Käyttöoppaasi. PHILIPS VR110

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. PHILIPS VR110 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982146"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä KUVANAUHURIN KYTKENTA... Paristoje n asettaminen kauko-ohjaimee n.. Kuvanauhurin yhdistaminen televisioo n.... Yhdis taminen scart-johdoll a.... Yhdis taminen ilma n scart-johtoa..... Muiden laitteide n yhdistaminen KUVANAUHURIN ASENNUS.... Kayttoonottoasennus..... Manuaaline n kanavie n haku.... Satelliittivastaanoti n Muut asennusmahdollisuude t.. Automaattinen kanavie n haku.. Monitoritoimint o.... Tv-kanavie n manuaaline n j arjestaminen ja poistami nen Kello n ja paivan asettaminen... Yleis ta

3 ... Pikakatkaisi n.. Kuvanauhurin naytossa nakyvat symboli t.. TOISTO Kasetin toistamine n. Nauhakohdan naytto Nauhakohdan haku kuvan kanssa (kuvahaku )... Pysaytetty kuva..... Nauhakohdan haku ilma n kuvaa (pikakelaus ).... Instant View -toimint o... Nauhakohdan automaattinen haku (indeksihaku ) Tyhj an kohdan automaattinen haku.. Kuvahairi oiden poistamine n... Raidanseurannan saato toiston aikan a.... Raidanseurannan saato pysaytetyn kuvan aikan a.... MANUAALINEN TALLENNUS.. Tallennu s ilma n automaattikatkaisu a Tallennu s automaattikatkaisu n kanssa (pikaohjelmointi )

4 .. Tallenteide n suojaus.... Automaattinen jatkoeditoint i Kaytetyt termit Tallennukse n ohjelmoint i Muistipaika n tietoje n tarkistamine n ja muuttaminen.. 13 Muistipaika n tyhjentaminen LISATOIMINNOT... Tv-j arjestel man muuttaminen Lapsilukk o.... Automaattikatkais u (viritintoiminto ).. Kuvahairi oiden poistamine n - modulaattori n s o... aat Modulaattori n toiminna n katkais u TARKISTUSLUETTELO... : Television toiminnan katkaisu Tv:n aanen katkaisu : Aanen katkaisu/kytkenta Television audio/video-tuloliitannan kytkenta Tv:n ohjelmanumero : Tv:n ohjelmanumero suuremmaksi Tv:n ohjemanumero : Tv:n ohjelmanumero pienemmaksi Tv:n aanenvoimakkuus: Tv:n aanenvoimakkuus pienemmaksi Tv:n aanenvoimakkuus: Tv:n aanenvoimakkuus suuremmaksi RECORD n MENU CLEAR (CL) Poisto : Viimeksi syotetyn tiedon poisto / Ajastimen tyhjentami nen ;P+ P- = Valitse : Rivi tai ohjelmanumero ylospain Valitse : Rivi tai ohjelmanumero alaspain Kuvanauhuri edesta Kuvanauhuri takaa STANDBY m Valmiustila : Toiminnan katkaisu tai kytkenta, toiminnon keskeytys, ohjelmoidun tallennuk sen keskeytys (TIMER) Tallennus : Valitun ohjelman tallennus 4 AV1 EXT1 Verkkoliitanta : Verkkojohdon yhdistamiseen Scart-liitanta 1: Television yhdistamiseen (ohjelmanumero E1) Antennitulo: Antennijohdon yhdistamiseen Antennilahto: Television yhdistamiseen RECORD n PROGRAMME r PROGRAMME q MONITOR STOP/EJECT h/j H 2 Valitse : Rivi tai ohjelmanumero alaspain 3 Valitse : Rivi tai ohjelmanumero ylospain Tv-

5 monitoritoiminto : Vaihto tv-vastaanoton ja kuvanauhurin toiston valilla Tauko/pysaytys, kasetin poisto : Nauhan pysaytys ja kasetin poisto Taaksepain : Pysaytys- ja valmiustoiminnossa: pikakelaus taaksepain, toistotoiminnossa: kuvahaku taaksepain Toisto : Kasetin toisto Eteenpain : Pysaytys- ja valmiustoiminnossa: pikakelaus eteenpain, toistossa: kuvahaku eteenpain PLAY G I KAYTTOOHJE /02 Kiitos etta valitsit PHILIPS -kuvanauhurin. VR110/02 on yksi markkinoiden kehittyneimmista ja helppokayttoisimmista ku vanauhureista. Talla kuvanauhurilla voidaan tallentaa ja tois taa VHS-kasetteja. Talla kuvanauhurilla voidaan tallentaa ja toistaa VHS-kasetteja. sekuntia, taaksepain n. 170 sekuntia (kasetti E-180) Mitat cm (L / K / S): 38,0 / 9,3 / 26,0 Kuvapaiden maara : 2 Tallennus/toistonopeus: 4 tuntia (kasetti E-240) Ala avaa laitteen koteloa! kuin kuvanauhuri on yhdistettyna sahkoverkkoon, osa siita on toiminnassa. Virta voidaan katkaista kuvanauhurista kokonaan irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta. A Kuvanauhurin sisalla ei ole itse huollettavia osia. Niin kauan B Pida huoli, etta ilma paasee vapaasti kiertamaan laitteessa olevien ilmanvaihtoaukkojen kautta. B Pida huoli, ettei laitteen sisaan joudu mitaan vieraita esineita tai nestetta. Jos laitteeseen kaatuu jotain nestetta, irrota verkko johto pistorasiasta ja kysy neuvoa asiakaspalvelusta. B Ala kayta laitetta heti, kun olet tuonut sen kylmasta lampimaan tai lampimasta kylmaan, tai hyvin kosteissa oloissa. Laitteen tulisi antaa sopeutua huonelampotilaan vahintaan kolme tuntia pakkauksesta purkamisen jalkeen ennen sahko verkkoon kytkemista. Taman kuvanauhurin mukana toimitetaan Kayttoohje Kauko-ohjain ja paristot Antennijohto Verkkojohto C Tama kayttoohje on painettu ymparistoa saastuttamattomalle paperille. C Toimita vanhat paristot asianmukaiseen kerayspisteeseen. C Havita vastaanottimen pakkaus noudattaen ymparistonsuojelun edistamiseksi annettuja paikallisia ohjeita. C Monia taman elektronisen laitteen materiaaleista voidaan kayt taa uudelleen. Ota selville, mita mahdollisuuksia on vanhan vastaanottimen kierrattamiselle KUVANAUHURIN KYTKENTA Yhdistaminen scart-johdolla Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen a Avaa kauko-ohjaimen paristolokero ja laita paristot paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.

6 b Sulje paristolokero. a Katkaise television toiminta. Kuvanauhurin yhdistaminen televisioon Suosittelemme kaytettavaksi scart-johtoa. Siten saadaan pa ras kuvan ja aanen laatu. b Irrota antennijohdon pistoke televisiosta ja liita se ku vanauhurin takana olevaan liitantaan vanauhurin liitantaan antennituloliitantaan. 2. c Yhdista mukana olevan antennijohdon toinen paa ku 3 ja toinen paa television d Yhdista scart-johdon toinen paa kuvanauhurin takana olevaan scartliitantaan AV1 EXT1 ja toinen paa television scart-liitantaan. Lue television kayttoohjeesta. Kun asennat kuvanauhurin kayttokuntoon ensimmaista kertaa, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: E 'Yhdistaminen scart-johdolla' Jos televisiossa on scart-liitanta ja kaytat scart-johtoa. E 'Yhdistaminen ilman scart-johtoa' Jos et kayta scart-johtoa. e Kytke televisio toimintaan. f Yhdista verkkojohdon toinen paa kuvanauhurin takana olevaan verkkoliitantaan 'Kayttoonottoasennus'. 4 ja toinen paa pistorasiaan. g Lue sen jalkeen osasta 2 Kuvanauhurin asennus kohta D Monet televisiot vaihtavat automaattisesti ohjelmanumerolle 'EXT' (EXTernal) tai 'AV' (Audio/Video), kun aletaan toistaa kasettia. Jos vaihto ei tapahdu automaattisesti, televisioista on valittava manuaalisesti ohjelmanumero esim: 'EXT', '0', tai 'AV'. 3 Yhdistaminen ilman scart-johtoa D Jos tv-kanavien kuvanlaatu on televisiossa huono, lue osasta 'LISATOIMINNOT' kohta 'Kuvahairioiden poistaminen - modulaattorin saato'. i Kun televisio on viritetty, lue osasta Kuvanauhurin asen- nus kohta Kayttoonottoasennus. akyy. D Jos haluat hakea lisaa tv-kanavia, aloita uudelleen vaiheesta d. j Paina lopuksi painiketta MENU. 5 Satelliittivastaanotin Satelliittikanavia voi vastaanottaa scart-liitannan AV1 EXT1 kautta. Valitse tata varten painikkeilla 0 ohjelmanumero 'E1'. Satel liittivastaanottimen ohjelmat on valittava satelliittivastaanottimesta. Monitoritoiminto Voit vaihtaa painikkeella MONITOR nakyviin vuorotellen tv kuvan ja kuvanauhurin kuvan. Tama on mahdollista vain, jos olet yhdistanyt kuvanauhurin televisioon scart-johdolla ja jos televisio noudattaa vaihtokaskya. Voit myos kayttaa kuvanauhurin painiketta MONITOR. Muut asennusmahdollisuudet Voit valita seuraavista asennusmahdollisuuksista kuvanauhurille parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Tv-kanavien manuaalinen jarjestaminen ja poistaminen Voit antaa minka tahansa ohjelmanumeron muistissa olevalle tvkanavalle ja voit myos poistaa kanavia muistista. a Kytke televisio toimintaan. Valitse tarvittaessa ku- Automaattinen kanavien haku Kuvanauhuri hakee kaikki tv-kanavat. D Jos haluat aloittaa automaattisen kanavien haun uudelleen, toimi seuraavasti. a Kytke televisio toimintaan. Valitse tarvittaessa kuvanauhurin ohjelmanumero. b Paina kauko-ohjaimesta painiketta MENU. Nayttoon il mestyy 'CLK'. c Valitse nayttoon 'ALLO' (Manuaalinen tv-kanavien haku) painikkeella P- = tai ;P+. vanauhurin ohjelmanumero. b Paina kauko-ohjaimesta painiketta MENU. Nayttoon il d Paina painikketta OK. mestyy 'CLK'. c Valitse nayttoon 'AUTO' (Automaattinen tv-kanavien haku) CH21 e Valitse painikkeella P- = tai ;P+ se tv-kanava, jolle painikkeella P- = tai ;P+. d Paina painiketta OK. Automaattinen kanavien haku al- haluat antaa ohjen) yhden tai useamman kerran. Nayttoon ilmestyy, esim. : ' Kasetin toistaminen a Syota kasetti kasettipesaan. Nayttoon ilmestyy 'v. 0:30:21 b Voit pysayttaa hakemasi kuvan kohdalla painamalla painiketta b Paina toistopainiketta PLAY G. PLAY G. D Kuvan laatu voi kuvahaun aikana olla heikko eika aani kuulu. Nayttoon ilmestyy esim.: ' 0:00:02 c Pysayta painikkeella STOP h. d Poista kasetti painamalla pysaytystoiminnossa ku Pysaytetty kuva a Paina painiketta STILL R. Pysaytetty kuva naytetaan. Nayttoon ilmestyy, esim. : vanauhurista painiketta STOP/EJECT h/j. Voit poistaa kasetin myos painamalla kauko-ohjaimesta painiketta EJECT J. D Jotkut toiminnot katkeavat automaattisesti jonkin ajan kuluttua (esim.: tauko, pysaytetty kuva, kuvaha ku). Tama suojaa kasettia ja vahentaa turhaa sah konkulutusta. D Talla kuvanauhurilla voi toistaa vain normaalinopeudella 'SP' tallennettuja kasetteja. Puolinopeudella 'LP' tehtyja tallenteita toistettaessa kuva ja aani vaaristyvat. hairioita. 0:00:21 b Aina kun painat uudelleen painiketta STILL R, kuva siirtyy eteenpain yhden askeleen kerralla. D Kuvaruudussa nakyy hairioraitoja. Nauhakohdan haku ilman kuvaa (pikakelaus) a Pysayta nauha painikkeella STOP h. b Paina painiketta H (taaksepain) tai I (eteenpain). Nauhakohdan naytto Naytto ilmoittaa nauhakohdan tunteina, minuutteina ja sekun teina. D Jos haluat nollata '0:00:00' nayton, paina painiketta CLEAR (CL). Jos nauhalla on tyhja kohta, laskuri pysahtyy. ilmestyy 'TRAC' (tracking). ilmestyy esim. nakyy 'JITT'. jo olevan tallenteen peraan. a Paina painiketta INDEX E. Paina sitten painiketta STOP h. oleva televisio-ohjelma). a Hae toistamalla nauhalta oikea kohta. b Pysayta toisto painikkeella STOP h. Naytossa nakyy 9. ohjelmoida yhteensa 6 muistipaikkaa kuukaudeksi eteenpain. 22:00 f Kun tiedot ovat oikein, paina painiketta TIMER k. -- -D Jos nayttoon ilmestyy hetkeksi 'CLK' ja sen jalkeen vilkkuu '2000', kello on asetettava. Lue osan 'KUVANAUHURIN ASENNUS' kohta Kellon ja paivan asettaminen (vaiheesta c alkaen). b Paina painiketta TIMER k. Nayttoon ilmestyy 'OK'. D Ohjelmointitiedot on tallennettu muistipaikkaan. g Syota nauhuriin kasetti, jolle voi tallentaa. h Katkaise toiminta painikkeella STANDBY/ON m.

7 Ohjelmoitu tallennus toimii vain kun kuvanauhurin toiminta on katkaistu painikkeella STANDBY/ON m. D Jos jokin muistipaikka on kaytossa, kuvanauhurin nayttoon syttyy k. D Kuvanauhuria ei voi kayttaa manuaalisesti ohjelmoi dun tallennuksen aikana. Jos haluat peruuttaa ohjelmoidun tallennuksen, paina painiketta STANDBY/ON m. D Jos nauha loppuu ohjelmoidun tallennuksen aikana, kasetti tulee automaattisesti ulos. D Jos olet syottanyt suojatun kasetin, jolle ei voi tallentaa, kuvaruutuun ilmestyy muutamaksi sekunniksi 'PROT'. Sen jalkeen kasetti tulee ulos. D Jos unohdat syottaa kasetin, kuvaruutuun ilmestyy 'CASS' ja kuvanauhurin naytossa vilkkuu k. D Jos nayttoon ilmestyy 'FULL' kun painat painiketta TIMER k, kaikki muistipaikat ovat kaytossa. Jos haluat tyhjentaa tai tarkistaa jonkin muistipaikan, valitse se painikkeella ;P+ tai P- =. D Jos 'ERR' ilmestyy hetheksi nayttoon, tama tarkoittaa etta ajastimen tiedot eivat siirtyneet. Tarkista ohjel moitavan tallennuksen paiva, alkamisaika ja paatty misaika. Kuvanauhurin nayttoon syttyy esim.: 'DATE 01'. Muuta tarvittaessa tallennuksen paiva kauko-ohjaimen painikkeella ;P+, P- = tai numeropainikkeilla c Paina painiketta TIMER k. Kuvanauhurin nayttoon syttyy esim. 'PROG. 01'. Muuta tarvittaessa tallennettavan tv-kanavan ohjelmanumero painikkeella ;P+ tai P- = tai numeropainikkeilla D Ohjelmanumero E1on tarkoitettu tallennukseen ulkoisista ohjelmalahteista (scart-liitannan AV1 EXT1 kautta). h Syota nauhuriin kasetti, jolle voi tallentaa. Katkaise toiminta painikkeella STANDBY/ON m. D Ohjelmoitu tallennus toimii vain, kun kuvanauhurin toiminta on katkaistu painikkeella STANDBY/ON m. Muistipaikan tietojen tarkistaminen ja muuttaminen a Paina kauko-ohjaimesta painiketta TIMER k. b Valitse painikkeella ;P+ tai P- = se muistipaikka, jon- Muistipaikan tyhjentaminen a Paina kauko-ohjaimesta painiketta TIMER k. b Valitse painikkeella ;P+ tai P- = se muistipaikka, jon- ka haluat tarkistaa tai muuttaa. c Paina painiketta TIMER k. ka haluat tyhjentaa. c Paina painiketta CLEAR (CL). Kuvanauhurin nayttoon syttyy esim.: 'DATE 01'. tv-kanavan ohjelmanumero, jolta haluat tallentaa. Tallennuksen ohjelmointi on pyyhitty muistista. d Paina lopuksi painiketta MENU. 01 d Paina painiketta TIMER k. Kuvanauhurin nayttoon syttyy esim.: 'PROG. 01'. Anna nyt tallennuksen paattymisaika. painiketoiminnot on lukittu. D Varit voidaan poistaa myos tallennusta varten. nayt toon ilmestyy 'u'. Sailyta kauko-ohjain varmassa paikassa. naytosta haviaa 'u'. Valitse tv-jarjestelma painikkeella P- = tai ;P+. D Kun haluat mustavalkoisen kuvan, valitse 'B/W' painikkeella P- = tai ;P+. e Vahvista painikkeella OK. f Paina lopuksi painiketta MENU. Automaattikatkaisu (viritintoiminto) Jos kuvanauhuri on muutaman minuutin kayttamatta tietyissa toiminnoissa (esim. pysaytys), se kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan. Voit kytkea pois taman toiminnon ja kayttaa kuvanauhuria tvvastaanottimena. a Paina kauko-ohjaimesta painiketta MENU. Nayttoon il D Kun valitset toisen ohjelmanumeron, kuvanauhuri palautuu takaisin automaattitoiminnolle 'AUTO'. D Kun poistat kasetin, toiston tv-jarjestelma palautuu takaisin automaattitoiminnolle 'AUTO'. mestyy 'CLK. b Valitse nayttoon 'AST' (Automaattikatkaisu) painikkeella P- = tai ;P+ ja vahvista painikkeella OK. c Valitse 'AST-' painikkeella P- = tai ;P+ (automaatti- katkaisu katkaistu). D Jos valitaan 'AST+', automaattikatkaisu on kytketty. d Vahvista painikkeella OK. Nayttoon ilmestyy 'OK'. e Beenden Sie mit der Taste MENU. f Paina lopuksi painiketta MENU. D Ohjelmoitu tallennus toimii vain, kun kuvanauhuri on kytketty valmiustilaan. 14 Kuvahairioiden poistaminen - modulaattorin Modulaattorin toiminnan katkaisu saato Kuvassa voi nakya hairioita, jos et ole kayttanyt scart-johtoa kuvanauhurin ja television yhdistamiseen. Tama voi johtua siita, etta jokin paikkakunnalla nakyva tv-asema kayttaa UHF-kanavaa CH36 tai 591 MHz:n taajuutta. Kun kuvanauhuri kytketaan toimintaan, joidenkin tv-kanavien kuva huononee. Kuvanlaatua voidaan parantaa muuttamalla modulaattorin taajuus (591Mhz tai UHF-kanava 36). a Kytke televisio toimintaan ja valitse tarvittaessa ku- Ellet saa hairioita pois kuvasta tai aanesta, voit kytkea sisaanrakennetun modulaattorin pois toiminnasta. Voit tehda taman vain, jos olet yhdistanyt kuvanauhurin televisioon scart-johdolla. Yhdistaminen ilman scart-johtoa ei ole mahdol lista silloin kun modulaattori on kytketty pois toiminnasta. a Varmista, etta kuvanauhurissa ei ole kasettia. b Paina yhtaikaa kuvanauhurista painiketta vanauhurin ohjelmanumero. Lue television kayttoohjees ta. b Varmista, etta kuvanauhurissa ei ole kasettia. c Paina yhtaikaa kauko-ohjaimen painiketta STOP h ja ja kauko-ohjaimesta painiketta STOP h useita sekunteja, kunnes kuvanauhurin nayttoon ilmestyy esim. 'M591'. STOP/EJECT h/j kuvanauhurin painiketta STOP/EJECT h/j niin kauan, kunnes nayttoon ilmestyy esim. 'M591'. Kuvanauhuri lahettaa testikuvaa UHF-kanavalla 36 tai taajuudella 591 MHz. c Paina painiketta OK. Nayttoon ilmestyy 'MOD+' (modulaattori kytketty). d Valitse nayttoon 'MOD-' (modulaattori katkaistu) painik keella ;P+. D Modulaattori kytketaan takaisin valitsemalla nayt toon 'MOD+' (modulaattori kytketty). d Muuta modulaattorin taajuus kauko-ohjaimesta numeroe Paina painiketta OK niin kauan, kunnes nayttoon painikkeilla 0-9. ilmestyy hetkeksi 'OK'. e Virita televisio modulaattorin uudelle taajuudelle, joka nakyy kuvanauhurin naytossa. f Paina painiketta OK niin kauan, kunnes 'OK' nakyy. Modulaattorin asennus on valmis TARKISTUSLUETTELO Jos kuvanauhurin kaytto aiheuttaa ongelmia, syyna voi olla jokin alla mainittu seikka.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Voit myos ottaa yhteyden asiakas palveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on oheisessa takuuvihkosessa. Pida mallinumero (MODEL NO) ja tuotantonumero (PROD.NO.) esilla. Kuvanauhuri ei toimi mitaan painiketta painettaessa: Virtaa ei tule: tarkista virran saanti Ohjelmoitu tallennus on kaynnissa: peruuta ohjelmoitu tallennus painikkeella STANDBY/ON m. Lapsilukko on kytketty: kytke lapsilukko pois. tama auta, kokeile seuraavaa: 1. Kytke uudelleen irti sahkoverkosta verkkopistoke hetkeksi irti. Kauko-ohjain ei toimi: Kauko-ohjainta ei ole suunnattu kuvanauhuria kohti: suuntaa kuvanauhuria kohti. Kyseessa on tekninen ongelma: Ota paristot pois, odota 10 sekuntia ja laita paristot takaisin. Paristot ovat kuluneet: vaihda paristot. Kasettia toistettaessa ei nay kuvaa: Kasetille ei ole tallennettu: vaihda kasetti. Olet valinnut televisiosta vaaran ohjelmanumeron kasetin toistoa varten: valitse televisiosta oikea kuvanauhurin ohjelmanumero. kasetille ei voi tallentaa: poista kasetin suojaus. Ohjelmoitu tallennus ei ala: Ajastin ohjelmoitu vaarin: tarkista muistipaikat. Kellonaika tai paiva ohjelmoitu vaarin: tarkista kellonaika ja paiva. Syotetylle kasetille ei voi tallentaa: poista kasetin suojaus. Tv-vastaanoton kuvassa tai aanessa on hairioita: Kaanna esiin osa LISATOIMINNOT ja lue kohdat Kuvahairioiden poistaminen - modulaattorin saato ja Modulaattorin toiminnan katkaiseminen. Tarkistuta antenni SANASTO UHFtaajuusalue kanavat Kuvanauhuri lahettaa kanavalla 36/ taajuudella 591 MHz. Tama taajuus/kanava voidaan muuttaa (katso kohta Kuvahairioiden poistaminen - modulaattorin saato ). Kaytetyt termit Nykyinen nauhakohta Se kohta nauhalta, joka parhaillaan toistetaan. Ulkoinen ohjelmalahde Liitantaan (esim. scart-liitanta) liitetty laite, joka lahettaa audio-/videosignaaleja kuvanauhuriin. Indeksimerkki Merkki, joka tallennetaan automaattisesti nauhalle jokaisen tallennuksen alussa. Tama merkki (tallennekoodi) voidaan loytaa kayttamalla indeksihakua. Scart-johto Myos Euro-AV-johdoksi nimitetty. Tama standardoitu johto on helppo tapa yhdistaa eri audio- ja videolaitteita, tiento konenayttoja ja televisioita. Talla johdolla voi audio- ja videosignaalien lisaksi siirtaa myos muita signaaleja. Tv-jarjestelma Televisiosignaalin siirtoon on kaytossa eri jarjestelmia esim. PAL, SECAM, PAL BG, SECAM DK, SECAM L/L, NTSC,.. Milla jarjestelmalla siirto tapahtuu, riippuu kyseisesta maasta. Teksti-tv Tekstitelevisio. OTR Pikaohjelmointi (One Touch Recording). Talla toiminnolla voi asettaa tallennuksen katkaisuajan 30 minuutin valein. Modulaattori Kuvanauhurin elektroninen osa, joka mahdollistaa audio- ja videosignaalien valittamisen antennijohdon kautta. Televisio vastaanottaa signaalin samalla tavalla kuin tvaseman signaalin. Modulaattoritaajuus/kanava Tama taajuus/kanava ilmoittaa milla taajuudella/kanavalla audio-videosignaali lahetetaan. 17.

Käyttöoppaasi. HITACHI VTMX905EVPS http://fi.yourpdfguides.com/dref/1276594

Käyttöoppaasi. HITACHI VTMX905EVPS http://fi.yourpdfguides.com/dref/1276594 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. Katkaisu. Alas/miinus, ohjelmanumero. Tallennus. Asennuspainike. Pysäytys/Kasetin poisto. Toisto

Kuvanauhuri edestä. Kauko-ohjain. Katkaisu. Alas/miinus, ohjelmanumero. Tallennus. Asennuspainike. Pysäytys/Kasetin poisto. Toisto & PIKAKÄYTTÖOHJE Kauko-ohjain Kuvanauhuri edestä RECORD/OTR n Tallennus STANDBY m Katkaisu SELECT Toiminnon valinta TIMER k AJASTIN -ohjelmointi CLEAR (CL) Nollaus/tyhjennys 0-9 Numeropainikkeet 0-9 MONITOR

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI VTMX100ECT

Käyttöoppaasi. HITACHI VTMX100ECT Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI VTMX105EVPS

Käyttöoppaasi. HITACHI VTMX105EVPS Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305

Käyttöoppaasi. PHILIPS 21PT5305 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR678 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982239

Käyttöoppaasi. PHILIPS VR678 http://fi.yourpdfguides.com/dref/982239 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT5322 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981497

Käyttöoppaasi. PHILIPS 25PT5322 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981497 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 29PT5424 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981581

Käyttöoppaasi. PHILIPS 29PT5424 http://fi.yourpdfguides.com/dref/981581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965

Käyttöohje PHILIPS FB965 Käyttöohjeet PHILIPS FB965 Käyttäjän opas PHILIPS FB965 Omistajan käsikirja PHILIPS FB965 Käyttöopas PHILIPS FB965 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PHILIPS FB965. Löydät kysymyksiisi vastaukset PHILIPS FB965 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään

1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään 1. CD-kansi :Avaa tästä ja laita CD sisään 2. Bass boost :Tästä painamalla aktivoituu bassonkorostustoiminto. 3. Äänen voimakkuus : Äänen voimakkuuden säätö. 4. CD repeat : Paina kerran soiton aikana,

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa.

KAIUTTIMIEN LIITÄNTÄ Yhdistä kaiuttimet niiden liittimiin laitteen takaosassa. TOIMINNOT 1. Verkkovirtakatkaisin (POWER) 2. Toimintovalitsin (Aux/CD/nauha/radio) 3. Tajuusaluevalitsin (BAND) 4. Bass Boost -painike 5. Äänenvoimakkuuden säätö (VOLUME) 6. Viritin (TUNER) 7. CD LED-näyttö

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnöt vastaavat toisiaan.

Paristot Kytke laite täysin pois päältä. Avaa paristokansi ja aseta sisään 8 kpl UM- 2/ C -paristoa. Varmista, että +/- merkinnöt vastaavat toisiaan. 1. Toimintovalitsin : Valinta nauhurin, radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL CLOCK RADIO Sonoclock 660 PLL FI ALARM 1 ALARM 2 MEM/TIME COLOUR ON/OFF RDS/WEC SLEEP/NAP DISPLAY DIMMER 0 P SNOOZE AUTO DIMMER DISPLAY BATTERY P + &TUNING% C ANTENNA RESET Ü 3 SUOMI SUOMI 05-17 4 SUOMI

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu.

Kauko-ohjain. HUOMAA: Äänenvoimakkuussäädöt välittyvät laitteelle aina riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on valittu. Ohjaa jopa 8 laitetta 44 toimintopainiketta Oppii 352 komentoa Tallentaa 44 makroa, joista jokaiseen voi kuulua 64 komentoa Säädettävä valaistus Päivitettävä Valmiiksi ohjelmoidut NADin komennot Kauko-ohjaimen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. DAEWOO T847 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3405871

Käyttöoppaasi. DAEWOO T847 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3405871 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle DAEWOO T847. Löydät kysymyksiisi vastaukset DAEWOO T847 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PT4655

Käyttöoppaasi. PHILIPS 28PT4655 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöohje. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset.

Käyttöohje. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sen tyypillisimmät käyttökohteet ovat asunnot ja muut pienet asennukset. N94, Rev..0, 5..07, K.H. Käyttöohje ELKO Wireless on johdoton valaistuksen ohjausjärjestelmä. Sen tuotteet kommunikoivat radiosignaaleilla, myös seinien läpi, joten näköyhteyttä tuotteiden välillä ei vaadita.

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin. Erilaiset

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. GRUNDIG FINE ARTS 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3693920

Käyttöoppaasi. GRUNDIG FINE ARTS 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3693920 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot