JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA"

Transkriptio

1 AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA HSE TaiK TKK 1. Jatko-opiskelijoiden määrä lukuvuonna n. 300 Näistä päätoimisiksi on ilmoittautunut n. 55 % 202 Ei ole eroteltu päätoimisia päätoimiset 1250 sivutoimiset 1500 (sisältää poissaolevaksi ilmoittautuneet) Perusopiskelijoita Perusopiskelijoita n Perusopiskelijoita n Tohtorintutkinnot v KTT 30, FT 1 Perustutkinnot: KTK 141 KTM 391 TaT 8 Kaikkiaan vuodesta 1991 alkaen 66 taiteen tohtoria. Perustutkinnot: TaK 110 TaM 201 TkT 158, FT 4 Perustutkinnot: TkK 32 DIA-tutkintoja Lisensiaatintutkinnot v Tutkinnon suoritusmahdollisuus poistui vuonna OPM:n kanssa sovittu tohtoritavoite/vuosi Valtakunnalliset tutkijakoulut HSE on mukana seuraavien tohtorikoulujen toiminnassa: KATAJA (kauppatieteet, valtakunnallinen tutkijakouluverkosto, yhteensä 32 paikkaa 6 tutkijakoulussa): FCSRM (Finnish Center for Service and Relationship Management) GIGSIB (Finnish GS of International Business) FINNMARK (Finnish GS of Marketing) GRAMIS (GS of Management and ISS) GSA (GS of Accounting) GSF (GS of Finance) KAVA (kansantaloustiede, valtakunnallinen tutkijakoulu, 15 paikkaa) SDR (Systeemianalyysin, päätöksenteon ja riskienhallinnan tk, 5 paikkaa ) GEBSI (GS of e-business and software industry, 5 paikkaa) FGSS (Finnish GS of Stochastics and Statistics, 7 paikkaa?) TaiK koordinoi 2 tutkijakoulua: Audiovisuaalisen alan tutkijakoulu Elomedia Johtaja Satu Kyösola (6 OPM paikkaa + 12 statusopiskelijaa) Muotoilun kytkennät/design Connections tutkijakoulu Prof. Turkka Keinonen (5 OPM paikkaa + 8 statusopiskelijaa) Lisäksi TaiK mukana: Muuttuvan viestinnän tutkijakoulu Tulevaisuuden liiketoimintaosaamisen tutkijakoulu TKK koordinoi 13 tutkijakoulua: Elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation valtakunnallinen tutkijakoulu GETA, prof. Ari Sihvola, 67 OPM paikkaa Energiatekniikan tutkijakoulu, prof. Peter Lund, 10 OPM paikkaa Kansainvälinen sellu- ja paperitekniikan tutkijakoulu - PaPSaT, prof. Hannu Paulapuro, 15 OPM paikkaa Kemiallisten sensorien ja mikroanalyysisysteemien tutkijakoulu, prof. Sakari Kulmala, 8 OPM paikkaa Kiinteistö, rakentaminen ja suunnittelu -tutkijakoulu, prof. Kauko Viitanen, 16 OPM paikkaa Laskennallisen informaatiotekniikan tutkijakoulu, ComMIT, prof. Jouko Lampinen, 6 OPM paikkaa Laskennallisen virtausdynamiikan tutkijakoulu, prof. Timo Siikonen, 8 OPM paikkaa Materiaalifysiikan tutkijakoulu, prof. Risto Nieminen, 40 OPM paikkaa Polymeerien, membraanien ja biomembraanien sähkökemia sovellutuksineen ESPOM, prof. Kyösti Kontturi, 5 OPM paikkaa

2 Systeemianalyysin, päätöksenteon ja riskienhallinnan tutkijakoulu, prof. Raimo P. Hämäläinen, 5 OPM paikkaa Teknillisen mekaniikan kansallinen tutkijakoulu, prof. Jukka Tuhkuri, 8 OPM paikkaa Tuotantotalouden valtakunnallinen tohtoriohjelma, prof. Eero Eloranta, 10 OPM paikkaa Uusien materiaalien ja prosessien tutkijakoulu, prof. Lauri Holappa, 8 OPM paikkaa TKK on lisäksi mukana 33 muussa tutkijakoulussa 6. Muut tutkijakoulut/ tohtoriohjelmat HSE on mukana kansainvälisissä verkostoissa, kuten CEMS, EDAMBA ja EIASM Tiedekunnilla voi olla omia tutkijakouluja, esim. sähkötekniikan tutkijakoulu 7. Hakuaika jatko-opiskelijoille Haku kerran vuodessa, hakuaika päättyy yleensä toukokuun lopussa 8. Jatko-opiskelijoiden Pääaineittaiset sisäänottokiintiöt uusille jatkoopiskelijoille päätetään vuosittain hallituksessa. Aineille hakukiintiö on määritelty aineen ohjausresurssien ja valmistuneiden tohtoreiden lukumäärän perusteella jatko-opiskelijoiden kokonaiskiintiöt, ja uusia jatko-opiskelijoita on mahdollista ottaa jos aineen kiintiössä on tilaa ja Hakuaika jatko-opintoihin on yleensä jatkuva. Joillain laitoksilla on asetettu erillinen hakuaika. Hakukiintiötä ei ole asetettu. Hakukiintiötä ei ole asetettu Otettu vuosittain noin 30. Vuonna 2007 myönnettiin 392 uutta jatko-opinto-oikeutta. 9. Jatkokoulutuskelpoisuus (kriteerit) Vuonna 2008 maksimisisäänotto HSE:n jatkokoulutusohjelmaan oli 42 uutta opiskelijaa, hyväksyttiin 21. *) Hakukelpoisuuskriteerit kokonaisuudessaan taulukon lopussa. Hakukelpoisia ovat seuraavat hakijat taulukon lopussa esitetyin tarkennuksin: 1) Suomalaisen ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneet 2) Suomalaisen ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet 3) Kauppatieteiden maisterin tutkintoa vastaavan yliopistotasoisen ulkomaisen tutkinnon suorittaneet. 4) Muun yliopistotasoisen ulkomaisen tutkinnon suorittaneet 5) Kansainvälisesti akkreditoidun (AMBA, AACSB) yliopistotasoisen Master of Business Administration (MBA) -ohjelman suorittaneet (6) Kauppatieteellisen alan suomalaisen tai ulkomaisen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet 7) Muun kuin kauppatieteellisen alan suomalaisen tai ulkomaisen lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneet Ylempi korkeakoulututkinto Suomessa tai vastaava ulkomailla. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään kielitaitoa: TOEFL Paper based test minimum 550; Computer based test minimum 213; ibt The total scores CPE Cambridge Certificate of English proficiency, minimum levels A and B. IELTS International English Language Testing System, Academic, and the minimum points 6. The National Certificate of Language Proficiency in Finnish or Swedish - Test levels 3-4. Jatko-opintoihin voidaan valita henkilö, joka on suorittanut Suomessa soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai ulkomailla vastaavantasoisen tutkinnon, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin yliopisto-opintoihin. Ammattikorkeakoulussa suoritettu ylempi tutkinto ei anna jatko-opintokelpoisuutta TKK:ssa. Ulkomailla suoritetun M.Sc. -tasoisen yliopistotutkinnon tutkintoyhdistelmän tulee vastata tasoltaan Suomessa suoritettua teknistieteellistä ylempää korkeakoulututkintoa, jotta se voidaan hyväksyä jatkotutkinnon pohjaksi TKK:ssa. Jatko-opiskelijaksi valittavalle voidaan tarvittaessa määrätä suoritettavaksi täydentäviä lisäopintoja. 2

3 Hakijoilta ei edellytetä kielitestejä. 10. Hakuprosessi Hakijoiden edellytetään olevan yhteydessä pääaineisiin ennen hakemuksen jättämistä ja hankkivan aineesta sitoumuksen ohjauksesta, mikäli tulee valituksi jatkokoulutusohjelmaan. 11. Päätöksenteko (jatko-opintooikeus) Hakemukset toimitetaan kirjaamon kautta aluksi jatkokoulutusohjelmaan, joka arvioi yleisen hakukelpoisuuden. Hakemukset lähetetään aineisiin lausunnoille, ja pääaineen lausuntojen pohjalta jatkokoulutusohjelman johtaja esittelee valittavat rehtorille, joka tekee päätöksen ohjelmaan valittavista opiskelijoista. Jatko-opiskelijat valitaan yhteen jatkokoulutusohjelmaan mutta eri pääaineisiin. Tavoitetutkinnot KTT ja FT. Valittaville voidaan määrätä maksimissaan 72 opintopistettä täydentäviä opintoja (42 op pääaineessa ja 30 op taloustieteissä) tavoitetutkinnosta ja aiemmasta tutkinnosta riippuen. Rehtori päättää jatkokoulutusohjelmaan valittavat opiskelijat pääaineiden kirjallisten esitysten pohjalta jatkokoulutusohjelman johtajan esittelystä. Jatkokoulutusohjelma koordinoi ja valmistelee hakuun liittyvät asiat ja hoitaa valinnasta tiedottamisen. 12. Ilmoittautuminen yliopistoon Ilmoittautumisaika kesä-syyskuussa, täydentävä joulutammikuussa (klk). Kaikki (myös täydennysopiskelijat) ilmoittautuvat läsnä- tai poissaoleviksi. Ilmoittautuminen voidaan hoitaa WebOodilla tai paperilomakkeella opintotoimiston kautta jatkokoulutusohjelmaan. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijat ilmoittavat myös sivu- / päätoimisuudestaan. Uudet jatkokoulutusohjelmaan valitut opiskelijat ottavat opiskelupaikan vastaan ilmoittautumalla määräaikaan mennessä. 13. Opintojen suunnittelu (HOPS) Kaikki jatko-opiskelijat tekevät vuosittain HOPSin mennessä. HOPS tarkistetaan laitoksilla pääaineissa, ja hyväksytään tohtorikoulutusohjelmassa (ohjelmajohtaja tai koordinaattori hyväksyy). Tutkimusideasta keskusteltava tutkimusalan professorin kanssa. Tutkimusinstituutti neuvoo hakijaa. Hakemus ja mahdollinen portfolio jätetään opetus- ja opiskelijapalveluihin, joka arvioi yleisen hakukelpoisuuden. Osaston professori(t) käsittelevät hakemukset ja antavat lausunnon tutkimusneuvostolle. Arviointiperusteena tutkimussuunnitelman laatu. Tutkimusneuvosto päättää (elokuvataiteen- ja lavastustaiteen osastoneuvosto tekee päätöksen omista hakemuksistaan). Opetus- ja opiskelijapalvelut ilmoittaa päätöksestä kirjallisesti. Valituksen voi tehdä rehtorille. Syyskuun puoliväliin mennessä. Läsnä- tai poissaolevaksi WebOodin kautta tai sähköpostitse opetus- ja opiskelijapalveluihin. Syksyllä hyväksytyt uudet opiskelijat ilmoittautuvat tammikuussa. Hakemukseen on sisällytettävä alustava opintosuunnitelma. Keväällä 2008 lähetettiin täytettäväksi HOPS-lomake ennen aloittaneille opiskelijoille, jotka siirtyvät Hakijan tulee keskustella tutkimusalan professorin kanssa, joka ottaa kantaa jatko-opiskelijaksi hyväksymiseen. Jatko-opinto-oikeutta haetaan hakulomakkeella, jonka saa tiedekunnasta. Myöntäessään opinto-oikeuden tiedekunta vahvistaa opiskelijan tutkimusalasta vastaavan professorin sekä toisen professorin vastaamaan täydentävän aihealueen opintojen moduulista. Tiedekunta voi asettaa jatkoopinnoille esitietovaatimuksia ja ylemmän korkeakoulututkinnon arvosanoille vähimmäisvaatimuksia. Tiedekunta päättää tutkintovaatimuksista, eli opiskelijan aineyhdistelmästä ja tutkintoon hyväksyttävistä opinnoista. Jatko-opintohakemuksen lisäksi tiedekunta hyväksyy jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aiheen, määrää työlle valvojan ja yhden tai useamman ohjaajan sekä päättää työn kielestä. Jatko-opiskelijoiden tulee jatko-opinto-oikeutta hakiessa laatia omia tavoitteitaan tukeva henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Opintosuunnitelma sisältää suoritettavat opinnot ja tutkimussuunnitelman. Tiedekunta päättää TKK:ssa sekä muissa kotimaisissa yliopistoissa suoritetulla teknistieteellisellä tutkinnolla hakevien jatko-opinto-oikeudesta. Rehtori päättää tiedekunnan esityksen perusteella kotimaassa suoritetulla muulla kuin teknistieteellisellä tutkinnolla sekä ulkomailla suoritetulla tutkinnolla hakevan henkilön valinnasta jatko-opiskelijaksi Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Ensimmäisenä jatko-opiskeluvuotena jatko-opiskelijaksi hyväksytty opiskelija kirjataan läsnäolevaksi automaattisesti. Seuraavina vuosina jatko-opiskelijalle lähetetään tietoa ilmoittautumisesta sähköpostitse keväisin. Opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi (Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi oli ). Jatkotutkinto-opiskelijan on ilmoittauduttava läsnäolevaksi päätoimisena tai sivutoimisena jatkoopiskelijana tai poissaolevaksi Suositellaan, että hakiessaan opinto-oikeutta opiskelija tekee suunnitelman jatko-opinnoista kirjallisena yhdessä opintoja valvovan professorin kanssa. Suunnitelma tulee tarkistaa vuosittain professorin kanssa ja suunnitelmaan voi tehdä harkittuja muutoksia opintojen aikana. 3

4 Opiskelijan opintojen etenemistä seurataan HOPSin perusteella (etenemiskriteerit määritelty). Opiskelijat, joiden jatko-opinnot eivät etene voidaan siirtää omatahtisiksi jatko-opiskelijoiksi (täydennysopiskelijoiksi). 14. Jatkotutkinnon rakenne Tohtorintutkinto koostuu kolmesta osasta: 1) Kaikille yhteiset tieteelliset jatko-opinnot 30 op 2) tieteen- ja tutkimusalan (pääaineen) opinnot 30 op ja 3) väitöskirja 180 op (lisensiaatintutkimus 90 op), tohtorintutkinto yhteensä 240 op (lisensiaatintutkinto 150 op). Tohtorin tutkinnon tavoitesuoritusaika on 4 vuotta. Jatkokoulutus on organisoitu jatkokoulutusohjelmaksi, jota kaikki jatko-opiskelijat suorittavat. Ohjelmassa 16 pääainetta. 15. Jatko-opintojen organisointi Kaikille yhteiset tieteelliset jatko-opinnot (30 op) koordinoi tohtorikoulutuskeskus, tieteen- ja tutkimusalan opinnot (30 op) organisoivat laitokset ja aineet. Suoritustavat vaihtelevat, käytössä sekä kurssimuotoinen opetus, kirjapaketit, työpaperit ym. Väitöskirjat ohjataan pääaineissa. Aineilla on omat tutkimusseminaarinsa. 16. Muualla suoritetut opinnot Mahdollista tuoda HSE:n tutkintoon. Rajoituksena se, että kaikille yhteisten jatko-opintojen osalta väh. 18 op oltava HSE:llä tehtyjä suorituksia (tai vastaavia, esim. KATAJA tai KAVA). Suoritusten oltava vähintään samantasoisia kuin HSE:llä edellytetyt. Suorituksia voi tehdä sekä tukijakoulujen ja JOOn kautta että muiden verkostojen kautta. 17. Opintojen hyväksilukeminen Hyväksilukemiset rekisteröidään tohtorikoulutuskeskuksessa kurssien vetäjien/- vastaavien tai aineiden professoreiden hyväksymisen jälkeen. 18. Opintojen kirjaaminen opintorekisteriin 19. Jatko-opintojen ohjaus Valvoja/Ohjaaja Kaikille yhteiset tieteelliset jatko-opinnot rekisteröidään pääsääntöisesti tohtorikoulutuskeskuksessa, tieteen- ja tutkimusalan opinnot opintotoimistossa tai tohtorikoulutuskeskuksessa laitosten ja aineiden ilmoitusten mukaisesti. Hallinnollinen, tieteellinen ja menetelmäohjaaja, sama henkilö voi toimia kaikissa rooleissa. Pääaineen professori nimeää jatko-opiskelijalle uuteen asetukseen. HOPSit palautettiin tutkimusinstituuttiin. Opinnot vähintään 80 op 1. yleiset (osin pakolliset) tutkijankoulutusopinnot 24 op 2. tutkimusalueen opinnot vähintään 20 op 3. omaa tutkimustyötä tukevat opinnot vähintään 36 op Väitöskirjaa ei ole mitoitettu. Täydentäviä opintoja (taide- tai suunnittelu) vaaditaan 20 op muista yliopistoista tulevilta. Jos on suorittanut lisensiaatin tai muun tohtorin tutkinnon, ei opintoja uudestaan tarvita. Tutkimusinstituutti suunnittelee ja koordinoi opintoohjelmaa. Visuaalisen kulttuurin osasto järjestää pääosin yleiset tutkijankoulutus opinnot. Osastot ja tutkijakoulut järjestävät tutkijaseminaarit ja muut kurssit. Professorit hyväksilukevat muut opintosuoritukset (artikkelit, konferenssiesitelmät, tentit). JOO-opintoja tehdään paljon eri yliopistoissa. Taideyliopistojen jatko-opintokursseille saa yleensä osallistua vapaasti ilman JOO-sopimusta. Koti- tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja voi professori hyväksilukea. Seminaari suoritettava TaiKissa. Osastojen amanuenssit kirjaavat. Osastojen tutkimuksesta vastaavat professorit ovat valvojia ja alussa usein myös ohjaajia. Tutkimusneuvosto nimeää tieteellisesti pätevän Suunnitelma on tarkoituksenmukaista vahvistaa osastoneuvostossa siinä vaiheessa, kun opintojen sisältö on varmistunut. Jatko-opintoihin kuuluvat teoreettiset opinnot, yhteensä 60 opintopistettä, suoritetaan moduuleina. Moduuleja on kolme 1) tutkimusala (moduuli T, op), 2) täydentävän aihealueen opinnot (moduuli S, op) 3) tieteen käytännöt ja periaatteet (moduuli Y, 5 15 op). Jatkotutkinnon tärkein osuus on tutkimustyö. Lisensiaatin tutkintoon tehdään lisensiaatintutkimus. Tohtorintutkintoon tehdään väitöskirja Jatko-opinnäytetöitä ei ole opintopisteytetty. TKK:ssa on 158 jatkokoulutuksen tutkimusalaa. Tohtorin tutkinnon tavoitesuoritusaika on 4 vuotta. Professuurit tiedekunnissa ja laitoksissa järjestävät koulutuksen. Tiedekunninnilla ja laitoksilla voi olla kaikille jatko-opiskeljoille yhteisiä kursseja. Tutkijakoulut koordinoivat oman alansa koulutusta Jatkotutkintoon voi kuulua muualla suoritettuja opintoja. Täydentävän aihealueen opinnot voivat olla kokonaan muussa yliopistossa suoritettuja. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy opinnot valvovan professorin esityksestä Kirjaaminen tapahtuu laitoksissa (kanslioissa) Tiedekunta nimeää tutkimusalasta vastaavan professorin ja täydentävän aihealueen opintojen moduulista vastaamaan toisen professorin. 4

5 20. Väitöskirjan muoto 1. Monografia 2. Artikkeli 3 Essee. vähintään yhden tohtorin tutkinnon suorittaneen ohjaajan, jolla on syvällinen perehtyneisyys asianomaisen pääaineen tutkimusalaan. Yhden ohjaajista tulee olla yliopiston tutkimus- tai opetusviran haltija. Ohjattavalla on oikeus tehdä esitys ohjaajikseen, mutta laitoksella on tarvittaessa velvollisuus auttaa opiskelijaa löytämään sopivat ohjaajat. Ohjaajaksi ei voida määrätä ketään ilman hänen suostumustaan. Ohjeet artikkeli- ja esseeväitöskirjoille. 21. Väitöskirjan esitarkastus Opetus- ja tutkimusneuvosto (OTN) nimeää vähintään 2 tohtorin tutkinnon omaavaa esitarkastajaa (eivät saa olla päätoimisessa palvelussuhteessa HSE:hen) pääaineen edustajaa kuultuaan. Esitarkastajien lausuntojen pohjalta (tulisi antaa 3 kk:n kuluessa) OTN päättää väittelyluvasta, vastaväittäjästä ja kustoksesta. Esitarkastaja voi toimia vastaväittäjänä. 22. Väitöstilaisuus Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä(t). 23. Väitöskirjan hyväksyminen Vastaväittäjänä voi toimia myös esitarkastajana ollut henkilö. Vastaväittäjällä ei saa olla yhteisjulkaisuja väittelijän kanssa, eikä hän voi olla HSE:n palveluksessa. Opetus- ja tutkimusneuvosto hyväksyy väitöskirjan vastaväittäjän lausunnon perusteella (tulisi antaa 1 kk:n kuluessa väitöstilaisuudesta). henkilökohtaisen ohjaajan tai ohjaajat. Jos työ sisältää taide- tai suunnitteluosia, nimetään lisäksi taiteellisesti pätevä ohjaaja. Ohjaajista vain 20 % on TaiKista. 51% muusta suomal. yliopistosta ja 16% ulkomaisesta. Osastot maksavat palkkiot. Tutkimusinstituutti järjestää noin kerran vuodessa ohjaajatapaamisen. 1. monografia 2. artikkeliväitöskirja (tarkempia säädöksiä ei ole, tehty toistaiseksi 5, joissa 5-7 artikkelia tai konferenssipaperia) 3. kirjallisen osan lisäksi taide- tai suunnitteluosia sisältävä. Kieli suomi, ruotsi tai englanti. Jos jokin muu, tutkimusneuvosto päättää. Tutkimusneuvosto nimeää 2 esitarkastajaa osaston esityksestä. Ainakin yhden oltava TaiKin ulkopuolinen. Jos työ sisältää taide- tai suunnitteluproduktioita, 3 esitarkastajaa ja 2 varahenkilöä nimetään ennen ensimmäistä produktiota. He antavat alustavat arviot produktioista. Ohjaaja antaa lausunnon, kun katsoo työn olevan valmis esitarkastukseen. Esitarkastus max. 3 kuukautta. Tutkimusneuvosto päättää väittelyluvasta ja määrää 1-2 vastaväittäjää osaston esityksestä. Väitöskirja julkaistava 10 pv ennen (erikoisluvalla 5 pv) 1-2 vastaväittäjää, tri tai dosentin pätevyys. TaiKin ulkopuolinen esitarkastaja voi toimia vastaväittäjänä, jos se on perusteltua. Ohjaaja ei. Vastaväittäjän lausunto ja arvosanaehdotus tutkimusneuvostolle 6 viikon kuluessa väitöstilaisuudesta. Tutkimusneuvosto päättää hyväksymisestä ja määrää Tiedekunta määrää opinnäytetyölletyölle valvojan ja yhden tai useamman ohjaajan. Jatkotutkinnon opinnäytetyö tehdään opiskelijan valitseman tutkimusalan vastaavan opettajan (professorin) valvonnassa. Opinnäytetyön valvojan tulee olla yliopiston professori. Valvojaksi voidaan perustellusta syystä nimittää Teknillisessä korkeakoulussa toimiva akatemiaprofessori tai TKK:n professorin virasta virkavapaalla oleva henkilö, joka toimii TKK:ssa muissa tehtävissä, edellyttäen että hän suostuu toimimaan valvojana. Jatkotutkinnon opinnäytetyön ohjaajan tulee olla professori tai hänellä tulee olla suoritettuna vähintään samantasoinen jatkotutkinto kuin mihin ohjattava pyrkii. Ohjaajana voi toimia esim. dosentti tai tutkija. 1. monografia 2. artikkeliväitöskirja (nipputyö) Tiedekuntaneuvosto päättää työn kielestä Tiedekunta valitsee kaksi esitarkastajaa. Väitöskirjalautakunta hankkii ja käsittelee esitarkastuslausunnot. Tiedekuntaneuvosto päättää julkaisuluvan myöntämisestä saatuaan esitarkastuslausunnot ja väitöskirjalautakunnan lausunnon. Mikäli väitöskirjalautakunnan lausunto on puoltava, myönteisen päätöksen julkaisulupaa koskevaan hakemukseen voi tehdä myös dekaani. Julkaisulupahakemuksen käsittely ei saa kestää ilman perusteltua syytä kauempaa kuin neljä kuukautta siitä, kun käsikirjoitus ja hakemus on jätetty tiedekunnalle. Tiedekunta päättää 1-2 vastaväittäjästä ja määrää tilaisuuteen kustoksen. Jos erityisestä syystä vastaväittäjä on toiminut esitarkastajana, nimetään lisäksi toinen vastaväittäjä. Väitöskirjan ja erillisjulkaisujen on oltava esillä korkeakoulussa vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta Väitöstilaisuuden jälkeen vastaväittäjän/vastaväittäjien on kahden viikon kuluessa annettava tiedekunnalle kirjallinen lausunto väitöskirjasta ja sen puolustamisesta väitöskirjan hyväksymistä ja arvostelemista varten. Tekijälle varataan 5

6 24. Väitöskirjan/lisensiaatintutkimuksen arvostelu hyväksytty / hylätty 25. Väitöskirjan julkaiseminen Julkaistaan yleensä HSE:n A-sarjassa, mahdollista julkaista myös muulla tavalla. Väittelijän luvalla sähköinen versio saatavissa netistä. 26. Kansainvälisyys jatkoopinnoissa Painosmäärä yleensä 180 kpl. Pyritään rekrytoimaan myös ulkomaalaisia opiskelijoita. Kaikille yhteiset tieteelliset jatko-opinnot mahdollista suorittaa englanniksi, lisäksi suurin osa ohjelmista tarjoaa englanninkielisen väylän. Rahoitus, kansainvälinen liiketoiminta ja kansainvälinen yritysviestintä ovat täysin englanninkielisiä pääaineita. Tiedotusta opinnoista ja opiskelusta pyritään keskittämään tohtoriohjelman verkkosivuille ja tarjoamaan kaikki tarvittava informaatio myös englannin kielellä. Opetusta tarjolla myös kansainvälisissä verkostoissa, johon osallistumista suositellaan. Jatkoopiskelijoille suositellaan ulkomaan vaihto jaksoa, rahoitusta tarjolla tutkimustyön tekemiseen ulkomailla ja kv. kurssien suorittamiseen. Väitöskirjoista englanniksi suurin osa, vuonna /31. Jatko-opiskelijoista alle 10% ulkomaalaisia. 27. Tutkijaliikkuvuus Pyritään aktiivisesti edistämään jatko-opiskelijoiden liikkuvuutta erityisesti HSE:lle tärkeiden verkostojen (CEMS, EDAMBA, EUDOKMA, NOREK) kautta. Mahdollista saada rahoitusta sekä ulkomaisiin kursseihin että pidempiin tutkimusjaksoihin ulkomailla. 28. Uuteen tutkintoasetukseen Kaikkien TS95:n mukaan opiskelevien on siirryttävä siirtyminen uuteen tutkintosääntöön ennen ilmoittautumista syyslukukaudelle Jollei ole siirtynyt aiemmin, se on tehtävä ilmoittautumisen yhteydessä. Siirtymiset hallinnoi tohtorikoulutuskeskus ja päätöksen siirtymisestä tekee opetuksesta vastaava vararehtori. 29. Pääaineen/tutkimusalan vaihto Mahdollista, rehtori päättää vaihdosta kuultuaan sekä lähettävää että vastaanottavaa pääainetta. Esittely tohto arvosanan. Kustos perehdyttää vastaväittäjän(t) arvosanaasteikkoon. 7-portainen asteikko: approbatur laudatur Tekijä voi tehdä oikaisupyynnön arvostelusta. tutkintolautakunnalle TaiKissa oma julkaisuyksikkö. Valtaosa julkaistu TaiKin A-sarjassa. a. verkkojulkaisu + 30 painettua kirjaa b. painettu julkaisu (usein yhteistyössä eri kustantajien kanssa). 30 kpl Taikille. Mikäli työ sisältää taide- tai suunnitteluosia, niistä 3 kpl taltiointi. 17 % jatko-opiskelijoista on ulkomaalaisia. Hakijoista joskus peräti puolet. 13 % valmistuneista tohtoreista. Väitöskirjoista 35 % englanniksi. Tutkijakouluissa on ulkomaalaisia ja 10:stä assistentista 3. Kursseista yli kolmasosa englanniksi. Keskeinen opintojen muoto ovat kansainväliset konferenssit. Ohjaajista 16% on ulkomaisista yliopistoista, vastaväittäjistä 21 %. Jatko-opintoja koskeva informaatio on saatavilla englanniksi. Design Connections tutkijakoulu on englanninkielinen Tutkimusinstituutti hoitaa tutkijaliikkuvuuteen liittyviä kysymyksiä ja järjestää tiedotustilaisuuksia ym. aiheesta. TaiKin apurahoja haettavissa 3 kertaa vuodessa. Rehtori päättää. Vanhan asetuksen mukaan opiskelleet joutuivat tekemään HOPSin keväällä Jos eivät aio opiskella, kehotetaan ilmoittautumaan poissaoleviksi. Esitettävä uusi tutkimussuunnitelma. Tutkimusneuvosto päättää. tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Tämän jälkeen tiedekunta päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta Arvosanat: Hyväksytty /kiittäen hyväksytty/hylätty Väitöskirjan arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua 14 päivän kuluessa tiedekuntaneuvoston päätöksen tiedoksisaannista. Väitöskirjat julkaistaan TKK Dissertations sarjassa, tieteellisissä sarjoissa tai sarjoihin kuulumattomana kirjana. Pääosa TKK:n väitöskirjoista julkaistaan myös elektronisessa muodossa TKK:n elektronisten väitöskirjojen palvelussa Lähes 12% jatko-opiskelijoista on ulkomaalaisia ja suositetuista tohtorintutkinnosta ulkomaalaisten osuus on ollut keskimäärin lähes 15% viime vuosina. Väitöskirjoista pääosa julkaistaan englannin kielellä. Suositellaan, että opiskelija suorittaa jonkin kokonaisuuden, mielellään vähintään 6 kk opinnoistaan/tutkimustyöstään ulkomaisessa yliopistossa. Jatko-opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus pohjautuu suurelta osin professoreiden kansainvälisiin kontakteihin Jatko-opiskelijat siirtyivät uuteen tutkintosääntöön Opiskelijarekisterissä tehdään massasiirto, jonka jälkeen opiskelija joutuu mahdollisesti tekemään joitain säätöjä opintojen sijoittamisessa uuteen tutkintorakenteeseen. Haetaan vaihtoa tiedekunnalta 6

7 30. Palautejärjestelmä Kurssipalautejärjestelmä jota opintotoimisto koordinoi. Seurataan valmistuneiden tohtoreiden työllistymistä, edellinen selvitys vuodelta Opiskelijoiden etenemistä seurataan HOPSien kautta. 31. Jatko-opintojen rahoitus HSE:llä tohtoriohjelmassa 10 tutkimusassistentuuria, laitoksilla 31 assistentuuria, lisäksi tohtoriopiskelijoita mukana aineiden tutkimushankkeissa tutkijoina. HSE:n tukisäätiö myöntää vuosittain muutamia apurahoja, samoin muutamat muut säätiöt. Tavoitteena olisi taata kaikille aloittaville jatko-opiskelijoille päätoimisen opiskelun mahdollistava rahoitus, tällä hetkellä ei vielä toteudu. Jatko-opiskelijoilla on oma sähköpostilista, jota kautta tulee päivittäistä palautetta. Valmistujille on tutkinnon suorittajan lähtökysely. Työllistymistä seurataan. Viimeksi keväällä 2007 Aarresaariverkoston tutkimus. 10 assistentuuria. 4 tutkijakoulupaikkaa omissa ja 3 muissa tutkijakouluissa. Noin 8:lla on kokovuotinen apuraha. Kaksi kolmasosaa rahoittaa palkkatyöllä, osin tutkimusprojekteissa. TaiKilla omia apurahoja, joista etenkin väitöskirjan viimeistelyyn 4-6 kk:n apurahoja. TKK:ssa on kurssipalautejärjestelmä. Selvitys vuosina valmistuneiden tohtoreiden työllistymisestä on juuri valmistunut: Tutkijakoulupaikat Assistentin virat Tutkimusprojektit TKK:n jatko-opintostipendit Säätiöt ja rahastot Tutkijakoulupaikat mahdollisuuksien mukaan 32. Post doc vaihe Ei organisoitua urapolkua (tenure track). Tohtorit työllistyvät sekä julkiseen hallintoon että yksityiselle puolelle. Edellinen tarkempi seuranta tehty vuonna Post doc tutkijoita on vähän (3-4) mutta merkitystä alettu korostaa. Yksi SA:n tutkijatohtori. 33. Tutkijanura (Tenure Track) Ei ole, kehitetään Ei valmista järjestelmää. Valmistuneista 27 % on viroissa TaiKissa. 34. Täydennysopiskelu Mahdollista samoin kuin maistereillakin. Lisäksi Ei ole järjestetty tohtoreille erikseen. passiivisia opiskelijoita voidaan siirtää omatahtisiksi jatko-opiskelijoiksi (=täydennysopiskelija ilman maksuja) kerran vuodessa seurannan yhteydessä opiskelijan opinnoissaan etenemisen ja pääaineen lausunnon perusteella. Opinnoissa etenemisen kriteerit on erikseen määritelty ja vahvistettu Opetus- ja tutkimusneuvostossa. Tällainen omatahtiseksi jatkoopiskelijaksi siirretty voi hakea takaisin jatkokoulutusohjelmaan mikäli opinnot etenevät, rehtori päättää takaisin ohjelmaan ottamisesta jatko-opiskelijan hakemuksen ja pääaineen lausunnon perusteella. 35. Alumnitoiminta HSE:n alumnitoimintaan on perustettu syksyllä 2005 Ei ole järjestetty erikseen. Mukana yleisessä jatkotutkinnon suorittaneille tohtorialumniverkosto toiminnassa. edistämään tohtorialumnien asemaa. Tavoitteena on säilyttää tohtorialumnien side Kauppakorkeakouluun ja parantaa tohtoreiden keskinäistä yhteydenpitoa. Tohtorialumniverkosto on kommunikaatiokanava, joka pyrkii edistämään eri alojen tohtoreiden tiedonvaihtoa sekä aktivoimaan Kauppakorkeakoulun ja liike-elämän välistä keskustelua. TKK aloitti v erillisen post doc -rahoituksen, tällä hetkellä 10 post doc -paikkaa. Tutkimusprojekteissa työskentelevät SA:n tutkijatohtorit Akatemiatutkijan virat Ei valmista järjestelmää Ei ole järjestetty tohtoreille erikseen Normaaliin opetusohjelmaan kuuluvien kurssien opiskelu mahdollista erillisinä opintoina (maksullista). Täydennyskoulutuskeskus Dipolin kurssit Tohtorin kuuluvat saman alumnitoiminnan piiriin kuin muutkin TKK:lta valmistuneet. JATKO-OPISKELIJAN-OPAS JATKO-OPINTOJEN WWW-SIVUT 7

8 *) Hakukelpoisia ovat seuraavat hakijat (HSE): 1) Suomalaisen ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneet, joiden pro gradu -tutkielma on arvosteltu vähintään hyvin tiedoin (useampiportaisessa asteikossa vähintään cum laude approbatur) ja pääaineopinnot (vähintään 60 ov (asetus 139/95) tai 60 op (asetus 794/2004)) on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Mikäli tutkielman suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, hakijan tulee osoittaa tutkimusvalmiutensa työpapereilla tai muilla julkaisuilla. 2) Suomalaisen ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet, joiden pro gradu - tutkielma on arvosteltu vähintään hyvin tiedoin (useampiportaisessa asteikossa vähintään cum laude approbatur) ja pääaineopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Hakijalta edellytetään, että tutkimustyö liittyy johonkin tohtorin tutkinnon pääaineeseen ja että hakijalla on jatkotutkinnon pääaineen edellyttämät valmiudet. Mikäli tutkielman suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, hakijan tulee osoittaa tutkimusvalmiutensa työpapereilla tai muilla julkaisuilla. 3) Kauppatieteiden maisterin tutkintoa vastaavan yliopistotasoisen ulkomaisen tutkinnon suorittaneet, joiden tulee osoittaa tutkimusvalmiutensa pääainekokonaisuudella, joka on suomalaisen ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon pääainekokonaisuuden tasoa (sisältäen pro gradua vastaavan tutkielman tai muun näytön), ja joka on suoritettu vähintään hyvin tiedoin ennen jatkokoulutusohjelmaan hakemista. Jos pro gradua vastaava tutkielma on muun kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, edellytetään pro gradua vastaavan tutkielman lisäksi hakemuksen liitteeksi englanninkielinen yhteenveto. Mikäli pro gradua vastaavan tutkielman suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, hakijan tulee osoittaa tutkimusvalmiutensa työpapereilla tai muilla julkaisuilla. Lisäksi ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta edellytetään tammikuussa 2006 tai sen jälkeen suoritettu GMAT tai GRE General Test. 4) Muun yliopistotasoisen ulkomaisen tutkinnon suorittaneet, joiden tulee osoittaa tutkimusvalmiutensa pääainekokonaisuudella, joka on suomalaisen ylemmän tutkinnon pääainekokonaisuuden tasoa (sisältäen pro gradua vastaavan tutkielman tai muun näytön), ja joka on suoritettu vähintään hyvin tiedoin ennen jatkokoulutusohjelmaan hakemista. Jos pro gradua vastaava tutkielma on muun kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, edellytetään pro gradua vastaavan tutkielman lisäksi hakemuksen liitteeksi englanninkielinen yhteenveto. Hakijalta edellytetään, että tutkimustyö liittyy johonkin tohtorin tutkinnon pääaineeseen ja että hakijalla on jatkotutkinnon pääaineen edellyttämät valmiudet. Mikäli pro gradua vastaavan tutkielman suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, hakijan tulee osoittaa tutkimus-valmiutensa työpapereilla tai muilla julkaisuilla. Lisäksi ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta edellytetään tammikuussa 2006 tai sen jälkeen suoritettu GMAT tai GRE General Test. 5) Kansainvälisesti akkreditoidun (AMBA, AACSB) yliopistotasoisen Master of Business Administration (MBA) -ohjelman suorittaneet, mikäli he voivat osoittaa, että heidän pääaine-kokonaisuutensa vastaa tarvittavien opintosuoritusten täydentämisen jälkeen suomalaisen ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon pääainekokonaisuuden tasoa (sisältäen pro gradua vastaavan tutkielman) ennen jatkokoulutus-ohjelmaan hakemista. Hakijan on liitettävä hakemukseen ehdotus pääaineen kokonaisuudeksi. Jos pro gradua vastaava tutkielma on muun kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, edellytetään liitteeksi englanninkielinen yhteenveto. Sekä MBA-ohjelma että täydennykset tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Mikäli pro gradua vastaavan tutkielman suorittamisesta on kulunut yli 10 vuotta, hakijan tulee osoittaa tutkimusvalmiutensa työpapereilla tai muilla julkaisuilla. Lisäksi ulkomaisen ohjelman suorittaneilta edellytetään tammikuussa 2006 tai sen jälkeen suoritettu GMAT tai GRE General Test. (6) Kauppatieteellisen alan suomalaisen tai ulkomaisen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet. Lisäksi ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta edellytetään tammikuussa 2006 tai sen jälkeen suoritettu GMAT tai GRE General Test. 7) Muun kuin kauppatieteellisen alan suomalaisen tai ulkomaisen lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneet. Hakijalta edellytetään, että tutkimustyö liittyy johonkin tohtorin tutkinnon pääaineeseen ja että hakijalla on jatkotutkinnon pääaineen edellyttämät valmiudet. Lisäksi ulkomaisen tutkinnon suorittaneilta edellytetään tammikuussa 2006 tai sen jälkeen suoritettu GMAT tai GRE General Test. 8

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellinen jatkokoulutus Hyväksytty käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2016 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tieteellisiä jatkotutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun akateeminen komitea 19.9.2012 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Tätä ohjetta noudatetaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Filosofisessa tiedekunnassa suoritettavista humanistisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja opiskelijoista on voimassa, mitä yliopistolaissa

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Väitöskirjainfot ohjaajille ja tohtoriopiskelijoille Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa www.uef.fi/yhka/jatko-opinnaytteet 1 Väitöskirjan

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Insinööritieteiden tohtoriohjelman opiskelijavalintaperusteet 2016

Insinööritieteiden tohtoriohjelman opiskelijavalintaperusteet 2016 Insinööritieteiden tohtorinkoulutusneuvosto 1 (1) Ote tarkistamattomasta pöytäkirjasta Kokous 8/2015 Aika: 14.9.2015 klo 14.00 17.10 Paikka: Otakaari 4, huone K203b AK ENG 7/2015; liite 1 Puheenjohtaja

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset 91 Hallintotieteiden tiedekunta Tutkintomääräykset Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2006. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA Sisällys: 1. Suunnitteletko maisterintutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja? Väitöskirjaa? 2. Alustavaa informaatiota jatko-opiskelusta perustutkintovaiheessa

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö 1 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Täydennetty 9.9.2013 ja 2.2.2015 1 Yleisiä säännöksiä 1

Lisätiedot

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, 5.2.213 1 (9) Perustieteiden tohtoriohjelma Jatko-opiskelijoiden seurantakysely Toteutettiin 14. 28.11.212 Kysely lähetettiin kaikille lukuvuoden 29 21 ja 21 211 aikana jatko-opintonsa aloittaneille. Vastausprosentti:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Jatkotutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille

Jatkotutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden tieteenalayksikkö Jatkotutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Informaatiotieteiden tiedekunnan tutkinnot, koulutukset ja pääaineet siirtyvät

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon 1. Esitarkastajien määrääminen Ohjaaja tekee esityksen tiedekunnalle / oppiaineen vastuuhenkilölle väitöskirjatyön esitarkastajista ja vastaväittäjästä.

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa.

Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. 1 J AT K O T U T K I N N O T 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen ja ammatillisen jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE

OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE Pikaohje esitarkastajille: Arviointi tulee tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä kun esitarkastaja on saanut käsikirjoituksen. Esitarkastuksessa

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Suositukset väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa

Suositukset väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa Suositukset väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa Väitöskirjat muodostavat tärkeän osan tieteellisestä tutkimuksesta. Opinnäytteinä ne kertovat sekä tutkijan että yliopiston

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Ohjeet väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa

Ohjeet väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa Ohjeet väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa Lapin yliopiston tutkijakoulutyöryhmä, jonka tehtävänä on mm. valmistella opetus ja tutkimusneuvoston pyynnöstä tutkijakoulutukseen

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 27. päivänä toukokuuta 2011.

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 27. päivänä toukokuuta 2011. AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 27. päivänä toukokuuta 2011. 1 luku YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tehtävä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA JATKOKOULUTUS HAKUOPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA JATKOKOULUTUS HAKUOPAS TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA JATKOKOULUTUS HAKUOPAS 2005 2006 TERVETULOA OPISKELEMAAN JATKO-OPINTOJA TAMPEREEN YLIOPISTON KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN Kädessäsi on Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas Päivitetty 2.2.2016 Sisällys 1. Tieteellinen jatkokoulutus Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa... 2 1.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet... 2 1.2 Jatkotutkinnot...

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Tutkinnot suoritetaan siten kuin yliopistojen tutkinnoista 19. päivänä elokuuta

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 11/2005

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 11/2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto KOKOUSKUTSU 2.12.2005 Aika Maanantaina 12.12.2005 kello 13.15 - Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126 Käsiteltävät asiat: 1. Ilmoitusasiat 2.

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden akateemisessa komiteassa 6. päivänä kesäkuuta 2011. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Tehtävä Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö 8.9.2016 Fuksi-info Miten toimin, jos olen tyytymätön saamaani arvosanaan? Miten haen vapautusta toisen kotimaisen kielen suorittamisesta? Vastuullisen käyttäytymisen

Lisätiedot

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Nämä informaatiotieteiden tiedekunnan jatkotutkintoja koskevat määräykset astuvat voimaan 1.8.2005 yhtä aikaa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) kanssa. Opiskelija joka

Lisätiedot

Kokouksen aluksi professori Marko Nieminen esitteli lausuntonsa ja arvosanaehdotuksensa Minttu Linja-ahon diplomityöstä.

Kokouksen aluksi professori Marko Nieminen esitteli lausuntonsa ja arvosanaehdotuksensa Minttu Linja-ahon diplomityöstä. TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto PÖYTÄKIRJA 24.1.2005 Aika Maanantaina 24.1.2005 kello 13.15 14.05 Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126, puh.joht. Kokouksen aluksi Marko Nieminen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 1.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 29 A 30 A 29/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 30/2010 2 FT Jyrki

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Jatkotutkinnon tutkimusalan ja täydentävän aihealueen koodaus. Päivitys Anna-Kaarina Hakala

Jatkotutkinnon tutkimusalan ja täydentävän aihealueen koodaus. Päivitys Anna-Kaarina Hakala Jatkotutkinnon tutkimusalan ja täydentävän aihealueen koodaus Päivitys 24.5.2006 Anna-Kaarina Hakala Jatkokoulutuksen opinnot, moduulirakenne Tutkimusala Osastoneuvosto vahvistaa opiskelijan omalta tutkimusalalta

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon

Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon Aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon Vaasan yliopistossa on hyväksytty yhteiset Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/information/compensation/.

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun johtokunnan kokouksessa

JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun johtokunnan kokouksessa JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun johtokunnan kokouksessa 14.5.2012. 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Johtamiskorkeakoulu myöntää jatkotutkinto-oikeuden

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita)

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 3.10.2001 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Liite 1 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus Kielitaidon osoittaminen tohtorintutkinnon opinto-oikeutta haettaessa

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus Kielitaidon osoittaminen tohtorintutkinnon opinto-oikeutta haettaessa JATKOTUTKINNOT Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden, psykologian ja filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (1039/2013)

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT Informaatiotutkimus pääaineena voidaan suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: Yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto (A 245/94). Filosofian

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

1 LUKU Yleisiä määräyksiä. 1 Tehtävä

1 LUKU Yleisiä määräyksiä. 1 Tehtävä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Hallinto-osasto Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun tutkintosääntö on kumoutunut 1.8.2011 lähtien Insinööritieteiden korkeakoulun, Kemian tekniikan korkeakoulun, Perustieteiden

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain 49 :n 6 momentin nojalla: 1 Koulutuksen

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa

TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UUSI NIMIKKEISTÖ Tutkijakoulu: Jyväskylän yliopistossa on yksi tutkijakoulu, jonka ohjauksessa eri tiedekuntien

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö 1/13 Tämä tutkintosääntö tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017. Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKÖN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKÖN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 19.1.2011 KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKÖN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN Hakemuksen valmistelu Ennen jatkokoulutukseen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Perustieteiden akateemisessa komiteassa 14. päivänä kesäkuuta 2011. 1 luku Yleisiä määräyksiä 1 Tehtävä Aalto-yliopiston perustieteiden

Lisätiedot