Netcon Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Netcon 3000. Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely"

Transkriptio

1 Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun Tehokas reaaliaikatiedon käsittely Skaalautuu pienistä suuriin järjestelmiin Hajautettu käyttö usealta työpisteeltä Kahdennettu prosessitietokanta Monipuoliset raportointitoiminnot Havainnollinen käyttöliittymä Työnkuviin perustuvat käyttöoikeudet

2 Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä käytönvalvontajärjestelmä on tehokas valvonta-, ohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmä (SCADA) energian tuotantoon ja jakeluun. käytönvalvontajärjestelmä hyödyntää viimeisintä teknologiaa tarjoten innovatiivisen, joustavan ja avoimen järjestelmän. Hajautettu käyttö usealle valvomotyöasemalle Hajautettu käytönvalvontajärjestelmä skaalautuu yhdestä pienille sovelluksille tarkoitetusta tietokoneesta hajautettuihin, verkotettuihin, usean tietokoneen joukkoihin, jotka soveltuvat laajoille sovelluksille. Tietokantapisteitä yhdessä järjestelmässä voi olla muutamasta sadasta jopa miljooniin. Käytettävyys käytönvalvontajärjestelmä tarjoaa korkean käytettävyyden kahdennettujen, aina varalla olevien järjestelmäratkaisujen avulla. Prosessien yhteensovittaminen käytönvalvontajärjestelmä tukee useita rinnakkaisia prosesseja samassa järjestelmässä hyödyntäen käyttöoikeuksia ja prosessien hierarkista jaottelua. Esimerkiksi sähköntuotanto, -siirto, -jakelu, jne. voidaan jakaa samoilla palvelimilla käyttämällä samoja tietokoneresursseja, mutta erottamalla ne loogisesti toisistaan. Havainnollinen käyttöliittymä käyttöliittymässä käytetään nykyaikaisia prosessi- ja objektikuvia. Käyttöliittymä hyödyntää komponenttiteknologiaa, jonka avulla useasta eri lähteestä tulevan tiedon yhdistäminen on helppoa. Monipuolinen reaaliaika- ja historiatiedon käsittely käytönvalvontajärjestelmässä on selkeät visuaaliset työkalut reaaliaikaprosessitiedon näyttämiseen ja ohjaukseen. tietovarasto tarjoaa joustavan pääsyn historiatietoihin, kuten aikasarjoihin ja tapahtumalistoihin. Sovellusvalikoima Ohjausjärjestelmien on tarjottava laaja valikoima sovelluksia energiayhtiöille. käytönvalvontajärjestelmä tarjoaa avoimen arkkitehtuurin ja yhä kasvavan joukon erilaisia sovelluksia. Modulaarisuus Modulaarinen ja avoin käytönvalvontajärjestelmä, jossa on hajautettu arkkitehtuuri, edistää energiapalveluiden jakelua. Samalla kokonaiskustannukset pysyvät matalina. Joustavuus Aiemmin järjestelmät varattiin vain tiettyjä tehtäviä varten. Nykyisin järjestelmien täytyy käsitellä lukuisia eri tehtäviä, alueita ja prosesseja. käytönvalvontajärjestelmän avulla energiayhtiöt voivat vähentää suunnitteluaikaa, tehostaa eri toimintojen yhteensovittamista ja tavoitella suurempaa kokonaisohjausta tuotantoprosesseissaan. Aikavyöhykkeet Operaattoreiden työ on aikataulutettu paikallisen ajan mukaan. Samanaikaisesti prosessit voivat olla sijoitettu usealle eri aikavyöhykkeelle. käytönvalvontajärjestelmä tukee dynaamista työaseman aikavyöhykkeen valintaa. Kielen valinta Laajoissa järjestelmissä saattaa olla useita operaattoita, jotka edustavat eri kansallisuuksia ja kieliä. Kukin heistä työskentelee heitä lähimpänä olevassa paikallisessa valvomossa. käytönvalvontajärjestelmä tukee työaseman kielen dynaamista valintaa, jonka avulla jokainen operaattori voi työskennellä juuri haluamallaan kielellä. Järjestelmän avoimuus Energiayhtiöillä on oltava mahdollisuus hyödyntää reaaliaikatietoja, jotka on tuotu kenttäprosesseista tietojärjestelmiin sekä yrityksen sisällä että ulkopuolella. Avoimeen käytönvalvontajärjestelmään on helppo liittää ulkoisia sovelluksia. Tarjoaa parhaan vaihtoehdon kolmannen osapuolen sovelluksille Drop in ActiveX-ohjauksien avulla sovellukset saadaan käyttöön ilman ohjelmointia Secure Containment -teknologia takaa sovelluksen luotettavuuden käytönvalvontajärjestelmä voidaan integroida yrityksen tuotannonohjaus- (MES) ja toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Helppo kehitysympäristö Nykyajan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä myös asiakkaiden tarpeet muuttuvat nopeasti. käytönvalvontajärjestelmään on helppo kehittää uusia ohjauskaavioita, ohjeistuksia ja valmistustoimintoja. Niiden avulla energiayhtiöt voivat merkittävästi lyhentää uusien tuotteiden tai palveluiden markkinoille tuomiseen tarvittavaa aikaa. Nopean kehitystyön avulla uusia palveluita ensimmäisenä tarjoavalla energiayhtiöllä on mahdollisuus saavuttaa edelläkävijän edut. Jos energiayhtiö myöhästyy uuden tuotteen tai palvelun markkinoille tuomisessa, kilpailevat tuotteet voivat saada etulyöntiaseman.

3 Visualisointi graafinen käyttöliittymä havainnollistaa samassa graafisessa esityksessä prosessin historian ja nykyhetken sekä muista lähteistä tulevan tiedon. Tieto esitetään havainnollisilla symboleilla ja väreillä sekä animoimalla objektin näkyvyyttä, paikkaa, kokoa, väriä ja pyörimistä. Valikko Navigointi lukuisten kuvien joukossa on helppoa valikkokomponentilla, jolla ohjataan työaseman näkymää. Käyttöliittymä on suunniteltu siten, että välivaiheiden määrä, joita operaattori tarvitsee hallitessaan prosesseja, on mahdollisimman pieni. Monet havainnolliset navigointivaihtoehdot ja tukitoiminnot tekevät järjestelmän käytöstä miellyttävää. kuvat Prosessin graafinen esitys sisältää sekä normaalit tilat ja arvot että raja-arvojen ulkopuolella olevat prosessi- ja kommunikointitilat. Yksittäinen prosessikohde sisältää useita näytettäviä määreitä, jolloin kohteiden rakentaminen tavallisista graafisista objekteista olisi työlästä. käytönvalvontajärjestelmä tarjoaa symbolikirjastot, joiden valmiit symbolit näyttävät kohteiden mahdolliset tilat ilman että niitä tarvitsee erikseen suunnitella tai rakentaa. symbolit symbolit vähentävät merkittävästi sovellusten suunnitteluun, testaukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa. symbolit yhdistävät oliopohjaisen komponenttiteknologian graafiseen käyttöliittymään ja tarjoavat uudelleen käytettäviä yleisiä objekteja. symboleihin tehtävät muutokset ovat käytettävissä kaikkialla sovelluksessa. Näin ollen käytetään vähemmän aikaa käyttöliittymäsovellusten luomiseen, muokkaamiseen ja testaamiseen. symboleihin kuuluvat eniten käytetyt prosessisymbolit kuten kytkimet, erottimet, generaattorit, venttiilit, pumput ja mittaukset. Järjestelmän skaalautuvuus Energiayhtiöiden kasvaessa tai hyödyntäessä enemmän prosessitietoa, lisääntyvä tiedonmäärä vaatii entistä enemmän laskentatehoa ja asettaa korkeammat vaatimukset tiedon saatavuudelle. Modulaarinen käytönvalvontajärjestelmä voi koostua joko yhdestä palvelintietokoneesta tai yhteenkytketyistä tietokoneista (cluster), jolloin järjestelmän kapasiteettia voidaan kasvattaa kahdella eri tavalla, yhden koneen kokoa kasvattamalla tai lisäämällä rinnakkaisten palvelinkoneiden määrää. Koon kasvattaminen Järjestelmän koon kasvattaminen tarkoittaa, että yhdessä koneessa toimiva sovellusohjelmisto, käyttöjärjestelmä ja tietokanta siirretään uuteen, tehokkaampaan tietokoneeseen. Kun uusi järjestelmä on valmis, se otetaan käyttöön. Vaikutus olemassaolevien sovellusten asetuksiin ja järjestelmän rakenteeseen on erittäin pieni. Määrän kasvattaminen Tietokoneiden määrän kasvattaminen lisää järjestelmän prosessointitehoa kasvattamalla rinnakkaisten prosessien määrää. Määrän kasvattaminen on vastakkainen toiminto yksittäisen tietokoneen tehon lisäämiselle. Järjestelmä, jonka rinnakkaisten tietokoneiden määrää voidaan lisätä, on modulaarinen. Se muodostuu useiden yhdistettyjen tietokoneiden joukosta. Tälläinen järjestelmä skaalautuu tietokoneiden määrää lisäämällä. Rinnakkaisten koneiden määrällä ei ole rajoitusta, kun järjestelmä on oikealla tavalla modulaarinen. arkkitehtuuri pääseekin todella näyttämään kyntensä yli kolmen tietokoneen järjestelmissä. Koko kasvaa Määrä kasvaa

4 Järjestelmän hajauttaminen Järjestelmän hajautusvaihtoehdot Todella hajautetussa järjestelmässä prosessitietoa ei lähetetä kaikkialle järjestelmään. Sen sijaan tieto tallennetaan yhteen paikkaan, josta se jaetaan käyttöoikeuksien kautta verkon käyttäjille. käytönvalvontajärjestelmä kerää, prosessoi ja jakelee reaaliaikatietoa joustavasti ja skaalautuvasti, tarvittaessa eri maiden rajojen ja eri aikavyöhykkeiden yli. Netcon 3000 arkkitehtuuri mahdollistaa käyttäjille useiden työasemien hyödyntämisen, mukaan lukien Microsoft Terminal Server teknologia, jonka avulla voidaan laajentaa saatavuutta. Netcon 3000 käytönvalvontajärjestelmässä tieto on globaalisti saatavilla yksilöivän tunnistautumisen kautta ilman monimutkaisia ristiinkytkentöjä tai muuta hankalaa työtä. Hajautettu työasema/palvelin-arkkitehtuuri Energiayhtiöiden ICT-infrastruktuuri on yhä tärkeämmässä asemassa, kun energiayhtiöiden täytyy jatkuvasti sopeutua liiketoimintaprosessien muutoksiin. järjestelmätyökalut ja avoimet rajapinnat tarjoavat joustavat ratkaisut energiaprosessien hallintaan osana kriittistä ICT-infrastruktuuria.

5 palvelimet Montaa tehtävää yhtäaikaisesti suorittava käytönvalvontajärjestelmä perustuu reaaliaikaiseen hetkellistietokantaan, joka on hajautettu yhdelle tai useammalle palvelimelle. palvelimet suorittavat tiedon keruuta ja käsittelyä, esimerkiksi hälytysten tarkistusta, laskentoja, lokien kirjoitusta ja arkistointia. Kommunikointi ja protokollamuunnokset suoritetaan verkotetuissa Netcon NFE tietokannoissa. Tarjolla on laaja valikoima hetkellistietokannan objektityyppejä, mukaanlukien analogisia ja digitaalisia syötteitä sekä ohjauksia, laskentoja, hälytyksiä ja ajastimia. Tieto on saatavilla reaaliaikaisena tai pyydettäessä järjestelmän työasemasovelluksille, kolmansille osapuolille tai käyttäjälle. Tiedon käsittelysovellukset sisältävät reaaliaikaiset kuvat, trendinäyttöjä, raportointia sekä monia muita toimintoja. Nämä sovellukset voivat toimia samalla tietokoneella palvelimen kanssa tai millä määrällä tahansa verkkoon liitettyjä palvelimia tai työasematietokoneita. työasemat Prosessia ohjataan ja valvotaan Netcon-käyttöliittymällä, joka pyörii valvomoiden työasemissa. Käyttöliittymää voidaan käyttää myös Terminal Server istunnon kautta miltä tahansa työasemalta, josta on pääsy Netcon-verkkoon. Päätepalvelinteknologia mahdollistaa turvallisen ja helpon järjestelmäpalvelimien ja työasemien hallinnan. Citrix Metaframea voidaan käyttää työasemayhteyksiin yli alustarajojen. Operaattorikäyttäjällä on oikeudet käyttöliittymän ohjaustoimintoihin prosessikuvien kautta, hälytysten kuittaukseen, trendinäyttöihin, ja raportteihin. Ylläpitäjäkäyttäjällä on lisäksi oikeudet päivittää kuvien, raporttien ja hetkellistietokannan prosessipisteiden tietoja. Päivitys tapahtuu Netcon-työkaluilla. Kunkin käyttäjän oikeudet perustuvat hänen työnkuvaansa, ja niitä hallinnoidaan käyttöoikeuksilla. valvomokäyttöliittymä tukee useita näyttöjä, joissa voi olla yhdistelmä kuvia ja tekstiä yhdessä tai useammassa prosessikaaviokuvassa. Käyttöoikeuksien hallinta Käyttäjät määritellään ryhmiin, joilla on ennalta määritellyt lukuja kirjoitusoikeudet prosessimäärityksiin ja toiminnallisuuksiin. Käyttöoikeuksilla vältetään luvaton prosessin ohjaus. Jokaiselle käyttäjäryhmälle annetaan pääsy tiettyihin sovellustoimintoihin ja suojausalueisiin. Käyttäjällä on oikeus käyttää sovellustoimintoja sen ryhmän mukaisesti, johon hän kuuluu. Jokaisella hetkellistietokannan prosessipisteellä on kytkentä suojausalueeseen. Käyttäjän kirjautuessa sisään järjestelmään, hän saa luvan ohjata vain niitä prosessipisteitä, joihin hänen suojausalueensa täsmää. joustava tiedonhaku Prosessitieto jaetaan käyttäjille verkon yli käyttöoikeuksien mukaisesti. käytönvalvontajärjestelmä hallinnoi muutoksia käyttöoikeuksissa ja prosessitiedon vastuissa. Käyttäjiä valvotaan ja samalla varmistetaan, että jokaiselle tietokantapisteelle on aina joku vastuullinen operaattori. Yhteenveto järjestelmärakenteesta palvelimet keräävät, käsittelevät ja jakavat reaaliaikaista tietoa Reaaliaikainen työasema/palvelinarkkitehtuuri mahdollistaa skaalautuvuuden Osoita-ja-klikkaa tyyppinen yksinkertainen tapa rakentaa uusia sovelluksia Asiakasohjelma valittavissa, mukaanlukien asiakasohjelma valvomoon ja päätepalvelimelle Helppokäyttöinen ja tehokas sovellusten luonti, mikä nopeuttaa kehitysprosessia merkittävästi Nopeampi järjestelmäkehitys ja käyttöönotto Yksinkertaistettu sovellusliitäntä Tehostettu tietoturva, käyttöoikeudet ja -vastuut

6 Tietovarasto Data Warehouse (DW) tarjoaa kattavan tietovaraston käytönvalvontajärjestelmälle. Tietovarasto järjestelee ja kerää tietoa tietokantaan, josta sitä voidaan hakea DW sovelluksia käyttämällä. Tiedonkeruu toimii perustana kriittisille toiminnoille ja liiketoimintapäätöksille. DW on tyypillisesti keskitetty ja yhteinen kaikille järjestelmän tietokoneille myös hajautetuissa järjestelmissä. Tieto tallennetaan käyttämällä tallentavaa välitystä eli viesti vastaanotetaan ensin kokonaan ja tallennetaan, ennen kuin se välitetään eteenpäin. DW Aikasarjat DW aikasarjatietokanta tallentaa prosessiarvot erillisiin aikasarjoihin, laskee laskennallisia aikasarjoja, hallinnoi ja tarjoaa näitä aikasarjoja trendinäyttöihin, raportteihin, tilastoihin, jne. Kymmenet tuhannet aikasarjat voidaan tallentaa vuosiksi. Mittaus- ja indikointiarvot sekä tilamuutokset tallennetaan DW aikasarjatietokantaan tiheällä näytevälillä. Näytearvot lasketaan kiinteän välin aikasarjoihin, joissa on myös keskiarvot, minimit ja maksimit. Tunnisteet tilaja statustietojen muutoksista tallennetaan DW aikasarjatietokantaan käyttötuntien ja tilamuutosten määrän esittämistä ja raportointia varten. DW aikasarjaeditoria käytetään korjaamaan viallisia arvoja samalla kun alkuperäiset arvot suojataan tekemällä muutoksista jäljitettäviä. DW - Web-palvelin Web-palvelin tarjoaa käyttäjille reaaliaika- ja historiatietojen raportit, tapahtumien ja hälytysten analysointikartat, yleisiä tai tapahtumakohtaisia tarkkoja ohjeita, voimalaitosdokumentteja ja -kuvia sekä järjestelmää koskevia tietoja. DW - Vikasietoinen tiedonvarastointi Vikasietoinen tiedonvarastointi suojaa tärkeän liiketoimintatiedon menettämiseltä esimerkiksi palvelimen virhetilanteissa tai inhimillisten virheiden sattuessa. järjestelmässä hyödynnetään normaalisti RAID-tekniikkaa vikasietoisuuden lisäämiseksi. Tällöin käytetään kahta tai useampaa kiintolevyä tiedon tallentamiseen. Yhden kiintolevyn rikkoontumisesta huolimatta tieto pystytään palauttamaan täydellisesti. Lisäksi palvelinkoneet voidaan kahdentaa ja oleellisesta tiedosta kannattaa ottaa varmuuskopioita säännöllisin väliajoin. DW - Tilatietokanta DW tilatietokanta sisältää prosessipisteiden tilat valvontaa ja raportointia varten. DW - Muistio Kalenteririippuvainen tieto ja ajastetut hälytykset tallennetaan DW muistiotietokantaan. muistutukset tarjoavat operaattoreille työkalun, jolla voi luoda ja hallita merkintöjä ja muistutuksia. Muistutukset ovat ajastettuja hälytyksiä, jotka laukaisevat hälytyksiä SCADA:ssa kuten normaalit prosessihälytykset. DW Tapahtumat hetkellistietokanta muodostaa tapahtumia kuten tilatietoja, hälytyksiä, operaattoreiden komentoja ja kuittauksia. Kaikki tapahtumat ja viestit tallennetaan DW tapahtumatietokantaan. Tapahtumat ovat tarkasti aikaleimattu UTC ajan mukaisesti. DW tarjoaa laajan varastointikapasitetin, kymmenistä tuhansista tapahtumista kymmeniin miljooniin tapahtumiin.

7 DW Dokumentit käytönvalvontajärjestelmässä on varasto ja hallinnointi voimalaitos- ja prosessidokumenteille. infossa dokumentit järjestetään voimalaitoksen järjestelmärakenteen mukaisesti. Dokumentit ovat saatavilla sekä webselaimen että käyttöliittymän kautta. Selaimessa dokumentit valitaan puuvalikosta, jossa ne ovat jaoteltuna voimalaitoksen järjestelmärakenteen mukaisesti. Käyttöliittymässä dokumentteihin pääsee käsiksi prosessikuvien symbolien kautta. DW - Raportit Repo luo raportit aikasarjatietokannasta. Raportteja voi katsella selainikkunan kautta html-, csv- ja tekstimuodossa. Selainikkunasta käyttäjä voi kopioida tiedot Exceliin tai ladata raportin csv-tiedostona. Raportti voidaan myös lähettää ftp-yhteydellä tai sähköpostilla. DW - Hälytysten ja tapahtumien hallinta Hälytysten hallinnointi on erittäin tärkeää tehokkaassa prosessin valvonnassa. Suurta määrää rekisteröityjä hälytyksiä ja tapahtumia on vaikea hallita ilman analysointityökaluja. Netcon 3000 AEA (Alarm and Event Analysis) tarjoaa raportointityökalut hälytysten ja tapahtumien käsittelyyn. AEA hyödyntää DW tapahtumatietokantaa analysointiraporttien tekemiseen.

8 Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä Matalat kokonaiskustannukset Järjestelmän kokonaiskustannukset pidetään matalina käyttämällä kaupallisesti tarjolla olevaa teknologiaa. Laaja asennuskanta Asennettuja järjestelmiä on runsaasti kattaen erilaisia sovelluksia ja teollisuudenaloja kuten sähkön tuotanto, siirto ja jakelu sekä kaukolämpö. on ihanteellinen järjestelmä kaikille sovelluksille laajoissa prosesseihin painottuneissa ympäristöissä. Järjestelmän elinkaari Netcontrol tarjoaa tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tavoitteemme on tehdä investoinnista mahdolllisimman tuottava ja minimoida mahdolliset riskit. Avoin Netcon järjestelmä käyttää standardeja, laajasti käytössä olevia laitteistoja, laiteohjelmia ja sovelluspaketteja. Netcon 3000 rakennetaan kiitetyn, teollisuuskäyttöön tarkoitetun alustan päälle. M00166-BR-FI-2 Netcontrol Group 2012 Netcon on Netcontrol Oy:n rekisteröimä tavaramerkki

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 ECDL Tietokannat Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Tietokannat, joka määrittelee tarvittavat tiedot ja taidot näyttökokeen

Lisätiedot

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä Laatua luettelointiin -webinaari 24.1.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Pilotoinnin tilanne Pilotointi päättynyt vuodenvaihteessa 2016-2017 MuseumPlusRIA siirretty

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

StatCrunch -laskentasovellus

StatCrunch -laskentasovellus StatCrunch -laskentasovellus Yleistä sovelluksesta StatCrunch on Integrated Analytics LLC:n valmistama sovellus tilastotieteellisten analyysien tuottamista varten. Se on verkon yli käytettävä analyysisovellus,

Lisätiedot

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta Cube Kulunvalvonta ja murtovalvonta Etähallittu kulunvalvonta ja murtovalvonta Meidän huomio on tehdä vähittäiskaupan hallinnasta helpoksi. Ja kun sanomme helpoksi, tarkoitamme myös sitä. Siksi olemme

Lisätiedot

Digitalisaatio infra-alalla

Digitalisaatio infra-alalla Digitalisaatio infra-alalla Pasi Nurminen Destia palveluita suunnittelusta kunnossapitoon Mallipohjainen rakentaminen Tietomalli Tuotteen/rakennelman esittäminen digitaalisessa muodossa, kolmiulotteisesti,

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva

Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot. Linnea2-konsortion yleiskokous, Jyrki Ilva Kansallinen julkaisurekisteri ja kotimaiset viitetiedot Linnea2-konsortion yleiskokous, 22.11.2011 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Yliopistojen uusi rahoitusmalli ja julkaisutiedot Yliopistojen uutta

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA Tilin asetukset: Aikavyöhyke ja paikalliset asetukset Tavoitteemme on globaali palautteenhallinnan ohjelmisto, jossa ympäri maailmaa työskentelevät

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

KDK-ajankohtaispäivä museoille

KDK-ajankohtaispäivä museoille KDK-ajankohtaispäivä museoille 29.4.2010 Mikael Vakkari Systeemipäällikkö Museovirasto / Tiedonhallintakeskus MUSEOVIRASTO KDK ja museot Museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Tausta SCATMAN Oy - Yritysesittely SCATMAN Oy on oululainen vuonna 2013 perustettu ohjelmistoyritys,

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

asiantuntijoiden suunnittelema

asiantuntijoiden suunnittelema Mikä on ksenos? asiantuntijoiden suunnittelema Ksenos on suomalainen videovalvontaan suunniteltu ohjelmisto, joka on ajateltu uudella tavalla käyttökokemuksen kautta. Sen tehtävänä on tallentaa kameroilta

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät 24.1.2017 Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Taitorakenteiden (sillat, tunnelit, laiturit, sulut, merimerkit, ) perustietovarasto

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK)

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Markus Nilsson, projektipäällikkö, Liikennevirasto 3.6.2015 Liikenneviraston T-LOIK T-LOIK on TieLiikenteen Ohjauksen Integroitu Käyttöliittymä

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa

THEME osaamismatriisi - elektroniikka/sähkötekniikka osakompetenssien/oppimistulosten kanssa OSAAMISALUEET OSAAMISEN KEHITYSVAIHEET 1. Sähköisten ja/tai elektronisten järjestelmien asennus rakennuksiin ja teollisuuslaitoksiin. Hän osaa valmistella ja suorittaa yksinkertaisia sähköisiä ja elektronisia

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

DESIGO PX. Automaatiojärjestelmä LVIS- ja rakennusteknisiin laitoksiin. Building Technologies

DESIGO PX. Automaatiojärjestelmä LVIS- ja rakennusteknisiin laitoksiin. Building Technologies DESIGO PX Automaatiojärjestelmä LVIS- ja rakennusteknisiin laitoksiin Building Technologies s Skaalautuva automaatiojärjestelmä DESIGO PX -rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmä on suunniteltu lämmitys-,

Lisätiedot

eperusteet esi- ja perusopetuksessa

eperusteet esi- ja perusopetuksessa eperusteet esi- ja perusopetuksessa Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 8.-9.12.2014 Ulla Angervo, OPH Oppijan verkkopalvelut -hanke Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Oppijan

Lisätiedot

14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä. Tommi Mikkonen,

14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä. Tommi Mikkonen, 14. Luento: Kohti hajautettuja sulautettuja järjestelmiä Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Johdanto Hajautettujen järjestelmien väyliä LON CAN Pienen laitteen sisäinen hajautus OpenCL Network

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tilaajan näkökulma Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä 6.11.2015 Liikennevirasto: Fiksut väylät älykäs liikenne Koko yhteiskunnan käyttöön avattu tieto luo uusia palveluita,

Lisätiedot

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT 1 9.12.2016 Mika Heikkilä Kaupunkiympäristön palvelualue TAVOITTEET JÄRJESTELMÄLLE Saada kaupungin kattava verkko, johon voidaan liittää eri valmistajien sensoreita

Lisätiedot

Palkittu Seniortek Oy

Palkittu Seniortek Oy SENIORTEK Oy Seniortek Oy on Rovaniemellä v.2005 perustettu Suomalainen innovatiivinen turva alan valtakunnallinen toimia. Toimistot neljällä paikkakunnalla, lisäksi toimintaa Pohjoismaissa. SenioriTurva

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (7) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 15.08.2016 1(7) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä.

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Toolbox Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Aimon työkaluja hyödyntämällä voidaan rakentaa mobiilipalveluja käytettäväksi tekstiviesteillä, multimediaviesteillä ja mobiiliwebin

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa

Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa Lääkinnällisten ja taloteknisten tietoverkkojen eriyttäminen Sairaalatekniikan päivät Hämeenlinnassa 8.-9.2.2017 Tero Hemming Palvelupäällikkö, Turvallisuus ja riskienhallinta CEH,CNDA,CLPU,CPLA,CKM,C5,SO,ST

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Käyttöliittymä Loppukäyttäjät pääsevät tietovarastoraportointiin Kiekuportaalin kautta.

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI

VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI VANHENTUNUT LUKITUS JA KADONNEET AVAIMET OVAT RISKI R LUKITUSTURVALLISUUS ON KOKONAISUUS Lukitusturvallisuus on kokonaisuus, joka sisältää avainturvallisuuden, tuotteet, sarjoituksen, ylläpidon ja huollon.

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Esittelyn nimi Mallinimi Sukunimi Luottamuksellinen

Esittelyn nimi Mallinimi Sukunimi Luottamuksellinen Esittelyn nimi 1 21.10.2015 Mallinimi Sukunimi Luottamuksellinen Softwave Ohjelmistot Oy - lukuina 24 asiantuntijaa 1,2 milj. liikevaihto 20% Vuosittainen kasvu Toimipaikka Kokkola +100 Asiakas organisaatiota

Lisätiedot

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Henkilöstöviisari Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Mikä on Henkilöstöviisari? Pilvialustalle rakennettu organisaation inhimillisen pääoman johtamisen digitaalinen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

LSHP - QPR Portal 8.1 prosessit

LSHP - QPR Portal 8.1 prosessit LSHP - QPR Portal 8.1 prosessit Käyttöohje 22.2.2010 2 (6) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 QPR Portaali... 3 2.1 Kirjautuminen palveluun... 3 2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus... 4 2.3 Mallin

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Anu Kantola (Luke) Minna Kallio (SYKE) Luonnonvarakeskus.

Anu Kantola (Luke) Minna Kallio (SYKE) Luonnonvarakeskus. LifeData 2011-2015 Anu Kantola (Luke) Minna Kallio (SYKE) 3.11.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvarakeskus Lähtökohdat Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET 28.11.2013

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Harjoitus 10: Mathematica

Harjoitus 10: Mathematica Harjoitus 10: Mathematica Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Mathematica-ohjelmistoon Mathematican

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

FIMECC BAT valmisteluseminaari Dipoli. Työryhmä: Control Room & HTI

FIMECC BAT valmisteluseminaari Dipoli. Työryhmä: Control Room & HTI FIMECC BAT valmisteluseminaari 1.12.2009 Dipoli Työryhmä: Control Room & HTI Osallistujat Heikki Kangas, Stora Enso Kaukopää Jouko Alatuori, Unigraf Oy Harri Oksanen, Honeywell Hannu Paunonen, Metso Automaatio

Lisätiedot

Tilastouudistus 2017

Tilastouudistus 2017 Tilastouudistuksen tarkoitus 1) Pystytään palvelemaan seurakuntia ja muita tilastojen käyttäjiä entistä paremmin selkeät ja helppokäyttöiset tilastoraportit avoimesti kaikkien käytettävissä olevat tilastot

Lisätiedot