Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet. Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet. Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta"

Transkriptio

1

2 Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

3 Yhdistystoiminnan perusteet Mikä on yhdistys? Yhdistyslaki Yhdistyksen elinkaari perustamisesta lakkauttamiseen Kokoustaminen ja pöytäkirjan pitäminen Vuosittainen toiminta Hallituksen toiminta Jäsenyys Yhdistyksen kokous Yhdistystoiminta

4 Mikä on yhdistys? Rekisteröity yhdistys on tiettyä TARKOITUSTA ja TAVOITETTA varten perustettu AATTTEELLINEN ja YLEISHYÖDYLLINEN oikeushenkilö. Rekisteröimätön yhdistys on vain yksityishenkilöiden yhteenliittymä. henkilökohtainen vastuu Tavoitteena ei voi olla voiton tai välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallistuville. Vrt. esim. yhtiö tai osuuskunta Yhdistys voi olla rekisteröity, rekisteröimätön tai lainsäädännöllä määritelty Vrt. esim. Helsingin yliopiston osakunnat

5 Yhdistys Yhdistyslaki säätelee yhdistystoimintaa. Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ei ole alv-velvollinen sellaisen toiminnan osalta, joka liittyy yleishyödylliseen tarkoitukseen. Yhdistys saa rekisteröityessään kuusinumeroisen rekisterinumeron Yhdistys ei ole oikeushenkilö heti kun se on perustettu, vaan vasta kun se on rekisteröity ja lisätty yhdistysrekisteriin. Yhdistys ei saa Y-tunnusta, jos ei sitä erikseen hae Tarvitaan, jos toimii työnantajana tai jos verollista toimintaa

6 Yhdistyslaki Yhdistyksen perustaminen Jäsenyys Päätösvalta Päätöksenteko Yhdistyksen hallinto Purkautuminen Lakkauttaminen Rekisteröityminen Rekisteröimättömät yhdistykset

7 Yhdistyksen perustaminen Perustamiskirja Vähintään kolme perustajajäsentä (yksityishenkilöä tai oikeuskelpoista yhteisöä) Mukaan liitettävä säännöt Säännöt Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 4) jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita maksuja 5) yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi 6) yhdistyksen tilikausi 7) milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat sekä toiminnantarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään 8) miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle 9) miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan.

8 Jäsenyys Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä jäsenluetteloa. Luetteloon on merkittävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka Jäsenillä on oikeus tutustua jäsenrekisteriin Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole muuta määrätty Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä milloin tahansa Yhdistys voi erottaa jäseniään tietyillä perusteilla

9 Päätösvalta Päätösvalta kuuluu jäsenille Päätösvaltaa käytetään yhdistyksen kokouksessa Säännöissä voidaan määrätä myös osallistumisesta kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla Osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voita selvittää samalla tavoin kuin silloin, kun kaikki ovat kokouksessa läsnä henkilökohtaisesti

10 Päätöksenteko Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta tai kun jäsenistö sitä pyytää Kokouskutsu on toimitettava sääntöjen edellyttämällä tavalla (kokouksen laillisuus) Jos muuta ei ole määrätty, jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella on yksi ääni. Yhdistyksen jäsen vs. jäsenmaksun maksanut jäsen Päätöksentekojärjestys on määrätty (jos ei säännöissä toisin määrätä) Enemmistösäännökset Henkilövaalitapa

11 Päätöksenteko Esteellisyys päätöksenteossa Jääviys itseään koskevissa asioissa, tai jos henkilökohtainen ja yhdistyksen etu ristiriidassa Hallituksen jäsen on jäävi toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan valinnassa Hallituksen jäsen on jäävi tilinpäätöksen vahvistamisessa ja vastuuvapauden myöntämisessä Päätös voi olla myös moitteenvarainen tai mitätön Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja

12 Yhdistyksen hallinto Hallitus Säännöissä määritelty määrä, vähintään kolme henkeä Nimenkirjoittajat Puheenjohtaja toimii nimenkirjoittajana, mutta voidaan myös määritellä säännöissä toisin, esimerkiksi kaksi yhdessä Toiminnantarkastus Yksityinen henkilö, joka tarkastaa yhdistyksen hallinnon ja talouden yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa ja antaa kirjallisen raportin Tilintarkastus Tase yli euroa / liikevaihto yli euroa / yli 3 henkeä töissä Oltava KHT tai HTM

13 Purkautuminen ja lakkauttaminen Purkautuminen yhdistyksen omasta tahdosta tapahtuva toiminnan päättyminen Yhdistyksen kokouksen päätöksellä Jäsenen esityksestä tuomioistuimen päätöksellä, mikäli yhdistys ei enää toiminnassa Säännöissä määritellään varojen ja omaisuuden käyttö (yhdistyksen toimintaa lähellä olevan tarkoituksen edistäminen Lakkauttaminen Viranomaisten toimesta tapahtuva yhdistyksen lakkauttaminen Lain vastainen toiminta Toiminnan tarkoituksen vastainen toiminta

14 Rekisteröityminen Yhdistysrekisteriä ylläpitää ja hallinnoi Patentti- ja rekisterihallitus Rekisteröity yhdistys ry Edellyttää perustamiskirjaa, sääntöjä sekä nimenkirjoitusoikeudellisten ihmisten henkilötietoja. Rekisteriin merkitys henkilöt viime kädessä vastuussa yhdistyksen toiminnasta Säännöt voivat olla ennakkotarkastettua ja ennakkotarkastamattomia Rekisteröiminen maksaa euroa.

15 Rekisteröimätön yhdistys Rekisteröimätön yhdistys ei voi tehdä sitoumuksia eikä sillä ole oikeuksia vastata jäsenistön puolesta Tällöin vastuussa ovat päätöksentekoon osallistuneet henkilöt henkilökohtaisesti ja/tai yhteisvastuullisesti Rekisteröimättömiinkin yhdistyksiin sovelletaan yhdistyslakia soveltuvin osin mm. velvollisuus jäsenrekisterin ylläpitämiseen

16 Yhdistymisvapaus Perustuslaki 13 Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus Jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla.

17 Vapaaehtoisuus Kenenkään ei ole pakko liittyä jäseneksi yhdistykseen Yhdistys voi valita jäsenensä Jäsenyyskriteerit määritelty säännöissä Jäsenyyskriteerit vs. syrjintäkielto Vapaus perustaa yhdistys pl. Puolueet ja sotilaalliset yhteenliittymät

18 Jäsenyys Yhdistyksen jäseneksi anotaan ja jäseneksi hyväksytään. Monesti automatisoitu ajatukseen, että jäsenmaksun maksaneet ovat liittyneet jäseniksi. Uusista jäsenistä pitäisi kuitenkin aina olla tehty päätös sääntöjen edellyttämällä tavalla. Jäsenistä on pidettävä rekisteriä. Ikuisuusjäsenet ongelmallisia juuri tuon jäsenrekisterin kannalta voidaan erottaa vasta kuoleman jälkeen Jäsenet eivät koskaan joudu vastaamaan yhdistyksen veloista

19 Kysymyksiä? Tarvetta tauolle?

20 Kokoustaminen Kokoustaminen ei ole vain välttämätön paha, vaan päätökset on myös dokumentoitava Kokousten pöytäkirjojen on annettava oikea ja riittävä kuva toiminnasta Kulujen hyväksyminen Toteutuneesta toiminnasta ja menoista on löydyttävä riittävät päätökset hallinnon asiakirjoista (pöytäkirjoista) Hallituksen vastuu taloudenhoidosta

21 Pöytäkirjan pitäminen Pöytäkirjassa on mainittava: Toimielimen nimi ja tarvittaessa kumulatiivinen numerointi Kokouksen aika ja paikka Läsnäolijat Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösasiat Kokouksen päättäminen Pöytäkirjat on tarkastettava sääntöjen edellyttämällä tavalla joko pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksin tai seuraavan kokouksen päätöksellä.

22 Pöytäkirjan pitäminen Pöytäkirjaa voidaan yhdistyksen käytännön ja sääntöjen mukaisesti pitää joko päätöspöytäkirjana tai keskustelupöytäkirjana. Päätöspöytäkirjassa kirjataan ainoastaan se, mitä päätettiin ja mistä sovittiin. Keskustelupöytäkirjassa referoidaan kaikki puheenvuorot, jota keskustelun aikana esitettiin, minkä jälkeen kirjataan tehdyt päätökset.

23 Esityslista vs. asialista Asialistassa on listattu käsiteltävät asiat Esityslistassa on käsiteltävien asioiden lisäksi myös päätösesitys (puheenjohtajan esitys) Pöytäkirjan muodosta riippuu, kuinka paljon informaatiota pöytäkirjaan kirjataan. Tärkeintä on, että päätös on selkeästi kirjattu.

24 Hallituksen päätös Yhdistyksen hallituksen päätös on aina koko hallituksen yhteinen linja, vaikka asiasta olisikin jouduttu äänestämään Kaikki ovat enemmistön päätöksen takana Kaikki vastaavat päätöksestä Kollektiivinen vastuu

25 Yhdistyksen valvonta Toiminnan tarkastuksessa varmistetaan, että: Päätökset on dokumentoitu Toiminta vastaa päätöksiä Kulut vastaavat toimintaa Hallinto ja talous on asianmukaisesti hoidettu Pitäkää siis paperit tallessa!

26 Vuosittainen toiminta Yhdistyksen säännöissä on suurin osa olennaisista toimintatavoista määritelty. Yhdistyslaki täydentää. Yhdistyksen kokoukset (yksi tai kaksi vuodessa) Hallituksen valinta, hallituksen toiminta ja raportointi, asiakirjojen valmistelu yhdistyksen kokoukselle

27 Hallitustoiminta Hallituksen tehtävät määritelty säännöissä Toiminnan pyörittämisen lisäksi tietyt hallinnolliset velvollisuudet: Talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen Hallinnon asiakirjojen oikeellisuus Hallituksen jäsenet eivät rekisteröidyssä yhdistyksessä vastaa henkilökohtaisesti veloista pl. Tuottamuksellisuus ja oikeudellinen vastuu, laiminlyönti

28 Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, puheenjohtaja kutsusta tai hallituksen jäsenten pyynnöstä Kokousten on oltava laillisesti koolle kutsuttuja ja päätösvaltaisia (näistä määrätään säännöissä) Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa Puheenjohtaja vastaa yhdistyksen hallinnosta Yleensä myös valittuina varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sääntöjen mukaisesti (ei lakisääteisiä) Päätökset kirjattava SELKEÄSTI pöytäkirjoihin. Keskusteltiin tapahtumasta ja päätettiin, että

29 Vinkkejä hallitustoimintaan Motivoiminen on tärkeää Usein tehokkainta, kun jokaisella on oma vastuualueensa Vastuualueiden jakoa on syytä miettiä siten, että jokaisen vastuut ovat suhteessa käytettävissä olevaan aikaan Vastuujako ei poista hallituksen KOLLEKTIIVISTA VASTUUTA Yksittäistä hallituksen jäsentä ei siis lähtökohtaisesti voi syyttää asioiden laiminlyönnistä Kokouksia riittävän usein Kokoukset ovat hyvä tilaisuus käydä asioita läpi ja tehdä asioita yhdessä Ei saisi olla liian usein eikä liian harvoin. Optimaalinen taso riippuu toimijoista itsestään

30 Yhdistyksen kokous Kaikki jäsenet ovat äänioikeutettuja, kaikilla yksi ääni (jos ei muuta säännöissä määrätty) Yhdistyksen kokous on yhdistyksen ylin päättävä elin Nimeää hallituksen, päättää vastuuvapauden myöntämisestä, määrittelee toiminnan suuntaviivat Hallitus on vastuussa jäsenistölle (=yhdistyksen kokoukselle) Kokoontuu sääntömääräisesti kerran tai kaksi vuodessa, mutta tarvittaessa myös ylimääräisiin yhdistyksen kokouksiin

31 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen tarkoitus määritellään säännöissä. Samoin on määritelty toimintatavat, joilla tarkoitusta toteutetaan Yhdistyksen on toimittava sääntöjensä rajoissa! Esimerkiksi tulonhankkimiskeinoina voidaan käyttää vain säännöissä määriteltyjä tapoja

32 Hyvä kokouskäytäntö Ajankohdan sopiminen Läsnäolo ja päätösvaltaisuus Kokousten valmistelu Puheenjohtaja vastaa Riittävä ajankäyttö Asioista keskusteleminen Osallistaminen Puheenjohtaja vastaa Päätösten tekeminen ja niiden toimeenpano Vastuuttaminen

33 Kokouksen kaava Kokouksen avaus Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen (Kokouksen järjestäytyminen) Ilmoitusasiat Varsinaiset kokousasiat/päätösasiat Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen

34 Erilaisia kokousasioita Ilmoitusasiat: ei päätösasioita, tiedoksi merkittävät ilmoitukset Päätösasiat: kokouskutsussa tai esityslistan hyväksymisessä lisätyt päätösasiat Muut esille tulevat asiat: esiin nostettavista asioista mahdollisuus keskustella, ei tehdä päätöksiä

35 Erimielisyyden ratkaiseminen Säännöt määrittelevät äänestystavan Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestyksen jälkeen saadaan yhdistyksen kanta Yhteinen linja Kaikki sitoutuvat tehtyihin päätöksiin.

36 Työryhmät / työparit Yhdistystoiminnan ydin on yhteisöllisyydessä, sosiaalisuudessa, verkostoitumisessa ja kontakteista Vaikka yhdistyksessä olisikin vastaavia, ei hommat saa kasautua yksittäisillä toimijoille Hallituksen lisäksi voi olla erilaisia työryhmiä ja vapaamuotoisempia suunnitteluelimiä Tehostaa myös hallituksen toimintaa ja kokoustamista

37 Toiminnan jatkuvuus Toiminnan jatkuvuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on jäsenrekrytointi Jäsenrekrytointia helpottaa, jos yhdistyksen tarkoitus on yleisesti jaettu ja jos toiminnan tavat ovat helposti lähestyttäviä ja saavutettavia Toiminnan jatkuvuuteen on käytettävä aikaa ja energiaa joka vuosi

38 Jäsenrekrytointi Joka tapahtumassa yhteystiedot uusilta toimijoilta Aktiivinen yhteydenpito Sähköpostilista, FB, Twitter, muu Sisäänpäin lämpenevä toiminta ei kannusta uusia aktiiveja mukaan Jäsenrekrytointi kannattaa huomioida tapahtumasuunnittelussa ja viestinnässä

39 Vuosittaiset asiakirjat Toimintasuunnitelma Talousarvio Toimintakertomus Tilinpäätös

40 Muutosilmoitukset rekisteriin Muutokset yhdistyksen tiedoissa on ilmoitettava Patenttija rekisterihallitukselle (www.prh.fi) Sääntöjen muuttaminen (85 euroa) Nimenkirjoittajien muutos (vuosittain) (20 euroa) Osoitetietojen muutos (maksuton) Purkautuminen (maksuton)

41 Vinkkejä hallinnointiin Yhdistyksen jäsenrekisterissä voi hyödyntää esimerkiksi Yhdistysavain-palvelua. Palvelun perusosa on maksuton, lisäpalvelut maksullisia Kirjanpitoon voi käyttää esimerkiksi Tappio-kirjanpitoohjelmaa. Pöytäkirjat HETI kokouksen jälkeen! Allekirjoitukset pöytäkirjoihin aina seuraavassa kokouksessa Kirjanpitoa kannattaa tehdä myös tilikauden aikana valmiiksi, ja toki kuitit ja tositteet talteen!

42 Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toimintakertomus: Tarkastuksessa en ole havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä olisi rikottu. Tilintarkastus: Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säädösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

43

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja 2010 Sisältö Päätä oikein -aineiston lukijalle 5 1 Seuran hallinto 6 1.1 Seuran perustaminen 6 1.1.1 Perustamisen edellytykset 6 1.1.2 Kielletyt ja luvanvaraiset seurat

Lisätiedot

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. SÄÄNNÖT Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. Tässä määritellyt säännöt on hyväksytty Osuuskunnan perustamiskokouksessa. 1 OSUUSKUNNAN NIMI JA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot