Vantaan. tiedotuslehti. joulukuu 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan. tiedotuslehti. joulukuu 2003"

Transkriptio

1 Vantaan Järjestöringin tiedotuslehti joulukuu 2003

2 Vantaan Järjestörinki ry:n tiedotuslehti Rinki 2/2003 joulukuu Julkaisija Vantaan Järjestörinki ry Viertolankuja 4 A II krs Vantaa päätoimittaja Paula Myllymäki puh. (09) sähköposti: Mies monien projektien takana. Jouko Sillanpään ajatuksia s. 4 TOIMITUSNEUVOSTO Kari Ahlström puh. (09) sähköposti: Marja Auroma puh. (09) sähköposti: Leena Selander puh. (09) sähköposti: Terveysmessujen antia s. 5 Vapaaehtoisväki kokoontui Heurekassa s. 9 Laivaseminaarissa pohdiskeltua s. 8 Taitto: Suve Pääsukene Kannen kuva: Joulutunnelmia Louhelassa, kuva Jyrki Huovinen Painopaikka Mestarioffset Oy Nettisivuille kaivataan tietoja s.11 NMKY:n matkassa Prahassa s. 2

3 Puheenjohtajalta: Kuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistyö Tämän syksyn aikana tiedotusvälineissä on käyty keskustelua kuntiemme huonoista talousnäkymistä. Pääkaupunkiseudun kunnat, jopa Espookin, on joutunut leikkausten ja säästön tielle. Niin on meillä Vantaallakin. Päättäjät ovat syksyn mittaan pohtineet ankarasti, millä keinoilla jatkossa selvittäisiin, jotta säilytettäisiin kuntalaisten tarvitsemat palvelut. Vantaalaiset vapaaehtoisjärjestöt ovat entistäkin tarpeellisempi yhteistyökumppani kaupungille. Tämä käsitys on varmistunut vahvasti, kun olen seurannut viime aikoina useammassa seminaarissa, mitä aiheita juuri nyt pidetään ajankohtaisina. Aiheena on ollut kuntien ja järjestöjen yhteistyö ja kumppanuus. Näissä seminaareissa on tuotu esille todella hyviä yhteistyö - kumppanuusmalleja järjestöjen ja kuntien kesken mm. Oulusta, Tampereelta, Turusta, Jyväskylästä. Nyt puhutaan synergiaeduista, yhteisöllisyydestä, verkottumisesta, kansalaisyhteiskunnan toteutumisesta. Kunnat ja järjestöt tekevät yhteistyö -ostopalvelusopimuksia, joilla täydennetään kunnan tuottamia palveluja. Se on nykytrendi. Kunnalle on edullisempaa, ainakin Elon laskuopin mukaan, ulkoistaa palveluja joiltakin osin järjestöjen tehtäväksi kuin tuottaa niitä itse. On kuitenkin hyvä tarkastella asiaa lähemmin. Kyseessä on suomalaiselle vapaaehtoistoiminnalle kuten kunnillekin melko uusi asia toimia yhteistyökumppaneina. Kunta on aina kunta ja toimii kunnallislain edellyttämällä tavalla, jonka yhtenä seurauksena on väistämättä byrokratia. Järjestöt toimivat toisenlaisista lähtökohdista ja ajattelutavasta. Kyse on siis siitä, miten saamme kohtaamaan kaksi eri maailmaa. Järjestöt tietävät tämän ja joutuvat toimimaan byrokratian ehdoilla. Lisäksi järjestökenttä on hyvin erilainen, rakenteeltaan: toiminnaltaan, kooltaan, päämääriltään. Juuri se rikastuttaa yhteisöämme. Järjestöillä on valtava asiantuntemus omalta toimialaltaan. Meillä on siis käytettävissämme korvaamaton tieto-taitopankki toiminnan eri aloilta. Leena Selander on Vantaan Järjestörinki ry:n puheenjohtaja. Alustuksessaan valtakunnallisessa Yhteistyömallit vapaaehtoistyössä -seminaarissa hän painotti kuntien ja järjestöjen yhteistyön merkitystä ja näki ensiarvoisen tärkeäksi, että kunta arvostaisi jäsenjärjestöjen perustyötä - sitä työtä, mitä varten järjestöt on perustettu. Yhteistyö ja kumppanuus - mitä se todella tarkoittaa? Mitkä ovat intressit? Puhummeko samaa kieltä? Vapaaehtoisjärjestöt ovat valmiita yhteistyöhön kunnan kanssa ovat aina olleet. Yhteiskuntamme historia on osoittanut, että vapaaehtoistyö on ollut aina rakentamassa tätä yhteiskuntaa merkittävällä panoksella. Tässä ajassa joillekin järjestöille sopii ostopalvelusopimus kunnan kanssa, joillekin väljempi kumppanuus tai muu verkottuminen. Näistä lähtökohdista katsoen tulisikin olla monenlaisia tasoja tehdä yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kesken. Tarvitaan foorumeja, joissa voidaan keskustella näistä asioista avoimesti ja synnyttää uutta toimintakulttuuria järjestöjen ja kunnan välille. Yhteistyön ja kumppanuuden tulee perustua keskinäiseen luottamukseen eikä niinkään tiukkoihin liiketalouden ideologisiin perusteisiin. Aito synergiaetu ja yhteisöllisyys syntyy tasavertaisesta kumppanuudesta, jonka seurauksena on mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan toteutuminen. 3

4 Kaikkien projektien isä - Jouko Sillanpää Rinki -lehden haastateltavaksi lupautui, etenkin projektitehtävissä työskentelevien hyvin tuntema Jouko Sillanpää. Jouko kertoo kuuluvansa peräti kahdeksaan työllisyysasioita edistävän projektin ohjausryhmään, toimien kolmen projektin ohjausryhmän puheenjohtajana. Aikaansaavana ihmisenä Jouko Sillanpää on myös monessa muussa mukana. Hän ohjailee toimialojen valmiussuunnittelua. Hän on Nuorten työpajatoiminnan kehittämistoimikunnan puheenjohtaja. Kiinnostuttuaan turvallisuus- ja puolustusasioista Jouko Sillanpää on saanut hoitoonsa Vantaan kaupungin turvallisuus- ja puolustusasiat. Jouko on pitkän linjan kaupungin työntekijä. Hän on tullut Vantaan kaupungin palvelukseen vuonna 1979, nuorisotoimistoon. Kosketuspinta järjestöelämään Kosketuspinnastaan järjestöelämään Jouko Sillanpää kertoo työnsä järjestöissä alkaneen nuoriso- ja opiskelijapolitiikasta. Politiikan puolella järjestötyö jatkuukin, onhan hän Itäkeskuksen sosialidemokraattien puheenjohtaja. Kiinnostusta urheiluun löytyy myös, sillä hän on maineikkaan Puotinkylän Valtin varapuheenjohtaja. Järjestötyöllistämisen tulevaisuus? Työllisyysasioihin perehtyneeltä sopii kysyä mikä on järjestötyöllistämisen tulevaisuus. Jouko Sillanpää arvelee työllistämisen sujuvan nykyisillä tukijärjestelmillä: valtion työllisyystuilla ja kaupunkituella. Saattavathan järjestöt itsekin jotain kehittää, hän arvelee. Tällä hetkellä järjestöihin työllistyy vuosittain noin 130 henkilöä, eiköhän niin tapahdu jatkossakin. Kaupunki tulee jatkossa työllistämään enemmän yhdistelmätukikelpoisia työttömiä, mistä luonnollisesti seuraa, että käytettävissä olevien ns. hyvien yhdistelmätukikelpoisten määrä vähenee ja järjestöt saattavat jäädä nuolemaan näppejään. Olisiko jotain tehtävissä etteivät jäisi, kysymme. Sillanpää ei usko asiasta muodostuvan ongelmaa. Kaupungin 4 olisi aiemmin pitänyt työllistää enemmän yhdistelmätukikelpoisia. Nyt toimintaa on tehostettu ja molemmille, sekä kaupungille että järjestöille riittää hänen mielestään työntekijöitä. Lähtökohdaksi Sillanpää näkee ihmisten auttamisen työllistymään: Kaupungin tavoitteena on nostaa työttömien aktivointiastetta (aktiivitoimenpiteisiin osallistuvien osuutta kaikista työttömistä työnhakijoista) %:iin. Ihannetilana olisi että pelkällä työllisyystuella työllistettävät loppuisivat kokonaan. Kaupungille työllistäminen oppisopimuksella on myös eräs työllistämisen uusi malli, jota kehitetään, sanoo Sillanpää. Kysymykseen jatkuuko yhdistelmätuki, hän vastaa: Jatkuu, mutta elää. Yhdistelmätukea on tarkoitus laajentaa yrityksiin päin. Miten järjestöjen työllistämistä voitaisiin kehittää? Entäpä jos esim. Järjestörinki hoitaisi työnantajavelvoitteisiin ja palkanmaksuun liittyvän paperisodan työllistävän järjestön puolesta? Järjestön tehtäväksi jäisi vain työtehtävän osoittaminen ja työntekijän valvonta työpaikalla. Hyvä ajatus, Sillanpää sanoo, mutta en tiedä lisääkö se juurikaan järjestötyöllistämisen volyymia, mikä olisi kaupungin näkökulmasta tärkeää. Sillanpää ei myöskään usko, että pelkillä tukirahoilla tuollaista ruljanssia voi pyörittää, työllistämistuethan tulevat jälkikäteen ja melkoisella viiveellä. Järjestöringillä pitäisi olla jotain muutakin varainhankintaa. Hän mainitsee järjestöjen ja yritysten kumppanuuden edistämisen ja ostopalvelut esim. työhallinnolta. Näillä markkinoilla ei ole vielä tunkua, sanoo Sillanpää ja heittää lisää esimerkkejä mahdollisista ostopalvelualoista: työvalmennus, kuntoutus, koulutus. Mitä mieltä Järjestöringistä? Jouko Sillanpää oli Vantaan Järjestöringin synnyttäjän, Kolmannen sektorin työllistämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja. Hän on siis seurannut Järjestöringin vaiheita alusta alkaen. Järjestöringin kehittymiseen Sillanpää on tyytyväinen, ottaen huomioon kaupungin tämän hetkisen panostuksen. Järjestötyöllistäminen on sujunut tavoitteiden mukaisesti. Järjestöringin yhteistyökumppaneiksi Sillanpää nimeää kaupungin eri toimijat: sosiaali- ja terveyssektori, liikuntatoimi jne. Aluetoimikunnat sopivat ehkä paremmin Järjestöringin jäsenjärjestöjen yhteistyökumppaneiksi. Entä järjestötalosta? Jouko Sillanpää on myötämielinen järjestötalon saamiseksi Vantaalle. Mistä voimavarat, kun perinteinen talkootoiminta ei tänä päivänä taloja pystytä, ihmettelemme yhdessä. Joukon mielestä talon hankkimisen tahto ainakin täytyy lähteä järjestöistä itsestään. Hän muistuttaa, että onhan järjestöjen käyttöön osoitettuja taloja jo olemassakin Vantaalla. Hän luettelee - Myyrmäessä Arkki, Hakunilassa Skomarsin torppa ja Viertolan Impulssi -talo, jossa on myös järjestöille varattuja tiloja. Jouko Sillanpään mielestä järjestöt ovat elintärkeitä Vantaalle. Ne ovat omiaan luomaan sosiaalista eheyttä, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Järjestöissä ihminen voi olla oman elämänsä herra.

