Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 MAAHANMUUTTO- JA MONIKULTTUURISUUSTYÖ

2 NAISTARI TOIMII YHTEISÖLLISESTI Naiset kokevat osallisuutta Maahanmuuttajanaisten naisten sosiaaliset verkostot laajenevat Maahanmuuttajaryhmien omaehtoinen yhteisöllisyys on mahdollistunut Naistari on osa Hervantaa kehittävää yhteisöä PUIJOLA TARJOAA TUKEA JA MAHDOLLISUUKSIA MONIKULTTUURISUUTEEN MONIKULTTUURIKESKUS KOMPASSI Maahanmuuttajat ja suomalaiset ovat saaneet apua ja ohjausta elämän eri tilanteissa Kompassi kasvattaa monikulttuurisuuteen ja vaikuttaa monikulttuuristen asioiden asiantuntijana Vapaaehtoiset ovat saaneet tukea Kompassista vapaaehtoistyöhön, jonka he ovat kokeneet hyödylliseksi ja tärkeäksi Kompassi on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka mahdollistaa omaehtoisten ryhmien kokoontumisen Maahanmuuttajien Suomeen kotoutumista on tuettu järjestämällä kielikoulutusta, yhteiskuntatietoutta ja vertaistukea Kehityskasvatus-hankkeessa on tiedotettu Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä ja osanottajien tietoisuus kehitysyhteistyöstä on lisääntynyt NAISTARI TUOTTAA HYÖTYÄ YHTEISKUNNALLE Kotoutuminen on vahvistunut Monikulttuurinen vuorovaikutus on lisääntynyt Syrjäytymistä on ehkäisty Harjoittelijat saavat maahanmuuttajatyöhön liittyviä hyödyllisiä kokemuksia PUIJOLA EDISTÄÄ MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ YKSITYISELLE SEKTORILLE KIMPPA Maahanmuuttajille on löydetty työ- ja harjoittelupaikkoja Maahanmuuttajat ovat saaneet henkilökohtaista apua työn etsimiseen MONIKULTTUURISUUS ON OSA KANSALAISTOIMINNAN ARKEA Louhela työllistää kansalaistoimintaan myös maahanmuuttajia

3 Tililuokka Tililuokka muodostuu 4 tavoitteesta NAISTARI TOIMII YHTEISÖLLISESTI Tavoite Naiset kokevat osallisuutta Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Kysely eri ryhmiin osallistuville mistä kaikesta tunne rakentuu Tavoitetaso 3.5. Kysely asteikolla 1 5 Ei mitattu Tavoite Maahanmuuttajanaisten naisten sosiaaliset verkostot laajenevat Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Laaditaan asiakkaiden verkostosta verkostokarttoja joiden avulla kartoitetaan naisten sosiaalisia verkostoja Ei mitattu Tavoite Maahanmuuttajaryhmien omaehtoinen yhteisöllisyys on mahdollistunut. Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Maahanmuuttajayhdistykset ja yksittäiset henkilöt ovat järjestäneet omaehtoista toimintaa ja tapahtumia Naistarilla Maahanmuuttajaryhmät järjestivät Naistarilla itsenäisesti mm. häitä, syntymäpäiviä ja kerhotoimintaa 64 kertaa. Osallistujia oli 8 60/ kerta.

4 Tavoite Naistari on osa Hervantaa kehittävää yhteisöä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori Naistarin työntekijät osallistuvat hervantalaisten verkostojen toimintaan. Naistarin työntekijät ovat osallistuneet Hervannan aluetyöryhmän, Hervantaverkoston ja Hervannan seurakunnan työryhmien toimintaan aktiivisesti. Naistarilla oli myös edustus Kaakkois- Alvrin toiminnassa. Naistari on ollut järjestämässä yhteisiä tapahtumia mm. kansainvälistä naistenpäiväjuhlaa sekä joulujuhlaa.

5 Tililuokka Tililuokka muodostuu 6 tavoitteesta PUIJOLA TARJOAA TUKEA JA MAHDOLLISUUKSIA MONIKULTTUURISUUTEEN MONIKULTTUURIKESKUS KOMPASSI Tavoite Maahanmuuttajat ja suomalaiset set ovat saaneet apua ja ohjausta elämän eri tilanteissa Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, että ohjaus- ja neuvontapalveluita on käytetty 200 kertaa Ohjaus- ja neuvontapalveluita on käytetty 337 kertaa. Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, että ohjaus- ja neuvontapalveluita ovat käyttäneet tasapuolisesti miehet (50 %) ja naiset (50 %) Ohjaus- ja neuvontapalveluita ovat käyttäneet tasapuolisesti miehet (51 %) ja naiset (49 %). Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, että maahanmuuttajien osuus ohjaus- ja neuvontapalveluiden käyttäjistä on ollut enemmistö Maahanmuuttajien osuus ohjaus- ja neuvontapalveluiden käyttäjistä on ollut enemmistö, 75 % %

6 Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, että ohjaus- ja neuvontapalveluihin käytetty aika on ollut yhteensä 200 h Ohjaus- ja neuvontapalveluihin käytetty aika on ollut yhteensä 138,3 h. Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, kuinka asiakkaat ovat saaneet 30 kertaa henkilökohtaista ohjausta esim. virastoihin Kompassin henkilökunnan saattamana Asiakkaat ovat saaneet 7 kertaa henkilökohtaista ohjausta esim. virastoihin Kompassin henkilökunnan saattamana. Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, että asiakkaat ovat saaneet ohjaus- ja neuvontapalvelua henkilökohtaisesti käymällä Kompassissa, puhelimitse ja sähköpostitse Tilastollinen kuvaus siitä, että asiakkaat ovat saaneet ohjaus- ja neuvontapalvelua henkilökohtaisesti käymällä Kompassissa (86 %), puhelimitse (11 %) ja sähköpostitse (3%). Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka asiakkaita on autettu työllisyyteen, opiskeluun, maahanmuuttoasioihin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa Kuinka asiakkaita on autettu työllisyyteen, opiskeluun, maahanmuuttoasioihin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa Vapaa-aika: Asiakkaana ulkomaalainen mies, joka oli kiinnostunut harrastamaan myös Suomessa pitkäaikaista musiikki-harrastustaan. Ohjasimme hänet keskustelemaan tanssiryhmän vetäjän kanssa mahdollisesta yhteistyöstä. Nyt mies säestää tanssiryhmän harjoituksissa ja esiintymisissä. Opiskelu: Asiakkaana ulkomaalainen mies, joka halusi opiskella vapaa-ajallaan enemmän suomen kieltä. Hän osallistui päiväsaikaan kotoutumiskoulutukseen, joten ohjasin hänet jo hyvin suomea puhuvana iltalukion suomen kielen tunneille, jotka järjestettiin jaksoittain kaksi kertaa viikossa. Maahanmuuttoasiat: Asiakkaana suomalainen nainen, joka tuli Kompassiin, koska tarvitsi neuvoja maahanmuuttajamiehensä asiassa. Nainen oli asunut miehensä kanssa ulkomailla aiemmin pidemmän aikaa ja he olivat hiljattain muuttaneet yhdessä Suomeen. Nainen halusi neuvoja, mistä pitäisi aloittaa viranomaisasioiden hoitaminen. Selvitin perheen tilannetta ja neuvoin sen mukaan ottamaan yhteyttä oikeille tahoille, esim. maistraattiin jne. Työllisyys: Asiakkaana ulkomaalainen ammattikorkeakouluopiskelija, joka on ollut Suomessa vasta vähän aikaa. Hän oli saanut Kompassin puhelinnumeron toiselta ulkomaalaiselta opiskelijalta. Hän soitti ja kyseli työnsaantimahdollisuuksistaan Suomessa. Sovimme tapaamisen Kompassiin hänen asioidensa selvittelemistä varten. Asiakas kävi sovittuna aikana Kompassissa ja keskustelimme hänen tilanteestaan ja annoin hänelle sopivia neuvoja ottaen huomioon asiakkaan kokonaiselämäntilanteen. Etsimme yhdessä mm. hänelle työpaikkaa TE-toimiston sivuilta.

7 Tavoite Kompassi kasvattaa monikulttuurisuuteen ja vaikuttaa monikulttuuristen asioiden asiantuntijana Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori henkilöä on saanut kansainvälisyyskasvatusta Kompassilla ja 300 on kuullut tiedotustilaisuudessa lisää Kompassin toiminnasta 569 henkilöä on saanut kansainvälisyyskasvatusta Kompassilla ja 690 on kuullut tiedotustilaisuudessa lisää Kompassin toiminnasta. Indikaattori % kansainvälisyyskasvatukseen osallistuneista koki tietämyksensä monikulttuurisuudesta lisääntyneen paljon tai erittäin paljon Kompassin esityksen kuultuaan Asteikko: 1. Erittäin vähän 2. Vähän 3. En osaa sanoa 4. Paljon 5. Erittäin paljon 85 % kansainvälisyyskasvatukseen osallistuneista koki tietämyksensä monikulttuurisuudesta lisääntyneen paljon tai erittäin paljon. (n=89/89) % Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka kansainvälisyyskasvatus Kompassilla on tärkeä osa sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisia opintoja Kuinka kansainvälisyyskasvatus Kompassilla on tärkeä osa sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisia opintoja Oppilaitoksestamme on vieraillut Kompassissa useita terveysalan opiskelijaryhmiä. Opiskelijat ovat osallistuneet Komapssin esittelyluennolla. Vierailu ja luennot ovat auttaneet opiskelijoita tiedostamaan i kulttuurin merkityksenihmisten elämässä ja Kompassin merkityksen suomalaiseen elämänmenoon ja kulttuuriin kotouttajana. Jotkut opiskelijat ovat osallistuneet eri laisiin aktiviteetteihin, pitäen esimerkiksi pienimuotoisia terveyteen liittyviä tietoiskuja tai toimintatuokioita maahanmuuttajataustaisille asiakkaille. Vierailuista on ollut hyötyä erittäin paljon juuri kulttuurisen tietoisuuden herättämisessä. Opiskelijoiden palaute on poikkeuksetta ollut positiivista. Pirkko Abdelhamid Terveydenhuollon lehtori, TtLis Savonia ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiala, Kuopio

8 Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka opiskelijat ovat kokeneet kansainvälisyyskasvatuksen hyödylliseksi 5 esimerkkikuvausta siitä, kuinka opiskelijat ovat kokeneet kansainvälisyyskasvatuksen hyödylliseksi Esitys todella laittoi miettimään asioita. Tarpeellista, jokaisen tulisi saada tietoa vähemmistöjen / pakolaisten kotoutumisesta. Uutisissa usein vain tietoa konflikteista, ei ihmiskohtaloista. Esitys oli mielenkiintoinen ja sain paljon uutta tietoa. Paljon hyvää ja ajankohtaista tietoa monikulttuurisuudesta. Kansainvälisyyskasvatus, lukio ja ammattikorkeakoulu Hyödyllinen. On helpompi kommunikoida eri kulttuureista [tulleiden kanssa] kun tietää vähän taustoja ja tapoja. Kansainvälisyyskasvatus, ammattikorkeakoulu Tosi kiva oli kuulla monikulttuurisuudesta eri näkökulmasta kuin telkkarista. Mielestäni [kansainvälisyyskasvatusta] pitäisi lisätä, muuttaisi varmasti suomalaisten asenteita ulkomaalaisia kohtaan. Kansainvälisyyskasvatus, lukio Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka Kompassin toimintaideaa on benchmarkattu muille monikulttuurisille toimijoille Kompassin toimintaideaa on benchmarkattu muille monikulttuurisille toimijoille 1. Kesäkuussa Kompassiin tutustuivat Savonlinnan ja Mikkelin maahanmuuttoyksikön työntekijät (yht. 7 hlö). Esittelimme Kompassin toimintaa, tulosten mittaamista ja keskustelimme ajankohtaisista maahanmuuttoon liittyvistä trendeistä Itä-Suomen alueella. 2. Eduskunnan hallintovaliokunta tutustui Kompassin toimintaan ja kuopiolaiseen kolmannen sektorin maahanmuuttajatyöhön ja sen haasteisiin toukokuussa (7 hlö). Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka Kompassi on yhteistyökumppani medialle monikulttuurisissa asioissa Kompassi on yhteistyökumppani medialle monikulttuurisissa asioissa Savon Sanomien toimittaja otti yhteyttä Kompassiin ja tiedusteli mahdollisuutta löytää Kompassin kautta henkilö, joka olisi kotoisin Englannista. Lehti teki juttua maassa käydyistä vaaleista ja halusi kirjoittaa kuopiolaisen maahanmuuttajan näkökulmia vaalitulokseen liittyen. Kompassin henkilökunta etsi toimittajalle sopivan henkilön ja välitti haastateltavan suostumuksella hänen yhteystietonsa toimittajalle. 3. Syyskuussa Kompassilla vieraili saksalainen ryhmä (yht. 11 hlö) sosiaalialan opiskelijoita, jotka tulivat kuulemaan lisää Kompassin toiminnasta ja kuopiolaisesta maahanmuuttajatyöstä.

9 Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka Kompassi on yhteistyökumppani viranomaisille monikulttuurisissa asioissa Kompassi on yhteistyökumppani viranomaisille monikulttuurisissa asioissa Kompassi on toiminut yhteistyökumppanina mm. Kuopion kaupungin pakolaisyksikölle tarjoamalla vasta kaupunkiin saapuneille kiintiöpakolaisille suomen kielen oppimispaikan ennen kotoutumiskurssin alkua sekä tarjonnut vapaa-ajan aktiviteetteja kotona oleville. Kompassi on mahdollistanut TE-toimiston, kotoutumiskoulutuspaikkaa odottavien asiakkaiden suomen kielen opiskelun kielikurssillaan sekä osallistumisen tarjoamaansa harrastetoimintaan. ELY-keskusta Kompassi on palvellut mm. välittämällä kontakteja tulkkeihin. Indikaattori Kuvaus, joka osoittaa, että Kompassin henkilökunnalla on korkeakoulututkinto, laaja kielitaito ja omakohtaista kokemusta kansainvälisyydestä Kompassin henkilökunnalla on korkeakoulututkinto, laaja kielitaito ja omakohtaista kokemusta kansainvälisyydestä Kaikilla Kompassin työntekijöillä on korkeakoulututkinto. Tutkinnot on suoritettu yhteiskuntatieteissä, oikeustieteissä, sosiaalitieteissä ja kauppatieteissä. Kompassin henkilökunta hallitsee 9 kieltä (suomi, englanti, ruotsi, saksa, espanja, amhara, hindi, kannada, venäjä). Lisäksi Kompassin vaihtuvat harjoittelijat ja vapaaehtoiset lisäävät Kompassin kielivalikoimaa useilla muilla kielillä. Kompassin henkilökunnalla on kansainvälistä opiskelu- ja työkokemusta neljältä mantereelta, 21 eri maasta ja neljä Kompassin seitsemästä työntekijästä on maahanmuuttajataustaisia. Indikaattori Kompassi on jäsenenä Itä- Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnassa vuodesta 2005 lähtien Monikulttuurikeskus Kompassin työntekijä on ollut Kuopion Setlementti Puijolan edustajana Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnassa vuodesta 2005 lähtien.

10 Tavoite Vapaaehtoiset ovat saaneet tukea Kompassista vapaaehtoistyöhön, jonka he ovat kokeneet hyödylliseksi ja tärkeäksi Tämän tavoitteen toteutumista osoittamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori henkilöä on tehnyt vapaaehtoistyötä Kompassilla 70 vapaaehtoista on tehnyt vapaaehtoistyötä Kompassilla. Indikaattori Vapaaehtoisista 20 % on maahanmuuttajataustaisia Vapaaehtoisista 20 % on maahanmuuttajataustaisia. Indikaattori Vapaaehtoiset ovat tehneet vapaaehtoistyötä Kompassilla 3000 tuntia Vapaaehtoiset ovat tehneet vapaaehtoistyötä Kompassilla 3002 tuntia. Indikaattori Tilastollinen kuvaus siitä, että vapaaehtoiset ovat saaneet tukea ja ohjausta vapaaehtoisena toimimiseensa Vapaaehtoistyö Toiminta Pvm Osanottajamäärä Kevät Vapaaehtoistyön info Vapaaehtoistapaaminen Koulutus I: Kulttuurisensitiivinen vapaaehtoistyö Vapaaehtoistapaaminen Vapaaehtoisten virkistysretki Syksy Vapaaehtoistyön info Vapaaehtoistapaaminen Koulutus II: Ryhmänohjauksen alkeet Vapaaehtoistapaaminen Kiitosjuhla Yhteensä 120

11 Indikaattori Kuvaus siitä, miten vapaaehtoisesti vedetyn ryhmän toiminta on ollut sekä osallistujille että vetäjille mielekästä Kuvaus rumpuryhmän toiminnasta, miten vapaaehtoisesti vedetyn ryhmän toiminta on ollut sekä osallistujille että vetäjille mielekästä Rumpukerho kokoontuu joka torstai Kompassin tiloissa. Kaikki ovat tervetulleita ryhmään iästä, sukupuolesta, kansalaisuudesta tai kulttuurista riippumatta. Ryhmään saa tulla ilman ennakkoilmoittautumista, mistä johtuen ryhmän koko vaihtelee todella paljon. Havainnointikerralla rumpukerhossa oli ohjaajan lisäksi parikymmentä osallistujaa. [ ] Ohjaajasta aisti heti ensihetkillä, että hän johtaa rumpukerhoa. Monikulttuurisuuden takia yhteisenä puhuttavana kielenä on englanti, mutta suurin osa vuorovaikutuksen viesteistä välittyy sanattomasti, elekielen kautta sekä äänen sävyjen ja voimakkuuden kautta. Ryhmän keskinäinen vuorovaikutus oli ulkopuolisen silmin kuin sanaton sopimus yhteisestä tekemisestä. [ ] Ohjaaja innosti ja motivoi omalla persoonallaan ryhmäläisiä rohkeasti kokeilemaan rummuttamista. Meistä ohjaaja oli ihan silminnähden innostunut jakamaan tietoa ja taitoa muille, mikä oli yksi motivoiva tekijä. Ohjaaja teki omalla rennolla, avoimella, positiivisella ja humoristisella olemuksellaan ilmapiiristä vapautuneen sekä loi näin ollen ryhmään yhteishenkeä. [ ] Kun ryhmä saavutti yhteisen rytmin rummutuksessa, oli havaittavissa yhteisen onnistumisenkokemuksen riemu ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen vahvistuminen tuona hetkenä ja tuossa tilassa. Opiskelijat havainnoivat ryhmää vierailemalla siinä ja kirjoittamalla vierailustaan raportin Savonia amk Indikaattori % vapaaehtoisista kokee Kompassin tarjoaman vapaaehtoiskoulutuksen melko tai erittäin hyödylliseksi Asteikko: 1. Ei kovin hyödyllinen 2. Melko hyödyllinen 3. Erittäin hyödyllinen Kaikki vapaaehtoiset kokevat Kompassin tarjoaman vapaaehtoiskoulutuksen melko tai erittäin hyödylliseksi. (n=14/14) % Indikaattori % vapaaehtoisista kokee vapaaehtoistyönsä Kompassilla melko tai erittäin tärkeäksi Asteikko: 1. Ei tärkeää 2. En osaa sanoa 3. Melko tärkeää 4. Erittäin tärkeää Kaikki vapaaehtoiset kokevat vapaaehtoistyönsä Kompassilla melko tai erittäin tärkeäksi. (n=14/14) %

12 Indikaattori Viisi esimerkkikuvausta siitä, mitä vapaaehtoistyö Kompassilla merkitsee vapaaehtoisille Kuusi esimerkkikuvausta siitä, mitä vapaaehtoistyö Kompassilla merkitsee vapaaehtoisille Jouduin opiskelujen vuoksi muuttamaan pois Kuopiosta, joten en voi enää toimia Kompassilla vapaaehtoisena. Vapaaehtoistyö [kompassilla] [ ] innoitti minut hakemaan nykyiselle opiskelulinjalleni, jossa opiskelen luokanopettajaksi englannin kielellä. Erityistä koulutuksessa on sen painottuminen nimenomaan monikulttuurisuuteen, kansainvälistymiseen ja globaaleihin teemoihin sekä näiden asettamiin haasteisiin opetuksessa nykypäivänä. Vapaaehtoistyöntekijänä Kompassilla sain paljon myös itselleni, vaikken sitä odottanut. Toivotan Kompassin työntekijöille, vapaaehtoisille sekä Kompassilla käyville maahanmuuttajille oikein ihanaa jatkoa! Kristiina Heiskanen, Kompassin vapaaehtoinen, [Vapaaehtoistyö Kompassilla] on tärkeää, koska minun työni ja tukeni voi olla toiselle iso apu. Olen saanut arvokasta työkokemusta ja positiivista palautetta. Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja kielten puhuminen on ollut tärkeää ja antoisaa. [Vapaaehtoistyö] on iso osa sosiaalista elämääni. Saan opettaa suomea ja kokea onnistumisia. Saa tehdä jotain, millä on oikeasti merkitystä. Kompassin vapaaehtoisten kokemuksia,

13 Indikaattori Vapaaehtoinen vetäjä on toiminut vuoden aikana 5 kerhossa Vapaaehtoinen vetäjä on toiminut vuoden aikana 16 kerhossa tai ryhmässä 1. Afrikkalaisessa rumpukerhossa opetellaan soittamaan kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan afrikkalaisia Djembe-rumpuja. Vapaaehtoiset vetäjät opettavat soittamaan ryhmäläisiä ja samalla harjoitellaan mahdollisia esiintymisiä varten. Vetäjät vastaavat tuntien suunnittelusta, esityksistä ja tilojen käytöstä. 2. Venäjänkielisessä leffaillassa näytetään joka toinen viikko venäjänkielisiä kulttuurielokuvia. Vetäjä vastaa elokuvien valinnasta, näyttämisestä ja kerhon markkinoinnista. 3. Kalinka-kuoro kokoontuu sunnuntaisin useammaksi tunniksi harjoittelemaan venäjänkielistä kuorolaulua ja treenaamaan mahdollisia esiintymisiä varten. Kuoron vetäjä vastaa kuoron johtamisesta ja käytännön asioista. 4. Suomea intialaisille ryhmässä opetellaan suomen kielen perusteita vapaaehtoisen opettajan johdolla maanantai-iltaisin. Koska kaikki opiskelijat ovat korkeasti koulutettuja ja työskentelevät päivät yliopistolla, kurssi kokoontuu iltaisin ja siellä opiskellaan myös vaikeampia suomen kielen rakenteita. Vapaaehtoinen opettaja vastaa opetuksesta ja tuntien sisällön suunnittelusta. 5. Englannin kielen keskustelukerho kokoontuu kaksi kertaa viikossa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Vetäjä vastaa kerhon markkinoinnista, tuntien suunnittelusta ja vetämisestä. 9. Puhutaan suomea -ryhmässä edistyneemmät opiskelijat harjoittelevat suomea vapaaehtoisten ja harjoittelijoiden johdolla. Vetäjä valmistelee tunnilla käytettävän materiaalin ja vetää keskustelua. 10. Musiikkihetkessä ryhmä innokkaita laulajia kokoontuu kerran viikossa laulamaan ja soittamaan. Vetäjä johtaa kuoroa ja säestää. 11. Ranskan keskustelukerho kokoontui kevätlukukaudella joka toinen viikko keskustelemaan mielenkiintoisista aiheista ranskaksi. Vetäjä suunnitteli tunnit ja veti keskustelua. 12. Adobe Photoshop-kurssilla edistyneemmät opiskelivat ohjelman käyttämistä. Vetäjä suunnitteli ja opetti tunnit. 13. Afrikkalaisessa tanssiryhmässä harjoitellaan kerran viikossa tanssimista. Vetäjä suunnittelee ja opettaa. 14. Salsa-ryhmä kokoontui syksyn aikana kerran viikossa tanssimaan salsaa. Vetäjä opetti ryhmässä. 15. Teatteri-ryhmä on kokoontunut satunnaisesti Kompassilla harjoittelemaan teatterikappaleita. 16. Hiphop-ryhmä harjoitteli kevätkaudella kerran viikossa tanssia ja esiintymisiä varten. Vetäjä suunnitteli ja opetti ryhmässä. 6. Neulekerhossa opetellaan kutomaan kerran viikossa. Vetäjä vastaa kerhon suunnittelusta, toiminnasta ja markkinoinnista. 7. Irlantilaisen tanssin ryhmässä opetellaan irlantilaista tanssia ja esiinnytään erilaisissa tapahtumissa. Vetäjä vastaa tuntien suunnittelusta, vetämisestä, markkinoinnista ja mahdollisista esiintymisjärjestelyistä. 8. ATK-kurssilla opetellaan käyttämään tietokonetta kaksi kertaa viikossa. Vetäjä opettaa ja suunnittelee tunnit. Indikaattori eri vapaaehtoista on toiminut apuopettajana suomen kielen tunneilla 24 eri vapaaehtoista on toiminut apuopettajana suomen kielen tunneilla.

14 Tavoite Kompassi on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka mahdollistaa omaehtoisten ryhmien kokoontumisen Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori Esimerkkikuvaus siitä, että Kompassi on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Kompassi on matalan kynnyksen kohtaamispaikka Coming to Kompassi is very easy and simple as it is an open, warm and makes you feel at home kind of place. One feels not only relaxed to come here but also gets a lot of help and needful advice on many matters. The staff is really nice and caring, making it an all in one place! Thank you Kompassi for being there for us. Varsha Shurpali Indikaattori Monikulttuuriset ryhmät ovat kokoontuneet Kompassilla omaehtoisesti 400 kertaa Monikulttuuriset ryhmät ovat kokoontuneet Kompassilla omaehtoisesti 585 kertaa. Indikaattori Kompassilla kokoontuneissa omaehtoisissa ryhmissä on ollut 3000 kokoontumiskertaa Kompassilla kokoontuneissa omaehtoisissa ryhmissä on ollut 2883 kokoontumiskertaa. Indikaattori Kompassissa on ollut 6000 käyntikertaa aukioloaikoina Kompassissa on ollut 5221 käyntikertaa aukioloaikoina.

15 Tavoite Maahanmuuttajien Suomeen kotoutumista on tuettu järjestämällä kielikoulutusta, yhteiskuntatietoutta ja vertaistukea Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori Kuvaus siitä, miten vertaistuki kielen opiskelussa on mahdollistettu Kompassin kieli-tandemin avulla Miten vertaistuki kielen opiskelussa on mahdollistettu Kompassin kieli-tandemin avulla Kielitandem-ohjelmaan on rekisteröitynyt 147 henkilöä. Tandem-pareja on vuoden loppuun mennessä yhdistetty tandem-ohjelman kautta 50. Eri kieliä ohjelmassa oli yhteensä 84, joista suosituimmat olivat englanti, espanja, venäjä ja arabia. Kielitandemin tavoitteena on ollut lisätä kulttuurienvälisiä kohtaamisia henkilökohtaisella tasolla kahden ihmisen välillä sekä tarjota mahdollisuus kantasuomalaiselle ja maahanmuuttajalle kielitaitonsa parantamiseen. Tandempareja on yhdistetty xx määrä. Haluan kiittää [Kompassin projektityöntekijä Elina Poikosta] hyvin osuneesta parin valinnasta ja kertoa yksityiskohtaisemmin opiskelusta, eräänlaisen loppuraportin asiasta. Tandemparini on 25-vuotias venäläisnainen. Tapasimme helmikuun alussa. Hän oli lukenut muutaman kappaleen kirjaa Finnish for Foreigners 1. Minä puolestani halusin saada lisäharjoitusta venäjän kielen osaamiseeni, joka oli ennestään kohtuullisella tasolla. Meillä oli hänen Kuopiossa ollessaan tapaamisia kolme kertaa viikossa, kaksi Savoniassa ja yksi meillä kotona. Hänen muutettua takaisin Venäjälle sovimme jatkavamme opiskelua kahdesti viikossa Skypen, sähköpostin sekä hieman myös venäläisen Facebookia vastaavan ohjelman avulla. Kukin oppitunti kestää noin puolitoista tuntia. Opiskelut ovat toteutuneet joustavasti suunnitelman mukaan: olemme opiskelleet oppikirjoista kielioppia erilaisia venäjän kielen testejä ja kielioppiharjoituksia. Olemme myös keskustelleet kummallakin kielellä kummankin oppiman sanavaraston sallimissa puitteissa. Ikäeromme on 40 vuotta, mutta se ei ole haitannut opiskelua. Meillä on samantapaisia kiinnostuksen kohteita (kirjallisuus, taide ja yhteiskunta), mikä on yhdistänyt. Omalta kohdaltani voin sanoa jo nykyisen opiskelun täyttäneen tavoitteeni. Venäjän kielen harrastukseni on virinnyt uudelleen, ja tämän lisäksi olen nyt myös käyttänyt sellaisia viestinnän mahdollisuuksia, joihin aikaisemmin olen perehtynyt hyvinkin teoreettisesti ja pintapuolisesti. Olen saanut myös tutustua [ ] nykyaikaiseen nuoreen naiseen ja hänen ajattelutapaansa. Meitä ei ole häirinnyt se, että hän oli vasta aloittanut suomen opiskelunsa ja minä olen harrastanut venäjää jo pitkään. Tässä on suurena apuna ollut apukielenä käytetty englanti, jolla on hoidettu sopimiset opiskelun sisällöstä, seuraavista oppitunneista ja muutenkin voitu tarkentaa epäselväksi muuten jääviä asioita sekä yleensä myös keskustella kieliopintojen ulkopuolisista asioista. Suomalainen mies, aloittanut tandemin vuonna 2010

16 Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka Kompassin harjoittelijat ovat oppineet Kompassissa suomalaisia työelämä- ja monikulttuurisuustaitoja Kompassin harjoittelijat ovat oppineet Kompassissa suomalaisia työelämä- ja monikulttuurisuustaitoja Kompassi on todella kiva paikka ja olen onnellinen, että minä pääsin kahden kuukauden ajan työskentelemään maahanmuuttajan info-pisteessä. Minulla oli mahdollisuus harjoitella minun kielitaitoa, tutustua uusiin ihmisiin eri maista ja osallistua suomen kielen tunneille sekä käyttää kieltä muiden ihmisten kanssa. (Nainen, Marokko) Kompassissa työskentely edellyttää vuorovaikutusta monien eri kulttuurien edustajien kanssa, mikä on omiaan opettamaan suomalaisille vähän vierasta avoimuutta, ennakkoluulottomuutta ja sosiaalisuutta. Rento ilmapiiri sekä työntekijöiden ja vierailijoiden positiivisuus ovat opettaneet jälleen miten oleellista on olla avomielinen ja positiivinen uutta ja erilaista kohtaan. (Mies, Suomi) Indikaattori % harjoittelijoista kokee harjoittelusta olleen heille jonkin verran tai erittäin paljon hyötyä Asteikko: 1. Kyllä, erittäin paljon 2. Kyllä, jonkin verran 3. Ei Kaikki harjoittelijat kokevat harjoittelusta olleen heille erittäin paljon hyötyä. (n=5/5) %

17 Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka maahanmuuttajat ovat osallistuneet Kompassin tarjoamiin koulutuksiin, joissa on kerrottu lisää suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöistä Kompassin ja Monikulttuurinen kansalaistoiminta -hankkeen koulutukset v Koulutuksen nimi Kohderyhmä Pvm Lkm Työelämäseminaari: Ammattiliitot Kaikille avoin Työelämäseminaari: Hiljainen tieto Kaikille avoin Työelämäseminaari: Työllistymismahdollisuudet Kaikille avoin Koulutus I: Kulttuurisensitiivinen Kompassin vapaaehtoisille vapaaehtoistyö Koulutus II: Ryhmänohjauksen Kompassin vapaaehtoisille alkeet Tappio-kirjanpito ohjelman koulutus Ryhmien ja yhdistysten yhdyshenkilöt Konfl ikti koulutus Ryhmien ja yhdistysten yhdyshenkilöt Rahoitusväylät koulutus Ryhmien ja yhdistysten yhdyshenkilöt Yhteensä 122 Indikaattori eri maahanmuuttajaa on opiskellut suomen kielen perusteita, kulttuuritietoutta ja arkisuomen sanastoa Kompassin suomen kielen tunneilla 189 eri maahanmuuttajaa on opiskellut suomen kielen perusteita, kulttuuritietoutta ja arkisuomen sanastoa Kompassin suomen kielen tunneilla. Indikaattori Kompassin kielikursseilla on ollut 3000 käyntiä Kompassin kielikursseilla on ollut 3012 käyntiä.

18 Indikaattori % suomen kielen kurssilla kyselyyn vastanneista koki oppineensa lisää suomen kieltä Kompassin suomen kielen kursseilla Asteikko: 1. Kyllä 2. En 3. En tiedä 89 % suomen kielen kurssilla kyselyyn vastanneista koki oppineensa lisää suomen kieltä Kompassin suomen kielen kursseilla. (n=30/30) % Indikaattori % suomen kielen kurssilla kyselyyn vastanneista koki, että Kompassin suomen kielen kurssit ovat auttaneet heitä elämässä Asteikko: 1. Kyllä, paljon 2. Kyllä, vähän 3. Ei 4. En osaa sanoa 89 % suomen kielen kurssilla kyselyyn vastanneista koki, että suomen kielen kurssit ovat auttaneet heitä elämässä. (n=30/30) % Indikaattori Kuvaus siitä, kuinka Kompassissa on tuettu maahanmuuttajien arkisuomen kielen käyttötaitoja Puhutaan suomea- ryhmän avulla Kuinka Kompassissa on tuettu maahanmuuttajien arkisuomen kielen käyttötaitoja Puhutaan suomearyhmän avulla Olin ryhmässä mukana apuopettajana huhti-toukokuussa Useimmiten meitä oli 1-3 suomenkielistä ja 1-5 ulkomaalaistaustaista mukana. Keskustelu oli vapaamuotoista jutustelua, mutta aina oli myös mukana jokin ajankohtainen aihe, josta voitiin keskustella. Tarkoituksena oli nimen omaan kehittää puhutun arkisuomen osaamista, mukaan pääsi jo hyvinkin auttavalla suomenkielen taidolla, pääasia oli, että kykenee puhumaan edes lyhyitä lauseita suomeksi. Koin itse kerhon mielekkääksi vapaaehtoistoiminnaksi ja siinä oli todella mukava olla mukana. Itsekin opin aina jotain uutta siitä, millaista on olla ulkomaalainen Suomessa. Kerho auttoi myös minua opettelemaan selittämään asioita yksinkertaisesti ja tarvittaessa kiertoteitä suomeksi. Luulen, että kerho oli tarpeellinen maahanmuuttajille ja muille Suomessa asuville ulkomaalaisille; usein kuulin heidän kertovan, että vaikka heillä olisikin ollut suomalainen puoliso, usein kotikielenä käytettiin silti englantia, lähinnä varmaankin siksi, että useimmat suomalaiset osaavat ja haluavat puhua nimenomaan englantia, ja siten on helpompaa viestiä kuin yrittää hitaampaa ja vaikeampaa keinoa suomeksi. Mutta nämä ulkomaalaiset haluavat nimenomaan oppia puhumaan ja pärjäämään suomenkielellä, ehkä tärkeimpänä syynä se, että suomenkielen taito on yksi vaatimus työelämään pääsylle. Hanna-Anneli Belt

19 Tavoite Kehityskasvatus-hankkeessa on tiedotettu Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä ja osanottajien tietoisuus kehitysyhteistyöstä on lisääntynyt Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Indikaattori Kehityskahviloiden kohdennetuissa kehitysmaaesittelyissä on ollut 100 osallistumiskertaa Kehityskahviloiden kohdennetuissa kehitysmaaesittelyissä on ollut 110 osallistumiskertaa. Indikaattori Kouluvierailujen kehityskasvatusluennolla on tiedotettu 100 oppilaalle Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä Kouluvierailujen kehityskasvatusluennolla on tiedotettu 695 oppilaalle ja opettajalle Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä. Indikaattori % kehityskasvatusluennoille osallistuneista kokee tietämyksensä Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä lisääntyneen jonkin verran tai paljon luennon jälkeen Asteikko: 1. Pysynyt ennallaan 2. Lisääntynyt jonkin verran 3. Lisääntynyt paljon Kaikki kehityskasvatusluennoille osallistuneet kokevat tietämyksensä Suomen harjoittamasta kehitysyhteistyöstä lisääntyneen jonkin verran tai paljon luennon jälkeen % (n=19/21)

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa Setlementti 2 2 0 1 5 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa s i s Ä l T ö 2 2 0 1 5 04

Lisätiedot

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut Tehdään se yhdessä! KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4

1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KESKEISET KÄSITTEET 3 3 MITÄ TUTKITTIIN 4 4 TAUSTAA PROJEKTILLE 5 4.1 Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry 5 4.2 Setlementtitoiminnan historiaa 6 4.3 Jane Addams : Nobelisti ja sosiaalityön

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen VERTAISENA VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen V E R TA IS E N A VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti 1 2012 Kuntien asiantuntijat KUMULA ry:n jäsenlehti Teemana Mitä EU päättää palkansaajien asioista? Opiskelijavaihdossa Sloveniassa Kumulalainen Su Ran Kim tuntee maahanmuuttajien arjen Kansainvälisyys

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen Tämä opas on julkaistu osana Good Relations -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeuksia ja kansalaisuutta

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot