VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Arvosana: (Luo)(Hyl)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta. Arvosana: (Luo)(Hyl) 1 2 3 4 5"

Transkriptio

1 1 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Nimi: Opno: Pisteet: Arvosana: (Luo)(Hyl) Kirjanpidon jatkokurssi LASK2036, 5 op 1.tentti Kuulustelu jakautuu kahteen osaan (A,B), joista kummastakin edellytetään hyväksyttyä suoritusta. Kuulustelussa saa olla mukana taskulaskin.huom! Käytä selvää käsialaa. A-OSA Max 30p min 12 p Alla esitetyt väitteet ovat joko oikeita tai vääriä. Ota kantaa niihin merkitsemällä rasti ruutuun. Oikeasta vastauksesta saa pisteen, väärästä menettää puoli pistettä kuten myös vastaamatta jättämisestä. 1. Arvonlisävero tilitetään lähtökohtaisesti suoriteperusteisesti, mutta poikkeuksena käytäntöön on maksettujen ennakkomaksujen vaikutus. 2. Arvonlisävelvollinen voi vapaasti valita joko 1kk, 3kk tai 12kk:n tilitysjaksot arvonlisäveron ilmoittamiseen ja maksamiseen. 3. Tuotantoa harjoittavan yrityksen itse valmistamien tuotteiden varaston inventaarioarvossa tulee aina olla mukana myös tuotannosta aiheutuvia kiinteitä kuluja. 4. Tuotekehityksen menot aktivoidaan usein taseeseen joko osittain tai kaikki. Jos tuotekehityksen avulla saatu uusi tuote osoittautuu täysin epäonnistuneeksi ja oletuksena on että sitä ei myydä lainkaan tai erittäin vähän aktivoituihin menoihin nähden, tulee aktivoidut menot poistaa nopeammin kuin alunpitäen oli ajateltu. 5. Jos yritys on maksanut tilikaudelta ennakkoveroja 4500e ja lopullinen suoriteperusteinen veron määrä on 2300 euroa tulee ko. tilikauden tilinpäätöksessä kirjata laskennallisiin verosaamisiin 2200e. 6. Rakennusalan käänteinen alv tarkoittaa, että käänteisen alv:n alainen yritys (esim. alihankkija rakennusprojektiss ei saa vähentää alv:tä hankinnoistaan. 7. Marginaaliverotus-menettely on käytössä yleisesti kaupankäynnissä, jossa kohteena on käytettyjä tuotteita tai taide-esineitä. 8. Jos yrityksen myynti kotimaahan on 7000 (sis alv23%) euroa ja vienti Saksaan euroa, niin yhtiö on oikeutettu saamaan arvonlisäverohuojennusta. 9. Kommandiittiyhtiön omistajien tavaraotot yhtiöstä kirjataan vientilausekkeella per jokin menotili an yksityisotot tavarana. 10. Menon oikaisu syntyy silloin kun asiakas on reklamoinut ja olemme lähettäneet reklamoinnista johtuen hyvityslaskun. 11. Verotuksessa vähennyskelpoisen pakollisen varauksen purku nostaa yhtiön tilikauden verotettavaa voittoa varauksen määrällä oletuksella, että yhtiön verotettava tulos olisi muutenkin ollut positiivinen (eli >0). 12. Myytäessä kohde, johon kohdentuu kertynyttä poistoeroa, tulee myyntivoitoksi myyntihinnan ja ko. kohteen tasearvon välinen erotus. (oletuksena, että samaan hyödykeryhmään ei ole kirjattu muita kohteit. Vää- rin Oikein

2 2 A-OSA jatkuu 13. Liikekiinteistön vuokraamisesta on pakko hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. 14. Konsernin on tehtävä veroilmoitus 4kk:n sisällä konserniin kuuluvien yhtiöiden tilikauden päättymisestä lukien. 15. Verotiliä käytetään kirjattaessa yhtiön tuloveroja koskevia kirjauksia. Vää- rin Oikein 16. Liitetietoja ei Oy:ssä tarvita, jos kyseessä on kirjanpidollisesti "pieni yritys" 17. Kirjanpidon yleisiä puiteoletuksia on mm. nopeus, sillä tarkoitetaan esim, että muut kuin kassasuoritukset on kirjattava viipymättä päiväkohtaisesti. 18. Suomalainen kirjanpitokäytäntö (FAS) ja IFRS:n standardit eivät eroa liikearvopoistojen periaatteen osalta lainkaan. 19. Factoring-rahoituksesta saadaan hyötyä mm. pienempänä käyttöpääomatarpeena. 20. Verotuksessa vähennyskelpoisia arvonalennuksia (jos perusteet löytyvät) voidaan tehdä periaatteessa kaikkiin muihin poistojen alaisiinkin eriin paitsi niihin, joista voidaan tehdä verotuksessa 25%:n menojäännöspoisto. 21. Arvonlisäveron osalta 0%:n alaista toimintaa ovat mm. arvopaperikauppa, vakuutustoiminta ja vähintään kuukaudeksi tilatut lehdet. 22. Maahantuonnissa EU:n ulkopuolelta arvonlisävero suoritetaan tullatessa sen summan perusteella kumpi seuraavista on suurempi: ostolasku tai tullausarvo. 23. Toimintokohtainen ja kululajikohtainen tuloslaskelma ovat identtisiä liikevoittoon asti. 24. Konsernitilinpäätöksessä (ei pienkonserni) kertynyt poistoero jaetaan omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 25. Yhteisömyynnissä myyjän tulee varmistua, että ostaja on alv-rekisteröityt. 26. Yrityksen saamat ennakkomaksut ovat tilinpäätöksessä taseen vastattavaa puolella. 27. Osakeyhtiön rekisteröiminen tulee suorittaa viimeistään komen kuukauden kuluessa perustamisasiakirjan allekirjoituksesta lukien. 28. Tuloslaskelmassa valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -kohtaan tulee esim. valmispakasteruoka-annosten varaston muutos Atria Oyj:ssä. 29. Osakeyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitettävä lähipiirilainat ja tiedot omista osakkeista. 30. Osakeyhtiön yhtiökokouksessa tekemä osingonjakopäätös (10000 vaikuttaa yhtiön omavaraisuusasteeseen heti kun yhtiökokous on osingonjakopäätöksen tehnyt.

3 3 B-OSA Max 37 p min 14 p 1. Seuraavat kirjaukset koskevat avustavia tilinpäätöskirjauksia ( ). Tee kirjaukset valitsemalla käytettävät tilit seuraavista tileistä: (Vastaukset seuraavalle sivull. (15p). Huom. Tapahtumat toisistaan erillisiä tapahtumia ja eivät välttämättä ole saman yhtiön tapahtumia.. A: Siirtovelat B: Vuokramenot C: Muut vähennettävät Alv:t D: Vakuutusmenot E: Varasto F: Varaston muutos G: Ostot 23% H: Ostojen Alv I: Ostovelat J: Siirtosaamiset K: STM-menot L: Korkomenot M: Myyntisaamiset N: TyEL-menot O: Vapaa-ehtoiset varaukset P: Palkkamenot Q: Myyntien Alv R: Myynnit 23% S: Muut menot T: Vapaa-ehtoisten varausten muutos U: Korkotuotot V: STM-velat Päiviä kuukausissa on (31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31) jakajana voi käyttää 365. Esimerkki Yhtiöltä on jäänyt tilikaudella vahingossa kirjaamatta 3660 euron (sis.alv) raaka-aine ostolasku. Yhtiö on maksanut ja kirjannut vakuutusmaksuja 2460e ajalta Yhtiöllä on bullet-tyyppinen velka 10000e, jolla on kiinteä korko 5% p.a. Lainasta on maksettu ja kirjattu korkoja saakka. Yhtiö toimii vuokratilassa, josta on maksamatta ja kirjaamatta joulukuun 2011 vuokra. Kuukausivuokra on 1230e (sis. Alv 23%). Yhtiön toiminta on alv:n alaista. Kirjanpidosta on kirjaamatta tilikaudelle 2011 kuuluva alihankkijalta saatu 1476 euron hyvityslasku (sis. alv23%). Yhtiöltä on kirjaamatta tilikaudelle 2011 kuuluva kirjanpitolasku (liittyen arvopaperikauppaan). Laskun suuruus on 1230 euroa (sis alv23%) Tilinpäätöksen yhteydessä huomataan, että muut menot tilille on kirjattu vahingossa lasku arvopaperikaupasta vaikka lasku koskikin oikeasti raakaaineostoja kotimaasta. Lasku oli kirjattu 3690 euron suuruisena. g) Ostoveloissa (ja ostoiss on kirjattu 615 euron lasku vahingossa 246 eurona. (summat sis. alv 23%) h) Joulukuun palkkojen (bruttorahapalkka 4000e, työsuhde-etujen verotusarvot 1000 osalta on kirjaamatta sosiaaliturvamaksu 2%:a. Palkat oli kuitenkin maksettu ja kirjattu muuten oikein. i) Raaka-ainevaraston tilin alkusaldo on 12300euroa. Varaston verollinen (sis. Alv 23%) inventaarioarvo on 10000euroa. Kirjaa edelliseen liittyvät kirjaukset. Varaston alkusaldoa ei tarvitse kirjata. j) Vapaaehtoisten varausten määrä on ko. varaukset tilillä ennen tilinpäätöskirjauksia Tilinpäätöksessä perusteet löytyvät kuitenkin 3700 euron varaukselle. Tämän vuotisessa tilinpäätöksessä yritys pyrkii näyttämään mahdollisimman suurta voittoa. Tee tarvittavat kirjaukset.

4 4 Tehtävä Debet-tili Summa Kredit-tili Summa esimerkki) G 3000 I 3660 H 660 g) h) i) j)

5 5 Tiliristikoilla a-kohdan kirjaukset on merkittävä a-kohdalle valituille riveille, b-kohdan kirjaukset b- kohdalle varatuille riveille jne. Jotkut kohdat edellyttävät yhdistelmäkirjausta, jossa samalle riville tulee useampia debet- ja/tai kredit-puolen merkintöjä. Vastauksissa on oltava erittäin huolellinen: oikea kirjaus väärällä rivillä on kirjanpitovirhe. Alkuperäisen vastausmallin muuttaminen tai korjaaminen aiheuttaa pisteenmenetyksiä. Nämä kirjaussäännöt koskevat kaikkia tentin B-osan tiliristikkotehtäviä. 2. Kirjaa Lurkkumamio Oy:n omaa pääomaa koskevat liiketapahtumat tiliristikoille (5p): Yhtiön osakepääoma ennen korotusta on euroa, osakkeen nimellisarvo on 40 euroa. Yhtiön osakepääomaa korotetaan seuraavilla ehdoilla: U 4:3 a` 60 euroa sekä R 8:3. Ilmaisanti katetaan arvonkorotusrahastosta. Kaikki osakeannin rahastoannin osakkeet merkitään Uusmerkinnän osakkeista merkitään merkintäajan kuluessa vain 40%:a. Uusmerkinnästä kaikista merkityistä osakkeista saadaan maksu Korotus on virallisesti rekisteröity kaupparekisteriin. Arvonkorotuspankki myyntisaamiset osakeanti rahasto siirtovelat ylikurssi- osakeantirahasto saamiset voittovarat siirtosaamiset osakepääoma 3. Kirjaa seuraavat liiketapahtumat tiliristikoille.(7p) Yhtiöllä on vain yksi maa-alueen, jonka tase-arvo on e. (tehtävässä ei näy ristikoilla alkusaldoja, eikä niitä tarvitse sinne laittaakaan) Tehdään maa-alueeseen euron arvonkorotus. Yhtiökokous päättää jakaa osinkoa yhteensä e Myydään edellä ollut maa-alue euron hintaan. Voit käyttää myös tätä rivi edellisen kirjauksen tekemiseen Eräs osakas (omistaa yhtiöstä 20%) on velkaa yhtiölle 5000 ja nyt hänelle maksetaan osinko siten, että ensin kuitaan velka ja loput, jos jää maksetaan pakkitililtä Ostetaan uusi maa-alue euron hintaa, maksu suoritetaan myöhemmin. g) Erään toisen osakkaan kanssa tehdään sopimus, että hän jättää osinkonsa lainaksi yhtiölle (summa 3000 g) Pankkitili Maa-alueet Muut lainasaamiset Satunnaiset tuotot Osingonjakovelka g) Voittovarat Ostojen alv Satunnaiset kulut Muut velat Arvonkorotusrahasto

6 6 4. Kirjaa seuraavat liiketapahtumat tiliristikoille (5 p): (l.m = laskun mukaan) Ostetaan tavaroita Ruotsista l.m SEK (kruunu. Kurssi EUR=SEK 8,6. Maksuehto 7 pv 2%, 14 pv netto. Valitetaan, koska tuotteista osa oli pilaantunut. Myyjä lähettää hyvityslaskun SEK Maksetaan lasku käyttäen käteisalennus hyväksi. Kurssi EUR=SEK 8,4 Kehittyikö valuuttakurssit ostajan kannalta positiivisesti (ympyröi oikea/t)? Kyllä Ei Pankkitili Yhteisöhankinnat Yhteisömyynnit myyntien alv ostojen alv Yhteisöhankintojen Yhteisöhankintojen saadut Ostojen alv-velka alv-saaminen kät.alet kurssierot ostovelat 5. Kirjaa seuraavat liiketapahtumat tiliristikoille (5 p): (kirjaukset euron tarkkuudell Yrityksen tasearvot ennen tp-kirjauksia ovat seuraavat: Koneet&laitteet e, tuotantorakennukset e, kertynyt poistoero yhteensä e, josta koneisiin ja laitteisiin kohdistuu e ja rakennuksiin e. Tee, kun koneiden&laitteiden suunnitelman mukainen poisto on 15%:n menojäännöspoisto ja rakennuksien 10%:n menojäännöspoisto. Kokonaispoistot tehdään EVL:n maksimin mukaisina. Tee tiliristikoille kahdelta vuodelta. Merkitse tiliristikoille yllä annetut alkusaldot. Kirjaa rakennuksien 1. vuoden suunnitelman mukaiset poistot ja niihin liittyvät muut Kirjaa koneet&laitteet 1. vuoden suunnitelman mukaiset poistot ja niihin liittyvät muut Merkitse tiliristikoille alkusaldot vuodelle 2. Kirjaa rakennuksien 2. vuoden suunnitelman mukaiset poistot ja niihin liittyvät muut Kirjaa koneet&laitteet 2. vuoden suunnitelman mukaiset poistot ja niihin liittyvät muut Koneet&Laitteet Tuotantorakennukset Sumu-poistot Poistoeron muutos Kertynyt poistoero vuosi vaihtuu a,b ja c koski ensimmäistä vuotta, d,e ja f ovat toisen vuoden asioita

Pisteet: Arvosana: (Luo)(Hyl) 1 2 3 4 5 Kirjanpidon jatkokurssi - LASK2036, 5 op l.tentti 15.03.2013

Pisteet: Arvosana: (Luo)(Hyl) 1 2 3 4 5 Kirjanpidon jatkokurssi - LASK2036, 5 op l.tentti 15.03.2013 VAASAN YLIOPISTO Nimi: Kauppatieteellinen tiedekunta Opno:_ Pisteet: Arvosana: (Luo)(Hyl) 1 2 3 4 5 Kirjanpidon jatkokurssi - LASK2036, 5 op l.tentti 15.03.2013 Kuulustelu jakautuu kahteen osaan (A,B),

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen Tilinpäätös, liitteet, tunnusluvut ja rahoituslaskelma Copyright: Taloustieteen tohtori Pekka Aho pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi Tekninen tuki: SBB

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1(45) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET vahvistettu 1.12.2009 Arvosteluperusteessa on kuvattu sellaisen vastauksen tasoa, jollaista edellytettiin

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Merit Aktiva on kirjanpitäjille ja yrittäjille tarkoitettu nykyaikainen ja helppokäyttöinen kirjanpito-ohjelma. Aktivaa voitte käyttää missä tahansa ja millä tahansa

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011 YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Helmikuu 2011 1 KURSSIN SISÄLTÖ 1. Ajankohtaiskatsaus 2. Laskentatoimen käsitteitä 3. Yhdistystoiminnan perusteet, talous ja hallinto 4. Yhdistyslain

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot