koostuu toimenpiteistä, joilla varmistetaan televerkoissa välitettävän tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "koostuu toimenpiteistä, joilla varmistetaan televerkoissa välitettävän tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys."

Transkriptio

1 1 Kommunikoinnin turvallisuus Uhkatekijöistä (käsitelty aikaisemmin) Verkon monitorointi (1) Yhteyden kaappaaminen (2) Reititysmäärityksiä (3) Nimipalvelija (4) Palvelun kieltäminen (5) Piirrä kaaviokuva! TUNNILLA PIIRRETTY KAAVIOKUVIA... TÄSSÄ YHTEYDESSÄ NIITÄ EI ESITETÄ. Tietoliikenneturvallisuus koostuu toimenpiteistä, joilla varmistetaan televerkoissa välitettävän tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys. Päämääränä on varmistaa : 1. Viestin alkuperäisyys, koskemattomuus ja luottamuksellisuus 2. Lähettäjä ja vastaanottaja sekä todentaa heidät 3. Tietoliikennelaitteiden fyysinen turvallisuus 4. Väärinreitityksen estäminen Tietoliikenneturvallisuuteen vaikutetaan: 1. Käytettävän tiedonsiirtovälineet 2. Tiedonsiirtoprotokollat 3. Tietoverkkotopologiat 4. Tietoturvatuotteet, kuten turvasillat ja turvareitittimet 5. Salausvälineet ja salausalgoritmit Ongelmana: nopeasti uusiutuva tekniikka

2 2 OSI:n eri kerrosten tietoturva OSI määrittelee tietoliikennetoiminnot seitsemään eri kerrokseen. Miten määritellään kyseiset kerrokset? Miten määritellään IP- kerrokset? Tietoturva OSI:n tasolla 1 OSI:n taso 1 (fyysinen yhteys) huolehtii siitä, että sähköksi tai valoksi muutetut bitit siirtyvät siirtotien yli. Tässä kerroksessa on määritelty kaapeloinnit, liittimet, toistimet, lähettimet ja erilaiset liityntästandardit. Kerros sisältää fyysisiä, konkreettisia asioita. Muut kerrokset ovat enemmän tai vähemmän ohjelmistostandardeja. Tietoturvaongelmat: 1. Ei sallittu kytkeytyminen siirtotiehen tai laitteeseen 2. Tiedon sieppaaminen siirtotiestä magneettisesti, optisesti sähkömagneettisesti linkistä ym. 3. Virheellisesti tehty siirtotie tai sen kytkentä 4. Siirtotien tuhoutuminen kaivinkoneen, salamaniskusta, tuhotyöstä ym. seurauksena Siirtotie toteutetaan hyvin monella tekniikalla. Tyypillisiä ovat seuraavat: 1. Koakseli- tai parikaapeli 2. Valokaapeli 3. Linkkiyhteys 4. Matkapuhelimet Tietoturva OSI:n tasolla 2 OSI:n taso 2 (siirtoyhteys) huolehtii tiedon luotettavasta siirtämisestä fyysistä siirtotietä pitkin Tällä kerroksella data on paketoitu ja paketteihin lisätty erilaisia tarkistuskoodeja. Siirtotason tietoturvaongelmia ovat mm. seuraavat: Virheellisten bittien pääseminen läpi ilman, että virheentarkistus paljastaa sen. Mitä pienempi on virhesuhde sen vähemmän on virheellisiä bittejä, mutta sen helpommin data on siepattavissa.

3 3 Tyypillinen virhesuhde 1: : datapakein tai sen osan sieppaaminen. Ethernet-paketista voidaan poimia haluttu tieto, koska periaatteet ovat julkisia ja hyvin määriteltyjä. Tietoturva OSI:n tasolla 3 OSI:n taso 3 eli verkkokerros huolehtii paketin reitittämisestä erilaisten verkkojen yli oikeaan aliverkko-osoitteeseen. Internetin tietoturvaongelmat ovat pääosin verkkokerroksessa tapahtuvia. Olennaisena osana tässä kerroksessa ovat verkko-osoitteet ja niiden oikeellisuus. Tietoturvaongelmat ovat: 1. Paketin joutuminen väärään osoitteeseen. Tähän voi olla useita erilaisia syitä: tahaton, satunnainen virhe tai tahallisesti tehty virhe 2. Paketin häviäminen tai tuplautuminen 3. Paketin liian hidas kulkeutuminen Voidaanko verkko-osoite salata? Tietoturva OSI:n tasolla 4 OSI:n neljäs kerros eli kuljetuskerros tarjoaa suoran yhteyden liikennöivien järjestelmien välillä. Kuljetuskerros häivyttää alla olevat erilaiset siirtojärjestelmät ja tästä ylöspäin palvelut ovat suunnilleen samanlaisia kuin paikallisessa koneessa olevat palvelut. Kuljetusprotokollat sisältävät yleensä virheen korjauksen ja uudelleen lähetyksen. Kuljetuskerroksen tietoturvaongelmat liittyvät siirtovirheisiin eli tiedon varmaan kuljetukseen lähdeosoitteesta kohdeosoitteeseen. Tietoturva OSI:n tasolla 5 OSI:n taso viisi eli yhteysjaksokerros muodostaa ja purkaa yhteydet liikennöivien sovellutusten välille. Tällä kerroksella myös jaksotetaan liikenne yhteyden aikana loogisiin osiin.

4 4 Tietoturvaongelmia yhteysjaksokerroksessa ovat muun muassa, että yhteys voidaan luoda eri sovellutuksella kuin mitä on tarkoitettu ja näin voidaan päästä käsiksi arkaluontoisiin tietoihin Tietoturva OSI:n tasolla 6 OSI:n taso kuusi eli esitystapakerros määrittelee siirron aikana käytettävän esitystavan ja miten siitä neuvotellaan. Tietoturva OSI:n tasolla 7 OSI:n sovellutuskerros määrittelee sovellutukset ja niiden rajapinnat, joita varten koko yhteys on itse asiassa luotu Sovellutuksia ovat mm. sähköposti, tiedostosiirto, päätekäyttö, tietokantatoiminnot jne. Käyttäjän omat sovellutukset kuten tekstin käsittely ja taulukkolaskenta, voivat käyttää tällä kerroksella olevia sovellutuksia hyödyksi Tietoturvaongelmia ovat mm. 1. Käytetään sellaisia sovellutuksia, jota tiedon haltija ei ole sallinut, joilla päästään käsiksi arkaluontoisin tietoihin 2. Luodaan yhteys eri sovellutuksella kuin mihin yhteyttä käytetään. Näin voidaan saada suuremmat käyttöoikeudet kuin mitä on ollut tarkoitus. Sovellutuskerrokseen ei siis itsessään kuulu mitään tietoturvaongelmia, vaan ne johtuvat ihmisten käyttäytymisestä.

5 5 Internet- protokollista - verkko on internet-tyyppiä - käyttää kuljetuskerroksessa TCP- tai UDP-protokollaa - käyttää verkkokerroksessa Internet-protokollaa (IP) informaation siirtämiseksi verkon yli. - em. protokollat ovat Internetin ydinosa; turvaominaisuudet puuttuvat niistä kokonaan. Viesti: tietokokonaisuus, joka kuljetetaan lähettäjältä vastaanottajalle. Paketti: yksikkö, joihin viesti pilkotaan ja jotka siirretään verkon solmusta toiseen. IP-protokolla Verkkokerros (IP-protokollaa käyttäen) jakaa viestin ns. IP - paketteihin, jotka se sitten reitittää ja lähettää verkon poikki vastaanottajalle. IP on ns. epäluotettava ja yhteydetön protokolla: se ei takaa pakettien perillemenoa eikä (ainakaan välttämättä) ilmoita lähettävälle koneelle mikäli välitys ei onnistu. Verkko on dynaaminen kokonaisuus; on mahdollista että samasta lähteestä samaan kohteeseen osoitetut paketit kulkevat eri reittejä. Verkossa on lisäksi viiveitä, joten ei ole varmaa, että paketit saapuvat perille alkuperäisessä järjestyksessä. Kahden eri IP - paketin välillä ei ole tilatietoja: IP on yhteydetön. IP - protokollan versiomerkintöjä: IPv4 ja IPv6. IP - paketti jakaantuu osoiteosaan ja dataosaan

6 6 Kuljetusprotokollat Kuljetuskerroksen protokollat: TCP (Transport Control Protocol) ja UDP (User Datagram Protocol). Verkkokerros välittää tietoja isäntäkoneiden välillä, kuljetuskerros sovellusten välillä. TCP on yhteyspohjainen protokolla, joka käyttää luotettavaa tavuvirtapalvelua tietojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen, se tarjoaa virtuaalisen piirin verkkokommunikointia varten. Esim. FTP ja UDP on epäluotettava, yhteydetön protokolla, joka käyttää tietopaketteja viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Yksinkertaiset sovellukset käyttävät UDP:tä. Kuljetusprotokollat tallentavat lähde- ja kohdeportin numerot. Koska ne ovat kuljetuskerroksen protokollia, ne toimivat verkkokerroksen päällä. TCP käyttää luotettavuuden saavuttamiseksi järjestysnumeroja, hyväksymisnumeroja, kolminkertaista kädenpuristusta ja ajastimia. TCP - yhteys tunnistetaan neliköstä: (lähdeportti, lähteen IP-osoite, kohteen IP-osoite, kohdeportti). TCP - yhteyden katsotaan alkavan portista ja päättyvän porttiin. TCP käyttää kolminkertaista kädenpuristusta yhteyden perustamiseen ja lopettamiseen. Yhteyden perustaminen lähteestä A kohteeseen B: 1. A -> B: SYN 2. B -> A: SYN + ACK 3. A -> B: ACK Yhteyden lopettaminen: 1. A -> B: FIN 2. B -> A: FIN + ACK 3. A -> B: ACK TCP-ajastimet: CET (Connection Establishment Timer) FIN-WAIT TIME-WAIT KEEP-ALIVE TCP/IP protokollapinoa perustettaessa ja suunniteltaessa turvallisuus ei ollut ensisijainen vaatimus.

7 7 TCP/IP - protokollapinon haavoittuvuuksia SYN-hyökkäykset Kun A lähettää SYN-viestin B:lle, B pitää kirjaa osittain avatusta yhteydestä ainakin 75 sekunnin ajan. Jos SYN-viestejä tulee paljon, eikä B:n lähettämiin SYN+ACK -vastausviesteihin tule kuittausta, B:n puskuri täyttyy, eikä se enää kirjaa uusia yhteyksiä. IP-huijaus Hyökkääjä väärentää IP - paketin lähdeosoitteen. Järjestysnumeron arvaus Jos hyökkääjä tuntee systeemin järjestysnumerongenerointimekanismia, hän kykenee arvaamaan viestin ISN-numeron. Lähdereititys Hyökkääjä väärentää IP - paketin lähdereitityksen ja saa sen kulkemaan itselleen edullista reittiä. Yhteyden kaappaus Hyökkääjä asettuu kommunikoivien osapuolten väliin, saattaa nämä epätasapainoon ja lähettää liikenteeseen väärennettyjä paketteja. RIP-hyökkäys (RIP Routing Information Protocol) RIP-protokollaa käytetään reititystietojen lähettämiseen verkkojen sisällä ja välillä. Hyökkääjä väärentää RIP - paketteja ja saa viestin kulkemaan haluamaansa reittiä. ICMP-hyökkäys Internet Control Message -protokollaa käytetään ilmoitustyyppisten viestien lähettämiseen kohdejärjestelmälle. Autentikoinnin puuttuessa lukuisten ICMP-viestien lähetys saattaa johtaa kohdejärjestelmän tukkeutumiseen ja palvelunkieltäminen (denial of service) - tyyppiseen tilanteeseen. DNS-hyökkäys Domain Name Service on protokolla, joka liittää IP-osoitteet isäntäkoneiden nimiin ja päinvastoin. Jos hyökkääjä kykenee murtautumaan DNS-serverille, hän voi ohjata IPpaketit haluamaansa osoitteeseen.

8 8 Verkkotason tietoturva - ei riipu sovellutuksesta eikä käyttäjästä - sisältää tavanomaiset turvapalvelut - tunnetaan myös nimellä IP turvallisuus - sama kuin IPSec protokolla IPSecin sovellutuksia: - VPN rakenteet (Virtual Private Network) - etäyhteys järjestelmään - yritysten välinen yhteys verkon yli - sähköinen kaupankäynti Turvajärjestelmä on toteutettu IP-otsikoiden lisäotsikkoina, jotka ovat AH (Authentication Header) autentikointia varten ja ESP (Encapsulating Security Payload) salausta varten. AH-protokollasta: - takaa IP-pakettien eheyden ja alkuperän - autentikoi käyttäjän ja/tai sovellutuksen - ehkäisee toistohyökkäyksiä - käyttää datan autentikoinnissa MAC-koodia ESP-protokollasta: - takaa IP-paketin sisällön luottamuksellisuuden - ehkäisee osittain tietoliikennelaskennan - sisältää tarvittaessa autentikointioption Kuljetuskerroksen tietoturva Työasemakohtainen salaus sijoittuu verkko-, kuljetus- tai sovelluskerroksiin. Pyrkimys on kaikilla tasoilla standardoituihin turvaprotokolliin. Jos suojaus on alemmalla tasolla, se on käyttäjälle ja sovellutukselle näkymätöntä ja kokonaisvaltaista. Jos suojaus on ylemmällä, menetelmien räätälöinti on mahdollista. Tietoturvan sijoituskerroksen ratkaisee tarve ja sovellusympäristö: - millaisia palveluja - mitä vastaan - mihin sovelluksiin - missä teknillisessä ympäristössä Kuljetuskerroksen tietoturvaprotokollat: - tukevat yhteyspohjaisia kuljetuspalveluja (TCP/IP) - eivät tue yhteydettömiä kuljetuspalveluja (UDP/IP)

9 9 - eivät automaattisesti toimi sovellusyhdyskäytävässä - suunniteltu turvaamaan asiakkaan ja palvelimenvälisen kommunikoinnin Eri protokollia: SSH, SSL ja TLS SSH (Secure Shell) - suojaa pääteyhteyksiä: palvelimen tai työaseman etäkäyttö (kirjautuminen, käskyjen anto, tiedonsiirto), pankkipalvelut, sähköposti - suomalainen kehittäjä: Tatu Ylönen - käyttää eurooppalaista kryptotekniikkaa - on suhteellisen yksinkertainen - soveltaa vahvaa salausta ja autentikointia (käyttäjä/työasema, data) - sisältää pakkausoption ja tunnelointimahdollisuuden - korvaa turvattomat telnet- ja ftp-yhteydet (sekä UNIXin r-komennot) - vain autentikointi -vaihto (AOE) - on Internet-standardi - alunperin kaksi versiota: julkinen (1995) ja kaupallinen (F-Secure SSH) - manuaalinen (julkisten) avainten jakelu SSH suojaa mm. seuraavilta hyökkäyksiltä: - IP-huijaus - IP-lähdereitityksen väärentäminen - DNS-väärentäminen - salasanojen kaappaus - datan muuntaminen

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks

Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Cisco Systemsin CCNA-sertifikaattiin pohjautuvien verkkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus opintojaksolle Information Networks Niemi, Tero 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Luku 1 TCP/IP-protokollamalli 1 TCP/IPprotokolla-malli LUKU 1 Y hteistä sopimusta siitä, miten TCP/IP kuvattaisiin kerrosmallina ei kuvattaisiin kerrosmallina ei ole. Kuitenkin

Lisätiedot

Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö

Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen Kandidaatintyö Tarkastaja: Antti Jääskeläinen 29. huhtikuuta 2012 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma Panu Horsmalahti:

Lisätiedot

Kytkentäosa. Ulosmenoportit. Jonotus reitittimessä 001..

Kytkentäosa. Ulosmenoportit. Jonotus reitittimessä 001.. Osoitteen 1. bitti 2. bitti 3. bitti jne 0 Kun n = 32 ei ole tarpeeksi nopea nykyisiin runkoreitittimiin! 1 001.. - content addressable memory (CAM) - välimuistin käyttö Kytkentäosa Kytkentä muistin kautta

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Julius Stenros, CCNA, GWAPT, ACFE Pasi Koistinen, GXPN, GCWN, CISA, CISSP, CRISC, CISM Sisällys Yhteenveto... 3 Langattoman verkon tietoturvahaasteet...

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teletekniikan erikoistyö S-38.128 Ohjaaja: Vesa Kosonen Tekijä: Mikko Räsänen, 39334e Jätetty:

Lisätiedot

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK LANGATON LÄHIVERKKO Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11 Lasse Seppänen HAMK 1 1. JOHDANTO...4 2. LANGATON LÄHIVERKKO (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK, WLAN)...5 2.1. WLAN-ARKKITEHTUURI...5 2.2.

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS Olli Martikainen, Seppo Ihalainen 2000 1 (61) SELVITYS ICT-ALALLA TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA/UHKISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA HUOLTOVARMUUTEEN VUOTEEN 2005 MENNESSÄ. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA Kai Kanninen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2008 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

IPv6 - Ominaisuudet ja käyttöönotto

IPv6 - Ominaisuudet ja käyttöönotto IPv6 - Ominaisuudet ja käyttöönotto Jari Korva (jari.korva@vtt.fi) v3.2/2008-05-22 Copyright VTT Sisältö (1/2) Johdanto Mikä on Internet protokolla (IP)? Miksi IPv6? IPv6:n ominaisuudet Osoiteavaruus Verkon

Lisätiedot

4. Verkkokerros ja reitittimet

4. Verkkokerros ja reitittimet 4. Verkkokerros ja reitittimet Verkkokerroksen perusprosessit ovat: 1. Datan kapselointi IP-paketeiksi, 2. IP-paketin reititys verkossa ja 3. IP-osoitejärjestelmä. 1 Verkkokerroksen protokollat Verkkokerros

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖ IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy Tero Hyvärinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys

tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon merkitys 2. TELEPHONE SIGNALLING ISDN-LIITTYMÄMERKINANTO (ILM) Työn tavoitteet tutustua erääseen digitaalisen puhelinverkon merkinantoon oppia ISDN-merkinannon peruskäsitteet nähdä käytännössä sanomapohjaisen merkinannon

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

GigE-kamerat ja -verkko konenäössä

GigE-kamerat ja -verkko konenäössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Automaatiotekniikka Arto Pelli GigE-kamerat ja -verkko konenäössä Insinöörityö 23.9.2008 Ohjaaja: tuotepäällikkö Rainer Huttunen Ohjaava opettaja: yliopettaja Jouni Jokelainen

Lisätiedot

Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna Lehtimäki, Joona Kannisto, Mikko Jaatinen, Markku Vajaranta, Arttu Niinimäki

Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna Lehtimäki, Joona Kannisto, Mikko Jaatinen, Markku Vajaranta, Arttu Niinimäki KORTTIMAKSAMISEN TURVALLISUUS Tietotekniikan laitos Seminaariraportti, Tietoliikenteen turvallisuus (TLT-3601) Kevätlukukausi 2013 Seppo Heikkinen versio 5 23.5.2013 Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna

Lisätiedot

1/27/15. Sovellukset (osa 2) Sisältö: sovellusarkkitehtuurit. Lyhenteitä ja terminologiaa. Internet-protokollapino

1/27/15. Sovellukset (osa 2) Sisältö: sovellusarkkitehtuurit. Lyhenteitä ja terminologiaa. Internet-protokollapino Sisältö: sovellusarkkitehtuurit Sovellukset (osa 2) CSE-C2400 Tietokoneverkot Sanna Suoranta Asiakas palvelin-arkkitehtuuri Loppukäyttäjän palvelut kuten sähköposti ja www (viime viikolla) Verkkoinfrastruktuurin

Lisätiedot

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN Tutkintotyö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 12.1.2008 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään v. 2.10 [13.7.2012] 1.7.2012 2 (26) 1. Johdanto... 4 2. Aineiston siirron yleinen toimintaperiaate... 4 2.1. Siirtämisen hallinnolliset

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

v.3.12c Käyttöohjeet

v.3.12c Käyttöohjeet v.3.12c Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Mitä sähköposti on...4 1.2 Sähköpostin edut ja haitat...4 1.3 Sähköpostin tietoturvallisuus...5 2. PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA...7 2.1 Pegasus

Lisätiedot