ARTESAANI, SISUSTUSALA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARTESAANI, SISUSTUSALA"

Transkriptio

1 OPETUSSUNNITELMA KÄSI- TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO YMPÄRISTÖN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN ARTESAANI, SISUSTUSALA VHP

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISUSTUSALAN AMMATIN JA KOULUTUKSEN KUVAUS 4 2 TUTKINNON RAKENNE JA SUUNNITELMA KOLMELLE VUODELLE 5 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 8 4 OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS 9 5 TOTEUTUSSUUNNITELMA AMMATILLISIIN TUTKINNONOSIIN Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöinen valmistaminen Kulttuurilähtöinen valmistaminen Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Toteuttamisen suunnittelu Palvelun toteuttaminen Valinnaiset tutkinnon osat Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen Palvelun tuotteistaminen Sisustustyön tekeminen Yritystoiminnan suunnittelu 30 6 TOTEUTUSSUUNNITELMA YHTEISIIN TUTKINNON OSIIN (liite) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi Äidinkieli, suomi toisena kielenä Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet 6.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 6.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 6.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista

3 7 TOTEUTUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVIIN TUTKINNON OSIIN Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia 7.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 7.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 7.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 7.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa 8 TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT 104

4 1 SISUSTUSALAN AMMATIN JA KOULUTUKSEN KUVAUS 4 ARTESAANI, sisustusala Opintojen kuvaus Sisustaja suunnittelee toimivaa, kestävää ja kaunista ympäristöä. Opiskelussa perehdytään kodin, julkisen tilan sekä erityisryhmien tilasuunnitteluun. Opinnot sisältävät kuvallisia opintoja, muotoilu- ja designtuntemusta, yritystoimintaa ja esittelytaitoja, tietotekniikan käyttöä sekä suunnittelussa, valmistuksessa että graafisessa toteutuksessa. Projekti- ja asiakastyöt valmentavat työelämän tehtäväkenttään. Henkilökohtaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan omia, persoonallisia vahvuuksia ja yrityshenkisyyttä. Osa opinnoista suoritetaan työssäoppien alan yrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla. Opintojen lopussa on asiakastyö, jossa opiskelija suunnittelee ja tekee asiakaslähtöisesti sisustuksen yksityisiin- tai julkisiin tiloihin. Opintoihin sisältyy normaalien harjoitustöiden ohella myös ammattiosaamisen näyttöjä, joista pääosa suoritetaan työpaikoilla. Näytöt arvioidaan erikseen ja niistä annetaan erillinen todistus. Opinnot valmentavat vastuulliseen toimintaan, jossa huomioidaan kulttuuriperintö sekä kestävä kehitys. Sisustusarkkitehdiksi haluavat voivat jatkaa opintojaan esimerkiksi Lahden Muotoilu-instituutissa tai Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Aalto-yliopistossa. Työtehtäviä ja ammattinimikkeitä Osaava sisustaja hallitsee suunnitteluprosessin ja ymmärtää omat työtehtävänsä. Hän voi olla toisen palveluksessa sisustusmyyjänä, sisustusarkkitehti- tai arkkitehtitoimistossa tai työskennellä kunnan palveluksessa. Myös media, TV tai sisustusalan lehdet, voivat tarjota töitä ammattilaiselle. Sisustustaja voi toimia itsenäisenä yrittäjänä. Ammattinimikkeitä: Sisustustusalan artesaani, sisustussuunnittelija, sisustustoimittaja, sisustusmyyjä ja sisustusalan yrittäjä. Opetustilat Hyvoninkatu 1, SALO

5 5 2 TUTKINNON RAKENNE JA SUUNNITELMA KOLMELLE VUODELLE Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto sisältää kaksi osaamisalaa, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan ja ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalan. Molemmista näistä valmistuvia kutsutaan artesaaneiksi. Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia.

6 6 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, artesaani Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 180 osp 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1. Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp Kulttuurilähtöinen valmistaminen 15 osp 2.2 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan, artesaani, pakolliset tutkinnon osat, 60 osp Tuotteen suunnittelu, 15 osp Tuotteen valmistaminen, 45 osp 2.3 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalan, artesaani, pakolliset tutkinnon osat, 60 osp Toteuttamisen suunnittelu, 15 osp Palvelun toteuttaminen, 45 osp 2.4 Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp n on valittava valinnaisista tutkinnon osista yhteensä 45 osaamispistettä kohdista Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen, 15 osp Kulttuurin soveltaminen käsityöhön, 15 osp Ohjaustoiminnan toteuttaminen, 15 osp Palvelun tuotteistaminen, 15 osp Sisustustyön tekeminen, 15 osp Stailaaminen, 15 osp Taidekäsityön tekeminen, 15 osp Tilaustyön valmistaminen, 15 osp Tuotekehitysprosessiin osallistuminen, 15 osp Tuotteen valmistaminen käsityönä, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 15 osp Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta* Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista* Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5-15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp * Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp.

7 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp Pakolliset Valinnaiset Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 osp 3 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp osp osp osp osp osp 16 osp Kohtien valinnaisista osa-alueista voidaan laatia pienempiä kuin 3 osp:n laajuisia osa-alueita, esim. 1 2 osp:n laajuisia osa-alueita. Nämä valinnaiset osa-alueet laaditaan tutkinnon perusteissa olevien 3 osp:n osa-alueiden osaamistavoitteiden, arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien pohjalta. Lisäksi kohtien osa-alueista voidaan laatia uusia tutkinnon perusteissa olevia 3 osp:ttä laajempia 4 osp:n laajuisia valinnaisia osa-alueita. Näihin osa-alueisiin laaditaan osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Opetushallituksen määräyksen liitteen mukaisesti. 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 4.1 Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnonosat

8 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 8 TUTKINTO, ammattinimike Käsi- ja taideteollisuusalan pt artesaani, sisustusala Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Lisähuomioita Koulutusohjelma Tutkinnon osa Työpaikalla tapahtuva näyttö Työpaikka Oppilaitosnäyttö Osanäyttö (kpl) Koko tutkinnon osan näyttö Ajankohta Näytön pituus Arviointi keskustelussa mukana Pakollisten ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt Asiakaslähtöinen x kodin sisustus x x 1.v 3 pv opiskelija, valmistaminen asiakastyö asiakas, (15 osp) ohjaava opettaja Toteuttamisen x sisustusprojekti x 2.-3.v 6 vko opiskelija, suunnittelu asiakastyö ulkopuolinen (15 osp) asiantuntija, ohjaava opettaja Palvelun x sisustusprojekti x 2.-3.v 6 vko opiskelija, toteuttaminen asiakastyö ulkopuoinen (45 osp) asiantuntija, ohjaava opettaja Kulttuurilähtöinen valmistaminen (15 osp) x sisustusprojekti asiakastyö Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näytöt Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen (15 osp) Palvelun tuotteistaminen (15 osp) Sisustustyön tekeminen (15 osp) Yrittäjyystoiminnan suunnittelu (15 osp) x sisustusliikkeet, huonekalukaupat, lahjatavaraliikkeet, rautakaupat x arkkitehtitoimistot, sisustustoimistot, huonekalu- ja rautakaupat x arkkitehtitoimistot, sisustustoimistot, sisustusmyymälät x työssäoppiminen omassa yrityksessä Työssäoppimisen jaksoilla annetaan näytöt kolmesta tutkinnonosasta. x 2.-3.v 6 vko opiskelija, ulkopuolinen asiantuntija, ohjaava opettaja x v 1-2 vko opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x 1.-3.v 1-2 vkoa opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x 1.-3.v 1-2 vkoa opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja x 1.-3.v 6 vkoa opiskelija, ohjaava opettaja

9 4 OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS 9 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Ammattiala SISUSTUSALA Pohjakoulutus peruskoulu SI15 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 90 osp Asiakaslähtöinen valmistaminen (av) 15 Ammattiin ja opintoihin orientointi 2 2 Ammattipiirustus 4 4 Väri ja tila 3 3 Lapsen ympäristö 1,5 1,5 Autocad 1,5 1,5 Kuvankäsittely 1,5 1,5 Tyylihistoria 1,5 1,5 Toteuttamisen suunnittelu (ts) 15 Keittiö 3 3 Tilasommittelu 2 2 Valaisimet 2 2 Kalustesuunnittelu ja materiaali 2 2 Sisustajan värioppi 2 2 Ammatti- ja yritystoiminta 1 1 Media ja vuorovaikutus 1,5 1,5 Arkkitehtuurin ja sisustuksen historia 1,5 1,5 Palvelun toteuttaminen (pt) 45 Kodin sisustus 8 8 Ympäristö ja kulttuuri 3 3 Valokuvaus 1,5 1,5 Painotuote ja layout 2 2 Rakennustekniikan perusteet 1,5 1,5 Muotoilu ja detaljit 3 3 Archicad I 2 2 Pesutilat ja LVIS 4 4 Julkisen tilan sisustus 9 9 Valaistus 3 3 Työselostus, huonekortit ja kustannuslaskenta 2 2 Ulkotila ja lähiympäristö 2 2 Tekstiili ja tapetti 2 2 Asiakastyö 2 2 Kulttuurilähtöinen valmistaminen (kv) Esteetön asuminen 5 5 Planssi 2 2 Sisustusprojekti 8 8

10 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Ammattiala SISUSTUSALA Pohjakoulutus peruskoulu SI15 10 Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp Valinta seuraavista, työssäoppiminen 30 osp Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen (val am) 15 Asiakaspalvelu ja myyntityön toteuttaminen 1 7,5 Asiakaspalvelu ja myyntityön toteuttaminen 2 7,5 Sisustustyön tekeminen (val st) 15 Sisustustyön tekeminen 1 7,5 Sisustustyön tekeminen 2 7,5 Palvelun tuotteistaminen (val pt) 15 Sisustuksen perehtymiskohde 8 8 Esittely ja markkinointi 3 3 Archicad Sommittelu ja stailaus 2 2 Yritystoiminnan suunnittelu (val ys) 15

11 Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 11 pakolliset 19 osp valinnaiset 16 osp Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 8 3 Äidinkieli, suomi 5 Äidinkieli Äidinkieli Äidinkieli Äidinkieli Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 1 Vieraat kielet, A-englanti 2 Englanti Englanti Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 3 Matematiikka 3 Matematiikka Matematiikka Matematiikka Fysiikka ja kemia 2 Kemia 1 1 Fysiikka 1 1 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 1 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 5 3 Yhteiskuntataidot 1 1 Työelämätaidot 1 1 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 1 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita edellisistä Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT YHTEENSÄ

12 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Ammattiala SISUSTUSALA Pohjakoulutus ylioppilas tai ammatillinen koulutus SI15yo 12 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 90 osp Asiakaslähtöinen valmistaminen (av) 15 Ammattiin ja opintoihin orientointi 2 2 Ammattipiirustus 4 4 Väri ja tila 3 3 Lapsen ympäristö 1,5 1,5 Autocad 1,5 1,5 Kuvankäsittely 1,5 1,5 Tyylihistoria 1,5 1,5 Toteuttamisen suunnittelu (ts) 15 Keittiö 3 3 Tilasommittelu 2 2 Valaisimet 2 2 Kalustesuunnittelu ja materiaali 2 2 Sisustajan värioppi 2 2 Ammatti- ja yritystoiminta 1 1 Media ja vuorovaikutus 1,5 1,5 Arkkitehtuurin ja sisustuksen historia 1,5 1,5 Palvelun toteuttaminen (pt) 45 Kodin sisustus 8 8 Ympäristö ja kulttuuri 3 3 Valokuvaus 1,5 1,5 Painotuote ja layout 2 2 Rakennustekniikan perusteet 1,5 1,5 Muotoilu ja detaljit 3 3 Archicad I 2 2 Pesutilat ja LVIS 4 4 Julkisen tilan sisustus 9 9 Valaistus 3 3 Työselostus, huonekortit ja kustannuslaskenta 2 2 Ulkotila ja lähiympäristö 2 2 Tekstiili ja tapetti 2 2 Asiakastyö 2 2 Kulttuurilähtöinen valmistaminen (kv) Esteetön asuminen 5 5 Planssi 2 2 Sisustusprojekti 8 8

13 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Ammattiala SISUSTUSALA Pohjakoulutus ylioppilas tai ammatillinen koulutus SI15yo 13 Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp Valinta seuraavista, työssäoppiminen 30 osp Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen (val am) 15 Asiakaspalvelu ja myyntityön toteuttaminen 1 7,5 Asiakaspalvelu ja myyntityön toteuttaminen 2 7,5 Sisustustyön tekeminen (val st) 15 Sisustustyön tekeminen 1 7,5 Sisustustyön tekeminen 2 7,5 Palvelun tuotteistaminen (val pt) 15 Sisustuksen perehtymiskohde 8 8 Esittely ja markkinointi 3 3 Archicad Sommittelu ja stailaus 2 2 Yritystoiminnan suunnittelu (val ys) 15

14 14 Yhteiset tutkinnon osat 35 osp / yo osaamisen tunnustaminen osasta pakolliset 19 osp valinnaiset 16 osp Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 8 3 Äidinkieli, suomi 5 Äidinkieli Äidinkieli Äidinkieli Äidinkieli Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 1 Vieraat kielet, A-englanti 2 Englanti Englanti Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 3 Matematiikka 3 Matematiikka Matematiikka Matematiikka Fysiikka ja kemia 2 Kemia 1 1 Fysiikka 1 1 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 1 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 5 3 Yhteiskuntataidot 1 1 Työelämätaidot 1 1 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 1 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita edellisistä Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat (os.tunn.) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT (os.tunn.) YHTEENSÄ

15 15 1. v v v

16 5 TOTEUTUSSUUNNITELMA AMMATILLISIIN TUTKINNON OSIIN 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa SISÄLTÖ suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatutavoitteet valita materiaalit laskea materiaalien kulutuksen tehdä hinta-arvion ja tarjouksen neuvotella asiakkaan kanssa esitellä toteutusvaihtoehtoja esitellä valintojen vaikutusta toteutukseen havainnollistaa tuotetta tai palvelua sopia asiakastapaamisista noudattaa työaikoja ja aikatauluja noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita. Ammattiin ja opintoihin orientointi 2 osp Käsi- ja taideteollisuusalaan sekä sisustusalaan perehtyminen, opintojen suunnittelu sekä ryhmän että opiskelijan omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmiuksia Suomalaisen kulttuuriperinnön arvostamiselle sekä kansainväliselle ammattiyhteistyölle. - oppilaitoksen toimintaympäristöön perehtyminen ja opiskelijatovereihin tutustuminen - ryhmätyöskentelyyn ja kommunikointiin tottuminen - opintososisaalisten etujen selvittäminen - sisustusalan työnkuvaan ja sen erikoispiirteisiin tutustuminen - opiskelijan henkilökohtaisten, opintoja koskevien toiveiden kartoitus - opiskelun työskentelytapoihin ja opetussuunnitelmaan tutustuminen Ammattipiirustus 4 osp Käsinpiirtämisen taito ammattiin liittyvissä piirustuksissa, perinteiset menetelmät sekä projektio ja perspektiivioppi kolmiulotteinen käsinpiirtäminen, asiakaslähtöinen havainnollistaminen. Väri ja tila 3 osp Tilakäsiteen muodosaminen, tilan hahmotus sekä värin vaikutus tilaan. n tulisi oppia hahmottamaan yksittäisten tilojen lisäksi tilasarjoja sekä tilojen mittasuhteita ja liittymiä. Pienoismallin rakentaminen tilakontrastien ja struktuurien havainnollistajana. Tilan peruselementit, ulko- ja sisätila, materiaalit ja värit tilasommittelussa, akustiikan periaatteet, tila ja valo. Luonnonvalo ja keinovalo tilassa. Toimivan tilan suunnittelu kaikille aisteille eläytymisharjoittelua sekä tilan mallintamista ja esitystekniikoita. Lapsen ympäristö 1,5 osp tutustuu lasten huomioimiseen asiakkaana rakennetussa ympäristössä. Mitoitus, turvallisuustekijät ja virikkeisyys ympäristössä. Suunnitelman ammatti- ja esityspiirustukset. Lapsen toimintaympäristöön tutustuminen ja suunnittelijan elätymiskyvyn merkitys sisustuksen toteutuksessa. Autocad 1,5 osp Aloitetaan AutoCad perusteisiin tutustuminen. Tietokoneavusteisen esitystekniikan käyttö tuotteiden ja kohteiden mallintamisessa. Opitaan tekemään pohjapiirustus mittakaavassa sekä siihen liittyvät leikkaukset. AutoCad tekniikan soveltaminen oman harjoitustyön piirustusten laatimisessa. Kuvankäsittely 1,5 osp Adobe kuvankäsittelyohjelmiin tutustuminen ja harjoittelu. InDesign, Photoshop ja Illustrator-ohjelmien käyttö. Tyylihistoria 1,5 osp Suomen tyylihistoria sekä suomalaiset muotoiluklassikot. Pääpaino on kiinteän sisustuksen eri vaiheiden tunnistamisella, interiööreillä, tapeteilla, huonekaluilla sekä eri tyylikausien esineistöllä. Renessanssin vaikutus Suomessa sekä lukujen välinen aika, materiaalien muotokieli ja muotoiluklassikoiden tuntemus. Tyylihistoriallisen tuntemuksen käyttötavat sisustuksessa. Tyylihistoriallisten piirteiden tunnistaminen sekä niiden visualisointi ja soveltaminen omaan työskentelyyn.

17 17 ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT T1 tyydyttävä H2 hyvä K3 kiitettävä Asiakaslähtöisen työprosessin suunnittelu suunnittelee ohjattuna omaa työtään asiakkaan tarpeet huomioon ottaen suunnittelee omaa työtään ja tekee ohjattuna toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa Tuotteen tai palvelun valmistus valmistaa ohjattuna tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun valmistaa tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun valmistaa tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun sekä työskentelee suunnitelmallisesti työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi ja noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti, noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja ja neuvottelee niiden poikkeamisista Hinnoittelu ratkaisee ohjattuna työhön liittyviä laskutoimituksia ratkaisee ohjattuna ammattityöhön liittyvät laskutoimitukset ratkaisee ammattityöhön liittyvät laskutoimitukset laskee materiaalien kulutuksen ja tekee ohjattuna hinta-arvion materiaalikustannuksista laskee materiaalien kulutuksen, tekee hinta-arvion materiaalikustannuksista ja arvioi ohjattuna työhön käytettävän ajan laskee materiaalien kulutuksen, tekee hinta-arvion kokonaiskustannuksista ja tekee tarjouksen, joka sisältää materiaalikustannukset ja työhön käytettävän ajan Itsearviointi arvioi ja kehittää ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti. arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin ja muuttaa toimintaansa havaintojensa mukaan. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työmenetelmien ja -välineiden valinta neuvottelee ohjattuna asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee työmenetelmät ja -välineet toteutukseen neuvottelee asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee työmenetelmät ja -välineet toteutukseen neuvottelee asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista, esittelee eri toteutusvaihtoehtoja ja valitsee työmenetelmät ja -välineet toteutukseen Materiaalien valinta ja käyttö valitsee ohjattuna ja käyttää työhön soveltuvia ammattialalla käytettäviä materiaaleja. valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvia materiaaleja keskustellen ohjattuna asiakkaan kanssa niistä ja valintojen vaikutuksesta tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön, laatuun ja hintaan. valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvia materiaaleja keskustellen asiakkaan kanssa niistä ja valintojen vaikutuksesta tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön, laatuun ja hintaan. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Havainnollistaminen havainnollistaa ohjattuna tuotetta tai palvelua asiakkaalle havainnollistaa tuotetta tai palvelua asiakkaalle käyttäen ammattialalle soveltuvia visualisointimenetelmiä havainnollistaa tuotetta tai palvelua asiakkaalle käyttäen ammattialalle soveltuvia visualisointimenetelmiä, jotka herättävät asiakkaan kiinnostuksen tuotetta tai palvelua kohtaan Estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa valmistaa ohjattuna asiakkaalle tuotteita, jotka ovat muodoltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. valmistaa asiakkaalle tuotteita, jotka ovat muodoltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. valmistaa asiakkaalle tuotteita, jotka ovat viimeisteltyjä ja muodoltaan, mittasuhteiltaan sekä väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee ohjattuna valintoja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja ohjeiden avulla päätöksiä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä Vuorovaikutus ja yhteistyö arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä arvioi oma-aloitteisesti omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä huolehtii ohjattuna asiakastapaamisista luontevasti huolehtii ja sopii asiakastapaamisista luontevasti ja joustavasti huolehtii ja sopii asiakastapaamisista luontevasti, joustavasti ja rakentavasti Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ja etsii tietoa tekijänoikeuksista ja kuluttajansuojalaista Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden.

18 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Kulttuurilähtöinen valmistaminen 15 osp Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä hankkia asiantuntijan apua ratkaista ongelmatilanteita toimia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja noudattaa tehtyjä sopimuksia noudattaa työaikoja ja aikatauluja noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita SISÄLTÖ Esteetön asuminen 5 osp Tutustutaan vanhusten ja liikuntaesteisten henkilöiden huomioonottamiseen rakennutussa ympäristössä ja saadaan perustiedot liikuntaesteisen oikeuksista sekä suunnittelijan yhteistyöstä erilaisten sidosryhmien kanssa. Asuntojen ja julkisten tilojen saavutettavuus. Planssi 2 osp Planssausmateriaalien ja layoutin merkitys oman opinnäytteen sisällön kuvaajana, ja sen toteuttamiseen planssitekniikalla. Opinnäytteen materiaalihankinnat tiimissä sekä ohjausta opinnäytteen kuvallisessa ja suullisessa esittelyssä ja ilmaisussa. Ohjausta ja informaatiota seminaaria varten. Toteutus viikon intensiivinä. Sisustusprojekti 8 osp Asiakastyöprojektin tavoitteena on antaa kuva opiskelijan ammatillisesta osaamisesta. Ohjauksessa kiinnitetään huomiota valitun työn aiheeseen, työn rajaamiseen sekä ratkaisutapaan, myös suullisen, kirjallisen ja kuvallisen ilmaisun kehittämiseen. Työn tulee olla asiakaslähtöinen. Sen voi tehdä yhteistyössä asiakkaan, yrittäjien ja/tai yritysten kanssa. Sisustusprojektin osia: - aihevalinta - väliseminaari opponointeineen - itsenäinen ohjattu työskentely - asiakastyön esittely opponointeineen ja työskentely sihteerinä Opintojaksoon sisältyy raportoinnin kirjallinen ohjaus (1 osp) Kurssilla harjaannutaan tutkimusraportin laatimiseen kielen, muodon, rakenteen ja esittämisen kannalta. - sisustusprojektin kirjalliseen osaan vaadittavat tiedot ja taidot - asiakastyön esittelytilanteen suullisen esittelyn vaatimukset

19 19 ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT T1 tyydyttävä H2 hyvä K3 kiitettävä Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus valmistaa ohjattuna kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun suunnittelee omaa työtään ja tekee ohjattuna toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja ja neuvottelee niiden poikkeamisista Itsearviointi arvioi ja kehittää ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti. arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin muuttaa toimintaansa havaintojensa mukaan. 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta käyttää ohjattuna ammattialansa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisesti valitsee ohjattuna ja käyttää ammattialansa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisesti valitsee ja käyttää, tarvittaessa yhteistyössä muiden alojen toimijoiden kanssa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä ammattialojen sopimuskäytänteiden mukaisesti Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -välineiden käyttö noudattaa asiantuntijan ohjeita ottaa tarvittaessa vastaan asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja toteuttaessaan hankkii tarvittaessa asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja toteuttaessaan Materiaalien käyttö käyttää ohjattuna ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia materiaaleja käyttää ja valitsee ohjattuna ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia materiaaleja käyttää ja valitsee ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia materiaaleja Kestävän kehityksen huomioon ottaminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien valinnassa käyttää ohjattuna elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja. käyttää elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja. käyttää elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja ja kehittää toimintaansa. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta hankkii ohjattuna ammattialan kulttuuritietoa hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja ottaa ohjattuna huomioon kohderyhmän hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja ottaa huomioon kohderyhmän Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa tunnistaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita tai tyylipiirteitä tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita ja tyylipiirteitä käyttää ohjattuna hankkimaansa tietoa toteuttamisessa. käyttää hankkimaansa tietoa toteuttamisessa ja ohjattuna suunnittelussa. käyttää hankkimaansa tietoa suunnittelussa ja toteuttamisessa. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee ohjattuna valintoja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja ohjeiden avulla päätöksiä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä erilaisissa tilanteissa Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa toimii tilanteen vaatimalla tavalla työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa toimii ohjattuna eri kulttuurialueilta tulevien kanssa toimii eri kulttuurialueilta tulevien kanssa toimii ja tekee ammattityötä eri kulttuurialueilta tulevien kanssa Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ja huomioi kulttuurierot sopimuksissa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvall.ohjeita, ottaa huomioon työyhteisön jäsenten, työympäristön turvallisuuden.

20 6.3 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Toteuttamisen suunnittelu 15 osp Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa SISÄLTÖ toteuttaa ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia tehdä tarvekartoituksen ja dokumentoida asiakkaan, tuotteen, tilan tai ympäristö tarpeita dokumentoida suunnitteluprosessin käyttää suunnitelmia vuorovaikutustilanteissa arvioida mahdollisuutta toteuttaa suunniteltuja tuotteita tai palveluita etsiä yhteistyökumppaneita ja toimia vuorovaikutustilanteissa ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita työskennellä aikataulun ja sopimusten mukaan Keittiö 3 osp Keittiösuunnittelun pääperiaatteet, mitoitus, toimivuus sekä väri- ja materiaalivalintojen pääperiaatteet. Keittiön sekä kodinhoitotilojen toimintojen, materiaalien, kalusteiden sekä koneiden ja laitteiden tuntemus. Keittiön suunnittelun hallitseminen käyttäjäryhmän tarpeet huomioiden. Suunnitelman esityspiirustukset. Nykyisten ja perinteisten materiaalien tuntemus ja tarkoituksenmukainen käyttö kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tutustuminen erilaisten materiaalien ominaisuuksiin, käyttötarkoituksiin sekä käyttömahdollisuuksiin sisustuksessa sekä niiden eri pintakäsittelymahdollisuuksiin. Tavoitteena oppia valitsemaan oikea pintakäsittely eri materiaaleille sekä eri käyttötarkoituksiin. - yleisimmät lattia-, seinä- ja sisäkattomateriaalit, materiaalien käyttötavat kiinteässä sisustuksessa - materiaalien laatuvaatimukset Tilasommittelu 2 osp Laaditaan suunnitelma erikoistilaan. Tilakäsite ja tilan havainnollistamisen hahmottaminen ammattipiirustustekniikoilla. Tilan mitoitus ja muokkaus sävyjen ja pintojen avulla. Liikkuminen tilassa. Tilan suunnittelu moniaistiseseksi kokonaisuudeksi. Tilakontrastien ja struktuurien käyttö. Valaistuksen ideointi ja valaisinvalinnat. Valaisimet 2 osp Perustietoutta valaisimista, niiden muotokielestä ja asennustavoista. Tietoa valaisinten lampuista eli valolähteistä. Tutustutaan tunnetuimpiin valaisinvalmistajiin ja tuotekirjoihin. Kestävän kehityksen mukainen ja turvallinen valaistuksen suunnittelu sisustuksessa. Kalustesuunnittelu ja materiaali 2 osp Kurssilla tutustutaan muotoiluprosessin eri vaiheisiin ja käsitteisiin sekä muotoilun yleisiin periaatteisiin. Tavoitteena on muodon, mitoituksen sekä ihmisen mittakaavan ymmärtäminen. Muotonantoprosessin detaljoinnin mahdollisuuksien ja merkityksen ymmärtäminen. Opitaan, miten detaljointi toimii apuvälineenä yhdistettäessä ja liitettäessä toisiinsa erilaisia materiaaleja. Tutustuminen käsinkosketeltavaan mittakaavaan ja 1:1 detaljipiirustusten laatimiseen. Tietojen soveltaminen annettujen harjoitustehtävien toteuttamisessa. Sisustajan värioppi 2 osp Rakennetun ympäristön värimaailman havainnointi ja ilmaisutaito. Väriteorioiden perusteet ja värien vaikutus optiseen tilahahmotukseen. Väriperspektiivin ja väridynamiikan käyttö sisustuksen apuna. Värimallien käyttö sisustusprojekteissa. Värijärjestelmien periaatteet, värien vuorovaikutus ja väripsykologia. Tila, pinta, struktuuri ja väri sovellettuna ammattillisen kokonaissommittelun periaatteisiin. Ammatti- ja yritystoiminta 1 osp Tietoa käytännön työelämästä, valmennusta työelämään siirtymiseen. Käydään läpi suunnittelun filosofiaa, jotta opiskelijan on mahdollista kehittää omaa näkemystään suunnittelusta kokemuksiensa kautta läpi koko elämän. Suunnittelufilosofian tunteminen ja ammattijärjestöjen toimintaperiaatteiden tunteminen. Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys ja näiden käsitteiden ymmärtäminen. Yritystoiminnan perusteet sisustussuunnittelijan ammatissa sekä ammattialaan liittyvät sopimuskäytänteet. Media ja vuorovaikutus 1,5 osp Kurssilla analysoidaan ammattialan terminologiaa ja toimintakulttuuria. Käytetään tutkiemissa lähdeviittausjärjestelmää, perehdytään sisustuslehtien artikkeleihin monipuolisesti. vahvistaa taitoaan antaa ja vastaanottaa palautetta. Sisustuslehtiartikkeleiden arviointi ja laatiminen, tekstin tuottaminen ja muokkaaminen sekä tiedonhankintataitojen vahvistaminen Arkkitehtuurin ja sisustuksen historia 1,5 osp Suomen kulttuurin historiaan ja kehitykseen tutustuminen. Opitaan erottamaan tärkeät kulttuuriimme vaikuttaneet tekijät sekä niiden vaikutukset arkkitehtuurin ja sisustuksen historiaan. Suomen kulttuurin kehitys keskiajalta nykypäivään, maaseudun ja kaupunkien kehitys sekä tiede ja taiteet.

21 21 ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT T1 tyydyttävä H2 hyvä K3 kiitettävä Suunnitteluprosessin toteuttaminen toteuttaa ohjattuna ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteutuksen keinoilla ammattialalle keskeisissä suunnitteluprosessin vaiheissa toteuttaa ohjattuna esteettisiä ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteutuksen keinoilla ammattialalle keskeisissä suunnitteluprosessin vaiheissa toteuttaa ammattialan tavan mukaan asiakkaan tavoitteet huomioon ottavia esteettisiä suunnitelmia ammattialalle soveltuvin visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteutuksen keinoin useisiin suunnitteluprosessin vaiheisiin Tarvekartoituksen tekeminen ja dokumentointi selvittää ja dokumentoi ohjattuna ammattialan tavan mukaan asiakkaan, tuotteen, tilan tai ympäristön tarpeita selvittää ja dokumentoi ammattialan tavan mukaan asiakkaan, tuotteen, tilan tai ympäristön tarpeita ja ideoi ohjattuna sen pohjalta ratkaisuja selvittää ja dokumentoi ammattialan tavan mukaan asiakkaan, tuotteen, tilan tai ympäristön tarpeita ja ideoi sen pohjalta asiakaslähtöisiä ympäristöön ja kulttuuriin sopivia ratkaisuja Dokumentointi ja suunnitelmien vuorovaikutteinen käyttö dokumentoi ohjattuna suunnitteluprosessinsa ja käyttää ohjattuna suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa dokumentoi suunnitteluprosessinsa ja käyttää ohjattuna suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa dokumentoi suunnitteluprosessinsa ja käyttää suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa perustelee ohjattuna suunnitelmien visuaalisia ja teknisiä ratkaisuja käyttötarkoituksen, asiakastoiveiden tai ympäristön suhteen perustelee suunnitelmien visuaalisia ja teknisiä ratkaisuja käyttötarkoituksen, asiakastoiveiden ja ympäristön suhteen perustelee suunnitelmien visuaalisia ja teknisiä ratkaisuja käyttötarkoituksen, asiakastoiveiden, ympäristön sekä kulttuurin tai kestävän kehityksen suhteen Kestävän kehityksen huomioon ottaminen suunnitelmien materiaali-ratkaisuissa arvioi ohjattuna suunnitelmien materiaalisia ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja -ikään tai -ympäristöön. arvioi ohjattuna suunnitelmien materiaalisia tai visuaalisia ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja -ikään tai -ympäristöön. arvioi suunnitelmien visuaalisia, materiaalisia ja toteutusmenetelmällisiä ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja -ikään ja -ympäristöön. 2. Työmenetelmie välineiden ja materiaalin hallinta Ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien valinta ja käyttö käyttää ammattialan suunnitelmien tekemiseen liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja keskeisissä ammattialan suunnitteluprosessin vaiheissa, mutta tarvitsee muissa vaiheissa ohjausta käyttää ohjattuna tietotekniikkaa tiedonhallinnan, tallentamisen ja tuottamisen sekä tiedon siirtämisen ja vastaanottamisen välineenä käyttää ja valitsee ohjattuna ammattialan suunnitelmien tekemiseen liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja keskeisissä ammattialan suunnitteluprosessin vaiheissa käyttää ohjattuna ammattialan teknologiaa ja tietotekniikkaa suunnittelussa käyttää ja valitsee ammattialan suunnitelmien tekemiseen sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja soveltaa niitä ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheissa käyttää ammattialan teknologiaa ja tietotekniikkaa suunnittelussa Visuaalisen ilmaisun menetelmien, välineiden ja materiaalien käyttö käyttää ilmaisussa ammattialan keskeisiä visuaalisia menetelmiä, välineitä ja materiaaleja ja käyttää ohjattuna visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-, muoto- tai tilasommittelua käyttää ja valitsee ohjattuna ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia materiaaleja käyttää ja valitsee ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia materiaaleja Dokumentoinnin työmenetelmien ja -välineiden käyttö laatii ohjattuna käsin tai koneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirroksia, malleja, materiaalinäytteitä, raportteja tai esityskuvia. laatii käsin tai ohjattuna koneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirroksia, malleja, materiaalinäytteitä, raportteja tai esityskuvia. laatii käsin ja koneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirroksia, malleja, materiaalinäytteitä, raportteja tai esityskuvia. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Alan määräysten, sopimusten ja toimintatapojen noudattaminen etsii ohjattuna tietoa tarvitsemistaan säädöksistä, määräyksistä, ohjeista ja toimintatavoista ja käyttää sitä suunnittelussa ohjattuna etsii tietoa tarvitsemistaan säädöksistä, määräyksistä, ohjeista ja toimintatavoista ja käyttää sitä suunnittelussa etsii oma-aloitteisesti tietoa alalla yleisesti käytettävistä säädöksistä, määräyksistä, ohjeista ja toimintatavoista sekä käyttää tietoa suunnittelussa ja soveltaa sitä

22 22 Toteutusmenetelmien ja materiaalien käyttö perustaa suunnitelmansa ammattialan työtapoihin ja materiaaleihin niin, että ohjattuna suunnitelmista tulee toteuttamiskelpoisia perustaa suunnitelmansa ammattialan työtapoihin ja materiaaleihin niin, että suunnitelmista tulee toteuttamiskelpoisia perustaa suunnitelmansa ammattialan kulttuuriin ja tietoon sekä työtapojen ja materiaalien soveltamiseen niin, että suunnitelmista tulee toteuttamiskelpoisia Estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne- ja työtaparatkaisuissa ottaa ohjattuna huomioon muoto-, väri- ja tilasommittelun vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, rakenne- tai työtaparatkaisuja. ottaa huomioon muoto-, värija tilasommittelun sekä tyylisuuntien vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, rakenne- tai työtaparatkaisuja. ottaa huomioon muoto-, värija tilasommittelun sekä tyylisuuntien vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, rakenne- ja työtaparatkaisuja. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu arvioi ohjattuna mahdollisuutta toteuttaa suunniteltuja tuotteita tai palveluja arvioi mahdollisuutta toteuttaa suunniteltuja tuotteita tai palveluja ja tekee tarvittaessa muutoksia ohjeiden mukaan suunnittelee toteuttamiskelpoisia tuotteita tai palveluja ja arvioi niiden kehittämismahdollisuuksia Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa toimii tilanteen vaatimalla tavalla työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa toimii yhteistyössä toimeksiantajan/tilaajan aloitteesta tekee tarvittaessa aloitteellista yhteistyötä toimeksiantajan/ tilaajan kanssa antaa aloitteellisesti tietoa prosessin etenemisestä, keskustelee ja tekee aloitteellisesti yhteistyötä toimeksiantajan/ tilaajan kanssa Ammattietiikka toimii työssään ammattialan yleisiä tapoja arvostaen toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti sitoutuu työhönsä ammatin arvoperustan mukaisesti toimii ammattialan sopimusten mukaan. noudattaa ammattialan sopimuksia ja käytäntöjä. noudattaa vastuullisesti ammattialan sopimuksia ja käytäntöjä. 6.3 Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Palvelun toteuttaminen 45 osp Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa SISÄLTÖ suunnitella omaa työtään tehdä työsuunnitelmia esitellä suunnitelman asiakkaalle sekä tehdä tarjouksen toteuttaa palvelun toteuttaa työn arvioiden sen muotoa, mittasuhteita ja toteutustapaa sekä viimeistellä työn huoltaa työvälineitä keskustella toteutuksesta käyttäen ammattiterminologiaa ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa noudattaa työturvallisuusmääräyksiä Kodin sisustus 8 osp Asunnon ja kodin sisustuksen periaatteet, tila- ja kalustesuunnittelu. Toimivuuteen, kestävyyteen ja esteettisyyteen liittyvien ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan profilointi. Tiimityönä osatoteutus. Ympäristö ja kulttuuri 3 osp Kulttuuriarvoja korostava rakennetun ympäristön, tilarakentamisen ja sisustamisen toteuttajana toimiminen tiimeissä. Ympäristön lainalaisuudet. Tutustuminen sekä luonnonympäristöön että ihmisen muovaamaan rakennettuun ympäristöön. Maisemarakenne, maiseman kehitys, maisema analyysi, kulttuurimaisema, ympäristön rakeisuuden hahmottaminen, erilaisten miljöötyyppien ymmärtäminen, ympäristöön vaikuttavat ammattikunnat sekä päätöksentekoprosessit maankäytön ja ympäristön kannalta.

23 Valokuvaus 1,5 osp Perustietoa sisä- ja ulkotilojen kuvauksesta sekä valokuvauksen keinoista sisustuskuvauksessa sekä omien töiden dokumentoinnissa ja markkinoinnissa. Sisä-ja ulkotilan tallentaminen digikameralla sekä tilan kuvaaminen julkaisukäyttöön. Kuvattaessa pohditaan valon-, valaistuksen- ja perspektiivin hallintaa. Kuvailmaisussa mietitään mm. henkilön merkitystä. Painotuote ja layout 2 osp Perehdytään painotuotteen suunnittelun periaatteisiin, graafiseen suunnitteluun ja painotuotetuoteanalyysiin. Kuva- ja tekstikenttien sommitteluperiaatteiden ymmärtäminen ja soveltaminen omaan työhön. Layoutin suunnittelu markkinoinnin välineenä. Oman portfolion merkitys sekä itsearviointi työvälineenä. Oman käyntikortin suunnittelu. Rakennustekniikan perusteet 2 osp Rakentamiseen liittyvät peruskäsitteet, rakennussuunnitelman- sekä toteutusvaiheen kulku. Tutustutaan rakennusaineisiin, -osiin, -järjestelmiin sekä suunnittelun eri osapuoliin. n tulisi ymmärtää sisustajan rooli rakentamisen kokonaisprosessissa. Perustukset ja kantavat rakenteet, ulkovaipan eri osat, portaat, eri väliseinätyypit, eri suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden vastuualueet. RT ohjetiedoston ja RakMK:n käyttö. Muotoilu ja detaljit 3 osp Muotoiluprosessin eri vaiheet ja käsitteet sekä muotoilun yleiset periaatteet. Tavoitteena on muodon, mitoituksen sekä ihmisen mittakaavan ymmärtäminen jukisen tilan kalusteen suunnittelussa. Muotonantoprosessin detaljoinnin mahdollisuuksien ja merkityksen ymmärtäminen. Materiaalien pintakäsittelyt ja työstö. Laaditaan mittakuvat kalusteesta sekä 1:1 detaljipiirustukset. Tietojen soveltaminen annettun harjoitustehtävän toteuttamisessa. Archicad I 2 osp ArchiCad osaamisen perusteet tuotteiden ja kohteiden mallintamisessa. Tekniikan soveltaminen julkisen tilan suunnitteluun. Ammattipiirustuksien tekeminen. Pesutilat ja LVIS 4 osp Tietoa märkätilojen tilaratkaisuista, toiminnoista, pintamateriaaleista sekä mitoituksesta. Tutustuminen pesutilojen ja saunan kalusteisiin, materiaaleihin, sekä varusteisiin. Tilojen toimintojen ja pintamateriaalien suunnittelun hallitseminen kosteiden tilojen vaatimusten mukaisesti. Tilojen käyttäjäryhmien tarpeiden huomioiminen. Suunnitelman esityspiirustukset. Tiedon soveltaminen käytännön työtehtäviin. LVIS = Lämpö-, vesi,- ilmastointi- ja sähkötöiden suunnitteluperiaatteet. Opetellaan käyttämään ja huomioimaan hankittuja tietoja omassa työssä. Tutustutaan sisustusuunnitteluun olennaisesti liittyvään yhteistyöhön muiden suunnittelijoiden kanssa, ja perehdytään lvis-suunnitelmien lukutaitoon. Sähköpiirustusten merkinnät sekä suunnittelukokouksen rutiinit sisustajan ammattityön osana Julkisen tilan sisustus 9 osp Sisustussuunnitteluun liittyvien periaatteiden ymmärtäminen sisustuksen suunnittelukeinoja hyödyntäen. Sisustus suunnitellaan sekä yksityisiin- että julkisiin tiloihin sisustusrakentamisen prosessiin tutustuen. Tila-, kaluste- ja sisustussuunnittelun ongelmatiikka, suunnitteluprosessi luonnoksista toteutussuunnitelmaan. Suunnitelmiin liittyvät selostusosat pääpiirteissään, suunnitteluprosessin sekä sen tuloksen esittäminen, sisustusrakentamisen prosessi. Valaistus 3 osp Valaistussuunnittelusta saatujen tietojen soveltaminen harjoitustyöhön/julkinen tila, kahvila tai toimisto/myymälä. lle annetaan perustietoa myös valaisinten suunnittelusta. Käydään läpi sähkösuunnittelussa esiintulevat asiat. Valaistussuunnittelun perustiedot, valonlähteet ja lampputyypit, turvallisuustekijät valaistuksessa ja valaisimilla. Laaditaan valaistussuunnitelma ja valaisinluettelo. Työselostus, huonekortit ja kustannuslaskenta 2 osp Työselostuksen ja huonekorttien merkityksen tunnistaminen ja soveltaminen työtehtävissä. Tutustutaan työselostuksiin. Tavoitteena on ymmärtää työselostuksen osuus suunnittelu- ja toteutusprosessissa. Selostusosan logiikka, sen osuus laskenta- ja työmaavaiheessa. Tutustuminen työselitykseen liittyvien huonekorttien laadintaan. Tavoitteena on ymmärtää huonekorttien täsmällisyyden merkitys sisustustyön laskenta-, urakkasopimus- ja toteutusvaiheessa. Eri huonekorttityypit, huonekorttien sisältö ja koodaukset sekä muutokset huonekorteissa. Kustannuslaskenta - Ammattialan sopimukset ja muut tarvittavat asiakirjat Hinnoittelun periaatteet - palvelu / tuote - Kustannusarvion ja aikataulun laadinta Ulkotila ja lähiympäristö 2 osp t oppivat arvioimaan paikkaan liittyvän maaperän, ilmaston, kasvillisuuden ja vuodenaikojen vaihtelun vaikutukset. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään ihmisen toiminnan osuus ja sen vaikutus lähiympäristön muokkaajana. Ulkotilan toimivuuden analysointi ja lähiympäristön suunnittelun perusteet (piha/parveke/kaupunkitila). Ulkotilaan liittyvän pintamateriaalitietouden lisääminen. Tekstiili ja tapetti 2 osp Tutustutaan erilaisiin testiileihin, mattoihin ja verhoihin sekä tapettivaihtoehtoihin kohteen tyylin huomioiden. Tiimityöskentely. Asiakastyö 2 osp Henkilökohtainen ohjaus ja informaatio työssäoppimiseen valmistautumista varten. Työpaikan hakeminen, sopimuspaperit ja lomakkeet, ruokaraha-anomus ja TO-päiväkirjan käyttö. Yrityksessä työskentelyn pääperiaatteet ja sovitut pelisäännöt. 23

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Artesaani Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 9. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO VISUALISTI

OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO VISUALISTI OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO VISUALISTI SISÄLLYSLUETTELO 1 VISUALISTIN AMMATTIALAN KUVAUS 2 TUTKINNON RAKENNE 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO huonekalupuuseppä VHP

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO huonekalupuuseppä VHP 1 OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO huonekalupuuseppä VHP Sivu 2 (122) SISÄLLYSLUETTELO 1. HUONEKALUPUUSEPÄN AMMATIN JA KOULUTUKSEN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 5 3. HUONEKALUPUUSEPÄN

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalalla suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaille tuotteita sisustukseen, vaatetukseen ja elinympäristöön.

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani Näyttötoimikunta hyväksynyt muutokset 22.9.2010 Rehtori hyväksynyt muutokset

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 11. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Kalajoen ammattiopisto Piippolan

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1 OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, ARTESAANI Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma/osaamisala, vaatetusala 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp. Artesaani

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp. Artesaani Matti Meikäläinen 13.5.2015 Opetussuunnitelma Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp Artesaani Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO 2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma/osaamisala, Ympäristön suunnitelun ja rakentamisen koulutusohjelma/osaamisala, artesaani Hyväksytty

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Artesaani

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Artesaani Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Forssan ammatti-instituutti

Forssan ammatti-instituutti Forssan ammatti-instituutti Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, tekstiili- ja vaatetusartesaani Koulutuksenjärjestäjän tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Kalajoen ammattiopisto, Nivalan

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalalla suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaille tuotteita sisustukseen, vaatetukseen ja elinympäristöön.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, ARTESAANI Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma/osaamisala, sisustusala 2 SISÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Graafisen suunnittelun osaamisala, kuva-artesaani Kuva- ja mediataiteen osaamisala, kuva-artesaani Valokuvauksen osaamisala,

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI TUOTTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS TEKSTIILI JA VAATETUS

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI TUOTTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS TEKSTIILI JA VAATETUS KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI TUOTTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS TEKSTIILI JA VAATETUS OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2014 Graafisen suunnittelun osaamisala, kuva-artesaani Kuva- ja mediataiteen osaamisala, kuva-artesaani Valokuvauksen osaamisala,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot