Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "email: pyhannankunta@pyhanta.fi"

Transkriptio

1 Manuntie Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä PYHÄNTÄ Telefax: Danske Bank

2 Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 1 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalous Pohjois-Pohjanmaan talousalueen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä Ympäristötekijät Sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilipäätökseen kuuluvista yhteisöistä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutumisen erittelyt Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tuloslaskelma ( ulk. ) Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Toimintatuotot (ulk) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista... 89

3 9.2.3 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Selvitys olennaisista muihin tuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitosta ja muihin kuluihin sisältyvistä myyntitapahtumista Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Konsernin tasetta koskevat liitetiedot Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Jätevesilaitoksen tuloslaskelma Jätevesilaitoksen tase HENKILÖSTÖKERTOMUS Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä Kansi: Urho Ahonpää

4 1 Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleistä Perustamisvuosi 1909 Väkiluku Asukastiheys 1,93 as/maa-km 2 Kunnallisvero/as. v Haapaveden-Siikalatvan seutukunta Kansallinen aluetukiluokitus 1 EU tavoite 1-alue Etäisyydet lähimpiin keskuksiin Oulu 122 km Kajaani 76 km Iisalmi 77 km Kokkola 173 km Raahe 116 km Sijainti ja alue Pyhäntä sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Kainuun ja Pohjois-Savon yhtymäkohdassa. Naapurikuntia on kuusi idässä Kajaani, etelässä Vieremä ja Kiuruvesi, lännessä Pyhäjärvi, Kärsämäki ja pohjoisessa Siikalatva. Kunnan pinta-ala on 844,43 km 2, josta vesistöjä 34,10 km 2 ja maata 810,33 km 2. Vesistöjen rantaviivan pituus on 103,9 km. Suurimmat järvet ovat Iso-Lamujärvi ja Pyhännänjärvi. Lisäksi kunnassa on useita pieniä järviä ja lampia. Kunnan kaakkoisosassa on 6000 ha:n kokoinen eräalue. Natura 2000 verkostoon kuuluvia alueita Pyhännän kunnassa on kahdeksan. Alueet suojellaan harjujensuojeluohjelman, soidensuojeluohjelman, lintuvesien suojeluohjelman, metsien suojeluohjelman sekä luonnonsuojelulain mukaisesti. Hallinnollinen asema Hallinnollisessa jaotuksessa Pyhäntä kuuluu seuraaviin alueisiin: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylivieska-Raahen käräjäoikeus (maaoikeusasiat Oulun käräjäoikeus) Oulun hallinto-oikeus Oulun syyttäjävirasto Rovaniemen hovioikeus Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto, Siikalatvan toimipiste Kansaneläkelaitos, Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri, Pulkkilan palvelupiste Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto, Ylivieska Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

5 2 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2013 Suomen taloudellinen tilanne heikentyi edelleen vuonna Bruttokansantuote pieneni edellisestä vuodesta ennakkotietojen mukaan selvästi, 1,4 %. Vienti oli edelleen tuontia pienempi, tosin ulkomaankaupan vaihtotase kohentui jonkin verran. Myös työttömyys kasvoi edelleen vuonna Teollisuusyritykset jatkoivat edelleen lomautuksiaan ja irtisanomisiaan ja myös kaupan alalla vuonna 2013 jouduttiin irtisanomisiin ja lomautuksiin. Valtionhallinnosta vähennettiin edelleen henkilöstöä ja samalla tehtiin rakenteellisia uudistuksia, joilla toimintoja keskitettiin entistä enemmän kasvukeskuksiin. Loppuvuodesta hallitus teki päätökset rakennepaketista, joka koski sekä julkista että yksityistä sektoria. Rakennepaketin tavoitteena on kansantalouden kestävyysvajeen supistaminen, mutta yksityiskohtaisia toimenpiteitä ei vielä juuri ole tehty. Kunnille vuosi 2013 oli kaksijakoinen. Kuntien ja kuntayhtymien taloustilastot kyllä paranivat, sillä vuosikate nousi 700 milj. vuodesta Niinpä negatiivisen vuosikatteen vuonna 2013 teki vain 36 kuntaa, joka oli selvästi pienempi määrä kuin edellisenä vuonna. Kuntatalouden muutokset parempaan suuntaan johtuivat kuitenkin suurelta osin kertaluontoisista verotulojen kertaeristä, n. 400 milj., henkilöstön kasvaneista lomautuksista ja irtisanomisista syntyneistä henkilöstömenojen säästöistä, n. 400 milj. sekä tulo- ja kiinteistöverojen korotuksista, n. 130 milj.. Kun nämä jätetään huomioimatta ja mukaan otetaan vielä kasvaneet valtionosuusleikkaukset, kuntatalous ei kohentunut itse asiassa lainkaan. Kuntaveron korkeaa tuottoa selittää 119 kunnan päätös nostaa tuloveroprosenttia vuodelle Kuntatalouden heikkoa tilannetta kuvaa myös se, että 155 kunnassa vuosikate ei riitä kattamaan poistoja ja kuntien velkamäärä kasvoi voimakkaasti Pyhännän kunnan toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna Vuoden aikana kunnan toiminnassa olivat esillä keskeisesti valtionhallinnon kuntia koskevat uudistukset. Kunta antoi lausuntonsa kuntarakennelaista helmikuussa ja rakennelain vaatimasta selvitysalueesta marraskuussa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevasta lainsäädännöstä sekä kuntalain uudistuksesta kunta myös antoi lausuntonsa. Erityisen ongelmalliseksi Pyhännän kannalta osoittautui joulukuussa julkaistu valtionosuusuudistus, sillä Pyhännän kunta oli kaavailussa uudistuksessa suuri menettäjä. Yritystoiminta Pyhännällä oli vuonna 2013 kasvussa. Vuoden alussa valmistui kunnan rakennuttamana uusi tehdas Novisol Oy:lle, nykyiselle Feelia Oy:lle. Loppuvuodesta puolesta kunta rakensi uutta varastotilaa sekä Pyhännän PuuTop Oy:lle että LapWall Oy:lle. Näin kunnan vuokratilat teollisuudelle lisääntyivät merkittävästi. Nämä investoinnit antavat yrityksille mahdollisuuden lisätä työpaikkoja ja sitä kautta myös kunnan asukasluku on mahdollista kääntää nousuun. Kunnan suurimman työnantajan, PRT-konsernin, Pyhännän yksiköistä osa sen sijaan oli edelleen vaikeuksissa. Tämä näkyi myös työttömyysluvuissa, sillä vuoden lopulla oli työttömänä lähes 15 % työvoimasta. Merkittävän investointipäätöksen kunta teki myös myöntämällä lainaa Siikaverkko Oy:lle laajakaistan rakentamiseksi aluksi Tavastkengän alueelle ja myöhemmin ehkä myös muille kunnan alueille. Pyhännän kunnan talous koheni edellisestä vuodesta. Tulos oli jälleen ylijäämäinen, sillä ylijäämää kertyi vuoden 2013 aikana ,01. Tulokseen vaikutti, kuten muissakin kunnissa, verotulojen kertaerät mutta myös valtionosuuksien kasvu edellisestä vuodesta oli vaikuttamassa ylijäämän nousuun. Huolestuttavaa oli toimintamenojen voimakas kasvu, 6,7%. Varsinkin erikoissairaanhoidon menot olivat suuret, sillä ne nousivat edellisestä vuodesta yli eli noin 23 %. Perusterveydenhuollossa ei saatu korjattua lääkäripalveluiden puutetta. Vuoden aikana Pyhännän terveysasemalla pystyttiin tarjoamaan lääkärin vastaanottoaikoja vain satunnaisesti tiettyinä aikoina. Sama tilanne oli myös hammaslääkäripalveluissa. Palveluiden toteutumattomuus näkyi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kustannuksissa, sillä Pyhännän maksuosuus pysyi laaditun talousarvion mukaisena. Pyhännän väkiluku jatkoi vähenemistään vuoden 2013 aikana, nyt 20 henkilöllä eli osapuilleen saman verran kuin Väkiluvun laskun pysäyttäminen ja sen kääntäminen kasvuun on kunnan keskeinen tavoite kuntastrategia 2017 mukaan. Niinpä alkuvuonna perustettiin yrittäjistä ja kunnan luottamushenkilöistä Kasvuryhmä pohtimaan ja työstämään kunnan kehittämiseen, kuten väkiluvun kasvuun ja palvelutuotantoon, liittyviä asioita. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon taloudellista tilannetta kunta korjasi omilla päätöksillään. Toimenpiteet olivat välttämättömiä, jotta oma pääoma ei olisi mennyt negatiiviseksi. Parantunut taloudellinen tilanne ja suoritetut asukasjärjestelyt antoivat Kiinteistö Oy Ukonojankartanolle mahdollisuuden aloittaa asuntotuotannon uudistamisen suunnittelun vuoden 2013 loppupuolella.

6 3 Vuodesta 2013 Pyhännän kunta selvisi kohtuullisen hyvin. Kunta jatkoi edellisinä vuosina noudatettua taloudellista linjaa hyvässä yhteistyössä eri puolueiden kesken, vaikka kunnan luottamushenkilöstössä tapahtui suuria muutoksia uuden valtuuskauden alkaessa vuoden 2013 alussa. Hyvä yhteistyö, yrittäjien ja muiden toimijoiden aktiivisuus sekä sujuva ja yksimielinen päätöksenteko olivat jälleen vahvuuksiamme päättyneen vuoden aikana. Kiitokset kaikille kuntalaisille, yrittäjille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle työstä kuntamme hyväksi! Pyhäntä Jouko Nissinen Kunnanjohtaja

7 4 Väestö Väestön kehitys (Väestörekisterikeskus) tarkasteluvuosi (1.1.) väkiluku muutos edelliseen Väestön ikärakenne ( Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu] Vuosi 0-14 v. % v. % 64 v. - % Yht , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 1545

8 5 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset PYHÄNNÄN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS Tarkastuslautakunta Perusturvalautakunta Keskusvaalilautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja Pahkala Lauri, rakennusinsinööri, Keskusta, Kirkonkylä I varapuheenjohtaja Tuuli Tuomas, kehityspäällikkö, Kokoomus, Kirkonkylä II varapuheenjohtaja Rimpeläinen Satu, terveydenhoitaja, Keskusta, Tavastkenkä Jäsenet: Aitto-oja Teemu, diplomi-insinööri, Keskusta, Kirkonkylä Hoikka Raimo, eläkeläinen, yrittäjä, keskusta, Kirkonkylä Hiltunen Jouko, muurari, Vasemmistoliitto, Kirkonkylä Karppinen Kauko, insinööri, Keskusta, Kirkonkylä Kesti Merja, kirjastovirkailija, Perussuomalaiset, Kirkonkylä Konola Matti, maanviljelijä, Keskusta, Tavastkenkä Körkkö Kari, rakennusmestari, Keskusta, Kirkonkylä Leiviskä Matti, tutkija, Keskusta, Tavastkenkä Mahosenaho Riitta, lähihoitaja, Keskusta Mikkonen Jari, yrittäjä, Keskusta, Kirkonkylä Pellikka Sami, pääluottamusmies, Sosiaalidemokraattinen Puolue, Kirkonkylä Pellikka Matti, lihanleikkaaja, Perussuomalaiset, Tavastkenkä Esittelijänä kunnanjohtaja Jouko Nissinen Sihteerinä hallintosihteeri Helvi Luttinen Vuosille valitussa valtuustossa on 15 valtuutettua. Valtuuston voimasuhteet: lkm ääniä, % vaalit 2012 Suomen Keskusta ,7 Perussuomalaiset ,3 Sosiaalidemokraattinen puolue ,9 Kokoomus ,2 Vasemmistoliitto ,8

9 6 Kunnanhallituksen kokoonpano toimikaudella Puheenjohtaja Konola Matti, maanviljelijä, Keskusta, Tavastkenkä Jäsenet: Kotisaari Mirja, terveydenhoitaja, Keskusta, Kirkonkylä, I vpj Pellikka Sami, pääluottamusmies, Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue, II vpj Haataja Janne, tehdaspäällikkö, Keskusta, Tavastkenkä Kesti Merja, kirjastovirkailija, Perussuomalaiset, Kirkonkylä Korsulainen Terhi, lähihoitaja, Keskusta, Kirkonkylä Leiviskä Matti, tutkija, Keskusta, Tavastkenkä Esittelijänä toimi kunnanjohtaja Jouko Nissinen ja sihteerinä toimi hallintosihteeri Helvi Luttinen. Kunnanhallituksen voimasuhteet: lkm % Suomen Keskusta 5 71,43 Sosiaalidemokraatit 1 14,29 Perussuomalaiset 1 14,29 Keskusvaalilautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Mikko Kamula Pauli Vartiainen Sami Pellikka Vuokko Luttinen Marja-Liisa Hiltunen Tarkastuslautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Kari Körkkö Satu Rimpeläinen Pauli Vartiainen Anni Pehkonen Perusturvalautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Veikko Heikkinen Jari Mikkonen Sirpa Piippo Sanni Makkonen Mauri Pirttisalo Esittelijänä on toiminut sosiaalijohtaja Pilvi Härmä Sivistyslautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Satu Rimpeläinen Sirkka Mäenpää Teemu Aitto-oja Arto Mikkonen Jaakko Pylväs Riitta Mahosenaho Sami Pellikka Esittelijänä on toiminut rehtori Samuli Yrjänä

10 7 Teknisen lautakunnan kokoonpano: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Kauko Karppinen Jouko Hiltunen Raimo Hoikka Saija Hyttinen Kirsi Höglund Esittelijänä on toiminut rakennustarkastaja Timo Aitto-oja. PYHÄNNÄN KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO Konsernijohtaja/ hallinto-osaston päällikkö kunnanjohtaja Jouko Nissinen Vaalit Tilintarkastus Yleinen hallinto Muut palvelut Elinkeinoelämän edistäminen Maaseudun kehittäminen Sivistysosaston päällikkö rehtori Samuli Yrjänä Hallinto ja koulutoimisto Perusopetus Esiopetus Päivähoito Vapaaaikatoimi Kulttuuritoimi Kirjastotoimi Perusturvaosaston päällikkö sosiaalijohtaja Pilvi Härmä Hallinto ja sosiaalitoimisto Lasten ja nuorten tukitoimet Vanhusten laitos- ja asumispalvelut Kotipalvelut Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto Terveyden- ja sairaanhoito Muu sosiaali- ja terveystoimi Teknisen osaston päällikkö rakennustark. Timo Aitto-oja Hallinto- ja tekninen toimisto Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusten ja kiinteistöjen hoito Maa- ja metsätilat ja ympäristönsuojelu Jätehuolto ja energiahuolto Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Hallinto ja rakennusvalvonta Palo ja pelastustoiminta

11 8 1.2 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne (Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu]) Bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,4 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 193 miljardia euroa. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo supistui reaalisesti 1,6 prosenttia. Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia Kansantalouden kysyntää vähensi vuonna 2013 yksityisen kulutuksen ja investointien supistuminen. Yksityisen kulutuksen volyymi väheni 0,8 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,8 prosenttia. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,4 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 6,8 prosenttia. Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä supistui nimellisesti 9 prosenttia. Yritysten arvioidaan maksaneen osinkoja 13 prosenttia enemmän vuoteen 2012 verrattuna. Yritysten rahoitusasema oli 4,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Ylijäämä kasvoi edellisestä vuodesta, koska investoinnit supistuivat 8 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto sen sijaan oli viidettä vuotta peräkkäin alijäämäinen, 4,6 miljardia euroa. Vuonna 2012 alijäämä oli 4,3 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä pieneni, samoin työeläkelaitosten ylijäämä. Kotitalouksien reaalitulojen kasvu oli pysähdyksissä toista vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 0,3 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo supistui 0,1 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti yhden prosentin. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 5,5 prosenttia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia.

12 Kuntatalous 2013 (Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu]). Vuonna 2013 Manner-Suomen kuntien vuosikatteet paranivat 669 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Tätä selittää toimintamenojen kasvun taittuminen sekä verotulojen ja valtionosuuksien edellistä vuotta voimakkaampi nousu. Kuntien lainakannan kasvu kiihtyi 13,4 prosenttiin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tilinpäätösarviotietoja Manner Suomen 304 kunnalta ja 149 kuntayhtymältä. Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta * *Tilinpäätösarviot Kuntien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 3,0 prosentilla vuodesta Palkkamenot kasvoivat 2,2 prosenttia ja palveluiden ostot 3,4 prosenttia. Kuntien toimintatulot kasvoivat 1,4 prosenttia. Toimintamenojen kasvu oli hitaampaa kuin edellisvuosina. Kuntien toimintakatteet heikentyivät aikaisempia vuosia vähemmän, yhteensä 0,9 miljardilla eurolla. Verotulot kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna 6,8 prosenttia ja valtionosuudet 2,9 prosenttia. Verorahoituksen 1,5 miljardin euron lisäys riitti kattamaan toimintakatteiden heikkenemisen, mikä näkyy vuosikatteiden paranemisena. Kuntien vuosikatteet nousivat 0,7 miljardilla eurolla ja samalla yhä harvemmilla kunnilla vuosikate oli negatiivinen. Vuosikatteen arvioitiin jäävän negatiiviseksi 36 kunnassa, kun edellisenä vuonna näin oli 84 kunnassa. Vuosikate kattoi poistoista ja arvonalentumisista 99,5 prosenttia ja investoinneista 51,7 prosenttia. Tunnusluvut parantuivat vuodesta 2012, vaikka sekä poistoissa että investointimenoissa oli kasvua. Kuntien investointimenot kasvoivat 3,7 prosenttia. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta vuoden 2013 lopussa oli 13,8 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,4 prosenttia, noin 1,6 miljardilla eurolla. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli 2553 euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 2262 euroa. Kuntien lainakannan kasvu kiihtyi loppuvuotta kohti. Neljännen neljänneksen aikana kuntien lainakanta, ilman liikelaitoksia, nousi 7,8 prosenttia. Kuntayhtymien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, pienenivät 0,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Palkkamenot, kuntayhtymien suurin menoerä, pienentyivät 1,1 prosenttia ja palveluiden ostot kasvoivat 1,3 prosenttia. Toimintatulot nousivat 1,5 prosenttia. Kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 2,9 miljardia euroa ja kasvua oli 5,2 prosenttia edellisestä vuodesta.

13 Pohjois-Pohjanmaan talousalueen kehitys Pohjois-Pohjanmaalla asui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2013 lopussa noin asukasta. Asukasmäärä lisääntyi vuoteen 2012 verrattuna 2600 asukkaalla. Työttömiä työnhakijoita Pohjois-Pohjanmaalla oli vuoden 2013 lopussa Työnhakijoiden määrä lisääntyi edellisvuodesta 3614 työnhakijalla. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita Pohjois-Pohjanmaalla oli 4630 ja vuoden 2012 lopussa määrä oli 3578 työnhakijaa (29,4 %). Pitkäaikaistyöttömiä Pohjois-Pohjanmaalla oli vuoden 2013 lopussa 5993 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi vuoteen 2012 verrattuna 1080 henkilöllä (22,0 %). Haapaveden-Siikalatvan alueella asui vuoden 2013 lopussa henkilöä. Vuoden aikana seutukunnan väestö väheni 190 henkilöllä. Seutukunnan alueella oli työttömiä työnhakijoita 803, ja työttömien osuus työvoimasta oli 12,6 %. Työttömien työnhakijoiden määrä pysyi vuoden 2012 tasolla. Vuonna 2012 työttömiä työnhakijoita oli 807 ja työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,6 %. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita Haapaveden- Siikalatvan seutukunnan alueella oli vuoden 2013 lopussa 115 ja määrä lisääntyi vuoteen 2012 verrattuna kolmella työnhakijalla. Pyhännän kunnassa työttömiä työnhakijoita vuoden 2013 lopussa oli 99 henkilöä ja työttömien osuus työvoimasta oli 15,0 %. Vuonna 2012 työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,5 % ja työttömien työnhakijoiden määrä oli 99 työnhakijaa Työttömiä Työttömyysaste, % 11,7 14,5 15,0 Alle 25-vuotiaat Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, % 10,6 12,6 12,6 Pohjois-Pohjanmaan seutukunta, % 11,7 13,0 15,0 Koko maa työttömyysaste, % 7,4 10,7 12,6 Pyhännällä valmistui vuoden 2013 aikana kaksi omakotitaloa. Korjausavustuskohteita oli yhteensä neljä ja asuntojen peruskorjauksia kaksi kappaletta Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanvaltuusto hyväksyi Pyhännän koulukeskuksen peruskorjaushankkeen. Hankkeesta toteutettiin vuoden 2013 aikana putkistojen uusiminen, keittiötilojen muutostyöt ja aamu- ja iltapäivätilojen sekä musiikkiluokan korjaustyöt. Korjaustöiden kustannusarvio oli noin Talousarvion 2013 investointiosaan kunnanvaltuusto hyväksyi LapWall Oy:n varastotilojen ja paikoitusaluelaajennuksen rakentamista varten :n suuruisen menomäärärahan. Lisäksi investointiosaan varattiin euron suuruinen menomääräraha Puu-Top Oy:n varastohallin rakentamista varten. Siikaverkko-osuuskunnalle kunnanvaltuusto myönsi laajakaistahankkeen I-vaiheen toteuttamista varten markkinaehtoista pitkäaikaista lainaa ja lyhytaikaista lainaa Siikaverkko-osuuskunnalle myönnetystä lyhytaikaisesta lainasta nostettiin vuonna Pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon talouden tervehdyttämiseksi kunnanvaltuusto hyväksyi ,61 :n osakepääomasijoituksen, jossa kaksi yhtiölle myönnetyistä antolainoista muutettiin osakepääomaksi. Lisäksi kunnanvaltuusto myönsi Kiinteistö Oy Ukonojankartanolle :n korottoman kertalyhenteisen lainan. Real Snacks Oy:lle myönnettiin :n omavelkainen takaus jätevesien esikäsittelyinvestoinnin rahoittamiseksi. Pyhännän ja Siikalatvan kuntien yhteisomistuksessa olleiden Yrjänän, Harjulan ja Haaralan metsätilojen omistusoikeuksien jakaminen Pyhännän ja Siikalatvan kuntien kesken hyväksyttiin pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa. Leiviskänkankaan asemakaavan muutos ja laajennus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa

14 Kunnan henkilöstö Pyhännän kunnan henkilöstömäärä oli 115 henkilöä. Vakinaista henkilökuntaa oli 88, sijaisia 15 ja määräaikaisia 12. Vuoteen 2012 verrattuna henkilöstön määrä laski kolmella henkilöllä (-2,5 %) prosentilla. Vakinaisen henkilöstön määrä laski kolmella henkilöllä, sijaisten määrä kasvoi seitsemästä henkilöstä 15 henkilöön ja määräaikaisten määrä laski 16 henkilöstä 12 henkilöön. Määräaikaisissa työntekijöissä on huomioitu yksi pitkäkestoinen tukityöllistämisjakso. Henkilöstömäärässä ei ole huomioitu perhehoitajia eikä omaishoitajia. Henkilöstöä koskevat tiedot on esitetty toimintakertomuksen lopussa olevassa henkilöstökertomuksessa Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä Pyhännän kunnan kannalta merkittäviä talouteen vaikuttavia riski- ja uhkatekijöitä ovat kunnan verotulojen alhainen kehittyminen, kunnan velkamäärän liiallinen kasvu, valmisteilla oleva valtionosuusuudistus ja uuden EU- ohjelmakauden rahoitusjärjestelmä. Kunnan saamien verotulojen lasku on ollut viime vuosina voimakasta. Laskeva väestö-määrä ja pitkäaikaisen taantuman aiheuttamat vaikeudet osassa puutuotetuoteteollisuutta ovat heikentäneet sekä tuloveron että yhteisöveron tuottoa jo usean vuoden ajan. Verotulojen kääntäminen kasvuun on kunnan tulevaisuuden kannalta elinehto. Verotulojen lisääntymiseen antaa mahdollisuuden myös suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto, joka toteutuessaan lisäisi kunnan kiinteistöverotuloja huomattavasti. Valtionosuusuudistus ratkaisee, mitkä mahdollisuudet kunnalla on tuottaa peruspalvelut nykyisellä tasolla. Mikäli valtionosuusuudistus toteutetaan selvitysmiehen esittämässä muodossa, pienenevät Pyhännän kunnan valtionosuudet huomattavasti, noin eli 367 /asukas. Näin suurten leikkauksien vuoksi kunta joutuu tarkastelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kriittisesti. Uuden EU-ohjelmakauden rahoitus taas määrittelee osaltaan kunnan mahdollisuudet kehittämistoimintaan. Mikäli rahoituksen taso laskee tai rahoitusehdot tiukentuvat nykyisestä, kehittämistoiminta hiipuu. Kunnan velkaantumisaste on noussut korkeaksi mittavien teollisuusinvestointien vuoksi. Velan lyhennyksistä ja korkomenoista suoriutuminen edellyttää rakennettujen tilojen tuovan kunnalle jatkuvasti vuokratuottoa. Mikäli yritysten taloudellinen tilanne heikkenee, voi vuokratuloja jäädä saamatta äärimmäisessä tilanteessa. Myös korkotason huomattava nousu muodostaa riskin. Pyhännän kunnan taloudellinen tilanne tulevina vuosina riippuu sekä kunnan omista päätöksistä että muiden, lähinnä valtion, päätöksistä. Mikäli valtio ei omilla toimenpiteillään vaikeuta kunnan asemaa ja toisaalta kunnassa kyetään tekemään järkeviä ja maltillisia taloudellisia linjanvetoja, voi Pyhännän kunta selvitä tulevista vuosista kohtuullisesti Ympäristötekijät Leiviskänkankaan teollisuusalueen vedenottamossa havaittiin raakavesinäytteessä kohonnut hiilivetypitoisuus. Ympäristövahingosta aiheutui kunnalle kustannuksia yhteensä 30096,61. Kustannuksiin haettiin täysimääräistä korvausta öljynsuojelurahastolta. Korvauspäätöstä ympäristövahingosta aiheutuneista kustannuksista ei ole saatu. Syytä raakavesinäytteestä löytyneelle kohonneelle hiilivetypitoisuudelle ei ole löydetty. 1.3 Sisäisen valvonnan järjestäminen Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kunnan valvonta muodostuu ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta. Ulkoista valvontaa tekevät tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, muut viranomaiset ja kuntalaiset. Kunnanhallitus puolestaan vastaa kunnan sisäisestä valvonnasta. Kunnanjohtajan velvollisuuksiin kuuluu kunnan sisäisen valvonnan käytännön toteuttaminen. Osastopäälliköt ja muut tilivelvolliset puolestaan vastaavat oman hallinnonalansa sisäisestä valvonnasta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että toiminta on niin taloudellista kuin tuloksellista ja päätösten perusteena oleva tieto on sekä luotettavaa että riittävää. Lakien, asetusten, erilaisten säädöksien ja ohjeitten sekä toimielinten päätösten noudattamista seurataan sisäisellä valvonnalla. Omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen on myös yksi sisäisen valvonnan tavoite.

15 12 Kunnan riskienhallintatyön järjestäminen toteutetaan samoilla periaatteilla. Kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisen arvioinnista Kunnan sisäisen valvonnan järjestämistä ja toteuttamista on seurattu johtoryhmässä. Osastopäälliköt ja heidän alaisensa ovat vastaavasti toteuttaneet sisäisen valvonnan omassa toimintaympäristössään. Näin sisäinen valvonta on osa kunnan johtamista ja toiminnan ohjausta. Sisäisen valvonnan perusteiden ja ohjeiden uusiminen aloitettiin vuoden 2013 lopulla. Riskien kartoitusten ajantasaisuus ja kattavuus Kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä arvioidaan kunnassa jatkuvasti, mutta erityisesti talousarviota laadittaessa ja suuria investointipäätöksiä tehtäessä ja niiden toteutumista tarkasteltaessa. Myös toiminnan muutoksissa arvioidaan riskejä aina. Kunnan vakuutukset pidettiin ajan tasalla riskienhallintaohjeen mukaisesti. Kukin osasto vastasi pääosin oman toimialansa riskienhallinnasta. Vuoden aikana jatkettiin varautumis- ja turvallisuussuunnitelmiin liittyvien toimialakohtaisia suunnitelmien päivittämistä ja uusimista ja tätä työtä jatketaan vuonna Säännösten ja määräysten ja päätösten noudattaminen Säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä on noudatettu poikkeuksella, että Pyhännän kunta ei ilmoittanut kuntarakennelain edellyttämässä ajankohdassa mahdollisesta kuntajakoselvitysalueestaan, koska kuntarakennelain edellyttämää selvitysaluetta ei ollut muodostettavissa. Sisäisen valvonnan kehittämisalueita 1. Sopimustoiminnan seuraaminen ja vaikuttaminen niissä tuotettuihin palveluihin. 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen uusiminen. 3. Raportoinnin parantaminen. Kunnan keskeisimmät toimintaan ja talouteen liittyvät riskit 1. Valtionhallinnon kuntiin kohdistamat toimenpiteet 2. Velkamäärän kasvu rajoittaa kunnan toimintamahdollisuuksia ja luo korkoriskin. 3. Palvelutuotannosta päättäminen osaltaan kunnan ulkopuolella. 4. Kunnan tulopohjan heikkeneminen. 5. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon taloudellinen ja toiminnallinen asema. Suunnitellut kehittämistoimenpiteet 1. Kuntastrategian edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen. 2. Riskien tunnistamisen ja riskien hallintatoimenpiteiden kehittäminen. 3. Henkilöstön koulutukseen panostaminen. Vuoden 2013 toiminnan tarkastelu Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi vuonna 2013 pääosin Pyhännän kunnan valituksen Patasuon turvetuotantoalueelle myönnetystä ympäristöluvasta ja toiminnanaloittamisluvasta. Pyhännän kunta valitti asiasta edelleen, nyt asiaa käsittelee Korkein hallinto-oikeus. Oulun hallinto-oikeus puolestaan hylkäsi yksityisen henkilön tekemän valituksen Patahiekan osa-alueen ranta-asemakaavamuutoksesta. Korkein hallinto-oikeus käsittelee myös tätä asiaa. Pyhännän kunta muutti oppikirjojen hankintapäätöstään, koska seurauksena olisi ollut joutuminen Markkinaoikeuteen. Sekä perusturvalautakunta että tekninen lautakunta ylittivät alkuperäisen talousarvionsa. Etenkin erikoissairaanhoidon menot ylittyivät selvästi alkuperäisestä talousarviosta. Menot kasvoivat edellisestä vuodesta yli 23%. Lisätalousarviossa varauduttiin tähän ylitykseen. Lisätalousarviossa ei kaikkiin ylityksiin pystytty varautumaan.

16 13 Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu toimintakertomuksessa. Kunnan yksi keskeinen tavoite, asukasluvun kääntäminen kasvuun, ei onnistunut. Pyhännän kunnan palvelujen ostoista eniten kohdistuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmeen. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu ositti, että pienen, yksittäisen kunnan vaikutusmahdollisuus tässä asiassa on heikko. Palvelujen ostot muilla sektoreilla jatkuivat ennallaan. Kirjastonjohtajan palvelut ostettiin Haapaveden kaupungilta. Maaseutupalvelut hankittiin Siikalatvan yhteistoiminta-alueelta. Kiinteistöhoidon palvelut ostetaan Pyhännän TeeHoo:lta. Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila vaatii kehittämistä. Tähän työhön paneudutaan vuoden 2014 aikana.

17 14 2 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja. Jäljempänä esitettävä tuloslaskelma sisältää ulkoiset tuotot ja kulut.

18 15 Tuloslaskelma ja tunnusluvut (ulk.) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korj Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 7 18 Muut rahoitustuotot 1 2 Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden ylijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 15,8 % 16,6 % Vuosikate/Poistot, % 174,5 % 132,1 % Vuosikate, /asukas 596,6 374,7 Asukasmäärä Kaavat: Toimintatuotot/Toimintakulut, % = 100 * Toimintakulut / (Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate / poistot, % = 100 * Vuosikate / Poistot

19 16 Toimintakate Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena syntyvä toimintakate osoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnassa aina -merkkinen. Pyhännän kunnan toimintakate vuonna 2013 oli ,60. Toimintakate heikkeni vuoteen 2012 verrattuna ,22 (-7,75 %). Toimintatuotot Toimintatuottoja kertyi ,31 ja toimintatuotot lisääntyivät vuoteen 2012 verrattuna 24507,54 (1,39 %) Jätevesimaksujen myyntituotot olivat ,31, ja tulot laskivat ,59 (-19,40 %) kotikuntakorvaustuloja kertyi ,00, ja tulot lisääntyivät 21994,00 (22,58 %).Vuokratuotot olivat ,09, lisääntyen vuoteen 2012 verrattuna ,41 ( 26,73 %). Vuokratuottoja lisäsivät vuoden 2013 aikana valmistuneet teollisuustilat. Toimintakulut Toimintakuluja kertyi ,91 ja toimintakulut lisääntyivät vuoteen 2012 verrattuna ,76 (6,69 %). Palkkakulut olivat ,28, ja palkkakulut kasvoivat 66237,39 (1,76 %). Palveluja ostettiin ,45 :lla ja ostot lisääntyivät ,85 (13,31 %). Palvelujen ostot kasvoivat erityisesti kuntayhteisöiltä tapahtuvissa ostoissa, lisäys ,49 (27,20 %). Aineiden ja tarvikkeiden ostot laskivat 35664,27 (-4,08 %), lämmityskustannukset laskivat ,05 (-4,83 %) ja vuokrakulut lisääntyivät 32010,43 (37,75 %). Verotulot Verotuloja kertyi ,24 ja verotulot lisääntyivät vuoteen 2012 verrattuna ,03 (6,64 %) Kunnallisveroa kertyi ,55 ja kunnallisverotulot lisääntyivät ,39 (4,55 %). Yhteisöverotilityksiä saatiin ,02 ja tilitykset lisääntyivät 96790,97 (35,99 %). Kiinteistöveroa kertyi ,67 ja verotulot lisääntyivät 10404,67 (3,92 %). Verotulot lajeittain, 1000 Muutos % Kunnallisvero ,56 Yhteisövero ,06 Kiinteistövero ,76 Yhteensä ,64 Valtionosuudet Valtionosuuksia kertyi ,00 ja valtionosuudet lisääntyivät vuoteen 2012 verrattuna ,00 (13,19 %). Vuosikate Vuosikate osoittaa tulorahoituksen riittävyyden investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku tulorahoituksen riittävyyttä arvioitaessa. Kunnan tulorahoitus on riittävällä tasolla, mikäli vuosikate on vähintään siitä vähennettävien poistojen suuruinen. Vuonna 2013 vuosikate oli ,40 ja vuosikate kattaa poistot ,99.

20 17 Vuosikatteen kehitys /asukas Tulorahoituksen riittävyys, 1000 Tilikauden tulos Tilikauden tulos vuonna 2013 oli ,41. Tulos parantui vuoteen 2012 verrattuna ,62 (175,88 %). 2.2 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja otto-lainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot