Netcon Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Netcon 3000. Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely"

Transkriptio

1 Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun Tehokas reaaliaikatiedon käsittely Skaalautuu pienistä suuriin järjestelmiin Hajautettu käyttö usealta työpisteeltä Kahdennettu prosessitietokanta Monipuoliset raportointitoiminnot Havainnollinen käyttöliittymä Työnkuviin perustuvat käyttöoikeudet

2 Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä käytönvalvontajärjestelmä on tehokas valvonta-, ohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmä (SCADA) energian tuotantoon ja jakeluun. käytönvalvontajärjestelmä hyödyntää viimeisintä teknologiaa tarjoten innovatiivisen, joustavan ja avoimen järjestelmän. Hajautettu käyttö usealle valvomotyöasemalle Hajautettu käytönvalvontajärjestelmä skaalautuu yhdestä pienille sovelluksille tarkoitetusta tietokoneesta hajautettuihin, verkotettuihin, usean tietokoneen joukkoihin, jotka soveltuvat laajoille sovelluksille. Tietokantapisteitä yhdessä järjestelmässä voi olla muutamasta sadasta jopa miljooniin. Käytettävyys käytönvalvontajärjestelmä tarjoaa korkean käytettävyyden kahdennettujen, aina varalla olevien järjestelmäratkaisujen avulla. Prosessien yhteensovittaminen käytönvalvontajärjestelmä tukee useita rinnakkaisia prosesseja samassa järjestelmässä hyödyntäen käyttöoikeuksia ja prosessien hierarkista jaottelua. Esimerkiksi sähköntuotanto, -siirto, -jakelu, jne. voidaan jakaa samoilla palvelimilla käyttämällä samoja tietokoneresursseja, mutta erottamalla ne loogisesti toisistaan. Havainnollinen käyttöliittymä käyttöliittymässä käytetään nykyaikaisia prosessi- ja objektikuvia. Käyttöliittymä hyödyntää komponenttiteknologiaa, jonka avulla useasta eri lähteestä tulevan tiedon yhdistäminen on helppoa. Monipuolinen reaaliaika- ja historiatiedon käsittely käytönvalvontajärjestelmässä on selkeät visuaaliset työkalut reaaliaikaprosessitiedon näyttämiseen ja ohjaukseen. tietovarasto tarjoaa joustavan pääsyn historiatietoihin, kuten aikasarjoihin ja tapahtumalistoihin. Sovellusvalikoima Ohjausjärjestelmien on tarjottava laaja valikoima sovelluksia energiayhtiöille. käytönvalvontajärjestelmä tarjoaa avoimen arkkitehtuurin ja yhä kasvavan joukon erilaisia sovelluksia. Modulaarisuus Modulaarinen ja avoin käytönvalvontajärjestelmä, jossa on hajautettu arkkitehtuuri, edistää energiapalveluiden jakelua. Samalla kokonaiskustannukset pysyvät matalina. Joustavuus Aiemmin järjestelmät varattiin vain tiettyjä tehtäviä varten. Nykyisin järjestelmien täytyy käsitellä lukuisia eri tehtäviä, alueita ja prosesseja. käytönvalvontajärjestelmän avulla energiayhtiöt voivat vähentää suunnitteluaikaa, tehostaa eri toimintojen yhteensovittamista ja tavoitella suurempaa kokonaisohjausta tuotantoprosesseissaan. Aikavyöhykkeet Operaattoreiden työ on aikataulutettu paikallisen ajan mukaan. Samanaikaisesti prosessit voivat olla sijoitettu usealle eri aikavyöhykkeelle. käytönvalvontajärjestelmä tukee dynaamista työaseman aikavyöhykkeen valintaa. Kielen valinta Laajoissa järjestelmissä saattaa olla useita operaattoita, jotka edustavat eri kansallisuuksia ja kieliä. Kukin heistä työskentelee heitä lähimpänä olevassa paikallisessa valvomossa. käytönvalvontajärjestelmä tukee työaseman kielen dynaamista valintaa, jonka avulla jokainen operaattori voi työskennellä juuri haluamallaan kielellä. Järjestelmän avoimuus Energiayhtiöillä on oltava mahdollisuus hyödyntää reaaliaikatietoja, jotka on tuotu kenttäprosesseista tietojärjestelmiin sekä yrityksen sisällä että ulkopuolella. Avoimeen käytönvalvontajärjestelmään on helppo liittää ulkoisia sovelluksia. Tarjoaa parhaan vaihtoehdon kolmannen osapuolen sovelluksille Drop in ActiveX-ohjauksien avulla sovellukset saadaan käyttöön ilman ohjelmointia Secure Containment -teknologia takaa sovelluksen luotettavuuden käytönvalvontajärjestelmä voidaan integroida yrityksen tuotannonohjaus- (MES) ja toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Helppo kehitysympäristö Nykyajan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä myös asiakkaiden tarpeet muuttuvat nopeasti. käytönvalvontajärjestelmään on helppo kehittää uusia ohjauskaavioita, ohjeistuksia ja valmistustoimintoja. Niiden avulla energiayhtiöt voivat merkittävästi lyhentää uusien tuotteiden tai palveluiden markkinoille tuomiseen tarvittavaa aikaa. Nopean kehitystyön avulla uusia palveluita ensimmäisenä tarjoavalla energiayhtiöllä on mahdollisuus saavuttaa edelläkävijän edut. Jos energiayhtiö myöhästyy uuden tuotteen tai palvelun markkinoille tuomisessa, kilpailevat tuotteet voivat saada etulyöntiaseman.

3 Visualisointi graafinen käyttöliittymä havainnollistaa samassa graafisessa esityksessä prosessin historian ja nykyhetken sekä muista lähteistä tulevan tiedon. Tieto esitetään havainnollisilla symboleilla ja väreillä sekä animoimalla objektin näkyvyyttä, paikkaa, kokoa, väriä ja pyörimistä. Valikko Navigointi lukuisten kuvien joukossa on helppoa valikkokomponentilla, jolla ohjataan työaseman näkymää. Käyttöliittymä on suunniteltu siten, että välivaiheiden määrä, joita operaattori tarvitsee hallitessaan prosesseja, on mahdollisimman pieni. Monet havainnolliset navigointivaihtoehdot ja tukitoiminnot tekevät järjestelmän käytöstä miellyttävää. kuvat Prosessin graafinen esitys sisältää sekä normaalit tilat ja arvot että raja-arvojen ulkopuolella olevat prosessi- ja kommunikointitilat. Yksittäinen prosessikohde sisältää useita näytettäviä määreitä, jolloin kohteiden rakentaminen tavallisista graafisista objekteista olisi työlästä. käytönvalvontajärjestelmä tarjoaa symbolikirjastot, joiden valmiit symbolit näyttävät kohteiden mahdolliset tilat ilman että niitä tarvitsee erikseen suunnitella tai rakentaa. symbolit symbolit vähentävät merkittävästi sovellusten suunnitteluun, testaukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa. symbolit yhdistävät oliopohjaisen komponenttiteknologian graafiseen käyttöliittymään ja tarjoavat uudelleen käytettäviä yleisiä objekteja. symboleihin tehtävät muutokset ovat käytettävissä kaikkialla sovelluksessa. Näin ollen käytetään vähemmän aikaa käyttöliittymäsovellusten luomiseen, muokkaamiseen ja testaamiseen. symboleihin kuuluvat eniten käytetyt prosessisymbolit kuten kytkimet, erottimet, generaattorit, venttiilit, pumput ja mittaukset. Järjestelmän skaalautuvuus Energiayhtiöiden kasvaessa tai hyödyntäessä enemmän prosessitietoa, lisääntyvä tiedonmäärä vaatii entistä enemmän laskentatehoa ja asettaa korkeammat vaatimukset tiedon saatavuudelle. Modulaarinen käytönvalvontajärjestelmä voi koostua joko yhdestä palvelintietokoneesta tai yhteenkytketyistä tietokoneista (cluster), jolloin järjestelmän kapasiteettia voidaan kasvattaa kahdella eri tavalla, yhden koneen kokoa kasvattamalla tai lisäämällä rinnakkaisten palvelinkoneiden määrää. Koon kasvattaminen Järjestelmän koon kasvattaminen tarkoittaa, että yhdessä koneessa toimiva sovellusohjelmisto, käyttöjärjestelmä ja tietokanta siirretään uuteen, tehokkaampaan tietokoneeseen. Kun uusi järjestelmä on valmis, se otetaan käyttöön. Vaikutus olemassaolevien sovellusten asetuksiin ja järjestelmän rakenteeseen on erittäin pieni. Määrän kasvattaminen Tietokoneiden määrän kasvattaminen lisää järjestelmän prosessointitehoa kasvattamalla rinnakkaisten prosessien määrää. Määrän kasvattaminen on vastakkainen toiminto yksittäisen tietokoneen tehon lisäämiselle. Järjestelmä, jonka rinnakkaisten tietokoneiden määrää voidaan lisätä, on modulaarinen. Se muodostuu useiden yhdistettyjen tietokoneiden joukosta. Tälläinen järjestelmä skaalautuu tietokoneiden määrää lisäämällä. Rinnakkaisten koneiden määrällä ei ole rajoitusta, kun järjestelmä on oikealla tavalla modulaarinen. arkkitehtuuri pääseekin todella näyttämään kyntensä yli kolmen tietokoneen järjestelmissä. Koko kasvaa Määrä kasvaa

4 Järjestelmän hajauttaminen Järjestelmän hajautusvaihtoehdot Todella hajautetussa järjestelmässä prosessitietoa ei lähetetä kaikkialle järjestelmään. Sen sijaan tieto tallennetaan yhteen paikkaan, josta se jaetaan käyttöoikeuksien kautta verkon käyttäjille. käytönvalvontajärjestelmä kerää, prosessoi ja jakelee reaaliaikatietoa joustavasti ja skaalautuvasti, tarvittaessa eri maiden rajojen ja eri aikavyöhykkeiden yli. Netcon 3000 arkkitehtuuri mahdollistaa käyttäjille useiden työasemien hyödyntämisen, mukaan lukien Microsoft Terminal Server teknologia, jonka avulla voidaan laajentaa saatavuutta. Netcon 3000 käytönvalvontajärjestelmässä tieto on globaalisti saatavilla yksilöivän tunnistautumisen kautta ilman monimutkaisia ristiinkytkentöjä tai muuta hankalaa työtä. Hajautettu työasema/palvelin-arkkitehtuuri Energiayhtiöiden ICT-infrastruktuuri on yhä tärkeämmässä asemassa, kun energiayhtiöiden täytyy jatkuvasti sopeutua liiketoimintaprosessien muutoksiin. järjestelmätyökalut ja avoimet rajapinnat tarjoavat joustavat ratkaisut energiaprosessien hallintaan osana kriittistä ICT-infrastruktuuria.

5 palvelimet Montaa tehtävää yhtäaikaisesti suorittava käytönvalvontajärjestelmä perustuu reaaliaikaiseen hetkellistietokantaan, joka on hajautettu yhdelle tai useammalle palvelimelle. palvelimet suorittavat tiedon keruuta ja käsittelyä, esimerkiksi hälytysten tarkistusta, laskentoja, lokien kirjoitusta ja arkistointia. Kommunikointi ja protokollamuunnokset suoritetaan verkotetuissa Netcon NFE tietokannoissa. Tarjolla on laaja valikoima hetkellistietokannan objektityyppejä, mukaanlukien analogisia ja digitaalisia syötteitä sekä ohjauksia, laskentoja, hälytyksiä ja ajastimia. Tieto on saatavilla reaaliaikaisena tai pyydettäessä järjestelmän työasemasovelluksille, kolmansille osapuolille tai käyttäjälle. Tiedon käsittelysovellukset sisältävät reaaliaikaiset kuvat, trendinäyttöjä, raportointia sekä monia muita toimintoja. Nämä sovellukset voivat toimia samalla tietokoneella palvelimen kanssa tai millä määrällä tahansa verkkoon liitettyjä palvelimia tai työasematietokoneita. työasemat Prosessia ohjataan ja valvotaan Netcon-käyttöliittymällä, joka pyörii valvomoiden työasemissa. Käyttöliittymää voidaan käyttää myös Terminal Server istunnon kautta miltä tahansa työasemalta, josta on pääsy Netcon-verkkoon. Päätepalvelinteknologia mahdollistaa turvallisen ja helpon järjestelmäpalvelimien ja työasemien hallinnan. Citrix Metaframea voidaan käyttää työasemayhteyksiin yli alustarajojen. Operaattorikäyttäjällä on oikeudet käyttöliittymän ohjaustoimintoihin prosessikuvien kautta, hälytysten kuittaukseen, trendinäyttöihin, ja raportteihin. Ylläpitäjäkäyttäjällä on lisäksi oikeudet päivittää kuvien, raporttien ja hetkellistietokannan prosessipisteiden tietoja. Päivitys tapahtuu Netcon-työkaluilla. Kunkin käyttäjän oikeudet perustuvat hänen työnkuvaansa, ja niitä hallinnoidaan käyttöoikeuksilla. valvomokäyttöliittymä tukee useita näyttöjä, joissa voi olla yhdistelmä kuvia ja tekstiä yhdessä tai useammassa prosessikaaviokuvassa. Käyttöoikeuksien hallinta Käyttäjät määritellään ryhmiin, joilla on ennalta määritellyt lukuja kirjoitusoikeudet prosessimäärityksiin ja toiminnallisuuksiin. Käyttöoikeuksilla vältetään luvaton prosessin ohjaus. Jokaiselle käyttäjäryhmälle annetaan pääsy tiettyihin sovellustoimintoihin ja suojausalueisiin. Käyttäjällä on oikeus käyttää sovellustoimintoja sen ryhmän mukaisesti, johon hän kuuluu. Jokaisella hetkellistietokannan prosessipisteellä on kytkentä suojausalueeseen. Käyttäjän kirjautuessa sisään järjestelmään, hän saa luvan ohjata vain niitä prosessipisteitä, joihin hänen suojausalueensa täsmää. joustava tiedonhaku Prosessitieto jaetaan käyttäjille verkon yli käyttöoikeuksien mukaisesti. käytönvalvontajärjestelmä hallinnoi muutoksia käyttöoikeuksissa ja prosessitiedon vastuissa. Käyttäjiä valvotaan ja samalla varmistetaan, että jokaiselle tietokantapisteelle on aina joku vastuullinen operaattori. Yhteenveto järjestelmärakenteesta palvelimet keräävät, käsittelevät ja jakavat reaaliaikaista tietoa Reaaliaikainen työasema/palvelinarkkitehtuuri mahdollistaa skaalautuvuuden Osoita-ja-klikkaa tyyppinen yksinkertainen tapa rakentaa uusia sovelluksia Asiakasohjelma valittavissa, mukaanlukien asiakasohjelma valvomoon ja päätepalvelimelle Helppokäyttöinen ja tehokas sovellusten luonti, mikä nopeuttaa kehitysprosessia merkittävästi Nopeampi järjestelmäkehitys ja käyttöönotto Yksinkertaistettu sovellusliitäntä Tehostettu tietoturva, käyttöoikeudet ja -vastuut

6 Tietovarasto Data Warehouse (DW) tarjoaa kattavan tietovaraston käytönvalvontajärjestelmälle. Tietovarasto järjestelee ja kerää tietoa tietokantaan, josta sitä voidaan hakea DW sovelluksia käyttämällä. Tiedonkeruu toimii perustana kriittisille toiminnoille ja liiketoimintapäätöksille. DW on tyypillisesti keskitetty ja yhteinen kaikille järjestelmän tietokoneille myös hajautetuissa järjestelmissä. Tieto tallennetaan käyttämällä tallentavaa välitystä eli viesti vastaanotetaan ensin kokonaan ja tallennetaan, ennen kuin se välitetään eteenpäin. DW Aikasarjat DW aikasarjatietokanta tallentaa prosessiarvot erillisiin aikasarjoihin, laskee laskennallisia aikasarjoja, hallinnoi ja tarjoaa näitä aikasarjoja trendinäyttöihin, raportteihin, tilastoihin, jne. Kymmenet tuhannet aikasarjat voidaan tallentaa vuosiksi. Mittaus- ja indikointiarvot sekä tilamuutokset tallennetaan DW aikasarjatietokantaan tiheällä näytevälillä. Näytearvot lasketaan kiinteän välin aikasarjoihin, joissa on myös keskiarvot, minimit ja maksimit. Tunnisteet tilaja statustietojen muutoksista tallennetaan DW aikasarjatietokantaan käyttötuntien ja tilamuutosten määrän esittämistä ja raportointia varten. DW aikasarjaeditoria käytetään korjaamaan viallisia arvoja samalla kun alkuperäiset arvot suojataan tekemällä muutoksista jäljitettäviä. DW - Web-palvelin Web-palvelin tarjoaa käyttäjille reaaliaika- ja historiatietojen raportit, tapahtumien ja hälytysten analysointikartat, yleisiä tai tapahtumakohtaisia tarkkoja ohjeita, voimalaitosdokumentteja ja -kuvia sekä järjestelmää koskevia tietoja. DW - Vikasietoinen tiedonvarastointi Vikasietoinen tiedonvarastointi suojaa tärkeän liiketoimintatiedon menettämiseltä esimerkiksi palvelimen virhetilanteissa tai inhimillisten virheiden sattuessa. järjestelmässä hyödynnetään normaalisti RAID-tekniikkaa vikasietoisuuden lisäämiseksi. Tällöin käytetään kahta tai useampaa kiintolevyä tiedon tallentamiseen. Yhden kiintolevyn rikkoontumisesta huolimatta tieto pystytään palauttamaan täydellisesti. Lisäksi palvelinkoneet voidaan kahdentaa ja oleellisesta tiedosta kannattaa ottaa varmuuskopioita säännöllisin väliajoin. DW - Tilatietokanta DW tilatietokanta sisältää prosessipisteiden tilat valvontaa ja raportointia varten. DW - Muistio Kalenteririippuvainen tieto ja ajastetut hälytykset tallennetaan DW muistiotietokantaan. muistutukset tarjoavat operaattoreille työkalun, jolla voi luoda ja hallita merkintöjä ja muistutuksia. Muistutukset ovat ajastettuja hälytyksiä, jotka laukaisevat hälytyksiä SCADA:ssa kuten normaalit prosessihälytykset. DW Tapahtumat hetkellistietokanta muodostaa tapahtumia kuten tilatietoja, hälytyksiä, operaattoreiden komentoja ja kuittauksia. Kaikki tapahtumat ja viestit tallennetaan DW tapahtumatietokantaan. Tapahtumat ovat tarkasti aikaleimattu UTC ajan mukaisesti. DW tarjoaa laajan varastointikapasitetin, kymmenistä tuhansista tapahtumista kymmeniin miljooniin tapahtumiin.

7 DW Dokumentit käytönvalvontajärjestelmässä on varasto ja hallinnointi voimalaitos- ja prosessidokumenteille. infossa dokumentit järjestetään voimalaitoksen järjestelmärakenteen mukaisesti. Dokumentit ovat saatavilla sekä webselaimen että käyttöliittymän kautta. Selaimessa dokumentit valitaan puuvalikosta, jossa ne ovat jaoteltuna voimalaitoksen järjestelmärakenteen mukaisesti. Käyttöliittymässä dokumentteihin pääsee käsiksi prosessikuvien symbolien kautta. DW - Raportit Repo luo raportit aikasarjatietokannasta. Raportteja voi katsella selainikkunan kautta html-, csv- ja tekstimuodossa. Selainikkunasta käyttäjä voi kopioida tiedot Exceliin tai ladata raportin csv-tiedostona. Raportti voidaan myös lähettää ftp-yhteydellä tai sähköpostilla. DW - Hälytysten ja tapahtumien hallinta Hälytysten hallinnointi on erittäin tärkeää tehokkaassa prosessin valvonnassa. Suurta määrää rekisteröityjä hälytyksiä ja tapahtumia on vaikea hallita ilman analysointityökaluja. Netcon 3000 AEA (Alarm and Event Analysis) tarjoaa raportointityökalut hälytysten ja tapahtumien käsittelyyn. AEA hyödyntää DW tapahtumatietokantaa analysointiraporttien tekemiseen.

8 Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä Matalat kokonaiskustannukset Järjestelmän kokonaiskustannukset pidetään matalina käyttämällä kaupallisesti tarjolla olevaa teknologiaa. Laaja asennuskanta Asennettuja järjestelmiä on runsaasti kattaen erilaisia sovelluksia ja teollisuudenaloja kuten sähkön tuotanto, siirto ja jakelu sekä kaukolämpö. on ihanteellinen järjestelmä kaikille sovelluksille laajoissa prosesseihin painottuneissa ympäristöissä. Järjestelmän elinkaari Netcontrol tarjoaa tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tavoitteemme on tehdä investoinnista mahdolllisimman tuottava ja minimoida mahdolliset riskit. Avoin Netcon järjestelmä käyttää standardeja, laajasti käytössä olevia laitteistoja, laiteohjelmia ja sovelluspaketteja. Netcon 3000 rakennetaan kiitetyn, teollisuuskäyttöön tarkoitetun alustan päälle. M00166-BR-FI-2 Netcontrol Group 2012 Netcon on Netcontrol Oy:n rekisteröimä tavaramerkki

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Sisällys Johdanto 3 SAP Business One -ratkaisu: Keskeiset tekijät 4 Liiiketoimintaedut 5 Toimintojen

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

24. PROSESSIAUTOMAATIO

24. PROSESSIAUTOMAATIO 24. PROSESSIAUTOMAATIO 24.1. Yleistä Prosessiautomaation avulla parannetaan tuotannon tehokkuutta ja tuotteen laatua ja siten edistetään tehtaan kilpailukykyä. Muita tavallisia perusteita ovat yksitoikkoisten

Lisätiedot

EMC SCALEIO YLEISKUVA ARKKITEHTUURISTA JA TOIMINNALLISUUDESTA

EMC SCALEIO YLEISKUVA ARKKITEHTUURISTA JA TOIMINNALLISUUDESTA EMC SCALEIO YLEISKUVA ARKKITEHTUURISTA JA TOIMINNALLISUUDESTA Yhteenveto EMC ScaleIO on ohjelmisto, joka mahdollistaa palvelimien sisäisten tallennusresurssien agregoimisen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi,

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008 SAP ERP Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua Arto Jormanainen 31.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 AIHE: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY UUSI TUTKIMUS: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY JULKI- SELLA SEKTORILLA

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS Työn tekijä Työn valvoja Lassi Heikkinen Mika Ylianttila Hyväksytty / 2010 Arvosana Heikkinen L. (2010)

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot