Käyttöoppaasi. PHILIPS VR110

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. PHILIPS VR110 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982146"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä KUVANAUHURIN KYTKENTA... Paristoje n asettaminen kauko-ohjaimee n.. Kuvanauhurin yhdistaminen televisioo n.... Yhdis taminen scart-johdoll a.... Yhdis taminen ilma n scart-johtoa..... Muiden laitteide n yhdistaminen KUVANAUHURIN ASENNUS.... Kayttoonottoasennus..... Manuaaline n kanavie n haku.... Satelliittivastaanoti n Muut asennusmahdollisuude t.. Automaattinen kanavie n haku.. Monitoritoimint o.... Tv-kanavie n manuaaline n j arjestaminen ja poistami nen Kello n ja paivan asettaminen... Yleis ta

3 ... Pikakatkaisi n.. Kuvanauhurin naytossa nakyvat symboli t.. TOISTO Kasetin toistamine n. Nauhakohdan naytto Nauhakohdan haku kuvan kanssa (kuvahaku )... Pysaytetty kuva..... Nauhakohdan haku ilma n kuvaa (pikakelaus ).... Instant View -toimint o... Nauhakohdan automaattinen haku (indeksihaku ) Tyhj an kohdan automaattinen haku.. Kuvahairi oiden poistamine n... Raidanseurannan saato toiston aikan a.... Raidanseurannan saato pysaytetyn kuvan aikan a.... MANUAALINEN TALLENNUS.. Tallennu s ilma n automaattikatkaisu a Tallennu s automaattikatkaisu n kanssa (pikaohjelmointi )

4 .. Tallenteide n suojaus.... Automaattinen jatkoeditoint i Kaytetyt termit Tallennukse n ohjelmoint i Muistipaika n tietoje n tarkistamine n ja muuttaminen.. 13 Muistipaika n tyhjentaminen LISATOIMINNOT... Tv-j arjestel man muuttaminen Lapsilukk o.... Automaattikatkais u (viritintoiminto ).. Kuvahairi oiden poistamine n - modulaattori n s o... aat Modulaattori n toiminna n katkais u TARKISTUSLUETTELO... : Television toiminnan katkaisu Tv:n aanen katkaisu : Aanen katkaisu/kytkenta Television audio/video-tuloliitannan kytkenta Tv:n ohjelmanumero : Tv:n ohjelmanumero suuremmaksi Tv:n ohjemanumero : Tv:n ohjelmanumero pienemmaksi Tv:n aanenvoimakkuus: Tv:n aanenvoimakkuus pienemmaksi Tv:n aanenvoimakkuus: Tv:n aanenvoimakkuus suuremmaksi RECORD n MENU CLEAR (CL) Poisto : Viimeksi syotetyn tiedon poisto / Ajastimen tyhjentami nen ;P+ P- = Valitse : Rivi tai ohjelmanumero ylospain Valitse : Rivi tai ohjelmanumero alaspain Kuvanauhuri edesta Kuvanauhuri takaa STANDBY m Valmiustila : Toiminnan katkaisu tai kytkenta, toiminnon keskeytys, ohjelmoidun tallennuk sen keskeytys (TIMER) Tallennus : Valitun ohjelman tallennus 4 AV1 EXT1 Verkkoliitanta : Verkkojohdon yhdistamiseen Scart-liitanta 1: Television yhdistamiseen (ohjelmanumero E1) Antennitulo: Antennijohdon yhdistamiseen Antennilahto: Television yhdistamiseen RECORD n PROGRAMME r PROGRAMME q MONITOR STOP/EJECT h/j H 2 Valitse : Rivi tai ohjelmanumero alaspain 3 Valitse : Rivi tai ohjelmanumero ylospain Tv-

5 monitoritoiminto : Vaihto tv-vastaanoton ja kuvanauhurin toiston valilla Tauko/pysaytys, kasetin poisto : Nauhan pysaytys ja kasetin poisto Taaksepain : Pysaytys- ja valmiustoiminnossa: pikakelaus taaksepain, toistotoiminnossa: kuvahaku taaksepain Toisto : Kasetin toisto Eteenpain : Pysaytys- ja valmiustoiminnossa: pikakelaus eteenpain, toistossa: kuvahaku eteenpain PLAY G I KAYTTOOHJE /02 Kiitos etta valitsit PHILIPS -kuvanauhurin. VR110/02 on yksi markkinoiden kehittyneimmista ja helppokayttoisimmista ku vanauhureista. Talla kuvanauhurilla voidaan tallentaa ja tois taa VHS-kasetteja. Talla kuvanauhurilla voidaan tallentaa ja toistaa VHS-kasetteja. sekuntia, taaksepain n. 170 sekuntia (kasetti E-180) Mitat cm (L / K / S): 38,0 / 9,3 / 26,0 Kuvapaiden maara : 2 Tallennus/toistonopeus: 4 tuntia (kasetti E-240) Ala avaa laitteen koteloa! kuin kuvanauhuri on yhdistettyna sahkoverkkoon, osa siita on toiminnassa. Virta voidaan katkaista kuvanauhurista kokonaan irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta. A Kuvanauhurin sisalla ei ole itse huollettavia osia. Niin kauan B Pida huoli, etta ilma paasee vapaasti kiertamaan laitteessa olevien ilmanvaihtoaukkojen kautta. B Pida huoli, ettei laitteen sisaan joudu mitaan vieraita esineita tai nestetta. Jos laitteeseen kaatuu jotain nestetta, irrota verkko johto pistorasiasta ja kysy neuvoa asiakaspalvelusta. B Ala kayta laitetta heti, kun olet tuonut sen kylmasta lampimaan tai lampimasta kylmaan, tai hyvin kosteissa oloissa. Laitteen tulisi antaa sopeutua huonelampotilaan vahintaan kolme tuntia pakkauksesta purkamisen jalkeen ennen sahko verkkoon kytkemista. Taman kuvanauhurin mukana toimitetaan Kayttoohje Kauko-ohjain ja paristot Antennijohto Verkkojohto C Tama kayttoohje on painettu ymparistoa saastuttamattomalle paperille. C Toimita vanhat paristot asianmukaiseen kerayspisteeseen. C Havita vastaanottimen pakkaus noudattaen ymparistonsuojelun edistamiseksi annettuja paikallisia ohjeita. C Monia taman elektronisen laitteen materiaaleista voidaan kayt taa uudelleen. Ota selville, mita mahdollisuuksia on vanhan vastaanottimen kierrattamiselle KUVANAUHURIN KYTKENTA Yhdistaminen scart-johdolla Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen a Avaa kauko-ohjaimen paristolokero ja laita paristot paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.

6 b Sulje paristolokero. a Katkaise television toiminta. Kuvanauhurin yhdistaminen televisioon Suosittelemme kaytettavaksi scart-johtoa. Siten saadaan pa ras kuvan ja aanen laatu. b Irrota antennijohdon pistoke televisiosta ja liita se ku vanauhurin takana olevaan liitantaan vanauhurin liitantaan antennituloliitantaan. 2. c Yhdista mukana olevan antennijohdon toinen paa ku 3 ja toinen paa television d Yhdista scart-johdon toinen paa kuvanauhurin takana olevaan scartliitantaan AV1 EXT1 ja toinen paa television scart-liitantaan. Lue television kayttoohjeesta. Kun asennat kuvanauhurin kayttokuntoon ensimmaista kertaa, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: E 'Yhdistaminen scart-johdolla' Jos televisiossa on scart-liitanta ja kaytat scart-johtoa. E 'Yhdistaminen ilman scart-johtoa' Jos et kayta scart-johtoa. e Kytke televisio toimintaan. f Yhdista verkkojohdon toinen paa kuvanauhurin takana olevaan verkkoliitantaan 'Kayttoonottoasennus'. 4 ja toinen paa pistorasiaan. g Lue sen jalkeen osasta 2 Kuvanauhurin asennus kohta D Monet televisiot vaihtavat automaattisesti ohjelmanumerolle 'EXT' (EXTernal) tai 'AV' (Audio/Video), kun aletaan toistaa kasettia. Jos vaihto ei tapahdu automaattisesti, televisioista on valittava manuaalisesti ohjelmanumero esim: 'EXT', '0', tai 'AV'. 3 Yhdistaminen ilman scart-johtoa D Jos tv-kanavien kuvanlaatu on televisiossa huono, lue osasta 'LISATOIMINNOT' kohta 'Kuvahairioiden poistaminen - modulaattorin saato'. i Kun televisio on viritetty, lue osasta Kuvanauhurin asen- nus kohta Kayttoonottoasennus. akyy. D Jos haluat hakea lisaa tv-kanavia, aloita uudelleen vaiheesta d. j Paina lopuksi painiketta MENU. 5 Satelliittivastaanotin Satelliittikanavia voi vastaanottaa scart-liitannan AV1 EXT1 kautta. Valitse tata varten painikkeilla 0 ohjelmanumero 'E1'. Satel liittivastaanottimen ohjelmat on valittava satelliittivastaanottimesta. Monitoritoiminto Voit vaihtaa painikkeella MONITOR nakyviin vuorotellen tv kuvan ja kuvanauhurin kuvan. Tama on mahdollista vain, jos olet yhdistanyt kuvanauhurin televisioon scart-johdolla ja jos televisio noudattaa vaihtokaskya. Voit myos kayttaa kuvanauhurin painiketta MONITOR. Muut asennusmahdollisuudet Voit valita seuraavista asennusmahdollisuuksista kuvanauhurille parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Tv-kanavien manuaalinen jarjestaminen ja poistaminen Voit antaa minka tahansa ohjelmanumeron muistissa olevalle tvkanavalle ja voit myos poistaa kanavia muistista. a Kytke televisio toimintaan. Valitse tarvittaessa ku- Automaattinen kanavien haku Kuvanauhuri hakee kaikki tv-kanavat. D Jos haluat aloittaa automaattisen kanavien haun uudelleen, toimi seuraavasti. a Kytke televisio toimintaan. Valitse tarvittaessa kuvanauhurin ohjelmanumero. b Paina kauko-ohjaimesta painiketta MENU. Nayttoon il mestyy 'CLK'. c Valitse nayttoon 'ALLO' (Manuaalinen tv-kanavien haku) painikkeella P- = tai ;P+. vanauhurin ohjelmanumero. b Paina kauko-ohjaimesta painiketta MENU. Nayttoon il d Paina painikketta OK. mestyy 'CLK'. c Valitse nayttoon 'AUTO' (Automaattinen tv-kanavien haku) CH21 e Valitse painikkeella P- = tai ;P+ se tv-kanava, jolle painikkeella P- = tai ;P+. d Paina painiketta OK. Automaattinen kanavien haku al- haluat antaa ohjen) yhden tai useamman kerran. Nayttoon ilmestyy, esim. : ' Kasetin toistaminen a Syota kasetti kasettipesaan. Nayttoon ilmestyy 'v. 0:30:21 b Voit pysayttaa hakemasi kuvan kohdalla painamalla painiketta b Paina toistopainiketta PLAY G. PLAY G. D Kuvan laatu voi kuvahaun aikana olla heikko eika aani kuulu. Nayttoon ilmestyy esim.: ' 0:00:02 c Pysayta painikkeella STOP h. d Poista kasetti painamalla pysaytystoiminnossa ku Pysaytetty kuva a Paina painiketta STILL R. Pysaytetty kuva naytetaan. Nayttoon ilmestyy, esim. : vanauhurista painiketta STOP/EJECT h/j. Voit poistaa kasetin myos painamalla kauko-ohjaimesta painiketta EJECT J. D Jotkut toiminnot katkeavat automaattisesti jonkin ajan kuluttua (esim.: tauko, pysaytetty kuva, kuvaha ku). Tama suojaa kasettia ja vahentaa turhaa sah konkulutusta. D Talla kuvanauhurilla voi toistaa vain normaalinopeudella 'SP' tallennettuja kasetteja. Puolinopeudella 'LP' tehtyja tallenteita toistettaessa kuva ja aani vaaristyvat. hairioita. 0:00:21 b Aina kun painat uudelleen painiketta STILL R, kuva siirtyy eteenpain yhden askeleen kerralla. D Kuvaruudussa nakyy hairioraitoja. Nauhakohdan haku ilman kuvaa (pikakelaus) a Pysayta nauha painikkeella STOP h. b Paina painiketta H (taaksepain) tai I (eteenpain). Nauhakohdan naytto Naytto ilmoittaa nauhakohdan tunteina, minuutteina ja sekun teina. D Jos haluat nollata '0:00:00' nayton, paina painiketta CLEAR (CL). Jos nauhalla on tyhja kohta, laskuri pysahtyy. ilmestyy 'TRAC' (tracking). ilmestyy esim. nakyy 'JITT'. jo olevan tallenteen peraan. a Paina painiketta INDEX E. Paina sitten painiketta STOP h. oleva televisio-ohjelma). a Hae toistamalla nauhalta oikea kohta. b Pysayta toisto painikkeella STOP h. Naytossa nakyy 9. ohjelmoida yhteensa 6 muistipaikkaa kuukaudeksi eteenpain. 22:00 f Kun tiedot ovat oikein, paina painiketta TIMER k. -- -D Jos nayttoon ilmestyy hetkeksi 'CLK' ja sen jalkeen vilkkuu '2000', kello on asetettava. Lue osan 'KUVANAUHURIN ASENNUS' kohta Kellon ja paivan asettaminen (vaiheesta c alkaen). b Paina painiketta TIMER k. Nayttoon ilmestyy 'OK'. D Ohjelmointitiedot on tallennettu muistipaikkaan. g Syota nauhuriin kasetti, jolle voi tallentaa. h Katkaise toiminta painikkeella STANDBY/ON m.

7 Ohjelmoitu tallennus toimii vain kun kuvanauhurin toiminta on katkaistu painikkeella STANDBY/ON m. D Jos jokin muistipaikka on kaytossa, kuvanauhurin nayttoon syttyy k. D Kuvanauhuria ei voi kayttaa manuaalisesti ohjelmoi dun tallennuksen aikana. Jos haluat peruuttaa ohjelmoidun tallennuksen, paina painiketta STANDBY/ON m. D Jos nauha loppuu ohjelmoidun tallennuksen aikana, kasetti tulee automaattisesti ulos. D Jos olet syottanyt suojatun kasetin, jolle ei voi tallentaa, kuvaruutuun ilmestyy muutamaksi sekunniksi 'PROT'. Sen jalkeen kasetti tulee ulos. D Jos unohdat syottaa kasetin, kuvaruutuun ilmestyy 'CASS' ja kuvanauhurin naytossa vilkkuu k. D Jos nayttoon ilmestyy 'FULL' kun painat painiketta TIMER k, kaikki muistipaikat ovat kaytossa. Jos haluat tyhjentaa tai tarkistaa jonkin muistipaikan, valitse se painikkeella ;P+ tai P- =. D Jos 'ERR' ilmestyy hetheksi nayttoon, tama tarkoittaa etta ajastimen tiedot eivat siirtyneet. Tarkista ohjel moitavan tallennuksen paiva, alkamisaika ja paatty misaika. Kuvanauhurin nayttoon syttyy esim.: 'DATE 01'. Muuta tarvittaessa tallennuksen paiva kauko-ohjaimen painikkeella ;P+, P- = tai numeropainikkeilla c Paina painiketta TIMER k. Kuvanauhurin nayttoon syttyy esim. 'PROG. 01'. Muuta tarvittaessa tallennettavan tv-kanavan ohjelmanumero painikkeella ;P+ tai P- = tai numeropainikkeilla D Ohjelmanumero E1on tarkoitettu tallennukseen ulkoisista ohjelmalahteista (scart-liitannan AV1 EXT1 kautta). h Syota nauhuriin kasetti, jolle voi tallentaa. Katkaise toiminta painikkeella STANDBY/ON m. D Ohjelmoitu tallennus toimii vain, kun kuvanauhurin toiminta on katkaistu painikkeella STANDBY/ON m. Muistipaikan tietojen tarkistaminen ja muuttaminen a Paina kauko-ohjaimesta painiketta TIMER k. b Valitse painikkeella ;P+ tai P- = se muistipaikka, jon- Muistipaikan tyhjentaminen a Paina kauko-ohjaimesta painiketta TIMER k. b Valitse painikkeella ;P+ tai P- = se muistipaikka, jon- ka haluat tarkistaa tai muuttaa. c Paina painiketta TIMER k. ka haluat tyhjentaa. c Paina painiketta CLEAR (CL). Kuvanauhurin nayttoon syttyy esim.: 'DATE 01'. tv-kanavan ohjelmanumero, jolta haluat tallentaa. Tallennuksen ohjelmointi on pyyhitty muistista. d Paina lopuksi painiketta MENU. 01 d Paina painiketta TIMER k. Kuvanauhurin nayttoon syttyy esim.: 'PROG. 01'. Anna nyt tallennuksen paattymisaika. painiketoiminnot on lukittu. D Varit voidaan poistaa myos tallennusta varten. nayt toon ilmestyy 'u'. Sailyta kauko-ohjain varmassa paikassa. naytosta haviaa 'u'. Valitse tv-jarjestelma painikkeella P- = tai ;P+. D Kun haluat mustavalkoisen kuvan, valitse 'B/W' painikkeella P- = tai ;P+. e Vahvista painikkeella OK. f Paina lopuksi painiketta MENU. Automaattikatkaisu (viritintoiminto) Jos kuvanauhuri on muutaman minuutin kayttamatta tietyissa toiminnoissa (esim. pysaytys), se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan. Voit kytkea pois taman toiminnon ja kayttaa kuvanauhuria tvvastaanottimena. a Paina kauko-ohjaimesta painiketta MENU. Nayttoon il D Kun valitset toisen ohjelmanumeron, kuvanauhuri palautuu takaisin automaattitoiminnolle 'AUTO'. D Kun poistat kasetin, toiston tv-jarjestelma palautuu takaisin automaattitoiminnolle 'AUTO'. mestyy 'CLK. b Valitse nayttoon 'AST' (Automaattikatkaisu) painikkeella P- = tai ;P+ ja vahvista painikkeella OK. c Valitse 'AST-' painikkeella P- = tai ;P+ (automaatti- katkaisu katkaistu). D Jos valitaan 'AST+', automaattikatkaisu on kytketty. d Vahvista painikkeella OK. Nayttoon ilmestyy 'OK'. e Beenden Sie mit der Taste MENU. f Paina lopuksi painiketta MENU. D Ohjelmoitu tallennus toimii vain, kun kuvanauhuri on kytketty valmiustilaan. 14 Kuvahairioiden poistaminen - modulaattorin Modulaattorin toiminnan katkaisu saato Kuvassa voi nakya hairioita, jos et ole kayttanyt scart-johtoa kuvanauhurin ja television yhdistamiseen. Tama voi johtua siita, etta jokin paikkakunnalla nakyva tv-asema kayttaa UHF-kanavaa CH36 tai 591 MHz:n taajuutta. Kun kuvanauhuri kytketaan toimintaan, joidenkin tv-kanavien kuva huononee. Kuvanlaatua voidaan parantaa muuttamalla modulaattorin taajuus (591Mhz tai UHF-kanava 36). a Kytke televisio toimintaan ja valitse tarvittaessa ku- Ellet saa hairioita pois kuvasta tai aanesta, voit kytkea sisaanrakennetun modulaattorin pois toiminnasta. Voit tehda taman vain, jos olet yhdistanyt kuvanauhurin televisioon scart-johdolla. Yhdistaminen ilman scart-johtoa ei ole mahdol lista silloin kun modulaattori on kytketty pois toiminnasta. a Varmista, etta kuvanauhurissa ei ole kasettia. b Paina yhtaikaa kuvanauhurista painiketta vanauhurin ohjelmanumero. Lue television kayttoohjees ta. b Varmista, etta kuvanauhurissa ei ole kasettia. c Paina yhtaikaa kauko-ohjaimen painiketta STOP h ja ja kauko-ohjaimesta painiketta STOP h useita sekunteja, kunnes kuvanauhurin nayttoon ilmestyy esim. 'M591'. STOP/EJECT h/j kuvanauhurin painiketta STOP/EJECT h/j niin kauan, kunnes nayttoon ilmestyy esim. 'M591'. Kuvanauhuri lahettaa testikuvaa UHF-kanavalla 36 tai taajuudella 591 MHz. c Paina painiketta OK. Nayttoon ilmestyy 'MOD+' (modulaattori kytketty). d Valitse nayttoon 'MOD-' (modulaattori katkaistu) painik keella ;P+. D Modulaattori kytketaan takaisin valitsemalla nayt toon 'MOD+' (modulaattori kytketty). d Muuta modulaattorin taajuus kauko-ohjaimesta numeroe Paina painiketta OK niin kauan, kunnes nayttoon painikkeilla 0-9. ilmestyy hetkeksi 'OK'. e Virita televisio modulaattorin uudelle taajuudelle, joka nakyy kuvanauhurin naytossa. f Paina painiketta OK niin kauan, kunnes 'OK' nakyy. Modulaattorin asennus on valmis TARKISTUSLUETTELO Jos kuvanauhurin kaytto aiheuttaa ongelmia, syyna voi olla jokin alla mainittu seikka.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Voit myos ottaa yhteyden asiakas palveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on oheisessa takuuvihkosessa. Pida mallinumero (MODEL NO) ja tuotantonumero (PROD.NO.) esilla. Kuvanauhuri ei toimi mitaan painiketta painettaessa: Virtaa ei tule: tarkista virran saanti Ohjelmoitu tallennus on kaynnissa: peruuta ohjelmoitu tallennus painikkeella STANDBY/ON m. Lapsilukko on kytketty: kytke lapsilukko pois. tama auta, kokeile seuraavaa: 1. Kytke uudelleen irti sahkoverkosta verkkopistoke hetkeksi irti. Kauko-ohjain ei toimi: Kauko-ohjainta ei ole suunnattu kuvanauhuria kohti: suuntaa kuvanauhuria kohti. Kyseessa on tekninen ongelma: Ota paristot pois, odota 10 sekuntia ja laita paristot takaisin. Paristot ovat kuluneet: vaihda paristot. Kasettia toistettaessa ei nay kuvaa: Kasetille ei ole tallennettu: vaihda kasetti. Olet valinnut televisiosta vaaran ohjelmanumeron kasetin toistoa varten: valitse televisiosta oikea kuvanauhurin ohjelmanumero. kasetille ei voi tallentaa: poista kasetin suojaus. Ohjelmoitu tallennus ei ala: Ajastin ohjelmoitu vaarin: tarkista muistipaikat. Kellonaika tai paiva ohjelmoitu vaarin: tarkista kellonaika ja paiva. Syotetylle kasetille ei voi tallentaa: poista kasetin suojaus. Tv-vastaanoton kuvassa tai aanessa on hairioita: Kaanna esiin osa LISATOIMINNOT ja lue kohdat Kuvahairioiden poistaminen - modulaattorin saato ja Modulaattorin toiminnan katkaiseminen. Tarkistuta antenni SANASTO UHFtaajuusalue kanavat Kuvanauhuri lahettaa kanavalla 36/ taajuudella 591 MHz. Tama taajuus/kanava voidaan muuttaa (katso kohta Kuvahairioiden poistaminen - modulaattorin saato ). Kaytetyt termit Nykyinen nauhakohta Se kohta nauhalta, joka parhaillaan toistetaan. Ulkoinen ohjelmalahde Liitantaan (esim. scart-liitanta) liitetty laite, joka lahettaa audio-/videosignaaleja kuvanauhuriin. Indeksimerkki Merkki, joka tallennetaan automaattisesti nauhalle jokaisen tallennuksen alussa. Tama merkki (tallennekoodi) voidaan loytaa kayttamalla indeksihakua. Scart-johto Myos Euro-AV-johdoksi nimitetty. Tama standardoitu johto on helppo tapa yhdistaa eri audio- ja videolaitteita, tiento konenayttoja ja televisioita. Talla johdolla voi audio- ja videosignaalien lisaksi siirtaa myos muita signaaleja. Tv-jarjestelma Televisiosignaalin siirtoon on kaytossa eri jarjestelmia esim. PAL, SECAM, PAL BG, SECAM DK, SECAM L/L, NTSC,.. Milla jarjestelmalla siirto tapahtuu, riippuu kyseisesta maasta. Teksti-tv Tekstitelevisio. OTR Pikaohjelmointi (One Touch Recording). Talla toiminnolla voi asettaa tallennuksen katkaisuajan 30 minuutin valein. Modulaattori Kuvanauhurin elektroninen osa, joka mahdollistaa audio- ja videosignaalien valittamisen antennijohdon kautta. Televisio vastaanottaa signaalin samalla tavalla kuin tvaseman signaalin. Modulaattoritaajuus/kanava Tama taajuus/kanava ilmoittaa milla taajuudella/kanavalla audio-videosignaali lahetetaan. 17.

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision 3 3 1 4 8 0 4 4 233 33148.044 Käyttöohje Viewvision Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja pois Levyn asettaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Extra information - Svenska. Yderligere oplysninger - Dansk. Tilleggsinformasjon - Norsk. Lisätietoja - Suomi. Extra information - English.

Extra information - Svenska. Yderligere oplysninger - Dansk. Tilleggsinformasjon - Norsk. Lisätietoja - Suomi. Extra information - English. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Om du använder annat emballage gäller inte

Lisätiedot

Ennen käyttöönottoa. Sisältö. Käyttöturvallisuus. Digi-TV info (vain Suomessa)

Ennen käyttöönottoa. Sisältö. Käyttöturvallisuus. Digi-TV info (vain Suomessa) Ennen käyttöönottoa 1 Tämä digitaalivastaanotin on laadukas ja monipuolinen vastaanotin, joka on helppo asentaa ja käyttää. Tässä ohjekirjassa on neuvottu vastaanottimen käyttöönotto, oheislaitteiden asennus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42P3S http://fi.yourpdfguides.com/dref/784582

Käyttöoppaasi. SAMSUNG PS-42P3S http://fi.yourpdfguides.com/dref/784582 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual FLD845H Sisältö Lisävarusteet... 2 Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virtalähde... 3 Virtajohto... 3 Kosteus ja vesi... 3 Puhdistaminen... 3 Kuumuus ja liekit... 3

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041 Käyttöopas DVD Viewvision DR+ 3 2 8 1 8 0 4 1 233 32818.041 - Sisältö Kauko-ohjain Assist DVD-toiminnot... 3 Laitteen etupaneeli...4 Laitteen takapaneeli ja näyttö... 5 Tervetuloa...6 Toimituspakkauksen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI DVD-SOITIN - KUVANAUHURI Käyttöohje SD-900 - Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi

Lisätiedot

Huomautus ** ** ** ** Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Takuu. Tavaramerkit FI 1

Huomautus ** ** ** ** Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Takuu. Tavaramerkit FI 1 Huomautus Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Ei saa kopioida, käyttää tai kääntää kokonaan tai osittain ilman HUMAX:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa muutoin kuin tekijänoikeuden tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TRIAX CR 317. Käyttöohjeet. Digitaalinen kaapelivastaanotin. Tuplaviritin 160 Gt kiintolevyllä N6_FINNISH 104598

TRIAX CR 317. Käyttöohjeet. Digitaalinen kaapelivastaanotin. Tuplaviritin 160 Gt kiintolevyllä N6_FINNISH 104598 TRIAX CR 317 Digitaalinen kaapelivastaanotin Tuplaviritin 160 Gt kiintolevyllä Käyttöohjeet N6_FINNISH 104598 Varoitukset Varoitus VAROITUS SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS : Älä poista suojusta, sillä

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V DVD VIDEO PLAYER DVP 00V User manual Thank you for choosing Philips. Need help fast? Read your User s Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have read your

Lisätiedot

SMT-S7140. Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN

SMT-S7140. Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN SMT-S7140 Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN SMT-S7140 TURVALLISUUSOHJEET Vastaanotin on valmistettu kansainvälisiä turvallisuusstandardeja noudattaen. Lue seuraavat turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Tämä sivu on varattu muistiinpanoja varten.

Tämä sivu on varattu muistiinpanoja varten. Tämä sivu on varattu muistiinpanoja varten. KIITOS, ETTÄ VALITSIT FINNSAT FSC 7200PVR:n FINNSAT FSC 7200PVR (myöhemmin tässä oppaassa käytetään vain nimitystä laite) on markkinoiden nykyaikaisimpia digitaalisten

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

TRIAX STR 333. Digitaalinen Combo-vastaanotin DVB-S ja DVB-T. Käyttöohje

TRIAX STR 333. Digitaalinen Combo-vastaanotin DVB-S ja DVB-T. Käyttöohje TRIAX STR 333 Digitaalinen Combo-vastaanotin DVB-S ja DVB-T Käyttöohje Digitaalinen Combo-vastaanotin Triax STR 333 Turvallisuudesta Huom! Seuraamalla näitä ohjeita vältät itseesi tai laitteistoon kohdistuvat

Lisätiedot

HDD & DVD Player/ Recorder. Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H

HDD & DVD Player/ Recorder. Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H HDD & DVD Player/ Recorder Användarhandbok 6 Brugervejledning 80 Käyttöopas 154 DVDR3450H DVDR3452H DVDR3460H DVDR3465H Italia DICHIARAZIONE DI CONFORMITA Si dichiara che l apparecchio DVDR3360H, Philips

Lisätiedot

FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE

FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE 1 Tämä sivu on varattu muistiinpanoja varten. 2 KIITOS, ETTÄ VALITSIT FINNSAT FSC 7200PVR:n FINNSAT FSC 7200PVR

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156 Sisällysluettelo Yleistä Yleistä... 152 Huomautuksia laitteen käytöstä... 152 Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Yleistä kierrätyksestä... 152 Tuotteen yleiskuvaus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC TXL32C20ES http://fi.yourpdfguides.com/dref/2729186

Käyttöoppaasi. PANASONIC TXL32C20ES http://fi.yourpdfguides.com/dref/2729186 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi R-S700, R-S500 Stereovahvistin Käyttöohje Julkaisija: Musta Pörssi Oy Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus-

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3754802

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3754802 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT. Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi.

SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT. Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi. Kiitos tämän väritelevision ostamisesta. Lue seuraava käyttöopas ennen käyttöä toimintojen ymmärtämiseksi. SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT 1 TURVATOIMET. 2 OHJAUSLAITTEIDEN SIJAINTI 3 JOHDANTO.3 ALKUTOIMET.6

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 46PFL5507T http://fi.yourpdfguides.com/dref/4264171

Käyttöoppaasi. PHILIPS 46PFL5507T http://fi.yourpdfguides.com/dref/4264171 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Digitaalinen DVB-C/T2-vastaanotin

Digitaalinen DVB-C/T2-vastaanotin Digitaalinen DVB-C/T2-vastaanotin TT-micro TC821 HDTV Käyttöopas TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Germany www.ttgoerler.com Right for technical specification

Lisätiedot