Verte Oy Liiketoiminnan esittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verte Oy Liiketoiminnan esittely"

Transkriptio

1 Verte Oy Liiketoiminnan esittely

2 Verte Oy

3 Verte Oy Toiminta-ajatus Alueellinen ja seudullinen yritysten toimintaedellytysten ja työpaikkojen kasvun edistäminen.

4 Toiminta-ajatuksen ja vision toteutuksen tausta Strategiaa toteutetaan laajassa yhteistyössä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, yritysten, etujärjestöjen ja hallintoviranomaisten kanssa kuten Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus, yrittäjäjärjestöt. Verte Oy:n strategian toteutuksessa Verte Oy:n omistajilla ja seudullisella elinkeinoyhtiö Tredea Oy:llä on keskeinen rooli.

5 Toiminta-ajatuksen ja vision toteutus (strategia) Verte Oy:n strategia rakentuu seuraaville liiketoiminta-alueilla: Verte - Energia Verte - Kiinteistökehitys Verte - Koulutus ja tutkimus Verte - Työllisyydenhoito

6 Verte Energian tavoitteena on Verte-Energia Tampereen kaupunkiseudun elinkeinorakenteen kehittäminen energia-alan kehitystyön kautta. Kehittää Nokian kaupungin elinkeino- ja kaupunkirakennetta energia-alan kehitystyön kautta. Seudullisen elinkeinotoiminnan näkemysten ja tarpeiden yhdistäminen käytännön tarpeisiin Pirkanmaan alueen energia- ja ympäristöalalla Uusiutuvan energian kehitystyön kautta luoda edellytykset uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen muodostumiselle Nokian kaupunkiin ja Kolmenkulman alueelle. Liiketoiminta perustuu omistajien ja yksityisen sektorin kanssa laadittuihin palvelusopimuksiin.

7 Verte - Kiinteistökehitys Verte- Kiinteistökehityksen tavoitteena on Pitkäniemen alueen toimintojen ja aluerakenteen suunnittelu ja kehittäminen yhtiön omistajien tahtotilan mukaisesti. Pitkäniemeen alueen markkinointi ja kiinteistöihin liittyvien vaihtoehtoisten toimintojen ja rakennushankkeiden ja rahoitusmallien valmistelu (rakennuttamisen kiinteistökehitystyö/ infrarakentaminen). Kolmenkulman alueen toimintojen suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä Nokian kaupungin ja kanssa. Kolmenkulman alueen osalta erikseen sovittavat toimintojen ja rakennushankkeiden ja rahoitusmallien valmistelu (rakennuttamisen kiinteistökehitystyö / infrarakentaminen). Liiketoiminta perustuu omistajien ja yksityisen sektorin kanssa laadittuihin palvelusopimuksiin.

8 Verte - Koulutus ja tutkimus Verte Koulutuksen ja tutkimuksen tavoitteena on Tuottaa ja järjestää omistajien lähtökohdista tutkimus- ja koulutuspalveluja liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla. Liiketoiminta perustuu erillisiin koulutus- ja tutkimussopimuksiin.

9 MAA-JA JÄRVILÄMPÖHANKE NOKIAN PITKÄNIEMEN ALUEELLA TOTEUTETTAVA TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKE -maa-ja järvilämmön käyttö aluerakennuskohteessa -lämpöpumppulaitoksen integrointi olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon -kaukolämpölaitoksen maksimi teho on n. 6 MW maakaasulla -lämpöpumppujen teho on n. 0,3 MW, joka riittää yksinään kesäaikaiseen lämpimän käyttöveden tuotantoon -keräysjärjestelmänä 10 x 220 m porakaivoa, sekä 8 x 300m 4 m järvenpohjan alle porattua sedimenttiputkea koaksiaalirakenteisena. -tutkimustyöstä vastaa Tampereen Teknillinen Yliopisto

10 NORMILÄMPÖKAIVO ALALLA KAKSI TOIMIJAA, JOTKA PYRKIVÄT YHDENMUKAIS- TAMAAN JA MÄÄRITTÄMÄÄN PORAKAIVOJEN TEKNISEN RAKENTEEN JÄSENYRITYSTENSÄ NOUDATETTAVAKSI Poratek Ry -vesikaivot -energiakaivot Suomen Energiaporaajat Ry -energiakaivot, energiakaivo -07

11 NORMILÄMPÖKAIVO MÄÄRITELLÄÄN MINIMITASO /-MÄÄREET,JOILLA KAIVO TEHDÄÄN -sijoitus -mitoitusvastuu lämpöpumpputoimittajalla -kaivon halkaisija (Poratek 130mm) -aktiivireiän syvyys -suojaputkien materiaali ja rakenne -tiivistys ja vesieristäminen -lämmönkeruuputkistot ja neste -porauskaluston vaatimukset -dokumentointi -takuu

12 SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYKSET MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAKI -lupakäytännöt KIINTEISTÖNMUODOSTAMISLAKI -naapurin tontille ulottuvalle vinoreiälle rasite YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI -pohjaveden pilaamiskielto VESILAKI -pohjaveden muuttamiskielto -asetus ympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista KEMIKAALILAKI -esim. etanolille ilmoitusraja tonni ja luparaja 10 tonnia

13 SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYKSET TERVEYDENSUOJELULAKI -lämmitysjärjestelmän mitoitus ja vaatimukset vesijohtoveden lämpötilasta KUNTIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA RAKENNUSJÄRJESTYS -maalämpöjärjestelmien sijoitus sekä pohjavesialueella lämmönsiirtonesteet RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA -energiatehokkuus, mitoitus

14 LÄMMÖNSIIRTOAINEET YLEISIN KÄYTÖSSÄ OLEVA LÄMMÖNSIIRTOAINE KERUU- PUTKISSA ON ETANOLIN VESILIUOS. -liuoksen pakkasenkestävyys n. -17C, jolloin etanolia on noin n. kolmasosa tilavuudesta KÄYTÖSSÄ JONKINVERRAN BETAIININ JA KALIUMFORMIAATIN LIUOKSIA ETYLEENIGLYKOLIA JA METANOLIA VÄLTETTÄVÄ MYRKYL- LISYYDEN VUOKSI TÄRKEIMPIÄ OMINAISUUKSIA -palamaton seos, myrkytön, biologisesti hajoava -alhainen viskositeetti -hyvä lämmönjohtavuus ja korkea ominaislämpökapasiteetti

15 RISKIT JA ONGELMAT YMPÄRISTÖRISKIT -pinnalta valuvien vesien suora pääsy pohjaveteen -kalliopohjaveden eri kerrosten sekoittuminen, esim. suolaisen veden sekoittuminen makeaan veteen -mahdolliset lämmönsiirtoainevuodot -pohjaveden pinnan muutokset -porareiän tulviminen -talousvesikaivojen veden laadun heikkeneminen tai loppuminen -porauskaluston öljyvuodot

16 RISKIT JA ONGELMAT LÄMPÖKAIVON TOIMIVUUTEEN LIITTYVÄT ONGELMAT -suunnittelu ja mitoitusvirheet, usein kilpailutilanteen tähden liian lyhyt kaivon aktiivireiän pituus, jolloin riittämätön lämmi- tysteho ja laitteiston hyötysuhteen pieneneminen, -siirtyminen kohti suoraa sähkölämmitystä. -porausvaiheessa ei aina todeta kaivon todellista aktiivista pituutta. -myöskään ei voida etukäteen tietää pohjaveden liikkumista ja sitä kautta kaivon luovuttamaa tehomäärää -putkistojen kuljetusvauriot -kaivon osittainen sortuminen

17 RISKIEN MINIMOINTI HYVÄ SUUNNITELU JA SIJOITTAMINEN TURVAETÄISYYDET -lämpökaivo 20m -porakaivo 40m -rengaskaivo 20m -rakennus 3m -tontin raja 10m -viemärit ja vesijohdot 5m -harmaat vedet 20m HUOMIOITAVA, ETTÄ JO 5 asteen KULMA PORAUKSESSA VIE 200 m REIÄN ALAPÄÄN n. 17m SIVUUN PYSTYLINJASTA

18 HYVÄ RAKENTAMISTAPA HUOLELLINEN TIIVISTÄMINEN RIKKONAISESSA KALLIOSSA SUOJAPUTKEN KIINNITTÄMINEN USEAN METRIN SYVYYTEEN KRIITTISET KOHDAT SUOJAPUTKEN YLÄPÄÄN TIIVISTYS SAMOIN KUIN ALAPÄÄN TIIVISTYS KALLIOON SIIRTOPUTKIEN KUNNOLLINEN LÄMMÖNERISTÄMINEN KIINTEISTÖN KESÄAJAN JÄÄHDYTYS AINA LÄMPÖKAIVON KAUTTA

19 KEHITTÄMISTÄ OHJEISTUKSIEN EDELLEEN YHTENÄISTÄMINEN -skandinaavinen ja Suoma- lainen lämpökaivo ja kaivo, joka on tehty niin, kuin aina ennenkin on tehty LÄMPÖKAIVON TULISI OLLA ns. IKUINEN. SIKSI RUOSTU- VAT PUTKIRAKENTEET TUNTUVAT VÄÄRÄSSÄ PAIKASSA SÄÄSTÄMISELTÄ KUKAAN EI KÄYTÄNNÖSSÄ PYSTY VALVOMAAN ITSE TYÖN HUOLELLISTA SUORITTAMISTA, VAAN LOPPUTULOKSEN LAA- DUSTA VASTAA PORARI, JONKA PARAS TUKI ON JAT- KUVA KOULUTTAUTUMINEN JA PEREHTYMINEN MUUTTU- VIIN OHJEISIIN JA MÄÄRÄYK- SIIN JA UUSIUTUVIIN TYÖME- NETELMIIN.

20 KEHITTÄMISTÄ KATTAVA YHTENÄINEN KAIVOREKISTERI MITEN SUORITETAAN MAHDOLLINEN LÄMPÖKAIVON KÄYTÖSTÄPOISTO SYVEMPIEN LÄMPÖKAIVOJEN EDUT JA HAITAT LÄMPÖKAIVOJEN POHJAVESIVAIKUTUKSET GEOTERMISEN ENERGIAN PAREMPI HYÖDYNTÄMINEN

21 GEOVOIMALA PORAUSSYVYYS 1-6 km GEOTERMINEN LÄMPÖ RIITTÄÄ VEDEN KIEHUTTAMISEEN JA SITEN ON SUORAAN HYÖDYNNETTÄVISSÄ HÖYRYTURBIINISSA SÄHKÖKSI LAUHDELÄMPÖ KAUKOLÄMMÖKSI LOPUTTOMASTI ENERGIAA

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

TOMMI LAHTI LÄMPÖKAIVOKENTTÄ LÄMMÖNLÄHTEENÄ

TOMMI LAHTI LÄMPÖKAIVOKENTTÄ LÄMMÖNLÄHTEENÄ TOMMI LAHTI LÄMPÖKAIVOKENTTÄ LÄMMÖNLÄHTEENÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. marraskuuta 2013 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

MAALÄMMÖN/ENERGIAKAIVON LUPAOHJE

MAALÄMMÖN/ENERGIAKAIVON LUPAOHJE Mikkelin kaupunki Tekninen toimi Rakennusvalvonta Maalämmön/Energiakaivon lupaohje MAALÄMMÖN/ENERGIAKAIVON LUPAOHJE Maalämpöjärjestelmän rakentaminen tarvitsee rakennusvalvonnan luvan lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

Maalämmön kannattavuus

Maalämmön kannattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Maalämmön kannattavuus The cost-effectiveness of geothermal

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa

Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Henri Oksanen Asuinkerrostalon maalämpöjärjestelmän optimointi uudis- ja korjausrakentamiskohteissa Diplomityö,

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

Asiantuntijamme auttavat ja neuvovat mielellään tarkemmin lämmitysratkaisusi yksityiskohdissa.

Asiantuntijamme auttavat ja neuvovat mielellään tarkemmin lämmitysratkaisusi yksityiskohdissa. Tietoa Maalämmöstä Maalämpö on lisännyt suosiotaan talojen lämmitysratkaisuna. Maalämpö on maaperään sitoutunutta auringon lämpöenergiaa, joka pumpataan ylös kiinteistöön tuottamaan lämpöä ja lämmintä

Lisätiedot

LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012. TkT, yliopettaja Petri Kuisma

LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012. TkT, yliopettaja Petri Kuisma LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012 TkT, yliopettaja Petri Kuisma Maalämpö ja ilmalämpöpumput (omakotitalot, maatilat, rivitalot, pienkerrostalot) yleistä maalämmityksestä ja ilmalämpöpumpuista

Lisätiedot

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3.

Loppuraportti. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto. Östersundomin lämmitysratkaisut. 60N50183.10 rev.b 16.3. Loppuraportti 60N50183.10 rev.b 16.3.2010 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Yleissuunnitteluosasto Östersundomin lämmitysratkaisut Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Hanki hallitusti maalämpöjärjestelmä

Hanki hallitusti maalämpöjärjestelmä Hanki hallitusti maalämpöjärjestelmä Maalämpöpumppu on suosituin uusien talojen lämmitystapa Suomessa. Kohti toimivaa kokonaisuutta Maalämpöpumppujärjestelmä tulee suunnitella kokonaisuutena. Huolellinen

Lisätiedot

Hanki hallitusti maalämpöjärjestelmä

Hanki hallitusti maalämpöjärjestelmä Hanki hallitusti maalämpöjärjestelmä Maalämmöllä tuotetaan 2/3 tarvittavasta lämmöstä. Huoltokaivo Keruuputket Suojahattu MAAKERROS Maalämpöjärjestelmä käyttää hyväkseen maaperään, kallioon tai veteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Kaupunginhallitus Kj/3 10.12.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Kaupunginhallitus Kj/3 10.12.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 44/2012 1 (14) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 23.10.2012 301 HEL 2012-002170 T 00 00 03 Päätös Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon. Maalämpö on maan

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola 26.4.2013. Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Oulun geoenergiapotentiaali Työn toteuttaja: Geologian tutkimuskeskus Länsi-Suomen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma Keljonkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU Alkusanat Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot