historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta"

Transkriptio

1 historiasta tulevaisuuteen Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

2

3 Sisällys Esipuhe Työnhaku Filosofian maisterin työelämäorientaatio Työllistyvyyden tekijät Arvokas asiantuntijakoulutus Palkkaus Urasuunnittelu, työnhaku- ja palkkaneuvontapalvelut...14 Lähteet

4 4

5 [ Esipuhe] Älä rajoitu historia-alan perinteisiin ammatteihin tai rajoita työnhakuasi sen perusteella, mihin luulet voivasi hakea. Hyödynnä osaamistasi ja ominaisuuksiasi kokonaisvaltaisesti. Ja unohda kaikki ne masentavat kommentit humanistien työnhausta, mihin olet ehkä tottunut. Luota itseesi. Vastaaja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ja SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt edustavat akavalaisina ammattijärjestöinä filosofian maistereita (FM), humanististen tieteiden kandidaatteja (HuK) ja humanistisen koulutusalan opiskelijoita. Historian tutkimusta ja historia-aineita opiskelleet ovat selkeä yhteinen jäsenryhmä koulutuksellisessa edunvalvonnassa. Järjestöjen yhteinen korkeakouluharjoittelija Anna-Maria Leogrande selvitti kesällä 2012, kuinka tämä asiantuntijaryhmä suuntautuu työhönsä ja tulkitsee koulutuksensa. Filosofian maisteri -julkaisu on tarkoitettu oppaaksi alan opiskelijoille, mutta se kuvannee humanistista koulutusalaa myös esimerkkiään laajemmin. Opasta täydentää Akavan Erityisalojen julkaisema ja työelämätietoutta tarjoava Reilun työn pelisäännöt -opas. Toivotamme menestystä opintoihin ja kannustamme katsomaan työelämää ennakkoluulottomasti. Autamme mielellämme työnhaussa ja omassa työssä kehittymisessä, ja sen vuoksi tarjoamme jäsenillemme urasuunnittelu- ja työnhakupalveluita sekä palkkaneuvontaa. Helsingissä Työryhmä Anna-Maria Leogrande, Mikko Lehtonen ja Riina Virkkunen 5

6 [ TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN ] 1 Työnhaku Ensinnäkin unohda kaikki masentavat kommentit humanistien menestyksen puutteesta, koska ne eivät pidä paikkaansa. Käytä sen jälkeen aikaa sen miettimiseen ja määrittelemiseen, mitä osaat, Työuran päästyä vauhtiin generalistit kokevat mahdollisuutensa työuralla etenemiseen jopa professiotutkinnon suorittaneita paremmiksi ja he ovat usein professiotutkinnon suorittaneita paremmin palkattuja. Tutkija Visa Tuominen Jo opintojen alkuvaiheessa on tärkeää yrittää ymmärtää omat henkilökohtaiset vahvuudet ja intressit. Älä huoli, jos et ole sitä vielä tehnyt, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Ideaalitilanteessa opiskelijalla on vahva itsetuntemus ja selkeä mielikuva siitä mitä tulevaisuuden unelmatyöltään haluaa. Kuten mahdollisesti tiedät omista opiskelukavereistasi, näin ei kuitenkaan välttämättä ole aina. Ota aikaa miettiäksesi omien vahvuuksiesi ja asiantuntijuutesi yhdistämistä ja mieti, miten voisit realistisesti saavuttaa tavoitteesi. Suurin haaste onkin tuntea itsensä, valita tavoitteensa ja tunnistaa mahdollisuutensa. Aseta itsellesi selkeät tavoitteet ja pidä ne mielessäsi. Määrätietoisesti kohti omaa päämäärää, kun tiedät mitä haluat, yleensä saat sen! Vastaaja Työelämään orientoituessa on hyvä muistaa muutama merkittävä seikka. Työnhaku on työtä ja työelämään pitää orientoitua jo opintojen aikana eikä aloittaa ohjauksen etsimistä vasta niiden jälkeen. Omaa tutkintoa ei pitäisi tuomita liikaa puutteista, sillä historiaa opiskelleiden generalistimaistereiden monien työmahdollisuuksien vastaavuus ei löydy yhtään helpommin tai selkeämmin, kun sitä katsotaan työelämästä päin. Omaa tutkintoa tuleekin nimenomaan tarkastella omasta osaamisesta ja kyvyistä lähtien ja keskittää energia näiden vahvuuksien kehittämiseen. Filosofian maisteri erottuu työnhaussa edukseen koulutusalalleen tyypillisellä laajalla osaamisella, tiedonhallinnalla ja oppimiskyvyllä. Filosofian maisterin omanarvontunnon pitää syntyä vahvistamalla työelämäorientaatiota ja selkeyttämällä henkilökohtaisia tavoitteita. Työnhaun ongelmat eivät synny FM-tutkinnon tuntemattomuudesta eikä vastavalmistuneiden osaaminen ole puutteellista pikemminkin piiloista. mitä vielä haluat oppia ja mitä haluat työelämältä/uralta. Tee valintoja tietoisesti näiden perusteella, älä jää ajelehtimaan. Vastaaja Työmarkkinoiden epävarmuus siirtyy helposti opiskelun epävarmuudeksi ja se, kuinka puhumme mahdollisuuksistamme, tarttuu. Heikko itseluottamus ja osaamiseen liittyvä uskonpuute vaikuttavat ehkäisevästi eniten työllistymiseen humanistisella koulutusalalla. Tutkija Eric Carver Historiaa opiskelleet ei-opetustehtävissä toimivat filosofian maisterit ovat eri koulutusalojen yleisasiantuntijoita, joiden tutkintokoulutus soveltuu moniin tehtäviin. Työmarkkinat paljastuvat heille pikemminkin työelämähorisonttina kuin selkeinä urapolkuina. He kehittävät osaamistaan työssä niiden asiantuntijavalmiuksien perusteella, joita ovat saaneet tutkinto-opinnoissaan. Ammatillisuuden asemasta puhutaan enemmänkin työhön suuntautumisesta eli työelämäorientaatiosta. 1 6

7 [ Tehtävät ja työhön sijoittuminen ] 2 Filosofian maisterin työelämäorientaatio Kyselyyn vastasi 199 filosofian maisteria, joista 143 oli naisia ja 56 miehiä. Kysely lähetettiin Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäsenille, jotka ovat suorittaneet HuK- tai FM-tutkinnon pääaineenaan historia eri painotuksineen. Kyselyn lisäksi toteutimme neljä teemahaastattelua, joiden tarkoituksena oli syventää kyselyn vastausten perusteella esille nousseita aihealueita. Valtaosa koko kyselyyn vastanneista (vastaajista) on syntynyt vuosina ja joka toisella on vähintään kahdeksan vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen. Yli puolet työskentelee toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, kun taas joka neljännellä on määräaikainen työsuhde. He ovat opiskelleet pääaineinaan yleistä historiaa, Suomen ja Pohjoismaiden historiaa, kulttuuri- ja taidehistoriaa, aate- ja oppihistoriaa sekä poliittista historiaa. 2 Korkeakouluharjoittelu on monelle opiskelijalle ensimmäinen korkeakoulutusta edellyttävä työ ja ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työ suuntaa merkittävästi työuraa. Vastaajat korostavat huolellisuutta ja suunnitelmallisuutta korkeakouluharjoittelupaikan valinnassa. Yritä päästä harjoitteluun sellaiseen paikkaan johon haluaisit töihin ja johon sinut on mahdollista työllistää. Vastaaja Panosta opiskeluajan harjoittelupaikkaan. Se on tärkeä oman alan työkokemus. Vastaaja Taulukko 1. Tehtävätyyppejä Kasvatustehtävät 5 % Johto- ja esimiestehtävät 36 % Myynti- ja markkinointitehtävät 3 % Konsultointi ja koulutustehtävät 17 % Viestintä- ja mediatyö 11 % Museoala 16 % Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Taiteellinen työ 1 % 2 % Toiminta- ja esikuntatehtävät 10 % Prosenttia 7

8 Taulukko 2. Työssä tärkeät arvot Haasteet, joissa joudut ylittämään itsesi Läheinen vuorovaikutus toisten kanssa Kilpailu, mahdollisuus voittaa Itsenäisyys, riippumattomuus Päättäminen muihin vaikuttavista asioista Näkyminen, esillä olo, vaikutuksen tekeminen Turvallisuus, uhkaavien tilanteiden välttäminen Muiden auttaminen, hoivaaminen Asioiden pitäminen järjestyksessä, siisteys Hauskuus, hauskan pitäminen Kokeilu, uusien elämysten kokeminen Asioiden syvällinen ymmärtäminen Spontaanius, suunnittelemattomuus Itsenäinen kehittyminen Hengellisyys, uskonnollisuus Menestyksellisyys, olla osa jotain 0 % 11 % 6 % 3 % 4 % 9 % 5 % 1 % 0 % 16 % 30 % 33 % 31 % 29 % 33 % 41 % Prosenttia 8

9 [ TYÖLLISTYMINEN ] Työllistyminen 3 Työllistyvyyden tekijät Tutkintoon sisällytetään myös sivuaineyhdistelmät ja joka viides vastanneista koki ne tärkeiksi työllistymisessä. Vastaajille on tyypillistä, että pääaineen lisäksi on opiskeltu toista historia-ainetta. Sen lisäksi kielet ja kirjallisuus, valtio-oppi ja museologia sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteelliset aineet ovat yleisiä sivuaineita. Osa sivuaineista oli pedagogisia opintoja opettajan pätevyyden saamiseksi. Vastaajat toivovat, että olisivat opiskelleet liiketaloustiedettä, tietotekniikkaa ja hallintoa, joita he luonnehtivat ammatillisiksi sivuaineiksi. Mieti tarkkaan, mitä sivuaineita otat. Älä aina opiskele sitä, mikä kiinnostaa ja on kivaa, vaan mieti myös tulevaa työelämää jo opiskeluvaiheessa. Vastaaja Työllistymisen tekijät saavat merkityksensä työmarkkinoilla ja suhteessa kansantalouteen sekä sellaisina kuin ne esitetään, ja siten esimerkiksi alan työmarkkinatilanne tai työkokemuksen puute koetaan työllistymisen esteiksi. Filosofian maistereiden näkökulmasta henkilökohtaiset ominaisuudet, oman alan työkokemus ja akateeminen tutkinto vaikuttavat työllistymiseen eniten opintomenestyksen ja pro gradun merkitessä vähiten. Ammatillista varmuutta, pätevyyttä ja tunnettuutta kaivataan selkeästi, mikä osoittanee, ettei generalistimaisteri seiso rohkeasti omilla jaloillaan, vaan on turvallisuushakuinen. Humanisti osaa kaikkea kun siihen ryhtyy. Vastaaja Sattuma voi vaikuttaa siihen, kuinka tieto työpaikasta saadaan, mutta osaaminen, koulutus ja kyvykkyys ovat rekrytoinnissa olennaisempaa, kun sattuma tulkitaan verkostoiksi ja piilotyöpaikoista kuulemiseksi tuttuudeksi. Tutkija Visa Tuominen 3 Hae rohkeasti työpaikkoja. Mieti tarkkaan, mikä aikaisempi työ- tai järjestökokemus olisi sellaista, mitä kannattaa juuri kyseisessä työpaikassa painottaa. Vaikka sinulla olisi vain vähän tai alemman tason kokemusta vastaavista tehtävistä, painota sitä, että tahdot oppia uutta ja kehittyä kyseisellä alalla. Vastaaja Ole avoin ja verkostoidu. Vastaaja Hae rohkeasti itseäsi kiinnostaviin työpaikkoihin, vaikka tutkintosi ei suoranaisesti täsmäisikään ilmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin, ja tuo oma osaamisesi selkeästi esiin. Tärkeintä on saada jalka johonkin oven väliin! Hyödynnä opiskeluaikana solmimiasi kontakteja. Vastaaja Rohkeasti kyselemään ja hakemaan töitä itseä kiinnostavista paikoista. Vastaaja Taulukko 4. Työllistymisen esteitä (kts. s.10). Ei kannata pelätä työhakemusten tekemistä, 100 tai 200 hakemusta voi joskus olla tarpeen. Jos ei kuitenkaan työllisty, niin pitää miettiä oma edge/pointti miksi minä olen parempi kuin joku muu. Tällöin ongelma voi olla se, että tekee asiat samoin kuin muut. Joten kannattaa panostaa johonkin, jonka kautta se oma erityisosaaminen voi muodostua toivottavaksi ominaisuudeksi työnantajan näkökulmasta. Vastaaja Älä vähättele itseäsi, luota omiin taitoihisi ja yritä tuoda niitä esille. Kaikki muut eivät välttämättä osaa ja tiedä niitä asioita, jotka sinä hallitset ja luulet ehkä muidenkin hallitsevan. Vastaaja 9

10 Taulukko 3. Tärkeät tekijät työllistymisessä Järjestö- tai opiskelijatoiminta Opintomenestys Tutkinnon sivuaineet Tutkimusmenetelmien hallinta Muut opinnot Oman alan työkokemus Pro gradun aihe Tuttu työpaikka Tutkinnon pääaine KV-kokemus Kielitaito Ammatilliset pätevyydet Harrastukset Sattuma Akateeminen tutkinto Projektiosaaminen Muu työkokemus Oma aktiivisuus IT-taidot Henkilökohtaiset ominaisuudet Sosiaaliset verkostot Pro gradun arvosana Henkilökohtaiset ominaisuudet 12 % 5 % 7 % 11 % 4 % 16 % 13 % 13 % 3 % 16 % 1 % 22 % 26 % 30 % 26 % 26 % 40 % 41 % 44 % 43 % 39 % 53 % 55 % Prosenttia Taulukko 4. Työllistymisen esteitä Alueellinen työmarkkinatilanne Puutteelliset työnhakutaidot Alan heikko työmarkkinatilanne Valmistumisajankohta Suhdeverkostojen puute Puutteellinen työelämätietous Työkokemuksen puute Itseä kiinnostavan työn puute Tutkinto ja sen aineyhdistelmä Sukupuoli Määräaikaisten väliset katkot Epävarmuus omasta osaamisesta Tutkinnon heikko tunnettuus Epävarmuus omista tavoitteista Perhe- tai muu elämäntilanne 6 % 5 % 14 % 12 % 15 % 22 % 19 % 17 % 12 % 15 % 13 % 36 % 37 % 46 % 56 % Prosenttia 10

11 [ FILOSOFIAN MAISTERIN OSAAMINEN ]4 4 Arvokas asiantuntijakoulutus Vastaajat toivovat, että humanistiselta koulutusalalta valmistuneet tunnettaisiin juuri asiantuntijuudestaan sisältöjen syvällisestä ja kriittisestäkin ymmärryksestä ja analyyttisestä ajattelustaan. Kysyttäessä, mikä on tärkein asiantuntijatehtävässä työssä opittu taito, yleisimmin vastattiin projektinhallintataidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn, asiantuntijuus, analyyttinen ajattelu, tiedonhankinta, johtaminen ja ongelmanratkaisu reagointivalmiutena. Laaja yleissivistys nähdään myös arvokkaaksi. Selvityksestä ilmenee, että välineet koulutusalan vahvuuksien kehittämiseen ja omanarvontuntoon löytyvät tieteenalan perusteista ja nykyisistä vahvuuksista, joten näitä pitäisi markkinoida yhä enemmän sen sijaan, että osaamista vertailtaisiin liiaksi muihin koulutusaloihin tai että etsittäisiin puutteita. Luota itseesi. Olet arvokas. Vastaaja Taulukko 5. Humanistiselta koulutusalalta valmistuneet halutaan tuntea näistä taidoista Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Asiantuntijuus Johtamistaidot Kansainvälinen osaaminen Kaupallinen ja taloudellinen osaaminen Kyky itsenäiseen työskentelyyn Laaja yleissivistys Luovan ajattelun taidot Lähdekriittinen osaaminen Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan teorian soveltaminen Ongelmanratkaisukyky Oppimiskyky Projektinhallintataidot Sosiaaliset taidot Suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus Tekniset taidot Tiedonhankitataidot Yleiset työelämätaidot Viestintätaidot 1 % 0 % 0 % 4 % 0 % 2 % 4 % 3 % 4 % 1 % 1 % 1 % 4 % 1 % 8 % 7 % 8 % 17 % 16 % 19 % 0 20 Prosenttia 11

12 5 Palkkaus 5 [ ANSIOTASO JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN ] Palkka on yksi työnteon ehto ja kannustavaa ansiotasoa pidetäänkin keskeisenä (oman) osaamisen arvostuksen osoituksena. Realistinen palkkatoive osoittaa myös, että työnhakija tuntee toimialan ja hakemansa tehtävän luonteen, ja kun sitä kysytään rekrytointitilanteessa, se kuuluu antaa sadan euron tarkkuudella. Palkan muodostuminen on selkeää sellaisilla aloilla, joilla noudatetaan työehto sopimusta. Historia-aineista valmistuneet työllistyvät myös työyhteisöihin, joissa ei sovelleta työehtosopimusta, vaan työehdoista neuvotellaan henkilökohtaisesti työsopimuksin. Tällöin on tärkeää, että ansiotaso vastaa tehtävän vaativuutta työsuhteen alkaessa ja että sitä tarkistetaan vuosittain ja aina vastuun kasvaessa. Työehtosopimuksiin sisältyvät usein ansiotason tarkistukset. Koska suomalaiset työmarkkinat perustuvat sopimiseen, myös palkoista sovitaan. Taito neuvotella palkasta on yleistä työmarkkinaosaamista. Ansiotaso määräytyy harvoin tutkinnon perusteella eikä filosofian maistereille voida osoittaa yhtä yhteistä palkkasuositusta. Tehtävät voidaan luokitella asiantuntijatehtäviin, vaativiin asiantuntijatehtäviin ja johtotehtäviin. Asiantuntijatehtäviin sisältyy yhden perusosaamisalueen hallinta ja tavanomaiset asiakaspalvelu- ja raportointitehtävät. Vaativissa asiantuntijatehtävissä näitä perusosaamisalueita voi olla useita, minkä lisäksi työntekijällä voi olla koordinointija johtotehtäviä. Johtotehtävä tarkoittaa oman tehtävä- ja vastuualueen hallintaa, itsenäistä päätöksentekoa ja vastuuta esimerkiksi henkilöstöstä, taloudesta tai hankkeista. Taulukko 6. Vastaajien ilmoittama kuukausipalkka Keskiarvopalkka työnantajan toimialan mukaan Euroa/kk Järjestöjen toiminta Muu Julkinen sektori Kulttuuri- ja viihdetoiminta Keskiarvopalkka työtehtävän tyypin mukaan Euroa/kk Johto- ja esimiestehtävät Toiminta- ja esikuntatehtävät Konsultointi ja koulutustehtävät Muu työ Viestintä - ja mediatyö Kulttuuri- ja taideala Kirjasto- ja tietopalveluala Tutkimus Museoala 12

13 13

14 6 Urasuunnittelu, työnhaku- ja palkkaneuvontapalvelut TAKU ry ja SPECIA ry tarjoavat henkilökohtaista valmennusta työelämän muutostilanteissa. Jäsenet saavat neuvontaa työnhakuun (tuloksellisuus, työnhakukäytännöt, hakemus, ansioluettelo, työhaastattelu), urasuunnitteluun (vahvuudet, tavoitteet, valintatilanteet, yrittäjyys, jatko-opinnot, ulkomaille lähtö, työhyvinvointi, työn ja muun elämän yhteensovittaminen) ja omassa työssä kehittymiseen (kehityskeskustelut, palkankorotuksen perustelu, työtehtävän vaihtaminen, työn rikastuttaminen). Neuvonta on maksutonta ja se toteutetaan pääsääntöisesti puhelimitse ja verkossa. Keskustelu koulutetun valmentajan kanssa on luottamuksellista. TAKUn ja SPECIAn jäsenenä käytössäsi ovat Akavan Erityisalojen, Akavan ja työttömyyskassa ERKOn edut ja palvelut. Varaa aika ura- ja työnhakupalveluihin osoitteessa 14

15 Lähteet Tämän julkaisun lähteenä on käytetty seuraavia artikkeleita ja julkaisuja. Airo, J. P., Rantanen, J. & Salmela, T Oma ura, paras ura. Talentum Media. Carver, E Humanisti valmis työelämään. Turun yliopiston humanistinen tiedekunta. Humanistisen koulutusalan työryhmän loppuraportti Suomen yliopistot Unifi ry. Nykänen, S. & Tynjälä, P Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus 1/2012, Penttinen, L., Skaniakos, T., Lairio, M. & Ukkonen, J Korkeakouluopiskelun pedagoginen työelämähorisontti. Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea koulutuksen aikana. Aikuiskasvatus 2/2011, Puhakka, A. & Tuominen, V Kunhan kuluu viisi vuotta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat -teoksen artikkelit. Aarresaari-verkosto. Rakentava kumppanuus -loppuraportti Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Tuominen, V Henkilökohtaiset ominaisuudet maistereiden työllistymisessä. Tiedepolitiikka 1/2012, Tuominen, V Sattuma työllistymisessä maistereiden kokemuksia. Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2012, Tuominen, V., Rautopuro, J. & Puhakka, A Maistereiden työllistymisvaikeudet. Työvoimapoliittinen Aikakauskirja 3/2011,

16 Yhteystiedot Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ja SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja ovat akavalaisia ammattijärjestöjä ja Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksiä. Liity järjestöihin täyttämällä sähköinen lomake niiden verkkosivuilla. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Snellmaninkatu E 15, HELSINKI SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Snellmaninkatu E 15, HELSINKI

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015. Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi

Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015. Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi Urasuunnittelua ja sivuainevalintoja -HuTK 28.8.2015 Elina Koskinen Opiskelijakeskus elina.koskinen@oulu.fi Mitä on urasuunnittelu? O Urasuunnittelu on koko opiskeluajan kestävä prosessi O Tietoisten valintojen

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Esitys Akateemiset työt, työurat ja työmarkkinat

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt

Kasvatustieteilijät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016. Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt KASVATUSTIETEILIJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Mistä akateeminen asiantuntijuus koostuu?

Mistä akateeminen asiantuntijuus koostuu? Mistä akateeminen asiantuntijuus koostuu? Sakari Jussi-Pekka Suunnittelija Ohjaus- ja työel elämäpalvelut Lähtökohtia tarkastelulle Tavoitteena ei määm ääritellä yksiselitteisesti asiantuntijuutta Urasuunnittelun

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat

liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle sektorille 1.6.2014 31.3.2016 Akavan Erityisalat Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat liikuntatieteilijät Vähimmäispalkkasuositus yksityiselle

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät työelämässä

Kasvatustieteilijät työelämässä Kasvatustieteilijät työelämässä Ajankohtaista tietoa kasvatustieteilijöiden työelämään sijoittumisesta ja palkkauksesta sekä tukea työnhakuun ja asiantuntijuuden kehittämiseen jo opiskeluaikana Kasvatustieteilijät

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Työllistyvyys, alueellinen sijoittuminen ja yksilölliset urapolut.

Työllistyvyys, alueellinen sijoittuminen ja yksilölliset urapolut. Visa Tuominen Maaliskuu 2014, Tampere: Tulevaisuuden tekijät -seminaari Työllistyvyys, alueellinen sijoittuminen ja yksilölliset urapolut. Jos ei muuta mainittu, alustus perustuu väitöskirjani (2013) Maistereiden

Lisätiedot

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti?

Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? Millainen on hyvä harjoittelu? Mitä harjoittelujaksosta voi ja kannattaa ottaa irti? 9.6.2015 Merja Enkovaara-Pälvi Urapalvelut 9.6.2015 1 ESITYKSEN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ Mitä lisäarvoa harjoittelu

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 12.11.2013 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tulossa myös: Osaamisen viestintä työnhaussa hakemuksella ja ansioluettelolla haastatteluun! ti 26.11. 2013 klo 16.15 18 Pinni B1100

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento

Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento Teologinen tutkinto ja työelämä - Urasuunnitteluluento 18.3.2008 Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, työelämäyhteyksien suunnittelija / Teologinen tiedekunta Valintoja ja urasuunnittelua Mikä opinnoissasi on

Lisätiedot

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2006 2007 valmistuneille tohtoreille Satu Peteri Työelämä ja rekrytointipalvelut 11.10.2010 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti vuonna

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Työelämänäkökulma opinnoissa

Työelämänäkökulma opinnoissa Työelämänäkökulma opinnoissa 4.11.2014 www.uta.fi/opiskelu/tyoelama Tampereen yliopiston opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut Terhi Erkkilä Sari Pajunen Ennakkotoiveet: 4? 1. Työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Opintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen

Opintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen Opintojen aikainen ja jälkeinen työllistyminen Heikki Räisänen tutkimusjohtaja, dos. Työ- ja elinkeinoministeriö Esitys Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Työelämän Kontaktipäivässä, Tampere 27.1.2015

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

TÄÄLTÄ TULEVAISUUTEEN TYÖLLISTYVYYS, URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI KASVU

TÄÄLTÄ TULEVAISUUTEEN TYÖLLISTYVYYS, URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI KASVU TÄÄLTÄ TULEVAISUUTEEN TYÖLLISTYVYYS, URATAIDOT JA ASIANTUNTIJAKSI KASVU Minna-Rosa Kanniainen, uraohjauksen asiantuntija Helsingin yliopiston urapalvelut 20.5.2016 10 MINUUTISSA 1. Mikä olennaista työelämärelevanssissa

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään harjoitteluun.

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Suuntamassa tohtorin työtehtäviin

Suuntamassa tohtorin työtehtäviin Suuntamassa tohtorin työtehtäviin 22.11.2012 Työelämäasiantuntijat Eira Helminen ja Terhi Erkkilä etunimi.sukunimi@uta.fi ja uraohjaaja@uta.fi Tampereen yliopisto, opintopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit maisterit työelämässä 2014

Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit maisterit työelämässä 2014 Arkkitehdit, maisemaarkkitehdit ja taiteen maisterit työelämässä 2014 Vuosina 2010, 2011 ja 2012 valmistuneet Emilia Keijonen Kesäkuu 2014 Johdanto Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa korkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Johanna Ollila ja Mikko Vähätalo Pedamessut 22.5.2012 Turun yliopisto & Åbo Akademi Get a Life -hanke Tuottaa korkeakouluopiskelijoille

Lisätiedot

VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015. Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen

VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015. Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015 Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen UUSIA URAKEHITYSMALLEJA! Sama tehtävä eri toimialalla Sama toimiala, mutta eri tehtävä Nousujohteisen tai tasaisen työn sijaan

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kasvatustieteilijät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Specia Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen Vuorovaikutustaidot työnhaussa Päivän tavoite Tiedostamme vaikuttamisen merkityksen ja keinot työnhakuprosessissa sekä osaamme täsmentää omaa osaamistamme tulevia työnhakutilanteita varten Päivän sisältö

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani This tool was created by Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille Osa II 8 askelta urapolullani Yhteystiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email: Tuutorini / Ohjaajani: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email:

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla. Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323

ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla. Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323 ENG-A3030 Syventävä harjoittelu ENG-A3031 Syventävä harjoittelu ulkomailla Vinkkejä harjoitteluun Ti 21.4.2015 klo 12:15 K323 L. K. 14.4.2015 Muistilista harjoitteluun Ennen harjoittelun alkamista: Työsopimus

Lisätiedot

KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN. Kaisa Karhu Suunnittelija, opiskelu- ja uraohjaus Oulun yliopisto

KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN. Kaisa Karhu Suunnittelija, opiskelu- ja uraohjaus Oulun yliopisto KRKEAKULUSTA TYÖELÄMÄÄN Kaisa Karhu Suunnittelija, opiskelu- ja uraohjaus ulun yliopisto Alustuksen aiheet Minkälainen on tulevaisuuden työelämä? Mihin meidän pitää oppilaita/ opiskelijoita valmistaa?

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Kirjallisuuden. B ö. opiskelijat. työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

Kirjallisuuden. B ö. opiskelijat. työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Kirjallisuuden opiskelijat ä? B ö Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Asiantuntijuuspuun piirros: Susanna Koskimaa. Julkaisun lainaukset: Kirjoituksia kirjallisuuden

Lisätiedot