Netcon Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Netcon 3000. Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely"

Transkriptio

1 Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun Tehokas reaaliaikatiedon käsittely Skaalautuu pienistä suuriin järjestelmiin Hajautettu käyttö usealta työpisteeltä Kahdennettu prosessitietokanta Monipuoliset raportointitoiminnot Havainnollinen käyttöliittymä Työnkuviin perustuvat käyttöoikeudet

2 Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä käytönvalvontajärjestelmä on tehokas valvonta-, ohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmä (SCADA) energian tuotantoon ja jakeluun. käytönvalvontajärjestelmä hyödyntää viimeisintä teknologiaa tarjoten innovatiivisen, joustavan ja avoimen järjestelmän. Hajautettu käyttö usealle valvomotyöasemalle Hajautettu käytönvalvontajärjestelmä skaalautuu yhdestä pienille sovelluksille tarkoitetusta tietokoneesta hajautettuihin, verkotettuihin, usean tietokoneen joukkoihin, jotka soveltuvat laajoille sovelluksille. Tietokantapisteitä yhdessä järjestelmässä voi olla muutamasta sadasta jopa miljooniin. Käytettävyys käytönvalvontajärjestelmä tarjoaa korkean käytettävyyden kahdennettujen, aina varalla olevien järjestelmäratkaisujen avulla. Prosessien yhteensovittaminen käytönvalvontajärjestelmä tukee useita rinnakkaisia prosesseja samassa järjestelmässä hyödyntäen käyttöoikeuksia ja prosessien hierarkista jaottelua. Esimerkiksi sähköntuotanto, -siirto, -jakelu, jne. voidaan jakaa samoilla palvelimilla käyttämällä samoja tietokoneresursseja, mutta erottamalla ne loogisesti toisistaan. Havainnollinen käyttöliittymä käyttöliittymässä käytetään nykyaikaisia prosessi- ja objektikuvia. Käyttöliittymä hyödyntää komponenttiteknologiaa, jonka avulla useasta eri lähteestä tulevan tiedon yhdistäminen on helppoa. Monipuolinen reaaliaika- ja historiatiedon käsittely käytönvalvontajärjestelmässä on selkeät visuaaliset työkalut reaaliaikaprosessitiedon näyttämiseen ja ohjaukseen. tietovarasto tarjoaa joustavan pääsyn historiatietoihin, kuten aikasarjoihin ja tapahtumalistoihin. Sovellusvalikoima Ohjausjärjestelmien on tarjottava laaja valikoima sovelluksia energiayhtiöille. käytönvalvontajärjestelmä tarjoaa avoimen arkkitehtuurin ja yhä kasvavan joukon erilaisia sovelluksia. Modulaarisuus Modulaarinen ja avoin käytönvalvontajärjestelmä, jossa on hajautettu arkkitehtuuri, edistää energiapalveluiden jakelua. Samalla kokonaiskustannukset pysyvät matalina. Joustavuus Aiemmin järjestelmät varattiin vain tiettyjä tehtäviä varten. Nykyisin järjestelmien täytyy käsitellä lukuisia eri tehtäviä, alueita ja prosesseja. käytönvalvontajärjestelmän avulla energiayhtiöt voivat vähentää suunnitteluaikaa, tehostaa eri toimintojen yhteensovittamista ja tavoitella suurempaa kokonaisohjausta tuotantoprosesseissaan. Aikavyöhykkeet Operaattoreiden työ on aikataulutettu paikallisen ajan mukaan. Samanaikaisesti prosessit voivat olla sijoitettu usealle eri aikavyöhykkeelle. käytönvalvontajärjestelmä tukee dynaamista työaseman aikavyöhykkeen valintaa. Kielen valinta Laajoissa järjestelmissä saattaa olla useita operaattoita, jotka edustavat eri kansallisuuksia ja kieliä. Kukin heistä työskentelee heitä lähimpänä olevassa paikallisessa valvomossa. käytönvalvontajärjestelmä tukee työaseman kielen dynaamista valintaa, jonka avulla jokainen operaattori voi työskennellä juuri haluamallaan kielellä. Järjestelmän avoimuus Energiayhtiöillä on oltava mahdollisuus hyödyntää reaaliaikatietoja, jotka on tuotu kenttäprosesseista tietojärjestelmiin sekä yrityksen sisällä että ulkopuolella. Avoimeen käytönvalvontajärjestelmään on helppo liittää ulkoisia sovelluksia. Tarjoaa parhaan vaihtoehdon kolmannen osapuolen sovelluksille Drop in ActiveX-ohjauksien avulla sovellukset saadaan käyttöön ilman ohjelmointia Secure Containment -teknologia takaa sovelluksen luotettavuuden käytönvalvontajärjestelmä voidaan integroida yrityksen tuotannonohjaus- (MES) ja toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Helppo kehitysympäristö Nykyajan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä myös asiakkaiden tarpeet muuttuvat nopeasti. käytönvalvontajärjestelmään on helppo kehittää uusia ohjauskaavioita, ohjeistuksia ja valmistustoimintoja. Niiden avulla energiayhtiöt voivat merkittävästi lyhentää uusien tuotteiden tai palveluiden markkinoille tuomiseen tarvittavaa aikaa. Nopean kehitystyön avulla uusia palveluita ensimmäisenä tarjoavalla energiayhtiöllä on mahdollisuus saavuttaa edelläkävijän edut. Jos energiayhtiö myöhästyy uuden tuotteen tai palvelun markkinoille tuomisessa, kilpailevat tuotteet voivat saada etulyöntiaseman.

3 Visualisointi graafinen käyttöliittymä havainnollistaa samassa graafisessa esityksessä prosessin historian ja nykyhetken sekä muista lähteistä tulevan tiedon. Tieto esitetään havainnollisilla symboleilla ja väreillä sekä animoimalla objektin näkyvyyttä, paikkaa, kokoa, väriä ja pyörimistä. Valikko Navigointi lukuisten kuvien joukossa on helppoa valikkokomponentilla, jolla ohjataan työaseman näkymää. Käyttöliittymä on suunniteltu siten, että välivaiheiden määrä, joita operaattori tarvitsee hallitessaan prosesseja, on mahdollisimman pieni. Monet havainnolliset navigointivaihtoehdot ja tukitoiminnot tekevät järjestelmän käytöstä miellyttävää. kuvat Prosessin graafinen esitys sisältää sekä normaalit tilat ja arvot että raja-arvojen ulkopuolella olevat prosessi- ja kommunikointitilat. Yksittäinen prosessikohde sisältää useita näytettäviä määreitä, jolloin kohteiden rakentaminen tavallisista graafisista objekteista olisi työlästä. käytönvalvontajärjestelmä tarjoaa symbolikirjastot, joiden valmiit symbolit näyttävät kohteiden mahdolliset tilat ilman että niitä tarvitsee erikseen suunnitella tai rakentaa. symbolit symbolit vähentävät merkittävästi sovellusten suunnitteluun, testaukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa. symbolit yhdistävät oliopohjaisen komponenttiteknologian graafiseen käyttöliittymään ja tarjoavat uudelleen käytettäviä yleisiä objekteja. symboleihin tehtävät muutokset ovat käytettävissä kaikkialla sovelluksessa. Näin ollen käytetään vähemmän aikaa käyttöliittymäsovellusten luomiseen, muokkaamiseen ja testaamiseen. symboleihin kuuluvat eniten käytetyt prosessisymbolit kuten kytkimet, erottimet, generaattorit, venttiilit, pumput ja mittaukset. Järjestelmän skaalautuvuus Energiayhtiöiden kasvaessa tai hyödyntäessä enemmän prosessitietoa, lisääntyvä tiedonmäärä vaatii entistä enemmän laskentatehoa ja asettaa korkeammat vaatimukset tiedon saatavuudelle. Modulaarinen käytönvalvontajärjestelmä voi koostua joko yhdestä palvelintietokoneesta tai yhteenkytketyistä tietokoneista (cluster), jolloin järjestelmän kapasiteettia voidaan kasvattaa kahdella eri tavalla, yhden koneen kokoa kasvattamalla tai lisäämällä rinnakkaisten palvelinkoneiden määrää. Koon kasvattaminen Järjestelmän koon kasvattaminen tarkoittaa, että yhdessä koneessa toimiva sovellusohjelmisto, käyttöjärjestelmä ja tietokanta siirretään uuteen, tehokkaampaan tietokoneeseen. Kun uusi järjestelmä on valmis, se otetaan käyttöön. Vaikutus olemassaolevien sovellusten asetuksiin ja järjestelmän rakenteeseen on erittäin pieni. Määrän kasvattaminen Tietokoneiden määrän kasvattaminen lisää järjestelmän prosessointitehoa kasvattamalla rinnakkaisten prosessien määrää. Määrän kasvattaminen on vastakkainen toiminto yksittäisen tietokoneen tehon lisäämiselle. Järjestelmä, jonka rinnakkaisten tietokoneiden määrää voidaan lisätä, on modulaarinen. Se muodostuu useiden yhdistettyjen tietokoneiden joukosta. Tälläinen järjestelmä skaalautuu tietokoneiden määrää lisäämällä. Rinnakkaisten koneiden määrällä ei ole rajoitusta, kun järjestelmä on oikealla tavalla modulaarinen. arkkitehtuuri pääseekin todella näyttämään kyntensä yli kolmen tietokoneen järjestelmissä. Koko kasvaa Määrä kasvaa

4 Järjestelmän hajauttaminen Järjestelmän hajautusvaihtoehdot Todella hajautetussa järjestelmässä prosessitietoa ei lähetetä kaikkialle järjestelmään. Sen sijaan tieto tallennetaan yhteen paikkaan, josta se jaetaan käyttöoikeuksien kautta verkon käyttäjille. käytönvalvontajärjestelmä kerää, prosessoi ja jakelee reaaliaikatietoa joustavasti ja skaalautuvasti, tarvittaessa eri maiden rajojen ja eri aikavyöhykkeiden yli. Netcon 3000 arkkitehtuuri mahdollistaa käyttäjille useiden työasemien hyödyntämisen, mukaan lukien Microsoft Terminal Server teknologia, jonka avulla voidaan laajentaa saatavuutta. Netcon 3000 käytönvalvontajärjestelmässä tieto on globaalisti saatavilla yksilöivän tunnistautumisen kautta ilman monimutkaisia ristiinkytkentöjä tai muuta hankalaa työtä. Hajautettu työasema/palvelin-arkkitehtuuri Energiayhtiöiden ICT-infrastruktuuri on yhä tärkeämmässä asemassa, kun energiayhtiöiden täytyy jatkuvasti sopeutua liiketoimintaprosessien muutoksiin. järjestelmätyökalut ja avoimet rajapinnat tarjoavat joustavat ratkaisut energiaprosessien hallintaan osana kriittistä ICT-infrastruktuuria.

5 palvelimet Montaa tehtävää yhtäaikaisesti suorittava käytönvalvontajärjestelmä perustuu reaaliaikaiseen hetkellistietokantaan, joka on hajautettu yhdelle tai useammalle palvelimelle. palvelimet suorittavat tiedon keruuta ja käsittelyä, esimerkiksi hälytysten tarkistusta, laskentoja, lokien kirjoitusta ja arkistointia. Kommunikointi ja protokollamuunnokset suoritetaan verkotetuissa Netcon NFE tietokannoissa. Tarjolla on laaja valikoima hetkellistietokannan objektityyppejä, mukaanlukien analogisia ja digitaalisia syötteitä sekä ohjauksia, laskentoja, hälytyksiä ja ajastimia. Tieto on saatavilla reaaliaikaisena tai pyydettäessä järjestelmän työasemasovelluksille, kolmansille osapuolille tai käyttäjälle. Tiedon käsittelysovellukset sisältävät reaaliaikaiset kuvat, trendinäyttöjä, raportointia sekä monia muita toimintoja. Nämä sovellukset voivat toimia samalla tietokoneella palvelimen kanssa tai millä määrällä tahansa verkkoon liitettyjä palvelimia tai työasematietokoneita. työasemat Prosessia ohjataan ja valvotaan Netcon-käyttöliittymällä, joka pyörii valvomoiden työasemissa. Käyttöliittymää voidaan käyttää myös Terminal Server istunnon kautta miltä tahansa työasemalta, josta on pääsy Netcon-verkkoon. Päätepalvelinteknologia mahdollistaa turvallisen ja helpon järjestelmäpalvelimien ja työasemien hallinnan. Citrix Metaframea voidaan käyttää työasemayhteyksiin yli alustarajojen. Operaattorikäyttäjällä on oikeudet käyttöliittymän ohjaustoimintoihin prosessikuvien kautta, hälytysten kuittaukseen, trendinäyttöihin, ja raportteihin. Ylläpitäjäkäyttäjällä on lisäksi oikeudet päivittää kuvien, raporttien ja hetkellistietokannan prosessipisteiden tietoja. Päivitys tapahtuu Netcon-työkaluilla. Kunkin käyttäjän oikeudet perustuvat hänen työnkuvaansa, ja niitä hallinnoidaan käyttöoikeuksilla. valvomokäyttöliittymä tukee useita näyttöjä, joissa voi olla yhdistelmä kuvia ja tekstiä yhdessä tai useammassa prosessikaaviokuvassa. Käyttöoikeuksien hallinta Käyttäjät määritellään ryhmiin, joilla on ennalta määritellyt lukuja kirjoitusoikeudet prosessimäärityksiin ja toiminnallisuuksiin. Käyttöoikeuksilla vältetään luvaton prosessin ohjaus. Jokaiselle käyttäjäryhmälle annetaan pääsy tiettyihin sovellustoimintoihin ja suojausalueisiin. Käyttäjällä on oikeus käyttää sovellustoimintoja sen ryhmän mukaisesti, johon hän kuuluu. Jokaisella hetkellistietokannan prosessipisteellä on kytkentä suojausalueeseen. Käyttäjän kirjautuessa sisään järjestelmään, hän saa luvan ohjata vain niitä prosessipisteitä, joihin hänen suojausalueensa täsmää. joustava tiedonhaku Prosessitieto jaetaan käyttäjille verkon yli käyttöoikeuksien mukaisesti. käytönvalvontajärjestelmä hallinnoi muutoksia käyttöoikeuksissa ja prosessitiedon vastuissa. Käyttäjiä valvotaan ja samalla varmistetaan, että jokaiselle tietokantapisteelle on aina joku vastuullinen operaattori. Yhteenveto järjestelmärakenteesta palvelimet keräävät, käsittelevät ja jakavat reaaliaikaista tietoa Reaaliaikainen työasema/palvelinarkkitehtuuri mahdollistaa skaalautuvuuden Osoita-ja-klikkaa tyyppinen yksinkertainen tapa rakentaa uusia sovelluksia Asiakasohjelma valittavissa, mukaanlukien asiakasohjelma valvomoon ja päätepalvelimelle Helppokäyttöinen ja tehokas sovellusten luonti, mikä nopeuttaa kehitysprosessia merkittävästi Nopeampi järjestelmäkehitys ja käyttöönotto Yksinkertaistettu sovellusliitäntä Tehostettu tietoturva, käyttöoikeudet ja -vastuut

6 Tietovarasto Data Warehouse (DW) tarjoaa kattavan tietovaraston käytönvalvontajärjestelmälle. Tietovarasto järjestelee ja kerää tietoa tietokantaan, josta sitä voidaan hakea DW sovelluksia käyttämällä. Tiedonkeruu toimii perustana kriittisille toiminnoille ja liiketoimintapäätöksille. DW on tyypillisesti keskitetty ja yhteinen kaikille järjestelmän tietokoneille myös hajautetuissa järjestelmissä. Tieto tallennetaan käyttämällä tallentavaa välitystä eli viesti vastaanotetaan ensin kokonaan ja tallennetaan, ennen kuin se välitetään eteenpäin. DW Aikasarjat DW aikasarjatietokanta tallentaa prosessiarvot erillisiin aikasarjoihin, laskee laskennallisia aikasarjoja, hallinnoi ja tarjoaa näitä aikasarjoja trendinäyttöihin, raportteihin, tilastoihin, jne. Kymmenet tuhannet aikasarjat voidaan tallentaa vuosiksi. Mittaus- ja indikointiarvot sekä tilamuutokset tallennetaan DW aikasarjatietokantaan tiheällä näytevälillä. Näytearvot lasketaan kiinteän välin aikasarjoihin, joissa on myös keskiarvot, minimit ja maksimit. Tunnisteet tilaja statustietojen muutoksista tallennetaan DW aikasarjatietokantaan käyttötuntien ja tilamuutosten määrän esittämistä ja raportointia varten. DW aikasarjaeditoria käytetään korjaamaan viallisia arvoja samalla kun alkuperäiset arvot suojataan tekemällä muutoksista jäljitettäviä. DW - Web-palvelin Web-palvelin tarjoaa käyttäjille reaaliaika- ja historiatietojen raportit, tapahtumien ja hälytysten analysointikartat, yleisiä tai tapahtumakohtaisia tarkkoja ohjeita, voimalaitosdokumentteja ja -kuvia sekä järjestelmää koskevia tietoja. DW - Vikasietoinen tiedonvarastointi Vikasietoinen tiedonvarastointi suojaa tärkeän liiketoimintatiedon menettämiseltä esimerkiksi palvelimen virhetilanteissa tai inhimillisten virheiden sattuessa. järjestelmässä hyödynnetään normaalisti RAID-tekniikkaa vikasietoisuuden lisäämiseksi. Tällöin käytetään kahta tai useampaa kiintolevyä tiedon tallentamiseen. Yhden kiintolevyn rikkoontumisesta huolimatta tieto pystytään palauttamaan täydellisesti. Lisäksi palvelinkoneet voidaan kahdentaa ja oleellisesta tiedosta kannattaa ottaa varmuuskopioita säännöllisin väliajoin. DW - Tilatietokanta DW tilatietokanta sisältää prosessipisteiden tilat valvontaa ja raportointia varten. DW - Muistio Kalenteririippuvainen tieto ja ajastetut hälytykset tallennetaan DW muistiotietokantaan. muistutukset tarjoavat operaattoreille työkalun, jolla voi luoda ja hallita merkintöjä ja muistutuksia. Muistutukset ovat ajastettuja hälytyksiä, jotka laukaisevat hälytyksiä SCADA:ssa kuten normaalit prosessihälytykset. DW Tapahtumat hetkellistietokanta muodostaa tapahtumia kuten tilatietoja, hälytyksiä, operaattoreiden komentoja ja kuittauksia. Kaikki tapahtumat ja viestit tallennetaan DW tapahtumatietokantaan. Tapahtumat ovat tarkasti aikaleimattu UTC ajan mukaisesti. DW tarjoaa laajan varastointikapasitetin, kymmenistä tuhansista tapahtumista kymmeniin miljooniin tapahtumiin.

7 DW Dokumentit käytönvalvontajärjestelmässä on varasto ja hallinnointi voimalaitos- ja prosessidokumenteille. infossa dokumentit järjestetään voimalaitoksen järjestelmärakenteen mukaisesti. Dokumentit ovat saatavilla sekä webselaimen että käyttöliittymän kautta. Selaimessa dokumentit valitaan puuvalikosta, jossa ne ovat jaoteltuna voimalaitoksen järjestelmärakenteen mukaisesti. Käyttöliittymässä dokumentteihin pääsee käsiksi prosessikuvien symbolien kautta. DW - Raportit Repo luo raportit aikasarjatietokannasta. Raportteja voi katsella selainikkunan kautta html-, csv- ja tekstimuodossa. Selainikkunasta käyttäjä voi kopioida tiedot Exceliin tai ladata raportin csv-tiedostona. Raportti voidaan myös lähettää ftp-yhteydellä tai sähköpostilla. DW - Hälytysten ja tapahtumien hallinta Hälytysten hallinnointi on erittäin tärkeää tehokkaassa prosessin valvonnassa. Suurta määrää rekisteröityjä hälytyksiä ja tapahtumia on vaikea hallita ilman analysointityökaluja. Netcon 3000 AEA (Alarm and Event Analysis) tarjoaa raportointityökalut hälytysten ja tapahtumien käsittelyyn. AEA hyödyntää DW tapahtumatietokantaa analysointiraporttien tekemiseen.

8 Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä Matalat kokonaiskustannukset Järjestelmän kokonaiskustannukset pidetään matalina käyttämällä kaupallisesti tarjolla olevaa teknologiaa. Laaja asennuskanta Asennettuja järjestelmiä on runsaasti kattaen erilaisia sovelluksia ja teollisuudenaloja kuten sähkön tuotanto, siirto ja jakelu sekä kaukolämpö. on ihanteellinen järjestelmä kaikille sovelluksille laajoissa prosesseihin painottuneissa ympäristöissä. Järjestelmän elinkaari Netcontrol tarjoaa tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tavoitteemme on tehdä investoinnista mahdolllisimman tuottava ja minimoida mahdolliset riskit. Avoin Netcon järjestelmä käyttää standardeja, laajasti käytössä olevia laitteistoja, laiteohjelmia ja sovelluspaketteja. Netcon 3000 rakennetaan kiitetyn, teollisuuskäyttöön tarkoitetun alustan päälle. M00166-BR-FI-2 Netcontrol Group 2012 Netcon on Netcontrol Oy:n rekisteröimä tavaramerkki

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Decens - Sujuvaa yhteistyötä Decens on ICT palvelutoimittaja Perustettu vuonna 2008 Päätoimipaikka on Tampere Yrityksessä työskentelee n. 70 henkilöä Toimipisteet:

Lisätiedot

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move www.siemens.fi/paloturvallisuus Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move Yhdistä nykyinen paloilmoitusjärjestelmäsi Sintesoon. Se on palontorjunnan uusi ulottuvuus. Infrastructure & Cities

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä

Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä Digitaalisen tallennuksen edelläkävijä NUUO digitaalitallentimet edustavat analogisen ja IP-pohjaisen videovalvonnan uusinta teknologiaa. NUUO tarjoaa kehittyneitä ratkaisuja kameravalvonnan lisäksi myös

Lisätiedot

Tuotannon laitteiden käyttöasteen seuranta

Tuotannon laitteiden käyttöasteen seuranta Tuotannon laitteiden käyttöasteen seuranta Jaakko Yli-Luukko t95586@student.uwasa.fi 19. maaliskuuta 2017 KEY WORDS Internet of Things, esineiden Internet, teollinen Internet, datan visualisointi 1 Tiivistelmä

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Cisco Unified Computing System -ratkaisun hyödyt EMC- ja VMwareympäristöissä

Cisco Unified Computing System -ratkaisun hyödyt EMC- ja VMwareympäristöissä Cisco Unified Computing System -ratkaisun hyödyt EMC- ja VMwareympäristöissä EMC Forum 22.10.2009 Lauri Toropainen ltoropai@cisco.com 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 ICT-infrastruktuuriin

Lisätiedot

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE

Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Tekninen suunnitelma - StatbeatMOBILE Versio Päivämäärä Henkilö Kuvaus 1.0 13.12.2013 Pöyry Alustava rakenne ja sisältö 1.1 22.12.2013 Pöyry Lisätty tekstiä ilmoituksiin, turvallisuuteen ja sisäiseen API:in

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka

The administrative process of a cluster. Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka The administrative process of a cluster Santtu Rantanen Valvoja: Prof. Jorma Jormakka Sisällysluettelo Johdanto Yleistä HA klustereista Tietoturva klustereissa Hallintaprosessi Johtopäätökset Johdanto

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Mallipohjaista projektinhallintaa Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Web-pohjainen projektiportaali, mikä tarjoaa tehokkaat työvälineet hankkeen tietojen hallintaan, aineiston

Lisätiedot

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus

Lisätiedot

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna Löydä nautittavat ratkaisut Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna 18.11.2010 Kuka puhuu? Elinar Oy Ltd Sisällönhallinta- ja kollaboraatioratkaisut Monipuolinen osaaminen:

Lisätiedot

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu Ville Mannonen / DataCenter Finland Datacenter Finland Oy Vuonna 2003 perustettu konesalipalveluita tuottava yritys Tarjoaa asiakkaileen korkean käytettävyyden konesalipalveluita

Lisätiedot

HISSIEN JA LIUKUPORTAIDEN VALVONTA- JA HALLINTAJÄRJESTELMÄ. KONE E-Link

HISSIEN JA LIUKUPORTAIDEN VALVONTA- JA HALLINTAJÄRJESTELMÄ. KONE E-Link EN JA LIUKUPORTAIDEN VALVONTA- JA HALLINTAJÄRJESTELMÄ E-Link Reaaliaikainen näkymä laitteisiin yhdellä silmäyksellä E-Link antaa sinulle mahdollisuuden seurata ja hallita useissa eri rakennuksissa sijaitsevia

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Myynnin automaation kehityskäyrä

Myynnin automaation kehityskäyrä Myynnin automaation kehityskäyrä The world of PowerPoints Myyjien valtakunta Myyjät käyttävät yli päivän viikosta esitysten tuunaamiseen. PowerPointilla vapaat kädet - yrityksen brändi ja viesti kärsii..

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

Suomen Numerot NUMPAC 12.9.2003

Suomen Numerot NUMPAC 12.9.2003 Suomen Numerot NUMPAC 12.9.2003 Numeron siirto Kauppa SIM Liittymäsopimus Haluan pitää vanhan numeroni 0A0-1234567 Asiakas saa uuden SIMkortin postitse tai hakee myymälästä Asiakas saa tekstiviestin vahvistetusta

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tampereen teknillinen yliopisto 28.1.2010 Jouni Vuorensivu Remion Ltd. www.remion.com jouni.vuorensivu@remion.com Jouni Vuorensivu

Lisätiedot

Luo mediaopas Tarinatallentimella

Luo mediaopas Tarinatallentimella Luo mediaopas Tarinatallentimella 2015 Tarinatallennin Tarinatallentimella voi helposti luoda mediaoppaita käytettäväksi älypuhelimilla. Sen avulla rakennat erilaisia kokonaisuuksia helposti ja hallitset

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Toiminnot Haarla Oy Prosessiteollisuuden tuotteet ja palvelut Raaka-aineet

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite HELPPOUDEN VOIMA Business Suite UHKA ON TODELLINEN Online-uhkat ovat todellinen yrityksiä haittaava ongelma yrityksen toimialasta riippumatta. Jos sinulla on tietoja tai rahaa, voit joutua kohteeksi. Tietoturvatapausten

Lisätiedot

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux rakenne Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux ydin Ytimen (kernel) päätehtävä on tarjota rajapinta

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS IT Education Center Agenda Yleistä työasemien hallinnasta Työasemien hallinta

Lisätiedot

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä Laatua luettelointiin -webinaari 24.1.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Pilotoinnin tilanne Pilotointi päättynyt vuodenvaihteessa 2016-2017 MuseumPlusRIA siirretty

Lisätiedot

Kylmäjärjestelmien etävalvonta

Kylmäjärjestelmien etävalvonta Kylmäjärjestelmien etävalvonta Palvelumme on reaaliaikainen, jonka avulla asiakkaamme kaupan ja kylmäalalla saavat reaaliaikaista tietoa etäkohteista. Mikäli kohteissa tapahtuu jotain poikkeuksellista,

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

dyntäminen rakennusautomaatiossa Jussi Rantanen Myyntipää äällikkö Fidelix Oy

dyntäminen rakennusautomaatiossa Jussi Rantanen Myyntipää äällikkö Fidelix Oy Internet -tekniikan hyödynt dyntäminen rakennusautomaatiossa Jussi Rantanen Myyntipää äällikkö Fidelix Oy Internet rakennusautomaatiossa Mahdollisuus avoimempaan rakennusautomaation hankintaan ja käyttöön

Lisätiedot

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö

Tietosisällön eheys. Kimmo Janhunen Riskienhallintapäällikkö Tietosisällön eheys Kimmo Janhunen kimmo.janhunen@om.fi Riskienhallintapäällikkö Oikeusrekisterikeskuski k 26.11.2014 Esityksen sisältö Tiedon merkitys - tiedon eheyden merkitys Määritelmät Lainsäädäntö

Lisätiedot

Myynnin automaation kehityskäyrä

Myynnin automaation kehityskäyrä Myynnin automaation kehityskäyrä Erottautumisen edellytykset B2B - myynnissä Sales Dashboard yhdistää myynnin eri vaiheet ja datan eri lähteistä Wake Excite ja yhtenäinen prosessi lisää erottautumiskykyä

Lisätiedot

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy SMART CITY käytännön kokemuksia VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy ilumination Älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä Miellyttävä ympäristö Valaistuksen optimointi

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7

ECDL Tietokannat. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 ECDL Tietokannat Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Tietokannat Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Tietokannat, joka määrittelee tarvittavat tiedot ja taidot näyttökokeen

Lisätiedot

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kompakti huippuominaisuudet omaava digitaalinen mittalaite soveltuu erinomaisesti sähköverkon energiatehokkuuden analysoimiseen AR6:n ominaisuuksia: Se ottaa jänniteaallosta

Lisätiedot

Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure

Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Kuinka moneen tietovuotoon teidän yrityksellänne on varaa? Palomuurit ja VPN ratkaisut suojelevat yritystä ulkopuolisia uhkia vastaan,

Lisätiedot

Suomen museoliiton Kookos-kokoelmahallinta sisältää kaiken tarvittavan

Suomen museoliiton Kookos-kokoelmahallinta sisältää kaiken tarvittavan Suomen museoliiton Kookos-kokoelmahallinta sisältää kaiken tarvittavan MIKSI? MONIPUOLINEN JA JOUSTAVA KOKOELMAHALLINTAJÄRJESTELMÄ Sveitsiläisen zetcom Ltd:n kehittämä ja Suomen museokentälle räätälöity

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Laatu syntyy tekemällä

Laatu syntyy tekemällä Laatu syntyy tekemällä Toimivaa laadunhallintaa Yli 1000 toimitettua järjestelmää Suomessa yli 500 organisaatiota käyttää järjestelmää toimintojensa ohjaamiseen Tuotekehitys jatkunut vuodesta 1994 ja uusi

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

Verkottunut suunnittelu

Verkottunut suunnittelu Rintekno Oy / JMM / 10.1.2002 Verkottunut suunnittelu DOKUMENTTI- POHJAINEN Tarkastus ja hyväksyntä Automaattinen dokumenttien luonti MALLIPOHJAINEN 2D:SSÄ JA 3D:SSÄ Tarkastus ja hyväksyntä Virtuaaliset

Lisätiedot

Tietovaraston ja SuperTietovaraston kehittäminen ja hyödyntäminen. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola ja suunnittelija Mikko Jänis

Tietovaraston ja SuperTietovaraston kehittäminen ja hyödyntäminen. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola ja suunnittelija Mikko Jänis Tietovaraston ja SuperTietovaraston kehittäminen ja hyödyntäminen Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola ja suunnittelija Mikko Jänis Tietovarasto Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa Tietovarasto on raportoinnin

Lisätiedot

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta ACCO kulunohjaus APPARATUS sanomavälitys RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta 20.8.2014 Oy Santa Margarita SA Santa Margarita Oy ICT-ratkaisut Operatiiviset järjestelmät Mittausjärjestelmät Logistiikka

Lisätiedot

PALVELURATKAISU RISTÖTIEDON TIEDON hallintaan ja hyödynt

PALVELURATKAISU RISTÖTIEDON TIEDON hallintaan ja hyödynt PALVELURATKAISU YMPÄRIST RISTÖTIEDON TIEDON hallintaan hyödynt dyntämiseen YMPÄRISTÖMITTAUSPÄIVÄT 3-4.4.2008 VUOKATTI Jussi Kontola, Syncron Tech Syncron Tech Oy Kokemusta internet-ratkaisuista vuodesta

Lisätiedot

UNA PoC-yhteenveto DIGIA Ari-Pekka Paananen

UNA PoC-yhteenveto DIGIA Ari-Pekka Paananen UNA PoC-yhteenveto DIGIA 4.10.2017 Ari-Pekka Paananen DIGIA POC- Alustus POC:n sisältö oli laajin kaikista kokeiluista. POC:ssa pystyttiin luomaan maankunnan tason toimittajariippumaton tiedon hyödyntämisen

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa.

Täydellinen valvonta. Jäähdytysjärjestelmän on siten kyettävä kommunikoimaan erilaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Täydellinen valvonta ATK-konesalit ovat monimutkaisia ympäristöjä: Tarjoamalla täydellisiä integroiduista elementeistä koostuvia ratkaisuja taataan yhteensopivuus ja strateginen säätöjärjestelmän integrointi.

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin

Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin Samurai helppokäyttöinen ohjelma melun ja värähtelyjen mittauksiin SAMURAI on SINUS Messtechnik GmbH:n uusin ohjelmisto melun ja tärinän mittauksiin ja reaaliaikaiseen analysointiin. Tiedonkeruulaitteena

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta Cube Kulunvalvonta ja murtovalvonta Etähallittu kulunvalvonta ja murtovalvonta Meidän huomio on tehdä vähittäiskaupan hallinnasta helpoksi. Ja kun sanomme helpoksi, tarkoitamme myös sitä. Siksi olemme

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Lyhyesti: Suomessa ja Baltiassa Liikevaihto 29,25 (noin 50) milj. Euroa Henkilöstöä Suomessa 46 (115) Juuret vuonna 1989 perustetussa Santa Monica

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Jani Heikkilä Bitcomp Oy Uuden ajan toiminnanohjausjärjestelmät Modulaarisia selainsovelluksia Käytettävissä selaimella työskentelypaikasta

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle.

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle. A&M Juristi Ohjelmiston esittely A&M Juristi on asianajotoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto toimeksiantoihin liittyvien tietojen keruu-, raportointi- ja laskutusjärjestelmäksi. Ohjelmisto

Lisätiedot

Rasterikarttojen ja liiteaineistojen päivitysohje SpatialWeb5 Karttapaikka

Rasterikarttojen ja liiteaineistojen päivitysohje SpatialWeb5 Karttapaikka SpatialWeb5 Karttapaikka 22.3.2006 sivu 1 (7) Rasterikarttojen ja liiteaineistojen päivitysohje SpatialWeb5 Karttapaikka SpatialWeb5 Karttapaikka 22.3.2006 sivu 2 (7) Sisältö: 1. KARTTAPAIKKASIVUJEN HAKEMISTORAKENNE...

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista AKVA-seminaari 26.-28.9.2012 Asko Hentunen, Pivotal Consulting Oy Agenda Sanastoa Virtualisointi mitä se tarkoittaa? Miksi virtualisointia

Lisätiedot

Web-seminaari 10.11.2009

Web-seminaari 10.11.2009 Web-seminaari 10.11.2009 Tervetuloa päivän seminaariin: Tietovarastoinnilla irti ERP riippuvuuksista Esiintyjät: Ari Hovi, Ari Hovi Oy ja Jari Ylinen, Kehityspolut Oy Seminaari alkaa kello 10.00 Tämä ERP

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

Miksi ABLOY CLIQ etähallintajärjestelmä?

Miksi ABLOY CLIQ etähallintajärjestelmä? ABLOY CLIQ avainten ohjelmoitava etähallintajärjestelmä 11.02.10 1 An ASSAABLOY Group brand Miksi ABLOY CLIQ etähallintajärjestelmä? Mahdollistaa avainten hallinnan maantieteellisesti laajoissa tai suurissa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle... Palautuslaatikko 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3 1.1 Palautuslaatikon luominen... 3 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7 2.1 Palautusten tarkastelu... 8 2.2 Arvosanojen antaminen...

Lisätiedot

iloq S10 Digitaalinen lukitus. Ei paristoja.

iloq S10 Digitaalinen lukitus. Ei paristoja. iloq S10 Digitaalinen lukitus. Ei paristoja. 1 iloq Oy Oululainen iloq Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia korkean turvallisuustason elektronisia lukitusratkaisuja, jotka tarjoavat ylivoimaisia

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen.

www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen. www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen. Ympäristöraportointi ALTE Visetec Oy toimitti ympäristöraportointijärjestelmän Ruukki Metals Oy:lle tammikuussa 2012, noin vuoden kestäneenä toimitusprojektina.

Lisätiedot

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Otso Kivekäs 20.8.2015 Otso Kivekäs+ Codento Kehittämispäällikkö, kunta-alan projektit

Lisätiedot