Marimekko 60 vuotta! SISÄLLYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marimekko 60 vuotta! SISÄLLYS"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2011

2

3 VUOSI Marimekko 60 vuotta! Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin sekä vaatteita, laukkuja ja muita asusteita. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2011 takana oli 60 vuotta rikasta Marimekko-elämää. Merkkivuotta juhlittiin usein erilaisin tapahtumin Suomessa ja yhtiön tärkeimmillä kansainvälisillä markkina-alueilla. Vuonna 2011 Marimekko-tuotteiden brändimyynti oli noin 170 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 77 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa Marimekko-myymälöitä oli 90. Tuotteita myydään noin 40 maassa. Yhtiön keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Amerikka, Pohjois-Eurooppa ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 430 henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä SISÄLLYS Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta Hallituksen toimintakertomus Voitonjakoesitys Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernitase Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Emoyhtiön tase Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön rahavirtalaskelma Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Konsernin tunnusluvut Osake ja osakkeenomistajat Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus Hallinnointiperiaatteet Hallitus ja johto Tietoa osakkeenomistajille Marimekko Oyj Puusepänkatu Helsinki Puh Kannen kuva: Helsinki-Helsingfors, Per-Olof Nyström, 1952/2010

4 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Hallituksen toimintakertomus VUOSI 2011 LYHYESTI Vuonna 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi kansainvälisen myynnin kasvun vetämänä 5,7 % ja oli 77,4 miljoonaa euroa (73,3 miljoonaa euroa). Kansainvälinen myynti nousi 25,9 % ja oli 27,7 miljoonaa euroa (22,0 miljoonaa euroa). Myynti Suomessa sen sijaan laski 3,0 % ja oli 49,7 miljoonaa euroa (51,3 miljoonaa euroa). Marimekko-tuotteiden brändimyynti 1 kasvoi 12,6 % ja oli 168,6 miljoonaa euroa (149,7 miljoonaa euroa). Liikevoitto laski odotetusti ja oli 3,5 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa). Tulosta rasittivat jakelustrategian mukaiset muutokset jälleenmyyntikentässä, kampanjatoimitusten merkittävä vähentäminen sekä huomattavat kansainvälistymiseen tehdyt panostukset. Tilivuoden voitto verojen jälkeen oli 2,8 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa) ja osakekohtainen tulos 0,35 euroa (0,76 euroa). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 jaetaan osinkoa 0,55 euroa (0,55 euroa) osakkeelta. MARKKINAKATSAUS Maailmantaloudessa yleinen epävarmuus jatkuu vuonna Euroopan valtioiden vakava lainakriisi on edelleen keskeisin uhka, joka voi kääntää globaalin talouskehityksen selvästi heikompaan suuntaan. Euroopan odotetaankin olevan nollakasvun tuntumassa. Vaikka maailmantalouden ennakoidaan kasvavan Aasian maiden vetämänä lähes kolme prosenttia ja uusimmat tiedot USA:n taloudesta ovat varovaisen myönteisiä, voi epävarmuus vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen kaikilla markkinoilla. Suomessa tämänhetkinen suhdannetilanne on jonkin verran keskimääräistä heikompi eikä merkkejä talouden kehityksestä parempaan suuntaan ole nähtävissä. Seuraavan puolen vuoden näkymät ovat vaisut ja yleisesti suhdanteiden odotetaan heikkenevän edelleen. Kaupan alan myynnin kasvusta ennustetaan hidasta. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK: Suhdannebarometri, helmikuu 2012) Kaupan liiton mukaan vähittäiskaupassa päästäneen puolen prosentin kasvuun (Kaupan liitto, Kaupan näkymät ). Vuonna 2011 Suomen vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi 2,4 % (Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2011, joulukuu). Vaatteiden vähittäismyynti (ilman urheiluvaatteita) nousi 1,6 % (Tekstiili- ja Muotialat TMA). Naisten vaatteiden myynti kasvoi 1,5 % ja miesten vaatteiden 3,4 %. Lasten vaatteiden myynti laski 0,7 %. Laukkujen myynti kasvoi 5,9 %. Tammi-marraskuussa 2011 vaatteiden (SITC 84) vienti nousi 20 % ja tuonti 16 %; tekstiilien (SITC 65) vienti kasvoi 5 % ja tuonti 9 % (Tullihallitus, kuukausikatsaus, marraskuu 2011). LIIKEVAIHTO Vuonna 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi kansainvälisen myynnin kasvun vetämänä 5,7 % ja oli 77,4 miljoonaa euroa (73,3 miljoonaa euroa). Suomessa liikevaihto laski 3,0 % ja oli 49,7 miljoonaa euroa (51,3 miljoonaa euroa). Vähittäismyynti nousi 6,5 %; myyntiä lisäsivät vuoden aikana avatut uudet myymälät. Vertailukelpoinen vähittäismyynti kasvoi 4,1 %. Tukkumyynti puolestaan laski 16,0 %. Jakelustrategian mukaiset muutokset jälleenmyyntikentässä sekä kampanjatoimitusten merkittävä vähentäminen laskivat tukkumyyntiä. Kansainvälinen myynti kasvoi 25,9 % ja oli 27,7 miljoonaa euroa (22,0 miljoonaa euroa). Myynti nousi voimakkaasti Aasian-Tyynenmeren alueella, 49,3 %, ja Keski- ja Etelä-Euroopassa, 27,4 %, pääasiassa tukkumyynnin hyvän kehityksen johdosta. Loppuvuonna 2010 sekä vuonna 2011 avautuneet uudet myymälät lisäsivät myyntiä merkittävästi. Pohjois- Amerikassa myynti kasvoi vahvasti, 24,6 %, New Yorkin lippulaivamyymälän ennakoitua paremman myynnin ja uusien Crate and Barrelin avaamien Marimekko-shop-in-shopien ansiosta. Laskutusvaluutassa mitattuna (pääosin Yhdysvaltain dollari) kasvua Pohjois- Amerikassa kertyi noin 33 %. Skandinaviassa myynti kasvoi 6,6 %. Kansainvälisen myynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 35,8 % (30,0 %). Brändimyynnistä 47,5 % (44,9 %) kertyi ulkomailta. Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain oli seuraava: Suomi 64,2 %, Skandinavia 9,7 %, Keski- ja Etelä-Eurooppa 8,6 %, Pohjois-Amerikka 6,5 % ja Aasian-Tyynenmeren alue 11,0 %. Tuotelinjoittain konsernin liikevaihto jakautui seuraavasti: vaatetus 36,6 %, sisustus 43,9 % ja laukut 19,5 %. LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi Vuonna 2011 myynti Suomessa laski 3,0 % ja oli 49,7 miljoonaa euroa (51,3 miljoonaa euroa). Marimekon vähittäismyynti eli omien kotimaanmyymälöiden myynti nousi 6,5 %. Myyntiä kasvattivat vuoden viimeisellä neljänneksellä avatut kolme myymälää. Vertailukelpoinen myynninkasvu omissa myymälöissä oli 4,1 %. Tukkumyynti laski 16,0 %. Tämä johtui osittain jälleenmyyntikentässä tapahtuneista jakelustrategian mukaisista muutoksista. Strategian mukaan yhtiölle tärkeissä kaupungeissa sijaitsevat myymälät ovat pääsääntöisesti yhtiön omia. Viisi jälleenmyyjäomisteista Marimekko-myymälää suljettiin vuoden kolmannella neljänneksellä. Tilalle

5 VUOSI 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 avatut kaksi omaa myymälää aloittivat toimintansa lokakuussa. Tukkumyynnin laskuun vaikutti lisäksi se, että yksittäisistä kampanjatoimituksista kertyneet myyntitulot olivat hyvin vähäisiä edellisvuoteen verrattuna. Hintavetoisia kampanjoita vähentämällä pyritään parantamaan keskimääräistä myyntikatetta ja brändin hinnoitteluvoimaa entisestään. Edellä mainitut tekijät vaikuttivat etenkin sisustustuotteiden myyntiin, joka laski jonkin verran. Vaatteiden ja laukkujen myynti nousi aavistuksen. Skandinavia Skandinaviassa (ent. muut Pohjoismaat) myynti kasvoi 6,6 % ja oli 7,5 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa). Vuoden kolmannella neljänneksellä avattiin omat myymälät Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Marimekon ensimmäinen oma vähittäismyymälä Oslossa avautui lokakuussa. Kuluttajien ostokäyttäytyminen oli varovaista kaikissa maissa. Erityisen selvästi tämä oli nähtävissä Tanskassa, jossa yleinen epäluottamus maan talouskehitystä ja johtoa kohtaan kasvoi. Ilman myymäläavauksia myynnin kehitys Skandinaviassa olisi ollut huomattavasti heikompaa. Vaatteiden ja laukkujen myynti kasvoi jonkin verran; sisustustuotteiden myynti oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Keski- ja Etelä-Eurooppa Keski- ja Etelä-Euroopassa (ent. muu Eurooppa) liikevaihto nousi 6,7 miljoonaan euroon, mikä oli 27,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin (5,2 miljoonaa euroa). Kaikkien tuotelinjojen myynti kasvoi. Myynti veti hyvin etenkin Saksassa, Belgiassa ja Isossa- Britanniassa. Osa myynnin kasvusta tuli loppuvuonna 2010 avatun Berliinin-myymälän liikevaihdosta. Marimekon toinen oma vähittäismyymälä Lontoossa avattiin joulukuun alussa. Myös Ranskassa ja Italiassa myynnin kehitys oli positiivista. Pohjois-Amerikka Pohjois-Amerikassa liikevaihto kasvoi 24,6 % ja oli 5,0 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa). Laskutusvaluutassa mitattuna (pääosin Yhdysvaltain dollari) kasvua kertyi noin 33 %. Laukkujen myynti kasvoi erittäin voimakkaasti, mutta myös vaatteiden ja sisustustuotteiden myynti kasvoi hyvin. Merkittävä osa kasvusta tuli lokakuun alussa New Yorkissa avatun lippulaivamyymälän liikevaihdosta. Loppuvuonna 2010 ja vuoden 2011 aikana Yhdysvalloissa avattujen seitsemän Marimekkoshop-in-shopin ostot lisäsivät myös myyntiä. Näistä viimeisin avattiin lokakuussa Miamin alueella. Aasian-Tyynenmeren alue Aasian-Tyynenmeren alueella (ent. muut maat) liikevaihto kasvoi erittäin hyvin, 49,3 %, ja oli 8,5 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa). Vahva myynninkasvu lisää uskoa kasvavaan kiinnostukseen yhtiön tuotteita kohtaan tällä markkina-alueella. Vuonna 2011 alue nousi yhtiön toiseksi suurimmaksi markkinaksi, ohi Skandinavian. Sisustustuotteiden myynti nousi vahvasti, ja myös laukkujen myynti kasvoi jonkin verran. Erityisen voimakasta oli vaatemyynnin kasvu uusien mallistojen saaman positiivisen vastaanoton ansiosta. Liikevaihtoa kasvattivat osaltaan myös uuden Japanin-myymälän avausostot sekä loppuvuonna 2010 avatun Soulin-myymälän ostot. TULOS Vuonna 2011 konsernin liikevoitto laski odotetusti ja oli 3,5 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 2,8 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa) ja tulos osaketta kohden 0,35 euroa (0,76 euroa). Liikevaihto (milj. euroa) Liikevoitto (milj. euroa) Voitto verojen jälkeen (milj. euroa) Liikevoitto (% liikevaihdosta) Arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin näille jakelijoille, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.

6 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Jakelustrategian mukaiset muutokset jälleenmyyntikentässä sekä kampanjatoimitusten merkittävä vähentäminen heikensivät liikevoittoa. Myös huomattavat panostukset kansainvälistymiseen etenkin Yhdysvalloissa pienensivät tulosta. Lisäksi kasvaneet henkilöstö- ja markkinointikulut, kohonneet raaka-ainekustannukset ja yleisen kustannustason nousu heikensivät kannattavuutta. Tulosta puolestaan paransi myynnin erittäin hyvä kehitys Aasian-Tyynenmeren alueella. Myös Suomen-vähittäismyynnin vertailukelpoinen kasvu sekä kotimaassa ja ulkomailla avattujen myymälöiden tuoma myynninlisäys vahvistivat tulosta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuloskehityksessä nähtiin selvä käänne parempaan. Markkinointiin käytettiin vuoden aikana 4,1 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa) eli 5,3 % (4,6 %) konsernin liikevaihdosta. Konsernin poistot kasvoivat merkittävien investointien seurauksena 2,2 miljoonaan euroon (1,5 miljoonaa euroa), joka oli 2,9 % (2,0 %) liikevaihdosta. Nettorahoitustuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,05 miljoonaa euroa) eli 0,2 % (0,1 %) liikevaihdosta. INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 9,2 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa) eli 11,9 % (2,1 %) liikevaihdosta. Tähän sisältyvät muun muassa noin 1,5 miljoonan euron painokoneinvestointi ja siihen liittyvät tilojen muutostyöt, noin miljoonan euron verkkokauppahanke, uusien myymälätilojen rakentaminen ja kalustehankinnat sekä tietojärjestelmien hankinnat ja kehittäminen. Marimekko tiedotti helmikuussa 2011 investoivansa uuteen painokoneeseen ja kaavionvalmistuslaitteistoon yhtiön kangaspainossa Helsingissä. Uusi painokone otettiin käyttöön lokakuussa ja kaavionvalmistuslaitteisto tammikuussa Investoinnin myötä kangaspainon tuotantokapasiteetti nousi kolminkertaiseksi aiempaan verrattuna; lisäkapasiteetti otetaan käyttöön vaiheittain. Investoinnilla varauduttiin vastaamaan suurempaan kysyntään pitkällä aikavälillä, vähennettiin riippuvuutta yhdestä painokoneesta ja lisättiin tuotekehitysmahdollisuuksia. Yhtiö kertoi maaliskuussa rakentavansa kansainvälisen verkkokaupan. Sen ensimmäinen vaihe valmistui heinäkuussa, kun kaupankäynti aloitettiin Yhdysvalloissa. Verkkokauppa täydentää olemassa olevia jakelukanavia ja on osa yhtiön kasvustrategiaa Pohjois- Amerikassa. Suomessa verkkokauppa avataan vuoden 2012 aikana, ja tavoitteena on laajentaa toimintaa myöhemmin eri maihin vaiheittain. MARIMEKON LAAJENTUMINEN JA MUUTOKSET MYYMÄLÄ- VERKOSTOSSA Yhtiö elää voimakasta kansainvälistymisvaihetta. Vuoden 2011 aikana avattiin yhteensä 17 uutta Marimekkomyymälää ja -shop-in-shopia 2. Myymälöistä kahdeksan oli yhtiön omia. Uusia myymälöitä avattiin kaikilla yhtiön päämarkkina-alueilla. Pohjois-Euroopassa keskityttiin pitkälti laajentamaan myymäläverkostoa Marimekolle tärkeiden maiden pääkaupungeissa; tilivuonna avautui yhdeksän uutta myymälää. Suomessa avattiin kolme omaa myymälää ja kaksi jälleenmyyjäomisteista Marimekko-myymälää. Lisäksi Helsingin-lippulaivamyymälä uudistui täysin ja muutti uusiin tiloihin helmikuussa. Skandinaviassa avautui kolme omaa myymälää: Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa. Lontoossa avattiin yhtiön toinen oma myymälä. New Yorkissa avattu oma lippulaivamyymälä oli vuoden myymäläavauksista merkittävin. Fifth Avenuen ja Broadwayn risteyksessä sijaitseva myymälä sai erinomaisen vastaanoton, ja sen myynti ylitti yhtiön odotukset. Yhdysvalloissa toteutettiin tilivuoden aikana myös muita merkittäviä laajentumishankkeita. Marimekon pitkäaikainen yhteistyökumppani Crate and Barrel avasi sisustusliikkeissään kuusi Marimekko-shop-in-shopia, New Yorkissa, Bostonissa, Chicagossa, Los Angelesissa, San Franciscossa ja Miamissa. Lisäksi Crate and Barrel avasi verkkokaupassaan Marimekkotuotteisiin erikoistuneen osaston. Marimekko avasi Yhdysvalloissa myös oman verkkokaupan heinäkuussa. Aasian-Tyynenmeren alue nousi vuonna 2011 Marimekon toiseksi suurimmaksi markkinaksi, ohi Skandinavian. Vahva myynninkasvu lisäsi uskoa kasvavaan kiinnostukseen yhtiön tuotteita kohtaan tällä markkina-alueella. Japanissa avautui yksi jälleenmyyjävetoinen Marimekko-myymälä. Tilivuoden aikana myymäläverkostossa tehtiin myös muita jakelustrategian mukaisia muutoksia, jotka johtivat 11 jälleenmyyjäomisteisen Marimekko-myymälän sulkemiseen. Näistä yhdeksän sijaitsi Suomessa, yksi Ruotsissa ja yksi Yhdysvalloissa. Lisäksi Cambridgessa sijaitsevan jälleenmyyjävetoisen myymälän liiketoiminta siirtyi Marimekon omistukseen. Vuoden 2011 lopussa Marimekkomyymälöitä ja -shop-in-shopeja oli 90 (84). Näistä omia vähittäismyymälöitä oli 37 (28). OMAVARAISUUS JA RAHOITUS Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden päättyessä 67,2 % (78,8 % ). Rahavaroilla vähennettyjen korollisten velkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 10,2 %, kun se

7 VUOSI 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5 edellisvuoden lopussa oli -28,2 %. Konsernin rahoitusvelat olivat vuoden päättyessä 4,9 miljoonaa euroa (0 euroa). Tilivuoden lopussa konsernin rahavarat olivat 1,6 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa). OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Osake ja osakepääoma Marimekko Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toimialaryhmässä kulutustavarat. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Tilivuoden päättyessä yhtiön kaupparekisteriin merkitty täysin maksettu osakepääoma oli euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Osakkeiden vaihto Vuoden 2011 aikana Marimekon osakkeita vaihdettiin yhteensä kappaletta eli 13,7 % yhtiön koko osakekannasta. Osakkeiden yhteenlaskettu vaihtoarvo oli euroa. Osakkeen alin kurssi oli 9,62 euroa, ylin 15,90 euroa ja keskikurssi 12,97 euroa. Vuoden lopussa osakkeen päätöskurssi oli 9,88 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli euroa ( euroa ). Osakeomistus Vuoden 2011 lopussa Marimekolla oli arvo-osuusrekisterin mukaan (6 673) osakkeenomistajaa. Osakkeista oli hallintarekisterissä 13,6 % (15,0 %) ja ulkomaalaisten omistuksessa 15,9 % (15,9 %). Suomalaiset osakkeenomistajat jakautuivat ryhmiin seuraavasti: kotitaloudet 35,1 %, yritykset ja asuntoyhteisöt 17,5 %, julkisyhteisöt 14,9 %, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,6 %, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1,5 %. Vuoden päättyessä yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suorassa tai välillisessä omistuksessa oli ( ) osaketta eli 14,3 % (13,5 %) yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden edustamasta äänivallasta. Tilivuoden päättyessä hallituksella ei ollut voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin, ei optio- eikä vaihtovelkakirjalainoihin eikä omien osakkeiden ostoon tai luovuttamiseen. Marimekko Oyj ei omista omia osakkeitaan. Yhtiö ei ole tehnyt eikä sen tiedossa ole yhtiön osakkeita koskevia osakassopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla olisi sovittu yhtiön omistuksesta tai äänivallan käytöstä. Lisätietoja osakeomistuksesta on kohdassa Osake ja osakkeenomistajat sivuilla Liputukset SEB Asset Management S.A:n osuus Marimekko Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 2,05 %:iin eli osakkeeseen osakelainan johdosta ja palautui 5,77 %:iin eli osakkeeseen osakelainan päättyessä HENKILÖSTÖ Vuonna 2011 konsernin henkilöstön määrä kasvoi 11,9 %. Tilivuoden aikana henkilöstöä oli keskimäärin 402 (376). Vuoden lopussa henkilökuntaa oli 434 (388), joista 63 (26) työskenteli ulkomailla. Henkilöstömäärää kasvattivat erityisesti Yhdysvaltain-maaorganisaation toiminnan kehittäminen, oman lippulaivamyymälän avaaminen New Yorkissa sekä myymäläverkoston laajeneminen Pohjois-Euroopassa. Henkilöstön palkat ja palkkiot olivat yhteensä 16,4 miljoonaa euroa (14,1 miljoonaa euroa). Henkilöstöä myös vähennettiin vuoden aikana. Marimekko Oyj:n tytäryhtiössä Marimekko Tuotanto Oy:ssä käytiin keväällä 2011 Bruttoinvestoinnit (milj. euroa) Omavaraisuusaste (%) Henkilöstö keskimäärin Sisältää Marimekon omat vähittäismyymälät, jälleenmyyjäomisteiset Marimekko-myymälät (ent. konseptimyymälät) sekä yli 30 m 2 :n suuruiset shop-in-shopit.

8 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS yhteistoimintaneuvottelut, jotka liittyivät Helsingin Herttoniemessä sijaitsevien varastotoimintojen uudelleenjärjestelyyn. Varastotoimintojen tehostaminen ja niiden keskittäminen yhteen paikkaan johtivat 11 työtehtävän päättymiseen. Marimekon uusi henkilöstöjohtaja aloitti tehtävässään tammikuussa. Vuoden aikana panostettiin erityisesti HR-prosessien ja -työkalujen kehittämiseen, rekrytointimenetelmien tehostamiseen ja esimiestyön tukemiseen. Laaja myynnin ammattitutkintoon johtava koulutus jatkui uuden ryhmän aloittaessa syksyllä. Vuonna 2011 panostettiin myös IT- ja kielikoulutukseen, jolla pyritään edesauttamaan työtehtävien entistä sujuvampaa hoitamista kansainvälisessä toimintaympäristössä. Syksyllä toteutettiin vuotuinen henkilöstötyytyväisyystutkimus, jonka vastausprosentti oli erittäin hyvä, 88. Kokonaistulokset olivat hyvin myönteiset. Tutkimuksen mukaan henkilöstön luottamus johdon visioihin ja yhtiön tulevaisuuteen oli poikkeuksellisen korkealla tasolla verrattuna muihin palvelutuotanto-organisaatioihin (vertailunormi). Myös sisäinen organisaatiokuva oli hyvin positiivinen; neljä viidestä marimekkolaisesta oli valmis suosittelemaan yhtiötä työnantajana. Eniten kehitettävää oli eri yksiköiden välisessä yhteistyössä ja esimiesvalmiuksissa. Vuonna 2011 henkilökunnan tulovaihtuvuus oli 24,4 % ja lähtövaihtuvuus 13,8 %. YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS Ympäristö Ympäristön ja luonnon huomioon ottaminen kuuluu kiinteästi Marimekon liiketoimintaan. Merkittävä osa yhtiön ympäristöä koskevasta liiketoiminnan valvonnasta perustuu lakiin ja muihin määräyksiin. Herttoniemen-kangaspainolla on voimassa oleva ympäristölupa, ja tuotanto on järjestetty sen edellyttämällä tavalla. Marimekon tuotannossa syntyvät jätteet käsitellään ja lajitellaan asianmukaisesti. Tuotannon ja muun liiketoiminnan ympäristövaikutusten seurantaa varten toimintatapoja kehitetään ja tuotteisiin käytettäviä materiaaleja testataan säännöllisesti. Alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit velvoitetaan sopimuksissa sitoutumaan ympäristövastuun kantamiseen. Yhtiön toiminnassa pyritään säästämään energiaa kehittämällä tuotantomenetelmiä, investoimalla energiatehokkaisiin koneisiin ja laitteisiin sekä seuraamalla energiankulutusta. Terveys ja turvallisuus Marimekon työturvallisuutta ja työyhteisöllistä hyvinvointia seurataan ja kehitetään yhteistyössä työsuojelutoimikunnan ja työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon palvelut ostetaan ulkopuoliselta lääkäriasemalta tai paikalliselta terveyskeskukselta. Työterveyshuolto keskittyy sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä henkilöstön työkyvyn ja työpaikan yhteisöllisen hyvinvoinnin seurantaan. Työsuojelutoimikunta tekee työturvallisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvää selvitystyötä, ohjeistaa ja järjestää koulutusta. Tilivuonna 2011 Marimekon henkilöstön sairauspoissaoloprosentti teoreettisesta säännöllisestä työajasta oli koko konsernissa 3,8. Vuonna 2011 jatkettiin pitkäjänteistä yhteiskuntavastuun hallintajärjestelmän rakentamista. Lähivuosien painopistealueiksi on määritetty hankinnat ja suunnittelu. Marimekko raportoi ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista laajemmin vuosikertomuksessaan sekä tiivistelmänä osavuosikatsauksissa. Raportoinnin viitekehyksenä sovelletaan Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA Marimekon tuotesuunnittelu- ja kehityskustannukset liittyvät mallistosuunnitteluun. Suunnittelukustannukset kirjataan kuluihin. HALLINTO Hallitus, johto ja tilintarkastajat Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain Marimekko Oyj:n hallituksen, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu 4 7 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluvat kaikki Marimekko-konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät asiat. Näitä ovat muun muassa strategisten suuntaviivojen, budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen sekä merkittävistä yritysjärjestelyistä ja investoinneista päättäminen. Yhtiöjärjestyksessä ei ole annettu hallitukselle eikä toimitusjohtajalle tavanomaisesta poikkeavia toimivaltuuksia. Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakepääoman korottamista koskevat päätökset tehdään voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten perusteella. Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Pekka Lundmark sekä uusina jäseninä Elina Björklund ja Arthur Engel. Puheenjohtajana toimii Pekka Lundmark ja varapuheenjohtajana Mika Ihamuotila. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on euroa vuodessa ja muiden jäsenten euroa vuodessa. Lisäksi

9 VUOSI 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 yhtiökokous päätti, ettei Marimekko Oyj:n toimitusjohtajalle makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota. Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan sekä päättää toimitusjohtajan palkasta ja muusta palkitsemisesta. Toimitusjohtajan tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa. Marimekko Oyj:n toimitusjohtajana toimii Mika Ihamuotila. Toimitusjohtaja oli kuuden viikon sairauslomalla helmi-maaliskuussa hänelle tehdyn uusintaleikkauksen vuoksi. Sairausloman ajan hänen sijaisenaan toimi yhtiön talousjohtaja. Marimekko-konsernin johtoryhmän muodostivat vuoden lopussa Mika Ihamuotila puheenjohtajana sekä jäseninä Thomas Ekström (talous ja hallinto), Minna Kemell-Kutvonen (design), Päivi Lonka (myynti), Niina Nenonen (tuotelinjat) ja Malin Groop (markkinointi). Groop jäi äitiysvapaalle kesäkuussa; hänen sijaisenaan toimii yhtiön PR-päällikkö Tiina Alahuhta-Kasko. Yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Karhu. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkiota laskun mukaan. Johdon pitkäaikainen kannustinjärjestelmä Marimekko Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2011 uuden pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johtoryhmälle. Järjestelmän tarkoituksena on kannustaa johtoa toimimaan yrittäjähenkisesti ja luomaan yhtiöstä entistä arvokkaampi nimenomaan pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on usean vuoden aikajänteellä yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto yhtiöön. Järjestelmä on kuvattu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa sivulla 27. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan toimintakertomuksesta erillisenä. Selvitys on luettavissa yhtiön kotisivuilla kohdassa Sijoittajat/ Hallinto/Hallinnointiperiaatteet. KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET Marimekko Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Marimekko Tuotanto Oy, Marimekko Kitee Oy ja Decembre Oy sulautettiin emoyhtiöön Sulautumisessa kaikki sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirtyivät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle Marimekko Oyj:lle. Sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajalle, Marimekko Oyj:lle, ei tytäryhtiösulautumisessa annettu sulautumisvastiketta. Sulautumisella ei ollut henkilöstövaikutuksia. Tilivuonna Yhdysvaltoihin perustettiin kaksi tytäryhtiötä, Marimekko North America Holding Co. ja Marimekko North America Retail LLC. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Tietoa Marimekon laajentumisesta ja myymäläavauksista vuonna 2012 Marimekko kertoi helmikuussa 2012 laajentavansa toimintaansa kaikilla päämarkkina-alueillaan. Vahvat panostukset kansainvälistymiseen jatkuvat, ja Marimekko tavoittelee uuden myymälän avaamista kuluvana vuonna. Näistä seitsemän on jo vahvistunut. Loppujen toteutumisajankohta riippuu sopivien myymälätilojen löytymisestä, ja avaukset tulevat painottumaan toiselle vuosipuoliskolle. Pohjois-Euroopasta ja Yhdysvalloista saatujen hyvien kokemusten perusteella yhtiössä on päätetty investoida aiempaa enemmän oman myymäläverkoston laajentamiseen. Tämä tulee muuttamaan tukku- ja vähittäismyynnin välistä suhdetta jonkin verran sekä sitomaan aiempaa enemmän yhtiön pääomaa ja resursseja. Yhdysvalloissa tavoitteena on avata yhdestä kolmeen omaa myymälää vuonna Marimekko on myös muuttanut yhteistyösopimustaan Crate and Barrelin kanssa. Crate and Barrelin yksinoikeus Marimekon sisustustuotteiden vähittäismyyntiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa tavaratalokategoriassa on purettu, joten Marimekko voi lähestyä vapaasti myös muita tasokkaita tavarataloja. Crate and Barrel keskittyy jo avattujen seitsemän Marimekko-shop-in-shopin toiminnan kehittämiseen eikä avaa uusia ainakaan aiemmin sovitussa aikataulussa. Muilta osin yhtiöt jatkavat yhteistyötään normaalisti. Aiemmin tavoitteena oli avata 15 shop-in-shopia vuoden 2013 loppuun mennessä jo avattujen seitsemän lisäksi. Myymäläverkoston laajentaminen Pohjois-Euroopassa jatkuu, ja vuonna 2012 avataan ainakin viisi uutta omaa vähittäismyymälää; näistä kolme avautuu Suomessa ja kaksi Ruotsissa. Aasian-Tyynenmeren alueella uutena markkinana avautuu Kiina. Marimekko kertoi tammikuussa 2012 solmineensa yhteistyösopimuksen hongkongilaisen Sidefame Ltd:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on, että vuoden 2016 loppuun mennessä Kiinassa avataan 15 Marimekko-myymälää. Näistä ensimmäinen avataan kuluvana vuonna Hongkongissa ja seuraava Shanghaissa heti sopivien liiketilojen löydyttyä. Panostuksia lisätään myös Australiassa, jonne on perustettu tytäryhtiö, Marimekko PTY Ltd, ja palkattu paikallinen tiimi vastaamaan jakelun laajentamisesta. Tavoitteena on avata yksi tai mahdollisesti kaksikin omaa myymälää vuonna Lisäksi Tokiossa avautuu jo kuudes jälleenmyyjäomisteinen Marimekko-myymälä.

10 8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Lähiajan merkittävimmät strategiset riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan epävarmuuteen toimintaympäristössä sekä kasvun hallintaan. Maailmantalouden suhdanteet ja epävarmuustekijät vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla yhtiön markkina-alueilla. Vuonna 2011 kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vakavat ongelmat varjostivat vähittäiskaupan kehitysnäkymiä ja Marimekon kasvuja tulosnäkymiä. Kuluttajien ostokäyttäytyminen oli varovaista erityisesti Skandinaviassa. Marimekko elää voimakasta kansainvälistymis- ja muutosvaihetta. Tuotteiden jakelua laajennetaan kaikilla päämarkkina-alueilla, varsinkin Pohjois-Amerikassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. Aiemmasta poiketen kasvu perustuu enenevässä määrin omien myymälöiden perustamiseen Suomen ulkopuolelle. Tämä edellyttää suurempia tai kokonaan uusia maaorganisaatioita kyseisillä markkinoilla, mikä rasittaa yhtiön kustannustehokkuutta erityisesti laajentumisen alkuvaiheessa. Lisäksi oman myymäläverkoston laajentaminen kasvattaa yhtiön investointeja, liikepaikkojen vuokravastuita ja varastoja. Myös merkittäviin yhteistyösopimuksiin ja kumppanivalintoihin yhtiön päämarkkina-alueilla liittyy riskejä. Vuonna 2011 yhtiössä toteutettiin useita tuotekehityshankkeita. Yhtiön kyvyllä kehittää ja kaupallistaa uusia kuluttajien odotuksia vastaavia tuotteita ja samanaikaisesti ylläpitää kannattavaa ja tehokasta omaa tuotantoa on vaikutusta yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Yhtiön operatiivisista riskeistä korostuvat laajentumishankkeiden hallintaan sekä hankinta- ja logistiikkaprosessien toimintavarmuuteen ja luotettavuuteen liittyvät riskit sekä raaka-aineiden ja muiden hankintahintojen muutoksiin liittyvät riskit. Uusien tuotteiden myötä oman tuotannon osuus on laskenut, ja yhtiö käyttää tuotteidensa valmistukseen enenevässä määrin alihankkijoita. Näin ollen yhtiön riippuvuus hankintaketjusta on lisääntynyt. Tavaratoimitusten viiveet tai häiriöt ja tuotteiden laatuvaihtelut voivat haitata liiketoimintaa hetkellisesti. Toiminnan laajentuessa ja monipuolistuessa myös varastojen hallintaan liittyvät riskit kasvavat. Yhtiön taloudellisista riskeistä myynnin rakenteeseen, investointien kasvuun, tuotannontekijöiden hintakehitykseen, asiakkaiden maksuvalmiuteen ja valuuttakurssimuutoksiin liittyvillä riskeillä voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan. Tarkempi kuvaus Marimekon riskienhallintaprosessista ja keskeisistä riskeistä löytyy yhtiön kotisivuilta kohdasta Sijoittajat / Hallinto / Riskienhallinta ja riskit. MARKKINANÄKYMÄT JA KASVUTAVOITTEET Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden rakenteellisten ongelmien negatiiviset vaikutukset yleiseen talouskehitykseen varjostavat vähittäiskaupan näkymiä ja tekevät kuluttajien ostokäyttäytymisen arvioinnin vaikeaksi. Vuoden 2011 aikana avatut myymälät ja muut merkittävät jakeluverkoston laajentamiseen tehdyt panostukset tuovat huomattavan myynninlisäyksen vuonna Lisäksi yhtiön tavoitteena on avata kuluvana vuonna myymälää, joista noin puolet olisi yhtiön omia. Vuodeksi 2012 suunniteltujen Marimekko-konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan runsaat 6 miljoonaa euroa. Pääosa investoinneista kohdistuu uusien myymälätilojen rakentamiseen ja kalustehankintoihin. TALOUDELLINEN OHJEISTUS Vuonna 2012 Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 % ja liikevoiton vähintään kaksinkertaistuvan. HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,16 euroa, josta tilikauden voitto on ,32 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta eli yhteensä euroa ja loput jätetään omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on 157,1 % konsernin tilivuoden osakekohtaisesta tuloksesta. Hallitus ehdottaa osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ja osingon maksupäiväksi Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Marimekko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina klo 14:stä alkaen yhtiön pääkonttorissa, Puusepänkatu 4, Helsinki. Helsingissä 9. helmikuuta 2012 Marimekko Oyj Hallitus

11 VUOS I

12 10 Konsernitilinpäätös, IFRS KONSERNITASE (1 000 euroa) VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 514 Rahavarat VARAT YHTEENSÄ Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

13 VUOSI 2011 KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 11 KONSERNITASE (1 000 euroa) OMA PÄÄOMA JA VELAT EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Rahoitusvelat LYHYTAIKAISET VELAT Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

14 12 KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS KONSERNIN TULOSLASKELMA (1 000 euroa) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot Rahoituskulut VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO Tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 19. 0,35 0,76 LAAJA TULOSLASKELMA Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Muuntoeron muutos TILIKAUDEN LAAJA TULOS Tuloksen jakautuminen emoyhtiön osakkeenomistajille Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

15 VUOSI 2011 KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 euroa) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden voitto Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot -416 Rahoitustuotot ja -kulut Verot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista Saadut korot Maksetut verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1.1, INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

16 14 KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1 000 euroa) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Muuntoerot Kertyneet Oma pääoma voittovarat yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muuntoerot 8 8 Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Oma pääoma Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako Oma pääoma Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

17 VUOSI 2011 KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 15 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNIN PERUSTIEDOT Marimekko Oyj on suomalainen vaatetus- ja tekstiilialan yritys. Marimekko Oyj tytäryhtiöineen muodostaa konsernin, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi vaatteita, sisustustuotteita ja laukkuja. Marimekko Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiön kotipaikka on Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on Puusepänkatu 4, Helsinki. Kaikkien konserniyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteesta company.marimekko.fi sekä konsernin emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta Puusepänkatu 4, Helsinki. Marimekko Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkaistavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Laadintaperusta Tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu voimassa olleita IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) nro 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Tilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta rahoitusvarojen myytävissä olevia sijoituksia, jotka on arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina. Kirjanpidolliset arviot ja käytetty harkinta Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti yrityksen johto joutuu tekemään arvioita ja olettamuksia. Arviot vaikuttavat lähinnä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvoon taseessa ja tuloslaskelman suunnitelman mukaisiin poistoihin omaisuuserien taloudellisen iän määrittämisen kautta sekä luottotappiokirjauksiin ja tuloveroihin tuloslaskelmassa. Tilikauden päättymisen jälkeen vahvistettava lopullinen tulovero saattaa poiketa tuloslaskelmassa esitetystä ennakkoon arvioidusta tuloverosta. Lisäksi konsernin johto joutuu käyttämään harkintaa tehdessään päätöksiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinnasta ja näiden soveltamisesta sekä tekemään arvioita esimerkiksi varausten (mm. luottotappiovarausten) osalta. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista. Konsolidointiperiaatteet Marimekon konsernitilinpäätös perustuu emoyhtiö Marimekko Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden erillistilinpäätöksiin. Tytäryhtiöitä ovat yhtiöt, joissa konsernilla on oikeus määrätä yhteisön tai liiketoiminnan talouden ja toiminnan periaatteista; tämä oikeus perustuu yleensä osakeomistukseen, joka tuottaa yli puolet äänivallasta. Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, ja luovutetut tytäryhtiöt siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Sisäiset liiketapahtumat, vaihto-omaisuuteen ja käyttöomaisuuteen sisältyvä sisäinen kate, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Ulkomaanrahamääräisten erien muuntaminen Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut mitataan siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (ns. toimintavaluutta). Konsernitilinpäätös on esitetty euroina. Euro on emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaanrahamääräiset liiketapahtumat on kirjattu toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa valuuttakurssia. Emoyhtiön ja kotimaisten tytäryhtiöiden ulkomaanrahamääräiset saatavat ja velat on muunnettu euroiksi Euroopan keskuspankin vahvistamien tilinpäätöspäivän kurssien mukaan. Ulkomaisten tytäryhtiöiden ulkomaanrahamääräiset saatavat ja velat on muunnettu asianomaisen maan tilinpäätöspäivän valuuttakurssiin. Liiketoiminnan kurssierot kirjataan vastaaville tuloslaskelmatileille liikevoiton yläpuolelle. Rahoituserien kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Ulkomaanrahamääräiset tytäryhtiöiden tuloslaskelmat muunnetaan euromääräisiksi tilikauden keskikurssin mukaisesti ja taseet tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Muuntamisessa syntyneet erot samoin kuin omien pääomien muuntoerot kirjataan omana eränään omaan pääomaan. Liikevoitto IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määritellyt sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon

18 16 KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut oikaistuna valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla, vähennetään työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muuten ne on kirjattu rahoituseriin. Tuloutusperiaate Suoritteiden myynti tuloutetaan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. Tällöin konsernilla ei ole enää tuotteeseen liittyvää valvonta- tai määräysvaltaa. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin tavara on toimitettu asiakkaalle sovitun toimituslausekkeen mukaisesti. Lisenssituotot tuloutetaan Marimekon ja lisenssinsaajan välisen sopimuksen ehtojen perusteella. Ehdoissa on pääsääntöisesti sovittu Marimekolle suoritettavasta sopimuksen piiriin kuuluvien tuotteiden myyntiin perustuvasta prosentti- tai kappalepohjaisesta rojaltista. Jotkut lisenssinsaajat maksavat kuitenkin aina vähintäänkin ehtojen mukaisen vuosittaisen minimirojaltin. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituottoja oikaistaan välillisillä veroilla ja myynnin oikaisuerillä. Myytävien tuotteiden jakelukustannukset kirjataan tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Tuloverot Konsernin veroihin kirjataan konserniyhtiöiden verotettaviin tuloksiin perustuvat verot sekä aikaisempien tilikausien verot ja laskennallisten verojen muutokset. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassa olevan verokannan perusteella. Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, kun kyseessä on alun perin kirjanpitoon merkittävä omaisuuserä tai velka eikä kyseessä ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä tällaisen omaisuus- tai velkaerän kirjaaminen vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon liiketoimen toteutumisajankohtana. Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata laskennallista veroa, eikä tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista kirjata laskennallista veroa siltä osin kuin ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista. Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Segmenttiraportointi Konsernin liiketoimintasegmentti on Marimekko-liiketoiminta. Segmenttitiedot raportoidaan ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle tavalla, joka on yhdenmukainen sisäisen raportoinnin kanssa. Ylin operatiivinen päätöksentekijä on toimitusjohtaja. Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet muodostuvat pääosin rakennuksista ja koneista ja kalustosta. Hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä poistoilla. Aineellisista hyödykkeistä tehdään tasapoistot niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: rakennukset ja rakennelmat 40 vuotta koneet ja kalusto 3 15 vuotta. Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useista osista, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, osat käsitellään erillisinä hyödykkeinä ja niiden uusimiseen liittyvät merkittävät menot aktivoidaan, mikäli yritykselle koituu taloudellista hyötyä. Muut kulut, kuten normaalit huolto-, korjaus- ja ylläpitomenot, kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi, kun ne ovat toteutuneet. Investointiavustukset kirjataan vähentämään investointia ja tuloslaskelmaan kirjattavat avustukset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen käyttöaika, on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä poistoilla. Aineettomien hyödykkeiden poistot ovat arvioituun taloudelliseen vaikutusaikaan perustuvia tasapoistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: aineettomat oikeudet 5 10 vuotta tietokoneohjelmat 3 5 vuotta. Aineettomien oikeuksien merkittävimmät erät ovat tavaramerkit. Konsernilla ei ole ollut sellaisia kehittämismenoja, jotka IAS 38 -standardin mukaan tulisi aktivoida ja kirjata poistoina kuluksi taloudellisena vaikutusaikanaan.

19 VUOSI 2011 KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 17 Vieraan pääoman menot Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Vieraan pääoman menoja ei ole aktivoitu osana hyödykkeiden hankintamenoa. Arvonalentumiset Jokaisena tilinpäätöspäivänä arvioidaan, onko viitteitä jonkin omaisuuserän arvonalentumisesta. Mikäli viitteitä arvonalentumisesta on, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalennuksena kirjataan määrä, jolla omaisuuserän tasearvo ylittää vastaavan omaisuuden kerrytettävissä olevan rahamäärän. Kerrytettävissä olevaksi rahamääräksi otetaan omaisuuserän nettomyyntihinta tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvo perustuu pääsääntöisesti tulevaisuuden diskontattuihin nettokassavirtoihin. Vuokrasopimukset Käyttöomaisuuden vuokrasopimukset, joissa konsernille siirtyy olennainen osa omistukselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella vuokrattu käyttöomaisuus vähennettynä kertyneillä poistoilla kirjataan aineellisiin hyödykkeisiin, ja leasingvuokravastuut sisältyvät muihin rahoitusvelkoihin. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu käyttöomaisuus poistetaan konsernin poistoperiaatteiden mukaisesti taloudellisen pitoajan tai sitä lyhyemmän vuokraajan kuluessa. Leasingsopimusten vuokrat jakautuvat rahoituskuluun ja velan lyhennykseen. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralleantajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Valmistetun vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan materiaalin ostomenon, välittömän työn ja muiden välittömien menojen lisäksi myös osuus tuotannon sekä muuttuvista että kiinteistä yleismenoista. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat menot. Rahoitusvarat Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu riippuu siitä, mihin tarkoitukseen kyseiset rahoitusvarat on hankittu, ja se päätetään rahoitusvarojen alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä johdon toimesta. Lainat ja saamiset. Nämä muodostuvat myyntisaamisista ja rahavaroista. Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat osakkeista, ja ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on aikomus pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon tai, milloin käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, hankintamenoon. Tilinpäätöspäivänä myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat noteeraamattomista osakkeista, ja ne on arvostettu käypään arvoon vähennettynä mahdollisella arvonalentumisella. Toistaiseksi yhtiöllä ei ole aikomusta luopua näistä osakkeista. Lainat ja muut saamiset kirjataan alun perin käypään arvoon ja myöhemmin jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Konserni kirjaa myyntisaamisista arvonalentumistappion, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perityksi täysimääräisesti. Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, maksujen laiminlyönti tai maksusuorituksen viivästyminen yli 90 päivää ovat näyttöjä myyntisaamisten arvonalentumisesta. Arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin. Konsernin kaikki lainat ja saamiset sisältyvät taseen riville myynti- ja muut saamiset. Rahavarat Konsernin rahavarat sisältävät käteiset varat ja pankkitilit. Konsernilla ei ole muita rahavaroiksi luokiteltavia eriä. Rahoitusvelat Rahoitusvelat kirjataan alun perin käypään arvoon transaktiomenot sisällyttäen. Tämän jälkeen ne kirjataan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Rahoitusvelat ovat pitkäaikaisia, elleivät ne ole vaadittaessa takaisinmaksettavia tai ellei konserni aio maksaa niitä takaisin seuraavien 12 kuukauden kuluessa. Korkotuotot Korkotuotot kirjataan ajan kulumisen perusteella käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Osinkotuotot Osinkotuotot kirjataan tuotoiksi, kun osinkoihin on syntynyt oikeus. Työsuhde-etuudet Eläkevelvoitteet Konsernin kotimaisten yhtiöiden henkilöstön eläketurva on järjestetty TyEL-vakuutuksella eläkevakuutusyhtiössä. Ulkomaiset tytäryhtiöt ovat hoitaneet henkilöstönsä eläkejärjestelyt paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

20 18 KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Konsernin eläketurva on kokonaan maksupohjainen. Maksupohjaisissa etuusjärjestelyissä konserni suorittaa julkisesti tai yksityisesti hallinnoitaviin eläkevakuutuksiin maksuja, jotka ovat pakollisia, sopimukseen perustuvia tai vapaaehtoisia. Konsernilla ei ole näiden suoritusten lisäksi muita maksuvelvoitteita. Suoritetut maksut kirjataan työsuhde-etuuksista johtuviksi kuluiksi, kun ne erääntyvät maksettaviksi. Etukäteen suoritetut maksut merkitään varoiksi taseeseen siltä osin kuin ne ovat saatavissa takaisin palautuksina tai tulevien maksujen vähennyksinä. Osakeperusteiset maksut Hallituksen päättämän johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän käypä arvo kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan etuuden syntymisjakson aikana. Mahdollinen palkkio selvitetään rahana ja kirjataan velaksi, joka arvostetaan käypään arvoon tilinpäätöspäivänä. Arviota lopullisesta rahasuoritusten määrästä päivitetään jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Osingot, omat osakkeet ja oma pääoma Hallituksen ehdotusta osingonjaosta ei ole kirjattu tilinpäätökseen, vaan osingot kirjataan vasta yhtiökokouksen hyväksynnän perusteella. Liikkeessä olevat kantaosakkeet esitetään osakepääomana. Menot, jotka liittyvät omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeellelaskuun tai hankintaan, esitetään oman pääoman vähennyseränä. Mikäli yhtiö ostaa omia osakkeita, kirjataan niistä maksettu määrä mukaan lukien välittömät kulut oman pääoman vähennykseksi. Osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus. Uudet standardit ja tulkinnat Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuonna 2010 lukuun ottamatta seuraavia uusia, lähtien voimassa olleita standardeja, tulkintoja ja muutoksia olemassa oleviin standardeihin. Uusilla standardeilla, tulkinnoilla ja standardien muutoksilla ei ole ollut olennaisia vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen. IAS 24 (uudistettu) Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Uudistetussa standardissa on selkeytetty ja yksinkertaistettu lähipiirin määritelmää. IAS 32 (muutos) Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu. Muutos koskee sellaisten liikkeeseen laskettujen oikeuksien kirjanpitokäsittelyä, jotka ovat muun kuin liikkeeseenlaskijan toimintavaluutan määräisiä. IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla. IFRIC 14 (muutos) Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut. IASB julkaisi heinäkuussa 2010 seuraavat parannukset standardeihin ja tulkintoihin osana vuosittaisia parannuksia standardeihin, ja niitä on tullut soveltaa tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella. Muutokset on esitetty seuraavassa, mutta niillä ei arvioida olevan olennaista merkitystä konsernille. IFRS 3 (muutokset) Liiketoimintojen yhdistäminen. IFRS 7 (muutos) Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. IAS 1 (muutos) Tilinpäätöksen esittäminen oman pääoman muutoslaskelma. IAS 27 (muutos) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. IAS 34 (muutos) Osavuosikatsaukset. IFRIC 13 (muutos) Kanta-asiakasohjelmat. Konserni ottaa käyttöön vuonna 2012 tai myöhemmin seuraavat muutokset olemassa oleviin standardeihin. Muutoksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 7 (muutos) Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot taseesta pois kirjaaminen. IAS 12 (muutos) Tuloverot laskennalliset verot. Konserni ottaa käyttöön vuonna 2013 tai myöhemmin seuraavat standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin. EU ei ole vielä hyväksynyt uusia standardeja sovellettavaksi. Muutokset on esitetty seuraavassa, mutta niillä ei arvioida olevan olennaista merkitystä konsernin tilinpäätökseen. IFRS 10 Konsernitilinpäätös. IFRS 10 sisältää konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevat periaatteet, kun yhteisöllä on määräysvalta yhdessä tai useammassa muussa yhteisössä. Standardissa määritellään määräysvaltaan liittyvät periaatteet. Määräysvalta on konsernitilinpäätökseen yhdistelemisen peruste. Standardissa ohjeistetaan määräysvallan käsitteen soveltamista selvitettäessä, onko sijoittajalla määräysvalta ja onko

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013 Osavuosikatsaus 1-6/2013 Thomas Ekström 15.8.2013 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Marimekko avasi 14 uutta myymälää, joista 9 Suomen ulkopuolella. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Sulkavan ja Kiteen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2013. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-9/2013. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-9/2013 Mika Ihamuotila 7.11.2013 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Vuoden kolmannella neljänneksellä aukesi 14 Marimekko-myymälää, joista 13 Suomen ulkopuolella. 2) Liikevaihto Liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2012

Tilinpäätöstiedote 2012 Tilinpäätöstiedote 2012 0 (13) Marimekko Oyj, Tilinpäätöstiedote 31.1.2013 klo 8.30 Vuonna 2012 Marimekko-konsernin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja kansainvälinen myynti 31 prosenttia uusien myymälöiden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Marimekko Oyj PÖRSSITIEDOTE 1 (17) 6.5.2008 klo 8.30

Marimekko Oyj PÖRSSITIEDOTE 1 (17) 6.5.2008 klo 8.30 Marimekko Oyj PÖRSSITIEDOTE 1 (17) 6.5.2008 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 Tammi-maaliskuussa 2008 Marimekko-konsernin liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 18,6 milj. euroa (16,9 milj.

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 TAMMI-KESÄKUU 2010 Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman ja oli 31,8 milj. euroa (32,3 milj. euroa). Liikevoitto parani selvästi

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1 (19) 13.8.2009 klo 9.00

Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1 (19) 13.8.2009 klo 9.00 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1 (19) 13.8.2009 klo 9.00 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 Tammi-kesäkuussa 2009 Marimekko-konsernin liikevaihto laski 13 % ja oli 32,3 milj. euroa (37,1 milj.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus klo 9.00

Osavuosikatsaus klo 9.00 Osavuosikatsaus 12.08.2009 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 - Liikevaihto 11,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa) - Liiketappio 665 tuhatta euroa (liikevoitto 488 tuhatta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2010 KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 - Liikevaihto oli 722 (722) tuhatta euroa. - Liikevoitto 272 (283) tuhatta euroa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS (IFRS)

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1 (7) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 (IFRS) ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO TAPPIOLLINEN Liikevaihto: 105,1 miljoonaa euroa (123,2 milj. euroa 1.1. - 30.6.2004) Liikevoitto: -1,7 miljoonaa

Lisätiedot