5 Voiko yhdistys menestyä tänä päivänä? Tuetaan Tositarkoituksella ry:n puheenjohtaja Jarmo Ekman avasi Terveysmessut 2003 kertomalla oman yhdistyksensä menestystarinan: Tuetaan Tositarkoituksella ry. Meidän tarinamme: Tämän vuosituhannen alussa istui saman pöydän ääreen muutama tukihenkilötyöstä kiinnostunut ihminen. Eikä pelkästään tukemisesta vaan kaiken kaikkiaan tukihenkilöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Syntyi ajatus tukihenkilön kokonaisvaltaisesta huolehtimisesta. Yhdistykselle laadittiin toimintaperiaatteet oli perustava kokous. Heinäkuussa 2001 Tuetaan Tositarkoituksella -säännöt hyväksyttiin ja yhdistys rekisteröityi. Ensimmäisenä toimintavuotenaan yhdistys ei saanut rahoitustukea mistään. Koulutuksia kuitenkin järjestettiin vapaaehtoisesti ympäri Suomea. Usko hyvään toimintaan oli syntynyt. Vuonna 2002 yhdistys sai jo kaupungilta toiminta-avustusta. Ei paljon, mutta sen verran, että se herätti uskon jatkaa eteenpäin. Toimisto oli alusta lähtien kotitoimisto. Sekin vaati määrätynlaista uhrautumista. Saimme alkuun Vantaan kaupungilta käytöstä poistetun ihan oikean tietokoneen. Vuoden 2002 aikana usko Tukihenkilön Turva -projektiin löytyi, malli siihen tuli jo olemassa olevasta toiminnasta. Teimme anomuksen Raha-automaattiyhdistykselle. Se ei ollut mikään helppo operaatio. Se vaati suunnittelua ja neuvotteluja lukuisten eri tahojen kanssa. Haimme projektille puolentoista henkilön palkkausvaroja. Tämä ei kuitenkaan toteutunut täysin. Rahoitus kuitenkin tuli ennakkotietojen mukaan kolmeksi vuodeksi. Tukihenkilön Turva -projekti RAY:n rahoitus loi perustan yhdistyksen toiminnalle. Rahoituksen turvin saimme toimiston nykyaikaiseksi. Yhdistys kouluttaa tukihenkilöitä eri puolille Suomea. Koulutukset tapahtuvat tukihenkilöiden omilla paikkakunnilla. Näin koulutukset tulevat huomattavasti edullisemmiksi. Pelkkä koulutus ei kuitenkaan riitä tukihenkilöiden jaksamiselle. Olemme panostaneet jatkokoulutuksiin ja työnohjauksiin. Mielestämme jatkuva huolenpito tukihenkilöistä antaa mahdollisuuden jatkuvuuteen. Suhteellisen lyhyessä ajassa on löytynyt hyvä toimintamalli yhdistykselle. Vakituisia yhteistyökumppaneita on tullut reilusti rinnallemme, mm. Ridasjärven päihdehoitokeskus, viisi päihdepysäkkiä, Salon A-klinikkatoimi. Tänä päivänä on mahdollista yhdistyksen kautta toteuttaa hyvää ideaa. Tuetaan Tositarkoituksella ry on hyvä esimerkki siitä, kun muutama ihminen uskoo hyvään asiaan ja lähtee toteuttamaan ideaansa. Jarmo Ekman Elämä yllätti Tikkurilan lukiossa Vantaan Terveysmessut järjestettiin lokakuussa, tällä kertaa Tikkurilassa. Elämä yllättää - tietoa, tunnetta ja vastuuta -teema kiinnosti, messuvierailijoiden määrä kipusi pariin tuhanteen. Ohjelmassa oli luentoja elämän kriisitilanteissa selviämisestä. Tarjolla oli runsaasti erilaisia mittauksia mm. verensokerin, luuntiheyden, kuulon, kolesterolin- ja verenpaineen. Aika ajoin pitkiksikin venyneet jonot kielivät ihmisten kiinnostuksesta tietää arvonsa. Oli toki muutakin: tasapainotesti, ilojumppaa, hierontaa, reikihoitoa ja akupunktiota, joitakin mainitakseni. Puhallustikkakilpailuihin osallistuttiin joukkueittain. Ensimmäisen sijan ja kiinnityksen Vantaan yhteistyöcup in kierto-palkintoon sai Vapiksen joukkue: Manna Torvinen, Kari Ahlström ja Jarkko Väre. Yli kahdenkymmenen näytteilleasettajan pöydältä ja pöydän takaa sai tuhdin tietopaketin vantaalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminnasta. Yhteen jos toiseenkin laukkuun kertyi melkoinen pino esitteitä, joista sitten kotona oli hyvä pureutua eri järjestöjen elämään. Kaiken keskellä järjestöväki pääsi tapaamaan toisiaan ja vaihtamaan kuulumisia. Verkottumista edistettiin mitä suurimmassa määrin. Hyvistä järjestelyistä vastasivat Vantaalla toimivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja kaupungin eri toimintayksiköt. Merja Lehtinen osuuskunta Työtuulesta, Manna Torvinen ja Riitta Saimanen Vapaaehtoistoiminnan tukiyksiköstä sekä Leena Pääkkönen-Tarvainen Sosterista olivat tilaisuuden pääorganisaattoreita. Onnittelut heille ja muille toimivasta tilaisuudesta. Voittajan on helppo hymyillä. Vapiksen voitokas joukkue pitää nyt kiertopalkintoa hallussaan. TIKKURILAN LUONTAISTUOTE 26 vuotta Terveen Elämän Puolesta - meillä laadukkaat kotimaiset FAST, NUTRI PLUS sekä TAI KANE -urheiluravinteet - kanta-asiakaskortilla lähes -10% etu Asematie 1, Vantaa Puh Avoinna ma-pe 9-18, la

6 Jäsenjärjestöt huomio! Vuoden 2004 keväällä käynnistyy kaupungin vapaaehtoistoiminnan resurssikeskushanke, johon sisältyvät järjestöjen toimistotyöpaja ja vapaaehtoistoiminnan internet-tietopankki - nimiset toiminnot. Näillä näkymin Vantaan Järjestörinki organisoi pajan toimintaa ja ylläpitää tietopankkia. Mikä on järjestöjen toimistopaja? Ainakin alkuun palvelut ovat avustavia toimistotehtäviä, esimerkiksi työnantajavelvoitteiden hoitoa, monistusta, postitusta, lomakesuunnittelua, tekstien stilisointia ja puhtaaksikirjoitusta. Onko sinulla ideoita? Minkälaista apua järjestösi tarvitsee? Mitä tylsää ja vapaaehtoisten aikaa vievää rutiinityötä sinun yhdistyksestäsi löytyy? Aika näyttää minkälaisten toimistopalvelujen tuottaminen toimii käytännössä ja minkälaisten ei. Yleisenä päämääränä on tuottaa yhdistysten käyttöön sellaisia palveluja, joiden avulla yhdistykset kykenevät tehostamaan ja laajentamaan toimintaansa ja vastaamaan paremmin niihin kohdistuviin kasvaviin odotuksiin. Koska pajan toiminnan organisoija on Järjestörinki, pajan tuottamat palvelut suunnataan ensisijaisesti Järjestöringin jäsenjärjestöille. Pajassa tehdystä työstä tulee tietenkin kuluja, mistä syystä joudumme veloittamaan kustannuksia aiheuttavista tehtävistä. Voittoa ei ole tarkoitus kerätä vaan kyseeseen tulevat esim. postimaksujen tapaisten kuluerien periminen postitustyön tilaajalta. Pajan työvoimana olisivat työllistetyt, työharjoittelijat ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Heille paja tarjoaa mahdollisuuden parantaa tai kokeilla työkykyään työnomaisessa, mutta pehmeässä työympäristössä. Tikkurilan torin kahvio keitot, puurot, sämpylät, kahvi ja pulla, grillituotteet Peltolantie 4 Tikkurila avoinna ti-la Internet -sivut Vuoden 2004 aikana avataan vantaalaisia järjestöjä palveleva Vapaaehtoisten Vantaa internet sivusto, joka samalla toimii Vantaan Järjestörinki ry:n kotisivuina. Sivuille kerätään järjestöille tärkeää informaatiota, kuten tietoa tapahtumista, yhteyshenkilöistä, rahoituksesta, koulutuksista tai varattavissa olevista kokoustiloista. Sivujen kautta myös järjestötoiminnasta kiinnostuneet kuntalaiset löytävät nopeasti etsimänsä. Sisällön tuotannosta vastaa Järjestörinki yhdessä kaupungin Vapaaehtoistoiminnan tukiyksikön kanssa, teknisestä ylläpidosta huolehtii Järjestörinki. Resurssien salliessa Vantaan Järjestöringin jäsenjärjestöille tarjotaan mahdollisuus saada sivuille myös oma kotisivunsa. Etsitkö työtä? Tarjoatko työpaikkaa? Ota yhteyttä! Siitä se lähtee.kauttamme työllistyi järjestöihin viime vuonna 44 pitkäaikaistyötöntä. Vantaan Järjestörinki ry, Viertolankuja 4 A II krs, Vantaa, faksi: (09) Kari Ahlström , Paula Myllymäki , Jarkko Väre , Sähköpostiosoitteet: 6

7 Vantaan Järjestörinki ry -järjestöjen järjestö Vantaan Järjestörinki on vantaalainen järjestöjen kattojärjestö. Järjestörinki keskittää ja kokoaa voimia vapaaehtoissektorin edistämiseksi. Se tehostaa järjestökentän tiedonkulkua ja edunvalvontaa. Järjestörinki organisoi pitkäaikaistyöttömien työllistymistä järjestöihin ja siihen liittyvää koulutusta. Jäsenjärjestöt ovat kulttuuri-, liikunta-, maahanmuuttaja-, sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sekä työttömien yhdistyksiä, yhteensä 36. Koulutusta organisoimassa Olemme parhaillaan toteuttamassa Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen kanssa koulutusta kohderyhmiimme kuuluville. Järjestöjen toimihenkilö -kurssi on työvoimakoulutusta pitkään työttöminä olleille. Koulutus antaa valmiuksia toimistotehtävien hoitamiseen järjestöissä. Järjestyksessä neljäs tämän tyyppinen koulutus alkoi elokuussa 2003 ja päättyy helmikuussa Työvalmentaja Järjestöringin asiakkaiden parissa jatkaa työtään työllisyyttä edistävä henkilö - työvalmentaja. Hän kulkee pitkäaikaistyöttömän rinnalla koulutuksen ja tukityöllistymisen aikana. Hän tukee ja opastaa työtöntä työ- ja koulutuspaikan löytämisessä. Päämääränä on löytää työttömälle työpaikka ns. avoimilta markkinoilta. Työvalmentaja on myös kouluttajien ja työnantajien käytettävissä ennenkaikkea ongelmatilanteissa. Tulevaisuuden näkymiä Visiomme tulevaisuudesta on koota vantaalaisia järjestöjä saman katon alle ja tällä tavoin keskittää ja koota voimia vapaaehtoissektorin kehittämiseksi. Lähitulevaisuuden käytännön hankkeista - järjestöjen toimistopajasta ja Vapaaehtoisten Vantaa -internetsivustosta enemmän sivuilla 6 ja 11. Tervetuloa mukaan! T oivotamme tervetulleeksi kaikki vantaalaiset järjestöt Vantaan Järjestörinkiin.Jäsenmaksumme on vain 17 euroa/vuosi/järjestö. Mitä suurempi on joukkomme, sitä suurempi on painoarvomme. Vapaaehtoisväki ympäri Suomen kokoontui Heurekassa Vapaaehtoisten huulilla oli vastuunjako kuntien, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyössä. Yhteistyömallit vapaaehtoistyössä seminaarin järjestivät yhteistyössä Kansalaisareena ry, kuntien vapaaehtoistoiminnan ohjaajien verkosto ja Vantaan kaupungilta Vapaaehtoistoiminnan tukiyksikkö, Tiedekeskus Heureka sekä Vantaan Järjestörinki. Yhteistyömalleista keskustelivat eri sektoreita edustavat paneelikeskustelijat. Paneelikeskustelussa oltiin yhtä mieltä siitä, ettei ole oleellista onko yhteistyön vetovastuussa kunta, seurakunta vai järjestöt. Tärkeimmiksi asioiksi koettiin yhteiset intressit sekä molemminpuolinen luottamus. SPR:n sosiaalipalvelujen koordinaattori Marja Kanerva kertoi Lapissa käynnissä olevasta Elävä Kylä -hankkeesta, jossa yhteistyö toimii julkisen hallinnon ja järjestöjen välillä. Kanervan mielestä nykymaailma on jo niin moninainen, että vapaaehtoistoiminta tarvitsee uusia ja innovatiivisia haasteita. Pääkaupunkiseudun kaupunginosien kehittämisverkoston pääkoordinaattori Ari Tolvasen mielestä myös jokaisen osapuolen täytyy voittaa yhteistyössä. Kaupunginvaltuutettu ja Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsen Niina Konttinen piti tärkeänä, että vapaaehtoistyö pysyy vapaaehtoistyönä niin, että työntekijällä on myös mahdollisuus päästä siitä irti. Hänen mielestään syklisyys vapaaehtoistyössä on luonnollistakin. Vapaaehtoistyön merkitystä kannattaisi ruveta mittaamaan suoritettuina työtunteina, jolloin sen merkitystä ei mitattaisi enää vain korulauseiden tasolla. Konttinen kaipasi vapaaehtoistyötä myös osaksi kaupunkisuunnittelun arkea. Hänen mielestään vapaaehtoistyön ajanilmiöissä pysyminen on tulevaisuudessa yhä suurempi haaste. Päättäjille ei ole aina selvää, mitä vapaaehtoistyö on. Myyrmäen palvelualueen aluejohtajan Helena Heinzmanin mielestä vapaaehtoistyön suurimpia haasteita tulevaisuudessa tulevat olemaan vanhukset ja maahanmuuttajat sekä uusien vapaaehtoisten rekrytointi, erityisesti miesten ja nuorten. Yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kesken tehdään jo nyt Vantaalla mielenterveyskuntoutujien parissa. Vantaalla toimii myös maahanmuuttajien ystävävälitys SPR.n ja Vantaan kaupungin yhteistyönä. Esa Pesonen 7

8 Tukholmaan turpakäräjille Vantaan Järjestöringin laivaseminaari Vantaan Järjestörinki järjesti jäsenjärjestöilleen laivaseminaarin Viking Mariellan upeissa kokoustiloissa 4-6. lokakuuta. Risteily itsessään tarjosi mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja Vantaalla tapahtuvaan järjestötyöhön. Laivaseminaarin aikana osallistujat saivat halutessaan ottaa kantaa käsillä oleviin asioihin ja vaikuttaa niihin yhteisen vuorovaikutuksen myötä. Itse risteilyn ohjelma oli suunniteltu rennoksi kokonaisuudeksi. Kaikki noin kymmenkunta osallistujaa olivat varustautuneet sanan säilällä ja kristallisen kirkkaalla mielellä ottamaan kantaa Järjestöringin mennyttä, nykyistä ja etenkin tulevaa koskeviin aiheisiin. Toimiminen olikin sangen keskustelupitoista, missä jokainen pääsi ilmaisemaan niin omia kuin edustamansa järjestön mielipiteitä käsiteltäviin asioihin. Piristävänä lisänä esiin nousseita asioita pohdittiin myös ryhmätyöskentelynä. Kuka tekee, mitä tekee ja miksi tekee Yksi esiin nousseista tärkeistä aiheista oli Vantaalaisten järjestöjen tunnettavuus. Seminaarin osallistujat totesivat nykytilanteessa hankalaksi sen, ettei kaikilla järjestöillä ole ollut saatavilla tietoa muista toimivista järjestöistä ilman, että kyseisen tiedon etsimiseen olisi uhrattu kallisarvoista työaikaa. Tiedotuksen ja varsinkin pienten järjestöjen kannalta vitaalin Koulutukseen osallistujat: vas. Larissa DeRoberti Portti ry, Torsti Lahtinen Korson työttömät, Vilho Helppolainen Länsi- Vantaan Työttömät, Timo Stigge Pietiläinen Vantaan NMKY, Leena Selander, koulutuksen vetäjä TUL:n seurojen Tuki. Oik. Pentti Frí Vantaan Uniyhdistys, Merja Lehtinen Osuuskunta Työtuuli ja Eija Aaltonen Hakunila -Länsimäki Työttömät. Koulutuksessa oli myös kuvaaja Paula Myllymäki Vantaan Järjestörinki. 8 informaation puute nähtiin esteenä laaja-alaiselle yhteistyölle. Järjestöringin roolin korostaminen tässä asiassa sai kannatusta osallistujilta. Tunnettavuuden parantamiseksi niin Järjestöringin kuin jäsenjärjestöjen edustajien mielestä vuorovaikutusta tulisi lisätä. Järjestöringin tehtäväksi tulisi koota kaikki tarvittava tieto yksiin kansiin, eräänlaiseksi järjestötyön oppaaksi, jota jäsenjärjestöt voisivat käyttää tietolähteenään. Tällöin kentän vastuulle jäisi omien toimintojensa tiedottaminen Järjestöringille esimerkiksi toimintaesitteen muodossa. Jo kesäkuun 2003 Rinki lehdessä mainittu vapaaehtoistoiminnan resurssikeskushanke sai myös mielipiteet kirpoamaan osallistujien huulille. Hanke otettiin vastaan kelpo ideana ja sen mahdollisuudet järjestökentän tukipilarina tunnustettiin. Resurssikeskuksen käyttöä mietittiin esimerkiksi erilaisten materiaalien, rahoituksen ja palvelujen kohdentajana. Lisäksi sen puitteissa voitaisiin samalla ylläpitää sähköistä tietopankkia, jota voitaisiin hyödyntää vantaalaisen järjestötyön tunnettavuuden edistäjänä. Seminaarin osallistujat esittivät myös ajatuksen järjestömarkkinoista. Näiden turvin vantaalaiset järjestöt saisivat perinteisten järjestömessujen lisäksi itse organisoida viihteellisen tapahtuman toimintansa markkinointiin. Jo muinaisen Rooman hallitsijat tiesivät sen tosiasian, että jos kansalle järjestää leipää ja sirkushuveja, menestys ja usko hallitsijan kykyihin ei koskaan hiipuisi. Saman ideologian hyödyntäminen nykypäivän menoon ja melskeeseen sovitettuna ei varmasti koituisi järjestöille tappioksi. Järjestörinki tarjosi jo omalta osaltaan leipää ja sirkushuveja jäsenjärjestöilleen. Nyt taitaa olla kentän aika vastata huutoon. Sanoista tekoihin Laivaseminaarin antiin tutustuttiin hallituksen kokouksessa Osa hallituksen jäsenistä otti työstettäväkseen esiin nousseita aiheita. Esim. järjestöjen ja yritysten yhteistyö -suunnitelma, toimistopajan sopimukset ja työn hinnoittelu, projektien rahoituksen kartoittaminen. Järjestömarkkinoiden suunnittelu jäi yhteiseksi mietittäväksi. Järjestötyön oppaan materiaalin kerääminen myös käynnistettiin hallituksen päätöksellä. Tästä se lähtee Timo Pietiläinen

9 Vantaan työvoimatoimisto Kaikki puhelinnumeromme ovat muuttuneet alkaen. Uusi puhelinvaihteemme on ma-pe klo Postiosoitteemme on entinen PL 111, Vantaa Työnantajapalveluiden suora numero on ja fax Pääkaupunkiseudun työlupayksikön suora numero on ja fax Vantaan Tikkurilan työvoimatoimisto on muuttanut Tikkurilan työvoimatoimiston työnhakijoiden työnvälityspalvelut ja koulutus- ja ammattitietopalvelu toimivat nyt osoitteessa Vernissakatu 8 A. Samassa osoitteessa toimivat myös Tikkurilan työnhakukeskus ja Pääkaupunkiseudun työlupayksikkö. Osoitteessamme Neilikkatie 8 toimivat asiakaspalveluistamme ammatinvalinnanohjaus ja Myyrmäestä Tikkurilaan Neilikkatie 8:aan muuttaneet työnantajapalvelut ja työvoimakoulutus. Kaikki muut Myyrmäen työvoimatoimiston asiakaspalvelut toimivat kuten ennenkin, osoitteessa Vaskivuorentie 25, Myyrmäki. TERVETULOA TUTUSTUMAAN UUSIIN TILOIHIMME! Vantaan työvoimatoimisto Pl Vantaa PL 53, Kuninkaalantie Vantaa Puh. (09) Faksi (09) Viidakkokuja 5 B 26, Vantaa 9

10 NMKY:n nuorisomatka Prahaan Muutama vuosi sitten heräsi idea järjestää EAY:n, European Alliance of YMCA, 30 vuotisen taipaleen kunniaksi nuorisotapahtuma, sillä onhan NMKY ennen kaikkea nuorten liike. Ideasta tuli totta, kun yli 7500 nuorta ympäri Eurooppaa saapui elokuun alussa Tšekin pääkaupunkiin Prahaan. Lähtö Prahaan koitti odottamatta. Ennen lähtöä, minun tunnelmani oli huolensekainen ja jännittynyt. Minun oli tarkoitus osallistua tapahtumassa järjestettäviin Model European Parliament in istuntoihin. Ensimmäinen tapaamisemme oli lähinnä tutustumista ihmisiin, joita oli tullut ympäri Eurooppaa esimerkiksi Iso-Britanniasta, Tanskasta, Ruotsista ja Saksasta. Seuraavan session tarkoitus oli auttaa meitä ilmaisemaan paremmin ajatuksemme yleisölle muun muassa käyttäen elekieltä ja katsekontaktia apunamme. Siis vaikka ei olisi mitään sanottavaakaan, niin ainakin me nuorisoparlamenttiin osallistujat osaamme ottaa yleisömme. Kolmannessa tapaamisessamme jakauduimme kolmeen komiteaan väittelemään teini-raskauksista, ympäristöstä sekä rikollisuudesta ja koulutuksesta. Näiden komiteoiden tarkoitus oli valmistella suosituksia omasta aiheestaan nuorisoparlamenttimme kokoukseen Tšekin parlamenttitalossa. Minä osallistuin ympäristö-komiteaan ja keskustelu siellä oli mielenkiintoista, paikoin jopa kiihkeää. Tsekin Parlamenttitalo on hieno ja yksi Euroopan parlamentin jäsen oli tullut kuuntelemaan nuorisoparlamenttimme uudistusehdotuksia. Kokoontumisessa valitsemamme puheenjohtajat jakoivat puheenvuoroja, puhuttiin mikrofoniin ja jopa äänestettiinkin. Vaikka parlamentin tapaamiset ovatkin olleet opettavaisia ja niistä on saanut paljon irti, pakostikin jää sellainen tunne, että kaikki on vain leikkiä. Mutta ehkä me sittenkin pääsimme vaikuttamaan, onhan ainakin yksi vaikuttaja kuullut meidän asiamme Minusta ajatus nuorisoparlamentista on hyvä. Ajatuksenahan on että nuoriso, suuri ikäryhmä, saisi osallistua päätöksien tekoon ja sitä kautta omaan tulevaisuuteensa. Mutta onko maailma valmis nuorten huomioimiseen? Sitä sopii kysyä, mutta parempaan suuntaan varmasti ollaan menossa. Tämä on nähtävissä siinä, että nuorisoparlamentin kokoontumisia on yleensä järjestetty, ja saan olla iloinen että olen saanut tällaisen kokemuksen. Nuorisoparlamentin lisäksi minulle ei jäänyt kovin paljon aikaa muille YMCA -jutuille, mutta kierrellessäni Letna - puistossa huomasin paljon mielenkiintoisia tapahtumia. Esimerkiksi Expo -teltta, jossa esiteltiin eri maita ja niiden maiden paikallisyhdistyksiä, kiinnosti minua erityisesti, saihan siellä tutustuttua eri maiden kansallisuuksiin ja muihin namikoihin. Koko matkan aikana ehkä henkeäsalpaavin kokemukseni oli kelttiläinen kuorolaulanta. Tälle Irlannista ja Skotlannista tulleelle traditiolle ominainen moniääninen laulu kuulosti aivan mahtavalta ja se varmasti tavoitti taivaan portit. Toisen upean tapahtuman koin viimeisen illan jäähyväiskonsertissa; tumman yön syleilyssä yli 7000 tuikkua on unohtumaton näky ja se tunne, yhtä, me kaikki. Kokonaisuudessaan Prahan matkani oli hyvin antoisa ja mukava. Mitä muutakaan se olisi voinut olla näillä aineksilla; jokailtainen YMCA -konsertti, nuorisoparlamentti ja muut workshopit, hupaisat ihmiset sekä Prahan kaunis kaupunki. Tätä reseptiä maistelisin uudelleenkin! Miia Kettunen Järjestöringin jäsenjärjestöt Action palveluryhmä, osuuskunta Hakunila-Länsimäki Työttömät ry. Hakunilan Mielenterveysseura ry./ystävän Kammari Itä-Vantaan Somali-kulttuuriyhdistys ry. Keimolan omakotiyhdistys ry. Korson Setlementti Nuoret ry. Korson Työttömät ry. Länsi-Vantaan Työttömät ry. MLL Koivukylän paikallisyhdistys ry. Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry. Organization of Human Rights in Iraq (OHRI) ry. Osuuskunta Työtuuli Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistys ry. Somalian kielen ja kulttuurin yhdistys ry. Toimiva Koivukylä - Toimari ry. Trollberga Museeförening rf. Tikkurilan Teatteri ry. Tuetaan Tositarkoituksella ry. Vantaan A-Kilta ry. Vantaan Allergia- ja Astmayhdistys ry. Vantaan Elävän Musiikin yhdistys VELMU ry. Vantaan Hengitysyhdistys ry. Vantaan Invalidit ry. Vantaan Lapsibaletti ry. Vantaan Liikuntayhdistys ry. Vantaan Minijellonat ry. Vantaan Monikulttuuri-yhdistysPortti ry. Vantaan Montessori-koulu Montsan kannatusyhdistys ry. Vantaan 4H-yhdistys ry. Vantaan Nuorten miesten Kristillinen yhdistys ry. Vantaan TUL:n seurojen Tuki ry. Vantaan Turvakotiyhdistys - Vanda Skyddshem ry. Vantaan Työttömät ry. Vantaan Uimarit ry. Vantaan Uniyhdistys ry. Vantaan Yksinhuoltajat ry. Vantaan Järjestörinkiin kuuluu 36 järjestöä, joista kolme aluejärjestöä; Toimiva Koivukylä - Toimari ry (21 yhdistystä), Vantaan Liikuntayhdistys (86 seuraa) ja Vantaan TUL:n seurojen Tuki ry.(42 seuraa). Vantaan Järjestörinkiin kuuluu yhteensä 185 yhdistystä. Se on Vantaan suurin yhdistys. Tilaa jäsenhakulomake! 10

11 Jalalla koreasti Järjestöringin Lava- ja seuratanssikurssi on saavuttanut suuren suosion Impulssi -talossa Viertolankuja 4 A. Sirkka-Liisa Lämsän ja Pentti Lappalaisen ohjaamana paria on kahtena iltana viikossa opetellut vakio- ja lattaritansseja. "Porukka on vaihtunut syksyn kuluessa, sitä mukaan, kun tanssijat ovat oppineet, kertoo Pentti Lappalainen. Tanssijoiden ikäjakaumaa tiedustellessa hän kertoo ikähaitarin olevan välillä. Ilman tanssipariakin on voinut kurssille tulla. "Täällä parittomat ovat löytäneet toisensa", sanoo Pentti. "Ensi vuoden puolella taas jatketaan. Katso Vantaan Sanomien VINKIT -palstalta kurssipäivät ja kellonajat. Ilmoittautumiset ja tiedustelut " Rauhallista Joulua ja toiminnallista uutta vuotta toivottaa Vantaan Järjestörinki Uudet nettisivut..... Vantaalaiset järjestöt ja järjestötoiminnasta kiinnostuneet vantaalaiset saavat kevään kuluessa upouudet Vapaaehtoisten Vantaa - nettisivut, joilta löytyy tietoa yhdistyksistä joka lähtöön. Yhteen sivustoon kootaan kaikki se tieto, mitä suinkin saamme yhdistyksistä irti. Näin vantaalaiset löytävät kaiken tarvitsemansa tiedon järjestöistä samoilta sivuilta tarvitsematta poukkoilla sinne tänne kaupungin, hakukoneiden tai valtakunnallisten kattojärjestöjen sivustoilla. Lähettäkää tiedot sähköpostina viestiosassa ei siis liitetiedostona osoitteeseen Laittakaa viestin aiheeksi (subject) tietoa nettisivuille. Voitte lähettää myös kuvia. Kuvia lähettäessänne ottakaa ensin yhteys meihin joko sähköpostilla tai puhelimitse , niin sovitaan sitten, miten ja missä muodossa voitte kuvat meille toimittaa. Ottakaa luuri käteen ja soittakaa myös siinä tapauksessa, että teillä ei ole mahdollisuutta lähettää tietoja sähköisesti. Vapaaehtoisten Vantaa -internetsivusto julkistetaan kevällä Sivujen kokoaminen on iso urakka, eikä se tietenkään onnistu ilman järjestöjen apua. Voidaksemme laittaa tietoa järjestöstänne nettiin, tarvitsemme tietoa ensin itse. Lähettäkää meille yhdistyksenne yhteystiedot (useimmilta meillä ne jo on, mutta varmuuden vuoksi) ja ainakin lyhyt kuvaus siitä, mitä yhdistyksenne tekee ja miten sen toimintaan voi osallistua. Vapaaehtoisten Vantaa sivuilla on myös ajankohtaista palsta, jossa julkaisemme tietoja järjestöjen tulevista tapahtumista. Lähettäkää tietonne hyvissä ajoin ennen tilaisuutta, jotta ehdimme päivittää tiedot sivuillemme. Siten saatte tapahtumanne paremmin yleisön tietoon! Tältä näyttävät vantaalaisen vapaaehtoistoiminnan uudet nettisivut 11

12 Uudistunut Ruokamaailma Tikkurilassa! N E K T A R I Kauppias Raimo Virta Horsmakuja 1, Vantaa Puh , Fax Ps. Liiketalossamme 250 ilmaista parkkipaikkaa

Järjestöjen etujärjestö

Järjestöjen etujärjestö Järjestöjen etujärjestö Vantaan Järjestörinki ry on vantaalaisten yhdistysten etujärjestö ja yhteistyöelin, jonka jäsenet ovat mm. kulttuuri-, liikunta-, maahanmuuttaja- ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjä,

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke kuvina

Akaan Verkko -hanke kuvina Akaan Verkko -hanke kuvina Kiipula Talo, jota haaveilimme yhteiseen käyttöön yhdessä saman katon alla yrittäminen, yhdistysmaailma ja hanke. Talvi 2010. Hämeenlinnalainen Pikku Pena, Pentti Nyholm oli

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006 VANTAAN NUORISOJÄRJESTÖT - Vannu ry Perustettu huhtikuussa 2006 YLEISTÄ VANNUSTA Vantaan alueella a toimivien alueellisten nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen yhteistyöelin. Tehtävänä edunvalvonta ja

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

1/2004 kesäkuu. Vantaan Järjestöringin tiedotuslehti. Syytä hymyyn: resurssikeskushanke käynnistyi. Rinki-lehti kaupunginjohtajan juttusilla

1/2004 kesäkuu. Vantaan Järjestöringin tiedotuslehti. Syytä hymyyn: resurssikeskushanke käynnistyi. Rinki-lehti kaupunginjohtajan juttusilla Vantaan Järjestöringin tiedotuslehti 1/2004 kesäkuu Syytä hymyyn: resurssikeskushanke käynnistyi Rinki-lehti kaupunginjohtajan juttusilla Järjestötalo Seinäjoella Vantaan Järjestörinki - järjestöjen järjestö

Lisätiedot

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA *** Lohjan mielenterveysseuran kehittämä toimintamalli Minna Malin Päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 TUKIKOIRAKKO - TOIMINTA Toiminta on

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY Etelä-Savon ADHD-, Autismi- ja Dysfasiayhdistys ry Etelä-Savon Aivovammayhdistys ry Etelä-Savon CP-yhdistys ry Etelä-Savon Meniere-yhdistys ry Etelä-Savon

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus

Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Kansallista ja kansainvälistä verkostoa palveleva vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen informaatio- ja kehittämiskeskus Toimijat yhteisessä työssä Valtakunnallinen kehittämiskeskus Kansalaisareena ry Alueelliset

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Neo-Vantaa, Neo-seudun osahanke 2009-2012 Sari Pajala, Neo-Vantaa & Yhteispalvelu 22.11.2012 Neo-seudun lähtötilanne v. 2009

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

Kumppanuusterveisiä naapurista Nurmijärveltä Yhteistyössä tulevaisuus 3 seminaari Heidi Puumalainen

Kumppanuusterveisiä naapurista Nurmijärveltä Yhteistyössä tulevaisuus 3 seminaari Heidi Puumalainen Kumppanuusterveisiä naapurista Nurmijärveltä Yhteistyössä tulevaisuus 3 seminaari 7.9.2016 Heidi Puumalainen @yverkosto #yhdistysverkosto Taustasta matkalla kohti kumppanuutta Matkaan lähtemisen taustalla:

Lisätiedot

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena

Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoiset uuden kuntalaisen kotoutumisen tukena Vapaaehtoinen Anu Arhippainen Vapaaehtoisen rooli kotoutumisessa Mikä vapaaehtoista motivoi? Vapaaehtoinen järjestön näkökulmasta Vapaaehtoisen tukena

Lisätiedot

Nuori? Lhbtiq*? Innokas?

Nuori? Lhbtiq*? Innokas? Nuori? Lhbtiq*? Innokas? *) Lhbtiq lesbo, homo, biseksuaali, transihminen, intersukupuolinen tai queer Lähde mukaan tekemään Suomesta yhdenvertaisempi maa! Viime syksynä suomalaisille lhbtiq-nuorille vakuutettiin,

Lisätiedot

Kolmas sektori ja maaseutukunnat

Kolmas sektori ja maaseutukunnat Kolmas sektori ja maaseutukunnat Maaseudun PARAS-seminaari Kuntatalo 5.12.2008 Ritva Pihlaja Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Kolmas sektori maaseutukunnissa tutkimus Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä,

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon.

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Järjestäminen MIKSI?????? Jäsenmäärän ja järjestäymisasteenlasku Mitä? Mitä Sinä tarvitset, että olet valmis

Lisätiedot

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous

Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle. Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kysymykset kaupunginjohtajalle Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan kokous 18.3.2015 1. Useat maahanmuuttajataustaiset yhdistykset kaipaavat tiloja vapaaehtoistoimintaan.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA

AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA Kylärekisteri ja kylätalorekisteri Muistakaa ilmoittaa kylärekisteriin yhteystietojen muutokset. Kylärekisterin kautta teemme kaiken tiedotuksen teidän kylien

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo. Hyvän asian puolesta. Auta Meitä Auttamaan

Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo. Hyvän asian puolesta. Auta Meitä Auttamaan Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo Hyvän asian puolesta Auta Meitä Auttamaan Koululaisliikunta on tärkeää? Miksi me haluamme tehdä tätä: Yhteiskunnallinen vastuu koululaisten hyvinvoinnista Liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Ovatko suomalaiset nuoret kiinnostuneita osallistumaan? Tutkija Sakari Suutarinen:

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke Yhdistyshuoltamo VISIO Pohjois-Karjalan yhdistyshuoltamo 2017 tukee, auttaa ja kehittää yhteistyössä maakunnan yhdistystoimintaa. Yhdistyshuoltamo kokoaa yhteen ja tarjoaa yhdistyksille koko maakunnassa

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa?

Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Miten kuuluu ihmisen ääni yhteiskunnan muutoksessa? Keski Suomen järjestöjen maakuntafoorumi Jyväskylä 26.10.2015 Ritva Pihlaja, erityisasiantuntija Elämme isojen ja hämmentävien muutosten aikaa 1 Monet

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja

Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja Mikä lähiruoassa koukuttaa? Lyhyet läheiset ketjut lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -selvityksen tuloksia ja jakamistalouden malleja 2.6.2017 Leena Erälinna leena.eralinna@utu.fi Sosiaalinen pääoma Ihmisten

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia Tiedätkö, mitkä palvelut ovat lasten ja nuorten arjessa tärkeitä? Tiedottaako kuntasi suunnitelmista ja palveluista lapsille ja nuorille? Suunnitellaanko kunnassasi kuntaliitosta? Oletko kysynyt lapsilta

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4.

Kouluttajapankki. 1. Kouluttajan nimi. 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus. 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit. 4. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Anita Kokkonen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - Seuratoiminnan aluekehittäjä, järjestötoiminta 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit - Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän

Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän Yhdenvertaisuusseminaari 30.11.2017 Helsinki Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän Yhdenvertaisuus työelämässä 30.11.2017 Anne Korhonen Mitä mielikuvia tai ajatuksia tulee mieleen sanasta työhönvalmentaja?

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI Verkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet

Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI Verkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet Järjestöjen arviointi- ja kehittämisverkosto KOMPASSI Verkoston tavoitteet, toimintaperiaatteet ja tarpeet Verkoston tapaaminen 21.4.2015 SOSTE Mervi Aalto-Kallio & Kiril Häyrinen Yhdessä enemmän ja useammalle

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa yhdistysten vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Ryhmätyöt 1. Puheenjohtajan tärkein tehtäväon uuden puheenjohtajan löytäminen, jatkon varmistaminen,

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 KURSSIN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET 3.3.2015 Opas kurssin järjestämiseksi 2 Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntivaraus Ideat

Lisätiedot

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Vertaistuutoritapaaminen Kouvolassa 24.-25.4.2004 Vetoapua ja verkottumista VETURI I on Oped-Exo -hankkeen

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsä Terveyspointin toiminnan perusta Oulunsalon kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämisstrategiat Seurakunnan

Lisätiedot