Kinnisvarateenindus- sektori taskuteatmik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kinnisvarateenindus- sektori taskuteatmik"

Transkriptio

1 Kinnisvarateenindus- sektori taskuteatmik

2 Kinnisvarateenindussektori kollektiivlepingu põhipunktid

3 Sisukord KINNISVARATEENINDUSSEKTORI TÖÖTINGIMUSED...3 MIS ON PAM?...3 LIIKMELISUS...3 MIS ON KOLLEKTIIVLEPING?...4 MIS ON TÖÖLEPING?...5 KOLLEKTIIVLEPINGU TÄHTSAIMAD PÕHIMÕTTED...6 Katseaeg... 6 Töölepingu ülesütlemisest etteteatamise tähtaeg... 6 Tööaeg... 7 Töönädal... 7 Töönädala keskmine pikkus... 7 Töönädal... 7 Töövahetuste graafik... 7 Igapäevane puhkeaeg... 8 Valvesolek... 8 Vabad päevad... 9 Palga määramine... 9 Keskmine tunnitasu... 9 Tunni- ja päevapalga arvuttamine... 9 Osa kuu palk... 9 Argipäevadele langevate riigipühade hüvitamine Hüvitamise eeldused Haigestumine Palgamaksmine haiguspäevade eest Töösuhte kestvus... Tasustatud aeg Ooteaeg Alla 10-aastase lapse haigestumine Arsti juures käimine Perekondlikud põhjused Korralise puhkuse kogumine Puhkuseraha Lisatasud õhtuse, öise ja vahetustega töö eest Palgatabel...14 Lisatasu väljaõppe eest...15 Palgasüsteem Kinnisarateenindussektori taskuteatmik

4 KINNISVARATEENINDUSSEKTORI TÖÖTINGIMUSED Töötajate töö- ja palgatingimused tulenevad tööseadusandlusest, kollektiivlepingust ning individuaalsest töölepingust. Ametiühingute sõlmitud kollektiivlepingutes on paljud tingimused töötajatele soodsamad kui seaduses on ette nähtud. Näiteks peab Soome tööajaseaduse järgi töötajal olema nädalas vähemalt üks vaba päev, kollektiivlepinguga on aga kehtestatud viiepäevane töönädal, nii et nädalas on kaks vaba päeva. Töölepinguseadus ei kehtesta ka miinimumpalka, ületunnitasusid, töötingimustest tulenevaid lisatasusid, puhkuseraha ega tööriiete nõuet. PAM on läbirääkimiste tulemusel saanud kinnisvarateenindussektori töötajatele tööseadusandluses sätestatud miinimumist paremad töölepingutingimused. MIS ON PAM? Teenindustöötajate ametiühing PAM peab läbirääkimisi erasektori teenindusettevõtete kollektiivlepingute üle ja kaitseb oma liikmete huve. LIIKMELISUS Kui töötate teenindussektoris, astuge PAM-i liikmeks. Lisaks muudele soodustustele tagab liikmelisus teile töötuks jäämise korral hüvitist, mille suurus sõltub teie palgast. Liikmemaks on 1,5 % brutopalgast. Liikmemaksu saab maksustatavast tulust maha arvata. 3

5 PAM-iga seotud eriala omandaja võib astuda ametiühingu õpilasliikmeks. Õpilasliikmed maksavad liikmemaksu palgatulult ainult sel juhul, kui nad palgatulu saavad. Liikmeks astumine on lihtne: minge aadressile ja täitke vorm. MIS ON KOLLEKTIIVLEPING? Teenindustöötajate ametiühing PAM ry on sõlminud kinnisvarateenindussektori kollektiivlepingu tööandjate organisatsiooniga Kiinteistöpalvelut ry. Kollektiivlepingus on paika pandud töö juures järgitavad miinimumtingimused, sh palk, tööaeg, haigusperioodiga seotud küsimused ja korraline puhkus. PAM-i kollektiivlepingus kokkulepitud palgad on miinimumpalgad, millest madalamat palka ei tohi maksta. Isiklikku töölepingut ei saa kollektiivlepingust halvematel tingimustel sõlmida. Leping on üldsiduv, ehk kõik vastava kutseala tööandjad peavad oma töötajatega lepinguid sõlmides järgima vähemalt kollektiivlepingus sätestatud miinimumnõudeid. Väljaandesse Taskutes on koondatud kinnisvarateenindussektori kollektiivlepingu põhipunktid. Üksikasjalikud sätted leiate kollektiivlepingu täisversioonist. Kui olete PAM-i liige, võite tellida kollektiivlepingu tasuta aadressilt 4 Kinnisarateenindussektori taskuteatmik

6 Elektroonilisel kujul leiate kollektiivlepingu aadressilt Kui vajate rohkem ja täpsemat teavet töötingimuste kohta, küsige nõu oma töökoha ametiühingu usaldusisikult. Võite ka helistada PAMi töösuhete nõustamistelefonile MIS ON TÖÖLEPING? Töölepingu sõlmivad omavahel tööandja ja töötaja. Töölepingus tuleb järgida vähemalt kollektiivlepingus sätestatud nõudeid. Alati võib kokku leppida töötaja seisukohast paremates töö- ja palgatingimustes. Tööleping on soovitatav sõlmida kirjalikult. Alati tasub nõuda töölepingu sõlmimist kirjalikult, kuigi seaduse järgi võib seda teha ka suuliselt või elektrooniliselt (SMS või e-kiri). Tööleping on tähtajatu, kui seda ei ole mõjuvatel põhjustel tähtajalisena sõlmitud. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida ainult mõjuval põhjusel või töötaja algatusel. Mõjuva põhjuse puudumisel loetakse sõlmitud leping tähtajatuks ehk alaliseks. 5

7 KOLLEKTIIVLEPINGU TÄHTSAIMAD PÕHIMÕTTED Katseaeg katseaega ei ole, kui selles osas ei ole töölepingus eraldi kokku lepitud katseaja pikkus on kuni 4 kuud tähtajalise töölepingu korral kestab katseaeg kuni pool töösuhte pikkusest, kuid mitte üle 4 kuu katseajal võidakse tööleping ilma etteteatamisajata lõpetada Töölepingu ülesütlemisest etteteatamise tähtaeg Kui töösuhte lõpetab tööandja: Töösuhte kestvus kuni üks aasta kuni 4 aastat kuni 8 aastat kuni 12 aastat üle 12 aasta Kui töösuhte lõpetab töötaja: Töösuhte kestvus kuni 5 aastat üle 5 aasta Etteteatamisaeg 14 päeva 1 kuu 2 kuud 4 kuud 6 kuud Etteteatamisaeg 14 päeva 1 kuu Tähtajalisena sõlmitud töölepingut ei saa kumbki osapool lõpetada, välja arvatud juhul, kui tähtaega kokku leppides lepiti eraldi kokku lepingu lõpetamise võimalus ja aeg. 6 Kinnisarateenindussektori taskuteatmik

8 Tööaeg Töönädal Kuni 7,5 tundi päevas ja 37,5 tundi nädalas või 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas, millisel juhul kohaldatakse lepingut tööaja lühendamise kohta. Töönädala keskmine pikkus Nädala jooksul võib tööaeg olla kuni 9 tundi päevas ja 37,5 või 40 tundi nädalas. 2 4 nädala jooksul võidakse tööaeg seada keskmisele tasemele, 37,5 või 40 tunnile nädalas Ilma töötaja nõusolekuta ei või tööaeg olla üle 9 tunni päevas. Töönädal Töönädala pikkus on kuni 5 päeva. Nädala keskmist tööaega kohaldades on töönädala pikkuseks 5 päeva. Töövahetuste graafik Alla neljatunniseid töövahetusi ei tohi töökohal rakendada, kui selleks puudub mõjuv põhjus või kui töötaja seda ei nõua. Ühtlustamisperioodi kasutades koostatakse eelnevalt ühtlustamisgraafik, mille jooksul tööaeg ühtlustub 37,5 või 40 tunnini. 7

9 Ühtlustamisgraafikust peab ilmnema iga nädala tööaeg ja sellest tuleb töötajale ette teatada vähemalt üks nädal enne selle jõustumist. Töövahetuste graafik tuleb koostada vähemalt nädalaks korraga ja sellest tuleb töötajale teatada vähemalt üks nädal enne selle algust. Igapäevane puhkeaeg Kui tööpäev kestab rohkem kui 6 tundi järjest, peab see sisaldama vähemalt pool tundi puhkeaega (nn lõunapaus). Rohkem kui 4 tundi kestva tööpäeva ajal tuleb anda üks paus ja üle 6 tunni kestva tööpäeva jooksul 2 pausi (nn kohvipaus). Valvesolek Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida valvesoleku aegades. Valves olev töötaja on kohustatud tegema vajaduse korral valvelepingus kokkulepitud töid ning töid, mille ohutu edasilükkamine hilisemale ajale ei ole võimalik. Valvesoleku ajal tehtud töö hüvitatakse vastavalt kollektiivlepingu sätetele. Valvesolekuaeg ei ole tööaeg, kuid selle eest tuleb maksta eraldi tasu, vähemalt 120 nädalas või 1,37 tunnis. 8 Kinnisarateenindussektori taskuteatmik

10 Vabad päevad Kui katkematust teenuste pakkumisest ei tulene teisiti, on vabad päevad: uusaastanädala laupäev kolmekuningapäeva nädala laupäev lihavõttelaupäev kevadpühanädala laupäev taevaminemispüha nädala laupäev iseseisvuspäeva nädala laupäev Eespool nimetatud vabadel päevadel tehtud töö eest makstakse 50 protsenti kõrgemat palka. Palga määramine Töötaja palk määratakse vastavalt palgasüsteemile kas kuu- või tunnipalgana. Keskmine tunnitasu Keskmine tunnitasu arvutatakse kord kvartalis. Tunni- ja päevapalga arvuttamine Tunnipalk saadakse, kui jagatakse kuupalk 161-ga. Päevapalk saadakse, kui jagatakse kuupalk 21,5-ga. Osa kuu palk Päevapalk korrutatakse tööpäevade arvuga juhul, kui neid on alla 13. Kui tööpäevi on vähemalt 13, lahutatakse puudutud päevade palk kuupalgast. 9

11 Argipäevadele langevate riigipühade hüvitamine Hüvitamisele kuuluvad järgmised argipäevadele langevad riigipühad: uusaasta kolmekuningapäev suur reede 2. lihavõttepüha kevadpüha taevaminemispüha jaanilaupäev iseseisvuspäev jõululaupäev jõulupüha teine jõulupüha Hüvitamise eeldused Kuupalka saavale töötajale ei maksta kuupalgale lisaks eraldi tasu argipäevadele langevate riigipühade eest. Tunnitasu saaval töötajal on õigus saada tasu argipäevadele langevate riigipühade eest juhul, kui argipäevale langev riigipüha oleks olnud töövahetuste graafiku alusel tema tööpäev. Haigestumine töötaja peab oma töövõimetusest viivitamatult teatama vajadusel tuleb esitada arstitõend. 10 Kinnisarateenindussektori taskuteatmik

12 Palgamaksmine haiguspäevade eest töösuhe on kestnud üle ühe kuu töötaja on haiguse või õnnetuse tõttu töövõimetu Töösuhte kestvus Tasustatud aeg vähemalt 1 kuu, kuid alla 3 a 28 kalendripäeva vähemalt 3 a, kuid alla 5 a 35 kalendripäeva vähemalt 5 a, kuid alla 10 a 42 kalendripäeva vähemalt 10 aastat 56 kalendripäeva palka makstakse antud perioodi kuuluvate tööpäevade eest kui haigus algab keset tööpäeva või -vahetust, makstakse palka tööpäeva või -vahetuse lõpuni Ooteaeg Haigusaja palgast ei arvata maha nn ühepäevast ooteaega, kui: töösuhe on kestnud üle kahe aasta, tegemist on tööõnnetusega, kui töövõimetus kestab üle haiguskindlusstusseaduses ettenähtud ooteaja (1+9 päeva). Alla 10-aastase lapse haigestumine ootamatu haigestumine, õigus töölt puududa lapse ravi korraldamiseks või ravimiseks 1 4 tööpäeva töötasu säilitamisega, ooteaeg samuti kui oma haigestumise puhul. 11

13 Arsti juures käimine Töötajal on õigus käia kontrollis ja uuringutel töötasu kaotamata, kui tegemist on haiguse diagnoosimise ja sellega seotud arsti poolt määratud labori- või röntgeniuuringutega, vähktõvega seotud raviprotseduuriga, ootamatu, töövõimetust põhjustava hambahaigusega või rasedusajal arsti juures ja nõuandlas käimisega. Perekondlikud põhjused Töötajale makstakse regulaarse tööaja palka keskmise tunnitasu alusel rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal 3 kuud ja isapuhkuse ajal 6 päeva. Palga maksmise eelduseks on, et töötajal on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele või isapuhkusele, puhkuse alguseks on töösuhe kestnud katkematult vähemalt ühe aasta ning et töötaja naaseb peale puhkust tööle. Kui tunnitasu saava töötaja tööaeg on alla 37,5 tunni nädalas, määratakse tema päevane tööaeg perekondlikel põhjustel töölt puudumisele eelnenud 12 kuu keskmise päevase tööaja alusel. Korralise puhkuse kogumine Töötajad koguvad korralist puhkust ajavahemikul (nn puhkusekogumisaasta jooksul) töötatud täiskuude eest, kui töösuhe on kestnud alla aasta 2 tööpäeva üle aasta 2,5 tööpäeva 12 Kinnisarateenindussektori taskuteatmik

14 Täielikuks puhkuse määramiskuuks loetakse kuu, kus töötaja on töötanud vastavalt töölepingule vähemalt kas 14 päeva või 35 tundi. Puhkuseraha Puhkuserahana makstakse 50 % puhkuseaja palgast, sellest pool puhkusele minnes ja teine pool puhkuselt tulles järgmisel palgapäeval. Lisatasud õhtuse, öise ja vahetustega töö eest Töötajale, kes ei tööta regulaarsete vahetustega, makstakse lisatasu õhtusel ajal kell ja öisel ajal kell tehtud töö eest. alates lisatasu õhtuse töö eest lisatasu öösel töötamise eest 0,70 tunnis 1,29 tunnis Pühade-eelsed lisatasud ja lisatasud mõnede laupäevade eest Jaanilaupäeval ja jõululaupäeval tehtud töö eest makstakse 100 % võrra kõrgemat palka. Uusaastanädala, kolmekuningapäeva nädala, kevadpühade nädala, taevaminemispüha nädala ja iseseisvuspäeva nädala laupäeval ning lihavõttelaupäeval tehtud töö eest makstakse 50 % võrra kõrgemat palka. 13

15 Palgatabel Kinnisvarateeninduse töötajate palku tõstetakse , või siis algava palgamaksuperioodi algusest üldise palgatõusuga, mis on 18,67 eurot kuus, kuid siiski minimaalselt 0,50 % (lõikepunkt 3734 eurot). Tunnitasu alusel töötavatel on tõus 12 senti tunnis, kuid siiski minimaalselt 0,50 % (lõikepunkt 24 eurot). Konkreetsete tööülesannetega seotud miinimumpalga tabelitele vastavaid palku tõstetakse 19 euro võrra kuus või 12 senti tunnis. Kvalifikatsioonikategooria Kuupalk Tunnitasu 1 ainult praktikandid , , , , , , , , , ,10 14 Kinnisarateenindussektori taskuteatmik

16 Palgatabel Kvalifikatsioonikategooria Kuupalk Tunnitasu 1 ainult praktikandid , , , , , , , , , ,50 Lisatasu väljaõppe eest Lisatasu väljaõppe eest makstakse töötajale, kes on täies ulatuses omandanud mõne allpool nimetatud kvalifikatsiooni. Lisatasu makstakse aktsepteeritava tunnistuse esitamisele järgneva palgaarvestusperioodi algusest. Lisatasu arvutatakse tööülesannetega seotud palgalt ning see on töötasusüsteemi eraldi osaks lisaks tööülesannetega seotud palgale. Lisatasu makstakse lisaks isiklikule palgale. Väljaõppe lisatasuna maks- 15

17 takse sektori põhiväljaõppe eest 2 %, kutseeksami eest 3 % ja spetsialisti väljaõppe eest 5 %. Lisatasu makstakse vastavalt töötaja poolt sooritatud kõige kõrgemale kvalifikatsioonieksamile. Sektori kvalifikatsioonid on: Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (Majapidamistööde ja puhastusteenuste põhiväljaõpe) Kiinteistöpalvelujen perustutkinto (Kinnisvarateenuste põhiväljaõpe) Puhdistuspalvelujen perustutkinto (vain siivousalan koulutusohjelma) (Puhastusteenuste põhiväljaõpe (ainult koristusala õppekava)) Talotekniikan perustutkinto (vain kiinteistönhoidon koulutusohjelma) (Kinnisvaratehnika põhiväljaõpe (ainult kinnisvarahalduse õppekava) Puutarhatalouden perustutkinto (Aianduse põhiväljaõpe) Laitoshuoltajan ammattitutkinto (Hooldeasutuse töötaja kutseeksam) Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto (Kinnisvarateeninduse kutseeksam) Puistopuutarhurin ammattitutkinto (Pargiaedniku kutseeksam) Siivousteknikon erikoisammattitutkinto (Puhastustehniku spetsialisti väljaõpe) Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto 16 Kinnisarateenindussektori taskuteatmik

18 (Kinnisvarateeninduse spetsialisti väljaõpe) Puistomestarin erikoisammattitutkinto (Pargimeistri spetsialisti väljaõpe) Lisatasu väljaõppe eest makstakse samade põhimõtete alusel ka muude, kui eespool nimetatud kvalifikatsioonide eest eeldusel, et sooritatud eksam on seotud töötaja tööülesannetega. Väljakutsepõhine töö Kui töötaja, kes ei ole valves ega valmisolekurežiimil, kutsutakse pärast tööaja lõppu välja seoses sellise ettenägematu tööga, milles ei olnud võimalik tööajal kokku leppida, makstakse selle töö eest 100 % võrra kõrgemat tunnitasu, millele ei lisandu ületunnitasu. Lisatasu tööaja eest makstakse väljakutsepõhise töö eest ühekordselt. Rühmavanema vastustasu Rühmavanema vastutustasu järelvalveaja eest on 1,01 eurot tunnis. 17

19 Siirdumine objektilt teisele Kui töötaja töötab töölepingu järgi sama päeva jooksul rohkem kui ühel objektil, makstakse talle ühelt objektilt teisele siirdumise aja eest täis palka ning siirdumine kuulub tööaja juurde: töötaja siirdub vahetult objektilt teisele või olles objektilt juba lahkunud tuleb töölepinguga kooskõlas samale objektile tagasi. Palgasüsteem Töötaja palk määratakse konkreetse tööülesande keerukuse alusel. Keerukust hinnatakse palgasüsteemis tööülesannete täitmiseks vajalike oskuste, tööga seotud suhtlusoskuse, vastutuse ning töötingimuste põhjal. Lisaks tööülesannetel põhinevale palgale makstakse tasu väljaõppe omandamise eest. Töö keerukust hindavad tööandja ja ametiühingu usaldusisik koos. Kui ettevõttes ei ole valitud ametiühingu usaldusisikut, võivad töötajad valida endi hulgast esindaja. Palgasüsteemi eesmärgiks on seada iga ettevõtte tööd nende keerukuse alusel õigesse tähtsusjärjekorda. Töö hinnanguline keerukus peab vastama selle tegelikule keerukusele. Kui tööülesanded või tingi- 18 Kinnisarateenindussektori taskuteatmik

20 mused muutuvad, hinnatakse töö keerukust uuesti. Töötajatel on õigus tutvuda oma tööülesannete kohta tehtud kirjeldustega ja neile antud keerukushinnangutega. Palgasüsteemi palgaastmestikus on kümme astet, millest kõige madalam on praktikantidele. Praktikant Praktikandiks võidakse võtta isik, kellel puuduvad tööülesanneteks vajalikud ametialased oskused või pädevus ning keda on vaja tööülesannetega toimetulemiseks juhendada. Praktika aeg määratakse tööülesannetest sõltuvalt. 19

21 20 Kinnisarateenindussektori taskuteatmik

22 21

23

24

25

26 Jäsenyys ja liittyminen Työsuhdeasiat Työttömyysturvaneuvonta Vaihde

ENERGIA-, ELEKTRI-, VÕRGUTEHNOLOOGIA- JA IKT-TÖÖDE KESKSED MIINIMUMTÖÖTINGIMUSED. kehtivad kuni

ENERGIA-, ELEKTRI-, VÕRGUTEHNOLOOGIA- JA IKT-TÖÖDE KESKSED MIINIMUMTÖÖTINGIMUSED. kehtivad kuni ENERGIA-, ELEKTRI-, VÕRGUTEHNOLOOGIA- JA IKT-TÖÖDE KESKSED MIINIMUMTÖÖTINGIMUSED kehtivad kuni 31.1.2016 ENERGIA-, ELEKTRI-, VÕRGUTEHNOLOOGIA- JA IKT-TÖÖDE KESKSED MIINIMUMTÖÖTINGIMUSED kehtivad kuni 31.1.2016

Lisätiedot

Turisminduse, toitlustuse ja

Turisminduse, toitlustuse ja Turisminduse, toitlustuse ja vabaajateenuste T A S K U T E S 1.4.2012-30.4.2014 Sisukord TURISMINDUST, TOITLUSTUST JA VABAAJATEENUSEID PUUDUTAVA KOLLEKTIIVLEPINGU TÖÖTINGIMUSED...3 MIS ON PAM...5 LIIKMELISUS...5

Lisätiedot

LIINIBUSSIDEL TÖÖTAVATELE ISIKUTELE

LIINIBUSSIDEL TÖÖTAVATELE ISIKUTELE AUTO- JA TRANSPORDIALATÖÖTAJATE LIIT LIINIBUSSIDEL TÖÖTAVATELE ISIKUTELE Käesolevas brošüüris on lühidalt ära toodud palga- jm le pin gu tin gi mused. Kollektiivleping on kehtiv kuni 3.3. 31.1.2012. 1

Lisätiedot

2016 Käesolevas brošüüris on lühidalt ära toodud palga- jm le pin gu tin gi mused.

2016 Käesolevas brošüüris on lühidalt ära toodud palga- jm le pin gu tin gi mused. Liinibussidel töötavatele isikutele 2016 Käesolevas brošüüris on lühidalt ära toodud palga- jm le pin gu tin gi mused. Kollektiivleping on kehtiv 01.02.2014 31.01.2017. Regulaarne tööaeg Regulaarne tööaeg

Lisätiedot

2017 Käesolevas brošüüris on lühidalt ära toodud palga- jm le pin gu tin gi mused.

2017 Käesolevas brošüüris on lühidalt ära toodud palga- jm le pin gu tin gi mused. Liinibussidel töötavatele isikutele 2017 Käesolevas brošüüris on lühidalt ära toodud palga- jm le pin gu tin gi mused. Kollektiivleping on kehtiv 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Regulaarne tööaeg Regulaarne

Lisätiedot

KAS SA TUNNED OMA TÖÖTINGI MUSI?

KAS SA TUNNED OMA TÖÖTINGI MUSI? KAS SA TUNNED OMA TÖÖTINGI MUSI? Johannes Tervo SISUKORD Metallitööstuse hulka Soomes kuuluvad...4 Võrdne kohtlemine...5 Tööleping... 6 TEHNOLOOGIATÖÖSTUSE KOLLEKTIIVLEPING 2007 2009... 13 Palgatõus 2007...

Lisätiedot

Välismaalasest töötajana Soomes

Välismaalasest töötajana Soomes Välismaalasest töötajana Soomes Sisukord } Välismaalasest töötaja õigus töötada ja teabe säilitamine: teave peamiste töötingimuste kohta } Tööaeg ja tööaja arvestus } Puhkeaeg } Miinimumpalk ja palgalehed

Lisätiedot

VEOAUTODEL TÖÖTAV ISIK VEOAUTOJUHID SISELIINIDEL

VEOAUTODEL TÖÖTAV ISIK VEOAUTOJUHID SISELIINIDEL AUTO- JA TRANSPORDIALATÖÖTAJATE LIIT VEOAUTODEL TÖÖTAV ISIK VEOAUTOJUHID SISELIINIDEL Kas Sa tead, missugused õigused kuuluvad Sulle kollektiivlepingu alusel? Käesolevas brošüüris on lühidalt ära toodud

Lisätiedot

VEOAUTOJUHID VEOAUTOJUHID VÄLISLIINIDEL

VEOAUTOJUHID VEOAUTOJUHID VÄLISLIINIDEL AUTO- JA TRANSPORDIALATÖÖTAJATE LIIT VEOAUTOJUHID VEOAUTOJUHID VÄLISLIINIDEL Kas Sa tead, missugused õigused kuuluvad Sulle kollektiivlepingu alusel on? Käesolevas brošüüris on lühidalt ära toodud palga-

Lisätiedot

Välismaalasest metsandusala töötaja Soomes

Välismaalasest metsandusala töötaja Soomes Välismaalasest metsandusala töötaja Soomes Juhend Soomes töötavatele välismaalastest metsandusala töötajatele ning metsamasinatel ja puukoolis töötavatele töötajatele Välismaalasest metsandusala töötaja

Lisätiedot

EHITUSLIIDU LIIKMESOODUSTUSED, TEENUSED JA KONTAKTANDMED 2017

EHITUSLIIDU LIIKMESOODUSTUSED, TEENUSED JA KONTAKTANDMED 2017 EHITUSLIIDU LIIKMESOODUSTUSED, TEENUSED JA KONTAKTANDMED 2017 Liikmesoodustused on koondatud sellesse kalendrilisasse. Räägime allpool üksikasjalikult mh puhkusesoodustustest, seega tasuks kalendrilisa

Lisätiedot

JHL AMETILIIDU LIIKMEKS!

JHL AMETILIIDU LIIKMEKS! JHL AMETILIIDU LIIKMEKS! JHL AMETILIIDU LIIKMEKS! JHL juhend Soome elama asunutele 1 2 3 Ametiühinguliikumine soomes SISUKORD: 4 Ametiliiduks JHL 6 Liikme huvide praktiline kaitse 11 Multikultuuriline

Lisätiedot

Sissejuhatus Osa 1: Tööseaduse sätted... 4

Sissejuhatus Osa 1: Tööseaduse sätted... 4 Tööelusertifikaat Sisukord Sissejuhatus... 3 Osa 1: Tööseaduse sätted... 4 1 Üldteave Soome kohta... 4 2. Oskusteave ja koolitus... 7 3. Tööotsing... 11 4. Tööturusüsteem... 12 5. Tööleping... 16 6. Töösuhete

Lisätiedot

Metsa ja metsanduse usaldusväärsed spetsialistid. Sobiv partner tööhõives

Metsa ja metsanduse usaldusväärsed spetsialistid. Sobiv partner tööhõives Metsa ja metsanduse usaldusväärsed spetsialistid Sobiv partner tööhõives Mitu head põhjust puiduliiduga liitumiseks Puiduliit seisab sinu huvide eest Puiduliit seisab sinu huvide eest Metsanduse, metsandusseadmete,

Lisätiedot

TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2017

TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2017 TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2017 PALGAPÕHINE TÖÖTUSPÄEVARAHA JA TÖÖTUSPUHKUSETOETUS www.tyj.fi TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2017 Töötukassade Ühisorganisatsiooni (Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö,

Lisätiedot

TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2015

TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2015 TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2015 PALGAPÕHINE TÖÖTUSPÄEVARAHA JA VAHETUSHÜVITIS www.tyj.fi TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2015 Töötukassade Ühisorganisatsiooni (Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö, TYJ)

Lisätiedot

TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2016

TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2016 TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2016 PALGAPÕHINE TÖÖTUSPÄEVARAHA JA VAHETUSHÜVITIS www.tyj.fi TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2016 Töötukassade Ühisorganisatsiooni (Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö, TYJ)

Lisätiedot

TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2014

TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2014 TÖÖTUKASSADE HÜVITISTE TEATMIK 2014 Palgapõhise päevaraha eeldused ja suurus Palgapõhise töötuskindlustuskaitse kestus Ettevõtja töötuskindlustuskaitse Töise tulu ja sotsiaalhüvitiste mõju Töötuspuhkusetoetus

Lisätiedot

Female Estonian Migrants. Projekti FEM Helsingi mentor: Karin Mickelsson

Female Estonian Migrants. Projekti FEM Helsingi mentor: Karin Mickelsson Female Estonian Migrants Projekti FEM Helsingi mentor: Karin Mickelsson Töötukassad Soomes Nii ma seda küll ette ei näinud. Töökohta enam ei ole ja olen nüüd töötu, aga üür tuleb maksta ja süüa peab ka

Lisätiedot

Elama asumine Soome või Soomest välismaale. Kuidas saate Soome sotsiaalkaitse ja mis juhtub, kui asute elama välismaale? Lühidalt ja selgelt

Elama asumine Soome või Soomest välismaale. Kuidas saate Soome sotsiaalkaitse ja mis juhtub, kui asute elama välismaale? Lühidalt ja selgelt Elama asumine Soome või Soomest välismaale Kuidas saate Soome sotsiaalkaitse ja mis juhtub, kui asute elama välismaale? Lühidalt ja selgelt Sisukord Kui asute elama Soome või Soomest välisriiki 1 Kui asute

Lisätiedot

Vanuseline jaotus - tulpdiagramm

Vanuseline jaotus - tulpdiagramm Vastajate arv Histogrammi koostamine MS Excel 2007 Juhendi koostas K.Osula Histogrammi saab koostada numbrilise tunnuse korral, millel on palju erinevaid vastusevariante. Näiteks sobivad histogrammi koostamiseks

Lisätiedot

Liikuvus Euroopas. Sotsiaalkindlustusõigused Soomes. Euroopa Komisjon

Liikuvus Euroopas. Sotsiaalkindlustusõigused Soomes. Euroopa Komisjon Liikuvus Euroopas Sotsiaalkindlustusõigused Soomes Euroopa Komisjon Liikuvus Euroopas (Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis) Sotsiaalkindlustusõigused Soomes Seisuga 13. märts 2006 Euroopa

Lisätiedot

Erivajadustega inimene hinnatud töötaja!

Erivajadustega inimene hinnatud töötaja! Erivajadustega inimene hinnatud töötaja! Miks ja kuidas värvata tööle puudega inimest? Erivajadustega inimene hinnatud töötaja! Miks ja kuidas värvata tööle puudega inimest? Koostanud ja toimetanud Evelyn

Lisätiedot

Ehitussektori tellija vastutus ja maksunumber

Ehitussektori tellija vastutus ja maksunumber Ehitussektori tellija vastutus ja maksunumber 2 Sissejuhatus Käesolevas juhendis käsitletakse ehitussektori tellija andmete väljaselgitamise kohustust ning ehitusobjektidel kasutatavat maksunumbrit. Ehitustegevust

Lisätiedot

Vähihaigete palliatiivse ravi. Leena Rosenberg Soome Vähipatsientide Ühing

Vähihaigete palliatiivse ravi. Leena Rosenberg Soome Vähipatsientide Ühing Vähihaigete palliatiivse ravi korraldus Soomes Leena Rosenberg Soome Vähipatsientide Ühing Syöpäjärjestöjen organisaatio Vähihaigete ühenduste organisatsioon Syöpäjärjestöt yleisnimi koko kentälle Vähiühendused

Lisätiedot

Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust?

Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust? Kas Eesti vajab uut psühhiaatrilise abi seadust? Alo Jüriloo psühhiaater ja kohtupsühhiaater ülemarst alo.juriloo juriloo@om.fi Vangide psühhiaatriahaigla Vantaa, Soome Psühhiaatrilise abi seadus Eestis

Lisätiedot

Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel

Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel Omastehooldajate jaksamine ja nende toetamine taastusravi kursustel Anna-Liisa Salminen Kela & Kristiina Juntunen Gerocenter Kela 8.6.2015 Kas omastehooldaja jaksab ja kas säilivad head suhted? Taust Omastehooldusega

Lisätiedot

STepsEcVeTAbroad (STEVTA)!

STepsEcVeTAbroad (STEVTA)! STepsEcVeTAbroad (STEVTA)! 2012-2014 Euroopa kutsehariduse ja koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) projektist STEVTA Peapartner Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool (Eesti) Kuressaare Ametikool (Eesti)

Lisätiedot

Tervis ja taastusravi

Tervis ja taastusravi Tervis ja taastusravi Haigushüvitised ja -päevarahad, taastusravi- ja puuetega inimeste toetused Lühidalt ja selgelt Sisukord Tervis ja taastusravi 1 Kui haigestute 2 Kes võib saada Kela toetusi? 2 Kela

Lisätiedot

Kui satud kuriteo ohvriks

Kui satud kuriteo ohvriks Kui satud kuriteo ohvriks Selles voldikus selgitatakse, kuidas tuleb toimida, kui satud kuriteo ohvriks. Voldikus käsiteltakse ka kriminaalasja menetlemise erinevaid etappe ja antakse informatsiooni selle

Lisätiedot

ETTEVÕTJA TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

ETTEVÕTJA TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS ETTEVÕTJA TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS Autorid: Barbara Bergbom Helena Palmgren Auli Airila Kristina Rajala Töötervishoiu Instituut PL 40 00032 TÖÖTERVISHOIU INSTITUUT tel. 030 4741 www.ttl.fi Euroopa sotsiaalfond

Lisätiedot

Sotsiaalkindlustusõigused. Soome

Sotsiaalkindlustusõigused. Soome Sotsiaalkindlustusõigused Soome Käesolevas ülevaates esitatud teave on koostatud ja seda on ajakohastatud tihedas koostöös vastastikuse sotsiaalkaitsealase infosüsteemi (MISSOC) kohalike esindajatega.

Lisätiedot

Energiatõhususe mõõtmine ja arendamine professionaalses köögis

Energiatõhususe mõõtmine ja arendamine professionaalses köögis Energiatõhususe mõõtmine ja arendamine professionaalses köögis Mida ei saa mõõta, seda ei saa ka juhtida Keskkonnakoormus toote olelusringi ajal tunnelnõudepesumasina näitel 1% Valmistamine, pakendamine,

Lisätiedot

Ecophon Wall Panel C. Parima välimuse ja süsteemi kvaliteedi saavutamiseks kasuta Ecophon kinniteid. Profiilid on valmistatud alumiiniumist.

Ecophon Wall Panel C. Parima välimuse ja süsteemi kvaliteedi saavutamiseks kasuta Ecophon kinniteid. Profiilid on valmistatud alumiiniumist. Ecophon Wall Panel C Kasutatakse kui helineelavaid plaate seinal koos ripplaega või selle asemel, et luua suurepärased akustilised tingimused ruumis. Ecophon Wall Panel C plaadil on peidetud liistud ja

Lisätiedot

VÕLAKIRJA TEAVE. Võlakirja liik. Intress. Üldriskid

VÕLAKIRJA TEAVE. Võlakirja liik. Intress. Üldriskid Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Lisätiedot

Eesti - viro JUHEND. Ettevõtjaks Soome

Eesti - viro JUHEND. Ettevõtjaks Soome Eesti - viro JUHEND Ettevõtjaks Soome Eessõna Eessõna Oma ettevõtte asutamine on sisserändajatele hea võimalus Soomes tööd leida. Praegu tegutseb meie riigis ligikaudu 6500 ettevõtet, mille on asutanud

Lisätiedot

SOOME KEELE ÕPETAMINE TEISE KEELENA

SOOME KEELE ÕPETAMINE TEISE KEELENA SOOME KEELE ÕPETAMINE TEISE KEELENA Ekspertosakonna juhataja, peaspetsialist Leena Nissilä Tallinn 17.3.2007 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla SOOME KEEL TEISE KEELENA Kuulub õppeaine

Lisätiedot

1.12.2013 31.1.2017. Kiinteistöpalveluala

1.12.2013 31.1.2017. Kiinteistöpalveluala TASKUTES 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalveluala Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.12.2013 31.1.2017 Sisällys KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖEHDOT...3 MIKÄ ON PAM...3 JÄSENYYS...3

Lisätiedot

KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND

KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND Student s name... Chef s name.. Workplace.. Teacher. School. Time Total ECVET POINTS.. KVALIFIKATSIOONI KUTSEOSKUSNÕUETE HINDAMISJUHEND Kvalifikatsioon: À LA CARTE- RUOANVALMISTUS (FIN) 120 tundi 4 ÕN,

Lisätiedot

SPAA-KULTUUR JA -KOOLITUS SOOMES. Sirje Hassinen Omnia, the Joint Authority of Education in Espoo Region sirje.hassinen@omnia.fi 22.8.

SPAA-KULTUUR JA -KOOLITUS SOOMES. Sirje Hassinen Omnia, the Joint Authority of Education in Espoo Region sirje.hassinen@omnia.fi 22.8. SPAA-KULTUUR JA -KOOLITUS SOOMES Sirje Hassinen Omnia, the Joint Authority of Education in Espoo Region sirje.hassinen@omnia.fi 22.8.2013 SPAA-KULTUUR SOOMES Spaa-kultuur on Soomes suhteliselt noor Spaa

Lisätiedot

LUOTETTAVA KUMPPANI EESTI ANDMEBAAS. Juhend. Vorm. Punkt

LUOTETTAVA KUMPPANI EESTI ANDMEBAAS. Juhend. Vorm. Punkt LUOTETTAVA KUMPPANI EESTI ANDMEBAAS! Liitumine Luotettava Kumppani Eesti andmebaasiga eeldab volikirja tegemist, allkirjastamist ja tagastamist. Lepingu alusel kogutakse Tilaajavastuu.fi -registrisse kõik

Lisätiedot

Üldkasuliku töö tulemuslikkuse parandamise võimalustest

Üldkasuliku töö tulemuslikkuse parandamise võimalustest Üldkasuliku töö tulemuslikkuse parandamise võimalustest Andri Ahven Sisukord 1. ÜKT kohaldamise võimalused 2. ÜKT-le suunatud isikud 3. ÜKT 211. aastal lõpetanud süüdimõistetud 4. ÜKT tegijana 211. aasta

Lisätiedot

UUDISMÄAN TOIMITUS. Uudismaa Toimetus 1920 21 A. Seisavad: j. Kerge, J. ROSENTAL. Istuvad: A. JOHANSON, V. ERNITS, L. OBST, E. LEPPIK.

UUDISMÄAN TOIMITUS. Uudismaa Toimetus 1920 21 A. Seisavad: j. Kerge, J. ROSENTAL. Istuvad: A. JOHANSON, V. ERNITS, L. OBST, E. LEPPIK. CONCORDIA UUDISMÄAN TOIMITUS Uudismaa Toimetus 1920 21 A. Seisavad: j. Kerge, J. ROSENTAL. Istuvad: A. JOHANSON, V. ERNITS, L. OBST, E. LEPPIK. (päätoimetaja) (Vastutav, toimet.) Pildilt puudub toimet,

Lisätiedot

Töötus. Toetused töötuse ajal. Lühidalt ja selgelt

Töötus. Toetused töötuse ajal. Lühidalt ja selgelt Töötus Toetused töötuse ajal Lühidalt ja selgelt Sisukord Toetused töötuse ajal 1 Kela toetused töötule 2 Kui jääd töötuks 2 Töötuspäevaraha 2 Tööturutoetus 4 Töötu koolitusaegsed toetused 5 Eaka töötu

Lisätiedot

Eesti ja Soome parlamendiliikmete töötasud aastatel

Eesti ja Soome parlamendiliikmete töötasud aastatel Tartu Ülikool Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond Ajaloo ja arheoloogia instituut Uusima aja osakond Germo Valgenberg Eesti ja Soome parlamendiliikmete töötasud aastatel 1919-1939 Bakalaureusetöö Juhendaja:

Lisätiedot

TÖÖ, MUU ELU JA AJAHALDAMINE. Juhend ettevõtjale

TÖÖ, MUU ELU JA AJAHALDAMINE. Juhend ettevõtjale TÖÖ, MUU ELU JA AJAHALDAMINE Juhend ettevõtjale Autorid: Barbara Bergbom Auli Airila Työterveyslaitos PL 40 00032 TYÖTERVEYSLAITOS p. 030 4741 www.ttl.fi Euroopa sotsiaalfond on toetanud projekti Võrgustikukoostööga

Lisätiedot

HINNAPAKKUMINE Tallinn a. Hinnapakkumine kehtib kuni

HINNAPAKKUMINE Tallinn a. Hinnapakkumine kehtib kuni HINNAPAKKUMINE Tallinn 25.04.2017 a. Hinnapakkumine kehtib kuni 31.12.2017 HINNAPAKKUMINE Türi arendus 1. Hind Kastelli tehasepakett 30 000.00 EUR Transport 2000.00 EUR Püstitus 8400.00 EUR HIND KOKKU:

Lisätiedot

Nõustamine õpetaja professionaalse arengu toetamine

Nõustamine õpetaja professionaalse arengu toetamine Nõustamine õpetaja professionaalse arengu toetamine Saara Repo-Kaarento, Helsingi Ülikool 2009. aasta keelekümblusprogrammi konverentsi ettekanne Nõustamine ja sisehindamine keelekümblusprogrammi kvaliteedi

Lisätiedot

Õpingud. Õppurite ja ajateenijate toetused. Lühidalt ja selgelt

Õpingud. Õppurite ja ajateenijate toetused. Lühidalt ja selgelt Õpingud Õppurite ja ajateenijate toetused Lühidalt ja selgelt Sisukord Õpingud 1 Kela toetused õppuritele 2 Gümnaasiumiõpilase ja kutseõppuri õppetoetus 3 Kõrgkoolis õppija õppetoetus 3 Kui suur on õppetoetus?

Lisätiedot

HE 213/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 213/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 213/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä merivyöhykerajasta Suomenlahdella ja pohjoisella Itämerellä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Lisätiedot

TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUDI TOIMETISED 11

TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUDI TOIMETISED 11 TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUDI TOIMETISED 11 1 2 KORPUSUURINGUTE METODOLOOGIA JA MÄRGENDAMISE PROBLEEMID Toimetanud Pille Eslon ja Katre Õim Tallinn 2009 3 Tallinna Ülikooli Eesti

Lisätiedot

Põhivärvinimed soome keeles

Põhivärvinimed soome keeles Põhivärvinimed soome keeles 165 1. Sissejuhatuseks Põhivärvinimed soome keeles Mari Uusküla Soome keele värvinimesid on põhjalikult käsitlenud Mauno Koski oma mahukas monograafias Värien nimitykset suomessa

Lisätiedot

Õpingud. Õppurite ja ajateenijate toetused Lühidalt ja selgelt

Õpingud. Õppurite ja ajateenijate toetused Lühidalt ja selgelt Õpingud Õppurite ja ajateenijate toetused Lühidalt ja selgelt Sisukord Õpingud 1 Kela toetused õppuritele 2 Gümnaasiumiõpilase ja kutseõppuri õppetoetus 3 Kõrgkoolis õppija õppetoetus 3 Kui suur on õppetoetus?

Lisätiedot

Soome tööle. te-services.fi. Juhend Soomest huvitatud töötajatele ja ettevõtjatele. Anton Ivanov/Shutterstock

Soome tööle. te-services.fi. Juhend Soomest huvitatud töötajatele ja ettevõtjatele. Anton Ivanov/Shutterstock Soome tööle Juhend Soomest huvitatud töötajatele ja ettevõtjatele Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Tööhõive- ja majandusministeerium, 11/2014 Küljendus: Edita Publishing Ltd Trükk: Edita Prima

Lisätiedot

TELEPATHIC TILAUKSET ISÄNI JEHOVA

TELEPATHIC TILAUKSET ISÄNI JEHOVA TELEPATHIC TILAUKSET ISÄNI JEHOVA MIDA TULEVAD MIS ON EES, SEE JÄTAB IGALE; SEST SEE OLI KIRJUTATUD, ET IGAÜKS NEIST OLEKS HINNATAKSE NENDE TEOSTE OSAS; JUMAL JUMALIK KOHTUOTSUS, ON IDEE IDEE, VANUS KAKSTEIST;

Lisätiedot

Ympäröivien rakennusten omistaja Kõrvalhoonete omanikud/kasutajad. Majakalle pääsy. Ligipääs. Owner/operator of outbuildings.

Ympäröivien rakennusten omistaja Kõrvalhoonete omanikud/kasutajad. Majakalle pääsy. Ligipääs. Owner/operator of outbuildings. Liite 1. Viron majakat mahdollisina matkailukohteina Lisa 1. Eesti tuletornid potentsiaalsed turismiobjektid Appendix 1. Estonian lighthouses potential lighthouse tourism destinations Nimi, numero, tarkempi

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla

Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla ammatillisen koulutuksen tarjonta Helsingin seudulla Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusalan Ennakointikamari 10.5.2012 Matti Vesalainen, toimialajohtaja, Amiedu Sisällys Amiedun osaamiskeskukset Kiinteistöpalvelu-

Lisätiedot

Eurostudium 3w luglio-settembre 2011. Eessõna. Eugenio Colorni (Rooma 1944)

Eurostudium 3w luglio-settembre 2011. Eessõna. Eugenio Colorni (Rooma 1944) Eessõna Eugenio Colorni (Rooma 1944) Käesolevad tekstid on kirjutatud Ventotene saarel 1941. ja 1942. aastal. Selles range distsipliiniga õhkkonnas, kus informatsioon püüti muuta võimalikult täiuslikuks,

Lisätiedot

Lühike töökaitsejuhend. Kinnisvarahooldus

Lühike töökaitsejuhend. Kinnisvarahooldus Lühike töökaitsejuhend Kinnisvarahooldus Sisukord Töökaitse kinnisvarahoolduses... 4 Tööohutus töökohtadel... 5 Tööandja kohustused... 5 Tööohutus ühisel töökohal... 5 Töökohtade ühiste ohtude ennetamine...

Lisätiedot

SUOMEN JA SAAMEN KIELEN JA LOGOPEDIAN LAITOKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS OF THE DEPARTMENT OF FINNISH, SAAMI AND LOGOPEDICS LÄHIVERTAILUJA 14

SUOMEN JA SAAMEN KIELEN JA LOGOPEDIAN LAITOKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS OF THE DEPARTMENT OF FINNISH, SAAMI AND LOGOPEDICS LÄHIVERTAILUJA 14 SUOMEN JA SAAMEN KIELEN JA LOGOPEDIAN LAITOKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS OF THE DEPARTMENT OF FINNISH, SAAMI AND LOGOPEDICS LÄHIVERTAILUJA 14 Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Oulussa 3. 4.

Lisätiedot

VOKAALHARMOONIA. Harjutus 1. Lisage kohanimedele õige käändelõpp ( sta/stä või lta/ltä).

VOKAALHARMOONIA. Harjutus 1. Lisage kohanimedele õige käändelõpp ( sta/stä või lta/ltä). VOKAALHARMOONIA Eesti keeles vokaalharmooniat ei ole, kuid soome keeles esineb käände- ja pöördelõppudes tagavokaalsetes sõnades a ja eesvokaalsetes sõnades ä. Tähtis on meelde jätta lihtne reegel: kui

Lisätiedot

TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI- JA ÜLDKEELETEADUSTE INSTITUUT SOOME-UGRI OSAKOND. Kaupo Rebane

TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI- JA ÜLDKEELETEADUSTE INSTITUUT SOOME-UGRI OSAKOND. Kaupo Rebane TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI- JA ÜLDKEELETEADUSTE INSTITUUT SOOME-UGRI OSAKOND Kaupo Rebane NETSESSIIVKONSTRUKTSIOONIDE KASUTUS AJALEHE HELSINGIN SANOMAT ARTIKLITE KOMMENTAARIDES Bakalaureusetöö

Lisätiedot

Pensionile jäämine. Pensionikaitse, eluasemetoetus ja hooldustoetus. Lühidalt ja selgelt

Pensionile jäämine. Pensionikaitse, eluasemetoetus ja hooldustoetus. Lühidalt ja selgelt Pensionile jäämine Pensionikaitse, eluasemetoetus ja hooldustoetus Lühidalt ja selgelt Sisukord Pensionile jäämine 1 Millist pensioni võite saada? 2 Tööpension 3 Kela pensionid 3 Rahvapension 3 Garantiipension

Lisätiedot

Pensionile jäämine. Pensionikaitse, eluasemetoetus ja hooldustoetus. Lühidalt ja selgelt

Pensionile jäämine. Pensionikaitse, eluasemetoetus ja hooldustoetus. Lühidalt ja selgelt Pensionile jäämine Pensionikaitse, eluasemetoetus ja hooldustoetus Lühidalt ja selgelt Sisukord Pensionile jäämine 1 Millist pensioni võite saada? 2 Tööpension 3 Kela pensionid 3 Rahvapension 3 Garantiipension

Lisätiedot

SUOMEN MARKKINOIDEN MYYNTIEDUSTAJA

SUOMEN MARKKINOIDEN MYYNTIEDUSTAJA SUOMEN MARKKINOIDEN MYYNTIEDUSTAJA Titania Tõlked OÜ B&H Solutions OÜ asiakkaaksi on vuonna 2006 perustettu monipuolisia käännöspalveluita tarjoava Titania Tõlked OÜ jonka asiakkaansa arvostavat nopean

Lisätiedot

Reetta Sahlman EESTI JA EESTLASTE KUJUTAMINE HELSINGIN SANOMATES AASTATEL 2006 JA 2009 Bakalaureusetöö

Reetta Sahlman EESTI JA EESTLASTE KUJUTAMINE HELSINGIN SANOMATES AASTATEL 2006 JA 2009 Bakalaureusetöö Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond Reetta Sahlman EESTI JA EESTLASTE KUJUTAMINE HELSINGIN SANOMATES AASTATEL 2006 JA 2009 Bakalaureusetöö Juhendaja:

Lisätiedot

Kutsestandardi sõnastik

Kutsestandardi sõnastik Termin Inglise keeles Definitsioon Soome keeles Amet, ametikoht Occupation / Job Tööülesannete kogum, mida isik täidab oma töökohal ja mille eest ta saab tasu. Ametinimetused ja kutsenimetused võivad kokku

Lisätiedot

Verbin perusmuoto: da-infinitiivi

Verbin perusmuoto: da-infinitiivi Verbin perusmuoto: da-infinitiivi 1. suomen -a, -ä viron -da Huom! Suomen kaksitavuisia ta-vartaloisia verbejä vastaavat virossa kaksivartaloiset verbit. da-infinitiivi on kaksitavuinen ja tunnukseton.

Lisätiedot

RESERVVÄELASTE LASKEVÕISTLUSTE REEGLID ver. 6.2

RESERVVÄELASTE LASKEVÕISTLUSTE REEGLID ver. 6.2 RESERVVÄELASTE LASKEVÕISTLUSTE REEGLID ver. 6.2 1 1. Sissejuhatus... 3 1.1 Üldpõhimõtted... 3 1.2 Võistlused... 3 1.3 Ülesanded... 4 1.4 Rajavarustus... 5 1.5 Ajavõtt... 5 2. Võistluse korraldustoimkond...

Lisätiedot

Kaljuronimise raskuskategooriad

Kaljuronimise raskuskategooriad Kaljuronimise raskuskategooriad Idee teha kokkuvõte kaljuronimise raskuskategooriatest tuli mul Andrese mägimarsruutide kirjeldusi ja üleskutset lugedes. Olen ise püüdnud erinevate süsteemide omavahelisi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. PÕHJUSKIRI.

SÄÄNNÖT. PÕHJUSKIRI. HELSIhQin VIROLAISEN HYV/WEKEVRlSYYSSEÜRflN SÄÄNNÖT. HEL5INQI EESTI HERTEQEWR SELTSI PÕHJUSKIRI. HELSINKI 1904. OSAKEYHTIÖ. F. TILGMANNIN KIRJA- JA KIVIPAINO. AOG H^ 3 Keisarillisen Suomu; Senaatin päätös

Lisätiedot

LIIKLUSAMETI JUHENDEID. Maanteeohutus 1 TEETÖÖDE OHUTUSKOOLITUS

LIIKLUSAMETI JUHENDEID. Maanteeohutus 1 TEETÖÖDE OHUTUSKOOLITUS 3 2014 LIIKLUSAMETI JUHENDEID TEETÖÖDE OHUTUSKOOLITUS Teedel töötamise ohutuskoolitus Kursuse õpik Liiklusameti juhendeid 3/2014 Liiklusamet Helsingi 2014 Kaanepilt: E18, Hamina ümbersõidutee märtsis

Lisätiedot

Pensionile jäämine. Pensionikaitse, eluasemetoetus ja hooldustoetus. Lühidalt ja selgelt

Pensionile jäämine. Pensionikaitse, eluasemetoetus ja hooldustoetus. Lühidalt ja selgelt Pensionile jäämine Pensionikaitse, eluasemetoetus ja hooldustoetus Lühidalt ja selgelt Sisukord Pensionile jäämine 1 Millist pensioni võite saada? 2 Tööpension 3 Kela pensionid 3 Rahvapension 3 Garantiipension

Lisätiedot

Õpetusega valmistatakse õpilane ette suhtlemiseks võõrkeelses keskkonnas nii era- kui tööalases suhtluses.

Õpetusega valmistatakse õpilane ette suhtlemiseks võõrkeelses keskkonnas nii era- kui tööalases suhtluses. MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Matkajuht IV tasm kutsharidus taotld Õppvorm: mittstatsionaarn Moodul nr 16 Mooduli vastuta: Erialan soom kl Margit Alliksaar mooduli maht 7 EKAPit Mooduli õptad: Margit

Lisätiedot

JUHEND SISSERÄNNANUD ÕPILASTE VANEMATELE

JUHEND SISSERÄNNANUD ÕPILASTE VANEMATELE JUHEND SISSERÄNNANUD ÕPILASTE VANEMATELE 1. UUE KOOLIGA TUTVUMINE Uude kooli tulek on lapsele ja noorele pinev. Lapsevanemad võivad leevendada pingeid vesteldes koolipäevast ja küsides, mida laps või noor

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston SUOMEN KIELEN LAITOKSEN JULKAISUJA 34

Jyväskylän yliopiston SUOMEN KIELEN LAITOKSEN JULKAISUJA 34 Jyväskylän yliopiston SUOMEN KIELEN LAITOKSEN JULKAISUJA 34 LÄHIVERTAILUJA 4 V suomalais-virolainen virheanalyysiseminaari Konnevedellä 27. ja 28. toukokuuta 1988 Toimittanut Tõnu Seilenthal Jyväskylä

Lisätiedot

AS Tootsi Turvas. Kohalikud biokütused Ressurs Ettepanekud biokütuste osakaalu suurendamiseks. Sisäinen Internal

AS Tootsi Turvas. Kohalikud biokütused Ressurs Ettepanekud biokütuste osakaalu suurendamiseks. Sisäinen Internal AS Tootsi Turvas Kohalikud biokütused Ressurs Ettepanekud biokütuste osakaalu suurendamiseks 1 Ajalugu 1919 Turbakaevandamise alustamine Lavassaares 1937 Tootsi briketi tööstus 1992 - Plokkturba tootmise

Lisätiedot

Tehnohoolduse tehniline kirjeldus.üldosa

Tehnohoolduse tehniline kirjeldus.üldosa Tehnohoolduse tehniline kirjeldus.üldosa Üldpõhimõtted Tehnilise kirjelduse sisukord asub märksõna Bookmarks all. Käesolev versioon: aprill 2015 Tehnohooldusteenuste eesmärgiks on tagada Hoonete hooldatavate

Lisätiedot

Ülevaade aasta I kvartali puiduturust. Heiki Hepner

Ülevaade aasta I kvartali puiduturust. Heiki Hepner Ülevaade 2015. aasta I kvartali puiduturust Teostaja: OÜ Tark Mets, Heiki Hepner Tellija: Erametsakeskus Kohila 2015 Puiduhinnad langesid terve esimese kvartali ja seda pea kõigi sortimentide lõikes. KEM

Lisätiedot

Lisa 5. Intervjuude transkriptsioonid

Lisa 5. Intervjuude transkriptsioonid Lisa 5. Intervjuude transkriptsioonid Transkriptsioonimärgid kursiiv Intervjueerija kõne. (.) Lühike, aga siiski selgesti eristuv paus. = Pausi puudumine sõnade vahel või vooruvahetuse järel. [ ] Kattuva

Lisätiedot

Eesti koolide energiatõhusus, esialgne võrdlus Soome koolidega

Eesti koolide energiatõhusus, esialgne võrdlus Soome koolidega Eesti koolide energiatõhusus, esialgne võrdlus Soome koolidega Ülo Kask Soojustehnika instituut Teemad Varasemad energiasäästu alased õppetunnid ja kogemused koolides ja lasteaedades. Kuressaare. Tallinna

Lisätiedot

Argipäev, väärtused, elu, eetika

Argipäev, väärtused, elu, eetika Argipäev, väärtused, elu, eetika Sotsiaalala spetsialisti eetilised juhised Tõlke aluseks on: Arki, arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö

Lisätiedot

EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS VIRO JA SUOMI EUROOPAN UNIONISSA

EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS VIRO JA SUOMI EUROOPAN UNIONISSA Jaak Jõerüüt EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS VIRO JA SUOMI EUROOPAN UNIONISSA Jõerüüt, Jaak. Eesti ja Soome Euroopa Liidus. Viro ja Suomi Euroopan Unionissa. ISBN 9985-9364-3-4 Soome keelde tõlkinud Kulle

Lisätiedot

IX vana kirjakeele päevad. 10. 11. novembril 2005 Tartu Ülikooli nõukogu saalis

IX vana kirjakeele päevad. 10. 11. novembril 2005 Tartu Ülikooli nõukogu saalis IX vana kirjakeele päevad 10. 11. novembril 2005 Tartu Ülikooli nõukogu saalis 10. november 11.00 11.20 Avasõnad Karl Pajusalu 11.20 11.50 Valve-Liivi Kingisepp Pilguheit eesti keele õppetooli vana kirjakeele

Lisätiedot

^enno-ug rica. Soome-Ugri Kultuur kongr ess uomalais-ugrilainen Kulttuurikongressi Finnugor Kultur kong r esszus TALLINN 1936 4 /\

^enno-ug rica. Soome-Ugri Kultuur kongr ess uomalais-ugrilainen Kulttuurikongressi Finnugor Kultur kong r esszus TALLINN 1936 4 /\ T A L L I N N 1 9 3 6 ^enno-ug rica y A V Soome-Ugri Kultuur kongr ess uomalais-ugrilainen Kulttuurikongressi Finnugor Kultur kong r esszus 4 /\ f?5w~ TALLINN 1936 ; >'heca K. Mattieseni trükikoda o.-ä..

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja24

Lähivõrdlusi Lähivertailuja24 Lähivõrdlusi Lähivertailuja24 PEATOIMETAJA ANNEKATRIN KAIVAPALU TOIMETANUD JOHANNA LAAKSO, MARIA-MAREN SEPPER, KIRSTI SIITONEN, KATRE ÕIM EESTI RAKENDUSLINGVISTIKA ÜHING TALLINN 2014 Lähivõrdlusi. Lähivertailuja

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ

RISKIENHALLINTA JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ RISKIENHALLINTA JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ ÜLLAR VIITKAR, Ohjauskeskukseen pääasiantuntija, 11. toukkokuutta. 2009 2009/10 10/11 ma. rahaliste vahendite jagunemine eesmärkide lõikes Fortum Pohjan alue Idän alue

Lisätiedot

KUUNTELE&TOISTA Suomen liikekieli

KUUNTELE&TOISTA Suomen liikekieli KUULA&KORDA Soome ärikeel KUUNTELE&TOISTA Suomen liikekieli KUULA&KORDA Soome ärikeel KUUNTELE&TOISTA Suomen liikekieli Koostanud Jaanika Kullerkupp ja Külli Liebert Teksti lugenud Kaidi Luide (eesti

Lisätiedot

AUTORI MINA VIITESUHTED SOOME JA EESTI ILUKIRJANDUSARVUSTUSTES

AUTORI MINA VIITESUHTED SOOME JA EESTI ILUKIRJANDUSARVUSTUSTES TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND EESTI JA ÜLDKEELETEADUSE INSTITUUT SOOME-UGRI OSAKOND Laura Raag AUTORI MINA VIITESUHTED SOOME JA EESTI ILUKIRJANDUSARVUSTUSTES Bakalaureusetöö Juhendaja Hanna Katariina

Lisätiedot

VADJALASTE JA ISURITE USUNDI KIRJELDAMINE 19. SAJANDI SOOME UURIJATE REISIKIRJADES

VADJALASTE JA ISURITE USUNDI KIRJELDAMINE 19. SAJANDI SOOME UURIJATE REISIKIRJADES VADJALASTE JA ISURITE USUNDI KIRJELDAMINE 19. SAJANDI SOOME UURIJATE REISIKIRJADES Ergo-Hart Västrik TEESID: Artiklis vaadeldakse mõningaid diskursiivseid konstruktsioone Ingerimaa õigeusklike põliselanike,

Lisätiedot

Mä varmaan teitittelen enemmän kuin perussuomalainen

Mä varmaan teitittelen enemmän kuin perussuomalainen Mä varmaan teitittelen enemmän kuin perussuomalainen virolaisten maahanmuuttajien näkemyksiä puhuttelusta suomessa ja virossa Ninni Jalli 2011 Pro gradu -tutkielma Viron kieli ja kulttuuri Suomen kielen,

Lisätiedot

Omastehooldusest Eestis

Omastehooldusest Eestis Sotsiaalministeerium Eakate Poliitika Komisjon Omastehooldusest Eestis Taimi Tulva Tiiu Metsa Kadri Ruusmaa Eha Leppik Anu Jonuks Asti Kallissaar Tallinn 2002 EESSÕNA Eakale inimesele on väga oluline veeta

Lisätiedot

TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUDI TOIMETISED 12

TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUDI TOIMETISED 12 TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KEELE JA KULTUURI INSTITUUDI TOIMETISED 12 1 2 KORPUSUURINGUTE METODOLOOGIA JA MÄRGENDAMISE PROBLEEMID Toimetanud Pille Eslon ja Katre Õim Tallinn 2010 3 Tallinna Ülikooli Eesti

Lisätiedot

Sisukord. Mielenterveyden keskusliitto (Vaimse Tervise Keskliit) Selle raamatu kopeerimine ja osalinegi tsiteerimine ilma autorite loata on keelatud

Sisukord. Mielenterveyden keskusliitto (Vaimse Tervise Keskliit) Selle raamatu kopeerimine ja osalinegi tsiteerimine ilma autorite loata on keelatud Enne, kui alustad See käsiraamat on mõeldud sinule, hea taastuja. Raamatu mõtteks on aidata sind saada pilti oma taastumisest: kuidas see edeneb, millised tegurid võivad seda edendada või takistada, ja

Lisätiedot

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Trexan 2,5 mg õhukese polümeerikattega tablett Metotreksaat

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Trexan 2,5 mg õhukese polümeerikattega tablett Metotreksaat Pakendi infoleht: teave kasutajale Trexan 2,5 mg õhukese polümeerikattega tablett Metotreksaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Lisätiedot

ÜLEVAADE EESTI OSALEMISEST EUROOPA LIIDU KOHTU JA EFTA KOHTU MENETLUSTES NING EESTI VASTU ALGATATUD RIKKUMISMENETLUSTEST AASTAL 2012

ÜLEVAADE EESTI OSALEMISEST EUROOPA LIIDU KOHTU JA EFTA KOHTU MENETLUSTES NING EESTI VASTU ALGATATUD RIKKUMISMENETLUSTEST AASTAL 2012 ÜLEVAADE EESTI OSALEMISEST EUROOPA LIIDU KOHTU JA EFTA KOHTU MENETLUSTES NING EESTI VASTU ALGATATUD RIKKUMISMENETLUSTEST AASTAL 2012 Välisministeerium Euroopa Liidu õiguse büroo Veebruar 2013 1 SISUKORD

Lisätiedot

SUURIA TUNTEITA MUSIIKISSA 12. 13.6.2010 HELSINGISSÄ

SUURIA TUNTEITA MUSIIKISSA 12. 13.6.2010 HELSINGISSÄ SUOMEN TYÖVÄEN MUSIIKKILIITTO RY TIEDOTE 27.5.2010 SUURIA TUNTEITA MUSIIKISSA 12. 13.6.2010 HELSINGISSÄ Kiitos ilmoittautumisestanne Suomen Työväen Musiikkiliiton 90-vuotisjuhlille. Juhlat järjestetään

Lisätiedot

üldjuhendid osa Arhitektuurne projekteerimine

üldjuhendid osa Arhitektuurne projekteerimine RT 10-11068-et LVI 03-10490 Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012 3. osa Arhitektuurne projekteerimine Versioon 1.0 juhenditeatmik märts 2012 (16) Rakennustietosäätiö Eesti Ehitusteabe Fond 2013 sisukord

Lisätiedot