Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia Asianajaja Pia Ek

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011. Asianajaja Pia Ek"

Transkriptio

1 Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia Asianajaja Pia Ek

2 Esityksen sisältö Pilvipalvelut Immateriaalioikeuksista lyhyesti Linkittäminen Sosiaalinen media

3 Mitä pilvipalvelut ovat? Yleistäen voidaan pilvipalvelut määritellä toimintamalliksi, jossa palveluntarjoajan IT-resursseja tarjotaan käyttäjille verkon välityksellä Ominaispiirteitä pilvipalveluille ovat mm. nopea skaalautuvuus ja joustavuus, palveluiden käytön tarkka mittaaminen ja käyttöön perustuva laskutus. Pilvipalveluiden tasoja : Verkkosovellukset; palveluna tarjottavat ohjelmistot = Software as a Service (SaaS) Sovellusalustat = Platform as a Service (Saas) Infrastruktuuri = Infrastructure as a Service

4 Lainsäädännöstä Pilvipalvelut ovat perusluonteeltaan globaaleja, mutta mitään ylikansallista pilvipalveluita koskevaa lainsäädäntöä ei (vielä) ole kansallinen lainsäädäntö soveltuu Suomessakaan ei (vielä) ole nimenomaisesti pilvipalveluita koskevaa lainsäädäntöä Kun puhutaan pilvipalveluista ja lainsäädännöstä, tarkoitetaan voimassaolevan lainsäädännön soveltumista pilvipalveluiden toimintamalliin. Huomioitava sovellettavan lainsäädännön asettamat reunaehdot lainsäädäntö yleisesti toimialakohtainen lainsäädäntö

5 Yksityisyys ja tietosuoja Pilvipalvelut paljastavat nykyisen henkilötietolainsäädännön iän, kaavamaisuuden ja vaikean sovellettavuuden Monia oikeudellisia kysymyksiä ei ole vielä ratkaistu Lainsäädännön muutoksia valmisteilla (mm. EU-tasolla), mutta ei lähiajan ratkaisuja EU:ssa: Tietosuojaviranomaisen tietosuojatyöryhmä (Working Party Art. 29) on sivunnut pilvipalveluita mm. rekisterinpitäjää ja käsittelijää (WP169) sekä sovellettavaa lakia koskevissa kannanotoissaan (WP179).

6 Pilvipalveluiden tietosuojahaasteet Haasteita pilvipalveluiden osalta: Molemmat, asiakas ja erityisesti palveluntarjoaja määrittelevät henkilötietojen käsittelyn perusteet molemmat rekisterinpitäjiä Kumpi viimekädessä vastuussa? Mikä laki soveltuu? Lakisääteinen olettama on, että rekisterinpitäjä yksin vastaa henkilötietojen käsittelystä Pilvipalveluiden tarkoituksena on vähentää suoraa kontrollia, kun taas lainsäädäntö edellyttää, että rekisterinpitäjä kontrolloi henkilötietojen käsittelyä Tietojen siirtämiseen liittyvät kysymykset

7 Sopimuskysymykset Sopimukset yhtä tärkeitä kuin ennenkin Sopimuksen sisältö ja vakiosopimusten räätälöintitarve riippuu etenkin tarjottavan palvelun luonteesta Esim. vakioitu toimisto-ohjelmisto vs. ERP-järjestelmä Monet julkisesti saatavilla olevat pilvipalvelusopimukset rajoittavat tarjoajan vastuuta niin paljon, ettei se ole linjassa mahdollisen riskin kanssa Supplier will not be responsible for inadequate performance to the extent caused by a condition beyond Supplier s reasonable control Hyvä sopimus on sellainen, jonka puitteissa molemmat osapuolet pystyvät toimimaan.

8 Sopimuskysymykset Sopimuksissa huomioitavia asioita Ovatko sopimusehdot neuvoteltavissa? Alihankkijoiden käyttö ja vastuu Liiketoiminnan keskeytymättömyys ja ylivoimaisen esteen määrittely Palvelutasoista sopiminen Palveluiden siirrettävyys (exit-mahdollisuus, transitiopalvelut ja vendor lockin välttäminen) Tieto- ja yksityisyydensuojan varmistaminen Mitä turvallisuus- ja muita standardeja sovelletaan palveluun? Kenellä pääsy tietoihin? Alihankinta? Tietojen sijainti (Suomi, EU/ETA, koko maailma)? Auditointi Vastuunrajoitukset Hinnoittelu? Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin Mikäli oikeudenkäynti tapahtuu kotivaltion ulkopuolella voi oikeudenkäynti tulla kohtuuttoman kalliiksi

9 Pilvipalveluiden muistilista 1. Määrittele omat tarpeesi ja tunnista mahdollisuudet hyödyntää pilvipalveluita. Mitkä tietovarannot/ohjelmistot/järjestelmät ovat siirrettävissä pilveen? 2. Tiedosta ja huomioi lainsäädännön asettamat rajoitukset käytä tarvittaessa ulkopuolista apua 3. Ole avoin: Älä tee valintoja ennakkoluulojen pohjalta 4. Kartoita vaihtoehdot 5. Oikeanlainen sopimus oikeaan tilanteeseen

10 Mitä immateriaalioikeudet ovat?

11 Mitä immateriaalioikeus tarkoittaa käytännössä? Eksklusiivinen oikeus suojan kohteeseen Oikeudet ovat siirrettävissä Oikeus kieltää muita hyväksikäyttämästä immateriaalioikeuden kohdetta Toisen immateriaalioikeudella suojattua omaisuutta ei saa käyttää ilman oikeudenhaltijan lupaa Mikäli immateriaalioikeuksia loukataan, voi tuomioistuin kieltää menettelyn sekä määrätä maksamaan korvauksia Tietyissä tapauksissa rikosoikeudellinen vastuu myös mahdollinen

12 Tekijänoikeuden tuottamat oikeudet Tekijänoikeus tuottaa haltijalleen taloudellisena oikeutena yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta Valmistamalla siitä kappaleita (teoksen kopiointi) Saattamalla se yleisön saataviin Välittäminen Esittäminen julkisesti Levittäminen Näyttäminen julkisesti yleisölle Moraaliset oikeudet Isyysoikeus Respektioikeus

13 Tekijänoikeuden haltijan lupa Lähtökohtaisesti tekijänoikeudet kuuluvat sille, joka on luonut teoksen Jos teoksen luomiseen osallistuu useampi henkilö, tekijänoikeus kuuluu heille yhteisesti Jos yksittäisen tekijän osuus teoksesta on erillinen, myös tekijänoikeus on tällöin erillinen

14 Teoksen yksityinen käyttö 1/2 Tekijänoikeuden tuottaman yksinoikeuden piiriin kuuluu vain yleisölle suunnattu teosten käyttäminen, jolloin yksityisesti tapahtuva teoksen käyttäminen ei ole tekijänoikeuden haltijan määrättävissä Teoksen käyttämisen on katsottu kohdistuvan yleisöön silloin, kun teos saatetaan sellaisen kohderyhmän saataviin, jota ei ole etukäteen yksilöllisesti määrätty

15 Teoksen yksityinen käyttö 2/2 Tekijänoikeuslain mukaan jokainen saa valmistaa muutaman kappaleen julkistetusta teoksesta yksityistä käyttöä varten Kopiointi ansio- ja elinkeinotoiminnassa ei ole yksityistä käyttöä Tietokoneohjelmia ei saa kopioida edes yksityistä käyttöä varten

16 Valokuva ja kuvan kohde Suomessa tekijänoikeuslaki antaa suojaa myös valokuvaajalle, vaikka itse valokuva ei ylittäisikään teoskynnystä Suoja voimassa 50 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin Jos teoskynnys ylittyy, voidaan vedota myös tekijänoikeuteen Valokuvaajalla yksinomainen oikeus määrätä kuvasta Valokuvan käyttö edellyttää valokuvaajan lupaa Valokuvaajalla on oikeus tulla mainituksi kuvan ottajana Kuvan julkaisemiseen tulisi aina saada paitsi valokuvaajan myös kuvan kohteen lupa Kohteen tunnistettavuus kasvaa, jos kuvien yhteyteen liitetään kuvissa esiintyvien henkilöiden nimitiedot

17 Linkittäminen Linkitykseen liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset riippuvat linkkityypistä Tapahtuuko linkittämisessä jotain sellaista, joka kuuluu tekijänoikeuden tuottaman yksinoikeuden piiriin? Edellyttääkö aineiston linkitys tai aiheuttaako se kappaleen valmistamista? Saatetaanko kohdesivulla oleva aineisto uudelleen yleisön saataviin linkin johdosta? Loukkaako linkittäminen tekijän ja esittävän taiteilijan moraalisia oikeuksia?

18 Sosiaalinen media - mitä se tuo tullessaan? Sosiaalisen median ominaispiirteitä: Käyttäjälähtöisyys sisältö käyttäjien luomaa Sosiaalisuus myös muut luovat ja lataavat sisältöä Vuorovaikutteisuus sallii ihmisten kommunikoinnin toistensa kanssa

19 Immateriaalioikeus & internet 10 vinkkiä 1) Netistä löydetty materiaali ei ole vapaasti käytettävissä. 2) Työnantajan materiaalit eivät ole sinun. 3) Mitään 30 sekunnin- tai neljän tahdin -sääntöä ei ole olemassa. 4) Tarkista lisenssien ja sopimusten sisältö. 5) Myös taustamusiikkiin ja taustakuviin tarvitaan oikeudet.

20 Immateriaalioikeus & internet 10 vinkkiä 6) Netissä pätee samat säännöt ja lait kuin muuallakin. 7) Mieti miten ja mistä linkität. 8) Käytä tavaramerkkejä vain suojatussa muodossa. 9) Pysy viestinnässä ja markkinoinnissa aina totuudessa, äläkä (edes netissä) väitä mitään sellaista, mitä et voi näyttää toteen. 10) Oikeudenloukkauksesta vastaa se, joka käyttää immateriaalioikeuksia luvatta.

21 Kysymyksiä?

22 Kiitos! Pia Ek puh. (09) hannessnellman.com

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla

Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:16 Asia Hakija Videoleikkeen käyttö sitaattina opetustarkoituksessa www-sivuilla N.N. ammattikorkeakoulusta Y Annettu 05.11.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. Y:n ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos

Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä. Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksen tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksiä Viveca Still Tekijänoikeusneuvos Opetuksessa esiintyvistä tekijänoikeus- ja tietosuojakysymyksistä Tietosuoja - lähtökohtia Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Lisätiedot

3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Internet-sivuston yleiset käyttäjä- ja sopimusehdot 1. Yleistä Tervetuloa Alma Media Kustannus Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja ) Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyy seuraavat Internet-sivuston

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:17 Asia Hakija Tekijänoikeus www-sivuihin A Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Web-suunnittelija A B Oy:stä (jäljempänä hakija) on pyytänyt 26.06.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:10 Asia Hakija Tekijänoikeus internetsivujen sisältöön X Annettu 6.9.2011 Tiivistelmä Yhtiön internetsivuilla kuvailtiin suppeahkosti yksittäisillä sanoilla ja lyhyillä

Lisätiedot

Valokuvaan liittyviä säädöksiä

Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyvät lakiasiat löytyvät lähinnä tekijänoikeuslaista sekä yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkauksia käsittelevistä pykälistä. Tähän on kerätty valokuvan

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Hakija pyytää tekijänoikeusneuvostolta vastauksia seuraaviin kysymyksiin: TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2006:11 Asia Hakija Luentoesityksen tekijänoikeussuoja, tekijänoikeus virkasuhteessa Tieteentekijöiden liitto ry Annettu 15.09.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Tieteentekijöiden liitto

Lisätiedot

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa 1 Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Julkisena palveluorganisaationa yleinen kirjasto on velvollinen sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja että tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman paikkansapitävää

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18. Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18 Asia Hakija Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta H Annettu 10.12.2002 Lausuntopyyntö FT, tutkija H (jäljempänä hakija) on 08.09.2002 päivätyllä

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

a) onko Paula Herrasen ja WSOY:n välillä tehtyä sopimusta pidettävä kustannussopimuksena,

a) onko Paula Herrasen ja WSOY:n välillä tehtyä sopimusta pidettävä kustannussopimuksena, TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:13 Hakija Asia Paula Herranen Kustannussopimus Annettu 19.10.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Tekijänoikeusneuvostolle esitetyt kysymykset Hakija Paula Herranen, asiamiehenään AA

Lisätiedot

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Perustietoa tekijänoikeudesta Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Kirjoittanut Lauri Kaira Kuvittanut Jukka Lemmetty Kirja ei synny ilman kirjailijaa Yksikään elokuva, kirja, sarjakuva tai laulu ei synny

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 19 :n tulkinta Suomen Tieteellinen Kirjastoseura ry (STKS) Annettu 27.3.2013 Tiivistelmä Kirjastoilla oli tekijänoikeuslain 19 :n nojalla

Lisätiedot

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Oppaan tekstissä on huomioitu lainmuutokset 1.1.2009 asti. Oppaan internet versiossa on mainittu kirjallisuutta, joka antaa lisä- ja

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Valokuvan tekijänoikeudesta on runsaasti materiaalia sekä netissä että kirjoissa. Viimeksi mainituista voidaan suositellen mainita Finnfoto ry:n ja Mustan taiteen

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

TIEDON LAIN ALAISUUDET: TUTKIMUSDATAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ. Marjut Salokannel, OTT, dosentti 1.11. 2011 Helsingin yliopisto

TIEDON LAIN ALAISUUDET: TUTKIMUSDATAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ. Marjut Salokannel, OTT, dosentti 1.11. 2011 Helsingin yliopisto TIEDON LAIN ALAISUUDET: TUTKIMUSDATAN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ Marjut Salokannel, OTT, dosentti 1.11. 2011 Helsingin yliopisto 2.11.2011 1 Tutkimustiedon luonteesta Taloustieteellisestä

Lisätiedot

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat internetille GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat noudattavat AA- jäsenten jaettuja kokemuksia AA:n eri palvelualueilta. Ne heijastavat myös AA:n

Lisätiedot