KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

2 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET 2 KIINTEISTÖN RAKENTEELLINEN JA TEKNINEN TURVALLISUUS 3 VAARALLISTEN AINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY 4 KIINTEISTÖN RISKIEN KARTOITUS 5 TULITÖIDEN VALVONTA 6 KIINTEISTÖKOHTAISET ERITYISOHJEET 7 TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI 8 TURVALLISUUSKOULUTUS 9 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA 10 ALUE- JA TYÖPAIKKAKOHTAISET ERITYISOHJEET 11 VÄESTÖNSUOJAT JA PELASTUS- JA SAMMUTUSKALUSTO 12 VASTUUHENKILÖT JA YHTEYSTIEDOT 13 TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT LOMAKKEET, KIINTEISTÖN ERILLISOHJEET 14 KUNTAKOHTAISET LIITTEET 15 KOULUTUSOHJELMAT JA OSALLISTUJAT 16 MUISTIOT JA PÖYTÄKIRJAT 17 KOULUTUS- JA VALISTUSMATERIAALI 18 VAKUUTUSYHTIÖN SUOJELUOHJEET 19 PELASTUSSUUNNITELMA -OPAS 20 TURVALLISUUSPIIRUSTUKSET Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET SUUNNITELMAN TARKOITUS PELASTUSLAKI JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Otteita pelastuslaista ja asetuksesta Otteita työturvallisuuslainsäädännöstä Kuntakohtaiset ohjeet ja määräykset KIINTEISTÖN TOIMINNAN KUVAUS Kiinteistön omistaja Kiinteistön toiminnan kuvaus Sijainti ja saavutettavuus Sijoittuminen Helsingin kaupungin valmiusorganisaatiossa Kiinteistön vakuutusyhtiö Kiinteistön turvallisuuden merkitys Suojeltava henkilöstö ja työajat Kiinteistön asiakkaat SUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ JA YLLÄPITO PELASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYSLOMAKE KIINTEISTÖN RAKENTEELLINEN JA TEKNINEN TURVALLISUUS KIINTEISTÖN RAKENNUSTEKNIIKKA JA YLEISTIEDOT KIINTEISTÖN PALO-OSASTOINTI JA PALO-OVET KIINTEISTÖN AUTOMAATTINEN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ AUTOMAATTINEN VESISPRINKLERISAMMUTUSJÄRJESTELMÄ AUTOMAATTISET KAASUSAMMUTUSJÄRJESTEMÄT SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄT ALKUSAMMUTUSKALUSTO Pikapalopostit / sankoruiskut Jauhesammuttimet Hiilidioksidisammuttimet (CO 2 ) Nestesammuttimet Sammutuspeitteet VAHINGONTORJUNTAKALUSTO ENSIAPUVÄLINEET KUULUTUSLAITTEISTO VIESTIYHTEYDET TURVAVALAISTUS, POISTUMISREITTIVALOT JA TURVALLISUUSOPASTEET SÄHKÖN JAKELU JA VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ LÄMMITYS JA ILMASTOINTI VESIHUOLTO VIEMÄRÖINTI MAAKAASU KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO KIINTEISTÖN HISSIT KOKOONTUMISPAIKAT KIINTEISTÖN VALVOMO VARTIOINTI JA KULUNVALVONTA KIINTEISTÖN ISÄNNÖINTI JA HUOLTO KIINTEISTÖN PUHTAANAPITO JA SIIVOUS ULKOPUOLISET PALVELUT JA ALIHANKINTA KIINTEISTÖN TURVALLISUUSTARKASTUKSET JA -TEKNIIKAN HUOLTO Palotarkastukset Sisäiset turvallisuustarkastukset Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän tarkastukset Turva- ja merkkivalaistuksen tarkastus Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

4 Alkusammutusvälineiden tarkastus Osastoivien ovien tarkastus Hissien tarkastus Ensiapuvälineiden tarkastus Kiinteistön ilmastoinnin huolto ja puhdistus Kiinteistön kulunvalvontajärjestelmän tarkastus Kiinteistön kameravalvonnan tarkastukset Megafonin tarkastus Kiinteistön sähkötarkastukset n tarkastus VAARALLISTEN AINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY VAARALLISTEN AINEIDEN YHTEISMÄÄRÄT KIINTEISTÖSSÄ VAARALLISTEN AINEIDEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMA VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUDEN RISKI KIINTEISTÖN ONNETTOMUUSRISKIEN KARTOITUS NORMAALIOLOT Tulipalo Vaarallisten aineiden vahinko Sammutusaineen aiheuttama vahinko Vesivahinko Muut riskit Radioaktiivinen laskeuma, säteilyhälytys POIKKEUSOLOT TULITÖIDEN VALVONTA VAKUUTUSYHTIÖIDEN SUOJELUOHJEET JA TULITYÖSANDARDI TULITYÖT VAKITUINEN TULITYÖPAIKKA TILAPÄINEN TULITYÖPAIKKA TILAPÄISEN TULITYÖPAIKAN ALKUSAMMUTUSKALUSTO TULITYÖLUVAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖSSÄ TULITYÖKORTTI KIINTEISTÖKOHTAISIA OHJEITA Paloturvallisuustoimenpiteet Hätäilmoituksen tekeminen Automaattinen paloilmoitin Tulitöiden turvallisuusohjeet urakoitsijoille KIINTEISTÖN MUUT ERITYISOHJEET TUPAKOINTI VAARALLISTEN AINEIDEN KÄSITTELY OHJEET JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ KIINTEISTÖN SISÄINEN HÄLYTTÄMINEN, EVAKUOINTI, KOKOONTUMISPAIKAT TIEDOTTAMINEN ONNETTOMUUS- JA UHKATILANTEESSA Viranomaisen vastuu ja yleinen tiedottaminen Kiinteistön ja yritysten vastuu tiedottamisesta ulospäin Kiinteistön sisäinen tiedottaminen YLEINEN SIISTEYS JA JÄRJESTYS URAKOITSIJOIDEN TYÖSKENTELY KOHTEESSA HENKINEN HUOLTO ONNETTOMUUS-, VAARA- YMS. UHKATILANTEESSA VAHINGONTORJUNTA TURVALLISUUDEN ORGANISOINTI HELSINGIN KAUPUNGIN PALO- JA PELASTUSTOIMEN JÄRJESTELYT NORMAALIOLOISSA HELSINGIN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN NORMAALIOLOISSA Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

5 7.3 KIINTEISTÖN TURVALLISUUSORGANISAATIOKAAVIO NORMAALIOLOISSA KIINTEISTÖN TURVALLISUUSORGANISAATIOKAAVIO POIKKEUSOLOISSA TURVALLISUUSJOHTAJA TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ KIINTEISTÖN TURVALLISUUS- JA ENSIAPURYHMÄ HUOLTOHENKILÖSTÖ TURVALLISUUSTARKASTUSRYHMÄ TURVAVALVOJAT TURVALLISUUSPALVELU Pelastusryhmä Korjaus-, raivaus-, vahingontorjuntaryhmä Vartiointiryhmä Ensiapuryhmä Huoltoryhmä TURVALLISUUSTOIMISTO PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN Normaaliolot Poikkeusolot TURVALLISUUSHENKILÖSTÖN VARAAMINEN JA SIJOITUS TURVALLISUUSKOULUTUS KOULUTUSAIHEET JA KOHDERYHMÄT Kiinteistön Työpaikkakohtaiset erityisohjeet Johtaminen onnettomuustilanteessa Turvallisuuden perehdyttäminen Turvallisuuden peruskoulutus Turvallisuuden jatkokoulutus Turvallisuuden kertauskoulutus Ensiavun peruskoulutus Ensiavun jatkokoulutus Käytännön pelastusharjoitukset Rikokset Väkivalta Tulitöiden turvallisuuskoulutus Poikkeusoloihin varautumiskoulutus Kohderyhmien koulutus KOULUTUKSEN 5-VUOTIS SUUNNITELMA JA OSALLISTUVAT RYHMÄT KIINTEISTÖN HENKILÖKUNNAN YLEISOHJEET TOIMENPITEISTÄ ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖN EVAKUOINTI AUTOMAATTINEN PALOILMOITUS TULIPALO PALAVAN NESTEEN TAI KAASUN VUOTO KIINTEISTÖSSÄ VAARALLISTEN AINEIDEN VAHINKO KIINTEISTÖSSÄ VAARALLISTEN AINEIDEN ONNETTOMUUS TAI KAASUVAARA LÄHIALUEELLA TAPATURMA, SAIRAUSKOHTAUS POMMIUHKA, TUNNISTAMATON PAKETTI TAI LAUKKU UHKAUS (ESIM. POMMIUHKAUSSOITTO, KIRJE) VESIVAHINKO SÄHKÖKATKO HISSIN TOIMINTAHÄIRIÖ RADIOAKTIIVINEN LASKEUMA, SÄTEILYHÄLYTYS MURTO, VARKAUS RYÖSTÖ Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

6 9.17 VÄKIVALTA, HENKILÖTURVALLISUUTEEN KOHDISTUVA UHKA TIETOTURVALLISUUS TAVANOMAISIN ASEIN KÄYTY SOTA BC-ASEIN KÄYTY SOTA TURVALLISUUSRYHMÄN JA TURVALLISUUSVASTUUHENKILÖIDEN ERITYISOHJEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA TILANTEEN JOHTAMINEN (TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ, TURVAVALVOJAT) KIINTEISTÖN EVAKUOINTI AUTOMAATTISEN PALOILMOITTIMEN VIKAHÄLYTYS AUTOMAATTISEN PALOILMOITUKSEN ENNAKKOVAROITUS AUTOMAATTINEN PALOILMOITUS KIINTEISTÖN SIIVOUSHENKILÖSTÖN OHJEET VÄESTÖNSUOJAT JA PELASTUS- JA SAMMUTUSKALUSTO VÄESTÖNSUOJAT JA RAKENTEELLINEN TURVALLISUUS KIINTEISTÖN VÄESTÖNSUOJAT HENKILÖKUNNAN SIJOITTUMINEN VÄESTÖNSUOJIIN VÄESTÖNSUOJIEN KÄYTTÖÖNOTTO VASTUUHENKILÖT NORMAALIOLOISSA JA YHTEYSTIEDOT TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT LOMAKKEET JA KIINTEISTÖKOHTAISET ERILLISOHJEET KUNTAKOHTAISET LIITTEET KOULUTUSOHJELMAT JA OSALLISTUJAT MUISTIOT JA PÖYTÄKIRJAT KOULUTUS- JA VALISTUSMATERIAALI VAKUUTUSYHTIÖN SUOJELUOHJEET PELASTUSSUUNNITELMAOPAS -KIRJA TURVALLISUUSPIIRUSTUKSET Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

7 1. TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET 1.1 SUUNNITELMAN TARKOITUS Suomessa pelastuslaki ja työsuojelulaki sekä paikalliset viranomaismääräykset velvoittavat rakennuksen omistajaa, haltijaa ja liiketoiminnan harjoittajaa varautumaan erilaisiin onnettomuuksiin ja uhkatilanteisiin normaaliaikana ja poikkeusoloissa. Määräysten mukaan jokaiseen kiinteistöön on tehtävä pelastussuunnitelma, jossa on selvitetty mm. kiinteistön turvallisuustekniikka, kiinteistökohtaiset riskit mahdollisista onnettomuuksista ja uhkatilanteista, turvallisuusorganisaatio sekä henkilökunnan toimenpideohjeet erilaisissa onnettomuustilanteissa. ssa on luotu kiinteistölle normaaliajan turvallisuusorganisaatio, joka tarvittaessa voidaan laajentaa myös poikkeusolojen turvallisuusorganisaatioksi. ssa on määritelty vastuuhenkilöille ja eri toimintaryhmille vastuualueet ja tehtävät varautumisessa onnettomuuteen ym. uhkatilanteeseen. on turvallisuusjohtajan, turvallisuuspäällikön ym. oleellisten turvallisuusvastuuhenkilöiden käsikirja kiinteistön turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja suunnitelmasta löytyy tietoja myös pelastusviranomaiselle operatiivista toimintaa varten. Suunnitelmasta on tehty kooste muulle henkilöstölle liitteeksi vain niiltä osin, kuin se on välttämätöntä tarvittavien tietojen saamiseksi. Jotta pelastussuunnitelma vastaa tarkoitustaan, tulee kiinteistön johdon ja turvallisuuden vastuuhenkilöiden huolehtia, että kaikki työntekijät saavat tarvittavan perehdyttämiskoulutuksen ja säännöllisen jatko- ja kertauskoulutuksen turvallisuusasioissa. Lisäksi kiinteistön henkilökunnalle on järjestettävä määräajoin käytännön pelastusharjoituksia, joilla voidaan testata henkilökunnan valmiuksia. Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

8 1.2 PELASTUSLAKI JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Otteita pelastuslaista ja asetuksesta Pelastuslaki N:o 468 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 8 Omatoiminen varautuminen Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. 9 Suunnitteluvelvoite Pelastusviranomaiset sekä muut 6 :ssä tarkoitetut viranomaiset ja yhteisöt, joilla on pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä tai virka-aputehtäviä, ovat velvollisia laatimaan yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset pelastustoimen suunnitelmat. Näiden viranomaisten ja yhteisöjen tulee antaa pelastusviranomaisille selvityksiä pelastustoimintaan käytettävissä olevista voimavaroistaan. Alueille, joissa on ydinenergialain (990/1987) 3 :n 5 kohdassa tarkoitettu ydinlaitos tai vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa (59/1999) määritelty suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava laitos, alueen pelastustoimen on laadittava yhteistyössä asianomaisen laitoksen kanssa pelastussuunnitelma laitoksessa sattuvan onnettomuuden varalta. Suunnitelmaa laadittaessa on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä ja huolehdittava suunnitelmasta tiedottamisesta sekä oltava riittävästi yhteistyössä oman ja naapurialueiden viranomaisten kanssa. Valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävään rakennukseen tai muuhun kohteeseen, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 8 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. n sisällöstä voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja suunnitteluvelvoitteita täsmentäviä säännöksiä. 21 Rakennusten yleinen paloturvallisuus Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelastustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista. Suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta on lisäksi voimassa, mitä niistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla annetuissa säädöksissä. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

9 22 Rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuus Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että: 1) viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslaitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet ja turvamerkinnät sekä väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti; 2) tulisijat ja savuhormit on nuohottu; sekä 3) ilmanvaihtokanavat ja laitteistot on huollettu ja puhdistettu. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä: 1) 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista, laitteista, joille on tehtävä käyttöönotto- tai määräaikaistarkastus tai jotka on huollettava määrävälein sekä huollon ja tarkastuksen ajankohdasta; 2) tulisijoista ja hormeista, jotka on nuohottava määrävälein, sekä nuohouksen ajankohdasta, nuohoustyön sisällöstä ja nuohoustyöstä annettavasta todistuksesta; sekä 3) ilmanvaihtokanavista ja -laitteista, jotka on paloturvallisuussyistä puhdistettava määrävälein sekä puhdistuksen ajankohdasta, puhdistustyön sisällöstä ja puhdistustyöstä annettavasta todistuksesta. 23 Huolellisuusvaatimus Tulta ja syttyvää tai räjähtävää taikka muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. Ryhdyttäessä sellaiseen korjaus- tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista. Jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan velvollinen valvomaan, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon tai muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 29 Palovaroittimet Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan palovaroittimella tai muulla laitteella, joka mahdollisimman aikaisin havaitsee alkavan tulipalon ja hälyttää asunnossa olevat. Majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa 1 momenttia vastaava velvollisuus on toiminnanharjoittajalla. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen laitteiden riittävästä määrästä, asianmukaisesta sijoittamisesta sekä niiden toiminnasta. 30 Erityiset turvallisuusvaatimukset Kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat palo- tai henkilöturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran, voi alueen pelastusviranomainen erityisestä syystä määrätä hankittavaksi tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita sekä ryhtymään sanotussa kohteessa muihinkin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

10 Otteita työturvallisuuslainsäädännöstä Työnantajalla ja työntekijällä on molemmin puoleisia velvoitteita kiinteistön ja henkilöstön turvallisuustason ylläpidosta. Keskeisimmät työturvallisuuslain kohdat ovat liitteenä kohdassa Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 15 Henkilösuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaaminen käyttöön 19 Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen 20 Henkilösuojainten käyttö ja soveltuva työvaatetus 21 Työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö 22 Turvallisuus- ja suojalaitteiden käyttö 32 Työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus ja terveellisyys 43 Työvälineiden käyttöönotto ja määräaikaistarkastukset 44 Onnettomuuden vaara 45 Hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvälineet ja -ohjeet 46 Ensiapu 47 Ensiapu- ja pelastushenkilöiden nimeäminen 54 Työpaikkojen yhteisten vaarojen torjunta Kuntakohtaiset ohjeet ja määräykset Helsingin pelastusviranomainen on antanut ohjeita ja määräyksiä yritysten ja laitosten turvallisuussuunnittelusta (ks. kohta 14, liitteet). Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

11 1.3 KIINTEISTÖN TOIMINNAN KUVAUS Kiinteistön omistaja Kiinteistön omistaa KOY Mestaritalo, jolla on useita eri omistajia Kiinteistön toiminnan kuvaus Kiinteistössä on useiden yritysten toimistoja ja pienteollisuusyrityksiä. Kiinteistössä on Nelonen Median toimitilat sekä ravintola Sijainti ja saavutettavuus Osoite: Tehtaankatu HELSINKI Muut käyntiosoitteet: Perämiehenkatu 6-8 Telakkakatu 5 Pursimiehenkatu 26 Lähimmät Helsingin pelastuslaitoksen yksiköt ovat Erottajan pelastusasemalla Korkeavuorenkadulla, josta on n. 4 minuutin toimintavalmiusaika kiinteistöön Sijoittuminen Helsingin kaupungin valmiusorganisaatiossa Suojelupiiri 1 Suojelulohko 103 Alalohko (= pienalue) Alue kuuluu Helsingin pelastuslaitoksen Erottajan alueeseen Puh Lähimmät väestönhälyttimet sijaitsevat Salmisaaren B-voimalaitoksen katolla ja Fredrikinkatu 81 katolla. Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

12 1.3.5 Kiinteistön vakuutusyhtiö Kiinteistön vakuutusyhtiö on IF vahinkovakuutusyhtiö. Vuokralaiset ovat vakuuttaneet irtaimiston kukin omilla vakuutusyhtiöillään Kiinteistön turvallisuuden merkitys Kiinteistö ei ole erityinen normaali- ja/tai poikkeusolojen sabotaasin ja hyökkäyksen riskikohde, mutta mm. kiinteistön pienteollisuusyritysten toiminta saattaa aiheuttaa normaalia toimistotaloa suuremman onnettomuusriskin. Nelonen Median toiminta kiinteistössä saattaa aiheuttaa myös erityisriskin niin normaalikuin poikkeusoloissa Suojeltava henkilöstö ja työajat Kiinteistössä on yhteensä yritystä joissa on työntekijöitä yhteensä. Kiinteistön yritysten aukioloajat vaihtelevat ja toimistotyöntekijöillä on liukuvat työajat ja lisäksi henkilöstö matkustaa työn vuoksi erittäin paljon. Em. vuoksi kiinteistön henkilöstön määrä vaihtelee erittäin paljon eri viikonpäivinä mukaan lukien viikonloput ja myös eri vuorokauden ajat n henkilöä n. 95 henkilöä n. 35 henkilöä Viikonloppuisin lauantai n. 65 henkilöä sunnuntai n. 65 henkilöä Kiinteistön asiakkaat Vierailijoiden ja asiakkaiden määrä vaihtelee yrityskohtaisesti kiinteistössä huomattavasti. Keskimäärin päivisin vierailee n. 215 henkilöä. (kts. kohta 12 taulukko eri yrityksistä ja henkilöstöstä). Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

13 1.4 SUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ JA YLLÄPITO SUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO Suunnitelma on laadittu Helsingissä TopFire Oy Arto Latvala/ Maarit Ikonen Suunnitelman asiasisällön tarkistaa ja allekirjoituksellaan vahvistaa Kiinteistön turvallisuuspäällikkö. Tarkastus tulee suorittaa 2 krt/v suunnitelman ajan tasalla pysymiseksi. Suunnitelma on tarkastettu ja hyväksytty / 2009 Aki-Pekka Hietanen Isännöitsijä / turvallisuusjohtaja Arto Pasanen turvallisuuspäällikkö JAKELU Turvallisuusjohtaja Turvallisuuspäällikkö TIEDOKSI Helsingin pelastuslaitos Kiinteistön vakuutusyhtiö Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

14 1.5 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYSLOMAKE Korjattu Kohta N:o Korjattu Sivu N:o Korjattu Liite N:o Asia Päiväys Kuittaus Koko suunnitelma päivitetty AL, LH, TN, BS Suunnitelma päivitetty MI - AL Suunnitelma päivitetty MI -AL Suunnitelma tulostettu ja koottu AL - MI kansioon liitteineen Suunnitelmaa korjattu ja uusi AL - MI versio tulostettu kansioon Korjattu ja tulostettu uusi AP,MM.APH Korjattu ja tulostettu uusi AP,MM.APH 7.7/5 54 Korjattu ja tulostettu uusi AP,MM.APH korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP korjattu ja tulostettu uusi AP Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

15 2. KIINTEISTÖN RAKENTEELLINEN JA TEKNINEN TURVALLISUUS 2.1 KIINTEISTÖN RAKENNUSTEKNIIKKA JA YLEISTIEDOT Kiinteistö on rakennettu 1898 ja se on saneerattu eri vaiheissa useita kertoja. Kiinteistö muodostaa neljään katuun rajoittuvan korttelin, jossa on sisäpiha. Kiinteistössä on neljä kellarista 8. kerrokseen johtavaa porraskäytävää (A, B, C, D). RAKENTEET Kantavat rakenteet: teräsbetoni tiiliholvirakenteita Kuilut Betoni Välipohjat Betonia, puuta ja D-portaan päällä eristeenä puruvälipohja Kate Pelti, huopa Julkisivut Tiili KIINTEISTÖN TONTTI: Tontin pinta-ala m 2 KIINTEISTÖN KOKO: Huoneistoala m 2 Tilavuus m 3 KERROKSET Yksi kellarikerros 7 maanpäällistä kerrosta 1 ullakkokerros, joka muutettu toimistotilakäyttöön Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

16 2.2 KIINTEISTÖN PALO-OSASTOINTI JA PALO-OVET Kiinteistö on palo-osastoitu eri kerroksiin sekä kerroksittain 6-10 eri osastoon. Osastoivat ovet ovat ensisijaisesti vanhan palo-oviluokan A30 ja A60 (EI 30 ja EI 60) ovia. Tekniset tilat on palo-osastoitu pääasiassa A 60-luokan (EI 60) osastoivilla metalliovilla. Tulipalotilanteessa palo-osastointi rajoittaa tulipalon sekä palokaasujen leviämistä ja rakennuksesta voidaan poistua turvallisesti useiden uloskäytävien kautta. Palo-osastointi on suoritettu pääpiirteittäin seuraavasti: Kellarikerros Tekniset tilat Varastot 1. Kerros tekniset tilat muuntamo sähköpääkeskus lämmönjakohuone ravintola pienteollisuusyritykset 7 palo-osastoa liikehuoneistoja 5 palo-osastoa 2. kerros 9 liikehuoneistoa 3. kerros Nelonen Media:n tilat 8 liiketilaa 4. kerros 8 liiketilaa 5. kerros 12 liiketilaa 6. kerros 11 liiketilaa 7. kerros 8 liiketilaa 8. kerros 5 liiketilaa Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

17 Palo-ovi porraskäytävään (A30) Osastoiva palo-ovi (A30) Palo-ovi (A60) Palo-osastointi autotallissa Läpivienti osastoivasta rakenteesta Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

18 2.3 KIINTEISTÖN AUTOMAATTINEN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ Kiinteistö on suojattu osittain automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä seuraavasti: Kellarikerroksessa ei ole suojausta 1. Kerros ravintola autotalli paloilmoituspainike A-portaan sisäänkäynnissä paloilmoitinkeskuksen vieressä 2. Kerros Nelonen Median tilat 3. Kerros Nelonen Median tilat 1 toimisto 4. Kerros 4 eri liiketilaa 5. Kerros 1toimisto 1 kokoustila 6. Kerros 1 toimisto Paloilmoitinjärjestelmä on Esmin Mesa, jonka pääkeskus on tehtaankadun puolella A- portaan sisäänkäynnissä. Järjestelmässä on lisäksi rinnakkaiskeskus, joka on parkkihallissa. Paloilmaisintyypit: Optiset savuilmaisimet: Pääsääntöisesti kaikki ilmaisimet Lämpöilmaisimet: Parkkihallissa Paloilmoituspainikkeita on kaikissa saneeratuissa tiloissa. Painiketta painamalla voidaan suorittaa suoraan hätäilmoitus hätäkeskukseen. Paloilmoitinjärjestelmä on ns. ennakkovaroittava ja osoitteellinen järjestelmä, joka suorittaa seuraavat hälytykset automaattisesti. Vikailmoitus hätäkeskukseen, jolloin hätäkeskus hälyttää kiinteistön huollon. Ennakkovaroitus vähäisestä savun muodostuksesta paloilmoittimelta kiinteistöautomaatioon, jolloin kiinteistön huolto voi tarkistaa tilanteen. Paloilmoitus runsaasta savusta suoraan hätäkeskukseen, joka hälyttää pelastuslaitoksen ja ilmoittaa kiinteistön huollolle. Samalla kiinteistön palokellot käynnistyvät. Alue jossa ilmaisin on reagoinut tai painike on painettu, voidaan paikallistaa ilmoitinkeskuksen näyttöpäätteeltä ja siellä sijaitsevista paikantamiskaavioista ilmaisinkohtaisesti. Tehtäessä lämpöä, savua, käryä tms. aiheuttavaa työtä tai mikäli ravintola tai kokoustiloissa on esityksiä, joissa käytetään savua ja/tai tulta, tulee aina ottaa yhteyttä Kiinteistön huollosta vastaavaan, joka antaa tulityöluvat sekä määrää tarvittavat silmukka-alueiden / ilmaisimien irtikytkennät. Em. tavalla vältytään paloilmoittimen virheilmoituksilta. Paloilmoitinlaitteisto on testattava kerran kuukaudessa. Kokeilu suoritetaan aina hätäkeskuksen kanssa sovittuna aikana ja siitä ilmoitetaan etukäteen hätäkeskukselle sekä tiedotetaan henkilökunnalle ja asiakkaille. Testauksista ja mahdollisista ilmaisimien irtikytkennöistä tulee pitää päiväkirjaa, jota säilytetään paloilmoitinkeskuksen kaapissa.. Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

19 Paloilmoitinkeskus Rinnakkaiskeskus autotallissa Palohälytin Palovaroitinjärjestelmän varoitin Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

20 . Paloilmoituspainikkeita, vanhaa ja uutta tekniikkaa Lämpöilmaisimia Savuilmaisimia Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

21 2.4 AUTOMAATTINEN VESISPRINKLERISAMMUTUSJÄRJESTELMÄ Kiinteistössä ei ole vesisprinklerisammutusjärjestelmää. 2.5 AUTOMAATTISET KAASUSAMMUTUSJÄRJESTEMÄT Kiinteistössä ei ole kaasusammutusjärjestelmiä. 2.6 SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄT Kiinteistön liiketiloissa ja osassa porraskäytäviä on avattavat tai rikottavat ikkunat, joiden kautta mahdollisessa tulipalossa muodostunut savu voidaan tuulettaa. Osassa porraskäytäviä on katutasosta laukaistavat savunpoistoluukut. Savunpoisto toimistotilasta Savunpoisto porraskäytävästä Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

22 2.7 ALKUSAMMUTUSKALUSTO Pikapalopostit / sankoruiskut 20 m:n letkukeloja = kpl 3. krs. Nelonen Media:n studio sopii kiinteiden, kuitumaisten materiaalien palojen sammuttamiseen, kuten puu, paperi ei sovi hyvin sähkölaitteiden sammuttamiseen tapaturman vaaran vuoksi ei sovi palavien nesteiden (ei tehoa ja saattaa levittää paloa) ei sovi rasvapalon sammuttamiseen (rasvapalo kiihtyy veden vaikutuksesta) toimintakunto tulee tarkistaa joka toinen vuosi Jauhesammuttimet 6 kg / 12 kg:n sammuttimia yleisissä tiloissa = 20 kpl. käytössä uuden EN3 käsisammutinstandardin mukaisen luokituksen 27A 144BC - teholuokan sammuttimia autotallissa, toimistossa, käytävillä pikapalopostien vieressä ja / tai erikseen merkityillä paikoilla sopii pääsääntöisesti kaikkiin paloihin, mutta sähkölaitteita ja elektroniikkaa sisältävissä tiloissa jauhetta tulee käyttää vasta jos CO 2 -sammuttimet eivät tehoa paloon. Jauhe vahingoittaa elektroniikkaa. jauhesammuttimet tulee tarkastaa joka toinen vuosi ja perushuoltaa joka 10. vuosi Hiilidioksidisammuttimet (CO 2 ) 5 kg:n sammuttimia yhteensä = 30 kpl keittiöissä ja sähkölaitetiloissa CO 2 sammuttimia tulee käyttää ensisijaisina sammuttimina koneita, laitteita ja elektroniikkaa sisältävissä tiloissa, koska CO 2 ei sotke ympäristöä. CO 2 sopii hyvin keittiöpaloihin (ei sotke, eikä ole myrkyllinen) CO 2 alentaa happipitoisuuden käyttökohteessa ja sammuttaa palon. CO 2 on sammuttimesta purkautuessaan erittäin kylmää (jopa -76 C) ja voi aiheuttaa paleltumavammoja. CO 2 tulee tarkastaa joka toinen vuosi ja perushuoltaa joka 10. vuosi Nestesammuttimet 6 kg:n sammuttimia yhteensä = 10 kpl Kiinteistössä erikseen merkityillä paikoilla sopii kiinteiden, kuitumaisten aineiden palojen sammuttamiseen, kuten puu, paperi on turvallinen myös sähkölaitteiden sammuttamiseen, eikä sotke sammutuskohteen ympäristöä. sopii myös palavien nesteiden ja rasvojen sammuttamiseen nestesammuttimet tulee tarkastaa joka toinen vuosi ja perushuoltaa joka 5. Vuosi Sammutuspeitteet palamattomia n. 120 cm x 180 cm kokoisia peitteitä yhteensä = 18 kpl pääsääntöisesti keittiöissä, mutta myös muualla soveltuvissa paikoissa. sopii hyvin kaikkien pienten palojen sammuttamiseen (esim. keittiöpalot, roska-astiat, ATK-pääte, palava ihminen yms.) Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

23 Pikapaloposti Sammutuspeite Pikapalopostin pääventtiili ja suihkuputki Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

24 Erilaisia jauhesammuttimia Hiilidioksidisammutin Vaahtosammutin Sammuttimien sijoitus ja opasteet Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

25 2.8 VAHINGONTORJUNTAKALUSTO Kiinteistön huollolla ja siivoushenkilöstöllä on varastoissa mm. seuraavia tarvikkeita ja välineitä, joita voidaan käyttää vesivahingoissa yms. tilanteissa. Vesi-imuri rakennusmuovia muovisankoja saaveja muovilastoja 2.9 ENSIAPUVÄLINEET Kiinteistössä on ensiapuvälineitä yrityskohtaisesti ja niiden täydennyksestä vastaa erikseen nimetyt henkilöt. Haavanhoitopiste Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Päivittäiset onnettomuudet VAARATILANNEHuoneistopalo VAIKUTUSVälitön uhka huoneistossa oleville, välillinen uhka muille

Lisätiedot

Kari Sirén. Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma

Kari Sirén. Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Kari Sirén Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla Opinnäytetyö 30.4.2010 Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA

4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. VAARATILANNEARVIO 3. TOIMINTAOHJE TULIPALOTILANTEESSA Asukkaan paloturvallisuusohje 4. TOIMINTAOHJE TAPATURMATILANTEISSA JA SAIRAUSKOHTAUKSISSA 5. TOIMINTAOHJE KAASU- JA MYRKKYVAARATILANTEESSA

Lisätiedot

MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Jari Haiko Risto Jouslahti MAASEUTUMATKAILUKOHDE JOUSLAHDEN KEHITTÄMINEN - OSA-ALUEINA TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Naantalin kaupunki. Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Naantalin kaupunki Vapaa-aika- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Sisällysluettelo: JOHDANTO... 3 OHJEET TIEDOSTON SÄHKÖISEEN KÄYTTÖÖN... 3 TOIMENPIDEOHJEET ONNETTOMUUS-,

Lisätiedot

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi.

Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. Hyödyllistä tietoa Sinun ja perheesi turvaksi. KOTISI TURVALLISUUS on sinun vastuullasi Me kaikki vaikutamme oman elinympäristömme turvallisuuteen. Onnettomuudet tulevat aina yllätyksenä, eikä niitä kaikkia

Lisätiedot

TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014

TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014 TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014 28.5.2013 1 TULITYÖT suojeluohje 2014 Sisällysluettelo 1 Suojeluohjeen tarkoitus... 2 2 Suojeluohjeen velvoittavuus... 2 3 Määritelmät... 2 4 Tulityösuunnitelma... 3 5 Tulityöt...

Lisätiedot

TALONOHJE. Sisällysluettelo. Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010

TALONOHJE. Sisällysluettelo. Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010 Kiinteistö Oy Kaapelitalon yleisohje v009 22-3-2010 TALONOHJE Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 1.1 Tilan kunto...2 1.2 Loppusiivous...2 1.3 Järjestyksen noudattaminen...3 1.4 Vuokralaisen vastuu ja vakuutukset...3

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011

LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 LAUKAAN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 11.2 2011 1 LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 ESIPUHE... 4 JOHDANTO... 4 1 LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA... 4 2 YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI. 1. Johdanto

TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI. 1. Johdanto KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS OHJE 1 (6) 2.9.2013 TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1. Johdanto Tämä ohje on laadittu pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asettaman, erheellisten

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille

Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille 2011 Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille 1 Kuva: Timo Mäki, Vesilahti Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille Ilona Hussi 14.9.2011 2 Sisällys Johdanto 4 Markkinointi 5 Hinnoittelu

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille

Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille Kuva: Timo Mäki, Vesilahti 1 Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille Ilona Hussi 14.9.2011 Pieniä lisäyksiä ja muotoiluja 28.9.2011, Anna

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi.

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Tietoa ja ohjeita onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteisiin KOTI JA VAPAA-AIKA Oma koti on yllättävän vaarallinen paikka. Kaksi kolmesta tapaturmasta

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUURTEOLLISUUSPUISTO HARJAVALTA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 26.4.2013 päivitys JK Sisältö

Lisätiedot