historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta"

Transkriptio

1 historiasta tulevaisuuteen Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

2

3 Sisällys Esipuhe Työnhaku Filosofian maisterin työelämäorientaatio Työllistyvyyden tekijät Arvokas asiantuntijakoulutus Palkkaus Urasuunnittelu, työnhaku- ja palkkaneuvontapalvelut...14 Lähteet

4 4

5 [ Esipuhe] Älä rajoitu historia-alan perinteisiin ammatteihin tai rajoita työnhakuasi sen perusteella, mihin luulet voivasi hakea. Hyödynnä osaamistasi ja ominaisuuksiasi kokonaisvaltaisesti. Ja unohda kaikki ne masentavat kommentit humanistien työnhausta, mihin olet ehkä tottunut. Luota itseesi. Vastaaja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ja SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt edustavat akavalaisina ammattijärjestöinä filosofian maistereita (FM), humanististen tieteiden kandidaatteja (HuK) ja humanistisen koulutusalan opiskelijoita. Historian tutkimusta ja historia-aineita opiskelleet ovat selkeä yhteinen jäsenryhmä koulutuksellisessa edunvalvonnassa. Järjestöjen yhteinen korkeakouluharjoittelija Anna-Maria Leogrande selvitti kesällä 2012, kuinka tämä asiantuntijaryhmä suuntautuu työhönsä ja tulkitsee koulutuksensa. Filosofian maisteri -julkaisu on tarkoitettu oppaaksi alan opiskelijoille, mutta se kuvannee humanistista koulutusalaa myös esimerkkiään laajemmin. Opasta täydentää Akavan Erityisalojen julkaisema ja työelämätietoutta tarjoava Reilun työn pelisäännöt -opas. Toivotamme menestystä opintoihin ja kannustamme katsomaan työelämää ennakkoluulottomasti. Autamme mielellämme työnhaussa ja omassa työssä kehittymisessä, ja sen vuoksi tarjoamme jäsenillemme urasuunnittelu- ja työnhakupalveluita sekä palkkaneuvontaa. Helsingissä Työryhmä Anna-Maria Leogrande, Mikko Lehtonen ja Riina Virkkunen 5

6 [ TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN ] 1 Työnhaku Ensinnäkin unohda kaikki masentavat kommentit humanistien menestyksen puutteesta, koska ne eivät pidä paikkaansa. Käytä sen jälkeen aikaa sen miettimiseen ja määrittelemiseen, mitä osaat, Työuran päästyä vauhtiin generalistit kokevat mahdollisuutensa työuralla etenemiseen jopa professiotutkinnon suorittaneita paremmiksi ja he ovat usein professiotutkinnon suorittaneita paremmin palkattuja. Tutkija Visa Tuominen Jo opintojen alkuvaiheessa on tärkeää yrittää ymmärtää omat henkilökohtaiset vahvuudet ja intressit. Älä huoli, jos et ole sitä vielä tehnyt, koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Ideaalitilanteessa opiskelijalla on vahva itsetuntemus ja selkeä mielikuva siitä mitä tulevaisuuden unelmatyöltään haluaa. Kuten mahdollisesti tiedät omista opiskelukavereistasi, näin ei kuitenkaan välttämättä ole aina. Ota aikaa miettiäksesi omien vahvuuksiesi ja asiantuntijuutesi yhdistämistä ja mieti, miten voisit realistisesti saavuttaa tavoitteesi. Suurin haaste onkin tuntea itsensä, valita tavoitteensa ja tunnistaa mahdollisuutensa. Aseta itsellesi selkeät tavoitteet ja pidä ne mielessäsi. Määrätietoisesti kohti omaa päämäärää, kun tiedät mitä haluat, yleensä saat sen! Vastaaja Työelämään orientoituessa on hyvä muistaa muutama merkittävä seikka. Työnhaku on työtä ja työelämään pitää orientoitua jo opintojen aikana eikä aloittaa ohjauksen etsimistä vasta niiden jälkeen. Omaa tutkintoa ei pitäisi tuomita liikaa puutteista, sillä historiaa opiskelleiden generalistimaistereiden monien työmahdollisuuksien vastaavuus ei löydy yhtään helpommin tai selkeämmin, kun sitä katsotaan työelämästä päin. Omaa tutkintoa tuleekin nimenomaan tarkastella omasta osaamisesta ja kyvyistä lähtien ja keskittää energia näiden vahvuuksien kehittämiseen. Filosofian maisteri erottuu työnhaussa edukseen koulutusalalleen tyypillisellä laajalla osaamisella, tiedonhallinnalla ja oppimiskyvyllä. Filosofian maisterin omanarvontunnon pitää syntyä vahvistamalla työelämäorientaatiota ja selkeyttämällä henkilökohtaisia tavoitteita. Työnhaun ongelmat eivät synny FM-tutkinnon tuntemattomuudesta eikä vastavalmistuneiden osaaminen ole puutteellista pikemminkin piiloista. mitä vielä haluat oppia ja mitä haluat työelämältä/uralta. Tee valintoja tietoisesti näiden perusteella, älä jää ajelehtimaan. Vastaaja Työmarkkinoiden epävarmuus siirtyy helposti opiskelun epävarmuudeksi ja se, kuinka puhumme mahdollisuuksistamme, tarttuu. Heikko itseluottamus ja osaamiseen liittyvä uskonpuute vaikuttavat ehkäisevästi eniten työllistymiseen humanistisella koulutusalalla. Tutkija Eric Carver Historiaa opiskelleet ei-opetustehtävissä toimivat filosofian maisterit ovat eri koulutusalojen yleisasiantuntijoita, joiden tutkintokoulutus soveltuu moniin tehtäviin. Työmarkkinat paljastuvat heille pikemminkin työelämähorisonttina kuin selkeinä urapolkuina. He kehittävät osaamistaan työssä niiden asiantuntijavalmiuksien perusteella, joita ovat saaneet tutkinto-opinnoissaan. Ammatillisuuden asemasta puhutaan enemmänkin työhön suuntautumisesta eli työelämäorientaatiosta. 1 6

7 [ Tehtävät ja työhön sijoittuminen ] 2 Filosofian maisterin työelämäorientaatio Kyselyyn vastasi 199 filosofian maisteria, joista 143 oli naisia ja 56 miehiä. Kysely lähetettiin Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäsenille, jotka ovat suorittaneet HuK- tai FM-tutkinnon pääaineenaan historia eri painotuksineen. Kyselyn lisäksi toteutimme neljä teemahaastattelua, joiden tarkoituksena oli syventää kyselyn vastausten perusteella esille nousseita aihealueita. Valtaosa koko kyselyyn vastanneista (vastaajista) on syntynyt vuosina ja joka toisella on vähintään kahdeksan vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen. Yli puolet työskentelee toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, kun taas joka neljännellä on määräaikainen työsuhde. He ovat opiskelleet pääaineinaan yleistä historiaa, Suomen ja Pohjoismaiden historiaa, kulttuuri- ja taidehistoriaa, aate- ja oppihistoriaa sekä poliittista historiaa. 2 Korkeakouluharjoittelu on monelle opiskelijalle ensimmäinen korkeakoulutusta edellyttävä työ ja ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työ suuntaa merkittävästi työuraa. Vastaajat korostavat huolellisuutta ja suunnitelmallisuutta korkeakouluharjoittelupaikan valinnassa. Yritä päästä harjoitteluun sellaiseen paikkaan johon haluaisit töihin ja johon sinut on mahdollista työllistää. Vastaaja Panosta opiskeluajan harjoittelupaikkaan. Se on tärkeä oman alan työkokemus. Vastaaja Taulukko 1. Tehtävätyyppejä Kasvatustehtävät 5 % Johto- ja esimiestehtävät 36 % Myynti- ja markkinointitehtävät 3 % Konsultointi ja koulutustehtävät 17 % Viestintä- ja mediatyö 11 % Museoala 16 % Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Taiteellinen työ 1 % 2 % Toiminta- ja esikuntatehtävät 10 % Prosenttia 7

8 Taulukko 2. Työssä tärkeät arvot Haasteet, joissa joudut ylittämään itsesi Läheinen vuorovaikutus toisten kanssa Kilpailu, mahdollisuus voittaa Itsenäisyys, riippumattomuus Päättäminen muihin vaikuttavista asioista Näkyminen, esillä olo, vaikutuksen tekeminen Turvallisuus, uhkaavien tilanteiden välttäminen Muiden auttaminen, hoivaaminen Asioiden pitäminen järjestyksessä, siisteys Hauskuus, hauskan pitäminen Kokeilu, uusien elämysten kokeminen Asioiden syvällinen ymmärtäminen Spontaanius, suunnittelemattomuus Itsenäinen kehittyminen Hengellisyys, uskonnollisuus Menestyksellisyys, olla osa jotain 0 % 11 % 6 % 3 % 4 % 9 % 5 % 1 % 0 % 16 % 30 % 33 % 31 % 29 % 33 % 41 % Prosenttia 8

9 [ TYÖLLISTYMINEN ] Työllistyminen 3 Työllistyvyyden tekijät Tutkintoon sisällytetään myös sivuaineyhdistelmät ja joka viides vastanneista koki ne tärkeiksi työllistymisessä. Vastaajille on tyypillistä, että pääaineen lisäksi on opiskeltu toista historia-ainetta. Sen lisäksi kielet ja kirjallisuus, valtio-oppi ja museologia sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteelliset aineet ovat yleisiä sivuaineita. Osa sivuaineista oli pedagogisia opintoja opettajan pätevyyden saamiseksi. Vastaajat toivovat, että olisivat opiskelleet liiketaloustiedettä, tietotekniikkaa ja hallintoa, joita he luonnehtivat ammatillisiksi sivuaineiksi. Mieti tarkkaan, mitä sivuaineita otat. Älä aina opiskele sitä, mikä kiinnostaa ja on kivaa, vaan mieti myös tulevaa työelämää jo opiskeluvaiheessa. Vastaaja Työllistymisen tekijät saavat merkityksensä työmarkkinoilla ja suhteessa kansantalouteen sekä sellaisina kuin ne esitetään, ja siten esimerkiksi alan työmarkkinatilanne tai työkokemuksen puute koetaan työllistymisen esteiksi. Filosofian maistereiden näkökulmasta henkilökohtaiset ominaisuudet, oman alan työkokemus ja akateeminen tutkinto vaikuttavat työllistymiseen eniten opintomenestyksen ja pro gradun merkitessä vähiten. Ammatillista varmuutta, pätevyyttä ja tunnettuutta kaivataan selkeästi, mikä osoittanee, ettei generalistimaisteri seiso rohkeasti omilla jaloillaan, vaan on turvallisuushakuinen. Humanisti osaa kaikkea kun siihen ryhtyy. Vastaaja Sattuma voi vaikuttaa siihen, kuinka tieto työpaikasta saadaan, mutta osaaminen, koulutus ja kyvykkyys ovat rekrytoinnissa olennaisempaa, kun sattuma tulkitaan verkostoiksi ja piilotyöpaikoista kuulemiseksi tuttuudeksi. Tutkija Visa Tuominen 3 Hae rohkeasti työpaikkoja. Mieti tarkkaan, mikä aikaisempi työ- tai järjestökokemus olisi sellaista, mitä kannattaa juuri kyseisessä työpaikassa painottaa. Vaikka sinulla olisi vain vähän tai alemman tason kokemusta vastaavista tehtävistä, painota sitä, että tahdot oppia uutta ja kehittyä kyseisellä alalla. Vastaaja Ole avoin ja verkostoidu. Vastaaja Hae rohkeasti itseäsi kiinnostaviin työpaikkoihin, vaikka tutkintosi ei suoranaisesti täsmäisikään ilmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin, ja tuo oma osaamisesi selkeästi esiin. Tärkeintä on saada jalka johonkin oven väliin! Hyödynnä opiskeluaikana solmimiasi kontakteja. Vastaaja Rohkeasti kyselemään ja hakemaan töitä itseä kiinnostavista paikoista. Vastaaja Taulukko 4. Työllistymisen esteitä (kts. s.10). Ei kannata pelätä työhakemusten tekemistä, 100 tai 200 hakemusta voi joskus olla tarpeen. Jos ei kuitenkaan työllisty, niin pitää miettiä oma edge/pointti miksi minä olen parempi kuin joku muu. Tällöin ongelma voi olla se, että tekee asiat samoin kuin muut. Joten kannattaa panostaa johonkin, jonka kautta se oma erityisosaaminen voi muodostua toivottavaksi ominaisuudeksi työnantajan näkökulmasta. Vastaaja Älä vähättele itseäsi, luota omiin taitoihisi ja yritä tuoda niitä esille. Kaikki muut eivät välttämättä osaa ja tiedä niitä asioita, jotka sinä hallitset ja luulet ehkä muidenkin hallitsevan. Vastaaja 9

10 Taulukko 3. Tärkeät tekijät työllistymisessä Järjestö- tai opiskelijatoiminta Opintomenestys Tutkinnon sivuaineet Tutkimusmenetelmien hallinta Muut opinnot Oman alan työkokemus Pro gradun aihe Tuttu työpaikka Tutkinnon pääaine KV-kokemus Kielitaito Ammatilliset pätevyydet Harrastukset Sattuma Akateeminen tutkinto Projektiosaaminen Muu työkokemus Oma aktiivisuus IT-taidot Henkilökohtaiset ominaisuudet Sosiaaliset verkostot Pro gradun arvosana Henkilökohtaiset ominaisuudet 12 % 5 % 7 % 11 % 4 % 16 % 13 % 13 % 3 % 16 % 1 % 22 % 26 % 30 % 26 % 26 % 40 % 41 % 44 % 43 % 39 % 53 % 55 % Prosenttia Taulukko 4. Työllistymisen esteitä Alueellinen työmarkkinatilanne Puutteelliset työnhakutaidot Alan heikko työmarkkinatilanne Valmistumisajankohta Suhdeverkostojen puute Puutteellinen työelämätietous Työkokemuksen puute Itseä kiinnostavan työn puute Tutkinto ja sen aineyhdistelmä Sukupuoli Määräaikaisten väliset katkot Epävarmuus omasta osaamisesta Tutkinnon heikko tunnettuus Epävarmuus omista tavoitteista Perhe- tai muu elämäntilanne 6 % 5 % 14 % 12 % 15 % 22 % 19 % 17 % 12 % 15 % 13 % 36 % 37 % 46 % 56 % Prosenttia 10

11 [ FILOSOFIAN MAISTERIN OSAAMINEN ]4 4 Arvokas asiantuntijakoulutus Vastaajat toivovat, että humanistiselta koulutusalalta valmistuneet tunnettaisiin juuri asiantuntijuudestaan sisältöjen syvällisestä ja kriittisestäkin ymmärryksestä ja analyyttisestä ajattelustaan. Kysyttäessä, mikä on tärkein asiantuntijatehtävässä työssä opittu taito, yleisimmin vastattiin projektinhallintataidot, kyky itsenäiseen työskentelyyn, asiantuntijuus, analyyttinen ajattelu, tiedonhankinta, johtaminen ja ongelmanratkaisu reagointivalmiutena. Laaja yleissivistys nähdään myös arvokkaaksi. Selvityksestä ilmenee, että välineet koulutusalan vahvuuksien kehittämiseen ja omanarvontuntoon löytyvät tieteenalan perusteista ja nykyisistä vahvuuksista, joten näitä pitäisi markkinoida yhä enemmän sen sijaan, että osaamista vertailtaisiin liiaksi muihin koulutusaloihin tai että etsittäisiin puutteita. Luota itseesi. Olet arvokas. Vastaaja Taulukko 5. Humanistiselta koulutusalalta valmistuneet halutaan tuntea näistä taidoista Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Asiantuntijuus Johtamistaidot Kansainvälinen osaaminen Kaupallinen ja taloudellinen osaaminen Kyky itsenäiseen työskentelyyn Laaja yleissivistys Luovan ajattelun taidot Lähdekriittinen osaaminen Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan teorian soveltaminen Ongelmanratkaisukyky Oppimiskyky Projektinhallintataidot Sosiaaliset taidot Suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus Tekniset taidot Tiedonhankitataidot Yleiset työelämätaidot Viestintätaidot 1 % 0 % 0 % 4 % 0 % 2 % 4 % 3 % 4 % 1 % 1 % 1 % 4 % 1 % 8 % 7 % 8 % 17 % 16 % 19 % 0 20 Prosenttia 11

12 5 Palkkaus 5 [ ANSIOTASO JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN ] Palkka on yksi työnteon ehto ja kannustavaa ansiotasoa pidetäänkin keskeisenä (oman) osaamisen arvostuksen osoituksena. Realistinen palkkatoive osoittaa myös, että työnhakija tuntee toimialan ja hakemansa tehtävän luonteen, ja kun sitä kysytään rekrytointitilanteessa, se kuuluu antaa sadan euron tarkkuudella. Palkan muodostuminen on selkeää sellaisilla aloilla, joilla noudatetaan työehto sopimusta. Historia-aineista valmistuneet työllistyvät myös työyhteisöihin, joissa ei sovelleta työehtosopimusta, vaan työehdoista neuvotellaan henkilökohtaisesti työsopimuksin. Tällöin on tärkeää, että ansiotaso vastaa tehtävän vaativuutta työsuhteen alkaessa ja että sitä tarkistetaan vuosittain ja aina vastuun kasvaessa. Työehtosopimuksiin sisältyvät usein ansiotason tarkistukset. Koska suomalaiset työmarkkinat perustuvat sopimiseen, myös palkoista sovitaan. Taito neuvotella palkasta on yleistä työmarkkinaosaamista. Ansiotaso määräytyy harvoin tutkinnon perusteella eikä filosofian maistereille voida osoittaa yhtä yhteistä palkkasuositusta. Tehtävät voidaan luokitella asiantuntijatehtäviin, vaativiin asiantuntijatehtäviin ja johtotehtäviin. Asiantuntijatehtäviin sisältyy yhden perusosaamisalueen hallinta ja tavanomaiset asiakaspalvelu- ja raportointitehtävät. Vaativissa asiantuntijatehtävissä näitä perusosaamisalueita voi olla useita, minkä lisäksi työntekijällä voi olla koordinointija johtotehtäviä. Johtotehtävä tarkoittaa oman tehtävä- ja vastuualueen hallintaa, itsenäistä päätöksentekoa ja vastuuta esimerkiksi henkilöstöstä, taloudesta tai hankkeista. Taulukko 6. Vastaajien ilmoittama kuukausipalkka Keskiarvopalkka työnantajan toimialan mukaan Euroa/kk Järjestöjen toiminta Muu Julkinen sektori Kulttuuri- ja viihdetoiminta Keskiarvopalkka työtehtävän tyypin mukaan Euroa/kk Johto- ja esimiestehtävät Toiminta- ja esikuntatehtävät Konsultointi ja koulutustehtävät Muu työ Viestintä - ja mediatyö Kulttuuri- ja taideala Kirjasto- ja tietopalveluala Tutkimus Museoala 12

13 13

14 6 Urasuunnittelu, työnhaku- ja palkkaneuvontapalvelut TAKU ry ja SPECIA ry tarjoavat henkilökohtaista valmennusta työelämän muutostilanteissa. Jäsenet saavat neuvontaa työnhakuun (tuloksellisuus, työnhakukäytännöt, hakemus, ansioluettelo, työhaastattelu), urasuunnitteluun (vahvuudet, tavoitteet, valintatilanteet, yrittäjyys, jatko-opinnot, ulkomaille lähtö, työhyvinvointi, työn ja muun elämän yhteensovittaminen) ja omassa työssä kehittymiseen (kehityskeskustelut, palkankorotuksen perustelu, työtehtävän vaihtaminen, työn rikastuttaminen). Neuvonta on maksutonta ja se toteutetaan pääsääntöisesti puhelimitse ja verkossa. Keskustelu koulutetun valmentajan kanssa on luottamuksellista. TAKUn ja SPECIAn jäsenenä käytössäsi ovat Akavan Erityisalojen, Akavan ja työttömyyskassa ERKOn edut ja palvelut. Varaa aika ura- ja työnhakupalveluihin osoitteessa 14

15 Lähteet Tämän julkaisun lähteenä on käytetty seuraavia artikkeleita ja julkaisuja. Airo, J. P., Rantanen, J. & Salmela, T Oma ura, paras ura. Talentum Media. Carver, E Humanisti valmis työelämään. Turun yliopiston humanistinen tiedekunta. Humanistisen koulutusalan työryhmän loppuraportti Suomen yliopistot Unifi ry. Nykänen, S. & Tynjälä, P Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus 1/2012, Penttinen, L., Skaniakos, T., Lairio, M. & Ukkonen, J Korkeakouluopiskelun pedagoginen työelämähorisontti. Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea koulutuksen aikana. Aikuiskasvatus 2/2011, Puhakka, A. & Tuominen, V Kunhan kuluu viisi vuotta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat -teoksen artikkelit. Aarresaari-verkosto. Rakentava kumppanuus -loppuraportti Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Tuominen, V Henkilökohtaiset ominaisuudet maistereiden työllistymisessä. Tiedepolitiikka 1/2012, Tuominen, V Sattuma työllistymisessä maistereiden kokemuksia. Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2012, Tuominen, V., Rautopuro, J. & Puhakka, A Maistereiden työllistymisvaikeudet. Työvoimapoliittinen Aikakauskirja 3/2011,

16 Yhteystiedot Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ja SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja ovat akavalaisia ammattijärjestöjä ja Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksiä. Liity järjestöihin täyttämällä sähköinen lomake niiden verkkosivuilla. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Snellmaninkatu E 15, HELSINKI SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt Snellmaninkatu E 15, HELSINKI

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Opiskelijana työelämässä Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Johanna Hristov Kevät 2014 Sisällys Esipuhe... 3 Metsänhoitajaliiton henkilökunta... 3 Opas työnhakuun...

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2008 TEEMANA OPISKELIJAT Syyskokous 8.11. sivu 4 Mentoroinnilla menestykseen sivu 10 Humanistiura 6.11. sivu 16 pääkirjoitus Älä epäröi, tartu toimeen!

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta HAKEMUS (vastaaminen työpaikkailmoitukseen) Työhakemus muokataan haettavan työtehtävän vaatimusten mukaan. Vastaa hakemuksellasi työnantajan esille tuomiin tarpeisiin ja perustele sopivuutesi tehtävään.

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011. Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3. Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 1 2011 Specialaisesta Akavan puheenjohtaja? 3 Kevätkokous Kotkassa 13 Vuosi yliopistouudistuksen jälkeen 14 Pääkirjoitus Ostovoimaa vai kilpailukykyä? yöehtosopimusneuvottelut,

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Elina Ahonen Mari-Kaisa Harjula Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! sivu 7. Järjestösektorin työolot. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2005 Tervetuloa Specian vuosijuhlaan! Järjestösektorin työolot sivu 7 sivu 8 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Ammattiliitto jäseniään varten Kesän ja alkusyksyn

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla 8 Haastattelussa SPECIAn 6 000. jäsen 12

Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla 8 Haastattelussa SPECIAn 6 000. jäsen 12 6000 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE 3 2010 5000 4000 3000 2000 1000 Specialaiset 0 Yhdistysvuodet 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Onko Tanskan mallista suoma laisten opettajaksi? 4 Neuvottelutuloksia järjestöalalla

Lisätiedot