Käyttöohje Hi-Fi Kuvanauhuri T847

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Hi-Fi Kuvanauhuri T847"

Transkriptio

1 SF Suomi Käyttöohje Hi-Fi Kuvanauhuri T847

2 OP EJECT AUTO SET CH. TIETÄMISEN a r v o i s t a Säilytä kuvanauhurisi takuutodistusta ja laskua huolellisesti mahdollisten takuuvaatimusten varalta Varo Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi tutustuaksesi tähän korkealaatuiseen kuvanauhuriin. Tarkista, vastaavatko kotitaloutesi virransyötön arvot kuvanauhurisi arvokilven arvoja. Sijoita kuvanauhurisi paikalleen ja säädä se tämän luvun ja Ensimmäinen käyttöönotto (sivu 4) avulla. Muista seuraavat seikat... Älä aseta laitetta kosteudelle ja kuumuudelle alttiiksi, jotta vältyttäisiin tulipalolta ja sähköiskulta. Kuvanauhuri täytyy sijoittaa vähintään 10cm:n etäisyydelle muista laitteista tai esteistä riittävän ilmankierron varmistamiseksi. Älä käynnistä laitetta heti, kun olet tuonut sen kylmästä huoneen lämpimään. Tiivistynyt kosteus voi aiheuttaa laitteellesi ja kaseteillesi vakavia vaurioita. Odota (n. kaksi tuntia), kunnes laite on huoneenlämpöinen. Sijoita laitteesi matalalle ja vankalle alustalle. Sijoita se niin, että ilma pääsee kiertämään joka puolella. Puhdista se vain pehmeää, nukatonta riepua käyttäen, älä käytä syövyttäviä, naarmuttavia tai alkoholipitoisia aineita. Vedä pistoke pistorasiasta, mikäli laite ei toimi kunnolla, kuulostaa omituiselta, haisee, savuaa tai jos sen sisään on päässyt nestettä Anna se sitten pätevän teknikon tarkistettavaksi. Vedä pistoke ja antenni irti, mikäli et käytä laitetta lähiaikoina, tai ukkosen ajaksi. Tätä laitetta ei saa saattaa alttiiksi nesteen tippumiselle tai läiskymiselle ja mitään nestettä sisältävää esinettä, esim. kukkavaasia, ei saa laittaa laitteen päälle. Oman turvallisuutesi varalta! Tämä laite ei sisällä komponentteja, jotka voit itse huoltaa tai korjata. Älä avaa laitetta. Anna tämä laite vain pätevän teknikon huollettavaksi tai korjattavaksi Tämä laite toimii jatkuvasti. Poiskytkentä ei erota sitä sähköverkosta (standby). Jos haluat erottaa sen verkosta, on verkkopistoke vedettävä irti. Tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin nauhoitukset voivat loukata tekijänoikeuksia.

3 Aloita luvusta Ensimmäinen käyttöönotto ennen kuvanauhurisi ensimmäistä käyttöä. TIETAMISEN a r v o i s t a Sisällysluettelo Kuvanauhurin käyttö Kaukosäädin... 2 Laite, Kuvaruutunäytöt... 3 Ensimmäinen käyttöönotto Kuvanauhurisi liitäntä, Kaukosäätimen patterit... 4 Automaattiset viritykset... 5 OSD ON&OFF... 7 Kasettien toisto Toisto... 8 Pysäytyskuva, Pikakatselunopeuksia, Hidastusnopeuksia, Uusien nauhoitusten alkujen haku (indeksihaku)... 9 Toisto/ nauhoitus 16:9-eli laajakuvaformaatissa (Wide Screen), CM Skip Kasettien nauhoitus Päiväyksen ja kellon asetus Yksinkertainen nauhoitus, Pika-ajastin OTR (One Touch Redording) Ajastinnauhoitukset ShowView-tekniikalla Lisää toimintoja Normaaliajastin Ajastimen yleiskatsaus - muutos ja poisto Kellon ja nauhalaskurin näyttö, Jäljellä oleva nauhoitusaika ja kasetin pituus, Nauhalaskuriarvon 0:00:00 haku, Nauhalaskurin nollaus 0:00: Valikkokielet, Lapsilukko, Kasetit, ja Hi-Fi-järjestelmä, Mitä pystyt kuulemaan? Mitä pystyt valitsemaan? Uusien kanavien viritys Kanavan virtys Kanavien nimet Kanavien järjestely, Kanavan poisto Liitäntä ja kopiointi Tv-vastaanottimeen antennikaapelin kautta (ilman SCART-kaapelia) Kopiointi, Assemble-leikkaus Dekooderin liitin / 2. SCART-liitin, Asetukset Canal Plus varten Appendix Ennen ammattimiehen apuun turvautumista Ohje lyhyesti harjaantuneille käyttäjille... 27/28 Hakusanat, Tekniset tiedot Jäljempänä olevilta sivuilta löydät kuvia kaukosäätimen näppäimistä, joita tarvitset kuvattuihin toimintoihin. Katso myöskin palautusilmoitukset kuvaruudulta tai kuvanauhurin näytöstä, mikäli käsillä. ShowView on rekisteröity tavaramerkki ja toiminimen Gemstar Development Corporation lisenssillä. 1

4 K u v a n a u h u r i n K Ä Y T T O Kuvanauhurin ohjaus tapahtuu etupäässä kaukosäätimen avulla, mutta mauhoituksen ja toiston päänäppäimet löydät myöskin kuvanauhurisi etulevystä. Kytke virta päälle painamalla mitä tahansa painiketta. Kaukosäädin Virtakytkin max. 7 m ajastinohjelmointi ShowView-tekniikalla ja kuvaruutunäytöllä kanavan valinta tai numeron syöttö valikoihin television tai kuvanauhurin katselu (SCART-liittimellä, sivu 4) nauhoituslähteen valinta: asema tai laite tuloliittimestä Voit valita ulkopuolisen linjan käyttämällä painiketta 00, AV, tai PR+/- (katso sivu 24). Kellon / nauha-aikalaskimen kuvaruutunäyttö(osd, On Screen Display) CM-hyppypainike nauhan etenemiseksi 30 sekunnin ajan lyhyt tauko (nauhoitus), pysäytyskuvan tarkastelu (toisto) toiston käynnistys pysäytys kasetin kelaus taakse- / eteenpäin pysäytyksestä tai pikakatselu taakse- / eteenpäin toistosta nauhoitus tai pika-ajastin (OTR, One Touch Recording tarkoittaa: jokainen näppäimen painallus pidentää nauhoitusaikaa edelleen 30 minuutilla) kasetin poistoon nauhoitusajan kaksinkertaistaminen hyvin pitkiin nauhoituksiin näppäin hidastusnopeuteen valikkojen käyttö, kanavan valinta (PR +/ ) Tarvitsemasi näppäimet löytyvät seuraavilta sivuilta erityisesti korostettuina. nauhoitusten alkujen haku (indeksihaku) Tässä mallissa ei ole tätä painiketta äänen valinta (jos mahdollista) 2

5 Kytke virta päälle painamalla mitä tahansa painiketta. Kuvanauhurin K Ä Y T T Ö Laite Virtakytkin näppäin pysäytykseen ja kasetin poisottoon Edessä tuloliitäntä stereovideokameraa varten (vasen/oikea kanava) kanavien valinta (ohjelmat) nauhoitus tai pika-ajastin (OTR, One Touch Recording tarkoittaa: jokainen näppäimen painallus pidentää nauhoitusaikaa edelleen 30 minuutilla) kasetin kelaus taakse- / eteenpäin pysäytyksestä tai pikakatselu taakse- / eteenpäin toistosta toiston käynnistys Kuvaruutunäytöt PÄÄVALIKKO AJASTIMEN OHJELMOINTI PR-ESIVIRITYS KUVANAUHURIN ASETUKSET NAUHAKONTROLLI OK:VAHVISTA MENU:LOP. esimerkki KUVANAUHURIN ASETUKSET KELLON ASETUS KIELEN VALINTA RF-LÄHDÖN ASETUS 2. SCART-LIITÄNTÄ 16:9-ASETUS OSD PÄÄLLÄ/POIS REW SP PR04 EURO STEREO ON Kuvanauhurisi valikkojärjestelmästä päästään mukavasti erityistoimintoihin, kuten aseman viritykseen, kellonajan asetukseen yms. NAUHAKONTROLLI -valikko ilmestyy vain, kun kasetti on videonauhurin sisällä. 2x Valikoista näkyy, mitä näppäimiä on painettava seuraaviin kohtiin. Mutta muitakin toimintoja näkyy lyhyesti kuvaruudulta. 3

6 E n s i m m ä i n e n KÄYTTÖÖNOTTO Sijoita nauhurisi vaakasuoraan tukevalle ja tasaiselle alustalle, pidä huoli riittävästä tuuletuksesta, riittävän etäälle kosteista, kuumista pisteistä, magneettisista kentistä, kuten kaiuttimista jne Älä kasaa mitään raskaita esineitä nauhurisi päälle. Kuvanauhurisi liitäntä Kytke kaikki komponentit päältä pois ennen kaapelin kiinnittämistä tai irrottamista. AUDIO ANT. IN AC 230V~, 50Hz L EURO AV2 /DECODER R EURO AV1 ANT. OUT Vedä antennikaapeli tv-vastaanottimestasi irti ja pistä se nauhurisi liittimeen ANT. IN kiinni. Pistä mukanatoimitettu lyhyt antennikaapeli nauhurisi liittimeen ANT. OUT ja tv-vastaanottimesi antennituloon kiinni. Pistä SCART-kaapeli (EURO-AV) nauhurisi liittimeen EURO AV1 ja tvvastaanottimesi AV-liittimeen kiinni. Tämä kaapeli pitää huolen, paitsi lisääntyneestä mukavuudesta, myös siitä, että kuva- ja äänilaatu ovat mitä parhaimmat. Kysy kauppiaaltasi ko. kaapelia, mikäli et omista sellaista. llman SCART-kaapelia, - et omista stereoääntä etkä stereo-tv-vastaanotinta, - käytät luvussa llman SCART-kaapelia mainittua mahdollisuutta (oikea puoli ja sivu 23). Tarkista, vastaavatko kotitaloutesi virransyötön arvot nauhurisi arvokilven arvoja. Pistä sitten verkkopistoke pistorasiaan, nauhurisi näyttö syttyy. Kytke tarvittaessa linjakaapeli takapaneelin Audio, L,R -liitäntään sekä äänivahvistimen Audio -liitäntään. Kaukosäätimen patterit + + 1,5 V (AAA) Uusia pattereita asetettaessa on muistettava tarkistaa, että + ja - ovat kuten lokeron merkinnät. Suojele ympäristöäsi ja palauta tyhjät patterit kauppiaallesi. Patterit on hävitettävä ongelmajätteenä niiden sisältämien myrkyllisten aineiden takia. Älä käytä erilaisia pattereita, ja poista patterit kaukosäätimestä, ellet tarvitse sitä lähitulevaisuudessa. 4

7 Voit aloittaa asetusten automaattisen säädön myös PR-ESIVIRITYS -valikosta AUTOMAATTIVIRITYS. Jos haluat virittää uusia kanavia ja syöttää lähetysasemien nimiä, katso sivu E n s i m m ä i n e n KÄYTTÖÖNOTTO Automaattiset viritykset KIELEN VALINTA ENGLISH DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS SVENSKA SUOMI Kun kytket nauhurisi ja tv-vastaanottimesi ensimmäistä kertaa päälle, näkyy tämä kuva. Valitse kieli. MAAN VALINTA B NL DK N SF E D S GR TR I MUUT Valitse maa. AUTOMAATTIVIRITYS! OK automaattiseen kanavan viritykseen AUTOMAATTIVIRITYS!. OK:VAHVISTA MENU:LOP. AUTOMAATTIVIRITYS PR03 V-L % AUTOMAATTIVIRITYS käynnistyy ja virittää kaikki kanavat, joiden lähetykset voidaan vastaanottaa antennillasi... MENU:LOP. AUTOMAATTIVIRITYS VIRITTÄÄ ODOTA ja järjestelee ne maan tavanomaiseen järjestykseen. Kellon säätö tapahtuu automaattisesti. 5

8 E n s i m m ä i n e n KÄYTTÖÖNOTTO Automaattiset viritykset (jatkuu) YKSI TAIUSEAMPI ASEMA ON LÄHELLÄ VIDEOKUVAA. VALITSE TOINEN PAIKKA NYKYINEN 52 SUOSITELTU :ASETUS (21-69) Jos muita asemia on lähellä videokanavaa (RF-LÄHDÖN PR), ilmoitus siitä näkyy ruudussa automaattisesti. Kuvanauhuri suosittelee automaattisesti parhaan mahdollisen kanavanumeron RF-LÄHDÖN PR:ää varten. TÄRKEÄÄ! VAIHDA TV:N NYKYINEN PR 54. Paina OK-painiketta vahvistaaksesi suositellun PR:n. MANUAALIVIRITYS PR01 ARD PR08 P-08 PR02 ZDF PR09 P-09 PR03 P-03 PR10 P-10 PR04 P-04 PR11 P-11 PR05 MTV PR PR06 P-06 PR PR07 P-07 PR Mikäli haluat kanavat tarkalleen samaan järjestykseen kuin tv-vastaanottimessasi, jatka kohdasta Kanavien järjestely sivulta 22, muutoin... päätä perusasetukset - hauskoja hetkiä uuden kuvanauhurisi parissa. Mikäli et näe ko. kuvaa, koska et käytä SCART-kaapelia, yritä silloin tvvastaanottimen kanavahaun avulla (CH 52, katso myös vastaava käyttöohje). Mikäli syntyy ongelmia ko. kanavalla yhden lähetysaseman suhteen,näppäile numeronäppäimillä jokin toinen luku väliltä 21 ja 69. 6

9 E n s i m m ä i n e n KÄYTTÖÖNOTTO Kuvaruutunäyttö (OSD) päällä / pois päältä Tämä kuvanauhuri on laitettu toiminnolle kuvaruutunäyttö päällä (OSD ON) ennen kuljetusta ja voit laittaa sen toiminnolle kuvaruutunäyttö pois päältä (OSD OFF) (OSD = On Screen Display). PÄÄVALIKKO AJASTIMEN OHJELMOINTI PR-ESIVIRITYS KUVANAUHURIN ASETUKSET NAUHAKONTROLLI Kutsu kuvanauhurin "PÄÄVALIKKO". OK:VAHVISTA MENU:LOP. KUVANAUHURIN ASETUKSET KELLON ASETUS KIELEN VALINTA RF-LÄHDÖN ASETUS 2. SCART-LIITÄNTÄ 16:9-ASETUS OSD PÄÄLLÄ/POIS Valitse KUVANAUHURIN ASETUKSET ja paina OK-painiketta. OSD PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLLÄ POIS OK:VAHVISTA MENU:LOP. Valitse OSD PÄÄLLÄ/POIS. Jos haluat toiminnon OSD POIS, valitse se ja vahvista OK-painikkeella. OSD-merkkejä ei näy normaalikuvassa. 7

10 AUTO SET K a s e t t i e n T O I S T O Tv-vastaanottimesi ja kuvanauhurisi ovat päällä. Valitse videomuistipaikan numeron tai AV-näppäimen (Audio/Video) avulla nauhurisi välittämä kuva tv-vastaanottimesta. Toisto 20 : 10 VHS Lataa kasetti: työnnä kasettikotelo suorassa ikkuna ylöspäin kasettipesään kevyesti painaen. Kuvanauhuri ottaa sen sitten vastaan. VCR Käynnistä. PLAY SP Hi-Fi L+R Jos Kuulet käsittämätöntä äänien sekamelskaa (kaksiääni), valitse ääniversio. VCR Pysäytä. VCR Poista kasetti. VCR VCR Kelaa kasettia taaksepäin tai eteenpäin pysäytyksestä. Paina näppäimestä TV/VCR, jotta näet tv-vastaanottimestasi tai kuvanauhuristasi, VCR, välittyvän kuvan kuvaruudulta (SCART-liittimellä tv-vastaanottimeen). Jos lataat nauhuriin nauhoitussuojatun kasetin (sivu 17), se käynnistyy heti. PLAY-näppäin kytkee kulloinkin takaisin normaalitoistolle. Ääni on poissa pysäytyskuvan, pikakatselun tai hidastuksen aikana. Mn. näppäimillä PR +/- voit rauhoittaa pysäytyskuvan värinän. Väärästä seurantasäädöstä (ei laatukasetteja, muiden kuvanauhureiden kasetteja,...) johtuvia horisontaalisia häiriöraitoja voit vähentää mm. näppäimillä PR+/- toiston aikana. Jos tauko ylittää n. 5 minutta kasetti kelautun takaisin automaattisesti. Kello / nauhalaskuri / jäljellä oleva aika - sivu 16. NTSC:N TOISTO PAL-televisiolla;jos toistat tällä videonauhurilla NTSCvärijärjestelmällä nauhoitettuja kasetteja, voit katsoa niitä myös televisiolla, jossa käytetään PAL-järjestelmää. 8

11 K a s e t t i e n T O I S T O Pysäytyskuva VCR Pikakatselunopeuksia Pysäytyskuva toistosta käsin. Jokainen painallus siirtää kuvaa yhdellä eteenpäin. PLAY kytkee kulloinkin takaisin normaalitoistolle. VCR + VCR - Toiston aikana voit suorittaa pikakatselun 2 nopeudella eteenpäin ( ) tai taaksepäin ( ). Paina toistamiseen. PLAY kytkee kulloinkin takaisin normaalitoistolle. Hidastusnopeuksia VCR Toiston aikana voit katsoa hidastusta 6 nopeudella (1/15, 1/10, 1/5, 1/30, 1/25, 1/20, 1/15,...). Paina toistamiseen. PLAY kytkee kulloinkin takaisin normaalitoistolle. Uusien nauhoitusten alkujen haku (indeksihaku) Hae uusien nauhoitusten alut INDEX + / avulla. Nauhurisi asettaa elektronisen merkin (indeksin) kaikkien uusien nauhoitusten tai ajastinnauhoitusten alkuun. Nämä merkit etsitään toiminnon INDEX + / avulla. FF SP INDEX 01 0:11:09 Haluatko etsiä nauhoituksia edestäpäin vai takaapäin (INDEX + / )? Kuvanauhuri kelautuu silloin jokaisen uuden nauhoituksen alkuun, esittää alusta n. kuuden sekunnin pätkän ja kelautuu sitten seuraavaan alkuun. Jos näet haluamasi nauhoituksen, paina näppäimestä PLAY. 9

12 K a s e t t i e n T O I S T O Toisto / nauhoitus 16 : 9 - eli laajakuvaformaatissa(wide Screen) Voit katsoa ja nauhoitta tällä videonauhurilla myös 16:9-eli laajakuvaformaatissa olevi a ohjelmia. KUVANAUHURIN ASETUKSET KELLON ASETUS KIELEN VALINTA RF-LÄHDÖN ASETUS 2. SCART-LIITÄNTÄ 16:9-ASETUS OSD PÄÄLLÄ/POIS 16:9 - ASETUS AUTOMAATTINEN POIS PÄÄLLÄ OK:VAHVISTA MENU:LOP. 16:9-asetukset -Auto : Tämä videonauhuri ymmärtää nauhoitettavan ohjelman formaatin (16:9-eli laajakuvaformaatin ja 4:3-eli normaalin TV-lähetysformaatin) ja toistaa ohjelman samassa formaatissa. -ON (PÄÄLLÄ) :Ohjelma nauhoitetaan ja toistetaan 16:9-eli laajakuvaformaatissa. -OFF (POIS) : Ohjelma nauhoitetaan ja toistetaan 4:3-eli normaalissa TV-lähetysformaatissa. Jos katsot ohjelmaa, joka on nauhoitettu tällä videonauhurilla 16:9-eli laajakuvaformaatissa, televisiossasi tulee olla 16:9-eli laajakuvatoiminto ja sinun on liitettävä TV ja videonauhuri toisiinsa A/V-scart-liitännällä. CM Skip Jos painat kaukosäätimesi [CM Skip]-näppäintä, nauha siirtyy 30 sekunnilla eteen päin. 10

13 K a s e t t i e n NAUHOITUS Päivayksen ja kellon asetus 2x 2x KELLON ASETUS AIKA - -:- - PVM -- /-- / :ASETUS (TUNNIT) / :KORJAUS MENU:LOP. Kutsu PÄÄVALIKKO ja valitse KUVANAUHURIN ASETUKSET,sitten KELLON ASETUS. KELLON ASETUS AIKA 16:05 PVM 15/06/2001(PE) 0-9:ASETUS(TUNNIT) / :KORJAUS Siirry siihen kohtaan, jonka haluat muuttaa ja näppäile uudet tiedot. Odota yhden sekunnin ajan yksinumeroisen luvun näppäilyn jälkeen. Tallenna ja poistu valikosta. 11

14 K a s e t t i e n NAUHOITUS Kanavien on oltava viritettynä kuvanauhuriin (sivu 5). Kuvanauhurisi on kytketty päälle. Jos haluat, valitse videomuistipaikan numeron tai AV-näppäimen (Audio/Video) avulla nauhurisi välittämä kuva tv-vastaanottimesta tai katsele jotakin toista ohjelmaa tai kytke tv-vastaanotin päältä pois. Yksinkertainen nauhoitus Lataa suljetulla nauhoitussuojalla varustettu kasetti kasettipesään (sivu 17). STOP SP PR09 EURO STEREO ON VCR Valitse kanava, jonka ohjelman aiot nauhoittaa. Mikäli aiot nauhoittaa hyvin pitkään, kaksinkertaista mahdollinen nauhoitusaika LP -puolinopeudella (Long Play). Jopa 8 tuntia yhdelle E240-kasetille. Käynnistä nauhoituksesi. VCR Lyhyttä nauhoitustaukoa varten- ja eteenpäin. Kuvanauhuri pysähtyy automaattisesti, mikäli tauko ylittää 5 minuutin rajan. VCR Pysäytä nauhoituksesi. Pika-ajastin OTR (One Touch Recording) VCR TMR Valitse ohjelma ja paina näppäimestä jokaista haluamaasi 30 minuutin nauhoitusjaksoa kohden. Jopa 10 tunnin nauhoitus on mahdollista. Jos haluat nauhoittaa toisesta laitteesta tuloliittimellä, katso sivulta 24/25. Pika-ajastin pysähtyy, kun painat näppäintä (Stop) n. 5 sekunnin ajan. Jos et näe nauhoitustasi kuvaruudulta, paina kuvanauhurinäytöstä TV/VCR, VCR Kello / nauhalaskuri / jäljellä oleva aika - sivu

15 Ajastinnauhoitusten takia on kellon, päiväyksen ja kanavan asetusten oltava oikein. Lataa suljetulla nauhoitussuojalla ja tarpeellisella nauhoitustilalla varustettu kasetti (sivu 17) kasettipesään. K a s e t t i e n NAUHOITUS Ajastinnauhoitukset ShowView-tekniikalla SHOWVIEW SHOWVIEW-NUMERO :SHOWVIEW-NUMERO :KORJAUS Hae ShowView-valikko. Näppäile tv-ohjelmalehdestäsi siihen lähetykseen kuuluva numero, jonka aiot nauhoittaa ja kuittaa. KUINKA USEIN HALUAT NAU- HOITTAA TÄMÄN OHJELMAN? KERRAN JOKA VIIKKO(KERRAN) JOKA PÄIVÄ(MA-PE) JOKA PÄIVÄ(MA-LA) JOKA PÄIVÄ(MA-SU) Päätä haluatko nauhoittaa kerran (Once), kerran viikossa (Weekly) vai päivittäin (Daily).... ja kuittaa. AJASTINOHJELMA (KERRAN) PR 01 ALKAMISAIKA 20:05 PÄÄTTYMISAIKA 21:30 ALKAMISEN PVM 21/04(LA) NAUHANOPEUS SP VPS/PDC PÄÄLLÄ PR+/-:VIRITYS (AV) 0-9 : ASETUS (PR) / :KORJAUS Mikäli haluat muuttaa: Hae kohta näppäimillä /. Muuta asetuksia näppäimillä PR +/-- tai numeronäppäimillä. Mikäli kaikki asetukset ovat kunnossa, paina tai, kunnes näet viimeiseltä riviltä OK : VAHVISTA. Kuittaa. TMR Kytke kuvanauhurisi päältä pois. VPS/PDC on muutamien tv-asemien tarjoama palvelu, jonka avulla on mahdollista tarkat ajastinnauhoitukset, vaikkakin lähetysaikoja siirretään. Ohjelmien aloitusajat ovat VPS/PDC-aikoja ja ne on syötettävä tarkalleen. Kaikki asemat eivät tarjoa VPS/PDCpalveluja, joten kuvanauhurisi nauhoittaa silloin ohjelmoituun aikaan. Jos haluat nauhoituksesi alkavan muuna aikana tai halutessasi nauhoittaa vain osan lähetystä, kytke VPS/PDC päältä pois. Muutoin kuvanauhurisi ei nauhoita. Mikäli käytössä ei ole ShowView-koodinumeroita, käytä normaalia ajastinta, sivu 14. Jos olet tehnyt virheen, siirry näppäimellä takaisin ja näppäile uudelleen. Mikäli valikosta ei näy muistipaikkaa muutosvalikon kohdasta PR (3. ylhäältä lukien), kuvanauhurisi ei tunne vielä halutun kanavan asemamuistipaikan numeroa. Näppäile numero, jolloin kuvanauhurisi tallentaa sen tulevia nauhoituksia varten. Mikäli haluat esim. nauhoittaa satelliittivastaanottimesta, valitse kohdasta PR satvastaanottimen ohjelmamuistipaikka tai AV 1/2 (sen mukaan, onko liittimenä antenni- vai SCART-kaapeli). Jätä sat-vastaanotin ja haluttu ohjelma päälle. Jos ohjelmoinnit menevät päällekkäin, kuvanauhuri antaa varoituksen. Jos haluat perua nauhoituksen, paina stop-näppäinta yli 5 sekunnin ajan. ShowView on rekisteröity tavaramerkki ja toiminimen Gemstar Development Corporation lisenssillä

16 L I S Ä Ä t o i m i n t o j a Ajastinnauhoituksien takia päiväyksen ja kellonajan asetusten on oltava oikein. Lataa sulijetulla nauhoitussuojalla (sivu 17) ja tarpeellisella nauhoitustilalla varustettu kasetti kasettipesään. Normaaliajastin 2x KUINKA USEIN HALUAT NAU- HOITTAA TÄMÄN OHJELMAN? KERRAN JOKA VIIKKO(KERRAN) JOKA PÄIVÄ(MA-PE) JOKA PÄIVÄ(MA-LA) JOKA PÄIVÄ(MA-SU) AJASTINOHJELMA (KERRAN) PR -- ALKAMISAIKA --:-- PÄÄTTYMISAIKA --:-- ALKAMISEN PVM --/-- NAUHANOPEUS SP VPS/PDC PÄÄLLÄ PR+/-:VIRITYS(AV) 0-9 :ASETUS(PR) / :KORJAUS MENU:LOP. Kutsu kuvaruutuun PÄÄVALIKKO ja valitse AJASTIMEN OHJELMOINTI. Päätä haluatko nauhoittaa kerran (Once), kerran viikossa (Weekly) vai päivittäin (Daily).... ja kuittaa. Näppäile kohta kohdalta: asemamuistipaikan unmero, lähetyksen aloitusaika, aika, jolloin lähetys on päättynyt, lähetyksen päivämäärä, ellei tänään. Halutessasi voit valita LPpuolinopeuden hyvin pitkiä nauhoituksia varten. Halutessasi voit kytkeä VPS/PDC-toiminnon päältä pois (sivu 13). AJASTINOHJELMA (KERRAN) PR 03 ALKAMISAIKA 10:20 PÄÄTTYMISAIKA 12:10 ALKAMISEN PVM 21/04(LA) NAUHANOPEUS SP VPS/PDC PÄÄLLÄ PR+/-:VIRITYS (AV) 0-9 : ASETUS (PR) / :KORJAUS TMR Mikäli haluat muuttaa: Hae kohta näppäimillä /. Muuta asetuksia näppäimillä PR +/-- tai numeronäppäimillä. Mikäli kaikki asetukset ovat kunnossa, paina tai, kunnes näet viimeiseltä rivitä OK: VAHVISTA. Kuittaa. Kytke kuvanauhurisi päältä pois. Odota yhden sekunnin ajan yksinumeroisen luvun näppäilyn jälkeen. Jos olet tehnyt virheen, siirry paikkaan näppäimillä / ja näppäile uudelleen. Jos ohjelmoinnit menevät päällekkäin, kuvanauhuri antaa varoituksen. Jos et korjaa aikoja, nauhuri nauhoittaa ensimmäisen lähetyksen kokonaan. Jos nauhan nauhoitusaika ei riitä, kuvanauhuri asettuu automaattisesti LP -tilaan kaksinkertaistaen nauhoitusajan. Kuvanauhuri työntää nauhoitussuojatun kasetin (sivu 17) ulos. Jos haluat perua nauhoituksen, paina stop-näppäinta yli 5 sekunnin ajan. 14

17 L I S Ä Ä t o i m i n t o j a Ajastimen yleiskatsaus - muutos ja poisto AJASTIMEN OHJELMOINTI PR ALKAM PÄÄTT PVM 03 10:20 12:10 21/ :05 21:30 21/ : : / : : / : : / : : / : : / : : / -- Kustu PÄÄVALIKKO kuvaruutuun ja valitse AJASTIMEN OHJELMOINTI. Valitse muutoksen tai poiston ohjelmointi. AJASTINOHJELMA (KERRAN) PR 03 ALKAMISAIKA 10:20 PÄÄTTYMISAIKA 12:10 ALKAMISEN PVM 21/04(LA) NAUHANOPEUS SP VPS/PDC PÄÄLLÄ 0 :NOLLAUS / :KORJAUS MENU:LOP. Jos haluat poistaa tämän ohjelmoinnin, paina näppäimestä O; kuittaa OK:lla. Mikäli haluat muuttaa: Hae kohta näppäimillä /. Muuta asetuksia näppäimillä PR +/- tai numeronäppäimillä. Mikäli kaikki asetukset ovat kunnossa, paina tai, kunnes näet viimeiseltä riviltä OK:VAHVISTA. Kuittaa muutokset OK:lla. Sulje valikot. 15

18 L I S Ä Ä t o i m i n t o j a Nauhalaskuri laskee reaaliajan kasetin latauksesta lähtien. Sen ei tarvitse olla kasetin alku! Laskuri ei laske kasetin tyhjiä kohtia. Jos kelaat nauhalaskurin nollakohdan 0:00:00 yli, laskuri laskee negatiiviset arvot (-- 0:01:15). Kellon ja nauhalaskurin näyttö STOP SP PR01 ARD STEREO ON 14:00 20/04 Jäljellä oleva nauhoitusaika ja kasetin pituus 1x: Kellonaika ja päiväys + tämänhetkinen tila Kellonaika ja päiväys 2x: Nauha-aikalaskin + tämänhetkinen tila Nauha-aikalaskin 3x: poista näytöstä, Jos et tee mitään, jotta nauha liikkuisi (PLAY, FF, REW,...), ei nauhalla jäljellä olevaa aikaa tule näkyviin. Valitse videon päävalikosta PÄÄVALIKKO kohta NAUHAKONTROLLI. NAUHAKONTROLLI JÄLJELLÄ OLEVA NAUHA MENE NOLLAKOHTAAN LASKURIN NOLLAUS OK:VAHVISTA MENU:LOP. JÄLJELLÄ OLEVA NAUHA E-180 E-240 E-300 OK:VAHVISTA MENU:LOP. E :27 Mikäli nauhurisi on määrä näyttää senhetkisen aseman ja kasetin lopun välinen aika, (jotta voitaisiin arvioida suunnilleen mahdollisen nauhoitusaika). Varmistaaksesi, että jäljelläolevan ajan näyttö on oikea, valitse videoon syötetyn kasetin pituus valitsemalla tämä toiminto, kunnes ruudussa näkyy oikea nauhan pituus. Jäljellä olevan ajan näyttö on mahdollista vain kasetin ollessa ladattu. Nauhalaskuriarvon 0:00:00 haku REW SP MENE NOLLAKOHTAAN Kuvanauhuri kelautuu nauhalaskurin nollakohtaan 0:00:00 ja pysähtyy. 0:02:13 Nauhalaskurin nollaus 0:00:00 LASKURIN NOLLAUS Aseta nauhalaskurin arvoksi 0:00:00. 0:00:00 16

19 L I S Ä Ä t o i m i n t o j a Valikkokielet 2x KIELEN VALINTA ENGLISH DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS SVENSKA SUOMI Kutsu PÄÄVALIKKO ja valitse KUVANAUHURIN ASETUKSET, sitten KIELEN VALINTA. Valitse kieli. Kuittaa. Lapsilukko Paina näppäintä n. 5 sekunnin ajan. Kuvanauhuriasi ei voida silloin enää käyttää, ajastinnauhoitukset nauhuri suorittaa kuitenkin. Säilytä kaukosäädintä varmassa paikassa. Avaa lapsilukko painamalla näppäintä uudelleen n. 5 sekunnin ajan. Kasetit PAL Käytä nauhuriisi vain korkealaatuisia VHS-kasetteja. Suojaa kasettisi kosteudelta ja pölyltä, magneettisilta ja sähköisiltä kentiltä (esim. kaiuttimet ja monitorit). Säilytä kasettejasi aina alkuun kelattuna koteloissaan täysi kela alaspäin. Voit suojata arvokkaat nauhoituksesi tahatonta päällenauhoitusta vastaan: lrrota nauhoitussuoja-aukon peittävä kieleke. On olemassa myöskin liukukytkimellä varustettuja kasetteja. Kun aiot taas nauhoittaa nauhoitussuojalla varustetulle kasetille, liimaa aukko tukevalla teipillä kiinni. ja... Himmennyt kuvanauhurin näyttö Kuvanauhurisi näyttö tummenee, kun kytket nayhurin päältä pois. Automaattinen poiskytkentä Kuvanauhurisi kytkeytyy automaattisesti päältä pois, ellei se toista kasettia eikä vastaanota lähetystä. 17

20 L I S Ä Ä t o i n i n t o j a Nauhurisi nauhoittaa aina lähetysaseman koko äänitarjouksen. Mononauhurilta on kuultavissa vain normaali kasettien monoääni. Hi-Fi-järjestelmä Nauhurisi on varustettu VHS-nauhureiden normaalin monoääniraidan lisäksi korkealaatuisella Hi-Fiäänijärjestelmällä. Nyt voit nauttia: elokuvista erinomaisella stereoäänellä, pitkistä konserteista korkealaatuisella konserttisalin stereoäänellä, elokuvista vaikuttavilla Surroundsound-äänellä (lisänä Surround-varustus), elokuvista kahdella kieliversiolla (2-ääni, bilingvaalinen), alkuperäisellä ja synkronisella kielellä esim., VHS-kaseteista Hi-Fi-stereoäänellä ja VHS-kaseteista normaaliäänellä. Mitä pystyt kuulemaan? STOP SP PR10 EURO STEREO ON Pysäytystilassa nauhurisi näyttää, mitä kanava tarjoaa. Jos kytket jollekin toiselle kanavalle tai lähetysasema kytkee toisen ääniversion, nauhurisi antaa ohjelma- ja äänitietoja. Paina muussa tapauksessa näppäimestä A. SEL. STEREO = stereo BIL I / BIL II = bilingvaalinen, ilman näyttöä = monoääni. PLAY SP Hi-Fi L + R Toiston aikana nauhurista näkyy, mikä ääni nauhoitetaan kasetille. Paina muussa tapauksessa näppäimestä A.SEL. Hi-Fi = stereo, bilingvaalinen, ilman näyttöä = monoääni. 18

21 L I S Ä Ä t o i m i n t o j a Mitä pystyt valitsemaan? 1-4X PLAY SP Hi-Fi L + R Hi-Fi Hi-Fi LEFT RIGHT Hi-Fi OFF Jos tarjolla on stereoäänilähetys: (toisto - Hi-Fi / lähetys - STEREO ): Hi-Fi Stereo vain vasen äänikanava vain oikea äänikanava normaali VHS - monoääniraita. 1-4X STOP SP BIL OFF BIL I+II PR10 EURO BIL BIL I II Jos tarjolla on kaksiäänilähetys (bilingvaalinen): Pääkieli (synkronointi) siviukieli (alkuperäinen) molemmat versiot off. Jos tarjolla on monoääni, valintamahdollisuutta ei ole. 19

22 UUSIEN KANAVIEN v i r i t y s Tv-vastaanottimesi ja nauhurisi ovat päällä. Valitse videomuistipaikan numeron tai AV-näppäimen (Audio/Video) avulla nauhurisi välittämä kuva tv-vastaanottimesta. AV :llä et ole saanut valita (AV-näppäimellä). Kanavan viritys PR-ESIVIRITYS AUTOMAATTIVIRITYS MANUAALIVIRITYS CANAL+ -VIRITYS PR NOLLAUS PR VAIHTO OK:VAHVISTA MENU:LOP. MANUAALIVIRITYS PR01 ARD PR08 P-08 PR02 ZDF PR09 P-09 PR03 P-03 PR10 P-10 PR04 P-04 PR11 P-11 PR05 MTV PR PR06 P-06 PR PR07 P-07 PR MANUAALIVIRITYS PR29 P-29 PR+/-:HAKU YLÖS/ALAS : NIMEN KORJAUS : PR KATSELU OK:VAHVISTA MENU:LOP Kutsu PÄÄVALIKKO, ja valiste PR-ESIVIRITYS. CANAL+ -VIRITYS ilmestyy vain, kun 2. SCART- LIITÄNTÄ -valikosta on valittu DEKOODERI -kohta (ks. sivu 25). Valitse kohta MANUAALIVIRITYS. Valitse tyhjä asemamuistipaikka, --- tai P-xx... Sama asemamuistipaikka kanavalle tvvastaanottimessa ja nauhurissa toimii optimaalisesti.... ja kuittaa. MANUAALIVIRITYS PR29 V-L % Etsi kanava. PR+/-:HAKU YLÖS/ALAS MENU :LOP. MANUAALIVIRITYS PR29 P-29 PR+/-:HAKU YLÖS/ALAS : NIMEN KORJAUS : PR KATSELU OK:VAHVISTA MENU:LOP Paina näppäimestä, jotta näet kuvan. Mikäli se ei ole kanavasi tai kuvassa on häiriö, etsi edelleen. Kun olet löytänyt hakemasi kanavan, tallenna se. kanavan nimi - katso oikealta. Etsi lisää kanavia (3. kohdasta alkaen) tai poistu valikosta. 20

23 UUSIEN KANAVIEN v i r i t y s Kanavien nimet Ellei videosi näytä kanavan nimeä tai näyttää kanavan nimen väärin, voit korjata tämän virheen. Valitse : NIMEN KORJAUS MANUAALIVIRITYS -valikosta. MANUAALIVIRITYS PR01 P-01 PR+/-:HAKU YLÖS/ALAS : NIMEN KORJAUS : PR KATSELU OK:VAHVISTA MENU:LOP Kutsu tämä valikko, ellet näe sitä (kuten vasemmalla puolella), mikäli se ei ole jo esillä. 2x MANUAALIVIRITYS PR01 P-01 PR+/-:NIMEN MUUTTAMINEN :NIMEN LUOMINEN Valitse NIMEN MUUTTAMINEN. Joko haet nimen syötetystä luettelosta... MANUAALIVIRITYS PR01 E-01 PR+/-:VALITSE MERKKI / :VALITSE PAIKKA... tai valitse NIMEN LUOMINEN ja kirjoita 4-merkkinen nimi. Valitse kirjaimet näppäimillä PR +/-, siirry syötössä eteenpäin näppäimillä /. MANUAALIVIRITYS PR01 ARD PR08 P-08 PR02 ZDF PR09 P-09 PR03 P-03 PR10 P-10 PR04 P-04 PR11 P-11 PR05 MTV PR PR06 P-06 PR PR07 P-07 PR Tallenna ja poistu valikosta. Tavallisesti nauhurisi automatiikka huolehtii kanavan virityksestä. Epäedullisissa vastaanotto-olosuhteissa hienosäätö voi auttaa. Valitse kanava ja suorita hienosäätö näppäimillä /. Tallenna näppäilemällä sen asemamuistipaikan numero uudelleen. Jos haluat virittää uudelleen kaikki kanavat, jotka ovat seudullasi, katso sivu 5. Kanavien järjestely tai poisto katso sivulta

24 UUSIEN KANAVIEN v i r i t y s Kanavien järjestely Mikäli nauhurin ja tv-vastaanottimen kanavajärjestys on erilainen, voit muuttaa niiden järjestystä nauhurissasi. Menettely: siirrä kanavat oikeille ohjelmamuistipaikoille niin, että voit kutsua tv-vastaanottimen ja kuvanauhurin kanavat samalla numerolla. Kutsu PÄÄVALIKKO, ja valitse PR-ESIVIRITYS, sitten PR VAIHTO. PR VAIHTO PR01ARD PR08 P-08 PR02 ZDF PR09 P-09 PR03 P-03 PR10 P-10 PR04 P-04 PR11 P-11 PR05 MTV PR PR06 P-06 PR PR07 P-07 PR :PR KATSELU Valitse kanava, jonka on määrä saada uusi muistipaikkanumero. kuittaa. Siirrä kanava haluttuun ohjelmamuistipaikkaan. Kuittaa. Kanavan poisto 2x PR NOLLAUS PR01 ARD PR08 P-08 PR02 ZDF PR09 P-09 PR03 P-03 PR10 P-10 PR04 P-04 PR11 P-11 PR05 MTV PR PR06 P-06 PR PR07 P-07 PR :PR KATSELU OK:NOLLAUS MENU:LOP. PR03 P-03 TÄRKEÄÄ! OK-PAINIKE NOLLAA TÄMÄN OHJELMAPAIKAN. :PR KATSELU OK:VAHVISTA MENU:LOP. Kutsu PÄÄVALIKKO, ja valitse PR-ESIVIRITYS, sitten PR NOLLAUS. Hae kanava (asemamuistipaikan numero), jonka haluat poistaa muistista. Tarkista sen kuva. Poista muistista. 22

25 Jos käytät SCART-kaapelia, valitse tvvastaanottimestasi AV-tulo nauhurisi välittämää kuvaa varten. Jos et käytä SCART-kaapelia, valitse tvvastaanottimestasi kuvanauhurin muistipaikka nauhurisi välittämää kuvaa varten. LIITÄNTÄ ja kopiointi Tv-vastaanottimeen antennikaapelin kautta (ilman SCART-kaapelia) Jos et käytä SCART-kaapelia, nauhurisi voi lähettää kuvansa ja äänensä (monona!) antennikaapelin avulla tv-vastaanottimessi. Aseta tarkoitusta varten tv-vastaanottimestasi nauhurin lähetyskanava (tehtaalta: UHF kanava 52). Viritä huolellisesti paras mahdollinen kuvan ja äänen laatu. Kytke tv-vastaanottimesi päälle luvussa Kuvanauhurisi liitäntä olevien vaiheiden mukaan (sivu 4). 5 Sek. Paina kuvanauhurin kaukosäätimen näppäintä OK vähintäin 5 sekuntia, jotta nauhurin testikuva kytkeytyy päälle. Etsi sitten nauhurisi testikuva tv-vastaanottimesi aseman virityksellä. Ota avuksi toimitukseen mahdollisesti tv:n käyttöohje. Kun olet löytänyt testikuvan, tallenna se kuvanauhurin muistipaikan numeron avulla. Paina kuvanauhurin kaukosäätimen näppäintä OK taas vähintäin 5 sekunnin ajan, jotta testikuva kytkeytyy päältä pois. 2x 2x Jos se kuva, jonka nauhuri lähettää antennin kautta, ei ole hyvä, koska asema lähettää kanavalta 52, voit virittää toisen kanavan: Etsi vapaa kanava väliltä 21 ja 69 tv-vastaanottimesi avulla. RF-LÄHDÖN ASETUS PR :ASETUS(21-69) Kutsu PÄÄVALIKKO, ja valitse KUVANAUHURIN ASETUKSET, sitten RF-LÄHDÖN ASETUS. Syötä vapaa kanava. Tallenna ja sulje valikot. llman SCART-kaapelia, et omista stereoääntä etkä stereo-tv-vastaanotinta. Jos se kuva, jonka nauhuri lähettää antennin kautta, ei ole hyvä, voi tv-vastaanottimesi kanavan hienosäädöstä olla apua (tv-vastaanottimen käyttöohje). 23

26 LIITÄNTÄ j a k o p i o i n t i Kytke kaikki komponentit päältä pois ennen kaapelin kiinnittämistä tai irrottamista. Kopiointi AUDIO Äänenvahvistuslaitteet toinen kuvanauhuri pay-tv:n dekooderi videokamera CD-soitin satelliittivastaanotin (sivu 13) katso sivulta 25 L R EURO AV2 / DECODER EURO AV1 ANT. IN ANT. OUT tv-vastaanotin (toinen kuvanauhuri) Kun haluat kopioida toisesta videolaitteesta kuvanauhurillesi, kytke kaapeli näiden laitteiden EURO AV (SCART)- liitäntöjen väliin ja valitse ohjelmana "AV 1/AV 2" tai F. AV (etupuolella olevat liitännät) käyttämällä painiketta [AV], [PR+/-] tai [00]. Laita toinen kuvanauhuri toistotoiminnolle ja oma kuvanauhurisi nauhoitustoiminnolle. Käytä mono audio lähteen kytkemiseen etupuolen L -merkittyä Audio liittymää. Kytke toinen nauhuri toistolle ja omasi nauhoitukselle. Toiselle nauhurille kopiointia varten liitä tämä EURO AV (tai TV)-liittimeen kiinni. Valitse toisesta nauhurista tulo ( AV ) ja kytke se nauhoitukselle. Kytke oma nauhurisi toistolle siltä kohdalta, jonka aiot kopioida. Assemble-leikkaus Jos aiot koostaa oman nauhan esim. videokameran materiaalista, käytä assemble-leikkausta häiriöttömiin liitoksiin: VCR VCR Etsi nauhalta se kohta, johon haluat liittää uuden kohtauksen (kopioida), käyttäen apuna toistotoimintoja (sivu 8/9). Kytke vähän ennen ko. kohtaa tauolle :n avulla (älä pysäytä!). 2x VCR Kytke sitten suoraan nauhoitukselle. Parhaan lopputuloksen saavutat antamalla kasetin, jolta aiot nauhoittaa, toistaa jo sillä hetkellä. 24

27 Lue myöskin liitettyjen laitteiden käyttöohjeet. LIITÄNTÄ ja kopiointi Dekooderin liitin / 2. SCART-liitin 2x Kutsu päävalikko ja valitse KUVANAUHURIN ASETUKSET, sitten 2. SCART-LIITÄNTÄ. Et voi valita 2. SCART-LIITÄNTÄ, jos AV2 on senhetkinen ohjelmanlähde (AV-näppäin) tai jos AV2 esiintyy ajastinohjelmoinnissa. 2x 2. SCART-LIITÄNTÄ AV2 (2. AV-TULO) DEKOODERI (MAKS.TV) OK:VAHVISTA MENU:LOP. Valitse AV2, jos tarvitset toisen tulon / lähdön (vasen puoli). Valitse DEKOODERI, jos haluat liittää dekooderin maksu-tv:tä varten (pay-tv). Aseta kohtaan DEKOODERI, liitä se (vasen puoli) ja viritä pay-tv-kanava (sivu 22). Tallenna ja sulje valikot. Asetukset Canal Plus varten PR-ESIVIRITYS AUTOMAATTIVIRITYS MANUAALIVIRITYS CANAL+ -VIRITYS PR NOLLAUS PR VAIHTO OK:VAHVISTA MENU:LOP. Canal+ kanavaa varten tämä on asetettava kohtaan Canal+ PÄÄLLÄ, jotta video tunnistaisi Canal+ kanavan. Tämä Canal+ - asetus on kuitenkin käytössä vain silloin, kun 2.SCART-LIITÄNTÄ -valikosta on valittuna DEKOODERI. 2x CANAL+ -VIRITYS CANAL+ PÄÄLLÄ PR01 ARD PR08 P-08 PR02 ZDF PR09 P-09 PR03 P-03 PR10 P-10 PR04 P-04 PR11 P-11 PR05 MTV PR PR06 P-06 PR PR07 P-07 PR :PR KATSELU OK:PÄÄLLÄ/POIS MENU:LOP. Paina OK -painiketta Canal+ kanavan kohdalla. 25

28 APPENDIX Ennen ammattimiehen apuun turvautumista Verkko Nauhurinnäyttö ei pala? Nauhuri ei toimi? Nauhoitus ei käynnisty? kasetti käynnistyy tai työntyy ulos? - Verkkokaapeli ei ole pistorasiassa kiinni. - Ehkä on muodostunut tiivistynyttä kosteutta kylmästä lämpimään kuljetettaessa? Odota, kunnes nauhuri ja kasetit ovat huoneenlämpöisiä. - Onko kasetti ladattu? - Onko kasetti nauhoitussuojattu? Sulje se tukevalla teipillä (sivu 17). Toisto ei kuvaa? - Paina TV/VCR - VCR nauhurin näytöstä. - Onko kanavat viritetty nauhuriin (sivu 5)? - Onko nauhalla nauhoituksia? huono kuva? - Aseta seurantasäätö näppäimillä PR - /+ jos vaakasuoria häiriöraitoja on näkyvissä. - Onko kasetti huonolaatuinen tai kulunut? Testaa toisella kasetilla. - Jos et käytä SCART-kaapelia, oletko virittänyt nauhurin muistipaikan optimaalisesti (sivu 5/23)? - Testaa toinen kasetti. Kuvapäät voisivat olla likaantuneet, käänny sitten kauppiaasi puoleen. huono pysäytyskuva? - Paina (pause) pari kertaa. Tarkenna näppäimillä PR - /+ parhaaseen pysäytyskuvaan. Kaukosäädin ei toimi? - Ovatko patterit tyhjät? - Onko etäisyys nauhuriin enemmän kuin seitsemän metriä? - Onko jokin näköeste kaukosäätimen ja nauhurin välillä? Yleistä Nauhuri ei vastaanota kasettia? - Onko kasetti jo sisällä? Näytöstä näkyy kasetin symboli. Kasetti ei kelaudu eteen- / taaksepain, ei toista eikä nauhoita? - Kasetti on jo kelattu taakse- tai eteenpäin. Ajastin ei nauhoita oikein? Kovaääninen häiriö, kun nauhuri on hetken pysäytettynä? ERR kuvanauhurin näytössä - Onko päiväys ja kellonaika asetettu oikein (sivu 11)? - Noin viisi minuuttia pysäytyksen jälkeen, ilman toistotai nauhoitustoiminnon hakua, nauhuri hellittää mekanisminsa ja kytkee moottorin päältä pois. - Kuvanauhurisi ei reagoi normaaliehtoihin. Painallus jostakin kaukosäätimen näppäimestä laukaisee tilanteen; kuvanauhuri kytkeytyy sitten varmasti valmiustilaan (standby). 26

29 O H J E harjaantuneille L Y H Y E S T I käyttäjille Toisto Tv-vastaanottimesi ja kuvanauhurisi ovat päällä. Valitse videomuistipaikan numeron tai AV-näppäimen (Audio/Video) avulla nauhurisi välittämä kuva tv-vastaanottimesta. Käynnistä. Pysäytä. Kelaa kasettia taaksepäin tai eteenpäin pysäytyksestä. Pysäytyskuva toistosta käsin. Jokainen painallus siirtää kuvaa yhdellä eteenpäin. PLAY kytkee kulloinkin takaisin normaalitoistolle. Yksinkertainen nauhoitus Kanavien on oltava viritettynä kuvanauhuriin (sivu 5). Kuvanauhurisi on kytketty päälle. Jos haluat, valitse videomuistipaikan numeron tai AV-näppäimen (Audio/Video) avulla nauhurisi välittämä kuva tv-vastaanottimesta tai katsele jotakin toista ohjelmaa tai kytke tv-vastaanotin päältä pois. Lataa suljetulla nauhoitussuojalla varustettu kasetti kasettipesään (sivu 17). Valitse kanava, jonka ohjelman aiot nauhoittaa. Mikäli aiot nauhoittaa hyvin pitkään, kaksinkertaista mahdollinen nauhoitusaika LP -puolinopeudella (Long Play). Jopa 8 tuntia yhdelle E240-kasetille. Toiston aikana voit suorittaa pikakatselun 2 nopeudella eteenpäin ( ) tai taaksepäin ( ). Paina toistamiseen. PLAY kytkee kulloinkin takaisin normaalitoistolle. Käynnistä nauhoituksesi. Lyhyttä nauhoitustaukoa varten - ja eteenpäin. Toiston aikana voit katsoa hidastusta 6 nopeudella (1/15, 1/10, 1/5, 1/30, 1/25, 1/20, 1/15,...). Paina toistamiseen. PLAY kytkee kulloinkin takaisin normaalitoistolle. Haluatko etsiä nauhoituksia edestäpäin vai takaapäin (+ / - )? Kuvanauhuri kelautuu silloin jokaisen uuden nauhoituksen alkuun, esittää alusta n. kuuden sekunnin pätkän ja kelautuu sitten seuraavaan alkuun. Jos näet haluamasi nauhoituksen, paina näppäimestä PLAY. Pika-ajastin OTR Pysäytä nauhoituksesi. Valitse ohjelma ja paina näppäimestä jokaista haluamaasi 30 minuutin nauhoitusjaksoa kohden. Jopa 10 tunnin nauhoitus on mahdollista. 27

30 O H J E harjaantuneille L Y H Y E S T I käyttäjille Ajastinnauhoitukset ShowViewtekniikalla Ajastinnauhoitusten takia on kellon, päiväyksen ja kanavan asetusten oltava oikein. Lataa suljetulla nauhoitussuojalla ja tarpeellisella nauhoitustilalla varustettu kasetti (sivu 17) kasettipesään. Normaaliajastin Ajastinnauhoitusten takia on kellon, päiväyksen ja kanavan asetusten oltava oikein. Lataa suljetulla nauhoitussuojalla ja tarpeellisella nauhoitustilalla varustettu kasetti (sivu 17) kasettipesään. Hae ShowView-valikko. Näppäile tv-ohjelmalehdestäsi siihen lähetykseen kuuluva numero, jonka aiot nauhoittaa ja kuittaa. Päätä haluatko nauhoittaa kerran (Once), kerran viikossa (Weekly) vai päivittäin (Daily) ja kuittaa. Mikäli haluat muuttaa: Hae kohta näppäimillä /. Muuta asetuksia näppäimillä PR +/ - tai numeronäppäimillä. Mikäli kaikki asetukset ovat kunnossa, paina tai, kunnes näet viimeiseltä riviltä OK: VAHVISTA. Kuittaa. Kytke kuvanauhurisi päältä pois. 2x Kutsu päävalikko (PÄÄVALIKKO) ja valitse AJASTIMEN OHJELMOINTI. Päätä haluatko nauhoittaa kerran (Once), kerran viikossa (Weekly) vai päivittäin (Daily) ja kuittaa. Näppäile kohta kohdalta: asemamuistipaikan numero, lähetyksen aloitusaika, aika, jolloin lähetys on päättynyt, lähetyksen päivämäärä, ellei tänään. Halutessasi voit valita LPpuolinopeuden hyvin pitkiä nauhoituksia varten. Halutessasi voit kytkeä VPS/PDC-toiminnon päältä pois (sivu 13). Mikäli haluat muuttaa: Hae kohta näppäimillä /. Muuta asetuksia näppäimillä PR +/ - tai numeronäppäimillä. Mikäli kaikki asetukset ovat kunnossa, paina tai, kunnes näet viimeiseltä riviltä OK: VAHVISTA. Kuittaa. Kytke kuvanauhurisi päältä pois. 28

31 APPENDIX Hakusanat Antenni... 4 Antennin lähtö (RF)... 5/23 Asemanmuistipaikan numero... 5/20-23 Assemble-leikkaus Bilingvaalinen... 8/18/19 CM Skip EURO AV... 4/24/25 Hienosäätö (kanava) Jäljellä oleva nauhoitusaika Kanava... 5/20-23 Kasetin pituus Lapsilukko LP-puolinopeus Nauhalaskuri Nauhoitussuojattu kasetti OSD ON/OFF... 7 OTR PDC/VPS Puhdistus... Varo Pysäytyskuvan tarkennus... 8 Satelliitti... 13/24 SCART... 4/24/25 Seurantasäätö... 8 ShowView SP Stereo... 18/19 Testikuva Tiivistynyt kosteus... Varo TV/VCR-näppäin... 8/12 Valikko... 3 Valmiustila... Varo VPS/PDC Verkko... 4/29 16:9-asetukset Tekniset tiedot koko L x K x S Paino 360 x 90 x 288 mm 3.85 kg Video Standardi Nopeudet VHS SP / LP Verkko Jännite Ottoteho AC 230V ~, 50 Hz 16 Watt Järjestelmä Video PAL -B/G Kanava-alue VHF 2-12, UHF 21-69, CATV S1 - S41, x, y, z (Hypernauha) Muistipaikkoja 99 + AUX RF-lähtö UHF CH (52) Hi-Fi Taajuuskäyrä Dynamiikka Kohinaetäisyys 20Hz - 20KHz väh. 80 db väh. 60 db Yleistä Lämpötila-alue 5-35 C Kosteusalue < 80 % Ajastin 8 ohjelmaa, 1 Kuukausi, PDC/VPS Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään 29

32 T847 Kiireisille 1,5 V AAA ANT. ANT. IN IN EURO EURO AV2 DECORDER AV2 / DECODER ANT. OUT EURO-AV AV1 Vedä antennikaapeli tv-vastaanottimestasi irti ja pistä se nauhurisi liittimeen "ANT.IN" kiinni. Pistä mukanatoimitettu lyhyt antennikaapeli nauhurisi liittimeen "ANT.OUT" ja tv-vastaanottimesi antennituloon kiinni. Pistä SCART-kaapeli (EURO-AV) nauhurisi liittimeen "EURO AV1" ja tvvastaanottimesi AV-liittimeen kiinni. Pistä sitten verkkopistoke pistorasiaan, nauhurisi näyttö syttyy. Uusia pattereita asetettaessa on muistettava tarkistaa, että "+" ja "-" ovat kuten lokeron merkinnät. Kytke virta päälle painamalla mitä tahansa painiketta. KIELEN VALINTA B DK SF D GR MAAN VALINTA NL N ES TR MUUT AUTOMAATTIVIRITYS PR 03 P-03 V-L % AUTOMAATTIVIRITYS VIRITTÄÄ ODOTA... Kun kytket nauhurisi ja tvvastaanottimesi ensimmäistä kertaa päälle, näkyy tämä kuva. Valitse kieli. Valitse maa. OK automaattiseen kanavan viritykseen "AUTOMAATTIVIRITYS!". "AUTOMAATTIVIRITYS" käynnistyy ja virittää kaikki kanavat, joiden lähetykset voidaan vastaanottaa antennillasi......ja järjestelee ne maan tavanomaiseen järjestykseen. Kellon säätö tapahtuu automaattisesti. MANUALLIVIRITYS PR01 TF1 PR02 FR2 PR03 P-03 PR04 P-04 PR05 MTV PR06 P-06 PR07 P-07 PR08 P-08 PR09 P-09 PR10 P-10 PR11 P-11 PR PR PR Päätä perusasetuksethauskoja hetkiä uuden kuvanauhurisi parissa. Käyttöohje sivulta I AUDIO ENGLISH DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS SVENSKA SUOMI MENU:LOP. L R

Käyttöoppaasi. DAEWOO T240

Käyttöoppaasi. DAEWOO T240 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle DAEWOO T240. Löydät kysymyksiisi vastaukset DAEWOO T240 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohje Kuvanauhuri T240

Käyttöohje Kuvanauhuri T240 SF Suomi Käyttöohje Kuvanauhuri T240 OP EJECT AUTO SET CH. TIETÄMISEN a r v o i s t a Säilytä kuvanauhurisi takuutodistusta ja laskua huolellisesti mahdollisten takuuvaatimusten varalta Varo Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. DAEWOO T847 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3405871

Käyttöoppaasi. DAEWOO T847 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3405871 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle DAEWOO T847. Löydät kysymyksiisi vastaukset DAEWOO T847 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

TIETÄMISEN. Varo. Säilytä kuvanauhurisi takuutodistusta ja laskua huolellisesti mahdollisten takuuvaatimusten varalta OP EJECT AUTO SET CH.

TIETÄMISEN. Varo. Säilytä kuvanauhurisi takuutodistusta ja laskua huolellisesti mahdollisten takuuvaatimusten varalta OP EJECT AUTO SET CH. OP EJECT AUTO SET CH. TIETÄMISEN a r v o i s t a Säilytä kuvanauhurisi takuutodistusta ja laskua huolellisesti mahdollisten takuuvaatimusten varalta Varo Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi tutustuaksesi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. DAEWOO SVC401MK LL

Käyttöoppaasi. DAEWOO SVC401MK LL Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle DAEWOO SVC401MK LL. Löydät kysymyksiisi vastaukset DAEWOO SVC401MK LL käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

TIETÄMISEN. Varo. Säilytä kuvanauhurisi takuutodistusta ja laskua huolellisesti mahdollisten takuuvaatimusten varalta OP EJECT AUTO SET CH.

TIETÄMISEN. Varo. Säilytä kuvanauhurisi takuutodistusta ja laskua huolellisesti mahdollisten takuuvaatimusten varalta OP EJECT AUTO SET CH. OP EJECT AUTO SET CH. TIETÄMISEN a r v o i s t a Säilytä kuvanauhurisi takuutodistusta ja laskua huolellisesti mahdollisten takuuvaatimusten varalta Varo Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi tutustuaksesi

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN

ONE 118 OHJELMOITAVA PÄÄVAHVISTIN 10 ohjelmoitavaa UHF- kanavanippua 3 erillistä UHF tuloa; UHF1 UHF2 UHF3 Laajakaistatulo VHF I +ULA Laajakaistatulo VHF III + DAB UHF filtteri 1 5 kanavan levyinen; 8-40 MHz Automaattinen skannaus UHF-

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC NVHV50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2734490

Käyttöoppaasi. PANASONIC NVHV50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2734490 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin CD-TAPE(OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin - AM/FM/FM 3. FM antenni 4. CD pesä 5. Virityspyörä 6. BASS BOOST painike 7. CD hyppy/etsi eteen 8. CD hyppy/etsi taakse 9. CD ohjelmointi

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-081-525-32 (1) FI Video Cassette Recorder Käyttöohjeet PAL SLV-SE830D/E SLV-SE737E SLV-SX737D SLV-SE730D/E SLV-SX730D/E SLV-SE630D/E SLV-SE230D 2003 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 8.7.2014 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje PANASONIC NV-GS120EG Digitaalivideokamera Käyttöohje Sodankylän kunta puh 040 73 511 63 Elokuvakasvatus Sodankylässä fax 016 618 155 Vasantie 11 email tommi.nevala@sodankyla.fi 99600 SODANKYLÄ 1 PANASONIC

Lisätiedot

VIDEONAUHURI SV-635X SV-631X SV-435X SV-431X SV-235X SV-230X. Käyttöopas. www.samsungvcr.com PAL

VIDEONAUHURI SV-635X SV-631X SV-435X SV-431X SV-235X SV-230X. Käyttöopas. www.samsungvcr.com PAL VIDEONAUHURI SV-65X SV-6X SV-5X SV-X SV-5X SV-0X Käyttöopas www.samsungvcr.com PAL Alkutoimet Sisältö Kiitos, kun ostit Samsung-videonauhurin. Käyttöoppaassa on runsaasti videonauhurin asetuksiin ja käyttöön

Lisätiedot

ANALYZER. Pikakäyttöopas

ANALYZER. Pikakäyttöopas ANALYZER Pikakäyttöopas, valmistaja Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen pikakäyttöoppaan käyttöä ASIAKASPALVELU Mikäli analysaattori ei toimi odotetulla tavalla, ota yhteys Quidelin tekniseen tukeen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV300 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin 3 Nauti Wireless TV link SLV300 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV300 SLV5400 Pakkauksen sisältö

Lisätiedot

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi

Langaton kuuntelujärjestelmä. E-Lab. www.koulupalvelu.fi Langaton kuuntelujärjestelmä E-Lab 제 www.koulupalvelu.fi 1. E-LAB on Mikä on e-lab? E-Lab langaton kieltenopetusjärjestelmä jonka valmistaa YUSUNG C&C LTD: Etelä-Korea. Se on suunniteltu käytettäväksi

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

,&20,&+7. Modifiointi V0.1. by OH2LFV

,&20,&+7. Modifiointi V0.1. by OH2LFV ,&20,&+7 Modifiointi V0.1 by OH2LFV ,&+702',),2,17, Irrota radiosta akku ja antenni (kuva: ICH16T_iso) Irrota takakannesta viisi (5) ruuvia (kuva: ICH16T_taka) Poista takakansi nostamalla sitä ylöspäin

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV5400 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin Nauti Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5400 SLV5400/00

Lisätiedot

Wilo-Digital timer Ed.01/

Wilo-Digital timer Ed.01/ Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Lisätiedot

Käyttöohje. Malli TFE35. Kuvanauhuri. FI Suomi DIGITAL AUTO TRACKING VIDEO CASSETTE RECORDER PLAY F.FWD REW STOP/EJECT PAUSE/STILL FUNCTION SAT VCR

Käyttöohje. Malli TFE35. Kuvanauhuri. FI Suomi DIGITAL AUTO TRACKING VIDEO CASSETTE RECORDER PLAY F.FWD REW STOP/EJECT PAUSE/STILL FUNCTION SAT VCR TAPE SPEED Käyttöohje FI Suomi Malli TFE5 Kuvanauhuri REW PLAY F.FWD DIGITAL AUTO TRACKING VIDEO CASSETTE RECORDER REC/OTR STOP/EJECT PAUSE/STILL FUNCTION SAT VCR ANNEL AUTO RETURN TODAY TIMER REC START

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-090-239-33 (1) FI Video Cassette Recorder Käyttöohjeet PAL SLV-SE840D/E SLV-SE747E SLV-SE740D/E SLV-SX740D/E SLV-SE640D/E SLV-SE240D 2004 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV30 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin 3 Nauti Wireless TV link SLV300 Wireless TV link NL NL FR FR NL NL FR FR SLV30 Pakkauksen sisältö SLV30 WIRELESS

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. TOIMINNOT 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 3. Tajuusaluevalitsin (BAND) 4. Bass Boost -painike 5. Äänenvoimakkuuden säätö (VOLUME) 6. Viritin (TUNER) 7. CD LED-näyttö

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR110 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982146

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR110 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982146 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Echo Radiolink. Langaton FM kuuntelulaite

Echo Radiolink. Langaton FM kuuntelulaite Echo Radiolink Langaton FM kuuntelulaite Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puhelin: (09) 580 3880 www.kl-support.fi Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Laitteen osat...3 Ominaisuudet:...3

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. m Katkaisu. RECORD n Tallennus. STANDBY m Katkaisu. P p Plus /miinus, ohjelmanumero. SV SHOWVIEW -ohjelmointi

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. m Katkaisu. RECORD n Tallennus. STANDBY m Katkaisu. P p Plus /miinus, ohjelmanumero. SV SHOWVIEW -ohjelmointi & PIKAKÄYTTÖOHJE Kauko-ohjain Kuvanauhuri edestä RECORD n Tallennus STANDBY m Katkaisu SV SHOWVIEW -ohjelmointi TIMER k Ajastimen ohjelmointi CLEAR b Nollaus/tyhjennys 0-9 Numeropainikkeet 0-9 H Pikakelaus/kuvahaku

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS SB630 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982144

Käyttöoppaasi. PHILIPS SB630 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982144 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN WT6 Pikaopas YLEISTÄ Laitteen kuvaus UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN Näytön kuvaus 1. Väylän numero 2. Vasen/oikea greeninäkymä 3. Väylän Par-luku 4. Matka greenin taakse 5. Matka greenin eteen 6.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB

KANNETTAVA DVD KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KÄYTTÖOHJE MTW-756 TWIN NB KANNETTAVA DVD www.facebook.com/denverelectronics Ennen tämän laitteen kytkemistä, käyttöä tai säätämistä, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kokonaan. Säätimet Päälaite 8

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

VHS-kasetin digitointi (DVD+RW)

VHS-kasetin digitointi (DVD+RW) VHS-kasetin digitointi (DVD+RW) 1. Alkuvalmistelut DVD-levyn alustaminen a. Aseta VHS-kasetti sekä DVD-levy (DVD+RW) VHS-DVD -nauhuriin b. Laite alkaa pohjustaa DVD+RW-levyä automaattisesti c. Levyn pohjustus

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje Migs käyttöohje sivu 2 Sisällys Varoitukset ja turvaohjeita... 3 1. Kuvaus... 4 Osat ja toiminta... 5 Toimitussisältö... 5 2. Valmistaminen käyttööön... 5 3. Asetusvalikko...

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PT4655

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PT4655 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR870P http://fi.yourpdfguides.com/dref/982185

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR870P http://fi.yourpdfguides.com/dref/982185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS VR870P. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS VR870P käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. Katkaisu. Alas/miinus, ohjelmanumero. Tallennus. Asennuspainike. Pysäytys/Kasetin poisto. Toisto

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. Katkaisu. Alas/miinus, ohjelmanumero. Tallennus. Asennuspainike. Pysäytys/Kasetin poisto. Toisto & PIKAKÄYTTÖOHJE Kauko-ohjain Kuvanauhuri edestä RECORD/OTR n Tallennus STANDBY m Katkaisu SELECT Toiminnon valinta TIMER k SHOWVIEW - tai Ajastin -ohjelmointi CLEAR (CL) Nollaus/tyhjennys 0-9 Numeropainikkeet

Lisätiedot

MINI-DISK. 1. MINI-DISK levykkeen asentaminen levyke-asemaan

MINI-DISK. 1. MINI-DISK levykkeen asentaminen levyke-asemaan 1 MINI-DISK MINI-DISK soittimella voidaan tallentaa ääntä ulkopuolisen mikrofonin tai toisen äänilähteen ulostulon kautta. MINI-DISK nauhurilla (ei ole varsinainen nauhuri vaan digitaalinen äänitys- ja

Lisätiedot

DVB-T SCARTxx. Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin. Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje

DVB-T SCARTxx. Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin. Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje DVB-T SCARTxx Maanpäällisten lähetysten digitaalinen vastaanotin Maanpäällisten lähetysten König SCARTxx vastaanottimen asennus- ja käyttöohje LUE ENSIN SEURAAVAT OHJEET! Tämän käyttöohjeen avulla voit

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace Tervetuloa FI Pikaopas 1 2 3 Asennus Kytkeminen Instalace Mitä laatikko sisältää Luuri Tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto 2 AAA ladattavat akut Akkutilan kansi Käyttöopas Pika-aloitus opas

Lisätiedot

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. Katkaisu. Alas/miinus, ohjelmanumero. Tallennus. Asennuspainike. Pysäytys/Kasetin poisto. Toisto

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. Katkaisu. Alas/miinus, ohjelmanumero. Tallennus. Asennuspainike. Pysäytys/Kasetin poisto. Toisto & PIKAKÄYTTÖOHJE Kauko-ohjain Kuvanauhuri edestä RECORD/OTR n Tallennus STANDBY m Katkaisu SELECT Toiminnon valinta TIMER k AJASTIN -ohjelmointi CLEAR (CL) Nollaus/tyhjennys 0-9 Numeropainikkeet 0-9 MONITOR

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot