Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi"

Transkriptio

1 Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi

2 Kuva ylhäällä vas. Runo ja Jokerit olivat mukana Euroopan elinsiirtopäivän tapahtumissa. Kuva ylhäällä oik. Helsingin keskustassa järjestettiin kaupunkitapahtuma. Kuva alhaalla Nuorten, vuotiaiden tapaaminen järjestettiin lokakuussa.

3 Yhteisellä tekemisellä tuloksia TOIMINNANJOHTAJALTA Vuonna 2012 Munuais- ja maksaliitto vietti Lapset, nuoret ja perhe -teemavuotta. Toimintaa tahdittavat kuntoutukseen, hyvinvointiin, vertaistukeen ja vaikuttamiseen tähtäävät tapahtumat, joissa erityisesti lapsiperheiden jaksamiseen ja nuorten hyvinvointiin kiinnitettiin huomiota. Työtä ohjasi liiton strategia, jonka painopisteitä ovat vaikuttava edunvalvonta, aktiivinen vapaaehtoisuus, vakaa talous ja uudistuvat, tarpeita vastaavat palvelut. Liiton vuosikertomukseen on koottu vuoden tärkeimmät asiat toiminnan ja talouden kannalta. Munuais- ja maksaliitto ja Eduskunnan tukiryhmä tekivät syksyllä 2012 kirjallisen kysymyksen liittyen elinluovutustoiminnan edistämiseen ja resursseihin. Toimintavuoden lopussa saimme STM:ltä vahvistuksen Elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan kehittämisen asiantuntijaryhmän perustamisesta. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on kansallisen suunnitelman laatiminen ( ). Vuosien vaikuttamistyö, hyvä yhteistyö muun muassa asiantuntijalääkäreiden ja STM:n kanssa, ja yhteinen huoli elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan kehittämisestä tuottivat tulosta. Liitolta pyydettiin lausunto kudoslain muuttamiseen EU-direktiivin mukaiseksi. Kudoslain muutosesitys on edelleen (2013) eduskunnan valmistelussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus on ollut valmistelussa koko toimintavuoden ajan. Olemme seuranneet tarkasti uudistuksen tilannetta ja pyytäneet eduskunnan työryhmään asiantuntijan puheenvuoron aiheesta. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus koko Suomessa sekä perusterveydenhuollon toimivuus on yhteinen tavoite. Uudistus saattaa kuitenkin tuoda erityisosaamisen keskittymistä joidenkin sairauksien kohdalla. Uudistuksen selvitystilanne on edelleen meneillään. Liitomme toiminnanjohtajana olen iloinen, että järjestömme asiantuntemusta hyödynnetään ja arvostetaan erilaisissa työryhmissä. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on annettava resursseja sekä asiantuntijatyöryhmiin ja kansainvälisiin kokouksiin osallistumiseen mahdollisuuksia. Liittomme vahvuus on osaava, pitkäaikainen henkilöstö, jolla on aito halu vaikuttaa hyvään munuais- ja maksasairaiden hoitoon ja hyvinvointiin. Liiton hallitus ja puheenjohtajat tekevät merkittävää vapaaehtoistyötä ja ovat vaikuttaneet muun muassa toimintavuoden onnistuneeseen elinsiirtoasian esille nostamiseen. Liitto on SOSTEn jäsen. SOSTE toimii järjestöjen yhteisenä edunvalvojana. Vuoden aikana on ollut esillä yhteistyön lisääminen RAY:n, järjestöjen ja SOSTEn välillä. Järjestöille tärkeä viesti on ollut, että tuki näyttäisi pysyvän tulevaisuudessa ennallaan, jopa aavistuksen nousevan. Erityistä huomiota kaikkien RAY:n avustuksia saavien järjestöjen on kuitenkin kiinnitettävä toiminnan seurantaan ja arviointiin. Olemme kuulleet tämän toiveen ja osallistuneet vuoden aikana aktiivisesti RAY:n järjestämiin arviointikoulutuksiin. Toiminnanjohtajana suurimmat hetket vuoden aikana ovat kuitenkin olleet jäsenistön tapaaminen, lapsipotilaiden kohtaaminen, yhdistyksien järjestämissä tilaisuuksissa mukana olo. Ei ole aina helppoa visioida oikeita ratkaisuja tulevaisuuteen, mutta on helppoa tehdä sellaista työtä, joka vaikuttaa suoraan sairastuneiden saamaan hyvään hoitoon, kuntoutukseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Toivon, että lisäämme jäsenmäärää kuluvana vuonna, koska mitä enemmän meitä on, sen paremmin saamme hyviä päätöksiä aikaan. Pienetkin suunnitelmat saattavat muuttua suuriksi, kun on tahtoa, halua vaikuttaa. Sari Högström Toiminnanjohtaja Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus

4 SISÄLTÖ Toiminnanjohtajan katsaus 3 Toimintavuosi lyhyesti 5 Edunvalvonta 6 Edunvalvonta Työryhmät Yhteistyö ja verkostot Aluetoiminta 8 Vapaaehtoistoiminta 9 Vertaistuki Kokemuskoulutus Lapsipotilaiden vanhemmat Nuoret aikuiset Koulutus 11 Viestintä 12 Viestintä ja tiedotus Kyllä elinluovutukselle -kampanja Kuntoutuminen 16 Kuntoutumisen tukeminen Sopeutumisvalmennus Lapsiperheiden tuki 18 Lahja elämälle 19 Hallinto 20 Työvaliokunta, hallitus Työryhmät ja toimintaryhmät Henkilöstö Suomen munuaistautirekisteri 25 Talous 26 Huomionosoitukset 28 Munuaissäätiö 29 Jäsenyhdistykset 14 Runo, 3 vuotta, antoi perheineen kasvot liiton perhetoiminnalle ja Euroopan elinsiirtopäivälle. Runo osallistui Maailman munuaispäivään Likkojen lenkille ja oli mukana elinsiirtopäivänä Jokerien ja Tapparan kotiotteluissa sekä videolla että livenä. 4 Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus 2012

5 LYHYESTI Teemavuosi täynnä toimintaa Vuosi 2012 oli liiton 42. toimintavuosi. Vuoden teemana oli lapset, nuoret ja perhe. Teemavuosi lisäsi nuorten ja perheiden osallistumista toimintaan ja heidän saamaansa tukea. Teemavuonna järjestettiin yhteensä 37 tapahtumaa, joilla lisättiin erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, tietoa ja tukea. Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön painopisteitä olivat elinluovutusten ja elinsiirtojen lisääminen, erikoissairaanhoidon resurssien seuranta sekä sairauksien ennaltaehkäisyn korostaminen. Liitolta pyydettiin lausunto kudoslain muuttamiseen EU-direktiivin mukaiseksi. Kudoslain muutosesitys on edelleen (2013) eduskunnan valmistelussa. Liitto seurasi kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen etenemistä. Munuaissairaan hyvän hoidon kriteerit saatiin valmiiksi ja niitä markkinoitiin sairaanhoitopiirien johdolle, hoitoyksiköille ja kuntapäättäjille. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajien kanssa keskusteltiin vuoden aikana Munuaistautirekisterin saamiseksi lakisääteiseksi rekisteriksi. Aluetyötä tehtiin neljällä maantieteellisellä alueella. Aluetoimikuntien työ oli aktiivista ja tuloksekasta. Jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä tiivistettiin yhteisillä koulutus- ja virkistystapahtumilla. Ensitietokäytäntöjen kehittämistä jatkettiin ja hoitoyksiköiden ensitietotapahtumiin osallistuttiin aktiivisesti. RAY:n avustuksen kannustusrahalla tuettiin erityisesti teemavuoteen liittyviä tapahtumia. Sen avulla yhdistykset järjestivät muun muassa lapsiperheiden retkiä, liikunta- ja vertaistapahtumia sekä yleisöluentoja. Vapaaehtoistoimintaa tukevia tilaisuuksia ja vertaistukijoiden kannustavaa ohjausta järjestettiin usealla eri paikkakunnalla. Uutena toimintamuotona järjestettiin kotidialyysiä tekevien vertaisilta Helsingissä sekä hepatiittitartunnan saaneiden vertaistapahtuma. Elinluovutustoiminta ja elinsiirrot saivat julkisuutta vuoden aikana mediassa, mikä aktivoi kansalaiskeskustelua. Euroopan elinsiirtopäivän päätapahtumat järjestettiin jääkiekko-otteluissa Helsingissä ja Tampereella. Helsingissä järjestettiin myös kaupunkitapahtuma. Viestintää kohdistettiin tietoisesti nuorille, koska 2011 julkaistun Gallup-kyselyn mukaan vuotiaiden tietoisuus elinluovutuskortista ja kortin allekirjoittaminen oli aikaisempaa tutkimusta selvästi alhaisempaa. Jäsenyhdistysten järjestämät elinluovutusten edistämistilaisuudet saivat vuoden aikana merkittävää alueellista näkyvyyttä. Liitto tuotti Kelan ja RAY:n rahoituksella kuntoutumis- sekä virkistys- ja vertaispalveluja munuais- ja maksasairauksiin sairastuneille sekä heidän läheisilleen. Toimintavuonna liitto tuotti 8 Kelan rahoittamaa kurssia ja 11 RAY:n rahoittamaa kurssia. Osalle RAY:n kursseista otettiin suunniteltua enemmän osallistujia runsaan hakijamäärän takia. Liiton viestintä ja tiedotus oli vilkasta ja tuloksellista koko vuoden. Teemavuosi huomioitiin kattavasti vuoden aikana. Elinehto-lehti ilmestyi neljä kertaa. Kesäkuussa avatut uusitut kotisivut palvelivat jäsenistöä entistä laajemmin ja jakoivat asiallista tietoa suurelle yleisölle. Vuosikokouksessa liiton puheenjohtajaksi valittiin Maija Piitulainen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Asko Räsänen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Yrjö Viitikko. Liiton työryhmät, Lääkärityöryhmä, Munuaistyöryhmä, Maksatyöryhmä, Järjestötyöryhmä, Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan ryhmä sekä Perhe- ja nuorisotyöryhmä jatkoivat toimintavuonna työtään. Sosiaaliturvan asiantuntijat nimettiin sosiaaliturvan työryhmäksi, koska koettiin, että yhteiskunnassa oli meneillään monia sosiaaliturvaan kohdistuvia muutoksia. Liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Sirpa Aalto jäi eläkkeelle maaliskuun lopussa Liiton toiminnanjohtajana alkaen on toiminut Sari Högström. Toiminnan merkittävin ja tärkein rahoittaja oli Raha-automaattiyhdistys, jonka avulla voitiin ylläpitää varsinaista toimintaa. RAY:n valmistelijoille ja päättäjille esiteltiin jäsenjärjestöjen toiminta-avustuksen korottamistarvetta seuraavan toimintavuoden teemaan perustuen. Korotus hyväksyttiin RAY:n avustuspäätöksessä. Henkilökunnasta 8 kävi RAY:n arviointikoulutuksessa tavoitteena lisätä RAY:n vaatimaa seuranta- ja arviointiosaamista. Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus

6 EDUNVALVONTA Edunvalvonta Liiton toiminnan yhdeksi painopisteeksi on strategiassa määritelty vaikuttava edunvalvonta. Sitä toteutetaan päätöksenteon kaikilla tasoilla tavoitteena munuais- ja maksasairauksien ja niistä johtuvien haittojen ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen sekä hyvä hoito. Elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa edistetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalista hyvinvointia edistetään sekä vaikutetaan sosiaalisten oikeuksien toteamiseen. Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön painopisteitä olivat elinluovutusten ja elinsiirtojen lisääminen, erikoissairaanhoidon resurssien seuranta sekä sairauksien ennaltaehkäisyn korostaminen. Liitto ja eduskunnan tukiryhmä tekivät syksyllä 2012 kirjallisen kysymyksen liittyen elinluovutustoiminnan edistämiseen ja resursseihin. Ministeri vastasi kirjalliseen kysymykseen. Toiminnanjohtaja ja HUS:n asiantuntijalääkärit pyysivät audienssin STM:ltä loppuvuodesta Kirjallisen kysymyksen ja audienssin jälkeen STM on asettanut Elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan kehittämisen asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on kansallisen suunnitelman laatiminen ( ). Liitolta pyydettiin lausunto kudoslain muuttamiseen EUdirektiivin mukaiseksi. Kudoslain muutosesitys on edelleen (2013) eduskunnan valmistelussa. Liitto seurasi kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen etenemistä. Eduskunnan tukiryhmän kokouksissa käsiteltiin uudistusten vaikutuksia munuais- ja maksasairaiden hoidon järjestämiseen. STM:n edustaja oli syksyllä kertomassa Sote-uudistuksen sen hetkisestä tilanteesta. Eduskunnan tukiryhmässä käsiteltiin myös hallitusohjelmaan sisältynyttä lääkekorvausjärjestelmän muutosta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen rahoittaman Suomen munuaistautirekisterin lakisääteistämistä pyrittiin vuoden aikana edistämään, mutta asia on edelleen STM:ssä käsittelyssä. Rahoitus saatiin varmistettua kuitenkin vuodelle Liitto on SOSTEn jäsen ja mukana sen yhteisessä vaikuttamisessa ja edunvalvonnassa. Muun muassa STM:n lääkekorvausjärjestelmän kehittämisestä jäsenjärjestöt antoivat yhteisen kannanoton. Liiton toiminnanjohtaja on SOSTEn valtuuston jäsen ja osallistunut valtuuston kokouksiin. Kelan korvaamien taksimatkojen suorakorvaukseen ja keskitettyyn tilaukseen liittyvän uudistuksen edetessä liitto keräsi hemodialyysissä käyviltä käyttökokemuksia ja jatkoi neuvotteluja Kelan kanssa. Aihetta käsiteltiin liiton hallituksessa ja Eduskunnan tukiryhmässä. Munuaissairaan hyvän hoidon kriteerit saatiin valmiiksi ja niitä markkinoitiin sairaanhoitopiirien johdolle, hoitoyksiköille ja kuntapäättäjille. Ceapir-kyselyn tuloksia ja munuaissairauksiin sairastuneiden edunvalvontaan liittyvää vaikuttamistyötä esiteltiin PD-hoitajien koulutuspäivillä ja järjestöpäivillä. Eduskunnan tukiryhmä keskusteli muun muassa elinluovutusten edistämisestä. 6 Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus 2012

7 EDUNVALVONTA Työryhmät Munuaistyöryhmä teki yliopisto- ja keskussairaaloihin munuaispotilaiden hoidosta vastaaville lääkäreille kyselyn diabetesta sairastavien munuaispotilaiden hoitokäytännöistä. Vastausten mukaan vastaanottoaika ei riitä molempien sairauksien seurantaan. Työryhmä suositteli vyötärön mittauksen ja silmänpohjien tutkimuksen nostettavaksi hoitoyksiköiden kehittämiskohteiksi. Tulosten mukaan yhteistyö yliopistosairaaloissa munuais- ja diabetesyksikköjen välillä toteutuu keskussairaaloita paremmin. Maksatyöryhmän pitkäjänteinen vaikuttamistyö maksasairaille suunnattujen ensitietopäivien käynnistämiseksi hoitoyksiköissä tuotti tulosta ja uusia ensitietotapahtumia järjestettiin Oulun ja Tampereen yliopistosairaaloissa. Maksasairaiden vertaistoiminta laajentui ja uutena toimintamuotona järjestettiin C-hepatiittitartunnan saaneiden vertaistapaaminen. Jäsenyhdistysten maksavastaavien tueksi valmistui Maksavastaavien ohjetasku. Työryhmä teki aloitteen maksasairaan hyvän hoidon kriteerien laatimiseksi. Lääkärityöryhmä kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli muun muassa elinluovutusten ja erityisesti elävien luovuttajien määrän lisäämismahdollisuuksia, anemian hoitosuosituksia ja ikääntyneiden munuaissairauksiin sairastuneiden haasteita. Yhteistyö ja verkostot Liitto kuului jäsenenä seuraaviin yhteisöihin: Raha-automaattiyhdistys RAY, Opintotoiminnan Keskusliitto (OK), Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, YTRY, Suomen omaishoidon verkosto, Harvinaiset-verkosto ja Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. Munuais- ja maksaliitto hallinnoi Lahja elämälle -yhteistyötä. Elinsiirtotoiminnan edistämistä jatkettiin sairaaloiden ja elinsiirtolääkäreiden sekä viranomaisten ja potilasjärjestöjen, muun muassa Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n, kanssa. Liitto oli mukana 16 muun vammais- ja kansanterveysjärjestön kanssa vaalien yhteydessä järjestettävässä Pieni ele -keräyksessä. Kansainvälinen yhteistyö Eurooppalaisen munuaispotilasjärjestöjen yhteistyöyhteisön CEAPIRin (European Kidney Patients Federation) yleiskokous pidettiin Liettuassa. Virallisina edustajina kokoukseen osallistuivat Maija Piitulainen ja nuorten ohjelmaan Riku Martikkala. Pohjoismainen NNS kokous järjestettiin Ruotsissa. Edustajana olivat Sari Högström ja Asko Räsänen. Sosiaaliturvan asiantuntijat nimettiin sosiaaliturvan työryhmäksi, koska koettiin, että yhteiskunnassa oli meneillään monia sosiaaliturvaan kohdistuvia muutoksia. Työryhmä seurasi muutoksia ja osallistui liiton sosiaaliturvaoppaan päivittämiseen. Kuntoutumispäällikkö osallistui 11 järjestön yhteisen sosiaaliturvaoppaan laatimiseen. CEAPIR-kokous järjestettiin Vilnassa, Liettuassa toukokuussa. Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus

8 ALUETOIMINTA Aluetoiminta Aluetoiminnalla tuetaan jäsenyhdistysten toimintaa, alueiden yhdistysten ja alueiden välistä yhteistyötä sekä edistetään munuais- ja maksasairaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tärkeä osa aluetyötä on aktiivinen toiminta ja vaikuttaminen alueellisissa verkostoissa sekä liiton alueellisen näkyvyyden vahvistaminen. Aluetyötä tehtiin neljällä alueella. Edellisvuonna yhdistyneen Länsi-Suomen alueen yhteistyö vakiintui ja vahvistui. Aluetoimikunnan työ oli aktiivista ja tuloksekasta. Myös muilla alueilla yhteistyö oli vahvaa. Aluepalaverit kokoontuivat kahdesti vuodessa. Pohjois-Suomen ja Itä- Suomen yhteistyö (IPOT) jatkui ja yhteyttä pidettiin myös sähköisesti, muun muassa videoneuvottelun avulla. Aluetyötä tehtiin neljän alueellisen ja yhden valtakunnallisen järjestösuunnittelijan tiiminä sekä liiton muiden toimihenkilöiden kanssa yhteistyönä. Aluetyön esimiehenä toimi kehittämispäällikkö. Aluetoimistot sijaitsivat Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Etelä-Suomen järjestösuunnittelija työskenteli liiton keskustoimistossa. Pohjois-Suomen alueella koettiin muutoksia pitkäaikaisen järjestösuunnittelijan jäädessä eläkkeelle syyskuun alussa. Uusi järjestösuunnittelija aloitti työn Oulun aluetoimistossa lokakuun alussa. Järjestösuunnittelijat kehittivät neuvonnalla ja ohjauksella jäsenyhdistysten toimintaa, osallistuivat yhdistysten tapahtumiin sekä pitivät alustuksia ajankohtaisista aiheista. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuonna innostettiin perheitä ja nuoria mukaan toimintaan ja jäsenyhdistyksiä järjestämään teemavuoden tapahtumia eri-ikäisille. Jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä tiivistettiin yhteisillä koulutus- ja virkistystapahtumilla. Alueellisia hyvinvointipäiviä järjestettiin Tammelassa, Lappeenrannassa ja Kiteellä, ja niissä oli mukana yhteensä 160 osallistujaa. Yhdistystoimijoita ohjattiin verkko-oppimisympäristön käyttöön ja hyödyntämään sähköisiä menetelmiä myös laajemmin. Järjestösuunnittelijat tuottivat materiaalia jäsenyhdistysten tueksi rakennettavaan extranettiin. Yhdistyksiä ohjattiin hyödyntämään yhteistä jäsenrekisteriä yhdistyksen toiminnassa ja tapahtumien markkinoinnissa. Yhteistyö sidosryhmien kanssa oli edelleen keskeinen osa aluetyötä. Hoitoyksiköissä käydessään järjestösuunnittelijat tekivät tunnetuksi liiton ja yhdistysten toimintaa. Ensitietokäytäntöjen kehittämistä jatkettiin ja järjestösuunnittelijat osallistuivat aktiivisesti hoitoyksiköiden ensitietotapahtumiin. Liittoa ja sen toimintaa tehtiin tunnetuksi alueellisissa verkostoissa, järjestöjen yhteistapahtumissa, sekä eri sidosryhmien järjestämissä koulutustilaisuuksissa kuten munuaishoitajien erikoistumiskoulutuksessa ja ammatillisten oppilaitosten järjestöpäivillä. Yhdistyksiä tuettiin paikallisessa edunvalvonnassa ja vaikuttamistyötä tehtiin yhteisten kannanottojen muodossa. Länsi-Suomen hyvinvointipäivää vietettiin elokuussa. 8 Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus 2012

9 VAPAAEHTOISTOIMINTA Vapaaehtoistoiminta Liiton vapaaehtois- ja vertaistoiminta on monipuolista ja osallisuutta tukevaa. Munuais- ja maksasairaille, elinsiirron saaneille, heidän läheisilleen ja perheilleen tarjotaan yksilö- ja ryhmämuotoista tukea ja palveluja. Liitto on mukana vapaaehtoistoiminnan verkostoissa ja tukemassa vapaaehtoistyön arvon ja merkityksen tunnetuksi tekemistä. Vapaaehtoistoimintaa tukevia tilaisuuksia ja vertaistukijoiden kannustavaa ohjausta järjestettiin usealla eri paikkakunnalla. Uutena toimintamuotona järjestettiin kotidialyysiä tekevien vertaisilta Helsingissä ja hepatiittitartunnan saaneiden vertaistapahtuma. Liiton vapaaehtoistoimijoita ohjattiin verkostoitumaan paikallisiin ja alueellisiin vapaaehtoistoiminnan verkostoihin. Liiton uusituille kotisivuille luotiin mahdollisuus ilmoittautua lyhyttai myös pitempikestoisiin vapaaehtoistehtäviin. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan työryhmään kuului 5 jäsentä ja kaksi nimettyä asiantuntijaa. Se kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja seurasi vertaistoiminnan toimintasuunnitelmien edistymistä ja aloitti vapaaehtoistoiminnan suunnitelman jalkauttamisen yhdistyksiin. Työryhmä pohti keinoja vapaaehtoistoimijoiden palkitsemiseen ja kannustamiseen. Osa yhdistyksistä nimesi teemavuoden vastuuhenkilöt, mikä oli osa vapaaehtoistoiminnan suunnitelman jalkauttamista. Vertaistuki Vertaistuella autetaan munuais- ja maksasairaita, elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään selviytymään sairauden eri vaiheissa. Tuella täydennetään läheisten, ystävien ja ammattihenkilöstön antamaa tukea. Liiton vertaistukijaverkosto kattaa koko maan. Järjestösuunnittelijat toimivat vertaistukisuhteiden välittäjinä yhteistyössä terveydenhuollossa toimivien yhdyshenkilöiden kanssa. Vuonna 2012 koulutettiin 14 uutta vertaistukijaa ja vuoden lopussa vertaistukijoita oli rekisterissä yhteensä 154. Vertaistukivälityksistä tehtiin ohjeistus ja järjestösuunnittelijat koulutettiin kirjaamaan välitykset vertaistukirekisteriin. Lastenklinikalla järjestettiin vuoden aikana kolme perheiden vertaistuki-iltaa yhteistyössä Leijonaemojen kanssa. Osallistujia oli 50 henkilöä. Vertaisvanhemmille järjestettiin koulutusta, osallistujia oli 13 ja seitsemälle perheelle välitettiin tukea vuoden aikana. Kokemuskoulutus Sosiaali- ja terveysjärjestöjen koulutetut kokemuskouluttajat kertovat omaa elämäntarinaansa ammattilaiseksi opiskeleville sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa ja yliopistoissa. He luennoivat, ovat mukana teemapäivissä sekä osallistuvat opinnäyte-, ryhmä- ja projektitöihin. Liitolla oli yhteensä 24 kokemuskouluttajaa, jotka ovat munuais- tai maksasairaita, läheisiä ja vanhempia. Vuoden aikana kokemuskouluttajatehtäviä oli yhdellätoista kokemuskouluttajalla yhteensä 41 tilaisuutta. Liiton omille kokemuskouluttajille järjestettiin koulutuspäivä lokakuussa. Osallistujia oli 14. Kokemuskoulutusverkosto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Liitto on ollut 1990-luvulta asti mukana järjestöjen yhteisissä RAY-kokemuskoulutushankkeissa. Kokemuskouluttajat kouluttautuivat lokakuussa. Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus

10 VAPAAEHTOISTOIMINTA Lapsipotilaiden vanhemmat Lapsipotilaiden vanhempien toiminta tukee vertaistuella lasten, nuorten ja vanhempien jaksamista, tekee vaikuttamistyötä ja varainhankintaa sekä ylläpitää yhteistyötä vanhempien, liiton ja hoitohenkilökunnan välillä. Lapsipotilaiden vanhemmat osallistuivat aktiivisesti teemavuoden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Liiton perhetoiminta oli näkyvästi esillä erilaissa tempauksissa kuten Likkojen lenkillä Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Perheiden, liiton ja hoitotahojen yhteistyöfoorumi Lasten elinpäivä järjestettiin jo 17. kerran. Mukana oli 40 osallistujaa. Lasten ja vanhempien viihtymistä sairaalahoidon aikana tuettiin vierailuilla sekä pienillä muistamisilla lasten elinsiirto-osastolla. Nuoret aikuiset Liitto järjesti Tampereella Työelämä ja pitkäaikaissairaus -seminaarin pitkäaikaissairauden vaikutuksista nuorten työllistymiseen ja työssä käymisestä. Nuorten aikuisten työryhmä osallistui hyvän palautteen saaneen seminaarin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työryhmä kommentoi yhteistä edunvalvontaa ja kannusti nuoria vaikuttamaan omiin yhdistyksiinsä. Nuoret aikuiset toimivat aktiivisesti omassa Facebook-ryhmässään. Munuais- ja maksasairaiden ja elinsiirtolasten palvelujen saatavuutta seurattiin aktiivisesti. Vaikuttamisen saralla vuoden tärkeimpiä tehtäviä oli osallistuminen uuden lasten sairaalan 2017 hyväksi tehtävään työhön. Lasten elinpäivä järjestettiin marraskuussa Helsingissä. Nuorten aikuisten seminaari oli Tampereella syyskuussa. 10 Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus 2012

11 KOULUTUS Koulutus Valtakunnallisen järjestökoulutuksen tavoitteena on kehittää jäsenyhdistyksien perusjärjestötyötä ja hallintoa sekä vahvistaa järjestön yhtenäisyyttä. Alueellista koulutusta toteutetaan yhden tai useamman alueen yhdistysten yhteistyönä. Omaa koulutusta järjestetään vertaistukijoille sekä muille vapaaehtoistoimijoille. Ammatillista koulutusta järjestetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Järjestöpäivät pidettiin Jyväskylässä. Päivien aikana saatiin uusia ideoita vapaaehtoistoiminnan johtamiseen ja ohjaamiseen sekä opittiin käyttämään uusia välineitä yhdistystoiminnan tueksi. Päivillä valmistauduttiin yhdessä seuraavaan teemavuoteen ideoimalla jäsenhankintakampanjaa ja suunnittelemalla ryhmissä jäsenyhdistysten ensi vuoden teematapahtumia. Osallistujia päivillä oli 40 ja yhdistyksiä 16. Järjestökoulutusta pidettiin myös alueellisesti. Sähköisiä menetelmiä hyödynnettiin Pohjois-Suomen, Itä-Suomen ja Etelä-Suomen yhteisellä videoluennolla yhdistystoiminnan tulevaisuudesta. Luentoa seurattiin ja keskusteluun osallistuttiin samanaikaisesti Helsingissä, Joensuussa ja Oulussa. Etelä-Suomen alueen jäsenyhdistysten hallitusten koulutuspäivä järjestettiin 28.4 Helsingissä. Länsi-Suomen aluetoimikunnan yhteydessä järjestettiin koulutusta elinluovutusten edistämisestä. Itä- ja Pohjois- Suomen alueiden (IPOT) yhdistystoiminnan kehittämispäivillä oli 17 osallistujaa kahdeksasta yhdistyksestä. Aiheina oli muun muassa yhdistys vaikuttajana ja yhdistystoiminnan arviointi. Valtakunnallista koulutusta järjestettiin yhdistysten jäsenrekisterin käyttäjille ja vapaaehtoistoimijoille. Vapaaehtoistoimijoiden valtakunnalliseen koulutuspäivillä Tampereella huhtikuussa oli 24 osallistujaa eri yhdistyksistä. Koulutuksessa oli omat työpajat vertaistukijoille, maksavastaaville ja yhdistysten hallitustoimijoille. Uusien vertaistukijoiden koulutuksessa oli mukana 14 osallistujaa. Yhdessä OKopintokeskuksen kanssa toteutettavaksi suunniteltu verkkokurssi Ymmärrä yhdistystä peruuntui ilmoittautujien vähyyden vuoksi. Yleisöluennot munuais- ja maksasairauksista järjestettiin Kokkolassa ja Tampereella. Jäsenyhdistykset järjestivät yleisöluentoja pitkäaikaissairaita koskettavista aiheista. Kokemusasiantuntijat ja liiton työntekijät pitivät puheenvuoroja munuais- ja maksasairauksista, elinsiirroista, liiton toiminnasta sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä arjesta muiden järjestämissä tapahtumissa. Syksylle suunniteltu maksahoitajien koulutuspäivä siirtyi toteutettavaksi keväällä OK-opintokeskukselta saatiin avustusta kuuteen koulutustilaisuuteen yhteensä 2112 euroa. OK-opintokeskuksen tukemissa koulutuksissa oli yhteensä 138 osallistujaa, joista miehiä 46 ja naisia 92. Tuettuja opetustunteja oli 88. Järjestöpäivät pidettiin Jyväskylässä lokakuussa. Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus

12 VIESTINTÄ Tiedotus ja viestintä Viestintä lisää liiton näkyvyyttä ja vahvistaa myönteistä julkisuuskuvaa. Tiedotuksen painopisteenä on välittää ajankohtaista ja asiallista tietoa munuais- ja maksasairauksista sekä elinluovutuksista ja elinsiirroista sairastuneille, heidän läheisilleen, sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Liiton viestintä ja tiedotus oli vilkasta ja tuloksellista koko vuoden. Lapset, nuoret ja perheet -teemavuosi näkyi kattavasti kaikessa viestinnässä. Elinluovutuksista ja -siirroista tiedotettamalla pyrittiin lisäämään tehtyjen siirtojen määrää. Elinluovutuskortin tunnettavuutta lisättiin. Tiedottamista eläviltä luovuttajilta tehdyistä munuaisensiirroista jatkettiin. Liiton viestintää vahvistettiin, kun Pohjois-Suomen järjestösuunnittelijan valtakunnalliseksi vastuualueeksi tuli tiedotus. Tiedotusvälineille julkaistiin lehdistötiedotteita, taustatietoja ja kannanottoja sekä välitettiin sisältö- ja kokemusasiantuntijoita haastateltaviksi. Jäsenyhdistyksille lähetettiin tiedotteet käytettäväksi paikallisessa tiedotuksessa. Vuoden aikana annettiin yhteensä 11 lehdistötiedotetta. Eri lehtiin toimitettiin valmiita artikkeleita. Tiedotusvälineiden uutisointia seurattiin sähköisen leikepalvelun ja yhdistysten antamien raporttien avulla. Maailman munuaispäivää vietettiin 8.3. teemalla Munuaisensiirto vapauttaa elämään. Eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfossa järjestettiin aamukahvitilaisuus kansanedustajille, lehdistölle ja yleisölle. Maailman hepatiittipäivää vietettiin Professori Martti Färkkilän Hepatiittiluennosta julkaistiin kotisivulla videotallenne. Euroopan elinsiirtopäivää vietettiin Helmikuussa julkaistiin painettuna Munuaispotilaan hyvän hoidon kriteerit. Kurssit julkaisu ilmestyi Elinehtolehden välissä numerossa 4/2012. Loppuvuoden aikana valmistauduttiin jäsenhankintakampanjaan työstämällä jäsenesite ja vertaistukiflyer. Elinehto-lehti välitti sairastuneiden tuntemuksia ja kokemuksia, toimi vertaistukena sekä jakoi tietoa. Lehti toimi liiton äänitorvena ja yhtenä edunvalvonnan ja vaikuttamisen kanavista. Lehdessä käsiteltiin teemavuoteen liittyen sairastuneita lapsia ja nuoria sekä perheiden elämäntilannetta ja arkea. Lehti ilmestyi 32-sivuisena neljä kertaa. Se jaettiin jäsenistölle, terveydenhuollon yksiköille ja sidosryhmille sekä tilaajille. Levikki oli keskimäärin 7100, paitsi numeron 2/2012, jossa julkaistiin 8-sivuinen lääkäriliite, Lehti julkaistiin myös liiton verkkosivuilla. Lehden kehittämistä jatkettiin. Ulkoasua modernisoitiin ja henkilöartikkelien määrää lisättiin. Lehdistötiedotteet Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi 8.3. Suomeen saatava kansallinen elinluovutusohjelma Nuoret tuntevat C-hepatiitin huonosti Elinsiirron saaneiden EM-kisat Zagrebissa Lisää resursseja elinluovutustoimintaan Euroopan elinsiirtopäivä: Kudossiirteet parantavat elämänlaatua Jokerit ja Tappara sanovat KYLLÄ elinluovutukselle Euroopan elinsiirtopäivä: Munuaisensiirtoja lisättävä eläviltä luovuttajilta Joulunakin sanotaan KYLLÄ Suomi mukana kansainvälisessä hepatiittihoidon vertailussa Sirpa Aalto sai Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin Liitto oli mukana Ihmisen kokoinen työ -hankkeessa, jonka tiedotteita välitettiin eteenpäin. Tiedotuskanavat Liiton uusitut kotisivut avattiin kesäkuussa. Tiedot toiminnasta, sairauksista ja elinsiirroista, kuntoutuksesta ja tuesta jaoteltiin omiin kokonaisuuksiinsa. Samalla tuli mahdolliseksi lähettää uutiskirjeitä ja seurata niiden vastaanottamista. Keskustelupalsta siirtyi sivuille syksyllä. Uusien sivujen avaamisen jälkeen kävijöitä niillä oli vuoden loppuun mennessä lähes Eniten käyntejä, 539 kappaletta, oli lokakuun 9. päivänä. Liiton Facebook-sivu on toiminut interaktiivisena tiedotus- ja kohtauspaikkana. Sivujen tykkäysmäärä on kasvanut tasaisesti. 12 Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus 2012

13 VIESTINTÄ KYLLÄ elinluovutukselle -kampanja Osuuskunta Tradeka-yhtymä on tukenut liiton elinluovutuksia edistävää toimintaa vuodesta 2010 huomattavalla euron lahjoituksella vuosittain. KYLLÄ elinluovutukselle -kampanjalla on levitetty Lahja elämälle -toiminnan kanssa yhteystyössä tietoa uusille kohderyhmille muun muassa osallistumalla Likkojen lenkki -liikuntatapahtumaan sekä tuottamalla markkinointimateriaalia. Keväällä toteutettiin elinluovutuskortista erikoispainos, jota jaettiin 200 Restelin hotellissa ja ravintolassa. Euroopan elinsiirtopäivänä elinluovutuskortteja ja tietoa jaettiin jääkiekko-otteluissa Helsingissä ja Tampereella. Jokerien ja Tapparan pelaajat olivat mukana kampanjassa. Otteluissa esitettiin video 3-vuotiaasta Runosta, joka esiintyi joukkueiden kapteenien kanssa ennen pelejä. Kaupunkitapahtuma järjestettiin Helsingin keskustassa. Likkojen lenkillä jaettiin elinluovutustietoa Tampereella. Runo pääsi jäälle tapaamaan kapteeneita Helsingissä ja Tampereella. Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus

14 JÄSENYHDISTYKSET Jäsenyhdistykset Liiton 20 jäsenyhdistystä edistävät omalla alueellaan munuais- ja maksasairauksien ehkäisyä sekä tukevat sairastuneiden ja heidän läheistensä mahdollisuuksia hyvään elämään. Yhdistykset saivat toimintaansa RAY-avustusta, jonka avulla ne järjestivät virkistävää ja osallisuutta tukevaa vertaistoimintaa sekä tarjosivat tietoa ja tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Avustuksella tuettiin yhdistysaktiivien osallistumista valtakunnallisiin koulutuksiin. Entistä suurempi osa avustuksesta varattiin kannustusrahaksi, jolla palkittiin yhdistyksiä aktiivisuudesta ja kannustettiin uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen ja kokeiluun. Kannustusrahaa haki ja sitä myönnettiin 16 yhdistykselle yhteensä 8000 euroa. Kannustusrahalla tuettiin erityisesti teemavuoteen liittyviä tapahtumia. Kannustusrahan avulla yhdistykset järjestivät muun muassa lapsiperheiden retkiä, liikunta- ja vertaistapahtumia sekä yleisöluentoja. Yhdistykset tukivat jäsentensä liikuntaharrastuksia muun muassa järjestämällä ohjattua kuntosaliharjoittelua ja toimintapäivän urheiluopistolla. Liikunnassa otettiin huomioon eri-ikäisten tarpeet. Etelä-Savon Munuais- ja maksayhdistys järjesti hyvää palautetta saaneen parisuhdeviikonlopun. Vaasanseudun munuais- ja maksayhdistys järjesti kaksikielisen vertaistapahtuman erityisesti lapsiperheille. Vuonna 2011 toteutetun jäsenyhdistysten kuntokartoituksen tulosten perusteella jatkettiin yhteistä kehittämistä. Hyvä yhteishenki koettiin vahvuutena ja monella paikkakunnalla yhteistyö muiden toimijoiden kanssa lisääntyi. Aktiivitoimijoiden vähäisyys ja väsyminen olivat edelleen huolena, eikä niihin löydetty vielä päteviä ratkaisuja. Jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimijoiden palkitsemista kehitettiin ja muun muassa Salon Seudun Munuais- ja maksayhdistys järjesti vapaaehtoistoimijoiden kiitosjuhlan. Uusien jäsenten tavoittamiseksi yhdistykset varautuivat yhdistysten teemavuoteen 2013 itsenäisesti ja yhteisissä valtakunnallisissa ja alueellisissa tapaamisissa. Yhtenä haasteena oli hallinnon keventäminen, jotta voimavaroja vapautuisi enemmän muuhun toimintaan. Yhä useampi jäsenyhdistys on muuttanut sääntöjään mallisääntöjen mukaisesti ja siirtynyt yhden vuosikokouksen järjestelmään. Etäosallistumisen mahdollisuutta yhdistysten kokouksissa on kehitetty ja osassa yhdistyksiä sähköpostia on hyödynnetty hallituksen kokouksissa. Tehokkaammalla valmistelulla ja toimivammalla työnjaolla on pyritty keventämään kokouksia ja vähentämään työtaakkaa. Yhdistykset olivat aktiivisia vaikuttamistyön ja edunvalvonnan saralla. Vaikuttamistyöhön saatiin eväitä Yhdistys vaikuttajana -luennolta. Yhdistykset seurasivat munuaisja maksasairaiden hyvän hoidon ja palvelujen saatavuutta ja tekivät aloitteita sairaanhoitopiireille. Jäsenyhdistykset olivat aktiivisesti mukana alueidensa hoitoyksiköiden ensitietotapahtumissa ja tekivät vaikuttamistyötä tapahtumien toteutumiseksi. Jäsenyhdistykset edistivät elinluovutuksia jakamalla tietoa elinsiirroista ja Kyllä elinluovutukselle -materiaalia. Keski-Suomen yhdistys kesäteatterissa. 14 Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus 2012

15 JÄSENYHDISTYKSET Jäsenyhdistys, kotipaikka, puheenjohtaja Etelä-Karjalan Munuais- ja maksayhdistys ry, Lappeenranta, pj. Yrjö Viitikko, 1.4. lähtien Petri Vainikka Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistys ry, Seinäjoki pj. Juha Pitkänen Etelä-Savon Munuais- ja maksayhdistys ry, Mikkeli pj. Jukka Paananen Itä-Savon munuais- ja maksapotilaat ry, Savonlinna pj. Leena Korhonen Kainuun munuais- ja maksayhdistys ry, Kajaani pj. Ilkka Juntunen Kanta-Hämeen Munuais- ja maksayhdistys KAMUSI ry, Hämeenlinna, pj. Pertti Helminen Keski-Pohjanmaan munuais- ja maksapotilaat ry, Kokkola pj. Kalevi Suuronen Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry (Kemusi), Jyväskylä, pj. Maija Piitulainen Kymenlaakson munuais- ja maksayhdistys ry, Kotka pj. Taru Ihms Lapin munuais- ja maksayhdistys ry, Rovaniemi pj. Raija Yrjänheikki Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys -Pirmu ry, Tampere pj. Hannu Niemi Pohjois-Karjalan munuais- ja maksayhdistys ry, Joensuu pj. Heino Karppanen Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry, Kuopio pj. Liisa Posio Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry, Oulu pj. Mika Norrbacka Päijät-Hämeen munuais- ja maksayhdistys ry, Lahti pj. Mikko Saarela Salon Seudun Munuais- ja maksayhdistys ry, Salo pj. Harri Aaltonen Satakunnan munuais- ja maksayhdistys ry, Pori pj. Seija Rajala, lähtien vpj. Helena Alsela Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry, Helsinki Njur- och leverföreningen i Nyland rf, pj. Hannu Ouvinen Vaasanseudun munuais- ja maksayhdistys ry, Vaasa Föreningen för Vasanejdens njur- och leverpatienter rf, pj. Kari Teppo Varsinais-Suomen Munuais- ja Maksapotilaat ry, Turku Egentliga Finlands Njur- och Leverpatienter rf, pj. Eino Hyvönen perustettu Jäsenet Jäsenet Yhteensä Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus

16 KUNTOUTUMINEN Kuntoutumisen tukeminen Liiton kuntoutustoiminnan tavoitteena on tukea munuais- ja maksasairautta sairastavien sekä elinsiirron saaneiden lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja sairauteen sopeutumista. Kuntoutumista tukevia palveluita ovat sopeutumisvalmennus, neuvonta, ohjaus ja tiedotus. Toiminnalla edistettiin munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyä sekä tuettiin sairastuneiden ja heidän läheistensä mahdollisuuksia hyvään elämään ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Palveluista vastasi ja niitä toteutti kuntoutuspäällikkö yhdessä kuntoutustiimin kanssa. Kuntoutustiimiin kuuluivat kuntoutuspäällikkö, järjestösuunnittelijat sekä osa-aikainen kuntoutussihteeri. Sopeutumisvalmennuskurssit ja virkistystapahtumat toteutettiin omana toiminta. Kursseihin liittyviä majoitus- ja täysihoito sekä asiantuntijapalveluita hankittiin yhteistyökumppaneilta. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 19 sopeutumisvalmennuskurssia. Kurssien hakija- ja osallistujamäärät kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta, eikä kaikille kuntoutuskriteerit täyttäville hakijoille voitu tarjota kuntoutusta. Kursseilla oli yhteensä 186 kuntoutujaa ja 206 läheistä. Kuntoutujien ja läheisten kuntoutusvuorokausia oli yhteensä Kuntoutusta järjestettiin Kelan ja RAY:n rahoituksella. Kelan rahoittama sopeutumisvalmennus Kelan rahoittamat kurssit toteutettiin suorahankintasopimuksen ja kuntoutusstandardin nro 15 mukaisesti. Toimintavuodelle suunniteltiin 9 kurssia, joista 1 elinsiirron saaneiden kurssi jouduttiin perumaan vähäisen hakijamäärän takia. Kurssien järjestäminen oli taloudellisesti haastavaa, koska osa kursseista toteutettiin suunniteltua pienemmällä osallistujamäärällä johtuen viime hetken peruutuksista. Kurssien hakija- ja osallistujamäärät kasvoivat kuitenkin edellisestä vuodesta. Vuoden aikana Kelan rahoittamilla kursseilla oli 62 kuntoutujaa ja 68 läheistä. Kuntoutusvuorokausia kertyi 650. Dialyysihoidossa oleville ja läheisille järjestettiin 2 kurssia Siuntion hyvinvointikeskuksessa ja 2 kurssia Kunnonpaikassa Siilinjärvellä. Dialyysihoidossa oleville diabetesta sairastaville järjestettiin 1 kurssi Diabeteskeskuksessa. Elinsiirron saaneille ja läheisille järjestettiin 2 kurssia Siuntion hyvinvointikeskuksessa. Elinsiirto- ja dialyysilasten perheille järjestettiin 1 perhekurssi Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskuksessa. Kurssit järjestettiin yhteistyös- sä edellä mainittujen kuntoutuskeskusten kanssa. Kurssit saivat hyvää palautetta sekä osallistujilta, rahoittajalta että yhteistyökumppaneilta. Kelan rahoittaman sopeutumisvalmennuksen kehittämiskohteena oli kurssien sisältö, tavoitteet ja henkilöstöresursointi, jotta rahoittajalta ja kuntoutujilta saatuun palautteeseen sekä käytössä olevaan kuntoutusstandardiin pystyttäisiin vastaamaan. RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennus Järjestölähtöistä sopeutumisvalmennusta toteutettiin RAY:n rahoituksella. Kurssit suunnattiin erityisesti niille ryhmille, jotka eivät kuuluneet Kelan kuntoutuksen piiriin tai Kelan rahoittamassa kuntoutuksessa ei ollut heille soveltuvia kursseja. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi huomioitiin kuntoutuksessa järjestämällä näille kohderyhmille aikaisempaa enemmän kursseja. Järjestölähtöinen sopeutumisvalmennus mahdollisti uuden toimintamallien soveltamisen ja sisältöjen kehittämisen kuntoutuksessa. Toimintavuodelle suunniteltiin yhteensä 14 RAY:n rahoittamaa kurssia, joista 3 jouduttiin peruuttamaan vähäisen hakijamäärän takia. Peruutetut kurssit olivat suppealle kohderyhmälle tarkoitettuja kursseja. Vuoden aikana toteutettiin yhteensä 11 kurssia, joissa oli 117 kuntoutujaa ja 144 läheistä. Kuntoutusvuorokausia kertyi yhteensä 851. Yli 65-vuotiaille munuaissairauksiin sairastuneille järjestettiin 2 kurssia. Kurssit pidettiin Peurungan liikunta- ja kuntoutuskeskuksessa sekä Imatran kylpylässä. Elinsiirron saaneille, jotka eivät täyttäneet Kelan kuntoutuskriteereitä, järjestettiin kurssi Peurungan liikunta- ja kuntoutuskeskuksessa. Maksasairauksiin sairastuneille järjestettiin kurssi Ruissalon kylpylässä. Munuais- tai maksasairauteen sairastuneiden parisuhdekurssi järjestettiin Päiväkummussa. Perheille, joissa lapsi on sairastunut munuais- tai maksasairauteen, järjestettiin lapsiperhetapaaminen Pajulahdessa. Nefroottista syndroomaa sairastavien lasten perheille järjestettiin kurssi Laajavuoressa. Ruotsinkielisille perheille, joissa lapsi sairastaa munuais- tai maksasairautta järjestettiin kurssi Kivitipussa. Aikuispuolelle siirtyville nuorille järjestettiin NuortenCamp lastenklinikalla Helsingissä. Munuais- ja maksasairauksiin sairastuneille nuorille aikuisille järjestettiin kurssi Pajulahdessa. Nuorille aikuisille järjestettiin kurssi Himoksella. Verkkokuntoutusmenetelmällä järjestettiin yksi kurssi kaikille munuais- ja maksasairaille. Järjestölähtöistä kuntoutustoimintaa kehitettiin uudista- 16 Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus 2012

17 KUNTOUTUMINEN malla kurssien sisältöjä ja toteuttamistapaa sekä resursseja vastaamaan olemassa olevaa tarvetta. Toiminnasta saatu palaute osallistujilta, sairastuneiden hoitoyksiköistä ja yhteistyökumppaneilta oli hyvää ja kannustavaa. Erityisesti toiminnan joustavuus sai kiitosta. Kursseja kpl Kurssi vrk Kuntoutujia Läheisiä Sosiaalinen lomatoiminta Munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden lomatoimintaa järjestettiin yhteistyössä Solaris-lomat ry:n kanssa. Toiminnan rahoituksesta vastasi RAY. Varttuneiden hyvinvointiloma järjestettiin Rauhalahdessa, lapsiperheiden loma Peurungan liikunta- ja kuntoutuskeskuksessa sekä aikuisten loma Ylläs Saagassa. Lomille osallistui yhteensä 77 henkilöä. Neuvonta ja ohjaus Neuvontaa ja ohjausta annettiin munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyyn, kuntoutukseen, hoitoon, sosiaaliturvaan ja matkustamiseen liittyvistä kysymyksistä. Neuvontaa ja ohjausta antoivat kaikki liiton kuntoutustyötä tekevät toimihenkilöt. Kuntoutukseen palkattiin osaaikainen kuntoutussihteeri, jonka tehtävinä neuvonnan ja ohjauksen lisäksi ovat kurssien toimistotehtävät. Kuntoutushenkilökunnan koulutus Kuntoutusasioita käsiteltiin jokaisen alkutiimin kokouksen yhteydessä. Kuntoutustiimi piti erikseen 2 kehittämispäivää. Lapsiperhetapaaminen järjestettiin Pajulahdella. Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus

18 LAPSIPERHEIDEN TUKI Lapsiperheiden tuki Toiminnan tavoitteena on tukea erityisesti pienten dialyysi- ja elinsiirtolasten perheiden jaksamista sitovassa elämäntilanteessa, ylläpitää vertaispalveluja perheille sekä tarjota lyhyt vapaa kotona vaikeasti sairasta lasta hoitaville vanhemmille. Toimintaan saatiin RAY:n kohdennettu avustus. Lapsiperheiden tuki monipuolistui ja kotiin annettavan lyhytaikaisen avun ohella järjestettiin perhettä arjessa tukevia hyvinvointi- ja vertaistapahtumia. Uudet tapahtumat saivat positiivista palautetta, erityisesti myös isien ja isovanhempien huomioon ottamista pidettiin tärkeänä. Toiminta laajentui merkittävästi ja mukaan saatiin uusia perheitä, myös ruotsinkielisiä sekä aiemmin vähemmin mukana olleita diagnoosiryhmiä. Vuonna 2011 perhepostituslistalla oli 200 perhettä ja vuonna perhettä. Haasteena on löytää entistä paremmin nuoret mukaan toimintaam. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuonna järjestettiin yhteensä 37 tapahtumaa. Virkistystapahtumia toteutui yhdeksän, esimerkiksi isovanhempien ja lasten viikonloppu, perhepäivät eripuolella Suomea sekä äitien ja isien omat vertaistukitapahtumat. Yhteistyötä tehtiin Likkojen lenkin, VAU:n, Leijonaemojen, Lastenklinikan kummien, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat Syke ry:n, Riihivuoren laskettelukeskuksen sekä Jokerien jääkiekkojoukkueen kanssa. klinikalla käytiin kerran kuukaudessa ja muiden yliopistosairaaloiden Lastenklinikoilla kertaalleen teemavuoden aikana. Loppuvuodesta järjestettiin yhdessä lapsipotilaiden vanhempien kanssa yhteistyökoulutus Lasten Elinpäivä, joka sai paljon positiivista palautetta. Nuorten Camp -tapahtumassa pian aikuispuolelle siirtymässä olevat nuoret saivat tietoa hoitokäytännöistä ja tukea hoitovastuun ottamiseen. Vertaisvanhempitoiminnassa oli mukana 18 vertaisvanhempaa, joiden lapsilla on joko munuaisen- tai maksansiirto, rakkoekstrofia tai nefroottinen syndrooma. Uusille ja vanhoille vertaisvanhemmille järjestettiin koulutusviikonloppu. Parisuhdeviikonloppu toteutettiin yhteistyössä Leijonaemojen kanssa. Hoitoapu Liitto tarjoaa lyhytaikaista hoitoapua pientä dialyysi- tai elinsiirtolasta hoitavalle omaishoitajalle. Palvelua seurasi ja arvioi työryhmä, joka kokoontui kahdesti vuoden aikana. Perheille annettavaa lyhytaikaista hoitoapua käytti 20 perhettä, yhteensä 67 hoitokäyntiä. Uusia perheitä tuli mukaan palvelun piiriin. Palvelua antoi 10 hoitorengashoitajaa. Hoitorengashoitajille järjestettiin yksi koulutus vuoden aikana. Yhteistyötä tehtiin aktiivisesti hoitoyksikköjen kanssa. Hoitoyksikkökäyntejä tehtiin 14 kertaa, HYKS:n Lasten- Pelastakaa edes isät -vertaistapaaminen oli tammikuussa. 18 Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus 2012

19 LAHJA ELÄMÄLLE Lahja elämälle Lahja elämälle -toiminnan tavoitteena on lisätä elinluovutuksia ja elinsiirtoja antamalla asiallista ja ajantasaista tietoa elinluovutuksista ja -siirroista sekä elinluovutustahdosta ja toimintaa säätelevästä lainsäädännöstä. Liitto hallinnoi Lahja elämälle -toimintaa ja sen rahoittaa RAY. Viestinnässä pidettiin esillä elinluovutuskortin merkitystä vuoden 2010 kudoslain muutoksesta huolimatta: elinluovutuskortti on edelleen paras tapa varmistaa oman tahtonsa toteutuminen. Sen markkinointi pitää yllä kansalaiskeskustelua, jotta mahdollisimman moni muodostaisi oman elinluovutustahtonsa ja kertoisi siitä läheisilleen. Elinluovutuskortteja painatettiin suomeksi, kesällä toteutettiin Restelin toimipaikkoihin oma versio liiton Tradeka-rahoituksella ja loppuvuodesta julkaistiin markkinointikortista joulupainos. Korttia oli saatavilla myös ruotsiksi. Kortin ulkoasuna oli keltainen KYLLÄ elinluovutukselle -ilme. Markkinoinnin tehostamiseksi valmistettiin myös muuta materiaalia. Elinluovutuskorttien markkinointikampanja toteutettiin kesäkuussa ja marraskuussa kahviloissa ja ostoskeskuksissa. Korttia oli mahdollista tilata ilmaiseksi kotisivujen kautta. Tietoa elinsiirroista jaettiin ja www. kyllaelinluovutukselle.fi -internetsivulla, lehdistötiedotteilla ja välittämällä haastateltavia ja taustatietoja toimittajille. Toimintaa esiteltiin ja elinluovutuksista tiedotettiin koulutuksissa, seminaareissa, näyttelyissä ja messuilla. Paikalliset yhdistykset jakoivat elinluovutuskortteja omissa tapahtumissaan. Euroopan elinsiirtopäivää vietettiin Viikon aikana annettiin kolme lehdistötiedotetta: Kudossiirteet parantavat elämänlaatua, Jokerit ja Tappara sanovat KYLLÄ elinluovutukselle sekä Munuaisensiirtoja lisättävä eläviltä luovuttajilta. Viestintää kohdistettiin tietoisesti nuorille 2011 julkaistun Gallup-kyselyn perusteella, jonka mukaan vuotiaiden tietoisuus elinluovutuskortista ja kortin allekirjoittaminen oli aikaisempaa tutkimusta selvästi alhaisempaa. Elinsiirtopäivän päätapahtumat järjestettiin jääkiekko-otteluissa Helsingissä ja Tampereella. Jokerien ja Tapparan peleissä jaettiin tietoa ja elinluovutuskortteja. Molemmissa halleissa näytettiin video 3-vuotiaasta Runosta, joka myös lahjoitti otteluiden aluksi joukkueiden kapteeneille KYLLÄ elinluovutukselle -tunnukset. Joukkueet osallistuivat kuvillaan markkinointiin. Helsingin keskustassa järjestettiin kaupunkitapahtuma. Lahja elämälle -toimintaa linjasi kerran vuoden aikana kokoontunut johtoryhmä, johon kuuluivat Lahja elämälle -järjestöjen edustajat, elinsiirtokirurgeja, Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea sekä kahden lääkeyrityksen edustajat. Lahja elämälle -toimintaa koordinoi ja siitä vastaa Munuais- ja maksaliitto. Muut Lahja elämälle -järjestöt ovat Diabetesliitto ry, Hengitysliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Sydänliitto ry ja Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry. Tappara sanoi KYL- LÄ elinluovutukselle Euroopan elinsiirtopäivänä. Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus

20 HALLINTO Hallinto Ylintä päätäntävaltaa käyttää vuosikokous ja strategisella tasolla sen valitsema hallitus. Vuosikokous valitsee hallitukseen osaavia, sitoutuneita ja riippumattomia henkilöitä. Työvaliokunta ja muut työryhmät tai nimetyt asiantuntijat osallistuvat päätöksenteon valmisteluun. Jäsenistö Liiton jäsenenä oli 20 jäsenyhdistystä. Jäsenmaksunsa suorittaneita henkilöjäseniä yhdistyksissä oli kertomusvuoden lopussa 5832 (5878). Liitolla oli vuoden lopussa 12 (12) yrityskannattajajäsentä. Vuosikokous Vuosikokous pidettiin Vantaalla. Vuosikokouksen yhteydessä juhlittiin maksatyöryhmän 20-vuotista taivalta sekä jaettiin sen huomionosoitukset ja muistamiset. Ennen virallista vuosikokousta kuultiin Sosten järjestölakimies Anneli Pahdan luento hyvästä hallintotavasta ja dosentti Perttu Arkkilan luento maksasairauksien tulevaisuuden näkymistä. Hallitus ja työvaliokunta Liiton toiminnasta vastasi hallitus, johon kuuluivat puheenjohtaja Maija Piitulainen, ensimmäinen varapuheenjohtaja Asko Räsänen ja toinen varapuheenjohtaja Yrjö Viitikko sekä 10 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Hallituksen asettamaan työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajiston lisäksi Hannu Ouvinen ja Seija Rajala saakka ja sen jälkeen Sirpa Martinviita ja Jukka Niemelä. Työvaliokunta valmisteli kaikki hallituksessa käsiteltävät asiat ja se kokoontui neljä kertaa. Hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa oli esittelijänä toiminnanjohtaja ja sihteerinä hallinnon sihteeri. Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimivat KHT Johanna Winqvist-Ilkka sekä KHT Tuija Korpelainen Ernst & Young Oy:stä sekä varalla tilintarkastusyhteisö Ernst & Young. Varsinaiseen vuosikokoukseen osallistui 32 äänivaltaista edustajaa 16 jäsenyhdistyksestä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuosille , annettiin tiedoksi vuosikertomus vuodelta 2011, päätettiin Munuaissäätiön hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä esiteltiin suunnitelma liiton ja yhdistysten yhteisestä ilmeestä. Vuosikokouksessa muistettiin maksatyöryhmän 20-vuotista työtä. 20 Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus 2012

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Strategia Munuais- ja maksaliitto.

Strategia Munuais- ja maksaliitto. Strategia 2016 2020 12/2015 Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. Jäsenyhdistyksissä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS RY FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 YLEISTÄ Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on perustettu 19.5.1989. Yhdistyksen toimialueena

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 27.11.2012 Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö, jonka tehtävänä on lisätä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Kympin Lapset - HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y. 20.3.2010 Toimintasuunnitelma 2010 www.hyksinsyopalapset.com KYMPIN LAPSET - HYKSIN LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN VANHEMMAT JA YSTÄVÄT R.Y.

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

Päättäjätutkimus 2015

Päättäjätutkimus 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kuntapäättäjien mielipiteet - Jäsenmäärältään pienemmästä ja suuremmasta valtuustosta - Valtuuston valitsemasta ja suoralla vaalilla valittavasta pormestarista. Päättäjätutkimus 2015

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on parantaa atoopikkojen elämänlaatua ja atooppisen ihon omahoidon edellytyksiä.

Lisätiedot

LIITON SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

LIITON SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 1 (5) 13.3.2008 LIITON SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Toiminnan tarkoitus 2 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto, nimi on Munuais- ja maksaliitto ry, Njur- och leverförbundet rf

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Satakunnan verkostotapaaminen

Satakunnan verkostotapaaminen Satakunnan verkostotapaaminen 28.02.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa 5. Pohjois-Karjala 6. Etelä - Pohjanmaa

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

PSORIASISYHDISTYKSEN TOIMINNAN SUUNNITTELUN JA ARVIOINNIN TYÖKALU

PSORIASISYHDISTYKSEN TOIMINNAN SUUNNITTELUN JA ARVIOINNIN TYÖKALU PSORIASISYHDISTYKSEN TOIMINNAN SUUNNITTELUN JA ARVIOINNIN TYÖKALU Hyvä psoriasisyhdistyksen toimija Psoriasisliiton YhdistysEVA -työkalu (evaluaatio=arviointi) on tarkoitettu yhdistyksille työvälineeksi

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 eeva.marttala@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2011

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 eeva.marttala@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2011 LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 eeva.marttala@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2011 AIKA: 24.2.2011 klo 14.00 16.00 PAIKKA: Rovaniemi, Hotelli Oppipoika,

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot