VUOSIKERTOMUS VUOSIKER TOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS VUOSIKER TOMUS 2010 2010"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2010

2 2

3 3 VUOSIKERTOMUS 2010 LIIKETOIMINTA pkc lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategiset linjaukset Liiketoiminta-alueet hallinnointiperiaatteet Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Palkka- ja palkkioselvitys Riskienhallinta TILINPÄÄTÖS Hallituksen toimintakertomus Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Osakkeet ja osakkeenomistajat Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus Tietoa osakkeenomistajille Yhteystiedot

4 4 Liiketoiminta

5 5 6 PKC lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Strategiset linjaukset 12 Liiketoiminta-alueet

6 6 PKC LYHYESTI KONSERNIN TOIMIPAIKAT PÄÄKONTTORI: Kempele, Suomi BRASILIA: Curitiba, Paraná São Bento Do Sul, Santa Catarina KIINA: Suzhou MEKSIKO: Nogales puola: Starachowice SUOMI: Kempele Raahe USA: Green Valley, Arizona VENÄJÄ: Kostamus, Karjalan tasavalta VIRO: Haapsalu Keila ElektroniikkaYKSIKKÖ JohdinsarjaYKSIKKÖ

7 7 PKC Group on globaali johdinsarjojen ja elektroniikan suunnittelija ja sopimusvalmistaja. Konsernin tuotteita ja palveluita toimitetaan pääasiassa ajoneuvo-, telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuuteen. PKC Groupin liikevaihto vuonna 2010 oli 316,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee vuokrattu henkilöstö mukaan lukien osaajaa ja sen tehtaat sijaitsevat Brasiliassa, Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Suomessa, Virossa sekä Venäjällä. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Historia Vuonna 1969 Nokia Oy:n tytäryhtiö Pohjolan Kaapeli Oy perusti johdinsarjojen tuotantoyksikön Kempeleeseen 1990-luvun alussa aloitettiin alihankintayhteistyö Virossa ja Venäjällä Vuonna 1994 perustettiin PK Cables Oy, joka listautui vuonna 1997 ensimmäisenä pohjoissuomalaisena yhtiönä Helsingin pörssiin 1990-luvun lopulla perustettiin Brasilian tehdas ja hankittiin elektroniikkaliiketoiminta osaksi konsernia 2000-luvun alussa ostettiin Viron ja Venäjän alihankintatoiminnat Pohjois-Amerikan liiketoiminta hankittiin ja Kiinan tehdas aloitti toimintansa vuonna 2006 Vuonna 2008 hankittiin Puolan liiketoiminta Vuoden 2010 keskeisimmät tapahtumat Konsernin liikevaihto kääntyi kasvuun markkinoiden elvyttyä molemmilla liiketoiminta- ja kaikilla markkina-alueilla Molemmat liiketoiminnat saavuttivat erinomaisen tuloksen ja elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ennätyksellisen korkeaksi Liiketoiminta-alueet kasvattivat kapasiteettiaan vastatakseen nopeasti muuttuneeseen kysyntään Kannattavuus parani myynnin kasvun ja kilpailukykyisen kustannusrakenteen ansiosta Toimitusmäärien kasvaessa kapasiteettia lisättiin edullisemman kustannustason maissa Osaamista vahvistettiin erityisesti Brasiliassa, Kiinassa, Puolassa ja Virossa Vuoden 2009 lopussa toteutetun konsernirakenteen uudistuksen mukaisia toimintamalleja vakiinnutettiin ja liiketoiminta-alueiden kilpailukykyä kehitettiin KONSERNIN AVAINLUVUT Liikevaihto, milj. eur 316,1 201,8 311,7 288,6 228,9 Liikevoitto, milj. eur 29,7 0,7 21,0 28,2 24,2 Voitto ennen veroja, milj. eur 25,0 1,1 15,2 25,6 22,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 25,8 6,4 20,8 23,4 24,1 Omavaraisuusaste, % 56,5 49,2 41,9 47,2 48,0 Bruttoinvestoinnit, milj. eur 8,6 3,9 27,4 10,8 20,0 Tulos/osake (EPS), eur 1,09 0,13 0,31 0,98 0,88 Osinko/osake, eur 0,55 (* 0,40 0,15 0,45 0,45 Gearing, % -1,7 35,9 75,7 54,5 50,9 (* Hallituksen esitys

8 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2010 oli PKC Groupille taloudellisesti menestyksekäs. Konsernin liikevaihto kasvoi molemmilla liiketoiminta- ja markkina-alueilla. Johdinsarjaliiketoiminnan kannattavuus on saavuttanut matalasuhdannetta edeltävän tason. Perustan rakentaminen aloitettiin jo vuosina 2008 ja Vuonna 2008 toteutettiin johdinsarjaliiketoiminnan matriisiorganisaation purku ja käynnistettiin koko konsernissa kustannusten säästöohjelma. Vuonna 2009 uudistettiin johdinsarjaliiketoiminnan rakenne ja organisaatio. Keskeistä uudistuksessa oli tulosvastuun hajauttaminen ulkomaisiin liiketoimintayksiköihin Suomessa sijaitsevan pääkonttorin sijaan. Kolme vuotta kestäneen prosessin myötä pääkonttorista on kyetty vähentämään merkittävä määrä S, G&A -henkilöstöä. Johdinsarjaliiketoiminnan vertailukelpoiset kiinteät vuosikustannukset ovat nyt merkittävästi kevyemmät ja liiketoimintaryhmän break even -piste on alentunut kolmen vuoden takaisesta. Edellä kuvattu muutosprosessi oli sangen raskas toteuttaa, koska sen keskeisin elementti oli toimintojen alasajo Suomessa. Ulkomaisten valmistusyksiköiden muuntaminen kokonaisvaltaisiksi liiketoimintayksiköiksi ei sujunut myöskään aivan kivutta. Palvelun laatu kehittyi kuitenkin sangen nopeasti ja on jo nyt ylittänyt aiemman tason. Tärkeintä kuitenkin on, että PKC:n johdinsarjaliiketoiminta on nyt erittäin kilpailukykyinen nykyisiä ja tulevia asiakkuuksia ajatellen. Konsernin johdolle, liiketoimintaryhmien keskeisille johtajille ja avainhenkilöille sekä Suomen yksiköiden henkilöstölle suunnattu bonusjärjestelmä, jossa palkkio riippuu yksikön toimintaan sitoutuneen pääoman tuotosta, on myös osaltaan parantanut tulosvastuuta. Raskaiden kuorma-autojen kysyntä on alkanut kasvaa myös Euroopassa, joskin kysyntä on kaksijakoista. Karkeasti ottaen markkinat Alppien pohjoispuolella ovat palaamassa kasvu-uralle, kun taas Välimeren maiden kysyntä laahaa vielä jäljessä. Kysyntä on voimakkainta rahtiliikenteessä ja heikointa maarakennuksessa. Useita vuosia kestänyt matala korvausinvestointitaso on kuitenkin luonut kasvavia paineita kuljetuskaluston uusimiseksi. Samalla kun käytettyjen ajoneuvojen varastot ovat supistuneet, ovat käytettyjen kuorma-autojen hinnat eri lähteiden mukaan parantuneet noin 15 % vuoden takaisesta. Kuormaautojen päästönormi Euro6 astuu voimaan vuoden 2013 lopussa. Teollisuuden arvioiden mukaan se ei kasvaneen hinnan vastapainoksi tuo parannusta ajoneuvon polttoainetalouteen ja siksi teollisuus odottaa että erityisesti vuonna 2013 tullaan rekisteröimään poikkeuksellisen paljon uusia Euro5-moottorilla varustettuja kuorma-autoja. Kolmen seuraavan vuoden kehitys Euroopassa vaikuttaa siis sangen lupaavalta. Raskaiden kuorma-autojen toimitukset kasvoivat vuonna 2010 Brasiliassa noin 64 % edellisen vuoden tasosta uusiin huippulukemiin. Asiakkaidemme tilausvirrat viimeiseltä neljännekseltä ja talouden kasvunäkymät tukevat ajoneuvoteollisuuden yleistä oletusta, että markkina säilyisi vähintään nykyisellä tasolla vuonna Maailman talouden piristyminen ja elektroniikkateollisuuden elpyminen kasvattivat PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden kysyntää vuonna Etenkin teollisuuselektroniikka- ja energiasegmentin asiakkaat kasvattivat myyntiään toisen vuosipuoliskon aikana. PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan kannattavuuden kehitys oli erinomaista. Nähtävissä oleva teollisuustuotannon, erityisesti energiasektorin kasvu tukee meidän kasvutavoitteitamme tässä liiketoiminnassa. Julkaisimme keväällä 2010 pidetyssä pääomamarkkinatapahtumassa päivitetyt strategiset tavoitteemme. Keskeistä tavoitteissa on kasvun ja korkean kannattavuuden säilyttäminen. Uusien asiakkuuksien saaminen tarjouskilpailuissa on usein haasteellista, sillä nykyisen toimittajan asema on lähtökohtaisesti vahvempi kuin haastajan. Emme tyydy pelkästään markkinakasvuun, vaan haemme kasvua myös yritysostojen avulla.

9 9 Julkaisimme viimeisimmän yrityskauppamme, joka on jatkoa runsas kaksi vuotta sitten Puolassa tehdylle akvisitiolle. Segu-yhtiöistä ja PKC:n Puolan yhtiöstä muodostuu Länsi-Euroopan markkinoita palveleva noin sadan miljoonan euron vuosilaskutuksen ja noin työntekijän liiketoimintakokonaisuus. Segu-yhtiöiden osto tuo uusien mielenkiintoisten OEM-asiakkuuksien lisäksi strategisesti merkittävän jalansijan Saksaan, luo kokoetua ja lisää PKC:n uskottavuutta. Yhtiömme markkina-arvo ja osakkeen vaihto kasvoivat jälleen myönteisesti. Vahvan tulosparannuksen myötä osakettamme kohtaan on tunnettu kasvavaa mielenkiintoa. Osoituksena tästä oli onnistunut osakeanti marraskuussa. Olemme tehneet ahkerasti sijoittajasuhdetyötä myös ulkomailla, minkä osittaisena seurauksena ulkomaalaisomistuksemme kasvoi merkittävästi vuoden sisällä. Pidän merkkipaaluna yhtiön historian ensimmäistä sijoittajille suunnattua road showta Yhdysvalloissa. Kiitän konsernin henkilökuntaa erinomaisesti tehdystä työstä. Kiitän kaikkia sidosryhmiämme tuesta menestyksemme hyväksi. Kaikki merkit viittaavat siihen, että alkaneesta vuodesta tulee menestyksekäs ja mielenkiintoinen. Toivon osakkeenomistajille kaikkea hyvää PKC:n seurassa. Harri Suutari

10 10 STRATEGISET LINJAUKSET Toteutetut strategiset toimenpiteet loivat vahvan pohjan kannattavalle kasvulle. Kapasiteettia kyettiin kasvattamaan merkittävästi ilman mainittavaa kiinteiden kulujen kasvua. Tehokas kulurakenne ja globaali palvelu mahdollistavat osaltaan kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. PKC:n visiona on olla asiakaslähtöinen, proaktiivinen sopimusvalmistaja ja tuotekehityskumppani, joka tarjoaa hintakilpailukykyisiä ja laadukkaita tuotteita ja palveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että PKC on joustava yhteistyökumppani ja toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. PKC hakee aktiivisesti ratkaisuja, joilla tuotteiden ja palveluiden kilpailukyky varmistetaan myös jatkossa. Kaikessa toiminnassa pyritään korkeaan tuottavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Strategiset toimenpiteet vuonna 2010 Strategian mukaista osaamisen vahvistamista jatkettiin Kapasiteettia kasvatettiin edullisemman kustannustason maissa Liiketoimintayksiköiden välistä yhteistyötä lisättiin synergioiden saavuttamiseksi Laadun parhaita käytäntöjä kehitettiin ja Six Sigma -osaamista lisättiin Johdinsarjaliiketoiminnan ulkomaisten yksiköiden asemaa vahvistettiin ja uuden konsernirakenteen mukaisia toimintamalleja vakiinnutettiin Elektroniikkaliiketoiminnan ajoneuvoelektroniikan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden vahvistaminen kasvatti asiakastoimituksia Elektroniikkaliiketoiminnassa aloitettiin toimitukset energiateollisuuteen Hyötyajoneuvojen valmistus kasvoi PKC:n keskeisillä markkina-alueilla Euroopassa ja Brasiliassa. Kuorma-autojen tuotantomäärät kasvoivat koko vuoden. Elektroniikkaliiketoiminnan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden myynti kasvoi pääasiassa ajoneuvo- ja teollisuuselektroniikka- sekä energiasegmentin asiakkaiden mukana. Kasvaneeseen kysyntään vastattiin lisäämällä kapasiteettia erityisesti edullisemman kustannustason maissa. Vuonna 2008 aloitetut rationalisointitoimenpiteet loivat vahvan pohjan kannattavalle kasvulle ja toimintojen tehostamiselle. Vuoden 2009 lopulla tehdyn konsernirakenteen uudistuksen mukaisia toimintamalleja virtaviivaistettiin ja tehostettiin tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Suomen johdinsarjavalmistuksen alasajo suoritettiin loppuun ja tukitoimintoja vahvistettiin muissa yksiköissä. Molemmilla liiketoiminta-alueilla toteutettiin sisäisiä kehittämishankkeita, joiden painopistealueina olivat tuottavuuden, toimitusvarmuuden ja laadun parantaminen sekä tilaus-toimitusprosessin selkeyttäminen. Lisäksi asiakkaan tuotteiden kokonaiskustannuksia alentavia palveluita kehitettiin. Sisäisten kehittämishankkeiden keskeisenä tavoitteena on kilpailukyvyn kasvattaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Konsernin strategiset tavoitteet PKC:n tavoitteena on kasvaa kannattavasti. Kannattavaa kasvua haetaan syventämällä nykyisiä asiakassuhteita sekä laajentamalla asiakaskuntaa nykyisissä ja uusissa asiakassegmenteissä. Tavoitteena on kasvaa globaaliksi partneriksi konsernin keskeisillä asiakastoimialoilla. Laajentumismahdollisuuksia selvitetään ja orgaanisen kasvun lisäksi pyritään kasvattamaan liiketoimintaa myös yritysostojen avulla. Kaikessa toiminnassa pyritään korkeaan asiakastyytyväisyyteen tuottamalla laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita asiakkaan odotukset ylittäen. Läheinen asiakasyhteistyö mahdollistaa lisäarvoa tuottavien palveluiden tarjoamisen ja tehokkaan toimitusketjun hallinnan. Toiminnan tehostaminen, tuotantomenetelmien kehittäminen ja globaali hankintaorganisaatio varmistavat kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut. Palvelu- ja tuotekonseptia kehitetään kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

11 11 Arvot PKC Groupin arvot tukevat strategian toteuttamista ja ohjaavat päivittäistä toimintaa: Sitoutuminen Sitoudumme asiakkaalle, yhteistyökumppanille ja työkaverille annettuun lupaukseen. Laatu Tunnemme vastuumme tuotteidemme ja palveluidemme laadusta sekä tahdomme yhdessä kehittää toimintaamme tehokkaammaksi ja virheettömämmäksi. Kannamme vastuuta ympäristöstämme ja pyrimme minimoimaan ympäristölle aiheutuvia haittoja. Kannattavuus Toimintamme on kannattavaa ja tuloksekasta, pääoman käyttömme on tehokasta ja yrityksemme vakavaraisuus pyritään pitämään hyvällä tasolla. Yhteistyö Avoimuudella, toistemme arvostuksella ja tasaarvoisella kohtelulla luomme edellytykset hyvälle yhteistyölle. Kehittämällä kaikkia toimintoja ja niiden välistä yhteistyötä luodaan kestävä pohja kannattavalle liiketoiminnalle. Kannattavuus ja srategian toteutuminen varmistetaan osaavalla henkilöstöllä, joka tuntee toimintaympäristön ja ymmärtää asiakkaiden vaatimukset. Konsernin strategisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi hyödynnetään PKC:n keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja: Läheinen asiakasyhteistyö Pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet Vahva toimialaosaaminen Kattava suunnittelu- ja valmistuspalvelukokonaisuus molemmilla liiketoiminta-alueilla Innovatiivinen tuotekehitystoiminta Tuotteiden laatua ja kustannustehokkuutta parantavat palvelut Pitkä kokemus toimimisesta edullisemman kustannustason maissa Kustannustehokas ja joustava tuotantoverkosto, joka toimii samojen laatu- ja ympäristöstandardien sekä toimintaperiaatteiden mukaisesti Toimintaympäristön muutoksiin ja asiakkaan vaatimuksiin nopeasti mukautuva organisaatio.

12 12 LIIKETOIMINTA-ALUEET PKC Groupin liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintaalueeseen; johdinsarjat ja elektroniikka. Asiakkaiden odotukset täytetään tarjoamalla kattava palvelukonsepti kustannustehokkaasta sopimusvalmistuksesta asiantunteviin tuotekehitysja suunnittelupalveluihin. Globaali hankintaorganisaatio ja tehokas logistiikkaketju täydentävät konseptia. Johdinsarjaliiketoiminta kehittää ja valmistaa monimutkaisia ja räätälöityjä johdinsarjoja ajoneuvo-, tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuudessa toimiville asiakkaille. PKC:n valmistamat johdinsarjat vastaavat tehon syötöstä ja tiedon siirrosta, ja niitä käytetään pääasiassa kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa. Johdinsarjojen suunnittelu ja tuotanto tapahtuu läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa, asiakkaan antamien vaatimusten mukaisesti. Korkeatasoinen osaaminen yhdistettynä kustannustehokkaaseen valmistukseen ja tilaus-toimitusketjun hallintaan takaavat kilpailukyvyn. Elektroniikkaliiketoiminta tarjoaa suunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluita telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuudelle sekä kasvavassa määrin hyötyajoneuvo- ja energiateollisuuteen. PKC:n suunnittelemia ja valmistamia tuotteita käytetään muun muassa koneiden tehon kontrollointiin, elektronisten tuotteiden testaamiseen ja energian säästämiseen. Piirikorttien ladonnan lisäksi suunnitellaan ja kehitetään tuotteita ja palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitynä kokonaisratkaisuna. Palvelukonseptia täydentää vahva testaus- ja mekaniikkaosaaminen. Hyödyntämällä liiketoiminta-alueiden välistä yhteistyötä PKC tarjoaa asiakkaille laajemman tuote- ja palvelukokonaisuuden. PKC:n vahvuutena on kyky tarjota kokonaisuuksia tuotteen koko elinkaaren, suunnittelusta valmistukseen ja toimituksen jälkeisiin palveluihin. Saumaton yhteistyö suunnittelun ja tuotannon välillä mahdollistaa tuotteiden oikea-aikaisen ja laadukkaan valmistuksen. Asiakkaiden kilpailukyky varmistetaan kehittämällä tehokkaita tuoteratkaisuja sekä valmistamalla korkealaatuisia, luotettavia ja kustannustehokkaita tuotteita hyvin erilaisiin olosuhteisiin asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitynä.

13 13 Yhteistyö Hyödyntämällä liiketoiminta-alueiden välistä yhteistyötä PKC tarjoaa asiakkaille laajan tuote- ja palvelukokonaisuuden.

14 14 LIIKETOIMINTA-ALUEET Henkilöstö ja osaaminen Tärkeintä PKC:n kilpailukyvyn kannalta on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstön osaamista kehitetään systemaattisesti ja konsernin strategian mukaisesti. Vuonna 2010 vahvistettiin suunnittelu-, tuotekehitys- ja hankintaosaamista sekä käynnistettiin useita sisäisiä kehittämishankkeita ja Six Sigma -projekteja toiminnan tehostamiseksi. Katsauskauden aikana lopetettiin Suomen Kempeleen johdinsarjavalmistus ja vahvistettiin osaamista muissa yksiköissä. Vuoden lopussa toteutetun henkilöstötutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään toiminnan ja organisaation kehittämisessä. Vuonna 2009 koko konserniin lanseeratun tuotantotilojen siisteyttä ja järjestystä mittaavan SaQu-työkalun käyttöä vahvistettiin edelleen eri yksiköissä. Työkalu on osa konsernin parhaita käytäntöjä ja sen avulla havainnoidaan ja kehitetään työympäristön toimivuutta, tuottavuutta, turvallisuutta ja laatua. Työkalu on kehitetty yhteistyössä työterveysasiantuntijoiden kanssa. Konsernin henkilömäärä kasvoi noin 40 % edellisestä vuodesta. Kasvu painottui ulkomaisiin yksiköihin, joissa työskenteli vuoden lopussa 93 % konsernin henkilöstöstä. Konsernin henkilömäärä vuoden lopussa oli 5 765, jonka lisäksi konsernissa työskenteli 708 vuokratyöntekijää. Jatkuva parantaminen Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja asiakkaiden kasvavat vaatimukset asettavat haasteita toiminnan kehittämiselle. Koska PKC:n tavoitteena on tyytyväinen asiakas, kiinnitetään kaikessa toiminnassa erityistä huomiota kustannustehokkuuteen ja toimintatapojen jatkuvaan parantamiseen. Laatu on yksi konsernin arvoista. Korkea asiakastyytyväisyys on laadukkaan päivittäisen toiminnan tulosta. PKC:n toiminta perustuu ISO 9001 ja ISO laatu- ja ympäristöstandardeihin sekä ajoneuvoteollisuuden ISO/ TS laatustandardiin. Brasilian Curitiban tuotantoyksikkö on sertifioitu lisäksi OHSAS työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardien mukaisesti. HENKILÖMÄÄRÄ HENKILÖMÄÄRÄN JAKAUTUMINEN MAITTAIN VUODEN 2010 LOPUSSA Henkilöstö Vuokrattu henkilöstö Henkilöstö Vuokrattu henkilöstö Kanada USA Kiina Suomi Meksiko Venäjä Viro Brasilia Puola

15 15 Ammattitaitoinen henkilöstö on olennainen osa laaduntuottokykyä. Koko konsernissa toteutetaan aktiivisesti sisäisiä auditointeja ja hyödynnetään tehokkuutta kuvaavia mittareita sekä laadun parhaita käytäntöjä. Sisäisistä auditoinneista ja asiakkailta saadut palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Toiminnan tehokkuutta kuvaavat mittarit toimivat jatkuvan parantamisen työkaluina ja osaltaan parantavat laatujohtamista konsernitasolla. Laadun parhaat käytännöt ovat osa konsernin strategiaa ja ne mahdollistavat jokaisen työntekijän osallistumisen kiinteästi päivittäiseen laatutyöhön ja jatkuvaan laadun parantamiseen. Laadun parhaisiin käytäntöihin kuuluu myös Six Sigma, jonka käyttöä johdinsarjaliiketoiminnan strategisesti tärkeiden kehitysprojektien toteuttamisessa ollaan lisäämässä. Ympäristövastuu PKC haluaa kantaa vastuuta ympäristön hyvinvoinnista. Toimintaa kehitetään ja tuotteita suunnitellaan siten, että pystytään minimoimaan materiaalien ja energian käyttöä. Valmistus tapahtuu lähellä asiakasta ja materiaalien hankinnan logistiikassa pyritään mahdollisimman pieneen ympäristörasitukseen. Tuotteet toimitetaan asiakkaille kierrätettävissä ja uudelleen käytettävissä pakkauksissa pakkausjätteen vähentämiseksi. Tehostamalla jätteiden lajittelua ja kierrättämistä sekä säästämällä energiaa työympäristössä minimoidaan ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa PKC on mukana kehittämässä ja valmistamassa ympäristöystävällisiä tuotteita ja ratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä ja säästävät energiaa. Kaikkien tuotteiden komponenttivalinnoissa huomioidaan asiakkaiden ympäristövaatimukset. Toimittajayhteistyön merkittävänä osana asetetaan toimittajille vaatimukset ympäristövaikutusten minimoimisesta. PKC:n sertifikaatit vuoden 2010 lopussa Ympäristö- Ajoneuvoteollisuuden Työterveys- ja Laatujohtamis- johtamis- laatujohtamis- työturvallisuusjärjestelmä järjestelmä järjestelmä johtamisjärjestelmä Yksikkö ISO 9001 ISO ISO/TS OHSAS Johdinsarjat Kempele (Suomi) Keila ja Haapsalu (Viro) Kostamus (Venäjä) Curitiba (Brasilia) São Bento do Sul (Brasilia) (1 Starachowice (Puola) Nogales (Meksiko) Green Valley (USA) Elektroniikka Raahe (Suomi) (1 Kostamus (Venäjä) (2 (1 Suzhou (Kiina) (2 (1 1) Sertifiointiprosessi aloitettu vuonna 2010 ja saadaan päätökseen vuoden 2011 aikana 2) Auditointi suoritettu vuoden 2010 lopussa, sertifikaatti vuoden 2011 alussa

16 16 LIIKETOIMINTA-ALUEET Räätälöinti Johdinsarjat räätälöidään asiakaskohtaisesti. Tuotevariaatioiden massavalmistusosaaminen, synchro-tuotanto, on PKC:n keskeinen vahvuus.

17 17 JOHDINSARJAT PKC on Euroopan johtava raskaiden hyötyajoneuvojen johdinsarjavalmistaja. Konsernin johdinsarjaliiketoiminta suunnittelee, kehittää ja valmistaa johdinsarjoja ajoneuvo-, tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuden asiakkaille. Vuonna 2010 johdinsarjaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 76,7 %. Vuoden 2010 johdinsarjaliiketoiminnan keskeisiä tapahtumia: Markkinoiden elpyessä toimitukset hyötyajoneuvoteollisuudelle kasvoivat Kannattavuutta paransi kilpailukykyinen kulurakenne Tehokkaat tuotantoprosessit mahdollistivat kapasiteetin hallitun kasvattamisen tilausmäärien nopeasti noustessa Suomen Kempeleen johdinsarjavalmistus lopetettiin Osaamista vahvistettiin erityisesti Brasiliassa, Meksikossa, Puolassa ja Virossa Sisäisiä kehittämishankkeita tuotannon tehokkuuden ja laaduntuottokyvyn parantamiseksi toteutettiin Laadun parhaita käytäntöjä kehitettiin ja Six Sigma -osaamista vahvistettiin Toimintaympäristö Hyötyajoneuvojen valmistus jatkoi vuoden 2009 loppupuolella alkanutta kasvuaan PKC:n keskeisillä markkinaalueilla Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuoden 2010 toimitukset hyötyajoneuvoteollisuuteen kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Vapaa-ajan ajoneuvojen johdinsarjojen toimitukset kasvoivat Pohjois- Amerikassa. Maataloustraktoreiden myynti supistui Euroopassa vuoden 2009 myynnistä. Metsäkoneiden myynti kasvoi merkittävästi poikkeuksellisen heikosta vertailuvuodesta. Markkinoiden maltillisesta elpymisestä huolimatta toimintaympäristö pysyi haasteellisena. Useat asiakkaat ovat harmonisoimassa teknologioitaan ja laajentamassa tuoteperheitä globaaleiksi. Tämä lisää suunnittelu- ja tuotekehityspalveluiden merkitystä valmistuksen rinnalla ja tarjoaa mahdollisuuksia globaaleille toimijoille. Uudenlaisesta kilpailutilanteesta johtuen hyötyajoneuvoteollisuuden toimittajakunta on murroksessa ja tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia PKC:lle. Kilpailukykyiset toimintamallit Toteutetut rationalisointitoimenpiteet ovat luoneet vahvan pohjan kannattavalle kasvulle ja toimintojen tehostamiselle. PKC:n kokemuksen mukaisesti kustannustehokas tuotanto vaatii optimaalisen muuttuvien ja kiinteiden kulujen tasapainon, joka saavutetaan riittävän suurissa tuotantoyksiköissä. Konsernirakenteen uudistuksen myötä kehitettiin tuottavuutta ja kustannustehokkuutta lisääviä toimintamalleja. Samanaikaisesti kasvatettiin johdinsarjayksiköiden suunnittelu-, tuotekehitys- ja asiakasvastuuosaamista erityisesti ulkomaisissa yksiköissä. Tällä hetkellä lähes 99 % johdinsarjaliiketoiminnan henkilöstä työskentelee edullisemman kustannustason maissa. Kilpailukykyä lisättiin selkeyttämällä Euroopan yksiköiden välisiä logistiikkaketjuja ja tekemällä suunnitelmallisia tuotannon siirtoja tehtaiden välillä.

18 18 LIIKETOIMINTA-ALUEET PKC:n asiakkaiden tilaus- ja tuotantomäärät kasvoivat koko katsauskauden. Kasvaneet tuotantomäärät aiheuttivat haasteita komponenttien saatavuuteen, mihin vastattiin globaalin hankintaorganisaation aktiivisella materiaalien ja komponenttien etsinnällä ja kilpailuttamisella. Lisääntyneisiin tuotantomääriin vastattiin lisäämällä hallitusti kapasiteettia ulkomaisissa yksiköissä. Osaamisen vahvistaminen, vakiintuneet toimintamallit ja tulosvastuullinen linjaorganisaatio varmistivat korkean toimitusvarmuuden ja laatutason tilausmäärien kasvun yhteydessä. Yhteistyötä johdinsarja- ja elektroniikkaliiketoimintojen välillä vahvistettiin, jotta pystytään tehokkaammin hyödyntämään liiketoiminta-alueiden välisiä synergioita. Kattavampi palvelukokonaisuus tuottaa asiakkaille lisäarvoa ja lisää PKC:n kilpailuetua. Toiminnan kehittäminen PKC:n tärkein kilpailutekijä on osaava organisaatio, jolla on vahva tuntemus toimialasta, markkinoista ja asiakkaista. Organisaation osaamista lisättiin sisäisillä kehittämishankkeilla, joiden painopistealueina olivat tarjoustilausprosessin, materiaalien hallinnan ja hankintatoimen vahvistaminen. Lisäksi tuottavuutta ja kustannustehokkuutta parannettiin standardisoimalla työmenetelmiä sekä etsimällä uusia teknisiä ratkaisuja johdinsarjojen rakenteeseen. Yhteistyötä asiakkaiden, myynnin ja tuotekehityksen välillä tiivistettiin. Laadun parhaat käytännöt ovat hyväksi havaittuja laatutyökaluja ja -toimintatapoja, joiden avulla kehitetään ja yhtenäistetään valmistusprosesseja, -menetelmiä ja tuotteita mahdollisimman samankaltaisiksi tuotantopaikasta riippumatta. Hyväksi havaittujen käytäntöjen avulla PKC on parantanut tuotelaatutasoaan merkittävästi. Laadun parhaita käytäntöjä on laajennettu entisestään, jotta mahdollistetaan jokaisen työntekijän osallistuminen kiinteästi päivittäiseen laatutyöhön ja jatkuvaan laadun parantamiseen. Six Sigma kuuluu laadun parhaisiin käytäntöihin. Vuoden aikana koulutettiin uusia Six Sigma -osaajia ja toteutettiin toiminnan tehokkuutta parantavia kehittämisprojekteja erityisesti Brasiliassa, Meksikossa ja Virossa. Projektien tavoitteena oli tehostaa prosesseja, lisätä toiminnan laatua ja pienentää laatukustannuksia. Lisäksi vertailtiin eri tehtaiden tuotantomenetelmiä ja laatukäytäntöjä tehokkuuden ja laatutason nostamiseksi. PKC laajentaa Keski-Euroopan toimintaansa ostamalla Segu-yhtiöt PKC Group on allekirjoittanut sopimuksen Segu-yhtiöiden osakkeiden ostosta. Osakekauppakirjan perusteella PKC Groupin tytäryhtiöt ostavat kaikki Segu Systemelektrik GmbH:n (Saksa), Segu Polska Sp. z o.o.:n (Puola) ja TZOV HBM Kabel Corp:in (Ukraina) osakkeet. Segu-yhtiöt Saksassa, Puolassa ja Ukrainassa kehittävät ja valmistavat johdinsarjoja auto- ja työkoneteollisuuteen. Yhtiöiden konsolidoitu liikevaihto vuonna 2010 oli noin 38 milj. euroa, EBITDA 3,8 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa noin Kaupan lopullinen toteutuminen riippuu tavanomaisista yrityskauppoihin liittyvistä ehdoista ml. yrityskauppaluvan saamisesta Ukrainassa. Osapuolten tavoitteena on saada kauppa toteutettua Yrityskauppa on jatkoa runsas kaksi vuotta sitten Puolassa tehdylle akvisitiolle. Segu-yhtiöistä ja PKC:n Puolan yhtiöstä muodostuu Länsi-Euroopan markkinoita palveleva noin sadan miljoonan euron vuosimyynnin ja noin työntekijän liiketoimintakokonaisuus. Segu-yhtiöiden osto tuo uusien mielenkiintoisten OEM-asiakkuuksien lisäksi strategisesti merkittävän jalansijan Saksaan, luo kokoetua ja lisää PKC:n uskottavuutta. Johdinsarjaliiketoiminnan vahvuuksia ovat: Vankka asiakas- ja toimialakokemus Pitkäaikaiset asiakassuhteet toimialan merkittävien valmistajien kanssa Vahva tuotevariaatioiden massavalmistusosaaminen (synchro-tuotanto) Ison yrityksen volyymit, pienen yrityksen joustavuus Maailmanlaajuinen tuotantoverkosto lähellä asiakkaita Tulosvastuullinen linjaorganisaatio, joka mahdollistaa nopean ja asiakaslähtöisen johtamisen ja päätöksenteon Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö

19 19 JOHDINSARJALIIKETOIMINTA PKC:n valmistamia johdinsarjoja käytetään pääasiassa kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa. Niiden on toimittava kaikissa olosuhteissa.

20 20 LIIKETOIMINTA-ALUEET Osaaminen Elektroniikkaliiketoiminnan vahva testaus- ja mekaniikkaosaaminen täydentää palvelukonseptia.

21 21 ELEKTRONIIKKA Elektroniikkaliiketoiminta tarjoaa elektroniikan sopimussuunnittelua ja valmistuspalveluita tietoliikenne-, elektroniikka-, energia- ja ajoneuvoteollisuudelle. Vuonna 2010 elektroniikkaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 23,3 %. Elektroniikan palvelukonsepti sisältää ammattitaitoisen suunnittelu- ja tuotekehitystoiminnan Suomessa ja Kiinassa sekä kustannustehokkaan volyymituotannon Venäjällä ja Kiinassa. Pienempien tuotantosarjojen, elinkaaren alkuvaiheessa olevien ja erittäin nopeita toimitusaikoja vaativien tuotteiden valmistus on keskitetty Suomeen Raahen tehtaalle. Vuoden 2010 elektroniikkaliiketoiminnan keskeisiä tapahtumia: Suunnittelu- ja valmistuspalveluiden kysynnän lisääntyminen kasvatti liikevaihdon ennätyksellisen korkeaksi Ajoneuvoelektroniikan ja energiatehokkuutta lisäävien tuotteiden toimitukset lisääntyivät Komponenttien saatavuusongelmista johtuneet erityisjärjestelyt rasittivat jonkin verran elektroniikkaliiketoiminnan tulosta Kiinan tehdasta laajennettiin ja tuotekehitysosaamista vahvistettiin Kapasiteetin kasvattamiseen investoitiin kaikilla tehtailla Tuotekehitysprojektien määrä kasvoi merkittävästi nykyisille ja uusille asiakkuuksille Suomen tehtaan ISO/TS laatujärjestelmä sertifioitiin sekä Kiinan ja Venäjän yksiköt aloittivat ISO/TS laatujärjestelmän sertifiointiprosessin Toimintaympäristö Maailman talouden piristyminen ja elektroniikkateollisuuden elpyminen kasvattivat PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden kysyntää. Etenkin teollisuuselektroniikka- ja energiasegmentin asiakkaat kasvattivat myyntiään. Uusiutuvaan energiaan ja energiansäästöön liittyvien tuotteiden merkitys kasvoi ja toi markkinoille lisää kysyntää. Euroopassa teollisuuden investoinnit lisääntyivät maltillisesti, sen sijaan kasvu jatkui voimakkaana erityisesti Aasiassa. Elektroniikkaliiketoiminnan ennustettavuus pysyi haasteellisena koko vuoden. Materiaalitoimittajat laskivat tuotantoaan ja varastojaan matalasuhdanteen aikana. Elektroniikkateollisuuden globaali kasvu vuoden 2010 toisella kvartaalilla aiheutti haasteita komponenttien saatavuuteen. Haasteet jatkuivat koko loppuvuoden ja aiheuttivat komponenttien hintoihin nousupainetta. Lisääntyvä kilpailu asiakkaista on lisännyt paineita asiakashintojen alentamiseen, mikä näkyy edelleen tuotannon ja tuotekehityksen siirtoina edullisemman kustannustason maihin. Paikallisen tuotannon ja palvelun merkitys on kasvanut entisestään, tuotanto- ja tuotekehityspalveluiden tulee olla lähellä asiakasta kaikkialla maailmassa. Kasvua ja uusia aluevaltauksia Haasteellisesta vuodesta huolimatta liikevaihto kasvoi ennätyslukemiin. Kasvua siivittivät toimitukset elektroniikkaja energiateollisuuteen. Energiatehokkaiden teholähteiden toimitukset kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Energiaverkkojen kontrollointiin ja ohjaukseen tarkoitetut tuotteet vahvistivat asemaansa elektroniikkaliiketoiminnan tuotevalikoimassa. Ajoneuvoelektroniikkatuotteiden kehitystä jatkettiin vahvana ja uutena painopistealueena olivat sähköautoteollisuuteen liittyvät ratkaisut. Uusia tuotteita kehitettiin aurinkoenergiaan, energian säästämiseen ja LED-valaistukseen liittyviin ratkaisuihin. Elektronisten laitteiden testaus- ja huoltolaitekonseptien kehittäminen jatkui tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

PKC Group Oyj. Pörssi-ilta, Oulu 21.3.2012. Harri Suutari Toimitusjohtaja

PKC Group Oyj. Pörssi-ilta, Oulu 21.3.2012. Harri Suutari Toimitusjohtaja PKC Group Oyj Pörssi-ilta, Oulu 21.3.2012 Harri Suutari Toimitusjohtaja 1 PKC Group lyhyesti PKC Groupin liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen, johdinsarjat ja elektroniikka PKC suunnittelee

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti, ja se kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Tämä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti, ja se kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Tämä

Lisätiedot

PKC GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

PKC GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 2 3 VUOSIKERTOMUS 2011 LIIKETOIMINTA pkc lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Strategiset linjaukset Liiketoiminta-alueet hallinnointiperiaatteet Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Vuosikertomus PKC GROUP VUOSIKERTOMUS 2009

Vuosikertomus PKC GROUP VUOSIKERTOMUS 2009 1 Vuosikertomus 2009 2 We are here PKC Group on globaali johdinsarjojen ja elektroniikan suunnittelija ja sopimusvalmistaja. Konsernin tuotteita ja palveluita toimitetaan pääasiassa ajoneuvo-, tietoliikenne-

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2011 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2011 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2011 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Konsernin liikevaihto kasvoi 59,3 % vertailukaudesta (1-3/2010) ollen 96,9 milj. euroa (60,8 milj. euroa). Konsernin

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot Johtava teollisuustekniikan

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010 Toimitusjohtaja Harri Takanen Vuosi 2009 Scanfil Oyj Scanfil EMS Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2009 päätti 65 milj. euron pääoman palautuksesta emoyhtiö Scanfil Oyj:lle.

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

PKC:n historia lyhyesti

PKC:n historia lyhyesti Pohjolan Kaapelin johdinsarjatehdas 1969 1980 Nokian oululainen tytäryhtiö Pohjolan Kaapeli perusti johdinsarjatehtaan Kempeleeseen vuonna 1969. Ensimmäisenä toimintavuotenaan tehdas työllisti reilut 40

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti, ja se kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Tämä

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Unclassified Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007 VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007 Yhteenveto Liikevaihto oli 18,7 miljoonaa euroa (Q1/2006: 19,0 miljoonaa euroa.). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2,0), ollen 10,1 % liikevaihdosta

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström Yhtiökokous Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström 1 Keskeiset asiat vuonna 2005 MacGREGORin osto ja integrointi Cargotec listautui 1.6.2005 Cargotecille valittiin uusi hallitus 12.7.2005 43,4 milj. osaketta

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) (Y-tunnus 0967828-0) Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014

Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) (Y-tunnus 0967828-0) Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014 Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 18.00 19:00 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, 00100

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Saadut tilaukset kasvoivat 49 % MEUR 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 8.3.2011 3 Liikevaihto oli vuoden 2009 tasolla

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä,

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Toimitusjohtaja Juha Näkki 14.2.2013

Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Toimitusjohtaja Juha Näkki 14.2.2013 Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 14.2.2013 Keskeiset asiat vuonna 2012 Vuoden 2012 liikevaihto kasvoi 12,6 % ja oli 134,5 (2011: 119,4) miljoonaa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ. Tulostiedote Esitys

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ. Tulostiedote Esitys SUOMINEN YHTYMÄ OYJ Tulostiedote 1.1. - 31.12.26 Esitys 12.2. 27 Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää, toimitusjohtaja Vuoden 26 avainluvut Milj. EUR * Q4 26 Q4 25 26 25 Liikevaihto 54,2 44,6 22,6 195,2 Liikevoitto,8-1,3

Lisätiedot

Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 18.4.2008

Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 18.4.2008 Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi-maaliskuussa 2008 Saadut tilaukset kasvoivat yli 26 % ja olivat 1 155 (1 3 /2007: 915) milj. euroa Liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti, ja se kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Tämä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 24 2014 Afarak Group Oyj ( Afarak, Yhtiö tai Konserni ) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) sekä Lontoon pörssissä (AFRK). Afarakin hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007 2006 Tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset luvut vuodelta 2006 Saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi 2 910 (pro 2005: 2 385) milj. euroon. Q4 aikana tilauksia saatiin 716 milj.

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008 Tilinpäätöstiedote 2007 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä 2007 Koko vuoden saadut tilaukset kasvoivat yli 40 % nousten 4 106 (1-12/2006: 2 910) milj. euroon. Q4 tilaukset ennätykselliset 1 214

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006

PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006 PKC Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖS 2006 Konsernin liikevaihto kasvoi 15,2 % edellisestä vuodesta ollen 228,9 milj. euroa (198,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 24,2 milj.

Lisätiedot

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät

Lisätiedot