KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

2 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET 2 KIINTEISTÖN RAKENTEELLINEN JA TEKNINEN TURVALLISUUS 3 VAARALLISTEN AINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY 4 KIINTEISTÖN RISKIEN KARTOITUS 5 TULITÖIDEN VALVONTA 6 KIINTEISTÖKOHTAISET ERITYISOHJEET 7 TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI 8 TURVALLISUUSKOULUTUS 9 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA 10 ALUE- JA TYÖPAIKKAKOHTAISET ERITYISOHJEET 11 VÄESTÖNSUOJAT JA PELASTUS- JA SAMMUTUSKALUSTO 12 VASTUUHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT 13 TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT LOMAKKEET, KIINTEISTÖN ERILLISOHJEET 14 KUNTAKOHTAISET LIITTEET 15 KOULUTUSOHJELMAT JA OSALLISTUJAT 16 MUISTIOT JA PÖYTÄKIRJAT 17 KOULUTUS- JA VALISTUSMATERIAALI 18 VAKUUTUSYHTIÖN SUOJELUOHJEET 19 PELASTUSSUUNNITELMA -OPAS 20 TURVALLISUUSPIIRUSTUKSET Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET SUUNNITELMAN TARKOITUS PELASTUSLAKI JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Otteita pelastuslaista ja asetuksesta Otteita työturvallisuuslainsäädännöstä Kuntakohtaiset ohjeet ja määräykset KIINTEISTÖN TOIMINNAN KUVAUS Kiinteistön omistaja Kiinteistön toiminnan kuvaus Sijainti ja saavutettavuus Sijoittuminen Helsingin kaupungin valmiusorganisaatiossa Kiinteistön vakuutusyhtiö Kiinteistön turvallisuuden merkitys Suojeltava henkilöstö ja työajat Kiinteistön asiakkaat SUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ JA YLLÄPITO PELASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYSLOMAKE KIINTEISTÖN RAKENTEELLINEN JA TEKNINEN TURVALLISUUS KIINTEISTÖN RAKENNUSTEKNIIKKA JA YLEISTIEDOT KIINTEISTÖN PALO-OSASTOINTI JA PALO-OVET KIINTEISTÖN AUTOMAATTINEN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ AUTOMAATTINEN VESISPRINKLERISAMMUTUSJÄRJESTELMÄ AUTOMAATTISET KAASUSAMMUTUSJÄRJESTEMÄT SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄT ALKUSAMMUTUSKALUSTO Pikapalopostit / sankoruiskut Jauhesammuttimet Hiilidioksidisammuttimet (CO 2 ) Nestesammuttimet Sammutuspeitteet VAHINGONTORJUNTAKALUSTO ENSIAPUVÄLINEET KUULUTUSLAITTEISTO VIESTIYHTEYDET TURVAVALAISTUS, POISTUMISREITTIVALOT JA TURVALLISUUSOPASTEET SÄHKÖN JAKELU JA VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ LÄMMITYS JA ILMASTOINTI VESIHUOLTO VIEMÄRÖINTI MAAKAASU KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO KIINTEISTÖN HISSIT KOKOONTUMISPAIKAT KIINTEISTÖN VALVOMO VARTIOINTI JA KULUNVALVONTA KIINTEISTÖN ISÄNNÖINTI JA HUOLTO KIINTEISTÖN PUHTAANAPITO JA SIIVOUS ULKOPUOLISET PALVELUT JA ALIHANKINTA KIINTEISTÖN TURVALLISUUSTARKASTUKSET JA -TEKNIIKAN HUOLTO Palotarkastukset Sisäiset turvallisuustarkastukset Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän tarkastukset Turva- ja merkkivalaistuksen tarkastus Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

4 Alkusammutusvälineiden tarkastus Osastoivien ovien tarkastus Hissien tarkastus Ensiapuvälineiden tarkastus Kiinteistön ilmastoinnin huolto ja puhdistus Kiinteistön kulunvalvontajärjestelmän tarkastus Kiinteistön kameravalvonnan tarkastukset Megafonin tarkastus Kiinteistön sähkötarkastukset n tarkastus VAARALLISTEN AINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY VAARALLISTEN AINEIDEN YHTEISMÄÄRÄT KIINTEISTÖSSÄ VAARALLISTEN AINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMA VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUDEN RISKI KIINTEISTÖN ONNETTOMUUSRISKIEN KARTOITUS NORMAALIOLOT Tulipalo Vaarallisten aineiden vahinko Sammutusaineen aiheuttama vahinko Vesivahinko Muut riskit Radioaktiivinen laskeuma, säteilyhälytys POIKKEUSOLOT TULITÖIDEN VALVONTA VAKUUTUSYHTIÖIDEN SUOJELUOHJEET JA TULITYÖSANDARDI TULITYÖT VAKITUINEN TULITYÖPAIKKA TILAPÄINEN TULITYÖPAIKKA TILAPÄISEN TULITYÖPAIKAN ALKUSAMMUTUSKALUSTO TULITYÖLUVAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖSSÄ TULITYÖKORTTI KIINTEISTÖKOHTAISIA OHJEITA Paloturvallisuustoimenpiteet Hätäilmoituksen tekeminen Automaattinen paloilmoitin Tulitöiden turvallisuusohjeet urakoitsijoille KIINTEISTÖN MUUT ERITYISOHJEET TUPAKOINTI VAARALLISTEN AINEIDEN KÄSITTELY OHJEET JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ KIINTEISTÖN SISÄINEN HÄLYTTÄMINEN, EVAKUOINTI, KOKOONTUMISPAIKAT TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUS- JA UHKATILANTEESSA Viranomaisen vastuu ja yleinen tiedottaminen Kiinteistön ja yritysten vastuu tiedottamisesta ulospäin Kiinteistön sisäinen tiedottaminen YLEINEN SIISTEYS JA JÄRJESTYS URAKOITSIJOIDEN TYÖSKENTELY KOHTEESSA HENKINEN HUOLTO ONNETTOMUUS-, VAARA- YMS. UHKATILANTEESSA VAHINGONTORJUNTA TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI HELSINGIN KAUPUNGIN PALO- JA PELASTUSTOIMEN JÄRJESTELYT NORMAALIOLOISSA HELSINGIN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN NORMAALIOLOISSA Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

5 7.3 KIINTEISTÖN TURVALLISUUSORGANISAATIOKAAVIO NORMAALIOLOISSA KIINTEISTÖN TURVALLISUUSORGANISAATIOKAAVIO POIKKEUSOLOISSA TURVALLISUUSJOHTAJA TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ KIINTEISTÖN TURVALLISUUS- JA ENSIAPURYHMÄ HUOLTOHENKILÖSTÖ TURVALLISUUSTARKASTUSRYHMÄ TURVAVALVOJAT TURVALLISUUSPALVELU Pelastusryhmä Korjaus-, raivaus-, vahingontorjuntaryhmä Vartiointiryhmä Ensiapuryhmä Huoltoryhmä TURVALLISUUSTOIMISTO PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN Normaaliolot Poikkeusolot TURVALLISUUSHENKILÖSTÖN VARAAMINEN JA SIJOITUS TURVALLISUUSKOULUTUS KOULUTUSAIHEET JA KOHDERYHMÄT Kiinteistön Työpaikkakohtaiset erityisohjeet Johtaminen onnettomuustilanteessa Turvallisuuden perehdyttäminen Turvallisuuden peruskoulutus Turvallisuuden jatkokoulutus Turvallisuuden kertauskoulutus Ensiavun peruskoulutus Ensiavun jatkokoulutus Käytännön pelastusharjoitukset Rikokset Väkivalta Tulitöiden turvallisuuskoulutus Poikkeusoloihin varautumiskoulutus Kohderyhmien koulutus KOULUTUKSEN 5-VUOTIS SUUNNITELMA JA OSALLISTUVAT RYHMÄT KIINTEISTÖN HENKILÖKUNNAN YLEISOHJEET TOIMENPITEISTÄ ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖN EVAKUOINTI AUTOMAATTINEN PALOILMOITUS TULIPALO PALAVAN NESTEEN TAI KAASUN VUOTO KIINTEISTÖSSÄ VAARALLISTEN AINEIDEN VAHINKO KIINTEISTÖSSÄ VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUS TAI KAASUVAARA LÄHIALUEELLA TAPATURMA, SAIRAUSKOHTAUS POMMIUHKA, TUNNISTAMATON PAKETTI TAI LAUKKU UHKAUS (ESIM. POMMIUHKAUSSOITTO, KIRJE) VESIVAHINKO SÄHKÖKATKO HISSIN TOIMINTAHÄIRIÖ RADIOAKTIIVINEN LASKEUMA, SÄTEILYHÄLYTYS MURTO, VARKAUS RYÖSTÖ Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

6 9.17 VÄKIVALTA, HENKILÖTURVALLISUUTEEN KOHDISTUVA UHKA TIETOTURVALLISUUS TAVANOMAISIN ASEIN KÄYTY SOTA BC-ASEIN KÄYTY SOTA TURVALLISUUSRYHMÄN JA TURVALLISUUSVASTUUHENKILÖIDEN ERITYISOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA TILANTEEN JOHTAMINEN (TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ, TURVAVALVOJAT) KIINTEISTÖN EVAKUOINTI AUTOMAATTISEN PALOILMOITTIMEN VIKAHÄLYTYS AUTOMAATTISEN PALOILMOITUKSEN ENNAKKOVAROITUS AUTOMAATTINEN PALOILMOITUS KIINTEISTÖN SIIVOUSHENKILÖSTÖN OHJEET VÄESTÖNSUOJAT JA PELASTUS- JA SAMMUTUSKALUSTO VÄESTÖNSUOJAT JA RAKENTEELLINEN TURVALLISUUS KIINTEISTÖN VÄESTÖNSUOJAT HENKILÖKUNNAN SIJOITTUMINEN VÄESTÖNSUOJIIN VÄESTÖNSUOJIEN KÄYTTÖÖNOTTO VASTUUHENKILÖT NORMAALIOLOISSA JA YHTEYSTIEDOT TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT LOMAKKEET JA KIINTEISTÖKOHTAISET ERILLISOHJEET KUNTAKOHTAISET LIITTEET KOULUTUSOHJELMAT JA OSALLISTUJAT MUISTIOT JA PÖYTÄKIRJAT KOULUTUS- JA VALISTUSMATERIAALI VAKUUTUSYHTIÖN SUOJELUOHJEET PELASTUSSUUNNITELMAOPAS -KIRJA TURVALLISUUSPIIRUSTUKSET Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

7 1. TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET 1.1 SUUNNITELMAN TARKOITUS Suomessa pelastuslaki ja työsuojelulaki sekä paikalliset viranomaismääräykset velvoittavat rakennuksen omistajaa, haltijaa ja liiketoiminnan harjoittajaa varautumaan erilaisiin onnettomuuksiin ja uhkatilanteisiin normaaliaikana ja poikkeusoloissa. Määräysten mukaan jokaiseen kiinteistöön on tehtävä pelastussuunnitelma, jossa on selvitetty mm. kiinteistön turvallisuustekniikka, kiinteistökohtaiset riskit mahdollisista onnettomuuksista ja uhkatilanteista, turvallisuusorganisaatio sekä henkilökunnan toimenpideohjeet erilaisissa onnettomuustilanteissa. ssa on luotu kiinteistölle normaaliajan turvallisuusorganisaatio, joka tarvittaessa voidaan laajentaa myös poikkeusolojen turvallisuusorganisaatioksi. ssa on määritelty vastuuhenkilöille ja eri toimintaryhmille vastuualueet ja tehtävät varautumisessa onnettomuuteen ym. uhkatilanteeseen. on turvallisuusjohtajan, turvallisuuspäällikön ym. oleellisten turvallisuusvastuuhenkilöiden käsikirja kiinteistön turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja suunnitelmasta löytyy tietoja myös pelastusviranomaiselle operatiivista toimintaa varten. Suunnitelmasta on tehty kooste muulle henkilöstölle liitteeksi vain niiltä osin, kuin se on välttämätöntä tarvittavien tietojen saamiseksi. Jotta pelastussuunnitelma vastaa tarkoitustaan, tulee kiinteistön johdon ja turvallisuuden vastuuhenkilöiden huolehtia, että kaikki työntekijät saavat tarvittavan perehdyttämiskoulutuksen ja säännöllisen jatko- ja kertauskoulutuksen turvallisuusasioissa. Lisäksi kiinteistön henkilökunnalle on järjestettävä määräajoin käytännön pelastusharjoituksia, joilla voidaan testata henkilökunnan valmiuksia. Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

8 1.2 PELASTUSLAKI JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Otteita pelastuslaista ja asetuksesta Pelastuslaki N:o 468 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 8 Omatoiminen varautuminen Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. 9 Suunnitteluvelvoite Pelastusviranomaiset sekä muut 6 :ssä tarkoitetut viranomaiset ja yhteisöt, joilla on pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä tai virka-aputehtäviä, ovat velvollisia laatimaan yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset pelastustoimen suunnitelmat. Näiden viranomaisten ja yhteisöjen tulee antaa pelastusviranomaisille selvityksiä pelastustoimintaan käytettävissä olevista voimavaroistaan. Alueille, joissa on ydinenergialain (990/1987) 3 :n 5 kohdassa tarkoitettu ydinlaitos tai vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa (59/1999) määritelty suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava laitos, alueen pelastustoimen on laadittava yhteistyössä asianomaisen laitoksen kanssa pelastussuunnitelma laitoksessa sattuvan onnettomuuden varalta. Suunnitelmaa laadittaessa on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä ja huolehdittava suunnitelmasta tiedottamisesta sekä oltava riittävästi yhteistyössä oman ja naapurialueiden viranomaisten kanssa. Valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävään rakennukseen tai muuhun kohteeseen, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 8 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. n sisällöstä voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja suunnitteluvelvoitteita täsmentäviä säännöksiä. 21 Rakennusten yleinen paloturvallisuus Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelastustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista. Suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta on lisäksi voimassa, mitä niistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla annetuissa säädöksissä. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

9 22 Rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuus Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että: 1) viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslaitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet ja turvamerkinnät sekä väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti; 2) tulisijat ja savuhormit on nuohottu; sekä 3) ilmanvaihtokanavat ja laitteistot on huollettu ja puhdistettu. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 1) 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista, laitteista, joille on tehtävä käyttöönotto- tai määräaikaistarkastus tai jotka on huollettava määrävälein sekä huollon ja tarkastuksen ajankohdasta; 2) tulisijoista ja hormeista, jotka on nuohottava määrävälein, sekä nuohouksen ajankohdasta, nuohoustyön sisällöstä ja nuohoustyöstä annettavasta todistuksesta; sekä 3) ilmanvaihtokanavista ja -laitteista, jotka on paloturvallisuussyistä puhdistettava määrävälein sekä puhdistuksen ajankohdasta, puhdistustyön sisällöstä ja puhdistustyöstä annettavasta todistuksesta. 23 Huolellisuusvaatimus Tulta ja syttyvää tai räjähtävää taikka muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. Ryhdyttäessä sellaiseen korjaus- tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista. Jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan velvollinen valvomaan, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon tai muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 29 Palovaroittimet Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan palovaroittimella tai muulla laitteella, joka mahdollisimman aikaisin havaitsee alkavan tulipalon ja hälyttää asunnossa olevat. Majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa 1 momenttia vastaava velvollisuus on toiminnanharjoittajalla. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen laitteiden riittävästä määrästä, asianmukaisesta sijoittamisesta sekä niiden toiminnasta. 30 Erityiset turvallisuusvaatimukset Kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat palo- tai henkilöturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran, voi alueen pelastusviranomainen erityisestä syystä määrätä hankittavaksi tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita sekä ryhtymään sanotussa kohteessa muihinkin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

10 Otteita työturvallisuuslainsäädännöstä Työnantajalla ja työntekijällä on molemmin puoleisia velvoitteita kiinteistön ja henkilöstön turvallisuustason ylläpidosta. Keskeisimmät työturvallisuuslain kohdat ovat liitteenä kohdassa Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 15 Henkilösuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaaminen käyttöön 19 Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen 20 Henkilösuojainten käyttö ja soveltuva työvaatetus 21 Työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö 22 Turvallisuus- ja suojalaitteiden käyttö 32 Työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus ja terveellisyys 43 Työvälineiden käyttöönotto ja määräaikaistarkastukset 44 Onnettomuuden vaara 45 Hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvälineet ja -ohjeet 46 Ensiapu 47 Ensiapu- ja pelastushenkilöiden nimeäminen 54 Työpaikkojen yhteisten vaarojen torjunta Kuntakohtaiset ohjeet ja määräykset Helsingin pelastusviranomainen on antanut ohjeita ja määräyksiä yritysten ja laitosten turvallisuussuunnittelusta (ks. kohta 14, liitteet). Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

11 1.3 KIINTEISTÖN TOIMINNAN KUVAUS Kiinteistön omistaja Kiinteistön omistaa KOY Mestaritalo, jolla on useita eri omistajia Kiinteistön toiminnan kuvaus Kiinteistössä on useiden yritysten toimistoja ja pienteollisuusyrityksiä. Kiinteistössä on Nelonen Median toimitilat sekä ravintola Sijainti ja saavutettavuus Osoite: Tehtaankatu HELSINKI Muut käyntiosoitteet: Perämiehenkatu 6-8 Telakkakatu 5 Pursimiehenkatu 26 Lähimmät Helsingin pelastuslaitoksen yksiköt ovat Erottajan pelastusasemalla Korkeavuorenkadulla, josta on n. 4 minuutin toimintavalmiusaika kiinteistöön Sijoittuminen Helsingin kaupungin valmiusorganisaatiossa Suojelupiiri 1 Suojelulohko 103 Alalohko (= pienalue) Alue kuuluu Helsingin pelastuslaitoksen Erottajan alueeseen Puh Lähimmät väestönhälyttimet sijaitsevat Salmisaaren B-voimalaitoksen katolla ja Fredrikinkatu 81 katolla. Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

12 1.3.5 Kiinteistön vakuutusyhtiö Kiinteistön vakuutusyhtiö on IF vahinkovakuutusyhtiö. Vuokralaiset ovat vakuuttaneet irtaimiston kukin omilla vakuutusyhtiöillään Kiinteistön turvallisuuden merkitys Kiinteistö ei ole erityinen normaali- ja/tai poikkeusolojen sabotaasin ja hyökkäyksen riskikohde, mutta mm. kiinteistön pienteollisuusyritysten toiminta saattaa aiheuttaa normaalia toimistotaloa suuremman onnettomuusriskin. Nelonen Median toiminta kiinteistössä saattaa aiheuttaa myös erityisriskin niin normaalikuin poikkeusoloissa Suojeltava henkilöstö ja työajat Kiinteistössä on yhteensä yritystä joissa on työntekijöitä yhteensä. Kiinteistön yritysten aukioloajat vaihtelevat ja toimistotyöntekijöillä on liukuvat työajat ja lisäksi henkilöstö matkustaa työn vuoksi erittäin paljon. Em. vuoksi kiinteistön henkilöstön määrä vaihtelee erittäin paljon eri viikonpäivinä mukaan lukien viikonloput ja myös eri vuorokauden ajat n henkilöä n. 95 henkilöä n. 35 henkilöä Viikonloppuisin lauantai n. 65 henkilöä sunnuntai n. 65 henkilöä Kiinteistön asiakkaat Vierailijoiden ja asiakkaiden määrä vaihtelee yrityskohtaisesti kiinteistössä huomattavasti. Keskimäärin päivisin vierailee n. 215 henkilöä. (kts. kohta 12 taulukko eri yrityksistä ja henkilöstöstä). Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

13 1.4 SUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ JA YLLÄPITO SUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO Suunnitelma on laadittu Helsingissä TopFire Oy Arto Latvala/ Maarit Ikonen Suunnitelman asiasisällön tarkistaa ja allekirjoituksellaan vahvistaa Kiinteistön turvallisuuspäällikkö. Tarkastus tulee suorittaa 2 krt/v suunnitelman ajan tasalla pysymiseksi. Suunnitelma on tarkastettu ja hyväksytty / 2009 Aki-Pekka Hietanen Isännöitsijä / turvallisuusjohtaja Arto Pasanen turvallisuuspäällikkö JAKELU Turvallisuusjohtaja Turvallisuuspäällikkö TIEDOKSI Helsingin pelastuslaitos Kiinteistön vakuutusyhtiö Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

14 1.5 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYSLOMAKE Korjattu Kohta N:o Korjattu Sivu N:o Korjattu Liite N:o Asia Päiväys Kuittaus Koko suunnitelma päivitetty AL, LH, TN, BS Suunnitelma päivitetty MI - AL Suunnitelma päivitetty MI -AL Suunnitelma tulostettu ja koottu AL - MI kansioon liitteineen Suunnitelmaa korjattu ja uusi AL - MI versio tulostettu kansioon Korjattu ja tulostettu uusi AP,MM.APH Korjattu ja tulostettu uusi AP,MM.APH 7.7/5 54 Korjattu ja tulostettu uusi AP,MM.APH korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

15 2. KIINTEISTÖN RAKENTEELLINEN JA TEKNINEN TURVALLISUUS 2.1 KIINTEISTÖN RAKENNUSTEKNIIKKA JA YLEISTIEDOT Kiinteistö on rakennettu 1898 ja se on saneerattu eri vaiheissa useita kertoja. Kiinteistö muodostaa neljään katuun rajoittuvan korttelin, jossa on sisäpiha. Kiinteistössä on neljä kellarista 8. kerrokseen johtavaa porraskäytävää (A, B, C, D). RAKENTEET Kantavat rakenteet: teräsbetoni tiiliholvirakenteita Kuilut Betoni Välipohjat Betonia, puuta ja D-portaan päällä eristeenä puruvälipohja Kate Pelti, huopa Julkisivut Tiili KIINTEISTÖN TONTTI: Tontin pinta-ala m 2 KIINTEISTÖN KOKO: Huoneistoala m 2 Tilavuus m 3 KERROKSET Yksi kellarikerros 7 maanpäällistä kerrosta 1 ullakkokerros, joka muutettu toimistotilakäyttöön Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

16 2.2 KIINTEISTÖN PALO-OSASTOINTI JA PALO-OVET Kiinteistö on palo-osastoitu eri kerroksiin sekä kerroksittain 6-10 eri osastoon. Osastoivat ovet ovat ensisijaisesti vanhan palo-oviluokan A30 ja A60 (EI 30 ja EI 60) ovia. Tekniset tilat on palo-osastoitu pääasiassa A 60-luokan (EI 60) osastoivilla metalliovilla. Tulipalotilanteessa palo-osastointi rajoittaa tulipalon sekä palokaasujen leviämistä ja rakennuksesta voidaan poistua turvallisesti useiden uloskäytävien kautta. Palo-osastointi on suoritettu pääpiirteittäin seuraavasti: Kellarikerros Tekniset tilat Varastot 1. Kerros tekniset tilat muuntamo sähköpääkeskus lämmönjakohuone ravintola pienteollisuusyritykset 7 palo-osastoa liikehuoneistoja 5 palo-osastoa 2. kerros 9 liikehuoneistoa 3. kerros Nelonen Media:n tilat 8 liiketilaa 4. kerros 8 liiketilaa 5. kerros 12 liiketilaa 6. kerros 11 liiketilaa 7. kerros 8 liiketilaa 8. kerros 5 liiketilaa Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

17 Palo-ovi porraskäytävään (A30) Osastoiva palo-ovi (A30) Palo-ovi (A60) Palo-osastointi autotallissa Läpivienti osastoivasta rakenteesta Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

18 2.3 KIINTEISTÖN AUTOMAATTINEN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ Kiinteistö on suojattu osittain automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä seuraavasti: Kellarikerroksessa ei ole suojausta 1. Kerros ravintola autotalli paloilmoituspainike A-portaan sisäänkäynnissä paloilmoitinkeskuksen vieressä 2. Kerros Nelonen Median tilat 3. Kerros Nelonen Median tilat 1 toimisto 4. Kerros 4 eri liiketilaa 5. Kerros 1toimisto 1 kokoustila 6. Kerros 1 toimisto Paloilmoitinjärjestelmä on Esmin Mesa, jonka pääkeskus on tehtaankadun puolella A- portaan sisäänkäynnissä. Järjestelmässä on lisäksi rinnakkaiskeskus, joka on parkkihallissa. Paloilmaisintyypit: Optiset savuilmaisimet: Pääsääntöisesti kaikki ilmaisimet Lämpöilmaisimet: Parkkihallissa Paloilmoituspainikkeita on kaikissa saneeratuissa tiloissa. Painiketta painamalla voidaan suorittaa suoraan hätäilmoitus hätäkeskukseen. Paloilmoitinjärjestelmä on ns. ennakkovaroittava ja osoitteellinen järjestelmä, joka suorittaa seuraavat hälytykset automaattisesti. Vikailmoitus hätäkeskukseen, jolloin hätäkeskus hälyttää kiinteistön huollon. Ennakkovaroitus vähäisestä savun muodostuksesta paloilmoittimelta kiinteistöautomaatioon, jolloin kiinteistön huolto voi tarkistaa tilanteen. Paloilmoitus runsaasta savusta suoraan hätäkeskukseen, joka hälyttää pelastuslaitoksen ja ilmoittaa kiinteistön huollolle. Samalla kiinteistön palokellot käynnistyvät. Alue jossa ilmaisin on reagoinut tai painike on painettu, voidaan paikallistaa ilmoitinkeskuksen näyttöpäätteeltä ja siellä sijaitsevista paikantamiskaavioista ilmaisinkohtaisesti. Tehtäessä lämpöä, savua, käryä tms. aiheuttavaa työtä tai mikäli ravintola tai kokoustiloissa on esityksiä, joissa käytetään savua ja/tai tulta, tulee aina ottaa yhteyttä Kiinteistön huollosta vastaavaan, joka antaa tulityöluvat sekä määrää tarvittavat silmukka-alueiden / ilmaisimien irtikytkennät. Em. tavalla vältytään paloilmoittimen virheilmoituksilta. Paloilmoitinlaitteisto on testattava kerran kuukaudessa. Kokeilu suoritetaan aina hätäkeskuksen kanssa sovittuna aikana ja siitä ilmoitetaan etukäteen hätäkeskukselle sekä tiedotetaan henkilökunnalle ja asiakkaille. Testauksista ja mahdollisista ilmaisimien irtikytkennöistä tulee pitää päiväkirjaa, jota säilytetään paloilmoitinkeskuksen kaapissa.. Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

19 Paloilmoitinkeskus Rinnakkaiskeskus autotallissa Palohälytin Palovaroitinjärjestelmän varoitin Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

20 . Paloilmoituspainikkeita, vanhaa ja uutta tekniikkaa Lämpöilmaisimia Savuilmaisimia Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

21 2.4 AUTOMAATTINEN VESISPRINKLERISAMMUTUSJÄRJESTELMÄ Kiinteistössä ei ole vesisprinklerisammutusjärjestelmää. 2.5 AUTOMAATTISET KAASUSAMMUTUSJÄRJESTEMÄT Kiinteistössä ei ole kaasusammutusjärjestelmiä. 2.6 SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄT Kiinteistön liiketiloissa ja osassa porraskäytäviä on avattavat tai rikottavat ikkunat, joiden kautta mahdollisessa tulipalossa muodostunut savu voidaan tuulettaa. Osassa porraskäytäviä on katutasosta laukaistavat savunpoistoluukut. Savunpoisto toimistotilasta Savunpoisto porraskäytävästä Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

22 2.7 ALKUSAMMUTUSKALUSTO Pikapalopostit / sankoruiskut 20 m:n letkukeloja = kpl 3. krs. Nelonen Media:n studio sopii kiinteiden, kuitumaisten materiaalien palojen sammuttamiseen, kuten puu, paperi ei sovi hyvin sähkölaitteiden sammuttamiseen tapaturman vaaran vuoksi ei sovi palavien nesteiden (ei tehoa ja saattaa levittää paloa) ei sovi rasvapalon sammuttamiseen (rasvapalo kiihtyy veden vaikutuksesta) toimintakunto tulee tarkistaa joka toinen vuosi Jauhesammuttimet 6 kg / 12 kg:n sammuttimia yleisissä tiloissa = 20 kpl. käytössä uuden EN3 käsisammutinstandardin mukaisen luokituksen 27A 144BC - teholuokan sammuttimia autotallissa, toimistossa, käytävillä pikapalopostien vieressä ja / tai erikseen merkityillä paikoilla sopii pääsääntöisesti kaikkiin paloihin, mutta sähkölaitteita ja elektroniikkaa sisältävissä tiloissa jauhetta tulee käyttää vasta jos CO 2 -sammuttimet eivät tehoa paloon. Jauhe vahingoittaa elektroniikkaa. jauhesammuttimet tulee tarkastaa joka toinen vuosi ja perushuoltaa joka 10. vuosi Hiilidioksidisammuttimet (CO 2 ) 5 kg:n sammuttimia yhteensä = 30 kpl keittiöissä ja sähkölaitetiloissa CO 2 sammuttimia tulee käyttää ensisijaisina sammuttimina koneita, laitteita ja elektroniikkaa sisältävissä tiloissa, koska CO 2 ei sotke ympäristöä. CO 2 sopii hyvin keittiöpaloihin (ei sotke, eikä ole myrkyllinen) CO 2 alentaa happipitoisuuden käyttökohteessa ja sammuttaa palon. CO 2 on sammuttimesta purkautuessaan erittäin kylmää (jopa -76 C) ja voi aiheuttaa paleltumavammoja. CO 2 tulee tarkastaa joka toinen vuosi ja perushuoltaa joka 10. vuosi Nestesammuttimet 6 kg:n sammuttimia yhteensä = 10 kpl Kiinteistössä erikseen merkityillä paikoilla sopii kiinteiden, kuitumaisten aineiden palojen sammuttamiseen, kuten puu, paperi on turvallinen myös sähkölaitteiden sammuttamiseen, eikä sotke sammutuskohteen ympäristöä. sopii myös palavien nesteiden ja rasvojen sammuttamiseen nestesammuttimet tulee tarkastaa joka toinen vuosi ja perushuoltaa joka 5. Vuosi Sammutuspeitteet palamattomia n. 120 cm x 180 cm kokoisia peitteitä yhteensä = 18 kpl pääsääntöisesti keittiöissä, mutta myös muualla soveltuvissa paikoissa. sopii hyvin kaikkien pienten palojen sammuttamiseen (esim. keittiöpalot, roska-astiat, ATK-pääte, palava ihminen yms.) Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

23 Pikapaloposti Sammutuspeite Pikapalopostin pääventtiili ja suihkuputki Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

24 Erilaisia jauhesammuttimia Hiilidioksidisammutin Vaahtosammutin Sammuttimien sijoitus ja opasteet Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

25 2.8 VAHINGONTORJUNTAKALUSTO Kiinteistön huollolla ja siivoushenkilöstöllä on varastoissa mm. seuraavia tarvikkeita ja välineitä, joita voidaan käyttää vesivahingoissa yms. tilanteissa. Vesi-imuri rakennusmuovia muovisankoja saaveja muovilastoja 2.9 ENSIAPUVÄLINEET Kiinteistössä on ensiapuvälineitä yrityskohtaisesti ja niiden täydennyksestä vastaa erikseen nimetyt henkilöt. Haavanhoitopiste Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä:

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus

Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta. Karoliina Puolanne Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Äänievakuointilaitteiden vaatimukset ja markkinavalvonta Karoliina Puolanne 15.12.2009 Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuus Tukesin markkinavalvonta Tukesin pelastustoimen laitteet ja CE-merkityt

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet

Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet 2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen...

Lisätiedot

TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE

TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE TURVALLISUUSOHJE 2017 1 Tulityöt turvallisuusohje Sisällysluettelo 1 Tulitöiden koulutus... 2 2 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 3 Turvallisuusohjeen velvoittavuus... 2 4 Määritelmät...

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Sisältö. Tulityöt suojeluohje 2011

Sisältö. Tulityöt suojeluohje 2011 suojeluohje 2011 suojeluohje 2011 Sisältö suojeluohje 2011... 3 1 Suojeluohjeen tarkoitus... 3 2 Suojeluohjeen velvoittavuus... 3 3 Määritelmät... 3 4 Tulityösuunnitelma... 4 5... 5 5.1 Vähäisen palovaaran

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7)

Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 (kiinteistö 091-010-399-8-7) Päiväys 7.5.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa

SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014. Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Erityisasuminen Turjo Jaakkola

Erityisasuminen Turjo Jaakkola Erityisasuminen Mitä on erityisasuminen? Tarkoituksenmukainen asuminen ylipäänsä edistää asukkaan itsenäistymistä ja elämän hyvää hallintaa. Erityisryhmät tarvitsevat tarpeisiinsa erilaisia asuntoja, kuten

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Tilan nimi: Osoite: Tarkastus tehty (pvm), tarkastus tehdään vuosittain omatoimisesti: 1. Turvallisuuden peruslähtökohdat a Pelastussuunnitelma on laadittu Työntekijät ovat tutustuneet suunnitelmaan Räjähdyssuojausasiakirja

Lisätiedot

Sisällys. TIIVISTELMÄ Kuinka varaudut ja toimit poikkeustilanteissa. Utajärven koulun turvallisuussuunnitelma

Sisällys. TIIVISTELMÄ Kuinka varaudut ja toimit poikkeustilanteissa. Utajärven koulun turvallisuussuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ Kuinka varaudut ja toimit poikkeustilanteissa Utajärven koulun turvallisuussuunnitelma OSA I KOULUN PELASTUSSUUNNITELMA 1. Pelastussuunnitelman päivitys, jakelu ja hyväksyminen Pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä

Lisätiedot

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA

TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA SUOJELUOHJE S410 2002 TEOLLISUUSYRITYKSET PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA Voimassa 1.11.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. PÄIVITTÄINEN PALONTORJUNTA ON OSA YRITYKSEN TURVALLISUUTTA 3. JÄRJESTYS JA

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen: OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä,

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (928/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

Haluatko polttaa työpaikkasi?

Haluatko polttaa työpaikkasi? Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Ohje automaattisten paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen tilapäisestä irtikytkennästä

Ohje automaattisten paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen tilapäisestä irtikytkennästä LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS LS, NPT, HKo Ohje automaattisten paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen tilapäisestä irtikytkennästä LUP TOIMIOHJE 2015-1 Käyttö: Asiakkaiden ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Mikko Ahtola Laki velvoittaa, ohjeet ohjaavat 1. Pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja asetus, rikoslaki, vahingonkorvauslaki 1. Velvoittavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖN ASETUS HÄTÄKESKUSLAITOKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA VUODELLE 2017

SISÄMINISTERIÖN ASETUS HÄTÄKESKUSLAITOKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA VUODELLE 2017 1 Sisäministeriö Lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö Muistio 23.11.2016 SISÄMINISTERIÖN ASETUS HÄTÄKESKUSLAITOKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA VUODELLE 2017 Hätäkeskuslaitos huolehtii hätäkeskustoiminnasta annetun

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja pelastusasetukseen (407/2011) Omistajan ja maatilan nimi: Maatilan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS

Lisätiedot

Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset

Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Palo-, murto- ja vuotovahingot 1988-2013 (kpl) Palovahinkokorvaukset 1988-2013 Kotitaloudet

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Viranomaisverkkojen tarpeet Harri Hilden Virveverkko Oy Suomen Erillisverkot -konserni Konsernin emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy on Suomen valtion kokonaan

Lisätiedot

Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus

Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN

Lisätiedot

POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimista. Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus

Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus Kirjaston henkilökunnan turvallisuuskoulutus 10.12.2013 Koulutussuunnittelija Jorma Narvi Koulutuksen tavoite Koulutuksen jälkeen jokainen työntekijä

Lisätiedot