Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 MAAHANMUUTTO- JA MONIKULTTUURISUUSTYÖ

2 NAISTARI TOIMII YHTEISÖLLISESTI Naiset kokevat osallisuutta Maahanmuuttajanaisten naisten sosiaaliset verkostot laajenevat Maahanmuuttajaryhmien omaehtoinen yhteisöllisyys on mahdollistunut Naistari on osa Hervantaa kehittävää yhteisöä PUIJOLA TARJOAA TUKEA JA MAHDOLLISUUKSIA MONIKULTTUURISUUTEEN MONIKULTTUURIKESKUS KOMPASSI Maahanmuuttajat ja suomalaiset ovat saaneet apua ja ohjausta elämän eri tilanteissa Kompassi kasvattaa monikulttuurisuuteen ja vaikuttaa monikulttuuristen asioiden asiantuntijana Vapaaehtoiset ovat saaneet tukea Kompassista vapaaehtoistyöhön, jonka he ovat kokeneet hyödylliseksi ja tärkeäksi Kompassi on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka mahdollistaa omaehtoisten ryhmien kokoontumisen Maahanmuuttajien Suomeen kotoutumista on tuettu järjestämällä kielikoulutusta, yhteiskuntatietoutta ja vertaistukea Kehityskasvatus-hankkeessa on tiedotettu Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä ja osanottajien tietoisuus kehitysyhteistyöstä on lisääntynyt NAISTARI TUOTTAA HYÖTYÄ YHTEISKUNNALLE Kotoutuminen on vahvistunut Monikulttuurinen vuorovaikutus on lisääntynyt Syrjäytymistä on ehkäisty Harjoittelijat saavat maahanmuuttajatyöhön liittyviä hyödyllisiä kokemuksia PUIJOLA EDISTÄÄ MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ YKSITYISELLE SEKTORILLE KIMPPA Maahanmuuttajille on löydetty työ- ja harjoittelupaikkoja Maahanmuuttajat ovat saaneet henkilökohtaista apua työn etsimiseen MONIKULTTUURISUUS ON OSA KANSALAISTOIMINNAN ARKEA Louhela työllistää kansalaistoimintaan myös maahanmuuttajia

3 Tililuokka Tililuokka muodostuu 4 tavoitteesta NAISTARI TOIMII YHTEISÖLLISESTI Tavoite Naiset kokevat osallisuutta Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Kysely eri ryhmiin osallistuville mistä kaikesta tunne rakentuu Tavoitetaso 3.5. Kysely asteikolla 1 5 Ei mitattu Tavoite Maahanmuuttajanaisten naisten sosiaaliset verkostot laajenevat Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Laaditaan asiakkaiden verkostosta verkostokarttoja joiden avulla kartoitetaan naisten sosiaalisia verkostoja Ei mitattu Tavoite Maahanmuuttajaryhmien omaehtoinen yhteisöllisyys on mahdollistunut. Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Maahanmuuttajayhdistykset ja yksittäiset henkilöt ovat järjestäneet omaehtoista toimintaa ja tapahtumia Naistarilla Maahanmuuttajaryhmät järjestivät Naistarilla itsenäisesti mm. häitä, syntymäpäiviä ja kerhotoimintaa 64 kertaa. Osallistujia oli 8 60/ kerta.

4 Tavoite Naistari on osa Hervantaa kehittävää yhteisöä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Naistarin työntekijät osallistuvat hervantalaisten verkostojen toimintaan. Naistarin työntekijät ovat osallistuneet Hervannan aluetyöryhmän, Hervantaverkoston ja Hervannan seurakunnan työryhmien toimintaan aktiivisesti. Naistarilla oli myös edustus Kaakkois- Alvrin toiminnassa. Naistari on ollut järjestämässä yhteisiä tapahtumia mm. kansainvälistä naistenpäiväjuhlaa sekä joulujuhlaa.

5 Tililuokka Tililuokka muodostuu 6 tavoitteesta PUIJOLA TARJOAA TUKEA JA MAHDOLLISUUKSIA MONIKULTTUURISUUTEEN MONIKULTTUURIKESKUS KOMPASSI Tavoite Maahanmuuttajat ja suomalaiset set ovat saaneet apua ja ohjausta elämän eri tilanteissa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, että ohjaus- ja neuvontapalveluita on käytetty 200 kertaa Ohjaus- ja neuvontapalveluita on käytetty 337 kertaa. Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, että ohjaus- ja neuvontapalveluita ovat käyttäneet tasapuolisesti miehet (50 %) ja naiset (50 %) Ohjaus- ja neuvontapalveluita ovat käyttäneet tasapuolisesti miehet (51 %) ja naiset (49 %). Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, että maahanmuuttajien osuus ohjaus- ja neuvontapalveluiden käyttäjistä on ollut enemmistö Maahanmuuttajien osuus ohjaus- ja neuvontapalveluiden käyttäjistä on ollut enemmistö, 75 % %

6 Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, että ohjaus- ja neuvontapalveluihin käytetty aika on ollut yhteensä 200 h Ohjaus- ja neuvontapalveluihin käytetty aika on ollut yhteensä 138,3 h. Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, kuinka asiakkaat ovat saaneet 30 kertaa henkilökohtaista ohjausta esim. virastoihin Kompassin henkilökunnan saattamana Asiakkaat ovat saaneet 7 kertaa henkilökohtaista ohjausta esim. virastoihin Kompassin henkilökunnan saattamana. Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, että asiakkaat ovat saaneet ohjaus- ja neuvontapalvelua henkilökohtaisesti käymällä Kompassissa, puhelimitse ja sähköpostitse Tilastollinen kuvaus siitä, että asiakkaat ovat saaneet ohjaus- ja neuvontapalvelua henkilökohtaisesti käymällä Kompassissa (86 %), puhelimitse (11 %) ja sähköpostitse (3%). Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka asiakkaita on autettu työllisyyteen, opiskeluun, maahanmuuttoasioihin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa Kuinka asiakkaita on autettu työllisyyteen, opiskeluun, maahanmuuttoasioihin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa Vapaa-aika: Asiakkaana ulkomaalainen mies, joka oli kiinnostunut harrastamaan myös Suomessa pitkäaikaista musiikki-harrastustaan. Ohjasimme hänet keskustelemaan tanssiryhmän vetäjän kanssa mahdollisesta yhteistyöstä. Nyt mies säestää tanssiryhmän harjoituksissa ja esiintymisissä. Opiskelu: Asiakkaana ulkomaalainen mies, joka halusi opiskella vapaa-ajallaan enemmän suomen kieltä. Hän osallistui päiväsaikaan kotoutumiskoulutukseen, joten ohjasin hänet jo hyvin suomea puhuvana iltalukion suomen kielen tunneille, jotka järjestettiin jaksoittain kaksi kertaa viikossa. Maahanmuuttoasiat: Asiakkaana suomalainen nainen, joka tuli Kompassiin, koska tarvitsi neuvoja maahanmuuttajamiehensä asiassa. Nainen oli asunut miehensä kanssa ulkomailla aiemmin pidemmän aikaa ja he olivat hiljattain muuttaneet yhdessä Suomeen. Nainen halusi neuvoja, mistä pitäisi aloittaa viranomaisasioiden hoitaminen. Selvitin perheen tilannetta ja neuvoin sen mukaan ottamaan yhteyttä oikeille tahoille, esim. maistraattiin jne. Työllisyys: Asiakkaana ulkomaalainen ammattikorkeakouluopiskelija, joka on ollut Suomessa vasta vähän aikaa. Hän oli saanut Kompassin puhelinnumeron toiselta ulkomaalaiselta opiskelijalta. Hän soitti ja kyseli työnsaantimahdollisuuksistaan Suomessa. Sovimme tapaamisen Kompassiin hänen asioidensa selvittelemistä varten. Asiakas kävi sovittuna aikana Kompassissa ja keskustelimme hänen tilanteestaan ja annoin hänelle sopivia neuvoja ottaen huomioon asiakkaan kokonaiselämäntilanteen. Etsimme yhdessä mm. hänelle työpaikkaa TE-toimiston sivuilta.

7 Tavoite Kompassi kasvattaa monikulttuurisuuteen ja vaikuttaa monikulttuuristen asioiden asiantuntijana Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori henkilöä on saanut kansainvälisyyskasvatusta Kompassilla ja 300 on kuullut tiedotustilaisuudessa lisää Kompassin toiminnasta 569 henkilöä on saanut kansainvälisyyskasvatusta Kompassilla ja 690 on kuullut tiedotustilaisuudessa lisää Kompassin toiminnasta. Indikaattori % kansainvälisyyskasvatukseen osallistuneista koki tietämyksensä monikulttuurisuudesta lisääntyneen paljon tai erittäin paljon Kompassin esityksen kuultuaan Asteikko: 1. Erittäin vähän 2. Vähän 3. En osaa sanoa 4. Paljon 5. Erittäin paljon 85 % kansainvälisyyskasvatukseen osallistuneista koki tietämyksensä monikulttuurisuudesta lisääntyneen paljon tai erittäin paljon. (n=89/89) % Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka kansainvälisyyskasvatus Kompassilla on tärkeä osa sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisia opintoja Kuinka kansainvälisyyskasvatus Kompassilla on tärkeä osa sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisia opintoja Oppilaitoksestamme on vieraillut Kompassissa useita terveysalan opiskelijaryhmiä. Opiskelijat ovat osallistuneet Komapssin esittelyluennolla. Vierailu ja luennot ovat auttaneet opiskelijoita tiedostamaan i kulttuurin merkityksenihmisten elämässä ja Kompassin merkityksen suomalaiseen elämänmenoon ja kulttuuriin kotouttajana. Jotkut opiskelijat ovat osallistuneet eri laisiin aktiviteetteihin, pitäen esimerkiksi pienimuotoisia terveyteen liittyviä tietoiskuja tai toimintatuokioita maahanmuuttajataustaisille asiakkaille. Vierailuista on ollut hyötyä erittäin paljon juuri kulttuurisen tietoisuuden herättämisessä. Opiskelijoiden palaute on poikkeuksetta ollut positiivista. Pirkko Abdelhamid Terveydenhuollon lehtori, TtLis Savonia ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiala, Kuopio

8 Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka opiskelijat ovat kokeneet kansainvälisyyskasvatuksen hyödylliseksi 5 esimerkkikuvausta siitä, kuinka opiskelijat ovat kokeneet kansainvälisyyskasvatuksen hyödylliseksi Esitys todella laittoi miettimään asioita. Tarpeellista, jokaisen tulisi saada tietoa vähemmistöjen / pakolaisten kotoutumisesta. Uutisissa usein vain tietoa konflikteista, ei ihmiskohtaloista. Esitys oli mielenkiintoinen ja sain paljon uutta tietoa. Paljon hyvää ja ajankohtaista tietoa monikulttuurisuudesta. Kansainvälisyyskasvatus, lukio ja ammattikorkeakoulu Hyödyllinen. On helpompi kommunikoida eri kulttuureista [tulleiden kanssa] kun tietää vähän taustoja ja tapoja. Kansainvälisyyskasvatus, ammattikorkeakoulu Tosi kiva oli kuulla monikulttuurisuudesta eri näkökulmasta kuin telkkarista. Mielestäni [kansainvälisyyskasvatusta] pitäisi lisätä, muuttaisi varmasti suomalaisten asenteita ulkomaalaisia kohtaan. Kansainvälisyyskasvatus, lukio Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka Kompassin toimintaideaa on benchmarkattu muille monikulttuurisille toimijoille Kompassin toimintaideaa on benchmarkattu muille monikulttuurisille toimijoille 1. Kesäkuussa Kompassiin tutustuivat Savonlinnan ja Mikkelin maahanmuuttoyksikön työntekijät (yht. 7 hlö). Esittelimme Kompassin toimintaa, tulosten mittaamista ja keskustelimme ajankohtaisista maahanmuuttoon liittyvistä trendeistä Itä-Suomen alueella. 2. Eduskunnan hallintovaliokunta tutustui Kompassin toimintaan ja kuopiolaiseen kolmannen sektorin maahanmuuttajatyöhön ja sen haasteisiin toukokuussa (7 hlö). Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka Kompassi on yhteistyökumppani medialle monikulttuurisissa asioissa Kompassi on yhteistyökumppani medialle monikulttuurisissa asioissa Savon Sanomien toimittaja otti yhteyttä Kompassiin ja tiedusteli mahdollisuutta löytää Kompassin kautta henkilö, joka olisi kotoisin Englannista. Lehti teki juttua maassa käydyistä vaaleista ja halusi kirjoittaa kuopiolaisen maahanmuuttajan näkökulmia vaalitulokseen liittyen. Kompassin henkilökunta etsi toimittajalle sopivan henkilön ja välitti haastateltavan suostumuksella hänen yhteystietonsa toimittajalle. 3. Syyskuussa Kompassilla vieraili saksalainen ryhmä (yht. 11 hlö) sosiaalialan opiskelijoita, jotka tulivat kuulemaan lisää Kompassin toiminnasta ja kuopiolaisesta maahanmuuttajatyöstä.

9 Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka Kompassi on yhteistyökumppani viranomaisille monikulttuurisissa asioissa Kompassi on yhteistyökumppani viranomaisille monikulttuurisissa asioissa Kompassi on toiminut yhteistyökumppanina mm. Kuopion kaupungin pakolaisyksikölle tarjoamalla vasta kaupunkiin saapuneille kiintiöpakolaisille suomen kielen oppimispaikan ennen kotoutumiskurssin alkua sekä tarjonnut vapaa-ajan aktiviteetteja kotona oleville. Kompassi on mahdollistanut TE-toimiston, kotoutumiskoulutuspaikkaa odottavien asiakkaiden suomen kielen opiskelun kielikurssillaan sekä osallistumisen tarjoamaansa harrastetoimintaan. ELY-keskusta Kompassi on palvellut mm. välittämällä kontakteja tulkkeihin. Indikaattori Kuvaus, joka osoittaa, että Kompassin henkilökunnalla on korkeakoulututkinto, laaja kielitaito ja omakohtaista kokemusta kansainvälisyydestä Kompassin henkilökunnalla on korkeakoulututkinto, laaja kielitaito ja omakohtaista kokemusta kansainvälisyydestä Kaikilla Kompassin työntekijöillä on korkeakoulututkinto. Tutkinnot on suoritettu yhteiskuntatieteissä, oikeustieteissä, sosiaalitieteissä ja kauppatieteissä. Kompassin henkilökunta hallitsee 9 kieltä (suomi, englanti, ruotsi, saksa, espanja, amhara, hindi, kannada, venäjä). Lisäksi Kompassin vaihtuvat harjoittelijat ja vapaaehtoiset lisäävät Kompassin kielivalikoimaa useilla muilla kielillä. Kompassin henkilökunnalla on kansainvälistä opiskelu- ja työkokemusta neljältä mantereelta, 21 eri maasta ja neljä Kompassin seitsemästä työntekijästä on maahanmuuttajataustaisia. Indikaattori Kompassi on jäsenenä Itä- Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnassa vuodesta 2005 lähtien Monikulttuurikeskus Kompassin työntekijä on ollut Kuopion Setlementti Puijolan edustajana Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnassa vuodesta 2005 lähtien.

10 Tavoite Vapaaehtoiset ovat saaneet tukea Kompassista vapaaehtoistyöhön, jonka he ovat kokeneet hyödylliseksi ja tärkeäksi Tämän tavoitteen toteutumista osoittamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori henkilöä on tehnyt vapaaehtoistyötä Kompassilla 70 vapaaehtoista on tehnyt vapaaehtoistyötä Kompassilla. Indikaattori Vapaaehtoisista 20 % on maahanmuuttajataustaisia Vapaaehtoisista 20 % on maahanmuuttajataustaisia. Indikaattori Vapaaehtoiset ovat tehneet vapaaehtoistyötä Kompassilla 3000 tuntia Vapaaehtoiset ovat tehneet vapaaehtoistyötä Kompassilla 3002 tuntia. Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, että vapaaehtoiset ovat saaneet tukea ja ohjausta vapaaehtoisena toimimiseensa Vapaaehtoistyö Toiminta Pvm Osanottajamäärä Kevät Vapaaehtoistyön info Vapaaehtoistapaaminen Koulutus I: Kulttuurisensitiivinen vapaaehtoistyö Vapaaehtoistapaaminen Vapaaehtoisten virkistysretki Syksy Vapaaehtoistyön info Vapaaehtoistapaaminen Koulutus II: Ryhmänohjauksen alkeet Vapaaehtoistapaaminen Kiitosjuhla Yhteensä 120

11 Indikaattori Kuvaus siitä, miten vapaaehtoisesti vedetyn ryhmän toiminta on ollut sekä osallistujille että vetäjille mielekästä Kuvaus rumpuryhmän toiminnasta, miten vapaaehtoisesti vedetyn ryhmän toiminta on ollut sekä osallistujille että vetäjille mielekästä Rumpukerho kokoontuu joka torstai Kompassin tiloissa. Kaikki ovat tervetulleita ryhmään iästä, sukupuolesta, kansalaisuudesta tai kulttuurista riippumatta. Ryhmään saa tulla ilman ennakkoilmoittautumista, mistä johtuen ryhmän koko vaihtelee todella paljon. Havainnointikerralla rumpukerhossa oli ohjaajan lisäksi parikymmentä osallistujaa. [ ] Ohjaajasta aisti heti ensihetkillä, että hän johtaa rumpukerhoa. Monikulttuurisuuden takia yhteisenä puhuttavana kielenä on englanti, mutta suurin osa vuorovaikutuksen viesteistä välittyy sanattomasti, elekielen kautta sekä äänen sävyjen ja voimakkuuden kautta. Ryhmän keskinäinen vuorovaikutus oli ulkopuolisen silmin kuin sanaton sopimus yhteisestä tekemisestä. [ ] Ohjaaja innosti ja motivoi omalla persoonallaan ryhmäläisiä rohkeasti kokeilemaan rummuttamista. Meistä ohjaaja oli ihan silminnähden innostunut jakamaan tietoa ja taitoa muille, mikä oli yksi motivoiva tekijä. Ohjaaja teki omalla rennolla, avoimella, positiivisella ja humoristisella olemuksellaan ilmapiiristä vapautuneen sekä loi näin ollen ryhmään yhteishenkeä. [ ] Kun ryhmä saavutti yhteisen rytmin rummutuksessa, oli havaittavissa yhteisen onnistumisenkokemuksen riemu ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen vahvistuminen tuona hetkenä ja tuossa tilassa. Opiskelijat havainnoivat ryhmää vierailemalla siinä ja kirjoittamalla vierailustaan raportin Savonia amk Indikaattori % vapaaehtoisista kokee Kompassin tarjoaman vapaaehtoiskoulutuksen melko tai erittäin hyödylliseksi Asteikko: 1. Ei kovin hyödyllinen 2. Melko hyödyllinen 3. Erittäin hyödyllinen Kaikki vapaaehtoiset kokevat Kompassin tarjoaman vapaaehtoiskoulutuksen melko tai erittäin hyödylliseksi. (n=14/14) % Indikaattori % vapaaehtoisista kokee vapaaehtoistyönsä Kompassilla melko tai erittäin tärkeäksi Asteikko: 1. Ei tärkeää 2. En osaa sanoa 3. Melko tärkeää 4. Erittäin tärkeää Kaikki vapaaehtoiset kokevat vapaaehtoistyönsä Kompassilla melko tai erittäin tärkeäksi. (n=14/14) %

12 Indikaattori Viisi esimerkkikuvausta siitä, mitä vapaaehtoistyö Kompassilla merkitsee vapaaehtoisille Kuusi esimerkkikuvausta siitä, mitä vapaaehtoistyö Kompassilla merkitsee vapaaehtoisille Jouduin opiskelujen vuoksi muuttamaan pois Kuopiosta, joten en voi enää toimia Kompassilla vapaaehtoisena. Vapaaehtoistyö [kompassilla] [ ] innoitti minut hakemaan nykyiselle opiskelulinjalleni, jossa opiskelen luokanopettajaksi englannin kielellä. Erityistä koulutuksessa on sen painottuminen nimenomaan monikulttuurisuuteen, kansainvälistymiseen ja globaaleihin teemoihin sekä näiden asettamiin haasteisiin opetuksessa nykypäivänä. Vapaaehtoistyöntekijänä Kompassilla sain paljon myös itselleni, vaikken sitä odottanut. Toivotan Kompassin työntekijöille, vapaaehtoisille sekä Kompassilla käyville maahanmuuttajille oikein ihanaa jatkoa! Kristiina Heiskanen, Kompassin vapaaehtoinen, [Vapaaehtoistyö Kompassilla] on tärkeää, koska minun työni ja tukeni voi olla toiselle iso apu. Olen saanut arvokasta työkokemusta ja positiivista palautetta. Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja kielten puhuminen on ollut tärkeää ja antoisaa. [Vapaaehtoistyö] on iso osa sosiaalista elämääni. Saan opettaa suomea ja kokea onnistumisia. Saa tehdä jotain, millä on oikeasti merkitystä. Kompassin vapaaehtoisten kokemuksia,

13 Indikaattori Vapaaehtoinen vetäjä on toiminut vuoden aikana 5 kerhossa Vapaaehtoinen vetäjä on toiminut vuoden aikana 16 kerhossa tai ryhmässä 1. Afrikkalaisessa rumpukerhossa opetellaan soittamaan kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan afrikkalaisia Djembe-rumpuja. Vapaaehtoiset vetäjät opettavat soittamaan ryhmäläisiä ja samalla harjoitellaan mahdollisia esiintymisiä varten. Vetäjät vastaavat tuntien suunnittelusta, esityksistä ja tilojen käytöstä. 2. Venäjänkielisessä leffaillassa näytetään joka toinen viikko venäjänkielisiä kulttuurielokuvia. Vetäjä vastaa elokuvien valinnasta, näyttämisestä ja kerhon markkinoinnista. 3. Kalinka-kuoro kokoontuu sunnuntaisin useammaksi tunniksi harjoittelemaan venäjänkielistä kuorolaulua ja treenaamaan mahdollisia esiintymisiä varten. Kuoron vetäjä vastaa kuoron johtamisesta ja käytännön asioista. 4. Suomea intialaisille ryhmässä opetellaan suomen kielen perusteita vapaaehtoisen opettajan johdolla maanantai-iltaisin. Koska kaikki opiskelijat ovat korkeasti koulutettuja ja työskentelevät päivät yliopistolla, kurssi kokoontuu iltaisin ja siellä opiskellaan myös vaikeampia suomen kielen rakenteita. Vapaaehtoinen opettaja vastaa opetuksesta ja tuntien sisällön suunnittelusta. 5. Englannin kielen keskustelukerho kokoontuu kaksi kertaa viikossa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Vetäjä vastaa kerhon markkinoinnista, tuntien suunnittelusta ja vetämisestä. 9. Puhutaan suomea -ryhmässä edistyneemmät opiskelijat harjoittelevat suomea vapaaehtoisten ja harjoittelijoiden johdolla. Vetäjä valmistelee tunnilla käytettävän materiaalin ja vetää keskustelua. 10. Musiikkihetkessä ryhmä innokkaita laulajia kokoontuu kerran viikossa laulamaan ja soittamaan. Vetäjä johtaa kuoroa ja säestää. 11. Ranskan keskustelukerho kokoontui kevätlukukaudella joka toinen viikko keskustelemaan mielenkiintoisista aiheista ranskaksi. Vetäjä suunnitteli tunnit ja veti keskustelua. 12. Adobe Photoshop-kurssilla edistyneemmät opiskelivat ohjelman käyttämistä. Vetäjä suunnitteli ja opetti tunnit. 13. Afrikkalaisessa tanssiryhmässä harjoitellaan kerran viikossa tanssimista. Vetäjä suunnittelee ja opettaa. 14. Salsa-ryhmä kokoontui syksyn aikana kerran viikossa tanssimaan salsaa. Vetäjä opetti ryhmässä. 15. Teatteri-ryhmä on kokoontunut satunnaisesti Kompassilla harjoittelemaan teatterikappaleita. 16. Hiphop-ryhmä harjoitteli kevätkaudella kerran viikossa tanssia ja esiintymisiä varten. Vetäjä suunnitteli ja opetti ryhmässä. 6. Neulekerhossa opetellaan kutomaan kerran viikossa. Vetäjä vastaa kerhon suunnittelusta, toiminnasta ja markkinoinnista. 7. Irlantilaisen tanssin ryhmässä opetellaan irlantilaista tanssia ja esiinnytään erilaisissa tapahtumissa. Vetäjä vastaa tuntien suunnittelusta, vetämisestä, markkinoinnista ja mahdollisista esiintymisjärjestelyistä. 8. ATK-kurssilla opetellaan käyttämään tietokonetta kaksi kertaa viikossa. Vetäjä opettaa ja suunnittelee tunnit. Indikaattori eri vapaaehtoista on toiminut apuopettajana suomen kielen tunneilla 24 eri vapaaehtoista on toiminut apuopettajana suomen kielen tunneilla.

14 Tavoite Kompassi on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka mahdollistaa omaehtoisten ryhmien kokoontumisen Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori Esimerkkikuvaus siitä, että Kompassi on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Kompassi on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Coming to Kompassi is very easy and simple as it is an open, warm and makes you feel at home kind of place. One feels not only relaxed to come here but also gets a lot of help and needful advice on many matters. The staff is really nice and caring, making it an all in one place! Thank you Kompassi for being there for us. Varsha Shurpali Indikaattori Monikulttuuriset ryhmät ovat kokoontuneet Kompassilla omaehtoisesti 400 kertaa Monikulttuuriset ryhmät ovat kokoontuneet Kompassilla omaehtoisesti 585 kertaa. Indikaattori Kompassilla kokoontuneissa omaehtoisissa ryhmissä on ollut 3000 kokoontumiskertaa Kompassilla kokoontuneissa omaehtoisissa ryhmissä on ollut 2883 kokoontumiskertaa. Indikaattori Kompassissa on ollut 6000 käyntikertaa aukioloaikoina Kompassissa on ollut 5221 käyntikertaa aukioloaikoina.

15 Tavoite Maahanmuuttajien Suomeen kotoutumista on tuettu järjestämällä kielikoulutusta, yhteiskuntatietoutta ja vertaistukea Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori Kuvaus siitä, miten vertaistuki kielen opiskelussa on mahdollistettu Kompassin kieli-tandemin avulla Miten vertaistuki kielen opiskelussa on mahdollistettu Kompassin kieli-tandemin avulla Kielitandem-ohjelmaan on rekisteröitynyt 147 henkilöä. Tandem-pareja on vuoden loppuun mennessä yhdistetty tandem-ohjelman kautta 50. Eri kieliä ohjelmassa oli yhteensä 84, joista suosituimmat olivat englanti, espanja, venäjä ja arabia. Kielitandemin tavoitteena on ollut lisätä kulttuurienvälisiä kohtaamisia henkilökohtaisella tasolla kahden ihmisen välillä sekä tarjota mahdollisuus kantasuomalaiselle ja maahanmuuttajalle kielitaitonsa parantamiseen. Tandempareja on yhdistetty xx määrä. Haluan kiittää [Kompassin projektityöntekijä Elina Poikosta] hyvin osuneesta parin valinnasta ja kertoa yksityiskohtaisemmin opiskelusta, eräänlaisen loppuraportin asiasta. Tandemparini on 25-vuotias venäläisnainen. Tapasimme helmikuun alussa. Hän oli lukenut muutaman kappaleen kirjaa Finnish for Foreigners 1. Minä puolestani halusin saada lisäharjoitusta venäjän kielen osaamiseeni, joka oli ennestään kohtuullisella tasolla. Meillä oli hänen Kuopiossa ollessaan tapaamisia kolme kertaa viikossa, kaksi Savoniassa ja yksi meillä kotona. Hänen muutettua takaisin Venäjälle sovimme jatkavamme opiskelua kahdesti viikossa Skypen, sähköpostin sekä hieman myös venäläisen Facebookia vastaavan ohjelman avulla. Kukin oppitunti kestää noin puolitoista tuntia. Opiskelut ovat toteutuneet joustavasti suunnitelman mukaan: olemme opiskelleet oppikirjoista kielioppia erilaisia venäjän kielen testejä ja kielioppiharjoituksia. Olemme myös keskustelleet kummallakin kielellä kummankin oppiman sanavaraston sallimissa puitteissa. Ikäeromme on 40 vuotta, mutta se ei ole haitannut opiskelua. Meillä on samantapaisia kiinnostuksen kohteita (kirjallisuus, taide ja yhteiskunta), mikä on yhdistänyt. Omalta kohdaltani voin sanoa jo nykyisen opiskelun täyttäneen tavoitteeni. Venäjän kielen harrastukseni on virinnyt uudelleen, ja tämän lisäksi olen nyt myös käyttänyt sellaisia viestinnän mahdollisuuksia, joihin aikaisemmin olen perehtynyt hyvinkin teoreettisesti ja pintapuolisesti. Olen saanut myös tutustua [ ] nykyaikaiseen nuoreen naiseen ja hänen ajattelutapaansa. Meitä ei ole häirinnyt se, että hän oli vasta aloittanut suomen opiskelunsa ja minä olen harrastanut venäjää jo pitkään. Tässä on suurena apuna ollut apukielenä käytetty englanti, jolla on hoidettu sopimiset opiskelun sisällöstä, seuraavista oppitunneista ja muutenkin voitu tarkentaa epäselväksi muuten jääviä asioita sekä yleensä myös keskustella kieliopintojen ulkopuolisista asioista. Suomalainen mies, aloittanut tandemin vuonna 2010

16 Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka Kompassin harjoittelijat ovat oppineet Kompassissa suomalaisia työelämä- ja monikulttuurisuustaitoja Kompassin harjoittelijat ovat oppineet Kompassissa suomalaisia työelämä- ja monikulttuurisuustaitoja Kompassi on todella kiva paikka ja olen onnellinen, että minä pääsin kahden kuukauden ajan työskentelemään maahanmuuttajan info-pisteessä. Minulla oli mahdollisuus harjoitella minun kielitaitoa, tutustua uusiin ihmisiin eri maista ja osallistua suomen kielen tunneille sekä käyttää kieltä muiden ihmisten kanssa. (Nainen, Marokko) Kompassissa työskentely edellyttää vuorovaikutusta monien eri kulttuurien edustajien kanssa, mikä on omiaan opettamaan suomalaisille vähän vierasta avoimuutta, ennakkoluulottomuutta ja sosiaalisuutta. Rento ilmapiiri sekä työntekijöiden ja vierailijoiden positiivisuus ovat opettaneet jälleen miten oleellista on olla avomielinen ja positiivinen uutta ja erilaista kohtaan. (Mies, Suomi) Indikaattori % harjoittelijoista kokee harjoittelusta olleen heille jonkin verran tai erittäin paljon hyötyä Asteikko: 1. Kyllä, erittäin paljon 2. Kyllä, jonkin verran 3. Ei Kaikki harjoittelijat kokevat harjoittelusta olleen heille erittäin paljon hyötyä. (n=5/5) %

17 Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka maahanmuuttajat ovat osallistuneet Kompassin tarjoamiin koulutuksiin, joissa on kerrottu lisää suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöistä Kompassin ja Monikulttuurinen kansalaistoiminta -hankkeen koulutukset v Koulutuksen nimi Kohderyhmä Pvm Lkm Työelämäseminaari: Ammattiliitot Kaikille avoin Työelämäseminaari: Hiljainen tieto Kaikille avoin Työelämäseminaari: Työllistymismahdollisuudet Kaikille avoin Koulutus I: Kulttuurisensitiivinen Kompassin vapaaehtoisille vapaaehtoistyö Koulutus II: Ryhmänohjauksen Kompassin vapaaehtoisille alkeet Tappio-kirjanpito ohjelman koulutus Ryhmien ja yhdistysten yhdyshenkilöt Konfl ikti koulutus Ryhmien ja yhdistysten yhdyshenkilöt Rahoitusväylät koulutus Ryhmien ja yhdistysten yhdyshenkilöt Yhteensä 122 Indikaattori eri maahanmuuttajaa on opiskellut suomen kielen perusteita, kulttuuritietoutta ja arkisuomen sanastoa Kompassin suomen kielen tunneilla 189 eri maahanmuuttajaa on opiskellut suomen kielen perusteita, kulttuuritietoutta ja arkisuomen sanastoa Kompassin suomen kielen tunneilla. Indikaattori Kompassin kielikursseilla on ollut 3000 käyntiä Kompassin kielikursseilla on ollut 3012 käyntiä.

18 Indikaattori % suomen kielen kurssilla kyselyyn vastanneista koki oppineensa lisää suomen kieltä Kompassin suomen kielen kursseilla Asteikko: 1. Kyllä 2. En 3. En tiedä 89 % suomen kielen kurssilla kyselyyn vastanneista koki oppineensa lisää suomen kieltä Kompassin suomen kielen kursseilla. (n=30/30) % Indikaattori % suomen kielen kurssilla kyselyyn vastanneista koki, että Kompassin suomen kielen kurssit ovat auttaneet heitä elämässä Asteikko: 1. Kyllä, paljon 2. Kyllä, vähän 3. Ei 4. En osaa sanoa 89 % suomen kielen kurssilla kyselyyn vastanneista koki, että suomen kielen kurssit ovat auttaneet heitä elämässä. (n=30/30) % Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka Kompassissa on tuettu maahanmuuttajien arkisuomen kielen käyttötaitoja Puhutaan suomea- ryhmän avulla Kuinka Kompassissa on tuettu maahanmuuttajien arkisuomen kielen käyttötaitoja Puhutaan suomearyhmän avulla Olin ryhmässä mukana apuopettajana huhti-toukokuussa Useimmiten meitä oli 1-3 suomenkielistä ja 1-5 ulkomaalaistaustaista mukana. Keskustelu oli vapaamuotoista jutustelua, mutta aina oli myös mukana jokin ajankohtainen aihe, josta voitiin keskustella. Tarkoituksena oli nimen omaan kehittää puhutun arkisuomen osaamista, mukaan pääsi jo hyvinkin auttavalla suomenkielen taidolla, pääasia oli, että kykenee puhumaan edes lyhyitä lauseita suomeksi. Koin itse kerhon mielekkääksi vapaaehtoistoiminnaksi ja siinä oli todella mukava olla mukana. Itsekin opin aina jotain uutta siitä, millaista on olla ulkomaalainen Suomessa. Kerho auttoi myös minua opettelemaan selittämään asioita yksinkertaisesti ja tarvittaessa kiertoteitä suomeksi. Luulen, että kerho oli tarpeellinen maahanmuuttajille ja muille Suomessa asuville ulkomaalaisille; usein kuulin heidän kertovan, että vaikka heillä olisikin ollut suomalainen puoliso, usein kotikielenä käytettiin silti englantia, lähinnä varmaankin siksi, että useimmat suomalaiset osaavat ja haluavat puhua nimenomaan englantia, ja siten on helpompaa viestiä kuin yrittää hitaampaa ja vaikeampaa keinoa suomeksi. Mutta nämä ulkomaalaiset haluavat nimenomaan oppia puhumaan ja pärjäämään suomenkielellä, ehkä tärkeimpänä syynä se, että suomenkielen taito on yksi vaatimus työelämään pääsylle. Hanna-Anneli Belt

19 Tavoite Kehityskasvatus-hankkeessa on tiedotettu Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä ja osanottajien tietoisuus kehitysyhteistyöstä on lisääntynyt Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori Kehityskahviloiden kohdennetuissa kehitysmaaesittelyissä on ollut 100 osallistumiskertaa Kehityskahviloiden kohdennetuissa kehitysmaaesittelyissä on ollut 110 osallistumiskertaa. Indikaattori Kouluvierailujen kehityskasvatusluennolla on tiedotettu 100 oppilaalle Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä Kouluvierailujen kehityskasvatusluennolla on tiedotettu 695 oppilaalle ja opettajalle Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä. Indikaattori % kehityskasvatusluennoille osallistuneista kokee tietämyksensä Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä lisääntyneen jonkin verran tai paljon luennon jälkeen Asteikko: 1. Pysynyt ennallaan 2. Lisääntynyt jonkin verran 3. Lisääntynyt paljon Kaikki kehityskasvatusluennoille osallistuneet kokevat tietämyksensä Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä lisääntyneen jonkin verran tai paljon luennon jälkeen % (n=19/21)

20 Tililuokka Tililuokka muodostuu 4 tavoitteesta NAISTARI TUOTTAA HYÖTYÄ YHTEISKUNNALLE Tavoite Kotoutuminen on vahvistunut Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Naistarin toiminta tähtää kotoutumisen tukemiseen. Naistarin toiminnan kautta maahanmuuttajien yhteiskuntatuntemus ja suomen kielen osaaminen on lisääntynyt Tulosta ei ole mitattu.

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011,2010,2009 2011,2010,2009 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011,2010,2009 2011,2010,2009 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011,2010,2009 Monikulttuurinen työ Kuopion Setlementti Puijola ry 3 PUIJOLA TARJOAA TUKEA JA MAHDOLLISUUKSIA MONIKULTTUURISUUTEEN MONIKULTTUURIKESKUS KUS

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 MAAHANMUUTTO- JA MONIKULTTUURISUUSTYÖ . PUIJOLA TARJOAA TUKEA JA MAHDOLLISUUKSIA MONIKULTTUURISUUTEEN MONIKULTTUURIKESKUS KOMPASSI.1 Asiakkaat

Lisätiedot

Kuopion Setlementti Puijola ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Kuopion Setlementti Puijola ry:n sosiaalinen tilinpäätös Kuopion Setlementti Puijola ry:n sosiaalinen tilinpäätös 20 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2010 Arvot, yhteisöllisyys yy Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n Naistari yksikkö Tililuokka 100 00 Tililuokka muodostuu 4 tavoitteesta NAISTARIN TOIMINTA PERUSTUU

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2010 2010 Yhteistyökumppan uus

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2010 2010 Yhteistyökumppan uus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Yhteistyökumppanuus Kuopion Setlementti Puijola ry Tililuok 00 00 Tililuok muodostuu 7 tavoitteesta PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20, 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23..2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto. Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.fi/womento Kehi5ämishanke Womento Womento- hanke+a on rahoi+anut

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Neo-Vantaa, Neo-seudun osahanke 2009-2012 Sari Pajala, Neo-Vantaa & Yhteispalvelu 22.11.2012 Neo-seudun lähtötilanne v. 2009

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Lievestuoreen Setlementti ry 200 00 2009 SETLEMENTIN TOIMINTA TUKEE IHMISEN HYVÄÄ ELÄMÄÄ 201 00 Setlementin toiminta tukee ihmisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0 Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementti Louhela ry Päätavoite KEHITTYVÄ OLOHUONEVERKOSTO VAHVISTAA TOIMINTAKYKYÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄYTTÄ

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

Koko talo/kasvatusyhteisö kasvattaa kielitaitoon

Koko talo/kasvatusyhteisö kasvattaa kielitaitoon Rinnakkaisohjelma Koko talo/kasvatusyhteisö kasvattaa kielitaitoon klo 15.15-16.15 Annamari Kajasto, opetusneuvos, Opetushallitus Tarja Aurell, apulaisrehtori, Helsingin Saksalainen koulu Paasitorni 15.5.2017

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KOTOUTUMISESTA

ASUKASKYSELY KOTOUTUMISESTA ASUKASKYSELY KOTOUTUMISESTA TOTEUTETTIIN WEBROPOL-KYSELYNÄ KUNTIEN JA EKSOTEN NETTISIVUJEN KAUTTA AJALLA 11.4.-2.5.12 KYSYMYKSET SUOMEN-, ENGLANNIN- JA VENÄJÄNKIELISINÄ: 1. Mitkä asiat mielestäsi ovat

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

Moninaisuuden mentoroinnilla mahdollisuuksia. LEAD-messut Jonna Roos ja Elena Mikhalkina 4.9.2012

Moninaisuuden mentoroinnilla mahdollisuuksia. LEAD-messut Jonna Roos ja Elena Mikhalkina 4.9.2012 Moninaisuuden mentoroinnilla mahdollisuuksia LEAD-messut Jonna Roos ja Elena Mikhalkina 4.9.2012 Työnantajat Kulttuurisesti moniarvoinen työyhteisö -tutkimus Työharjoittelu Yritysvierailut Verkostofoorumit

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Työllistymistä y edistävä toiminta Kuopion Setlementti Puijola ry 4 PUIJOLA KASVATTAA SOSIAALISTA PÄÄOMAA LÄHIÖTYÖ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Vieraasta Veljeksi - oppimisryhmät

Vieraasta Veljeksi - oppimisryhmät Vieraasta Veljeksi - oppimisryhmät Heikki Kerkkänen, projektityöntekijä, Miessakit ry Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Oppimisryhmät Tavoite:Tarjota

Lisätiedot

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies * Ikä 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ * Valmistumisvuosi terveydenhoitajaksi (kirjoita vuosi ruutuun) * Työvuosien määrä äitiys- ja/tai lastenneuvolassa alle vuosi 1-5 6-10

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY KESÄTYÖ- KYSELY 2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille tehtiin syyskuussa 2014 kesätyökysely Internet-tutkimuksena. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Kyselyn

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 4/2016

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 4/2016 PÖYTÄKIRJA 1 (6) MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 4/2016 Aika Tiistai 12.4.2016, kello 17.42-20.05 Paikka Osallistujat Espoon valtuustotalo, Vihreän liiton ryhmähuone Luottamushenkilöjäsenet:

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa Meidät löytää myös netistä www.lahiokeskus.fi tai Facebookista: Lähiökeskukset Kumppanuustalo LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Vuodesta 2016 alkaen Lähiökeskusten toiminta on osa Hämeenlinnan

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 20 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 2.12.2009 12.1.2010 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Työmarkkinat, sukupuoli

Työmarkkinat, sukupuoli Työmarkkinat, maahanmuuttajuus ja sukupuoli VTT Annika Forsander Eurooppalaisen maahanmuuton II maailmansodan jälkeiset vaiheet... Toisen maailmansodan jälkeen alkoi eurooppalaisen muuttoliikkeen ensimmäinen

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 The Finnish Thai Association Auttaa thaimaalaisia kotoutumaan Suomeen ja edistää suomalais-thaimaalaisia suhteita Auttaa thaimaalaisia kotoutumaan Edistää thaimaalaisen kulttuurin ja taiteiden

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot