HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kulunut vuosi oli HYOL ry:n 66. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana HYOL keskittyi peruskoulun opetussuunnitelmaan ja lukiouudistukseen vaikuttamiseen. Vuoden 2013 aikana pidettiin kevätpäivät Seinäjoella ja syyspäivät Helsingissä. Kesäkuussa 2013 pidettiin Helsingissä kesäkurssin teemoilla talous ja historiatietoisuus. Lisäksi tarjottiin jäsenistölle runsaasti erilaisia koulutusmahdollisuuksia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 1. LIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET Kevätliittokokous pidettiin Lapualla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ari Rousu ja sihteerinä Kirsi Ruhanen. Kokoukseen osallistui 28 liiton jäsentä. Syysliittokokous pidettiin Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Outi Verronen-Pöyliö ja sihteerinä Kirsi Ruhanen. Kokoukseen osallistui 21 liiton jäsentä. 2. LIITON HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA TYÖRYHMÄT Toimintavuonna hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Jari Aalto, varapuheenjohtajina Riitta Mikkola ja Jari Pönni sekä varsinaisina jäseninä Markus Ahlfors (henkilökohtainen varajäsen Ari Höyssä), Marja Asikainen (Marko Johansson), Kati Hynönen (Merja Kukkola), Eero Kitunen (Tiina Kärkkäinen), Hanna Toikkanen (ent. Kokkonen, varajäsen Liisa Mikkola), Hannele Palo (Markku Vasander), Jouko Peltonen (Danja Ojala), Jorma Tattari (Sari Halavaara) ja Petter Wallenius (Sture Lindholm). Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat hallituksen kokouksiin seuraavasti: Aalto 7, Mikkola 4, Pönni 7, Ahlfors 8, Asikainen 4, Hynönen 7, Kitunen 5, Palo 8, Peltonen 3, Tattari 7, Toikkanen 8 ja Wallenius 7. Lisäksi hallitus järjesti yhteistyössä työryhmien kanssa suunnitteluseminaarin Petäyksessä Liiton toiminnanjohtajana työskenteli Kirsi Ruhanen. Toiminnanjohtaja toimi hallituksen sihteerinä, vastasi liiton taloudesta, toimistosta ja kilpailuista (pl. Eustory) sekä koordinoi ja johti liiton käytännön toimintaa sekä taittoi Kleio-lehteä. Hanna Ylönen toimi liiton projektivastaavana saakka. Projektivastaavan vastuulla oli Eustory-kilpailun järjestäminen. Liiton tilintarkastajan toimi Risto Ekholm ja toiminnantarkastajana Vesa Vihervä. Hallitus jakaantui valiokuntiin ja työryhmiin seuraavasti: Työvaliokunta: Jari Aalto (pj.), Riitta Mikkola, Jari Pönni ja Kirsi Ruhanen. Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Työvaliokunta valmisteli hallituksen kokousten työjärjestykset. 1

2 Peruskouluryhmä: Jari Pönni (pj.), Marja Asikainen, Tarja Honkanen, Marketta Hulkko-Lassila, Kati Hynönen, Marko Johansson, Taru Järvenpää ja Petter Wallenius. Ryhmä kokoontui vuonna 2013 kaksi kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin suunnitteluseminaarin yhteydessä Petäyksessä ja jälkimmäinen Helsingissä Peruskouluryhmä on käynyt ahkeraa sähköpostikirjeenvaihtoa ajankohtaisista asioista. Kuluneena vuonna 2013 peruskoulutyöryhmän päätehtävä oli seurata uuden opetussuunnitelman historian ja yhteiskuntaopin oppiainekohtaisten työryhmien valmistelutyötä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Peruskoulutyöryhmämme jäsen Marketta Hulkko-Lassila ja HYOL:n varapuheenjohtaja Riitta Mikkola osallistuivat jäseninä vuonna 2013 OPH:n historian työryhmän toimintaan. Myös peruskoulutyöryhmän jäsen Marja Asikainen on päässyt OAJ:n kautta vaikuttamaan uuden OPS valmistelutyöhön. Peruskoulutyöryhmä otti kantaa historian ja yhteiskuntaopin OPS:n sisältöihin valmistellen kannanoton OPH:n historian ja yhteiskuntaopin ainekohtaiselle työryhmälle. Kannanotossa pidettiin yläkoulun yhteiskuntaopin nykyisiä oppisisältöjä hyvinä. Alakoulun osalta tulevan OPS:n sisältöjen rakentamisen pohjana tulisi olla ikäluokalle (4-6 lk) sopivat taidot, joita tulisi kehittää oppisisältöjen kautta. Yläkoulun historian osalta työryhmä esitti oppisisältöjen karsimista. Työryhmän mielestä opettajille on korostettava, että oppikirjan sisältö ei ole yhtä kuin OPS:n vaatimukset. Historian opettajaa on kannustettava tekemään rohkeammin valintoja sisältöjen suhteen, jotta hän saa aikaa historian taitojen opetukseen. Peruskoulutyöryhmä paranteli vuoden aikana Linkkivinkki-osioita HYOL:n nettisivuilla. Yhteiskuntaopin osalta sivusto näyttää hyvältä, mutta historian osalta kaivataan täydennystä. Työtä jatketaan vuonna Työryhmä on kirjoittanut peruskoulua koskevia artikkeleita jokaiseen Kleion numeroon vuonna Kleioon on luotu palsta Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta. Ryhmän jäseniä osallistui valtakunnallisten Taloustieto-kilpailun ja EU-tietokilpailun suunnitteluun. Lukioryhmä: Hannele Palo (pj.), Jari Aalto, Markus Ahlfors, Ari Anteroinen, Vuokko Aromaa, Eero Kitunen, Ulla Koiranen, Merja Kukkola, Sture Lindholm, Jouko Peltonen, Jorma Tattari ja Hanna Toikkanen. Ryhmä kokoontui viisi kertaa vuonna 2013 (31.1., 25.2., 28.3., ja Lisäksi ryhmän jäseniä oli lisäksi mukana suunnitteluseminaarissa Kokouksista kolme pidettiin Helsingissä HYOL:n toimistolla ja kaksi Turussa. Ryhmä käsitteli kokouksissaan erityisesti seuraavia aiheita: - kunkin tutkintokerran ainereaalin tehtävien onnistumisen arvioiminen - historian ja yhteiskuntaopin opetuksen painopisteiden ja tarpeellisten taitojen pohtiminen - tulevaan tuntijakouudistukseen varautuminen ja siihen vaikuttaminen - lukiotyöryhmäläiset vaikuttaneet mediassa tuntijakoehdotukseen - tulevaan opetussuunnitelmauudistukseen varautuminen - työryhmä muokkasi liiton ehdotukset historian ja yhteiskuntaopin tavoitteiksi tulevaa lukion opetussuunnitelmaa ajatellen - valmistautuminen tulevan lukiouudistukseen kehittämällä esimerkiksi uusia syventäviä kursseja Ryhmä osallistui pistekokouksiin, jotka on järjestetty (yhteiskuntaoppi), (historia), (yhteiskuntaoppi) ja (historia). Ryhmä piti vireää yhteyttä Ylioppilastutkintolautakunnan historiajaoksen ja yhteiskuntaopin jaoksen kanssa. Ryhmän jäseniä oli mukana suunnittelemassa vuoden 2013 syyspäiviä ja SAK-kurssia. 2

3 Ryhmä osallistui Talousguru-kilpailun toteuttamiseen yhdessä Suomen Pankin ja Finanssialan keskusliiton kanssa. Myös EUSTORY-historiakilpailun suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistui ryhmän jäseniä. Tiedotusryhmä: Pirjo West (pj.), Markus Ahlfors, Hanna Kokkonen, Tiina Kärkkäinen, Liisa Mikkola, Riitta Mikkola, Kirsi Ruhanen ja Hanna Ylönen. Tiedotusryhmä toimi myös Kleion toimitusneuvostona. Tiedotusryhmä kokoontui vuonna 2013 kolme kertaa (25.2., ja ) suunnittelemaan Kleio-lehden vuoden 2013 sisältöjä ja vuoden 2014 teemoja. Tiedotusryhmän toiminnasta kerrotaan tarkemmin kohdassa Tiedotus- ja julkaisutoiminta. 3. PAIKALLISKERHOT JA YHDISTYKSET 3.1. Paikalliskerhot ja yhdistykset Liiton piirissä toimi kertomusvuonna 25 paikalliskerhoa tai -yhdistystä sekä Finlands Svenska Historielärare - yhdistys, jonka toiminta-alueena oli koko maa. Toimintavuonna kerhoille myönnettiin projektirahaa 8000 euroa. Projektirahoja käytettiin mm. koulutus- ja luentotilaisuuksien, kotiseuturetkien, matkojen ja vierailujen järjestämiseen. Kerhojen puheenjohtajille lähetettiin neljä sähköistä kirjettä, joissa tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Kerhojen edustajien ja hallituksen tapaaminen järjestettiin Helsingissä. Kristina Kaihari opetushallituksesta kertoi opetussuunnitelmauudistukseen liittyvistä asioista, jonka jälkeen peruskoulun ja lukion opettajat jatkoivat vielä keskustelua omissa ryhmissään. Lisäksi tapaamisessa keskusteltiin vilkkaasti erilaisista kerhoja koskevista asioista. Seminaariin osallistui 19 paikalliskerhojen ja hallituksen edustajaa Mikaelin kilta Liiton eläkeläisten kerho Mikaelin Kilta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa järjestäen keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia killan jäsenille. Killan postitukset ja tiedotteet hoidettiin liiton toimistosta. Mikaelin killan jäsenille lähetettiin jäsenlehti Kleiot. 4. JÄSENISTÖ Jäsenmäärä tarkistettiin , jolloin liiton jäsenmäärä oli 1495 henkilöä. Vuoden 2013 alussa jäsenmäärä oli 1531 henkilöä. Täyttä jäsenmaksua (60 ) maksavia jäseniä oli 1165 (1232). Alennettua jäsenmaksua (30 ) maksavia jäseniä oli 330 (299). Näistä eläkeläisiä oli 126, opiskelijoita 79, kahteen pedagogiseen opettajajärjestöön kuuluvia TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA Jäsentiedotteita, joissa kerrottiin mm. liiton ajankohtaisista koulutustapahtumista ja opintomatkoista, lähetettiin vuoden aikana neljä kappaletta. Jäsenlehti Kleio julkaistiin toimintavuonna vanhaan tapaan neljä kertaa. Kleion teemat vuonna 2013 olivat: Kleio 1/2013: Kleio 50 vuotta Kleio 2/2013: Populaarikulttuuri Kleio 3/2013: Hyvinvointivaltio Kleio 4/2013: Kaunokirjallisuus 3

4 Reaalikokeen piste-ehdotukset keväällä ja syksyllä julkaistiin liiton kotisivulla, josta liiton jäsenet salasanan avulla voivat ladata piste-ehdotukset. Korjausehdotukset julkaistiin nettisivuilla myös ruotsiksi. Historian ja yhteiskuntaopin opetusharjoittelijoille järjestettiin liiton toimistossa HYOL - tiedotustilaisuus. Riitta Mikkola, Kirsi Ruhanen ja Hanna Ylönen esittelivät liiton toimintaa. Tilaisuuteen osallistui 17 opiskelijaa. Vastaavia tilaisuuksia järjestettiin myös muilla yliopistopaikkakunnilla. 6. TÄYDENNYSKOULUTUSTOIMINTA Toimintavuonna liiton aloitteesta ja yhteistyössä eri tahojen kanssa järjestettiin historian ja yhteiskuntaopin opettajille useita valtakunnallisia täydennyskoulutustilaisuuksia. Monipuolisten luentojen lisäksi tilaisuuksissa käsiteltiin sekä peruskoulun että lukion pedagogisia kysymyksiä. EDUCA-messuilla HYOL osallistui pedagogisten opettajajärjestöjen Opettajan olohuoneen organisoimiseen, ja paikalla liittoa edustivat Kirsi Ruhanen ja Hanna Ylönen. Kevätpäivät järjestettiin Seinäjoella ja Lapualla. Kevätpäivien teema oli Koti, uskonto ja isänmaa moderni tulkinta. Vuoden historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi nimitettiin Merja Björklind Kokkolasta. Kevätpäiville osallistui 70 liiton jäsentä. SAK:n kurssi järjestettiin Siikarannan opistossa Espoossa yhteistyössä Suomen opinto-ohjaajien liitto SOPO:n kanssa. Kurssille osallistui 70 henkilöä, joista 25 oli HYOL:n jäseniä. Kesäkurssi järjestettiin Helsingissä Kurssin ensimmäisenä päivänä käsiteltiin talousasioita ja toisena historiatietoisuutta. Kesäkurssille osallistui 49 HYOL:n jäsentä. Elokuun kurssi järjestettiin Hanasaaressa yhteistyössä Hanasaaren suomalaisruotsalaisen kulttuurikeskuksen kanssa. Kurssin teema oli identiteetti ja sille osallistui 9 ruotsalaista ja 30 suomalaista historian ja yhteiskuntaopin opettajaa. Talous tutuksi koulutustilaisuuksia järjestettiin kolmella paikkakunnalla elo-syyskuun vaihteessa Helsingin tilaisuuteen osallistui 85 henkilöä, Tampereen tilaisuuteen 65 henkilöä ja Turussa paikalla oli 35 henkilöä. Syyspäivät pidettiin Helsingissä Syyspäivien teemana oli Ctrl + Alt? Del? Sähköä opetukseen!". Syyspäiville osallistui 103 liiton jäsentä. EU-koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä Ulkoasianministeriön Eurooppatiedotuksen kanssa marraskuussa 2013 Helsingissä ja Kuopiossa. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 90 opettajaa. 7. KILPAILUT 7.1. Taloustietokilpailu peruskoulun 9. luokan oppilaille Taloustietokilpailu järjestettiin 48. kerran yhdessä Nordea Pankin kanssa. Liitto vastasi kilpailun pedagogisesta puolesta ja lähes kaikista käytännön järjestelyistä Nordean toimiessa rahoittajana. Lukuvuoden kilpailutoimikunnassa ovat työskennelleet Juha-Pekka Lehtonen puheenjohtajana ja jäseninä Sari Halavaara, Liisa Hämäläinen, Antti Löfberg, Kirsi Ruhanen, Markku Vasander ja Petter Wallenius. 4

5 Kilpailu järjestettiin ja siihen osallistui reilut peruskoulun 9. luokan oppilasta 490 koulusta. Valtakunnallinen loppukilpailu pidettiin kokoushotelli Rantapuistossa ja palkintojen-jakotilaisuus Helsingissä. Taloustietokilpailun 2013 voitti Karoliina Lempiäinen Piispanlähteen koulusta Kaarinasta. Toiseksi sijoittui Henri Kaarakainen Leppävaaran koulusta Espoosta ja kolmanneksi Alexis Vartiainen S:t Olofsskolanista Turusta Talousguru Talousgurun valtakunnallinen alkukilpailu järjestettiin Kilpailuun osallistui noin 900 oppilasta 120 lukiosta järjestetyn loppukilpailun voitti Antti Luukkanen Helsingin normaalilyseosta. Toiseksi sijoittui Joona Suhonen Tampereen klassillisesta lukiosta ja kolmanneksi Jaakko Markkanen Äänekosken lukiosta. Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Svenska Handelshögskolan tarjosivat kaikille loppukilpailuun päässeelle kansantaloustieteen opiskelupaikkaa. Jyväskylän yliopisto tarjosi opiskelupaikkaa kolmelle parhaalle. Koulujen parhaille annettiin kirjapalkinnot. Liisa Hämäläinen, Eero Kitunen, Hanna Kokkonen ja Markku Liuskari valitsivat loppukilpailun osanottajat. Jari Aalto oli mukana loppukilpailun tuomaristossa. Aalto osallistui myös kilpailua suunnitelleen työryhmän työhön sekä kilpailukysymysten laadintaan. Kilpailussa HYOL:n yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Pankki ja Finanssialan keskusliitto. Kilpailua tukivat myös Taloustoimittajat ry ja Suomen Lukiolaisten Liitto EUSTORY historiakilpailu Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto järjesti lukuvuonna Suomen viidennen EUSTORY - historiakilpailun osana kansainvälistä EUSTORY-verkostoa. Kilpailun teemana oli Kaksi tarinaa. Kilpailutöissä käsiteltiin mm. kotikaupungin muutosta, sotavuosia ja siirtolaisuutta. Kilpailussa oli omat sarjansa peruskoululaisille sekä lukiolaisille. Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Helsingissä. Peruskoulusarjan voitti Venla Karppinen Kastellin koulusta Oulusta. Toiseksi sijoittui Henriikka Mälkönen Olarin koulusta Espoosta. Kolmanneksi sijoittui Antti Lehtonen niin ikään Olarin koulusta Espoosta. Lukiosarjan voitti Inga Vainio Salon lukiosta. Toiseksi sijoittui Noora Isomäki Siilinjärven lukiosta. Kolmannelle sijalle tuli Alisa Heino Salon lukiosta. Hanna Ylönen järjesti yhteistyössä Körber-säätiön kanssa Suomen ensimmäisen Youth Academyn Helsingissä sisällissotaan liittyvällä teemalla Bridging the Gap of Civil War: Nation Building in Europe in the Aftermath of WWI". Seminaariin osallistui 24 nuorta. Seminaaria rahoittivat Suomen kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden. Vuoden 2013 toinen EUSTORY Youth Academy -seminaari järjestettiin lokakuussa 2013 Sloveniassa. Suomesta siihen osallistui lukiosarjassa toiseksi sijoittunut Noora Isomäki. EUSTORY-kilpailun toimikunnassa työskentelivät Riina Koponen, Ilkka Kuivalainen, Sture Lindholm, Riitta Mikkola, Hannele Palo, Kirsi Ruhanen, Hanna Ylönen ja Petter Wallenius. Suomen EUSTORY:a rahoittivat Svenska kulturfonden ja Suomen Kulttuurirahasto. 5

6 7.4. EU-tietokilpailu Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus ja HYOL ry järjestivät Eurooppapäivänä kolmatta kertaa EU-tietokilpailun peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille. Kilpailuun osallistui hieman yli oppilasta 105 koulusta ympäri Suomen. EU-tietokilpailun voitti Veera Juntunen Pohjankartanon koulusta Oulusta. Toiseksi kilpailussa tuli Annele Heikkilä Parolan yhteiskoulusta ja kolmanneksi Lauri Särkiö Lahden yhteiskoulusta. EU-kilpailun työryhmässä olivat Marko Johansson, Hanna Kokkonen, Jari Pönni, Kirsi Ruhanen ja Hanna Ylönen Suomalainen kirjoituskilpailu HYOL oli mukana Helsingin Suomalaisen Klubin, ÄOL:n ja Suomen Kuvalehden järjestämässä Suomalaisessa kirjoituskilpailussa, jonka tarkoituksena on haastaa lukiolaiset pohtimaan Suomea ja suomalaisuutta. Kilpailutoimikunnassa ja loppuraadissa oli mukana Jari Aalto. Kirjoituskilpailun palkintojenjako oli helmikuussa VAIKUTTAMINEN HISTORIAN ja YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN ASEMAAN 8.1. Toiminta opettajajärjestöjen kautta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Aineopettajaliitto ry HYOL oli Aineopettajaliiton jäsen. HYOL:n AOL-edustajina olivat Hanna Toikkanen ja Petter Wallenius (varaedustajina Jari Aalto ja Markus Ahlfors). Eero Kitunen oli AOL:n hallituksen jäsen. Markus Ahlfors ja Petter Wallenius osallistuivat AOL:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen AOL:n sääntömääräiseen syyskokoukseen osallistuivat Hanna Toikkanen ja Kirsi Ruhanen Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto POE Liiton POE-edustajat kuluneen vuoden aikana olivat Jari Pönni (varalla Kati Hynönen) ja Jorma Tattari (Hannele Palo). Marja Asikainen on jäsenenä POE-toimikunnassa kaudella Hän jatkaa jäsenenä myös toimikunnan alaisuudessa toimivissa Oppimisen tuki jaoksessa sekä Perusopetus-jaoksessa. Marja Asikainen, Jari Pönni ja Jorma Tattari osallistuivat POE:n kevätliittokokoukseen ja -seminaariin Hanna Toikkanen osallistui POE:n syyskokoukseen ja seminaariin Yhteydet opetushallintoon Puheenjohtajisto oli säännöllisesti yhteydessä johtaja Jorma Kauppiseen ja historian ylitarkastaja Kristina Kaihariin OPH:sta Muu vaikuttaminen Vuoden historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi nimitettiin Seinäjoen kevätpäivillä Merja Björklind Kokkolasta. 9. LIITON TALOUS HYOL ry:n tilinpäätös vuodelta 2013 oli ,45 euroa ylijäämäinen. Tilintarkastuksen tilikaudelta 2013 suorittivat tilintarkastustoimisto Audit Polarin Risto Ekholm sekä toiminnantarkastaja Vesa Vihervä. Kirjanpitäjänä tilikaudella 2013 toimi Niina Lindgren Tilitoimisto Lindgrenistä. 6

7 10. LIITON NEUVOTTELUYHTEYDET JA HISTORIANOPETTAJIEN EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ Toimintakauden aikana pidettiin yllä neuvotteluyhteyksiä sekä kehittämään ja ylläpitämään uusia yhteistyömuotoja poliittisten päättäjien ja eri tahoilla yhteiskuntaa toimivien järjestöjen kanssa. Tällaisia järjestöjä ja yhteisöjä olivat mm. Allianssi ry, Eduskunta, Finanssialan Keskusliitto, Hanasaaren kulttuurikeskus, Historian Ystäväin Liitto, Institutum Romanum Finlandiae Säätiö, Kadettikunta ry, Kansallisarkisto, Kuluttajavirasto, Kuntaliitto, Lotta Svärd- säätiö, Nordea Pankki Suomi Oyj, Nuori Yrittäjyys, oikeusministeriö, Opinkirjo, puolustusvoimat, Pörssisäätiö, Sanomalehtien Liitto, Suomalainen klubi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, Suomen Historiallinen Seura, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry, Suomen kulttuurirahasto, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Lähi-idän instituutti, Suomen Pankki, Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Taloudellinen Tiedotustoimisto, Taloustoimittajat ry, Tilastokeskus, Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus, Villa Lanten Ystävät ry, Väinö Tannerin säätiö, YESkeskukset, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Yleisradio, Ylioppilastutkintolautakunta, Åbo Akademi. Lisäksi oltiin yhteydessä useisiin poliittisiin nuorisojärjestöihin sekä eri yliopistojen ja korkeakoulujen historian laitoksiin, yhteiskuntatieteellisiin tiedekuntiin ja opettajankoulutuslaitoksiin. HYOL ry oli Suomen YK-liiton ja Kesälukioseuran jäsen. Riitta Mikkola oli Historian Ystäväin liiton hallituksessa. Markku Liuskari oli edustajana Historian Ystäväin liiton Vuoden historiateos -palkintoraadissa. Markus Ahlfors oli Kesälukioseuran hallituksen jäsen. Kati Hynönen oli Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hallituksen varajäsen. 11. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA HYOL oli aktiivisesti mukana eurooppalaisten historianopettajayhdistyksien kattojärjestön Euroclion (The European History Teachers Association) toiminnassa. Euroclio-yhdyshenkilönä toimi Riitta Mikkola. Euroclion vuosikokous pidettiin Erfurtissa Saksassa Liittoa kokouksessa edustivat Hannele Palo ja Jorma Tattari. Hanna Ylönen osallistui Eustory-verkoston vuosikokoukseen Latvian Riikassa Yhdeksän HYOL:n jäsentä osallistui Libanonin Beirutissa järjestetylle Lähi-idän jatkokoulutuskurssille, joka toteutettiin yhteistyössä Suomen Lähi-idän instituutin kanssa. De svenska historiedagarna järjestettiin Malmössä Päiville Suomesta osallistuivat HYOL:n hallituksen jäsenet Riitta Mikkola ja Petter Wallenius. 7

HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Kulunut vuosi oli liiton 68. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana HYOL keskittyi erityisesti ajankohtaiseen pedagogiseen

Lisätiedot

TALOUSGURU-KILPAILU. Kilpailulla on pitkät perinteet. Keväällä 2016 kilpailu järjestetään jo 19. kerran.

TALOUSGURU-KILPAILU. Kilpailulla on pitkät perinteet. Keväällä 2016 kilpailu järjestetään jo 19. kerran. TALOUSGURU-KILPAILU Finanssialan Keskusliitto järjestää yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n ja FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) kanssa Talousguru-kilpailua.

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.20-31.12.20 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2.

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2. ESPOON NUORISOVALTUUSTO PUOLIVUOTISKERTOMUS, RAPORTTI TOIMINNASTA / KEVÄT 2015 VAIKUTTAMINEN Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet Nuorisovaltuusto ei ole kevään aikana tehnyt aloitteita, koska nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Liiton uuden strategian mukaiset valinnat 2. Vuoden 2016 toiminnan tärkeimmät tavoitteet Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Tilausravintola Piha, Tampere OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Pöytäkirja 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 11.10.2014 klo 15:30 Paikka: Nuorisotalo, Toivakka Läsnä: Niina Ikonen Kirsi Hokkanen Juha Lampinen Heimo Nieminen Arto Virtanen Topi Saareleinen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Kotkantie 1, Oulu Leijonehenki Esityslista 1. Kokouksen avaus -DG Eero avasi kokouksen -DG jakoi Lions liiton palkitsemiset ensimmäisen

Lisätiedot

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 16.11.2015 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 14.11.2015 klo 12.05-12.55 Paikka Ruissalon Kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

Lisätiedot

Maailmankansalaisena Suomessa. Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011

Maailmankansalaisena Suomessa. Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011 Maailmankansalaisena Suomessa Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011 Opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyö Opetussuunnitelman perusteiden laadintatyö alkaa välittömästi valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. LINNAINMAAN KOTI JA KOULU ry PÖYTÄKIRJA Linnainmaankatu 12 33580 TAMPERE 14.9.2015 VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 14.9.2016 klo 18 Paikka Linnainmaan koulu, ruokasali LÄSNÄ Helen Chambers, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

JAOSTON 26. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA OULU 2009

JAOSTON 26. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA OULU 2009 JAOSTON 26. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA OULU 2009 Aika: Maanantaina 1. kesäkuuta 2009 klo 18. Paikka: Läsnä: Valliranta, Metsäkouluntie 8, Oulu. 32 jäsentä 1. Kokouksen avaus Elintarvikealan opettajien jaoston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana 1 LIITE 4 Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana H. Levävaara 20.1.2006 Omien pilottien seminaarit aloitusseminaari (syysseminaari) 1. 2.9.2000, Messilä kevätseminaari

Lisätiedot

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2016 Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Olli Lassinaro Anu Karrimaa Anna

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa.

Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. 1/5 Liite 2 17.2.2016 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1. Yleistä Vuosi 2015 oli Cotes ry:n 62. toimintavuosi. Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. 2. Hallinto 2.1. Luottamus- ja toimihenkilöt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella , klo 17.30

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella , klo 17.30 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella 14.10.2010, klo 17.30 Esityslista 1 Kokouksen avaus (Pekka Hirvonen) 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen

Lisätiedot

Yleistä Toimintavuosi 2015 oli Yhdistyksen 50. toimintavuosi. Yhdistyksen sääntöjen määräämät kokoukset pidettiin.

Yleistä Toimintavuosi 2015 oli Yhdistyksen 50. toimintavuosi. Yhdistyksen sääntöjen määräämät kokoukset pidettiin. SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yleistä Toimintavuosi 2015 oli Yhdistyksen 50. toimintavuosi. Yhdistyksen sääntöjen määräämät kokoukset pidettiin. Yleisten kokousten lisäksi

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN MÄYRÄKOIRAKERHO RY.

POHJOIS-SUOMEN MÄYRÄKOIRAKERHO RY. POHJOIS-SUOMEN MÄYRÄKOIRAKERHO RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 HALLITUS Hallituksen varsinaiset jäsenet: Ville Porthan Kari Puranen Meeri Juusola Ulla Henriksson Varajäsenet: Lotta Seppinen Katja Huurinainen

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y.

ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. ITÄ-HELSINGIN RESERVIUPSEERIT R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1. YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT VUONNA 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Perinnetoimikunta Perinnetoimikunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistä Liiton toimintaa on leimannut vuonna 2013 15-vuotisjuhla ja valtuustovaalit. Juhlavuoden

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot