Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle"

Transkriptio

1 Rannikkoprikaati Opas saapumiserän 1/2015 varusmiehelle Jos et kykene aloittamaan palvelusta terveydellisistä tai muista syistä, ole yhteydessä omaan aluetoimistoosi Muista vastata ennakkokyselyyn (katso sivu 3)

2 Tervetuloa Rannikkoprikaatiin! Rannikkoprikaati on merivoimien joukko-osasto, jossa koulutetaan ammattitaitoisia rannikkojoukkoja meripuolustuksen tarpeisiin. Prikaatissa annetaan kaikille merivoimien suomenkielisille alokkaille peruskoulutus. Varusmiespalvelus Rannikkoprikaatissa tarjoaa sinulle hyvät ja monipuoliset edellytykset kehittää itseäsi niin fyysisesti kuin henkisesti. Toivon sinulta energistä ja positiivista asennetta, jotta voimme rakentaa yhteistä uskottavaa maanpuolustusta. Kahdeksan viikon alokas- eli peruskoulutuskauden jälkeen varusmiehet määrätään erilaisille koulutusjaksoille joko rannikkojoukkoihin tai laivastoyksiköihin. Palveluksesi kesto ja loppuajan tehtävät riippuvat sinulle määrätystä koulutuksesta. Voit parhaiten vaikuttaa tulevaan palveluspaikkaasi ja koulutukseesi osoittamalla ennakkoluulotonta ja reipasta asennetta. Merivoimien erikoiskoulutusta arvostetaan ja sitä voidaan hyödyntää myös siviilissä. Esimerkkeinä mainittakoon johtajakoulutus, erilaiset kuljettajatutkinnot, merenkulkuun ja viestiliikenteeseen liittyvät lupakirjat sekä räjäytyspätevyydet. Lisäksi monipuolinen koulutuksemme ja kurssitarjonta luetaan eduksi useissa siviilioppilaitoksissa, opintopisteissä tai tutkinnoissa. Omasta aktiivisuudesta riippuen pidät ovet avoinna myös puolustusvoimien kattavaan työtarjontaan. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa sinua sopeutumaan varusmiespalvelukseen, jonka olosuhteet poikkeavat selvästi kotioloistasi. Koulutus vaatii mukautumista uuteen ympäristöön sekä sotilaallisen kurin omaksumista. Yhteinen päämäärä saavutetaan varmasti varusmiestoverien ja henkilökunnan tuella. Uskon, että palvelusajastasi tulee positiivinen kokemus. Varusmiespalvelus onkin parhaimmillaan itsensä ylittämistä ja unohtumattomien kokemusten hankkimista. Mikäli terveydentilasi tai elämäntilanteesi on muuttunut kutsuntojen jälkeen siten, ettet voi aloittaa palvelusta käskettynä päivänä, ota heti yhteys lähimpään aluetoimistoon uuden aloittamisajankohdan varmistamiseksi. Yhteydenotto tulee suorittaa ennen käskettyä palveluksen aloittamispäivää. Olet tervetullut aloittamaan palveluksesi maanantaina klo mennessä Upinniemessä. Ilmoita läheisillesi, että ensimmäinen viikonloppu on palvelusta. Ensimmäisenä viikonloppuna varuskunnassa on kotiväen päivä, jolloin läheisesi ovat tervetulleita tutustumaan palveluspaikkaasi.tästä saat tarkempaa tietoa palveluksen alkamisen jälkeen. Kerro myös valapäivästä, johon kutsumme varusmiesten läheiset. Valapäivä Upinniemessä on Kommodori Markus Aarnio Suomenlahden meripuolustusalueen komentaja 2

3 Sisällys Merivoimien esittely 4 Palvelustehtävät 5 Mitä varusmiespalvelus tuo tullessaan? 6 Mitä mukaan? 8 Kulkuyhteydet 9 Varusmiehen päivä 10 Tuki 11 Vapaa-aika 12 Sotilasvala ja -vakuutus 13 MarsMars.fi 14 Muista ennen palveluksen alkua 15 Rannikkoprikaati Facebookissa 16 Kysymyksiä ja vastauksia 17 Työ Merivoimissa 18 Merivoimien arvomerkit 19 VASTAA ENNAKKOKYSELYYN NETISSÄ! Oheisen QR-koodin kautta pääset palveluksen aloittamiskyselyyn, johon toivomme sinun vastaavan mennessä. Vastaamalla helpotat oman palveluksesi alkua! Salasana on RPR115 Pääset kyselyyn myös osoitteessa webropol.com/meripuolustus.net

4 Merivoimat Merivoimien tehtävänä on Suomen merialueen valvonta, meriyhteyksien turvaaminen, rannikon ja saariston puolustaminen sekä mereltä tulevien hyökkäyksien torjunta. Merivoimien tämän hetken tärkeimpiä haasteita ovat torjuntakyvyn säilyttäminen nykytasolla sekä miinantorjunnan ja rannikkojoukkojen liikkuvuuden kehittäminen. Merivoimien organisaatio Merivoimat muodostuu esikunnasta ja viidestä joukko-osastosta ja laitoksesta, jotka ovat: Rannikkoprikaati, Rannikkolaivasto, Merisotakoulu ja Uudenmaan prikaati. Rannikkoprikaati Rannikkoprikaati vastaa merivoimien suomenkielisestä rannikkojoukkokoulutuksesta, laivastojoukkojen peruskoulutuksesta sekä merivoimien erikoisjoukkokoulutuksesta. Rannikkolaivasto Rannikkolaivasto vastaa alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta ja valvonnasta kaikilla merialueillamme. Hamina-luokan ohjusvene Pori Lisää tietoa Merivoimista: Uudenmaan prikaati Uudenmaan prikaati vastaa merivoimien ruotsinkielisten rannikkojoukkojen kouluttamisesta. Lisätietoja varusmiehille annettavasta koulutuksesta löydät seuraavalta sivulta. Rannikkoprikaati Rannikkolaivasto Porkkalan rannikkopataljoona Huoltokoulutus, sotilaskuljettajat, veneenkuljettajat, sotilaspoliisit Suomenlinnan rannikkorykmentti Merivalvonta, rannikkopatteri, viesti, aliupseerikoulutus Meritiedustelupataljoona Meritiedustelu- ja sukeltajakoulutus 4.Miinantorjuntalaivue Laivastojoukkokoulutus 6.Pintatorjuntalaivue Laivastojoukkokoulutus 7.Pintatorjuntalaivue Laivastojoukkokoulutus 8.Huoltolaivue Laivastojoukkokoulutus Turun rannikkopataljoona Laivasto- ja rannikkojoukkokoulutus Kaikki Merivoimien suomenkieliset alokkaat peruskoulutetaan Rannikkoprikaatissa Upinniemessä. Rannikkolaivasto sijaitsee Turun Pansiossa. Osa laivaston aluksista on Upinniemessä. Merisotakoulu Merisotakoulu sijaitsee Helsingissä, Suomenlinnassa. Varusmiehiä kouluttava joukkoyksikkö on reserviupseeriosasto. Merivoimien varusmiehistä noin 3 % valitaan reserviupseerikurssille. Pääosa Merivoimien reserviupseerikoulutukseen valittavista oppilaista siirtyy Merisotakouluun Suomenlinnaan ja osa menee Reserviupseerikouluun Haminaan. 4

5 Merivoimien palvelustehtävät LAIVASTOJOUKKOJEN PALVELUSTEHTÄVIÄ Johtaja 347 vrk: - Laivastoupseeri ja -aliupseeri - Laivaradioaliupseeri - Sotilasveneenkuljettaja-aliupseeri - Sukeltaja-aliupseeri (pääsykokeiden kautta) Miehistö 255 vrk: - Konemies - Laivakokki - Kansimies RANNIKKOJOUKKOJEN PALVELUSTEHTÄVIÄ Johtaja 347 vrk: - Aseseppäaliupseeri - Huoltopalvelualiupseeri - Johtamisjärjestelmäupseeri - Lääkintäaliupseeri - Pioneerialiupseeri ja -upseeri - Merivalvonta/tulenjohtoaliupseeri ja -upseeri - Kuljetusaliupseeri - Rannikkoviestialiupseeri ja -upseeri - Rannikkotutka-aliupseeri ja -upseeri - Sotilaspoliisialiupseeri ja -upseeri - Tiedustelualiupseeri ja -upseeri - Tuliasema-aliupseeri Miehistö 347 vrk: - Sotilaskuljettaja C ja E Miehistö 255 vrk: - Graafikko - Lääkintämies - Merivalvoja (merivalvonta/ vedenalainen valvonta) - Sairasajoneuvon kuljettaja - Sotilaspoliisi - Työkoneenkuljettaja Miehistö 165 vrk: - Huoltopalvelumies - Merivalvonta/tulenjohtomies - Pioneeri - Rannikkotutkamies - Rannikkoviestimies - Sotilaskeittäjä - Sotilaskuljettaja B - Tiedustelija Esimerkkejä varusmiespalveluksesta eri tehtävissä MIEHISTÖTEHTÄVÄT 255 VUOROKAUTTA 165 vrk palvelusajan tehtäviä on vain muutamia. Esimerkiksi kaikki laivastojoukkojen palvelustehtävät ovat vähintään 255 vrk. Sotilaspoliisin tehtäviin kuuluvat mm. vartiointi- ja suojaustehtävät. Heille koulutetaan itsepuolustus- ja eri aseiden käsittelytaitoja. Kansimiehen tehtäviin kuuluu alusluokasta riippuen mm. aluksen taisteluvälineistä (miinat, ohjukset, tykit) huolehtiminen sekä merkinantotehtävät. Osassa tehtävistä oppii myös merenkulullisia taitoja. Laivakokin tehtäviin pyritään valitsemaan alan ammattilaisia, sillä he valmistavat aluksella koko henkilöstön ruuat. Konemiehen pääasialliset tehtävät ovat aluksen konehuoneessa. Oletko tämän alan ammattilainen tai opiskeletko konealaa? Autonkuljettajana suoritat kuormaautokortin tai rekkakortin ilmaiseksi! C- ja E-kuljettajana palvelusaikasi on 347 vrk. ALIUPSEERIT JA UPSEERI- KOKELAAT 347 VUOROKAUTTA Useimmissa aliupseeritehtävissä toimit oman erikoisalasi miehistön ryhmänjohtajana. Upseerikokelaana sinut koulutetaan reservin upseerin tehtävään omassa yksikössäsi. Sinulle koulutetaan myös oman erikoisalasi taitoja. Rannikkoviestialiupseerien tehtäviin kuuluu merivoimien rannikkojoukkojen johtamisyhteyksien rakentaminen ja ylläpito. Veneenkuljettaja-aliupseerina ajat ja huollat itsenäisesti pienempiä apualuksia. Radistialiupseerin erikoisalaan kuuluvat aluksen morse- ja radioviestitys. Merivalvonta- ja tulenjohtoaliupseeri toimii merivalvonnan ja vedenalaisen valvonnan ryhmänjohtajan tehtävissä. Lisäksi saa tulenjohtokoulutuksen merelle. 5

6 Ilmoita verkossa löytyvässä palveluksen aloittamiskyselyssä webropol.com/meripuolustus.net (salasana RPR115) halukkuutesi jatkokoulutukseen. Muista kertoa se myös omalle joukkueenjohtajallesi aloitettuasi palveluksen. 6 Mitä varusmiespalvelus tuo tullessaan? Varusmiespalvelus alkaa peruskoulutuskaudella Upinniemessä. Peruskoulutuskausi järjestetään kaikkialla Puolustusvoimissa samansisältöisenä paikalliset olosuhteet huomioiden. Peruskoulutuskauden pituus on 8 viikkoa. Sen loppuvaiheessa tehdään valinta jatkokoulutukseen. Jatkokoulutuspaikat määrätään Rannikkoprikaatin joukkotuotantotehtävien ja valmiuden ylläpitovelvoitteiden sekä henkilökohtaisen soveltuvuuden perusteella. Palvelusaika määrätään tehtävän ja siihen annettavan koulutuksen mukaan 347, 255 tai 165 vuorokauden pituiseksi. Suurin osa varusmiehistä määrätään 347 tai 255 vuorokauden palvelustehtävään. Rannikkojoukkokoulutukseen valitaan Merivoimissa noin 70 % varusmiehistä ja laivastojoukkokoulutukseen 30 %. JOHTAJAKOULUTUS Johtajakoulutukseen valitaan saapumiserästä noin 35 % varusmiehistä. Peruskoulutuskaudella parhaiten menestyneet ja soveltuvuustesteissä kyvykkyytensä osoittaneet varusmiehet jatkavat koulutustaan joko rannikko- tai laivastojoukkojen aliupseerikurssilla. Aliupseerikurssi (AUK) jakaantuu kahteen vaiheeseen. AuK I:n aikana opetetaan ryhmänjohtajan perustiedot ja -taidot sekä annetaan oman koulutushaaran mukaista eriytyvää koulutusta. AuK I:n päätyttyä parhaiten menestyneet ja soveltuvuustesteissä kyvykkyytensä osoittaneet varusmiehet komennetaan reserviupseerikurssille saamaan oman alansa koulutusta. Reserviupseerikoulutusta järjestetään Merisotakoulussa Suomenlinnassa ja Reserviupseerikoulussa Haminassa. AUK:n ja RUK:n jälkeen varusmiesjohtajat kouluttavat ja johtavat seuraavan saapumiserän varusmiehiä. Varusmiesjohtajan palvelusaika on 347 vuorokautta.

7 OLETKO JO ALAN AMMATTILAINEN? Varusmiespalveluksessa voit hyödyntää ammatillisen koulutuksesi, esimerkiksi: matruusi, perämies, merikapteeni tai vastaava laivasähkö- tai laivakonealan koulutus C-ajokortti (kokemusta esim. jakeluauton kuljettamisesta) kokki tai laivakokki graafinen ala (valokuvaus, viestintä) Ilmoita kiinnostuksesta tehtävään netistä löytyvässä ennakkokyselyssä! ERITYISTEHTÄVÄT PUOLUSTUSVOIMISSA Erikoisjoukkoihin ja erityistehtäviin hakeudutaan erikseen. Useimpiin tehtäviin voi hakeutua vielä kutsuntojen ja palveluspaikan määrittämisen jälkeenkin. Sukeltajakoulutukseen haetaan erillisillä valintakokeilla. MIEHISTÖKOULUTUS Rannikkojoukot Rannikkojoukkojen koulutus alkaa peruskoulutuskauden jälkeen Suomenlinnan rannikkorykmentissä, Meritiedustelupataljoonassa ja Porkkalan rannikkopataljoonassa Upinniemessä. Rannikkojoukkojen miehistötason tehtävät jakautuvat 165, 255 ja 347 vuorokauden (kuljettaja C ja E sekä ammattipätevyyskoulutus) palvelusaikoihin. Puolustusvoimissa on myös erityistehtäviä, mm. lakimiesopinnot jo aloittaneelle, kirkolliseen koulutukseen pyrkiville tai vaikkapa Combat Camera -kuvaajille. Katso lisätietoja ja hakuohjeet: > varusmiehille > erikoisjoukot ja erityistehtävät Laivastojoukot Laivastojoukkojen koulutus jatkuu peruskoulutuskauden jälkeen erikoiskoulutuskaudella Rannikkolaivastossa Turussa, jonka jälkeen laivapalvelus jatkuu joko Turussa tai Upinniemessä. Laivastojoukkojen miehistötason tehtävien palvelusaika on 255 vrk. 7

8 Mitä mukaan? Ensimmäinen päivä on pitkä ja tositoimet alkavat jo seuraavana aamuna. Jotta lähtö olisi helpompaa ja olo mukavaa, suosittelemme ottamaan mukaan seuraavan listan mukaiset tavarat ja asiat: Pakolliset - palveluksen aloittamismääräys (toimii samalla matkalippunasi, ei kuitenkaan kunnallisissa kulkuneuvoissa) - ajokortti tai vastaava kuvallinen henkilöllisyystodistus (ja KELA-kortti) - mahdolliset lääkkeet ja niiden reseptit - rokotustodistus (säästyt ylimääräisiltä piikeiltä) - tarvittaessa myös aikaisemmat sairauskertomuksesi/ röntgenkuvasi - suomalaisen pankkitilin numero (IBAN) päivärahojen maksamista varten - tämä alokastiedote - tervettä järkeä ja positiivista asennetta Tarpeelliset - parranajovälineet - hammastahna - kynsisakset - peseytymisvälineet - deodorantti - pankkikortti tai käteistä rahaa noin kolmen viikon tarpeeseen sotkussa asiointia varten - omia alusvaatteita ja sukkia - rannekello - lenkkitossut, jos haluat käyttää liikuntakoulutuksessa omia lenkkareita, muitakin omia urheiluvarusteita voi tuoda, esim. uimalasit, jalkapallo- tai sisäpelikengät, urheiluvaatteita jne. - vapaa-ajan tarvikkeita, joita voit säilyttää pienessä tilassa - laastaria ja nenäliinoja - kassi siviilivaatteille - kännykkä ja laturi on hyvä muistaa. Niiden käyttämisestä palvelusaikana annetaan ohjeet. Älä ota mukaan - tarpeettomia teräaseita - muita kuin välttämättömiä lääkkeitä - alkoholia tai muita päihteitä Palvelukseen saapuessasi ota mukaasi mahdollisimman vähän tavaraa ja tuo myöhemmin lisää. Kaappi on pieni ja lomille pääset viimeistään kolmen viikon kuluttua. Palvelukseen saapuvien naisten kannattaa ottaa mukaansa omia alusvaatteita ja henkilökohtaisia hygieniavälineitä. Kerro omaisillesi, kun olet päässyt perille palvelukseen. Huomauta myös, että puhelimesi tulee olemaan pääsääntöisesti kiinni palvelusaikana (kello 06-18). 8

9 Kulkuyhteydet palveluspaikkakunnalle Upinniemi Suosittelemme julkisten kulkuneuvojen käyttöä, kun saavut palvelukseen Upinniemeen. Paikoitustiloja pyritään järjestämään omaa autoa käyttäville myöhemmin. Postiosoitteesi Upinniemessä Rannikkoprikaati Alokas Etunimi Sukunimi Oma komppania/vastaava PL Upinniemi Julkisia kulkuneuvoja käyttäen: Upinniemeen liikennöi bussi numero 173, joka lähtee Helsingistä, Kampin linja-autoaseman lähiliikenteen terminaalista laiturilta 55. Matka Upinniemeen kestää noin puolitoista tuntia. Paikallisjunilla Y, S, U ja L pääsee Kirkkonummelle. Myös useimmat kaukoliikenteen junat pysähtyvät Kirkkonummella. Kirkkonummen rautatieasemalta on järjestetty palvelukseentulopäivänä kuljetus Upinniemeen. Omalla autolla: Helsingistä suunnataan kohti länttä Länsiväylää pitkin noin 40 kilometriä. Kirkkonummen liittymästä käännytään Upinniementielle. Matkaa Kirkkonummelta varuskunnan portille on noin 10 km. Sotilaspoliisit ohjaavat portilta eteenpäin. Varusmiesten käyttöön annetaan matkakortteja. QR-koodilla pääset HSL:n reittioppaaseen, josta näet kätevästi bussiyhteydet. 9

10 Varusmiehen päivä Päiväohjelma vaihtelee huomattavasti yksiköstä ja päivästä riippuen. Tyypillinen päiväohjelma käsittää erilaisia harjoituksia, oppitunteja ja testejä, joiden vuoksi aikataulu saattaa joskus hieman venähtää. Seuraava ohjelma antaa kuitenkin viitteellisen kuvan siitä, mitä tuleman pitää. Vuorokausirytmi kaipaa ehkä totuttelua Herätys Komppaniassa herätyyyyys! Alokkaat nousevat ripeästi vuoteistaan, sytyttävät valot tupaan, petaavat sänkynsä, suorittavat aamutoimet ja pukeutuvat aamun palveluksen mukaisesti. Alokaskaudella tutustunet ensin ns. ohjattuihin aamutoimiin. Muutaman ensimmäisen viikon ajan aamutoimet (pesu) ovat ohjattuja, tämän jälkeen ne suoritetaan omatoimisesti Aamupala Tukeva energiapaketti nautitaan ruokalassa, johon yksiköt saapuvat porrastetusti. Aamupalan jälkeen valmistaudutaan aamupäivän palvelusta varten Aamupäivän palvelus Tyypillistä aamupäivän ohjelmaa ovat mm. oppitunnit ja sulkeiset. Tämän lisäksi ohjelmassa voi olla liikunta- tai yleissotilaallista koulutusta. Taistelu-, marssi- ase- ja ampumakoulutuksen yhteydessä vietetään usein koko päivä maastossa Lounas ja tauko Ohjelmasta riippuen lounas nautitaan joko ruokalassa tai maastossa. Aterioiden jälkeen kasarmilla on yleensä lyhyt siivouspalvelu Iltapäivän palvelus Lounaan jälkeen jatketaan koulutusta aamupäivän palveluksen tapaisesti Päivällinen Päivällinen nautitaan joko ruokalassa tai maastossa Iltapalvelus tai vapaa-aika Varsinkin alkuaikoina koulutus saattaa jatkua iltaan asti. Ohjelmassa voi olla myös vapaaehtoista koulutusta, ase- ja ampumakoulutusta tai liikuntakoulutusta. Yhtenä iltana viikossa on ohjelmassa ns. huoltoilta, jolloin tuuletetaan vuodevaatteet, käydään pyykinvaihdossa liinavaate- ja vaatevarastolla sekä saunotaan. Vapaa-ajalla varusmiehet voivat virkistäytyä mm. sotilaskodissa, kirjastossa, kuntosalilla ja liikuntakerhossa. Vaihtoehtoisesti voi myös katsoa televisiota komppanian messissä tai levätä omassa punkassa. Vapaa-ajalla voit myös kutsua vieraita sotilaskotiin Iltavahvuuslaskenta ja iltatoimet Kello 21 toteutetaan yksiköittäin iltavahvuustarkastus. Esimiehesi saavat näin tilaisuuden varmistua jokaisen läsnäolosta ja myös antaa palautetta päivän tapahtumista. Iltatoimiin kuuluu peseytyminen, vuoteen valmistaminen ja siivous. Päiväpeitteestä taitellaan pinkka siististi omalle jakkaralle vuoteen 10

11 Henkilökohtainen tuki Upinniemen Merikappeli Sotilaspastori Voit keskustella luottamuksellisesti sotilaspastorin kanssa mistä tahansa elämän asiasta. Pastorin kanssa ei ole pakko keskustella Jumalasta tai uskonnosta. Mikään asia ei ole outo, eikä mikään ongelma liian vaikea, että sitä ei kannattaisi yrittää ratkaista. Kirkollinen työ on myös oppitunteja, hartauksia, jumalanpalveluksia tai vaikka rippikoulun käymistä. Sotilaspastoria kannattaa lähestyä milloin ja missä vain hän on täällä sinua varten. Terveisin sotilaspastori Henri Kivijärvi puh Sosiaalikuraattori Varusmiespalvelus saattaa tuoda mukanaan joskus odottamattomia tilanteita ja yllättäviä asioita. Tilanteet voivat liittyä mm. opinto-, työpaikka-, asunto- ja velka-asioihin tai vaikka erimielisyyksiin kotiväen/tyttöystävän/poikaystävän kanssa. Näissä asioissa ja monissa muissakin palvelukseen liittyvissä kysymyksissä vastauksia kanssasi etsii ja solmuja luottamuksellisesti aukoo Rannikkoprikaatin sosiaalikuraattorit. Perusperiaatteena on: kaikesta saa puhua ja kaikkea voi kysyä. Otathan rohkeasti yhteyttä! Terveisin sosiaalikuraattori Maria Kivijärvi puh sosiaalikuraattori Tero Nurmi puh Oikeusupseeri Simputus-/kiusaamistapauksissa voivat myös omaiset ottaa yhteyttä joukko-osaston oikeusupseeriin: Kapteeniluutnantti Timo Kallioinen puh päähän, tupa mopataan ja pölyt pyyhitään. Vaikka siivousta tuntuu riittävän koko päiväksi, on kyseessä kuitenkin oma terveytesi. Suuri joukko ihmisiä pienessä tilassa on tartuntatautien keidas, ellei puhtaudesta huolehdita. Iltasiisteystarkastuksessa tuvan esimies varmistuu tuvan puhtaudesta ja pinkkasi sotilaallisesta järjestyksestä. Saatat huomata käsityksesi siisteydestä eroavan Puolustusvoimien käytännöstä, mutta opit kyllä nopeasti Hiljaisuus Hiljainen tunti komppaniassa on jolloin liikkuminen ja valojen käyttö käytävillä ja tuvissa on rajoitettu, jotta taataan häiriintymätön lepo. Televisiota saa jokainen katsoa messissä oman harkintansa mukaan myös hiljaisen tunnin aikana. Nukkumaan voi vastaavasti käydä jo kello tuvan läpäistyä iltasiisteystarkastuksen ja iltavahvuuslaskennan sujuttua mutkattomasti. Upinniemen sosiaalikeskus 11

12 Varusmiehen vapaa-aika: Sotilaskoti ja Merisotilastoimikunta Sotilaskoti Rannikkosotilaskotiyhdistys toimii rannikoilla, ulkosaarten linnakkeilla ja laivoilla palvelevien varusmiesten hyväksi. Yhdistys ylläpitää mm. Upinniemen sotilaskotia. Sotilaskoti on paikka, jossa varusmies voi levähtää ns. käskyttömässä olotilassa. Yhdistys tukee Merisotilastoimikunnan toimintaa varusmiesten viihtyvyyden lisäämiseksi sekä hankkii mm. varusteita varusmiesten vapaa-ajan tiloihin. Sotilaskotien tarjontaan kuuluvat pikkusuolaiset, pizzat, jäätelöt, makeiset, kahvit jne. Suurimmista sotilaskodeista voi ostaa myös varusteita kadonneiden tilalle tai muistoja varusmiesajalta, kuten maskotteja, t-paitoja ja verkkareita. Sotilaskodissa voi pelata erilaisia pelejä, katsella televisiota, surffata internetissä tai lukea lehtiä. Se on myös paikka, jossa varusmies voi tavata omaisia ja ystäviä. Kaikki asiakkaat ovat sotilaskodille samanarvoisia ja rentoutuminen on sallittua, vaikka viereisessä pöydässä istuisikin korkeampiarvoinen sotilas. Upinniemen sotilaskodista löydät myös kirjaston, josta voit lainata kirjoja. Kirjastoon voit myös tulla lukemaan lehtiä tai kuuntelemaan musiikkia. Merisotilastoimikunta Rannikkoprikaatissa toimii varusmiehistä koostuva Merisotilastoimikunta MSTK, jonka päämääränä on varusmiesten palvelusolosuhteiden kehittäminen. MSTK vie eteenpäin varusmiehiä koskevia asioita ja aloitteita, jotka koskevat varusmiesten taloudellisia ja sosiaalisia etuja, oikeusturvaa, työsuojelua, opinto-, viihde- ja urheilutoimintaa sekä henkistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Tällaisia ovat mm. erilaisten tapahtumien, kurssien ja tutkintojen järjestäminen, vapaa-ajan tilojen tavarahankinnat sekä Varusmiesten Liikuntakerhon (VLK) ylläpito. Merisotilastoimikunta auttaa, neuvoo ja ohjaa työhön tai opiskeluun liittyvissä asioissa sekä toimii varusmiehen edunvalvojana. MSTK:n toimisto sijaitsee Upinniemen sosiaalikeskuksessa ja on avoinna vapaa-ajanviettoon päivittäin. Muina palveluina MSTK tarjoaa mm. ilmaisen internet-yhteyden ja bändikämpän (internet-yhteys toimii osin myös perusyksikössä). slmepa.vmtk.fi puh Alkaen rpr.vmtk.fi Some-agentit tkm Joel Honkanen ja tkm Jukka Vainio 12

13 Peruskoulutuskausi päättyy sotilasvala ja -vakuutus Sotilasvala tai -vakuutus on lupaus, jonka varusmies antaa lakisääteisesti varusmiespalveluksen alkuvaiheessa. Ennen vannomista sotilaalle on annettava tietoa sotilaan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kerrottava valan merkityksestä. Vala vannotaan joukko-osaston komentajan edessä ja lipun läsnä ollessa. Sotilas voi halutessaan antaa valan sijasta vakuutuksen. Aiemmin vain kirkkoon kuulumattomat saivat valita, antavatko vakuutuksen, mutta nykyinen lainsäädäntö ei tee eroa kirkkoon kuuluvien ja kuulumattomien välillä. Normaalisti sotilasvala vannotaan alokas- eli peruskoulutuskauden päättyessä noin seitsemän viikon palveluksen jälkeen. Valatilaisuus järjestetään olosuhteista riippuen joko varuskunnassa tai lähiympäristön kunnassa ja siitä pyritään tekemään mahdollisimman vaikuttava maanpuolustusjuhla. Valaan kutsutaan varusmiesten omaiset ja tilaisuuteen liittyy valaparaati, kenttähartaus, kalustoesittely sekä kenttälounas. Valan vannomisen jälkeen varusmiehet nimitetään oman aselajinsa mukaiseen sotilasarvoon matruusiksi tai tykkimieheksi. Vakuutus annetaan samana päivänä pienemmässä tilaisuudessa. Valapäivä Kotiväenpäivää vietetään lauantaina (Aliupseerikoulu ja Merikomppania) sekä sunnuntaina (Huoltokomppania, Viestikomppania, Meritiedustelukomppania ja Sukeltajakoulu) Alokas ilmoittaa kotiin oman yksikkönsä sekä tapahtumien tarkemmat kellonajat. Lisätietoa molemmista tapahtumista löytyy myöhemmin osoitteesta 13

14 14

15 15

16 Liity Rannikkoprikaatin saapumiserän 1/15 Facebook-ryhmään! Miten valmistaudun armeijaan? Kysy, keskustele ja tutustu verkossa. Sosiaalisen median agentit, tykkimiehet Jukka Vainio ja Joel Honkanen edellisestä saapumiserästä vastaavat kysymyksiin ja huolehtivat osaltaan varusmiespalveluksesi onnistumisesta. facebook.com/groups/rpr115 Milloin pääsen ensimmäistä kertaa lomille? Miten saan Kelan asumistukea? 16

17 Usein kysyttyjä kysymyksiä Miten päiväraha toimii, ja kuinka paljon sitä saa? Päiväraha maksetaan kahden viikon välein tilillesi. Aluksi kaikki saavat päivältä viisi euroa; jos palveluksesi jatkuu yli 165 vuorokautta, päiväraha nousee 8,35 euroon ja 255 vuorokauden jälkeen päivältä maksetaan 11,70 euroa. Miten usein pääsen lomille? Riippuu palvelustehtävästä; yleensä viikonloppuna on lomaa, mutta joissain tehtävissä kiinnioloja eli "kinkkuja" on enemmän kuin toisissa. Ensimmäinen viikonloppu on kaikilla kiinni, lisäksi 8 viikon peruskoulutuskauden aikana on jossain vaiheessa myös toinen kiinnioloviikonloppu. Haittaako tatuointi AUK:iin pääsyä? Entä jos lukio/ammattikoulu on jäänyt kesken? Tai entä jos on B-mies? Tatuointi tai koulun keskeytyminen ei haittaa. B-mies voi joissain tapauksissa päästä johtajakoulutukseen. Saako AUK:sta tai RUK:sta opintopisteitä korkeakouluihin? Yleensä ei. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa yliopistosi tai korkeakoulusi opintoneuvonnasta. Sen sijaan monet ammattikorkeakoulut laskevat varusmiespalveluksen työkokemukseksi. Saako oman auton käytöstä korvauksia? Ei saa. Puolustusvoimat kustantaa julkisen liikenteen liput, mutta ei oman auton käyttöä. Jos muutan omilleni armeijan aikana, korvaako valtio vuokrakuluja? Ei korvaa; sinun tulee olla asunut vuokra-asunnossa kolme kuukautta ennen palveluksen aloittamista korvauksen saamiseksi. Sosiaalikuraattori tietää näistä asioista enemmän. Voiko armeijassa käyttää piilolinssejä? Omalla vastuulla voi. Jos piilarit katoavat harjoituksissa, joudut maksamaan uudet itse. Suosittelemme käyttämään silmälaseja, koska puolustusvoimat kustantaa varusmiehille silmälasit palvelusta varten. Ne hankitaan palveluksen alkuvaiheessa lääkärintarkastuksen yhteydessä. Kuinka monta vierailijaa saan kutsua kerralla ja saanko pyytää ketä vain? Voit pyytää ketä tahansa, esim. perheenjäseniäsi, kavereita, sukulaisia, tyttö- tai poikaystävääsi jne. Kohtuullisen määrän saa kutsua kerralla. Tämän vastauksen kirjoittaja on itse pyytänyt kymmenisen vierasta kerrallaan eikä siitä tullut ongelmaa. Sen sijaan vieraat eivät saa hengailla missä tahansa, ainoastaan rajoitetulla alueella. Tarkempaa tietoa saat palvelukseen tultuasi. Mitä jos ei ole mitään rokotustodistusta? Ei haittaa, saat tarpeelliset rokotteet kyllä varuskuntasairaalasta. Rokotustodistuksella säästyt ylimääräisiltä piikeiltä. Pitääkö hiukset leikata ennen armeijaan tuloa ja kuinka lyhyet niiden pitää olla? Hiukset voi leikata myös paikan päällä, mutta suosittelemme ehdottomasti, että siistit hiukset etukäteen. Se on kaikin puolin helpompaa, usko pois. Kalju ei kuitenkaan ole mikään pakollinen, kunhan hiukset ovat tarpeeksi lyhyet. Muutaman millin mittaiset ovat aivan hyvät. Voiko siellä käydä punttisalilla? Kyllä voi. Upinniemessä on hyvät liikuntamahdollisuudet, kuten kuntosali, liikuntahalli, uimahalli, pururata ja urheilukenttä. Kuinka pian intti alkaa huolehtia vaatetuksesta ja kuinka paljon tarvitsee omia vaatteita mukaan? Tarvitseeko omia pyyhkeitä? Palvelusvaatteet saa päällensä saapumispäivänä, joten päälläoleva siviilivaatekerta riittää. Ylimääräisiä omia sukkia ja alusvaatteita on kuitenkin hyvä olla mukana. Valtio antaa pyyhkeet ja muut tarpeelliset tavarat käyttöön. Mitä jos palveluksen aloittamismääräys on mennyt hukkaan? Ota yhteyttä aluetoimistoon (pv.fi > Maavoimat > Aluetoimistot). Takasivulla on myös QR-linkki josta pääset suoraan aluetoimistojen sivuille. Vaikka tuletkin merivoimiin, maavoimien aluetoimisto on taho, johon sinun tulee ottaa yhteys. Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä some-agentteihin! Myös sosiaalikuraattorit auttavat mielellään. Voit ottaa yhteyttä yhtä hyvin ennen palvelusta kuin palveluksen aikana. Tietoa löydät myös osoitteesta pv.fi sivun oikeassa reunassa olevaa "Varusmiehille" -linkkiä klikkaamalla. 17

18 Haluatko ammatin Merivoimista? Lisätietoja: Yleistä Merivoimissa työskentelee noin 2300 henkilöä erilaisissa tehtävissä. Sotilastehtävissä palvelevat jakautuvat upseereihin, erikoisupseereihin ja aliupseereihin. Puolustusvoimat kouluttaa upseerit ja aliupseerit. Erikoisupseerit ja siviilit hankkivat erikoiskoulutuksensa pääsääntöisesti Puolustusvoimien ulkopuolella. Merivoimat teknisenä puolustushaarana tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä kaluston ylläpidosta meritaisteluvälineiden kehittämiseen. Sopimussotilaaksi Sopimussotilaana voi palvella Puolustusvoimissa enintään vuoden varusmiespalveluksen jälkeen, jolloin saa kokemusta sotilaan ammatista. Sopimussotilaat palvelevat pääsääntöisesti kouluttajan tehtävissä. Lisäksi osa saa kokemusta erikoisalojen mm. vartiointi-, merenkulku-, kone- ja valvonta-alojen tehtävistä. Sopimussotilaat palvelevat reservinarvoa vastaavassa sotilasarvossa. (ammatillinen perustutkinto tai lukio). Aliupseerit palvelevat Merivoimissa esimerkiksi merenkulku-, valvonta-, kone-, kouluttaja- ja vartioaliupseerin tehtävissä. Puolustusvoimat järjestää aliupseereille koulutusta, jota vaaditaan työtehtävissä. Aliupseerien palvelusarvot ovat aliupseerikurssin käyneellä kersantista sotilasmestariin ja miehistönkoulutuksen käyneellä sotilasammattihenkilö. Upseeriksi Merivoimien upseereita koulutetaan laivasto-, rannikkojoukko- ja johtamisjärjestelmälinjalla. Upseerikoulutukseen valitut kadetit suorittavat ensin kolmevuotiset sotatieteiden kandidaatin opinnot. Kandidaatin tutkinnon jälkeen syvennetään osaamista työelämässä noin neljän vuoden ajan. Tämän jälkeen he voivat suorittaa maisterin tutkinnon kahdessa vuodessa. Kaikille valmistuneille upseereille taataan työpaikka. Iskukykyiset joukot, vaihteleva työympäristö sekä kansainvälinen toiminta takaavat, että Merivoimien upseerin työ on monipuolista ja mielenkiintoista. Aliupseeriksi Aliupseerit palvelevat Merivoimissa vakinaisessa virassa tai määräaikaisessa virkasuhteessa. Aliupseeriksi kelpoisuusehtona on mm. hyvä fyysinen kunto ja toisen asteen tutkinto 18

19 Merivoimien arvomerkit Sotilaalliseen käytökseen kuuluu puhutella ja tervehtiä vanhempia sotilaita heidän sotilasarvonsa mukaisesti. 19

20 varusmieheksi.fi puolustusvoimat.fi /puolustus /puolustusvoimat Mikäli sinulla on esteitä varusmiespalveluksen aloittamiseen, soita ajoissa ennen palvelukseen saapumista oman alueesi aluetoimistoon. Aluetoimistosi auttaa sinua kaikissa palvelukseesi liittyvissä asioissa. Yhteystiedot aluetoimistoihin löytyvät palveluksen aloittamismääräyksestä tai internetsivuilta kohdasta Aluetoimistot. Tärkeää tietoa rokotuksesta Hae kausi-influenssarokote omasta terveyskeskuksestasi! Puolustusvoimissa influenssaan sairastuminen on muuta väestöä suurempaa, sillä varuskuntaolot edesauttavat influenssaviruksen leviämistä. Osa influenssan taudinkuvista on myös vakavia, ja jälkitauteina esiintyy mm. keuhkokuumetta, poskiontelotulehduksia ja korvatulehduksia. Lisätietoa löydät sivustolta Rokote kannattaa ehdottomasti ottaa ennen palveluksen aloittamista jo tänä syksynä, koska vasta tammikuussa annetun rokotteen suojavaikutus ei välttämättä ehdi muodostua riittäväksi ennen talven influenssaepidemian alkua. Tammikuussa palveluksen aloittava: Ota jo tänä syksynä yhteyttä kotikuntasi terveyskeskukseen tai opiskelijaterveydenhuoltoon influenssarokotuksen saamiseksi. Rokotusta varten tarvitset mukaan varusmiespalveluksen alkamisen osoittavan palveluksen aloittamismääräyksen. Rokotusajankohdat ja -paikat löydät kotikuntasi terveyskeskuksen kotisivuilta ja neuvontapalveluista. Pyydä saamastasi rokotteesta todistus ja tuo se mukanasi varusmiespalvelukseen. Rannikkoprikaati PL Upinniemi Puh

Varusmiehenä Rannikkolaivastoon! 2/2016

Varusmiehenä Rannikkolaivastoon! 2/2016 Varusmiehenä Rannikkolaivastoon! 2/2016 Sisällys 1 Tervetuloa Rannikkolaivastoon!... 3 2 Siirtyminen peruskoulutuskaudelta omaan yksikköön... 4 3 Rannikkolaivastoon organisaatio... 4 4 Palvelus ja vapaat...

Lisätiedot

Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme:

Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: Alokkaan opas Sisällys Tärkeitä yhteystietoja Miten löydän Ilmasotakouluun? Varuskunta-alueen kartat Mitä mukaan? Tietoa kotiväelle Tärkeitä tapahtumia Arjen asioita 2 3 4 5 6 7 8-13 Tärkeitä yhteystietoja

Lisätiedot

Tärkeitä yhteystietoja Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: www.puolustusvoimat.fi/ilmavoimat/joukko-osastot/ilmasotakoulu

Tärkeitä yhteystietoja Alokkaan opas löytyy myös internet-sivuiltamme: www.puolustusvoimat.fi/ilmavoimat/joukko-osastot/ilmasotakoulu Sisällys Tärkeitä yhteystietoja 2 Miten löydän Ilmasotakouluun? 3 Varuskunta-alueen kartat 4 Mitä mukaan? 5 Tietoa kotiväelle 6 Tärkeitä tapahtumia 7 Arjen asioita 8-13 Tärkeitä yhteystietoja Alokkaan

Lisätiedot

Kainuun prikaati. alokasinfo

Kainuun prikaati. alokasinfo Kainuun prikaati alokasinfo Tervetuloa Kainuun prikaatiin! Tämänhetkisten tietojen mukaan aloitat palveluksen Kainuun prikaatissa 2. tammikuuta. Tämä vihkonen sisältää tärkeimmät tarvitsemasi tiedot ennen

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKSEEN!

TERVETULOA PALVELUKSEEN! ALOKASOPAS Maasotakoulun johtaja Eversti Asko Muhonen Reserviupseerikoulun johtaja Eversti Markku Hutka Tervetuloa suorittamaan kansalaisvelvollisuuttasi; varusmiespalvelusta Maasotakouluun. Palveluspaikkasi

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKSEEN!

TERVETULOA PALVELUKSEEN! ALOKASOPAS Maasotakoulun johtaja Eversti Asko Muhonen Reserviupseerikoulun johtaja Eversti Markku Hutka Tervetuloa suorittamaan kansalaisvelvollisuuttasi; varusmiespalvelusta Maasotakouluun. Palveluspaikkasi

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN JÄSENILLE Killan vuosikokous pidetään Santahaminassa Perinnetalolla lauantaina 23.4.2016

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

Tietoa tuleville alokkaille

Tietoa tuleville alokkaille Porin prikaati Tietoa tuleville alokkaille Sisältää hyödyllistä tietoa! Tutustu tähän oppaaseen ennen palveluksen alkua. 2/16 -saapumiserän sotilasvalat järjestetään 18. 19. elokuuta Kauhajoella, Seinäjoella,

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Tervetuloa kirurgian osastolle 4 / Pääty A

Tervetuloa kirurgian osastolle 4 / Pääty A Tervetuloa kirurgian osastolle 4 / Pääty A Kirurgian vuodeosasto 4 / Pääty A Osasto sijaitsee sairaalan 4. kerroksessa. Osastolla hoidetaan gastroenterologian, urologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Kuluja, jotka välittömästi liittyvät tulon hankintaan tai säilyttämiseen Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan ja osa ei vähennyskelpoista

Lisätiedot

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016 HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2.- 4.9. HNMKY Seuraleiri 2.-4.9. Kisakallion seuraleirikirje Helsingin NMKY:n korisjoukkueet lähtevät jälleen avaamaan kautta perinteiselle seuraleirille. Leiri järjestetään

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

3. Kunnianteko. kuljettava osaston sivustan ympäri. Yksityinen mies.

3. Kunnianteko. kuljettava osaston sivustan ympäri. Yksityinen mies. 25 Upseerin tai vääpelin tullessa tupaan huutaa mies, joka hänet ensiksi näkee:,,huomio!" Miehet menevät kaappiensa luo ja seisovat siinä, kunnes esimies heidät siitä vapauttaa. Tuvanvanhin ilmoittaa,

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun!

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan Tietotekniikan koulutusohjelmasta: nuorten koulutus, insinööri (AMK), Bulevardi 31, Helsinki Toivotamme sinulle onnea

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet:

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet: MÄNNISTÖKOTI MÄNNISTÖNKATU 10, 85800 HAAPAJÄRVI puh. 044 4456 435 -> Männistökodin tavoitteena on tarjota yksilöllistä, kodinomaista ja turvallista asumista kehitysvammaisille asukkaille. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 2016 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Säännöllinen työaika 2-viikkojaksossa säännöllinen työaika on 80 tuntia. Lyhyemmästä kuin 4

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville Alankomaat, Groningen Selviytymisopas vaihtoon lähteville Topi Dahlström & Janne Väänänen (LVI4SN) 2007 Matkat Helpoiten pääsee lentämällä Amsterdamiin ja sieltä junalla (n.2h) Groningeniin. Halvimmalla

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomenlinnan Upseerikerho ry ja sen kotipaikka on Suomenlinna Helsingin kaupungissa. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin 4.11.2016 klo 15-16 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Seija Leppänen psykologi, uraohjaaja Aalto-yliopiston oppimispalvelut,

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke

ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön työeläke 1 Sisällys 3 Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eläketurva 3 Eläkesanastoa 4 Milloin oikeus eläkkeeseen? 4 Eläkeoikeus palvelusvuosien

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Munkkiniemi Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Munkkiniemi Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Jätä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus omaishoitotilanteestasi niin saatamme ottaa piankin yhteyttä kummittelun merkeissä.

Jätä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus omaishoitotilanteestasi niin saatamme ottaa piankin yhteyttä kummittelun merkeissä. OMAISHOITAJAT OPISKELIJOITA! Yhdistyksemme aloittaa yhteistyön TAMK:n kanssa ensi vuoden alussa. Hyvän yhteistyön toteutumiseksi tarvitsemme lisää omaishoitopareja ja perheitä, jotka ovat valmiit ottamaan

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot