Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2012 www.poyry.com 2012"

Transkriptio

1

2 02 Vuosi 2012 lyhyesti 04 Liiketoimintaryhmät 06 Toimitusjohtajalta Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 14 Laaja tuloslaskelma 14 Rahavirtalaskelma 15 Tase 16 Laskelma oman pääoman muutoksista 17 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 40 Tunnusluvut 44 Osakkeet ja osakkeenomistajat 48 Emoyhtiön tilinpäätös 52 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 53 Tilintarkastuskertomus 54 Sijoittajatietoa 55 Vuosikooste 2012

3 Pöyry 2012 Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä toimialojamme ovat voimantuotanto, -siirto ja -jakelu, metsäteollisuus, kemian- ja biojalostus-, metalli- ja kaivosteollisuus-, liikenne-, vesi- ja kiinteistöalat. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2012 oli 775 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V). TALOUDELLISET TAVOITTEET TOTEUTUNUT 2012 Liikevaihto Konsernin liikevoittomarginaali, % Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) Osakekohtaisen tuloksen kasvu milj. euroa vuoden 2017 loppuun mennessä 8 9 % vuoden 2017 loppuun mennessä 775 miljoonaa euroa 0,9 %, ennen uudell. järj. kuluja Liikevoitto laski kaikissa liiketoimintaryhmissä. 20 % tai enemmän -5,0 % Korkeat uudelleenjärjestelykulut rasittivat kannattavuustunnuslukuja 15 % tai enemmän n.a. Vuoden 2012 osakekohtainen tulos oli -0,41 (0,13) euroa. Velkaantumisaste, % alle 50 % 51,3 % Osinkosuhde 50 % tai enemmän Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 ei makseta osinkoa. 1

4 Vuosi 2012 lyhyesti Tilinpäätös 2012 Haastavan vuoden 2012 jälkeen painopiste kotimarkkinoihin Markkinatilanne pysyi haastavana vuonna Tämän ja mittavien uudelleenjärjestelykulujen vuoksi Pöyryn tulos oli pettymys. Pitkän aikavälin kannattavuuden vahvistamiseksi Pöyry keskittyy entistä enemmän kotimarkkinoihin ja tavoittelee merkittäviä kustannussäästöjä heikosti kannattaviin yksiköihin kohdistettavilla toimilla sekä virtaviivaistamalla hallinnollisia prosesseja. Vuoden 2012 avainluvut Konsernin tilauskanta oli 547,7 miljoonaa euroa (694,4). Liikevaihto laski 2,7 prosenttia 775,0 miljoonaan euroon (796,1). Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 7,1 miljoonaa euroa (30,4) eli 0,9 prosenttia (3,8) liikevaihdosta. Uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä 25,0 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli -17,9 miljoonaa euroa (20,0) eli -2,3 prosenttia liikevaihdosta (2,5). Osakekohtainen tulos oli -0,41 euroa (0,13). Pöyry Oyj:n hallitus ehdottaa pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 ei makseta osinkoa (0,20). Vuoden 2013 näkymät Konsernin liikevaihdon odotetaan vuonna 2013 kasvavan vuoteen 2012 verrattuna ja vuoden 2013 liikevoiton odotetaan kasvavan verrattuna vuoden 2012 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja. Helmikuussa 2013 tarkennetut strategiset painopisteet: 1 Vuonna 2012 johtamisrakennetta yksinkertaistettiin poistamalla liiketoiminta-aluetaso. Osia IT ja kirjanpitotoiminnoista ulkoistetaan parhaillaan ja hallinnon prosesseja on virtaviivaistettu. Toimenpiteet, jotka kohdistetaan heikosti kannattaviin yksiköihin, toteutetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Tavoitellut vuositason säästöt ovat miljoonaa euroa vuoden 2014 loppuun mennessä. 2 Pöyry ottaa käyttöön toimintamallin, jossa asiakkaita palvellaan kahdesta eri lähtökohdasta globaali, osaamisalueisiin perustuva malli sekä tärkeimmillä maantieteellisillä alueilla sovellettava paikallinen liiketoimintamalli. Suunnitteluliiketoimintaa vahvistetaan pääkotimarkkinoilla (Suomi, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Itävalta, Brasilia, Thaimaa). 3 Suurten projektien osuutta kasvatetaan energia-alalla ja teollisuussektorilla. Myös kattavien strategisten neuvon antopalvelujen kehittämistä jatketaan. 4 Pöyryn strategisen kehityksen tavoitteena on saavuttaa miljoonan euron liikevaihto ja vastaavasti 8 9 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2017 loppuun mennessä. TUNNUSLUVUT (Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja) Energia Teollisuus Kaupunki Liikkeenjohdon konsultointi Konserni milj. euroa Liikevaihto 229,3 223,2 241,7 236,5 226,6 248,0 79,3 88,2 775,0 796,1 Liikevoitto 7,6 9,7 5,7 14,1 2,3 3,1 1,6 7,6 7,1 30,4 Liikevoittomarginaali, % 3,3 4,3 2,4 6,0 1,0 1,3 2,0 8,6 0,9 3,8 Tilauskanta 236,5 216,0 75,0 187,9 217,9 269,6 18,3 20,9 547,7 694,4 Henkilöstö* * Kokopäiväisiä vuoden lopussa 2

5 Vuosi 2012 lyhyesti Laajempi kuvaus Pöyryn vuoden 2012 taloudellisesta tuloksesta hallituksen toimintakertomuksessa sivuilla Lue lisää: TILAUSKANTA milj. euroa Suunnittelu ja konsultointi Kokonaistoimitukset LIIKEVAIHTO milj. euroa Suunnittelu ja konsultointi Kokonaistoimitukset LIIKEVOITTO (UUDELLEEN- JÄRJESTELYKULUJEN JÄLKEEN) milj. euroa % Liikevoitto, milj. euroa Liikevoitto, % VOITTO ENNEN VEROJA JA TILIKAUDEN VOITTO milj. euroa Voitto ennen veroja Tilikauden voitto TULOS/OSAKE JA OSINKO/OSAKE euroa % 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1, Tulos/osake (laimennettu), euroa Osinko/osake, euroa Osinkosuhde, % 0 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO % OMAVARAISUUSASTE % VELKAANTUMISASTE milj. euroa % HENKILÖSTÖ VUODEN LOPUSSA (KOKOPÄIVÄISIÄ) Oma pääoma Nettovelat Velkaantumisaste, % 3

6 Liiketoimintaryhmät Tilinpäätös 2012 Strategista neuvonantoa, suunnittelua ja projektien toteutusta LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI Energia Metsäteollisuus Biojalostus Toiminnan tehostaminen ENERGIA Vesivoima Lämpövoima Uusiutuva energia Ydinvoima Siirto ja jakelu TEOLLISUUS Sellu ja paperi Kaivos- ja metalliteollisuus Kemianteollisuus ja biojalostus KAUPUNKI 4 Liikenne Vesi Ympäristöpalvelut Kiinteistöt

7 Liiketoimintaryhmät Vuonna 2012 Pöyryn liiketoiminta oli jaettu neljään toimintasegmenttiin (liiketoimintaryhmään): Liikkeenjohdon konsultointi, Energia, Teollisuus ja Kaupunki. Lue lisää Pöyryn liiketoiminnasta: KESKEISET OSAAMISALUEET OSUUS KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmä tarjoaa strategisia neuvonantopalveluja pääoma- ja resurssivaltaisille toimialoille maailmanlaajuisesti. Asiantuntemuksemme perustuu markkinajohtoisiin näkemyksiin ja kvantitatiivisiin malleihin sekä syvälliseen sektorikohtaisten strategioiden ja teknologioiden ymmärtämiseen. 10 % Energia-liiketoimintaryhmä yhdistää Pöyryn maailmanlaajuiset osaamisalueet tarjotakseen teknisiä neuvonanto-, suunnittelu-, valvonta- ja projektinhallintapalveluja voimantuotantoon ja siirtoon sekä jakeluun. Autamme asiakkaita hallitsemaan re surssejaan tehokkaasti liiketoiminnan koko elinkaaren ajan hyödyntämällä syvällistä sektoriosaamistamme. Toimitamme niin uudis rakennus- kuin korvausinvestointiprojekteja sekä olemassa oleviin laitoksiin liittyviä palveluita. 30 % Teollisuus-liiketoimintaryhmä yhdistää Pöyryn maailmanlaajuiset osaamisalueet tarjotakseen koko elinkaaren kattavia teknisiä neuvonanto-, suunnittelu-, projektinhallinta- ja toteutuspalveluja prosessiteollisuuden asiakkaille. Painopistealueemme ulottuvat sellu- ja paperiteollisuudesta kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä kemianteollisuuteen ja biojalostukseen. Toimitamme ratkaisuja monimutkaisiin uusinvestointihankkeisiin ja olemassa olevien laitosten uudistamiseen. 31 % Kaupunki-liiketoimintaryhmä tarjoaa suunnittelu-, valvonta-, projektinhallinta- ja konsultointipalveluja pääasiassa infrastruktuurisektorilla. Liiketoimintaryhmän asiantuntemuksen avulla asiakkaat pystyvät reagoimaan väestönkasvun, kaupungistumisen ja ympäristöhaasteiden luomiin mahdollisuuksiin. Vuonna 2013 liiketoimintaryhmän toiminta muutetaan kattamaan Pöyryn paikalliset palvelut eri asiakastoimialoilla pääkotimarkkinoillamme. 29 % 5

8 Toimitusjohtajalta Tilinpäätös 2012 Kannattavuutta parannetaan uudelleenfokusoinnilla Viimeaikojen tuloskehitys on ollut pettymys. Parantaakseen pitkän aikavälin kannattavuutta Pöyry suuntaa organisaation painopistettä kotimarkkinoiden asiakkaisiin. Vuosi 2012 osoittautui erityisen haastavaksi Pöyrylle. Vaikeiden markkinaolosuhteiden ja maailmantalouden pitkittyneen epävarmuuden keskellä konsernin liiketoiminnan tulos oli jälleen pettymys. Yhtiön vaikeudet alkoivat vuonna 2009, kun sellu- ja paperiteollisuus, mikä on yksi Pöyryn tärkeimpiä osaamisalueita, kääntyi laskuun. Tulosta ovat lisäksi rasittaneet kansainvälisen liikenne-liiketoiminnan haastavat projektit. Yllä mainittujen markkinaolosuhteiden myötä investoinnit uusiin projekteihin etenivät hitaammin ja konsernin tilauskertymä jäi alle edellisvuoden tason. Tilauskanta oli vuoden lopussa 548 miljoonaa euroa (694). Tilauskanta pieneni, kun Teollisuus-liiketoimintaryhmän vuonna 2011 saatujen suurten projektien toteutus eteni. Vuonna 2012 toteutettujen yritysmyyntien osuus laskusta oli 52 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 775 miljoonaa euroa (796) ja liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 7 miljoonaa euroa (30), mikä oli 0,9 prosenttia (3,8) liikevaihdosta. Merkittävät 25 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut rasittivat nettotulosta, ja osakekohtainen tulos oli -0,41 euroa. Viime vuosien aikana on käynnistetty laajoja uudelleenjärjestelytoimia. Ne eivät kuitenkaan ole tuottaneet odotettuja tuloksia, ja kansainvälisen liikenne-liiketoiminnan kasvutoimenpiteiden myötä kannattavuuteen ei kiinnitetty riittävästi huomiota. Lisäksi organisaation sisäisen integroinnin lisäämiseen pyrkivät hankkeet eivät ole edenneet suunnitellulla vauhdilla. Pöyryn ensisijainen tavoite on kannattavuuden palauttaminen uudelleenfokusoinnin kautta. Pöyryllä on merkittävä asema tietyillä teollisuus- ja energiatoimialoilla. Suuri osa konsernin liiketoiminnasta koostuu kuitenkin suuresta määrästä keskikokoisia ja pieniä paikallisia projekteja, jotka tuottavat tasaisesti uusia toimeksiantoja monilla eri asiakastoimialoilla. Julkaisimme uudistetun organisaation, jonka myötä lisäämme keskittymistämme paikalliseen asiakasliiketoimintaan. Johtamisrakennettamme on yksinkertaistettu poistamalla siitä liiketoiminta-alue -taso, IT- ja taloushallintotoimintojen osien ulkoistaminen on parhaillaan käynnissä ja hallinnollisia prosesseja on yksinkertaistettu. Vuoden 2013 loppuun mennessä heikosti kannattaviin yksiköihin kohdistuvat toimenpiteet on toteutettu. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan vuositasolla miljoonan euron säästöjä vuoden 2014 loppuun mennessä. Strategian uudelleenfokusoinnin avulla voimme tarjota asiakkaille kotimarkkinoillamme laajan palveluvalikoiman ja palvella maailmanlaajuisia asiakkaitamme energia-alalla ja teollisuudessa johtavien osaamisalueidemme mukaisesti. Tavoitteemme on saavuttaa miljoonan euron liikevaihto ja vastaavasti 8 9 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2017 loppuun mennessä. Lyhyellä aikavälillä konsernin liikevaihdon odotetaan vuonna 2013 kasvavan vuoteen 2012 verrattuna ja vuoden 2013 liikevoiton odotetaan kasvavan verrattuna vuoden 2012 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja. Haluan kiittää erityisesti työntekijöitämme heidän panoksestaan sekä kaikkia osakkeenomistajiamme heidän luottamuksestaan vuonna Alexis Fries Toimitusjohtaja 6

9 Toimitusjohtajalta Toimintamallimme mahdollistaa asiakkaiden palvelun sekä globaalisti että paikallisesti. 7

10 Hallituksen toimintakertomus MARKKINAKATSAUS Maailmantalouden positiivinen kehitys heikkeni toisen vuosineljänneksen aikana. Tästä huolimatta Pöyryn liiketoiminnalle tärkeillä energia- ja teollisuusaloilla kysynnän taustalla vaikuttavat pitkän aikavälin perustekijät olivat vakaalla pohjalla. Vallitseva talouden epävarmuus vaikutti vuoden kuluessa investointipäätöksiin ja asiakkaat olivat varovaisia. Euroopan matalat energiahinnat vaikuttivat negatiivisesti sähköntuotannon investointeihin, mutta kiinnostus uusiutuvan energian tuotantoon ja investoinnit sähköverkkoihin pysyivät korkealla tasolla. Latinalaisessa Amerikassa investointeja suurempiin teollisuusalojen projekteihin lykättiin. Julkisen sektorin infrastruktuuri-investoinnit pysyivät suhteellisen vakaina useimmilla Pöyryn keskeisillä markkina-alueilla. Euroopan vedenjakelu- ja sanitaatiosegmentissä julkisen sektorin investointitoiminta pysyi vaatimattomana, kun taas joitakin projekteja lykättiin erityisesti Itä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Makrotalouden epävarmuus vaikutti myös strategisiin neuvonantopalveluihin, joissa asiakkaat lykkäsivät tilauksia myöhemmäksi sekä metsäteollisuudessa että Euroopan energiatoimialalla. Huomautus: Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Kaikki luvut ja summat on pyöristetty tarkoista luvuista, minkä vuoksi yhteen- tai vähennyslaskussa voi ilmetä pieniä epätarkkuuksia. TILAUSKANTA Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 12/ /2011 Muutos, % Konsultointi ja suunnittelu 542,7 636,8-14,8 Kokonaistoimitukset 5,0 57,6-91,3 Yhteensä 547,7 694,4-21,1 Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 547,7 miljoonaa euroa. Yritysmyyntien osuus laskusta oli 52 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi edellisvuodesta Energia-liiketoimintaryhmässä, mutta laski kaikissa muissa liiketoimintaryhmissä. Suurin osa laskusta tuli Teollisuus-liiketoimintaryhmästä, jossa vuonna 2011 saatuja suuria projekteja valmistui Latinalaisessa Amerikassa, kun taas uudet tilaukset viivästyivät. Kaupunki-liiketoimintaryhmässä vuonna 2012 toteutettujen yritysmyyntien osuus laskusta oli 51.1 miljoonaa euroa. Raportointikauden lopussa tilauskanta jakautui liiketoimintaryhmien kesken seuraavasti: Energia 236,5 miljoonaa euroa (43 prosenttia koko tilauskannasta), Teollisuus 75,0 miljoonaa euroa (14 prosenttia), Kaupunki 217,9 miljoonaa euroa (40 prosenttia) ja Liikkeenjohdon konsultointi 18,3 miljoonaa euroa (3 prosenttia). SAADUT TILAUKSET Konsernin vuoden 2012 tilauskertymä oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Energia-liiketoimintaryhmässä tilauskertymää tukivat vahva ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes, ja se nousi edellisvuoden tasosta. Kaikissa muissa liiketoimintaryhmissä tilauskertymä kuitenkin laski. Toisin kuin vuonna 2011, Teollisuus-liiketoimintaryhmässä ei kirjattu suuria tilauksia. Tilauskertymä laski Kaupunki-liiketoimintaryhmässä yritysmyyntien ja ydinmarkkina-alueiden ulkopuolisen aktiviteetin vähenemisen johdosta. Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän tilauskertymä laski haastavan markkinatilanteen seurauksena. KONSERNIN LIIKEVAIHTO Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, milj. euroa 1 12/ / 2011 Muutos % Osuus konsernin liikevaihdosta 1 12/2012, % Energia 229,3 223,2 2,7 30 Teollisuus 241,7 236,5 2,2 31 Kaupunki 226,6 248,0-8,6 29 Liikkeenjohdon konsultointi 79,3 88,2-10,1 10 Kohdistamaton -1,9 0,2 0 Yhteensä 775,0 796,1-2,7 100 Konsernin liikevaihto oli 775,0 miljoonaa euroa. Vahva tilauskanta piti Teollisuus- ja Energia-liiketoimintaryhmien liikevaihtoa yllä. Liikevaihto laski Kaupunki-liiketoimintaryhmässä yritysmyyntien ja ydinmarkkina-alueiden ulkopuolisen aktiviteetin vähenemisen johdosta. Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän liikevaihdon lasku kertoi haastavasta markkinatilanteesta. KONSERNIN LIIKEVOITTO Konsernin liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 7,1 miljoonaa (30,4) eli 0,9 prosenttia liikevaihdosta (3,8). Liikevoitto laski kaikissa liiketoimintaryhmissä. Konsernin uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä 25,0 miljoonaa euroa vuonna Neljännen vuosineljänneksen uudelleenjärjestelykulut, 11,7 miljoonaa euroa, liittyivät heikosti kannattaviin yksiköihin kohdistettuihin toimenpiteisiin, tukifunktioiden ulkoistuksiin sekä hallinnollisten prosessien virtaviivaistamiseen. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli -17,9 miljoonaa euroa (20,0). Konsernin katsauskauden liikevoittomarginaali oli -2,3 prosenttia (2,5). Liiketoimintaryhmät (toimintasegmentit) Liiketoimintaryhmäraportointi perustuu käytössä olleeseen rakenteeseen. Vuoden 2011 luvut on esitetty sen mukaisesti (pro forma). Henkilöstön määrää koskevat luvut vastaavat kokopäiväisiä työntekijöitä. Energia 1 12/ / 2011 Muutos % Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 236,5 216,0 9,5 Liikevaihto, milj. euroa 229,3 223,2 2,7 Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, milj. euroa 7,6 9,7-21,6 Liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 3,3 4,3 Liikevoitto, milj. euroa 4,1 6,4-35,9 Liikevoittomarginaali, % 1,8 2,9 Henkilöstö kauden lopussa ,6 Tasainen tilauskertymä vuoden aikana tuotti tasapainoisen tilauskannan vuoden lopussa. Tilauskannan arvo kauden lopussa oli 236,5 miljoonaa euroa eli 9,5 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Liikevaihto oli 229,3 miljoonaa euroa, eli se pysyi vakaana edelliseen vuoteen nähden. Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 7,6 miljoonaa euroa (3,3 prosenttia liikevaihdosta) ja uudelleenjärjestelykulut mukaan luettuina 4,1 miljoonaa euroa (1,8 prosenttia liikevaihdosta), ja se pysyi epätyydyttävällä 8

11 tasolla huolimatta lisääntyneestä panostuksesta myyntiin ja kapasiteetin sopeuttamiseen. Yhteensä 3,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut liittyvät vuonna 2011 ostetun Pöyry SwedPowerin integroinnin jatkamiseen sekä heikosti kannattaviin yksiköihin kohdistettuihin toimenpiteisiin. toimintojen virtaviivaistamiseen ja uudelleen fokusoimiseen liittyivät 2,2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut. Osana näitä toimia vuonna 2012 myytiin toiminnot, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 35 miljoonaa euroa. Teollisuus 1 12/ / 2011 Muutos % Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 75,0 187,9-60,1 Liikevaihto, milj. euroa 241,7 236,5 2,2 Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, milj. euroa 5,7 14,1-59,6 Liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 2,4 6,0 Liikevoitto, milj. euroa 5,1 15,6-67,3 Liikevoittomarginaali, % 2,1 6,6 Henkilöstö kauden lopussa ,2 Tilauskanta oli 75,0 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Tilauskannan arvo oli selvästi edellisvuotta pienempi, jolloin tilauskantaan sisältyi merkittävä kokonaistoimitusurakka ja muita suuria alkuvuonna 2011 saatuja tilauksia. Liikevaihto oli 241,7 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 5,7 miljoonaa euroa (2,4 prosenttia liikevaihdosta) ja uudelleenjärjestelykulut mukaan luettuina 5,1 miljoonaa euroa (2,1 prosenttia liikevaihdosta). Suurten tilausten puute, projektien viivästyminen erityisesti Latinalaisessa Amerikassa sekä kirjatut projekti- ja luottotappiot rasittivat liikevoittoa. Liiketoimintojen virtaviivaistamiseen liittyivät 0,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut. Liikkeenjohdon konsultointi 1 12/ / 2011 Muutos % Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 18,3 20,9-12,4 Liikevaihto, milj. euroa 79,3 88,2-10,1 Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, milj. euroa 1,6 7,6-78,9 Liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 2,0 8,6 Liikevoitto, milj. euroa -0,1 7,2 - Liikevoittomarginaali, % -0,1 8,2 Henkilöstö kauden lopussa ,1 Tilauskannan arvo kauden lopussa oli 18,3 miljoonaa euroa, mikä kertoo haastavasta markkinaympäristöstä. Liikevaihto oli 79,3 miljoonaa euroa eli 10,1 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Liikevaihdon lasku kertoo aktiviteetin vähenemisestä kaikilla alueilla. Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 1,6 miljoonaa euroa (2,0 prosenttia liikevaihdosta) ja uudelleenjärjestelykulut mukaan luettuina -0,1 miljoonaa euroa (-0,1 prosenttia liikevaihdosta). Alentunut liikevaihto laski liikevoittoa, jota rasittivat myös toiminnan tehostamiseen liittyvien palveluiden rakentaminen sekä energiakonsultoinnin laajentaminen. Heikosti kannattavia yksiköitä koskeviin toimiin liittyivät 1,7 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut. Kaupunki 1 12/ / 2011 Muutos % Tilauskanta kauden lopussa, milj. euroa 217,9 269,6-19,2 Liikevaihto, milj. euroa 226,6 248,0-8,6 Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, milj. euroa 2,3 3,1-25,8 Liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 1,0 1,3 Liikevoitto, milj. euroa 0,1-3,7 - Liikevoittomarginaali, % 0,0-1,5 Henkilöstö kauden lopussa ,1 Tilauskannan arvo kauden lopussa oli 217,9 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy 51,1 miljoonaa euroa laskua, mikä on seurausta yritysmyynneistä ja toimista, joilla on lisätty keskittymistä kotimarkkinoille. Liikevaihto oli 226,6 miljoonaa euroa eli 8,6 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Liikevaihtoon vaikuttivat kielteisesti projektien viivästyminen lähinnä kansainvälisillä markkina-alueilla sekä toimintojen myynnit ja toimet, joiden tarkoituksena on siirtää fokus takaisin keskeisille kotimarkkinoille. Liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 2,3 miljoonaa euroa (1,0 prosenttia liikevaihdosta) sisältäen 4,8 miljoonan euron varauksen, joka liittyy saamisiin tietyistä Venezuelan infrastruktuuriprojekteista, joita on kuvattu tarkemmin osiossa Tase. Liikevoitto uudelleenjärjestelykulut mukaan luettuina oli 0,1 miljoonaa euroa (0,0 prosenttia liikevaihdosta). Alkuvuoden lupaavan alun jälkeen liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna kirjattujen projekti- ja luottotappioiden vuoksi. Keskeisillä markkina-alueilla Pohjois-Euroopassa ja Sveitsissä tulos on parantunut, sillä uudelleenjärjestelytoimien positiivinen vaikutus kannattavuuteen on alkanut näkyä. Liike- Konsernin yleis- ja kohdistamattomat kulut Tammi joulukuun 2012 kohdistamattomat yleiskulut olivat 27,1 miljoonaa euroa (5,5) eli 3,5 prosenttia liikevaihdosta (0,7). Kohdistamattomiin kuluihin sisältyy 17,0 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, joista 7,5 miljoonaa euroa liittyy vuonna 2012 toteutettuihin yritysmyynteihin ja 9,5 miljoonaa euroa hallintoprosessien virtaviivaistamiseksi tehtyihin toimiin. Loput 10,1 miljoonan euron yleiskuluista sisältävät kertaluonteisia henkilöstökuluja ja aineettomien oikeuksien arvonalennuksen. KONSERNIN TALOUDELLINEN TULOS Nettorahoituserät olivat -2,9 miljoonaa euroa (-2,9). Tulos ennen veroja oli -20,8 miljoonaa euroa (17,1). Tuloverot olivat -2,2 miljoonaa euroa (-8,4). Kauden nettotulos oli -23,0 miljoonaa euroa (8,7), josta -23,9 miljoonaa euroa kuului emoyhtiön omistajille ja 0,9 miljoonaa euroa vähemmistölle. Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,41 euroa (0,13). TASE Konsernin tase oli katsauskauden lopussa 578,6 miljoonaa euroa eli 63,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa (641,6). Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet on voimassa alkaen ja vaikuttaa Pöyryn taseeseen. Eläkevelvoitteet kasvavat ja arvioitu nettovähennys omassa pääomassa on 22 miljoonaa euroa päivätyssä taseessa. Vuoden 2012 vertailuluvut esitetään korjattuina vuoden 2013 talousraportoinnissa. Omaa pääomaa oli katsauskauden lopussa yhteensä 154,3 miljoonaa euroa (187,0). Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli yhteensä 146,9 miljoonaa euroa (179,8) eli 2,46 euroa osaketta kohden (3,01). 9

12 Myyntisaamisiin sisältyy positioita tietyistä Venezuelan julkisen sektorin infrastruktuurihankkeista, joissa asiakkaana on viranomainen. Asiakas on vahvistanut nämä saamiset täysimääräisesti ja on järjestämässä rahoitusta kyseessä olevien maksujen suorittamiseksi. Pöyry jatkaa tehostettuja perintätoimia kyseisten viranomaisten kanssa. Näiden toimien tuloksena asiakas maksoi ensimmäisen osan saamisista vuonna 2012, mutta merkittävä summa on edelleen maksamatta. Vaikka erääntyneet saamiset ovat kiistattomia, odotettujen maksujen tarkan summan ja ajoituksen suhteen on edelleen epävarmuutta. Tämä seikka näkyy niiden nykyisessä arvostuksessa, joka on arviolta noin 17 miljoonaa euroa 4,8 miljoonan euron arvonalennuksen jälkeen. Oman pääoman tuotto (ROE) oli -13,4 prosenttia (4,6). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -5,0 prosenttia (7,4). RAHAVIRTA JA RAHOITUS Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 83,0 miljoonaa euroa (79,0), johon sisältyy 37,7 miljoonaa euroa yritystodistuksia. Näiden lisäksi konsernilla oli käyttämättömiä pitkäaikaisia luottolimiittejä 78,2 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli -6,7 miljoonaa euroa (30,5) eli -0,11 euroa osaketta kohti. Nettorahavirta ennen rahoitusta oli -12,9 miljoonaa euroa (-33,9). Nettovelat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 79,1 miljoonaa euroa (52,6). Nettovelkaantumisaste oli 51,3 prosenttia (28,2). Omavaraisuusaste oli 31,6 prosenttia (34,6). Pöyry maksoi osakkeenomistajilleen maaliskuussa 2012 osinkoina 11,8 miljoonaa euroa eli 0,20 euroa osakkeelta. INVESTOINNIT, HANKINNAT JA MYYNNIT Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Investoinnit, milj. euroa 1 12/ / 2011 Investoinnit, operatiiviset 7,2 8,4 Investoinnit, maa ja rakennukset 0,0 45,2 Investoinnit, osakkeet 0,0 28,4 Investoinnit yhteensä 7,2 82,0 HENKILÖSTÖ Henkilöstö liiketoimintaryhmittäin kauden lopussa (kokopäiväisiksi muutettuna) 1 12/ / 2011 Muutos, % Energia ,6 Teollisuus ,2 Kaupunki ,1 Liikkeenjohdon konsultointi ,1 Konsernin henkilöstö ja jaetut resurssit ,0 Henkilöstö yhteensä ,0 Henkilöstö maantieteellisten alueiden mukaan jaoteltuna kauden lopussa (kokopäiväisiksi muutettuna) 1 12/ / 2011 Muutos, % Pohjoismaat ,4 Muu Eurooppa ,7 Aasia ,7 Pohjois-Amerikka ,3 Etelä-Amerikka ,8 Muut alueet ,7 Henkilöstö yhteensä ,0 Henkilöstörakenne Konsernilla oli raportointikauden aikana keskimäärin (6 864) työntekijää (kokopäiväisiksi muutettuna) eli 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstömäärä oli kauden lopussa (6 952). Henkilöstömäärä on vähentynyt erityisesti keskeisten markkina-alueiden ulkopuolella, kun fokusta on siirretty kotimarkkinoille. Suurin osa näistä toimista on keskittynyt Kaupunki-liiketoimintaryhmään, jossa yksiköitä on myyty ja suljettu. Vuonna 2012 Pöyry virtaviivaisti henkilöstöhallinto-, IT-, talous- ja toimitilat-toimintoja keskittämällä niiden johtamismallia. Lisäksi joulukuussa 2012 aloitettiin ulkoistamisohjelma, joka kattaa osia konsernin kirjanpito- ja IT-toiminnoista. Henkilöstökulut Henkilöstökulut, milj. euroa 1 12/ / 2011 Muutos, % Palkat 349,0 339,2 2,9 Tulospalkkiot 5,0 17,6-71,6 Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kulut 0,7 1,7-58,8 Sosiaalikulut 84,1 81,5 3,2 Henkilöstökulut yhteensä 438,8 440,1-0,3 Pöyry-konsernissa palkat ja tulospalkkiot määräytyvät paikallisten yleisten ja yksilöllisten sopimusten sekä yksittäisten työntekijöiden työsuoritusten ja tehtävien vaativuuden perusteella. Konsernissa on käytössä peruspalkkaa täydentäviä tulospalkkiojärjestelmiä, jotka on suunnattu ensisijaisesti yhtiöiden linjajohdolle. Osakepalkkiojärjestelmä Pöyry Oyj:n hallitus hyväksyi helmikuussa 2011 Pöyry-konsernin avainhenkilöstölle osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka alkavat vuosien 2011, 2012 ja 2013 alussa. Lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedossa 5. 10

13 HALLINNOINTI Pöyry julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillään hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön sivuilta osoitteesta Varsinainen yhtiökokous 2012 Pöyry Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2011 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Pekka Ala-Pietilä, Georg Ehrnrooth, Henrik Ehrnrooth, Alexis Fries, Heikki Lehtonen, Michael Obermayer ja Karen de Segundo. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa ja hallituksen puheenjohtajalle euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle ja enintään euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin valiokuntien ulkomailla asuvalle jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen (puheenjohtaja), Alexis Fries ja Georg Ehrnrooth. Nimitysja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen ja Karen de Segundo. Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille ja euron vuotuisen lisäpalkkion valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille. Karen de Segundo korvasi Alexis Friesin tarkastusvaliokunnan jäsenenä , kun Fries siirtyi yhtiön toimitusjohtajaksi. Michael Obermayer korvasi Karen de Segundon nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenenä Yhtiökokous päätti, että yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi valitaan toistaiseksi PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on nimennyt KHT Merja Lindhin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen tekemät päätökset ovat saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön sivuilta osoitteesta com. Valtuutukset Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään kappaletta. Yhtiön omia osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskenut valtuutus päättyy samalla pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty osakeantia koskeva valtuutus päättyy samalla. Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen hallituksen valtuutuksiin liittyvät päätökset ovat saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön sivuilta osoitteesta Konsernin johtoryhmä Vuoden 2012 lopussa konsernin johtoryhmässä oli yhdeksän (9) jäsentä: Alexis Fries, toimitusjohtaja Ari Asikainen, Energia-liiketoimintaryhmän johtaja Martin Kuzaj, Teollisuus-liiketoimintaryhmän johtaja Martin Bachmann, Kaupunki-liiketoimintaryhmän johtaja Jarkko Sairanen, Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän johtaja Jukka Pahta, talousjohtaja Richard Pinnock, johtaja, konsernin strateginen kasvu Pasi Tolppanen, johtaja, operatiiviset toiminnot Anne Viitala, johtaja, lakiasiat ja kaupalliset transaktiot Jaana Rinne, KTM, nimitettiin Pöyryn henkilöstöjohtajaksi ja Pöyry Oyj:n johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään vuoden 2013 keväällä. Heikki Malinen toimi yhtiön toimitusjohtajana Henrik Ehrnrooth toimi yhtiön vt. toimitusjohtajana Alexis Fries on toiminut yhtiön toimitusjohtajana alkaen. 11

14 OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Pöyry Oyj:n osakepääoma oli yhteensä euroa. Osakkeiden määrä omat osakkeet mukaan lukien oli katsauskauden lopussa Pöyry Oyj:n hallussa oli katsauskauden lopussa yhteensä omaa osaketta eli 1,2 prosenttia osakkeiden yhteismäärästä. Osakkeiden markkina-arvo oli 2,0 miljoonaa euroa. Pöyry Oyj:n hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista Pöyry-konsernin osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2010 palkkion maksamista varten. Vuosien osakepalkkiojärjestelmän vuoden 2010 ansaintajaksoon liittyi oman osakkeen suunnattu anti (ks. Pöyry Oyj:n tiedote ). Näistä osaketta oli annettu vastaanottajille mennessä. Osakkeiden luovutusrajoitusjakso päättyi Mukaan lukien edellä mainitut osakesiirrot Pöyry Oyj:n hallussa oli yhteensä omaa osaketta eli 1,2 prosenttia osakkeiden yhteismäärästä. OPTIO-OHJELMAN 2004 MUKAAN MERKITYT OSAKKEET Pöyryn 2004C-osakeoptioiden merkintäaika päättyi , minkä myötä koko ohjelma päättyi. Optio-ohjelman aikana merkittiin yhteensä uutta osaketta. Optio-ohjelman piiriin kuului noin 40 avainhenkilöä. OSAKKEEN MARKKINAHINNAT JA KAUPANKÄYNTI Pöyryn osakkeiden päätöskurssi oli 2,93 euroa (5,42). Osakkeiden painotettu keskihinta katsauskauden aikana oli 4,41 euroa (8,79). Korkein noteeraus oli 7,22 euroa (11,90) ja alin 2,81 euroa (5,11). Osakkeen hinta laski noin 46 prosenttia vuoden 2011 lopusta. Katsauskauden aikana NASDAQ OMX Helsingin pörssissä käytiin kauppaa noin 12,5 miljoonalla Pöyryn osakkeella, mikä vastaa noin 55,2 miljoonan euron vaihtoa. Keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli osaketta eli noin 0,2 miljoonaa euroa. Pöyryn osakkeiden markkina-arvo oli yhteensä 173,1 miljoonaa euroa (320,2) ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 175,1 miljoonaa euroa (323,9) omat osakkeet mukaan lukien. OMISTUSRAKENNE Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä vuoden 2011 lopussa oli Vuoden 2012 lopussa rekisteröityjä osakkeenomistajia oli Määrä on kasvanut noin 4 prosenttia. Suurin osakkeenomistaja oli edelleen Corbis S.A., jonka osuus oli 30,96 prosenttia. Pöyryn hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth omistaa epäsuorasti veljiensä Georg Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Corbis S.A:ssa. Kauden lopussa hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat omistivat yhteensä 5,73 prosenttia osakkeista. Ulkomaisen omistuksen (mukaan lukien Corbis) ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien yhteenlaskettu osuus oli 37,86 prosenttia osakkeista. LIPUTUKSET 2012 Liputusilmoituksia ei vastaanotettu vuonna LIIKETOIMINNAN TEHOSTAMISOHJELMA Konsernin vuonna 2010 aloittama liiketoiminnan tehostamisohjelma vietiin päätökseen vuonna Ohjelma piti sisällään toimintojen ja toimistoverkoston rationalisointia, ydinprosessien kehittämistä sekä panostamista osaamisen kehittämiseen erityisesti Suomessa ja Saksassa. Vuonna 2011 tavoitteena ollut vuotuinen liikevoiton paraneminen 15 miljoonalla eurolla saavutettiin Suomessa. Vuonna 2012 Saksassa toteutettiin toimia noin 6,5 miljoonan euron vuotuisen säästötavoitteen saavuttamiseksi. Haastava markkinatilanne, projektien heikko kannattavuus ja projektitappiot tietyillä liiketoiminta-alueilla kuitenkin vähensivät näiden säästöjen vaikutuksia. TÄRKEITÄ KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA Pöyry ilmoitti parantavansa organisaatiotaan ottamalla käyttöön Regional operations -toiminnot ja lisäävänsä näin fokustaan kotimarkkinoihin pitkän aikavälin kasvun ja kannattavuuden vahvistamiseksi. Vuoden 2012 lopussa ja vuoden 2013 alussa Pöyry on ryhtynyt heikosti tuottavia yksiköitä koskeviin toimiin, tukitoimintojen osien ulkoistamiseen ja hallinnollisten prosessien virtaviivaistamiseen tavoitteena ovat kaikkiaan miljoonan euron kustannussäästöt vuositasolla vuoden 2014 loppuun mennessä. Pöyryn tavoitteena on saavuttaa miljoonan euron liikevaihto ja vastaavasti 8 9 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2017 loppuun mennessä. Muutoksiin liittyen vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen Pöyryn taloudellinen raportointi perustuu seuraaviin neljään liiketoimintasegmenttiin: Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmä, Teollisuus-liiketoimintaryhmä, Energia-liiketoimintaryhmä sekä Regional operations. Pro forma -luvut, joissa nämä muutokset on otettu huomioon, ovat saatavilla vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä. Lisätietoa julkaistussa pörssitiedotteessa. MERKITTÄVIMPIÄ RISKEJÄ JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus jatkuu, ja talouden laskusuhdanteen riski erityisesti Euroopan markkinoilla on edelleen suuri. Se voi aiheuttaa epävarmuutta ja hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa. Nämä olosuhteet voivat vaikuttaa haitallisesti Pöyryn asiakkaiden kykyyn järjestää investointeihin tarvittava rahoitus ja yleisesti hidastaa liiketoimintaa, millä on haitallinen vaikutus Pöyryn liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Pienten ja keskikokoisten projektien ohella Pöyry keskittyy suuriin kokonaistoimitusprojekteihin. Suurten projektien laajuus ja monimutkaisuus vaatii tyypillisesti perusteellista ja pitkäkestoista kehitystyötä, johon liittyviä epävarmuustekijöitä ovat mm. rahoituksen saatavuus, valittu toteutuskonsepti sekä investointipäätösten ja projektien aloituksen ajoitus. Nämä ovat tekijöitä, joihin Pöyryn ei ole mahdollista vaikuttaa. 12

15 Merkittävä osa Pöyry-konsernin liiketoiminnasta tulee kuntasektorilta ja muilta julkisen sektorin asiakkailta. Useiden maiden lisääntynyt velkaantuneisuus on johtanut siihen, että EU ja kasvava määrä hallituksia ovat päättäneet säästötoimenpiteistä ja kulujen leikkauksista. Tämä vaikuttaa haitallisesti infrastruktuuri-investointeihin. Vaikutusten merkitystä ja ajoitusta, ja erityisesti niiden vaikutusta Pöyryn liiketoiminnan kaltaisiin palveluihin, on kuitenkin vaikea arvioida. Kuntasektorin asiakkaiden osalta on riski, että paikallishallintojen alenevat verotulot vaikuttavat negatiivisesti infrastruktuuriprojektien rahoitukseen tai lykkäävät niitä. Osa Pöyryn liikevaihdosta tulee kehittyviltä markkinoilta ja kehitysmaista, joista eräissä on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa toteutettavien hankkeiden osalta viivästyy huomattavasti tai että Pöyry-konserni joutuu kirjaamaan luottotappioita. Riskin hallitsemiseksi yhtiöllä on systemaattinen prosessi saatavien seuraamiseksi ja perimiseksi. Merkittävin riski tässä suhteessa on saaminen Venezuelan infrastruktuuriprojekteista, jota on kuvattu tarkemmin osiossa Tase. Tehostetut perintätoimenpiteet maksun saamiseksi ovat käynnissä. Venezuelaan liittyy kuitenkin merkittävä poliittinen epävarmuus, josta johtuva maksun ajoittumiseen liittyvä epävarmuus on otettu huomioon saamisten arvostuksessa. TALOUDELLISET NÄKYMÄT VUODELLE 2013 Pöyryn liiketoiminta perustuu pääosin asiakkaiden uusiin investointeihin, ja suurin osa liiketoiminnasta on myös luonteeltaan jälkisyklistä. Asiakkaiden uusien investointipäätösten ajoitusta ja hankkeiden aloitusajankohtaa on vaikea arvioida. Yleisiin talousnäkymiin liittyvä epävarmuus on suuri, mikä voi vaikuttaa investointeihin Pöyryn toimintaan liittyvillä liiketoiminta-aloilla. Konsernin liikevaihdon odotetaan vuonna 2013 kasvavan vuoteen 2012 verrattuna ja vuoden 2013 liikevoiton odotetaan kasvavan verrattuna vuoden 2012 liikevoittoon ilman uudelleenjärjestelykuluja. HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI Pöyry-konsernin emoyhtiön Pöyry Oyj:n tulos vuodelta 2012 oli ,05 euroa, ja kertyneet voittovarat olivat ,90 euroa. Voitonjakokelpoiset varat olivat siis yhteensä ,85 euroa. Epätyydyttävä tulos huomioon ottaen Pöyry Oyj:n hallitus ehdottaa pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 ei makseta osinkoa. Vantaa, PÖYRY OYJ Hallitus MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2013 Vuoden 2013 alussa Yhdysvaltojen, Kiinan ja monien nousevien talouksien, mukaan luettuna Brasilia, näkymät ovat paranemassa. Myönteistä kehitystä tukevat matalat korot ja verotukseen ja rahoitukseen liittyvät elvytystoimet. Euroopan indikaattorit ovat vakiintumassa, mutta vuoden 2013 alkupuoliskon näkymät ovat edelleen haasteelliset. Maailmantalouden kasvua vuonna 2013 vauhdittavat yksityinen kulutus ja palvelut. Investointinäkymät ovat kuitenkin yleistä talouskasvua heikommat erityisesti Euroopassa. Pöyryn liiketoiminnalle tärkeillä energia- ja teollisuusaloilla pitkän aikavälin perustekijät ovat vakaalla pohjalla, mutta kysyntä painottuu yhä enemmän kehittyville markkinoille, kun taas Euroopassa investointitoiminta on hidastumassa. Talouden epävarmuus saattaa edelleen pitkittää investointipäätöksiä. Lainsäädäntöön liittyvä epävarmuus saattaa lisäksi vaikuttaa investointipäätöksiin energia-alalla. Potentiaalisten uusien ydinvoimainvestointiprojektien lukumäärä on vähentynyt tietyissä Euroopan maissa, mutta toisaalta muunlaiselle energiantuotantoteknologialle on yhä enemmän tarvetta. Energiansiirron ja -jakelun investointien odotetaan kasvavan. Yleisen talouskehityksen Pöyryn keskeisillä markkina-alueilla Euroopassa odotetaan pysyvän vaatimattomana. Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa näkymät ovat jonkin verran myönteisemmät. Pohjois-Euroopassa teollisuustuotannon odotetaan vilkastuvan hieman. Manner-Euroopassa teollisen toiminnan odotetaan pysyvän vakaalla tasolla, kun taas Brasiliassa ja Thaimaassa teollisen toiminnan odotetaan elpyvän. Tämänhetkinen makrotaloudellinen ympäristö saattaa kuitenkin vaikuttaa epäsuotuisasti liikkeenjohdon konsultointipalvelujen kysyntään erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa, kun asiakkaat saattavat siirtää myöhemmäksi päätöksiään konsultointipalvelujen käyttämisestä. 13

16 Laaja tuloslaskelma Rahavirtalaskelma 1 Liikevaihto 775,0 796,1 2 Liiketoiminnan muut tuotot +2,4 +0,8 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista +0,6 +0,6 Materiaalit ja tarvikkeet -47,3-42,2 Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi -101,7-111,8 3 Henkilöstökulut -438,8-440,1 Poistot ja arvonalentumiset -11,8-9,2 6 Liiketoiminnan muut kulut -196,3-174,2-795,9-777,5 Liikevoitto -17,9 20,0 Rahoitustuotot +1,6 +3,1 Rahoituskulut -4,4-6,1 7 Kurssierot -0,1 +0,1-2,9-2,9 Voitto ennen veroja -20,8 17,1 8 Tuloverot -2,2-8,4 Tilikauden tulos -23,0 8,7 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset +0,2-1,2 Laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,1 +0,3 Muuntoero uudelleenluokiteltu tuloslaskelmaan 0,0 +2,0 Muuntoerot +2,5-1,5 Tilikauden laaja tulos -20,4 8,3 Voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -23,9 7,8 Määräysvallattomille omistajille 0,9 0,9 Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -21,3 7,4 Määräysvallattomille omistajille 0,9 0,9 9 Tulos/osake, euroa -0,41 0,13 Laimennettu, euroa -0,41 0,13 Liiketoiminta Tilikauden voitto -23,0 8,7 Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kulukirjaus +0,7 +1,7 Poistot ja arvonalentumiset +11,8 +9,2 Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot -1,7 0,0 Osakkeiden myyntitappiot +9,2 +1,2 Osakkuusyhtiöiden nettovaikutus 0,0 +0,2 Rahoitustuotot ja -kulut +2,9 +2,9 Tuloverot +2,2 +8,4 Keskeneräisten töiden muutos +15,0-33,8 Myynti- ja muiden saamisten muutos +22,4-25,8 Saatujen projektiennakoiden muutos -5,4 +34,7 Osto- ja muiden velkojen muutos -30,4 +34,0 Saadut rahoitustuotot +1,7 +3,0 Maksetut rahoituskulut -4,8-5,5 Maksetut tuloverot -7,2-8,4 Liiketoiminnan nettorahavirta -6,7 +30,5 Investoinnit Investoinnit konserniyhtiöosakkeisiin vähennyttynä hankintahetken rahavaroilla 1) +0,3-26,9 Investoinnit kiinteistöihin 0,0-45,2 Investoinnit käyttöomaisuuteen -7,2-8,4 Myydyt konserniyhtiöosakkeet vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 1) +0,5 +15,8 Käyttöomaisuuden myynti +0,2 +0,3 Investointien nettorahavirta -6,2-64,4 Nettorahavirta ennen rahoitusta -12,9-33,9 Rahoitus Uudet lainat +32,7 +93,2 Lainojen lyhennykset -41,0-67,7 Rahoitusleasingvelkojen maksut 0,0-2,5 Lyhytaikaisen rahoituksen muutos +37,6-0,2 Investoinnit konserniyhtiöihin joissa määräysvallattomia omistajia 0,0-0,3 Maksetut osingot -12,6-6,9 Omien osakkeiden hankinta 0,0-4,4 Lähipiirisijoitus yhtiön osakkeisiin 0,0 +1,6 Rahoituksen nettorahavirta +16,7 +12,8 Rahavarojen ja muiden likvidien varojen muutos +3,8-21,1 Rahavarat ja muut likvidit varat ,0 99,0 Valuuttakurssien muutosten vaikutus +0,2 +1,1 Rahavarat ja muut likvidit varat ,0 79,0 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0,1 0,2 Rahavarat 82,9 78,8 Rahavarat ja muut likvidit varat ,0 79,0 1) Erittely rahavirroista liitetiedossa Hankitut liiketoiminnot ja Luovutetut liiketoiminnot. 14

17 Tase Vastaavaa Pitkäaikaiset varat 10 Liikearvo 131,4 131,4 10 Aineettomat hyödykkeet 9,3 12,4 11 Aineelliset hyödykkeet 60,6 63,2 12 Osakkeet, osakkuusyhtiöt 6,0 6,0 12 Osakkeet, muut yhtiöt 2,1 2,1 12 Lainasaamiset 0,5 0,9 8 Laskennalliset verosaamiset 13,5 12,3 19 Eläkesaatavat 1,0 0,8 13 Muut pitkäaikaiset saamiset 6,0 8,2 230,4 237,3 Vastattavaa Oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 17 Osakepääoma 14,6 14,6 17 Vararahasto 3,5 3,4 17 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 60,1 60,1 17 Käyvän arvon rahasto -0,8-0,9 Muuntoerot -6,7-9,1 Kertyneet voittovarat 76,2 111,7 146,9 179,8 Määräysvallattomien omistajien osuus 7,4 7,2 154,3 187,0 Lyhytaikaiset varat 14 Keskeneräiset työt 92,6 115,5 14,16 Myyntisaamiset 145,1 182,1 14 Lainasaamiset 0,1 0,1 14 Muut saamiset 12,0 11,2 15 Siirtosaamiset 15,4 16,4 14 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0,1 0,2 14 Rahavarat 82,9 78,8 348,2 404,3 Yhteensä 578,6 641,6 Velat Pitkäaikaiset velat 18 Korolliset pitkäaikaiset velat 84,0 109,2 19 Eläkevelvoitteet 9,1 9,7 8 Laskennallinen verovelka 1,5 3,4 Muut pitkäaikaiset velat 11,9 12,0 106,5 134,3 Lyhytaikaiset velat 18,21 Korollisten pitkäaikaisten velkojen lyhennykset 40,1 21,8 18,21 Yritystodistukset 37,7 0,0 18,21 Lyhytaikaiset korolliset velat 0,3 0,6 20 Varaukset 16,9 19,6 21 Saadut projektiennakot 90,8 100,9 21 Ostovelat 24,1 30,5 21 Muut lyhytaikaiset velat ,5 21 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,8 8,2 22 Siirtovelat ,2 317,8 320,3 424,3 454,6 Yhteensä 578,6 641,6 15

18 Laskelma oman pääoman muutoksista Milj. euroa Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Yhteensä Osakepääoma Vararahasto Muuntoerot Voittovarat Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,6 3,4 60,1-0,9-9,1 111,7 179,8 7,2 187,0 Laaja tulos Tilikauden laaja tulos 0,1 0,1 2,4-23,9-21,3 0,9-20,4 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,1 0,1 2,4-23,9-21,3 0,9-20,4 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -11,8-11,8-0,8-12,6 Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kulukirjaus 0,3 0,3 0,3 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -11,5-11,5-0, Oma pääoma ,6 3,5 60,1-0,8-6,7 76,2 146,9 7,4 154,3 Oma pääoma ,6 3,4 58,5 0,0-11,6 115,0 179,9 7,2 187,1 Laaja tulos Tilikauden laaja tulos 0,1-0,9 0,5 7,7 7,4 0,9 8,3 Muuntoero uudelleen luokilteltu tuloslaskelmaan 2,0-2,0 0,0 0,0 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,1-0,9 2,5 5,7 7,4 0,9 8,3 Liiketoimet omistajien kanssa Optioilla merkityt osakkeet 1,6 1,6 1,6 Osingonjako -5,9-5,9-0,6-6,5 Omien osakkeiden hankinta -4,4-4,4-4,4 Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kulukirjaus 0,9 0,9 0,9 Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos 0,2 0,2-0,2 0,0 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 1,6-9,1-7,5-0,9 8,4 Oma pääoma ,6 3,4 60,1-0,9-9,1 111,7 179,8 7,2 187,0 16

19 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernin perustiedot Pöyry Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa. Pöyry Oyj on Pöyry-konsernin emoyhtiö. Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva konsultointi- ja suunnittelualan palveluyritys, jonka liiketoiminta on jaettu neljään toimintasegmenttiin (liiketoimintaryhmään): Energia, Teollisuus, Kaupunki ja Liikkeenjohdon konsultointi. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteesta tai konsernin emoyrityksen pääkonttorista osoitteesta Jaakonkatu 3, Vantaa. Pöyry Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä. Laatimisperusta Pöyry-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n IAS-asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu voimassaolevia IAS- ja IFRS -standardeja sekä SIC- ja IFRIC -tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Emoyhtiön Pöyry Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisten kirjanpito- ja tilinpäätössäännösten mukaisesti. Tilinpäätöstiedot esitetään euroina. Konsernin tilinpäätöstiedot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei alla olevissa laatimisperiaatteissa ole muuta ilmoitettu. Konserni on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Näillä ei ollut merkittävää vaikutusta vuoden 2012 konsernitilinpäätökseen. Rahoitusvarojen siirtoja koskeva muutos IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot Nämä muutokset ovat osa IASB:n käynnistämää laajempaa uudistusta, joka koskee taseen ulkopuolisia toimintoja. Tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä rahoitusinstrumenttien luovutuksia koskevien liiketoimien esittämiseen ja parantaa käyttäjien mahdollisuuksia saada käsitys rahoitusvarojen luovutuksiin liittyvistä riskeistä ja näiden riskien vaikutuksesta yhteisön taloudelliseen asemaan, erityisesti kun kyseessä on rahoitusvarojen arvopaperistaminen. Laskennallisia veroja koskeva muutos IAS 12:een Tuloverot IAS 12 sisältämän vaatimuksen mukaan omaisuuserään liittyvän laskennallisen veron määrittäminen riippuu siitä, odotetaanko omaisuuserän kirjanpitoarvoa vastaava rahamäärä kerrytettävän käyttämällä omaisuuserää vai myymällä se. Silloin kun sovelletaan IAS 40:n Sijoituskiinteistöt mukaista käyvän arvon mallia, sen ratkaiseminen, perustuuko kirjanpitoarvoa vastaavan määrän kertyminen käyttöön vain myyntiin, voi olla vaikeaa ja subjektiivista. Tämä muutos tuo poikkeuksen käypään arvoon arvostettavaan sijoituskiinteistöön liittyvien laskennallisten verosaamisten tai -velkojen määrittämiseen. Muutosten seurauksena SIC-21 Tuloverot uudelleen arvostettujen, ei poistojen kohteena olevien omaisuuserien kirjanpitoarvoa vastaavan määrän kertyminen ei enää koske käypään arvoon arvostettavia sijoituskiinteistöjä. Muut SIC-21:een sisältyvät vaatimukset siirretään IAS 12:een ja tulkinta kumotaan. Arvioiden käyttö tilinpäätöksessä Kun tilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, konsernin johto joutuu tekemään arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen sisältöön. Lopputulemat voivat poiketa näistä arvioista. Arviot liittyvät lähinnä pitkäaikaishankkeiden tuloutuksiin, arvonalentumistestauksiin, myyntisaamisten, eläkevelvoitteiden ja laskennallisten verojen sekä varausten kirjaamiseen ja arvostamiseen. Arviot ja oletukset perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymisajankohtana. Niiden taustalla ovat aikaisemmat kokemukset ja muut perusteltavissa olevat oletukset. Konsernin tietoon ei ole tullut tilinpäätöksen julkistamishetkeen mennessä informaatiota sellaisista raportointikauden päättymisajankohdan arvioita koskevista keskeisistä epävarmuustekijöistä tai keskeisistä tulevaisuutta koskevista oletuksista, joiden perusteella olisi olemassa merkittävä riski varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen olennaisesta muuttumisesta seuraavan tilikauden aikana. Tytäryritykset Konsernitilinpäätös käsittää emoyrityksen ja kaikki ne tytäryritykset, joissa emoyrityksellä raportointikauden päättymispäivänä on suoraan tai välillisesti yli puolet osakkeiden äänimäärästä tai joissa sillä muutoin on määräysvalta. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Tytäryritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen ja keskinäinen osakeomistus on eliminoitu käyttäen hankintamenetelmää. Luovutettu vastike ja hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät menot, lukuun ottamatta vieraan tai oman pääomanehtoisten arvopapereiden liikkeeseen laskusta aiheutuvia menoja, on kirjattu kuluksi. Luovutettu vastike ei sisällä hankinnasta erillisenä käsiteltäviä liiketoimia, vaan niiden vaikutus on huomioitu hankinnan yhteydessä tulosvaikutteisesti. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä, ja se on luokiteltu joko velaksi tai omaksi pääomaksi IAS 32 -standardin mukaan. Tilikauden aikana hankitut tai perustetut yritykset sisältyvät konsernitilinpäätökseen hankintahetkestä tai perustamisesta lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan. Toimintansa lopettaneet tai myydyt yritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen määräysvallan päättymiseen saakka. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu yhdistelyssä. Laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille on esitetty laajassa tuloslaskelmassa. Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta. Laaja tulos kohdistetaan emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille, vaikka tämä johtaisi siihen, että määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta esitetään erillisenä eränä taseessa osana omaa pääomaa. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina. Vaiheittain toteutuvan hankinnan yhteydessä aiempi omistusosuus arvostetaan käypään arvoon ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Ennen tapahtuneet hankinnat on käsitelty silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 17

20 Osakkuusyritykset Osakkuusyrityksinä on konsernitilinpäätökseen sisällytetty ne yritykset, joissa konsernin omistusosuus ja osuus osakkeiden äänimäärästä on yleensä 20:n ja 50:n prosentin välillä tai joissa konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Osakkuusyritykset on käsitelty pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus sisältyy liikevoittoon, koska osakkuusyhtiöt liittyvät läheisesti konsernin liiketoimintaan. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaiset tytäryritykset Konsernitilinpäätöksen laatimisen yhteydessä niiden ulkomaisten tytäryritysten, joiden toimintavaluutta on muu valuutta kuin euro, laajan tuloksen tuotot ja kulut sekä rahavirrat on muunnettu euroiksi käyttäen kauden keskikurssia. Tase-erät on muunnettu euroiksi Euroopan keskuspankin raportointikauden päättymispäivän päätöskurssin mukaan. Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista, hankintahetken jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta sekä kauden laajan tuloksen muuntamisesta eri kursseilla laajassa tuloslaskelmassa ja taseessa johtuvat muuntoerot kirjataan erillisenä eränä osana laajaa tuloslaskelmaa. Kertyneet muuntoerot sisältyvät oman pääoman muuntoeroihin. Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon toimintavaluutan määräisinä tapahtumapäivän kurssia käyttäen. Raportointikauden päättymispäivän ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät on muutettu toimintavaluutan määräisiksi raportointikauden päättymispäivän kurssin mukaan, samoin käsitellään käypiin arvoihin arvostetut ulkomaan rahan määräiset ei-monetaariset erät. Muiden ei-monetaaristen erien muuntoperuste on tapahtumapäivän kurssi. Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu tulosvaikutteisesti. Liiketoimintaan kuuluvat kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu liikevaihdon tai liiketoiminnan kulujen oikaisuiksi. Valuuttamääräisten lainojen kurssierot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin lukuun ottamatta niitä lainoja, jotka on määritetty ulkomaisten nettosijoitusten suojauksiksi ja joiden on todettu olevan siinä tehokkaita. Tällaisten lainojen kurssierojen tehokkaat osuudet kirjataan konsernitilinpäätöksessä muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman muuntoeroissa. Omaan pääomaan kertyneet muuntoerot siirretään tulosvaikutteisiksi luokittelun oikaisuna osana luovutusvoittoa tai -tappiota, kun sijoituksesta luovutaan kokonaan tai osittain. Liikevaihto ja projektien tuloutusperiaatteet Liikevaihtona esitetään palveluiden käypä arvo vähennettynä myyntiin liittyvillä välillisillä veroilla ja muilla oikaisuerillä. Konsernin operatiiviset ennusteet laaditaan vähintään vuosineljänneksittäin, jolloin projektipäälliköt ovat velvollisia laatimaan päivitetyn tulosennusteen kaikille käynnissä oleville projekteille. Vähintään vuosineljänneksittäin arvioidaan myös varausten tarpeellisuus ja suoritetaan erääntyneiden myyntisaamisten kirjanpitoarvojen tarkastelu. Pöyry-konsernin palvelut luokitellaan tuloutusta varten pääasiassa kolmeen luokkaan: 1. Konsultointi- ja suunnitteluprojektit, joissa on kiinteähintainen myyntisopimus tai jokin laskutuksen määrää rajoittava ehto, esimerkiksi kattohinta: Tuloutus tehdään valmistusasteen mukaan. Valmistusasteeksi määritellään raportointikauden päättymispäivään mennessä toteutuneiden omien ja alihankkijoiden työkustannusten suhde koko hankkeen arvioituihin työkustannuksiin. 2. Konsultointi- ja suunnitteluprojektit, joissa kaikki syntyneet kustannukset voidaan laskuttaa sovituilla hinnoilla tai kustannuslisäkertoimella: Tuotto kirjataan sille kaudelle, jonka aikana palvelu on tuotettu. Jos sopimuksessa on jokin laskutuksen määrää rajoittava ehto, sovelletaan valmistusasteen mukaista tuloutusta. 3. Kokonaistoimitusprojektit: Tuotto kirjataan valmistusastemenetelmää käyttäen. Valmistusasteeksi määritellään raportointikauden päättymispäivään mennessä kertyneiden kokonaiskustannusten suhde hankkeen arvioituihin kokonaiskustannuksiin. Näiden projektien erilaisesta riskiprofiilista johtuen projektien edistymisen ja riskien arvioinnissa sekä projektien valvonnassa ja seurannassa noudatetaan erikseen määriteltyjä menettelytapoja koko projektin ajan. Valmistusasteen mukaista tuloutusta sovelletaan vain, kun projektin tulos voidaan luotettavasti arvioida. Projektipäälliköt ovat vastuussa vähintään vuosineljänneksittäin tehtävästä projektin kokonaisennusteesta. Projektien alkuvaiheessa valmistusasteen ollessa alle 10 prosenttia projekteissa ei tulouteta voittomarginaalia, mikäli projektibudjettiin ei ole tehty erillistä riskivarausta. Jos projektin tulosta ei voida luotettavasti arvioida, sovelletaan menetelmää, jossa syntyneet projektikustannukset kirjataan sen kauden kustannuksiksi, jona ne ovat syntyneet, ja tuottoa kirjataan vain sen verran kuin kustannuksista todennäköisesti saadaan katetuksi. Kun on todennäköistä, että projektin kokonaiskustannukset ylittävät projektin kokonaistuoton, odotettavissa oleva tappio kirjataan välittömästi kuluksi. Valmistusasteen mukaan tuloutettujen projektien tuloutettu, mutta vielä laskuttamaton osuus, joka koostuu keskeneräisistä työsuorituksista, esitetään taseen erässä keskeneräiset työt. Jo laskutettu, mutta vielä tulouttamaton osuus esitetään taseen erässä saadut projektiennakot. Projektien valuuttamääräiset rahavirrat on pääosin suojattu valuuttakurssimuutosten varalta. Työsuhde-etuudet Eläkejärjestelyt Konsernilla on useita eläkejärjestelyjä eri puolilla maailmaa. Suomalaisissa yrityksissä henkilökunnan lakisääteinen työeläketurva (TyEL) on hoidettu eläkevakuutusyhtiöiden kautta. Vapaaehtoiset eläkejärjestelyt hoidetaan eläkevakuutuksilla. Ulkomaiset tytäryritykset hoitavat eläkejärjestelynsä paikallisten säännösten ja käytäntöjen mukaisesti. Konsernin eläkejärjestelyt on luokiteltu joko maksu- tai etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Pääosa eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia, joissa erilliselle yksikölle suoritettavat kiinteät maksut kirjataan tulosvaikutteisesti sen kauden kuluksi, johon ne kohdistuvat. Mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta, Pöyry-konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen. Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä on Sveitsissä, Saksassa, Itävallassa, Ranskassa ja Norjassa. Suomessa eräät vapaaehtoiset eläkejärjestelyt on luokiteltu etuuspohjaisiksi. Näiden järjestelyjen kustannukset lasketaan ja kirjataan kuluiksi henkilöiden palvelusajalle kustakin järjestelystä erikseen niiden ehtojen mukaisesti vakuutusmatemaattisten laskelmien perusteella. Nykyarvon laskennassa käytettävä diskonttauskorko määräytyy korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen markkinatuoton ja eläkevelvoitteen juoksuajan perusteella. Velvoitteiden nykyarvoa vähentävät eläkejärjestelyyn kuuluvat varat arvostettuina raportointikauden päättymispäivän käypään arvoon. Tämän lisäksi otetaan huomioon kirjaamattomien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden osuus sekä takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot. Täten etuuspohjaisesta järjestelystä merkitään taseeseen joko saamis- tai velkaerä. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kattamattomat eläkevelvoitteet lisäävät konsernin vierasta pääomaa 18

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA PÖYRYSTÄ

AJANKOHTAISTA PÖYRYSTÄ AJANKOHTAISTA PÖYRYSTÄ SIJOITUS-INVEST, WANHA SATAMA, HELSINKI 14. 15.11.2012 Sanna Päiväniemi, sijoittajasuhdejohtaja, Pöyry ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Pöyry lyhyesti Tammi-syyskuu 2012 numeroina Strategia tarkennettu

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

PÖYRY Oyj - 6.2.2013. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2012

PÖYRY Oyj - 6.2.2013. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2012 PÖYRY Oyj - 6.2.2013 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu PÖYRY OYJ Tilinpäätöstiedote 6.2.2013 klo 8.30 VUOSI PETTYMYS TOIMENPITEISIIN RYHDYTTY KANNATTAVUUDEN PALAUTTAMISEKSI KESKEISET TUNNUSLUVUT 10-12/

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.4.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TAMMI-JOULUKUU 2013 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-JOULUKUU 2013 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-JOULUKUU 213 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 tulos lyhyesti ja vuoden 214 näkymät Pöyryn strategiset linjaukset Tammi-joulukuu

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 211 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2. 212 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-joulukuu 211 lyhyesti Strategian toteutus etenee Tammi-joulukuu 211 numeroina Osinkoesitys

Lisätiedot

TAMMI-SYYSKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-SYYSKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 212 OSAVUOSIKATSAUS Alexis Fries, CEO Jukka Pahta, CFO ALEXIS FRIES Toimitusjohtaja 1.9.212 alkaen Hallituksen jäsen vuodesta 28 S. 1955, Sveitsin kansalainen Dipl.ins., Swiss Federal Institute

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 212 OSAVUOSIKATSAUS Heikki Malinen, CEO Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-maaliskuu 212 lyhyesti Strategian toteutus etenee Tammi-maaliskuu 212 numeroina Näkymät Liitteet Q1/212

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013

Pöyry oyj. Tilinpäätös 2013 Pöyry oyj Tilinpäätös 2013 Sisältö 04 Vuosi 2013 lyhyesti 06 Toimitusjohtajalta 07 Liiketoimintaryhmät Tilinpäätös 2013 8 Hallituksen toimintakertomus 13 Laaja tuloslaskelma 13 Rahavirtalaskelma 14 Tase

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vuoden 2009 tulos Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO PRESENTATION-TITLE

Vuoden 2009 tulos Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO PRESENTATION-TITLE Vuoden 29 tulos 2.2.21 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 117 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoteen 29 Visio 22 Katsaus liiketoimintaryhmiin Konsernin taloudellinen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 5.2.2014. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2013

PÖYRY OYJ - 5.2.2014. Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2013 PÖYRY OYJ - 5.2.2014 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu PÖYRY OYJ Tilinpäätöstiedote 5.2.2014 klo 8.30 LIIKEVOITTO KASVOI, LIIKEVAIHTO LASKI KESKEISET TUNNUSLUVUT 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Pöyry-konserni

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 25.4.2012. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

PÖYRY OYJ - 25.4.2012. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 PÖYRY OYJ - 25.4.2012 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012 PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 25.4.2012 klo 8.30 HIDAS ALKU VUODELLE 2012 - NÄKYMÄT ENNALLAAN AVAINLUVUT 1-3/ 2012 1-3/ Muutos, % 1-12/ Pöyry-konserni

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 211 OSAVUOSIKATSAUS 27.7. 211 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-kesäkuu 211 lyhyesti Tammi-kesäkuu 211 numeroina Näkymät Q2 PRESENTATION 2 TAMMI-KESÄKUU

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 212 OSAVUOSIKATSAUS Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-kesäkuu 212 lyhyesti Tammi-kesäkuu 212 numeroina Näkymät Liitteet Q2/212 PRESENTATION 2 TAMMI-KESÄKUU 212 LYHYESTI Q2/212 PRESENTATION

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

TAMMI-SYYSKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja

TAMMI-SYYSKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja TAMMI-SYYSKUU 21 Heikki Malinen, toimitusjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-syyskuu 21 lyhyesti ja päivitetyt näkymät Keskeiset strategiset prioriteetit ja toiminnan tehostamisohjelma Q3 OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot