Käyttöoppaasi. PHILIPS VR110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. PHILIPS VR110 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982146"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä KUVANAUHURIN KYTKENTA... Paristoje n asettaminen kauko-ohjaimee n.. Kuvanauhurin yhdistaminen televisioo n.... Yhdis taminen scart-johdoll a.... Yhdis taminen ilma n scart-johtoa..... Muiden laitteide n yhdistaminen KUVANAUHURIN ASENNUS.... Kayttoonottoasennus..... Manuaaline n kanavie n haku.... Satelliittivastaanoti n Muut asennusmahdollisuude t.. Automaattinen kanavie n haku.. Monitoritoimint o.... Tv-kanavie n manuaaline n j arjestaminen ja poistami nen Kello n ja paivan asettaminen... Yleis ta

3 ... Pikakatkaisi n.. Kuvanauhurin naytossa nakyvat symboli t.. TOISTO Kasetin toistamine n. Nauhakohdan naytto Nauhakohdan haku kuvan kanssa (kuvahaku )... Pysaytetty kuva..... Nauhakohdan haku ilma n kuvaa (pikakelaus ).... Instant View -toimint o... Nauhakohdan automaattinen haku (indeksihaku ) Tyhj an kohdan automaattinen haku.. Kuvahairi oiden poistamine n... Raidanseurannan saato toiston aikan a.... Raidanseurannan saato pysaytetyn kuvan aikan a.... MANUAALINEN TALLENNUS.. Tallennu s ilma n automaattikatkaisu a Tallennu s automaattikatkaisu n kanssa (pikaohjelmointi )

4 .. Tallenteide n suojaus.... Automaattinen jatkoeditoint i Kaytetyt termit Tallennukse n ohjelmoint i Muistipaika n tietoje n tarkistamine n ja muuttaminen.. 13 Muistipaika n tyhjentaminen LISATOIMINNOT... Tv-j arjestel man muuttaminen Lapsilukk o.... Automaattikatkais u (viritintoiminto ).. Kuvahairi oiden poistamine n - modulaattori n s o... aat Modulaattori n toiminna n katkais u TARKISTUSLUETTELO... : Television toiminnan katkaisu Tv:n aanen katkaisu : Aanen katkaisu/kytkenta Television audio/video-tuloliitannan kytkenta Tv:n ohjelmanumero : Tv:n ohjelmanumero suuremmaksi Tv:n ohjemanumero : Tv:n ohjelmanumero pienemmaksi Tv:n aanenvoimakkuus: Tv:n aanenvoimakkuus pienemmaksi Tv:n aanenvoimakkuus: Tv:n aanenvoimakkuus suuremmaksi RECORD n MENU CLEAR (CL) Poisto : Viimeksi syotetyn tiedon poisto / Ajastimen tyhjentami nen ;P+ P- = Valitse : Rivi tai ohjelmanumero ylospain Valitse : Rivi tai ohjelmanumero alaspain Kuvanauhuri edesta Kuvanauhuri takaa STANDBY m Valmiustila : Toiminnan katkaisu tai kytkenta, toiminnon keskeytys, ohjelmoidun tallennuk sen keskeytys (TIMER) Tallennus : Valitun ohjelman tallennus 4 AV1 EXT1 Verkkoliitanta : Verkkojohdon yhdistamiseen Scart-liitanta 1: Television yhdistamiseen (ohjelmanumero E1) Antennitulo: Antennijohdon yhdistamiseen Antennilahto: Television yhdistamiseen RECORD n PROGRAMME r PROGRAMME q MONITOR STOP/EJECT h/j H 2 Valitse : Rivi tai ohjelmanumero alaspain 3 Valitse : Rivi tai ohjelmanumero ylospain Tv-

5 monitoritoiminto : Vaihto tv-vastaanoton ja kuvanauhurin toiston valilla Tauko/pysaytys, kasetin poisto : Nauhan pysaytys ja kasetin poisto Taaksepain : Pysaytys- ja valmiustoiminnossa: pikakelaus taaksepain, toistotoiminnossa: kuvahaku taaksepain Toisto : Kasetin toisto Eteenpain : Pysaytys- ja valmiustoiminnossa: pikakelaus eteenpain, toistossa: kuvahaku eteenpain PLAY G I KAYTTOOHJE /02 Kiitos etta valitsit PHILIPS -kuvanauhurin. VR110/02 on yksi markkinoiden kehittyneimmista ja helppokayttoisimmista ku vanauhureista. Talla kuvanauhurilla voidaan tallentaa ja tois taa VHS-kasetteja. Talla kuvanauhurilla voidaan tallentaa ja toistaa VHS-kasetteja. sekuntia, taaksepain n. 170 sekuntia (kasetti E-180) Mitat cm (L / K / S): 38,0 / 9,3 / 26,0 Kuvapaiden maara : 2 Tallennus/toistonopeus: 4 tuntia (kasetti E-240) Ala avaa laitteen koteloa! kuin kuvanauhuri on yhdistettyna sahkoverkkoon, osa siita on toiminnassa. Virta voidaan katkaista kuvanauhurista kokonaan irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta. A Kuvanauhurin sisalla ei ole itse huollettavia osia. Niin kauan B Pida huoli, etta ilma paasee vapaasti kiertamaan laitteessa olevien ilmanvaihtoaukkojen kautta. B Pida huoli, ettei laitteen sisaan joudu mitaan vieraita esineita tai nestetta. Jos laitteeseen kaatuu jotain nestetta, irrota verkko johto pistorasiasta ja kysy neuvoa asiakaspalvelusta. B Ala kayta laitetta heti, kun olet tuonut sen kylmasta lampimaan tai lampimasta kylmaan, tai hyvin kosteissa oloissa. Laitteen tulisi antaa sopeutua huonelampotilaan vahintaan kolme tuntia pakkauksesta purkamisen jalkeen ennen sahko verkkoon kytkemista. Taman kuvanauhurin mukana toimitetaan Kayttoohje Kauko-ohjain ja paristot Antennijohto Verkkojohto C Tama kayttoohje on painettu ymparistoa saastuttamattomalle paperille. C Toimita vanhat paristot asianmukaiseen kerayspisteeseen. C Havita vastaanottimen pakkaus noudattaen ymparistonsuojelun edistamiseksi annettuja paikallisia ohjeita. C Monia taman elektronisen laitteen materiaaleista voidaan kayt taa uudelleen. Ota selville, mita mahdollisuuksia on vanhan vastaanottimen kierrattamiselle KUVANAUHURIN KYTKENTA Yhdistaminen scart-johdolla Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen a Avaa kauko-ohjaimen paristolokero ja laita paristot paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.

6 b Sulje paristolokero. a Katkaise television toiminta. Kuvanauhurin yhdistaminen televisioon Suosittelemme kaytettavaksi scart-johtoa. Siten saadaan pa ras kuvan ja aanen laatu. b Irrota antennijohdon pistoke televisiosta ja liita se ku vanauhurin takana olevaan liitantaan vanauhurin liitantaan antennituloliitantaan. 2. c Yhdista mukana olevan antennijohdon toinen paa ku 3 ja toinen paa television d Yhdista scart-johdon toinen paa kuvanauhurin takana olevaan scartliitantaan AV1 EXT1 ja toinen paa television scart-liitantaan. Lue television kayttoohjeesta. Kun asennat kuvanauhurin kayttokuntoon ensimmaista kertaa, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: E 'Yhdistaminen scart-johdolla' Jos televisiossa on scart-liitanta ja kaytat scart-johtoa. E 'Yhdistaminen ilman scart-johtoa' Jos et kayta scart-johtoa. e Kytke televisio toimintaan. f Yhdista verkkojohdon toinen paa kuvanauhurin takana olevaan verkkoliitantaan 'Kayttoonottoasennus'. 4 ja toinen paa pistorasiaan. g Lue sen jalkeen osasta 2 Kuvanauhurin asennus kohta D Monet televisiot vaihtavat automaattisesti ohjelmanumerolle 'EXT' (EXTernal) tai 'AV' (Audio/Video), kun aletaan toistaa kasettia. Jos vaihto ei tapahdu automaattisesti, televisioista on valittava manuaalisesti ohjelmanumero esim: 'EXT', '0', tai 'AV'. 3 Yhdistaminen ilman scart-johtoa D Jos tv-kanavien kuvanlaatu on televisiossa huono, lue osasta 'LISATOIMINNOT' kohta 'Kuvahairioiden poistaminen - modulaattorin saato'. i Kun televisio on viritetty, lue osasta Kuvanauhurin asen- nus kohta Kayttoonottoasennus. akyy. D Jos haluat hakea lisaa tv-kanavia, aloita uudelleen vaiheesta d. j Paina lopuksi painiketta MENU. 5 Satelliittivastaanotin Satelliittikanavia voi vastaanottaa scart-liitannan AV1 EXT1 kautta. Valitse tata varten painikkeilla 0 ohjelmanumero 'E1'. Satel liittivastaanottimen ohjelmat on valittava satelliittivastaanottimesta. Monitoritoiminto Voit vaihtaa painikkeella MONITOR nakyviin vuorotellen tv kuvan ja kuvanauhurin kuvan. Tama on mahdollista vain, jos olet yhdistanyt kuvanauhurin televisioon scart-johdolla ja jos televisio noudattaa vaihtokaskya. Voit myos kayttaa kuvanauhurin painiketta MONITOR. Muut asennusmahdollisuudet Voit valita seuraavista asennusmahdollisuuksista kuvanauhurille parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Tv-kanavien manuaalinen jarjestaminen ja poistaminen Voit antaa minka tahansa ohjelmanumeron muistissa olevalle tvkanavalle ja voit myos poistaa kanavia muistista. a Kytke televisio toimintaan. Valitse tarvittaessa ku- Automaattinen kanavien haku Kuvanauhuri hakee kaikki tv-kanavat. D Jos haluat aloittaa automaattisen kanavien haun uudelleen, toimi seuraavasti. a Kytke televisio toimintaan. Valitse tarvittaessa kuvanauhurin ohjelmanumero. b Paina kauko-ohjaimesta painiketta MENU. Nayttoon il mestyy 'CLK'. c Valitse nayttoon 'ALLO' (Manuaalinen tv-kanavien haku) painikkeella P- = tai ;P+. vanauhurin ohjelmanumero. b Paina kauko-ohjaimesta painiketta MENU. Nayttoon il d Paina painikketta OK. mestyy 'CLK'. c Valitse nayttoon 'AUTO' (Automaattinen tv-kanavien haku) CH21 e Valitse painikkeella P- = tai ;P+ se tv-kanava, jolle painikkeella P- = tai ;P+. d Paina painiketta OK. Automaattinen kanavien haku al- haluat antaa ohjen) yhden tai useamman kerran. Nayttoon ilmestyy, esim. : ' Kasetin toistaminen a Syota kasetti kasettipesaan. Nayttoon ilmestyy 'v. 0:30:21 b Voit pysayttaa hakemasi kuvan kohdalla painamalla painiketta b Paina toistopainiketta PLAY G. PLAY G. D Kuvan laatu voi kuvahaun aikana olla heikko eika aani kuulu. Nayttoon ilmestyy esim.: ' 0:00:02 c Pysayta painikkeella STOP h. d Poista kasetti painamalla pysaytystoiminnossa ku Pysaytetty kuva a Paina painiketta STILL R. Pysaytetty kuva naytetaan. Nayttoon ilmestyy, esim. : vanauhurista painiketta STOP/EJECT h/j. Voit poistaa kasetin myos painamalla kauko-ohjaimesta painiketta EJECT J. D Jotkut toiminnot katkeavat automaattisesti jonkin ajan kuluttua (esim.: tauko, pysaytetty kuva, kuvaha ku). Tama suojaa kasettia ja vahentaa turhaa sah konkulutusta. D Talla kuvanauhurilla voi toistaa vain normaalinopeudella 'SP' tallennettuja kasetteja. Puolinopeudella 'LP' tehtyja tallenteita toistettaessa kuva ja aani vaaristyvat. hairioita. 0:00:21 b Aina kun painat uudelleen painiketta STILL R, kuva siirtyy eteenpain yhden askeleen kerralla. D Kuvaruudussa nakyy hairioraitoja. Nauhakohdan haku ilman kuvaa (pikakelaus) a Pysayta nauha painikkeella STOP h. b Paina painiketta H (taaksepain) tai I (eteenpain). Nauhakohdan naytto Naytto ilmoittaa nauhakohdan tunteina, minuutteina ja sekun teina. D Jos haluat nollata '0:00:00' nayton, paina painiketta CLEAR (CL). Jos nauhalla on tyhja kohta, laskuri pysahtyy. ilmestyy 'TRAC' (tracking). ilmestyy esim. nakyy 'JITT'. jo olevan tallenteen peraan. a Paina painiketta INDEX E. Paina sitten painiketta STOP h. oleva televisio-ohjelma). a Hae toistamalla nauhalta oikea kohta. b Pysayta toisto painikkeella STOP h. Naytossa nakyy 9. ohjelmoida yhteensa 6 muistipaikkaa kuukaudeksi eteenpain. 22:00 f Kun tiedot ovat oikein, paina painiketta TIMER k. -- -D Jos nayttoon ilmestyy hetkeksi 'CLK' ja sen jalkeen vilkkuu '2000', kello on asetettava. Lue osan 'KUVANAUHURIN ASENNUS' kohta Kellon ja paivan asettaminen (vaiheesta c alkaen). b Paina painiketta TIMER k. Nayttoon ilmestyy 'OK'. D Ohjelmointitiedot on tallennettu muistipaikkaan. g Syota nauhuriin kasetti, jolle voi tallentaa. h Katkaise toiminta painikkeella STANDBY/ON m.

7 Ohjelmoitu tallennus toimii vain kun kuvanauhurin toiminta on katkaistu painikkeella STANDBY/ON m. D Jos jokin muistipaikka on kaytossa, kuvanauhurin nayttoon syttyy k. D Kuvanauhuria ei voi kayttaa manuaalisesti ohjelmoi dun tallennuksen aikana. Jos haluat peruuttaa ohjelmoidun tallennuksen, paina painiketta STANDBY/ON m. D Jos nauha loppuu ohjelmoidun tallennuksen aikana, kasetti tulee automaattisesti ulos. D Jos olet syottanyt suojatun kasetin, jolle ei voi tallentaa, kuvaruutuun ilmestyy muutamaksi sekunniksi 'PROT'. Sen jalkeen kasetti tulee ulos. D Jos unohdat syottaa kasetin, kuvaruutuun ilmestyy 'CASS' ja kuvanauhurin naytossa vilkkuu k. D Jos nayttoon ilmestyy 'FULL' kun painat painiketta TIMER k, kaikki muistipaikat ovat kaytossa. Jos haluat tyhjentaa tai tarkistaa jonkin muistipaikan, valitse se painikkeella ;P+ tai P- =. D Jos 'ERR' ilmestyy hetheksi nayttoon, tama tarkoittaa etta ajastimen tiedot eivat siirtyneet. Tarkista ohjel moitavan tallennuksen paiva, alkamisaika ja paatty misaika. Kuvanauhurin nayttoon syttyy esim.: 'DATE 01'. Muuta tarvittaessa tallennuksen paiva kauko-ohjaimen painikkeella ;P+, P- = tai numeropainikkeilla c Paina painiketta TIMER k. Kuvanauhurin nayttoon syttyy esim. 'PROG. 01'. Muuta tarvittaessa tallennettavan tv-kanavan ohjelmanumero painikkeella ;P+ tai P- = tai numeropainikkeilla D Ohjelmanumero E1on tarkoitettu tallennukseen ulkoisista ohjelmalahteista (scart-liitannan AV1 EXT1 kautta). h Syota nauhuriin kasetti, jolle voi tallentaa. Katkaise toiminta painikkeella STANDBY/ON m. D Ohjelmoitu tallennus toimii vain, kun kuvanauhurin toiminta on katkaistu painikkeella STANDBY/ON m. Muistipaikan tietojen tarkistaminen ja muuttaminen a Paina kauko-ohjaimesta painiketta TIMER k. b Valitse painikkeella ;P+ tai P- = se muistipaikka, jon- Muistipaikan tyhjentaminen a Paina kauko-ohjaimesta painiketta TIMER k. b Valitse painikkeella ;P+ tai P- = se muistipaikka, jon- ka haluat tarkistaa tai muuttaa. c Paina painiketta TIMER k. ka haluat tyhjentaa. c Paina painiketta CLEAR (CL). Kuvanauhurin nayttoon syttyy esim.: 'DATE 01'. tv-kanavan ohjelmanumero, jolta haluat tallentaa. Tallennuksen ohjelmointi on pyyhitty muistista. d Paina lopuksi painiketta MENU. 01 d Paina painiketta TIMER k. Kuvanauhurin nayttoon syttyy esim.: 'PROG. 01'. Anna nyt tallennuksen paattymisaika. painiketoiminnot on lukittu. D Varit voidaan poistaa myos tallennusta varten. nayt toon ilmestyy 'u'. Sailyta kauko-ohjain varmassa paikassa. naytosta haviaa 'u'. Valitse tv-jarjestelma painikkeella P- = tai ;P+. D Kun haluat mustavalkoisen kuvan, valitse 'B/W' painikkeella P- = tai ;P+. e Vahvista painikkeella OK. f Paina lopuksi painiketta MENU. Automaattikatkaisu (viritintoiminto) Jos kuvanauhuri on muutaman minuutin kayttamatta tietyissa toiminnoissa (esim. pysaytys), se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan. Voit kytkea pois taman toiminnon ja kayttaa kuvanauhuria tvvastaanottimena. a Paina kauko-ohjaimesta painiketta MENU. Nayttoon il D Kun valitset toisen ohjelmanumeron, kuvanauhuri palautuu takaisin automaattitoiminnolle 'AUTO'. D Kun poistat kasetin, toiston tv-jarjestelma palautuu takaisin automaattitoiminnolle 'AUTO'. mestyy 'CLK. b Valitse nayttoon 'AST' (Automaattikatkaisu) painikkeella P- = tai ;P+ ja vahvista painikkeella OK. c Valitse 'AST-' painikkeella P- = tai ;P+ (automaatti- katkaisu katkaistu). D Jos valitaan 'AST+', automaattikatkaisu on kytketty. d Vahvista painikkeella OK. Nayttoon ilmestyy 'OK'. e Beenden Sie mit der Taste MENU. f Paina lopuksi painiketta MENU. D Ohjelmoitu tallennus toimii vain, kun kuvanauhuri on kytketty valmiustilaan. 14 Kuvahairioiden poistaminen - modulaattorin Modulaattorin toiminnan katkaisu saato Kuvassa voi nakya hairioita, jos et ole kayttanyt scart-johtoa kuvanauhurin ja television yhdistamiseen. Tama voi johtua siita, etta jokin paikkakunnalla nakyva tv-asema kayttaa UHF-kanavaa CH36 tai 591 MHz:n taajuutta. Kun kuvanauhuri kytketaan toimintaan, joidenkin tv-kanavien kuva huononee. Kuvanlaatua voidaan parantaa muuttamalla modulaattorin taajuus (591Mhz tai UHF-kanava 36). a Kytke televisio toimintaan ja valitse tarvittaessa ku- Ellet saa hairioita pois kuvasta tai aanesta, voit kytkea sisaanrakennetun modulaattorin pois toiminnasta. Voit tehda taman vain, jos olet yhdistanyt kuvanauhurin televisioon scart-johdolla. Yhdistaminen ilman scart-johtoa ei ole mahdol lista silloin kun modulaattori on kytketty pois toiminnasta. a Varmista, etta kuvanauhurissa ei ole kasettia. b Paina yhtaikaa kuvanauhurista painiketta vanauhurin ohjelmanumero. Lue television kayttoohjees ta. b Varmista, etta kuvanauhurissa ei ole kasettia. c Paina yhtaikaa kauko-ohjaimen painiketta STOP h ja ja kauko-ohjaimesta painiketta STOP h useita sekunteja, kunnes kuvanauhurin nayttoon ilmestyy esim. 'M591'. STOP/EJECT h/j kuvanauhurin painiketta STOP/EJECT h/j niin kauan, kunnes nayttoon ilmestyy esim. 'M591'. Kuvanauhuri lahettaa testikuvaa UHF-kanavalla 36 tai taajuudella 591 MHz. c Paina painiketta OK. Nayttoon ilmestyy 'MOD+' (modulaattori kytketty). d Valitse nayttoon 'MOD-' (modulaattori katkaistu) painik keella ;P+. D Modulaattori kytketaan takaisin valitsemalla nayt toon 'MOD+' (modulaattori kytketty). d Muuta modulaattorin taajuus kauko-ohjaimesta numeroe Paina painiketta OK niin kauan, kunnes nayttoon painikkeilla 0-9. ilmestyy hetkeksi 'OK'. e Virita televisio modulaattorin uudelle taajuudelle, joka nakyy kuvanauhurin naytossa. f Paina painiketta OK niin kauan, kunnes 'OK' nakyy. Modulaattorin asennus on valmis TARKISTUSLUETTELO Jos kuvanauhurin kaytto aiheuttaa ongelmia, syyna voi olla jokin alla mainittu seikka.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Voit myos ottaa yhteyden asiakas palveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on oheisessa takuuvihkosessa. Pida mallinumero (MODEL NO) ja tuotantonumero (PROD.NO.) esilla. Kuvanauhuri ei toimi mitaan painiketta painettaessa: Virtaa ei tule: tarkista virran saanti Ohjelmoitu tallennus on kaynnissa: peruuta ohjelmoitu tallennus painikkeella STANDBY/ON m. Lapsilukko on kytketty: kytke lapsilukko pois. tama auta, kokeile seuraavaa: 1. Kytke uudelleen irti sahkoverkosta verkkopistoke hetkeksi irti. Kauko-ohjain ei toimi: Kauko-ohjainta ei ole suunnattu kuvanauhuria kohti: suuntaa kuvanauhuria kohti. Kyseessa on tekninen ongelma: Ota paristot pois, odota 10 sekuntia ja laita paristot takaisin. Paristot ovat kuluneet: vaihda paristot. Kasettia toistettaessa ei nay kuvaa: Kasetille ei ole tallennettu: vaihda kasetti. Olet valinnut televisiosta vaaran ohjelmanumeron kasetin toistoa varten: valitse televisiosta oikea kuvanauhurin ohjelmanumero. kasetille ei voi tallentaa: poista kasetin suojaus. Ohjelmoitu tallennus ei ala: Ajastin ohjelmoitu vaarin: tarkista muistipaikat. Kellonaika tai paiva ohjelmoitu vaarin: tarkista kellonaika ja paiva. Syotetylle kasetille ei voi tallentaa: poista kasetin suojaus. Tv-vastaanoton kuvassa tai aanessa on hairioita: Kaanna esiin osa LISATOIMINNOT ja lue kohdat Kuvahairioiden poistaminen - modulaattorin saato ja Modulaattorin toiminnan katkaiseminen. Tarkistuta antenni SANASTO UHFtaajuusalue kanavat Kuvanauhuri lahettaa kanavalla 36/ taajuudella 591 MHz. Tama taajuus/kanava voidaan muuttaa (katso kohta Kuvahairioiden poistaminen - modulaattorin saato ). Kaytetyt termit Nykyinen nauhakohta Se kohta nauhalta, joka parhaillaan toistetaan. Ulkoinen ohjelmalahde Liitantaan (esim. scart-liitanta) liitetty laite, joka lahettaa audio-/videosignaaleja kuvanauhuriin. Indeksimerkki Merkki, joka tallennetaan automaattisesti nauhalle jokaisen tallennuksen alussa. Tama merkki (tallennekoodi) voidaan loytaa kayttamalla indeksihakua. Scart-johto Myos Euro-AV-johdoksi nimitetty. Tama standardoitu johto on helppo tapa yhdistaa eri audio- ja videolaitteita, tiento konenayttoja ja televisioita. Talla johdolla voi audio- ja videosignaalien lisaksi siirtaa myos muita signaaleja. Tv-jarjestelma Televisiosignaalin siirtoon on kaytossa eri jarjestelmia esim. PAL, SECAM, PAL BG, SECAM DK, SECAM L/L, NTSC,.. Milla jarjestelmalla siirto tapahtuu, riippuu kyseisesta maasta. Teksti-tv Tekstitelevisio. OTR Pikaohjelmointi (One Touch Recording). Talla toiminnolla voi asettaa tallennuksen katkaisuajan 30 minuutin valein. Modulaattori Kuvanauhurin elektroninen osa, joka mahdollistaa audio- ja videosignaalien valittamisen antennijohdon kautta. Televisio vastaanottaa signaalin samalla tavalla kuin tvaseman signaalin. Modulaattoritaajuus/kanava Tama taajuus/kanava ilmoittaa milla taajuudella/kanavalla audio-videosignaali lahetetaan. 17.

Käyttöoppaasi. PHILIPS SB630 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982144

Käyttöoppaasi. PHILIPS SB630 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982144 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI VTMX905EVPS http://fi.yourpdfguides.com/dref/1276594

Käyttöoppaasi. HITACHI VTMX905EVPS http://fi.yourpdfguides.com/dref/1276594 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR870P http://fi.yourpdfguides.com/dref/982185

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR870P http://fi.yourpdfguides.com/dref/982185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS VR870P. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS VR870P käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR900 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982186

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR900 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982186 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 14PV110

Käyttöoppaasi. PHILIPS 14PV110 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. Katkaisu. Alas/miinus, ohjelmanumero. Tallennus. Asennuspainike. Pysäytys/Kasetin poisto. Toisto

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. Katkaisu. Alas/miinus, ohjelmanumero. Tallennus. Asennuspainike. Pysäytys/Kasetin poisto. Toisto & PIKAKÄYTTÖOHJE Kauko-ohjain Kuvanauhuri edestä RECORD/OTR n Tallennus STANDBY m Katkaisu SELECT Toiminnon valinta TIMER k AJASTIN -ohjelmointi CLEAR (CL) Nollaus/tyhjennys 0-9 Numeropainikkeet 0-9 MONITOR

Lisätiedot

2. KUVANAUHURIN ASENNUS... 6

2. KUVANAUHURIN ASENNUS... 6 SISÄLLYS 1. KUVANAUHURIN KYTKENTÄ... 4 Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen... 4 Kuvanauhurin yhdistäminen televisioon... 4 Yhdistäminen scart-johdolla... 4 Yhdistäminen ilman scart-johtoa... 5 Muiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI VTMX100ECT

Käyttöoppaasi. HITACHI VTMX100ECT Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. Katkaisu. Alas/miinus, ohjelmanumero. Tallennus. Asennuspainike. Pysäytys/Kasetin poisto. Toisto

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. Katkaisu. Alas/miinus, ohjelmanumero. Tallennus. Asennuspainike. Pysäytys/Kasetin poisto. Toisto & PIKAKÄYTTÖOHJE Kauko-ohjain Kuvanauhuri edestä RECORD/OTR n Tallennus STANDBY m Katkaisu SELECT Toiminnon valinta TIMER k SHOWVIEW - tai Ajastin -ohjelmointi CLEAR (CL) Nollaus/tyhjennys 0-9 Numeropainikkeet

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. m Katkaisu. RECORD n Tallennus. STANDBY m Katkaisu. P p Plus /miinus, ohjelmanumero. SV SHOWVIEW -ohjelmointi

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. m Katkaisu. RECORD n Tallennus. STANDBY m Katkaisu. P p Plus /miinus, ohjelmanumero. SV SHOWVIEW -ohjelmointi & PIKAKÄYTTÖOHJE Kauko-ohjain Kuvanauhuri edestä RECORD n Tallennus STANDBY m Katkaisu SV SHOWVIEW -ohjelmointi TIMER k Ajastimen ohjelmointi CLEAR b Nollaus/tyhjennys 0-9 Numeropainikkeet 0-9 H Pikakelaus/kuvahaku

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI VTMX105EVPS

Käyttöoppaasi. HITACHI VTMX105EVPS Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS TL960A http://fi.yourpdfguides.com/dref/3422369

Käyttöoppaasi. PHILIPS TL960A http://fi.yourpdfguides.com/dref/3422369 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR678 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982239

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR678 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982239 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT5322 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981497

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT5322 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981497 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin.

Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten Clock Display, sekuntikello, lähtölaskenta, CountUp, jaksoajastimen ja Fight Gone Bad -ajastin. 6-DIGIT CROSSFIT TIMER Ajastin tarjoaa erilaisia toimintoja, kuten "Clock Display", "sekuntikello", "lähtölaskenta", "CountUp", "jaksoajastimen ja "Fight Gone Bad" -ajastin. Lisäksi erityiset CountUp-

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnät vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin CD-TAPE(OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin - AM/FM/FM 3. FM antenni 4. CD pesä 5. Virityspyörä 6. BASS BOOST painike 7. CD hyppy/etsi eteen 8. CD hyppy/etsi taakse 9. CD ohjelmointi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT7303 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981501

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT7303 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981501 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 32PFL3008T

Käyttöoppaasi. PHILIPS 32PFL3008T Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS 32PFL3008T. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS 32PFL3008T käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Sangean ATS-404, käyttöohje Tuotenumero 38-2116 Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Toiminnot 1. Teleskooppiantenni 2. LCD-näyttö 3. Näytön taustavalon painike 4. Virtakytkin 5. Uniajastin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 29PT5424 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981581

Käyttöoppaasi. PHILIPS 29PT5424 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC NVHV50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2734490

Käyttöoppaasi. PANASONIC NVHV50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2734490 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-081-525-32 (1) FI Video Cassette Recorder Käyttöohjeet PAL SLV-SE830D/E SLV-SE737E SLV-SX737D SLV-SE730D/E SLV-SX730D/E SLV-SE630D/E SLV-SE230D 2003 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

Autostereon käyttö- ja asennusohje

Autostereon käyttö- ja asennusohje Autostereon käyttö- ja asennusohje I. Hallintapaneeli 1. Virtakatkaisin/mykistys/keskeytys 2. MOD/CLK = kuuntelulähteen valinta: radio, AUX, USB ja SD/kello 3. Äänenvoimakkuus/toimintopainike 4. Painike

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-421 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-421  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä takaa 1. SNOOZE/DIM/SLEEP -painike 2. ON/OFF/NAP -painike 3. P-

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään

1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään 1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään 2. Bass boost :Tästä painamalla aktivoituu bassonkorostustoiminto. 3. Äänen voimakkuus : Äänen voimakkuuden säätö. 4. CD repeat : Paina kerran soiton aikana,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio Versio: 1.0 Käyttöopas DAB+/FM-radio Tuotteen yleiskatsaus 1. Valmius/tila Painamalla voit vaihdella FM- ja DAB-tilan välillä toimintatilassa, painamalla ja pitämällä siirryt valmiustilaan. 2. Skannaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-420 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-420  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT 1. Painike "ON/OFF" 2. Painike "HOUR TU -" 3. Painike "MIN TU +" 4. Painike

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. DYMO LABELMANAGER 220P http://fi.yourpdfguides.com/dref/2816983

Käyttöoppaasi. DYMO LABELMANAGER 220P http://fi.yourpdfguides.com/dref/2816983 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle DYMO LABELMANAGER 220P. Löydät kysymyksiisi vastaukset DYMO LABELMANAGER 220P käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Yhdistä kylmälaitteesi tulevaisuuteen.

Yhdistä kylmälaitteesi tulevaisuuteen. Yhdistä kylmälaitteesi tulevaisuuteen. Home onnect tuo esiin kylmälaitteesi parhaat puolet. Home onnect -sovelluksen kautta voit vilkaista kylmälaitteesi sisälle älypuhelimellasi riippumatta siitä, missä

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

H201 Käyttöohje (FI) OMINAISUUDET

H201 Käyttöohje (FI) OMINAISUUDET OMINAISUUDET 1. Yhdysrakenteinen AM/FM-antenni 2. 10 pikavalinta-asemaa (5 kummallakin aaltoalueella) 3. Vedenkestävä rakenne JIS7 standardin mukaisesti 4. Automaattinen asemanhaku 5. Suurikokoinen ja

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. TOIMINNOT 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 3. Tajuusaluevalitsin (BAND) 4. Bass Boost -painike 5. Äänenvoimakkuuden säätö (VOLUME) 6. Viritin (TUNER) 7. CD LED-näyttö

Lisätiedot

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET

DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET DENVER TCD-55 SUOMALAISET KÄYTTÖOHJEET 1. Äänenvoimakkuus 2. Toiminnonvalitsin (RADIO-TAPE-CD) 3. CD play/pause 4. CD hyppy/haku taaksepäin 5. CD hyppy/haku eteenpäin 6. CD stop 7. Kuulokkeet nostaa väkivivulla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-422 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-422  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-422 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä edestä Näkymä takaa 1. Painike "SNOOZE/DIMMER/SLEEP" 2. Painike

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Tajuusaluevalitsin (BAND) 3. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 4. Bass Boost painike 5. CD Painike 6. CD ohjelmointi (PROGRAM) 7. CD stop 8. CD soitto / tauko -painike

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnöt vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnöt vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin : Valinta nauhurin, radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VDO DAYTON CD 413 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3701439

Käyttöoppaasi. VDO DAYTON CD 413 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3701439 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41

70G 书 纸 105*148mm. Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 70G 书 纸 105*148mm Digitaalitelevisiovastaanottimen käyttöohje DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Kytkee äänen päälle/pois. 2. : Palautuu edelliselle valitulle kanavalle 3. TV MODE: Vaihtaa PAL/NTSC

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3828725

Käyttöoppaasi. MEDION MDT 1000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3828725 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MEDION MDT 1000. Löydät kysymyksiisi vastaukset MEDION MDT 1000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-090-239-33 (1) FI Video Cassette Recorder Käyttöohjeet PAL SLV-SE840D/E SLV-SE747E SLV-SE740D/E SLV-SX740D/E SLV-SE640D/E SLV-SE240D 2004 Sony Corporation VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 36PW9308 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981395

Käyttöoppaasi. PHILIPS 36PW9308 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981395 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot