Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011

2 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti - Liikevaihto nousi toisella neljänneksellä 8,7 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 198,3 miljoonaa euroa (4 6/2010: 182,5). - Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 27,5 (28,4) miljoonaa euroa eli 13,8 (15,5) prosenttia liikevaihdosta. - Kertaluonteiset erät olivat 0,0 (0,7) miljoonaa euroa. - Osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,46) euroa. - Tilikauden 2011 näkymät pysyvät ennallaan. - Yleinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt erityisesti katsauskauden jälkeen. Tammi-kesäkuu 2011 lyhyesti - Liikevaihto nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 332,8 miljoonaa euroa (1 6/2010: 301,8). - Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 34,0 (35,9) miljoonaa euroa eli 10,2 (11,9) prosenttia liikevaihdosta. - Osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,55) euroa. Avainluvut (Milj. euroa) 4 6/ /2010 Muutos- % 1 6/ /2010 Muutos- % 1 12/2010 Tuloslaskelma Liikevaihto 198,3 182,5 8,7 % 332,8 301,8 10,3 % 588,6 Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 27,5 28,4-3,2 % 34,0 35,9-5,2 % 59,7 Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman kertaluonteisia eriä 13,8 % 15,5 % 10,2 % 11,9 % 10,1 % Liikevoitto (EBIT) 27,5 29,1-5,5 % 34,0 36,6-7,0 % 60,8 Liikevoitto-% (EBIT-%) 13,8 % 15,9 % 10,2 % 12,1 % 10,3 % Tulos ennen veroja 23,9 27,9-14,6 % 27,3 33,8-19,3 % 52,0 Katsauskauden tulos 17,0 20,5-17,0 % 18,5 24,1-23,2 % 36,5 Muita keskeisiä tunnuslukuja Tulos per osake*, euroa 0,39 0,46-17,0 % 0,42 0,55-23,2 % 0,83 Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % p.a. 18,8 % 18,5 % 18,8 % 18,5 % 19,2 % Rahavirta investointien jälkeen 1,7 5,1-67,2 % -26,0-25,0-3,8 % 51,4 Korollinen nettovelka kauden lopussa 137,7 155,3-11,3 % 78,6 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 77,1 % 87,0 % 41,4 % Omavaraisuusaste, % 34,4 % 34,2 % 41,1 % Henkilöstö kauden lopussa ,8 % * Laskettuna liikkeelle laskettujen osakkeiden määrällä, joka on kappaletta.

3 2 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen: "Liikevaihtomme kehittyi odotustemme mukaisesti vuoden toisella neljänneksellä. Markkinatilanne jatkui kohtuullisen suotuisana kaikilla keskeisillä toiminta-alueillamme, ja liikevaihtomme kasvoi etenkin myyntihintojen korotusten vaikutuksesta. Kasvu oli ripeää SBU Eastin alueella, ja sen suurimmalla markkinalla Venäjällä, jossa sekä myyntivolyymit kasvoivat että kysynnän siirtyminen korkeamman hinta- ja laatuluokan tuotteisiin jatkui. Suomessa myynnin kehitys jäi odotuksistamme. Keskeisten raaka-aineiden haastavana jatkunut hinta- ja saatavuuskehitys sekä laaja-alainen muu kustannusinflaatio painoivat kannattavuuttamme toisella vuosineljänneksellä. Palkka- ja sosiaalikulut nousivat ennen kaikkea Venäjällä, missä myös lisäsimme myynti- ja markkinointipanostuksia. Onnistuimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla kohtuullisen hyvin, joskaan emme täysimääräisesti, siirtämään kohonneet raaka-ainekustannukset myyntihintoihimme. Keskeisten raaka-aineiden hinnat olivat katsauskaudella noin 20 prosenttia korkeammalla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sekä raaka-ainehintoihin että - saatavuuteen liittyvät haasteet näyttäisivät jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Jatkamme myyntihintojen korotuksia tulevina kuukausina kohonneiden kustannusten kattamiseksi. Maailmantalouden viime aikoina nopeasti heikentyneet näkymät ja Euroopan velkakriisin mahdollinen laajentuminen ovat lisänneet markkinakehityksen epävarmuutta. Suomessa ja Ruotsissa kuluttajien luottamusindikaattori ovat laskeneet viime kuukausien aikana. Saimme heti katsauskauden päättymisen jälkeen heinäkuun 2011 alussa serbialaisen Zorka Color - maaliyhtiön liiketoiminnan oston päätökseen. Kauppa vahvistaa jalansijaamme Balkanin mielenkiintoisilla ja kehittyvillä markkinoilla." Tikkurila Oyj Erkki Järvinen, toimitusjohtaja Lisätietoja: Erkki Järvinen, toimitusjohtaja matkapuh , Jukka Havia, CFO matkapuh , Susanna Aaltonen, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet matkapuh ,

4 3 Tiedotustilaisuus tänään klo Tiedotustilaisuus Tikkurilan tammi-kesäkuun 2011 osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille hotelli Kämpin Akseli Gallén-Kallela -salissa (Pohjoisesplanadi 29, Helsinki) tänään klo Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo Osavuosikatsausta esittelevät toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia. Englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa klo Osallistujilta kysytään nimi ja puhelun tunnus (ID), joka on Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroihin: Suomesta (maksuton): Venäjältä (maksuton): Ruotsista (maksuton): USA:sta (maksuton): UK Standard International (kaikista maista): +44 (0) Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta Puhelinkonferenssin tallenne on saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden jälkeen. Tikkurila julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2011 torstaina noin klo Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan lukien Venäjä. Väriä elämääsi Tikkurilasta.

5 4 Tikkurila Oyj:n osavuosikatsaus Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin ja muun voimassa olevan sääntelyn mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia paitsi koko tilikauden 2010 tiedot. Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja. Valuuttakurssimuutoksilla tarkoitetaan tässä katsauksessa valuuttakurssien translaatiovaikutusta. Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. Mikäli osavuosikatsauksen kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Tikkurilan liiketoiminta on organisoitu neljään raportoitavaan segmenttiin, joista Tikkurila käyttää nimitystä strateginen liiketoimintayksikkö (SBU). Tikkurilan raportoitavat liiketoimintayksiköt ovat SBU East, SBU Scandinavia, SBU Finland ja SBU Central Eastern Europe. SBU Eastin toiminta-alueeseen kuuluvat Venäjä, Ukraina, Keski-Aasian maat sekä Valko-Venäjä. SBU Scandinavian toiminta-alueeseen kuuluvat Ruotsi, Tanska ja Norja. SBU Finlandin toiminta-alueena on Suomi. SBU Central Eastern Europen toimintaalueeseen kuuluvat seuraavat maat: Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovakia, Kiina, Saksa, Unkari ja Romania, ja alkaen myös Balkanin alueen maita, kuten Serbia ja Makedonia. Lisäksi kyseinen strateginen liiketoimintayksikkö on vastuussa viennistä noin 20 maahan, jotka eivät kuulu muiden strategisten liiketoimintayksiköiden toiminta-alueeseen. Markkinakatsaus Tikkurilan keskeisten markkina-alueiden talouskehitys jatkui myönteisenä toisella vuosineljänneksellä, joskin Euroopan velkakriisi ja maailmantalouden epävakaampi tilanne lisäsivät markkinoiden epävarmuutta. Lisääntynyt myllerrys, etenkin katsauskauden jälkeen, rahoitusmarkkinoilla ja makrotaloustilanteessa voivat muuttaa bruttokansantuotteen kasvuennusteita ja aiheuttaa suurempia eroja eri maantieteellisten alueiden kehitykseen. Sekä kuluttajien että teollisuuden sentimentti näyttää heikentyvän läntisen Euroopan kypsillä markkinoilla. Maalitoimialan konsolidaatiokehitys on jatkunut, ja yleisen talousepävarmuuden seurauksena se saattaa jopa kiihtyä. Tikkurilan päämarkkinoista Venäjällä bruttokansantuote kasvoi maan tilastoviraston Rosstatin mukaan ensimmäisellä neljänneksellä runsaat neljä prosenttia vuotta aiemmasta. Rakentamisen kehitys jatkui hitaana. Investoinnit kääntyivät nousuun toisella neljänneksellä, ja vähittäiskaupan myynti kasvoi alkuvuonna. Korkea kuluttajahintainflaatio heikentää ostovoimaa keskipitkällä aikavälillä. Ruplan kurssi säilyi toisella neljänneksellä melko vakaana euroon nähden. Rosstatin mukaan maalintuotanto kasvoi Venäjällä neljä prosenttia tammi-toukokuussa Chem-Courierin keväällä julkaiseman arvion mukaan Tikkurilan volyymimääräinen markkinaosuus oli Venäjällä kauppa- ja rakennusmaaleissa noin 19 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Ruotsin talous kasvoi vahvasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Kasvu kuitenkin hidastui edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, ja talouden kasvun ennakoidaan tasaantuvan jatkossa. Koko vuoden talouskasvuennuste on vajaa viisi prosenttia. Kasvava inflaatio hidasti alkuvuonna kotitalouksien kulutuksen kasvua. Ruotsin kruunun vahvistuminen euroon nähden jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Tikkurilan kruunumääräinen markkinaosuus kauppa- ja rakennusmaaleissa säilyi Ruotsissa vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Suomen bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen mukaan yli viisi prosenttia tammi-maaliskuussa 2011 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Suomen kiihtyvä ja muuta euroaluetta korkeampi inflaatio hidastaa reaalista ostovoiman kasvua. Kuluttajien luottamus talouteen oli laskusuunnassa toisella vuosineljänneksellä. Suomessa Euroopan epävakaa taloustilanne heijastui voimakkaasti kuluttajien

6 5 luottamukseen ja näkemyksiin talouden kehityksestä. Suomen Väriteollisuusyhdistyksen tilastojen mukaan Tikkurilan markkinaosuus säilyi ennallaan kauppa- ja rakennusmaaleissa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Eurostatin tilastojen mukaan Puolan bruttokansantuote kasvoi reilut neljä prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Puolan rakentaminen oli merkittävässä kasvussa alkuvuonna ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan myönteisenä. Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2011 Alla on esitetty huhti-kesäkuun segmenttikohtainen liikevaihto ja -voitto. Huhti-kesäkuu (Milj. euroa) Liikevaihto Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 4 6/ / / /2010 SBU East 73,5 64,3 10,2 11,2 SBU Scandinavia 56,8 53,6 10,2 8,3 SBU Finland 34,9 34,5 5,7 7,9 SBU Central Eastern Europe 33,0 30,0 2,1 2,3 Konserni yhteinen ja eliminoinnit 0,0 0,0-0,8-1,2 Konserni yhteensä 198,3 182,5 27,5 28,4 Tikkurila-konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2011 oli 198,3 (182,5) miljoonaa euroa, mikä on 8,7 prosenttia eli 15,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kokonaiskasvusta 13,9 miljoonaa euroa johtui myyntimixin ja - hintojen muutoksista ja 1,3 miljoonaa euroa korkeammista myyntimääristä. Valuuttakurssien vaikutus oli 1,1 miljoonaa euroa positiivinen. Vuoden 2011 toisen neljänneksen liikevaihdosta kauppa- ja rakennusmaalien osuus oli 85,9 (86,1) prosenttia ja teollisuusmaalien osuus 14,1 (13,9) prosenttia. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa 2011 oli 27,5 (28,4) miljoonaa euroa, mikä vastaa 13,8 (15,5) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2011 toisella neljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä. Vertailukauden kertaluonteiset erät liittyivät Venäjällä saatuun vakuutuskorvaukseen sekä Puolan kilpailuviranomaisen määräämään seuraamusmaksuun, ja niillä oli yhteensä 0,7 miljoonaan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon. Liikevoitto huhti-kesäkuussa 2011 oli 27,5 (29,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden kannattavuutta rasitti kustannusinflaatio. Muuttuvien kustannusten nousun taustalla olivat lähinnä kohonneet raaka-ainehinnat, joiden taso on noin 20 prosenttia korkeampi viime vuoteen verrattuna. Korkeampien raaka-ainekustannusten vaikutus saatiin pitkälti, joskaan ei täysimääräisesti, siirrettyä myyntihintoihin. Kiinteitä kustannuksia nosti yleinen kustannusinflaatio ja etenkin kohonnut palkkakustannustaso. Valuuttakurssien vaikutus oli 0,2 miljoonaa euroa positiivinen. Huhti-kesäkuun 2011 nettorahoituskulut olivat 3,7 (1,1) miljoonaa euroa. Rahoituskulujen nousu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan johtuu erityisesti valuuttakurssien vaikutuksesta, mistä suuri osa aiheutuu Valko-Venäjän ruplan voimakkaasta devalvoitumisesta. Tulos ennen veroja oli 23,9 (27,9) miljoonaa euroa. Verot olivat yhteensä 6,8 (7,4) miljoonaa euroa, mikä vastaa 28,7 (26,6) prosentin efektiivistä veroastetta. Osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,46) euroa.

7 6 Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2011 Alla on esitetty tammi-kesäkuun segmenttikohtainen liikevaihto ja -voitto. Tammi-kesäkuu (Milj. euroa) Liikevaihto Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 1 6/ / / /2010 SBU East 106,3 92,7 8,7 11,2 SBU Scandinavia 103,5 93,5 15,0 11,2 SBU Finland 64,5 63,7 9,4 12,7 SBU Central Eastern Europe 58,4 51,9 2,5 2,6 Konserni yhteinen ja eliminoinnit 0,0 0,0-1,7-1,8 Konserni yhteensä 332,8 301,8 34,0 35,9 Tikkurila-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 332,8 (301,8) miljoonaa euroa, mikä on 10,3 prosenttia eli 30,9 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kokonaiskasvusta 14,8 miljoonaa euroa johtui myyntimixin ja -hintojen muutoksista, 8,9 miljoonaa euroa myyntivolyymin kasvusta ja 8,2 miljoonaa euroa valuuttakurssien translaatiovaikutuksesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdosta kauppa- ja rakennusmaalien osuus oli 85,0 (85,2) prosenttia ja teollisuusmaalien osuus 15,0 (14,8) prosenttia. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa 2011 oli 34,0 (35,9) miljoonaa euroa, mikä vastaa 10,2 (11,9) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ei ollut kertaluonteisia eriä. Vertailukauden kertaluonteiset erät liittyvät vuoden 2010 toiseen vuosineljännekseen, ja niiden tarkempi sisältö on selostettu edellä huhti-kesäkuun katsauksen yhteydessä. Liikevoitto tammi-kesäkuussa 2011 oli 34,0 (36,6) miljoonaa euroa. Sekä muuttuvien että kiinteiden kustannusten taso nousi vertailukaudesta. Muuttuvien kustannusten nousun taustalla ovat lähinnä viime vuotta korkeampi raaka-aineiden hintataso, jonka vaikutus saatiin pitkälti, mutta ei täysimääräisesti, siirrettyä myyntihintoihin. Alkuvuoden kiinteitä kustannuksia nostivat etenkin vertailukautta suuremmat myynti- ja markkinointikulut sekä kohonnut palkkakustannustaso. Valuuttakurssien vaikutus liikevoittoon oli 1,0 miljoonaa euroa positiivinen. Tammi-kesäkuun 2011 nettorahoituskulut olivat 6,9 (2,8) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 27,3 (33,8) miljoonaa euroa. Verot olivat yhteensä 8,8 (9,7) miljoonaa euroa, mikä vastaa 32,2 (28,6) prosentin efektiivistä veroastetta. Efektiivistä veroastetta nostaa konsernin sisäiseen osingonjakoon liittyvät verot, verotuksessa vähennyskelvottomien kulujen kasvu sekä joidenkin tytäryhtiöiden verotettavat tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia. Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,55) euroa.

8 7 Taloudellinen kehitys liiketoimintayksiköittäin SBU East (Milj. euroa) 4 6/ /2010 Muutos- % 1 6/ /2010 Muutos- % 1 12/2010 Liikevaihto 73,5 64,3 14,3 % 106,3 92,7 14,7 % 194,5 Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 10,2 11,2-8,9 % 8,7 11,2-21,8 % 22,7 Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman kertaluonteisia eriä 13,9 % 17,4 % 8,2 % 12,0 % 11,6 % Liikevoitto (EBIT) 10,2 12,7-19,6 % 8,7 12,6-30,9 % 24,1 Liikevoitto-% (EBIT-%) 13,9 % 19,7 % 8,2 % 13,6 % 12,4 % Investoinnit ilman yritysostoja 0,9 1,2-19,8 % 1,5 1,8-19,0 % 4,5 Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2011 SBU Eastin huhti-kesäkuun 2011 liikevaihto kasvoi 14,3 prosenttia vertailukaudesta ja oli 73,5 (64,3) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa nostivat etenkin myyntimixin ja -hintojen muutokset, joiden vaikutus oli 9,3 miljoonaa euroa. Korkeammat myyntimäärät paransivat liikevaihtoa 3,2 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutosten vaikutus oli 2,7 miljoonaa euroa negatiivinen. Tikkurilan tammikuussa 2011 myydyn venäläisen tytäryhtiön OOO Tikkurila Powder Coatingsin vuoden 2010 toisen neljänneksen liikevaihto oli 0,5 miljoonaa euroa. Kauppa- ja rakennusmaalien osuus SBU Eastin toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 91,4 (90,3) prosenttia ja teollisuusmaalien 8,6 (9,7) prosenttia. SBU Eastin huhti-kesäkuun 2011 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 8,9 prosenttia vertailukaudesta 10,2 (11,2) miljoonaan euroon hyvästä volyymikehityksestä huolimatta. Huhti-kesäkuussa 2011 ei ollut kertaluonteisia eriä. Vertailukauden kertaluonteiset erät liittyivät Venäjällä saatuun vakuutuskorvaukseen, jolla oli 1,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus SBU Eastin tulokseen. SBU Eastin huhti-kesäkuun 2011 liikevoitto oli 10,2 (12,7) miljoonaa euroa. Kannattavuuden heikkenemisen taustalla on voimakas kustannusinflaatio. Tikkurilan hinnoitteluvoima säilyi hyvänä SBU Eastin alueella, ja yhtiö korotti myyntihintojaan kesäkuussa. Toisen neljänneksen kiinteiden kustannusten nousun taustalla on yleinen kustannusinflaatio ja etenkin kohonnut palkkakustannustaso. Lisäksi Tikkurila jatkoi panostuksia brändinrakentamiseen ja myynninedistämiseen, mikä kasvatti toisen neljänneksen myynti- ja markkinointikustannuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevoittoon oli 0,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2011 SBU Eastin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 kasvoi 14,7 prosenttia vertailukaudesta ja oli 106,3 (92,7) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa nostivat etenkin myyntimixin ja -hintojen muutokset, joiden vaikutus oli 11,0 miljoonaa euroa. Korkeammat myyntimäärät paransivat liikevaihtoa 4,3 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutosten vaikutus oli 0,8 miljoonaa euroa negatiivinen. Venäjän kilpailutilanne on selvästi kiristynyt, mutta ulkopuolisten lähteiden perusteella Tikkurila vahvisti hieman markkinaosuuttaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tikkurilan tammikuussa 2011 myydyn venäläisen tytäryhtiön OOO Tikkurila Powder Coatingsin vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa.

9 8 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa 2011 oli 8,7 (11,2) miljoonaa euroa. Alkuvuoden tulosta rasittivat kustannusinflaatio ja vertailukautta selvästi korkeammat myynti- ja markkinointikustannukset. SBU Scandinavia (Milj. euroa) 4 6/ /2010 Muutos- % 1 6/ /2010 Muutos- % 1 12/2010 Liikevaihto 56,8 53,6 6,0 % 103,5 93,5 10,7 % 181,8 Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 10,2 8,3 23,3 % 15,0 11,2 33,4 % 21,3 Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman kertaluonteisia eriä 18,0 % 15,4 % 14,5 % 12,0 % 11,7 % Liikevoitto (EBIT) 10,2 8,3 23,3 % 15,0 11,2 33,4 % 21,3 Liikevoitto-% (EBIT-%) 18,0 % 15,4 % 14,5 % 12,0 % 11,7 % Investoinnit ilman yritysostoja 1,0 0,6 66,3 % 1,2 1,0 19,4 % 2,3 Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2011 SBU Scandinavian huhti-kesäkuun 2011 liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 56,8 (53,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui etenkin valuuttakurssimuutoksista, joiden vaikutus oli 3,5 miljoonaa euroa. Korkeammat myyntimäärät kasvattivat liikevaihtoa 0,7 miljoonaa euroa. Myyntimixin muutosten vaikutus oli negatiivinen, mikä johtui muun muassa asiakasrakenteen muutoksista sekä ammattilaisasiakkaiden ja suurempien purkkikokojen suhteellisen osuuden kasvusta. Kauppa- ja rakennusmaalien osuus SBU Scandinavian toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 88,2 (88,8) prosenttia ja teollisuusmaalien 11,8 (11,2) prosenttia. SBU Scandinavian liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa 2011 kasvoi 23,3 prosenttia ja oli 10,2 (8,3) miljoonaa euroa. Suhteellista kannattavuutta paransi etenkin Ruotsin Nykvarnin tuotantolaitoksen parantunut tuottavuus sekä kiinteiden kulujen karsinta. Liikevoittoa rasittivat myyntimixissä tapahtuneet muutokset. Valuuttakurssimuutosten vaikutus oli 0,5 miljoonaa euroa positiivinen. Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2011 SBU Scandinavian tammi-kesäkuun 2011 liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia vertailukaudesta ja oli 103,5 (93,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä valuuttakurssimuutoksista, joiden vaikutus oli 8,3 miljoonaa euroa. Korkeammat myyntimäärät kasvattivat liikevaihtoa 2,9 miljoonaa euroa. Myyntimixin ja - hintojen muutosten nettovaikutus oli 1,2 miljoonaa euroa negatiivinen. SBU Scandinavian tammi-kesäkuun 2011 liikevoitto nousi kolmanneksella vertailukaudesta ja oli 15,0 (11,2) miljoonaa euroa. Parantuneen kannattavuuden taustalla ovat Nykvarnin tuotantolaitoksen korkeampi tuottavuus ja korkeammat myyntimäärät. Myyntimixissä tapahtuneet muutokset painoivat liikevoittoa.

10 9 SBU Finland (Milj. euroa) 4 6/ /2010 Muutos- % 1 6/ /2010 Muutos- % 1 12/2010 Liikevaihto 34,9 34,5 1,2 % 64,5 63,7 1,2 % 107,2 Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 5,7 7,9-27,5 % 9,4 12,7-25,8 % 13,6 Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman kertaluonteisia eriä 16,3 % 22,8 % 14,6 % 19,9 % 12,7 % Liikevoitto (EBIT) 5,7 7,9-27,5 % 9,4 12,7-25, 8 % 13,6 Liikevoitto-% (EBIT-%) 16,3 % 22,8 % 14,6 % 19,9 % 12,7 % Investoinnit ilman yritysostoja 0,5 0,7-19,0 % 1,3 1,2 7,1 % 2,2 Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2011 SBU Finlandin huhti-kesäkuun 2011 liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 34,9 (34,5) miljoonaa euroa. Myyntimix ja -hinnat kehittyivät suotuisasti, mutta myyntimäärät laskivat hieman. Myyntimixin ja -hintojen muutokset kasvattivat liikevaihtoa 1,6 miljoonaa euroa. Pienemmät myyntimäärät laskivat liikevaihtoa 1,2 miljoonaa euroa. Kauppa- ja rakennusmaalien osuus SBU Finlandin toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 83,5 (84,1) prosenttia ja teollisuusmaalien 16,5 (15,9) prosenttia. SBU Finlandin huhti-kesäkuun 2011 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 27,5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 5,7 (7,9) miljoonaa euroa. Kannattavuutta heikensivät kohonnut kustannustaso sekä alhaisemmat myyntimäärät. Tikkurila korotti myyntihintojaan Suomessa toukokuun 2011 alussa. Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2011 SBU Finlandin tammi-kesäkuun 2011 liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 64,5 (63,7) miljoonaa euroa. Muutokset myyntimixissä ja -hinnoissa kasvattivat liikevaihtoa 2,1 miljoonaa euroa. Viime vuotta pienempien myyntimäärien vaikutus oli 1,4 miljoonaa euroa negatiivinen. SBU Finlandin tammi-kesäkuun 2011 liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli 9,4 (12,7) miljoonaa euroa. Liikevoiton laskun taustalla on etenkin vertailukautta korkeampi kustannustaso. SBU Central Eastern Europe (CEE) (Milj. euroa) 4 6/ /2010 Muutos- % 1 6/ /2010 Muutos- % 1 12/2010 Liikevaihto 33,0 30,0 10,1 % 58,4 51,9 12,6 % 105,2 Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä 2,1 2,3-6,0 % 2,5 2,6-0,3 % 4,8 Liikevoitto-% (EBIT-%) ilman kertaluonteisia eriä 6,4 % 7,5 % 4,4 % 4,9 % 4,6 % Liikevoitto (EBIT) 2,1 1,5 44,0 % 2,5 1,8 44,0 % 4,4 Liikevoitto-% (EBIT-%) 6,4 % 4,9 % 4,4 % 3,4 % 4,2 % Investoinnit ilman yritysostoja 0,7 0,4 80,7 % 1,1 0,8 28,7 % 2,2

11 10 Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2011 SBU Central Eastern Europen huhti-kesäkuun 2011 liikevaihto nousi 10,1 prosenttia vertailukaudesta ja oli 33,0 (30,0) miljoonaa euroa. Muutokset myyntimixissä ja -hinnoissa kasvattivat liikevaihtoa 4,0 miljoonaa euroa. Vertailukautta pienempi myyntimäärä laski liikevaihtoa 1,3 miljoonaa euroa. SBU Central Eastern Europen alueen merkittävimmän markkinan Puolan kehitys jatkui hyvänä. Erityisen ripeää myynnin kehitys on ollut nopeasti kasvavalla Aasian markkinalla Kiinassa. Valuuttakurssien vaikutus oli 0,3 miljoonaa euroa positiivinen. Kauppa- ja rakennusmaalien osuus SBU Central Eastern Europen toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 72,3 (74,7) prosenttia ja teollisuusmaalien 27,7 (25,3) prosenttia. SBU Central Eastern Europen huhti-kesäkuun 2011 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 6,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2,1 (2,3) miljoonaa euroa. Liikevoittoa rasittivat kohonnut kustannustaso ja vertailukautta pienemmät myyntimäärät. Myyntimixin ja -hintojen muutosten vaikutus liikevoittoon oli myönteinen. Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevoittoon. SBU Central Eastern Europen alueella esimerkiksi Puolassa myyntihintoja korotettiin huhtikuun alussa sekä uudestaan heinäkuun puolivälissä. Myyntihintojen korotuksia jatketaan alueella. Huhti-kesäkuussa 2011 ei ollut kertaluonteisia eriä. Vertailukauden kertaluonteiset erät liittyivät Puolan kilpailuviranomaisen määräämään seuraamusmaksuun, joka heikensi SBU Central Eastern Europen tulosta 0,8 miljoonalla eurolla. Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2011 SBU Central Eastern Europen tammi-kesäkuun 2011 liikevaihto nousi 12,6 prosenttia vertailukaudesta ja oli 58,4 (51,9) miljoonaa euroa. Vertailukautta korkeammat myyntimäärät nostivat liikevaihtoa 3,0 miljoonaa euroa ja myyntimixin ja -hintojen muutokset 3,0 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutosten vaikutus oli 0,6 miljoonaa euroa positiivinen. SBU Central Eastern Europen tammi-kesäkuun 2011 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä säilyi vertailukauden tasolla ja oli 2,5 (2,6) miljoonaa euroa. Vertailukaudesta kohonnut kustannustaso laski kannattavuutta, mutta korkeammat myyntimäärät ja muutokset myyntimixissä ja -hinnoissa paransivat liikevoittoa. Muut asiat Liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi Slovakiassa on ulkoistettu tiettyjä toimintoja ja henkilöstöä, Romanian yksikön toimintaa on supistettu merkittävästi kulujen karsimiseksi ja Irlannissa ollut liiketoiminta on kokonaisuudessaan siirretty ulkopuolisten jakelijoiden vastuulle. Tehostamistoimenpiteitä on tarkoitus lisätä ja laajentaa soveltuvin osin, jotta SBU Central Eastern Europen suhteellista kannattavuutta saadaan lähemmäs konsernin muiden alueiden tasoa.

12 11 Konsernitoimintoihin liittyvät erät Konsernitoiminnot tukevat Tikkurilan strategisten liiketoimintayksiköiden toimintaa ja vastaavat listatun emoyhtiön velvollisuuksista. Konsernin yhteisissä erissä ei tapahtunut katsauskaudella merkittäviä muutoksia vertailukauteen nähden. Rahavirta, rahoitus ja rahoitusriskien hallinta Tikkurilan rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät katsauskaudella hyvänä. Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli -22,6 (-20,5) miljoonaa euroa. Bruttoinvestointien määrä oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisen vuoden tasolla, ja investointien nettorahavirta oli -3,4 (-4,5) miljoonaa euroa, kun tammikuussa 2011 toteutettu venäläisen tytäryhtiön myynti otetaan huomioon. Rahavirta investointien jälkeen oli katsauskaudella yhteensä -26,0 (-25,0) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoman määrä oli katsauskauden lopussa 132,6 (136,8) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna vaihto-omaisuuden arvo nousi, korottomien lyhytaikaisten saamisten määrä laski ja korottomat lyhytaikaiset velat lisääntyivät. Toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen nettokäyttöpääoman määrä on tyypillisesti korkealla tasolla toisen vuosineljänneksen lopussa. Korollisten velkojen määrä oli 174,0 (187,9) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Katsauskauden korollisten velkojen pääomapainotettu keskimääräinen korko oli 5,6 (4,8) prosenttia. Konsernin nettorahoituskulut olivat 6,9 (2,8) miljoonaa euroa, josta korko- ja muita rahoituskuluja ja -tuottoja oli 4,2 (4,1) miljoonaa. Realisoituneiden ja realisoitumattomien valuuttakurssierojen vaikutus nettokorko- ja rahoituskuluihin oli katsauskaudella yhteensä 2,7 miljoonaa euroa nettotulosta heikentävä, kun vertailukaudella valuuttakurssieroilla oli 1,3 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Valko-Venäjän ruplan tilikauden 2011 aikana tapahtuneen voimakkaan devalvoitumisen vaikutus katsauskauden valuuttakurssieroihin oli 1,8 miljoonaa euroa negatiivinen. Tikkurila-konsernin korollisista veloista erääntyy 52,7 miljoonaa euroa tilikauden 2011 aikana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 36,3 (32,6) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelka oli 137,7 (155,3) miljoonaa euroa katsauskauden päättyessä. Konsernin nettovelan määrä nousi katsauskauden aikana 59,1 miljoonaa euroa verrattuna tilikauden 2010 loppuun, mikä johtui pääosin 30,9 miljoonan euron osinkojen maksusta vuoden toisella neljänneksellä sekä sitoutuneen käyttöpääoman määrän kausiluontoisesta kasvusta vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kesäkuun 2011 lopussa konsernilla oli yhteensä 41,1 miljoonaa euroa myönnettyjä nostamattomia lainoja tai luottolimiittejä. Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 34,4 (34,2) prosenttia, ja nettovelkaantuneisuus oli 77,1 (87,0) prosenttia. Katsauskauden lopussa Tikkurilan valuuttatermiinien nimellisarvo oli 93,5 (68,6) miljoonaa euroa ja markkina-arvo 0,8 (-0,0) miljoonaa euroa. Valuuttariskien suojaus perustuu seuraavan 12 kuukauden ennakoituun rahavirtaperusteiseen nettovaluuttapositioon, josta osa suojataan hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Konsernin suurimmat valuuttariskit liittyivät katsauskaudella ja vertailukaudella Ruotsiin kruunuun, Venäjän ruplaan ja Puolan zlotyyn. Kesäkuun lopussa Tikkurilan koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli 30,0 (0,0) miljoonaa euroa ja markkina-arvo oli 0,1 (0,0) miljoonaa euroa. Tilikauden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Tikkurila Oyj maksoi ennenaikaisesti pois pitkäaikaisen TyEL-lainan pääomaa yhteensä 20,0 miljoonalla eurolla. Katsauskauden päättymisen jälkeen heinäkuussa 2011 yhtiö maksoi ennenaikaisesti pois loput 20,0 miljoonaa euroa TyeL-lainasta, minkä jälkeen kyseinen laina on kokonaan takaisin maksettu ja siihen liittyvät yhteensä 53,0 miljoonan euron vakuudet vapautuvat. Heinäkuussa 2011 yhtiö maksoi käteisellä Zorka Colorin liiketoiminnan hankkimiseen liittyvän kiinteän peruskauppahinnan, yhteensä noin 11,9 miljoonaa euroa.

13 12 Investoinnit Tammi-kesäkuun 2011 bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja olivat 5,1 (4,9) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei tehty merkittäviä yksittäisiä investointeja. Konsernin poistot olivat tammi-kesäkuussa 10,2 (10,1) miljoonaa euroa. Konserni tekee liikearvonalentumistestauksia IAS 36 -standardin mukaisesti Tutkimus ja tuotekehitys Tikkurilan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kulut tammi-kesäkuussa 2011 olivat 5,3 (5,1) miljoonaa euroa eli 1,6 (1,7) prosenttia liikevaihdosta. Henkilöstö Tikkurila-konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2011 lopussa (3 946) henkilöä. Henkilöstömäärä oli tammi-kesäkuussa 2011 keskimäärin (3 724). Alla on esitetty Tikkurila-konsernin henkilöstömäärä kunkin vuosineljänneksen lopussa liiketoimintayksiköittäin vuoden 2010 alusta alkaen. Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 SBU East SBU Scandinavia SBU Finland SBU CEE Konsernitoiminnot Yhteensä Osakkeet ja osakkeenomistajat Tikkurilan osakepääoma oli kesäkuun 2011 lopussa 35,0 miljoonaa euroa, ja osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä oli kappaletta. Tikkurilan hallussa ei ollut kesäkuun 2011 lopussa omia osakkeita. Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Tikkurilalla oli yhteensä osakkeenomistajaa. Luettelo arvo-osuustilijärjestelmään rekisteröidyistä suurimmista osakkeenomistajista pidetään säännöllisesti päivitettynä Tikkurilan internetsivuilla osoitteessa Tikkurilan osakkeen kesäkuun päätöskurssi oli 15,99 euroa. Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi tammi-kesäkuussa oli 15,88 euroa, korkein kurssi 16,92 euroa ja alin kurssi 15,30 euroa. Kesäkuun lopussa Tikkurila Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli 705,3 miljoonaa euroa. Osaketta vaihdettiin tammi-kesäkuussa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 14,9 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 33,8 prosenttia rekisteröityjen osakkeiden määrästä. Osakevaihdon arvo oli 236,6 miljoonaa euroa.

14 13 Tikkurilan pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Tikkurilan hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Vuosipalkkiona toimivat osakkeet hankittiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta oli julkistettu. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Tikkurila sai päätökseen serbialaisen Zorka Color -maaliyhtiön liiketoiminnan oston. Ostettu liiketoiminta siirtyi Tikkurilan omistukseen heinäkuun 2011 alusta alkaen. Kaupantekohetkellä maksettu kauppahinta oli noin 11,9 miljoonaa euroa. Lisäksi Tikkurila maksaa seuraavan neljän vuoden aikana mahdollisen lisäkauppahinnan, joka on riippuvainen ostetun liiketoiminnan tulevien tilikausien tuloskehityksestä. Tikkurila vastaanotti arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ylitti 1/10 (10 %) rajan tehdyillä osakekaupoilla. Tämän jälkeen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Tikkurila Oyj:stä on yhteensä osaketta, mikä vastaa 10,12 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Tikkurila vastaanotti arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Orkla ASA:lta. Orkla ASA:n omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista ylitti 1/20 (5 %) rajan tehdyillä osakekaupoilla. Tämän jälkeen Orkla ASA:n omistus Tikkurila Oyj:stä on yhteensä osaketta, mikä vastaa 6,17 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Maailmantalouden yleinen epävarmuus on lisääntynyt selvästi etenkin viime viikkoina vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Tikkurilan toiminta-alueen talouskasvun myönteisen kehityksen pysähtyminen tai kääntyminen laskuun esimerkiksi Euroopan velkakriisin kärjistymisen seurauksena voi vaikuttaa kielteisesti Tikkurilan liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Kuluttajien luottamusindikaattorit ovat viimeisten kuukausien aikana heikentyneet Suomessa ja Ruotsissa. Yleisen epävarmuuden lisääntyminen voi hidastaa tai siirtää Tikkurilan asiakkaiden investointi- ja kulutuspäätöksiä, ja siten heikentää Tikkurilan tuotteiden kysyntää tai siirtää kysyntää alemman hintakategorian tuotteisiin. Eri maantieteellisten alueiden taloudellisen kasvun erot näyttävät lyhyellä aikavälillä kasvavan, mikä voi vaikuttaa Tikkurila-konsernin liikevaihdon alueelliseen ja tuoteryhmäjakaumaan, ja sitä kautta mahdollisesti haitallisesti konsernin keskimääräiseen suhteelliseen kannattavuuteen. Lisäksi verotusmuutokset Tikkurilan toiminta-alueella voivat vaikuttaa kulutuskysyntään negatiivisesti. Kustannusinflaatio ja etenkin raaka-ainehintojen nousun jatkuminen voivat vaikuttaa haitallisesti Tikkurilan kannattavuuteen. Tikkurila uskoo raaka-aineisiin liittyvien hinta- ja saatavuushaasteiden jatkuvan tai mahdollisesti lisääntyvän loppuvuoden aikana. On mahdollista, että konserni ei pysty täysimääräisesti tai ilman viiveitä siirtämään kustannusten nousua lopputuotehintoihinsa. Lisäksi raaka-ainetilanteeseen liittyvät epävarmuudet voivat vaikuttaa markkinaosuuskehitykseen, yleiseen kilpailutilanteeseen tai tuotevalikoimaan. Katsauskauden päättymisen jälkeen öljyn maailmanmarkkinahinta on jonkin verran laskenut, millä voi olla haitallinen vaikutus Venäjän taloudelliseen kasvuun ja sitä kautta Tikkurila-konsernin liiketoimintaan, mikäli öljyn hinnan lasku jatkuu. Maaliteollisuuden kilpailutilanne voi muuttua varsinkin markkinoille tulijoiden tai markkinoiden rakenteen muutosten takia nopeasti. Venäjällä Tikkurilan kilpailijat ovat tehneet viime aikoina investointeja tuotantokapasiteetin lisäämiseksi. Myös mahdolliset muutokset konsernin jakelukanavissa, esimerkiksi muuttuneiden kilpailuolosuhteiden vuoksi, tai eri jakelukanavien ostovolyymien kehityksessä tai

15 14 varastojenhallinnassa voivat vaikuttaa negatiivisesti lähiajan taloudelliseen suorituskykyyn tai kassavirtaan. Maaliteollisuuden yrityskauppa-aktiviteetti on viime kuukausina näyttänyt lisääntyvän, ja siten on mahdollista, että toimittaja- tai asiakaskeskittymäriskit jatkossa kasvavat tai että Tikkurilan suhteellinen aseman heikkenee keskeisiin kilpailijoihin verrattuna. Muutoin riskit ovat Tikkurilan näkökulmasta säilyneet ennallaan verrattuna tilikauden 2010 vuosikertomuksen ja vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen julkaisuhetkeen. Tikkurilan riskienhallintaperiaatteet ovat luettavissa Tikkurilan internetsivuilla osoitteessa Selvitys rahoitusriskeistä julkaistiin vuoden 2010 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Näkymät vuodelle 2011 Katsauskauden jälkeen kiihtynyt taloudellinen epävarmuus on vaikeuttanut loppuvuoden kehityksen ennustamista. Tikkurilan asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa ostokäyttäytyminen voi muuttua kansainvälisten markkinoiden epävarmuudesta johtuen. Tikkurila-konsernin päämarkkina-alueiden bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2011, mutta alue- ja maakohtaiset erot saattavat lisääntyä. Raaka-ainekustannusten nousun odotetaan jatkuvan. Oletettavasti maalitoimialan raaka-aineiden toimittajat eivät lähitulevaisuudessa pysty täysin vastaamaan markkinoiden kasvavaan kysyntään taantuman aikana tehtyjen kapasiteettileikkausten johdosta. Tilikauden 2011 liikevaihdon kasvua ja liikevoittoprosenttia koskeva ohjeistus pysyy ennallaan. Tikkurila arvioi tilikauden 2011 liikevaihdon kasvun ylittävän konsernin päämarkkina-alueiden keskimääräisen bruttokansantuotteen kasvun. Nousevista raaka-ainekustannuksista huolimatta Tikkurila arvioi liikevoittoprosentin säilyvän vuoden 2010 tasolla. Arviot perustuvat oletukselle, että valuuttakurssit säilyvät vuoden 2010 lopun tasolla ja että Tikkurilan toiminta-alueen talouksien kasvun asteittainen vahvistuminen jatkuu. Lisäksi arviot perustuvat Tikkurilan nykyiseen liiketoimintarakenteeseen, kun tilikauden 2011 aikana tehtyjen yritysostojen ja -myyntien vaikutus eliminoidaan. Kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi Tikkurila on päättänyt jatkaa tuotteidensa myyntihintojen nostamista sekä lisätä toimenpiteitä, joilla se voi tehostaa toimintaansa ja alentaa kustannuksiansa.

16 15 Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot Tässä osavuosikatsauksessa esitetty taloudellinen informaatio on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia paitsi koko vuoden 2010 tiedot. Tikkurila on noudattanut samoja laatimisperiaatteita kuin tilikauden 2010 tilinpäätöksessä, paitsi että seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja on noudatettu alkaen: Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä IFRIC 14 IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla IFRS -standardeihin tehdyt parannukset standardimuutoskokoelma (Improvements to IFRSs, 2010, toukokuu 2010) Johdon käsityksen mukaan edellä mainittujen standardien ja tulkintojen käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.

17 16 KONSERNIN TULOSLASKELMA euroa 4-6/ / / / /2010 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Kulut Poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto Nettorahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Myytävissä olevat rahoitusvarat Muuntoerot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Tilikauden laaja tulos yhteensä Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Tilikauden tulos yhteensä Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Tilikauden laaja tulos yhteensä Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,39 0,46 0,42 0,55 0,83 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,39 0,46 0,42 0,55 0,83

18 17 KONSERNIN TASE euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Myytävissä olevat rahoitusvarat Pitkäaikaiset saamiset Saamiset etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset korolliset saamiset Lyhytaikaiset korottomat saamiset Rahavarat Myytävänä olevat varat Lyhytaikaiset varat yhteensä Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma Muut rahastot Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset korolliset velat Eläkevelvoitteet Varaukset Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat Lyhytaikaiset korottomat velat Varaukset Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

19 18 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA euroa 4-6/ / / / /2010 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Kauden tulos Oikaisut Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot ja muut rahoitustuotot Verot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut tuloverot Liiketoiminnan nettorahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Muut investoinnit Luovutustulot Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+), lisäys (-) Saadut osingot Investointien nettorahavirta Rahavirta ennen rahoitusta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+), vähennys (-) Osingonjako Omien osakkeiden hankinta Muut erät Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen nettomuutos Rahavarat kauden alussa Rahavarojen kurssimuutos Rahavarat kauden lopussa Rahavarojen nettomuutos

20 19 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA euroa Osakepääoma Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma Muut rahastot Käyvän arvon rahasto Svop - rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma yhteensä Oma pääoma Kauden laaja tulos yhteensä Omien osakkeiden hankinta / luovutus Oma pääoma Oma pääoma Kauden laaja tulos yhteensä Osingonjako Oma pääoma

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätös 2011. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012

Tikkurilan tilinpäätös 2011. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012 Tikkurilan tilinpäätös 2011 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 16.2.2012 Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 10.2.2014

Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 211 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2016

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2016 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 215 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.216 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2016 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 9.2.2017 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus klo 16.05

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus klo 16.05 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 24.8.2010 klo 16.05 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Huhti kesäkuu 2011: Liikevaihto 29,1 Meur (25,4 Meur), 14,4% kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA

LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA 1 LEIPURIN-KONSERNIN TILINTARKASTAMATTOMAT CARVE-OUT TALOUDELLISET TIEDOT 30.9.2014 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA YHDISTELTY LAAJA TULOSLASKELMA 1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013 1 000 1 000 Muutos-%

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Suomen Postin osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2006

Suomen Postin osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2006 Suomen Postin osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2006 Suomen Posti -konserni siirtyi vuoden 2006 alusta tilinpäätös- ja osavuositulosraportoinnissaan IFRS-tilinpäätöskäytäntöön. Osavuosikatsaus on laadittu

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus klo 9.00

Osavuosikatsaus klo 9.00 Osavuosikatsaus 12.08.2009 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 - Liikevaihto 11,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa) - Liiketappio 665 tuhatta euroa (liikevoitto 488 tuhatta

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot