Yleistä hallinnollisesta tietoturvallisuudesta. Tukikoulutus joulukuu 2007 Tuija Lehtinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä hallinnollisesta tietoturvallisuudesta. Tukikoulutus joulukuu 2007 Tuija Lehtinen"

Transkriptio

1 Yleistä hallinnollisesta tietoturvallisuudesta Tukikoulutus joulukuu 2007 Tuija Lehtinen

2 Tieto Tieto on suojattava kohde, jolla on tietty arvo organisaatiossa Tieto voi esiintyä monessa muodossa: painettuna tai kirjoitettuna sähköisesti talletettuna postin kuljettamana nähtynä, kuultuna tai puhuttuna Joulukuu

3 Tietoturvatavoitteet Eheys Käytettävyys (Saatavuus) Luottamuksellisuus Tunnistettavuus Todennettavuus Kiistämättömyys Joulukuu

4 Hyvä tietoturvallisuus Tarkoittaa tilannetta, jossa tietojen, järjestelmien, palveluiden ja tietoliikenteen Luottamuksellisuuteen Eheyteen ja Käytettävyyteen kohdistuvat uhat eivät aiheuta merkittävää riskiä Lähde: Valtiovarainministeriö Joulukuu

5 Tietoturvavahingot Puutteellinen tietoturvallisuus vaarantaa valtion, kansalaisten, yhteisöjen ja asiakkaiden etuja sekä aiheuttaa lisätyötä ja kustannuksia Mahdollisia syitä Uhkaa ei ole tiedostettu Oikeita menettelyjä ei ole tiedetty Ohjeita ei ole noudatettu Ihminen on suurin uhka Joulukuu

6 Mitä me voimme tehdä?

7 Tietokoneen käyttö työpaikalla Vastaat käyttäjänä omasta koneestasi Ohjelmien asentaminen ja päivittäminen kuuluu tietohallinnolle Kirjaudu koneelle aina omilla käyttöoikeuksillasi Lukitse työasema (Ctrl+Alt+Del ja valitse Lukitse tietokone) Käytä välitallennuksia Käytä tallentamiseen verkkolevyä Kirjaudu ulos sekä ohjelmistoista että koneeltasi ja sammuta tietokoneesi työpäivän päättyessä Joulukuu

8 Käyttöoikeudet ja salasanat Älä luovuta henkilökohtaisia käyttäjätunnuksiasi, salasanojasi, toimikorttiasi tai PIN-koodejasi toisen henkilön käyttöön Vaihda salasanat riittävän usein Käytä riittävän monimutkaisia salasanoja Älä käytä organisaation antamaa käyttäjätunnusta ja salasanaa Internetin palveluihin rekisteröityessäsi Älä käytä yhteistunnuksia Joulukuu

9 Sähköpostiviestien luotettavuus ja luottamuksellisuus Suhtaudu terveen epäluuloisesti sähköpostin luotettavuuteen Varo kalasteluviestejä - älä koskaan luovuta omia henkilökohtaisia tunnuslukuja tai muita tietoja, jos niitä pyydetään sähköpostiviestillä Sähköpostiviestit liikkuvat salaamattomana julkisessa verkossa Älä lähetä sähköpostilla luottamuksellista tietoa, jos käyttämäsi sähköpostiohjelma ei tue viestin salausta Varo haittaohjelmia Kohdista sähköposti oikeille henkilöille ja oikeisiin osoitteisiin, myös valmiita jakelulistoja käyttäessäsi Lähde:Valtiovarainministeriö Joulukuu

10 Sähköpostin virkakäyttö Sähköposti on työpaikalla tarkoitettu ensisijaisesti työtehtävien suorittamiseen Viranomaisella on velvollisuus käsitellä virkasähköposti Työhön liittyvä sähköposti vastaanotetaan ja ohjataan oman organisaation sähköpostijärjestelmään Työsuhteen päättyessä sähköpostiosoite ja -laatikko poistetaan Lähde:Valtiovarainministeriö Joulukuu

11 Internet Internet on työpaikalla tarkoitettu pääsääntöisesti työkäyttöön Internetin käyttö ei saa vaarantaa organisaation tietoturvallisuutta Internetin palveluissa käytettävä eri salasanoja kuin työpaikan palveluissa Joidenkin ohjelmien käyttö ei ole sallittua työpaikalla tutustu organisaatiosi ohjeisiin Salassa pidettävä ja yksityisyyden suojan piiriin kuuluvat tiedot, viestit ja liitetiedostot on lähtökohtaisesti aina salattava Lähde:Valtiovarainministeriö Joulukuu

12 Toimitilojen turvallisuus Noudata kulunvalvonnasta annettuja ohjeita Älä jätä vierasta yksin tai ilman valvontaa Ohjaa vieraat tai eksyneet henkilöt oikeisiin paikkoihin Pyri käyttämään vierailuihin neuvottelutiloja Huolehdi, ettei neuvottelutiloissa ole esillä asiaankuulumatonta materiaalia Noudata puhtaan pöydän periaatetta Älä jätä suljettuina pidettäväksi tarkoitettuja ovia auki Käytä organisaation toimitiloissa kuvallista henkilökorttiasi Joulukuu

13 Etä- ja matkatyö Huolehdi siirrettävistä laitteista ja tietoaineistoista Älä lataa tai asenna laitteisiin mitään työhön kuulumatonta Huolehdi varmuuskopioinnista Huolehdi käyttäjätunnuksista, salasanoista ja toimikorteista Varmistu, etteivät asiattomat näe käsittelemiäsi tietoja Älä puhu luottamuksellisista asioista julkisilla paikoilla Muista, että kaikkea organisaatiossa tehtävää työtä ei voida tehdä tietoturvallisesti etätyönä Joulukuu

14 Ongelmatilanteet Ilmoita aina ongelmatilanteista välittömästi Tietoturvaloukkaus tai haittaohjelmatartunta: kirjaa muistiin mahdollinen ilmoitus tai varoitus ota yhteys tietohallintoon tai tietoturvavastaavaan noudata saamiasi ohjeita Seuraamukset Joulukuu

15 Pienet asiat suuret vaikutukset Lukitse tietokoneen näyttö Huolehdi vieraistasi Pidä pöytä puhtaana Älä jätä papereitasi kokoustiloihin / kopiokoneille / faxeille Käytä kuvallista henkilökorttia Joulukuu

16 Jokainen on omalta osaltaan vastuussa tietoturvallisuudesta Joulukuu

17 Tietoturvallisuuden erityiskysymyksiä Tietoturvallisuus hallinnollisessa ohjeessa

18 Yleistä Komission asetus (EY) N:o 885/2006 Ohje koskee kaikkia kuntia Ei huomioitu kuntakohtaisia erityiskysymyksiä riskien arviointi välttämätöntä Joulukuu

19 Sisältö Tietoturvapolitiikka Organisointi ja vastuut Suojattavat kohteet ja hyväksyttävä käyttö Riskien arviointi ja käsittely Tiedot Henkilöstö Toimitilat ja laitteet Tietoliikenne ja käyttötoiminnot Telefax ja sähköposti Kopiot ja tulosteet Pääsyoikeudet Tietoturvahäiriöt Toiminnan jatkuvuus Vaatimustenmukaisuus Joulukuu

20 Tietoturvapolitiikka Ehdoton vaatimus Johdon tuki Tavoitteet Organisointi Seuranta Voimassaolo Politiikan tulee olla julkaistu ja tiedotettu henkilöstölle Malli liitteenä Joulukuu

21 Joulukuu

22 Organisointi ja vastuut Vastuut ja tehtävät sekä niiden jakautuminen eri henkilöille Jokaisella on vastuu tietoturvallisuudesta Kenelle ilmoitetaan puutteista, väärinkäytöksistä tai tietoturvallisuutta vaarantavista seikoista Salassapito- tai vaitiolositoumus Sopimus palvelutoimittajien kanssa Tarvitaanko mallia? Joulukuu

23 Suojattavat kohteet ja hyväksyttävä käyttö Tehtävien hoitamisen kannalta kriittiset resurssit Yksilöitävä, luetteloitava, nimettävä vastuuhenkilö Esim. asiakirjat, tiedot, henkilöstö, infra Tarkistettava säännöllisesti Päivitettävä tarvittaessa Hyödynnetään riskien arvioinnissa Malli? Joulukuu

24 Riskien arviointi ja käsittely Tehdään ensisijaisesti suojattavista kohteista Yksilöidään riskit ja arvioidaan niiden suuruus / vaikuttavuus Ohjaa tietoturvajärjestelyjä Arviointi / tarkistaminen vähintään kerran vuodessa Huom! Tarkoituksenmukaisuus Ohje? Malli? Joulukuu

25 Tiedot Tiedot suojattava riittävästi Ei-julkiset asiakirjat pois näkyvistä Asiakirjojen toimittaminen Asioiden käsittely puhelimessa Paloturvallisuus Hävittäminen Huom! Vuoden 1995 hakemukset ja päätökset säilytettävä pysyvästi Joulukuu

26 Tiedot Jos maataloushallinnon alkuperäisiä hakemuksia ja asiakirjoja siirretään kunnan virastosta / arkistosta muualle, on niistä otettava kopiot ennen siirtoa Kopiot tulee säilyttää ko. kunnan virastossa / arkistossa, kunnes alkuperäiset hakemukset ja asiakirjat on palautettu takaisin kunnan virastoon Joulukuu

27 Henkilöstö Tietoturvatietoisuus Tietoturvakoulutus Toimet palvelusuhteen päättyessä asiakirjat pääsy tietojärjestelmiin pääsy tietojen säilytystiloihin Joulukuu

28 Toimitilat ja laitteet Ovien ja ikkunoiden lukitus Paloturvallisuus Asiointitilat erillinen palvelupiste asiakirjojen säilytys työhuoneissa näytön suuntaus kopiokoneet, telefaksit Tietojenkäsittelylaitteiden suojaus Joulukuu

29 Tietoliikenne ja käyttötoiminnot Päivitykset, huollot ja korjaukset säännöllisesti Haittaohjelmilta suojautuminen (virustorjunta) Palomuurit Lokitiedot Tietovälineiden hävitys Ohjeistus ohjelmien asentamisesta ja tallennusvälineiden käytöstä Joulukuu

30 Telefax ja sähköposti Ei-julkisen tiedon lähetys telefaksilla vältettävä, jos mahdollista varmistuttava vastaanottajasta Ei-julkisen tiedon lähetys sähköpostilla varmennettuna sisäverkossa salattuna sisäverkon ulkopuolelle Joulukuu

31 Kopiot ja tulosteet Samat suojausvelvoitteet kuin alkuperäisillä dokumenteilla Kopiointi ja tulostaminen yhteisellä laitteella Joulukuu

32 Pääsyoikeudet Työtehtävien mukaisesti Haku, ylläpito ja poisto maksajaviraston ohjeistamalla tavalla Käyttäjätunnus, salasana ja avainlukulista ovat henkilökohtaisia Käyttäjätunnuksen, salasanan ja avainlukulistan säilytys Salasana vaihdettava riittävän usein Kompleksisuus Erillinen salasana rekisteröidyttäessä avoimiin palveluihin Joulukuu

33 Tietoturvahäiriöt Ongelmatilanteet ja epäilyttävät havainnot on kirjattava ja niistä on ilmoitettava vastuuhenkilölle Tietojärjestelmän tekniset ongelmat Mavin tietojärjestelmätukeen Tietojärjestelmän ja tietoturvallisuuden vaarantuminen ja uhka ilmoitetaan Mavin tietoturvapäällikölle Joulukuu

34 Toiminnan jatkuvuus Häiriöihin ja keskeytyksiin varauduttava Riskien arviointi, jatkuvuussuunnitelmat ja suunnitelmien testaus Tukihakemuslomakkeiden säilytys tallennusjärjestyksessä Joulukuu

35 Vaatimustenmukaisuus Säädökset ja määräykset julkisuuslaki ja -asetus henkilötietolaki ja asetus jne. Joulukuu

36 Kunnista tulleita kysymyksiä Voiko koko kuntaa koskeva tietoturvaohjeistus korvata Mavilta delegoitujen tehtävien tietoturvaohjeistuksen? Tarvitaanko lisäksi maaseutupuolta koskevaa lisädokumentaatiota? Kuinka tehdään riskien arviointi ja käsittely? Johdon tuki / ylimmän johdon sitoutuminen? Voiko tietoturvallisuudesta vastata joku muu kuin ylin johto? Pitääkö tietoturvaohjeet hyväksyttää johdolla? Voidaanko kunnassa noudattaa naapurikunnan antamaa tietoturvaohjetta? Joulukuu

37 Kiitos! Joulukuu

HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 10/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 10/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 10/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 10/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohje

Henkilöstön tietoturvaohje Henkilöstön tietoturvaohje 25.3.2014 2 (18) Sisällysluettelo JOHDANTO 3 Keskeiset ohjeet Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? Lainsäädäntö tietoturvallisuuden perustana

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN TIETOTURVAOHJE. Henkilöstö. Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.12.2014 alkaen

JÄMSÄN KAUPUNGIN TIETOTURVAOHJE. Henkilöstö. Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.12.2014 alkaen 1 (25) VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ 10/2006 VAHTI JÄMSÄN KAUPUNGIN TIETOTURVAOHJE Henkilöstö Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.12.2014 alkaen 2 (25) Henkilöstön tietoturvaohje on koottu

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 107. Henkilöstön tietoturvaohjeet

Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 107. Henkilöstön tietoturvaohjeet Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 107 Henkilöstön tietoturvaohjeet Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Yhteinen vastuu tietoturvallisuudesta 3 1.2. Miksi

Lisätiedot

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: **********

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Henkilöstön tietoturvaohje KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 4/2013 VAHTI Henkilöstön tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

Kontiolahden kunta 1 (22) Tietoturvakäsikirja 27.1.2015 KONTIOLAHDEN KUNTA. Käyttäjän tietoturvakäsikirja

Kontiolahden kunta 1 (22) Tietoturvakäsikirja 27.1.2015 KONTIOLAHDEN KUNTA. Käyttäjän tietoturvakäsikirja Kontiolahden kunta 1 (22) KONTIOLAHDEN KUNTA Käyttäjän tietoturvakäsikirja Kontiolahden kunta 2 (22) Sisällysluettelo Tietoturvan huoneentaulu... 4 Käyttäjän käsikirja perustuu kunnanhallituksen hyväksymään

Lisätiedot

OPISKELIJAN VERKKOPALVELU- JA TIETOTURVAOPAS

OPISKELIJAN VERKKOPALVELU- JA TIETOTURVAOPAS OPISKELIJAN VERKKOPALVELU- JA TIETOTURVAOPAS Lukijalle Tämä verkkopalvelu- ja tietoturvaopas on tarkoitettu kaikille Liedon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille. Se julkaistaan ja sitä ylläpidetään

Lisätiedot

LUKIJALLE. Oppaasta löydät tietoa verkkosivujen yhteyteen sijoitetuista sovelluksista ja muista palveluista.

LUKIJALLE. Oppaasta löydät tietoa verkkosivujen yhteyteen sijoitetuista sovelluksista ja muista palveluista. 1 2 LUKIJALLE Tämä verkkopalvelu- ja tietoturvaopas on tarkoitettu kaikille Lounais-Suomen ammattiopiston opiskelijoille ja työntekijöille. Se julkaistaan ja sitä ylläpidetään oppilaitoksen Internet-sivustolla.

Lisätiedot

Käyttäjän tietoturvaopas. Hyväksytty yt-toimikunta xx.xx.2015. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

Käyttäjän tietoturvaopas. Hyväksytty yt-toimikunta xx.xx.2015. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Käyttäjän tietoturvaopas Hyväksytty yt-toimikunta xx.xx.2015. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 2 Sisällysluettelo Tietoturvan huoneentaulu... 3 Järjestelmien ja

Lisätiedot

Käyttäjän tietoturvakäsikirja

Käyttäjän tietoturvakäsikirja Käyttäjän tietoturvakäsikirja Ilomantsin kunta 2 (17) Sisällysluettelo Tietoturvan huoneentaulu... 3 Järjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt... 4 Tietosuojan toteuttaminen kunnassa... 4 Tietoaineiston

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TIEToTurvaopaS

HENKILÖSTÖN TIEToTurvaopaS HENKILÖSTÖN Tietoturvaopas Joulukuu 2013 Sisällysluettelo Miksi tietoturvallisuus on tärkeää sinulle ja yliopistolle...1 Käytä vahvoja salasanoja ja pidä ne salassa...2 Sähköpostin käyttö...3 Varo kalasteluviestejä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TIEToTurvaopaS

HENKILÖSTÖN TIEToTurvaopaS HENKILÖSTÖN Tietoturvaopas Lokakuu 2013 Sisällysluettelo Miksi tietoturvallisuus on tärkeää sinulle ja yliopistolle...1 Käytä vahvoja salasanoja ja pidä ne salassa...2 Sähköpostin käyttö...3 Varo kalasteluviestejä

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUSOHJEET TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄJILLE

TIETOTURVALLISUUSOHJEET TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄJILLE TIETOTURVALLISUUSOHJEET TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄJILLE TAVOITE Tämän ohjeen tarkoituksena on toimia jokaisen Metropolian palveluksessa olevan henkilön yleisohjeena tietoturvallisuuden perusasioissa. Noudattamalla

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje

Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä. Tarjous 88/2010. Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä Tarjous 88/2010 Liite 7: Western Systems Oy:n tietoturvaohje TARJOUS 88/2010 2 (10) Sisältö Kaakon SOTE-INTO hanke / Matkanhallintajärjestelmä... 1 Tarjous

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNGIN Kaupunginhallitus hyväksynyt: xx.yy.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa: xx.yy.2015 Käsitelty tietohallintoryhmässä 10.02.2015 Päivitetty: 26.01.2015 Päivittäjä: Pekka Penttinen, tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Opiskelijan TieTOTurvaOpas

Opiskelijan TieTOTurvaOpas Opiskelijan Tietoturvaopas Huhtikuu 2013 Sisällysluettelo Miksi tietoturvallisuus on sinulle tärkeää...1 Käytä vahvoja salasanoja ja pidä ne salassa...2 Sähköpostin käyttö...3 Varo kalastusviestejä ja

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 5.2 TIETOTURVAOPAS (14.12.2012) Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukaista suojaamista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN KYMMENEN TIETOTURVA- KÄSKYÄ

PK-YRITYKSEN KYMMENEN TIETOTURVA- KÄSKYÄ PK-YRITYKSEN KYMMENEN TIETOTURVA- KÄSKYÄ Pk-yrityksen Kymmenen tietoturvakäskyä 2015 Pk-yrityksen Kymmenen tietoturvakäskyä 2015 ALKUSANAT Hyvä pk-yrityksen johtaja, Tässä pk-yrityksen tietoturvaohjeessa

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sähköpostin käsittelysäännöt v.2004. Sisällysluettelo

ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sähköpostin käsittelysäännöt v.2004. Sisällysluettelo ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sähköpostin käsittelysäännöt v.2004 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Sähköpostiviestien ja osoitteiden määritelmät sekä käsittely 2.1 Määritelmät ja käyttötarkoitukset 2.2

Lisätiedot

sähköisen viestinnän periaatteet ja ohjeet

sähköisen viestinnän periaatteet ja ohjeet LOHJA KAUPUNKI Sivu 1 (45) LOHJAN KAUPUNKI SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PERIAATTEET JA OHJEET Edellinen hyväksyntä: Yhteistyötoimikunta 6.3.2001 15 Kh 19.3.2001 119 Dokumentin tiedot: Asiakas: Suunnitelma: Versio:

Lisätiedot

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE

VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE VALTIONHALLINNON TIETOAINEISTOJEN KÄSITTELYN TIETOTURVALLISUUSOHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 5 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 5 1.2 Ohjeen valmistelusta 6 1.3 Viranomaisia koskevat tietoturvallisuusvelvoitteet

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10. Valtiontalouden tarkastusviraston määräys Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.2011) Edita Prima Oy Helsinki 2011

Lisätiedot

Sähköpostin käsittelysäännöt

Sähköpostin käsittelysäännöt Sähköpostin käsittelysäännöt Johtokunta 15.6.2012 YT-ryhmä 24.5.2012 Johtoryhmä 14.3.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Sähköpostiviestien ja -osoitteiden määritelmät sekä käsittely... 3 2.1 Sähköpostiviestityypit

Lisätiedot

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely 1(32) Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa 11.12.2008 LUONNOS Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely

Lisätiedot