historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta"

Transkriptio

1 historiasta tulevaisuuteen Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

2

3 Sisällys Esipuhe Työnhaku Filosofian maisterin työelämäorientaatio Työllistyvyyden tekijät Arvokas asiantuntijakoulutus Palkkaus Urasuunnittelu, työnhaku- ja palkkaneuvontapalvelut...14 Lähteet

4 4

5 [ Esipuhe] Älä rajoitu historia-alan perinteisiin ammatteihin tai rajoita työnhakuasi sen perusteella, mihin luulet voivasi hakea. Hyödynnä osaamistasi ja ominaisuuksiasi kokonaisvaltaisesti. Ja unohda kaikki ne masentavat kommentit humanistien työnhausta, mihin olet ehkä tottunut. Luota itseesi. Vastaaja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ja SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt edustavat akavalaisina ammattijärjestöinä filosofian maistereita (FM), humanististen tieteiden kandidaatteja (HuK) ja humanistisen koulutusalan opiskelijoita. Historian tutkimusta ja historia-aineita opiskelleet ovat selkeä yhteinen jäsenryhmä koulutuksellisessa edunvalvonnassa. Järjestöjen yhteinen korkeakouluharjoittelija Anna-Maria Leogrande selvitti kesällä 2012, kuinka tämä asiantuntijaryhmä suuntautuu työhönsä ja tulkitsee koulutuksensa. Filosofian maisteri -julkaisu on tarkoitettu oppaaksi alan opiskelijoille, mutta se kuvannee humanistista koulutusalaa myös esimerkkiään laajemmin. Opasta täydentää Akavan Erityisalojen julkaisema ja työelämätietoutta tarjoava Reilun työn pelisäännöt -opas. Toivotamme menestystä opintoihin ja kannustamme katsomaan työelämää ennakkoluulottomasti. Autamme mielellämme työnhaussa ja omassa työssä kehittymisessä, ja sen vuoksi tarjoamme jäsenillemme urasuunnittelu- ja työnhakupalveluita sekä palkkaneuvontaa. Helsingissä Työryhmä Anna-Maria Leogrande, Mikko Lehtonen ja Riina Virkkunen 5

6 [ TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN ] 1 Työnhaku Ensinnäkin unohda kaikki masentavat kommentit humanistien menestyksen puutteesta, koska ne eivät pidä paikkaansa. Käytä sen jälkeen aikaa sen miettimiseen ja määrittelemiseen, mitä osaat, Työuran päästyä vauhtiin generalistit kokevat mahdollisuutensa työuralla etenemiseen jopa professiotutkinnon suorittaneita paremmiksi ja he ovat usein professiotutkinnon suorittaneita paremmin palkattuja. Tutkija Visa Tuominen Jo opintojen alkuvaiheessa on tärkeää yrittää ymmärtää omat henkilökohtaiset vahvuudet ja intressit. Älä huoli, jos et ole sitä vielä tehnyt, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Ideaalitilanteessa opiskelijalla on vahva itsetuntemus ja selkeä mielikuva siitä mitä tulevaisuuden unelmatyöltään haluaa. Kuten mahdollisesti tiedät omista opiskelukavereistasi, näin ei kuitenkaan välttämättä ole aina. Ota aikaa miettiäksesi omien vahvuuksiesi ja asiantuntijuutesi yhdistämistä ja mieti, miten voisit realistisesti saavuttaa tavoitteesi. Suurin haaste onkin tuntea itsensä, valita tavoitteensa ja tunnistaa mahdollisuutensa. Aseta itsellesi selkeät tavoitteet ja pidä ne mielessäsi. Määrätietoisesti kohti omaa päämäärää, kun tiedät mitä haluat, yleensä saat sen! Vastaaja Työelämään orientoituessa on hyvä muistaa muutama merkittävä seikka. Työnhaku on työtä ja työelämään pitää orientoitua jo opintojen aikana eikä aloittaa ohjauksen etsimistä vasta niiden jälkeen. Omaa tutkintoa ei pitäisi tuomita liikaa puutteista, sillä historiaa opiskelleiden generalistimaistereiden monien työmahdollisuuksien vastaavuus ei löydy yhtään helpommin tai selkeämmin, kun sitä katsotaan työelämästä päin. Omaa tutkintoa tuleekin nimenomaan tarkastella omasta osaamisesta ja kyvyistä lähtien ja keskittää energia näiden vahvuuksien kehittämiseen. Filosofian maisteri erottuu työnhaussa edukseen koulutusalalleen tyypillisellä laajalla osaamisella, tiedonhallinnalla ja oppimiskyvyllä. Filosofian maisterin omanarvontunnon pitää syntyä vahvistamalla työelämäorientaatiota ja selkeyttämällä henkilökohtaisia tavoitteita. Työnhaun ongelmat eivät synny FM-tutkinnon tuntemattomuudesta eikä vastavalmistuneiden osaaminen ole puutteellista pikemminkin piiloista. mitä vielä haluat oppia ja mitä haluat työelämältä/uralta. Tee valintoja tietoisesti näiden perusteella, älä jää ajelehtimaan. Vastaaja Työmarkkinoiden epävarmuus siirtyy helposti opiskelun epävarmuudeksi ja se, kuinka puhumme mahdollisuuksistamme, tarttuu. Heikko itseluottamus ja osaamiseen liittyvä uskonpuute vaikuttavat ehkäisevästi eniten työllistymiseen humanistisella koulutusalalla. Tutkija Eric Carver Historiaa opiskelleet ei-opetustehtävissä toimivat filosofian maisterit ovat eri koulutusalojen yleisasiantuntijoita, joiden tutkintokoulutus soveltuu moniin tehtäviin. Työmarkkinat paljastuvat heille pikemminkin työelämähorisonttina kuin selkeinä urapolkuina. He kehittävät osaamistaan työssä niiden asiantuntijavalmiuksien perusteella, joita ovat saaneet tutkinto-opinnoissaan. Ammatillisuuden asemasta puhutaan enemmänkin työhön suuntautumisesta eli työelämäorientaatiosta. 1 6

7 [ Tehtävät ja työhön sijoittuminen ] 2 Filosofian maisterin työelämäorientaatio Kyselyyn vastasi 199 filosofian maisteria, joista 143 oli naisia ja 56 miehiä. Kysely lähetettiin Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäsenille, jotka ovat suorittaneet HuK- tai FM-tutkinnon pääaineenaan historia eri painotuksineen. Kyselyn lisäksi toteutimme neljä teemahaastattelua, joiden tarkoituksena oli syventää kyselyn vastausten perusteella esille nousseita aihealueita. Valtaosa koko kyselyyn vastanneista (vastaajista) on syntynyt vuosina ja joka toisella on vähintään kahdeksan vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen. Yli puolet työskentelee toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, kun taas joka neljännellä on määräaikainen työsuhde. He ovat opiskelleet pääaineinaan yleistä historiaa, Suomen ja Pohjoismaiden historiaa, kulttuuri- ja taidehistoriaa, aate- ja oppihistoriaa sekä poliittista historiaa. 2 Korkeakouluharjoittelu on monelle opiskelijalle ensimmäinen korkeakoulutusta edellyttävä työ ja ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työ suuntaa merkittävästi työuraa. Vastaajat korostavat huolellisuutta ja suunnitelmallisuutta korkeakouluharjoittelupaikan valinnassa. Yritä päästä harjoitteluun sellaiseen paikkaan johon haluaisit töihin ja johon sinut on mahdollista työllistää. Vastaaja Panosta opiskeluajan harjoittelupaikkaan. Se on tärkeä oman alan työkokemus. Vastaaja Taulukko 1. Tehtävätyyppejä Kasvatustehtävät 5 % Johto- ja esimiestehtävät 36 % Myynti- ja markkinointitehtävät 3 % Konsultointi ja koulutustehtävät 17 % Viestintä- ja mediatyö 11 % Museoala 16 % Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Taiteellinen työ 1 % 2 % Toiminta- ja esikuntatehtävät 10 % Prosenttia 7

8 Taulukko 2. Työssä tärkeät arvot Haasteet, joissa joudut ylittämään itsesi Läheinen vuorovaikutus toisten kanssa Kilpailu, mahdollisuus voittaa Itsenäisyys, riippumattomuus Päättäminen muihin vaikuttavista asioista Näkyminen, esillä olo, vaikutuksen tekeminen Turvallisuus, uhkaavien tilanteiden välttäminen Muiden auttaminen, hoivaaminen Asioiden pitäminen järjestyksessä, siisteys Hauskuus, hauskan pitäminen Kokeilu, uusien elämysten kokeminen Asioiden syvällinen ymmärtäminen Spontaanius, suunnittelemattomuus Itsenäinen kehittyminen Hengellisyys, uskonnollisuus Menestyksellisyys, olla osa jotain 0 % 11 % 6 % 3 % 4 % 9 % 5 % 1 % 0 % 16 % 30 % 33 % 31 % 29 % 33 % 41 % Prosenttia 8

9 [ TYÖLLISTYMINEN ] Työllistyminen 3 Työllistyvyyden tekijät Tutkintoon sisällytetään myös sivuaineyhdistelmät ja joka viides vastanneista koki ne tärkeiksi työllistymisessä. Vastaajille on tyypillistä, että pääaineen lisäksi on opiskeltu toista historia-ainetta. Sen lisäksi kielet ja kirjallisuus, valtio-oppi ja museologia sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteelliset aineet ovat yleisiä sivuaineita. Osa sivuaineista oli pedagogisia opintoja opettajan pätevyyden saamiseksi. Vastaajat toivovat, että olisivat opiskelleet liiketaloustiedettä, tietotekniikkaa ja hallintoa, joita he luonnehtivat ammatillisiksi sivuaineiksi. Mieti tarkkaan, mitä sivuaineita otat. Älä aina opiskele sitä, mikä kiinnostaa ja on kivaa, vaan mieti myös tulevaa työelämää jo opiskeluvaiheessa. Vastaaja Työllistymisen tekijät saavat merkityksensä työmarkkinoilla ja suhteessa kansantalouteen sekä sellaisina kuin ne esitetään, ja siten esimerkiksi alan työmarkkinatilanne tai työkokemuksen puute koetaan työllistymisen esteiksi. Filosofian maistereiden näkökulmasta henkilökohtaiset ominaisuudet, oman alan työkokemus ja akateeminen tutkinto vaikuttavat työllistymiseen eniten opintomenestyksen ja pro gradun merkitessä vähiten. Ammatillista varmuutta, pätevyyttä ja tunnettuutta kaivataan selkeästi, mikä osoittanee, ettei generalistimaisteri seiso rohkeasti omilla jaloillaan, vaan on turvallisuushakuinen. Humanisti osaa kaikkea kun siihen ryhtyy. Vastaaja Sattuma voi vaikuttaa siihen, kuinka tieto työpaikasta saadaan, mutta osaaminen, koulutus ja kyvykkyys ovat rekrytoinnissa olennaisempaa, kun sattuma tulkitaan verkostoiksi ja piilotyöpaikoista kuulemiseksi tuttuudeksi. Tutkija Visa Tuominen 3 Hae rohkeasti työpaikkoja. Mieti tarkkaan, mikä aikaisempi työ- tai järjestökokemus olisi sellaista, mitä kannattaa juuri kyseisessä työpaikassa painottaa. Vaikka sinulla olisi vain vähän tai alemman tason kokemusta vastaavista tehtävistä, painota sitä, että tahdot oppia uutta ja kehittyä kyseisellä alalla. Vastaaja Ole avoin ja verkostoidu. Vastaaja Hae rohkeasti itseäsi kiinnostaviin työpaikkoihin, vaikka tutkintosi ei suoranaisesti täsmäisikään ilmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin, ja tuo oma osaamisesi selkeästi esiin. Tärkeintä on saada jalka johonkin oven väliin! Hyödynnä opiskeluaikana solmimiasi kontakteja. Vastaaja Rohkeasti kyselemään ja hakemaan töitä itseä kiinnostavista paikoista. Vastaaja Taulukko 4. Työllistymisen esteitä (kts. s.10). Ei kannata pelätä työhakemusten tekemistä, 100 tai 200 hakemusta voi joskus olla tarpeen. Jos ei kuitenkaan työllisty, niin pitää miettiä oma edge/pointti miksi minä olen parempi kuin joku muu. Tällöin ongelma voi olla se, että tekee asiat samoin kuin muut. Joten kannattaa panostaa johonkin, jonka kautta se oma erityisosaaminen voi muodostua toivottavaksi ominaisuudeksi työnantajan näkökulmasta. Vastaaja Älä vähättele itseäsi, luota omiin taitoihisi ja yritä tuoda niitä esille. Kaikki muut eivät välttämättä osaa ja tiedä niitä asioita, jotka sinä hallitset ja luulet ehkä muidenkin hallitsevan. Vastaaja 9

10 Taulukko 3. Tärkeät tekijät työllistymisessä Järjestö- tai opiskelijatoiminta Opintomenestys Tutkinnon sivuaineet Tutkimusmenetelmien hallinta Muut opinnot Oman alan työkokemus Pro gradun aihe Tuttu työpaikka Tutkinnon pääaine KV-kokemus Kielitaito Ammatilliset pätevyydet Harrastukset Sattuma Akateeminen tutkinto Projektiosaaminen Muu työkokemus Oma aktiivisuus IT-taidot Henkilökohtaiset ominaisuudet Sosiaaliset verkostot Pro gradun arvosana Henkilökohtaiset ominaisuudet 12 % 5 % 7 % 11 % 4 % 16 % 13 % 13 % 3 % 16 % 1 % 22 % 26 % 30 % 26 % 26 % 40 % 41 % 44 % 43 % 39 % 53 % 55 % Prosenttia Taulukko 4. Työllistymisen esteitä Alueellinen työmarkkinatilanne Puutteelliset työnhakutaidot Alan heikko työmarkkinatilanne Valmistumisajankohta Suhdeverkostojen puute Puutteellinen työelämätietous Työkokemuksen puute Itseä kiinnostavan työn puute Tutkinto ja sen aineyhdistelmä Sukupuoli Määräaikaisten väliset katkot Epävarmuus omasta osaamisesta Tutkinnon heikko tunnettuus Epävarmuus omista tavoitteista Perhe- tai muu elämäntilanne 6 % 5 % 14 % 12 % 15 % 22 % 19 % 17 % 12 % 15 % 13 % 36 % 37 % 46 % 56 % Prosenttia 10

11 [ FILOSOFIAN MAISTERIN OSAAMINEN ]4 4 Arvokas asiantuntijakoulutus Vastaajat toivovat, että humanistiselta koulutusalalta valmistuneet tunnettaisiin juuri asiantuntijuudestaan sisältöjen syvällisestä ja kriittisestäkin ymmärryksestä ja analyyttisestä ajattelustaan. Kysyttäessä, mikä on tärkein asiantuntijatehtävässä työssä opittu taito, yleisimmin vastattiin projektinhallintataidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn, asiantuntijuus, analyyttinen ajattelu, tiedonhankinta, johtaminen ja ongelmanratkaisu reagointivalmiutena. Laaja yleissivistys nähdään myös arvokkaaksi. Selvityksestä ilmenee, että välineet koulutusalan vahvuuksien kehittämiseen ja omanarvontuntoon löytyvät tieteenalan perusteista ja nykyisistä vahvuuksista, joten näitä pitäisi markkinoida yhä enemmän sen sijaan, että osaamista vertailtaisiin liiaksi muihin koulutusaloihin tai että etsittäisiin puutteita. Luota itseesi. Olet arvokas. Vastaaja Taulukko 5. Humanistiselta koulutusalalta valmistuneet halutaan tuntea näistä taidoista Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Asiantuntijuus Johtamistaidot Kansainvälinen osaaminen Kaupallinen ja taloudellinen osaaminen Kyky itsenäiseen työskentelyyn Laaja yleissivistys Luovan ajattelun taidot Lähdekriittinen osaaminen Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan teorian soveltaminen Ongelmanratkaisukyky Oppimiskyky Projektinhallintataidot Sosiaaliset taidot Suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus Tekniset taidot Tiedonhankitataidot Yleiset työelämätaidot Viestintätaidot 1 % 0 % 0 % 4 % 0 % 2 % 4 % 3 % 4 % 1 % 1 % 1 % 4 % 1 % 8 % 7 % 8 % 17 % 16 % 19 % 0 20 Prosenttia 11

12 5 Palkkaus 5 [ ANSIOTASO JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN ] Palkka on yksi työnteon ehto ja kannustavaa ansiotasoa pidetäänkin keskeisenä (oman) osaamisen arvostuksen osoituksena. Realistinen palkkatoive osoittaa myös, että työnhakija tuntee toimialan ja hakemansa tehtävän luonteen, ja kun sitä kysytään rekrytointitilanteessa, se kuuluu antaa sadan euron tarkkuudella. Palkan muodostuminen on selkeää sellaisilla aloilla, joilla noudatetaan työehto sopimusta. Historia-aineista valmistuneet työllistyvät myös työyhteisöihin, joissa ei sovelleta työehtosopimusta, vaan työehdoista neuvotellaan henkilökohtaisesti työsopimuksin. Tällöin on tärkeää, että ansiotaso vastaa tehtävän vaativuutta työsuhteen alkaessa ja että sitä tarkistetaan vuosittain ja aina vastuun kasvaessa. Työehtosopimuksiin sisältyvät usein ansiotason tarkistukset. Koska suomalaiset työmarkkinat perustuvat sopimiseen, myös palkoista sovitaan. Taito neuvotella palkasta on yleistä työmarkkinaosaamista. Ansiotaso määräytyy harvoin tutkinnon perusteella eikä filosofian maistereille voida osoittaa yhtä yhteistä palkkasuositusta. Tehtävät voidaan luokitella asiantuntijatehtäviin, vaativiin asiantuntijatehtäviin ja johtotehtäviin. Asiantuntijatehtäviin sisältyy yhden perusosaamisalueen hallinta ja tavanomaiset asiakaspalvelu- ja raportointitehtävät. Vaativissa asiantuntijatehtävissä näitä perusosaamisalueita voi olla useita, minkä lisäksi työntekijällä voi olla koordinointija johtotehtäviä. Johtotehtävä tarkoittaa oman tehtävä- ja vastuualueen hallintaa, itsenäistä päätöksentekoa ja vastuuta esimerkiksi henkilöstöstä, taloudesta tai hankkeista. Taulukko 6. Vastaajien ilmoittama kuukausipalkka Keskiarvopalkka työnantajan toimialan mukaan Euroa/kk Järjestöjen toiminta Muu Julkinen sektori Kulttuuri- ja viihdetoiminta Keskiarvopalkka työtehtävän tyypin mukaan Euroa/kk Johto- ja esimiestehtävät Toiminta- ja esikuntatehtävät Konsultointi ja koulutustehtävät Muu työ Viestintä - ja mediatyö Kulttuuri- ja taideala Kirjasto- ja tietopalveluala Tutkimus Museoala 12

13 13

14 6 Urasuunnittelu, työnhaku- ja palkkaneuvontapalvelut TAKU ry ja SPECIA ry tarjoavat henkilökohtaista valmennusta työelämän muutostilanteissa. Jäsenet saavat neuvontaa työnhakuun (tuloksellisuus, työnhakukäytännöt, hakemus, ansioluettelo, työhaastattelu), urasuunnitteluun (vahvuudet, tavoitteet, valintatilanteet, yrittäjyys, jatko-opinnot, ulkomaille lähtö, työhyvinvointi, työn ja muun elämän yhteensovittaminen) ja omassa työssä kehittymiseen (kehityskeskustelut, palkankorotuksen perustelu, työtehtävän vaihtaminen, työn rikastuttaminen). Neuvonta on maksutonta ja se toteutetaan pääsääntöisesti puhelimitse ja verkossa. Keskustelu koulutetun valmentajan kanssa on luottamuksellista. TAKUn ja SPECIAn jäsenenä käytössäsi ovat Akavan Erityisalojen, Akavan ja työttömyyskassa ERKOn edut ja palvelut. Varaa aika ura- ja työnhakupalveluihin osoitteessa 14

15 Lähteet Tämän julkaisun lähteenä on käytetty seuraavia artikkeleita ja julkaisuja. Airo, J. P., Rantanen, J. & Salmela, T Oma ura, paras ura. Talentum Media. Carver, E Humanisti valmis työelämään. Turun yliopiston humanistinen tiedekunta. Humanistisen koulutusalan työryhmän loppuraportti Suomen yliopistot Unifi ry. Nykänen, S. & Tynjälä, P Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus 1/2012, Penttinen, L., Skaniakos, T., Lairio, M. & Ukkonen, J Korkeakouluopiskelun pedagoginen työelämähorisontti. Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea koulutuksen aikana. Aikuiskasvatus 2/2011, Puhakka, A. & Tuominen, V Kunhan kuluu viisi vuotta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat -teoksen artikkelit. Aarresaari-verkosto. Rakentava kumppanuus -loppuraportti Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Tuominen, V Henkilökohtaiset ominaisuudet maistereiden työllistymisessä. Tiedepolitiikka 1/2012, Tuominen, V Sattuma työllistymisessä maistereiden kokemuksia. Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2012, Tuominen, V., Rautopuro, J. & Puhakka, A Maistereiden työllistymisvaikeudet. Työvoimapoliittinen Aikakauskirja 3/2011,

16 Yhteystiedot Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ja SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja ovat akavalaisia ammattijärjestöjä ja Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksiä. Liity järjestöihin täyttämällä sähköinen lomake niiden verkkosivuilla. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Snellmaninkatu E 15, HELSINKI SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Snellmaninkatu E 15, HELSINKI

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Esitys Akateemiset työt, työurat ja työmarkkinat

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Opiskelijasta asiantuntijaksi: asiantuntijuus, osaaminen ja työelämätaidot. Teemaluento 2016 BMTK, KaTK, LuTK

Opiskelijasta asiantuntijaksi: asiantuntijuus, osaaminen ja työelämätaidot. Teemaluento 2016 BMTK, KaTK, LuTK Opiskelijasta asiantuntijaksi: asiantuntijuus, osaaminen ja työelämätaidot Teemaluento 2016 BMTK, KaTK, LuTK 20.9.2016 Asiantuntijaksi kehittyminen Mitä on asiantuntijuus ja ammatti-identiteetti? Osaaminen;

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Teologit Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta. Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut

Teologit Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta. Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut Teologit 18.3.2008 Katri Korolainen-Virkajärvi Työelämäyhteyshenkilö HY/ Humanistinen tiedekunta Opiskelijapalvelut/ ura- ja rekrytointipalvelut Opintojen kulku ja kriittiset pisteet Töitä? Gradu Elämä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 12.11.2013 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tulossa myös: Osaamisen viestintä työnhaussa hakemuksella ja ansioluettelolla haastatteluun! ti 26.11. 2013 klo 16.15 18 Pinni B1100

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 4.11.2014 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tampereen yliopiston opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Terhi Erkkilä Sari Pajunen Ennakkotoiveet: 4? 1. Työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2006 2007 valmistuneille tohtoreille Satu Peteri Työelämä ja rekrytointipalvelut 11.10.2010 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti vuonna

Lisätiedot

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento 18.3.2008 Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, työelämäyhteyksien suunnittelija / Teologinen tiedekunta Valintoja ja urasuunnittelua Mikä opinnoissasi on

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Työelämäpedagoginen toimintahorisontti: Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea korkeakoulutuksen aikana?

Työelämäpedagoginen toimintahorisontti: Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea korkeakoulutuksen aikana? Työelämäpedagoginen toimintahorisontti: Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea korkeakoulutuksen aikana? Leena Penttinen & Terhi Skaniakos Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2014 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2014 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

TÄÄLTÄ TULEVAISUUTEEN TYÖLLISTYVYYS, URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI KASVU

TÄÄLTÄ TULEVAISUUTEEN TYÖLLISTYVYYS, URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI KASVU TÄÄLTÄ TULEVAISUUTEEN TYÖLLISTYVYYS, URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI KASVU Minna-Rosa Kanniainen, uraohjauksen asiantuntija Helsingin yliopiston urapalvelut 20.5.2016 10 MINUUTISSA 1. Mikä olennaista työelämärelevanssissa

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

Opintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen

Opintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen Opintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen Heikki Räisänen tutkimusjohtaja, dos. Työ- ja elinkeinoministeriö Esitys Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Työelämän Kontaktipäivässä, Tampere 27.1.2015

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla. Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323

ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla. Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323 ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323 L. K. 14.4.2015 Muistilista harjoitteluun Ennen harjoittelun alkamista: Työsopimus

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN - PALVELUT OPISKELIJOILLE

LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN - PALVELUT OPISKELIJOILLE LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN - PALVELUT OPISKELIJOILLE Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median työelämäpäivä 24.4.2012 Terhi Erkkilä Työelämäasiantuntija Ura- ja rekrytointipalvelut / Opintopalvelut

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Specia Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Selvitys vuosina valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään

Selvitys vuosina valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään Nykykielten laitos Länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit Balttilaiset kielet ja kulttuurit Selvitys vuosina 1980 2010 valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään Raportti Helsingin

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti 50% (163/328)

Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti 50% (163/328) Uraseurantakysely vuosina 212-213 tohtorin tutkinnon suorittaneille Tilanne ja mielipiteet / syksy 2 Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti (163/328) Jari Penttilä / Työelämäpalvelut 7 Sukupuoli

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot