VUOSIKERTOMUS VUOSIKER TOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS VUOSIKER TOMUS 2010 2010"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2010

2 2

3 3 VUOSIKERTOMUS 2010 LIIKETOIMINTA pkc lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategiset linjaukset Liiketoiminta-alueet hallinnointiperiaatteet Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Palkka- ja palkkioselvitys Riskienhallinta TILINPÄÄTÖS Hallituksen toimintakertomus Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Osakkeet ja osakkeenomistajat Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus Tietoa osakkeenomistajille Yhteystiedot

4 4 Liiketoiminta

5 5 6 PKC lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Strategiset linjaukset 12 Liiketoiminta-alueet

6 6 PKC LYHYESTI KONSERNIN TOIMIPAIKAT PÄÄKONTTORI: Kempele, Suomi BRASILIA: Curitiba, Paraná São Bento Do Sul, Santa Catarina KIINA: Suzhou MEKSIKO: Nogales puola: Starachowice SUOMI: Kempele Raahe USA: Green Valley, Arizona VENÄJÄ: Kostamus, Karjalan tasavalta VIRO: Haapsalu Keila ElektroniikkaYKSIKKÖ JohdinsarjaYKSIKKÖ

7 7 PKC Group on globaali johdinsarjojen ja elektroniikan suunnittelija ja sopimusvalmistaja. Konsernin tuotteita ja palveluita toimitetaan pääasiassa ajoneuvo-, telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuuteen. PKC Groupin liikevaihto vuonna 2010 oli 316,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee vuokrattu henkilöstö mukaan lukien osaajaa ja sen tehtaat sijaitsevat Brasiliassa, Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Suomessa, Virossa sekä Venäjällä. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Historia Vuonna 1969 Nokia Oy:n tytäryhtiö Pohjolan Kaapeli Oy perusti johdinsarjojen tuotantoyksikön Kempeleeseen 1990-luvun alussa aloitettiin alihankintayhteistyö Virossa ja Venäjällä Vuonna 1994 perustettiin PK Cables Oy, joka listautui vuonna 1997 ensimmäisenä pohjoissuomalaisena yhtiönä Helsingin pörssiin 1990-luvun lopulla perustettiin Brasilian tehdas ja hankittiin elektroniikkaliiketoiminta osaksi konsernia 2000-luvun alussa ostettiin Viron ja Venäjän alihankintatoiminnat Pohjois-Amerikan liiketoiminta hankittiin ja Kiinan tehdas aloitti toimintansa vuonna 2006 Vuonna 2008 hankittiin Puolan liiketoiminta Vuoden 2010 keskeisimmät tapahtumat Konsernin liikevaihto kääntyi kasvuun markkinoiden elvyttyä molemmilla liiketoiminta- ja kaikilla markkina-alueilla Molemmat liiketoiminnat saavuttivat erinomaisen tuloksen ja elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ennätyksellisen korkeaksi Liiketoiminta-alueet kasvattivat kapasiteettiaan vastatakseen nopeasti muuttuneeseen kysyntään Kannattavuus parani myynnin kasvun ja kilpailukykyisen kustannusrakenteen ansiosta Toimitusmäärien kasvaessa kapasiteettia lisättiin edullisemman kustannustason maissa Osaamista vahvistettiin erityisesti Brasiliassa, Kiinassa, Puolassa ja Virossa Vuoden 2009 lopussa toteutetun konsernirakenteen uudistuksen mukaisia toimintamalleja vakiinnutettiin ja liiketoiminta-alueiden kilpailukykyä kehitettiin KONSERNIN AVAINLUVUT Liikevaihto, milj. eur 316,1 201,8 311,7 288,6 228,9 Liikevoitto, milj. eur 29,7 0,7 21,0 28,2 24,2 Voitto ennen veroja, milj. eur 25,0 1,1 15,2 25,6 22,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 25,8 6,4 20,8 23,4 24,1 Omavaraisuusaste, % 56,5 49,2 41,9 47,2 48,0 Bruttoinvestoinnit, milj. eur 8,6 3,9 27,4 10,8 20,0 Tulos/osake (EPS), eur 1,09 0,13 0,31 0,98 0,88 Osinko/osake, eur 0,55 (* 0,40 0,15 0,45 0,45 Gearing, % -1,7 35,9 75,7 54,5 50,9 (* Hallituksen esitys

8 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2010 oli PKC Groupille taloudellisesti menestyksekäs. Konsernin liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta- ja markkina-alueilla. Johdinsarjaliiketoiminnan kannattavuus on saavuttanut matalasuhdannetta edeltävän tason. Perustan rakentaminen aloitettiin jo vuosina 2008 ja Vuonna 2008 toteutettiin johdinsarjaliiketoiminnan matriisiorganisaation purku ja käynnistettiin koko konsernissa kustannusten säästöohjelma. Vuonna 2009 uudistettiin johdinsarjaliiketoiminnan rakenne ja organisaatio. Keskeistä uudistuksessa oli tulosvastuun hajauttaminen ulkomaisiin liiketoimintayksiköihin Suomessa sijaitsevan pääkonttorin sijaan. Kolme vuotta kestäneen prosessin myötä pääkonttorista on kyetty vähentämään merkittävä määrä S, G&A -henkilöstöä. Johdinsarjaliiketoiminnan vertailukelpoiset kiinteät vuosikustannukset ovat nyt merkittävästi kevyemmät ja liiketoimintaryhmän break even -piste on alentunut kolmen vuoden takaisesta. Edellä kuvattu muutosprosessi oli sangen raskas toteuttaa, koska sen keskeisin elementti oli toimintojen alasajo Suomessa. Ulkomaisten valmistusyksiköiden muuntaminen kokonaisvaltaisiksi liiketoimintayksiköiksi ei sujunut myöskään aivan kivutta. Palvelun laatu kehittyi kuitenkin sangen nopeasti ja on jo nyt ylittänyt aiemman tason. Tärkeintä kuitenkin on, että PKC:n johdinsarjaliiketoiminta on nyt erittäin kilpailukykyinen nykyisiä ja tulevia asiakkuuksia ajatellen. Konsernin johdolle, liiketoimintaryhmien keskeisille johtajille ja avainhenkilöille sekä Suomen yksiköiden henkilöstölle suunnattu bonusjärjestelmä, jossa palkkio riippuu yksikön toimintaan sitoutuneen pääoman tuotosta, on myös osaltaan parantanut tulosvastuuta. Raskaiden kuorma-autojen kysyntä on alkanut kasvaa myös Euroopassa, joskin kysyntä on kaksijakoista. Karkeasti ottaen markkinat Alppien pohjoispuolella ovat palaamassa kasvu-uralle, kun taas Välimeren maiden kysyntä laahaa vielä jäljessä. Kysyntä on voimakkainta rahtiliikenteessä ja heikointa maarakennuksessa. Useita vuosia kestänyt matala korvausinvestointitaso on kuitenkin luonut kasvavia paineita kuljetuskaluston uusimiseksi. Samalla kun käytettyjen ajoneuvojen varastot ovat supistuneet, ovat käytettyjen kuorma-autojen hinnat eri lähteiden mukaan parantuneet noin 15 % vuoden takaisesta. Kuormaautojen päästönormi Euro6 astuu voimaan vuoden 2013 lopussa. Teollisuuden arvioiden mukaan se ei kasvaneen hinnan vastapainoksi tuo parannusta ajoneuvon polttoainetalouteen ja siksi teollisuus odottaa että erityisesti vuonna 2013 tullaan rekisteröimään poikkeuksellisen paljon uusia Euro5-moottorilla varustettuja kuorma-autoja. Kolmen seuraavan vuoden kehitys Euroopassa vaikuttaa siis sangen lupaavalta. Raskaiden kuorma-autojen toimitukset kasvoivat vuonna 2010 Brasiliassa noin 64 % edellisen vuoden tasosta uusiin huippulukemiin. Asiakkaidemme tilausvirrat viimeiseltä neljännekseltä ja talouden kasvunäkymät tukevat ajoneuvoteollisuuden yleistä oletusta, että markkina säilyisi vähintään nykyisellä tasolla vuonna Maailman talouden piristyminen ja elektroniikkateollisuuden elpyminen kasvattivat PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden kysyntää vuonna Etenkin teollisuuselektroniikka- ja energiasegmentin asiakkaat kasvattivat myyntiään toisen vuosipuoliskon aikana. PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan kannattavuuden kehitys oli erinomaista. Nähtävissä oleva teollisuustuotannon, erityisesti energiasektorin kasvu tukee meidän kasvutavoitteitamme tässä liiketoiminnassa. Julkaisimme keväällä 2010 pidetyssä pääomamarkkinatapahtumassa päivitetyt strategiset tavoitteemme. Keskeistä tavoitteissa on kasvun ja korkean kannattavuuden säilyttäminen. Uusien asiakkuuksien saaminen tarjouskilpailuissa on usein haasteellista, sillä nykyisen toimittajan asema on lähtökohtaisesti vahvempi kuin haastajan. Emme tyydy pelkästään markkinakasvuun, vaan haemme kasvua myös yritysostojen avulla.

9 9 Julkaisimme viimeisimmän yrityskauppamme, joka on jatkoa runsas kaksi vuotta sitten Puolassa tehdylle akvisitiolle. Segu-yhtiöistä ja PKC:n Puolan yhtiöstä muodostuu Länsi-Euroopan markkinoita palveleva noin sadan miljoonan euron vuosilaskutuksen ja noin työntekijän liiketoimintakokonaisuus. Segu-yhtiöiden osto tuo uusien mielenkiintoisten OEM-asiakkuuksien lisäksi strategisesti merkittävän jalansijan Saksaan, luo kokoetua ja lisää PKC:n uskottavuutta. Yhtiömme markkina-arvo ja osakkeen vaihto kasvoivat jälleen myönteisesti. Vahvan tulosparannuksen myötä osakettamme kohtaan on tunnettu kasvavaa mielenkiintoa. Osoituksena tästä oli onnistunut osakeanti marraskuussa. Olemme tehneet ahkerasti sijoittajasuhdetyötä myös ulkomailla, minkä osittaisena seurauksena ulkomaalaisomistuksemme kasvoi merkittävästi vuoden sisällä. Pidän merkkipaaluna yhtiön historian ensimmäistä sijoittajille suunnattua road showta Yhdysvalloissa. Kiitän konsernin henkilökuntaa erinomaisesti tehdystä työstä. Kiitän kaikkia sidosryhmiämme tuesta menestyksemme hyväksi. Kaikki merkit viittaavat siihen, että alkaneesta vuodesta tulee menestyksekäs ja mielenkiintoinen. Toivon osakkeenomistajille kaikkea hyvää PKC:n seurassa. Harri Suutari

10 10 STRATEGISET LINJAUKSET Toteutetut strategiset toimenpiteet loivat vahvan pohjan kannattavalle kasvulle. Kapasiteettia kyettiin kasvattamaan merkittävästi ilman mainittavaa kiinteiden kulujen kasvua. Tehokas kulurakenne ja globaali palvelu mahdollistavat osaltaan kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. PKC:n visiona on olla asiakaslähtöinen, proaktiivinen sopimusvalmistaja ja tuotekehityskumppani, joka tarjoaa hintakilpailukykyisiä ja laadukkaita tuotteita ja palveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että PKC on joustava yhteistyökumppani ja toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. PKC hakee aktiivisesti ratkaisuja, joilla tuotteiden ja palveluiden kilpailukyky varmistetaan myös jatkossa. Kaikessa toiminnassa pyritään korkeaan tuottavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Strategiset toimenpiteet vuonna 2010 Strategian mukaista osaamisen vahvistamista jatkettiin Kapasiteettia kasvatettiin edullisemman kustannustason maissa Liiketoimintayksiköiden välistä yhteistyötä lisättiin synergioiden saavuttamiseksi Laadun parhaita käytäntöjä kehitettiin ja Six Sigma -osaamista lisättiin Johdinsarjaliiketoiminnan ulkomaisten yksiköiden asemaa vahvistettiin ja uuden konsernirakenteen mukaisia toimintamalleja vakiinnutettiin Elektroniikkaliiketoiminnan ajoneuvoelektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden vahvistaminen kasvatti asiakastoimituksia Elektroniikkaliiketoiminnassa aloitettiin toimitukset energiateollisuuteen Hyötyajoneuvojen valmistus kasvoi PKC:n keskeisillä markkina-alueilla Euroopassa ja Brasiliassa. Kuorma-autojen tuotantomäärät kasvoivat koko vuoden. Elektroniikkaliiketoiminnan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden myynti kasvoi pääasiassa ajoneuvo- ja teollisuuselektroniikka- sekä energiasegmentin asiakkaiden mukana. Kasvaneeseen kysyntään vastattiin lisäämällä kapasiteettia erityisesti edullisemman kustannustason maissa. Vuonna 2008 aloitetut rationalisointitoimenpiteet loivat vahvan pohjan kannattavalle kasvulle ja toimintojen tehostamiselle. Vuoden 2009 lopulla tehdyn konsernirakenteen uudistuksen mukaisia toimintamalleja virtaviivaistettiin ja tehostettiin tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Suomen johdinsarjavalmistuksen alasajo suoritettiin loppuun ja tukitoimintoja vahvistettiin muissa yksiköissä. Molemmilla liiketoiminta-alueilla toteutettiin sisäisiä kehittämishankkeita, joiden painopistealueina olivat tuottavuuden, toimitusvarmuuden ja laadun parantaminen sekä tilaus-toimitusprosessin selkeyttäminen. Lisäksi asiakkaan tuotteiden kokonaiskustannuksia alentavia palveluita kehitettiin. Sisäisten kehittämishankkeiden keskeisenä tavoitteena on kilpailukyvyn kasvattaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Konsernin strategiset tavoitteet PKC:n tavoitteena on kasvaa kannattavasti. Kannattavaa kasvua haetaan syventämällä nykyisiä asiakassuhteita sekä laajentamalla asiakaskuntaa nykyisissä ja uusissa asiakassegmenteissä. Tavoitteena on kasvaa globaaliksi partneriksi konsernin keskeisillä asiakastoimialoilla. Laajentumismahdollisuuksia selvitetään ja orgaanisen kasvun lisäksi pyritään kasvattamaan liiketoimintaa myös yritysostojen avulla. Kaikessa toiminnassa pyritään korkeaan asiakastyytyväisyyteen tuottamalla laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita asiakkaan odotukset ylittäen. Läheinen asiakasyhteistyö mahdollistaa lisäarvoa tuottavien palveluiden tarjoamisen ja tehokkaan toimitusketjun hallinnan. Toiminnan tehostaminen, tuotantomenetelmien kehittäminen ja globaali hankintaorganisaatio varmistavat kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut. Palvelu- ja tuotekonseptia kehitetään kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

11 11 Arvot PKC Groupin arvot tukevat strategian toteuttamista ja ohjaavat päivittäistä toimintaa: Sitoutuminen Sitoudumme asiakkaalle, yhteistyökumppanille ja työkaverille annettuun lupaukseen. Laatu Tunnemme vastuumme tuotteidemme ja palveluidemme laadusta sekä tahdomme yhdessä kehittää toimintaamme tehokkaammaksi ja virheettömämmäksi. Kannamme vastuuta ympäristöstämme ja pyrimme minimoimaan ympäristölle aiheutuvia haittoja. Kannattavuus Toimintamme on kannattavaa ja tuloksekasta, pääoman käyttömme on tehokasta ja yrityksemme vakavaraisuus pyritään pitämään hyvällä tasolla. Yhteistyö Avoimuudella, toistemme arvostuksella ja tasaarvoisella kohtelulla luomme edellytykset hyvälle yhteistyölle. Kehittämällä kaikkia toimintoja ja niiden välistä yhteistyötä luodaan kestävä pohja kannattavalle liiketoiminnalle. Kannattavuus ja srategian toteutuminen varmistetaan osaavalla henkilöstöllä, joka tuntee toimintaympäristön ja ymmärtää asiakkaiden vaatimukset. Konsernin strategisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi hyödynnetään PKC:n keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja: Läheinen asiakasyhteistyö Pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet Vahva toimialaosaaminen Kattava suunnittelu- ja valmistuspalvelukokonaisuus molemmilla liiketoiminta-alueilla Innovatiivinen tuotekehitystoiminta Tuotteiden laatua ja kustannustehokkuutta parantavat palvelut Pitkä kokemus toimimisesta edullisemman kustannustason maissa Kustannustehokas ja joustava tuotantoverkosto, joka toimii samojen laatu- ja ympäristöstandardien sekä toimintaperiaatteiden mukaisesti Toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaan vaatimuksiin nopeasti mukautuva organisaatio.

12 12 LIIKETOIMINTA-ALUEET PKC Groupin liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintaalueeseen; johdinsarjat ja elektroniikka. Asiakkaiden odotukset täytetään tarjoamalla kattava palvelukonsepti kustannustehokkaasta sopimusvalmistuksesta asiantunteviin tuotekehitysja suunnittelupalveluihin. Globaali hankintaorganisaatio ja tehokas logistiikkaketju täydentävät konseptia. Johdinsarjaliiketoiminta kehittää ja valmistaa monimutkaisia ja räätälöityjä johdinsarjoja ajoneuvo-, tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuudessa toimiville asiakkaille. PKC:n valmistamat johdinsarjat vastaavat tehon syötöstä ja tiedon siirrosta, ja niitä käytetään pääasiassa kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa. Johdinsarjojen suunnittelu ja tuotanto tapahtuu läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa, asiakkaan antamien vaatimusten mukaisesti. Korkeatasoinen osaaminen yhdistettynä kustannustehokkaaseen valmistukseen ja tilaus-toimitusketjun hallintaan takaavat kilpailukyvyn. Elektroniikkaliiketoiminta tarjoaa suunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluita telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuudelle sekä kasvavassa määrin hyötyajoneuvo- ja energiateollisuuteen. PKC:n suunnittelemia ja valmistamia tuotteita käytetään muun muassa koneiden tehon kontrollointiin, elektronisten tuotteiden testaamiseen ja energian säästämiseen. Piirikorttien ladonnan lisäksi suunnitellaan ja kehitetään tuotteita ja palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitynä kokonaisratkaisuna. Palvelukonseptia täydentää vahva testaus- ja mekaniikkaosaaminen. Hyödyntämällä liiketoiminta-alueiden välistä yhteistyötä PKC tarjoaa asiakkaille laajemman tuote- ja palvelukokonaisuuden. PKC:n vahvuutena on kyky tarjota kokonaisuuksia tuotteen koko elinkaaren, suunnittelusta valmistukseen ja toimituksen jälkeisiin palveluihin. Saumaton yhteistyö suunnittelun ja tuotannon välillä mahdollistaa tuotteiden oikea-aikaisen ja laadukkaan valmistuksen. Asiakkaiden kilpailukyky varmistetaan kehittämällä tehokkaita tuoteratkaisuja sekä valmistamalla korkealaatuisia, luotettavia ja kustannustehokkaita tuotteita hyvin erilaisiin olosuhteisiin asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitynä.

13 13 Yhteistyö Hyödyntämällä liiketoiminta-alueiden välistä yhteistyötä PKC tarjoaa asiakkaille laajan tuote- ja palvelukokonaisuuden.

14 14 LIIKETOIMINTA-ALUEET Henkilöstö ja osaaminen Tärkeintä PKC:n kilpailukyvyn kannalta on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstön osaamista kehitetään systemaattisesti ja konsernin strategian mukaisesti. Vuonna 2010 vahvistettiin suunnittelu-, tuotekehitys- ja hankintaosaamista sekä käynnistettiin useita sisäisiä kehittämishankkeita ja Six Sigma -projekteja toiminnan tehostamiseksi. Katsauskauden aikana lopetettiin Suomen Kempeleen johdinsarjavalmistus ja vahvistettiin osaamista muissa yksiköissä. Vuoden lopussa toteutetun henkilöstötutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään toiminnan ja organisaation kehittämisessä. Vuonna 2009 koko konserniin lanseeratun tuotantotilojen siisteyttä ja järjestystä mittaavan SaQu-työkalun käyttöä vahvistettiin edelleen eri yksiköissä. Työkalu on osa konsernin parhaita käytäntöjä ja sen avulla havainnoidaan ja kehitetään työympäristön toimivuutta, tuottavuutta, turvallisuutta ja laatua. Työkalu on kehitetty yhteistyössä työterveysasiantuntijoiden kanssa. Konsernin henkilömäärä kasvoi noin 40 % edellisestä vuodesta. Kasvu painottui ulkomaisiin yksiköihin, joissa työskenteli vuoden lopussa 93 % konsernin henkilöstöstä. Konsernin henkilömäärä vuoden lopussa oli 5 765, jonka lisäksi konsernissa työskenteli 708 vuokratyöntekijää. Jatkuva parantaminen Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja asiakkaiden kasvavat vaatimukset asettavat haasteita toiminnan kehittämiselle. Koska PKC:n tavoitteena on tyytyväinen asiakas, kiinnitetään kaikessa toiminnassa erityistä huomiota kustannustehokkuuteen ja toimintatapojen jatkuvaan parantamiseen. Laatu on yksi konsernin arvoista. Korkea asiakastyytyväisyys on laadukkaan päivittäisen toiminnan tulosta. PKC:n toiminta perustuu ISO 9001 ja ISO laatu- ja ympäristöstandardeihin sekä ajoneuvoteollisuuden ISO/ TS laatustandardiin. Brasilian Curitiban tuotantoyksikkö on sertifioitu lisäksi OHSAS työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardien mukaisesti. HENKILÖMÄÄRÄ HENKILÖMÄÄRÄN JAKAUTUMINEN MAITTAIN VUODEN 2010 LOPUSSA Henkilöstö Vuokrattu henkilöstö Henkilöstö Vuokrattu henkilöstö Kanada USA Kiina Suomi Meksiko Venäjä Viro Brasilia Puola

15 15 Ammattitaitoinen henkilöstö on olennainen osa laaduntuottokykyä. Koko konsernissa toteutetaan aktiivisesti sisäisiä auditointeja ja hyödynnetään tehokkuutta kuvaavia mittareita sekä laadun parhaita käytäntöjä. Sisäisistä auditoinneista ja asiakkailta saadut palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Toiminnan tehokkuutta kuvaavat mittarit toimivat jatkuvan parantamisen työkaluina ja osaltaan parantavat laatujohtamista konsernitasolla. Laadun parhaat käytännöt ovat osa konsernin strategiaa ja ne mahdollistavat jokaisen työntekijän osallistumisen kiinteästi päivittäiseen laatutyöhön ja jatkuvaan laadun parantamiseen. Laadun parhaisiin käytäntöihin kuuluu myös Six Sigma, jonka käyttöä johdinsarjaliiketoiminnan strategisesti tärkeiden kehitysprojektien toteuttamisessa ollaan lisäämässä. Ympäristövastuu PKC haluaa kantaa vastuuta ympäristön hyvinvoinnista. Toimintaa kehitetään ja tuotteita suunnitellaan siten, että pystytään minimoimaan materiaalien ja energian käyttöä. Valmistus tapahtuu lähellä asiakasta ja materiaalien hankinnan logistiikassa pyritään mahdollisimman pieneen ympäristörasitukseen. Tuotteet toimitetaan asiakkaille kierrätettävissä ja uudelleen käytettävissä pakkauksissa pakkausjätteen vähentämiseksi. Tehostamalla jätteiden lajittelua ja kierrättämistä sekä säästämällä energiaa työympäristössä minimoidaan ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa PKC on mukana kehittämässä ja valmistamassa ympäristöystävällisiä tuotteita ja ratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä ja säästävät energiaa. Kaikkien tuotteiden komponenttivalinnoissa huomioidaan asiakkaiden ympäristövaatimukset. Toimittajayhteistyön merkittävänä osana asetetaan toimittajille vaatimukset ympäristövaikutusten minimoimisesta. PKC:n sertifikaatit vuoden 2010 lopussa Ympäristö- Ajoneuvoteollisuuden Työterveys- ja Laatujohtamis- johtamis- laatujohtamis- työturvallisuusjärjestelmä järjestelmä järjestelmä johtamisjärjestelmä Yksikkö ISO 9001 ISO ISO/TS OHSAS Johdinsarjat Kempele (Suomi) Keila ja Haapsalu (Viro) Kostamus (Venäjä) Curitiba (Brasilia) São Bento do Sul (Brasilia) (1 Starachowice (Puola) Nogales (Meksiko) Green Valley (USA) Elektroniikka Raahe (Suomi) (1 Kostamus (Venäjä) (2 (1 Suzhou (Kiina) (2 (1 1) Sertifiointiprosessi aloitettu vuonna 2010 ja saadaan päätökseen vuoden 2011 aikana 2) Auditointi suoritettu vuoden 2010 lopussa, sertifikaatti vuoden 2011 alussa

16 16 LIIKETOIMINTA-ALUEET Räätälöinti Johdinsarjat räätälöidään asiakaskohtaisesti. Tuotevariaatioiden massavalmistusosaaminen, synchro-tuotanto, on PKC:n keskeinen vahvuus.

17 17 JOHDINSARJAT PKC on Euroopan johtava raskaiden hyötyajoneuvojen johdinsarjavalmistaja. Konsernin johdinsarjaliiketoiminta suunnittelee, kehittää ja valmistaa johdinsarjoja ajoneuvo-, tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuden asiakkaille. Vuonna 2010 johdinsarjaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 76,7 %. Vuoden 2010 johdinsarjaliiketoiminnan keskeisiä tapahtumia: Markkinoiden elpyessä toimitukset hyötyajoneuvoteollisuudelle kasvoivat Kannattavuutta paransi kilpailukykyinen kulurakenne Tehokkaat tuotantoprosessit mahdollistivat kapasiteetin hallitun kasvattamisen tilausmäärien nopeasti noustessa Suomen Kempeleen johdinsarjavalmistus lopetettiin Osaamista vahvistettiin erityisesti Brasiliassa, Meksikossa, Puolassa ja Virossa Sisäisiä kehittämishankkeita tuotannon tehokkuuden ja laaduntuottokyvyn parantamiseksi toteutettiin Laadun parhaita käytäntöjä kehitettiin ja Six Sigma -osaamista vahvistettiin Toimintaympäristö Hyötyajoneuvojen valmistus jatkoi vuoden 2009 loppupuolella alkanutta kasvuaan PKC:n keskeisillä markkinaalueilla Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuoden 2010 toimitukset hyötyajoneuvoteollisuuteen kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaa-ajan ajoneuvojen johdinsarjojen toimitukset kasvoivat Pohjois- Amerikassa. Maataloustraktoreiden myynti supistui Euroopassa vuoden 2009 myynnistä. Metsäkoneiden myynti kasvoi merkittävästi poikkeuksellisen heikosta vertailuvuodesta. Markkinoiden maltillisesta elpymisestä huolimatta toimintaympäristö pysyi haasteellisena. Useat asiakkaat ovat harmonisoimassa teknologioitaan ja laajentamassa tuoteperheitä globaaleiksi. Tämä lisää suunnittelu- ja tuotekehityspalveluiden merkitystä valmistuksen rinnalla ja tarjoaa mahdollisuuksia globaaleille toimijoille. Uudenlaisesta kilpailutilanteesta johtuen hyötyajoneuvoteollisuuden toimittajakunta on murroksessa ja tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia PKC:lle. Kilpailukykyiset toimintamallit Toteutetut rationalisointitoimenpiteet ovat luoneet vahvan pohjan kannattavalle kasvulle ja toimintojen tehostamiselle. PKC:n kokemuksen mukaisesti kustannustehokas tuotanto vaatii optimaalisen muuttuvien ja kiinteiden kulujen tasapainon, joka saavutetaan riittävän suurissa tuotantoyksiköissä. Konsernirakenteen uudistuksen myötä kehitettiin tuottavuutta ja kustannustehokkuutta lisääviä toimintamalleja. Samanaikaisesti kasvatettiin johdinsarjayksiköiden suunnittelu-, tuotekehitys- ja asiakasvastuuosaamista erityisesti ulkomaisissa yksiköissä. Tällä hetkellä lähes 99 % johdinsarjaliiketoiminnan henkilöstä työskentelee edullisemman kustannustason maissa. Kilpailukykyä lisättiin selkeyttämällä Euroopan yksiköiden välisiä logistiikkaketjuja ja tekemällä suunnitelmallisia tuotannon siirtoja tehtaiden välillä.

18 18 LIIKETOIMINTA-ALUEET PKC:n asiakkaiden tilaus- ja tuotantomäärät kasvoivat koko katsauskauden. Kasvaneet tuotantomäärät aiheuttivat haasteita komponenttien saatavuuteen, mihin vastattiin globaalin hankintaorganisaation aktiivisella materiaalien ja komponenttien etsinnällä ja kilpailuttamisella. Lisääntyneisiin tuotantomääriin vastattiin lisäämällä hallitusti kapasiteettia ulkomaisissa yksiköissä. Osaamisen vahvistaminen, vakiintuneet toimintamallit ja tulosvastuullinen linjaorganisaatio varmistivat korkean toimitusvarmuuden ja laatutason tilausmäärien kasvun yhteydessä. Yhteistyötä johdinsarja- ja elektroniikkaliiketoimintojen välillä vahvistettiin, jotta pystytään tehokkaammin hyödyntämään liiketoiminta-alueiden välisiä synergioita. Kattavampi palvelukokonaisuus tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja lisää PKC:n kilpailuetua. Toiminnan kehittäminen PKC:n tärkein kilpailutekijä on osaava organisaatio, jolla on vahva tuntemus toimialasta, markkinoista ja asiakkaista. Organisaation osaamista lisättiin sisäisillä kehittämishankkeilla, joiden painopistealueina olivat tarjoustilausprosessin, materiaalien hallinnan ja hankintatoimen vahvistaminen. Lisäksi tuottavuutta ja kustannustehokkuutta parannettiin standardisoimalla työmenetelmiä sekä etsimällä uusia teknisiä ratkaisuja johdinsarjojen rakenteeseen. Yhteistyötä asiakkaiden, myynnin ja tuotekehityksen välillä tiivistettiin. Laadun parhaat käytännöt ovat hyväksi havaittuja laatutyökaluja ja -toimintatapoja, joiden avulla kehitetään ja yhtenäistetään valmistusprosesseja, -menetelmiä ja tuotteita mahdollisimman samankaltaisiksi tuotantopaikasta riippumatta. Hyväksi havaittujen käytäntöjen avulla PKC on parantanut tuotelaatutasoaan merkittävästi. Laadun parhaita käytäntöjä on laajennettu entisestään, jotta mahdollistetaan jokaisen työntekijän osallistuminen kiinteästi päivittäiseen laatutyöhön ja jatkuvaan laadun parantamiseen. Six Sigma kuuluu laadun parhaisiin käytäntöihin. Vuoden aikana koulutettiin uusia Six Sigma -osaajia ja toteutettiin toiminnan tehokkuutta parantavia kehittämisprojekteja erityisesti Brasiliassa, Meksikossa ja Virossa. Projektien tavoitteena oli tehostaa prosesseja, lisätä toiminnan laatua ja pienentää laatukustannuksia. Lisäksi vertailtiin eri tehtaiden tuotantomenetelmiä ja laatukäytäntöjä tehokkuuden ja laatutason nostamiseksi. PKC laajentaa Keski-Euroopan toimintaansa ostamalla Segu-yhtiöt PKC Group on allekirjoittanut sopimuksen Segu-yhtiöiden osakkeiden ostosta. Osakekauppakirjan perusteella PKC Groupin tytäryhtiöt ostavat kaikki Segu Systemelektrik GmbH:n (Saksa), Segu Polska Sp. z o.o.:n (Puola) ja TZOV HBM Kabel Corp:in (Ukraina) osakkeet. Segu-yhtiöt Saksassa, Puolassa ja Ukrainassa kehittävät ja valmistavat johdinsarjoja auto- ja työkoneteollisuuteen. Yhtiöiden konsolidoitu liikevaihto vuonna 2010 oli noin 38 milj. euroa, EBITDA 3,8 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa noin Kaupan lopullinen toteutuminen riippuu tavanomaisista yrityskauppoihin liittyvistä ehdoista ml. yrityskauppaluvan saamisesta Ukrainassa. Osapuolten tavoitteena on saada kauppa toteutettua Yrityskauppa on jatkoa runsas kaksi vuotta sitten Puolassa tehdylle akvisitiolle. Segu-yhtiöistä ja PKC:n Puolan yhtiöstä muodostuu Länsi-Euroopan markkinoita palveleva noin sadan miljoonan euron vuosimyynnin ja noin työntekijän liiketoimintakokonaisuus. Segu-yhtiöiden osto tuo uusien mielenkiintoisten OEM-asiakkuuksien lisäksi strategisesti merkittävän jalansijan Saksaan, luo kokoetua ja lisää PKC:n uskottavuutta. Johdinsarjaliiketoiminnan vahvuuksia ovat: Vankka asiakas- ja toimialakokemus Pitkäaikaiset asiakassuhteet toimialan merkittävien valmistajien kanssa Vahva tuotevariaatioiden massavalmistusosaaminen (synchro-tuotanto) Ison yrityksen volyymit, pienen yrityksen joustavuus Maailmanlaajuinen tuotantoverkosto lähellä asiakkaita Tulosvastuullinen linjaorganisaatio, joka mahdollistaa nopean ja asiakaslähtöisen johtamisen ja päätöksenteon Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö

19 19 JOHDINSARJALIIKETOIMINTA PKC:n valmistamia johdinsarjoja käytetään pääasiassa kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa. Niiden on toimittava kaikissa olosuhteissa.

20 20 LIIKETOIMINTA-ALUEET Osaaminen Elektroniikkaliiketoiminnan vahva testaus- ja mekaniikkaosaaminen täydentää palvelukonseptia.

21 21 ELEKTRONIIKKA Elektroniikkaliiketoiminta tarjoaa elektroniikan sopimussuunnittelua ja valmistuspalveluita tietoliikenne-, elektroniikka-, energia- ja ajoneuvoteollisuudelle. Vuonna 2010 elektroniikkaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 23,3 %. Elektroniikan palvelukonsepti sisältää ammattitaitoisen suunnittelu- ja tuotekehitystoiminnan Suomessa ja Kiinassa sekä kustannustehokkaan volyymituotannon Venäjällä ja Kiinassa. Pienempien tuotantosarjojen, elinkaaren alkuvaiheessa olevien ja erittäin nopeita toimitusaikoja vaativien tuotteiden valmistus on keskitetty Suomeen Raahen tehtaalle. Vuoden 2010 elektroniikkaliiketoiminnan keskeisiä tapahtumia: Suunnittelu- ja valmistuspalveluiden kysynnän lisääntyminen kasvatti liikevaihdon ennätyksellisen korkeaksi Ajoneuvoelektroniikan ja energiatehokkuutta lisäävien tuotteiden toimitukset lisääntyivät Komponenttien saatavuusongelmista johtuneet erityisjärjestelyt rasittivat jonkin verran elektroniikkaliiketoiminnan tulosta Kiinan tehdasta laajennettiin ja tuotekehitysosaamista vahvistettiin Kapasiteetin kasvattamiseen investoitiin kaikilla tehtailla Tuotekehitysprojektien määrä kasvoi merkittävästi nykyisille ja uusille asiakkuuksille Suomen tehtaan ISO/TS laatujärjestelmä sertifioitiin sekä Kiinan ja Venäjän yksiköt aloittivat ISO/TS laatujärjestelmän sertifiointiprosessin Toimintaympäristö Maailman talouden piristyminen ja elektroniikkateollisuuden elpyminen kasvattivat PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden kysyntää. Etenkin teollisuuselektroniikka- ja energiasegmentin asiakkaat kasvattivat myyntiään. Uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön liittyvien tuotteiden merkitys kasvoi ja toi markkinoille lisää kysyntää. Euroopassa teollisuuden investoinnit lisääntyivät maltillisesti, sen sijaan kasvu jatkui voimakkaana erityisesti Aasiassa. Elektroniikkaliiketoiminnan ennustettavuus pysyi haasteellisena koko vuoden. Materiaalitoimittajat laskivat tuotantoaan ja varastojaan matalasuhdanteen aikana. Elektroniikkateollisuuden globaali kasvu vuoden 2010 toisella kvartaalilla aiheutti haasteita komponenttien saatavuuteen. Haasteet jatkuivat koko loppuvuoden ja aiheuttivat komponenttien hintoihin nousupainetta. Lisääntyvä kilpailu asiakkaista on lisännyt paineita asiakashintojen alentamiseen, mikä näkyy edelleen tuotannon ja tuotekehityksen siirtoina edullisemman kustannustason maihin. Paikallisen tuotannon ja palvelun merkitys on kasvanut entisestään, tuotanto- ja tuotekehityspalveluiden tulee olla lähellä asiakasta kaikkialla maailmassa. Kasvua ja uusia aluevaltauksia Haasteellisesta vuodesta huolimatta liikevaihto kasvoi ennätyslukemiin. Kasvua siivittivät toimitukset elektroniikkaja energiateollisuuteen. Energiatehokkaiden teholähteiden toimitukset kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Energiaverkkojen kontrollointiin ja ohjaukseen tarkoitetut tuotteet vahvistivat asemaansa elektroniikkaliiketoiminnan tuotevalikoimassa. Ajoneuvoelektroniikkatuotteiden kehitystä jatkettiin vahvana ja uutena painopistealueena olivat sähköautoteollisuuteen liittyvät ratkaisut. Uusia tuotteita kehitettiin aurinkoenergiaan, energian säästämiseen ja LED-valaistukseen liittyviin ratkaisuihin. Elektronisten laitteiden testaus- ja huoltolaitekonseptien kehittäminen jatkui tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

884,0 63,3 0,70. Liikevaihto EBITDA. Osinko/osake* ) miljoonaa euroa. miljoonaa euroa. euroa VUOSIKERTOMUS 2013

884,0 63,3 0,70. Liikevaihto EBITDA. Osinko/osake* ) miljoonaa euroa. miljoonaa euroa. euroa VUOSIKERTOMUS 2013 Vuosikertomus 2013 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 LIIKETOIMINTA 3 PKC lyhyesti 4 PKC sijoituskohteena 6 Strategiset linjaukset 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 PKC 45 vuotta 13 Liiketoiminta-alueet 23 Yritysvastuu

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

kilpailukykyä strategisena kumppanina

kilpailukykyä strategisena kumppanina kilpailukykyä strategisena kumppanina Vuosikertomus 2012 incap Vuosikertomus 2012 sisällys konserni Liiketoiminta vastuullisuus hallinnointi Incap lyhyesti... 2 Vuosi 2012 lyhyesti... 3 toimitusjohtajan

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2014

Yritysvastuuraportti 2014 Yritysvastuuraportti 2014 1 / 46 Sisältö Tietoja PKC:stä 2 PKC Group lyhyesti 3 Toimitusjohtajan alkusanat 5 Strategia 7 Sidosryhmäyhteistyö 10 PKC Way 12 Johtamisen lähestymistavat 15 Avaintiedot 28 Henkilöstön

Lisätiedot

Tecnomen lyhyesti. Tecnomen kehittää ja toimittaa viestintä- ja maksuratkaisuja

Tecnomen lyhyesti. Tecnomen kehittää ja toimittaa viestintä- ja maksuratkaisuja VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLTÖ Sisältö Tecnomen lyhyesti.............................. 3 Avainluvut.................................... 4 Toimitusjohtajan katsaus........................ 5 Tecnomenin tuotelinjat..........................

Lisätiedot

COMPONENTA. Vuosikertomus 2006. Casting Future Solutions

COMPONENTA. Vuosikertomus 2006. Casting Future Solutions COMPONENTA Vuosikertomus 2006 Casting Future Solutions Sisältö Componenta lyhyesti 1 Konsernistrategia 2 Strategiset askeleet 2006 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Asiakastoimialat 6 Konsernin rakenne 6 Myynti

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74 VUOSIKERTOMUS Larox 2008 Laroxin maailma 3 Toimitusjohtajan katsaus 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 23 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 23 Konsernin tase, IFRS 24

Lisätiedot

tomus er uosik V 2010 1

tomus er uosik V 2010 1 2010 Vuosikertomus 1 Sisällysluettelo Vuosi 2010 lyhyesti 3 Tulikiven strategia 4 Tuoteryhmät 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tulisijat 10 Luonnonkivituotteet 13 Yhteiskuntavastuu 14 Vuoden 2010 kohokohtia

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006 SSH Communications Security Vuosikertomus 2006 YHTIÖKOKOUS SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 29. maaliskuuta 2007 klo 15.00 alkaen Helsingissä, SSH Communications Security

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2014 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj:n hallitus 7 Hallituksen toimintakertomus 9

Lisätiedot

Casting Future Solutions

Casting Future Solutions Vuosikertomus 2005 Casting Future Solutions Componenta lyhyesti Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, joka valmistaa valettuja, koneistettuja ja pintakäsiteltyjä, asennusvalmiita

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 Martela lyhyesti Martela on ergonomisten ja innovatiivisten kalusteiden designtalo ja työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- VASTUURAPORTTI 2012

YHTEISKUNTA- VASTUURAPORTTI 2012 YHTEISKUNTA- VASTUURAPORTTI 2012 VASTUULLISUUDESTA KILPAILUETUA Yritysvastuullisuus on yksi Technopoliksen arvoista. Olemme tehneet vastuullisuustyötä vuodesta 2010. Tärkeimmät vastuullisuuden painopistealueemme

Lisätiedot

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot