Justinianuksen rutto. Pekka T. Heikura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Justinianuksen rutto. Pekka T. Heikura"

Transkriptio

1 Katsaus Justinianuksen rutto Pekka T. Heikura Historian ensimmäinen ruttopandemia oli ns. Justinianuksen rutto. Pandemia alkoi Pelusiumista Egyptistä v. 541 ja levisi vähitellen Välimeren maihin, Eurooppaan ja Lähiitään. Justinianuksen rutto oli ilmeisesti pääasiassa paiseruttoa, mutta todennäköisesti siihen liittyi myös vaarallisempia muotoja keuhko- ja veriruttoa. Enemmistö tutkijoista pitää ruton demografisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia suurina. On arvioitu, että neljäsosa Itä-Rooman valtakunnan väestöstä menehtyi ruton ensi aallossa vuosina Pääkaupungissa Konstantinopolissa kuoli mahdollisesti jopa kolmannes tai puolet väestöstä. Rutto tappoi veronmaksajia ja vaikutti näin vahingollisesti valtion talouteen ja loi maaperää Itä-Rooman romahdukselle 600-luvulla. Kaikki tutkijat eivät pidä ruttopandemiaa ja sitä seuranneita pienempiä epidemioita kaiken tuhoavana katastrofina Itä-Rooman valtakunnalle: arkeologisten kaivausten edistyminen tuo todennäköisesti lisävalaistusta kiistakysymykseen. Paiseruttoa aiheuttavan Yersinia pestis -bakteerin koko geenirakenteen selvitti hiljattain Julian Parkhillin 30-henkinen tutkijaryhmä Cambridgessa. Bakteerissa on geeniä. Yersinia pestiksen löysivät toisistaan riippumatta sveitsiläinen lääkäri ja bakteriologi Alexandre Yersin ja japanilainen Shibasaburo Kitasabo Hongkongissa v Tauti oli ensisijaisesti jyrsijöiden sairaus, erityisesti rottien. Rotista ihmisiin sitä levitti rottakirppu, Xenopsylla cheopis. Yersinia pestis -bakteerin aiheuttamaa tautia on kolmea lajia: paise-, keuhko- ja verirutto. Kuolleisuus paiserutossa, jota levittää nimenomaan kirppu ja jolle on tunnusomaista paiseiden kehittyminen imusolmukkeisiin, on %. Harvinaisempi keuhkorutto ilmenee ankarana keuhkokuumeena ja leviää ihmisestä toiseen ilmateitse pisaratartuntana uhrin yskiessä. Se tappaa lähes kaikki tartunnan saaneet. Verirutossa bakteeri tunkeutuu kirpun puremasta suoraan uhrin verenkiertojärjestelmään ja aiheuttaa nopeasti septikemian. Tämä ruttomuoto ei säästä ketään tartunnan saanutta. Myös Duodecim 2002;118:821 6 ihmiskirppu voi toimia tehokkaana veriruton levittäjänä. Yersinia pestis on kehittynyt tuhansia vuosia sitten paljon harmittomammasta yersiniabakteerista. Bakteeri kehitti verraten lyhyessä ajassa kyvyn siirtyä kirpuista nisäkkäisiin ja päinvastoin sekä kyvyn tappaa. Infektiiviseen annokseen riittää vain muutamien bakteerien määrä, joten rutto on erittäin tarttuva. Yersinia pestis -bakteeri on vaikuttanut ihmiskunnan historian kulkuun ja aiheuttanut kolme yleismaailmallista epidemiaa eli pandemiaa. Näistä viimeinen puhkesi v Kiinassa, josta se levisi Hongkongiin ja sieltä melkein kaikkialle maailmaan. Euroopassa ja Amerikassa sattui verraten vähän kuolemantapauksia, mutta Intiassa rutto tappoi kymmenessä vuodessa kymmenen miljoonaa ihmistä. Tunnetuin ja ylivoimaisesti tutkituin ruttobakteerin aiheuttamista pandemioista on vuosina Euroopassa riehunut musta surma, joka ilmeni paiseruttona ja vaarallisempana keuhkoruttona. On arvioitu, että tämä pandemia tappoi Euroo- 821

2 Kuva 1. Keskiaikaisen Konstantinopolin raunioita. passa neljänneksen tai jopa kolmanneksen väestöstä. Musta surma järkytti pahoin keskiajan Euroopan talouselämää ja sosiaalista rakennetta sekä heikensi kirkon arvovaltaa. Ensimmäinen ruttopandemia riehui ennen kaikkea Välimeren maissa ja Lähi-idässä keisari Justinianuksen aikana ( jkr.). Vaikka monien tutkijoiden mielestä se oli laajuudeltaan lähes mustan surman veroinen katastrofi ja sen demografiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset olivat huomattavia, se on 1300-luvulla riehuneeseen ruttoon verrattuna varsinkin meillä Suomessa selvästi tuntemattomampi. Oliko Justinianuksen rutto paiseruttoa? Myöhäisantiikin ja keskiajan latinassa ruttoa nimitettiin sanoilla pestilentia, pestis ja plaga. Kaksi ensimmäistä tarkoittavat selvästi tartuntatautia, joka aiheutti runsaan kuolleisuuden. Sana plaga tarkoitti ruton lisäksi koettelemusta ja vitsausta. Kreikan kielessä ruttoa merkitsevä sana on loimos. Kreikan nosos-sanan merkitys on epämääräisempi. Se tarkoittaa ensi sijassa sairautta ja tautia yleensä, mutta sillä on tarkoitettu myös ruttoa. Näistä nimityksistä ei voida päätellä suoraan, että epidemiassa oli kysymys nimenomaan paiserutosta. Myöhäisantiikin ja varhaiskeskiajan lähteissä»rutto» on yleinen nimitys mille tahansa epidemialle, joka verotti raskaasti väestöä. Ei ollut mitään selvää kuvaa taudin luonteesta eikä sen syystä. Eri tauteja ei kyetty myöskään erottelemaan toisistaan. Isorokkoa, tuhkarokkoa, pilkkukuumetta, kurkkumätää ja paiseruttoa pidettiin ilmeisesti erilaisina ruton tyyppeinä. Niinpä on yritettävä päätellä kuvauksesta, mistä taudista oli kysymys. Tämä on varsin ongelmallista, koska kuvaukset taudeista ovat usein epämääräisiä. Justinianuksen rutto on kuitenkin poikkeus. Käytettävissä on historioitsija Prokopioksen (k. 562 jkr.) laaja ja yksityiskohtainen kuvaus tästä taudista. Sen perusteella Justinianuksen rutto voidaan luotettavasti tunnistaa nimenomaan paiserutoksi. Sen sijaan seuraavien kahden sadan vuoden aikana riehuneita epidemioita ei voida pitää varmasti paiseruttona (McNeill 1976). Prokopioksen kuvaus rutosta sisältyy hänen Justinianuksen persialaissotia koskevaan teokseensa Bellum Persicum. Se on ainakin osaksi silminnäkijän kertomus. Prokopios oli varmasti Konstantinopolissa keväällä v. 542, jolloin rutto puhkesi kaupungissa. On arveltu, että Prokopios on voinut nähdä ruton alkuvaiheet tällöin omin silmin ja kerätä loput tiedot palattuaan kaupunkiin vuoden lopulla. Väliajan hän olisi ollut sotajoukoissa Persian-vastaisella rajalla (Cameron 1985). Prokopioksen mukaan tauti alkoi useimmiten äkillisenä kuumeena. Joissakin tapauksissa samana päivänä, toisissa seuraavana tai vasta muutamien päivien päästä uhreilla kasvoi paiseita ennen muuta nivusiin mutta myös kainaloihin ja korvan viereen sekä eri kohtiin reisille. Sen jälkeen osa sairastuneista vajosi syvään koomaan, osa houretilaan, johon liittyi unettomuutta ja harhaluuloja. Heidän hoitonsa tuotti omaisille suuria vaikeuksia. Monet kokivat tuskallisen kuoleman. Joidenkin paiseet kasvoivat epätavallisen suuriksi, rikkoutuivat ja vuosivat märkää. Tällöin tauti hellitti ja sairastunut parantui. Selviytyneet joutuivat kuitenkin kärsimään jälkivaikutuksista. Paiseiden vahingoittamat reidet näivettyivät. Toisilla oli puhumisvaikeuksia kielen vahingoituttua. Toinen aikalainen, kirkkohistorioitsija Evagrios, sairasti itse ruton koulupoikana Antiokiassa ja menetti myöhemmissä epidemioissa vaimonsa sekä monia lapsiaan ja muita perheenjä- 822 P. Heikura

3 seniä. Hän mainitsee, että Justinianuksen ajan rutolle olivat tyypillisiä paiseet. Historioitsija Agathias, joka kuvaa vuoden 558 ruttoa Konstantinopolissa, mainitsee myös paiseet. Tauti eteni nopeasti. Tartunnan saaneet kuolivat tavallisesti kahdessa kolmessa päivässä. Uhreina olivat erityisesti lapset. Rutto iski tällöin ilmeisesti ensimmäisen ruttoaallon jälkeen syntyneisiin väestön suuri enemmistö oli saanut tartunnan jo ensimmäisellä kerralla. Prokopios mainitsee, että sairaiden ja kuolleiden kanssa tekemisissä olleet henkilöt eivät saaneet tartuntaa itse. Paiseruttohan tarttuu kirpun puremasta. Vaarallisempi keuhkorutto, jota esiintyi runsaasti 800 vuotta myöhemmin mustan surman aikana, tarttuu helposti ihmisestä ihmiseen uhrin yskiessä. Ympärillä olevat henkilöt saavat ruttobakteereita suoraan keuhkoihinsa hengitysilman kautta. Keuhkokuumeinen potilas tartuttaa siten ruttobakteerin hoitajaansa erittäin tehokkaasti. On kuitenkin todennäköistä, että kaikki kolme muotoa esiintyivät Justinianuksen ruton aikana. Paiserutto oli hallitseva ja muut olivat harvinaisempia (Smith 1996). Pandemia Prokopioksen mukaan Justinianuksen rutto alkoi Pelusiumissa Egyptissä v Evagrios väittää sen alkaneen Etiopiassa, josta se tuli Egyptiin. Vaikka Evagrios on voinut matkia historioitsija Thukydidestä, joka sijoittaa Ateenassa vuosina ekr. riehuneen epidemian alkulähteeksi Etiopian, tieto voi pitää paikkansa. Michael Dolsin mukaan Justinianuksen rutto oli peräisin todennäköisesti yhdestä ruton endeemisestä keskuksesta Keski- ja Itä-Afrikasta. Tätä tukevat nimenomaan keskiajan arabilähteet. 800-luvulla elänyt Ali ibn Rabban at-tabar sijoittaa ruton alkulähteen Sudaniin. Muiden arabilähteiden mukaan rutto oli keskiajalla endeeminen myös Etiopiassa. Etiopia olisi toiminut näin ruton välityskeskuksena Keski-Afrikan ja Välimeren alueen välillä (Dols 1979). McNeill (1976) sijoittaa Justinianuksen ruton alkulähteen Himalajan alueelle Koillis-Intiaan, joka on toinen ruton endeemisistä keskuksista. Prokopioksen mukaan rutto liikkui Pelusiumista kahteen suuntaan. Toinen suunta oli länteen, Aleksandriaan ja muualle Egyptiin. Toinen suunta oli Palestiinaan, josta se levisi»koko maailmaan». Rutto levisi ilmeisesti ensi sijassa meriteitse rannikkokaupungista toiseen, koska Prokopioksen mukaan se alkoi kullakin seudulla aina rannikolta, josta se eteni maateitse sisämaahan. Johannes Efesolainen kuvaa»kirkkohistoriassaan» (Historia Ecclesiastica), kuinka rutto levisi Palestiinasta Syyriaan, Vähän-Aasian provinsseihin ja lopulta Konstantinopoliin. Rutto tuli Konstantinopoliin ilmeisesti toukokuussa 542 ja viipyi siellä neljä kuukautta (Honoré 1978). Italiassa ja Ranskassa rutto riehui v. 543 ja ilmeisesti seuraavana vuonna Irlannissa. On myös oletettu, että Justinianuksen rutto olisi ulottunut pohjoisessa aina Suomeen saakka (Seger 1981 ja 1982). Idässä rutto levisi Persiaan, jossa se iski kuninkaaseen ja hänen armeijaansa. Ei ole epäilystäkään siitä, että mustarotta levitti ruttoa erityisesti kauppalaivojen mukana ympäri Välimerta rannikkokaupunkeihin. On arveltu, että rutto teki tuhojaan ennen muuta satamien lähialueilla eikä ollut yhtä tuhoisa Välimeren ulkopuolisessa Euroopassa, koska ruttokirppua mukanaan kuljettava mustarotta ei ollut levinnyt vielä tähän aikaan Välimereltä pohjoiseen. Mustarotan on oletettu levinneen vasta 1100-luvulla koko Eurooppaan. Rutto rajoittui siis Välimeren ympäristöön, jossa oli hyvät meritiet. On otaksuttu, että Pohjois-Euroopan lisäksi Afrikan ja Arabian nomadit olisivat myös päässeet vähemmällä. Nomadien kuolleisuus jäi pienemmäksi, koska heidän ympäristönsä ei suosinut ruton leviämistä (Russell 1966 ja 1968, Biraben ja Le Goff 1969, Dols 1979). Kaupunkien sisällä ilmeisesti myös koirat levittivät ruttokirppua. Demografiset vaikutukset Justinianuksen rutto oli ensimmäinen tunnettu paiseruttopandemia. Vaikka paiseruton arvellaan vierailleen Egyptissä ja Libyassa jo 200- luvulla ekr., rutto iski Välimerellä ja Lähi-idässä väestöön, jolta puuttui täysin hankinnainen Justinianuksen rutto 823

4 vastustuskyky ja kokemus siitä, miten menetellä ruttoepidemian aikana taudin leviämisen estämiseksi ja tartunnan välttämiseksi. Mitkä olivat ruton demografiset vaikutukset? Paljonko se tappoi ihmisiä? Prokopios mainitsee»salaisessa historiassaan» (Historia Arcana), että rutto tappoi vähintään puolet väestöstä, joka oli jäänyt jäljelle valtakuntaa ravistelleista tuhoisista maanjäristyksistä. Konstantinopolissa kuoli Prokopioksen mukaan epidemian kehittyessä aluksi päivittäin ihmistä, sitten jopa ja ylikin. Johannes Efesolaisen mukaan Konstantinopolissa kuoli ihmistä päivässä. Kaupungin porttivahdit lopettivat ulos vietävien ruumiiden laskennan, kun oli päästy lukuun Johannes Efesolainen kertoo myös, että Syyrian ja Traakian välisellä alueella viljakin jäi pelloille korjaamatta, koska korjaajat olivat kaikki kuolleet. Saman historioitsijan mukaan Palestiina ja Aleksandrian ympäristö autioituivat ruton seurauksena niin, että kylissä ja kaupungeissa ei jäänyt yhtään asukasta henkiin. Arkeologista tietoa ruton vaikutuksista on vähän. Se mitä on saatu selville hautausmaiden kaivauksissa, puhuu kirjallisten lähteiden antamaa synkkää kuvaa vastaan. Lähi-idässä ruttoon kuolleiden hautausmaita ei ole löydetty. Lisäksi Egyptissä papyrukset eivät viittaa sen paremmin väestön vähenemiseen kuin taloudelliseen rappeutumiseenkaan 500-luvulla (Smith 1996, Whittow 1996). Josiah Russell (1958 ja 1968) on tutkimuksissaan esittänyt arvion, että ruton ensi aallossa vuosina olisi menehtynyt % Euroopan ja Välimeren alueen väestöstä. Vuonna 600 valtakunnan väestömäärä oli toistuvien ruttoepidemioiden seurauksena tuskin 60 % siitä, mikä se oli ennen vuotta 541. Russellia on arvosteltu lähteiden fragmentaarisuudesta ja niiden kritiikittömästä käytöstä. Kuitenkin myös Treadgold (1997) arvioi ruton ensiaallon aiheuttamaksi kuolleisuudeksi neljänneksen koko väestöstä. Valtakunnassa on arveltu olleen väkeä ennen ruttoa 30 miljoonaa (Mango 1980). Menetykset valtakunnan pääkaupungissa Konstantinopolissa on arvioitu vielä suuremmiksi. Smithin (1996) mukaan Prokopioksen ja Johannes Efesolaisen antamien lukujen perusteella on mahdollista, että kolmasosa tai jopa puolet Konstantinopolin väestöstä menehtyi. Durliat (1990 ja 1995) on laskenut Egyptistä Konstantinopoliin laivattujen viljamäärien perusteella kaupungin väkiluvun olleen huippuvaiheessa 500-luvulla eli ennen ruttoa Selvää on, että Justinianuksen ruton demografisten vaikutuksien on täytynyt olla huomattavia, varmasti paljon suurempia kuin tavallisten tautien vaikutukset. Monet tutkijat suhtautuvat kuitenkin kriittisesti ajatukseen, että kysymys oli kaiken tuhoavasta ja lopulta Itä- Rooman romahdukseen johtaneesta katastrofista (Durliat 1989 ja Whittow 1996). He eivät varsinaisesti vähättele ruton demografisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia mutta huomauttavat, että Itä-Rooma oli yhä elinvoimainen valtakunta pandemian ja sitä seuranneiden pienempien epidemioiden jälkeenkin. Samalla tavalla kuin mustan surmankin jälkeen väestö palasi tosin pienentyneenä normaaleihin askareisiinsa ja sopeutui vähitellen toistuviin ruttoepidemioihin. On todennäköistä, että arkeologisten kaivausten edistyminen tuo lisävalaistusta tähän kysymykseen. Myöhemmät ruttoepidemiat Ensimmäistä suurta ruttoaaltoa seurasi 500-luvulla ajoittain uusia, ilmeisesti pienempiä ruttoepidemioita. Näiden on arveltu estäneen tehokkaasti toipumista ensimmäisen aallon aiheuttamista väestön menetyksistä. Näistä pienemmistä epidemioista ensimmäinen esiintyi v Antiokiassa rutto vieraili kaikkiaan neljä kertaa 500-luvulla. Konstantinopolissa ruton tiedetään riehuneen myös useita kertoja 500-luvun loppupuolella. Vuonna 589 rutto tappoi Roomassa paavi Pelagius II:n. Ruttoaallot vaimenivat vuoden 608 jälkeen lännessä ja vierailivat täällä enää ainoastaan satunnaisesti, kuten Italiassa ja Etelä-Ranskassa v. 654 (Biraben ja Le Goff 1969). Myös bysanttilaiset lähteet puhuvat yhä harvemmin ruttoepidemioista. Syy tähän voi kuitenkin olla lähteiden niukkuudessa, ei siinä, että rutto olisi hävinnyt. Arabilähteet nimittäin kertovat toistu- 824 P. Heikura

5 Kuva 2. Paiseruton leviämisketjuun osallistuneet ruttokirppu (Xenopsylla cheopis) ja mustarotta (Rattus rattus), joka oli nykyrottaa pienempi. vasti ruttoepidemioista Lähi-idässä 600-luvulla. Niiden mukaan rutto riehui mm. erityisen pahasti Syyriassa, Palestiinassa ja Egyptissä sekä Irakissa Vuosien , 706 ja epidemiat olivat myös ilmeisesti erittäin pahoja. Niiden aikana Umaijadi-kalifi jätti säännöllisesti palatsinsa Damaskoksessa ja siirtyi autiomaapalatsiinsa. Kaupunkien varuskunnat siirtyivät vuoristoon tai autiomaahan, kunnes epidemia oli ohi. Varma tieto suuremmasta ruttoepidemiasta Konstantinopolissa 600-luvun alun jälkeen on vasta 690-luvulta. Viimeisen kerran ruton tiedetään riehuneen Bysantissa Rutto tuli tällöin ilmeisesti Lähi-idästä ja levisi sieltä Sisiliaan, Etelä-Italiaan, Kreikkaan, Kreikan saarille ja lopulta taas Konstantinopoliin. Pääkaupungissa rutto oli epätavallisen ankara. Kaupungin sanotaan olleen ruton seurauksena lähes autio asukkaista. Vuosi 747 oli ilmeisesti Konstantinopolin alennustilan pahin ajankohta (Mango 1980). Eräiden arvioiden mukaan kaupungin väkiluku oli tällöin enää eli vain % 500-luvun huippuvuosista (Durliat 1990, Mango 1990). Ruton tiedetään tällä erää tappaneen ihmisiä läntisessä maailmassa viimeisen kerran v Syy paiserutosta vapautumiseen jää hämärän peittoon. Tuon vuoden jälkeen puuttui jokin niistä edellytyksistä, joiden on vallittava yhtaikaisesti, jotta rutto puhkeaisi (Jutikkala 1987). Rutto ilmestyi Eurooppaan uudelleen vasta v Mikrobiteoria ja Rooman häviö Joukko tutkijoita on korostanut mikrobien merkitystä Rooman valtakunnan kukistumisen päätekijänä. Vuosina raivonnut ns. Antoninuksen rutto ja vuosina tuhoa tehnyt ns. Cyprianuksen rutto, jotka olivat ilmeisesti isorokko- tai tuhkarokkoepidemioita, olisivat heidän mukaansa vähentäneet huomattavasti valtakunnan väestöä varsinkin läntisissä provinsseissa ja jouduttaneet valtakunnan romahdusta. Justinianuksen rutto vuosina ja sitä seuranneet pienemmät ruttoepidemiat olisivat olleet jäljelle jääneelle runsasväestöisemmälle ja vauraammalle itäiselle valtakunnanosalle armonisku, josta se ei enää toipunut. Tappaessaan veroja maksavaa väestöä rutto vaikutti rajusti valtion talouteen. Juuri taloudelliset vaikutukset yhdessä armeijan rekrytointivaikeuksien kanssa olisivat romuttaneet Justinianuksen yrityksen palauttaa Rooman valtakunnan yhtenäisyys 500-luvulla. Euroopan painopiste siirtyi tällöin lisäksi Välimereltä pohjoisemmille seuduille. Väestötasapaino idässä olisi myös kallistunut Arabian nomadien eduksi suhteessa Itä- Roomaan ja Persiaan. Kaikki tämä näkyi voimakkaana paineena valtakunnan rajalla Tonavalla vihollisten tunkeutuessa rajan yli ja lopulta asettuessa pysyvästi asumaan valtakunnan rajojen sisäpuolelle Balkanilla. Voimasuhteiden muuttuminen näkyi kuitenkin ennen kaikkea nopeassa romahduksessa arabien hyökätessä itäisiin provinsseihin 630-luvulla. Justinianuksen rutto 825

6 »Mikrobiteoria» on ollut intensiivisen keskustelun kohteena vuosikymmeniä. Joidenkin tutkijoiden mielestä vuosina ruttopandemia ei tehnyt pysyvää vahinkoa valtakunnalle. Varsinkin itäiset provinssit olivat heidän mukaansa varsin elinvoimaisia vielä vuoden 600 tienoilla. Egyptiläisissä papyruksissa ja arkeologisissa kaivauksissa Lähi-idässä ei olekaan havaittu viitteitä väestökatastrofista ja taloudellisesta rappeutumisesta 500-luvulla. Jos rutto vähensi väestöstä jopa kolmanneksen tai puolet, miksi nämä alueet jatkoivat elämäänsä ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut? Huolimatta tästä kritiikistä enemmistö nykytutkijoista näyttää katsovan, että juuri paiserutto horjutti ratkaisevalla tavalla Itä-Roomaa 500-luvulla ja loi maaperää sen romahdukselle seuraavalla vuosisadalla. Massiivinen kuolleisuus sysäsi valtakunnan yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen heikkouteen. Kirjallisuutta Allen P. The Justinianic Plague. Byzantion 1979;49:5 20. Biraben J-N, Le Goff, J. La peste dans la haut moyen age. Annales 1969; 24: Biraben J-N. Rapport: La peste du VIe siecle dans l Empire byzantin. Kirjassa: Dagron G, toim. Hommes et richesses. Paris 1989, s Brandes W. Die Städte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrhundert. Berlin Cameron A. Procopius and the sixth century. Great Britain Cameron A. The Mediterranean World in Late Antiquity AD London and New York, Dols M. The Black Death in the Middle East. New Jersey, Durliat J. La peste du VIe siecle. Pour un nouvel examen des sources byzantines. Kirjassa: Dagron G, toim. Hommes et richesses. Paris 1989, s Durliat J. De la ville antiqué á la ville byzantine. Le problème des subsistances. Paris Durliat J. L approvisionnement de Constantinople. Kirjassa: Mango C, Dagron G, toim. Constantinople and its Hinterland. Cambridge 1995, s Eskola J, Huovinen P, Valtonen V, toim. Infektiosairaudet. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim, Honoré T. Tribonian. London Jutikkala E. Kuolemalla on aina syynsä. Porvoo Mango C. Byzantium. The Empire of New Rome. London Mango C. Le développement urbain de Constantinople (IVe-VIIe siècles). Paris1990. McNeill W. Plagues and peoples. Garden City, NY Peltola H. Sairauksien globalisoituminen. Kirjassa: Lehti R, Rydman J, toim. Imago Mundi. Porvoo 1993, s Russell J. Late Ancient and Medieval Population. Transactions of the American Philosophical Society 1958;43: Russell J. The Population of Medieval Egypt. Journal of the American Research Center in Egypt 1966;5: Russell J. That Earlier Plague. Demography 1968;5: Seger T. Justinianuksen rutto ulotti tuhonsa Pohjanmaalle saakka. Helsingin Sanomat Seger T. The Plague of Justinian and other Scourges. Fornvännen Smith C. Plague in the Ancient World: A Study from Thucydides to Justinian. The Student Historical Journal Treadgold W. A History of the Byzantine State and Society. Stanford Vuori H. Lääketieteen historia. Jyväskylä Whittow M. The making of Orthodox Byzantium, Malaysia Ziegler P. The Black Death. London PEKKA T. HEIKURA, fil.lis. Helenenkatu 30 A 9, Hyvinkää 826

Rutto ja muut zoonoosit ihmiskunnan historiassa

Rutto ja muut zoonoosit ihmiskunnan historiassa Rutto ja muut zoonoosit ihmiskunnan historiassa Heikki S. Vuorinen LKT, lääketieteen historian dosentti Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto heikki.vuorinen@helsinki.fi RUTON LEVINNEISYYS KÄSITYS

Lisätiedot

Case Ebola ja opit viimeisestä pandemiasta. Mika Mäkinen 26.5.2015

Case Ebola ja opit viimeisestä pandemiasta. Mika Mäkinen 26.5.2015 Case Ebola ja opit viimeisestä pandemiasta Mika Mäkinen 26.5.2015 Bank of America and Merill Lynch (2014): A severe pandemic could kill 360mn and hit global GDP by 5% Pandemian määritelmä Uusi taudin aiheuttaja

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN ERI AIKAKAUSINA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN ERI AIKAKAUSINA TERVEYDEN EDISTÄMINEN ERI AIKAKAUSINA MITEN TERVEYTTÄ ON PARANTANUT Suonenisku eli venesektio Verenseisautus? Miten ennen vanhaan ehkäistiin sukupuolitauteja? venesektio, venisektio, venaesectio, venisectio,

Lisätiedot

TUBERKULOOSI. Oireet: kestävä ja limainen yskös, laihtuminen, suurentuneet imusolmukkeet ja ruokahaluttomuus

TUBERKULOOSI. Oireet: kestävä ja limainen yskös, laihtuminen, suurentuneet imusolmukkeet ja ruokahaluttomuus TUBERKULOOSI On Mycobacterium tuberculosis bakteerin aiheuttama infektio. Oireet: kestävä ja limainen yskös, laihtuminen, suurentuneet imusolmukkeet ja ruokahaluttomuus Hoitona käytetään usean lääkkeen

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Musta surma. Pekka T. Heikura. Mustan surman alkuperä

Musta surma. Pekka T. Heikura. Mustan surman alkuperä Musta surma ekka. eikura 36 Yksi historian pahamaineisimmista kulkutaudeista oli 1300-luvun puolimaissa riehunut musta surma. e oli demografinen katastrofi: sen seurauksena keskimääräinen elinikä romahti.

Lisätiedot

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa - mikä suoja suomalaisilla? Tartuntatautikurssi 15.4.2015 15.4.2015 Virusinfektiot-yksikkö/ Mia Kontio 1 Tuhkarokko: epäíly ja varmistus Oireet 7-21 vrk tartunnasta:

Lisätiedot

Kymmenen kärjessä mitkä ovat suomalaisten yleisimmät perinnölliset sairaudet?

Kymmenen kärjessä mitkä ovat suomalaisten yleisimmät perinnölliset sairaudet? Kymmenen kärjessä mitkä ovat suomalaisten yleisimmät perinnölliset sairaudet? Harvinaiset-seminaari TYKS 29.9.2011 Jaakko Ignatius TYKS, Perinnöllisyyspoliklinikka Miksi Harvinaiset-seminaarissa puhutaan

Lisätiedot

6. Ortodoksinen kirkko

6. Ortodoksinen kirkko 6. Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen kirkko syntyi kristinuskon jakautuessa vuonna 1054. Johtaja on patriarkka. Siihen kuuluu noin 270 miljoonaa kannattajaa. Suurin osa maailman ortodoksisista paikalliskirkoista

Lisätiedot

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina ELIMISTÖN PUOLUSTUSKYKY Immuniteetti eli vastutuskyky on elimistön kyky suojautua tarttuvilta taudeilta Jos tauteja aiheuttavat mikrobit uhkaavat elimistöä, käynnistyy

Lisätiedot

Hyvä käyttäjä! Tekijänoikeudellisista syistä osa kuvista on poistettu. Ystävällisin terveisin. Toimitus

Hyvä käyttäjä! Tekijänoikeudellisista syistä osa kuvista on poistettu. Ystävällisin terveisin. Toimitus Hyvä käyttäjä! Tämä pdf-tiedosto on ladattu Tieteen Kuvalehti Historia -lehden verkkosivuilta (www.historianet.fi). Tiedosto on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

KORAANIN KEHITYS. Syntykertomuksia ja historiaa. Tuesday, December 9, 14

KORAANIN KEHITYS. Syntykertomuksia ja historiaa. Tuesday, December 9, 14 KORAANIN KEHITYS Syntykertomuksia ja historiaa Perinteinen uskonnollinen käsitys Taivaassa on Jumalalla taivaallinen Koraani, josta maallinen on kopio Koraani tuli joko kerralla tai monessa osassa profeetta

Lisätiedot

KRISTINUSKO AASIASSA. Luku 21 Ydinsisältö

KRISTINUSKO AASIASSA. Luku 21 Ydinsisältö KRISTINUSKO AASIASSA Luku 21 Ydinsisältö Ota kantaa! Kristinusko on aasialainen uskonto Lähi-itä Kristinusko syntyi Aasiassa, Palestiinassa, vanhimmat kirkot löytyvät Lähi-idästä. v.201 Edessan kuningas

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Rabies. Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö PPSHP 161015

Rabies. Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö PPSHP 161015 Rabies Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö PPSHP 161015 Aasia Afrikka Etelä- ja Väli- Amerikka Suuren tautiriskin maat Virustauti, jota esiintyy 150 maassa Koirat valtaosin

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös tammikuuta 2008 Matti Alahuhta, pääjohtaja. KONE Corporation

KONEen tilinpäätös tammikuuta 2008 Matti Alahuhta, pääjohtaja. KONE Corporation KONEen tilinpäätös 2007 25. tammikuuta 2008 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Q4 Saatujen tilausten ja liikevoiton voimakas kasvu jatkui 10-12/2007 10-12/2006 Hist. muutos Vert. muutos Saadut

Lisätiedot

Vakava kausi-influenssa. Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri OYS/Infektioiden torjuntayksikkö 27.09.2013

Vakava kausi-influenssa. Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri OYS/Infektioiden torjuntayksikkö 27.09.2013 Vakava kausi-influenssa Pekka Ylipalosaari Infektiolääkäri OYS/Infektioiden torjuntayksikkö 27.09.2013 Mikä on influenssa Influenssavirusten (influenssa A tai influenssa B) aiheuttama äkillinen ylempien

Lisätiedot

Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan

Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan Tuija Leino, ylilääkäri Rokotusohjelmayksikkö 5.5.2017 Ei sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen, THL: ssä vuodesta 1997 27.4.2017 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 1986/583

Tartuntatautilaki 1986/583 sivu 1/5 Tartuntatautilaki 1986/583 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Väestön suojaamiseksi tartuntataudeilta on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään. 2 (29.1.1999/70) Tartuntataudilla tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

Tornionjoen lohikuolemat 2014-15: kuinka selvittää ja torjua samankaltaista tulevina vuosina? Perttu Koski, Tornio 4.11.2015

Tornionjoen lohikuolemat 2014-15: kuinka selvittää ja torjua samankaltaista tulevina vuosina? Perttu Koski, Tornio 4.11.2015 Tornionjoen lohikuolemat 2014-15: kuinka selvittää ja torjua samankaltaista tulevina vuosina? Perttu Koski, Tornio 4.11.2015 Vuosina 2014-2015 on Tornionjoella kuollut epänormaalin paljon merilohiemoja

Lisätiedot

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Tutkimus vuotiaille

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Tutkimus vuotiaille Tutkimus 10 25- vuotiaille Tietoa rokotetutkimuksesta 18 25-vuotiaille Hei! Tiesitkö, että aivokalvontulehdukselta voi suojautua rokotteilla? Aivokalvontulehdus on vakava sairaus, johon sairastuvat tavallisimmin

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Taloudellinen katsaus 2009 1. maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö 1. KONEen kilpailukyvyn kehittäminen 2. Taloudellinen kehitys 3. Markkinakehitys 4. Kehitysohjelmat 5. Markkinanäkymät

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä V. 2012 tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?)

Lisätiedot

ISLAMILAINEN TERRORISMI. Monday, January 19, 15

ISLAMILAINEN TERRORISMI. Monday, January 19, 15 ISLAMILAINEN TERRORISMI WAHHABIITIT 1700-luvulla syntynyt islamilainen herätysliike Ihannoi ja pyrkii kohti profeetta Muhammadin aikaista elämää Saudi-arabialainen suuntaus Pyrkimys kehittää katolista

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 1-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 1 / 2014 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World Economic

Lisätiedot

Väestö. GE2 Yhteinen maailma Leena Kangas-Järviluoma

Väestö. GE2 Yhteinen maailma Leena Kangas-Järviluoma Väestö GE2 Yhteinen maailma Leena Kangas-Järviluoma Väkiluku maailmassa elää tällä hetkellä yli 7 mrd ihmistä Population clock väestön määrään ja muutoksiin vaikuttavat luonnolliset väestönmuutostekijät

Lisätiedot

END POLIO NOW (EPN) Kysymyksessä on kansainvälisen Rotaryjärjestön merkittävin yksittäinen hanke

END POLIO NOW (EPN) Kysymyksessä on kansainvälisen Rotaryjärjestön merkittävin yksittäinen hanke END POLIO NOW (EPN) Kysymyksessä on kansainvälisen Rotaryjärjestön merkittävin yksittäinen hanke Polion hävittämisohjelmaan on käytetty noin miljardi dollaria Rokotuksia on annettu noin kolmelle miljardille

Lisätiedot

Uhanalaisuusluokat. Lajien uhanalaisuusarviointi Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2.

Uhanalaisuusluokat. Lajien uhanalaisuusarviointi Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2. Uhanalaisuusluokat Lajien uhanalaisuusarviointi 2019 Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2.2017 IUCN:n uhanalaisuusluokitus Uhanalaisuusarvioinnissa ja luokittelussa

Lisätiedot

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Menjugate 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä N. meningitidis -bakteeri voi aiheuttaa infektion

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Influenssavirusinfektioiden seuranta Suomessa

Influenssavirusinfektioiden seuranta Suomessa Influenssavirusinfektioiden seuranta Suomessa Niina Ikonen Tartuntatautikurssi, Helsinki 15.4.2015 14.4.2015 Influenssavirusinfektioiden seuranta/niina Ikonen 1 Influenssa vuosittaisia epidemioita ja ajoittain

Lisätiedot

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Asia on kyllä tärkeä mutta älkää olko huolissanne? Terveydenhuollon laitoksessa

Lisätiedot

Toimitus pyysi vastausta kysymykseen

Toimitus pyysi vastausta kysymykseen MITÄ TOIVOISIN LÄÄKETIETEEN LÄHITULEVAISUUDELTA Mitä historiantutkija odottaa lääketieteeltä? Seikko Eskola Toimitus pyysi vastausta kysymykseen»mitä odotan lääketieteeltä lähitulevaisuudessa?». Mieleeni

Lisätiedot

Sanna Nikunen ELL 4.10.2012

Sanna Nikunen ELL 4.10.2012 Sanna Nikunen ELL 4.10.2012 Kuuluu heimoon Orthomyxoviridae, joka jaetaan kahteen sukuun; Influenssa A- ja B- virukset sekä influenssa C-virukset A-virukset eläimillä ja ihmisillä, B- virukset harvinaisempia,

Lisätiedot

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus

ULVILA Liikistö. Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus. Tiina Jäkärä Yksityinen tutkimuskaivaus ULVILA Liikistö Keskiaikaisen kappelinpaikan ja hautausmaan koekaivaus Tiina Jäkärä 2008 Yksityinen tutkimuskaivaus Tutkimuskohde: Ulvila Liikistö Ulvila Pappila rno 1:20 Tutkimus: keskiaikaisen kappelinpaikan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tarttuvan naudan keuhkoruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2299/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa Valtuutussäännökset Eläintautilaki (441/2013)

Lisätiedot

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että uskonnollisiin ryhmiin, muun muassa kristittyihin, kaikkialla maailmassa kohdistuvien hyökkäysten määrä on kasvanut valtavasti viime kuukausien

Lisätiedot

Pandemian kulku Suomessa eri seurantamittarein Markku Kuusi Ylilääkäri Tartuntatautien torjuntayksikkö

Pandemian kulku Suomessa eri seurantamittarein Markku Kuusi Ylilääkäri Tartuntatautien torjuntayksikkö Pandemian kulku Suomessa eri seurantamittarein Markku Kuusi Ylilääkäri Tartuntatautien torjuntayksikkö Pandemian seurantajärjestelmät Tartuntatautirekisteri Yksittäisten tapausten seuranta Laboratorionäytteet

Lisätiedot

Tilastotietoa tuberkuloosista. Tuberkuloosi maailmalla

Tilastotietoa tuberkuloosista. Tuberkuloosi maailmalla Tilastotietoa tuberkuloosista Tuberkuloosi maailmalla Tuberkuloosi on huomattava terveydellinen ongelma maailmalla. Tuberkuloosi on yleinen erityisesti alhaisen tulotason maissa ja niissä maissa, joiden

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi (voimaan )

Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi (voimaan ) Henkilökunnan rokotukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä Janne Laine Infektiolääkäri 2017 Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi (voimaan

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Lapsen paras yhdessä enemmän -kehittämispäivä 11.10.2017 Pasi Saukkonen Ulkomaalaistaustaisten väestöryhmien kehitys Helsingissä 1991-2017 100

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2013 sisältää tietoja Oulun ev.lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun kaupunki

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Nekroottinen enteriitti kalkkunoilla

Nekroottinen enteriitti kalkkunoilla Nekroottinen enteriitti kalkkunoilla Päivikki Perko-Mäkelä Erikoistutkija, ELT Evira, Seinäjoki Kuva: Sirkka Karikko Nekroottinen enteriitti Nekroottinen enteriitti on Clostridium perfringens bakteerin

Lisätiedot

TIMO LÖNNMARKIN ISÄLINJAN GENEETTINEN TUTKIMUS

TIMO LÖNNMARKIN ISÄLINJAN GENEETTINEN TUTKIMUS TIMO LÖNNMARKIN ISÄLINJAN GENEETTINEN TUTKIMUS Yleistä Ihmiskunnan sukupuu ja Afrikan alkukoti Miespäälinjat Haploryhmät eli klaanit Mistä tutkimus tehtiin? Timon ja meidän sukuseuramme jäsenten isälinja

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis Soluseinätön bakteeri Beetalaktaamiantibiootit (mm. penisilliini) eivät tehoa Herkkiä

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2010 20. heinäkuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2010: Kokonaisuudessaan vahvaa kehitystä Q2/2010 Q2/2009 Historiallinen muutos 2009 Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Käsihygienia. Levitänkö mikrobeja, tartutanko tauteja? Katariina Kainulainen. Dos, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri

Käsihygienia. Levitänkö mikrobeja, tartutanko tauteja? Katariina Kainulainen. Dos, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Käsihygienia Levitänkö mikrobeja, tartutanko tauteja? Katariina Kainulainen Dos, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri HUS infektioklinikka Käsihygienia Oma turvallisuus Potilaan turvallisuus

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2012 23. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q3 2012: Myönteinen kehitys jatkui ja rahavirta oli ennätystasolla Q3/2012 Q3/2011 Historiallinen muutos

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008

Lisätiedot

Kaksi epidemiaa Aiheuttivatko kulkutaudit Rooman valtakunnan tuhon?

Kaksi epidemiaa Aiheuttivatko kulkutaudit Rooman valtakunnan tuhon? Kaksi epidemiaa iheuttivatko kulkutaudit Rooman valtakunnan tuhon? ekka. eikura Rooman valtakunnan häviön syyt ovat askarruttaneet historiantutkijoita aina dward Gibbonin 1700-luvulla kirjoittamasta Rooman

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 9/24 Daniel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo Auvinen 2013-2014

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Alueellinen tartuntatautipäivä 2.2.2016 Miia koskinen Aluehygieniahoitaja Sairaanhoitaja YAMK Käsitteitä Tartuntatauti = tauti, joka aiheuttaja siirtyvät välillisesti

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2011 20. huhtikuuta 2011 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q1 2011: Vahvaa kasvua tilauksissa ja liikevoitossa Q1/2011 Q1/2010 Historiallinen muutos 2010 Saadut tilaukset

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 2012 19. heinäkuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q2 2012: Vahva kehitys jatkui Q2/2012 Q2/2011 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Antiikki-visailu. Jukka M. Heikkilä

Antiikki-visailu. Jukka M. Heikkilä Antiikki-visailu Jukka M. Heikkilä Kysymys 1 Asterix on tunnettu antiikin maailmaan sijoitettu sarjakuva. Asterixin päähenkilöt ovat Asterix ja Obelix. Obelixin koiran nimi on: A) Lupus B) 313 C) Tämä

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 24. huhtikuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2012: Vahva alku vuodelle Q1/2012 Q1/2011 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Ksenia Pietarilainen -keppinuket

Ksenia Pietarilainen -keppinuket Ksenia Pietarilainen -keppinuket - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti. - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten. - Liimaa hahmo

Lisätiedot

Kasvitautien kirjoa onko aihetta huoleen?

Kasvitautien kirjoa onko aihetta huoleen? Kasvitautien kirjoa onko aihetta huoleen? Asko Hannukkala, Erja Huusela-Veistola & Noora Pietikäinen MTT Kasvintuotannontutkimus Kuminasta kilpailukykyä -seminaarit 25.3.2014 Jokioinen, 27.3.2014 Ilmajoki

Lisätiedot

HOITOTAHTO TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN

HOITOTAHTO TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN HOITOTAHTO TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN Marja-Liisa Laakkonen LT, geriatrian dos. Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Laakson sairaala Hoitotahto Kirjallisella tai suullisella hoitotahdolla potilas voi ennakoidusti

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen

Lisätiedot

Reijo Pyhälä: Pandemian varjossa 11.12.2007 Mikä on pandemia? Miten syntyy? Millaisia olleet? Varautuminen seuraavaan Uhka tänään

Reijo Pyhälä: Pandemian varjossa 11.12.2007 Mikä on pandemia? Miten syntyy? Millaisia olleet? Varautuminen seuraavaan Uhka tänään Reijo Pyhälä: Pandemian varjossa 11.12.2007 Mikä on pandemia? Miten syntyy? Millaisia olleet? Varautuminen seuraavaan Uhka tänään Mikä on pandemia? Suppea / laaja merkitys 1900-luvun influenssa 3 pandemiaa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Reeta Nykänen ELÄMÄ TAUTISESSA KAUPUNGISSA. Mustan surman vaikutus toscanalaiskaupunkien arkeen

TAMPEREEN YLIOPISTO. Reeta Nykänen ELÄMÄ TAUTISESSA KAUPUNGISSA. Mustan surman vaikutus toscanalaiskaupunkien arkeen TAMPEREEN YLIOPISTO Reeta Nykänen ELÄMÄ TAUTISESSA KAUPUNGISSA Mustan surman vaikutus toscanalaiskaupunkien arkeen Historian Pro Gradu -tutkielma Tampere 2010 Tampereen yliopisto Historiatieteen ja filosofian

Lisätiedot

Hieman historiaa viininviljelystä

Hieman historiaa viininviljelystä Punaviinejä idästä Hieman historiaa viininviljelystä Ensimmäisiä merkkejä viininvalmistuksesta on jo 8000 ekr. Löytöjä on Georgiasta ja muualta Mustanmeren ja itäisen Välimeren alueelta. Raamatun Ararat

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Siuntio Klobben -saaren muinaisjäännösinventointi 2010

Siuntio Klobben -saaren muinaisjäännösinventointi 2010 1 Siuntio Klobben -saaren muinaisjäännösinventointi 2010 Timo Jussila Kustantaja: Nokia Asset Management Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 5 Muinaisjäännös... 6

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

POSTPOSITIOT 1. - Kenen vieressä sinä istut? - Istun vieressä. 2. (TUNTI) jälkeen menen syömään. 3. Kirjasto on (TEATTERI) lähellä. 4. (HYLLY) päällä on kirja. 5. Me seisomme (OVI) vieressä. 6. Koirat

Lisätiedot

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Normaalia korkeampi elimistön lämpötila (37-38.3C normaali) Normaalilämmössä yksilöllistä variaatiota, selvitä hevosesi normaalilämpö säännöllisillä

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE

PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE PYHITTÄJÄ MARIA EGYPTILÄINEN -KEPPINUKKE - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten. - Liimaa

Lisätiedot

Jehovan todistajien. Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG. Kerubit. Kerubi. Jehova Jumala. Kerubit. Serafit. Sana, Logos, Mikael. Demonit.

Jehovan todistajien. Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG. Kerubit. Kerubi. Jehova Jumala. Kerubit. Serafit. Sana, Logos, Mikael. Demonit. Sana, Logos, 2 1 2 Kerubi 8 9 22.01.2016 / JP Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG 3 4 5 6 7 sivu 1 Aadam Eeva 10 11 12 Eeva Aadam Kain Aabel Seet Maailmankaikkeus Paratiisi 1. loi pyhän hengen avulla

Lisätiedot

Tuberkuloosi tutuksi. Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Sirkku Grierson / Filha Rauni Ruohonen / Filha

Tuberkuloosi tutuksi. Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Sirkku Grierson / Filha Rauni Ruohonen / Filha Tuberkuloosi tutuksi Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015 Sirkku Grierson / Filha Rauni Ruohonen / Filha 1 Tuberkuloosi on parannettavissa www.tuberkuloosi.fi/materiaali/animaatiot/

Lisätiedot

MATKAILIJAN ROKOTUKSET JA NEUVONTA

MATKAILIJAN ROKOTUKSET JA NEUVONTA MATKAILIJAN ROKOTUKSET JA NEUVONTA Anu Kantele HYKS, Infektioklinikka 18.09.2012 Yleistä terveysriskeistä Matkalla sairastutaan Matkailijoiden kuolinsyyt (ISTM) sisätauti 14 % 1) Samoihin tauteihin kuin

Lisätiedot

Ikaalinen Sarkkilan kylätontti. Täydennyksiä ja tarkennuksia v koekaivausraporttiin

Ikaalinen Sarkkilan kylätontti. Täydennyksiä ja tarkennuksia v koekaivausraporttiin 1 Ikaalinen Sarkkilan kylätontti Täydennyksiä ja tarkennuksia v. 2011 koekaivausraporttiin Viite: mjrek 1000019274. Raportti: Poutiainen, Laakso & Bilund: Ikaalinen Sarkkila koekuopitus 2011 Viestissään

Lisätiedot

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus elokuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja eräiden alueiden väestönkehityksestä tammi-elokuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli elokuun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (1. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (1. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (1. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Raamatullinen geologia

Raamatullinen geologia Raamatullinen geologia Miten maa sai muodon? Onko maa litteä? Raamatun mukaan maa oli alussa ilman muotoa (Englanninkielisessä käännöksessä), kunnes Jumala erotti maan vesistä. Kuivaa aluetta hän kutsui

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011. 278/2011 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011. 278/2011 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMN SÄÄDÖSKOKOLMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot