T Tekninen spesifikaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-76.115 Tekninen spesifikaatio"

Transkriptio

1 T Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta Ojanen Pieni lisäys replikoinnin kuvaukseen Inkinen Dokumentti tarkastettu ja virheet korjattu Kosunen Inkinen Pankkitietoihin tehtävät muutokset käyttöönoton yhteydessä, kappale 7.1. Puuttuvien pakettien dokumentaatio (Order DAO ja Validator). Dokumentti muutettu vastaamaan Delivery-vaihetta. Muutoksia tietoturva-osioon, järjestelmäalustaan sekä muita korjauksia Inkinen Tietokantapalvelin vaihdettu dokumentissa Ojanen Replikoinnin kuvausta tarkennettu Kärkkäinen Os2admin ja käyttäjätunnusosioita tarkennettu Inkinen Useita kohtia tarkennettu vastaamaan vaihetta I Inkinen Dokumentti tarkastettu ja löydetyt virheet korjattu Ojanen Kannan kuvaus päivitetty Inkinen Oma tietoturvakappale, kuvausta admin-toiminnoista Inkinen Lisätty tietoturvaosio verkkomaksukappaleeseen Inkinen Dokumetti tarkastettu ja löydetyt epäkohdat korjattu Larmo Lisätty Käyttöliittymän kuvaus Ojanen Lisätty DAO:n kuvaus Inkinen Tarkennettu pakettien ja luokkien kuvauksia, käyttöliittymän kuvausta sekä otsikoita Kosunen Lisätty kuvaus language managerista Inkinen Muutoksia rakenteeseen ja otsikoihin. Uutta sisältöä pakettien kuvauksiin Ojanen Tietokannan kuvaus ja ER Inkinen Pohja luotu Sisältö 1. Johdanto 1.1 Asiakirjan tarkoitus 1.2 Määriteltävä tuote 2. Järjestelmä-alusta 2.1 Järjestelmän laitealusta 2.2 Tietokanta sekä laitealusta 3. Järjestelmän arkkitehtuuri 3.1 Järjestelmän yleiskuvaus 3.2 Suunnittelufilosofia 3.3 OtaShop2 Java-paketit ja luokat 3.4 Os2Admin tekniikka 3.5 Tietokantakuvaus 3.6 Liitännät muihin järjestelmiin 4. Käyttöliittymä 4.1 JSP 5. Tekniset päätökset 5.1 Käytetyt tekniikat 1 of 18 04/05/ :08 PM

2 5.2 Hylätyt tekniikat 6. Tietoturva 7. Käyttöönoton valmistelu 8. Lähteet 1. Johdanto 1.1 Asiakirjan tarkoitus Tämä dokumentti on OtaShop2-projektin tekninen spesifikaatio. Asiakirja on tarkoitettu järjestelmän tuleville ylläpitäjille sekä jatkokehittäjille. Dokumentissa selvitetään järjestelmän tekninen toiminta, käytetyt teknologiat sekä ympäristö jossa järjestelmää käytetään. Asiakirja tulee olemaan tärkeä varsinkin projektin loppuvaiheessa, jolloin valmis järjestelmä siirretään asiakkaan hallintaan. 1.2 Määriteltävä tuote Järjestelmä joka määritellään tässä dokumentissa on OtaShop2-verkkokauppa ja sen hallintaan tarkoitettu Os2admin-järjestelmä. OtaShop2 tulee Teknisen Korkeakoulun kirjaston (myöhemmin kirjasto) käyttöön. OtaShop2-kauppaa käytetään Teknillisen Korkeakoulun (TKK) laboratorioiden julkaisujen välittämiseen. Järjestelmä mahdollistaa maksujen, kuten tilauksesta ja postituksesta syntyvien kulujen maksamisen verkkopankin kautta. Ylläpitojärjestelmän avulla voidaan hallita kaupan toimintoja ja se on myös pääasiallinen työkalu tilausten toimitusten hallintaan. 2. Järjestelmä-alusta 2.1 Järjestelmän laitealusta Projektin vaatimukseksi on annettu että järjestelmä tulee toimia "kohtuuhintaisella laitteistolla". Koska järjestelmän vaatimat resurssit ovat riippuvaisia käytetystä sovelluspalvelimesta sekä kaupan asiakkaiden määrästä, ei laitteston enimmäishintaa ole määritelty tarkemmin. Kehitysvaiheessa järjestelmää käytetään laitteistolla ja ohjelmistoilla jotka on määritelty tarkemmin projektisuunnitelmassa. Projektin loppuun mennessä ei vielä ole selvinnyt milloin järjestelmä tullaan ottamaan tuotantokäyttöön, joten järjestelmäalustaa ei olla määritelty tarkemmin. Asiakkaan kanssa on sovittu että alussa saatu alusta johon testikäytössä ollut sovellus palautetaan asiakkaalle projektin lopussa. Testialusta sisältää toimivan järjestelmän jota voidaan käyttää järjestelmän toiminnan esittelemiseen. Tämän lisäksi järjestelmä toimitetaan erillisellä asennuslevyllä (CD-ROM), josta asennus voidaan myöhemmin tehdä haluttuun palvelimeen. Asennuslevy sisältää järjestelmien lähdekoodit, käännösympäristön sekä dokumentaation. Asennuksessa pyritään myöhemmin myös auttamaan mahdollisuuksien mukaan. 2.2 Tietokanta ja laitealusta OtaShop2-järjestelmässä käytetään tietokantapalvelinta tilausten ja maksujen hallintaan. Kaikki pysyvä tieto tallennetaan tietokantaan. Pysyvää tietoa ovat julkaisujen tiedot, tuotteiden toimitukseen liittyvät tiedot sekä tarvittavat asiakastiedot. Julkaisutiedot löytyvät TKK:n kirjaston Tenttu-tietokannasta. Kirjasto päivittää uusimmat tiedot julkaisuista Tenttu-tietokantaan, ja OtaShop2:n julkaisutiedot replikoidaan kerran vuorokaudessa Tenttu-kannasta. OtaShop2:n oma tietokanta luodaan käyttäen standardi SQL:ää. Valmistajakohtaisia laajennuksia ei käytetä. Tällä tavalla voidaan varmistua siitä että otettaessa järjestelmää käyttöön ei olla riippuvasia yhden valmistajan ohjelmistosta tai sen versiosta. Järjestelmän toteutusvaiheessa tulemme käyttämään "Oracle 9i standard"-tietokantapalvelinta. Oracle tietokantapalvelimen lisenssi estää tämän käytön valmiissa tuotteessa, joten se on vaihdettu projektin loppuvaiheessa PostgreSQL-tietokantapalvelimeen. Tietokannan vaihtaminen vaati noin 30h työtä, johon on laskettu mukaan kattava testaaminen. Kannan vaihtaminen uudestaan onnistuu ilman merkittäviä muutoksia muuhun järjestelmään. 3. Järjestelmän arkkitehtuuri 3.1 Järjestelmän yleiskuvaus OtaShop2-verkkokauppa Järjestelmä on pyritty toteuttamaan J2EE-standardin mukaan ja se on suunniteltu helposti laajennettavaksi. Toiminnallisuus on eriytetty omiin paketteihin, ja jokaisella paketilla on julkinen rajapinta jonka kautta sitä käytetään. Modulaarinen rakenne helpottaa järjestelmän laajentamista sekä ylläpitämistä. Seuraavassa lyhyesti kunkin paketin tarkoitus ja toiminta. 2 of 18 04/05/ :08 PM

3 Paketin nimi DAO Cart Order Payment Language Order DAO Validator Lyhyt kuvaus paketin toiminnasta Tietokantahakujen ja kannan ylläpitämiseen liittyvät toiminnot Ostoskorin sekä HTTP-istunnon hallinta Tilausten sekä tuotteiden hallintaan liittyvät toiminnot Maksamisen ja eri maksutapojen hallinta Sivulla näkyvien tekstien lokalisaatio Tilausten luontiin ja tallentamiseen liittyvät toiminnot Käyttäjän kirjoituksien validointi turvalliseen muotoon Pakettien keskinäiset suhteet esitetään seuraavassa kuvassa. 3 of 18 04/05/ :08 PM

4 3.1.2 OS2admin Järjestelmän ylläpito-osio, OS2admin, on toteutettu erillisenä sovelluksena. OS2admin suoritetaan eri ympäristössä kuin itse verkkokauppa, mutta molemmat järjestelmät käyttävät samaa tietokantaa. Suosituksena on että OtaShop2-verkkokauppa asennetaan eri palvelimelle kuin OS2admin. Näin verkkokaupan rikkoutuminen tai siihen kohdistuneet hyökkäykset eivät suoraan pääse vaikuttamaan ylläpitojärjestelmään. Tämä parantaa myös tietoturvaa merkittävästi. 3.2 Suunnittelufilosofia OtaShop2-järjestelmä on suunniteltu käyttäen tunnettuja suunnittelumalleja. Käytetyt mallit sekä niiden lähemmät kuvaukset löytyvät henkilökohtaisen tehtävän Design Patterns -harjoituksesta. 3.3 Java-paketit ja luokat Seuraavassa on selvitetty tarkemmin Otashop2:n java-pakettien toiminta sekä niiden sisältämät luokat. Luokkien tarkka toteutus on luettavissa JavaDoc-dokumentaatiossa DAO DAO-paketti sisältää kaikki tietokantaan liittyvät toiminnot. Paketissa mallinnetaan myös kaupassa myytävät tuotteet, sekä niihin liittyvät tiedot. Paketti on suunniteltu siten että se mahdollistaisi uusien tuotetyyppien lisäämisen mahdollisimman helposti. Paketin mallina on käytetty sekä builder että factory -suunnittelumalleja, ja tämän avulla uusien tuotetyyppien lisääminen onnistuu ilman isompia muutoksia. DAO-paketin tarkempi kuvaus Paketissa on käytetty sekä builder että factory suunnittelumalleja. ItemBuilder luokka toimii sekä builderina että factorynä. DAO käyttää J2EE-ympäristön tarjoamaa yhteysvarantoa (connection pool) tietokantayhteyden luomiseen. Paketin 4 of 18 04/05/ :08 PM

5 toimintoja käytetään ShopDAO-rajapinnasta, josta saadaan halutunlainen DAOTypes-luokan tyyppien mukainen DAO-instanssi. ShopDAO:n finditems() -metodi hakee haluttujen tuotteiden tiedot tietokannasta. Sille annetaan argumenttina valmiit SQL where- ja order by -lauseet, jotka voidaan muodostaa automaattisesti ShopDAORequestParser-luokan avulla. ShopDAO käyttää abstraktista ItemBuilder-luokasta saatavaa tiettyä tuotetyyppiä rakentavaa instanssia myytävien tuotteiden mudostamiseksi tietokannan datasta. Item-rajapinnan toteuttaville tuoteluokille voidaan antaa ennaltamääräämätön määrä attribuutteja, joten rajapintaa voidaan käyttää täysin eri tyyppisten tuotteiden kehyksenä Cart Cart-paketti toimii asiakkaan ostoskorina verkkokaupassa asioinnin aikana. Halutut tuotteet voidaan tallettaa ostoskoriin, ja kun asiakas on valmis tekemään tilauksen, niin tiedot välitetään eteenpäin Order-paketille. Ostoskoriin voi vapaasti lisätä tuotteita sekä poistaa niitä istunnon aikana. Cart-paketin tarkempi kuvaus Cart-paketti koostuu vain yhdestä luokasta. ShoppingCart-luokka sisältää metodit joilla tuotteita voidaan lisätä, poistaa, muuttaa, tyhjentää koko kori ja kysyä korissa olevien tuotteiden määrää. Tuotteiden lisääminen tai poistaminen muuttaa automaattisesti tuotteiden lukumäärätiedon, eikä asiakkaan tai kutsuvan luokan tarvitse ottaa asiaan kantaa. Korissa voi olla samaa tuotetta useampi kuin yksi kappale ja tämän tiedon tallennus on toteutettu Item-rajapinnan kautta. Cart:n hallinnoima ostoskoritieto pysyy tallessa koko käyttäjän vierailun ajan, koska valinnat säilötään sovelluspalvelimen muistiin, käyttäjää varten luotuun istuntoon. Käytännössä jokaista verkkokaupassa vierailevaa käyttäjää varten luodaan HashMap-tyyppinen olio, johon käyttäjän toivomat Item-rajapinnan toteuttavat tuotteet tallennetaan Order Order-paketti on suunniteltu builder-suunnittelumallia käyttäen. Order paketti pitää huolen asiakkaan ja tilauksen tietojen hallinasta. Order saa asiakastiedot käyttöliittymältä, josta tarkemmin kappaleessa Käyttöliittymä. Asiakastiedot tallennetaan istuntoon, josta ne välitetään eteenpäin payment-paketille. 5 of 18 04/05/ :08 PM

6 Order-paketin tarkempi kuvaus Order-paketti koostuu abstraktista CustomerBuilder-luokasta sekä sen palauttamista asiakasta kuvaavista luokista. Paketin ulkopuoliset luokat käyttävät aina CustomerBuilder-luokkaa, joka automaattisesti asettaa asiakas-tyypin oikein. Kaikki asiakasta kuvaavat luokat totetuttavat Customer-rajapinnan. CustomerBuilder mahdollistaa asiakastietojen määrittelemisen eri tavoilla. OtaShop2-projektin ensimmäisessä vaiheessa asiakastietojen määritteleminen tehdään aina HTML-formin avulla, ja CustomerBuilder palauttaa FormCustomerBuilder-luokan. Pienillä muutoksilla CustomerBuilder-luokkaan on mahdollista toteuttaa asiakastietojen hakeminen esimerkiksi tietokannasta tai evästeestä (cookie) Payment Payment-paketti huolehtii verkkomaksu-tapahtumasta. Paketti on toteutettu siten että se mahdollistaa erilaiset maksutapahtumat. Tällä hetkellä hyväksytyt ja toteutetut maksutavat ovat verkkomaksu Nordean, Leonian ja Kultarahan verkkopankeissa. Myös varmistettu verkkomaksu Visalla (Verified by Visa) on tuettu. Edellisten lisäksi sallitaan vielä laskulla maksaminen. Luokissa on käytetty template method -suunnittelumallia ja tämän johdosta uusien tapausten lisääminen on jatkossa helppoa. Paketti keskustelee Order-paketin kanssa, jolta se saa tarvittavat tiedot laskun summasta sekä maksutavasta. Näitä tietoja hyväksikäyttäen se ohjaa asiakkaan oikean pankin sivuille, josta maksu varsinaisesti suoritetaan. OtaShop2-järjestelmä siis ei suoraan käsittele asiakkaan maksutapahtumaa, vaan pankki hoitaa maksun ja välitää onnistuneesta maksusta tiedon takaisin Otashop2-järjestelmään. Tieto epäonnistuneesta tai keskeytetystä maksusta välitetään vastaavalla tavalla kauppaan. 6 of 18 04/05/ :08 PM

7 Payment-luokka on paketissa abstrakti ja eri maksutavat perivät sen. Järjestelmän muut osat käyttävät tätä abstraktia luokkaa, eivätkä joudu käsittelemään eri maksutapoja. Tämä mahdollistaa uusien maksutapojen lisäämisen, ilman että järjestelmän muita osia tarvitse muuttaa. PaymentTypes-luokka määrittelee vakiot joilla eri maksutapoja voidaan kutsua. Maksutavan määrittää kaupan asiakas, joka asiakastietojen kyselyn yhteydessä voi valita maksutavan Language Language-paketti huolehtii verkkokaupan lokaalisaatiosta, eli monikielisyydestä. 7 of 18 04/05/ :08 PM

8 Tarkempi kuvaus language-paketin luokista Language paketissa on ainoastaan yksi luokka. Se on järjestelmän apuluokka joka palauttaa halutuista teksteistä aina kielivalinnan mukaan oikean kielisen version. LanguageManager luokka on toteutettu Singleton suunnittelumallilla. Eri kielet on toteutettu XML-tiedostona, josta haetaan oikea teksti, riippuen valitusta kielestä. "languageconfig.xml"-tiedosto sisältää kaikki kaupassa käytetyt tekstit. Jokainen kieli on määritelty language-nimisessä elementissä, joka sisältää Text-tyyppisiä elementtejä. Text-elementin id määrittelee kohdan jossa tekstiä käytetään. Jokaisen tiedostossa määritellyn kielen tulisi sisältää kaikki text-elementit ja käännökset. Uusien kielten lisääminen on mahdollista muuttamalla Language-pakettia ja XML-tiedostoa. Tällä hetkellä on toteutettu kauppa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Order DAO Order DAO-paketti huolehtii verkkokaupan tilausten luonnista ja tallennuksesta tietokantaan. Kaikki tilaukset luodaan tämän paketin metodeja käyttäen. 8 of 18 04/05/ :08 PM

9 9 of 18 04/05/ :08 PM

10 Tarkempi kuvaus order dao-paketin luokista Order DAO paketin tehtävä on ylläpitää data-abstraktiota kaupan ja ylläpidon välillä. Paketissa on luokat yleiseen formaattiin johon tilaukset tallennetaan (riippumatta mitä myydään). Order ja OrderItem luokat sisältävät kaiken tarvittavan datan mitä tilauksiin tarvitaan. Tilausten tallennus näihin luokkiin hoidetaan builder mallin mukaisesti Order*Builder luokilla. Builderit osaavat muodostaa data objekteja sekä kaupasta annetuista Customer, Payment ja ShoppingCart objekteista sekä tietokannan resultsetistä. OrderDAO luokkaa käyttäen voi tilauksia hakea sekä niiden tietoja päivittää kantaan Validator Validator-paketti huolehtii käyttäjän syötteiden validoinneista sellaiseen muotoon, että syötteitä on turvallista käyttää tietokantakyselyissä. Tarkempi kuvaus validator-paketin luokista Validator paketissa on ainoastaan yksi luokka. Se on järjestelmän apuluokka joka muokkaa tarvittaessa annetun tekstin turvalliseen muotoon. Kaikki tietokannan kyselyihin käytettävät käyttäjien syötteet kierrätetään tämän apuluokan läpi, jolloin niistä poistetaan kaikki haitallinen syöte. Tämä tekee erillaiset "injection"- sekä "cross-site scripting"-hyökkäykset vaikeammaksi. Hyökkäyksiä ja validointia on käsitelty tarkemmin myöhemmin, kappaleessa 6.1 Verkkokaupan tietoturva. 3.4 OS2admin tekniikka Verkkokaupan ylläpito toteutaan omana erillisenä sovelluksenaan. OS2admin sisältää kaikki järjestelmän hallintaan liittyvät toiminnot, kuten tilausten ja käyttäjätunnusten hallinnan. Admin-paketti sisältää myös mahdollisuuden nähdä ja tulostaa eri osastoille tärkeitä näkymiä, esim kaikki laboratorion tilastot tai asiakastiedot julkaisujen välittämisen. Ylläpito voidaan ajaa eri ympäristössä kuin itse verkkokauppa, joten sen voi sijoittaa kokonaan erilliselle pavelimelle. Jos sovellukset kuitenkin ajetaan samalla palvelimella, voidaan ne asentaa eri palvelinprosesseille ja näin halutessa myös eri porttiin. Tämä mahdollistaa samalla sen että pääsyä admin-osioon voidaan rajoittaa sisäisesti ip-osoitteen mukaan, sekä ulkoisesti palomuurilla. Os2admin-järjestelmä käyttää samaa tietokantapalvelinta kuin verkkokauppa. Tietokantaan lisätään tarvittavat kentät kuvaamaan tilausten ja maksujen tilaa. Tietokantaan luodaan myös omat relaatiot joilla hallitaan ylläpitojärjestelmän käyttäjä- ja ryhmätietoja. Verkkokauppa on rakennettu siten, että tilauksen yhteydessä muutetaan ja lisätään tietoja julkisiin kentiin. Admin-puolen kentät ovat käytettävissä ainoastaan ylläpidon kautta. Ylläpito on toteutettu kokonaan omana sovelluksenaan, eikä se ole suorassa yhteydessä kauppaan, muuten kuin tietokannan kautta. Ylläpitosovelluksen tietokanta on kuvattu tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Ylläpitopuolen sovellusarkkitehtuurin perustana on käytetty Apache projektin Struts:ia. Struts toteuttaa J2EE suunnittelumalli nro 2. mukaisen MVC-kehyksen (Model, View, Controller). Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että pyyntöjen käsittely ja ohjaus, yksittäisen näkymän logiikka sekä esityskerros ovat toisistaan eriytettynä. Tekniikan syvällinen ymmärtäminen vaatii asiaan perehtymistä. Seuraavassa on esitetty sovelluksen liittyvän toiminnot (Actions) sekä toimintojen yhteydessä siirrettävät lomakkeet (Forms). Struts Action -luokat Action Roolit Kuvaus Welcome.do * Järjestelmän etusivu OrdersLimited.do * Kirjautuneen käyttäjän vastuualueen oman tilaukset Orders.do support Näkymä kaikkiin järjestelmässä oleviin tilauksiin 10 of 18 04/05/ :08 PM

11 vieworder.do * Yksittäisen tilauksen katseleminen viewdistributedorder.do * Hajautetun tilauksen katseleminen statechange.do * Yksittäisen tilauksen tilan muuttaminen Finance.do finance Maksuliikenteeseen liittyvä etusivu refnumber.do finance Support.do support Tukitoimintojen etusivu Yksittäisen tilauksen / hajautetun tilauksen etsiminen viitenumeron perusteella ordersearch.do support Tilausten etsiminen päivämäärä- ja tilahaulla UserAdmin.do accounts Käyttäjähallinnan etusivu selectuser.do accounts Yksittäisen käyttäjän valitseminen adduser.do accounts Yksittäisen käyttäjän lisääminen modifyuser.do accounts Yksittäisen käyttäjän muokkaaminen deleteuser.do accounts Yksittäisen käyttäjän poistaminen Replication.do startrepliation.do administrator Replikoinnin etusivu administrator Replikoinnin käynnistäminen Logoff.do * Uloskirjautuminen Struts Form -luokat Form emptyform statechangeform refnumform ordersearchform selectorderform Kuvaus Geneerinen tyhjä lomake Tilauksen tilan muuttamislomake Viitenumerohaun lomake Tilausten hakeminen päivämääräväliltä Yksittäisen tilauksen valinta startreplicationform Replikoinnin apulomake selectuserform modifyuserform adduserform deleteuserform Käyttäjätiedot valittaessa Käyttäjätiedot muokatessa käyttäjätiedot lisättäessä Käyttäjän poistamiseen liittyvä lomake Sovelluspalvelimien välillä ei ole yhteistä standardia siitä, miten ajoitettuja toimintoja pitäisi suorittaa. Toki lähes jokaisessa kaupallisessa vaihtoehdossa on oma tapansa asian hoitamiseen. Projektin vaatimuksiin kuului kuitenkin riippumattomuus myös tietystä sovelluspalvelimesta, joten lähdimme etsimään asiaan ohjelmallista ratkaisua. Verkosta löysimme vapaassa jakelussa olevan Pulsar - J2EE Scheduler -nimisen vaihtoehdon. Kyseinen ajastin oli tehty lähinnä käytettäväksi IBM:n WebSphere -ympäristössä. Pienillä muokkauksilla saimme siitä tehtyä yleispätevän version projektin pienen mittakaavan tarpeisiin. Käytännössä otashop2:seen liittyviä ajoitettuja toimintoja on kaksi: julkaisutietojen replikointi ja tilausilmoitusten lähettäminen laboratorioiden vastuuhenkilöille, molemmat kerran vuorokaudessa. Käytännössä ajoitetut toiminnot konfiguroidaan os2admin:n tiedostoon schedule.xml. 3.5 Tietokantakuvaus OtaShop2-tietokantaan on talletettu kaikki pysyvä tieto. Kannan sisältö muodostuu kahdesta pääasiallisesta osasta, kirjaston olemassaolevasta järjestelmästä siirrettävät tiedot (julkaisutiedot ja laboratorioiden tiedot) sekä OtaShop2:n omat tiedot. Julkaisutiedot saadaan TKK:n kirjaston Tenttu-tietokannasta, josta ne kerran vuorokaudessa replikoidaan OtaShop2:n tietokantapalvelimelle. Kirjaston omasta tietokannasta siirretään myös laboratorioiden vastuualuekoodit ja osastotiedot. OtaShop2-järjestelmän tuottamat tilaustiedot tallennetaan tietokantaan ja niiden tilaa ylläpidetään. Tietokanta sisältää myös kaupan muita tietoja, kuten ylläpitäjien käyttäjätietoja Tietokannan tarkka kuvaus 11 of 18 04/05/ :08 PM

12 OtaShop2-tietokannan rakenne on kuvattu seuraavissa ER-kaavioissa: Julkaisut: publication-taulun kuvaus kokonaisuudessaan: Name Null? Type PUB_ID NOT NULL VARCHAR2(20) PRICE NOT NULL NUMBER(10) DOC_TYPE NOT NULL NUMBER(2) RESPONSIBLE_AUTHOR NOT NULL ALL_AUTHORS VARCHAR2(512) TITLE NOT NULL VARCHAR2(500) PUB_YEAR NOT NULL NUMBER(4) RESP_AREA_CODE NOT NULL VARCHAR2(10) DATE_SAVED NOT NULL VARCHAR2(10) DATE_ALTERED NOT NULL VARCHAR2(10) MAG_NAME VARCHAR2(300) MAG_VOLUME VARCHAR2(10) MAG_NUM VARCHAR2(10) SER_NUM VARCHAR2(10) SER_AUTHORS SER_TITLE VARCHAR2(512) EDITION PUB_PLACE PUBLISHER CONFERENCE VARCHAR2(200) PATENT PATENT_OWNER PATENT_INVENT PATENT_APPLICATION PAGE_NUMBERING KEYWORDS_ENGL VARCHAR2(300) FOREIGN_PUB VARCHAR2(4) WEIGHT_FACTOR VARCHAR2(10) PROJECT SAVER_TRIP_ID CONF_AUTHORS CONF_TITLE ELECT_AVAIL 12 of 18 04/05/ :08 PM

13 AUTH_TITLE DESCRIPTION VARCHAR2(1024) Tilaukset: Ylläpito, käyttäjät: 13 of 18 04/05/ :08 PM

14 3.6 Liitännät muihin järjestelmiin Tenttu-tietokanta OtaShop2-järjestelmä käyttää kirjaston Tenttu-tietokantaa julkaisutietojen ylläpitämiseen ja hallintaan. OtaShop2:n julkaisutietokanta replikoidaan kerran vuorokaudessa Tenttu-kannasta. Tenttu-kannasta saadaan myös laboratorioiden vastuualukoodit. Järjestelmän ylläpitäjä voi myös halutessaan käynnistää replikoinnin järjestelmän ylläpitosovelluksesta. Tietojen siirto tapahtuu Tentun Trip-http -rajapinnan kautta. Määrättyyn URL-osoitteeseen tehty http-pyyntö palauttaa Tentussa siirrettäväksi merkityt tiedot tekstimuodossa, siten että merkki (ASCII 164) tarkoittaa uuden tietueen alkua, ja merkki (ASCII 124) uuden kentän alkua tietueen sisällä. Siiron tekevä proseduuri lukee tätä tekstitiedostoa http-protokollan välityksellä merkki kerrallaan ja muotoilee datan OtaShop2:n tietokannan hyväksymään muotoon. Datan säilyttämiseksi virhetilanteissa tiedonsiirtoproseduuri hakee tiedot Tenttu-kannasta ensin väliaikaistauluihin publication_tmp ja lab_tmp, jotka ovat publication ja lab -taulujen identtiset kopiot. Kun on varmistettu, että data on siirtynyt eikä siirron aikana tapahtunut virheitä, tyhjennetään publication ja lab -taulut kokonaan, ja tiedot kopioidaan niihiin väliaikaistauluista. Näin varmistetaan ettei tietokantaan koskaan jää vanhentunutta dataa päivityksen jälkeen Verkkomaksu OtaShop2 ei itse hallitse verkkomaksutapahtumia, vaan itse maksu suoritetaan pankin omilla WWW-sivuilla. OtaShop2 välittää pankin maksujärjestelmään maksettavan summan, ja kun maksu on suoritettu saa järjestelmä tästä tiedon. Pankit ja luottokorttiyhtiöt joita tämä koskee on määritelty tarkemmin Payment java-paketin kuvauksessa. Verkkomaksun tietoturva Verkkomaksu tapahtuu siten että OtaShop2-järjestelmä välittää pankille HTML-lomakkeen johon on tallennettu kaikki maksuun liittyvät tiedot. Tietojen tarkka esitystapa vaihtelee hieman pankista toiseen, mutta tiedot ovat pääosin samat, eli asiakastiedot sekä maksun summa. Tietoihin lisätään aina kaupan oma salainen avain jolloin pankki voi yksilöidä kaupan josta maksu on lähtöisin ja varmistetaan maksun aitous. Tiedoista muodostetaan merkkijono konkatenoimalla kentät peräkkäin, ja tästä jonosta lasketaan 128-bittinen MD5-tarkistussumma, joka varmistaa ettei asiakas tai muu taho pääse muuttamaan maksun tietoja kesken maksutapahtuman. Kaupan omaa tarkistusavainta käytetään vain tarkistussumman laskemisen yhteydessä, eikä sitä välitetä salaamattomana kaupanteon missään vaiheessa. Kaupan avaimen salaisena pysyminen on ehdottoman tärkeää. Mikäli avain joskus tulisi julki olisi maksujen väärentäminen mahdollista. Sen sijaan tarkistussumma on mahdollista lukea pankille vältettävistä tiedoista. Avaimen johtaminen annetusta tarkistussummasta on kuitenkin käytänössä mahdotonta. MD5-algoritmia vastaan ei ole olemassa tehokkaita hyökkäyksiä, joten se oletetaan turvalliseksi. Hyökkäyksistä hajautusfunktioita vastaan on keskusteltu tarkemmin kappaleessa 6.2. Otashop2-järjestelmä varmistaa maksun siten että pankille välitetään tapahtuman yhteydessä paluuosoitteet joihin pankin palvelin ohjaa asiakkaan maksun jälkeen. Onnistuneelle ja epäonnistuneelle maksulle on molemille omat osoitteensa. Paluuosoitteeseen lisätään myös maksun parametrit, joten kaupassa voidaan helposti yksilöidä maksu paluuosoitteen ja parametrien perusteella. Nämä parametrit ovat osana MD5-varmistettua merkkijonoa, joten asiakas ei pääse muuttamaan näitä kesken tapahtuman. E-maksu antaa myös mahdollisuuden peruttaa jo tehtyjä maksuja, joten epäselvissä tilanteissa on mahdollista peruttaa maksu. Maksun peruutusta ei kuitenkaan ole toteutettu järjestelmään, vaan se on tehtävä manuaalisesti. Yhteys pankkiin muodostetaan käyttäen SSL-suojattua HTTPS-protokollaa. Protokollan avulla salataan kaikki liikenne joka liikkuu asiakkaan ja pankin välillä ja tekee salakuuntelun äärimmäisen vaikeaksi. SSL käyttää julkisen avaimen salausta jolla voidaan varmistua pankin "henkilöllisyydestä". Tämä tapahtuu siten että asiakaalle näytetään tieto pankin julkisesta avaimesta kun hän tulee pankin palvelimelle. Pankin avaimen tarkistaminen jää kuitenkin lopulta asiakkaan vastuulle. Otashop2-järjestelmässä ei ole mahdollisuutta autetikoida pankin palvelinta esim. spoofing- tai Man-in-the-middle-hyökkäyksen yhteydessä. Spoofing tarkoitta että joku kolmas taho väärentää pankin palvelimen, jota asiakas tietämättään käyttää oikean palvelimen sijaan. Man-in-the-middle-hyökkäys puolestaan tarkoittaa sitä että hyökkääjä tekee spoofing-hyökkäyksen sekä asiakkaan että pankin suuntaan, välittäen tiedon näiden välillä. Samalla hyökkääjä pystyy muuttamaan kaikkea tietoa mitä yhteydessä välitetään, esim tilinumeroita ja salasanoja. Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, niin asiakkaan maksun väärentäminen tai väärinkäyttäminen vaatisi MD5-suojaksen murtamista, joten tämä tyylinen hyökkäys ei ole suuri riski. Suurin uhka liittyy siihen että hyökkäjä saisi haltuunsa asiakkaan pankkitunnuksen ja salasanan. Tämä hyökkäys ei kuitenkaan kohdistu Otashop2:a, vaan asiakasta kohtaan. Kuten edellä on esitetty ei järjestelmä pysty takaamaan asiakkaan täydellistä turvaa. Pankkimaksujen väärinkäyttäminen on järjestelmän kannalta lähinnä teoreettinen riski, mikäli kaupan avain on pysynyt salaisena. Avaimen arvaaminen tai laskeminen vaatisi MD5-protokollan murtamista, mikä on matemaattisesti erittäin vaikeaa. Mikäli MD5-protokollaa vastaan olisi olemassa tehokkaita hyökkäyksiä ei tätä maksutapaa enää voitaisi käyttää, sillä silloin olisi mahdollista väärentää maksuja. Verkkokauppa sallii myös laskulla tilaamisen ja tässä yhteydessä tilaus välitetään jo ennen laskun maksua. Tämän maksutavan mahdollinen väärinkäyttäminen on huomattavasti helpompaa kuin verkkomaksujen väärentäminen. Voidaan kuitenkin todeta, että koska julkaisuja välitetään omakustannushintaan, eivät käsiteltävät summat ole isoja, joten saavutettu turva on riittävä. 4. Käyttöliittymä 14 of 18 04/05/ :08 PM

15 Verkkokaupan käyttöliittymä ja ulkoasu on kuvattu tarkemmin erillisessä ulkoasudokumentissa. 4.1 JSP Verkkokaupan käyttö tapahtuu normaalia WWW-selainta käyttäen. Asiakkaan normaali näkymä on OtaShop2-verkkokauppa, ja ylläpitäjät käyttävät pääosin omaa OS2admin-järjestelmää. Kaupan ja ylläpitojärjestelmän kaikki toteutetut toiminnot tulevat olemaan käytettävissä selaimen kautta. Toteutus on tehty siten että itse kauppa- ja ylläpito-osiot eriytetään mahdollisuuksien mukaan eri palvelimille. Jos mahdollisuutta eri palvelinten käyttöön ei ole, voidaan tämä toteuttaa siten että ylläpito-järjestelmä ajetaan eri J2EE-palvelimen alla kuin mitä itse kauppa. Tällä tavalla saavutetaan seuraavat edut: Virhe kaupan koodissa ei vaaranna ylläpito-osiota Kauppa ja ylläpito pyörivät eri palvelimilla, joten pääsyä ylläpito-sivustoon voidaan rajata esim. Otaniemen sisään, tai vain erikseen sallituilta koneilta. Rajaaminen tulee tehdä sekä palvelimessa että käyttäen palomuuria. Kauppa sekä sen ylläpito voidaan sammuttaa ja/tai päivittää toisistaan riippumatta. Kaupan ulkoasu on tehty yhtenäiseksi OtaShop1-verkkokaupan kanssa. OtaShop1:n ulkoasu on suunniteltu yhdessä TKK:n viestintäkeskuksen kanssa joka on myös hyväksynyt ulkoasun. OtaShop1 on toinen verkkokauppa jonka TKK:n ATK-keskus on tilannut ja jossa myydään TKK:n logotuotteita, kuten pinssejä, t-paitoja ja mukeja. OtaShop1 toteutetaan PHP-tekniikkaa käyttäen. Koska ulkoasut ovat yhtenäiset voidaan kauppoja tarpeen vaatiessa käyttää myös rinnakkain. OtaShop2 on kuitenkin alusta lähtien suunniteltu siten että se on helposti laajennettavissa myös logo-tuotteiden myyntiin soveltuvaksi. Käyttöliittymä toteutetaan Java Server Pages-teknologiaa (JSP) käyttäen. JSP mahdollistaa dynaamisesti luotavien sivujen esittämisen ja antaa mahdollisuuden toteuttaa monimutkainen toiminnallisuus normaalina Java-ohjelmakoodina. Kappaleessa Yleiskuvaus on esitetty käyttöliittymän sekä Java-pakettien keskinäiset suhteet. 5. Tekniset päätökset 5.1 Käytetyt tekniikat Postgresql Otashop2-järjestelmään päätettiin projektin loppuvaiheessa vaihtaa tietokantapalvelinta avoimeen PostgreSQL-tietokantapalvelimeen. Palvelin on kehitetty nk. Open Source projektissa, eli lähdekoodi on saatavissa ja se on julkaistu BSD-lisenssin alla. Tämä antaa käyttäjälle oikeuden käyttää, jakaa ja muokata koodia mielensä mukaan, kunhan alkuperäinen lisenssi liitetään mukaan. Käyttöoikeus sisältää myös kaikki kaupalliset tarkoitukset. Palvelin tukee SQL-92 määritystä, mutta sisältää joitain laajennettuja ominaisuuksia. Otashop2-projektissa pyritään jatkossakin välttämään valmistajakohtaisia laajennuksia, jotta kannan vaihtaminen olisi mahdollisimman helppoa Apache WWW-palvelin Apache on tällä hetkellä käytössä TKK:n ATK-keskuksessa. Muita WWW-palvelimia ei käytetä. Tästä syystä myös OtaShop2:ssa tulee käyttää Apache WWW-palvelinta. Apache on tällä hetkellä suosituin WWW-palvelin markkinoilla. Apache on helposti laajennettavissa erillaisilla lisämoduleilla ja tarvitsemamme toiminnot löytyvät jo valmiiksi. Kaiken lisäksi Apache on ilmainen ja saatavilla hyväksymällä Apachen oma lisenssi joten se soveltuu erinomaisesti projektin käyttöön Apache Tomcat Tomcat on Apache-projektin Java-sovelluspalvelin. Projektissa käytetään Apache WWW-palvelinta joten ohjelmistot on rakennettu toimimaan keskenään saumattomasti. Tämän lisäksi Apache-projektissa on useita työkaluja jotka helpottavat projektin kääntämistä ja testaamista ja toimivat yhteen Tomcat-palvelimen kanssa. Projektissa käytetään Maven-käännösympäristöä, sekä JUnit-yksikkötestausjärjestelmää. 5.2 Hylätyt tekniikat PHP Projektin alussa järjestelmän toteutusvaihtoehdoissa annettiin asiakkaan puolesta joko PHP tai J2EE. OtaShop1, on toteutettu PHP:tä käyttäen. Neuvotteluissa asiakkaan kanssa totesimme kuitenkin että J2EE on sopivampi alusta OtaShop2:n toteutukseen sillä se mahdollistaa turvallisemman ja helpommin laajennettavan järjestelmän toteuttamisen. Tämän lisäksi kaikilla projektin jäsenillä on kokemusta Java-projekteista joten J2EE:n opetteluun ei kulu ylimääräistä aikaa. Vaatimusta tarkennettiin myöhemmin siten että J2EE on nyt vaatimus asiakkaan puolesta Oracle 9i standard 15 of 18 04/05/ :08 PM

16 Oraclen tietokantapalvelin on ollut projektin käytössä aina projektin kolmanteen iteraatioon asti. Palvelin päätettiin kuitenkin tässä vaiheessa vaihtaa, sillä Oraclen lisenssi rajoittaa palvelimen käyttöä kaupallisiin tarkoituksiin. Koska saatavilla on vastaavilla toiminnoilla olevia vapaita tietokantapalvelimia päätettiin Oracle vaihtaa PostgreSQL-tietokantapalvelimeen. 6. Tietoturva Tietoturvan kannalta järjestelmän tärkein osuus on ylläpito-sivusto. Ylläpito-järjestelmän kautta tulee olla pääsy kaikkiin kaupan toimintoihin ja tilauksiin. Täten myös sen suojaaminen on ensisijaisen tärkeää. Itse kauppa-osuus ei ole yhtä kriittinen, mutta samalla sen suojaaminen on vaikeaa, sillä kaupaan tule olla pääsy kaikkialta. Seuraavassa on selvitetty tarkemmin eri osioiden tietoturvaan liittyviä seikkoja. Tietoturvan suunnittelussa ja toteuttamisessa on pyritty ottamaan huomioon tunnettuja ja yleisiä heikkouksia, joita on esitetty OWASP:in ( The Open Web-Application Security Project ) Top 10-listassa, jossa on esitetty vaarallisimmat ja yleisimmät ongelmat verkkosovellusten tietoturvassa. Seuraavassa on listattu järjestyksessä kymmenen vaarallisinta virhettä OWASP Top 10-listan mukaan: 1. Unvalidated input Syötteen validointi, eli käyttäjän antamia syötteitä ei tarkisteta ennen käyttöä 2. Broken Access Control Salasanasuojatuissa sivustoissa on usein rajoitettu mitä osia kukin käyttäjä pääsee näkemään ja muuttamaan. Monesti oikeuksien tarkistus on toteutettu siten että ne pystyy kiertämään. 3. Broken Authentication and Session Management Yleensä käyttäjän kirjautumisia ja oikeuksia seurataan käyttäen evästeitä. Mikäli evästeiden käyttö on huonosti toteutettu, voidaan niitä käyttää kiertämään valvonta. 4. Cross Site scripting Verkkosovelluksia voidaan käyttää välittämään hyökkäyksiä käyttäjän koneelle. 5. Buffer overflow Puskurin ylivuotoa voi johtaa siihen että hyökkääjä voi suorittaa haluamaansa koodia palvelimella. Yleensä tämä on läheisesti yhteydessä virheeseen Injection flaws Kun sovellukset välittävät parametreja voidaan sekaan laittaa käskyjä. Mikäli ei syötteitä ja parametreja tarkasteta ennen käyttöä voi tämä mahdollistaa koodin tai käskyjen ajamisen palvelimella. 7. Improper Error Handling Virhetapausten vääränlainen hallinta voi jopa johtaa siihen että hyökkääjä ottaa koneen haltuunsa. Yleensä virhetapauksia tai niiden antamaa informaatiota, kuten versionumeroita, voi käyttää hyväkseen muissa hyökkäyksissa. 8. Insecure storage Verkkosovellus tarvitsee yleensä tietokannan johon pysyvää tietoa tallennetaan. Mikäli tietokanta on huonosti suojattu, tai esim salasanat helposti saatavilla, tekee tämä palvelimen alttiiksi eri hyökkäyksille. 9. Denial of Service DoS tarkoittaa sitä että hyökkääjä käyttää palvelimen resursseja siinä määrin että normaali toiminta vaikeutuu tai jopa tulee mahdottomaksi. Huonosti ohjelmoidut turvamekanismit voivat helpottaa tällaisia hyökkäyksiä. 10. Insecure Configuration Management Vaikka verkkosovellus itsessään olisikin turvallinen niin se on silti alttiina hyökkäyksille, jos palvelin on suojaamaton. Tämän takia on tärkeää että palvelin on konfiguroitu oikein ja että käytetyt ohjelmistot ovat päivitetty uusimmilla tietoturvapäivityksillä. 6.1 Verkkokaupan tietoturva Kauppa-osion tietoturvasta on keskusteltu myös kappaleessa Verkkomaksu, jossa on lähinnä keskitytty maksutapahtuman turvallisuuteen. Näitä asioita ei tulla toistamaan tässä, vaan ne sivutetaan muutamalla huomautuksella. Syötteen validointi/puskurin ylivuoto OWASP-listalla on listattu tärkeimmäksi yksittäiseksi viaksi parametrien validointi, tai sen puuttuminen. Epäsuorasti myös erilaiset puskurin ylivuotoon liittyvät hyökkäykset liittyvät tähän samaan ongelmaan. OtaShop2-verkkokaupassa käyttäjä pääsee syöttämään vapaamuotoisia tietoja teoksen hakemisen yhteydessä, sekä asiakastietojen syöttämisen yhteydessä. Nämä välitetään sitten eteenpäin tietokannalle, joten mahdollinen "SQL-injection", eli tietokantakäskyjen ajaminen paramterien seassa on mahdollinen. Tästä syystä kaikki parametrit tarkistetaan ja varmistetaan että ne ovat oikeata tyyppiä ja järkevissä rajoissa ennen kuin ne tallennetaan kantaan, tai niiden mukaan tehdään haku. Varmistamalla että arvot ovat halutun kaltaisia voidaan suojatua useimpia tämän tyyppisiä virheitä vastaan, kuten esim. puskurin ylivuotoa. OtaShop2-järjestelmän syötteiden validointi on tehty siten että kaikki syötteet kulkevat validator.validate-luokan kautta, ennen kuin niitä käytetään järjestelmässä. Yhden luokan käyttäminen tekee validoinnin muuttamisen jälkeenpäin helpoksi, sillä riittää kun tätä yhtä luokkaa muuttaa. Samalla myös bugien mahdollisuus vähenee, kun kriittistä koodia on vain vähän ja kaikki löytyy samasta paikka. Validate-luokka tarkastaa annetun stringin ja siinä olevat merkit. Sallittuja merkkejä ovat alfanumeeriset merkit, sekä muutamat erikoismerkit, jotka saattavat esiintyä nimissä. Tällaisia merkkejä ovat seuraavat merkit Sulkuja, puolipistettä tai lainausmerkkejä ei sallita, sillä niitä on mahdollista käyttää esim, SQL-injection hyökkäykseen. Validate lukee annetun stringin ja tarkastaa sen säännöllisen lausekkeen avulla. Mikäli merkkijono sisältää muita kuin sallittuja merkkejä, katkaistaan se tämän kohdalta ja palautetaan merkkiä edeltävä osa. Jos ensimmäinen merkki on kielletty 16 of 18 04/05/ :08 PM

17 palautetaan "null". Merkkijonon alun palauttaminen voi helpottaa toimintaa virhetilanteissa, jos esim asiakkaan nimessä on erikoisia merkkejä. Tämä mahdollistaa myös sen että jälkeenpäin voidaan mahdollisesti tarkastaa minkä tyyppinen hyökkäys on ollut kyseessä. Validate suojaa järjestelmää myös puskurin ylivuodolta. Perinteisesti puskurin ylivuoto on ollut ongelma kielissä jossa ei ole puskurien tarkistusta, eli käytänössä C ja C++. Javassa tätä ongelmaa ei esiinny, joten tältä ei erikseen tarvitse suojautua. Kuitenkin jo edellä esitetyt tarkistukset auttavat osaltaan samalla suojaamaan järjestelmää virhetilanteilta ja mahdollisilta ylivuodoilta. 6.2 Ylläpito-osuuden tietoturva Ylläpito-sivusto toteutetaan siten että tärkeisiin toimintoihin pääsy vaati salasanatarkistusta. Tärkeää on myös että järjestelmään toteutetaan mahdollisuus erillaisiin käyttäjäprofiileihin. Täten voidaan antaa kullekin laboratoriolle pääsy vain näiden omiin tietoihin, eikä muiden laboratorioiden tilauksia pääse näkemään tai muuttamaan. Ylläpitojärjestelmässä ei syötteitä erikseen tarkisteta. Tämä lähstymistapa on sovittu yhdessä asiakkaan kanssa. Tarkastukselle ei ole nähty tarvetta, sillä ylläpidon käyttäjät ovat kaikki osastojen tai laboratorioiden henkilökuntaa, ja näin ollen luotettuja henkilöitä. Os2admin järjestelmään tulisi rajoittaa pääsyä myös esim. palomuurin avulla ja tämä pienentää mahdollisuutta että ulkopuoliset pääsevt järjestelmään entisestään. Mikäli validointi jossain vaiheessa haluttaisiin lisätä järjestelmään, olisi tämä mahdollista ja melko helppoa käyttäen esim. instanssia samasta Validate-luokkasta jota verkkokaupassa käytetään. Ylläpito järjestelmä käyttää samaa tietokantaa kuin kauppa, mutta ei muuten ole suorassa yhteydessä kauppaan. Ylläpito voidaan siten tarpeen vaatiessa sijoittaa eri palvelimelle kuin itse kauppa. Kuten kappalleessa 4.1 jo mainittiin, niin tällä tavalla voidan varmistua siitä että mahdollinen turva-aukko kaupassa ei suoraan vaaranna ylläpidon toimintaa. Käyttäjien autentikointi Koska järjestelmään tulee runsaasti eri käyttäjiä on näiden hallinta tärkeässä roolissa. OtaShop2-järjestelmässä on käyttäjien autentikointi suoritettu J2EE-standardin mukaan. Käyttäjien autentikointi suoritetaan käyttäen tunnus/salasana-paria. Käyttäjien tunnukset ovat käytänössä julkista tietoa, sillä ne pyritään tekemään samaan muotoon kuin tunnukset muissa TKK:n järjestelmissä. Täten salasana on varsinainen autentikointiväline. Salasanat tulee tästä syystä tallentaa paikkaan jossa niihin ei ole pääsy kuin erikseen sallituilla tahoilla, kuten esim. järjestelmän ylläpitäjällä. Samalla vaatimuksena on että järjestelmää ajetaan ympäristössä jossa käyttäjien autentikointi suoritetaan SSL-suojattua yhteyttä käyttäen. Muussa tapauksessa salasanan voi salakuunnella joko palvelimen tai asiakkaan lähiverkosta. Os2admin voidaan tarvittaessa suorittaa SSL-suojatulla yhteydellä. Tunnusten hallinta Järjestelmä mahdollistaa käyttäjien lisäämisen, mutta myös heidän poistamisen. Täten voidaan poistaa käyttäjät jotka eivät enää tarvitse tunnuksiaan. Samasta syystä käyttäjille luodaan henkilökohtaiset tunnukset, jolloin tämä henkilö voidaan poistaa ilman että tämä vaikuttaisi muiden tunnusten toimintaan. Eri tunnuksia ja niiden oikeuksia hallitaan roolien avulla. Jokainen tunnus voi saada yhden tai useamman roolin. Kulkuluvat annetaan rooleille, joten henkilö joka kuuluu tiettyyn rooliin saa kaikki siihen kuuluvat oikeudet. Roolit on tehty hienojakoisiksi, jotta oikeuksien hallinta olisi mahdollisimman tarkkaa. Käyttäjien lisääminen ja tietojen hallinta tedään omalla admin-roolilla. Admin toimii samoin kuin muut roolit, mutta ylläpitäjällä on mahdollisuus lisätä uusia rooleja ja käyttäjiä, sekä muuttaa pääsyoikeuksia näille. Käyttäjät on myös ryhmitelty laboratorion mukaan, joten käyttäjillä ei ole mahdollisuutta päästä käsiksi muiden kuin oman laboratorion tilaustietokantaan. 7. Käyttöönoton valmistelu Ennen järjestelmän käyttöönottoa on osa järjestelmästä konfiguroitava oikeilla tiedoilla. Esimerkiksi käytetyt e-maksu tunnukset on asetettava kauppaan. 7.1 Pankkiyhteyksien asennus Ennen kaupan käyttöönottoa on maksun hoitaviin luokkiin annettava oikeat e-maksujen asetukset. Jokaiselle e-maksuja käyttävä verkkokauppa saa yksilöivät tiedot pankista. Näitä ovat yleisesti ainakin kauppiaan tunnus ja kauppiaan salainen avain jota käytetään varmistuksen laskemiseen. Kaikki maksun ja pankkipalvelun tiedot löytyvät otashop2.payment paketista. Eri maksuvaihtoehtoja varten löytyvät luokat BillPayment, LeoniaPayment, NordeaPayment, OkoPayment ja VisaPayment. Näistä kaikkiin muihin paitsi BillPayment luokkaan (laskulla maksu) täytyy laittaa oikeat tiedot. Tällä hetkellä järjestelmään on jätetty käyttöön testitunnukset joilla maksutapahtumia voi testata. Alla olevassa taulukossa on tiedot muutettavista arvoista. Arvot ovat joko luokan alussa olevia muuttujia tai prevalues mappiin tallennettavia arvoja. Esimerkki luokan alussa olevasta muuttujasta: private final static String sellersecretkey = "testi"; Esimerkki prevalues mappiin tallennettavasta arvosta (huomaa kommentti): 17 of 18 04/05/ :08 PM

18 // parameter value for testing only prevalues.put("knro", " "); Luokka LeoniaPayment NordeaPayment OkoPayment VisaPayment Muutettavat muuttujat/arvot Muuttuja: sellersecretkey - Myyjän salainen avain Prevalues arvo: KNRO - Myyjän e-maksu tunnus Muuttuja: sellersecretkey - Myyjän salainen avain Prevalues arvo: SOLOPMT_RCV_ID - Myyjän e-maksu tunnus Prevalues arvo: SOLOPMT_RCV_ACCOUNT - Myyjän tili (mikäli tilinä käytetään oletustiliä niin arvon voi kommentoida pois) Muuttuja: sellersecretkey - Myyjän salainen avain Prevalues arvo: MYYJA - Myyjän e-maksu tunnus Muuttuja: sellersecretkey - Myyjän salainen avain Prevalues arvo: merchant_rn - Myyjän e-maksu tunnus Mikäli verkkomaksuissa tulee jotain muita muutoksia, kuten pankkipalvelun osoite muuttuu, on muutokset tehtävä samoihin luokkiin. Nämä ovat kuitenkin epätodennäköisiä. 8. Lähteet Asiakirjan nimi OtaShop2 vaatimusmäärittely OtaShop2 projektisuunnitelma Design Patterns OtaShop2 ulkoasudokumentti OWASP Top 10 of 2004 OWASP Guide to Building Secure Web Applications Cryptography: Theory and Practice, 2nd Edition Pankkien elektroonisen maksun dokumentit PostgreSQL Open Source tietokantapalvelin Lyhyt kuvaus asiakirjan sisällöstä OtaShop2-projektin vaatimusmäärittely dokumentti OtaShop2-projektin suunitelma Henkilökohtainen tehtävä: Design patterns, Matti Kosunen OtaShop2:n ulkoasun määrtelmä ja kuvaus OWASP Top 10 lista tietoturvaongelmista OWASP ohjeet verkkosovellusten kehittäjille Douglas Stinson, Chapman & Hall/CRC Nordean, Leonian ja OKO:n verkkomaksudokumentit 18 of 18 04/05/ :08 PM

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 2.0 9.2.2004 Inkinen Dokumentti tarkastettu ja löydetyt virheet korjattu 2004-02-09 1.3 7.2.2004 Ojanen Kannan kuvaus

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri 3 Verkkopalveluarkkitehtuuri Verkkopalvelun arkkitehtuuri perustuu yleisesti asiakas-palvelin -malliin Tietokantapohjaisessa (verkko)palvelussa asiakas-palvelin -malli toimii seuraavasti: 1. Käyttäjä käyttää

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Kehitysohje ETL-työkalu Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 15.1.2005 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 26.1.2005 Timo Sallinen Täydenetty pohjaa 0.3 06.02.2005 Mika Suvanto Pieniä täydennyksiä ja oikolukua

Lisätiedot

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus...4 Asetukset...4 Maksun käsittely...4 Päivittäminen...4 Mahdolliset vikatilanteet...5 Yleistä Lisäosan tarkoitus

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Maksun käsittely...4 Maksun tilan tarkistaminen... 4 Päivittäminen...5 Mahdolliset vikatilanteet...

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

Harjoitustyö: virtuaalikone

Harjoitustyö: virtuaalikone Harjoitustyö: virtuaalikone Toteuta alla kuvattu virtuaalikone yksinkertaiselle olio-orientoituneelle skriptauskielelle. Paketissa on testaamista varten mukana kaksi lyhyttä ohjelmaa. Ohjeita Noudata ohjelman

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä

VAATIMUSMÄÄRITTELY. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2. Projektiryhmä VAATIMUSMÄÄRITTELY Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.2 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta (jota sovellettaisiin Teakiin) Versio 0.3 / 12.9.2008 Ismo Aulaskari HY siis aikoo markkinoida pakettia joihin kuuluisi HY:n konesalissaan ylläpitämä, varmuuskopioitu

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Maali Esiehdot Toimijat Testitapauksen suoritus ja hyväksytyt lopputilat. Käyttäjä. Käyttäjä. Käyttäjä

Maali Esiehdot Toimijat Testitapauksen suoritus ja hyväksytyt lopputilat. Käyttäjä. Käyttäjä. Käyttäjä Testitapaus ) Sisäänkirjautuminen ) Uloskirjautuminen J V # Maali Esiehdot Toimijat Testitapauksen suoritus ja hyväksytyt lopputilat voi kirjautua än syöttämällä validin käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus

Juulin kehittäminen: tilannekatsaus Juulin kehittäminen: tilannekatsaus VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöiden kokous, 4.11.2016 Jyrki Ilva Juuli-julkaisutietoportaali Juuli-portaali (www.juuli.fi) ollut käytössä kesäkuusta 2013 lähtien Uutta dataa

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 2. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.1 2.2 Yleistä

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina

Kirjasto Relaatiotietokannat Kevät 2001. Auvinen Annemari Niemi Anu Passoja Jonna Pulli Jari Tersa Tiina Kirjasto Kevät 2001 Auvinen Annemari Niemi Anu Harjoitustyö 7.4.2001 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Vaatimukset... 3 2.1. Toiminnalliset... 3 2.1.1. Sisäänkirjautuminen... 3 2.1.2. Nimikkeiden

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.2.2010 1 / 41 Sanakirja Monissa sovelluksissa on tallennettava rakenteeseen avain arvo-pareja. Myöhemmin rakenteesta

Lisätiedot

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle erikseen.

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle erikseen. Opintosuoritusten kielitietojen ylläpito Oodissa 1. Taustaa Kielitietojen täsmällinen ylläpito Oodissa on tullut yhä tärkeämmäksi monikielisten opetusohjelmien ja tilastointitarpeiden kautta. Tieto vieraskielisistä

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTITAPAUKSET LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 1.0 19.10.2007 Suanto 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2 17.10.2007

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma.

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma. 2. Taulukot 2.1 Sisältö Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.2 Yleistä

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 22. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko metodin parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 22.1 22.2 Yleistä

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei.

Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen ryhmissä. Ideoita voi vaihtaa koodia ei. Harjoitustyö 1 Harjoitustyö Tehtävä: ohjelmoi olioperustainen sokkeloseikkailu peli Javakielellä. Sokkelon sisältö säilötään linkitetyille listalle ja tekstitiedostoon. Työ tehdään itsenäisesti yhden hengen

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Webforum. Version 15.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-06-26

Webforum. Version 15.2 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-06-26 Webforum Version 15.2 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-06-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu / Dashboard... 5 Dokumentit... 6 Salli dokumenttien muokkaaminen tarkistusprosessin

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot