KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

2 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET 2 KIINTEISTÖN RAKENTEELLINEN JA TEKNINEN TURVALLISUUS 3 VAARALLISTEN AINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY 4 KIINTEISTÖN RISKIEN KARTOITUS 5 TULITÖIDEN VALVONTA 6 KIINTEISTÖKOHTAISET ERITYISOHJEET 7 TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI 8 TURVALLISUUSKOULUTUS 9 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA 10 ALUE- JA TYÖPAIKKAKOHTAISET ERITYISOHJEET 11 VÄESTÖNSUOJAT JA PELASTUS- JA SAMMUTUSKALUSTO 12 VASTUUHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT 13 TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT LOMAKKEET, KIINTEISTÖN ERILLISOHJEET 14 KUNTAKOHTAISET LIITTEET 15 KOULUTUSOHJELMAT JA OSALLISTUJAT 16 MUISTIOT JA PÖYTÄKIRJAT 17 KOULUTUS- JA VALISTUSMATERIAALI 18 VAKUUTUSYHTIÖN SUOJELUOHJEET 19 PELASTUSSUUNNITELMA -OPAS 20 TURVALLISUUSPIIRUSTUKSET Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET SUUNNITELMAN TARKOITUS PELASTUSLAKI JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Otteita pelastuslaista ja asetuksesta Otteita työturvallisuuslainsäädännöstä Kuntakohtaiset ohjeet ja määräykset KIINTEISTÖN TOIMINNAN KUVAUS Kiinteistön omistaja Kiinteistön toiminnan kuvaus Sijainti ja saavutettavuus Sijoittuminen Helsingin kaupungin valmiusorganisaatiossa Kiinteistön vakuutusyhtiö Kiinteistön turvallisuuden merkitys Suojeltava henkilöstö ja työajat Kiinteistön asiakkaat SUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ JA YLLÄPITO PELASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYSLOMAKE KIINTEISTÖN RAKENTEELLINEN JA TEKNINEN TURVALLISUUS KIINTEISTÖN RAKENNUSTEKNIIKKA JA YLEISTIEDOT KIINTEISTÖN PALO-OSASTOINTI JA PALO-OVET KIINTEISTÖN AUTOMAATTINEN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ AUTOMAATTINEN VESISPRINKLERISAMMUTUSJÄRJESTELMÄ AUTOMAATTISET KAASUSAMMUTUSJÄRJESTEMÄT SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄT ALKUSAMMUTUSKALUSTO Pikapalopostit / sankoruiskut Jauhesammuttimet Hiilidioksidisammuttimet (CO 2 ) Nestesammuttimet Sammutuspeitteet VAHINGONTORJUNTAKALUSTO ENSIAPUVÄLINEET KUULUTUSLAITTEISTO VIESTIYHTEYDET TURVAVALAISTUS, POISTUMISREITTIVALOT JA TURVALLISUUSOPASTEET SÄHKÖN JAKELU JA VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ LÄMMITYS JA ILMASTOINTI VESIHUOLTO VIEMÄRÖINTI MAAKAASU KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO KIINTEISTÖN HISSIT KOKOONTUMISPAIKAT KIINTEISTÖN VALVOMO VARTIOINTI JA KULUNVALVONTA KIINTEISTÖN ISÄNNÖINTI JA HUOLTO KIINTEISTÖN PUHTAANAPITO JA SIIVOUS ULKOPUOLISET PALVELUT JA ALIHANKINTA KIINTEISTÖN TURVALLISUUSTARKASTUKSET JA -TEKNIIKAN HUOLTO Palotarkastukset Sisäiset turvallisuustarkastukset Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän tarkastukset Turva- ja merkkivalaistuksen tarkastus Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

4 Alkusammutusvälineiden tarkastus Osastoivien ovien tarkastus Hissien tarkastus Ensiapuvälineiden tarkastus Kiinteistön ilmastoinnin huolto ja puhdistus Kiinteistön kulunvalvontajärjestelmän tarkastus Kiinteistön kameravalvonnan tarkastukset Megafonin tarkastus Kiinteistön sähkötarkastukset n tarkastus VAARALLISTEN AINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY VAARALLISTEN AINEIDEN YHTEISMÄÄRÄT KIINTEISTÖSSÄ VAARALLISTEN AINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMA VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUDEN RISKI KIINTEISTÖN ONNETTOMUUSRISKIEN KARTOITUS NORMAALIOLOT Tulipalo Vaarallisten aineiden vahinko Sammutusaineen aiheuttama vahinko Vesivahinko Muut riskit Radioaktiivinen laskeuma, säteilyhälytys POIKKEUSOLOT TULITÖIDEN VALVONTA VAKUUTUSYHTIÖIDEN SUOJELUOHJEET JA TULITYÖSANDARDI TULITYÖT VAKITUINEN TULITYÖPAIKKA TILAPÄINEN TULITYÖPAIKKA TILAPÄISEN TULITYÖPAIKAN ALKUSAMMUTUSKALUSTO TULITYÖLUVAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖSSÄ TULITYÖKORTTI KIINTEISTÖKOHTAISIA OHJEITA Paloturvallisuustoimenpiteet Hätäilmoituksen tekeminen Automaattinen paloilmoitin Tulitöiden turvallisuusohjeet urakoitsijoille KIINTEISTÖN MUUT ERITYISOHJEET TUPAKOINTI VAARALLISTEN AINEIDEN KÄSITTELY OHJEET JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ KIINTEISTÖN SISÄINEN HÄLYTTÄMINEN, EVAKUOINTI, KOKOONTUMISPAIKAT TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUS- JA UHKATILANTEESSA Viranomaisen vastuu ja yleinen tiedottaminen Kiinteistön ja yritysten vastuu tiedottamisesta ulospäin Kiinteistön sisäinen tiedottaminen YLEINEN SIISTEYS JA JÄRJESTYS URAKOITSIJOIDEN TYÖSKENTELY KOHTEESSA HENKINEN HUOLTO ONNETTOMUUS-, VAARA- YMS. UHKATILANTEESSA VAHINGONTORJUNTA TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI HELSINGIN KAUPUNGIN PALO- JA PELASTUSTOIMEN JÄRJESTELYT NORMAALIOLOISSA HELSINGIN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN NORMAALIOLOISSA Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

5 7.3 KIINTEISTÖN TURVALLISUUSORGANISAATIOKAAVIO NORMAALIOLOISSA KIINTEISTÖN TURVALLISUUSORGANISAATIOKAAVIO POIKKEUSOLOISSA TURVALLISUUSJOHTAJA TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ KIINTEISTÖN TURVALLISUUS- JA ENSIAPURYHMÄ HUOLTOHENKILÖSTÖ TURVALLISUUSTARKASTUSRYHMÄ TURVAVALVOJAT TURVALLISUUSPALVELU Pelastusryhmä Korjaus-, raivaus-, vahingontorjuntaryhmä Vartiointiryhmä Ensiapuryhmä Huoltoryhmä TURVALLISUUSTOIMISTO PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN Normaaliolot Poikkeusolot TURVALLISUUSHENKILÖSTÖN VARAAMINEN JA SIJOITUS TURVALLISUUSKOULUTUS KOULUTUSAIHEET JA KOHDERYHMÄT Kiinteistön Työpaikkakohtaiset erityisohjeet Johtaminen onnettomuustilanteessa Turvallisuuden perehdyttäminen Turvallisuuden peruskoulutus Turvallisuuden jatkokoulutus Turvallisuuden kertauskoulutus Ensiavun peruskoulutus Ensiavun jatkokoulutus Käytännön pelastusharjoitukset Rikokset Väkivalta Tulitöiden turvallisuuskoulutus Poikkeusoloihin varautumiskoulutus Kohderyhmien koulutus KOULUTUKSEN 5-VUOTIS SUUNNITELMA JA OSALLISTUVAT RYHMÄT KIINTEISTÖN HENKILÖKUNNAN YLEISOHJEET TOIMENPITEISTÄ ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖN EVAKUOINTI AUTOMAATTINEN PALOILMOITUS TULIPALO PALAVAN NESTEEN TAI KAASUN VUOTO KIINTEISTÖSSÄ VAARALLISTEN AINEIDEN VAHINKO KIINTEISTÖSSÄ VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUS TAI KAASUVAARA LÄHIALUEELLA TAPATURMA, SAIRAUSKOHTAUS POMMIUHKA, TUNNISTAMATON PAKETTI TAI LAUKKU UHKAUS (ESIM. POMMIUHKAUSSOITTO, KIRJE) VESIVAHINKO SÄHKÖKATKO HISSIN TOIMINTAHÄIRIÖ RADIOAKTIIVINEN LASKEUMA, SÄTEILYHÄLYTYS MURTO, VARKAUS RYÖSTÖ Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

6 9.17 VÄKIVALTA, HENKILÖTURVALLISUUTEEN KOHDISTUVA UHKA TIETOTURVALLISUUS TAVANOMAISIN ASEIN KÄYTY SOTA BC-ASEIN KÄYTY SOTA TURVALLISUUSRYHMÄN JA TURVALLISUUSVASTUUHENKILÖIDEN ERITYISOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA TILANTEEN JOHTAMINEN (TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ, TURVAVALVOJAT) KIINTEISTÖN EVAKUOINTI AUTOMAATTISEN PALOILMOITTIMEN VIKAHÄLYTYS AUTOMAATTISEN PALOILMOITUKSEN ENNAKKOVAROITUS AUTOMAATTINEN PALOILMOITUS KIINTEISTÖN SIIVOUSHENKILÖSTÖN OHJEET VÄESTÖNSUOJAT JA PELASTUS- JA SAMMUTUSKALUSTO VÄESTÖNSUOJAT JA RAKENTEELLINEN TURVALLISUUS KIINTEISTÖN VÄESTÖNSUOJAT HENKILÖKUNNAN SIJOITTUMINEN VÄESTÖNSUOJIIN VÄESTÖNSUOJIEN KÄYTTÖÖNOTTO VASTUUHENKILÖT NORMAALIOLOISSA JA YHTEYSTIEDOT TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT LOMAKKEET JA KIINTEISTÖKOHTAISET ERILLISOHJEET KUNTAKOHTAISET LIITTEET KOULUTUSOHJELMAT JA OSALLISTUJAT MUISTIOT JA PÖYTÄKIRJAT KOULUTUS- JA VALISTUSMATERIAALI VAKUUTUSYHTIÖN SUOJELUOHJEET PELASTUSSUUNNITELMAOPAS -KIRJA TURVALLISUUSPIIRUSTUKSET Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

7 1. TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET 1.1 SUUNNITELMAN TARKOITUS Suomessa pelastuslaki ja työsuojelulaki sekä paikalliset viranomaismääräykset velvoittavat rakennuksen omistajaa, haltijaa ja liiketoiminnan harjoittajaa varautumaan erilaisiin onnettomuuksiin ja uhkatilanteisiin normaaliaikana ja poikkeusoloissa. Määräysten mukaan jokaiseen kiinteistöön on tehtävä pelastussuunnitelma, jossa on selvitetty mm. kiinteistön turvallisuustekniikka, kiinteistökohtaiset riskit mahdollisista onnettomuuksista ja uhkatilanteista, turvallisuusorganisaatio sekä henkilökunnan toimenpideohjeet erilaisissa onnettomuustilanteissa. ssa on luotu kiinteistölle normaaliajan turvallisuusorganisaatio, joka tarvittaessa voidaan laajentaa myös poikkeusolojen turvallisuusorganisaatioksi. ssa on määritelty vastuuhenkilöille ja eri toimintaryhmille vastuualueet ja tehtävät varautumisessa onnettomuuteen ym. uhkatilanteeseen. on turvallisuusjohtajan, turvallisuuspäällikön ym. oleellisten turvallisuusvastuuhenkilöiden käsikirja kiinteistön turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja suunnitelmasta löytyy tietoja myös pelastusviranomaiselle operatiivista toimintaa varten. Suunnitelmasta on tehty kooste muulle henkilöstölle liitteeksi vain niiltä osin, kuin se on välttämätöntä tarvittavien tietojen saamiseksi. Jotta pelastussuunnitelma vastaa tarkoitustaan, tulee kiinteistön johdon ja turvallisuuden vastuuhenkilöiden huolehtia, että kaikki työntekijät saavat tarvittavan perehdyttämiskoulutuksen ja säännöllisen jatko- ja kertauskoulutuksen turvallisuusasioissa. Lisäksi kiinteistön henkilökunnalle on järjestettävä määräajoin käytännön pelastusharjoituksia, joilla voidaan testata henkilökunnan valmiuksia. Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

8 1.2 PELASTUSLAKI JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Otteita pelastuslaista ja asetuksesta Pelastuslaki N:o 468 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 8 Omatoiminen varautuminen Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. 9 Suunnitteluvelvoite Pelastusviranomaiset sekä muut 6 :ssä tarkoitetut viranomaiset ja yhteisöt, joilla on pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä tai virka-aputehtäviä, ovat velvollisia laatimaan yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset pelastustoimen suunnitelmat. Näiden viranomaisten ja yhteisöjen tulee antaa pelastusviranomaisille selvityksiä pelastustoimintaan käytettävissä olevista voimavaroistaan. Alueille, joissa on ydinenergialain (990/1987) 3 :n 5 kohdassa tarkoitettu ydinlaitos tai vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa (59/1999) määritelty suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava laitos, alueen pelastustoimen on laadittava yhteistyössä asianomaisen laitoksen kanssa pelastussuunnitelma laitoksessa sattuvan onnettomuuden varalta. Suunnitelmaa laadittaessa on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä ja huolehdittava suunnitelmasta tiedottamisesta sekä oltava riittävästi yhteistyössä oman ja naapurialueiden viranomaisten kanssa. Valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävään rakennukseen tai muuhun kohteeseen, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 8 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. n sisällöstä voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja suunnitteluvelvoitteita täsmentäviä säännöksiä. 21 Rakennusten yleinen paloturvallisuus Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelastustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista. Suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta on lisäksi voimassa, mitä niistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla annetuissa säädöksissä. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

9 22 Rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuus Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että: 1) viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslaitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet ja turvamerkinnät sekä väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti; 2) tulisijat ja savuhormit on nuohottu; sekä 3) ilmanvaihtokanavat ja laitteistot on huollettu ja puhdistettu. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 1) 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista, laitteista, joille on tehtävä käyttöönotto- tai määräaikaistarkastus tai jotka on huollettava määrävälein sekä huollon ja tarkastuksen ajankohdasta; 2) tulisijoista ja hormeista, jotka on nuohottava määrävälein, sekä nuohouksen ajankohdasta, nuohoustyön sisällöstä ja nuohoustyöstä annettavasta todistuksesta; sekä 3) ilmanvaihtokanavista ja -laitteista, jotka on paloturvallisuussyistä puhdistettava määrävälein sekä puhdistuksen ajankohdasta, puhdistustyön sisällöstä ja puhdistustyöstä annettavasta todistuksesta. 23 Huolellisuusvaatimus Tulta ja syttyvää tai räjähtävää taikka muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. Ryhdyttäessä sellaiseen korjaus- tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista. Jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan velvollinen valvomaan, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon tai muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 29 Palovaroittimet Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan palovaroittimella tai muulla laitteella, joka mahdollisimman aikaisin havaitsee alkavan tulipalon ja hälyttää asunnossa olevat. Majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa 1 momenttia vastaava velvollisuus on toiminnanharjoittajalla. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen laitteiden riittävästä määrästä, asianmukaisesta sijoittamisesta sekä niiden toiminnasta. 30 Erityiset turvallisuusvaatimukset Kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat palo- tai henkilöturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran, voi alueen pelastusviranomainen erityisestä syystä määrätä hankittavaksi tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita sekä ryhtymään sanotussa kohteessa muihinkin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

10 Otteita työturvallisuuslainsäädännöstä Työnantajalla ja työntekijällä on molemmin puoleisia velvoitteita kiinteistön ja henkilöstön turvallisuustason ylläpidosta. Keskeisimmät työturvallisuuslain kohdat ovat liitteenä kohdassa Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 15 Henkilösuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaaminen käyttöön 19 Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen 20 Henkilösuojainten käyttö ja soveltuva työvaatetus 21 Työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö 22 Turvallisuus- ja suojalaitteiden käyttö 32 Työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus ja terveellisyys 43 Työvälineiden käyttöönotto ja määräaikaistarkastukset 44 Onnettomuuden vaara 45 Hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvälineet ja -ohjeet 46 Ensiapu 47 Ensiapu- ja pelastushenkilöiden nimeäminen 54 Työpaikkojen yhteisten vaarojen torjunta Kuntakohtaiset ohjeet ja määräykset Helsingin pelastusviranomainen on antanut ohjeita ja määräyksiä yritysten ja laitosten turvallisuussuunnittelusta (ks. kohta 14, liitteet). Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

11 1.3 KIINTEISTÖN TOIMINNAN KUVAUS Kiinteistön omistaja Kiinteistön omistaa KOY Mestaritalo, jolla on useita eri omistajia Kiinteistön toiminnan kuvaus Kiinteistössä on useiden yritysten toimistoja ja pienteollisuusyrityksiä. Kiinteistössä on Nelonen Median toimitilat sekä ravintola Sijainti ja saavutettavuus Osoite: Tehtaankatu HELSINKI Muut käyntiosoitteet: Perämiehenkatu 6-8 Telakkakatu 5 Pursimiehenkatu 26 Lähimmät Helsingin pelastuslaitoksen yksiköt ovat Erottajan pelastusasemalla Korkeavuorenkadulla, josta on n. 4 minuutin toimintavalmiusaika kiinteistöön Sijoittuminen Helsingin kaupungin valmiusorganisaatiossa Suojelupiiri 1 Suojelulohko 103 Alalohko (= pienalue) Alue kuuluu Helsingin pelastuslaitoksen Erottajan alueeseen Puh Lähimmät väestönhälyttimet sijaitsevat Salmisaaren B-voimalaitoksen katolla ja Fredrikinkatu 81 katolla. Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

12 1.3.5 Kiinteistön vakuutusyhtiö Kiinteistön vakuutusyhtiö on IF vahinkovakuutusyhtiö. Vuokralaiset ovat vakuuttaneet irtaimiston kukin omilla vakuutusyhtiöillään Kiinteistön turvallisuuden merkitys Kiinteistö ei ole erityinen normaali- ja/tai poikkeusolojen sabotaasin ja hyökkäyksen riskikohde, mutta mm. kiinteistön pienteollisuusyritysten toiminta saattaa aiheuttaa normaalia toimistotaloa suuremman onnettomuusriskin. Nelonen Median toiminta kiinteistössä saattaa aiheuttaa myös erityisriskin niin normaalikuin poikkeusoloissa Suojeltava henkilöstö ja työajat Kiinteistössä on yhteensä yritystä joissa on työntekijöitä yhteensä. Kiinteistön yritysten aukioloajat vaihtelevat ja toimistotyöntekijöillä on liukuvat työajat ja lisäksi henkilöstö matkustaa työn vuoksi erittäin paljon. Em. vuoksi kiinteistön henkilöstön määrä vaihtelee erittäin paljon eri viikonpäivinä mukaan lukien viikonloput ja myös eri vuorokauden ajat n henkilöä n. 95 henkilöä n. 35 henkilöä Viikonloppuisin lauantai n. 65 henkilöä sunnuntai n. 65 henkilöä Kiinteistön asiakkaat Vierailijoiden ja asiakkaiden määrä vaihtelee yrityskohtaisesti kiinteistössä huomattavasti. Keskimäärin päivisin vierailee n. 215 henkilöä. (kts. kohta 12 taulukko eri yrityksistä ja henkilöstöstä). Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

13 1.4 SUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ JA YLLÄPITO SUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO Suunnitelma on laadittu Helsingissä TopFire Oy Arto Latvala/ Maarit Ikonen Suunnitelman asiasisällön tarkistaa ja allekirjoituksellaan vahvistaa Kiinteistön turvallisuuspäällikkö. Tarkastus tulee suorittaa 2 krt/v suunnitelman ajan tasalla pysymiseksi. Suunnitelma on tarkastettu ja hyväksytty / 2009 Aki-Pekka Hietanen Isännöitsijä / turvallisuusjohtaja Arto Pasanen turvallisuuspäällikkö JAKELU Turvallisuusjohtaja Turvallisuuspäällikkö TIEDOKSI Helsingin pelastuslaitos Kiinteistön vakuutusyhtiö Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

14 1.5 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYSLOMAKE Korjattu Kohta N:o Korjattu Sivu N:o Korjattu Liite N:o Asia Päiväys Kuittaus Koko suunnitelma päivitetty AL, LH, TN, BS Suunnitelma päivitetty MI - AL Suunnitelma päivitetty MI -AL Suunnitelma tulostettu ja koottu AL - MI kansioon liitteineen Suunnitelmaa korjattu ja uusi AL - MI versio tulostettu kansioon Korjattu ja tulostettu uusi AP,MM.APH Korjattu ja tulostettu uusi AP,MM.APH 7.7/5 54 Korjattu ja tulostettu uusi AP,MM.APH korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

15 2. KIINTEISTÖN RAKENTEELLINEN JA TEKNINEN TURVALLISUUS 2.1 KIINTEISTÖN RAKENNUSTEKNIIKKA JA YLEISTIEDOT Kiinteistö on rakennettu 1898 ja se on saneerattu eri vaiheissa useita kertoja. Kiinteistö muodostaa neljään katuun rajoittuvan korttelin, jossa on sisäpiha. Kiinteistössä on neljä kellarista 8. kerrokseen johtavaa porraskäytävää (A, B, C, D). RAKENTEET Kantavat rakenteet: teräsbetoni tiiliholvirakenteita Kuilut Betoni Välipohjat Betonia, puuta ja D-portaan päällä eristeenä puruvälipohja Kate Pelti, huopa Julkisivut Tiili KIINTEISTÖN TONTTI: Tontin pinta-ala m 2 KIINTEISTÖN KOKO: Huoneistoala m 2 Tilavuus m 3 KERROKSET Yksi kellarikerros 7 maanpäällistä kerrosta 1 ullakkokerros, joka muutettu toimistotilakäyttöön Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

16 2.2 KIINTEISTÖN PALO-OSASTOINTI JA PALO-OVET Kiinteistö on palo-osastoitu eri kerroksiin sekä kerroksittain 6-10 eri osastoon. Osastoivat ovet ovat ensisijaisesti vanhan palo-oviluokan A30 ja A60 (EI 30 ja EI 60) ovia. Tekniset tilat on palo-osastoitu pääasiassa A 60-luokan (EI 60) osastoivilla metalliovilla. Tulipalotilanteessa palo-osastointi rajoittaa tulipalon sekä palokaasujen leviämistä ja rakennuksesta voidaan poistua turvallisesti useiden uloskäytävien kautta. Palo-osastointi on suoritettu pääpiirteittäin seuraavasti: Kellarikerros Tekniset tilat Varastot 1. Kerros tekniset tilat muuntamo sähköpääkeskus lämmönjakohuone ravintola pienteollisuusyritykset 7 palo-osastoa liikehuoneistoja 5 palo-osastoa 2. kerros 9 liikehuoneistoa 3. kerros Nelonen Media:n tilat 8 liiketilaa 4. kerros 8 liiketilaa 5. kerros 12 liiketilaa 6. kerros 11 liiketilaa 7. kerros 8 liiketilaa 8. kerros 5 liiketilaa Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

17 Palo-ovi porraskäytävään (A30) Osastoiva palo-ovi (A30) Palo-ovi (A60) Palo-osastointi autotallissa Läpivienti osastoivasta rakenteesta Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

18 2.3 KIINTEISTÖN AUTOMAATTINEN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ Kiinteistö on suojattu osittain automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä seuraavasti: Kellarikerroksessa ei ole suojausta 1. Kerros ravintola autotalli paloilmoituspainike A-portaan sisäänkäynnissä paloilmoitinkeskuksen vieressä 2. Kerros Nelonen Median tilat 3. Kerros Nelonen Median tilat 1 toimisto 4. Kerros 4 eri liiketilaa 5. Kerros 1toimisto 1 kokoustila 6. Kerros 1 toimisto Paloilmoitinjärjestelmä on Esmin Mesa, jonka pääkeskus on tehtaankadun puolella A- portaan sisäänkäynnissä. Järjestelmässä on lisäksi rinnakkaiskeskus, joka on parkkihallissa. Paloilmaisintyypit: Optiset savuilmaisimet: Pääsääntöisesti kaikki ilmaisimet Lämpöilmaisimet: Parkkihallissa Paloilmoituspainikkeita on kaikissa saneeratuissa tiloissa. Painiketta painamalla voidaan suorittaa suoraan hätäilmoitus hätäkeskukseen. Paloilmoitinjärjestelmä on ns. ennakkovaroittava ja osoitteellinen järjestelmä, joka suorittaa seuraavat hälytykset automaattisesti. Vikailmoitus hätäkeskukseen, jolloin hätäkeskus hälyttää kiinteistön huollon. Ennakkovaroitus vähäisestä savun muodostuksesta paloilmoittimelta kiinteistöautomaatioon, jolloin kiinteistön huolto voi tarkistaa tilanteen. Paloilmoitus runsaasta savusta suoraan hätäkeskukseen, joka hälyttää pelastuslaitoksen ja ilmoittaa kiinteistön huollolle. Samalla kiinteistön palokellot käynnistyvät. Alue jossa ilmaisin on reagoinut tai painike on painettu, voidaan paikallistaa ilmoitinkeskuksen näyttöpäätteeltä ja siellä sijaitsevista paikantamiskaavioista ilmaisinkohtaisesti. Tehtäessä lämpöä, savua, käryä tms. aiheuttavaa työtä tai mikäli ravintola tai kokoustiloissa on esityksiä, joissa käytetään savua ja/tai tulta, tulee aina ottaa yhteyttä Kiinteistön huollosta vastaavaan, joka antaa tulityöluvat sekä määrää tarvittavat silmukka-alueiden / ilmaisimien irtikytkennät. Em. tavalla vältytään paloilmoittimen virheilmoituksilta. Paloilmoitinlaitteisto on testattava kerran kuukaudessa. Kokeilu suoritetaan aina hätäkeskuksen kanssa sovittuna aikana ja siitä ilmoitetaan etukäteen hätäkeskukselle sekä tiedotetaan henkilökunnalle ja asiakkaille. Testauksista ja mahdollisista ilmaisimien irtikytkennöistä tulee pitää päiväkirjaa, jota säilytetään paloilmoitinkeskuksen kaapissa.. Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

19 Paloilmoitinkeskus Rinnakkaiskeskus autotallissa Palohälytin Palovaroitinjärjestelmän varoitin Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

20 . Paloilmoituspainikkeita, vanhaa ja uutta tekniikkaa Lämpöilmaisimia Savuilmaisimia Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

21 2.4 AUTOMAATTINEN VESISPRINKLERISAMMUTUSJÄRJESTELMÄ Kiinteistössä ei ole vesisprinklerisammutusjärjestelmää. 2.5 AUTOMAATTISET KAASUSAMMUTUSJÄRJESTEMÄT Kiinteistössä ei ole kaasusammutusjärjestelmiä. 2.6 SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄT Kiinteistön liiketiloissa ja osassa porraskäytäviä on avattavat tai rikottavat ikkunat, joiden kautta mahdollisessa tulipalossa muodostunut savu voidaan tuulettaa. Osassa porraskäytäviä on katutasosta laukaistavat savunpoistoluukut. Savunpoisto toimistotilasta Savunpoisto porraskäytävästä Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

22 2.7 ALKUSAMMUTUSKALUSTO Pikapalopostit / sankoruiskut 20 m:n letkukeloja = kpl 3. krs. Nelonen Media:n studio sopii kiinteiden, kuitumaisten materiaalien palojen sammuttamiseen, kuten puu, paperi ei sovi hyvin sähkölaitteiden sammuttamiseen tapaturman vaaran vuoksi ei sovi palavien nesteiden (ei tehoa ja saattaa levittää paloa) ei sovi rasvapalon sammuttamiseen (rasvapalo kiihtyy veden vaikutuksesta) toimintakunto tulee tarkistaa joka toinen vuosi Jauhesammuttimet 6 kg / 12 kg:n sammuttimia yleisissä tiloissa = 20 kpl. käytössä uuden EN3 käsisammutinstandardin mukaisen luokituksen 27A 144BC - teholuokan sammuttimia autotallissa, toimistossa, käytävillä pikapalopostien vieressä ja / tai erikseen merkityillä paikoilla sopii pääsääntöisesti kaikkiin paloihin, mutta sähkölaitteita ja elektroniikkaa sisältävissä tiloissa jauhetta tulee käyttää vasta jos CO 2 -sammuttimet eivät tehoa paloon. Jauhe vahingoittaa elektroniikkaa. jauhesammuttimet tulee tarkastaa joka toinen vuosi ja perushuoltaa joka 10. vuosi Hiilidioksidisammuttimet (CO 2 ) 5 kg:n sammuttimia yhteensä = 30 kpl keittiöissä ja sähkölaitetiloissa CO 2 sammuttimia tulee käyttää ensisijaisina sammuttimina koneita, laitteita ja elektroniikkaa sisältävissä tiloissa, koska CO 2 ei sotke ympäristöä. CO 2 sopii hyvin keittiöpaloihin (ei sotke, eikä ole myrkyllinen) CO 2 alentaa happipitoisuuden käyttökohteessa ja sammuttaa palon. CO 2 on sammuttimesta purkautuessaan erittäin kylmää (jopa -76 C) ja voi aiheuttaa paleltumavammoja. CO 2 tulee tarkastaa joka toinen vuosi ja perushuoltaa joka 10. vuosi Nestesammuttimet 6 kg:n sammuttimia yhteensä = 10 kpl Kiinteistössä erikseen merkityillä paikoilla sopii kiinteiden, kuitumaisten aineiden palojen sammuttamiseen, kuten puu, paperi on turvallinen myös sähkölaitteiden sammuttamiseen, eikä sotke sammutuskohteen ympäristöä. sopii myös palavien nesteiden ja rasvojen sammuttamiseen nestesammuttimet tulee tarkastaa joka toinen vuosi ja perushuoltaa joka 5. Vuosi Sammutuspeitteet palamattomia n. 120 cm x 180 cm kokoisia peitteitä yhteensä = 18 kpl pääsääntöisesti keittiöissä, mutta myös muualla soveltuvissa paikoissa. sopii hyvin kaikkien pienten palojen sammuttamiseen (esim. keittiöpalot, roska-astiat, ATK-pääte, palava ihminen yms.) Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

23 Pikapaloposti Sammutuspeite Pikapalopostin pääventtiili ja suihkuputki Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

24 Erilaisia jauhesammuttimia Hiilidioksidisammutin Vaahtosammutin Sammuttimien sijoitus ja opasteet Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

25 2.8 VAHINGONTORJUNTAKALUSTO Kiinteistön huollolla ja siivoushenkilöstöllä on varastoissa mm. seuraavia tarvikkeita ja välineitä, joita voidaan käyttää vesivahingoissa yms. tilanteissa. Vesi-imuri rakennusmuovia muovisankoja saaveja muovilastoja 2.9 ENSIAPUVÄLINEET Kiinteistössä on ensiapuvälineitä yrityskohtaisesti ja niiden täydennyksestä vastaa erikseen nimetyt henkilöt. Haavanhoitopiste Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko

Lisätiedot

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen MARJATILA TYÖNANTAJANA Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Turvallinen työskentely ympäristö? Yhteisillä tiedolla Yhteisillä

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

TULITYÖT. Tässä suojeluohjeessa annetaan vaatimukset tulityövahinkojen torjumiseksi.

TULITYÖT. Tässä suojeluohjeessa annetaan vaatimukset tulityövahinkojen torjumiseksi. SISÄLLYSLUETTELO 1. Suojeluohjeen tarkoitus 6.2 Tulityökortti 2. Suojeluohjeen velvoittavuus 7. Kattotulityöt 3. Määritelmät 7.1 Bitumikeitin 4. Tulitöiden valvontasuunnitelma 8. Tulityöstandardi 5. Vakituinen

Lisätiedot

Helsingin Yliopisto. Exactum PELASTUSSUUNNITELMA

Helsingin Yliopisto. Exactum PELASTUSSUUNNITELMA Pelastussuunnitelma Helsingin Yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Helsinki TopFire Oy / 1 Pelastussuunnitelma SUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 TURVALLISUUDEN PERUSTEET...6 2 KIINTEISTÖN RAKENTEELLINEN JA TEKNINEN TURVALLISUUS...8

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Lammin kirkko Katariinantie 2, 16900, Lammi Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 17.06.2014 2 (19) Lammin kirkko sisällysluettelo

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y.

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. TULITYÖSUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS 2. TULITYÖN MÄÄRITTELY Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kansakoulukuja 1 Kansakoulukuja 1, 00100, Helsinki Raporttipäivä: 23.06.2014 Tarkastuspäivä: 17.06.2014 2 (11) Kansakoulukuja 1 sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen kirkko Kirkkokuja 27, 14840, Tuulos Raporttipäivä: 25.04.2014 Tarkastuspäivä: 13.03.2014 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (11) Tuuloksen kirkko

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa

6.1 Savunpoisto. Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa 6 ut P O R R A S K ÄY TÄVÄT es iv Porraskäytävät ovat kerrostalokiinteistöissä ensisijaiset poistumistiet. Porraskäytävien kautta asukkaiden pitää päästä tarvittaessa poistumaan turvallisesti asunnostaan.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Poltinahon seurakuntatalo Turuntie 34, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (12) Poltinahon

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Tapiolan Keskuspysäköinti Oy Käyttäjien turvallisuusohjeet Etelätuulentie 1, 12. kaupunginosa, Tapiola 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen seurakuntakeskus Pappilantie 15, 14820, Tuulos Raporttipäivä: 10.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 2 (10) Tuuloksen seurakuntakeskus sisällysluettelo

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 17.9.2015 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 8 TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS Työturvallisuuslaki, pelastustoimilaki ja kemikaalilaki

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

TULITYÖT. Suojeluohje SISÄLLYSLUETTELO S621 2004

TULITYÖT. Suojeluohje SISÄLLYSLUETTELO S621 2004 Suojeluohje S621 2004 TULITYÖT SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUOHJEEN TARKOITUS... 2 2 SUOJELUOHJEEN VELVOITTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMÄT... 2 4 TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA... 2 5 VAKITUINEN TULITYÖPAIKKA...

Lisätiedot

Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat

Pelastusviranomainen edellyttää tilapäismajoittumisen yhteydessä otettavaksi huomioon seuraavat asiat 1 (6) TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJE Yleistä Tilapäisen majoittumisen ohje on suunnattu henkilöille jotka eivät ole toimintakykyrajoitteisia tai kuuluvat erityisryhmiin. Tätä ohjetta on noudatettava majoitettaessa

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Palotarkastaja Raila Viljamaa 24.4.2013 Pornainen 1 KORJAUSRAKENTAMINEN Vanhan rakennuskannan moninaisuus ja eriaikaisten rakentamissäännösten vallitessa on aina tehnyt

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS 1 NAKKILAN KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS, JONKA NAKKILAN KUNNANVAL- TUUSTO ON HYVÄKSYNYT 27. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 1992/4 1 VÄESTÖNSUOJELUN PERUSTEET Väestönsuojelun

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

26.3.2014 Petri Salokanto

26.3.2014 Petri Salokanto 26.3.2014 Petri Salokanto KIINTEISTÖN TURVALLISUUSTARKASTUS Kiinteistön turvallisuuskartoituksen tarkoitus: Lait, asetukset, määräykset ja suojeluohjeet Dokumentoitu kokonaiskuva kiinteistön turvallisuuden

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 21

Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 21 Kiinteistö Oy Paciuksenkatu 21 Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka

Lisätiedot

Yritysinfo 16.9.2015

Yritysinfo 16.9.2015 Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Lisätiedot

Asuintalojen omavalvonta II/2017

Asuintalojen omavalvonta II/2017 Asuintalojen omavalvonta II/2017 Pelastuslaitoksen suorittama omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hätilän kirkko Tuomelankatu 19, 13210, Hämeenlinna Raporttipäivä: 16.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (15) Hätilän kirkko

Lisätiedot

TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014

TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014 TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014 28.5.2013 1 TULITYÖT suojeluohje 2014 Sisällysluettelo 1 Suojeluohjeen tarkoitus... 2 2 Suojeluohjeen velvoittavuus... 2 3 Määritelmät... 2 4 Tulityösuunnitelma... 3 5 Tulityöt...

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteet kiinteistön turvallisuustekniikan tukena

Äänievakuointilaitteet kiinteistön turvallisuustekniikan tukena Äänievakuointilaitteet kiinteistön turvallisuustekniikan tukena Palomestari Arto Latvala 15.12.2009 12/14/2009 1 Erityiskohteet - Evakuoinnin toimintamallit eivät aina ole samanlaisia eri kiinteistöissä

Lisätiedot

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelma SISÄLLYS KIINTEISTÖN TIEDOT... 3 TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ JA SEN KOULUTUS... 3 TALOSSA HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET JA TOIMINTA NIIDEN VÄLTTÄMISEKSI... 4 YHTEYSTIEDOT JA TEKNISET TOIMINTAOHJEET HÄTÄTILANTEISIIN...

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Hovirouva Päiväys 18.6.2013 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Loimalahden leirikeskus Majalahdentie 1, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 06.09.2013 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 Muokkauspäivä: 17.08.2015 2 (10) Loimalahden

Lisätiedot

Asumisyksikkö Muistokatu

Asumisyksikkö Muistokatu Asumisyksikkö Muistokatu Käyttäjien turvallisuusohjeet 1. Yleistä 2. Kohteen perustiedot 3. Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio 4. Turvaopasteet 5. Poistumisjärjestelyt 6. Kokoontumispaikka 7.

Lisätiedot

HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI

HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI PELASTUSSUUNNITELMA SENIORIASUMISOIKEUS OY MERIKARTANO RIONKATU 7 00220 HELSINKI Lisaa tahan karttakuva josta ilmenevat kiinteistojen sijainti, pelastustiet, pysakointijarjestelyt seka muut turvallisuusjarjestelyt

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa

Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE 26/14/PEL 1 (6) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE

TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE TURVALLISUUSOHJE 2017 1 Tulityöt turvallisuusohje Sisällysluettelo 1 Tulitöiden koulutus... 2 2 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 3 Turvallisuusohjeen velvoittavuus... 2 4 Määritelmät...

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tulityökurssi

Tulevaisuuden Tulityökurssi Tulevaisuuden Tulityökurssi 1 Tulityöt 2014-2024 Vuorovaikutteinen osittain, kouluttaja ei aktiivisesti opeta, vaan johtaa keskustelua, pohdintoja Koulutettavat jaetaan heti rooleihin istuttamalla koulutettavat

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta.

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivät 28.5.2013 Oulu pelastusylitarkastaja Tom Tallberg 24.5.2013 1 Yleinen varautumisvelvollisuus

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Keskinäinen Kiinteistöyhtiö FASTERVESTOy 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

Sisältö. Tulityöt suojeluohje 2011

Sisältö. Tulityöt suojeluohje 2011 suojeluohje 2011 suojeluohje 2011 Sisältö suojeluohje 2011... 3 1 Suojeluohjeen tarkoitus... 3 2 Suojeluohjeen velvoittavuus... 3 3 Määritelmät... 3 4 Tulityösuunnitelma... 4 5... 5 5.1 Vähäisen palovaaran

Lisätiedot