Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012."

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Koillis-Savon Kehitys Oy:n yrityspalvelusopimus Elinkeinolautakunnan talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Vesi- ja jätevesiavustusten myöntämisperusteet Kauniskoskentien yksityistiekunnan tienpitovaatimus PÖYTÄKIRJAN KLO NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA ILMOITUSMENETTELY MERK: PASI KORHONEN Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle va. ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 38 Elinkeinolautakunta KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Pasi Korhonen, pj Veijo Oinonen Arto Hakkarainen Arja Keinänen klo Rauni Pursiainen Tarja Tuppurainen, varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Janne Tervo, talous- ja kehittämisjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Unto Murto, kunnanjohtaja Matti Ahonen, kh:n puheenjohtaja klo Jari Kosonen, asiantuntija, Koillis-Savon Kehitys Oy 24 LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Elinkeinolautakunnan kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Keinänen ja Veijo Oinonen sekä varalle Tarja Tuppurainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Pasi Korhonen Janne Tervo puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Arja Keinänen Tarja Tuppurainen Veijo Oinonen 24 :t PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo va. ilmoitustaulunhoitaja Jaana Tikkanen

3 Elinkeinolautakunta KOILLIS-SAVON KEHITYS OY:N YRITYSPALVELUSOPIMUS Elinkeinoltk 24 Rautavaaran kunta ostaa osan tuottamistaan elinkeinopalveluista Koillis-Savon Kehitys Oy:ltä. Koillis-Savon Kehitys Oy:llä on tarjottavanaan Rautavaaran yrityksille monipuolista yritysneuvonnan asiantuntijuutta sekä alueellisia hankepalveluja. Koillis-Savon Kehitys Oy toimitusjohtaja Jari Kosonen esittelee elinkeinolautakunnalle tilannekatsauksen Rautavaaran alueen kehittämistoiminnoista. Osastopäällikön ehdotus: Elinkeinolautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi Koillis-Savon Kehitys Oy:n tilannekatsauksen 2. jatkaa Rautavaaran alueen kehittämisyhteistyötä Koillis-Savon Kehitys Oy:n kanssa ja valtuuttaa talous- ja kehittämisjohtajan allekirjoittamaan kehittämispalveluiden hankintasopimuksen vuodelle Päätös: Hyväksyttiin.

4 Elinkeinolautakunta ELINKEINOLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA Elinkeinoltk 25 Rautavaaran kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Elinkeinolautakunnan ulkoisten bruttomenojen raami vuodelle 2012 on euroa. Laaditussa talousarviossa vuodelle 2013 ulkoisten bruttomenojen kokonaiskustannus on elinkeinotoimen osalta yhteensä euroa, jossa korotusta on 4,48 % vuoteen 2012 verrattuna. Talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen mukaan: - käyttötulot: kasvuarvio 3,2%-4,3% - käyttömenot kasvavat keskimäärin seuraavasti: palvelujen osto, lukuun ottamatta terveydenhuoltoa keskimäärin 3,1% ja muut menot 1,5% - kunnassa entinen palvelutaso, paitsi KYSTERI (aloitti alkaen) + maamme hallituksen linjaus kuntauudistuksen jatkosta niin, että sosiaali- ja terveystoimi uudistetaan lakkauttamalla nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä, yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuolto, ja siirtämällä sote-palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu samalla organisaatiolle, eli yhdelle kunnalle tai sote-alueelle. - kunnan oma vakanssipohja: vuoden 2012 Helsun perusteella + toiminnalliset muutokset perusteltuna - sijaiset maltillinen taso: täyttölupa kunnanhallitukselta - palkkojen tarkistukset 2013: palkkamenojen kasvuksi ilman uusia vakansseja arvioidaan OVTES-sopimusala 1,7 % ja muilla sopimusaloilla 2,01 % - Suomen Kuntaliitto arvioi työttömyysvakuutusmaksuihin 0,08 %:n yksikön korotuksen, muut henkilöstösivukulut varataan vuoden 2012 tasolta KuEL- maksu 16,65 % KuEL-varhemaksu 1,3% työttömyysvakuutusmaksu 2,14% tapaturmavakuutusmaksu 0,44% kansaeläke- ja sairausvakuutusmaksu 2,12% opettajat (vanhat eläkkeet) 20,06% Toiminnallisena muutoksena maaseututoimeen on varattuna euron määräraha teknisen asiantuntijan määräaikaiseen toimeen vuodelle 2013, jolla on tarkoitus avustaa tiekuntia korjaustoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Talousarvioon on lisäksi tarkennettu arviot maksuosuuksista valtakunnallisessa Laajakaista kaikille hankkeessa vuosille

5 Elinkeinolautakunta Edellä mainittujen maksuosuuksien lisäksi elinkeinopalveluissa on varattu elinkeinojen kehittämiseen , elinkeinoyhteistyöhön , kuntamarkkinointiin ja yrittäjien hankintaan (sis. aiemmat eläkemaksut) ja elinkeinoprojekteihin Nuorten työllistämiseen on varattu ja kunnan myöntämiin työmatkatukiin Maaseututoimen osalta on varattu tieavustuksiin ja vesihuoltoavustuksiin Esityslistan liitteenä numero 1 on esitys elinkeinolautakunnan talousarvioksi vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaksi vuosille Osastopäällikön ehdotus: Elinkeinolautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman esityksenä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi. Käydyn keskustelun perusteella osastopäällikkö täydensi päätösehdotusta seuraavasti: Talousarvion tekstiosaan lisätään maaseututoimen osalle selostus yksityisteiden asiantuntijapalveluiden tuottamisesta vuodelle 2013 esitetyllä määrärahalla. Määrärahaesitykseen sisältyy tähän toiminnan järjestämiseen yhteensä euron määräraha palkkaus- ja kulukorvauksiin. Päätös: Hyväksyttiin.

6 Elinkeinolautakunta VESI- JÄTEVESIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Elinkeinoltk 26 Hallintosäännön mukaan elinkeinolautakunta päättää hajaasutusalueen vesi- ja jätevesihuollon avustusten myöntämisperusteista ja avustusten myöntämisestä. Hallinto-osasto on valmistellut uudet vesi- ja jätevesiavustusten myöntämisperusteet vuodelle 2013 sekä avustusten hakemiseen tarkoitetut hakemuslomakkeet. Esitys myöntöperusteista esityslistan liitteenä numero 2 sekä liitteinä numerotta vesi- ja jätevesiavustuslomake 2013A (ei tulorajaa) ja 2013B (sosiaalisin perustein) Avustusten myöntämisperusteiden myötä on perusteltua tehdä varsinaiset myöntämispäätökset hallinto-osastolla lautakunnan määrittelemien perusteiden mukaisesti. Tällöin avustukset voidaan myöntää hakijoille päätettävien myöntöperusteiden täytyttyä. Esitys: Päätös: Elinkeinolautakunta päättää: 1. hyväksyä vesi- ja jätevesiavustusten myöntämisperusteet vuodelle avustukset myöntää talous- ja kehittämisjohtaja hyväksyttyjen myöntämisperusteiden mukaisesti. Hyväksyttiin.

7 Elinkeinolautakunta KAUNISKOSKENTIEN YKSITYISTIEKUNNAN TIENPITOVAATIMUS Khall 190 Rautavaaran Kauniskoskentien yksityistiekunta on toimittanut päivätyn kirjeen kunnanhallitukselle: Vaatimus: Tällä asiakirjalla Kauniskoskentien tiekunta vaatii Rautavaaran kuntaa ottamaan hoitaakseen tienpidon Kauniskoskentien alkupään osalta; tarkemmin Kauniskoskentien sen alkupäästä Ollintieltä aina Komppulan rantaan saakka. Tie vaaditaan ottamaan hoidettavaksi välittömästi. Liitteenä 2 Kauniskoskentien tiekunnan vuosikokouksessaan tekemä päätös tämän vaatimuksen tekemisestä Rautavaaran kunnanhallitukselle. Perustelut: Liikenne Jokisuunniemen kaavatielle kulkee po. yksityistien osan kautta. Näin ollen Rautavaaran kunta on suoraan lain nojalla velvollinen ottamaan mainitulta osin tienpidon hoitaakseen (Laki yksityisistä teistä 358/1962, 3 3 momentti). Lisäksi asiasta on annettu päivätty Pohjois-Savon ELYkeskuksen vaatimusta puoltava lausunto, josta kopio tämän asiakirjan liitteenä 3. Kalevi Kosken on esittänyt toimenpide-ehdotuksen Kauniskosken sillan uusimiseen ja tienhoitoon, liite 4 Jokisuunniemen alueen kaavoituksesta ja pohjakartta-alueesta (liite 5) pidettiin viranomaisneuvottelu ma Pohjois-Savon ELY:n kanssa. Läsnä neuvottelussa olivat ELY:stä Leila Kantonen, Sylvi Hassinen, Anne Grönlund ja Heikki Holopainen. Rautavaaran kunnasta Unto Murto, Mikko Hartikainen, Heikki Koskelo, Pirkko Nevalainen ja Hannu Piiroinen sekä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä Timo Leskinen. Jokisuunniemen tilanteesta todettiin neuvottelussa seuraavaa: - Keyrittyjoen melontareittisuunnitelma on valmistanut. - Asemakaavaa on tarkoitus jatkaa etelään. - Keyrittyjoki on Natura-aluetta. - Uimarannan alueelle on mahdollisesti tulossa leirintäalueen yrittäjä, joka suunnittelee kalastajakylää. - Yrittäjällä on alustavia suunnitelmia alueen maankäytöstä. Mökki rakentamista on kaavailtu 3 ha alueelle. - LV-alueelle olisi tulossa ravintola muuta huone ja muista tarvittavia tiloja. - Kunta käynyt keskusteluja maanostosta Jokisuunniemen alueella. - ELY/Anne Grönlund selvittää luontoinventoinnin tarpeen alueella.

8 Elinkeinolautakunta ELY/Leila Kantonen mukaan hanke vaikuttaa poikkeavan yleiskaavasta. - Kunnan kannattaa laatia Jokisuunniemen yleiskaavan muutos ja Jokisuunniemen asemakaava samanaikaisesti. - Lopullista kantaa ELY ei voi tässä yhteydessä vielä antaa, kun hanke on näin epävarma. Kartoitettavan pohjakartan alueen kartassa on sinisellä värillä rajattu nykyinen 1:2000 pohjakartan alue ja punaisella viivalla alue, johon uusi pohjakartta. Lisätietoja edellä antavat kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: ja kunnan rakennusmestari Mikko Hartikainen, puh ja sp: Esityslistan liitteet: - Kauniskoskentien tiekunnan päätös vaatimuksen tekemisestä kunnanhallitukselle, liite 2 - Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto, liite 3 - Kalevi Kosken esittämä toimenpide-ehdotus Kauniskosken sillan uusimiseen ja tienhoitoon, liite 4 - Kartoitettavan pohjakartan alueen kartta 1:2000, liite 5 Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. antaa elinkeinolautakunnan valmisteltavaksi vuoden 2013 talousarvioon Kauniskoskentien tiekunnan esittämän vaatimuksen: Jokisuunniemen tie ja Karinkosken silta. 2. antaa teknisen lautakunnan valmisteltavaksi vuoden 2013 talousarvioon Jokisuunniemen osayleiskaavan ja asemakaavan tehtävät tarvittavat muutokset. 3. esitykset kunnanhallitukselle mennessä (kunnanhallitus nro 13/ : RAUTAVAARA-SAVOTTA: Tulosaluekohtaisen raamien antaminen hallintokunnille vuoden 2013 talousarvion laadinnan ohjeeksi). Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti

9 Elinkeinolautakunta Elinkeinoltk 27/2012 Elinkeinolautakunta hoitaa Rautavaaralla kunnalle määrättyä lakisääteistä tielautakunnan tehtävää. Kunnanhallitus (khall 190/2012) on antanut elinkeinolautakunnan valmisteltavaksi vuoden 2013 talousarvioon Kauniskoskentien tiekunnan esittämän vaatimuksen: Jokisuunniemen tie ja Karinkosken silta. Esityksen tulee olla annettuna kunnanhallitukselle mennessä. Laki yksityisistä teistä 358/1962, 3 3 momentti: Asemakaava-alueella on kunnan siitä alkaen, kun se on tullut velvolliseksi rakentamaan kadun, jolle yksityisen tien tai sen osan liikenne on tarkoitettu siirtyväksi, tai ryhtynyt sellaista katua rakentamaan, otettava tällaisen kadun tai sen osan tienpito hoidettavakseen. Tieosakkaalla tai tieosakkaiden muodostaessa tiekunnan tiekunnalla on oikeus saattaa kysymys kunnan velvollisuudesta ottaa tienpito hoidettavakseen toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsiteltäväksi ja se voi uhkasakolla velvoittaa kunnan täyttämään sanotun velvollisuuden. Kauniskoskentien tiekunnan vaatimuksessaan esittämä tie tai sen osa ei sijaitse asemakaava-alueella, joten kunnalla ei ole esitettyä velvollisuutta ottaa tätä Kauniskoskentien yksityistien tienosaa hoidettavakseen. Laki yksityisistä teistä 358/1962, 8 1 momentti: Jos kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten on tärkeätä saada kulkuyhteys toisen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa millekään kiinteistölle, on kulkuyhteyttä tarvitsevalle kiinteistölle annettava oikeus käyttää jäljempänä säädetyssä tietoimituksessa määrättävää aluetta 5 :n mukaisiin tietarkoituksiin. Oikeutta toisen kiinteistön alueen tällaiseen pysyvään käyttämiseen sanotaan tieoikeudeksi. Laki yksityisistä teistä 358/1962, momentti: Milloin ennestään oleva tie on tärkeä sellaisen kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten, jolla ei ole oikeutta tähän tiehen, siihen on annettava tieoikeus, jollei oikeuden antamisesta aiheudu huomattavaa haittaa sille kiinteistölle, jonka alueella tie on, tai jollekin, jolla ennestään on oikeus tiehen. Jos olosuhteiden muuttumisen johdosta liikenne kiinteistölle on tarkoituksenmukaisemmin järjestettävissä toisen ennestään olevan tien kautta, voidaan kiinteistölle 1 momentissa säädetyin edellytyksin antaa tieoikeus tällaiseen tiehen ja sille aikaisemmin annettu tieoikeus samalla lakkauttaa. Näistä asioista päätetään tietoimituksessa.

10 Elinkeinolautakunta Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieoikeus myönnetään tietoimituksessa taikka asianomaisen tielautakunnan tai, tieosakkaiden muodostaessa tiekunnan, tämän päätöksellä sen mukaan, kuin jäljempänä on säädetty. Kyseessä olevan tienosan kautta on ollut tarkoituksenmukaista ohjata ajoneuvoliikenne uudelle Jokisuunniemen asemakaava-alueelle, jossa sijaitsevat myös kunnan uusi venevalkama ja yleinen uimaranta. Jokisuunniemen alueella on lisäksi rakenteilla useita uusia asuintaloja kunnan kaavoittamalle asemakaava-alueelle ja kunta selvittää tällä hetkellä tämän asemakaava-alueen laajentamista etelän suuntaan. Koska Kauniskoskentien yksityistien vaikutusalue on laajentunut merkittävästi Jokisuunniemen asemakaava-alueen valmistumisen myötä, tulisi tiekunnan ottaa tieosakkaikseen myös Jokisuunniemen asemakaava-alueen kiinteistöt sekä vaikutusalueensa mahdolliset toisen maalla olevat pysyväksi tarkoitetut rakennukset tai laitokset. Kauniskoskentien yksityistiellä sijaitsevan Karinkosken sillan kunto on heikko ja silta on tarkoituksenmukaista uusia Kalevi Kosken laatiman toimenpide-ehdotuksen mukaisesti. Kauniskoskentien yksityistie on oikeutettu valtionavustukseen myös sillan korjauksen osalta. Avustusta voi hakea tien tiekunta. ELY-keskus myöntää avustusta pääasiassa tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. ELY-keskus arvioi esitetyn hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa: huonokuntoiset sillat ja tierummut tulva- ja routavauriot liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen Valtionavustuksen osuus on enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksytyistä arvonlisäverollisista kokonaiskustannuksista. Tavallisten hankkeiden avustusosuus on 50 prosenttia ja erityisen tärkeiden hankkeiden avustusosuus on 75 prosenttia. Tällaisia ovat muun muassa siltojen ja isojen rumpujen uusimiset ja peruskorjaukset sekä poikkeuksellisten olosuhteiden, kuten tulvien, tielle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen. Kunnan osallistuminen suunniteltuun siltaremonttiin olisi perusteltua, sillä kunta on sekä maanomistajana että alueen palveluidentuottajana merkittävä kulkuyhteydenkäyttäjä Kauniskosken yksityistiellä. Lisäksi tiekunnan oma taloudellinen kyky toteuttaa yksin tarvittava siltaremontti ei ole käytännössä riittävä ja siten välttämätön siltaremontti voisi jäädä toteuttamatta.

11 Elinkeinolautakunta Kalevi Koski on selvittänyt Suomen GPS-mittaus Oy:ltä Karinkosken sillan siltapaikkatutkimusten ja maastomallin kustannukset, jotka ovat n alv. Siltasuunnitelman hinta-arvio on alv. riippuen maatukien perustamistavasta. Esitetty hinta sisältää geoteknisen suunnittelun eli perustamistapalausunnon. Suunniteltava silta voisi olla tyypiltään puukantinen teräspalkkisilta tai puukantinen liimapuupalkkisilta. Esitetty suunnitelma käsittää laskelmat siltapiirustukset laatuvaatimukset, suunnitelmaselostus ja perustamistapalausunto määräluettelo, betoniteräsluettelot ja kustannusarvio suunnitelman huolellinen sisäinen tarkastus suunnitelman hyväksyttäminen Pohjois-Savon ELY-keskuksessa hyväksytystä suunnitelmasta 3 kopiosarjaa ja sähköinen versio tiehoitokunnan käyttöön ELY-keskus edellyttää edellä mainittua suunnitelmalaajuutta, jotta hanke on valtionavustuskelpoinen. Suunnittelukustannukset ovat myönnettävään valtionavustukseen oikeutettuja kustannuksia. Osastopäällikön ehdotus: Elinkeinolautakunta päättää: 1. todeta, että Kauniskoskentien tiekunta ei harjoita EU:n valtiontukisääntöjen mukaista taloudellista toimintaa ja siten kunnan mahdollinen osallistuminen tien perusparannushankkeeseen on tukea yleisen infrastruktuurin rakentamiseen, johon EU:n valtiontukisääntöjä ei sovelleta. 2. esittää Kauniskoskentien tiekunnalle perusparannushankkeen toteuttamista erityisesti Karinkosken sillan osalta ja kehottaa tiekuntaa hakemaan ELY-keskukselta mahdollisimman kattavaa valtionavustusta perusparannushankkeeseen. 3. esittää kunnanhallitukselle, että Rautavaaran kunta osallistuu Karinkosken sillan perusparannukseen huomioiden tiekunnan perusparannushankkeeseen saama valtionavustus. 4. esittää tekniselle lautakunnalle, että se ottaa hallinnoitavakseen perusparannushankkeen toteutuksen kokonaisuudessaan. 5. antaa Kalevi Koskelle tehtäväksi avustaa tiekuntaa Kauniskoskentien perusparannushankkeen suunnittelussa, perusparannuksen valtiontuen hakemisessa sekä tiekunnan hallinnon ja tieyksiköiden ajantasaistamisessa.

12 Elinkeinolautakunta myöntää Kauniskoskentien tiekunnalle erillisenä avustuksena joko rahana tai kunnan itsensä tilaamana siltapaikkatutkimuksen, maastomallin laadinnan sekä siltasuunnitelman laatimisen Karinkosken sillan uusimiseksi. Menokohta: maaseututoimi/avustukset yhteisöille. 7. valtuuttaa talous- ja kehittämisjohtajan tilaamaan tarvittaessa Suomen GPS-mittaus Oy:ltä siltapaikkatutkimuksen ja maastomallin Karinkosken sillan uusimiseksi. Hankinnan ollessa alle kansallisen kynnysrajan sovelletaan siihen kunnan omaa hankintaohjeistusta. 8. valtuuttaa talous- ja kehittämisjohtajan tilaamaan tarvittaessa siltasuunnitelman Karinkosken sillan uusimiseksi. Hankinnan ollessa alle kansallisen kynnysrajan sovelletaan siihen kunnan omaa hankintaohjeistusta. Kokouksessa käydyn keskustelun yhteydessä Veijo Oinonen teki toimintaohjeen sisältävänä kannanottona ponsiesityksen, että päätöksen täytäntöönpanossa tulee huomioida erityisesti yksityistie- ja hankintalain antamat velvoitteet. Rauni Pursiainen ja Arto Hakkarainen kannattivat tehtyä ponsiesitystä. Puheenjohtajan tiedustelun jälkeen lautakunta hyväksyi yksimielisesti tehdyn ponsiesityksen. Lautakunta merkitsi asian tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet Esko Hämäläinen Yksityistiejulkaisut 1 Tämä sähköinen nettijulkaisu sisältää valikoidun osan painetusta kirjasta YKSITYISTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot