Käyttäjän tietoturvakäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjän tietoturvakäsikirja"

Transkriptio

1 Käyttäjän tietoturvakäsikirja

2 Ilomantsin kunta 2 (17) Sisällysluettelo Tietoturvan huoneentaulu... 3 Järjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt... 4 Tietosuojan toteuttaminen kunnassa... 4 Tietoaineiston luokittelu... 4 Ylläpitäjien hyvät käytännöt:... 4 Käyttäjän hyvät käytännöt:... 4 Väärinkäytökset ja niiden seuraamukset... 5 Ohje Internetin ja sähköpostin käytöstä... 5 Internetin käyttö... 5 Yleistä... 5 Internetin käyttötarkoitus... 5 Kielletyt tai rajoitetut sovellukset ja palvelut sekä sosiaalinen media... 6 Käyttösäännöt... 6 Käyttöohjeet... 7 Sähköpostin käyttöohjeistus... 8 Loma-ajat ja pidemmät poissaolot... 9 Liitetiedostot... 9 Sähköpostin tietoturva Roskaposti Työnantajan oikeus lukea työntekijän sähköpostia Toimenpiteet työsuhteen päättyessä Etätyö Työhakemistot Toimenpiteet työsuhteen päättyessä Siirrettävät tietovälineet Työpuhelin Virusepäily Viruksilta suojautuminen... 17

3 Ilomantsin kunta 3 (17) Tietoturvan huoneentaulu Tue osaltasi kunnan kulunvalvontaa; käytä kunnan ja asiakkaidemme toimitiloissa kuvallista henkilökorttiasi (mikäli sinulla sellainen on). Jos tapaat tuntemattoman henkilön kunnan toimitiloissa, selvitä kohteliaasti (esim. opastusta tarjoamalla) millä asialla henkilö tiloissamme liikkuu. Työaseman käyttäjänä vastaat itse työasemasi turvallisuudesta. Käytä työasemaa ja siihen liittyviä laitteita, ohjelmia ja tietoja vain työtehtäviesi edellyttämiin ja esimiehesi hyväksymiin tarkoituksiin. Älä luovuta työasemasi hallintaa kenellekään tuntemattomalle henkilölle. Käyttäjätunnuksesi on henkilökohtainen. Älä kerro salasanaasi kenellekään. Salasanan tulee tietoturvan kannalta sisältää vähintään 8 merkkiä. Valitse salasanaksi sellainen jonka muistat. Vaihda salasanasi riittävän usein ja heti kun epäilet sen paljastuneen. Älä koskaan kirjoita salasanaasi paperille. Mikäli joudut näin kuitenkin tekemään, älä säilytä salasanaa näppäimistön alla tai työpöytäsi ylälaatikossa. Älä käytä työpaikan käyttäjätunnusta ja salasanaa rekisteröityessäsi Internetin palveluihin. Poistuessasi työpisteeltä lukitse työasemasi. Muista kannettavien mikrotietokoneiden poikkeuksellisen korkea varkausriski. Älä tallenna mitään salassa pidettävää kannettavaasi! Älä avaa tuntemattomista osoitteista/lähettäjiltä saapuneita sähköpostiviestejä, eikä varsinkaan näiden liitetiedostoja. Älä avaa mitään exe- tai bat päätteisiä liitetiedostoja, ellet ehdottomasti tiedä mitä ne sisältävät. Käytä vain virustarkastusohjelmalla tarkastettuja ja salausohjelmalla salattuja USB-tikkuja. Käynnistä työasemasi siten, että USB-tikku ei ole kiinnitettynä ja ettei CD-asemassa ole levyä. Voit epäillä virustartuntaa, jos työasemassasi näytölle ilmestyy tunnistamattomia viestejä, levytilan loppuu äkillisesti, tallentamasi tiedostot muuttuvat tai katoavat, ohjelmiston käyttö hidastuu oleellisesti tai estyy kokonaan. Jos epäilet virustartuntaa, tee seuraavaa: jos virustorjuntaohjelma tarjoaa mahdollisuuden viruksen poistoon, suorita kyseinen toimenpide ja varmistu toimenpiteen tuloksista. Etene torjuntaohjeiden mukaan. Jos torjuntaohjelma ei kykene poistamaan virusta älä sammuta konetta vaan tee seuraavaa: irrota työasemasi verkosta (eli ota atk-verkkokaapeli irti työasemasta), tarkista ja kirjaa ylös mitä tietoja näytölle kirjautuu ja raportoi tapahtumasta atk-tuelle ja tietoturvavastaavalle. Jos epäilet tartuttaneesi viruksen toisten työasemiin tai lähettäneesi viruksen sisältävää postia, varoita heitä siitä. ServiceDesk /

4 Ilomantsin kunta 4 (17) Järjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Hyvien työskentelyolojen takaamiseksi on tarpeen noudattaa seuraavia yhteisesti sovittuja sääntöjä, joiden tarkoituksena on määritellä järjestelmien käyttäjille ja ylläpitäjille heidän oikeutensa ja velvollisuutensa. Säännöt perustuvat seuraaviin yleisperiaatteisiin: Kaikilla on mahdollisuus asialliseen käyttöön. Muille ei saa aiheuttaa haittaa. Yksityisyyden suojaa pitää kunnioittaa. Tietosuojan toteuttaminen kunnassa Dokumentti kuvaa ne menetelmät ja toimintatavat mitenkä tietojen käsittelyä Kunta X:ssä valvotaan, sekä seuraamukset mahdollisista tietoturvarikkomuksista. Tietoaineiston luokittelu Ylläpitäjien hyvät käytännöt: Nimetyt vastuuhenkilöt huolehtivat järjestelmien ylläpidosta. Ylläpitäjät tiedottavat järjestelmiin tehtävistä muutoksista ja niiden vaikutuksista sekä antavat tarvittaessa opastusta. Ylläpitäjillä on oikeus rajoittaa ja säädellä järjestelmien käyttöä velvollisuuksiensa hoitamiseksi. Käyttäjän hyvät käytännöt: Käyttäjän tulee aina käyttää omaa nimeään ja omaa käyttäjätunnustaan. Kukin käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä. Muut järjestelmän käyttäjät on otettava huomioon. Kaikilla käyttäjillä on vastuu järjestelmän kokonaisturvallisuudesta. Järjestelmään pyrkiminen väärällä käyttäjätunnuksella sekä oman tunnuksen valtuuksien ylittäminen tai ylityksen yrittäminen on kiellettyä. Laitteiston ja systeemiohjelmiston muuttaminen on kiellettyä. Tämä koskee myös yhteisessä käytössä olevia yhden käyttäjän järjestelmiä. Kiintiöiden ja muiden käyttörajoitusten kiertäminen on kiellettyä. Tunnettujen ja/tai uusien turvallisuusaukkojen etsiminen ja käyttäminen on kiellettyä. Ohjelmien, ohjelmistojen tai tiedostojen kopiointi luvatta on kiellettyä.

5 Ilomantsin kunta 5 (17) Väärinkäytökset ja niiden seuraamukset Käyttäjien tulee ottaa huomioon voimassa oleva lainsäädäntö. Mm. henkilörekisterilaissa, rikoslaissa ja tekijänoikeuslaissa on atk:n käyttöä säänteleviä määräyksiä. Väärinkäytöksen laadusta riippuen käyttäjälle voidaan antaa varoitus, käyttöön liittyviä rajoituksia tai määräaikainen käyttökielto. Mikäli väärinkäytös on vakava ja teko muodostaa rikoksen, asia voidaan antaa poliisin tutkittavaksi. Ohje Internetin ja sähköpostin käytöstä Internetin käyttö Yleistä Internet-verkko on laaja virtuaaliympäristö, jossa pätevät lähtökohtaisesti normaalit yhteiskunnan ja työympäristön säännöt. Työnantajalla ei ole velvollisuutta eikä mahdollisuutta Internet-yhteyden avaamisen yhteydessä edeltä käsin tyhjentävästi joko kieltää tai sallia kaikkia kyseenalaisia tai väärinkäytösmahdollisuuden sisältäviä sovelluksia tai käyttötapoja. Tästä syystä käyttäjällä itsellään on vastuu noudattaa organisaation tietoturvaohjeistusta, jotta Internetissä käytettävien palveluiden käyttö ei aiheuta tietojenkäsittelylle ja kunnan toiminnalle ylimääräisiä tietoturvariskejä. Työnantaja tarkkailee jatkuvasti ulkopuolisia yhteyksiä palomuuriohjelmistolla sekä erilaisilla virus- ja turvaohjelmistoilla, etteivät luvattomat tunkeilijat pääsisi sisään järjestelmään. Kaikista ulkopuolisista yhteyksistä jää lokiin tiedot mahdollisia myöhempiä selvityksiä varten. Valvonnassa noudatetaan Sähköisen viestinnän tietosuojalakia (516/2004, 125/2009) ja lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004). Internetin käyttötarkoitus Internet-yhteys on tarkoitettu työtehtävien hoitamiseen. Sallitut käyttötarkoitukset ovat: informaation hankkiminen työtehtävien suorittamiseksi ammatillisen sivistyksen kehittäminen ammattiyhdistystoiminta

6 Ilomantsin kunta 6 (17) Sallittua yksityiskäyttöä ovat: henkilökohtainen pankkiasiointi työtehtäviä haittaamatta satunnainen viestintä, ilmoitukset tms. jotka ovat esim. kiireellisiä ja työläitä hoitaa muulla tavoin Verkon palveluiden ja sovellusten käyttäminen ei saa olla ristiriidassa organisaation viestinnän, toiminnan tarkoituksen tai tietoturvallisuuden kanssa. Kielletyt tai rajoitetut sovellukset ja palvelut sekä sosiaalinen media Seuraavien sovellusten käyttö ei ole sallittua niiden sisältämien erityisen korkeiden tietoturvariskien tai muun haitan vuoksi: Musiikki- ja videotiedostojen lataamiseen tarkoitetut sovellukset Vertaisverkkopalvelut (Kazaa, edonkey sekä vastaavat) Automaattiset näytönsäästäjät, jotka kuluttavat työaseman resursseja omaan toimintaansa esim. (Search fo Extra Terrestial Intelligence) Keskusteluryhmät kuten IRC ja erilaiset chat-ryhmät Uutisryhmä-palveluihin (News Groups) saavat osallistua ainoastaan erikseen nimetyt henkilöt. Kaikki käyttötarkoitukseltaan haitalliset, hyvän tavan vastaiset tai työtehtävien kanssa ristiriidassa olevat palvelut (esim. salauksen purku jo lainnojalla) Sosiaaliseen mediaan liittyen kuntaön on laadittu sosiaalisen median käyttöpolitiikka. Käyttösäännöt Tekijänoikeussäännöt on huomioitava myös Internetistä peräisin olevan aineiston suhteen. Samoin on suhtauduttava varauksin kaikenlaisen aineiston luotettavuuteen ja oikeellisuuteen. Internetissä kuka tahansa voi julkaista mitä tahansa. Kuten muuallakin, kannattaa lähtökohtaisesti pitää luotettavana vain ennestään tunnettuja lähteitä. Internetiä käytettäessä on toimittava niin, että haittaohjelmien pääsy sisäiseen verkkoon estetään mahdollisimman pitkälle ennalta. Tunnetut ja luotettavat verkkopalvelut eivät pääsääntöisesti sisällä haittaohjelmia. Epämääräisiä ja käyttötarkoitukseltaan työtehtävien suorittamiseen liittymättömiä sivustoja pitää mm. haittaohjelmavaaran takia välttää ja varoa. Seuraavilla toimenpiteillä voidaan Internet-uhkia hallita peruskäyttäjätasolla: Sisäisten tietojärjestelmien ja -verkkojen käyttöön tarkoitettua henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa käyttää Internetissä oleviin palveluihin rekisteröitymiseen koska se voi tätä kautta paljastua ulkopuoliselle.

7 Ilomantsin kunta 7 (17) Myös työnantajan sähköpostiosoitteen luovuttamisessa esim. Internet-palveluihin rekisteröidyttäessä tulee olla varovainen. Osoite voi tätä kautta kulkeutua ns. eitoivottuun kaupalliseen viestintään käytetyille (spam) postituslistoille. Työnantajan sähköpostiosoitteen saa luovuttaa vain sellaiseen Internet-palveluun rekisteröidyttäessä, jolla on selkeä yhteys työtehtäviin. (vrt. SOME) Internet-selaimen tietoturva-asetuksia ei saa heikentää ilman tietohallinnon lupaa. Ohjelmien lataaminen ja asentaminen Internetistä muun kuin tietohallinnon toimesta on kielletty. Käyttöohjeet 1. Internetin käytöstä jää aina jäljet. Kun sivu haetaan selaimeen, siitä jää merkintä wwwpalvelimen lokitiedostoon. Samoin merkintä käynnistäsi jää myös niille sivustoille, joilla kävit. Käytä Internetiä työpaikallasi vain työhösi tarvittavan tiedon hakemiseen. 2. Älä anna Internetissä nimeäsi, yhteystietojasi tai sähköpostiosoitettasi ilmoitustauluille, keskusteluryhmiin tms. Henkilötiedot voivat päätyä ulkopuolisten käyttöön ja niitä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin kuin mihin olet ne antanut. Ulkopuoliset voivat ottaa selvää verkossa liikkumisestasi ja luoda tämän perusteella sinusta profiileja, jonka jälkeen alat saada sähköpostiisi mainoksia ja roskapostia. 3. Älä koskaan käytä tai asenna Internetistä peräisin olevia tiedostoja ja ohjelmia. 4. Poistu aina verkkopalvelusta sen omalla uloskirjautumiskomennolla. 5. Sivuhistoria muistaa kaikkien niiden sivujen osoitteet, joilla käyttäjä on vieraillut. Käytettäessä yhteis- tai julkisessa käytössä olevaa tietokonetta, sivuhistoria täytyy tyhjentää aina. 6. Selaimen välimuisti nopeuttaa Internet-surffausta. Se vie kuitenkin runsaasti levytilaa ja siksi se kannattaa aika ajoin tyhjentää. Käytettäessä yhteis- tai julkisessa käytössä olevaa tietokonetta, välimuisti täytyy tyhjentää aina. 7. Jos olet kirjautumassa palveluun, jossa kysytään salasanaa, selain ehdottaa usein salasanan tallentamista. Tätä ei kuitenkaan koskaan pidä tehdä, sillä toiset käyttäjät pääsevät silloin sinun tunnuksellasi palveluun. 8. Eväste, on tekstitiedosto, jonka sivuston omistaja tallentaa koneesi kiintolevylle käydessäsi hänen web-sivustollaan. Evästeet ovat pääsääntöisesti harmittomia, mutta niitä voidaan käyttää väärin. Lukemalla evästetiedoston sisältö, voidaan selvittää, millä sivuilla käyttäjä on käynyt. Evästeeseen voi myös tallentua sivustolle vaadittavat käyttäjätunnus- ja salasanatiedot. Evästeitä on kahdentyyppisiä; istuntokohtaisia ja pysyviä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät selaimen muistissa niin kauan kuin selain on auki ja häviävät sitten itsestään. Pysyvät evästeet tallentuvat työaseman levylle ja säilyvät siellä ellei niitä poisteta manuaalisesti. 9. Sosiaalinen media ei sinänsä tuo uusia tietoturvahaasteita, mutta sosiaalisen median käyttötavat eroavat merkittävästi perinteisen median käyttötavoista ja perinteisistä Internet-palveluista, jonka takia tietoturvauhat ilmenevät eri tavalla. Tämä johtuu siitä, että sosiaalisessa mediassa käyttäjän toimenpiteet ovat normaalia palveluiden käyttöä

8 Ilomantsin kunta 8 (17) keskeisemmässä asemassa. Tahaton hölmöily saattaa johtaa ikäviin seurauksiin, esimerkiksi organisaation tietojen vuotamiseen, henkilökohtaisen mielipiteen esittämiseen organisaation virallisena kannanottona, haittaohjelman leviämiseen tms. Henkilöstön ohjeistamiseksi ja selkeiden linjausten tekemiseksi on kuntaön laadittu sosiaalisen median käyttöpolitiikkaa. Sähköpostin käyttöohjeistus Ilomantsin kunnalla on käytössään Microsoft Outlook sekä Outlook Web Access sähköpostiohjelmat. Web Access on Outlookin Internet -selainpohjainen käyttöliittymä. Työnantajan sähköposti on tarkoitettu pääasiallisesti työasioiden hoitamiseen. Sähköpostia on lupa käyttää myös yksityisviestintään, mutta yksityisviestit on pidettävä erillään työviesteistä. Työnantajan sähköpostin käyttö ei ole kuitenkaan sallittua henkilökohtaisten tarjouspyyntöjen tai tarjousten tekemiseen sekä kaupankäyntiin tai muiden sellaisten oikeustoimien tekemiseen, joiden yhteydessä vastaanottajan on vaikeaa tulkita onko kyseessä henkilökohtainen vai työasia. Työntekijöille suositellaan yksityisasioiden hoitamista varten erillisen henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen hankkimista. Työntekijä vastaa sähköpostin käytöstä, sähköpostilaatikon sisällöstä ja sisällön ylläpidosta. Tällöin työntekijän tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: Työsähköpostia on käytettävä kuin mitä tahansa työvälinettä työtehtävien hoitamiseen. Sähköpostiviesti on dokumentti, josta voi olla kopioita monessa paikassa (mm. varmuuskopiot, sähköpostipalvelimet, työasemat) jota voidaan riittävän perusteen ilmetessä käyttää yhtenä todistusaineistona. Sähköpostia suojaa viestintäsalaisuus, mutta se ei sellaisenaan takaa tietojen salassapitoa. Salassa pidettävien tietojen lähettäminen salaamattomassa Internetsähköpostissa on kielletty. Sähköpostiviestien automaattinen edelleen lähetys sisäisestä ja/tai suojatusta sähköpostiympäristöstä suojattomaan (Internet) on kielletty. Tapauskohtainen edelleenlähetys on sallittu vain tilannekohtaisen harkinnan perusteella. Sähköpostin liitetiedostot ovat yleisimpiä virusten ja muiden haittaohjelmistojen leviämistapoja. Tuntemattomalta lähettäjältä saadun, epätavallisesti otsikoidun tai muuten oudon sähköpostiviestin liitetiedostoa avattaessa tulee noudattaa varovaisuutta. Ota tarvittaessa yhteyttä tekniseen tukeen ennen epäilyttävän liitetiedoston avaamista. Roskapostiviesteihin eli spamiin ei pidä vastata.

9 Ilomantsin kunta 9 (17) Ketjukirjeiden lähettäminen työnantajan laitteista sähköpostitse on kielletty. Ketjukirjeet ovat haittaohjelmien levittäjiä ja kuormittavat turhaan tietotekniikkaresursseja. Sähköpostitse kiertävät vitsit, adressit tms. sisältävät vaaran sähköpostiosoitteen joutumisesta ns. spam-listalle, koska ihmiseltä toiselle siirtyvien viestien mukana kulkee suuri määrä sähköpostiosoitteita. Sähköpostitse saapuneet viranomaisen asiakirjat on kirjattava. Jos viesti sisältää asian, jota todennäköisesti tullaan käsittelemään myöhemmin eri hallintoelimissä, toimita viesti organisaatiossasi henkilölle, joka hoitaa asian kirjaamisen diaariin. Loma-ajat ja pidemmät poissaolot Työtehtävien katkottoman hoitamisen vuoksi työntekijällä on velvollisuus käyttää sähköpostijärjestelmän automaattista vastaustoimintoa ilmoittaakseen poissaolostaan, sen kestosta ja siitä kuka hoitaa hänen tehtäviään poissaolon aikana. Liitetiedostot Vältä liitetiedostojen käyttöä jos se on mahdollista. Usein pelkkää tekstiä sisältävän liitetiedoston sisällön voi kopioida sähköpostin viestiosaan. Jos Wordilla tehty liitetiedosto ei sisällä kuvia, lähetä tiedosto vastaanottajalle rtf muodossa. Tällöin sinun ei tarvitse välittää siitä, mikä tekstinkäsittelyohjelma vastaanottajalla on. Tiedoston tallentaminen rtf muotoon: 1. Valitse Wordissa Tiedosto Tallenna nimellä 2. Valitse Tallennusmuoto kohdassa Word-asiakirja tekstin paikalle RTF 3. Anna tiedostolle nimi ja tallenna normaalisti Toinen tapa dokumenttien lähettämiseen on PDF-muoto. PDF-muotoon voidaan tallentaa tekstidokumentteja (Word-asiakirjoja), esityksiä (PowerPoint) tai taulukoita (Excel). Useimmissa postijärjestelmissä on määritelty välitettävien sähköpostien maksimikoko. Vastaanottajalta kannattaa tarkistaa, minkä suuruisia liitetiedostoja heidän postijärjestelmänsä voi ottaa vastaan. Tiedoston koon voi tarkistaa esimerkiksi resurssienhallinnassa. Mikäli on tarve lähettää/vastaanottaa sähköisessä muodossa suurempia kokonaisuuksia, kannattaa harkita vaihtoehtoina: 1. Tiedostojen pakkaaminen esim. WinZip:llä ja pienentää näin lähetettävän viestin kokoa. 2. Tiedostojen polttaminen CD-ROMille ja lähettäminen tavallisena postina. 3. Tiedostojen siirtäminen ftp:llä.

10 Ilomantsin kunta 10 (17) 4. Viestin paloitteleminen useampaan viestiin, jolloin yksittäisen viestin koko pienenee. Sähköpostin tietoturva Sähköpostin lähettäminen kunnan henkilöstön sisäisesti on suhteellisen turvallista, koska sähköpostijärjestelmämme salaa automaattisesti kaikki sanomat. Sen sijaan ulkoisiin osoitteisiin lähetettävä posti on selväkielistä, jolloin tietoturvan säilyminen edellyttäisi viestien salaamista ja digitaalista allekirjoitusta. Tätä mahdollisuutta meillä ei vielä ole käytössä. Tavallisen, suojaamattoman sähköpostin käyttö on rajattava vain niiden viestien välittämiseen, jotka soveltuvat sen käyttöön. Koska suojaamattoman sähköpostin tietoturva on tavallisen postikortin luokkaa, mitään salassa pidettävää tietoa ei saa lähettää suojaamattoman sähköpostin välityksellä. Kun käytössä on suojattu sähköposti ja sähköinen allekirjoitus, voidaan sitä käyttää virallisten asiapapereiden välitykseen. Potilasasiakirjojen siirtoa ja yksiköiden välistä konsultointia varten on olemassa oma tietoturvallinen ohjelmisto, potilastietojärjestelmän viestinvälitys. Sähköpostin tietoturvaohjeita Varmista lähettäjän aitous, jos vähänkin epäilet sitä. Sähköpostin lähettäjätieto on helppo väärentää, jolloin lähettäjästä ei voi olla täysin varma. Vastaavasti kuka tahansa voi lähettää viestin nimissäsi. Älä koskaan avaa tuntemattomalta lähettäjältä tullutta liitetiedostoa tai viestissä olevaa www-linkkiä. Älä lähetä ketjukirjeitä eteenpäin. Pyydä tärkeistä viesteistä kuittaus vastaanottajalta. Roskaposti Roskapostilla tarkoitetaan sähköpostiin tulevia mainoksia, joita vastaanottaja ei ole tilannut eikä niiden lähettämiseen ole kysytty lupaa. Mainostettavat tuotteet ja palvelut ovat yleensä epämääräisiä tai laittomia. Roskaposti on haitallista, koska se tuhlaa aikaa ja levytilaa. PTTK Oy:llä on käytössä roskapostien suodatusjärjestelmä, joka poistaa automaattisesti suurimman osan roskaposteista. Jos saat suodatuksesta huolimatta roskapostia, poista viestit välittömästi. Älä koskaan vastaa roskapostiviestiin, vaikka siinä olisi linkki, johon ilmoittamalla pääset pois jakelulistalta. Outlook- ja Outlook Web Access sähköpostiohjelmissa on roskapostin käsittelyyn joitakin toimintoja, joilla voit määritellä mitä roskapostiksi tulkituille viesteille tehdään.

11 Ilomantsin kunta 11 (17) Jos epäillään, että jokin viesti on jäänyt saamatta, kannattaa siitä laittaa palvelupyyntö ServiceDeskiin ja sisällyttää siihen milloin (pvm + klo) ja mistä (lähettäjän spostiosoite) kyseisen viestin olisi pitänyt tulla. Työnantajan oikeus lukea työntekijän sähköpostia Perustuslain 10.2 :n mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Työnantajan tarjoamaan sähköpostiosoitteeseen voi kuitenkin tulla sekä luottamuksellisia viestejä että julkisuuslain 5.2 :ssä määriteltyjä viranomaisen asiakirjoja, jotka ovat pääsääntöisesti julkisia. Viestintäsalaisuus koskee myös sähköpostiviestejä. Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän sähköpostia, jos työnantaja ja työntekijä eivät ole yhteisesti asiasta sopineet. Työntekijä voi antaa suostumuksensa siihen, että työntekijän poissa ollessa tämän valitsema ja työnantajan tehtävään hyväksymä toinen henkilö voi ottaa vastaan työntekijälle lähetetyt viestit sen selvittämiseksi, onko työntekijälle lähetetty sellainen viesti, joka on selvästi tarkoitettu työnantajalle työtehtävien hoitamiseksi ja josta työnantajan on toimintansa tai työtehtävien asianmukaisen järjestämisen vuoksi välttämätöntä saada tieto. Jos työnantaja tai hänen tähän tehtävään osoittama henkilö tällaisessa tilanteessa saa tietoonsa myös muita kuin työasioihin liittyviä luottamuksellisia viestejä, ei hän saa ilmaista tai käyttää hyväksi tietoa viestin sisällöstä tai sen olemassaolosta, eikä käsitellä työntekijän henkilötietoja yksityisyyttä vaarantavasti. Työnantajan oikeudesta lukea työntekijälle tulleita sähköposteja sovitaan aina erillisellä sopimuksella. Virkasähköpostia voi olla mahdotonta erottaa henkilökohtaisesta viestinnästä. Jotta yksityisviestit säilyisivät yksityisinä, suositellaan viestinnässä käytettäväksi seuraavia ohjeita: 1. Tee sähköpostiisi oma kansio henkilökohtaisille viesteille ja nimeä se selvästi esim. Henkilökohtainen tai Omat viestit 2. Poista yksityiset viestit heti lukemisen jälkeen tai siirrä säilytettävät viestit omaan selvästi nimettyyn kansioon 3. Lisää lähetettävän yksityisen viestin otsikkoon teksti HENKILÖKOHTAINEN Toimenpiteet työsuhteen päättyessä Sähköpostin käyttöoikeus päättyy työsuhteen päättyessä ja sähköpostitili suljetaan. Ennen työsuhteen päättymistä työntekijän tulee poistaa kaikki henkilökohtaiset viestinsä ja sopia esimiehensä kanssa valtakirjan tekemisestä jäljelle jääneiden työnantajalle kuuluvien viestien hakemisesta ja avaamisesta tarvittaessa.

12 Ilomantsin kunta 12 (17) Jos työntekijä lopettaa työn teon ennen työsuhteen päättymistä (esim. loman vuoksi), täytyy hänen lisäksi laittaa sähköpostitililleen automaattivastaus ilmoittaakseen viestintäkumppaneilleen, ettei sähköpostiosoite ole enää voimassa työsuhteen päättymispäivämäärän jälkeen. Työnantajalla on tämän jälkeen oikeus päättää tuhotaanko suljetun sähköpostitilin sisältö kokonaan vai haetaanko sisällöstä joitain työantajan toiminnalle tärkeitä viestejä työntekijän antaman valtakirjan ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä /759 (759/2004) luvun 6 määrittelemien käytäntöjen mukaan. Etätyö Etätyöskentelystä on aina sovittava työnantajan kanssa erillisellä kirjallisella etätyösopimuksella. Kun työnantaja ja työtehtäväsi antavat sinulle mahdollisuuden työskennellä kotona (tai muualla kuin normaalissa toimipisteessä), huomioi seuraavat asiat: Älä missään tilanteessa luovuta tunnistautumistietojasi kenenkään muun käyttöön, äläkä jätä niitä muiden saataville. Käytä vain työnantajan tarkoitusta varten osoittamaa laitteistoa. Oman laitteiston käytöstä on aina sovittava erikseen. Käytä etätyössä ainoastaan sovittuja tietoliikennetapoja ja varmista, että sovitut salaus- ja suojausmenettelyt ovat käytössä. Varmista, että muut eivät pääse käyttämään päätelaitteitasi. Huolehdi etteivät muut perheenjäsenet tai vieraasi pääse salassa pidettäviin asioihin käsiksi tai kuule luottamuksellisia keskusteluja puhelimessa. Varmistu, että sivulliset, kuten perheenjäsenesi, eivät saa otetuksi yhteyttä tietojärjestelmiin. Käsittele etätyössä ainoastaan sellaista tietoaineistoa, jonka salaisuusaste vastaa käyttämääsi työskentely-ympäristöä, tarvittaessa käytä tiedostojen salausta. Älä tallenna työaseman kovalevylle mitään salassa pidettävää tietoa. Huolehdi työasemasi (tai muun päätelaitteen) tietoturvasta. Laitteistoa ei saa käyttää siten, että sen turvallisuus vaarantuu esimerkiksi pelien, ohjelmien lataamisen tai epäluotettavien Internet sivujen selaamisen vuoksi. Opettele tietoturvan kannalta tärkeiden ohjelmien päivittäminen ja käyttö. Älä muuta tai poista käytöstä suojausohjelmia. Huolehdi, että tiedät miten toimit erilaisissa ongelmatilanteissa. Todennäköisiä tilanteita ovat tietoliikenneyhteyden ongelmat sekä laitteiden ja tietoaineiston varastaminen tai katoaminen. Huolehdi, että työvälineesi ja tietosi ovat turvassa myös kuljetuksen aikana. Huolehdi työnteossa käyttämiesi puhelinten ja mobiililaitteiden turvallisuudesta. Älä säilytä niissä ylimääräistä tietoa ja käytä tiedon salausta.

13 Ilomantsin kunta 13 (17) Vie toimistotilojen ulkopuolelle vain työn suorittamisen kannalta välttämätöntä materiaalia (asiakirjat, tallenteet, laitteet) ja palauta ne mahdollisimman pian. Huolehdi tietoaineistosi varmuuskopioinnista ja virustarkastuksista. Vältä salassa pidettävien tietojen tulostamista paperille ja tallentamista siirrettäville muistivälineille. Jos tulostat ja tallennat, huolehdi tiedon asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä. Tuo salassa pidettävä materiaali hävitettäväksi omalla osastolla olevaan keräysastiaan. Asiakirjoja ei saa käsitellä, säilyttää eikä hävittää niin, että ne voivat joutua sivullisten käsiin. Lukitse aineistojen säilytyspaikka niin että tiedot eivät ole asiattomien käytössä. Mikäli etätyöntekijä epäilee luottamuksellisen tai salaiseksi luokitellun tiedon tai siihen pääsyyn oikeuttavien tunnistetietojen joutuneen tai paljastuneen ulkopuolisille, tulee etätyöntekijän ilmoittaa tästä välittömästi lähimmälle esimiehelleen. Tätä menettelyä noudatetaan myös, mikäli tietoja, laitteita tai ohjelmistoja on varastettu tai niitä on kadonnut. Työhakemistot Jokaisella kunnan työntekijällä on oma työhakemisto, jonka saa käyttöönsä MADympäristössä. Tällä tarkoitetaan verkossa olevaa nimettyä kansiota, johon yhteys aukeaa automaattisesti kirjauduttaessa verkkoon omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kansio on tarkoitettu työssä tarvittavien tietojen tallennukseen. Kansioon ei kuitenkaan pidä tallentaa mitään suuria tiedostoja (useampi Gt), koska kansion käyttötila on rajoitettu. Verkossa olevat kansiot varmuuskopioidaan tietyin väliajoin, millä varmistetaan tiedon pysyvyys ja käytettävyys. Esimerkiksi työpöydälle tallennetut tiedostot voivat muuttua käyttökelvottomiksi tietokoneen kiintolevyn rikkoutuessa. Älä tallenna työasemasi tai kannettavasi kiintolevyille mitään sellaista tietoa, jonka joutuminen ulkopuolisten käsiin on vahingollista tai jonka häviäminen aiheuttaa vahinkoa. Verkkokansioon tallennettu tieto ei joudu ulkopuolisten käsiin, mikäli esim. kannettava tietokone varastetaan. Verkkolevy varmistaa myös automaattisesti sinne tallennetun tiedon virusten varalta.

14 Ilomantsin kunta 14 (17) Toimenpiteet työsuhteen päättyessä Käyttöoikeuden päättyminen Käyttöoikeus tietojärjestelmään päättyy kun, henkilö ei enää kuulu organisaatioon, määräaikaiseksi myönnetty käyttöoikeus vanhenee tai henkilön rooli muuttuu siten, ettei tietojärjestelmän käyttöoikeudelle enää ole perustetta. Käyttäjätunnus suljetaan, kun käyttöoikeus, johon liittyen se on annettu, loppuu sille ei enää ole tarvetta on perusteltu epäily sen väärinkäytöstä tai tietoturvallisuuden vaarantumisesta Tietojen käsittely käyttöoikeuden päätyessä: Työntekijän tulee siirtää, tarvittavissa määrin työtehtävien jatkamiksi, työhön liittyneet viestit ja tiedostot esimiehen kanssa sovitulle henkilölle. Henkilön tulee poistaa henkilökohtaiset sähköpostinsa ja tiedostonsa ennen tietojärjestelmän käyttöoikeuden loppumista. Henkilön tulee poistaa organisaation kotikäyttöön tarjoamat ohjelmistot palvelussuhteen päättyessä, ellei ohjelmiston lisenssiehdoissa toisin mainita. Kolmannen osapuolen (esim. toimittajan edustajan) tulee siirtää tai tuhota hankkeen toteuttamiseksi annettuun käyttäjätunnukseen liittyvät tiedot hankkeesta solmitun sopimuksen mukaisesti. Henkilön tiedostot ja postilaatikko poistetaan kolmen kuukauden kuluttua tunnuksen käytön / käyttöoikeuden loppumisesta. Siirrettävät tietovälineet Yleisenä periaatteena kunnassa on, ettei työtiedostoja ja -asiakirjoja viedä työpaikan ulkopuolelle. Kuitenkin on tilanteita, jolloin mm. sähköisessä muodossa olevia työtiedostoja tarvitaan esim. koulutus-, esittely- tai kokoustilanteissa työpaikan ulkopuolella. Tällöin noudatetaan seuraavia periaatteita: CD/DVD levyjä tai USB-muistitikkuja käytettäessä varmistutaan, ettei tietoväline tai sen sisältämä tieto joudu ulkopuolisten tahojen haltuun. Lisäksi USB-muistia käytettäessä tikulla oleva tieto salataan käyttämällä joko tikun omaa salausta tai erillistä salausohjelmaa. Jos USB-tikun mukana ei tule salausominaisuutta, saa erillisen salausohjelman ja siihen liittyvän käyttökoulutuksen pyydettäessä PTTK Oy:n ServiceDeskistä. Jokainen kunnan työntekijä vastaa käyttämiensä medioiden tietoturvasta.

15 Ilomantsin kunta 15 (17) Jos löydät kunnan tiloista (tai mistä vain) USB-muistitikun tai CD/DVD-levyn, jonka käyttäjää tai alkuperää et tiedä, älä liitä sitä kunnan työasemaan (haittaohjelmien riski). Alkuperältään tuntematon tietoväline kannattaa viedä tuhottavien säiliöön. CD/DVD-levyjen ja levykkeiden hävitys Ilomantsin on laajentanut aikaisemmin paperimuotoisen aineiston turvallista hävittämistä koskevaa sopimustaan kattamaan myös CD/DVD:itä ja levykkeitä sekä videokasetit ja avkalvot. Kunnan eri toimipisteissä ei ole silppuria ko. medioiden tuhoamiseen, käytöstä poistettavat CD/DVD:t ja levykkeet toimitetaan kunnanviraston alakerrassa koulutoimen varastossa olevaan lukolliseen keräysastiaan, jonka asiakirjojen hävittämispalveluyritys käy tyhjentämässä sovittuina aikoina. USB-muistitikkujen hävitys Salatut USB-tikut voidaan hävittää poistamalla niistä ensin tiedot formatoimalla (alustamalla) tikku normaalisti. Kunnan käytäntönä on käyttää pelkästään salattuja USB-tikkuja myös niiden poistoprosessin tietoturvallisuuden ja helppouden vuoksi. Jos käytössä on vielä jostain syystä salaamattomia USB-tikkuja, jotka halutaan poistaa käytöstä, ne ensin formatoidaan ja toimitetaan sen jälkeen hallinto- ja talousosastolla olevaan turva-astiaan. Samoin toimitaan rikkoutuneiden USB-tikkujen kanssa. Työpuhelin Puhelinkäyttäytyminen Älä puhu luottamuksellisista/salassa pidettävistä asioista asiaankuulumattomien kuullen, esim. kerro salasanoja linja-autossa matkalla töihin. Puheluasi voidaan aina kuunnella, oli kyseessä sitten lankapuhelin tai matkapuhelin. Luottamuksellisia asioita ei kannata puhua puhelimessa. Puhelinta voidaan kuunnella nykytekniikalla jopa ilman sim-korttia. Tekstiviestin suojaus on heikko, siinä ei kannata lähettää luottamuksellista tietoa. Tekstiviestiä lähettäessäsi varmistu vastaanottajan numerosta, ettei tieto mene väärälle ihmiselle. Puhelimet on tarkoitettu työtehtävien hoitamiseen. Ostosten teko matkapuhelimella on kielletty.

16 Ilomantsin kunta 16 (17) Numerotiedustelua ei saa käyttää puhelujen yhdistämiseen. Puhelimen katoamis- tai varkaustapauksessa välittömästi soitto kunnan puhelinasioista vastaaviin henkilöihin. Puhelimen tietoturva Älypuhelimiin voidaan nykyisin tallentaa merkittävät määrät tietoja, mikä merkitsee esim. puhelimen kadotessa todellista tietoturvauhkaa. Työtiedostojen ja salasanojen tallentaminen salaamatta puhelimeen tai siinä olevaan erilliseen muistikorttiin ei ole sallittu. Suojaa puhelin suojakoodilla. Jos mahdollista, käytä automaattista lukitusta, kun olet käyttämättä puhelinta tietyn aikaa. Suojaa puhelimessa oleva muistikortti salasanalla. Puhelimesi on kytketty etähallintajärjestelmään, jolla voidaan lukita tai tyhjentää puhelin tarvittaessa etänä (ei koske peruspuhelimia). Jos puhelimesi katoaa tai varastetaan, ota välittömästi yhteyttä puhelinasioista vastaaviin henkilöihin puhelimen tietojen tyhjentämiseksi. PTTK Oy:n puhelinasioista vastaavien yhteystiedot: Miika Reijonen Lassi Turunen Henri Sainio Virusepäily Kuntallä on käytössä Microsoft System Center Endpoint Protection tietoturvaohjelmisto. Ohjelma asennetaan työasemille siten, että se päivittää uusimmat viruskuvaukset verkosta automaattisesti. Ohjelmaa ei saa ottaa pois käytöstä. On syytä epäillä virusta, jos työasemassasi: 1. esiintyy ylimääräisiä ääniefektejä 2. näytölle ilmestyy tunnistamattomia viestejä 3. levytila loppuu äkkiä 4. ohjelmien käyttö hidastuu oleellisesti tai estyy kokonaan 5. tallennetut tiedostot muuttuvat tai katoavat 6. asiakirja muuttuu käytön aikana

17 Ilomantsin kunta 17 (17) Jos torjuntaohjelma havaitsee työasemassasi viruksen, toimi seuraavasti: 1. Tarkista mitä tietoa näyttöön tulee: Jos torjuntaohjelma ilmoittaa löytyneestä viruksesta ja tarjoaa mahdollisuuden poistaa virus, toimi näytöllä olevien ohjeiden mukaan. Tarkista toimenpiteen jälkeen tulevasta raportista, onko virus todellakin poistunut. Jos torjuntaohjelma poisti viruksen, voit sulkea raportin ja jatkaa työtäsi. Jos torjuntaohjelma ilmoittaa löytäneensä viruksen, mutta ei pysty sitä poistamaan, irrota työ-asemasi verkosta mutta älä sulje työasemaa. Työasema irrotetaan verkosta ottamalla verkko-kaapeli irti joko verkkokortista keskusyksikössä tai seinärasiasta. 2. Kirjaa ylös havaintosi ja ongelmaa edeltäneet toimenpiteet 3. Ilmoita asiasta ServiceDeskiin puh Ilmoita kaikille, jotka ovat voineet saada viruksen sinulta Viruksilta suojautuminen Käytä työasemassasi vain luotettavista lähteistä hankittuja ohjelmia. Vältä sähköpostissa liitetiedostojen käyttöä, jos se on mahdollista. Käytä liitetiedostoissa rtf ja txt tallennusmuotoja. Älä asenna verkosta ilmaiseksi saatavia näytönsäästäjiä tai apuohjelmia. Älä liitä kunnan työasemaan löytämääsi USB-muistia tai muuta tietovälinettä, jonka käyttäjää tai alkuperää et tiedä (virus- ja haittaohjelmien riski). Vältä surffailua epämääräisillä www-sivuilla.

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen 1 PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10. Valtiontalouden tarkastusviraston määräys Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.2011) Edita Prima Oy Helsinki 2011

Lisätiedot

DIGITAALINEN VAINO PARISUHTEESSA

DIGITAALINEN VAINO PARISUHTEESSA DIGITAALINEN VAINO PARISUHTEESSA -hanke (2012-17) Eron jälkeisen väkivaltaisen vainon kohteena elävien perheiden turvallisuuden lisääminen ja vainoamisen ennaltaehkäisy. www.varjohanke.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja Esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset. Kaikkia sääntöjä on noudatettava Käytä

Lisätiedot

Opiskelijavaihtoon lähtijöiden, poissa olevaksi ilmoittautuneiden, keskeyttäneiden sekä 6 kk käyttämättöminä olleet käyttäjätunnukset lukitaan.

Opiskelijavaihtoon lähtijöiden, poissa olevaksi ilmoittautuneiden, keskeyttäneiden sekä 6 kk käyttämättöminä olleet käyttäjätunnukset lukitaan. Ohje 1 (6) TIETOVERKON KÄYTTÖSÄÄNNÖT Käyttösääntöjen merkitys Helsinki Business College Oy:n tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle hyvät mahdollisuudet tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset. Kaikkia sääntöjä on noudatettava käytä

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

1. Sääntöjen tarkoitus

1. Sääntöjen tarkoitus 1/6 Sisällysluettelo: 1. Sääntöjen tarkoitus... 1 2. Käytön periaatteet... 2 3. Ylläpitäjäorganisaation tietojärjestelmien luokittelu... 3 4. Ylläpitäjien oikeudet... 3 5. Ylläpitäjien velvollisuudet...

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Luku 1: Asennus...5. Luku 2: Aloittaminen...10

Luku 1: Asennus...5. Luku 2: Aloittaminen...10 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällys Luku 1: Asennus...5 1.1 Ennen ensimmäistä asennusta...6 1.2 Tuotteen asentaminen ensimmäisen kerran...7 1.3 Sovellusten

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA

TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELY VÄÄRINKÄYTÖSTAPAUKSISSA - Ohje toiminnan suunnittelemiseksi Julkaistu 4.6.2010 www.tietosuoja.fi 1 JOHDANTO... 3 VÄÄRINKÄYTÖSVALVONTA JA MUU

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

v.3.12c Käyttöohjeet

v.3.12c Käyttöohjeet v.3.12c Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Mitä sähköposti on...4 1.2 Sähköpostin edut ja haitat...4 1.3 Sähköpostin tietoturvallisuus...5 2. PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA...7 2.1 Pegasus

Lisätiedot

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Sisällys Internet Security 2015 Sisällys Luku 1: Asennus...5 1.1 Ennen ensimmäistä asennusta...6 1.2 Tuotteen asentaminen ensimmäisen kerran...6 1.3 Sovellusten asentaminen ja

Lisätiedot

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN Käyttöopas Virustorjunta Palomuuri Roskapostin esto Vakoilunesto Lapsilukko Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Internet Security v10 BitDefender Internet Security v10 Käyttöopas BitDefender Julkaistu 2007.05.25

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje

Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje TAMPERE Konsernimääräys (), tilaajat, tuottajat ja liikelaitokset Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen on laatinut yhteistyössä viestintäyksikkö, tietohallintoyksikkö ja henkilöstöyksikkö.

Lisätiedot

VALLINEN KÄYTTÖ LUONNOS Älypuhelimien tietoturvallisuus-työryhmä 6.7.2007 LUONNOS

VALLINEN KÄYTTÖ LUONNOS Älypuhelimien tietoturvallisuus-työryhmä 6.7.2007 LUONNOS VALTIOVARAINMINISTERIÖ ÄLYPUHELIMEN TUR- VALLINEN KÄYTTÖ Älypuhelimien tietoturvallisuus-työryhmä 6.7.2007 ESIMERKKI JA RUNKO ORGANISAATION ÄLY- JA MATKAPUHELINTEN TIETOTURVAOHJEEKSI Luku- ja muokkausohje

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot