PALVELURATKAISU RISTÖTIEDON TIEDON hallintaan ja hyödynt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELURATKAISU RISTÖTIEDON TIEDON hallintaan ja hyödynt"

Transkriptio

1 PALVELURATKAISU YMPÄRIST RISTÖTIEDON TIEDON hallintaan hyödynt dyntämiseen YMPÄRISTÖMITTAUSPÄIVÄT VUOKATTI Jussi Kontola, Syncron Tech

2 Syncron Tech Oy Kokemusta internet-ratkaisuista vuodesta 1997, josta lähtien tehty mittava määrä kehitystä asiakkaiden kanssa yhteistyössä Päätuote SyncWare -ohjelmisto (sovelluspalveluna SyncSaas) on kehitetty mittaustiedon keruuseen, käsittelyyn raportointiin Ratkaisumme käytetään monipuolisesti: Laadun, materiaalin käyntiasteen seurantaan ohukseen (MES-ratkaisut) Toiminnan tuotannon tehostamiseen kehittämiseen Ympäristötietojen mittausten keruuseen, käsittelyyn raportointiin 2

3 Teollisuuden ratkaisu Materiaalin tuotannon seuranta, MES-ratkaisut Asiakaskohtaiset tehdastason seuranta- ohusjärjestelmät Laadun hallinta Laatutietojen hallinta-, keruu- raportointijärjestelmät Käyntian seuranta Koneiden käyttöan seuranta, OEE-raportointi Prosessi-informaation hallinta Prosessitietojen keruu, laskenta raportointi, hälytysten hallinta, vuorotietojen hallinta 3

4 Ympäristöalueen ratkaisu Ympäristötoimialan tuotteet on kehitetty teollisuuden prosessi-informaatiojärjestelmä ratkaisuista: Ilmanlaadun seuranta- raportointijärjestelmä Ympäristöraportointijärjestelmä Jäteraportointijärjestelmä Päästöraportointi (LCP, Jätteenpoltto) 4

5 Palveluratkaisu ympäristötiedon hallintaan hyödyntämiseen Palveluratkaisu ympäristömittausjärjestelmä -. Hautettu mittaustiedonkeruu myös manuaalisesti Keskitetty tietokanta suurten volyymien käsittelyyn tietojen integrointiin Automaattinen seuranta hälytystenvälitys Raportointi tiedon siirto hyödyntäjille myös reaaliassa Joustavat työkalut visualisointiin, laskentaan käsittelyyn Palveluratkaisu kerää integroi tiedot yhtenäisen käyttöliittymän alle toisaalta mahdollistaan niiden joustavan hyödyntämisen eri tahojen käyttäjäorganisaatioiden toimesta Palveluratkaisun sovitetaan käyttäjätahojen tarpeisiin Ratkaisu rakentuu SyncWare- perusohjelmistoon SyncSaas- sovelluspalveluun 5

6 Käyttäjä (webbi-selain) Palveluratkaisu Tiedonkeruu (liittymät, mittalaitteet) Internet Palvelukeskus (SyncSaas) 6

7 Moniasiakas palveluratkaisu Tiedonkeruu - Maantieteellisesti hautettu mittausverkko liityttäviä järjestelmiä voi olla useita toisistaan riippumattomia - Eri asiakkaiden mittausten keruu/verkot voi vat hyödyntää samo resursse, kuten tietoliikenneyhteydet tai varmistuslaitteet -Loogisesti erillään tiedon käytöstä Käyttäjätahot - Sovellukset ( tiedot) määritelty asiakkaittain, eri asiakkaat voivat hyödyntää vapaasti eri sovelluksia - Käyttökustannukset käytön, sovelluslaajuuden palvelutason mukaan, palvelusopimus voi olla myös määräaikainen Internet Palvelukeskus - Perussovellukset - tiedonkeruu tiedonhallinta - seuranta hälytykset - Asiakassovellukset - raportointi, analysointi - asiakaskohtaiset sovellukset - Hallinta- kehitystyökalut - Tukipalvelut -Asiakastuki, kehitys -Käyttäjien muutostenhallinta 7

8 Palvelukeskus (SyncSaas) Sovelluspalvelu

9 Palvelusovellus Vakio-SyncWare modulit parametroidaan Asiakkaan ympäristöön Räätälöidyt sovellukset toteutetaan Sovellus1 Sovellus1 S2 S2 S3 S3 SyncDesign menetelmällä Tapahtuma Tapahtuma Päiväkir Päiväkir (LogBook) (LogBook) Käsinsyötöt Käsinsyötöt Laskentatyökalut Laskentatyökalut SyncWare Graafinen Graafinen Numeerinen Numeerinen raportointi raportointi Validointi Validointi Kalibrointi Kalibrointi Mittaustietojen Mittaustietojen hallinta hallinta Visualisointi Visualisointi Online Online kaaviot kaaviot (Viz) (Viz) Raportointi- Raportointi kaaviotyökalut kaaviotyökalut Liittymät Liittymät Mittalaitteet Mittalaitteet Analysaattorit Analysaattorit (Toimialaratkaisu: SyncAir, SyncPower, SyncERS) Hälytysten Hälytysten tapahtumien tapahtumien hallinta hallinta (Alarm) (Alarm) Käyttäjien Käyttäjien hallinta hallinta Kahdennus Kahdennus Ja varmistukset Ja varmistukset PLC Muut järjestelmät 9

10 Tukipalvelut Asiakastuki Asiakastuki Palvelun Palvelun valvonta valvonta hallinta hallinta Tietoturva Tietoturva varmistukset varmistukset SyncSaaS SyncSaaS Sovellusylläpito Sovellusylläpito Palvelunkehitys Palvelunkehitys Palveluinfrastruktuurin Palveluinfrastruktuurin hallinta hallinta ylläpito ylläpito Asiantunti- Asiantunti kehityspalvelut kehityspalvelut 10

11 Sovelluspalvelun etu Sovelluspalvelu on suunniteltu vaativaan teollisuuskäyttöön Luotettavuus käytettävyys Erityisesti hyödyt realisoituvat ratkaisuissa joissa on tiedonkeruu /tai käyttö on hautettua jossa on tarvetta integroida tiedon käyttöä toimintamalle. Sovelluspalveluun voidaan helposti tehdä asiakaskohtaisia sovituksia, jotka ovat helposti monistettava asiakkaan sisällä on siten tehokas työkalu käytäntöjen yhtenäistämiseen toiminnan laajentamiseen Sovelluspalvelu mahdollistaa hyvin kustannustehokkaasti pakettitoteutuksista poikkeavien kilpailuetujen realisoinnin. Normaaliin käyttöpalveluun verrattuna sovelluspalvelu tarjoaa tehokkaamman ulkoistamisen laadukkaamman palvelun. Kokonaisuudelle on integroitu palvelu tuki, yksi tuki ohjelmistolle (=ylläpito) palvelulle (käyttöpalvelu). 11

12 Tiedonkeruu (liittymät, mittalaitteet) Hautettu mittaustiedon keruu

13 Hautettu mittaustiedon keruu Palvelukeskus (SyncSaas) LIITYNTÄ/PUSKUROINTI Palvelinlaitteisto Päätepalvelin Logiikka SyncIO Tiheys, Lujuus Mittalaitteet 13 13

14 Hautettu tiedonsiirto liittymät Järjestelm ä Operatiivinen järjestelmä ERP, MES, DW, BI, muu legacy Automaatio- /mittaus järjestelmä Mittalaite, analysaattori, anturi Liityntätapa Tiedostopohinen, esim ftp siirto CVS, XML, Ascii, Excel, JDBC/ODBC liityntä relaatiotietokantaan EAI-sanomaliikenne (esim. IBM WMQ) OPC liityntä Järjestelmäkohtainen (legacy) liityntä Verkkoliityntä RS liityntä SyncWare -liityntä Verkko/RSliityntä Tiedostoliityntä/FTP JDBC/ODBC EAI JDBC/ODBC Järjestelmäkohtainen Siirrettävät tiedot esim. Suunnittelutiedot, seuranta, toteumat Mittaustiedot Mittaustiedot Liittymissä voidaan käyttää paikallisia varmistus- puskurointilaitteisto tarpeen mukaan 14

15 Käyttäjä (webbi-selain) Palveluratkaisu Käyttäjälle

16 Graafinen Graafinen numeerinen numeerinen raportointi raportointi Raportointi Raportointi sisältää valikoiman eri tyyppisiä muotoisia raportte, jotka voidaan joustavasti yhdistääsamalle näytölle: Alpha-numeerinen raportointi Graafinen raportointi Ad-hoc raportointityökalu Excel-siirto Raportit voidaan luoda ylläpitää raporttivelholla tehokkaan käyttäjäystävällisen käyttöliittymän kautta Syöttölomakkeet voidaan helposti ylläpitää myös raporttityökalulla Raporttivälimuistin avulla voidaan tehostaa usein käytettyjen raporttien toimintaa raportit luodaan vain kerran sille ennetaan voimassaolo. 16

17 Laskentatyökalut Laskentatyökalut Laskentatyökalut Raportti Kaavat laskennat toteutetaan ylemmäntason työkaluna jolla lausekkeet voidaan parametroida lomakenäytöltä Virtuaalimuuttulla tarkoitetaan nimeä tai tunnusta, jolla lausekkeeseen voidaan viitata Syntaksi on saman kaltainen kuin Excelin kaavoissa Lauseke alkaa yhtäsuuruus merkillä (=) dollarimerkki ($) on ennen muuttun nimiä Virtuaalimuuttua voidaan käyttää raportissa tai toisessa lausekkeessa Virtuaalimuuttun (kaavan, laskennan) arvo voidaan määrittää automaattisesti tietokantaan tai ajonaikaisesti kun sitä käytetään tai vasta kun raportti haetaan Calculation Virtuaali muuttu Tietokanta Liittymä Tietovirta liittymästä raporttiin 17

18 Käyttäjien Käyttäjien hallinta hallinta Palvelun käyttäjien Käyttäjä (webbi-selain) hallinta Palveluun voidaan parametroida hyödyntäjittäin oikeudet eri sovelluksiin tietoihin Interaktiivinen etä/mobiilikäyttö tuettua, esim. tekstiviestit, mobiili-selain Laa tuki eri käyttäjien tunnistusmenetelmille Käyttäjätunnukseen/kryptattu salasano, Windows authentikointiin/active Directoryyn perustuen, LDAP Vahva tunnistus on mahdollista käyttäen sertifikaatte (käyttäjä/työpistekohtaisia) Kielituki selaimen kielivalintaan perustuen Käyttöoikeudet voidaan parametroida lomakenäytöltä: Sovelluksittain tai sovellustoiminnoittain Oikeudet voidaan asettaa käyttäjä- tai käyttäjäryhmätasolla (myös molemmilla) 18

19 Muita parametroitavia toiminto Online kaaviot dynaaminen visualisointi (Viz) Tapahtumapäiväkir (LogBook) Hälytysten tapahtumien hallinta (Alarm) Käyttäjien hallinta Käsinsyöttölomakkeet Validointi kalibrointi toiminnot Mittaustietojen hallinta Liittymien parametrointi Optimointi mallinnustyökalut Lisäksi asiakaskohtaisesti toteutettavat toiminnot Järjestelmään voidaan liittää ulkoisia laskento muita tiedon käsittely analysointi toiminto 19

20 Asiakasratkaisu rakennetaan SyncWare ohjelmistosta asiakaskohtaisista osista Konsultointi Konsultointi Määrittely Määrittely & & suunnittelu suunnittelu Toimitusprojekti Toimitusprojekti SyncDesign SyncDesign Asiakaskohtainen Asiakaskohtainen Sovitus Sovitus räätälöinti räätälöinti SyncWare-ohjelmisto SyncWare-ohjelmisto Ylläpito/sovelluspalvelu Ylläpito/sovelluspalvelu Kolme pääosaa, jotka sisältyvät useimpiin asiakastoimituksiin: SyncWareohjelmisto SyncDesignmenetelmistö asiakaskohtaisten sovellusten kehittämiseen Toimitus projektointi laatujärjestelmään pohutuen 20

21 CASE1: Ympäristöraportointi (SyncERS) Viranomaisraportointi VAHTI SyncERS Sovelluspalvelin Sanoman muodostus Konserni Konserni järjestelmä järjestelmä Raportointi Sisäinen inen raportointi Henkilöstö Henkilöstö Intranet Intranet Internet Internet Tiedon välitysv Tietolähteet Operatiivisettietokannat Syöttölomakkeet Syöttölomakkeet 21

22 CASE2: SyncAir Tiedonsiirto ulkopuolisille tahoille julkinen webbi, teollisuus ym. tahot Raportointi seuranta graafiset numeeriset raportit tuuli- pitoisuusruusut, tuulianalyysit Tietojen käsittely laskennat Tietojen validointi Laskennat pitoisuudet, indeksit, ohje-, ra- kynnysarvot Kalibrointi Automaattiset tarkistukset Tiedonkeruu mittausasemilta tyypillisesti minuutin välein 22

23 Palveluratkaisu ympäristötiedon hallintaan hyödyntämiseen

24 Moni asiakas ratkaisu Tiedonkeruu - Maantieteellisesti hautettu mittausverkko liityttäviä järjestelmiä voi olla useita toisistaan riippumattomia - Eri asiakkaiden mittausten keruu/verkot voi vat hyödyntää samo resursse, kuten tietoliikenneyhteydet tai varmistuslaitteet -Loogisesti erillään tiedon käytöstä Käyttäjätahot - Sovellukset ( tiedot) määritelty asiakkaittain, eri asiakkaat voivat hyödyntää vapaasti eri sovelluksia - Käyttökustannukset käytön, sovelluslaajuuden palvelutason mukaan, palvelusopimus voi olla myös määräaikainen Internet Palvelukeskus - Perussovellukset - tiedonkeruu tiedonhallinta - seuranta hälytykset - Asiakassovellukset - raportointi, analysointi - asiakaskohtaiset sovellukset - Hallinta- kehitystyökalut - Tukipalvelut -Asiakastuki, kehitys -Käyttäjien muutostenhallinta 24

25 Palveluratkaisu ympäristötiedon hallintaan hyödyntämiseen Palveluratkaisua voi käyttää monipuolisesti ympäristötiedon keruuseen hyödyntämiseen, tukien monia erilaisia mittausverkko tiedonkeruuliittymiä käyttäjätaho Kehitystyötä mittausverkkoihin sovelluksiin voidaan hyödyntää useiden eri asiakas/käyttäjätahojen toimesta Käyttö voi olla vain tiedon hyödyntämistä eikä vaadi oman mittausverkon tai tiedon keruun kehittämistä Uusien sovellusten mittausverkkojen kehittämistä voidaan tehostaa käyttämällä tekemällä kehitys olemassa olevien ratkaisujen pohlta Ratkaisut voivat olla pitkälle erikoistuneita tiettyyn käyttötarkoitukseen hyödyntäen kuitenkin palvelun perustyökalu Käyttö- tiedonkeruu voi olla missä tai mistä vaan verkossa/- sta 25

26 Jussi Kontola Syncron Tech Oy GSM Sinikalliontie 3A Espoo fax PL Espoo 26

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Netcon 3000. Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely

Netcon 3000. Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun Tehokas reaaliaikatiedon käsittely Skaalautuu pienistä suuriin järjestelmiin Hajautettu käyttö usealta työpisteeltä

Lisätiedot

24. PROSESSIAUTOMAATIO

24. PROSESSIAUTOMAATIO 24. PROSESSIAUTOMAATIO 24.1. Yleistä Prosessiautomaation avulla parannetaan tuotannon tehokkuutta ja tuotteen laatua ja siten edistetään tehtaan kilpailukykyä. Muita tavallisia perusteita ovat yksitoikkoisten

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset

Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset Pcounter kustannustehokkuuden luotettava mittari Pcounter Sovellukset Pcounter, esittely Keskitetty tulostuksen hallinta Pcounter on verkkotulostuksen valvonta- ja laskutusohjelmisto, joka kohdentaa tulostuskustannukset

Lisätiedot

Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu. Virtualisointi

Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu. Virtualisointi Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu Virtualisointi Johdanto Yrityksen on tehtävä useita valintoja arvioidessaan, kuinka se pilviteknologiaa käyttämällä voisi kehittää liiketoimintaa

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 SQL SERVER 2005 SELVITYSRAPORTTI: ARKKITEHTUURI JA SERVICE PACK 2 UUDET OMINAISUUDET CREATIVE COMMONS -LISENSOITU Holm Timo c5253[at]jamk.fi Kilpeläinen Mika c9780[at]jamk.fi

Lisätiedot

Nova7 - moderni uutuus

Nova7 - moderni uutuus NRO 1/07 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Nova7 - moderni uutuus Visma Proceedo Toimialauutisia PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus Nova7... 4 Omalta osaltani yhdyn väitteeseen, ettei

Lisätiedot

SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI

SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2013 Antti Sillanpää SAP-TOIMINNANOHJAUS- JÄRJESTELMÄN MOBILISOINTI Case: HK Ruokatalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Aukotonta turvallisuutta

Aukotonta turvallisuutta Aukotonta turvallisuutta Sinteso paloilmoitusjärjestelmä Building Technologies 2 Uusi tuoteperhe palonilmaisuun, ohjauksiin ja hallintaan: Sinteso Sinteso -paloilmoitusjärjestelmä täyttää kaikki paloturvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3 Pro3 - järjestelmä White Paper Pro3 Pro3 White Paper Pro3 White Paper SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 PROJEKTILIIKETOIMINNAN TAHTOTILA... 3 PROJEKTILIIKETOIMINNAN HAASTEET TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA YHTENÄISET

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4

Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4 News Elkome Systems Oy:n asiakaslehti 2/2009 Tuulivoimavaihteiden testaus Elkomen järjestelmällä s.4 Elkome Systems Oy Järjestelmätoimittaja... 3 Komponenttidatan tallennusja raportointijärjestelmä...

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Sisällys Johdanto 3 SAP Business One -ratkaisu: Keskeiset tekijät 4 Liiiketoimintaedut 5 Toimintojen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen

RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ. Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen RAPORTTI ICT-ALAN YRITYSKYSELYSTÄ Ekoysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) hanke Johanna Kinnunen Sisällys 1 PERUSTIETOJA ICT-YRITYKSISTÄ... 3 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN

Lisätiedot

Toimittajat ja palvelut

Toimittajat ja palvelut Yritysesittelyt Toimittajat ja palvelut Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/ BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritystään, tuotteitaan ja palveluitaan.

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot