VUOSIKERTOMUS VUOSIKER TOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS VUOSIKER TOMUS 2010 2010"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2010

2 2

3 3 VUOSIKERTOMUS 2010 LIIKETOIMINTA pkc lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategiset linjaukset Liiketoiminta-alueet hallinnointiperiaatteet Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Palkka- ja palkkioselvitys Riskienhallinta TILINPÄÄTÖS Hallituksen toimintakertomus Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Osakkeet ja osakkeenomistajat Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus Tietoa osakkeenomistajille Yhteystiedot

4 4 Liiketoiminta

5 5 6 PKC lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Strategiset linjaukset 12 Liiketoiminta-alueet

6 6 PKC LYHYESTI KONSERNIN TOIMIPAIKAT PÄÄKONTTORI: Kempele, Suomi BRASILIA: Curitiba, Paraná São Bento Do Sul, Santa Catarina KIINA: Suzhou MEKSIKO: Nogales puola: Starachowice SUOMI: Kempele Raahe USA: Green Valley, Arizona VENÄJÄ: Kostamus, Karjalan tasavalta VIRO: Haapsalu Keila ElektroniikkaYKSIKKÖ JohdinsarjaYKSIKKÖ

7 7 PKC Group on globaali johdinsarjojen ja elektroniikan suunnittelija ja sopimusvalmistaja. Konsernin tuotteita ja palveluita toimitetaan pääasiassa ajoneuvo-, telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuuteen. PKC Groupin liikevaihto vuonna 2010 oli 316,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee vuokrattu henkilöstö mukaan lukien osaajaa ja sen tehtaat sijaitsevat Brasiliassa, Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Suomessa, Virossa sekä Venäjällä. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Historia Vuonna 1969 Nokia Oy:n tytäryhtiö Pohjolan Kaapeli Oy perusti johdinsarjojen tuotantoyksikön Kempeleeseen 1990-luvun alussa aloitettiin alihankintayhteistyö Virossa ja Venäjällä Vuonna 1994 perustettiin PK Cables Oy, joka listautui vuonna 1997 ensimmäisenä pohjoissuomalaisena yhtiönä Helsingin pörssiin 1990-luvun lopulla perustettiin Brasilian tehdas ja hankittiin elektroniikkaliiketoiminta osaksi konsernia 2000-luvun alussa ostettiin Viron ja Venäjän alihankintatoiminnat Pohjois-Amerikan liiketoiminta hankittiin ja Kiinan tehdas aloitti toimintansa vuonna 2006 Vuonna 2008 hankittiin Puolan liiketoiminta Vuoden 2010 keskeisimmät tapahtumat Konsernin liikevaihto kääntyi kasvuun markkinoiden elvyttyä molemmilla liiketoiminta- ja kaikilla markkina-alueilla Molemmat liiketoiminnat saavuttivat erinomaisen tuloksen ja elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ennätyksellisen korkeaksi Liiketoiminta-alueet kasvattivat kapasiteettiaan vastatakseen nopeasti muuttuneeseen kysyntään Kannattavuus parani myynnin kasvun ja kilpailukykyisen kustannusrakenteen ansiosta Toimitusmäärien kasvaessa kapasiteettia lisättiin edullisemman kustannustason maissa Osaamista vahvistettiin erityisesti Brasiliassa, Kiinassa, Puolassa ja Virossa Vuoden 2009 lopussa toteutetun konsernirakenteen uudistuksen mukaisia toimintamalleja vakiinnutettiin ja liiketoiminta-alueiden kilpailukykyä kehitettiin KONSERNIN AVAINLUVUT Liikevaihto, milj. eur 316,1 201,8 311,7 288,6 228,9 Liikevoitto, milj. eur 29,7 0,7 21,0 28,2 24,2 Voitto ennen veroja, milj. eur 25,0 1,1 15,2 25,6 22,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 25,8 6,4 20,8 23,4 24,1 Omavaraisuusaste, % 56,5 49,2 41,9 47,2 48,0 Bruttoinvestoinnit, milj. eur 8,6 3,9 27,4 10,8 20,0 Tulos/osake (EPS), eur 1,09 0,13 0,31 0,98 0,88 Osinko/osake, eur 0,55 (* 0,40 0,15 0,45 0,45 Gearing, % -1,7 35,9 75,7 54,5 50,9 (* Hallituksen esitys

8 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2010 oli PKC Groupille taloudellisesti menestyksekäs. Konsernin liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta- ja markkina-alueilla. Johdinsarjaliiketoiminnan kannattavuus on saavuttanut matalasuhdannetta edeltävän tason. Perustan rakentaminen aloitettiin jo vuosina 2008 ja Vuonna 2008 toteutettiin johdinsarjaliiketoiminnan matriisiorganisaation purku ja käynnistettiin koko konsernissa kustannusten säästöohjelma. Vuonna 2009 uudistettiin johdinsarjaliiketoiminnan rakenne ja organisaatio. Keskeistä uudistuksessa oli tulosvastuun hajauttaminen ulkomaisiin liiketoimintayksiköihin Suomessa sijaitsevan pääkonttorin sijaan. Kolme vuotta kestäneen prosessin myötä pääkonttorista on kyetty vähentämään merkittävä määrä S, G&A -henkilöstöä. Johdinsarjaliiketoiminnan vertailukelpoiset kiinteät vuosikustannukset ovat nyt merkittävästi kevyemmät ja liiketoimintaryhmän break even -piste on alentunut kolmen vuoden takaisesta. Edellä kuvattu muutosprosessi oli sangen raskas toteuttaa, koska sen keskeisin elementti oli toimintojen alasajo Suomessa. Ulkomaisten valmistusyksiköiden muuntaminen kokonaisvaltaisiksi liiketoimintayksiköiksi ei sujunut myöskään aivan kivutta. Palvelun laatu kehittyi kuitenkin sangen nopeasti ja on jo nyt ylittänyt aiemman tason. Tärkeintä kuitenkin on, että PKC:n johdinsarjaliiketoiminta on nyt erittäin kilpailukykyinen nykyisiä ja tulevia asiakkuuksia ajatellen. Konsernin johdolle, liiketoimintaryhmien keskeisille johtajille ja avainhenkilöille sekä Suomen yksiköiden henkilöstölle suunnattu bonusjärjestelmä, jossa palkkio riippuu yksikön toimintaan sitoutuneen pääoman tuotosta, on myös osaltaan parantanut tulosvastuuta. Raskaiden kuorma-autojen kysyntä on alkanut kasvaa myös Euroopassa, joskin kysyntä on kaksijakoista. Karkeasti ottaen markkinat Alppien pohjoispuolella ovat palaamassa kasvu-uralle, kun taas Välimeren maiden kysyntä laahaa vielä jäljessä. Kysyntä on voimakkainta rahtiliikenteessä ja heikointa maarakennuksessa. Useita vuosia kestänyt matala korvausinvestointitaso on kuitenkin luonut kasvavia paineita kuljetuskaluston uusimiseksi. Samalla kun käytettyjen ajoneuvojen varastot ovat supistuneet, ovat käytettyjen kuorma-autojen hinnat eri lähteiden mukaan parantuneet noin 15 % vuoden takaisesta. Kuormaautojen päästönormi Euro6 astuu voimaan vuoden 2013 lopussa. Teollisuuden arvioiden mukaan se ei kasvaneen hinnan vastapainoksi tuo parannusta ajoneuvon polttoainetalouteen ja siksi teollisuus odottaa että erityisesti vuonna 2013 tullaan rekisteröimään poikkeuksellisen paljon uusia Euro5-moottorilla varustettuja kuorma-autoja. Kolmen seuraavan vuoden kehitys Euroopassa vaikuttaa siis sangen lupaavalta. Raskaiden kuorma-autojen toimitukset kasvoivat vuonna 2010 Brasiliassa noin 64 % edellisen vuoden tasosta uusiin huippulukemiin. Asiakkaidemme tilausvirrat viimeiseltä neljännekseltä ja talouden kasvunäkymät tukevat ajoneuvoteollisuuden yleistä oletusta, että markkina säilyisi vähintään nykyisellä tasolla vuonna Maailman talouden piristyminen ja elektroniikkateollisuuden elpyminen kasvattivat PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden kysyntää vuonna Etenkin teollisuuselektroniikka- ja energiasegmentin asiakkaat kasvattivat myyntiään toisen vuosipuoliskon aikana. PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan kannattavuuden kehitys oli erinomaista. Nähtävissä oleva teollisuustuotannon, erityisesti energiasektorin kasvu tukee meidän kasvutavoitteitamme tässä liiketoiminnassa. Julkaisimme keväällä 2010 pidetyssä pääomamarkkinatapahtumassa päivitetyt strategiset tavoitteemme. Keskeistä tavoitteissa on kasvun ja korkean kannattavuuden säilyttäminen. Uusien asiakkuuksien saaminen tarjouskilpailuissa on usein haasteellista, sillä nykyisen toimittajan asema on lähtökohtaisesti vahvempi kuin haastajan. Emme tyydy pelkästään markkinakasvuun, vaan haemme kasvua myös yritysostojen avulla.

9 9 Julkaisimme viimeisimmän yrityskauppamme, joka on jatkoa runsas kaksi vuotta sitten Puolassa tehdylle akvisitiolle. Segu-yhtiöistä ja PKC:n Puolan yhtiöstä muodostuu Länsi-Euroopan markkinoita palveleva noin sadan miljoonan euron vuosilaskutuksen ja noin työntekijän liiketoimintakokonaisuus. Segu-yhtiöiden osto tuo uusien mielenkiintoisten OEM-asiakkuuksien lisäksi strategisesti merkittävän jalansijan Saksaan, luo kokoetua ja lisää PKC:n uskottavuutta. Yhtiömme markkina-arvo ja osakkeen vaihto kasvoivat jälleen myönteisesti. Vahvan tulosparannuksen myötä osakettamme kohtaan on tunnettu kasvavaa mielenkiintoa. Osoituksena tästä oli onnistunut osakeanti marraskuussa. Olemme tehneet ahkerasti sijoittajasuhdetyötä myös ulkomailla, minkä osittaisena seurauksena ulkomaalaisomistuksemme kasvoi merkittävästi vuoden sisällä. Pidän merkkipaaluna yhtiön historian ensimmäistä sijoittajille suunnattua road showta Yhdysvalloissa. Kiitän konsernin henkilökuntaa erinomaisesti tehdystä työstä. Kiitän kaikkia sidosryhmiämme tuesta menestyksemme hyväksi. Kaikki merkit viittaavat siihen, että alkaneesta vuodesta tulee menestyksekäs ja mielenkiintoinen. Toivon osakkeenomistajille kaikkea hyvää PKC:n seurassa. Harri Suutari

10 10 STRATEGISET LINJAUKSET Toteutetut strategiset toimenpiteet loivat vahvan pohjan kannattavalle kasvulle. Kapasiteettia kyettiin kasvattamaan merkittävästi ilman mainittavaa kiinteiden kulujen kasvua. Tehokas kulurakenne ja globaali palvelu mahdollistavat osaltaan kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. PKC:n visiona on olla asiakaslähtöinen, proaktiivinen sopimusvalmistaja ja tuotekehityskumppani, joka tarjoaa hintakilpailukykyisiä ja laadukkaita tuotteita ja palveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että PKC on joustava yhteistyökumppani ja toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. PKC hakee aktiivisesti ratkaisuja, joilla tuotteiden ja palveluiden kilpailukyky varmistetaan myös jatkossa. Kaikessa toiminnassa pyritään korkeaan tuottavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Strategiset toimenpiteet vuonna 2010 Strategian mukaista osaamisen vahvistamista jatkettiin Kapasiteettia kasvatettiin edullisemman kustannustason maissa Liiketoimintayksiköiden välistä yhteistyötä lisättiin synergioiden saavuttamiseksi Laadun parhaita käytäntöjä kehitettiin ja Six Sigma -osaamista lisättiin Johdinsarjaliiketoiminnan ulkomaisten yksiköiden asemaa vahvistettiin ja uuden konsernirakenteen mukaisia toimintamalleja vakiinnutettiin Elektroniikkaliiketoiminnan ajoneuvoelektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden vahvistaminen kasvatti asiakastoimituksia Elektroniikkaliiketoiminnassa aloitettiin toimitukset energiateollisuuteen Hyötyajoneuvojen valmistus kasvoi PKC:n keskeisillä markkina-alueilla Euroopassa ja Brasiliassa. Kuorma-autojen tuotantomäärät kasvoivat koko vuoden. Elektroniikkaliiketoiminnan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden myynti kasvoi pääasiassa ajoneuvo- ja teollisuuselektroniikka- sekä energiasegmentin asiakkaiden mukana. Kasvaneeseen kysyntään vastattiin lisäämällä kapasiteettia erityisesti edullisemman kustannustason maissa. Vuonna 2008 aloitetut rationalisointitoimenpiteet loivat vahvan pohjan kannattavalle kasvulle ja toimintojen tehostamiselle. Vuoden 2009 lopulla tehdyn konsernirakenteen uudistuksen mukaisia toimintamalleja virtaviivaistettiin ja tehostettiin tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Suomen johdinsarjavalmistuksen alasajo suoritettiin loppuun ja tukitoimintoja vahvistettiin muissa yksiköissä. Molemmilla liiketoiminta-alueilla toteutettiin sisäisiä kehittämishankkeita, joiden painopistealueina olivat tuottavuuden, toimitusvarmuuden ja laadun parantaminen sekä tilaus-toimitusprosessin selkeyttäminen. Lisäksi asiakkaan tuotteiden kokonaiskustannuksia alentavia palveluita kehitettiin. Sisäisten kehittämishankkeiden keskeisenä tavoitteena on kilpailukyvyn kasvattaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Konsernin strategiset tavoitteet PKC:n tavoitteena on kasvaa kannattavasti. Kannattavaa kasvua haetaan syventämällä nykyisiä asiakassuhteita sekä laajentamalla asiakaskuntaa nykyisissä ja uusissa asiakassegmenteissä. Tavoitteena on kasvaa globaaliksi partneriksi konsernin keskeisillä asiakastoimialoilla. Laajentumismahdollisuuksia selvitetään ja orgaanisen kasvun lisäksi pyritään kasvattamaan liiketoimintaa myös yritysostojen avulla. Kaikessa toiminnassa pyritään korkeaan asiakastyytyväisyyteen tuottamalla laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita asiakkaan odotukset ylittäen. Läheinen asiakasyhteistyö mahdollistaa lisäarvoa tuottavien palveluiden tarjoamisen ja tehokkaan toimitusketjun hallinnan. Toiminnan tehostaminen, tuotantomenetelmien kehittäminen ja globaali hankintaorganisaatio varmistavat kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut. Palvelu- ja tuotekonseptia kehitetään kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

11 11 Arvot PKC Groupin arvot tukevat strategian toteuttamista ja ohjaavat päivittäistä toimintaa: Sitoutuminen Sitoudumme asiakkaalle, yhteistyökumppanille ja työkaverille annettuun lupaukseen. Laatu Tunnemme vastuumme tuotteidemme ja palveluidemme laadusta sekä tahdomme yhdessä kehittää toimintaamme tehokkaammaksi ja virheettömämmäksi. Kannamme vastuuta ympäristöstämme ja pyrimme minimoimaan ympäristölle aiheutuvia haittoja. Kannattavuus Toimintamme on kannattavaa ja tuloksekasta, pääoman käyttömme on tehokasta ja yrityksemme vakavaraisuus pyritään pitämään hyvällä tasolla. Yhteistyö Avoimuudella, toistemme arvostuksella ja tasaarvoisella kohtelulla luomme edellytykset hyvälle yhteistyölle. Kehittämällä kaikkia toimintoja ja niiden välistä yhteistyötä luodaan kestävä pohja kannattavalle liiketoiminnalle. Kannattavuus ja srategian toteutuminen varmistetaan osaavalla henkilöstöllä, joka tuntee toimintaympäristön ja ymmärtää asiakkaiden vaatimukset. Konsernin strategisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi hyödynnetään PKC:n keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja: Läheinen asiakasyhteistyö Pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet Vahva toimialaosaaminen Kattava suunnittelu- ja valmistuspalvelukokonaisuus molemmilla liiketoiminta-alueilla Innovatiivinen tuotekehitystoiminta Tuotteiden laatua ja kustannustehokkuutta parantavat palvelut Pitkä kokemus toimimisesta edullisemman kustannustason maissa Kustannustehokas ja joustava tuotantoverkosto, joka toimii samojen laatu- ja ympäristöstandardien sekä toimintaperiaatteiden mukaisesti Toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaan vaatimuksiin nopeasti mukautuva organisaatio.

12 12 LIIKETOIMINTA-ALUEET PKC Groupin liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintaalueeseen; johdinsarjat ja elektroniikka. Asiakkaiden odotukset täytetään tarjoamalla kattava palvelukonsepti kustannustehokkaasta sopimusvalmistuksesta asiantunteviin tuotekehitysja suunnittelupalveluihin. Globaali hankintaorganisaatio ja tehokas logistiikkaketju täydentävät konseptia. Johdinsarjaliiketoiminta kehittää ja valmistaa monimutkaisia ja räätälöityjä johdinsarjoja ajoneuvo-, tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuudessa toimiville asiakkaille. PKC:n valmistamat johdinsarjat vastaavat tehon syötöstä ja tiedon siirrosta, ja niitä käytetään pääasiassa kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa. Johdinsarjojen suunnittelu ja tuotanto tapahtuu läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa, asiakkaan antamien vaatimusten mukaisesti. Korkeatasoinen osaaminen yhdistettynä kustannustehokkaaseen valmistukseen ja tilaus-toimitusketjun hallintaan takaavat kilpailukyvyn. Elektroniikkaliiketoiminta tarjoaa suunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluita telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuudelle sekä kasvavassa määrin hyötyajoneuvo- ja energiateollisuuteen. PKC:n suunnittelemia ja valmistamia tuotteita käytetään muun muassa koneiden tehon kontrollointiin, elektronisten tuotteiden testaamiseen ja energian säästämiseen. Piirikorttien ladonnan lisäksi suunnitellaan ja kehitetään tuotteita ja palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitynä kokonaisratkaisuna. Palvelukonseptia täydentää vahva testaus- ja mekaniikkaosaaminen. Hyödyntämällä liiketoiminta-alueiden välistä yhteistyötä PKC tarjoaa asiakkaille laajemman tuote- ja palvelukokonaisuuden. PKC:n vahvuutena on kyky tarjota kokonaisuuksia tuotteen koko elinkaaren, suunnittelusta valmistukseen ja toimituksen jälkeisiin palveluihin. Saumaton yhteistyö suunnittelun ja tuotannon välillä mahdollistaa tuotteiden oikea-aikaisen ja laadukkaan valmistuksen. Asiakkaiden kilpailukyky varmistetaan kehittämällä tehokkaita tuoteratkaisuja sekä valmistamalla korkealaatuisia, luotettavia ja kustannustehokkaita tuotteita hyvin erilaisiin olosuhteisiin asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitynä.

13 13 Yhteistyö Hyödyntämällä liiketoiminta-alueiden välistä yhteistyötä PKC tarjoaa asiakkaille laajan tuote- ja palvelukokonaisuuden.

14 14 LIIKETOIMINTA-ALUEET Henkilöstö ja osaaminen Tärkeintä PKC:n kilpailukyvyn kannalta on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstön osaamista kehitetään systemaattisesti ja konsernin strategian mukaisesti. Vuonna 2010 vahvistettiin suunnittelu-, tuotekehitys- ja hankintaosaamista sekä käynnistettiin useita sisäisiä kehittämishankkeita ja Six Sigma -projekteja toiminnan tehostamiseksi. Katsauskauden aikana lopetettiin Suomen Kempeleen johdinsarjavalmistus ja vahvistettiin osaamista muissa yksiköissä. Vuoden lopussa toteutetun henkilöstötutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään toiminnan ja organisaation kehittämisessä. Vuonna 2009 koko konserniin lanseeratun tuotantotilojen siisteyttä ja järjestystä mittaavan SaQu-työkalun käyttöä vahvistettiin edelleen eri yksiköissä. Työkalu on osa konsernin parhaita käytäntöjä ja sen avulla havainnoidaan ja kehitetään työympäristön toimivuutta, tuottavuutta, turvallisuutta ja laatua. Työkalu on kehitetty yhteistyössä työterveysasiantuntijoiden kanssa. Konsernin henkilömäärä kasvoi noin 40 % edellisestä vuodesta. Kasvu painottui ulkomaisiin yksiköihin, joissa työskenteli vuoden lopussa 93 % konsernin henkilöstöstä. Konsernin henkilömäärä vuoden lopussa oli 5 765, jonka lisäksi konsernissa työskenteli 708 vuokratyöntekijää. Jatkuva parantaminen Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja asiakkaiden kasvavat vaatimukset asettavat haasteita toiminnan kehittämiselle. Koska PKC:n tavoitteena on tyytyväinen asiakas, kiinnitetään kaikessa toiminnassa erityistä huomiota kustannustehokkuuteen ja toimintatapojen jatkuvaan parantamiseen. Laatu on yksi konsernin arvoista. Korkea asiakastyytyväisyys on laadukkaan päivittäisen toiminnan tulosta. PKC:n toiminta perustuu ISO 9001 ja ISO laatu- ja ympäristöstandardeihin sekä ajoneuvoteollisuuden ISO/ TS laatustandardiin. Brasilian Curitiban tuotantoyksikkö on sertifioitu lisäksi OHSAS työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardien mukaisesti. HENKILÖMÄÄRÄ HENKILÖMÄÄRÄN JAKAUTUMINEN MAITTAIN VUODEN 2010 LOPUSSA Henkilöstö Vuokrattu henkilöstö Henkilöstö Vuokrattu henkilöstö Kanada USA Kiina Suomi Meksiko Venäjä Viro Brasilia Puola

15 15 Ammattitaitoinen henkilöstö on olennainen osa laaduntuottokykyä. Koko konsernissa toteutetaan aktiivisesti sisäisiä auditointeja ja hyödynnetään tehokkuutta kuvaavia mittareita sekä laadun parhaita käytäntöjä. Sisäisistä auditoinneista ja asiakkailta saadut palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Toiminnan tehokkuutta kuvaavat mittarit toimivat jatkuvan parantamisen työkaluina ja osaltaan parantavat laatujohtamista konsernitasolla. Laadun parhaat käytännöt ovat osa konsernin strategiaa ja ne mahdollistavat jokaisen työntekijän osallistumisen kiinteästi päivittäiseen laatutyöhön ja jatkuvaan laadun parantamiseen. Laadun parhaisiin käytäntöihin kuuluu myös Six Sigma, jonka käyttöä johdinsarjaliiketoiminnan strategisesti tärkeiden kehitysprojektien toteuttamisessa ollaan lisäämässä. Ympäristövastuu PKC haluaa kantaa vastuuta ympäristön hyvinvoinnista. Toimintaa kehitetään ja tuotteita suunnitellaan siten, että pystytään minimoimaan materiaalien ja energian käyttöä. Valmistus tapahtuu lähellä asiakasta ja materiaalien hankinnan logistiikassa pyritään mahdollisimman pieneen ympäristörasitukseen. Tuotteet toimitetaan asiakkaille kierrätettävissä ja uudelleen käytettävissä pakkauksissa pakkausjätteen vähentämiseksi. Tehostamalla jätteiden lajittelua ja kierrättämistä sekä säästämällä energiaa työympäristössä minimoidaan ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa PKC on mukana kehittämässä ja valmistamassa ympäristöystävällisiä tuotteita ja ratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä ja säästävät energiaa. Kaikkien tuotteiden komponenttivalinnoissa huomioidaan asiakkaiden ympäristövaatimukset. Toimittajayhteistyön merkittävänä osana asetetaan toimittajille vaatimukset ympäristövaikutusten minimoimisesta. PKC:n sertifikaatit vuoden 2010 lopussa Ympäristö- Ajoneuvoteollisuuden Työterveys- ja Laatujohtamis- johtamis- laatujohtamis- työturvallisuusjärjestelmä järjestelmä järjestelmä johtamisjärjestelmä Yksikkö ISO 9001 ISO ISO/TS OHSAS Johdinsarjat Kempele (Suomi) Keila ja Haapsalu (Viro) Kostamus (Venäjä) Curitiba (Brasilia) São Bento do Sul (Brasilia) (1 Starachowice (Puola) Nogales (Meksiko) Green Valley (USA) Elektroniikka Raahe (Suomi) (1 Kostamus (Venäjä) (2 (1 Suzhou (Kiina) (2 (1 1) Sertifiointiprosessi aloitettu vuonna 2010 ja saadaan päätökseen vuoden 2011 aikana 2) Auditointi suoritettu vuoden 2010 lopussa, sertifikaatti vuoden 2011 alussa

16 16 LIIKETOIMINTA-ALUEET Räätälöinti Johdinsarjat räätälöidään asiakaskohtaisesti. Tuotevariaatioiden massavalmistusosaaminen, synchro-tuotanto, on PKC:n keskeinen vahvuus.

17 17 JOHDINSARJAT PKC on Euroopan johtava raskaiden hyötyajoneuvojen johdinsarjavalmistaja. Konsernin johdinsarjaliiketoiminta suunnittelee, kehittää ja valmistaa johdinsarjoja ajoneuvo-, tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuden asiakkaille. Vuonna 2010 johdinsarjaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 76,7 %. Vuoden 2010 johdinsarjaliiketoiminnan keskeisiä tapahtumia: Markkinoiden elpyessä toimitukset hyötyajoneuvoteollisuudelle kasvoivat Kannattavuutta paransi kilpailukykyinen kulurakenne Tehokkaat tuotantoprosessit mahdollistivat kapasiteetin hallitun kasvattamisen tilausmäärien nopeasti noustessa Suomen Kempeleen johdinsarjavalmistus lopetettiin Osaamista vahvistettiin erityisesti Brasiliassa, Meksikossa, Puolassa ja Virossa Sisäisiä kehittämishankkeita tuotannon tehokkuuden ja laaduntuottokyvyn parantamiseksi toteutettiin Laadun parhaita käytäntöjä kehitettiin ja Six Sigma -osaamista vahvistettiin Toimintaympäristö Hyötyajoneuvojen valmistus jatkoi vuoden 2009 loppupuolella alkanutta kasvuaan PKC:n keskeisillä markkinaalueilla Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuoden 2010 toimitukset hyötyajoneuvoteollisuuteen kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaa-ajan ajoneuvojen johdinsarjojen toimitukset kasvoivat Pohjois- Amerikassa. Maataloustraktoreiden myynti supistui Euroopassa vuoden 2009 myynnistä. Metsäkoneiden myynti kasvoi merkittävästi poikkeuksellisen heikosta vertailuvuodesta. Markkinoiden maltillisesta elpymisestä huolimatta toimintaympäristö pysyi haasteellisena. Useat asiakkaat ovat harmonisoimassa teknologioitaan ja laajentamassa tuoteperheitä globaaleiksi. Tämä lisää suunnittelu- ja tuotekehityspalveluiden merkitystä valmistuksen rinnalla ja tarjoaa mahdollisuuksia globaaleille toimijoille. Uudenlaisesta kilpailutilanteesta johtuen hyötyajoneuvoteollisuuden toimittajakunta on murroksessa ja tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia PKC:lle. Kilpailukykyiset toimintamallit Toteutetut rationalisointitoimenpiteet ovat luoneet vahvan pohjan kannattavalle kasvulle ja toimintojen tehostamiselle. PKC:n kokemuksen mukaisesti kustannustehokas tuotanto vaatii optimaalisen muuttuvien ja kiinteiden kulujen tasapainon, joka saavutetaan riittävän suurissa tuotantoyksiköissä. Konsernirakenteen uudistuksen myötä kehitettiin tuottavuutta ja kustannustehokkuutta lisääviä toimintamalleja. Samanaikaisesti kasvatettiin johdinsarjayksiköiden suunnittelu-, tuotekehitys- ja asiakasvastuuosaamista erityisesti ulkomaisissa yksiköissä. Tällä hetkellä lähes 99 % johdinsarjaliiketoiminnan henkilöstä työskentelee edullisemman kustannustason maissa. Kilpailukykyä lisättiin selkeyttämällä Euroopan yksiköiden välisiä logistiikkaketjuja ja tekemällä suunnitelmallisia tuotannon siirtoja tehtaiden välillä.

18 18 LIIKETOIMINTA-ALUEET PKC:n asiakkaiden tilaus- ja tuotantomäärät kasvoivat koko katsauskauden. Kasvaneet tuotantomäärät aiheuttivat haasteita komponenttien saatavuuteen, mihin vastattiin globaalin hankintaorganisaation aktiivisella materiaalien ja komponenttien etsinnällä ja kilpailuttamisella. Lisääntyneisiin tuotantomääriin vastattiin lisäämällä hallitusti kapasiteettia ulkomaisissa yksiköissä. Osaamisen vahvistaminen, vakiintuneet toimintamallit ja tulosvastuullinen linjaorganisaatio varmistivat korkean toimitusvarmuuden ja laatutason tilausmäärien kasvun yhteydessä. Yhteistyötä johdinsarja- ja elektroniikkaliiketoimintojen välillä vahvistettiin, jotta pystytään tehokkaammin hyödyntämään liiketoiminta-alueiden välisiä synergioita. Kattavampi palvelukokonaisuus tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja lisää PKC:n kilpailuetua. Toiminnan kehittäminen PKC:n tärkein kilpailutekijä on osaava organisaatio, jolla on vahva tuntemus toimialasta, markkinoista ja asiakkaista. Organisaation osaamista lisättiin sisäisillä kehittämishankkeilla, joiden painopistealueina olivat tarjoustilausprosessin, materiaalien hallinnan ja hankintatoimen vahvistaminen. Lisäksi tuottavuutta ja kustannustehokkuutta parannettiin standardisoimalla työmenetelmiä sekä etsimällä uusia teknisiä ratkaisuja johdinsarjojen rakenteeseen. Yhteistyötä asiakkaiden, myynnin ja tuotekehityksen välillä tiivistettiin. Laadun parhaat käytännöt ovat hyväksi havaittuja laatutyökaluja ja -toimintatapoja, joiden avulla kehitetään ja yhtenäistetään valmistusprosesseja, -menetelmiä ja tuotteita mahdollisimman samankaltaisiksi tuotantopaikasta riippumatta. Hyväksi havaittujen käytäntöjen avulla PKC on parantanut tuotelaatutasoaan merkittävästi. Laadun parhaita käytäntöjä on laajennettu entisestään, jotta mahdollistetaan jokaisen työntekijän osallistuminen kiinteästi päivittäiseen laatutyöhön ja jatkuvaan laadun parantamiseen. Six Sigma kuuluu laadun parhaisiin käytäntöihin. Vuoden aikana koulutettiin uusia Six Sigma -osaajia ja toteutettiin toiminnan tehokkuutta parantavia kehittämisprojekteja erityisesti Brasiliassa, Meksikossa ja Virossa. Projektien tavoitteena oli tehostaa prosesseja, lisätä toiminnan laatua ja pienentää laatukustannuksia. Lisäksi vertailtiin eri tehtaiden tuotantomenetelmiä ja laatukäytäntöjä tehokkuuden ja laatutason nostamiseksi. PKC laajentaa Keski-Euroopan toimintaansa ostamalla Segu-yhtiöt PKC Group on allekirjoittanut sopimuksen Segu-yhtiöiden osakkeiden ostosta. Osakekauppakirjan perusteella PKC Groupin tytäryhtiöt ostavat kaikki Segu Systemelektrik GmbH:n (Saksa), Segu Polska Sp. z o.o.:n (Puola) ja TZOV HBM Kabel Corp:in (Ukraina) osakkeet. Segu-yhtiöt Saksassa, Puolassa ja Ukrainassa kehittävät ja valmistavat johdinsarjoja auto- ja työkoneteollisuuteen. Yhtiöiden konsolidoitu liikevaihto vuonna 2010 oli noin 38 milj. euroa, EBITDA 3,8 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa noin Kaupan lopullinen toteutuminen riippuu tavanomaisista yrityskauppoihin liittyvistä ehdoista ml. yrityskauppaluvan saamisesta Ukrainassa. Osapuolten tavoitteena on saada kauppa toteutettua Yrityskauppa on jatkoa runsas kaksi vuotta sitten Puolassa tehdylle akvisitiolle. Segu-yhtiöistä ja PKC:n Puolan yhtiöstä muodostuu Länsi-Euroopan markkinoita palveleva noin sadan miljoonan euron vuosimyynnin ja noin työntekijän liiketoimintakokonaisuus. Segu-yhtiöiden osto tuo uusien mielenkiintoisten OEM-asiakkuuksien lisäksi strategisesti merkittävän jalansijan Saksaan, luo kokoetua ja lisää PKC:n uskottavuutta. Johdinsarjaliiketoiminnan vahvuuksia ovat: Vankka asiakas- ja toimialakokemus Pitkäaikaiset asiakassuhteet toimialan merkittävien valmistajien kanssa Vahva tuotevariaatioiden massavalmistusosaaminen (synchro-tuotanto) Ison yrityksen volyymit, pienen yrityksen joustavuus Maailmanlaajuinen tuotantoverkosto lähellä asiakkaita Tulosvastuullinen linjaorganisaatio, joka mahdollistaa nopean ja asiakaslähtöisen johtamisen ja päätöksenteon Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö

19 19 JOHDINSARJALIIKETOIMINTA PKC:n valmistamia johdinsarjoja käytetään pääasiassa kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa. Niiden on toimittava kaikissa olosuhteissa.

20 20 LIIKETOIMINTA-ALUEET Osaaminen Elektroniikkaliiketoiminnan vahva testaus- ja mekaniikkaosaaminen täydentää palvelukonseptia.

21 21 ELEKTRONIIKKA Elektroniikkaliiketoiminta tarjoaa elektroniikan sopimussuunnittelua ja valmistuspalveluita tietoliikenne-, elektroniikka-, energia- ja ajoneuvoteollisuudelle. Vuonna 2010 elektroniikkaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 23,3 %. Elektroniikan palvelukonsepti sisältää ammattitaitoisen suunnittelu- ja tuotekehitystoiminnan Suomessa ja Kiinassa sekä kustannustehokkaan volyymituotannon Venäjällä ja Kiinassa. Pienempien tuotantosarjojen, elinkaaren alkuvaiheessa olevien ja erittäin nopeita toimitusaikoja vaativien tuotteiden valmistus on keskitetty Suomeen Raahen tehtaalle. Vuoden 2010 elektroniikkaliiketoiminnan keskeisiä tapahtumia: Suunnittelu- ja valmistuspalveluiden kysynnän lisääntyminen kasvatti liikevaihdon ennätyksellisen korkeaksi Ajoneuvoelektroniikan ja energiatehokkuutta lisäävien tuotteiden toimitukset lisääntyivät Komponenttien saatavuusongelmista johtuneet erityisjärjestelyt rasittivat jonkin verran elektroniikkaliiketoiminnan tulosta Kiinan tehdasta laajennettiin ja tuotekehitysosaamista vahvistettiin Kapasiteetin kasvattamiseen investoitiin kaikilla tehtailla Tuotekehitysprojektien määrä kasvoi merkittävästi nykyisille ja uusille asiakkuuksille Suomen tehtaan ISO/TS laatujärjestelmä sertifioitiin sekä Kiinan ja Venäjän yksiköt aloittivat ISO/TS laatujärjestelmän sertifiointiprosessin Toimintaympäristö Maailman talouden piristyminen ja elektroniikkateollisuuden elpyminen kasvattivat PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden kysyntää. Etenkin teollisuuselektroniikka- ja energiasegmentin asiakkaat kasvattivat myyntiään. Uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön liittyvien tuotteiden merkitys kasvoi ja toi markkinoille lisää kysyntää. Euroopassa teollisuuden investoinnit lisääntyivät maltillisesti, sen sijaan kasvu jatkui voimakkaana erityisesti Aasiassa. Elektroniikkaliiketoiminnan ennustettavuus pysyi haasteellisena koko vuoden. Materiaalitoimittajat laskivat tuotantoaan ja varastojaan matalasuhdanteen aikana. Elektroniikkateollisuuden globaali kasvu vuoden 2010 toisella kvartaalilla aiheutti haasteita komponenttien saatavuuteen. Haasteet jatkuivat koko loppuvuoden ja aiheuttivat komponenttien hintoihin nousupainetta. Lisääntyvä kilpailu asiakkaista on lisännyt paineita asiakashintojen alentamiseen, mikä näkyy edelleen tuotannon ja tuotekehityksen siirtoina edullisemman kustannustason maihin. Paikallisen tuotannon ja palvelun merkitys on kasvanut entisestään, tuotanto- ja tuotekehityspalveluiden tulee olla lähellä asiakasta kaikkialla maailmassa. Kasvua ja uusia aluevaltauksia Haasteellisesta vuodesta huolimatta liikevaihto kasvoi ennätyslukemiin. Kasvua siivittivät toimitukset elektroniikkaja energiateollisuuteen. Energiatehokkaiden teholähteiden toimitukset kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Energiaverkkojen kontrollointiin ja ohjaukseen tarkoitetut tuotteet vahvistivat asemaansa elektroniikkaliiketoiminnan tuotevalikoimassa. Ajoneuvoelektroniikkatuotteiden kehitystä jatkettiin vahvana ja uutena painopistealueena olivat sähköautoteollisuuteen liittyvät ratkaisut. Uusia tuotteita kehitettiin aurinkoenergiaan, energian säästämiseen ja LED-valaistukseen liittyviin ratkaisuihin. Elektronisten laitteiden testaus- ja huoltolaitekonseptien kehittäminen jatkui tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

PKC Group Oyj. Pörssi-ilta, Oulu 21.3.2012. Harri Suutari Toimitusjohtaja

PKC Group Oyj. Pörssi-ilta, Oulu 21.3.2012. Harri Suutari Toimitusjohtaja PKC Group Oyj Pörssi-ilta, Oulu 21.3.2012 Harri Suutari Toimitusjohtaja 1 PKC Group lyhyesti PKC Groupin liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen, johdinsarjat ja elektroniikka PKC suunnittelee

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti, ja se kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Tämä

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

PKC GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

PKC GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 2 3 VUOSIKERTOMUS 2011 LIIKETOIMINTA pkc lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategiset linjaukset Liiketoiminta-alueet hallinnointiperiaatteet Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2011 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2011 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2011 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Konsernin liikevaihto kasvoi 59,3 % vertailukaudesta (1-3/2010) ollen 96,9 milj. euroa (60,8 milj. euroa). Konsernin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Vuosikertomus PKC GROUP VUOSIKERTOMUS 2009

Vuosikertomus PKC GROUP VUOSIKERTOMUS 2009 1 Vuosikertomus 2009 2 We are here PKC Group on globaali johdinsarjojen ja elektroniikan suunnittelija ja sopimusvalmistaja. Konsernin tuotteita ja palveluita toimitetaan pääasiassa ajoneuvo-, tietoliikenne-

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ. Tulostiedote Esitys

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ. Tulostiedote Esitys SUOMINEN YHTYMÄ OYJ Tulostiedote 1.1. - 31.12.26 Esitys 12.2. 27 Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää, toimitusjohtaja Vuoden 26 avainluvut Milj. EUR * Q4 26 Q4 25 26 25 Liikevaihto 54,2 44,6 22,6 195,2 Liikevoitto,8-1,3

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q2 2013 Helsinki, 17.7.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 17.7.2013 1 Sisältö Suomisen Q2 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q2 2013 Codi Wipes

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 214 tilinpäätöstiedote 1.2.215 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset alenivat 5 % y-o-y 914 (958) milj.

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 Harri Kerminen, Toimitusjohtaja IR: Andreas Langhoff, tel +358 1 862 114 29.4.28 1 Sisältö Kemira-konserni Q1 Liiketoiminta-alueet Q1 Näkymät 28 2 Kemira-konserni Q1

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com Tilinpäätös 2007 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä hyvällä tasolla Rauten asiakasteollisuuksien markkinanäkymät säilyneet hyvinä päämarkkinaalueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa. Vanerin

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Yhtiökokous , Keilaranta 1

Yhtiökokous , Keilaranta 1 Yhtiökokous 2015 2.3.2015, Keilaranta 1 Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous

TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous 1 ESITYSLISTA 2 TILINPÄÄTÖS 2010 Yhtiökokous 5.4.2011 3 KONSERNIN STRATEGIA JA ORGANISAATIO YHTEENVETO VUODESTA 2010 Milj. EUR IV/2010 IV/2009 I-IV/2010 I-IV/2009 Liikevaihto 60,4 51,4 269,4 234,6 Raportoitu

Lisätiedot

:01 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004

:01 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 16.07.2004 08:01 PKC GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 Konsernin kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 18,2 % edellisestä vuodesta ollen 86,4 milj. euroa (73,0 milj. euroa). Liikevoitto oli

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q2/2008(marras-huhtikuu)

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (6)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (6) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.5.2000 klo 13.00 1 (6) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2000 Incap-konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Incap Electronicsin liikevaihdon kasvu oli 30 prosenttia ja Incap

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved.

Puolivuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved. Puolivuosikatsaus 11.8.2016 Q2 2016 1 Rakennamme tulevaisuutta, joka on älykkäämpi, turvallisempi ja sujuvampi 2 Liiketoiminta-alueet Video and Broadband Solutions Laajakaista- ja videovalvonta- ja informaatioratkaisut

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006

PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006 Konsernin liikevaihto kasvoi 15,2 % edellisestä vuodesta ollen 228,9 milj. euroa (198,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 24,2 milj.

Lisätiedot