Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013"

Transkriptio

1 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi

2 Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013 sisältö Pääkirjoitus 3 Teemavuosi 4 Edunvalvonta, vaikuttamistyö 5 Kansainvälinen yhteistyö 7 Aluetoiminta 8 Jäsenyhdistysten toiminta 9 Vapaaehtoistoiminta 11 Koulutus 13 Tiedotus ja viestintä 14 Kuntoutumisen tukeminen 16 Elinluovutusten edistäminen 18 Lapsiperheiden tuki 20 Suomen munuaistautirekisteri 21 Hallinto 22 Huomionosoitukset 24 Munuaissäätiö 25 Talous 26 Munuais- ja maksaliitto seurasi kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen etenemistä. Pitkäaikaissairaiden taloudellinen tilanne, lääkehoidon kokonaiskustannuksien ja matkakorvausten omavastuuosuuksien nousu olivat esillä edunvalvonnassa. Vaikuttamistyön pääpainopisteenä oli elinluovutusten ja elinsiirtojen lisääminen. Liitto oli mukana STM:n asettamassa elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan asiantuntijaryhmässä, joka teki kansallista elinluovutusohjelmaa, johon liitto kirjoittaa tietoisuuden lisäämisestä. Munuaissairauksiin sairastuneiden, varsinkin ikääntyvien sairastuneiden määrä kasvaa tulevina vuosina. Munuaissairauksien hoidon riittävien resurssien takaamiseksi liitto julkaisi päättäjille suunnatun vaikuttamisesitteen Munuaissairauden hyvä hoito hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle, jossa kerrottiin hoitovaihtoehdoista ja sairastuneiden kokemuksista sekä yleisestä hoitotilanteesta Suomessa. Syksyllä liitto järjesti pohjoismaisten munuaisjärjestöjen kokouksen Helsingissä. Elintapoihin liittyvien maksasairauksien määrä nousee jatkuvasti, Suomessa kuolleisuus alkoholimaksasairauksiin on EU:n suurimpia: alkoholimaksasairaudet ovat Suomessa työikäisten miesten tärkein ja naisten toiseksi tärkein kuolinsyy. Maksasairauksiin liittyvää vaikuttamistyötä vahvistettiin liittymällä Euroopan maksajärjestön ELPA:n jäseneksi. STM myönsi Suomen munuaistautirekisterille rahoituksen hankkeelle, jonka tarkoitus on selvittää sen kehittämistä laaturekisteriksi. Hankkeen uskottiin vaikuttavan myös pyrkimyksiin saada rekisteri lakisääteiseksi. Ytyä yhdistyksestä -teemavuoden aikana tuettiin jäsenyhdistyksiä ja tuotiin niiden tärkeää toimintaa esille. Yhdistysten hallituksille järjestettiin voimavarakeskustelut. Vuoden lopulla valittiin vuoden yhdistystoimija ja palkittiin eniten jäsenmääräänsä kasvattanut yhdistys. Liiton ja yhdistysten näkyvyyttä vahvistettiin yhteisellä ilmeellä. Teemavuosi näkyi kattavasti kaikessa viestinnässä. Vuoden aikana annettiin yhteensä 12 lehdistötiedotetta, joista varsinkin teemapäivät näkyivät julkisuudessa, sekä 7 painettua esitettä. Sosiaalisen median käyttö viestinnässä lisääntyi ja se tavoitti uusia kohderyhmiä. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 21 sopeutumisvalmennuskurssia Kelan kanssa yhteistyökursseina, RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella tai liiton omalla rahoituksella. Kursseilta sai uutta tietoa sairaudesta ja sen kanssa elämisestä, sosiaaliturvasta ja ravitsemuksesta. Ikaalisissa voitiin hyvin Järjestön yhteisessä hyvinvointipäivässä ytyä omaan vointiin saatiin yhdessäolosta, liikunnasta, myönteisen ajattelun luennosta ja esityksistä. Toimintapisteissä zumbattiin järven rannalla sekä laulettiin grillikatoksessa. Hyvinvointipuu rakennettiin itselle hyvinvointia tuovista asioista. Yhdistystavaratalossa kerättiin ideoita ja toiveita yhdistysten toimintaan. Yhdistysbingossa pääsi kokeilemaan tietoaan teemavuodesta. Sisäpeleissä testattiin heittokäden tarkkuutta. Lapsille päivän kohokohta oli vierailu Ti-ti Nallen talossa. 2 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

3 Liiton rooli muuttuvassa yhteiskunnassa hyvä hoito tulevaisuudessakin Vuonna 2013 vietettiin Ytyä yhdistyksestä -teemavuotta. Vuoden aikana vahvistettiin liiton 20 jäsenyhdistyksen toimintaa ja vaikuttamistyötä. Teemavuonna järjestettiin jäsenhankintakampanja. Jäsenmäärää ei kuitenkaan onnistuttu kasvattamaan tavoitteiden mukaisesti. Tämä on ajankohtainen, yhteinen haaste monelle potilasjärjestölle. Munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden määrä on nousussa ja tarvitsemme jokaisen uuden jäsenen, jotta voimme olla vahva vaikuttaja tulevaisuudenkin järjestökentässä. Olemme Suomessa ainoa munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden järjestö. Liiton ja sen yhdistysten on oltava edelläkävijänä muuttamassa asenteita ja vähentämässä ennakkoluuloja, myös elämäntavoista johtuvia sairauksia kohtaan. Vuonna 2013 elettiin merkittäviä yhteiskunnallisen muutoksen aikoja. Suomessa on tehtävä pidempiaikaisia ja kestäviä muutoksia, jotta kansalaisille voidaan turvata tulevaisuudessa tasavertainen perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Liiton työryhmissä, eduskunnan tukiryhmässä ja vierailuilla STM:ssä olemme vuoden aikana pohtineet mikä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tila Suomessa. Liiton rooli on tuoda esille, mikä on munuais- ja maksasairaiden hyvän hoidon jatkumiselle tärkeää. Miten elinsiirtoja saadaan tulevina vuosina lisää? Jokaisen elinsiirtoa tarvitsevan tulisi saada siirtoelin kohtuullisessa ajassa. Nämä ovat isoja asioita liitolle, nämä ovat isoja asioita myös Sote-uudistuksessa. Yksittäiset ministerivierailut eivät takaa sitä, että potilasryhmämme palvelut ovat turvattuja tulevaisuudessa, mutta jatkuva liiton ja sen yhdistysten tekemä vaikuttamistyö takaavat, että asiamme kuullaan ja huomioidaan päättäjätasolla. Jokaisella sairastuneella on oikeus hyvään hoitoon ja kuntoutukseen ja kohtuulliseen toimentuloon siinäkin tilanteessa, jossa sairaus on heikentänyt normaalia elämää ja työssä käymistä. Vaikuttamistyön onnistumisen hetkiä vuoden alussa oli STM-johtoisen elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan kehittämisen asiantuntijaryhmän perustaminen. Kolmen vuoden aikana rakennamme Suomeen kansallista ohjelmaa, jonka tavoitteena on yksi liitonkin toiminnan pääpainopisteistä: elinluovutusten ja elinsiirtojen, myös elävien luovuttajien lisääminen. Tämä vaatii valtakunnallista linjausta, resursseja ja samaan suuntaan toimimista. Munuaissairauksien osalta saamme tietoa Suomen munuaistautirekisteristä. Rekisteriä kehitetään tällä hetkellä laaturekisteriksi ja sen tavoitteena on munuaissairauksiin sairastuneiden hoidon laadun kehittäminen sekä valtakunnallisesti tasavertainen hoito ja hoitoon pääsy. Vuoden aikana olemme vahvistaneet omaa osaamistamme ja vaikuttamistyötä maksasairauksien osalta. Tämä toivottavasti lisää myös eri maksasairauksiin sairastuneiden liittymistä jäseneksi. Maksasairaudet koskettavat kaiken ikäisiä. Huolestuttavaa on elämäntapatekijöihin liittyvien maksasairauksien lisääntyminen nuorilla ja aikuisilla. Ennaltaehkäisevän työn ja tiedottamisen merkitys lisääntyy tällä alueella. Liiton kuntoutustoiminta toiminta on arvostettua ja kursseille pystytään ottamaan tällä hetkellä vain osa hakijoista. Tulevaisuudessakin on tärkeä, että pystymme säilyttämään sekä RAY- että Kela-rahoitteisen kuntoutuksen liiton toimintana. Olemme vuoden aikana kehittäneet toimintaamme RAY:n kehittämisehdotusten pohjalta. Olemme lisänneet toiminnan arvioinnin määrää esimerkiksi uusilla kyselyillä. Järjestöjen toimintaa kehitetään tulevaisuudessa siten, että olisi helpompi saada tietoa, miten toiminta vaikuttaa yksittäisen ihmisen, perheen tai sairastuneen elämään. Yhdistyksillä on tässä tärkeä rooli, tarvitaan paitsi paikallista vaikuttajaa, myös ihmisen lähellä olevaa tukea. Vuoden 2013 aikana aloitimme strategiakauden suunnittelun. Yhteiskunnassa meneillään olevat muutokset ja ikääntyvän väestön haasteet vaativat munuais- ja maksasairaiden sekä elinsiirron saaneiden taustavaikuttajaksi vahvaa liittoa myös seuraavina vuosikymmeninä. Liiton ja sen jäsenyhdistysten on suuntauduttava tulevaisuuteen, rakennettava toimivaa ja hyvin johdettua järjestöä, joka on kaikenikäisten sairastuneiden tukena silloin, kun sairastuminen vaikeuttaa selviämistä. Vuosi on ollut jatkuvaa muutosta, uusiin tilanteisiin hyppäämistä, tulevaisuuden linjan hakua, epäonnistumisien jälkeen onnistumisen hetkiä. Mutta sitähän tämä elämä on. Kun muistaa, että pitää huolta lähellä olevistaan ja katsoo että naapurillakin on kaikki hyvin, niin saa jo hyvää aikaan. Sari Högström Toiminnanjohtaja Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 3

4 Ytyä yhdistyksestä Teemavuosi 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuoden aikana tuettiin jäsenyhdistysten toimintaa ja pyrittiin selkeyttämään yhdistysten perusajatusta. Yhdistysten hallituksille järjestettiin voimavarakeskustelut. Vuoden lopulla valittiin vuoden yhdistystoimija ja palkittiin eniten jäsenmääräänsä kasvattanut yhdistys. Et ole ainoa. Jäsenesite Tarvitsetko tietoa sairaudestasi? Haluatko jakaa tarinasi jollekin, joka ymmärtää sen? Haluatko kuulla minun tarinani? Voit osallistua ja olla yksi meistä. Uusi jäsenesite julkaistiin kampanja tueksi. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa. Teemavuonna järjestettiin jäsenhankintakampanja, jonka tueksi tehtiin esite suomeksi ja ruotsiksi. Esite postitettiin jäsenistölle ensimmäisen Elinehto-lehden välissä. Kampanjajuliste lähetettiin yhdistyksille sekä suoraan terveyskeskuksiin ja hoitoyksiköihin. Jokaiselle yhdistykselle valmistettiin messuseinä omilla tiedoilla. Jäsenhankintakampanja ei onnistunut kasvattamaan jäsenmäärää tavoitteiden mukaisesti: yhdistyksiin saatiin uusia jäseniä, mutta valitettavasti myös luonnollinen poistuma näkyi. Vuoden 2013 lopussa jäseniä oli 5925, kun edellisvuoden lopussa heitä oli Yhdistysten hallituksille järjestettiin voimavarakeskustelut, joissa selvitettiin tulevaisuuden haasteet, vahvuudet ja kehittämistarpeet. Uusia aktiivisia yhdistystoimijoita on vaikea saada ja kauan mukana olleet ikääntyvät ja väsyvät. Keskustelut koettiin tärkeäksi keinoksi tarttua hallitustyöskentelyn ongelmakohtiin ja löytää toimintatapoja ongelmien ratkaisemiseksi. Liiton kotisivuille avattiin extranet-tietopankki jakamaan tietoa ja asiakirjoja yhdistysten aktiivitoimijoille. Materiaalia on jäsenkyselystä ja kokouskäytännöistä tapahtumien arviointimenetelmiin. Liiton ja yhdistysten näkyvyyttä parannettiin yhteisellä graafisella ilmeellä: yhdistyksille teetettiin logot ja asiakirjapohjat. Toimihenkilöt olivat yhdistysten käytettävissä työrukkasina 13 eri yhdistyksen järjestämässä tapahtumassa tai kouluttamassa yhdistystoiminnan organisointiin ja hallintoon sekä tietotekniikkaan liittyvissä asioissa. Teemavuoden päätapahtuma oli valtakunnallinen Hyvinvointipäivä Ikaalisissa, johon osallistui 300 henkilöä. Kerätyn palautteen mukaan ohjelma koettiin voimaannuttavana ja hyvinvointia lisäävänä. Jäsenhankinta vaatii pitkää tähtäintä Jäsenhankintakampanjan voitti Pohjois-Savon yhdistys. Toisen tilan kampanjassa jakoivat Etelä-Pohjanmaan ja Salon seudun yhdistykset. Jäsenet ovat tärkeitä yhdistykselle: jäsenmäärän myötä kasvaa myös mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Uudet ja erilaiset jäsenet ovat toiminnan jatkumisen kannalta merkittäviä. Vuoden yhdistystoimija Vuoden yhdistystoimijaksi valittiin Anja Ahonen Keski-Suomen yhdistyksestä. Anja on vuosikymmenien toimintansa aikana hoitanut yhdistyksessä varsinkin talous- ja jäsenasioita sekä järjestänyt myyjäisiä. Vireä yhdistystoiminta tuo uusia jäseniä tasaisesti. Jäsenhankinta on pitkän tähtäimen asia. Aktiiviset yhteydet hoitoyksiköihin ovat tärkeitä. Kiitokset hoitohenkilökunnalle, joka jaksaa aina kertoa sairastuneille yhdistyksestä, kertoi yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Posio. Pohjois-Savon yhdistys vietti myös 40-vuotisjuhlia (kuva). Yhdistysten vastuuhenkilöt alkavat ikääntyä, siksi Anja toivoo mukaan uusia toimijoita: Vanhojen jäsenien tulee olla sisäänheittäjiä uusille. Yhdistystoiminnassa mukana olevan kannattaisi ottaa kummilapsi, joka sitten konkarin rinnalla voisi rauhassa tutustua toimintaan. 4 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

5 Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Liitto tekee edunvalvontaa päätöksenteon kaikilla tasoilla. Vaikuttamistyön tavoitteena on munuais- ja maksasairauksien ja niistä johtuvien haittojen ennaltaehkäisy ja sairauksien varhainen toteaminen sekä hyvä hoito ja kuntoutus. Elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa edistetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön pääpainopisteenä oli elinluovutusten ja elinsiirtojen lisääminen. Suomessa lähes 400 ihmistä odottaa elinsiirtoon pääsyä ja siirrettävistä elimistä on jatkuva pula. Elinsiirtojen määrä ei ole kasvanut viime vuosina ja tehtyjen siirtojen suhteellinen määrä on edelleen muita pohjoismaita alhaisempi. Liitto oli mukana STM:n asettamassa elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan asiantuntijaryhmässä, jonka toimiaika on Ryhmän tehtävänä on kansallisen elinluovutusohjelman laatiminen ja toimeenpano. Liitto kirjoittaa ohjelmaan tietoisuuden lisäämisestä elinluovutuksista ja elinsiirroista. Liitto antoi pyydetyn lausunnon kudoslain muutosesitykseen. Lakimuutos astui voimaan Kudoslakiin lisättiin elinsiirtotoimintaa koskevat säännökset, jotka liittyvät luovutussairaaloiden ja elinsiirtokeskuksen tehtäviin sekä laatua ja turvallisuutta ylläpitäviin toimintatapoihin. Elinluovutukset ja elinsiirrot olivat hyvin esillä mediassa ja liiton kokemusasiantuntijat antoivat kasvonsa elinsiirroille. Liitto seurasi muiden potilasjärjestöjen tavoin kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen etenemistä. Uudistusten kokonaistilanne oli avoin koko vuoden ajan, mikä aiheutti perustellusti huolta jäsenistössä ja sairaanhoidossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat jatkuvasti ja säästöjä on tehtävä, mutta pelkona oli, että jo toimivia, taloudellisestikin hyvin järjestettyjä yksiköitä lähdettäisiin pirstomaan. Esimerkiksi dialyysissa olevien tulee olla nefrologin seurannassa, hoito ja selkeä hoitovastuu on turvattava uudistuvissakin organisaatioissa. Pitkäaikaissairaiden taloudellinen tilanne, lääkehoidon kokonaiskustannuksien ja matkakorvausten omavastuuosuuksien nousu sekä lapsiperheiden vammaisetuuspäätöksien tasavertaisuus aiheuttivat huolta. Lääkekorvauksen kokonaisuudistusta ja lääketaksa-asetuksen vaikutuksia seurattiin aktiivisesti. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittaman Suomen munuaistautirekisterin lakisääteistämistä jatkettiin. Syksyllä STM myönsi Suomen munuaistautirekisterille rahoituksen hankkeelle, jonka tarkoitus on selvittää rekisterin kehittämistä laaturekisteriksi. Hankkeen toivottiin tukevan myös rekisterin lakisääteistämistä. Eduskunnan tukiryhmä Eduskunnan tukiryhmän kautta saatiin ajankohtaista tietoa lakien valmistelutilanteesta ja välitettiin asianmukaista tietoa sairastuneiden tilanteesta päättäjille. Tukiryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Elinluovutusten edistäminen, sairastuneiden sosiaaliturva ja lääkekorvaukset olivat keskeisiä esillä olleita asioita tukiryhmässä. Sosiaaliturva Liitto auttoi sosiaaliturva-asioissa kartoittamalla sairastuneen kokonaistilannetta, ohjaamalla ja neuvomalla sosiaalietuuksista ja selvittämällä, mistä sairastunut sai parhaiten apua omassa lähiympäristössään. Keväällä julkaistiin oma sosiaaliopas, johon oli koottu keskeiset asiat munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden sosiaaliturvasta. Liitto oli mukana myös järjestöjen yhteisessä sosiaaliturvaoppaassa, joka on pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tarpeisiin tuotettu verkkojulkaisu. Liiton sosiaaliturvatyöryhmä aloitti työnsä vuoden vaihteessa. Aikaisemmin liitolla oli nimetyt sosiaaliturvan asiantuntijat, mutta virallisen työryhmän katsottiin vahvistavan liiton sosiaaliturvatyötä tilanteessa, jossa monet muutokset olivat vaikuttamassa sairastuneiden asemaan. Paineita sosiaaliturvaan toivat muun muassa kuntauudistus, sote-uudistus, lääkekorvausten muuttuminen ja matkakorvausten järjestäminen. Elinsiirrot Suomessa 2013 Munuainen 189 Maksa 49 Sydän 21 Keuhko 15 Sydänkeuhko 0 Haima-munuainen 10 Ohutsuoli 1 Yhteensä 285 Eduskunnan tukiryhmä Hanna Tainio, pj, sdp Sampo Varjonen (pj:n avustaja) Outi Alanko-Kahiluoto, vihr Peter Östman, kd Aino-Kaisa Pekonen, vas Juuso Rönnholm, kok Sari Sarkomaa, kok Merja Heikkilä, kesk Kauko Tuupainen, ps Ulla-Maj Wideroos, rkp Asko Räsänen Yrjö Viitikko Kirsi Rajasuo Carola Grönhagen-Riska, lääketiet. asiantuntija Eero Honkanen, lääketiet.asiantuntija Karl Lemström, lääketiet. asiantuntija Kaija Salmela, lääketiet.asiantuntija Ilkka Vass, Syke ry Seppo Lösönen, Syke ry Sari Högström Tuula Hällfors, Loimaa Pekka Kankaanpää, sihteeri (Hanna Eloranta) Sosiaaliturvan työryhmä Tuula Hällfors, pj, Loimaa Anne Hernekoski, Oulu Leena Korhonen, Savonlinna Anne Mattila-Riippi, Seinäjoki Pekka Kankaanpää, sihteeri (Helena Rokkonen) Nimetty asiantuntija: Jenni Tarvainen, HUS, lasten sosiaalityöntekijä Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 5

6 Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Lääkärityöryhmä Antti Linkola, pj Urpo Nieminen, HUS Carola Grönhagen-Riska, HUS Helena Isoniemi, HUS Hannu Jalanko, HUS, LNS Kaija Salmela, HUS Sari Högström Asko Räsänen Hanna Eloranta (Petri Inomaa) Munuaistyöryhmä Eero Honkanen, pj., HUS Timo Jahnukainen, HUS, LNS Mervi Haapala, Lohjan sairaala Mikko Saarela, Vantaa (varalla: Riitta Koponen, Helsinki) Maarit Heinimäki (Hilkka Lahti) Varalla: Risto Tertti, TYKS Nimetty asiantuntija: Leena Sampo-Viitaniemi, ravitsemusasiantuntija, TAYS Maksatyöryhmä Tarja Savolainen, pj., Joensuu Timo Akkala, Tuuri Sirpa Andelin, Vilppula Mika Norrbacka, Kempele Anne Viitala (Hanna Eloranta) Varalla: Pertti Helminen, Janakkala Nimetyt asiantuntijat: Perttu Arkkila, HUS Mira Perämäki, TAYS Vaikuttamisesite Liitto julkaisi Munuaissairauden hyvä hoito hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle -esitteen. Se oli tarkoitettu yhdistysten ja liiton vaikuttamistyöhön ja edunvalvontaan. Esite antoi päättäjille tietoa munuaissairauteen sairastuneen hoitovaihtoehdoista ja sairastuneiden omasta kokemuksesta, jotta hoidon resurssit keskitettäisiin oikein. Jokaisella sairastuneella tulee olla tasavertainen mahdollisuus saada valita itselleen ja omaan elämäntilanteeseensa sopiva hoitomuoto. Munuaissairauksien hyvä hoito ei ole tärkeää vain yksilölle tai merkittävää pelkästään kansanterveydelle, sillä on myös taloudellisia vaikutuksia. 6 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Munuaissairauksiin sairastuneiden hyvinvoinnin tukeminen Munuaissairauksien hoidon riittävien resurssien takaamiseksi liitto julkaisi päättäjille suunnatun vaikuttamisesitteen Munuaissairauden hyvä hoito hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle, jossa kerrottiin hoitovaihtoehdoista ja sairastuneiden kokemuksista sekä yleisestä hoitotilanteesta Suomessa. Siinä vaadittiin riittäviä resursseja ennaltaehkäisyyn ja sairastuneille annettavaan elämäntapa- ja ravitsemusohjaukseen. Sairastuneen on saatava kaikki tarvittava tieto, jotta hän voi osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja hoitomuodon valintaan. Liiton munuaistyöryhmä teki predialyysiohjausta koskevan kyselyn dialyysihoidosta vastaaville lääkäreille ja hoitajille. Tulosten mukaan sairastuneilla oli mahdollisuus vaikuttaa hoitomuotonsa valintaan vähintään kohtuullisesti. Myös hoitomuodon vaihtaminen oli mahdollista. Kaikissa sairaaloissa annettiin predialyysiohjausta, mutta vain neljännes antoi sen ryhmämuotoisena. Syyksi mainittiin henkilöstöresurssien puute tai liian vähäinen uusien potilaiden määrä. Hoitohenkilökunnan antamalla tiedolla ja ammatillisella tuella on suuri merkitys, mutta se ei voi korvata ryhmästä saatavaa omakohtaiseen kokemukseen ja niiden jakamiseen perustuvaa vertaistukea. Vuoden aikana aloitettiin myös lasten ravitsemussuositusten päivittäminen sekä kiinnitettiin huomiota ongelmiin, jotka liittyvät nuoren elinsiirron saaneen siirtymiseen hoitoon aikuispuolelle. Maksasairauksiin sairastuneiden hyvinvoinnin tukeminen Liitto liittyi Euroopan maksajärjestön ELPA:n jäseneksi. Sen myötä myös maksasairauksiin liittyvää vaikuttamistyötä pystyttiin vahvistamaan. Liitto jatkoi pitkäjänteistä vaikuttamistyötä maksa sairaille suunnattujen ensitietopäivien käynnistämiseksi hoitoyksiköissä. Tiedon saamisen lisäksi tilaisuudet ovat sairastuneille merkittävä mahdollisuus tavata muita sairastuneita ja kuulla kokemuspuheenvuoron pitäjän tarina. C-hepatiittia sairastaville järjestetty vertaistapaaminen sai jatkoa keväällä. Maksa- ja hepatiittihoitajille järjestettiin koulutus, johon osallistui 69 hoitajaa eri puolilta Suomea. Myös yhdistysten maksavastaaville järjestettiin koulutusta. Liiton Maksatyöryhmä aloitti maksasairauteen sairastuneen hyvän hoidon kriteerien koostamisen. Se teki aloitteen, että nykyisten teemapäivien rinnalla järjestettäisiin teemaviikko maksasairauksista, jotta yleinen tietoisuus niistä lisääntyisi. Verkostot Hyvät yhteiskunta- ja yhteistyösuhteet ovat vaikuttamistyön perusta. Liitto toimi aktiivisesti munuais- ja maksasairaita tukevissa asiantuntija- ja yhteistyöverkostoissa ja teki yhteistyötä muiden kansanterveys- ja potilasjärjestöjen kanssa muun muassa vaikuttamalla elinluovutuspulaan yhteistyössä Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n kanssa. Järjestöjen yhteistyötä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi tehtiin Harvinaiset-verkostossa. Elinsiirron saaneiden liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen mahdollisuuksia kehitettiin Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa. Liitto oli SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsen. SOSTE toimii poliittisena vaikuttajana ja asiantuntijana, pyrkii vahvistamaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä, tukemaan kansalaistoiminnan kehittymistä sekä järjestöjen ja muiden tahojen yhteistyötä. Liiton toiminnanjohtaja oli SOSTE:n valtuuston jäsen. Liitto on Raha-automaattiyhdistys RAY:n jäsen sekä mukana 17 muun vammais- ja kansanterveysjärjestön kanssa vaalien yhteydessä järjestettävässä Pieni ele -keräyksessä. Liitto liittyi jäseneksi EPT-verkostoon, johon kuuluu ehkäisevää päihdetyötä tekeviä järjestöjä. Yhteistoimintaa koordinoi Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry. Toimintaa rahoittaa RAY. Liitto kuului jäsenenä myös seuraaviin yhteisöihin: Opintotoiminnan Keskusliitto (OK), Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin, YTRY, Järjestöjen sosiaaliturvaverkosto, Järjestöjen sopeutumisvalmennusverkosto, Suomen omaishoidon verkosto ja Uusi lastensairaala 2017 tukiyhdistys ry.

7 Kansainvälinen yhteistyö Tuore tieto Euroopan muista järjestöistä tuo uutta perustaa edunvalvontaan. Eri maissa ja kulttuureissa elävien sairastuneiden kokemukset antavat syvyyttä liiton vaikuttamistyöhön ja viestintään. Liitto hyväksyttiin Euroopan maksajärjestön ELPA:n jäseneksi huhtikuussa Amsterdamissa. ELPA:n vaikuttamistyön tavoitteina on lisätä tietoisuutta maksasairauksista, edistää ennaltaehkäisyä ja parantaa maksasairaiden asemaa Euroopan tasolla. ELPA tekee yhteistyötä Euroopan maksatutkimusjärjestö EASL:n kanssa, jotta maksasairailla olisi mahdollisuus hyvään ja laadukkaaseen hoitoon kaikkialla Euroopassa. Liitto liittyi keväällä jäseneksi PKD Internationaliin, joka on aikuisiän polykystiseen munuaistautiin sairastuneiden yhdistysten kattojärjestö. Järjestön tavoitteena on edistää tutkimusta, tukea sairastuneita ja lisätä yleistä tietoisuutta sairaudesta. Liiton toimihenkilö osallistui tietoisuuden lisäämiseen tähtäävän hankkeen johtoryhmään sekä eurooppalaiseen ohjausryhmään, jonka tavoitteena on luoda hoitoon sitoutumista edistävä potilaskeskeinen malli ADPKD:ta sairastaville. Vuoden aikana liiton toimihenkilöt tai luottamushenkilöt osallistuivat kansainvälisiin kokouksiin ja koulutuksiin: European ADPKD Patient Advocacy Workshop, Geneve CEAPIR Euroopan munuaisjärjestöjen yleiskokous, Amsterdam European Liver Patients Association (ELPA) vuosikokous ja EASL maksakonferenssi, Amsterdam European Working Group on Psychosocial Aspects of Children with Chronical Renal Failure (EWOPA), Hollanti ELPA työkokous, Rooma Pohjoismaisten munuaisjärjestöjen NNS-kokous, Helsinki ELPA Policy meeting, Berliini ADPKD Adherence Support Programme, European Steering Committee, Lontoo Ceapir kehittämistyöryhmä, Kööpenhamina Ceapirin vuosikokous Hollannissa Ceapirin eli eurooppalaisten munuaisjärjestöjen vuosikokous järjestettiin Hollannissa, Volendamissa. Liittoa edustivat Maija Piitulainen, Asko Räsänen, Sari Högström ja nuorten edustajana Tony Niemi. Ceapirin toimintaa yritetään kehittää kaikkien jäsenmaiden tarpeita vastaavaksi. Kokous asetti työryhmän, jossa Suomea edustaa Asko Räsänen. Nuoria Hollantiin kerääntyi omaan ohjelmaan kolmisenkymmentä. Pohjoismaista yhteistyötä Pohjoismaiset munuaisjärjestöt kokoontuivat Helsinkiin syyskuussa, kun liitto järjesti NNS-kokouksen. Viikonlopun aikana vaihdettiin kokemuksia eri maiden munuaissairauksien hoitotilanteesta sekä mietittiin, miten järjestöt voivat vastata tulevaisuuden haasteisiin muun muassa jäsenhankinnassa. Yhteistyö sujui hyvin, kaikki puhuivat yllättäenkin avoimesti asioistaan. Muiden elämänlaatu, ruokavalio ja työnsaanti kiinnostivat, varsinkin se, pitääkö jo työhaastattelussa kertoa sairaudestaan. Työpaikalla moni oli katsonut paremmaksi kertoa asiasta vasta, kun työkaverit olivat tulleet tutummaksi, Tony Niemi kertoi. Suomen lisäksi edustettuna olivat Ruotsi, Norja ja Tanska. Perinteiseen pohjoismaiseen yhteistyöhön saatiin lisäulottuvuus, kun tapahtumassa olivat kutsuvieraina Latvian, Liettuan ja Pietarin munuaisjärjestöjen edustajat. Päivien aikana järjestettiin munuaissairauksiin sairastuneille nuorille erillinen ohjelma. Nuoret kävivät muun muassa keilaamassa ja keskustelivat itselleen tärkeistä asioista. Perjantaina Helsingin kaupungin vastaanotolla vieraat vastaanotti apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty ja kaupunginasiamies Hilkka Tapiolinna. Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 7

8 Aluetoiminta Aluetoiminta tukee jäsenyhdistysten toimintaa, alueiden yhdistysten ja alueiden välistä yhteistyötä sekä edistää munuais- ja maksasairaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Liiton aluetoimistot sijaitsevat Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Etelä-Suomen järjestösuunnittelija työskentelee liiton keskustoimistossa. Aluetyötä tekevät neljä alueellista ja yksi valtakunnallinen järjestösuunnittelija yhteistyössä liiton muiden toimihenkilöiden kanssa. Aluetyön esimiehenä toimii kehittämispäällikkö. Järjestösuunnittelijat antavat neuvontaa ja ohjausta niin yhdistys- kuin yksilötasolla muun muassa kuntoutuksesta. Sairastuneita ohjataan mukaan yhdistysten ja liiton toimintaan sekä heille välitetään vertaistukea. Ytyä yhdistyksestä -teemavuonna panostettiin yhdistysten voimavarojen lisäämiseen. Järjestösuunnittelijat kehittivät neuvonnalla ja ohjauksella jäsenyhdistysten toimintaa ja osallistuivat yhdistysten tapahtumiin työrukkasina muiden toimihenkilöiden kanssa. Järjestösuunnittelijat ohjasivat jäsenyhdistyksiä käyttämään vuoden alussa käyttöön otettua Extranettiä sekä hyödyntämään yhteistä jäsenrekisteriä toiminnassa ja tapahtumien markkinoinnissa. Yhdistystoimijoita ohjattiin verkko-oppimisympäristön käyttöön ja hyödyntämään sähköisiä menetelmiä. Aluepalavereissa ja -toimikunnissa käsiteltiin alueiden yhteisiä kysymyksiä, tehtiin yhteisiä linjauksia sekä aloitteita liiton hallitukselle ja työryhmille. Tärkeä osa aluetyötä oli toiminta alueellisissa verkostoissa sekä liiton alueellisen näkyvyyden vahvistaminen. Hoitoyksikkökäynneillä ja ensitietotapahtumissa järjestösuunnittelijat ja yhdistyksen edustajat tekivät tunnetuksi liiton ja yhdistysten toimintaa. Alueella työskentelevä järjestösuunnittelija tuntee paikalliset toimijat ja on tärkeä yhteistyölinkki jäsenyhdistysten, sairastuneiden, hoitoyksiköiden ja liiton välillä. Alueilla seurattiin munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden palvelujen saatavuutta ja puututtiin tarvittaessa epäkohtiin. Yhdistyksiä tuettiin paikallisessa edunvalvonnassa muun muassa tekemässä yhteisiä kannanottoja. Yhdistysten voimavarakeskusteluissa nousi esille tarve kartoittaa, mitä jäsenistö yhdistykseltä haluaa ja mihin yhdistyksen toimintaan he olisivat valmiita lähtemään mukaan. Liitto kehitti kaikille yhdistyksille sopivan jäsenkyselylomakkeen, johon pystyi vastaamaan liiton kotisivujen kautta tai paperikyselynä. Tietoa aktiiveille Extranetista Extranet on liiton jäsenyhdistysten tietopankki yhdistysten aktiivitoimijoiden käyttöön. Työkalupakissa on tietoa yhdistystoiminnasta ja luottamushenkilöiden tehtävistä sekä ideoita toiminnan kehittämiseen. Sivuilta löytyy myös muun muassa liiton vuosikokouksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä aluepalavereiden ja työryhmien muistiot sekä yhdistysten graafinen ilme. Järjestöpäivät Kuopiossa Tunnelma Kuopion järjestöpäivillä marraskuussa ei ollut turhan jäykkä. Heti alkajaisiksi viitisenkymmentä punanenää poseerasi Nenäpäivän kunniaksi torikansalle hotelli Atlaksen ikkunassa. Vuoteen 2020 ulottuvan strategian valmistelu oli alkanut ja järjestöpäivillä kysyttiin mielipiteitä tulevaisuuden haasteista. Samalla pohdittiin meneillään olevien Sote- ja kuntarakenneuudistusten merkitystä munuais- ja maksasairaiden hoidon ja palveluiden turvaamisen kannalta. Esitys yhdistystoiminnan tuotteistamisesta paitsi tarjosi ideoita yritysyhteistyöhön, rohkaisi yhdistystoimijoita uskomaan omaan asiaansa ja osaamiseensa. Tuotteistamista voi hyödyntää myös uusien jäsenten ja uusien vapaaehtoistoimijoiden tavoittamisessa. 8 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

9 Jäsenyhdistysten toiminta Liiton 20 jäsenyhdistystä tarjoavat sairastuneille ja heidän läheisilleen paikan toimia sekä mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Jäsenyhdistysten aktiivinen toiminta on tärkeää lisättäessä tietoa sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden arjesta. Hyvät yhteistyösuhteet paikallisella tasolla ovat edellytys koko maan kattavalle onnistuneelle edunvalvonta- ja vaikuttamistyölle. Yhdistykset tekivät alueellaan edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä muun muassa dialyysihoidossa olevien ruokailujen säilyttämiseksi sekä munuaislääkäritilanteen parantamiseksi. Sairastuneille ja läheisille suunnatun vertaistuen ja virkistystoiminnan ohella munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyn edistäminen sekä elinluovutuksista ja elinsiirroista tiedottaminen erityisesti teemapäivien yhteydessä olivat tärkeä osa yhdistysten toimintaa. KYLLÄ elinluovutukselle -materiaalin jakaminen erilaisissa tapahtumissa koettiin luontevaksi tavaksi lähestyä ihmisiä ja kertoa tärkeästä asiasta. Vuoden aikana yhdistykset olivat esillä erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa toritapahtumasta koiranäyttelyyn ja valoviikoilta järjestömessuille. Kerhoissa ja jäsenilloissa voi tavata muita saman kokeneita ja saada vertaistukea. Jäsenyhdistykset toimivat laajoilla maantieteellisillä alueilla. Paikalliskerhotoiminta tai eri paikkakunnilla järjestettävät kahvilatreffit toivat yhdistystoiminta jäsenistön lähelle. Monet yhdistykset ovat myös ottaneet tavaksi järjestää kokouksia vaihdellen eri puolilla toiminta-aluetta. Yhdistykset saavat toimintaansa RAY-avustusta liiton kautta. Avustusta käytetään myös yhdistysedustajien valtakunnallisten koulutustapahtumien matkakuluihin, jotta eri alueiden yhdistystoimijoilla olisi tasavertainen mahdollisuus osallistua. Vuosi vuodelta kasvava osuus avustuksesta on varattu kannustusrahaksi, jolla palkitaan yhdistyksiä aktiivisuudesta ja kannustetaan uudenlaisen toimintamallien kehittämiseen ja kokeiluun. Vuonna 2013 kannustusrahaa haki ja sitä myönnettiin 17 yhdistykselle yhteensä 9000 euroa. Kannustusrahan avulla yhdistykset järjestivät jäsenistöä voimaannuttavia tapahtumia teemavuoden hengessä. Erilaisiin liikuntalajeihin ja uusiin harrastusmuotoihin tutustuttiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Etelä-Karjalassa järjestettiin kotidialyysiä tekeville, heidän läheisilleen ja hoitohenkilökunnalle yhteinen tapaaminen. Osallistujat kokivat, että kohtaaminen tavanomaisen hoitokontaktin ulkopuolella oli tärkeää ja yhdistävää. Päijät-Hämeessä toteutettiin yhteistyössä hoitoyksikön ja oppilaitoksen kanssa projekti dialyysihoidon aikaisesta liikunnasta. Helsingissä järjestettiin dialyysissa olevien virkistys- ja neuvontapäivät. Keskustelutilaisuuksia ja te toja järjestettiin muun muassa henkisestä hyvinvoinnista ja maksasairauksista. Lahdessa liikuttiin dialyysissä Päijät-Hämeen yhdistys aloitti syyskuussa yhteistyön fysioterapeuttiopiskelijoiden ja dialyysiosaston kanssa. Opiskelijat käyvät pari kertaa viikossa ohjaamassa dialyysissä olevien liikuntaa hoidon aikana. Yhdistys sai toiminnan aloittamiseen liiton kannustusrahaa. Dialyysissä käyvät saivat liikunnasta uutta energiaa. Vaihtelu pirisit hoitopäivää. Kun huoneessa yksi lähti mukaan, niin esimerkki innosti muita. Kaisan kaffet Kainuussa Kainuun yhdistyksen väki kokoontuu Kaisan kaffeille joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Kokoontumispaikkana on yleensä kahvila Kajaanin keskustassa, mutta muuallekin maakuntaan on jalkauduttu. Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 9

10 Yhdistykset torilla Kokkolassa Keski-Pohjanmaan yhdistys oli näyttävästi mukana Yhdistysten tori -tapahtumassa Kokkolassa kesäkuun toisena viikonloppuna. Tietoa oli osaltaan levittämässä Idols-kisasta tuttu Torsten Borg, joka vieraili myös yhdistyksen esittelypöydässä. Pomsilaiset Zeppelinissä Pohjois-Suomen yhdistys vietti Maailman munuaispäivää Kauppakeskus Zeppelinissä Kempeleessä. Yhdistyksen jäsenet jakoivat esitteitä ja elinluovutuskortteja kauppakeskuksen vilinässä. Maksailta Kauhajoella Etelä-Pohjanmaan yhdistys järjesti Suupohjan kerhon kanssa Maksaillan Kauhajoella. Tilaisuudessa kerrottiin maksasairauksista ja niiden hoidosta. Elintavoista johtuvien maksasairauksien lisäksi kuultiin myös autoimmuunimaksasairauksista sekä virusten aiheuttamista maksatulehduksista. Jäsenyhdistys Etelä-Karjalan Munuais- ja maksayhdistys Lappeenranta, pj. Petri Vainikka Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistys Seinäjoki pj. Timo Akkala Etelä-Savon Munuais- ja maksayhdistys Mikkeli pj. Jukka Paananen Itä-Savon munuais- ja maksapotilaat Savonlinna pj. Helli Sutinen Kainuun munuais- ja maksayhdistys Kajaani pj. Ilkka Juntunen Kanta-Hämeen Munuais- ja maksayhdistys KAMUSI, Hämeenlinna pj. Pertti Helminen, 4.5. Taisto Sopanen Keski-Pohjanmaan munuais- ja maksapotilaat Kokkola pj. Kalevi Suuronen Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys Kemusi, Jyväskylä, pj. Maija Piitulainen Kymenlaakson munuais- ja maksayhdistys Kotka pj. Taru Ihms Lapin munuais- ja maksayhdistys Rovaniemi pj. Raija Yrjänheikki Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys -Pirmu Tampere pj. Hannu Niemi Pohjois-Karjalan munuais- ja maksayhdistys Joensuu pj. Heino Karppanen Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys Kuopio pj. Liisa Posio Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys Oulu pj. Mika Norrbacka Päijät-Hämeen munuais- ja maksayhdistys Lahti pj. Mikko Saarela Salon Seudun Munuais- ja maksayhdistys Salo pj. Harri Aaltonen Satakunnan munuais- ja maksayhdistys Pori pj. Helena Alsela Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU Njur- och leverföreningen i Nyland, Helsinki, pj. Hannu Ouvinen Vaasanseudun munuais- ja maksayhdistys Föreningen för Vasanejdens njur- och leverpatienter, Vaasa, pj. Kari Teppo Varsinais-Suomen Munuais- ja Maksapotilaat Egentliga Finlands Njur- och Leverpatienter Turku, pj. Eino Hyvönen Perustettu Jäsenet Jäsenet Yhteensä Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

11 Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminta ja osallisuus ovat liiton ja sen jäsenyhdistysten olemassaolon ja vaikuttavuuden perusta. Vapaaehtoistoiminta tukee ihmisen hyvinvointia, antaa mielekästä ja palkitsevaa tekemistä sekä luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Vapaaehtoistoimintaa tukevia tilaisuuksia ja vertaistukijoiden kannustavaa ohjausta järjestettiin usealla eri paikkakunnalla. Vapaaehtoistoimijoiden valtakunnallisen koulutuksen, Akunlatauspäivien aiheena oli vapaaehtoistoimijoiden palkitseminen ja kannustaminen. Yhdistyksen vapaaehtoistoimijoille tarkoitettu Ota koppi vapaaehtoisesta -verkkokoulutus järjestettiin Tampereelta, mistä se välitettiin Oulun, Kuopion ja Helsingin toimistoihin. Koulutusta pystyi seuraamaan myös kotikoneelta. Järjestöpäivät pidettiin Kuopiossa marraskuussa. Vertaistuki Vertaistuki auttaa munuais- ja maksasairauksiin sairastuneita, elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään selviytymään sairauden eri vaiheissa. Se täydentää läheisten, ystävien ja ammattihenkilöstön antamaa tukea. Liiton vertaistukijaverkosto kattaa koko maan. Järjestösuunnittelijat välittävät vertaistukea terveydenhuollossa toimivien yhdyshenkilöiden kanssa. Vuoden alussa julkaistiin Et ole ainoa vertaistukea sinulle -esite. Uusia vertaistukijoita koulutettiin Länsi- ja Itä-Suomessa. Vuoden lopussa vertaistukijoita oli rekisterissä yhteensä 91. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan työryhmä Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan työryhmään kuuluu neljä jäsentä ja kaksi nimettyä asiantuntijaa. Työryhmä seurasi vertaistoiminnan toimintasuunnitelman edistymistä ja aloitti vapaaehtoistoiminnan suunnitelman jalkauttamisen yhdistyksiin. Työryhmä pohti keinoja vapaaehtoistoimijoiden palkitsemiseen ja kannustamiseen. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan ryhmä Kari Puusniekka, Tampere Marja-Liisa Ristimäki, Seinäjoki Marjatta Sand, Vaasa Anne-Mari Tarvonen, Pieksämäki Anne Viitala, sihteeri (Helena Rokkonen) Varalla: Satu Tahkokallio, Pertteli Nimetyt asiantuntijat: Sirpa Kosola, munuaisyhteyshoitaja, Lahti Mira Perämäki, maksayhteyshoitaja, Tampere Talvella liikuttiin Liitto, Syke ja VAU järjestivät ensimmäisen kerran yhteistyössä yhdistysten jäsenille helmikuussa talviliikuntatapahtuman. Päivässä nautittiin niin ulko- kuin sisäliikunnastakin, kokeiltiin uusia lajeja ja jaettiin yhteisiä kokemuksia. Lajikokeilut puhallustikka, sisäcurling ja tuolizumba toivat ohjelmaan vaihtelua. MM-kisat Durbanissa Elinsiirron saaneiden MM-kilpailut järjestettiin Etelä-Afrikan Durbanissa heinä-elokuun vaihteessa. Kilpailuihin osallistui 49 maata ja lähes 2000 urheilijaa. Suomen joukkueeseen kuului yhteensä 25 henkilöä, joista 17 oli urheilijoita. Saaliina oli 12 mitalia. Vertaistuki-esite Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien asioiden oppimista. Vertaistuki antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Uusi Et ole ainoa -vertaistukiesite oli monineuvoinen. Etupuoli esiintyi edukseen pystyssä telineessä. Kun sen käänsi, se vääntyi vaaka-asentoon ja oli helppo lukea ja taittaa mukaan laukkuun Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 11

12 Vapaaehtoistoiminta Kokemuskoulutus Sosiaali- ja terveysjärjestöjen koulutetut kokemuskouluttajat kertovat omaa elämäntarinaa ammattilaiseksi opiskeleville lähinnä sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa ja yliopistoissa. He luennoivat, ovat mukana teemapäivissä sekä osallistuvat opinnäyte-, ryhmä- ja projektitöihin. Liitto on ollut 1990-luvulta asti mukana järjestöjen yhteisissä RAY-rahoitteisissa POLKU- ja Kokemuskoulutuksesta Pätevää /Pysyvää eli KOKO-hankkeissa. Liitolla on edustus valtakunnallisessa ja alueellisissa ohjausryhmissä. Liitolla oli yhteensä 22 kokemuskouluttajaa. Seitsemällä kokemuskouluttajalla oli vuoden aikana yhteensä 18 tilaisuutta. Liiton omille kokemuskouluttajille järjestettiin kaksipäiväinen koulutus lokakuussa. Perhe- ja nuorisotoiminnan ryhmä Elina Haapala, Hämeenlinna Emma Koivisto, Forssa Simo Lamminen, Lieto Simo Liuha, Vantaa Mirva Pilli-Sihvola, Kotka Sari Ruotsalainen, Vantaa Katja Saraketo, Varkaus Marjukka Miettinen, sihteeri (Maarit Heinimäki) Nimetty asiantuntija: Kirsti Lindqvist, HUS LNS Nuorten aikuisten ryhmä Joni Jatkonen, Jämsänkoski Nina Nordlund, Eurajoki Laura Netshajev, Tampere Tony Niemi, Rauma Kaarina Rabe, Hyvinkää Tomi Syväjärvi, Isojoki Marjukka Miettinen, sihteeri (Maarit Heinimäki) Sairastuneiden lasten vanhemmat Sairastuneiden lasten vanhempien toiminta tukee lasten, nuorten ja vanhempien jaksamista, tekee, vaikuttamistyötä ja varainhankintaa sekä ylläpitää yhteistyötä vanhempien, liiton ja hoitohenkilökunnan välillä. Vuoden aikana järjestettiin vertais- ja virkistystapahtumia koko perheelle, vanhemmille, nuorille sekä nuorille aikuisille. Yhteistyötä tehtiin Leijonaemojen, VAU:n, Lastenklinikan Kummien ja Syke ry:n kanssa. Kummit tarjosivat liiton lapsiperheille mahdollisuuden osallistua tapahtumiin, muun muassa Elämä lapselle -konserttiin. Alueellinen lapsiperhetoiminta aktivoitui ja yhdistyksiin perustettiin perhekerhoja ja järjestettiin vertaistuki-iltamia. Aktiivisella toiminnalla mukaan saatiin uusia perheitä. Lasten ja vanhempien viihtymistä sairaalahoidon aikana tuettiin vierailuilla lasten elinsiirto-osastolla ja muun muassa lehtitilauksilla. Vaikuttamisen saralla vuoden tärkeimpiä tehtäviä oli osallistuminen uuden Lastensairaalan 2017 hyväksi tehtävään työhön. Sairaalan johdolle tehtiin vetoomus hoidon järjestämisestä, kun lasten elinsiirto-osasto muutti väistötiloihin. Liiton perhe- ja nuorisotyöryhmä kehittää ja suunnittelee kaikkea liiton perhetoimintaa sekä kerää varoja toimintaan. Nuoret aikuiset kurssilla Nuorten aikuisten eli vuotiaiden kurssi järjestettiin huhtikuussa. Viikonloppu keräsi ensimmäistä kertaa yhteen liiton ja Syke ry:n sydämen- tai keuhkonsiirron saaneet nuoret aikuiset. Ohjelmassa oli lääkäriluento, liikuntaa ja ennen kaikkea mahdollisuus tavata muita saman kokeneita. Nuorten aikuisten ilta Munuais- ja maksasairauteen sairastuneita nuoria aikuisia kokoontui Tampereelle syyskuussa. Illan aikana pohdittiin somen merkitystä vertaistuessa. Keskustelua somessa voi käydä koska tahansa. Illan toisena teemana oli parisuhteen haasteet nuoren aikuisen näkökulmasta. Ilta päättyi hauskasti ruokailun jälkeen improvisaatioteatterin antimiin. Perhetoimintaa Uudellamaalla Uudenmaan yhdistyksessä käynnistettiin huhtikuussa sairastuneiden lasten perheiden toimintaa. Äidit keksivät toiminnalle ja siinä mukana olevalle perheryhmälle leikkisän lempinimenkin: Luumu eli lasten Uumu. Perheille on luvassa vertaistukea, tapaamisia ja retkiä. 12 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

13 Koulutus Järjestökoulutus kehittää jäsenyhdistyksien perusjärjestötyötä ja vahvistaa järjestön yhtenäisyyttä. Koulutusta järjestetään valtakunnallisesti ja alueellisesti. Ammatillista koulutusta järjestetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Vuoden aikana järjestettiin Akunlatauspäivät vapaaehtoisille Tampereella ja Järjestöpäivät yhdistystoimijoille Kuopiossa. Alueellisen järjestökoulutuksen aiheina olivat muun muassa yhdistystoiminnan suunnittelu ja arviointi. Koulutusta järjestettiin yhdistysten jäsenrekisterin käyttäjille, liikuntavastaaville, maksavastaaville ja kokemuskouluttajille. Uusia vertaistukijoita koulutettiin Länsi- ja Itä-Suomessa. Ytyä yhdistyksestä -teemavuonna koulutusta annettiin myös yhdistyskohtaisesti jäsenyhdistysten esittämien tarpeiden mukaan. Järjestöpäiville marraskuussa Kuopioon kokoontui yhdistystoiminnan konkareita sekä ilahduttavan paljon uusia toimijoita. Päivillä käytiin keskustelua liiton tulevasta strategiasta sekä pohdittiin meneillään olevien sote- ja kuntarakenneuudistusten merkitystä munuais- ja maksasairaille sekä elinsiirron saaneille. Osallistujat saivat myös uusia ajatuksia yhdistystoiminnan tuotteistamisesta, yritysyhteistyöstä ja varainhankinnasta. Yleisöluentoja munuais- ja maksasairauksista järjestettiin Kouvolassa ja Lahdessa. Jäsenyhdistykset järjestivät omilla alueillaan luento- ja keskustelutilaisuuksia pitkäaikaissairaita koskettavista aiheista. Kokemusasiantuntijat ja liiton työntekijät pitivät puheenvuoroja munuais- ja maksasairauksista, elinsiirroista, liiton toiminnasta sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä arjesta muiden järjestämissä tapahtumissa. Ammatillista koulutusta järjestettiin maksahoitajille. Kaksipäiväiseen koulutuspäivään osallistui kaikkiaan 66 hoitajaa 27 eri hoitoyksiköstä. Erityisesti perustieto maksasairauksista koettiin hyödylliseksi. Palautteiden mukaan yli 70 prosenttia vastaajista katsoi voivansa hyödyntää saamaansa tietoa omassa työssään erittäin hyvin. Ravitsemusterapeuteille suunniteltu koulutus peruuntui ilmoittautuneiden vähäisyyden vuoksi. Yhteistyö OK-opintokeskuksen kanssa jatkui. Liitto sai avustusta seitsemään koulutustilaisuuteen, joissa oli yhteensä 165 osallistujaa. Tuettuja opetustunteja oli 98. Myös liiton henkilökunta osallistui opintokeskuksen järjestämiin ammatillisiin koulutuksiin. Koppi vapaaehtoisista Koppi vapaaehtoisesta -luento järjestettiin Tampereella, mutta sitä seurattiin muissa aluetoimistoissa tai kotona netin kautta. Ryhmät eri paikkakunnilla keskustelivat innokkaasti luennon jälkeen. Yhdistystoiminta on muutoksessa. Silti perustekijät säilyvät: yhteenkuuluvuus ja toiminta tärkeäksi koetun asian puolesta, mahdollisuus toteuttaa itseään ja asioihin vaikuttaminen. Yhdistyksen toiminnan virittäminen koettiin tärkeäksi, jotta ihmisillä olisi aika ja paikka kohtaamiselle ja keskinäiselle jakamiselle. Myös sairastuneen etujen ajaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat yhdistyksen tehtäviä. Koulutus maksahoitajille Liitto järjesti huhtikuussa koulutuksen maksa- ja hepatiittihoitajille. Koulutuksessa puhuivat autoimmuunimaksasairauksista ja hepatiiteista muun muassa erikoislääkärit Henna Rautiainen ja Perttu Arkkila sekä pitkäaikaissairaan henkisestä jaksamisesta kriisityöntekijä Jarmo Supponen. Akkuja lataamassa Reilu 30 vapaaehtoistoimijaa kokoontui lataamaan akkujaan toukokuussa. Ohjelmassa oli naurujoogaa ja allasjumppaa sekä vertaiskeskusteluja ja vapaaehtoistoimintaan kannustavaa ohjelmaa. Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 13

14 Tiedotus ja viestintä Ruokavalio munuaisen- ja maksansiirron jälkeen Liitto julkaisi oppaan munuaisen- ja maksansiirron saaneiden ruokavaliosta. Oppaassa kerrotaan, miten ruokavalio kannattaa koostaa ja mihin asioihin munuaisen- ja maksansiirron saaneen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Yhdessä opas parisuhteeseen Viestintä lisää liiton näkyvyyttä ja vahvistaa myönteistä julkisuuskuvaa. Liitto välittää ajankohtaista ja asiallista tietoa munuais- ja maksasairauksista sekä elinluovutuksista ja elinsiirroista sairastuneille, heidän läheisilleen, sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi näkyi kattavasti kaikessa viestinnässä. Jäsenhankintakampanjan tueksi julkaistiin tammikuussa Et ole ainoa -jäsenesite ja syksyllä tehtiin juliste. Yhdistyksille teetettiin messuseinä samalla aiheella. Jäsenyhdistysten viestinnän tueksi julkaistiin tammikuussa liiton ja yhdistysten yhteinen ilme. Se sisälsi yhdistyksille logot eri muodoissa ja graafiset ohjeet sekä Word- ja PowerPoint-pohjat. Jokaisessa Elinehdossa esiteltiin yhdistysaktiiveja sekä yhdistysten harrastamia liikuntamuotoja. Elinehto-lehti ilmestyi neljä kertaa 36-sivuisena. Lehti jaettiin jäsenetuna kaikille jäsenille sekä sidosryhmille ja hoitoyksiköihin. Levikki oli keskimäärin 7300, paitsi numeron 2/2013, jossa julkaistiin 8-sivuinen lääkäriliite, Kurssit liite ilmestyi lehden 4/2013 välissä. Sähköinen viestintä Liiton kotisivujen ja ulkoasua uudistettiin kesäkuussa. Sivuilla oli vuoden aikana yhteensä yli käyntiä, joista uusia oli 70 prosenttia. Sivukatseluita oli yli Sivujen Extranet otettiin käyttöön tammikuussa. Liiton Facebook-sivu toimi interaktiivisena tiedotus- ja kohtauspaikkana. Sivujen tykkäysmäärä kasvoi vuoden aikana 81 prosenttia. Sivun kattavuus eli sivujulkaisuja nähneitä oli noin Sivustoon sitoutuneiden määrä oli Oma, puolison tai lapsen sairastuminen vaikuttaa parisuhteeseen ja perheeseen. Painettu opas parisuhteeseen muistutti, että parisuhde tarvitsee aikaa ja tilaa. Suhdetta pitää muokata elämäntilanteiden mukaan. Kävijät musili.fi-sivut 2013 Maksasairaus ja ruokavalio Painetussa oppaassa kerrottiin maksasairauksiin liittyvistä ravitsemussuosituksista. Pitkälle edennyt maksasairaus vaikuttaa väistämättä ravitsemustilaan. On tärkeää huolehtia monipuolisesta ruokavaliosta hyvän ravitsemustilan ja sopivan painon säilyttämise 14 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Mehdistötiedotteet ja mediaseuranta Tiedotusvälineille julkaistiin lehdistötiedotteita, taustatietoja ja kannanottoja sekä välitettiin sisältö- ja kokemusasiantuntijoita haastateltaviksi. Jäsenyhdistyksille lähetettiin tiedotteet käytettäväksi paikallisessa tiedotuksessa. Vuoden aikana annettiin yhteensä 12 lehdistötiedotetta. Eri lehtiin toimitettiin valmiita artikkeleita. Tiedotusvälineiden uutisointia seurattiin sähköisen mediaseurannan ja yhdistysten lähettämien viestien avulla. Varsinkin teemapäivien tiedotteet menivät hyvin läpi. Vuoden aikana annettiin seuraavat lehdistötiedotteet: 5.3. Ennakkotiedote: Maailman munuaispäivä Maailman munuaispäivä 14 3.: Äkillinen munuaisvaurio yleistyy Yhteistyötä polykystistä munuaistautia sairastavien hyväksi Munuaissairauksien hoitoon tarvitaan lisää resursseja Ravitsemushoidolla säästöä terveydenhuollon menoihin Matkakorvausten omavastuun nostaminen kurittaisi pitkäaikaissairaita Sairastuneilla on oikeus tasavertaiseen hoitoon asuinpaikasta riippumatta Älä sulje silmiäsi virushepatiitilta Pohjoismailla huoli munuaissairauksien lisääntymisestä

15 26.9. Nordiska njurföreningar visar oro då njursjukdomar blir allt vanligare Uudet KYLLÄ elinluovutukselle nettisivut Kerro elinluovutustahtosi läheisillesi Esitteet ja oppaat Esitteet ja oppaat jakavat tietoa sairauksista ja niiden hoidosta sekä liiton toiminnasta. Materiaali on ilmaista ja sitä voi tilata muun muassa kotisivujen kautta. Vuoden aikana julkaistiin painettuna: Et ole ainoa -jäsenesite (kampanja 2013) Det finns andra -medlemsbroschyren Et ole ainoa vertaistukea sinulle Munuaissairauden hyvä hoito hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle Yhdessä opas parisuhteeseen Ruokavalio munuaisen- ja maksansiirron jälkeen Matvanor efter en njur- och levertransplantation -opas (vain PDF) Maksasairaus ja ravitsemus Teemapäivät Maailman munuaispäivää vietettiin teemalla Pidä huolta munuaisistasi. Liitto antoi lehdistötiedotteen äkillisestä munuaisvauriosta. Munuaispäivästä julkaistiin juliste, joka postitettiin terveyskeskuksiin ja hoitoyksiköihin. Liiton kotisivulla julkaistiin teemasivu ja riskitesti. Maailman hepatiittipäivää vietettiin Aiheesta julkaistiin lehdistötiedote ja kotisivulle avattiin teemasivu Älä sulje silmiäsi virushepatiitilta sekä riskitesti tartuntatavoista. Kampanjassa hälvennettiin sairastuneisiin kohdistuvia ennakkoluuloja sekä kerrottiin suurelle yleisölle virushepatiitin tartuntatavoista. Sivua mainostettiin sosiaalisessa mediassa. Euroopan elinsiirtopäivää vietettiin yhdessä Lahja elämälle -toiminnan kanssa. Viikolla julkaistiin lehdistötiedote Kerro elinluovutustahtosi läheisillesi. Päivää varten teetettiin gallup-kysely suomalaisten elinluovutustahdosta. Tutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista oli kertonut elinluovutustahtonsa läheisilleen. Musili.fi-kotisivut Liiton kotisivun ulkoasu uudistettiin kesällä. Etusivu muuttui raikkaammaksi ja informatiivisemmaksi. Sisältö oli päivitetty jo edellisenä vuonna. Oikea ja asiallinen tieto sairauksista ja elinsiirroista, kuntoutuksesta ja sosiaaliturvasta sekä tuesta jaksamiseen jaettiin omiksi kokonaisuuksi. Elinehto Elinehto-lehden neljännessä numerossa kerrottiin, että haimansiirron jälkeen Juha voi paremmin kuin koskaan. Erja meni dialyysissäkin nauru edellä. Aksu oli vauhdissa äidillä saadulla munuaisella. Lehden välissä lähetettiin Kurssit liite. Käynnin keskimääräinen kesto sivuilla oli 3:09 minuuttia. Det finns andra. Medlemsbroschyren Förbundet publicerade Det finns andra -medlemsbroschyren med tillhörande blankett för medlemsansökan. Vem som helst som är intresserad kan bli medlem. Ett medlemskap är det bästa sättet att stöda förbundets och föreningens mål och verksamhet. Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 15

16 Kuntoutumisen tukeminen Liitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja munuais- ja maksasairauksiin sairastuneille. Kursseilta saa tietoa sairauteen liittyvistä asioista, taitoja pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen sekä tukea fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Kurssit antavat mahdollisuuden kokemusten jakamiseen muiden vastaavassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Liitto järjesti kuntoutuspalveluina sopeutumisvalmennuskursseja sekä kuntoutukseen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja tiedotusta. Kurssit järjestettiin moniammatillisena yhteistyönä. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 21 sopeutumisvalmennuskurssia Kelan kanssa yhteistyökursseina, RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella tai liiton omalla rahoituksella. Kursseille haki yhteensä 666 henkilöä, joista valittiin 380. Valituista 176 oli sairastuneita ja 204 läheistä. Kurssien hakija- ja osallistujamäärät säilyivät edellisvuoden tasolla. Kaikille kuntoutuskriteerit täyttäville hakijoille ei voitu tarjota rahoituksen puutteen takia kuntoutusta Kurssit (Kela, Ray) Kurssit (omarahoitus) 1 2 Kuntoutujia Läheisiä Tietoa seniorikurssilta Seniori-ikäiset munuaissairautta sairastavat läheisineen saivat tietoja ja vinkkejä kunnon ylläpitämiseen joulukuussa. Yhteiset keskustelut kurssilla selkeyttivät dialyysihoitoon liittyviä kysymyksiä ja omaa arkea sekä poistivat myös joitakin pelkotiloja. Kurssilta sai uusia ajatuksia oman kunnon ylläpitämiseen. Liikunnan aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä. Iäkkäänä ja huonokuntoisenakin aloitettu säännöllinen liikunta parantaa kuntoa ja toimintakykyä. Ikääntynyt ei kestä kaatumista yhtä hyvin kuin nuoret ja toipuminen on hitaampaa. Tehokkainta kaatumisten ehkäisyä on tasapainoharjoittelu. Kelan rahoittama sopeutumisvalmennus Kelan rahoittamat sopeutumisvalmennus kurssit järjestettiin Kelan suorahankintasopimuksen mukaisesti. Kurssien toteutuksesta vastasi moniammatillinen työryhmä. Kurssien kohderyhmänä olivat alle 65-vuotiaat munuais- tai maksasairautta sairastavat ja heidän läheisensä sekä lapsiperheet. Kelan rahoittamille kursseille valittiin 67 kuntoutujaa ja 55 läheistä. Kelan rahoituksella järjestetyt kurssit toteutettiin sekä harkinnanvaraisena että vaikeavammaisten kuntoutuksena. Kelan rahoittamat kurssit saivat hyvää palautetta osallistujilta ja rahoittajalta. Osallistujapalautteen mukaan uusi tieto sairaudesta, sosiaaliturvasta, ravitsemuksesta sekä saatu vertaistuki muilta samassa tilanteessa olevilta oli kurssien parasta antia. Kurssit innostivat itsehoitoon sekä tukivat omaehtoisen liikunnan aloittamista. Asteikolla 1 5 kurssien sisällölle, toimintatavoille ja vaikutuksille annettiin 3,79 ja kurssien järjestelyille 4,33. Kelan rahoittamat sopeutumisvalmennuskurssit: Dialyysihoidossa olevat ja läheiset 4 Dialyysihoidossa olevat diabeetikot ja läheiset 1 Elinsiirron saaneet 2 Elinsiirto- ja dialyysilasten perheet 1 RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennus RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennus on tarkoitettu erityisesti niille, jotka eivät kuulu Kelan kuntoutuksen piiriin, esimerkiksi yli 65-vuotiaat, tai joille ei ollut soveltuvia kursseja Kelan rahoittamassa kuntoutuksessa. Kursseilla painottui erityisesti vertaistuen merkitys. Kurssisuunnitelmassa sekä toteutuksessa voitiin huomioida hyvin pienien sairausryhmien tarpeet. Toimintavuodelle suunniteltiin yhteensä 15 Ray:n rahoittamaa sopeutumisvalmennuskurssia, joista 4 kurssia jouduttiin peruuttamaan. Vuoden aikana järjestettiin 11 kurssia, joille valittiin 96 kuntoutujaa ja 121 läheistä. 16 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

17 RAY:n rahoittamat sopeutumisvalmennuskurssit saivat hyvää palautetta. Kuntoutujien tarpeet pystyttiin huomioimaan hyvin. Kurssien ohjelmaa täsmennettiin ennakkokyselyjen sekä tavoitekeskustelujen pohjalta. Kuntoutujapalautteen mukaan kursseilta sai vertaistukea sekä tieto sairaudesta ja sen kanssa elämisestä lisääntyi. Kuntoutujat kokivat saaneensa voimia arkeen ja sairauden kanssa elämiseen. Palautteen mukaan kurssit innostavat liikuntaan sekä antoivat uusia keinoja omahoitoon ja toimintakyvyn ylläpitoon. Asteikolla 1 5 kurssien sisällölle, toimintatavoille ja vaikutuksille annettiin 3,95 ja kurssien järjestelyille 4,43. Ray:n rahoittamat sopeutumisvalmennuskurssit: Munuaissairautta sairastavat 4 Maksasairautta sairastavat 2 Elinsiirron saaneet 1 Lapsiperheet 2 Nuoret aikuiset 1 Parisuhdekurssi 1 Muut kurssit Nuorille munuais- tai maksasairautta sairastaville järjestettiin oma kurssipäivä. Rakkoekstofiaa sairastavien lasten perheille järjestettiin perhekurssi. Kurssit järjestettiin liiton omalla rahoituksella. Kursseille valittiin yhteensä 13 kuntoutujaa ja 28 läheistä. Sosiaalinen lomatoiminta Munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden lomatoimintaa järjestettiin Solarislomat ry:n kanssa. Toiminnan rahoitti RAY. Varttuneiden hyvinvointiloma ja lapsiperheiden loma järjestettiin Peurungan liikunta- ja kuntoutuskeskuksessa sekä aikuisten loma Pajulahdessa. Lomille osallistui yhteensä 54 henkilöä. Neuvonta, ohjaus ja kehittäminen Neuvontaa ja ohjausta annettiin munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyyn, kuntoutukseen, hoitoon, sosiaaliturvaan ja matkustamiseen liittyvistä kysymyksistä. Liitto osallistui RAY:n rahoittaman sopeutumisvalmennuskirjahankkeeseen. Lapsiperhetapaaminen Perinteisessä lapsiperhetapaamisessa elokussaa oli 12 perhettä eri puolilta Suomea. Viikonlopun parhaaksi anniksi nousi vertaistuki. Erityisesti lapset saivat kohdata toisia sairastuneita lapsia ja nuoria. Perheet olivat tyytyväisiä, että ohjelma oli monipuolista ja pienimmätkin lapset saattoi jättää hyvillä mielin ammattilaisten hoiviin. Tyttäremme on ollut vapautuneempi ja iloisempi kuin aikoihin, kerrottiin palautteessa. Aikaa meille kahdelle Aikaa parisuhteelle tarjottiin parisuhdeviikonloppuna lokakuussa. Pariskunnat ottivat viikonlopun aikana seitsemän askelta kohti parempaa parisuhdetta. Kurssilla mietittiin ristiriitatilanteita ja niiden sovittamista sekä puhuttiin vuorovaikutuksesta ja rakkauden kielestä. Jonkun rakkauden kieli saattaa olla sanat siinä missä toiselle teot. Muita aiheita olivat seksuaalisuus ja läheisyyden rakennuskeinot. Vaihtelua kotiympyröihin Pohjois-suomen alueellisella kurssilla kotidialyysissä oleville pitkän kylmän kevään jälkeen aurinko räväytti esiin voimansa, mutta ihmismieliä lämmitti myös vertaistuen saaminen ja antaminen. Mukana oli hyvin keskusteleva joukko, joka ei pantannut kokemustaan. Palautteessa kurssin suurimmaksi hyödyksi koettiin vertaistuen lisäksi tiedon saaminen liikunnasta ja ravitsemuksesta. Kaveriporukassa sairaudesta ei tule puhuttua, mutta täällä asioista on voinut puhua vapaasti. Kanssasisarilta- ja veljiltä on saanut myös käytännön neuvoja. Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 17

18 Elinluovutusten edistäminen Lahja elämälle -toiminta on järjestöjen yhteistyötä, jonka tavoitteena on lisätä elinluovutuksia ja elinsiirtoja antamalla asiallista ja ajantasaista tietoa elinluovutuksista ja elinsiirroista sekä elinluovutustahdosta ja toimintaa säätelevästä lainsäädännöstä. Liitto hallinnoi toimintaa ja sen rahoittaa RAY. Viestinnässä korostettiin elinluovutuskortin merkitystä: elinluovutuskortti on edelleen paras tapa varmistaa oman tahtonsa toteutuminen. Sen markkinointi pitää yllä kansalaiskeskustelua, jotta mahdollisimman moni muodostaisi oman elinluovutustahtonsa ja kertoisi siitä läheisilleen. Elinluovutuskortin ulkoasuna oli keltainen KYLLÄ elinluovutukselle -ilme. Korttia oli mahdollista tilata ilmaiseksi kotisivujen kautta. Elinluovutuskorttien markkinointikampanja järjestettiin kesäkuussa kahviloissa ja ostoskeskuksissa. Korttia jaettiin myös muun muassa apteekeissa, lääkäriasemilla ja SPR:n Veripalvelun toimipisteissä. Vuoden aikana lähetettiin tilanneille tai toimitettiin jaettavaksi yhteensä suomenkielistä ja reilut 2000 ruotsinkielistä korttia. Elinluovutuskorttitilaukset kotisivujen kautta Uudistetut KYLLÄ elinluovutukselle -nettisivut avattiin Sivuilla on tietoa elinluovutuksista ja elinsiirroista sekä uutena osiona kahdeksan elinsiirron saaneen tarinat. Uudet sivut toimivat myös mobiililaitteissa. Sivuston jakomahdollisuuksia ystäville ja sosiaaliseen mediaan nykyaikaistettiin. Toiminta julkaisi kaksi lehdistötiedotetta sekä välitti haastateltavia ja taustatietoja toimittajille. Lehdistöosumia seurattiin sähköisen mediaseurannan avulla. Elinluovutukset ja elinsiirron saaneet kokemusasiantuntijat olivat hyvin esillä mediassa, muun muassa syksyn aikana koko aukeaman artikkeleina valtakunnan kaikissa päälehdissä. Toimintaa esiteltiin ja elinluovutuksista tiedotettiin koulutuksissa, seminaareissa, näyttelyissä ja messuilla. Elinluovutuskortteja ja tietoa jaettiin esimerkiksi Sairaanhoitajapäivillä ja Sydänmessuilla. Lehtiyhtymän paikallislehdissä oli mainoskampanja lokakuussa. Syksyllä jatkoaika.com -jääkiekkoportaalissa oli oma tiedotuskampanja, Muun muassa Kudospankki Regea ja jäsenjärjestöjen paikalliset yhdistykset järjestivät omia markkinointitapahtumia. oli vuoden aikana sivukatseluita Sivuston sisältö ja ulkoasu uudistettiin syyskuussa, uudet sivut toimivat myös mobiililaitteissa. Markkinoinnin myötä kävijämäärä lähti selvään nousuun: kolmen kuukauden aikana sivukatseluita oli yli , joista uusia käyntejä oli 88 prosenttia. Keskimääräinen käynnin kesto oli 1,01 minuuttia. Uusien sivujen kautta tehtiin yli 1500 elinluovutuskorttitilausta ja tilattiin korttia. 18 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Käynnit 2013

19 Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa vahvistettiin aktivoitumalla sivulla Sivutykkäysten määrä lähes kahdeksankertaistui, vuoden lopussa sivutykkäyksiä oli Sivujulkaisut nähneitä oli Toimintaa linjasi kerran vuoden aikana kokoontunut johtoryhmä, johon kuuluivat Lahja elämälle -järjestöjen edustajat, elinsiirtokirurgeja, Regea kudospankki ja solukeskus sekä kahden lääkeyrityksen edustajat. Lahja elämälle -toimintaa koordinoi ja siitä vastaa Munuais- ja maksaliitto. Muut Lahja elämälle -järjestöt ovat Hengitysliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Sydänliitto ry ja Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry. Euroopan elinsiirtopäivä Euroopan elinsiirtopäivää vietettiin lauantaina 12. lokakuuta. Päivään liittyen teetettiin gallupkysely suomalaisten elinluovutusasenteista, julkaistiin uudet kotisivut, aktivoitiin sosiaalisen median käyttöä, julkaistiin lehdistötiedotteet Uudet KYLLÄ elinluovutukselle nettisivut ja Kerro elinluovutustahtosi läheisillesi sekä järjestettiin mainoskampanja sosiaalisessa mediassa. Facebook-kampanjan sponsoroitua tarinaa ja sivutykkäyskehotuksia näytettiin suomalaisille täysi-ikäisille yli kertaa. Sivusta tykkääjien määrä kuusinkertaistui. Kyselytutkimus TNS gallupilla teetettiin kyselytutkimus suomalaisten elinluovutusasenteista. Tutkimusta varten haastateltiin 1004 suomalaista välisenä aikana. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta oli valmis kuolemansa jälkeen luovuttamaan elimensä toisen ihmisen sairauden hoitoon. Valtaosa suomalaisista, 92 prosenttia, tuntee elinluovutuskortin. Kuitenkin vain neljäsosa on uuden kyselytutkimuksen mukaan allekirjoittanut sen. Vain puolet suomalaisista oli kertonut elinluovutustahtonsa omaisilleen, naisista 60 prosenttia ja miehistä 45. Vähiten asiasta läheistensä kanssa olivat keskustelleet nuoret alle 25-vuotiaat ja opiskelijat, joista vain kaksi viidesosaa vastasi, että heidän tahtonsa on lähiomaisten tiedossa. Eniten tietoa elinluovutuksista ja elinsiirroista suomalaiset saavat joukkotiedotusvälineistä. Kaksi kolmasosaa saa tietonsa televisiosta ja lehdistä. Kolmanneksi tärkein lähde ovat ystävät. Joka viides suomalainen aikuisväestöön kuuluva eli noin henkilöä oli saanut elinluovutusta koskevaa informaatiota sosiaalisesta mediasta. Enemmistä vastaajista, 63 prosenttia, oli sitä mieltä, että julkista keskustelua aiheesta käydään liian vähän. Lahja elämälle -johtoryhmä Sari Högström, pj. Tapio Bister, Roche Juha Holopainen, HUS Jorma Huttunen, Suomen Diabetesliitto ry Helena Isoniemi, HUS Hannu Jalanko, HUS Vivi Kankkunen, Novartis-Finland OY Kati Multanen, Hengitysliitto ry Heikki Sairanen, HUS Kaija Salmela, HUS Sari Sarkaniemi, Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea Mikko Syvänne, Suomen Sydänliitto ry Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten Keskusliitto ry Ilkka Vass, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - SYKE ry Petri Inomaa, sihteeri Elinsiirrot lehdissä Elinsiirtopäivä näkyi laajalti mediassa. Suvi kertoi uuden munuaisen odotuksessa Iltalehden aukeamalla. Myös mm. Iltasanomat ja Satakunnan kansa sekä netissä YLE ja MTV3 uutisoivat elinsiirroista. Pienemmät lehdet julkaisivat mediatiedotteen sellaisenaan. Radio kiinnostui Euroopan elinsiirtopäivä kuului mediassa, kun varsinkin radiokanavat innostuivat kertomaan elinluovutuksista ja elinsiirrosta. Sari Högström ja Antti Pollari pääsivät kertomaan puolen tunnin ajan tärkeää asiaa YLE Puhe -kanavalla. Elinsiirtopäivä Lappeenrannassa Etelä-Karjalan yhdistys jakoi elinsiirtopäivänä useamman nipullisen elinluovutuskortteja Prisman aulassa. Yhdistysläiset houkuttelivat ohikulkijoita keskustelemaan jakamalla heijastimia tai jääskrapoja. Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 19

20 Lapsiperheiden tuki Toiminnan tavoitteena on tukea erityisesti pienten dialyysi- ja elinsiirtolasten perheiden jaksamista sitovassa elämäntilanteessa, ylläpitää vertaispalveluja perheille sekä tarjota lyhyt vapaa kotona vaikeasti sairasta lasta hoitaville vanhemmille. Vuoden aikana perhepäiville Linnanmäellä ja Powerparkissa osallistui 167 henkilöä. Perhepäivät koettiin mukavina perheiden yhteisen ajan hetkinä. Äitien voimavarapäivä antoi äideille vapaapäivän ja luvan nauttia olostaan muiden saman kokeneiden seurassa. Isille järjestettiin yhdessäoloa muun muassa jääkiekkoottelussa. Vertaisvanhempien viikonlopussa oli mukana uusia ja vanhoja vertaisvanhempia. Viikonlopun aiheita olivat: oma jaksaminen ja voimaa vertaisuudesta. Elinsiirron saaneiden nuorten vanhemmille järjestettiin yhteistyössä Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n kanssa. Aiheena oli pitkäaikaissairaan nuoren kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukeminen. Leijonaemojen kanssa järjestettiin yhteistyössä parisuhdeviikonloppu sekä iltamia Lastenklinikalla sekä Tampereella ja Kuopiossa. Aiheina olivat parisuhde, sosiaaliturvaetuudet ja uusi lastensairaala -hanke ja elokuvailta. Nuorille, vuotiaille järjestettiin oma virkistyspäivä, jossa tutustuttiin toisiin nuoriin, ihonhoitoon ja taiteeseen. Nuorten Camp, jossa tutustutaan aikuispuolen hoitokäytäntöihin, järjestettiin yhteistyönä muiden järjestöjen ja Helsingin Lastenklinikan kanssa. Paikallisia perhekerhoja tuettiin muun muassa Kotkassa ja Kuopiossa markkinoinnilla, osallistumisella ja avustuksella. Tapahtumiin osallistui liiton perhetyöntekijä. Paikallinen toiminta tuo liiton lähelle sairastuneiden lasten perheitä. Järjestetty rakkoekstrofia-perheiden viikonloppu koettiin tärkeäksi. Palautteen mukaan tapahtuma oli hieno mahdollisuus jakaa kokemuksia perheiden kanssa, jotka ymmärtävät elämäntilannetta. Perheet solmivat pysyviä kontakteja keskenään. Hoitoapu Dialyysihoidossa olevien, elinsiirtoa odottavien ja juuri elinsiirron saaneiden lasten perheiden on mahdollista saada liitolta ammattitaitoista, lastensairaanhoitajan hoitoapua. Palvelu on perheelle maksuton. Hoitorengaspalvelun tuki tähtää koko perheen hyvinvointiin. Hoitaja hoitaa dialyysissä olevan lapsen ja tämän erityistarpeet sekä huomioi sisarukset ja heidän toiveensa. Vanhemmat saavat omaa aikaa itselleen ja parisuhteelleen vaativassa elämäntilanteessa. Hoitoapua sai vuoden aikana 11 perhettä ja hoitokäyntejä oli 44. Kotkassa keilattiin Hoitoapu vuonna 2013 lapsen sairauden mukaan Kotkan seudulla viriteltiin lokakuun lopulla alueellista perhetoimintaa. Kymenlaakson yhdistys järjesti liiton tuella keilausillan lapsiperheille. Sairastuneiden lasten lisäksi ruokailemassa ja keilaamassa olivat sisarukset ja vanhemmat. Myös perheen pienimmät pääsivät kokeilemaan keilaamista ja muutamia onnistuneita kaatojakin nähtiin. 20 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

21 Suomen munuaistautirekisteri Suomen munuaistautirekisteri on Munuais- ja maksaliiton ylläpitämä ja THL:n rahoittama rekisteri, jossa on tiedot Suomen dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaista. Rekisterin tietoja hyödynnetään munuaistautien tutkimuksessa sekä julkaistua raporttia edunvalvontatyössä. Rekisteriin kerättiin tiedot kaikista aktiivihoidossa olevista dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaista. Rekisterin vuosiraportti 2011 julkaistiin suomen- ja englanninkielisenä liiton kotisivuilla. Rekisterillä oli osa-aikainen vastaava lääkäri ja toimistosihteeri. Rekisteri toimi yhteistyössä eurooppalaisen dialyysi- ja munuaisensiirtorekisterin, EDTA-munuaistautirekisterin kanssa. Myös pohjoismaisten rekisterien kanssa pidettiin yhteyttä säännöllisesti. Neuvotteluja munuaistautirekisterin saamiseksi lakisääteiseksi jatkettiin STM:n kanssa. Liitto on pyrkinyt varmistamaan rahoituksen jatkumisen tuleville vuosille vaikka lakisääteistämisasia onkin kesken. STM myönsi rahoituksen hankkeelle, jonka tarkoitus on selvittää rekisterin kehittämistä laaturekisteriksi. Hankkeen toivottiin tukevan myös rekisterin lakisääteistämistä. Raportin teemana lasten munuaissairaudet Vuonna 2011 oli kulunut 25 vuotta siitä kuin ensimmäinen munuaisensiirto suoritettiin Lastenklinikalla vuonna Dialyysihoitoa tai munuaisensiirtoa vaativan munuaisten vajaatoiminnan esiintyvyys on Suomessa alle 15-vuotiaiden ikäryhmässä maailman suurin. Syynä on suomalaistyyppinen synnynnäinen nefroosi, joka on suomalaisten lasten tavallisin loppuvaiheen munuaisten vajaatoimintaan johtava munuaistauti. Synnynnäiset epämuodostumat munuaisissa tai virtsateissä muodostivat toiseksi yleisimmän diagnoosiryhmän. Munuaisensiirron saaneiden ja dialyysihoidossa olevien lasten määrä on kasvanut vuodesta Alle 20-vuotiaista dialyysihoitoon tulevista yli 70 prosentilla ensimmäinen hoitomuoto on vatsakalvodialyysi. Hemodialyysin osuus on kasvanut 90-luvulta lähtien. Vuoden 2011 lopussa 88 prosentilla alle 20-vuotiaista loppuvaiheen munuaisten vajaatoimintapotilaista oli toimiva munuaissiirre. Osuus on Euroopan korkeimpia. Vuoden 2011 lopussa keskushemodialyysihoidossa oli 1370 (31 prosenttia), kotihemodialyysissä 75 (2 prosenttia) ja peritoneaalidialyysissä 329 (8 prosenttia). Toimiva siirtomunuainen oli 2552 henkilöllä (59 prosenttia). Munuaisensiirron saaneiden osuus ei vaihdellut merkittävästi sairaanhoitopiirien kesken ja tämä on osoitus siitä, että dialyysihoidossa olevat eri puolella Suomea ovat tasa-arvoisessa asemassa munuaisensiirron saamisen suhteen. Eri dialyysihoitomuotojen jakauma sen sijaan vaihteli melkoisesti. Osassa sairaanhoitopiireissä yli 30 prosenttia teki dialyysin kotona (joko peritoneaalidialyysi tai kotihemodialyysi) ja toisaalta useassa sairaanhoitopiirissä kotidialyysin osuus oli alle 15 prosenttia. Suomen Munuaistautirekisterin johtoryhmä Carola Grönhagen-Riska, pj. HUS Ilpo Ala-Houhala, TAYS Patrik Finne Eero Honkanen, HUS Risto Ikäheimo, OYS Pauli Karhapää, KYS Kaj Metsärinne, TYKS Kai Rönnholm, HUS Kaija Salmela, HUS Salla Säkkinen, THL Risto Tertti, SNY Sari Högström Asko Räsänen Rauni Jukkara, sihteeri Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 21

22 Hallinto Kunniapuheenjohtaja Lauri Koivusalo Kunniajäsenet Rose-Marie Björkenheim Börje Kuhlbäck Sinikka Luja-Penttilä Aarne Relander Meidän Maija Maija Piitulainen toimi liiton puheenjohtajana vuoteen 2013, jolloin säännöissä määrätyt kaudet tulivat täyteen. Luottamustoimissa luodut ihmissuhteet ja kontaktit veivät munuais- ja maksasairaiden asiaa eteenpäin. Hän oli puheenjohtajana samaan aikaan herkkä sairastunut ja vahva vaikuttaja. Vaikka puheenjohtajakausi päättyikin, Piitulainen ei aio lopettaa työtä sairastuneiden hyväksi. Ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosikokous ja strategisella tasolla sen valitsema hallitus. Työvaliokunta sekä työryhmät ja nimetyt asiantuntijat osallistuvat päätöksenteon valmisteluun. Liiton jäsenenä oli 20 jäsenyhdistystä. Jäsenmaksunsa suorittaneita henkilöjäseniä yhdistyksissä oli kertomusvuoden lopussa 5925 (5832). Liitolla oli vuoden lopussa 12 (11) yrityskannattajajäsentä. Vuosikokous pidettiin Helsingissä. Ennen virallista vuosikokousta kuultiin SOSTE:n viestinnänjohtaja Sari Siikasalmen luento tulevaisuuden visioista yhdistystoiminnassa ja -johtamisessa. Kokoukseen osallistui 32 äänivaltaista edustajaa 20 jäsenyhdistyksestä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuosille , annettiin tiedoksi vuosikertomus vuodelta 2012, päätettiin Munuaissäätiön hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä esiteltiin vuosikokouksen julkilausuma. Liiton toiminnasta vastasi hallitus. Liiton puheenjohtaja toimi asti Maija Piitulainen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Asko Räsänen ja toisena varapuheenjohtajana Yrjö Viitikko ja sen jälkeen puheenjohtajana Asko Räsänen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Yrjö Viitikko ja toisena varapuheenjohtajana Kirsi Rajasuo. Hallitukseen kuului 10 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Hallituksen asettama työvaliokunta kokoontui neljä kertaa ja valmisteli hallituksessa käsiteltävät asiat. Uusi puheenjohtaja Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa VTM, rehtori emeritus Asko Räsänen Karkkilasta. Tärkeimmiksi tehtävikseen Räsänen näki jäsenhankinnan kehittämisen sekä liiton ja yhdistysten talouden perustan säilyttämisen. Hallitus ja varajäsenet (suluissa) asti Puheenjohtaja Maija Piitulainen, Äänekoski 1.varapuheenjohtaja Asko Räsänen, Karkkila 2.varapauheenjohtaja Yrjö Viitikko, Lappeenranta Seija Haapalehto, Kokkola (Taisto Sopanen, Forssa) Pertti Helminen, Janakkala (Kari Jokinen, Kouvola) Saara Lassila, Raahe (Annikki Holma, Kempele) Juha Latva-Nikkola, Järvenpää (Mirjami Rajamäki, Helsinki) Sirpa Martinviita, Nurmijärvi (Anja Ahonen, Jyväskylä) Jukka Niemelä, Loimaa (Seija Rajala, Pori, asti) Juha Pitkänen, Alavus (Eija Vanhalakka, Lahti) Kirsi Rajasuo, Pielavesi (Nina Nordlund, Eurajoki) Anne-Mari Tarvonen, Pieksämäki (Liisa Posio, Kuopio) Kari Teppo, Vaasa (Kari Puusniekka, Tampere) Hallitus ja varajäsenet (suluissa) lähtien Puheenjohtaja Asko Räsänen, Karkkila 1.varapuheenjohtaja Yrjö Viitikko, Lappeenranta 2.varapauheenjohtaja Kirsi Rajasuo, Pielavesi Seija Haapalehto, Kokkola (Taisto Sopanen, Forssa) Pertti Helminen, Janakkala (Timo Akkala, Alavus) Kari Jokinen, Kouvola (Maija Piitulainen, Ääneskoski) Leena Korhonen, Savonlinna (Jorma Wilén, Espoo) Juha Latva-Nikkola, Järvenpää (Mirjami Rajamäki, Helsinki) Jukka Niemelä, Loimaa (Helena Alsela, Pori) Mika Norrbacka, Kempele (Joni Jatkonen, Jämsä) Juha Pitkänen, Alavus asti (Eija Vanhalakka, Lahti) Mikko Saarela, Vantaa (Kari Teppo, Vaasa) Anne-Mari Tarvonen, Pieksämäki (Liisa Posio, Kuopio) Työvaliokunta asti Maija Piitulainen, pj. Äänekoski Asko Räsänen, Karkkila Yrjö Viitikko, Lappeenranta Sirpa Martinviita, Nurmijärvi Jukka Niemelä, Loimaa Sari Högström, esittelijä Päivi Sohlman, sihteeri Liisa Väkiparta, talouspäällikkö Työvaliokunta lähtien Asko Räsänen, Karkkila Yrjö Viitikko, Lappeenranta Kirsi Rajasuo, Pielavesi Juha Latva-Nikkola, Järvenpää Jukka Niemelä, Loimaa Sari Högström, esittelijä Päivi Sohlman, sihteeri Liisa Väkiparta, talouspäällikkö Hannaliisa Yliluoma, vs. talouspäällikkö lähtien 22 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

23 Työryhmät ja toimintaryhmät Työryhmät ovat hallituksen asettamia, päätösasioita valmistelevia asiantuntijaryhmiä. Hallituksen vuosille asettamat työryhmät olivat Munuaistyöryhmä, Maksatyöryhmä, Järjestötyöryhmä ja Sosiaaliturvan työryhmä. Toimintaryhmät ovat vastuutyöntekijän tukena ja osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Hallituksen vuosille asettamat toimintaryhmät olivat Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan ryhmä, Perhe- ja nuorisotoiminnan ryhmä ja sen yhteydessä toimiva Nuorten aikuisten ryhmä. Hallituksen asettamat yhteistyöryhmät, joihin yhteistyötahot nimeävät edustajansa olivat Suomen Munuaistautirekisterin johtoryhmä, Lääkärityöryhmä, Lahja elämälle -johtoryhmä ja Eduskunnan tukiryhmä. Lisäksi hallitus on nimennyt kuntoutumisen tukemisen, lakiasioiden ja elinsiirtoa odottavien lapsiperheiden tukemisen nimetyt asiantuntijat. Määräaikaisia työryhmiä olivat Maksasairaan hyvän hoidon kriteerit -työryhmä ja Strategiatyöryhmä. Järjestötyöryhmä Järjestötyöryhmä kehittää jäsenyhdistysten toimintaa ja alueellista yhteistyötä sekä arvioi liiton päätöksentekoa ja sääntömuutostarpeita. Työryhmä osallistuu järjestökoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen, tekee hallitukselle esityksen jäsenyhdistyksille suunnatun Ray-kohdeavustuksen jakamisesta sekä myöntää hakemusten perusteella jäsenyhdistyksille kannustusrahaa. Vuonna 2013 työryhmä seurasi ja arvioi Ytyä yhdistyksestä -teemavuoden toteutumista. Tärkeänä nähtiin, että yhdistykset keräävät seurantatietoa ja arvioivat toimintaansa. Myös jäsenhankinnan on oltava jatkuvaa. Henkilöstö Henkilöstöjohtamisen tavoitteena oli yhteistyökykyinen, työhönsä sitoutunut, asiantunteva, motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö. Henkilöstöllä oli kannustusvapaajärjestelmä. Jaksamista tuettiin edelleen esimerkiksi osa-aikatyön tai satunnaisen etätyön mahdollistamisella. Työsuhde-etuna olivat lakisääteistä laajemmat työterveyspalvelut. Myös työnohjauksen mahdollisuutta käytettiin. Henkilöstön palkitsemiskäytäntöä jatkettiin hallituksen hyväksymässä muodossa. Kaikilla oli mahdollisuus ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Liiton henkilöstön laskennallinen määrä oli 15 henkilöä. Kokoaikaisessa työsuhteessa vuonna 2013 oli 12 (12) vakituista työntekijää ja osa-aikaisessa työsuhteessa 2(2) vakituista työntekijää. Vuoden lopussa keskustoimistossa työskenteli 10 (9) työntekijää ja etätoimistoissa 4 (5) työntekijää. Yksi työntekijä jäi vuoden aikana vuorotteluvapaalle ja hänelle palkattiin sijainen vuorotteluvapaan ajaksi. Keskimäärin 2 (2) hoitorengashoitajaa tai tilapäistä kuntoutustyöntekijää työskenteli eri puolilla Suomea. Henkilökunta Iiris Ahlgren, kuntoutussihteeri Hanna Eloranta, kehittämispäällikkö Patrik Finne, Suomen munuaistautirekisteri, vastaava lääkäri Maarit Heinimäki, järjestösuunnittelija Sari Högström, toiminnanjohtaja Petri Inomaa, viestintäpäällikkö Rauni Jukkara, Suomen munuaistautirekisteri, sihteeri Pekka Kankaanpää, kuntoutuspäällikkö Kirsi Kauppinen, jäsen- ja taloussihteeri Hilkka Lahti, järjestösuunnittelija, Pohjois-Suomi Marjukka Miettinen, järjestösuunnittelija, Etelä-Suomi Helena Rokkonen, järjestösuunnittelija, Itä-Suomi Päivi Sohlman, It-suunnittelija ja hallinnon sihteeri Anne Viitala, järjestösuunnittelija, Länsi-Suomi Liisa Väkiparta, talouspäällikkö (vuorotteluvapaa ) Hannaliisa Yliluoma, talouspäällikön sijainen Järjestötyöryhmä Yrjö Viitikko, pj., Lappeenranta Jukka Niemelä, Loimaa Antti Pollari, Espoo Liisa Posio, Kuopio Hanna Eloranta, sihteeri (Liisa Väkiparta) varalla: Juha Latva-Nikkola, Helsinki Maksasairaan hyvän hoidon kriteerit -työryhmä Perttu Arkkila, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry, HUS Sirpa Andelin, Vilppula Mira Perämäki, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry, TAYS Tarja Savolainen, Joensuu Anne Viitala, sihteeri Strategiatyöryhmä Timo Akkala, Tuuri Seija Haapalehto, Kokkola Sari Högström Hanna Eloranta Petri Inomaa Asko Räsänen, Karkkila Suvi Saukkoriipi, Espoo Nimetyt asiantuntijat Kuntoutumisen tukeminen Tarja Savolainen, Joensuu Lakiasiat Nina Meincke, Helsinki Elinsiirtoa odottavien lapsiperheiden tukeminen Kirsti Lindqvist, HUS LNS Kai Rönnholm, HUS LNS Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 23

24 Huomionosoitukset Omaisluovuttajan kultainen ansiomerkki Reijo Kasti Numeroitu viiri Helena Hilska, Lahti, nro 175 Kultainen ansiomerkki Taru Ihms, Kouvola Mirja Mattila, Kouvola Eila Mustonen, Kotka Kirsi Rajasuo, Pielavesi Pia Rusanen, Kouvola Hopeinen ansiomerkki Kari Jokinen, Kouvola Päivi Jokinen, Kouvola Tuija Järvisalo, Kotka Pronssinen ansiomerkki Hannu Mattila, Kouvola Juhani Mustonen, Kotka Petri Ohlsbom, Kouvola Liisa Vainiokangas, Kouvola Numeroimaton viiri Iisalmen sairaala, dialyysiosaston henkilökunta Keski-Suomen keskussairaalan, dialyysiyksikkö Kuopion yliopistollinen sairaala, gastroenterologian poliklinikan henkilökunta Kuopion yliopistollinen sairaala, lastenpoliklinikan henkilökunta Kuopion yliopistollinen sairaala, munuais- ja sisätautipoliklinikan henkilökunta Kuopion yliopistollinen sairaala, teho-osaston henkilökunta Varkauden sairaala, dialyysiosaston henkilökunta Vartiaisen perhe, Paavo, Eeva-Liisa, Sari, Anu ja Sanna, Kuopio KYMSI täytti 40 vuotta Kymenlaakson yhdistys vietti 40-vuotisjuhliaan syyskuussa. Paikalle oli kokoontunut runsaslukuinen joukko yhdistyksen jäseniä Kotkan ja Kouvolan seuduilta sekä vieraita naapuriyhdistyksistä. Juhlapuhujina kuultiin kansanedustaja, Kouvolan kaupunginvaltuutettu Sari Palmia sekä nefrologi Päivi Schenkiä Kymenlaakson keskussairaalasta. Juhlassa jaettiin myös huomionosoituksia yhdistysaktiiveille. Niistä arvokkaimman, kultaisen ansiomerkin, sai yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Taru Ihms. Pohjois-Savo 40 vuotta Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys vietti 40-vuotisjuhliaan marraskuussa Järjestöpäivien yhteydessä. Kaikkiaan 95 vierasta nautti juhlista, joissa ruokalista, ohjelma ja juonto olivat savoksi. Juhlien tähtiesiintyjänä loistivat Arja Koriseva ja Jouni Somero, jotka lahjoittivat esiintymispalkkionsa yhdistykselle. Pohjois-Savon yhdistyksen juhlassa muistettiin myös ansioituneita kunniamerkein ja viirein. 24 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

25 Munuaissäätiö Munuaissäätiö tukee munuais- ja virtsatiesairauksien lääketieteellistä tutkimusta. Munuaissairauksien ennaltaehkäisy, sairauden syiden selvittäminen ja hoitomuotojen kehitys edellyttävät korkeatasoista tutkimustyötä. Munuaissäätiö myönsi vuonna 2013 apurahan kymmenelle väitöskirjaa valmistelevalle tutkijalle. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma oli euroa. Apurahat vuonna 2013 Heikkilä Jukka LL: Takauretran läpät Helve Jaakko LL: Uremian aktiivihoidossa olevien tyypin I diabeetikoiden ennusteeseen vaikuttavat tekijät Kervinen Marjo LL: Munuaisten korvaushoitoa saavien 2 tyypin diabetespotilaiden ennuste ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät Miettinen Jenni LL: Kroonisen nefropatian biomarkkerit munuaisensiirtolapsilla Nisula Sara LL: FINNAKI - Aikuisten akuutti munuaisvaurio Poukkanen Meri LL: Akuutti munuaisvaurio tulehdusreaktioon (vaikea sepsis) liittyen tehohoitoisilla potilailla Tainio Juuso LL: Metaboliset ja endokrinologiset ongelmat lapsena munuaissiirron saaneilla potilailla Tervo Laura LL: Myyräkuumeen patogeneesi ja elämäntapojen vaikutus taudinkuvaan Tolonen Nina LL: Veren rasvojen yhteys tyypin 1diabeetikoiden liitännäissairauksiin Wasik Anita Msc: Septiini 7:n uuden interaktiopartnerin myosiini IIA:n funktio podosyyteissä Temaåret Under temaåret "Föreningen med krut" gjorde man föreningar och den värdefulla verksamhet de driver synlig för allmänheten. Temaårets huvudevenemang var temadag för välbefinnande som ordnades i sebtember. Under dagens lopp ordnades medtryvkande motionspauser och roliga tävlingar. Nordiska njurföreningar i Helsingfors Den samlades representanter för nordiska njurföreningar från Sverige, Norge och Danmark i Helsingfors. Finland hade också bjudit in representanter från Litauen, Lettland och Ryssland. Under veckoslutet deltagarna delade erfarenheter av sjukvårdsläget i de olika länderna. Så var det meningen att tillsammans reflektera över hur föreningarna kan förbereda sig bättre inför olika utmaningar i framtiden. De nordiska länderna har som gemensamt mål att få unga personer att bli aktiva deltagare i olika föreningsverksamheter. Under kongressen ordnades ett separat program för unga personer som insjuknad i en njursjukdom. Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 25

26 Talous Toiminnan rahoitus Kokonaistuotot olivat euroa ( ). Kokonaistuottoihin ei ole laskettu mukaan Rita Ståhl-Meinecken testamenttivaroista vuonna 2012 perustettua sidottua rahastoa, mutta liiton toimintaan tilikauden aikana käytetyt rahaston varat sisältyvät kokonaistuottoihin. Liiton toiminnan perusta ovat RAY:n vuosittain myöntämät avustukset. RAY:n vuodelle 2013 myöntämät avustukset olivat yhteensä euroa ( ). Tilinpäätöksen avustuslukuihin sisältyy edelliseltä vuodelta siirtyneitä avustuksia ja niistä on vähennetty seuraavalle vuodelle siirtyvät avustukset. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Suomen munuaistautirekisterin tekniseen ylläpitoon myöntämä avustus oli euroa (80 000). Saadut avustukset yhteensä olivat 71 % (69 %) kokonaistuotoista. Palvelujen myyntituotot ja muut varsinaisen toiminnan tuotot olivat yhteensä euroa ( ), joka on 22 % (17 %) kokonaistuotoista. Varainhankinnan tuotto oli tilikaudella 2013 vaatimaton verrattuna edelliseen vuoteen. Tuotot olivat euroa ( ), josta summasta jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut muodostivat 90 % (22 %). Vuonna 2013 ei järjestetty vaaleja, mistä syystä Pieni ele -keräystuottoja ei kertynyt lainkaan ( ). Varainhankinnan tuottojen osuus liiton kokonaistuotoista oli 3 % (10 %). Jäsenyhdistysten jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä oli vuodenvaihteessa jäsentä (5 832). Liiton osuus yhdistysten jäsenmaksuista oli 6 euroa/jäsen (5e/jäsen). Kannattajajäsenmaksun, 600 euroa, maksaneita yrityksiä oli 12 (11). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat euroa (58 900). Niiden osuus liiton kokonaistuotoista oli 4 % (4 %). Toiminnan rahoitus/tuhatta euroa 2013 TA2013 TAero% 2012 muutos % Avustukset RAY -yleisavustus % % RAY -kohdeavustukset % % Munuaistautirek. ylläpito THL % 80 0 % Muut avustukset % % % % Palvelujen myyntituotot KELAn kuntoutuskorvaukset % % Muu palvelumyynti % 4 75 % % % Muut varsinaisen toiminnan tuotot Yritysten sponsorointi % % Ilmoitus- ja tilaustulot % % Ravitsemusaineiston myynti % % Keskustoimiston vuokratulot % 15 0 % Muut tulot % % Rita Ståhl-M. rahaston käyttö % % % % Varainhankinta Jäsenmaksut % % Kannatusjäsenmaksut % 7 0 % Lahjoitukset ja testamentit % Muut varainhank. tuotot % % Vaalikeräys % % Rita Ståhl-M. rahaston käyttö % % % % Sijoitus- ja rahoitustuotot Vuokratulot sijoitusasunnoista % 50 2 % Osinkotulot % 6 17 % Korkotulot % 3-67 % % 59 0 % Kokonaistuotot % % 26 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

27 Yritysyhteistyö Liiton syyskuussa 2013 järjestämän pohjoismaisten munuaisjärjestöjen NNSkokouksen kulujen kattamiseen saatiin yritystukea yhteensä euroa. Muita yritystukia saatiin yhdistysten jäsenhankintakampanjaan, kansainväliseen toimintaan, tiedotukseen ja esitetuotantoon. Toiminnan kulut Vuoden 2013 kokonaiskulut olivat euroa ( ). Näistä henkilöstökulujen osuus oli euroa ( ), joka on 50 % (50 %) kokonaiskuluista. Prosentuaalisesti henkilöstökulut lisääntyivät edellisestä vuodesta 2 % ja budjetti ylittyi 5 %. Yrityskannattajajäsenet: AbbVie Oy Amgen Ab Astellas Pharma B. Braun Avitum Oy Baxter Oy Oy Carbonex Ab Fresenius Medical Care Gambro Lundia Ab Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab MSD Finland Oy Novartis Finland Oy Roche Oy Lapset, nuoret ja perheet Munuaistautirekisteri Lahja elämälle Tiedotus Varainhankinta ja sijoitukset Koulutus Muu tukitoiminta Hallinto, edunvalvonta, päätöksenteko ja työryhmät Kuntoutumisen tukeminen Aluetyö (sis. jäsenyhd. RAY-avustus) Toimintokohtaiset kulut 2013, yhteensä euroa. Kaaviossa esitetyt kulut sisältävät myös sisäisiä kuluveloituksia. Tulos Vuoden 2013 tulos oli euroa alijäämäinen (vuonna 2012: ylijäämä euroa). Varat ja oma pääoma Kokonaisvarat olivat euroa ( ) ja oma pääoma euroa ( ). Omavaraisuusaste 87 % (88 %). Omaan pääomaan sisältyy Rita Ståhl-Meinecken testamenttivaroista perustettu sidottu rahasto, jonka säännöissä todetaan lahjoituksen antajan määräyksen mukaisesti, että varat on käytettävä Suomen munuais- ja maksasairauksien tutkimiseen ja ennalta ehkäisyyn sekä potilaiden tukemis- ja virkistystoimintaan. Rahaston arvo tilikauden lopulla oli euroa. Tilikauden aikana rahaston varat nousivat kahden tontin myynnistä saadulla myyntivoitolla euroa ja kuolinpesän lopputilityksellä euroa. Varoja käytettiin euroa. Oman pääoman euroa ( ) vähennys johtuu sidotun rahaston käytöstä, netto euroa, sekä tilikauden alijäämästä euroa. Tasekirja 2013, joka sisältää mm. hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteineen, löytyy osoitteesta Vuosikertomus 2013 Munuais- ja maksaliitto 27

28 Munuais- ja maksaliitto Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Liittoon kuuluu 20 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 6000 henkilöjäsentä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa. Tietoa Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien asioiden oppimista. Jaamme luotettavaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista. Liitto tekee sairastuneiden tilannetta tunnetuksi ja poistaa ennakkoluuloja. Toivoa Liitto välittää vertaistukea ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Vapaaehtoistoiminta lisää omaa ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta. Yhdistys antaa elämän suurissa muutoksissa ystävyyttä ja paikan toimia. Tukea Muuttunut elämäntilanne vaatii uusia keinoja selviytyä arjesta. Liitto tukee kuntoutumista, järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaaliturvasta. Yhdistyksen virkistystapahtumissa huvi ja hyöty yhdistyvät. Munuais- ja maksaliitto ry Kumpulantie 1 A, 6. krs Helsinki

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Luonnos 14.10.09 Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry toimii alueellisena kansanterveys- ja potilasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- ja maksasairauksia

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Kuva ylhäällä vas. Runo ja Jokerit olivat mukana Euroopan elinsiirtopäivän

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2014. Kokonaan kunnossa -teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2014. Kokonaan kunnossa -teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2014 Kokonaan kunnossa -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Kokonaan kunnossa -valokuvakilpailu Teemavuoden valokuvakilpailussa etsittiin näkökulmia

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Munuaisja maksaliitto

Munuaisja maksaliitto Munuaisja maksaliitto 10/2014 Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. Jäsenyhdistyksissä

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto ry. Vuosikertomus 2011. www.musili.fi

Munuais- ja maksaliitto ry. Vuosikertomus 2011. www.musili.fi Vuosikertomus 2011 Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus 2011 www.musili.fi Yllä: Syystrysköissä oli ohjelmaa moneen makuun. Alla: KYLLÄ elinluovutukselle -kortteja jaettiin KalPan-jääkiekko-ottelussa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

TUKEA KOKO PERHEELLE. Perhetoiminta

TUKEA KOKO PERHEELLE. Perhetoiminta TUKEA KOKO PERHEELLE Perhetoiminta Lapsen sairaus koskettaa koko perhettä: sisaruksia, vanhempia ja sukulaisia. Yhteisten kokemusten jakaminen saman kohdanneiden perheiden kanssa auttaa jaksamaan. 01/2015

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Maakunnallisen yhteistyön foorumi Satakuntaliiton alaisuuteen

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY Etelä-Savon ADHD-, Autismi- ja Dysfasiayhdistys ry Etelä-Savon Aivovammayhdistys ry Etelä-Savon CP-yhdistys ry Etelä-Savon Meniere-yhdistys ry Etelä-Savon

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Järjestöjen yhteinen kokemuskoulutustoiminta

Järjestöjen yhteinen kokemuskoulutustoiminta Järjestöjen yhteinen kokemuskoulutustoiminta Kokemuskoulutuksen historiaa Kokemustietoa käytetty kautta aikojen opiskelijoiden opetuksessa Potilasluennoitsija-projekti 1988-1991 Sosiaalihallituksen rahoituksella

Lisätiedot

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Toimijat yhteisessä työssä Valtakunnallinen kehittämiskeskus Kansalaisareena ry Alueelliset

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Muistiliiton juhlavuosi välittää ja vaikuttaa Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Välittämisen viestin vieminen Välittämisen asenteen edistäminen yhteiskunnassa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja SISÄLLYS - HAE eli hereditäärinen angioödeema - Mikä on Suomen HAE-yhdistys? - Miten

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU Hankkeen taustaa Sotainvalidien Veljesliitto on hallinnoinut avustajatoiminnan projektia vuodesta 1998 Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry (Keskosvanhempien yhdistys Kevyt) on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Yhdyshenkilön opas www.musili.fi www.maksa.fi

Yhdyshenkilön opas www.musili.fi www.maksa.fi elintärkeää toimintaa Yhdyshenkilön opas www.musili.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto ry Munuais- ja maksaliitto on 1970 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyä

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Esimerkkejä eroista: Erikoissairaanhoito Pohjoismaissa Tanska Norja Suomi Ruotsi Alueet Alueet (valtio) Lkm

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Sulasolin organisaatio

Sulasolin organisaatio Sulasol Mikä Sulasol? Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Sulasol tarjoaa jäsenilleen harrastustoimintaan liittyviä

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev Arjessa alkuun järjestölähtöinen varhainen tuki Elina Vienonen Arjessa alkuun -projekti Projektissa kehitetään jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä varhaisen tuen tapoja ja tuodaan vertaisosaamista avuksi

Lisätiedot

KoKoA - Koulutetut kokemusasiantuntijat ry. 17.10.2014 Helsinki, Rajapinnalla Mikael Söderström KoKoa Koulutetut kokemusasiantuntijat ry

KoKoA - Koulutetut kokemusasiantuntijat ry. 17.10.2014 Helsinki, Rajapinnalla Mikael Söderström KoKoa Koulutetut kokemusasiantuntijat ry KoKoA - Koulutetut kokemusasiantuntijat ry 17.10.2014 Helsinki, Rajapinnalla Mikael Söderström KoKoa Koulutetut kokemusasiantuntijat ry KoKoA ry:n taustaa Mielen avain hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksessa

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MUNUAIS- JA MAKSAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 2/2012. kuva RENTUKKA (Astigma/ ImagePark.biz)

POHJOIS-SAVON MUNUAIS- JA MAKSAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 2/2012. kuva RENTUKKA (Astigma/ ImagePark.biz) POHJOIS-SAVON MUNUAIS- JA MAKSAYHDISTYS RY JÄSENTIEDOTE 2/2012 kuva RENTUKKA (Astigma/ ImagePark.biz) Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n VUOSIKOKOUS ja KEVÄTRETKI 5.5.2012 PIELAVEDELLE tilausravintola

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Järjestöbarometri 2013

Järjestöbarometri 2013 Järjestöbarometri 2013 Järjestöbarometri Julkaistu vuosittain vuodesta 2006, Järjestöbarometri 2013 järjestyksessään kahdeksas Barometri kertoo vuosittain ajankohtaiset tiedot sosiaalija terveysjärjestöjen

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Kympin Lapset - HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y. 20.3.2010 Toimintasuunnitelma 2010 www.hyksinsyopalapset.com KYMPIN LAPSET - HYKSIN LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN VANHEMMAT JA YSTÄVÄT R.Y.

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot