Vantaan. tiedotuslehti. joulukuu 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan. tiedotuslehti. joulukuu 2003"

Transkriptio

1 Vantaan Järjestöringin tiedotuslehti joulukuu 2003

2 Vantaan Järjestörinki ry:n tiedotuslehti Rinki 2/2003 joulukuu Julkaisija Vantaan Järjestörinki ry Viertolankuja 4 A II krs Vantaa päätoimittaja Paula Myllymäki puh. (09) sähköposti: Mies monien projektien takana. Jouko Sillanpään ajatuksia s. 4 TOIMITUSNEUVOSTO Kari Ahlström puh. (09) sähköposti: Marja Auroma puh. (09) sähköposti: Leena Selander puh. (09) sähköposti: Terveysmessujen antia s. 5 Vapaaehtoisväki kokoontui Heurekassa s. 9 Laivaseminaarissa pohdiskeltua s. 8 Taitto: Suve Pääsukene Kannen kuva: Joulutunnelmia Louhelassa, kuva Jyrki Huovinen Painopaikka Mestarioffset Oy Nettisivuille kaivataan tietoja s.11 NMKY:n matkassa Prahassa s. 2

3 Puheenjohtajalta: Kuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistyö Tämän syksyn aikana tiedotusvälineissä on käyty keskustelua kuntiemme huonoista talousnäkymistä. Pääkaupunkiseudun kunnat, jopa Espookin, on joutunut leikkausten ja säästön tielle. Niin on meillä Vantaallakin. Päättäjät ovat syksyn mittaan pohtineet ankarasti, millä keinoilla jatkossa selvittäisiin, jotta säilytettäisiin kuntalaisten tarvitsemat palvelut. Vantaalaiset vapaaehtoisjärjestöt ovat entistäkin tarpeellisempi yhteistyökumppani kaupungille. Tämä käsitys on varmistunut vahvasti, kun olen seurannut viime aikoina useammassa seminaarissa, mitä aiheita juuri nyt pidetään ajankohtaisina. Aiheena on ollut kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kumppanuus. Näissä seminaareissa on tuotu esille todella hyviä yhteistyö - kumppanuusmalleja järjestöjen ja kuntien kesken mm. Oulusta, Tampereelta, Turusta, Jyväskylästä. Nyt puhutaan synergiaeduista, yhteisöllisyydestä, verkottumisesta, kansalaisyhteiskunnan toteutumisesta. Kunnat ja järjestöt tekevät yhteistyö -ostopalvelusopimuksia, joilla täydennetään kunnan tuottamia palveluja. Se on nykytrendi. Kunnalle on edullisempaa, ainakin Elon laskuopin mukaan, ulkoistaa palveluja joiltakin osin järjestöjen tehtäväksi kuin tuottaa niitä itse. On kuitenkin hyvä tarkastella asiaa lähemmin. Kyseessä on suomalaiselle vapaaehtoistoiminnalle kuten kunnillekin melko uusi asia toimia yhteistyökumppaneina. Kunta on aina kunta ja toimii kunnallislain edellyttämällä tavalla, jonka yhtenä seurauksena on väistämättä byrokratia. Järjestöt toimivat toisenlaisista lähtökohdista ja ajattelutavasta. Kyse on siis siitä, miten saamme kohtaamaan kaksi eri maailmaa. Järjestöt tietävät tämän ja joutuvat toimimaan byrokratian ehdoilla. Lisäksi järjestökenttä on hyvin erilainen, rakenteeltaan: toiminnaltaan, kooltaan, päämääriltään. Juuri se rikastuttaa yhteisöämme. Järjestöillä on valtava asiantuntemus omalta toimialaltaan. Meillä on siis käytettävissämme korvaamaton tieto-taitopankki toiminnan eri aloilta. Leena Selander on Vantaan Järjestörinki ry:n puheenjohtaja. Alustuksessaan valtakunnallisessa Yhteistyömallit vapaaehtoistyössä -seminaarissa hän painotti kuntien ja järjestöjen yhteistyön merkitystä ja näki ensiarvoisen tärkeäksi, että kunta arvostaisi jäsenjärjestöjen perustyötä - sitä työtä, mitä varten järjestöt on perustettu. Yhteistyö ja kumppanuus - mitä se todella tarkoittaa? Mitkä ovat intressit? Puhummeko samaa kieltä? Vapaaehtoisjärjestöt ovat valmiita yhteistyöhön kunnan kanssa ovat aina olleet. Yhteiskuntamme historia on osoittanut, että vapaaehtoistyö on ollut aina rakentamassa tätä yhteiskuntaa merkittävällä panoksella. Tässä ajassa joillekin järjestöille sopii ostopalvelusopimus kunnan kanssa, joillekin väljempi kumppanuus tai muu verkottuminen. Näistä lähtökohdista katsoen tulisikin olla monenlaisia tasoja tehdä yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kesken. Tarvitaan foorumeja, joissa voidaan keskustella näistä asioista avoimesti ja synnyttää uutta toimintakulttuuria järjestöjen ja kunnan välille. Yhteistyön ja kumppanuuden tulee perustua keskinäiseen luottamukseen eikä niinkään tiukkoihin liiketalouden ideologisiin perusteisiin. Aito synergiaetu ja yhteisöllisyys syntyy tasavertaisesta kumppanuudesta, jonka seurauksena on mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan toteutuminen. 3

4 Kaikkien projektien isä - Jouko Sillanpää Rinki -lehden haastateltavaksi lupautui, etenkin projektitehtävissä työskentelevien hyvin tuntema Jouko Sillanpää. Jouko kertoo kuuluvansa peräti kahdeksaan työllisyysasioita edistävän projektin ohjausryhmään, toimien kolmen projektin ohjausryhmän puheenjohtajana. Aikaansaavana ihmisenä Jouko Sillanpää on myös monessa muussa mukana. Hän ohjailee toimialojen valmiussuunnittelua. Hän on Nuorten työpajatoiminnan kehittämistoimikunnan puheenjohtaja. Kiinnostuttuaan turvallisuus- ja puolustusasioista Jouko Sillanpää on saanut hoitoonsa Vantaan kaupungin turvallisuus- ja puolustusasiat. Jouko on pitkän linjan kaupungin työntekijä. Hän on tullut Vantaan kaupungin palvelukseen vuonna 1979, nuorisotoimistoon. Kosketuspinta järjestöelämään Kosketuspinnastaan järjestöelämään Jouko Sillanpää kertoo työnsä järjestöissä alkaneen nuoriso- ja opiskelijapolitiikasta. Politiikan puolella järjestötyö jatkuukin, onhan hän Itäkeskuksen sosialidemokraattien puheenjohtaja. Kiinnostusta urheiluun löytyy myös, sillä hän on maineikkaan Puotinkylän Valtin varapuheenjohtaja. Järjestötyöllistämisen tulevaisuus? Työllisyysasioihin perehtyneeltä sopii kysyä mikä on järjestötyöllistämisen tulevaisuus. Jouko Sillanpää arvelee työllistämisen sujuvan nykyisillä tukijärjestelmillä: valtion työllisyystuilla ja kaupunkituella. Saattavathan järjestöt itsekin jotain kehittää, hän arvelee. Tällä hetkellä järjestöihin työllistyy vuosittain noin 130 henkilöä, eiköhän niin tapahdu jatkossakin. Kaupunki tulee jatkossa työllistämään enemmän yhdistelmätukikelpoisia työttömiä, mistä luonnollisesti seuraa, että käytettävissä olevien ns. hyvien yhdistelmätukikelpoisten määrä vähenee ja järjestöt saattavat jäädä nuolemaan näppejään. Olisiko jotain tehtävissä etteivät jäisi, kysymme. Sillanpää ei usko asiasta muodostuvan ongelmaa. Kaupungin 4 olisi aiemmin pitänyt työllistää enemmän yhdistelmätukikelpoisia. Nyt toimintaa on tehostettu ja molemmille, sekä kaupungille että järjestöille riittää hänen mielestään työntekijöitä. Lähtökohdaksi Sillanpää näkee ihmisten auttamisen työllistymään: Kaupungin tavoitteena on nostaa työttömien aktivointiastetta (aktiivitoimenpiteisiin osallistuvien osuutta kaikista työttömistä työnhakijoista) %:iin. Ihannetilana olisi että pelkällä työllisyystuella työllistettävät loppuisivat kokonaan. Kaupungille työllistäminen oppisopimuksella on myös eräs työllistämisen uusi malli, jota kehitetään, sanoo Sillanpää. Kysymykseen jatkuuko yhdistelmätuki, hän vastaa: Jatkuu, mutta elää. Yhdistelmätukea on tarkoitus laajentaa yrityksiin päin. Miten järjestöjen työllistämistä voitaisiin kehittää? Entäpä jos esim. Järjestörinki hoitaisi työnantajavelvoitteisiin ja palkanmaksuun liittyvän paperisodan työllistävän järjestön puolesta? Järjestön tehtäväksi jäisi vain työtehtävän osoittaminen ja työntekijän valvonta työpaikalla. Hyvä ajatus, Sillanpää sanoo, mutta en tiedä lisääkö se juurikaan järjestötyöllistämisen volyymia, mikä olisi kaupungin näkökulmasta tärkeää. Sillanpää ei myöskään usko, että pelkillä tukirahoilla tuollaista ruljanssia voi pyörittää, työllistämistuethan tulevat jälkikäteen ja melkoisella viiveellä. Järjestöringillä pitäisi olla jotain muutakin varainhankintaa. Hän mainitsee järjestöjen ja yritysten kumppanuuden edistämisen ja ostopalvelut esim. työhallinnolta. Näillä markkinoilla ei ole vielä tunkua, sanoo Sillanpää ja heittää lisää esimerkkejä mahdollisista ostopalvelualoista: työvalmennus, kuntoutus, koulutus. Mitä mieltä Järjestöringistä? Jouko Sillanpää oli Vantaan Järjestöringin synnyttäjän, Kolmannen sektorin työllistämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja. Hän on siis seurannut Järjestöringin vaiheita alusta alkaen. Järjestöringin kehittymiseen Sillanpää on tyytyväinen, ottaen huomioon kaupungin tämän hetkisen panostuksen. Järjestötyöllistäminen on sujunut tavoitteiden mukaisesti. Järjestöringin yhteistyökumppaneiksi Sillanpää nimeää kaupungin eri toimijat: sosiaali- ja terveyssektori, liikuntatoimi jne. Aluetoimikunnat sopivat ehkä paremmin Järjestöringin jäsenjärjestöjen yhteistyökumppaneiksi. Entä järjestötalosta? Jouko Sillanpää on myötämielinen järjestötalon saamiseksi Vantaalle. Mistä voimavarat, kun perinteinen talkootoiminta ei tänä päivänä taloja pystytä, ihmettelemme yhdessä. Joukon mielestä talon hankkimisen tahto ainakin täytyy lähteä järjestöistä itsestään. Hän muistuttaa, että onhan järjestöjen käyttöön osoitettuja taloja jo olemassakin Vantaalla. Hän luettelee - Myyrmäessä Arkki, Hakunilassa Skomarsin torppa ja Viertolan Impulssi -talo, jossa on myös järjestöille varattuja tiloja. Jouko Sillanpään mielestä järjestöt ovat elintärkeitä Vantaalle. Ne ovat omiaan luomaan sosiaalista eheyttä, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Järjestöissä ihminen voi olla oman elämänsä herra.

5 Voiko yhdistys menestyä tänä päivänä? Tuetaan Tositarkoituksella ry:n puheenjohtaja Jarmo Ekman avasi Terveysmessut 2003 kertomalla oman yhdistyksensä menestystarinan: Tuetaan Tositarkoituksella ry. Meidän tarinamme: Tämän vuosituhannen alussa istui saman pöydän ääreen muutama tukihenkilötyöstä kiinnostunut ihminen. Eikä pelkästään tukemisesta vaan kaiken kaikkiaan tukihenkilöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Syntyi ajatus tukihenkilön kokonaisvaltaisesta huolehtimisesta. Yhdistykselle laadittiin toimintaperiaatteet oli perustava kokous. Heinäkuussa 2001 Tuetaan Tositarkoituksella -säännöt hyväksyttiin ja yhdistys rekisteröityi. Ensimmäisenä toimintavuotenaan yhdistys ei saanut rahoitustukea mistään. Koulutuksia kuitenkin järjestettiin vapaaehtoisesti ympäri Suomea. Usko hyvään toimintaan oli syntynyt. Vuonna 2002 yhdistys sai jo kaupungilta toiminta-avustusta. Ei paljon, mutta sen verran, että se herätti uskon jatkaa eteenpäin. Toimisto oli alusta lähtien kotitoimisto. Sekin vaati määrätynlaista uhrautumista. Saimme alkuun Vantaan kaupungilta käytöstä poistetun ihan oikean tietokoneen. Vuoden 2002 aikana usko Tukihenkilön Turva -projektiin löytyi, malli siihen tuli jo olemassa olevasta toiminnasta. Teimme anomuksen Raha-automaattiyhdistykselle. Se ei ollut mikään helppo operaatio. Se vaati suunnittelua ja neuvotteluja lukuisten eri tahojen kanssa. Haimme projektille puolentoista henkilön palkkausvaroja. Tämä ei kuitenkaan toteutunut täysin. Rahoitus kuitenkin tuli ennakkotietojen mukaan kolmeksi vuodeksi. Tukihenkilön Turva -projekti RAY:n rahoitus loi perustan yhdistyksen toiminnalle. Rahoituksen turvin saimme toimiston nykyaikaiseksi. Yhdistys kouluttaa tukihenkilöitä eri puolille Suomea. Koulutukset tapahtuvat tukihenkilöiden omilla paikkakunnilla. Näin koulutukset tulevat huomattavasti edullisemmiksi. Pelkkä koulutus ei kuitenkaan riitä tukihenkilöiden jaksamiselle. Olemme panostaneet jatkokoulutuksiin ja työnohjauksiin. Mielestämme jatkuva huolenpito tukihenkilöistä antaa mahdollisuuden jatkuvuuteen. Suhteellisen lyhyessä ajassa on löytynyt hyvä toimintamalli yhdistykselle. Vakituisia yhteistyökumppaneita on tullut reilusti rinnallemme, mm. Ridasjärven päihdehoitokeskus, viisi päihdepysäkkiä, Salon A-klinikkatoimi. Tänä päivänä on mahdollista yhdistyksen kautta toteuttaa hyvää ideaa. Tuetaan Tositarkoituksella ry on hyvä esimerkki siitä, kun muutama ihminen uskoo hyvään asiaan ja lähtee toteuttamaan ideaansa. Jarmo Ekman Elämä yllätti Tikkurilan lukiossa Vantaan Terveysmessut järjestettiin lokakuussa, tällä kertaa Tikkurilassa. Elämä yllättää - tietoa, tunnetta ja vastuuta -teema kiinnosti, messuvierailijoiden määrä kipusi pariin tuhanteen. Ohjelmassa oli luentoja elämän kriisitilanteissa selviämisestä. Tarjolla oli runsaasti erilaisia mittauksia mm. verensokerin, luuntiheyden, kuulon, kolesterolin- ja verenpaineen. Aika ajoin pitkiksikin venyneet jonot kielivät ihmisten kiinnostuksesta tietää arvonsa. Oli toki muutakin: tasapainotesti, ilojumppaa, hierontaa, reikihoitoa ja akupunktiota, joitakin mainitakseni. Puhallustikkakilpailuihin osallistuttiin joukkueittain. Ensimmäisen sijan ja kiinnityksen Vantaan yhteistyöcup in kierto-palkintoon sai Vapiksen joukkue: Manna Torvinen, Kari Ahlström ja Jarkko Väre. Yli kahdenkymmenen näytteilleasettajan pöydältä ja pöydän takaa sai tuhdin tietopaketin vantaalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminnasta. Yhteen jos toiseenkin laukkuun kertyi melkoinen pino esitteitä, joista sitten kotona oli hyvä pureutua eri järjestöjen elämään. Kaiken keskellä järjestöväki pääsi tapaamaan toisiaan ja vaihtamaan kuulumisia. Verkottumista edistettiin mitä suurimmassa määrin. Hyvistä järjestelyistä vastasivat Vantaalla toimivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja kaupungin eri toimintayksiköt. Merja Lehtinen osuuskunta Työtuulesta, Manna Torvinen ja Riitta Saimanen Vapaaehtoistoiminnan tukiyksiköstä sekä Leena Pääkkönen-Tarvainen Sosterista olivat tilaisuuden pääorganisaattoreita. Onnittelut heille ja muille toimivasta tilaisuudesta. Voittajan on helppo hymyillä. Vapiksen voitokas joukkue pitää nyt kiertopalkintoa hallussaan. TIKKURILAN LUONTAISTUOTE 26 vuotta Terveen Elämän Puolesta - meillä laadukkaat kotimaiset FAST, NUTRI PLUS sekä TAI KANE -urheiluravinteet - kanta-asiakaskortilla lähes -10% etu Asematie 1, Vantaa Puh Avoinna ma-pe 9-18, la

6 Jäsenjärjestöt huomio! Vuoden 2004 keväällä käynnistyy kaupungin vapaaehtoistoiminnan resurssikeskushanke, johon sisältyvät järjestöjen toimistotyöpaja ja vapaaehtoistoiminnan internet-tietopankki - nimiset toiminnot. Näillä näkymin Vantaan Järjestörinki organisoi pajan toimintaa ja ylläpitää tietopankkia. Mikä on järjestöjen toimistopaja? Ainakin alkuun palvelut ovat avustavia toimistotehtäviä, esimerkiksi työnantajavelvoitteiden hoitoa, monistusta, postitusta, lomakesuunnittelua, tekstien stilisointia ja puhtaaksikirjoitusta. Onko sinulla ideoita? Minkälaista apua järjestösi tarvitsee? Mitä tylsää ja vapaaehtoisten aikaa vievää rutiinityötä sinun yhdistyksestäsi löytyy? Aika näyttää minkälaisten toimistopalvelujen tuottaminen toimii käytännössä ja minkälaisten ei. Yleisenä päämääränä on tuottaa yhdistysten käyttöön sellaisia palveluja, joiden avulla yhdistykset kykenevät tehostamaan ja laajentamaan toimintaansa ja vastaamaan paremmin niihin kohdistuviin kasvaviin odotuksiin. Koska pajan toiminnan organisoija on Järjestörinki, pajan tuottamat palvelut suunnataan ensisijaisesti Järjestöringin jäsenjärjestöille. Pajassa tehdystä työstä tulee tietenkin kuluja, mistä syystä joudumme veloittamaan kustannuksia aiheuttavista tehtävistä. Voittoa ei ole tarkoitus kerätä vaan kyseeseen tulevat esim. postimaksujen tapaisten kuluerien periminen postitustyön tilaajalta. Pajan työvoimana olisivat työllistetyt, työharjoittelijat ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Heille paja tarjoaa mahdollisuuden parantaa tai kokeilla työkykyään työnomaisessa, mutta pehmeässä työympäristössä. Tikkurilan torin kahvio keitot, puurot, sämpylät, kahvi ja pulla, grillituotteet Peltolantie 4 Tikkurila avoinna ti-la Internet -sivut Vuoden 2004 aikana avataan vantaalaisia järjestöjä palveleva Vapaaehtoisten Vantaa internet sivusto, joka samalla toimii Vantaan Järjestörinki ry:n kotisivuina. Sivuille kerätään järjestöille tärkeää informaatiota, kuten tietoa tapahtumista, yhteyshenkilöistä, rahoituksesta, koulutuksista tai varattavissa olevista kokoustiloista. Sivujen kautta myös järjestötoiminnasta kiinnostuneet kuntalaiset löytävät nopeasti etsimänsä. Sisällön tuotannosta vastaa Järjestörinki yhdessä kaupungin Vapaaehtoistoiminnan tukiyksikön kanssa, teknisestä ylläpidosta huolehtii Järjestörinki. Resurssien salliessa Vantaan Järjestöringin jäsenjärjestöille tarjotaan mahdollisuus saada sivuille myös oma kotisivunsa. Etsitkö työtä? Tarjoatko työpaikkaa? Ota yhteyttä! Siitä se lähtee.kauttamme työllistyi järjestöihin viime vuonna 44 pitkäaikaistyötöntä. Vantaan Järjestörinki ry, Viertolankuja 4 A II krs, Vantaa, faksi: (09) Kari Ahlström , Paula Myllymäki , Jarkko Väre , Sähköpostiosoitteet: 6

7 Vantaan Järjestörinki ry -järjestöjen järjestö Vantaan Järjestörinki on vantaalainen järjestöjen kattojärjestö. Järjestörinki keskittää ja kokoaa voimia vapaaehtoissektorin edistämiseksi. Se tehostaa järjestökentän tiedonkulkua ja edunvalvontaa. Järjestörinki organisoi pitkäaikaistyöttömien työllistymistä järjestöihin ja siihen liittyvää koulutusta. Jäsenjärjestöt ovat kulttuuri-, liikunta-, maahanmuuttaja-, sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sekä työttömien yhdistyksiä, yhteensä 36. Koulutusta organisoimassa Olemme parhaillaan toteuttamassa Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen kanssa koulutusta kohderyhmiimme kuuluville. Järjestöjen toimihenkilö -kurssi on työvoimakoulutusta pitkään työttöminä olleille. Koulutus antaa valmiuksia toimistotehtävien hoitamiseen järjestöissä. Järjestyksessä neljäs tämän tyyppinen koulutus alkoi elokuussa 2003 ja päättyy helmikuussa Työvalmentaja Järjestöringin asiakkaiden parissa jatkaa työtään työllisyyttä edistävä henkilö - työvalmentaja. Hän kulkee pitkäaikaistyöttömän rinnalla koulutuksen ja tukityöllistymisen aikana. Hän tukee ja opastaa työtöntä työ- ja koulutuspaikan löytämisessä. Päämääränä on löytää työttömälle työpaikka ns. avoimilta markkinoilta. Työvalmentaja on myös kouluttajien ja työnantajien käytettävissä ennenkaikkea ongelmatilanteissa. Tulevaisuuden näkymiä Visiomme tulevaisuudesta on koota vantaalaisia järjestöjä saman katon alle ja tällä tavoin keskittää ja koota voimia vapaaehtoissektorin kehittämiseksi. Lähitulevaisuuden käytännön hankkeista - järjestöjen toimistopajasta ja Vapaaehtoisten Vantaa -internetsivustosta enemmän sivuilla 6 ja 11. Tervetuloa mukaan! T oivotamme tervetulleeksi kaikki vantaalaiset järjestöt Vantaan Järjestörinkiin.Jäsenmaksumme on vain 17 euroa/vuosi/järjestö. Mitä suurempi on joukkomme, sitä suurempi on painoarvomme. Vapaaehtoisväki ympäri Suomen kokoontui Heurekassa Vapaaehtoisten huulilla oli vastuunjako kuntien, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyössä. Yhteistyömallit vapaaehtoistyössä seminaarin järjestivät yhteistyössä Kansalaisareena ry, kuntien vapaaehtoistoiminnan ohjaajien verkosto ja Vantaan kaupungilta Vapaaehtoistoiminnan tukiyksikkö, Tiedekeskus Heureka sekä Vantaan Järjestörinki. Yhteistyömalleista keskustelivat eri sektoreita edustavat paneelikeskustelijat. Paneelikeskustelussa oltiin yhtä mieltä siitä, ettei ole oleellista onko yhteistyön vetovastuussa kunta, seurakunta vai järjestöt. Tärkeimmiksi asioiksi koettiin yhteiset intressit sekä molemminpuolinen luottamus. SPR:n sosiaalipalvelujen koordinaattori Marja Kanerva kertoi Lapissa käynnissä olevasta Elävä Kylä -hankkeesta, jossa yhteistyö toimii julkisen hallinnon ja järjestöjen välillä. Kanervan mielestä nykymaailma on jo niin moninainen, että vapaaehtoistoiminta tarvitsee uusia ja innovatiivisia haasteita. Pääkaupunkiseudun kaupunginosien kehittämisverkoston pääkoordinaattori Ari Tolvasen mielestä myös jokaisen osapuolen täytyy voittaa yhteistyössä. Kaupunginvaltuutettu ja Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsen Niina Konttinen piti tärkeänä, että vapaaehtoistyö pysyy vapaaehtoistyönä niin, että työntekijällä on myös mahdollisuus päästä siitä irti. Hänen mielestään syklisyys vapaaehtoistyössä on luonnollistakin. Vapaaehtoistyön merkitystä kannattaisi ruveta mittaamaan suoritettuina työtunteina, jolloin sen merkitystä ei mitattaisi enää vain korulauseiden tasolla. Konttinen kaipasi vapaaehtoistyötä myös osaksi kaupunkisuunnittelun arkea. Hänen mielestään vapaaehtoistyön ajanilmiöissä pysyminen on tulevaisuudessa yhä suurempi haaste. Päättäjille ei ole aina selvää, mitä vapaaehtoistyö on. Myyrmäen palvelualueen aluejohtajan Helena Heinzmanin mielestä vapaaehtoistyön suurimpia haasteita tulevaisuudessa tulevat olemaan vanhukset ja maahanmuuttajat sekä uusien vapaaehtoisten rekrytointi, erityisesti miesten ja nuorten. Yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kesken tehdään jo nyt Vantaalla mielenterveyskuntoutujien parissa. Vantaalla toimii myös maahanmuuttajien ystävävälitys SPR.n ja Vantaan kaupungin yhteistyönä. Esa Pesonen 7

8 Tukholmaan turpakäräjille Vantaan Järjestöringin laivaseminaari Vantaan Järjestörinki järjesti jäsenjärjestöilleen laivaseminaarin Viking Mariellan upeissa kokoustiloissa 4-6. lokakuuta. Risteily itsessään tarjosi mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja Vantaalla tapahtuvaan järjestötyöhön. Laivaseminaarin aikana osallistujat saivat halutessaan ottaa kantaa käsillä oleviin asioihin ja vaikuttaa niihin yhteisen vuorovaikutuksen myötä. Itse risteilyn ohjelma oli suunniteltu rennoksi kokonaisuudeksi. Kaikki noin kymmenkunta osallistujaa olivat varustautuneet sanan säilällä ja kristallisen kirkkaalla mielellä ottamaan kantaa Järjestöringin mennyttä, nykyistä ja etenkin tulevaa koskeviin aiheisiin. Toimiminen olikin sangen keskustelupitoista, missä jokainen pääsi ilmaisemaan niin omia kuin edustamansa järjestön mielipiteitä käsiteltäviin asioihin. Piristävänä lisänä esiin nousseita asioita pohdittiin myös ryhmätyöskentelynä. Kuka tekee, mitä tekee ja miksi tekee Yksi esiin nousseista tärkeistä aiheista oli Vantaalaisten järjestöjen tunnettavuus. Seminaarin osallistujat totesivat nykytilanteessa hankalaksi sen, ettei kaikilla järjestöillä ole ollut saatavilla tietoa muista toimivista järjestöistä ilman, että kyseisen tiedon etsimiseen olisi uhrattu kallisarvoista työaikaa. Tiedotuksen ja varsinkin pienten järjestöjen kannalta vitaalin Koulutukseen osallistujat: vas. Larissa DeRoberti Portti ry, Torsti Lahtinen Korson työttömät, Vilho Helppolainen Länsi- Vantaan Työttömät, Timo Stigge Pietiläinen Vantaan NMKY, Leena Selander, koulutuksen vetäjä TUL:n seurojen Tuki. Oik. Pentti Frí Vantaan Uniyhdistys, Merja Lehtinen Osuuskunta Työtuuli ja Eija Aaltonen Hakunila -Länsimäki Työttömät. Koulutuksessa oli myös kuvaaja Paula Myllymäki Vantaan Järjestörinki. 8 informaation puute nähtiin esteenä laaja-alaiselle yhteistyölle. Järjestöringin roolin korostaminen tässä asiassa sai kannatusta osallistujilta. Tunnettavuuden parantamiseksi niin Järjestöringin kuin jäsenjärjestöjen edustajien mielestä vuorovaikutusta tulisi lisätä. Järjestöringin tehtäväksi tulisi koota kaikki tarvittava tieto yksiin kansiin, eräänlaiseksi järjestötyön oppaaksi, jota jäsenjärjestöt voisivat käyttää tietolähteenään. Tällöin kentän vastuulle jäisi omien toimintojensa tiedottaminen Järjestöringille esimerkiksi toimintaesitteen muodossa. Jo kesäkuun 2003 Rinki lehdessä mainittu vapaaehtoistoiminnan resurssikeskushanke sai myös mielipiteet kirpoamaan osallistujien huulille. Hanke otettiin vastaan kelpo ideana ja sen mahdollisuudet järjestökentän tukipilarina tunnustettiin. Resurssikeskuksen käyttöä mietittiin esimerkiksi erilaisten materiaalien, rahoituksen ja palvelujen kohdentajana. Lisäksi sen puitteissa voitaisiin samalla ylläpitää sähköistä tietopankkia, jota voitaisiin hyödyntää vantaalaisen järjestötyön tunnettavuuden edistäjänä. Seminaarin osallistujat esittivät myös ajatuksen järjestömarkkinoista. Näiden turvin vantaalaiset järjestöt saisivat perinteisten järjestömessujen lisäksi itse organisoida viihteellisen tapahtuman toimintansa markkinointiin. Jo muinaisen Rooman hallitsijat tiesivät sen tosiasian, että jos kansalle järjestää leipää ja sirkushuveja, menestys ja usko hallitsijan kykyihin ei koskaan hiipuisi. Saman ideologian hyödyntäminen nykypäivän menoon ja melskeeseen sovitettuna ei varmasti koituisi järjestöille tappioksi. Järjestörinki tarjosi jo omalta osaltaan leipää ja sirkushuveja jäsenjärjestöilleen. Nyt taitaa olla kentän aika vastata huutoon. Sanoista tekoihin Laivaseminaarin antiin tutustuttiin hallituksen kokouksessa Osa hallituksen jäsenistä otti työstettäväkseen esiin nousseita aiheita. Esim. järjestöjen ja yritysten yhteistyö -suunnitelma, toimistopajan sopimukset ja työn hinnoittelu, projektien rahoituksen kartoittaminen. Järjestömarkkinoiden suunnittelu jäi yhteiseksi mietittäväksi. Järjestötyön oppaan materiaalin kerääminen myös käynnistettiin hallituksen päätöksellä. Tästä se lähtee Timo Pietiläinen

9 Vantaan työvoimatoimisto Kaikki puhelinnumeromme ovat muuttuneet alkaen. Uusi puhelinvaihteemme on ma-pe klo Postiosoitteemme on entinen PL 111, Vantaa Työnantajapalveluiden suora numero on ja fax Pääkaupunkiseudun työlupayksikön suora numero on ja fax Vantaan Tikkurilan työvoimatoimisto on muuttanut Tikkurilan työvoimatoimiston työnhakijoiden työnvälityspalvelut ja koulutus- ja ammattitietopalvelu toimivat nyt osoitteessa Vernissakatu 8 A. Samassa osoitteessa toimivat myös Tikkurilan työnhakukeskus ja Pääkaupunkiseudun työlupayksikkö. Osoitteessamme Neilikkatie 8 toimivat asiakaspalveluistamme ammatinvalinnanohjaus ja Myyrmäestä Tikkurilaan Neilikkatie 8:aan muuttaneet työnantajapalvelut ja työvoimakoulutus. Kaikki muut Myyrmäen työvoimatoimiston asiakaspalvelut toimivat kuten ennenkin, osoitteessa Vaskivuorentie 25, Myyrmäki. TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUSIIN TILOIHIMME! Vantaan työvoimatoimisto Pl Vantaa PL 53, Kuninkaalantie Vantaa Puh. (09) Faksi (09) Viidakkokuja 5 B 26, Vantaa 9

10 NMKY:n nuorisomatka Prahaan Muutama vuosi sitten heräsi idea järjestää EAY:n, European Alliance of YMCA, 30 vuotisen taipaleen kunniaksi nuorisotapahtuma, sillä onhan NMKY ennen kaikkea nuorten liike. Ideasta tuli totta, kun yli 7500 nuorta ympäri Eurooppaa saapui elokuun alussa Tšekin pääkaupunkiin Prahaan. Lähtö Prahaan koitti odottamatta. Ennen lähtöä, minun tunnelmani oli huolensekainen ja jännittynyt. Minun oli tarkoitus osallistua tapahtumassa järjestettäviin Model European Parliament in istuntoihin. Ensimmäinen tapaamisemme oli lähinnä tutustumista ihmisiin, joita oli tullut ympäri Eurooppaa esimerkiksi Iso-Britanniasta, Tanskasta, Ruotsista ja Saksasta. Seuraavan session tarkoitus oli auttaa meitä ilmaisemaan paremmin ajatuksemme yleisölle muun muassa käyttäen elekieltä ja katsekontaktia apunamme. Siis vaikka ei olisi mitään sanottavaakaan, niin ainakin me nuorisoparlamenttiin osallistujat osaamme ottaa yleisömme. Kolmannessa tapaamisessamme jakauduimme kolmeen komiteaan väittelemään teini-raskauksista, ympäristöstä sekä rikollisuudesta ja koulutuksesta. Näiden komiteoiden tarkoitus oli valmistella suosituksia omasta aiheestaan nuorisoparlamenttimme kokoukseen Tšekin parlamenttitalossa. Minä osallistuin ympäristö-komiteaan ja keskustelu siellä oli mielenkiintoista, paikoin jopa kiihkeää. Tsekin Parlamenttitalo on hieno ja yksi Euroopan parlamentin jäsen oli tullut kuuntelemaan nuorisoparlamenttimme uudistusehdotuksia. Kokoontumisessa valitsemamme puheenjohtajat jakoivat puheenvuoroja, puhuttiin mikrofoniin ja jopa äänestettiinkin. Vaikka parlamentin tapaamiset ovatkin olleet opettavaisia ja niistä on saanut paljon irti, pakostikin jää sellainen tunne, että kaikki on vain leikkiä. Mutta ehkä me sittenkin pääsimme vaikuttamaan, onhan ainakin yksi vaikuttaja kuullut meidän asiamme Minusta ajatus nuorisoparlamentista on hyvä. Ajatuksenahan on että nuoriso, suuri ikäryhmä, saisi osallistua päätöksien tekoon ja sitä kautta omaan tulevaisuuteensa. Mutta onko maailma valmis nuorten huomioimiseen? Sitä sopii kysyä, mutta parempaan suuntaan varmasti ollaan menossa. Tämä on nähtävissä siinä, että nuorisoparlamentin kokoontumisia on yleensä järjestetty, ja saan olla iloinen että olen saanut tällaisen kokemuksen. Nuorisoparlamentin lisäksi minulle ei jäänyt kovin paljon aikaa muille YMCA -jutuille, mutta kierrellessäni Letna - puistossa huomasin paljon mielenkiintoisia tapahtumia. Esimerkiksi Expo -teltta, jossa esiteltiin eri maita ja niiden maiden paikallisyhdistyksiä, kiinnosti minua erityisesti, saihan siellä tutustuttua eri maiden kansallisuuksiin ja muihin namikoihin. Koko matkan aikana ehkä henkeäsalpaavin kokemukseni oli kelttiläinen kuorolaulanta. Tälle Irlannista ja Skotlannista tulleelle traditiolle ominainen moniääninen laulu kuulosti aivan mahtavalta ja se varmasti tavoitti taivaan portit. Toisen upean tapahtuman koin viimeisen illan jäähyväiskonsertissa; tumman yön syleilyssä yli 7000 tuikkua on unohtumaton näky ja se tunne, yhtä, me kaikki. Kokonaisuudessaan Prahan matkani oli hyvin antoisa ja mukava. Mitä muutakaan se olisi voinut olla näillä aineksilla; jokailtainen YMCA -konsertti, nuorisoparlamentti ja muut workshopit, hupaisat ihmiset sekä Prahan kaunis kaupunki. Tätä reseptiä maistelisin uudelleenkin! Miia Kettunen Järjestöringin jäsenjärjestöt Action palveluryhmä, osuuskunta Hakunila-Länsimäki Työttömät ry. Hakunilan Mielenterveysseura ry./ystävän Kammari Itä-Vantaan Somali-kulttuuriyhdistys ry. Keimolan omakotiyhdistys ry. Korson Setlementti Nuoret ry. Korson Työttömät ry. Länsi-Vantaan Työttömät ry. MLL Koivukylän paikallisyhdistys ry. Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry. Organization of Human Rights in Iraq (OHRI) ry. Osuuskunta Työtuuli Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry. Somalian kielen ja kulttuurin yhdistys ry. Toimiva Koivukylä - Toimari ry. Trollberga Museeförening rf. Tikkurilan Teatteri ry. Tuetaan Tositarkoituksella ry. Vantaan A-Kilta ry. Vantaan Allergia- ja Astmayhdistys ry. Vantaan Elävän Musiikin yhdistys VELMU ry. Vantaan Hengitysyhdistys ry. Vantaan Invalidit ry. Vantaan Lapsibaletti ry. Vantaan Liikuntayhdistys ry. Vantaan Minijellonat ry. Vantaan Monikulttuuri-yhdistysPortti ry. Vantaan Montessori-koulu Montsan kannatusyhdistys ry. Vantaan 4H-yhdistys ry. Vantaan Nuorten miesten Kristillinen yhdistys ry. Vantaan TUL:n seurojen Tuki ry. Vantaan Turvakotiyhdistys - Vanda Skyddshem ry. Vantaan Työttömät ry. Vantaan Uimarit ry. Vantaan Uniyhdistys ry. Vantaan Yksinhuoltajat ry. Vantaan Järjestörinkiin kuuluu 36 järjestöä, joista kolme aluejärjestöä; Toimiva Koivukylä - Toimari ry (21 yhdistystä), Vantaan Liikuntayhdistys (86 seuraa) ja Vantaan TUL:n seurojen Tuki ry.(42 seuraa). Vantaan Järjestörinkiin kuuluu yhteensä 185 yhdistystä. Se on Vantaan suurin yhdistys. Tilaa jäsenhakulomake! 10

11 Jalalla koreasti Järjestöringin Lava- ja seuratanssikurssi on saavuttanut suuren suosion Impulssi -talossa Viertolankuja 4 A. Sirkka-Liisa Lämsän ja Pentti Lappalaisen ohjaamana paria on kahtena iltana viikossa opetellut vakio- ja lattaritansseja. "Porukka on vaihtunut syksyn kuluessa, sitä mukaan, kun tanssijat ovat oppineet, kertoo Pentti Lappalainen. Tanssijoiden ikäjakaumaa tiedustellessa hän kertoo ikähaitarin olevan välillä. Ilman tanssipariakin on voinut kurssille tulla. "Täällä parittomat ovat löytäneet toisensa", sanoo Pentti. "Ensi vuoden puolella taas jatketaan. Katso Vantaan Sanomien VINKIT -palstalta kurssipäivät ja kellonajat. Ilmoittautumiset ja tiedustelut " Rauhallista Joulua ja toiminnallista uutta vuotta toivottaa Vantaan Järjestörinki Uudet nettisivut..... Vantaalaiset järjestöt ja järjestötoiminnasta kiinnostuneet vantaalaiset saavat kevään kuluessa upouudet Vapaaehtoisten Vantaa - nettisivut, joilta löytyy tietoa yhdistyksistä joka lähtöön. Yhteen sivustoon kootaan kaikki se tieto, mitä suinkin saamme yhdistyksistä irti. Näin vantaalaiset löytävät kaiken tarvitsemansa tiedon järjestöistä samoilta sivuilta tarvitsematta poukkoilla sinne tänne kaupungin, hakukoneiden tai valtakunnallisten kattojärjestöjen sivustoilla. Lähettäkää tiedot sähköpostina viestiosassa ei siis liitetiedostona osoitteeseen Laittakaa viestin aiheeksi (subject) tietoa nettisivuille. Voitte lähettää myös kuvia. Kuvia lähettäessänne ottakaa ensin yhteys meihin joko sähköpostilla tai puhelimitse , niin sovitaan sitten, miten ja missä muodossa voitte kuvat meille toimittaa. Ottakaa luuri käteen ja soittakaa myös siinä tapauksessa, että teillä ei ole mahdollisuutta lähettää tietoja sähköisesti. Vapaaehtoisten Vantaa -internetsivusto julkistetaan kevällä Sivujen kokoaminen on iso urakka, eikä se tietenkään onnistu ilman järjestöjen apua. Voidaksemme laittaa tietoa järjestöstänne nettiin, tarvitsemme tietoa ensin itse. Lähettäkää meille yhdistyksenne yhteystiedot (useimmilta meillä ne jo on, mutta varmuuden vuoksi) ja ainakin lyhyt kuvaus siitä, mitä yhdistyksenne tekee ja miten sen toimintaan voi osallistua. Vapaaehtoisten Vantaa sivuilla on myös ajankohtaista palsta, jossa julkaisemme tietoja järjestöjen tulevista tapahtumista. Lähettäkää tietonne hyvissä ajoin ennen tilaisuutta, jotta ehdimme päivittää tiedot sivuillemme. Siten saatte tapahtumanne paremmin yleisön tietoon! Tältä näyttävät vantaalaisen vapaaehtoistoiminnan uudet nettisivut 11

12 Uudistunut Ruokamaailma Tikkurilassa! N E K T A R I Kauppias Raimo Virta Horsmakuja 1, Vantaa Puh , Fax Ps. Liiketalossamme 250 ilmaista parkkipaikkaa

Järjestöjen etujärjestö

Järjestöjen etujärjestö Järjestöjen etujärjestö Vantaan Järjestörinki ry on vantaalaisten yhdistysten etujärjestö ja yhteistyöelin, jonka jäsenet ovat mm. kulttuuri-, liikunta-, maahanmuuttaja- ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjä,

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke kuvina

Akaan Verkko -hanke kuvina Akaan Verkko -hanke kuvina Kiipula Talo, jota haaveilimme yhteiseen käyttöön yhdessä saman katon alla yrittäminen, yhdistysmaailma ja hanke. Talvi 2010. Hämeenlinnalainen Pikku Pena, Pentti Nyholm oli

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA *** Lohjan mielenterveysseuran kehittämä toimintamalli Minna Malin Päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 TUKIKOIRAKKO - TOIMINTA Toiminta on

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous 18.3.2015 1. Useat maahanmuuttajataustaiset yhdistykset kaipaavat tiloja vapaaehtoistoimintaan.

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa?

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Keski Suomen järjestöjen maakuntafoorumi Jyväskylä 26.10.2015 Ritva Pihlaja, erityisasiantuntija Elämme isojen ja hämmentävien muutosten aikaa 1 Monet

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke Yhdistyshuoltamo VISIO Pohjois-Karjalan yhdistyshuoltamo 2017 tukee, auttaa ja kehittää yhteistyössä maakunnan yhdistystoimintaa. Yhdistyshuoltamo kokoaa yhteen ja tarjoaa yhdistyksille koko maakunnassa

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa

Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa Kohti kestävää kehitystä vanhuspalvelujen vapaaehtoistoiminnassa Henkilöstövalmennusten näkökulma 25.9.2014 / Tiina Kuru Henkilöstön näkökulma Työyhteisön jäsenten osallistuminen kehittämistyöhön on olennaista

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa. Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta Muurla

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa. Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta Muurla Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Erityisasiantuntija/MANE kansalaistoiminnan verkosto Tauno Linkoranta 19.4. Muurla Puheenvuoron keskeiset asiat Isoja muutoksia, hurjia haasteita Tulevaisuuden kunta perustuu

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Sari Välimäki 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - KM, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa

Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Kaarinan kaupunki työttömyystalkoissa Antti Parpo Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarina kaupunki THL 18.1.2010 Faktoja Kaarina kuuluu Turun seutuun Kaarinassa asukkaita: 31 000, josta työvoimaan kuuluvia

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki 4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä Järjestötila Länsimäki 16.8.2010 Ohjelma 13:00 Kahvia, aluekoordinaattori Liisa Juustila esittelee järjestötilaa sekä asukastyötä Vantaalla 14:00 4V-hankkeen kuulumiset

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA Seututapaamiset käynnistyvät maaliskuussa 2016. Seututapaamiseen kutsutaan yhdistysaktiiveja lähialueilta ja kuullaan mitä kaikkea on lähikunnissa käynnistymässä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Päivin öin Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Suomen Kaukokiito Oy Kuljetusliike I. Lehtonen Oy Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy Auramaayhtiöt Kuljetusliike Taipale Oy Kuljetusliike

Lisätiedot

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen Neuvonta- ja asiakaspalvelut Jonna Hyppönen 26.3.2015 Yleistä Jyväskylän kaupungin neuvonta- ja asiakaspalveluista Jyväskylä-neuvonta, puhelinvaihde ja yhteispalvelupisteet (Tikkakoski, Vaajakoski, Korpilahti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut Aluetoiminnan tarvekartoitus 142 vastausta avoinna 15.12.-15.1.2017 Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut 1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu? 2. Pidätkö

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Mönkään meni Yhteisövaikuttamisen sudenkuopat PAKKA-toiminta haastaa koordinaattorin. Irmeli Tamminen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Mönkään meni Yhteisövaikuttamisen sudenkuopat PAKKA-toiminta haastaa koordinaattorin. Irmeli Tamminen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Mönkään meni Yhteisövaikuttamisen sudenkuopat PAKKA-toiminta haastaa koordinaattorin Irmeli Tamminen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Ehkäisevän työn keinot ja menetelmät Lahti 24.9.2014 Paikalliset

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Uumajan vapaaehtoiskeskus. Frivilligcentralen. Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä. Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista.

Uumajan vapaaehtoiskeskus. Frivilligcentralen. Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä. Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista. Uumajan vapaaehtoiskeskus Frivilligcentralen Lähimmäisyyttä iloa yhteishenkeä Sinulle, joka haluat vapaaehtoiseksi tai kaipaat vapaaehtoista. Tietoja Uumajan vapaaehtoiskeskus Frivilligcentralenista Uumajan

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot