitain näkökohtia on kuitenkin selvennettävä, toimeenpanovirasto voi ottaa hakijaan yhteyttä tätä tarkoitusta varten. Hakemukset on lähetettävä (tai toimitettava henkilökohtaisesti) seuraavaan osoitteeseen: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Culture Programme ( ) Programme Strand [tässä ilmoitetaan sen ohjelmalohkon nimi ja numero, jota hakemus koskee ] Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/13) B 1140 Brussels Belgium II.2 Valintamenettely Euroopan unionin avustusten myöntämisessä noudatetaan avoimuuden, tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita. Valintamenettelyn avoimuuden varmistamiseksi käytetään tiettyjä perusteita (tukikelpoisuus-, hylkäämis-, valintaperusteet sekä arviointikriteerit). Valintamenettelyn aikana ei anneta tietoa yksittäisten hakemusten tuloksesta. 18 Kutakin lohkoa koskevat linkit esitetään ohjelmaoppaan toisessa osassa tammikuuta uudenvuodenpäivä, 2. tammikuuta uudenvuodenpäivän jälkeinen päivä, pääsiäismaanantai, 1. toukokuuta vappu, 9. toukokuuta Eurooppa-päivä, helatorstai, helluntain jälkeinen maanantai, 21. heinäkuuta Belgian kansallispäivä, 15. elokuuta Neitsyt Marian taivaaseenastumisen päivä, 1. marraskuuta pyhäinpäivä, 24. joulukuuta jouluaatto, 25. joulukuuta joulupäivä, 31. joulukuuta uudenvuodenaatto. 15

16 Hakemukset arvioidaan yleisessä menettelyssä, joka muodostuu alla kuvatuista vaiheista. II.2.1 Kaikille toimeenpanoviraston hallinnoimille ohjelmalohkoille yhteiset valintakelpoisuusperusteet Hakemukset arvioidaan ensin sen varmistamiseksi, että ne täyttävät kaikilta osin ohjelman kaikille lohkoille yhteiset valintakelpoisuusperusteet sekä kuhunkin ohjelmalohkoon sovellettavat erityiset valintakelpoisuusperusteet. Seuraavassa esitetään kaikille ohjelmalohkoille yhteiset valintakelpoisuusperusteet. Luettelo kuhunkin ohjelmalohkoon sovellettavista erityisistä valintakelpoisuusperusteista on asianomaisessa luvussa. II Ohjelman osallistuvat maat Hakijat ovat valintakelpoisia, jos niillä on rekisteröity toimipaikka jossain ohjelmassa mukana olevassa maassa. Ohjelmassa olevat maat ovat Euroopan unionin jäsenvaltiot 20, ETA-maat 21 (Islanti, Liechtenstein, Norja), Euroopan unionin jäsenehdokasvaltiot (Kroatia, Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia) sekä Serbia. Länsi-Balkanin valtiot (Albania, Bosnia ja Hertsegovina sekä Montenegro) saattavat tulevaisuudessa voida osallistua ohjelmaan, jos ne allekirjoittavat kunkin maan osallistumisehtoja koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan 22. Kaikki ne maat, joita ei ole mainittu edellä ohjelmaan osallistuvien maiden luettelossa, ovat kolmansia maita. II Valintakelpoiset ehdokkaat Ohjelmaan voivat osallistua kulttuurialan organisaatiot ja yritykset audiovisuaalialaa lukuun ottamatta sikäli kuin ne harjoittavat kulttuuritoimintaa voittoa tavoittelematta. Organisaatiot ja yritykset, jotka toimivat pääasiassa audiovisuaalialalla, eivät ole valintakelpoisia. II Muut valintaperusteet Hakemus on valintakelpoinen, jos: 20 Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Irlanti, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Slovakia, Slovenia, Saksa, Suomi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. 21 Euroopan talousalue. 22 Lisätietoa kolmansia maita koskevasta kehityksestä julkaistaan toimeenpanoviraston verkkosivustolla: 16

17 se on lähetetty luvussa I.8 esitetyssä kalenterissa ilmoitettuun hakemusten määräaikaan mennessä (postileiman päiväys tai postipalvelun leima); faksilla tai sähköpostitse lähetettyjä ehdotuksia ei hyväksytä se on laadittu jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä 23 Huom. Arviointimenettelyn nopeuttamiseksi (itse arviointiin kuitenkaan millään tavoin vaikuttamatta) on suositeltavaa, että hakemukset laaditaan jollakin komission kolmesta työkielestä (englanti, ranska tai saksa). hakemus tehdään viralliselle hakulomakkeelle, joka on täytetty asianmukaisesti ja allekirjoitettu vaatimusten mukaisesti (sen henkilön alkuperäiset allekirjoitukset, jolla on valtuudet tehdä oikeudellisia sitoumuksia hakijaorganisaation puolesta); käsin kirjoitettuja hakemuksia ei hyväksytä hakemuksessa on virallinen saatekirje, alkuperäinen hakulomake, kaikki hakulomakkeen liitteet ja muut vaaditut liiteasiakirjat; epätäydellisiä hakemuksia, jotka eivät täytä vaatimuksia (esim. alkuperäiset asiakirjat puuttuvat) hakemuksen jättämisen määräaikaan mennessä, ei hyväksytä. Jos jokin edellä esitetyistä perusteista ei täyty ehdotusten jättämisen määräaikaan mennessä, hakemuksen ei katsota olevan valintakelpoinen, ja se suljetaan valintamenettelyn ulkopuolelle. Toimeenpanovirasto varaa itselleen oikeuden hylätä epätäydelliset hakemukset. II Oikeudellinen asema Hakijoiden on osoitettava, että niiden oikeudellinen asema täyttää tukikelpoisuusperusteen, ja toimitettava hakulomakkeen ohessa seuraavat asiakirjat: Julkisoikeudelliset oikeushenkilöt oikeushenkilölomake* on täytetty asianmukaisesti ja allekirjoitettu jäljennös virallisesta asiakirjasta, kuten oikeudellisesta asiakirjasta, asetuksesta tai päätöksestä, joka todistaa julkisoikeudellisen oikeushenkilön olevan olemassa

18 Yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt oikeushenkilölomake* on täytetty asianmukaisesti ja allekirjoitettu 24 kopio virallisesta asiakirjasta, kuten virallisesta lehdestä tai kaupparekisteristä, joka todistaa yksityisoikeudellisen oikeushenkilön olevan olemassa, (asiakirjasta on käytävä ilmi yksityisoikeudellisen oikeushenkilön nimi, osoite ja rekisterinumero) kopio arvonlisäverovelvollisuustodistuksesta (jos kyseisessä maassa kaupparekisterinumero ja alv-tunnus ovat samat, vaaditaan vain toinen näistä asiakirjoista) yhtiöjärjestys (perustamissäännöt) * Oikeushenkilölomakkeet ovat ladattavissa seuraavasta osoitteesta: II.2.2 Hylkäämisperusteet Hakijan on vakuutettava, ettei sillä ole sellaista tilannetta, jota tarkoitetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 25 (jäljempänä varainhoitoasetus ) 93 artiklan 1 kohdassa, 94 artiklassa ja 96 artiklan 2 kohdan a alakohdassa. Nämä tilanteet ovat seuraavat: Ohjelmaan ei saa osallistua hakija, joka: on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikkomuksesta lainvoimaisella tuomiolla on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen 24 Hakijan ei tarvitse ilmoittaa alv-tunnusta, jos se ei ole alv-rekisterissä. 25 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, sellaisena kuin se on muutettuna. 18

19 on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen maassa, johon se on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen maassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa yhteisön taloudellisia etuja on saanut varainhoitoasetuksen 96 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen. Taloudellista tukea ei voida myöntää hakijalle, joka avustuksen myöntämismenettelyn yhteydessä: on eturistiriidassa on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tietoja, joita hankintaviranomainen vaatii myöntämismenettelyyn osallistumisen ehdoksi, tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja on suljettu pois tästä myöntämismenettelystä varainhoitoasetuksen 93 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun tilanteen takia on määrätty seuraamukseen, jonka nojalla hakija on suljettu pois talousarviosta rahoitettavista sopimuksista ja avustuksista korkeintaan kymmeneksi vuodeksi. Varainhoitoasetuksen artiklan mukaisia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia voidaan määrätä hakijalle, joka on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen tai jonka on aiempaan hankintamenettelyyn osallistuessaan todettu rikkoneen vakavasti sopimusvelvoitteitaan. Allekirjoittamalla hakemuksen hakijat vakuuttavat, etteivät ne ole varainhoitoasetuksen 93 artiklan 1 kohdassa, 94 artiklassa ja 96 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa. II.2.3 Valintaperusteet II Toiminnallinen ja taloudellinen suorituskyky Hakemuksille, jotka valintakelpoisuus- ja hylkäämisperusteiden puolesta voidaan hyväksyä, tehdään perusteellinen arviointi hakijaorganisaatioiden toiminnallisen ja taloudellisen suorituskyvyn pohjalta. Tässä arvioinnissa selvitetään - onko hakijaorganisaatiolla riittävä ammatillinen pätevyys ja valmiudet toteuttaa ehdotettu toiminta (toiminnallinen suorituskyky). 19

20 Tätä tarkoitusta varten hakijoiden on toimitettava: toimintakertomus kahdelta edelliseltä vuodelta (noin kymmenen sivua toimintakertomusta kohden) 26 ; ansioluettelo kunkin organisaation henkilöltä / henkilöiltä, jo(t)ka vastaa(vat) sen toimen koordinoinnista, jolle avustusta haetaan (korkeintaan neljä sivua ansioluetteloa kohden). - onko hakijaorganisaatioilla kestävät ja riittävät rahoituslähteet, jotta se kykenee jatkamaan ehdotettuja toimia hankkeen koko keston ajan tai avustetun tilikauden ajan ja osallistumaan sen rahoitukseen (taloudellinen suorituskyky). Tätä tarkoitusta varten hakijoiden on toimitettava asianmukaisesti täytetty tilitietolomake, joka on pankin vahvistama (vaatimuksena alkuperäiset allekirjoitukset) Asiakirja voidaan ladata osoitteesta: taloudellista toimintakykyä koskeva lomake asianomaista maata varten Asiakirja voidaan ladata seuraavasta osoitteesta: jos haettu avustussumma on euroa tai enemmän, tuloslaskelma ja tase viimeksi päättyneeltä tilikaudelta (korkeintaan 18 kuukautta vanhat) Kahta viimeistä vaatimusta ei sovelleta seuraaviin: julkiset organisaatiot ja julkisoikeudelliset kansainväliset organisaatiot, jotka on perustettu hallitusten välisillä sopimuksilla, ja tällaisten organisaatioiden perustamat asiantuntijavirastot. 26 Virallinen toimintakertomus on riittävä. Arvioinnin nopeuttamiseksi hakijoiden on suositeltavaa liittää mukaan toimintakertomuksesta tiivistelmä englanniksi, ranskaksi tai saksaksi, jos toimintakertomus on laadittu jollain muulla Euroopan unionin virallisella kielellä. 20

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

marraskuu 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

marraskuu 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSIO OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) marraskuu 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013)

OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSIO OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE

Tarjouspyyntö n:o MARKT/2003/[viitenro]/B: Arviointi ja vaikutusten arviointi sisämarkkinoiden alalla HAKEMUSKAAVAKE HAKEMUSKAAVAKE Arvoisa vastaanottaja Oheisena on tarjous, jonka [tarjoajan nimi] on lähettänyt vastauksena kiinnostuksenilmaisupyyntöön MARKT/2003/10/B arvioinnin ja vaikutusten arvioinnin alalla. Tarjouksen

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

JOHDANTO. tuodaan Eurooppa lähemmäksi kansalaisia edistämällä eurooppalaisia arvoja ja saavutuksia vaalien samalla Euroopan menneisyyden muistoa;

JOHDANTO. tuodaan Eurooppa lähemmäksi kansalaisia edistämällä eurooppalaisia arvoja ja saavutuksia vaalien samalla Euroopan menneisyyden muistoa; 15.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 340/21 Ehdotuspyyntö 2010 Aktiivisten kansalaisten Eurooppa -ohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: Aktiivisten kansalaisten Eurooppa, Aktiivinen eurooppalainen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA HAKUOPAS 2004 KONFERENSSIT JA SEMINAARIT 1. Mikä on aihekohtainen konferenssi ja mikä on koulutusseminaari? 2. Kuka voi järjestää konferensseja ja seminaareja? 3. Kuka voi jättää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin ohjelma kulttuurialan organisaatioille

Euroopan unionin ohjelma kulttuurialan organisaatioille Kulttuuri Euroopan unionin ohjelma kulttuurialan organisaatioille Tanssi musiikki performanssitaide teatteri ooppera ympäristötaide taideteollisuus muotoilu yhteisötaide lastenkulttu EU:n Kulttuuri-ohjelma

Lisätiedot

Kiinnostuksenilmaisupyyntö MARKT/2006/02/H: Rahoituspalveluja koskevien kysymysten tarkastelu käyttäjän näkökulmasta HAKULOMAKE

Kiinnostuksenilmaisupyyntö MARKT/2006/02/H: Rahoituspalveluja koskevien kysymysten tarkastelu käyttäjän näkökulmasta HAKULOMAKE HAKULOMAKE Arvoisa vastaanottaja Oheisena on hakemus, jonka [hakijan nimi] esittää vastauksena kiinnostuksenilmaisupyyntöön MARKT/2006/02/H aiheesta Rahoituspalveluja koskevien kysymysten tarkastelu käyttäjän

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI C 177/32 Euroopan unionin virallinen lehti 20.6.2012 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN PARLAMENTTI Ehdotuspyyntö IX-2013/01 Avustukset Euroopan tason poliittisille puolueille (2012/C 177/06)

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Ehdotuspyyntö IX-2013/02 Avustukset Euroopan tason poliittisille säätiöille (2012/C 177/07)

Ehdotuspyyntö IX-2013/02 Avustukset Euroopan tason poliittisille säätiöille (2012/C 177/07) 20.6.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 177/37 Ehdotuspyyntö IX-2013/02 Avustukset Euroopan tason poliittisille säätiöille (2012/C 177/07) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto

KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto KUULEMINEN YRITYSTEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISESTÄ TOISEEN EU-VALTIOON Euroopan komissio, sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Johdanto Taustaa: Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen

Lisätiedot

LUOVA EUROOPPA (2014 2020) Kulttuuri-alaohjelma. Ehdotuspyyntö

LUOVA EUROOPPA (2014 2020) Kulttuuri-alaohjelma. Ehdotuspyyntö LUOVA EUROOPPA (2014 2020) Kulttuuri-alaohjelma Ehdotuspyyntö EACEA 47/2014 : Eurooppalaiset foorumit Kulttuuri-alaohjelman seuraavien hankekokonaisuuksien toteuttaminen: eurooppalaiset foorumit Johdanto

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 3.7.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 151/25 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö Kulttuuriohjelma (2007-2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 Hankintailmoitus Sellaisen käyttöoikeusurakan saajan, joka ei ole hankintaviranomainen, tekemät hankintasopimukset Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Julkisen käyttöoikeusurakan saaja I.1) Nimi, osoite ja

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt

Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Yhdenmiehen rajavastuu-/osakeyhtiöt Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosaston järjestämä kuuleminen Alkuhuomautus: Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto on laatinut tämän kyselyn

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251118-2010:text:fi:html FI-Tampere: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 163-251118 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

ERILLINEN HANKEAVUSTUSSOPIMUS [N:O]

ERILLINEN HANKEAVUSTUSSOPIMUS [N:O] EUROOPAN KOMISSIO VIESTINNÄN PÄÄOSASTO EDUSTUSTOT Temaattinen tuki ERILLINEN HANKEAVUSTUSSOPIMUS [N:O] PERUSTUU PUITESOPIMUKSEEN [N:O] Tämän erityissopimuksen, jäljempänä sopimus, sopimuspuolia ovat Euroopan

Lisätiedot

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 26.10.2012 LAUSUNTO VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) budjettivaliokunnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot