Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle"

Transkriptio

1 Rannikkoprikaati Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle Jos et kykene aloittamaan palvelusta terveydellisistä tai muista syistä, ole yhteydessä omaan aluetoimistoosi Muista vastata ennakkokyselyyn (katso sivu 3)

2 Tervetuloa Rannikkoprikaatiin! Rannikkoprikaati on merivoimien joukko-osasto, jossa koulutetaan ammattitaitoisia rannikkojoukkoja meripuolustuksen tarpeisiin. Prikaatissa annetaan kaikille merivoimien suomenkielisille alokkaille peruskoulutus. Varusmiespalvelus Rannikkoprikaatissa tarjoaa sinulle hyvät ja monipuoliset edellytykset kehittää itseäsi niin fyysisesti kuin henkisesti. Toivon sinulta energistä ja positiivista asennetta, jotta voimme rakentaa yhteistä uskottavaa maanpuolustusta. Kahdeksan viikon alokas- eli peruskoulutuskauden jälkeen varusmiehet määrätään erilaisille koulutusjaksoille joko rannikkojoukkoihin tai laivastoyksiköihin. Palveluksesi kesto ja loppuajan tehtävät riippuvat sinulle määrätystä koulutuksesta. Voit parhaiten vaikuttaa tulevaan palveluspaikkaasi ja koulutukseesi osoittamalla ennakkoluulotonta ja reipasta asennetta. Merivoimien erikoiskoulutusta arvostetaan ja sitä voidaan hyödyntää myös siviilissä. Esimerkkeinä mainittakoon johtajakoulutus, erilaiset kuljettajatutkinnot, merenkulkuun ja viestiliikenteeseen liittyvät lupakirjat sekä räjäytyspätevyydet. Lisäksi monipuolinen koulutuksemme ja kurssitarjonta luetaan eduksi useissa siviilioppilaitoksissa, opintopisteissä tai tutkinnoissa. Omasta aktiivisuudesta riippuen pidät ovet avoinna myös puolustusvoimien kattavaan työtarjontaan. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa sinua sopeutumaan varusmiespalvelukseen, jonka olosuhteet poikkeavat selvästi kotioloistasi. Koulutus vaatii mukautumista uuteen ympäristöön sekä sotilaallisen kurin omaksumista. Yhteinen päämäärä saavutetaan varmasti varusmiestoverien ja henkilökunnan tuella. Uskon, että palvelusajastasi tulee positiivinen kokemus. Varusmiespalvelus onkin parhaimmillaan itsensä ylittämistä ja unohtumattomien kokemusten hankkimista. Mikäli terveydentilasi tai elämäntilanteesi on muuttunut kutsuntojen jälkeen siten, ettet voi aloittaa palvelusta käskettynä päivänä, ota heti yhteys lähimpään aluetoimistoon uuden aloittamisajankohdan varmistamiseksi. Yhteydenotto tulee suorittaa ennen käskettyä palveluksen aloittamispäivää. Olet tervetullut aloittamaan palveluksesi maanantaina klo mennessä Upinniemessä. Ilmoita läheisillesi, että ensimmäinen viikonloppu on palvelusta. Ensimmäisenä viikonloppuna varuskunnassa on kotiväen päivä, jolloin läheisesi ovat tervetulleita tutustumaan palveluspaikkaasi.tästä saat tarkempaa tietoa palveluksen alkamisen jälkeen. Kerro myös valapäivästä, johon kutsumme varusmiesten läheiset. Valapäivä Upinniemessä on Kommodori Markus Aarnio Suomenlahden meripuolustusalueen komentaja 2

3 Sisällys Merivoimien esittely 4 Palvelustehtävät 5 Mitä varusmiespalvelus tuo tullessaan? 6 Mitä mukaan? 8 Kulkuyhteydet 9 Varusmiehen päivä 10 Tuki 11 Vapaa-aika 12 Sotilasvala ja -vakuutus 13 MarsMars.fi 14 Muista ennen palveluksen alkua 15 Rannikkoprikaati Facebookissa 16 Kysymyksiä ja vastauksia 17 Työ Merivoimissa 18 Merivoimien arvomerkit 19 VASTAA ENNAKKOKYSELYYN NETISSÄ! Oheisen QR-koodin kautta pääset palveluksen aloittamiskyselyyn, johon toivomme sinun vastaavan mennessä. Vastaamalla helpotat oman palveluksesi alkua! Salasana on RPR115 Pääset kyselyyn myös osoitteessa webropol.com/meripuolustus.net

4 Merivoimat Merivoimien tehtävänä on Suomen merialueen valvonta, meriyhteyksien turvaaminen, rannikon ja saariston puolustaminen sekä mereltä tulevien hyökkäyksien torjunta. Merivoimien tämän hetken tärkeimpiä haasteita ovat torjuntakyvyn säilyttäminen nykytasolla sekä miinantorjunnan ja rannikkojoukkojen liikkuvuuden kehittäminen. Merivoimien organisaatio Merivoimat muodostuu esikunnasta ja viidestä joukko-osastosta ja laitoksesta, jotka ovat: Rannikkoprikaati, Rannikkolaivasto, Merisotakoulu ja Uudenmaan prikaati. Rannikkoprikaati Rannikkoprikaati vastaa merivoimien suomenkielisestä rannikkojoukkokoulutuksesta, laivastojoukkojen peruskoulutuksesta sekä merivoimien erikoisjoukkokoulutuksesta. Rannikkolaivasto Rannikkolaivasto vastaa alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta ja valvonnasta kaikilla merialueillamme. Hamina-luokan ohjusvene Pori Lisää tietoa Merivoimista: Uudenmaan prikaati Uudenmaan prikaati vastaa merivoimien ruotsinkielisten rannikkojoukkojen kouluttamisesta. Lisätietoja varusmiehille annettavasta koulutuksesta löydät seuraavalta sivulta. Rannikkoprikaati Rannikkolaivasto Porkkalan rannikkopataljoona Huoltokoulutus, sotilaskuljettajat, veneenkuljettajat, sotilaspoliisit Suomenlinnan rannikkorykmentti Merivalvonta, rannikkopatteri, viesti, aliupseerikoulutus Meritiedustelupataljoona Meritiedustelu- ja sukeltajakoulutus 4.Miinantorjuntalaivue Laivastojoukkokoulutus 6.Pintatorjuntalaivue Laivastojoukkokoulutus 7.Pintatorjuntalaivue Laivastojoukkokoulutus 8.Huoltolaivue Laivastojoukkokoulutus Turun rannikkopataljoona Laivasto- ja rannikkojoukkokoulutus Kaikki Merivoimien suomenkieliset alokkaat peruskoulutetaan Rannikkoprikaatissa Upinniemessä. Rannikkolaivasto sijaitsee Turun Pansiossa. Osa laivaston aluksista on Upinniemessä. Merisotakoulu Merisotakoulu sijaitsee Helsingissä, Suomenlinnassa. Varusmiehiä kouluttava joukkoyksikkö on reserviupseeriosasto. Merivoimien varusmiehistä noin 3 % valitaan reserviupseerikurssille. Pääosa Merivoimien reserviupseerikoulutukseen valittavista oppilaista siirtyy Merisotakouluun Suomenlinnaan ja osa menee Reserviupseerikouluun Haminaan. 4

5 Merivoimien palvelustehtävät LAIVASTOJOUKKOJEN PALVELUSTEHTÄVIÄ Johtaja 347 vrk: - Laivastoupseeri ja -aliupseeri - Laivaradioaliupseeri - Sotilasveneenkuljettaja-aliupseeri - Sukeltaja-aliupseeri (pääsykokeiden kautta) Miehistö 255 vrk: - Konemies - Laivakokki - Kansimies RANNIKKOJOUKKOJEN PALVELUSTEHTÄVIÄ Johtaja 347 vrk: - Aseseppäaliupseeri - Huoltopalvelualiupseeri - Johtamisjärjestelmäupseeri - Lääkintäaliupseeri - Pioneerialiupseeri ja -upseeri - Merivalvonta/tulenjohtoaliupseeri ja -upseeri - Kuljetusaliupseeri - Rannikkoviestialiupseeri ja -upseeri - Rannikkotutka-aliupseeri ja -upseeri - Sotilaspoliisialiupseeri ja -upseeri - Tiedustelualiupseeri ja -upseeri - Tuliasema-aliupseeri Miehistö 347 vrk: - Sotilaskuljettaja C ja E Miehistö 255 vrk: - Graafikko - Lääkintämies - Merivalvoja (merivalvonta/ vedenalainen valvonta) - Sairasajoneuvon kuljettaja - Sotilaspoliisi - Työkoneenkuljettaja Miehistö 165 vrk: - Huoltopalvelumies - Merivalvonta/tulenjohtomies - Pioneeri - Rannikkotutkamies - Rannikkoviestimies - Sotilaskeittäjä - Sotilaskuljettaja B - Tiedustelija Esimerkkejä varusmiespalveluksesta eri tehtävissä MIEHISTÖTEHTÄVÄT 255 VUOROKAUTTA 165 vrk palvelusajan tehtäviä on vain muutamia. Esimerkiksi kaikki laivastojoukkojen palvelustehtävät ovat vähintään 255 vrk. Sotilaspoliisin tehtäviin kuuluvat mm. vartiointi- ja suojaustehtävät. Heille koulutetaan itsepuolustus- ja eri aseiden käsittelytaitoja. Kansimiehen tehtäviin kuuluu alusluokasta riippuen mm. aluksen taisteluvälineistä (miinat, ohjukset, tykit) huolehtiminen sekä merkinantotehtävät. Osassa tehtävistä oppii myös merenkulullisia taitoja. Laivakokin tehtäviin pyritään valitsemaan alan ammattilaisia, sillä he valmistavat aluksella koko henkilöstön ruuat. Konemiehen pääasialliset tehtävät ovat aluksen konehuoneessa. Oletko tämän alan ammattilainen tai opiskeletko konealaa? Autonkuljettajana suoritat kuormaautokortin tai rekkakortin ilmaiseksi! C- ja E-kuljettajana palvelusaikasi on 347 vrk. ALIUPSEERIT JA UPSEERI- KOKELAAT 347 VUOROKAUTTA Useimmissa aliupseeritehtävissä toimit oman erikoisalasi miehistön ryhmänjohtajana. Upseerikokelaana sinut koulutetaan reservin upseerin tehtävään omassa yksikössäsi. Sinulle koulutetaan myös oman erikoisalasi taitoja. Rannikkoviestialiupseerien tehtäviin kuuluu merivoimien rannikkojoukkojen johtamisyhteyksien rakentaminen ja ylläpito. Veneenkuljettaja-aliupseerina ajat ja huollat itsenäisesti pienempiä apualuksia. Radistialiupseerin erikoisalaan kuuluvat aluksen morse- ja radioviestitys. Merivalvonta- ja tulenjohtoaliupseeri toimii merivalvonnan ja vedenalaisen valvonnan ryhmänjohtajan tehtävissä. Lisäksi saa tulenjohtokoulutuksen merelle. 5

6 Ilmoita verkossa löytyvässä palveluksen aloittamiskyselyssä webropol.com/meripuolustus.net (salasana RPR115) halukkuutesi jatkokoulutukseen. Muista kertoa se myös omalle joukkueenjohtajallesi aloitettuasi palveluksen. 6 Mitä varusmiespalvelus tuo tullessaan? Varusmiespalvelus alkaa peruskoulutuskaudella Upinniemessä. Peruskoulutuskausi järjestetään kaikkialla Puolustusvoimissa samansisältöisenä paikalliset olosuhteet huomioiden. Peruskoulutuskauden pituus on 8 viikkoa. Sen loppuvaiheessa tehdään valinta jatkokoulutukseen. Jatkokoulutuspaikat määrätään Rannikkoprikaatin joukkotuotantotehtävien ja valmiuden ylläpitovelvoitteiden sekä henkilökohtaisen soveltuvuuden perusteella. Palvelusaika määrätään tehtävän ja siihen annettavan koulutuksen mukaan 347, 255 tai 165 vuorokauden pituiseksi. Suurin osa varusmiehistä määrätään 347 tai 255 vuorokauden palvelustehtävään. Rannikkojoukkokoulutukseen valitaan Merivoimissa noin 70 % varusmiehistä ja laivastojoukkokoulutukseen 30 %. JOHTAJAKOULUTUS Johtajakoulutukseen valitaan saapumiserästä noin 35 % varusmiehistä. Peruskoulutuskaudella parhaiten menestyneet ja soveltuvuustesteissä kyvykkyytensä osoittaneet varusmiehet jatkavat koulutustaan joko rannikko- tai laivastojoukkojen aliupseerikurssilla. Aliupseerikurssi (AUK) jakaantuu kahteen vaiheeseen. AuK I:n aikana opetetaan ryhmänjohtajan perustiedot ja -taidot sekä annetaan oman koulutushaaran mukaista eriytyvää koulutusta. AuK I:n päätyttyä parhaiten menestyneet ja soveltuvuustesteissä kyvykkyytensä osoittaneet varusmiehet komennetaan reserviupseerikurssille saamaan oman alansa koulutusta. Reserviupseerikoulutusta järjestetään Merisotakoulussa Suomenlinnassa ja Reserviupseerikoulussa Haminassa. AUK:n ja RUK:n jälkeen varusmiesjohtajat kouluttavat ja johtavat seuraavan saapumiserän varusmiehiä. Varusmiesjohtajan palvelusaika on 347 vuorokautta.

7 OLETKO JO ALAN AMMATTILAINEN? Varusmiespalveluksessa voit hyödyntää ammatillisen koulutuksesi, esimerkiksi: matruusi, perämies, merikapteeni tai vastaava laivasähkö- tai laivakonealan koulutus C-ajokortti (kokemusta esim. jakeluauton kuljettamisesta) kokki tai laivakokki graafinen ala (valokuvaus, viestintä) Ilmoita kiinnostuksesta tehtävään netistä löytyvässä ennakkokyselyssä! ERITYISTEHTÄVÄT PUOLUSTUSVOIMISSA Erikoisjoukkoihin ja erityistehtäviin hakeudutaan erikseen. Useimpiin tehtäviin voi hakeutua vielä kutsuntojen ja palveluspaikan määrittämisen jälkeenkin. Sukeltajakoulutukseen haetaan erillisillä valintakokeilla. MIEHISTÖKOULUTUS Rannikkojoukot Rannikkojoukkojen koulutus alkaa peruskoulutuskauden jälkeen Suomenlinnan rannikkorykmentissä, Meritiedustelupataljoonassa ja Porkkalan rannikkopataljoonassa Upinniemessä. Rannikkojoukkojen miehistötason tehtävät jakautuvat 165, 255 ja 347 vuorokauden (kuljettaja C ja E sekä ammattipätevyyskoulutus) palvelusaikoihin. Puolustusvoimissa on myös erityistehtäviä, mm. lakimiesopinnot jo aloittaneelle, kirkolliseen koulutukseen pyrkiville tai vaikkapa Combat Camera -kuvaajille. Katso lisätietoja ja hakuohjeet: > varusmiehille > erikoisjoukot ja erityistehtävät Laivastojoukot Laivastojoukkojen koulutus jatkuu peruskoulutuskauden jälkeen erikoiskoulutuskaudella Rannikkolaivastossa Turussa, jonka jälkeen laivapalvelus jatkuu joko Turussa tai Upinniemessä. Laivastojoukkojen miehistötason tehtävien palvelusaika on 255 vrk. 7

8 Mitä mukaan? Ensimmäinen päivä on pitkä ja tositoimet alkavat jo seuraavana aamuna. Jotta lähtö olisi helpompaa ja olo mukavaa, suosittelemme ottamaan mukaan seuraavan listan mukaiset tavarat ja asiat: Pakolliset - palveluksen aloittamismääräys (toimii samalla matkalippunasi, ei kuitenkaan kunnallisissa kulkuneuvoissa) - ajokortti tai vastaava kuvallinen henkilöllisyystodistus (ja KELA-kortti) - mahdolliset lääkkeet ja niiden reseptit - rokotustodistus (säästyt ylimääräisiltä piikeiltä) - tarvittaessa myös aikaisemmat sairauskertomuksesi/ röntgenkuvasi - suomalaisen pankkitilin numero (IBAN) päivärahojen maksamista varten - tämä alokastiedote - tervettä järkeä ja positiivista asennetta Tarpeelliset - parranajovälineet - hammastahna - kynsisakset - peseytymisvälineet - deodorantti - pankkikortti tai käteistä rahaa noin kolmen viikon tarpeeseen sotkussa asiointia varten - omia alusvaatteita ja sukkia - rannekello - lenkkitossut, jos haluat käyttää liikuntakoulutuksessa omia lenkkareita, muitakin omia urheiluvarusteita voi tuoda, esim. uimalasit, jalkapallo- tai sisäpelikengät, urheiluvaatteita jne. - vapaa-ajan tarvikkeita, joita voit säilyttää pienessä tilassa - laastaria ja nenäliinoja - kassi siviilivaatteille - kännykkä ja laturi on hyvä muistaa. Niiden käyttämisestä palvelusaikana annetaan ohjeet. Älä ota mukaan - tarpeettomia teräaseita - muita kuin välttämättömiä lääkkeitä - alkoholia tai muita päihteitä Palvelukseen saapuessasi ota mukaasi mahdollisimman vähän tavaraa ja tuo myöhemmin lisää. Kaappi on pieni ja lomille pääset viimeistään kolmen viikon kuluttua. Palvelukseen saapuvien naisten kannattaa ottaa mukaansa omia alusvaatteita ja henkilökohtaisia hygieniavälineitä. Kerro omaisillesi, kun olet päässyt perille palvelukseen. Huomauta myös, että puhelimesi tulee olemaan pääsääntöisesti kiinni palvelusaikana (kello 06-18). 8

9 Kulkuyhteydet palveluspaikkakunnalle Upinniemi Suosittelemme julkisten kulkuneuvojen käyttöä, kun saavut palvelukseen Upinniemeen. Paikoitustiloja pyritään järjestämään omaa autoa käyttäville myöhemmin. Postiosoitteesi Upinniemessä Rannikkoprikaati Alokas Etunimi Sukunimi Oma komppania/vastaava PL Upinniemi Julkisia kulkuneuvoja käyttäen: Upinniemeen liikennöi bussi numero 173, joka lähtee Helsingistä, Kampin linja-autoaseman lähiliikenteen terminaalista laiturilta 55. Matka Upinniemeen kestää noin puolitoista tuntia. Paikallisjunilla Y, S, U ja L pääsee Kirkkonummelle. Myös useimmat kaukoliikenteen junat pysähtyvät Kirkkonummella. Kirkkonummen rautatieasemalta on järjestetty palvelukseentulopäivänä kuljetus Upinniemeen. Omalla autolla: Helsingistä suunnataan kohti länttä Länsiväylää pitkin noin 40 kilometriä. Kirkkonummen liittymästä käännytään Upinniementielle. Matkaa Kirkkonummelta varuskunnan portille on noin 10 km. Sotilaspoliisit ohjaavat portilta eteenpäin. Varusmiesten käyttöön annetaan matkakortteja. QR-koodilla pääset HSL:n reittioppaaseen, josta näet kätevästi bussiyhteydet. 9

10 Varusmiehen päivä Päiväohjelma vaihtelee huomattavasti yksiköstä ja päivästä riippuen. Tyypillinen päiväohjelma käsittää erilaisia harjoituksia, oppitunteja ja testejä, joiden vuoksi aikataulu saattaa joskus hieman venähtää. Seuraava ohjelma antaa kuitenkin viitteellisen kuvan siitä, mitä tuleman pitää. Vuorokausirytmi kaipaa ehkä totuttelua Herätys Komppaniassa herätyyyyys! Alokkaat nousevat ripeästi vuoteistaan, sytyttävät valot tupaan, petaavat sänkynsä, suorittavat aamutoimet ja pukeutuvat aamun palveluksen mukaisesti. Alokaskaudella tutustunet ensin ns. ohjattuihin aamutoimiin. Muutaman ensimmäisen viikon ajan aamutoimet (pesu) ovat ohjattuja, tämän jälkeen ne suoritetaan omatoimisesti Aamupala Tukeva energiapaketti nautitaan ruokalassa, johon yksiköt saapuvat porrastetusti. Aamupalan jälkeen valmistaudutaan aamupäivän palvelusta varten Aamupäivän palvelus Tyypillistä aamupäivän ohjelmaa ovat mm. oppitunnit ja sulkeiset. Tämän lisäksi ohjelmassa voi olla liikunta- tai yleissotilaallista koulutusta. Taistelu-, marssi- ase- ja ampumakoulutuksen yhteydessä vietetään usein koko päivä maastossa Lounas ja tauko Ohjelmasta riippuen lounas nautitaan joko ruokalassa tai maastossa. Aterioiden jälkeen kasarmilla on yleensä lyhyt siivouspalvelu Iltapäivän palvelus Lounaan jälkeen jatketaan koulutusta aamupäivän palveluksen tapaisesti Päivällinen Päivällinen nautitaan joko ruokalassa tai maastossa Iltapalvelus tai vapaa-aika Varsinkin alkuaikoina koulutus saattaa jatkua iltaan asti. Ohjelmassa voi olla myös vapaaehtoista koulutusta, ase- ja ampumakoulutusta tai liikuntakoulutusta. Yhtenä iltana viikossa on ohjelmassa ns. huoltoilta, jolloin tuuletetaan vuodevaatteet, käydään pyykinvaihdossa liinavaate- ja vaatevarastolla sekä saunotaan. Vapaa-ajalla varusmiehet voivat virkistäytyä mm. sotilaskodissa, kirjastossa, kuntosalilla ja liikuntakerhossa. Vaihtoehtoisesti voi myös katsoa televisiota komppanian messissä tai levätä omassa punkassa. Vapaa-ajalla voit myös kutsua vieraita sotilaskotiin Iltavahvuuslaskenta ja iltatoimet Kello 21 toteutetaan yksiköittäin iltavahvuustarkastus. Esimiehesi saavat näin tilaisuuden varmistua jokaisen läsnäolosta ja myös antaa palautetta päivän tapahtumista. Iltatoimiin kuuluu peseytyminen, vuoteen valmistaminen ja siivous. Päiväpeitteestä taitellaan pinkka siististi omalle jakkaralle vuoteen 10

11 Henkilökohtainen tuki Upinniemen Merikappeli Sotilaspastori Voit keskustella luottamuksellisesti sotilaspastorin kanssa mistä tahansa elämän asiasta. Pastorin kanssa ei ole pakko keskustella Jumalasta tai uskonnosta. Mikään asia ei ole outo, eikä mikään ongelma liian vaikea, että sitä ei kannattaisi yrittää ratkaista. Kirkollinen työ on myös oppitunteja, hartauksia, jumalanpalveluksia tai vaikka rippikoulun käymistä. Sotilaspastoria kannattaa lähestyä milloin ja missä vain hän on täällä sinua varten. Terveisin sotilaspastori Henri Kivijärvi puh Sosiaalikuraattori Varusmiespalvelus saattaa tuoda mukanaan joskus odottamattomia tilanteita ja yllättäviä asioita. Tilanteet voivat liittyä mm. opinto-, työpaikka-, asunto- ja velka-asioihin tai vaikka erimielisyyksiin kotiväen/tyttöystävän/poikaystävän kanssa. Näissä asioissa ja monissa muissakin palvelukseen liittyvissä kysymyksissä vastauksia kanssasi etsii ja solmuja luottamuksellisesti aukoo Rannikkoprikaatin sosiaalikuraattorit. Perusperiaatteena on: kaikesta saa puhua ja kaikkea voi kysyä. Otathan rohkeasti yhteyttä! Terveisin sosiaalikuraattori Maria Kivijärvi puh sosiaalikuraattori Tero Nurmi puh Oikeusupseeri Simputus-/kiusaamistapauksissa voivat myös omaiset ottaa yhteyttä joukko-osaston oikeusupseeriin: Kapteeniluutnantti Timo Kallioinen puh päähän, tupa mopataan ja pölyt pyyhitään. Vaikka siivousta tuntuu riittävän koko päiväksi, on kyseessä kuitenkin oma terveytesi. Suuri joukko ihmisiä pienessä tilassa on tartuntatautien keidas, ellei puhtaudesta huolehdita. Iltasiisteystarkastuksessa tuvan esimies varmistuu tuvan puhtaudesta ja pinkkasi sotilaallisesta järjestyksestä. Saatat huomata käsityksesi siisteydestä eroavan Puolustusvoimien käytännöstä, mutta opit kyllä nopeasti Hiljaisuus Hiljainen tunti komppaniassa on jolloin liikkuminen ja valojen käyttö käytävillä ja tuvissa on rajoitettu, jotta taataan häiriintymätön lepo. Televisiota saa jokainen katsoa messissä oman harkintansa mukaan myös hiljaisen tunnin aikana. Nukkumaan voi vastaavasti käydä jo kello tuvan läpäistyä iltasiisteystarkastuksen ja iltavahvuuslaskennan sujuttua mutkattomasti. Upinniemen sosiaalikeskus 11

12 Varusmiehen vapaa-aika: Sotilaskoti ja Merisotilastoimikunta Sotilaskoti Rannikkosotilaskotiyhdistys toimii rannikoilla, ulkosaarten linnakkeilla ja laivoilla palvelevien varusmiesten hyväksi. Yhdistys ylläpitää mm. Upinniemen sotilaskotia. Sotilaskoti on paikka, jossa varusmies voi levähtää ns. käskyttömässä olotilassa. Yhdistys tukee Merisotilastoimikunnan toimintaa varusmiesten viihtyvyyden lisäämiseksi sekä hankkii mm. varusteita varusmiesten vapaa-ajan tiloihin. Sotilaskotien tarjontaan kuuluvat pikkusuolaiset, pizzat, jäätelöt, makeiset, kahvit jne. Suurimmista sotilaskodeista voi ostaa myös varusteita kadonneiden tilalle tai muistoja varusmiesajalta, kuten maskotteja, t-paitoja ja verkkareita. Sotilaskodissa voi pelata erilaisia pelejä, katsella televisiota, surffata internetissä tai lukea lehtiä. Se on myös paikka, jossa varusmies voi tavata omaisia ja ystäviä. Kaikki asiakkaat ovat sotilaskodille samanarvoisia ja rentoutuminen on sallittua, vaikka viereisessä pöydässä istuisikin korkeampiarvoinen sotilas. Upinniemen sotilaskodista löydät myös kirjaston, josta voit lainata kirjoja. Kirjastoon voit myös tulla lukemaan lehtiä tai kuuntelemaan musiikkia. Merisotilastoimikunta Rannikkoprikaatissa toimii varusmiehistä koostuva Merisotilastoimikunta MSTK, jonka päämääränä on varusmiesten palvelusolosuhteiden kehittäminen. MSTK vie eteenpäin varusmiehiä koskevia asioita ja aloitteita, jotka koskevat varusmiesten taloudellisia ja sosiaalisia etuja, oikeusturvaa, työsuojelua, opinto-, viihde- ja urheilutoimintaa sekä henkistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Tällaisia ovat mm. erilaisten tapahtumien, kurssien ja tutkintojen järjestäminen, vapaa-ajan tilojen tavarahankinnat sekä Varusmiesten Liikuntakerhon (VLK) ylläpito. Merisotilastoimikunta auttaa, neuvoo ja ohjaa työhön tai opiskeluun liittyvissä asioissa sekä toimii varusmiehen edunvalvojana. MSTK:n toimisto sijaitsee Upinniemen sosiaalikeskuksessa ja on avoinna vapaa-ajanviettoon päivittäin. Muina palveluina MSTK tarjoaa mm. ilmaisen internet-yhteyden ja bändikämpän (internet-yhteys toimii osin myös perusyksikössä). slmepa.vmtk.fi puh Alkaen rpr.vmtk.fi Some-agentit tkm Joel Honkanen ja tkm Jukka Vainio 12

13 Peruskoulutuskausi päättyy sotilasvala ja -vakuutus Sotilasvala tai -vakuutus on lupaus, jonka varusmies antaa lakisääteisesti varusmiespalveluksen alkuvaiheessa. Ennen vannomista sotilaalle on annettava tietoa sotilaan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kerrottava valan merkityksestä. Vala vannotaan joukko-osaston komentajan edessä ja lipun läsnä ollessa. Sotilas voi halutessaan antaa valan sijasta vakuutuksen. Aiemmin vain kirkkoon kuulumattomat saivat valita, antavatko vakuutuksen, mutta nykyinen lainsäädäntö ei tee eroa kirkkoon kuuluvien ja kuulumattomien välillä. Normaalisti sotilasvala vannotaan alokas- eli peruskoulutuskauden päättyessä noin seitsemän viikon palveluksen jälkeen. Valatilaisuus järjestetään olosuhteista riippuen joko varuskunnassa tai lähiympäristön kunnassa ja siitä pyritään tekemään mahdollisimman vaikuttava maanpuolustusjuhla. Valaan kutsutaan varusmiesten omaiset ja tilaisuuteen liittyy valaparaati, kenttähartaus, kalustoesittely sekä kenttälounas. Valan vannomisen jälkeen varusmiehet nimitetään oman aselajinsa mukaiseen sotilasarvoon matruusiksi tai tykkimieheksi. Vakuutus annetaan samana päivänä pienemmässä tilaisuudessa. Valapäivä Kotiväenpäivää vietetään lauantaina (Aliupseerikoulu ja Merikomppania) sekä sunnuntaina (Huoltokomppania, Viestikomppania, Meritiedustelukomppania ja Sukeltajakoulu) Alokas ilmoittaa kotiin oman yksikkönsä sekä tapahtumien tarkemmat kellonajat. Lisätietoa molemmista tapahtumista löytyy myöhemmin osoitteesta 13

14 14

15 15

16 Liity Rannikkoprikaatin saapumiserän 1/15 Facebook-ryhmään! Miten valmistaudun armeijaan? Kysy, keskustele ja tutustu verkossa. Sosiaalisen median agentit, tykkimiehet Jukka Vainio ja Joel Honkanen edellisestä saapumiserästä vastaavat kysymyksiin ja huolehtivat osaltaan varusmiespalveluksesi onnistumisesta. facebook.com/groups/rpr115 Milloin pääsen ensimmäistä kertaa lomille? Miten saan Kelan asumistukea? 16

17 Usein kysyttyjä kysymyksiä Miten päiväraha toimii, ja kuinka paljon sitä saa? Päiväraha maksetaan kahden viikon välein tilillesi. Aluksi kaikki saavat päivältä viisi euroa; jos palveluksesi jatkuu yli 165 vuorokautta, päiväraha nousee 8,35 euroon ja 255 vuorokauden jälkeen päivältä maksetaan 11,70 euroa. Miten usein pääsen lomille? Riippuu palvelustehtävästä; yleensä viikonloppuna on lomaa, mutta joissain tehtävissä kiinnioloja eli "kinkkuja" on enemmän kuin toisissa. Ensimmäinen viikonloppu on kaikilla kiinni, lisäksi 8 viikon peruskoulutuskauden aikana on jossain vaiheessa myös toinen kiinnioloviikonloppu. Haittaako tatuointi AUK:iin pääsyä? Entä jos lukio/ammattikoulu on jäänyt kesken? Tai entä jos on B-mies? Tatuointi tai koulun keskeytyminen ei haittaa. B-mies voi joissain tapauksissa päästä johtajakoulutukseen. Saako AUK:sta tai RUK:sta opintopisteitä korkeakouluihin? Yleensä ei. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa yliopistosi tai korkeakoulusi opintoneuvonnasta. Sen sijaan monet ammattikorkeakoulut laskevat varusmiespalveluksen työkokemukseksi. Saako oman auton käytöstä korvauksia? Ei saa. Puolustusvoimat kustantaa julkisen liikenteen liput, mutta ei oman auton käyttöä. Jos muutan omilleni armeijan aikana, korvaako valtio vuokrakuluja? Ei korvaa; sinun tulee olla asunut vuokra-asunnossa kolme kuukautta ennen palveluksen aloittamista korvauksen saamiseksi. Sosiaalikuraattori tietää näistä asioista enemmän. Voiko armeijassa käyttää piilolinssejä? Omalla vastuulla voi. Jos piilarit katoavat harjoituksissa, joudut maksamaan uudet itse. Suosittelemme käyttämään silmälaseja, koska puolustusvoimat kustantaa varusmiehille silmälasit palvelusta varten. Ne hankitaan palveluksen alkuvaiheessa lääkärintarkastuksen yhteydessä. Kuinka monta vierailijaa saan kutsua kerralla ja saanko pyytää ketä vain? Voit pyytää ketä tahansa, esim. perheenjäseniäsi, kavereita, sukulaisia, tyttö- tai poikaystävääsi jne. Kohtuullisen määrän saa kutsua kerralla. Tämän vastauksen kirjoittaja on itse pyytänyt kymmenisen vierasta kerrallaan eikä siitä tullut ongelmaa. Sen sijaan vieraat eivät saa hengailla missä tahansa, ainoastaan rajoitetulla alueella. Tarkempaa tietoa saat palvelukseen tultuasi. Mitä jos ei ole mitään rokotustodistusta? Ei haittaa, saat tarpeelliset rokotteet kyllä varuskuntasairaalasta. Rokotustodistuksella säästyt ylimääräisiltä piikeiltä. Pitääkö hiukset leikata ennen armeijaan tuloa ja kuinka lyhyet niiden pitää olla? Hiukset voi leikata myös paikan päällä, mutta suosittelemme ehdottomasti, että siistit hiukset etukäteen. Se on kaikin puolin helpompaa, usko pois. Kalju ei kuitenkaan ole mikään pakollinen, kunhan hiukset ovat tarpeeksi lyhyet. Muutaman millin mittaiset ovat aivan hyvät. Voiko siellä käydä punttisalilla? Kyllä voi. Upinniemessä on hyvät liikuntamahdollisuudet, kuten kuntosali, liikuntahalli, uimahalli, pururata ja urheilukenttä. Kuinka pian intti alkaa huolehtia vaatetuksesta ja kuinka paljon tarvitsee omia vaatteita mukaan? Tarvitseeko omia pyyhkeitä? Palvelusvaatteet saa päällensä saapumispäivänä, joten päälläoleva siviilivaatekerta riittää. Ylimääräisiä omia sukkia ja alusvaatteita on kuitenkin hyvä olla mukana. Valtio antaa pyyhkeet ja muut tarpeelliset tavarat käyttöön. Mitä jos palveluksen aloittamismääräys on mennyt hukkaan? Ota yhteyttä aluetoimistoon (pv.fi > Maavoimat > Aluetoimistot). Takasivulla on myös QR-linkki josta pääset suoraan aluetoimistojen sivuille. Vaikka tuletkin merivoimiin, maavoimien aluetoimisto on taho, johon sinun tulee ottaa yhteys. Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä some-agentteihin! Myös sosiaalikuraattorit auttavat mielellään. Voit ottaa yhteyttä yhtä hyvin ennen palvelusta kuin palveluksen aikana. Tietoa löydät myös osoitteesta pv.fi sivun oikeassa reunassa olevaa "Varusmiehille" -linkkiä klikkaamalla. 17

18 Haluatko ammatin Merivoimista? Lisätietoja: Yleistä Merivoimissa työskentelee noin 2300 henkilöä erilaisissa tehtävissä. Sotilastehtävissä palvelevat jakautuvat upseereihin, erikoisupseereihin ja aliupseereihin. Puolustusvoimat kouluttaa upseerit ja aliupseerit. Erikoisupseerit ja siviilit hankkivat erikoiskoulutuksensa pääsääntöisesti Puolustusvoimien ulkopuolella. Merivoimat teknisenä puolustushaarana tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä kaluston ylläpidosta meritaisteluvälineiden kehittämiseen. Sopimussotilaaksi Sopimussotilaana voi palvella Puolustusvoimissa enintään vuoden varusmiespalveluksen jälkeen, jolloin saa kokemusta sotilaan ammatista. Sopimussotilaat palvelevat pääsääntöisesti kouluttajan tehtävissä. Lisäksi osa saa kokemusta erikoisalojen mm. vartiointi-, merenkulku-, kone- ja valvonta-alojen tehtävistä. Sopimussotilaat palvelevat reservinarvoa vastaavassa sotilasarvossa. (ammatillinen perustutkinto tai lukio). Aliupseerit palvelevat Merivoimissa esimerkiksi merenkulku-, valvonta-, kone-, kouluttaja- ja vartioaliupseerin tehtävissä. Puolustusvoimat järjestää aliupseereille koulutusta, jota vaaditaan työtehtävissä. Aliupseerien palvelusarvot ovat aliupseerikurssin käyneellä kersantista sotilasmestariin ja miehistönkoulutuksen käyneellä sotilasammattihenkilö. Upseeriksi Merivoimien upseereita koulutetaan laivasto-, rannikkojoukko- ja johtamisjärjestelmälinjalla. Upseerikoulutukseen valitut kadetit suorittavat ensin kolmevuotiset sotatieteiden kandidaatin opinnot. Kandidaatin tutkinnon jälkeen syvennetään osaamista työelämässä noin neljän vuoden ajan. Tämän jälkeen he voivat suorittaa maisterin tutkinnon kahdessa vuodessa. Kaikille valmistuneille upseereille taataan työpaikka. Iskukykyiset joukot, vaihteleva työympäristö sekä kansainvälinen toiminta takaavat, että Merivoimien upseerin työ on monipuolista ja mielenkiintoista. Aliupseeriksi Aliupseerit palvelevat Merivoimissa vakinaisessa virassa tai määräaikaisessa virkasuhteessa. Aliupseeriksi kelpoisuusehtona on mm. hyvä fyysinen kunto ja toisen asteen tutkinto 18

19 Merivoimien arvomerkit Sotilaalliseen käytökseen kuuluu puhutella ja tervehtiä vanhempia sotilaita heidän sotilasarvonsa mukaisesti. 19

20 varusmieheksi.fi puolustusvoimat.fi /puolustus /puolustusvoimat Mikäli sinulla on esteitä varusmiespalveluksen aloittamiseen, soita ajoissa ennen palvelukseen saapumista oman alueesi aluetoimistoon. Aluetoimistosi auttaa sinua kaikissa palvelukseesi liittyvissä asioissa. Yhteystiedot aluetoimistoihin löytyvät palveluksen aloittamismääräyksestä tai internetsivuilta kohdasta Aluetoimistot. Tärkeää tietoa rokotuksesta Hae kausi-influenssarokote omasta terveyskeskuksestasi! Puolustusvoimissa influenssaan sairastuminen on muuta väestöä suurempaa, sillä varuskuntaolot edesauttavat influenssaviruksen leviämistä. Osa influenssan taudinkuvista on myös vakavia, ja jälkitauteina esiintyy mm. keuhkokuumetta, poskiontelotulehduksia ja korvatulehduksia. Lisätietoa löydät sivustolta Rokote kannattaa ehdottomasti ottaa ennen palveluksen aloittamista jo tänä syksynä, koska vasta tammikuussa annetun rokotteen suojavaikutus ei välttämättä ehdi muodostua riittäväksi ennen talven influenssaepidemian alkua. Tammikuussa palveluksen aloittava: Ota jo tänä syksynä yhteyttä kotikuntasi terveyskeskukseen tai opiskelijaterveydenhuoltoon influenssarokotuksen saamiseksi. Rokotusta varten tarvitset mukaan varusmiespalveluksen alkamisen osoittavan palveluksen aloittamismääräyksen. Rokotusajankohdat ja -paikat löydät kotikuntasi terveyskeskuksen kotisivuilta ja neuvontapalveluista. Pyydä saamastasi rokotteesta todistus ja tuo se mukanasi varusmiespalvelukseen. Rannikkoprikaati PL Upinniemi Puh

Alokastiedotteesta löytyy sähköinen versio osoitteesta www.bit.ly/psprvarusmieheksi

Alokastiedotteesta löytyy sähköinen versio osoitteesta www.bit.ly/psprvarusmieheksi Alokastiedote 1/15 2 A l o k a s t i e d o t e 1 / 2 0 1 5 Sisällysluettelo Panssariprikaatin komentajan tervehdys...3 PSPR:n arvot...4 VMTK Varusmiehen asialla...5 Varusmiestoimikunta VMTK...6 Ohjeita

Lisätiedot

Varusmies 2010. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2010. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2010 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 2 Varusmies 2010 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle 3 ISBN 978-951-25-2064-0 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 4 Varusmies 2010 Ilman ennakkoluuloja

Lisätiedot

2 ALOKASTIEDOTE 1/2014

2 ALOKASTIEDOTE 1/2014 Alokastiedote 1/14 2 ALOKASTIEDOTE 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO Panssariprikaatin komentajan tervehdys... 3 PsPr:n arvot... 4 VMTK Varusmiesten asialla... 5 Varusmiestoimikunta - VMTK... 6 Ohjeita palveluksen

Lisätiedot

Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

Lisätiedot

2 Alokastiedote 2/2013

2 Alokastiedote 2/2013 Alokastiedote 2/13 2 Alokastiedote 2/2013 Sisällysluettelo Panssariprikaatin komentajan tervehdys... 3 PsPr:n arvot... 4 VMTK Varusmiesten asialla... 5 Varusmiestoimikunta - VMTK... 6 Ohjeita palveluksen

Lisätiedot

Varusmies 2015. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle. Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde

Varusmies 2015. Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle. Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde Varusmies 2015 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja. Tutustu myös puolustusvoimien nettisivuihin osoitteessa

Lisätiedot

Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2014 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2014 on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

Lisätiedot

Ilmavoimien Teknillinen Koulu ALOKASOPAS

Ilmavoimien Teknillinen Koulu ALOKASOPAS Ilmavoimien Teknillinen Koulu ALOKASOPAS 2013 KOULUN JOHTAJAN TERVEHDYS Alokkaat, Tervetuloa suorittamaan varusmiespalvelusta Ilmavoimien Teknilliseen Kouluun. Olonne on nyt palveluksen alkaessa varmasti

Lisätiedot

TERVETULOA SIVIILIPALVELUKSEEN

TERVETULOA SIVIILIPALVELUKSEEN TERVETULOA SIVIILIPALVELUKSEEN YLEISTÄ SIVIILIpaLVELUKSESTA... 5 Palvelusaika... 5 ENNEN SIVIILIpaLVELUSTA... 6 Mistä palveluspaikka?... 6 Tarvetta lykkäykseen?... 7 Siirto varusmiespalvelukseen... 7 Palveluksesta

Lisätiedot

30.1.2015. Rannikkolaivaston uusi aikakausi alkaa

30.1.2015. Rannikkolaivaston uusi aikakausi alkaa 30.1.2015 2015 Rannikkolaivaston uusi aikakausi alkaa Rannikkolaivaston uudet yhteystiedot Rannikkolaivaston puhelinnumerot ovat vaihtuneet vuoden 2015 alussa. Keskeiset numerot: Komendantti 0299 311 300

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Tarinoita ajoilta jolloin armeija oli vielä armeija. II/93

Tarinoita ajoilta jolloin armeija oli vielä armeija. II/93 SOTAPÄIVÄKIRJA Tarinoita ajoilta jolloin armeija oli vielä armeija. PsVK / ParP / PsPr II/93 Kari Huhtama 1993-2007 TJ 329 Armeijan harmaisiin 10.6.1993 torstai Kesäinen aamupäivä, torstai, kesäkuussa

Lisätiedot

Rajavartiolaitos tarvitsee aikaa

Rajavartiolaitos tarvitsee aikaa Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Junalla varusmies matkaa ilmaiseksi Paikallisliikenteessä sen sijaan löytyy hintaeroja uutiset, sivu 5 puolustusvoimien uutislehti 52. vuosikerta n:o 2 (1135)

Lisätiedot

RILAINEN. Porilaiset Puolassa NUMERO 1 M A A L I S K U U 2 0 0 2. Amiraali Juhani Kaskeala: Suomalaiset kulkevat kärjessä.

RILAINEN. Porilaiset Puolassa NUMERO 1 M A A L I S K U U 2 0 0 2. Amiraali Juhani Kaskeala: Suomalaiset kulkevat kärjessä. P RILAINEN Amiraali Juhani Kaskeala: Suomalaiset kulkevat kärjessä sivut 4-5 Porilaiset Puolassa sivut 12-14 Porilainen-lehti verkossa: www.mil.fi/joukot/porpr NUMERO 1 M A A L I S K U U 2 0 0 2 Valavideon

Lisätiedot

RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 41. VUOSIKERTA 4/1998 RANN PUOI ELÄMÄÄ SAARISTOSSA LINNAKE ELÄMÄNTAPANA VENÄLÄISTÄ OHJUSTEKNIIKKAA

RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 41. VUOSIKERTA 4/1998 RANN PUOI ELÄMÄÄ SAARISTOSSA LINNAKE ELÄMÄNTAPANA VENÄLÄISTÄ OHJUSTEKNIIKKAA RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 41. VUOSIKERTA 4/1998 RANN PUOI ON ELÄMÄÄ SAARISTOSSA LINNAKE ELÄMÄNTAPANA VENÄLÄISTÄ OHJUSTEKNIIKKAA RANNIKON PUOLUSTAJA 4/1998 10 TÄSSÄ NUMEROSSA MM: 1 Kuulumisia 3

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kadettien lehti vuodesta 1930 KUUKAUSI YHDYSVALTAIN LAIVASTOSSA S.8

Kadettien lehti vuodesta 1930 KUUKAUSI YHDYSVALTAIN LAIVASTOSSA S.8 Kadettien lehti vuodesta 1930 KUUKAUSI YHDYSVALTAIN LAIVASTOSSA S.8 3 /2014 toimitus Kadettitoverikunta ry Kadettitoverikunta on 24.4.1925 perustettu ja 2007 rekisteröity kadettien yhdistys. Se vaalii

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

YLEINEN PALVELUSOHJESÄÄNTÖ (YLPALVO)

YLEINEN PALVELUSOHJESÄÄNTÖ (YLPALVO) YLEINEN PALVELUSOHJESÄÄNTÖ (YLPALVO) 2009 1 Pääesikunta, henkilöstöosasto Kansi: Janne Kopu Kuvat: Lisa Hentunen, Jarno Riipinen, Juhani Kandell Kuviot: Annele Palonen, Kimi Issakainen Taitto: Tiina Kokkonen

Lisätiedot

Puolustusministerit koolla Lapissa. Pohjoismaiselle puolustusyhteistyölle on luotava visio uutiset, sivu 4

Puolustusministerit koolla Lapissa. Pohjoismaiselle puolustusyhteistyölle on luotava visio uutiset, sivu 4 Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Puolustusministerit koolla Lapissa Pohjoismaiselle puolustusyhteistyölle on luotava visio uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 51. vuosikerta n:o 6 (1117)

Lisätiedot

Maahan apua ilmasta. Kenraali Puheloinen stadionilla. Syyrian. Nuoret. Puolustusvoimain komentaja toteutti kuntohaasteensa uutiset, sivu 4

Maahan apua ilmasta. Kenraali Puheloinen stadionilla. Syyrian. Nuoret. Puolustusvoimain komentaja toteutti kuntohaasteensa uutiset, sivu 4 Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Kenraali Puheloinen stadionilla Puolustusvoimain komentaja toteutti kuntohaasteensa uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 51. vuosikerta n:o 15 (1126) 29.8.2013

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

PORILAINEN. Joulukuu 4 2014. Viranomaisyhteistyöllä turvaa kansalaisille s.13 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä. jatkuvaa kehitystä s.

PORILAINEN. Joulukuu 4 2014. Viranomaisyhteistyöllä turvaa kansalaisille s.13 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä. jatkuvaa kehitystä s. PORILAINEN Joulukuu 4 2014 www.puolustusvoimat.fi/porpr Viranomaisyhteistyöllä turvaa kansalaisille s.13 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä haetaan jatkuvaa kehitystä s. 20 1 Sinisellä siivellä Säkylässä

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisällys Johdanto 3 Käsikirjan tavoite ja rakenne 3 Apulaisasiantuntijaohjelman taustaa 4 Rekrytointiprosessi 5 Tehtävänkuvaus 6 Lisätietojen

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot