HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kulunut vuosi oli HYOL ry:n 66. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana HYOL keskittyi peruskoulun opetussuunnitelmaan ja lukiouudistukseen vaikuttamiseen. Vuoden 2013 aikana pidettiin kevätpäivät Seinäjoella ja syyspäivät Helsingissä. Kesäkuussa 2013 pidettiin Helsingissä kesäkurssin teemoilla talous ja historiatietoisuus. Lisäksi tarjottiin jäsenistölle runsaasti erilaisia koulutusmahdollisuuksia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 1. LIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET Kevätliittokokous pidettiin Lapualla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ari Rousu ja sihteerinä Kirsi Ruhanen. Kokoukseen osallistui 28 liiton jäsentä. Syysliittokokous pidettiin Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Outi Verronen-Pöyliö ja sihteerinä Kirsi Ruhanen. Kokoukseen osallistui 21 liiton jäsentä. 2. LIITON HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA TYÖRYHMÄT Toimintavuonna hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Jari Aalto, varapuheenjohtajina Riitta Mikkola ja Jari Pönni sekä varsinaisina jäseninä Markus Ahlfors (henkilökohtainen varajäsen Ari Höyssä), Marja Asikainen (Marko Johansson), Kati Hynönen (Merja Kukkola), Eero Kitunen (Tiina Kärkkäinen), Hanna Toikkanen (ent. Kokkonen, varajäsen Liisa Mikkola), Hannele Palo (Markku Vasander), Jouko Peltonen (Danja Ojala), Jorma Tattari (Sari Halavaara) ja Petter Wallenius (Sture Lindholm). Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat hallituksen kokouksiin seuraavasti: Aalto 7, Mikkola 4, Pönni 7, Ahlfors 8, Asikainen 4, Hynönen 7, Kitunen 5, Palo 8, Peltonen 3, Tattari 7, Toikkanen 8 ja Wallenius 7. Lisäksi hallitus järjesti yhteistyössä työryhmien kanssa suunnitteluseminaarin Petäyksessä Liiton toiminnanjohtajana työskenteli Kirsi Ruhanen. Toiminnanjohtaja toimi hallituksen sihteerinä, vastasi liiton taloudesta, toimistosta ja kilpailuista (pl. Eustory) sekä koordinoi ja johti liiton käytännön toimintaa sekä taittoi Kleio-lehteä. Hanna Ylönen toimi liiton projektivastaavana saakka. Projektivastaavan vastuulla oli Eustory-kilpailun järjestäminen. Liiton tilintarkastajan toimi Risto Ekholm ja toiminnantarkastajana Vesa Vihervä. Hallitus jakaantui valiokuntiin ja työryhmiin seuraavasti: Työvaliokunta: Jari Aalto (pj.), Riitta Mikkola, Jari Pönni ja Kirsi Ruhanen. Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Työvaliokunta valmisteli hallituksen kokousten työjärjestykset. 1

2 Peruskouluryhmä: Jari Pönni (pj.), Marja Asikainen, Tarja Honkanen, Marketta Hulkko-Lassila, Kati Hynönen, Marko Johansson, Taru Järvenpää ja Petter Wallenius. Ryhmä kokoontui vuonna 2013 kaksi kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin suunnitteluseminaarin yhteydessä Petäyksessä ja jälkimmäinen Helsingissä Peruskouluryhmä on käynyt ahkeraa sähköpostikirjeenvaihtoa ajankohtaisista asioista. Kuluneena vuonna 2013 peruskoulutyöryhmän päätehtävä oli seurata uuden opetussuunnitelman historian ja yhteiskuntaopin oppiainekohtaisten työryhmien valmistelutyötä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Peruskoulutyöryhmämme jäsen Marketta Hulkko-Lassila ja HYOL:n varapuheenjohtaja Riitta Mikkola osallistuivat jäseninä vuonna 2013 OPH:n historian työryhmän toimintaan. Myös peruskoulutyöryhmän jäsen Marja Asikainen on päässyt OAJ:n kautta vaikuttamaan uuden OPS valmistelutyöhön. Peruskoulutyöryhmä otti kantaa historian ja yhteiskuntaopin OPS:n sisältöihin valmistellen kannanoton OPH:n historian ja yhteiskuntaopin ainekohtaiselle työryhmälle. Kannanotossa pidettiin yläkoulun yhteiskuntaopin nykyisiä oppisisältöjä hyvinä. Alakoulun osalta tulevan OPS:n sisältöjen rakentamisen pohjana tulisi olla ikäluokalle (4-6 lk) sopivat taidot, joita tulisi kehittää oppisisältöjen kautta. Yläkoulun historian osalta työryhmä esitti oppisisältöjen karsimista. Työryhmän mielestä opettajille on korostettava, että oppikirjan sisältö ei ole yhtä kuin OPS:n vaatimukset. Historian opettajaa on kannustettava tekemään rohkeammin valintoja sisältöjen suhteen, jotta hän saa aikaa historian taitojen opetukseen. Peruskoulutyöryhmä paranteli vuoden aikana Linkkivinkki-osioita HYOL:n nettisivuilla. Yhteiskuntaopin osalta sivusto näyttää hyvältä, mutta historian osalta kaivataan täydennystä. Työtä jatketaan vuonna Työryhmä on kirjoittanut peruskoulua koskevia artikkeleita jokaiseen Kleion numeroon vuonna Kleioon on luotu palsta Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta. Ryhmän jäseniä osallistui valtakunnallisten Taloustieto-kilpailun ja EU-tietokilpailun suunnitteluun. Lukioryhmä: Hannele Palo (pj.), Jari Aalto, Markus Ahlfors, Ari Anteroinen, Vuokko Aromaa, Eero Kitunen, Ulla Koiranen, Merja Kukkola, Sture Lindholm, Jouko Peltonen, Jorma Tattari ja Hanna Toikkanen. Ryhmä kokoontui viisi kertaa vuonna 2013 (31.1., 25.2., 28.3., ja Lisäksi ryhmän jäseniä oli lisäksi mukana suunnitteluseminaarissa Kokouksista kolme pidettiin Helsingissä HYOL:n toimistolla ja kaksi Turussa. Ryhmä käsitteli kokouksissaan erityisesti seuraavia aiheita: - kunkin tutkintokerran ainereaalin tehtävien onnistumisen arvioiminen - historian ja yhteiskuntaopin opetuksen painopisteiden ja tarpeellisten taitojen pohtiminen - tulevaan tuntijakouudistukseen varautuminen ja siihen vaikuttaminen - lukiotyöryhmäläiset vaikuttaneet mediassa tuntijakoehdotukseen - tulevaan opetussuunnitelmauudistukseen varautuminen - työryhmä muokkasi liiton ehdotukset historian ja yhteiskuntaopin tavoitteiksi tulevaa lukion opetussuunnitelmaa ajatellen - valmistautuminen tulevan lukiouudistukseen kehittämällä esimerkiksi uusia syventäviä kursseja Ryhmä osallistui pistekokouksiin, jotka on järjestetty (yhteiskuntaoppi), (historia), (yhteiskuntaoppi) ja (historia). Ryhmä piti vireää yhteyttä Ylioppilastutkintolautakunnan historiajaoksen ja yhteiskuntaopin jaoksen kanssa. Ryhmän jäseniä oli mukana suunnittelemassa vuoden 2013 syyspäiviä ja SAK-kurssia. 2

3 Ryhmä osallistui Talousguru-kilpailun toteuttamiseen yhdessä Suomen Pankin ja Finanssialan keskusliiton kanssa. Myös EUSTORY-historiakilpailun suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistui ryhmän jäseniä. Tiedotusryhmä: Pirjo West (pj.), Markus Ahlfors, Hanna Kokkonen, Tiina Kärkkäinen, Liisa Mikkola, Riitta Mikkola, Kirsi Ruhanen ja Hanna Ylönen. Tiedotusryhmä toimi myös Kleion toimitusneuvostona. Tiedotusryhmä kokoontui vuonna 2013 kolme kertaa (25.2., ja ) suunnittelemaan Kleio-lehden vuoden 2013 sisältöjä ja vuoden 2014 teemoja. Tiedotusryhmän toiminnasta kerrotaan tarkemmin kohdassa Tiedotus- ja julkaisutoiminta. 3. PAIKALLISKERHOT JA YHDISTYKSET 3.1. Paikalliskerhot ja yhdistykset Liiton piirissä toimi kertomusvuonna 25 paikalliskerhoa tai -yhdistystä sekä Finlands Svenska Historielärare - yhdistys, jonka toiminta-alueena oli koko maa. Toimintavuonna kerhoille myönnettiin projektirahaa 8000 euroa. Projektirahoja käytettiin mm. koulutus- ja luentotilaisuuksien, kotiseuturetkien, matkojen ja vierailujen järjestämiseen. Kerhojen puheenjohtajille lähetettiin neljä sähköistä kirjettä, joissa tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Kerhojen edustajien ja hallituksen tapaaminen järjestettiin Helsingissä. Kristina Kaihari opetushallituksesta kertoi opetussuunnitelmauudistukseen liittyvistä asioista, jonka jälkeen peruskoulun ja lukion opettajat jatkoivat vielä keskustelua omissa ryhmissään. Lisäksi tapaamisessa keskusteltiin vilkkaasti erilaisista kerhoja koskevista asioista. Seminaariin osallistui 19 paikalliskerhojen ja hallituksen edustajaa Mikaelin kilta Liiton eläkeläisten kerho Mikaelin Kilta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa järjestäen keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia killan jäsenille. Killan postitukset ja tiedotteet hoidettiin liiton toimistosta. Mikaelin killan jäsenille lähetettiin jäsenlehti Kleiot. 4. JÄSENISTÖ Jäsenmäärä tarkistettiin , jolloin liiton jäsenmäärä oli 1495 henkilöä. Vuoden 2013 alussa jäsenmäärä oli 1531 henkilöä. Täyttä jäsenmaksua (60 ) maksavia jäseniä oli 1165 (1232). Alennettua jäsenmaksua (30 ) maksavia jäseniä oli 330 (299). Näistä eläkeläisiä oli 126, opiskelijoita 79, kahteen pedagogiseen opettajajärjestöön kuuluvia TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA Jäsentiedotteita, joissa kerrottiin mm. liiton ajankohtaisista koulutustapahtumista ja opintomatkoista, lähetettiin vuoden aikana neljä kappaletta. Jäsenlehti Kleio julkaistiin toimintavuonna vanhaan tapaan neljä kertaa. Kleion teemat vuonna 2013 olivat: Kleio 1/2013: Kleio 50 vuotta Kleio 2/2013: Populaarikulttuuri Kleio 3/2013: Hyvinvointivaltio Kleio 4/2013: Kaunokirjallisuus 3

4 Reaalikokeen piste-ehdotukset keväällä ja syksyllä julkaistiin liiton kotisivulla, josta liiton jäsenet salasanan avulla voivat ladata piste-ehdotukset. Korjausehdotukset julkaistiin nettisivuilla myös ruotsiksi. Historian ja yhteiskuntaopin opetusharjoittelijoille järjestettiin liiton toimistossa HYOL - tiedotustilaisuus. Riitta Mikkola, Kirsi Ruhanen ja Hanna Ylönen esittelivät liiton toimintaa. Tilaisuuteen osallistui 17 opiskelijaa. Vastaavia tilaisuuksia järjestettiin myös muilla yliopistopaikkakunnilla. 6. TÄYDENNYSKOULUTUSTOIMINTA Toimintavuonna liiton aloitteesta ja yhteistyössä eri tahojen kanssa järjestettiin historian ja yhteiskuntaopin opettajille useita valtakunnallisia täydennyskoulutustilaisuuksia. Monipuolisten luentojen lisäksi tilaisuuksissa käsiteltiin sekä peruskoulun että lukion pedagogisia kysymyksiä. EDUCA-messuilla HYOL osallistui pedagogisten opettajajärjestöjen Opettajan olohuoneen organisoimiseen, ja paikalla liittoa edustivat Kirsi Ruhanen ja Hanna Ylönen. Kevätpäivät järjestettiin Seinäjoella ja Lapualla. Kevätpäivien teema oli Koti, uskonto ja isänmaa moderni tulkinta. Vuoden historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi nimitettiin Merja Björklind Kokkolasta. Kevätpäiville osallistui 70 liiton jäsentä. SAK:n kurssi järjestettiin Siikarannan opistossa Espoossa yhteistyössä Suomen opinto-ohjaajien liitto SOPO:n kanssa. Kurssille osallistui 70 henkilöä, joista 25 oli HYOL:n jäseniä. Kesäkurssi järjestettiin Helsingissä Kurssin ensimmäisenä päivänä käsiteltiin talousasioita ja toisena historiatietoisuutta. Kesäkurssille osallistui 49 HYOL:n jäsentä. Elokuun kurssi järjestettiin Hanasaaressa yhteistyössä Hanasaaren suomalaisruotsalaisen kulttuurikeskuksen kanssa. Kurssin teema oli identiteetti ja sille osallistui 9 ruotsalaista ja 30 suomalaista historian ja yhteiskuntaopin opettajaa. Talous tutuksi koulutustilaisuuksia järjestettiin kolmella paikkakunnalla elo-syyskuun vaihteessa Helsingin tilaisuuteen osallistui 85 henkilöä, Tampereen tilaisuuteen 65 henkilöä ja Turussa paikalla oli 35 henkilöä. Syyspäivät pidettiin Helsingissä Syyspäivien teemana oli Ctrl + Alt? Del? Sähköä opetukseen!". Syyspäiville osallistui 103 liiton jäsentä. EU-koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä Ulkoasianministeriön Eurooppatiedotuksen kanssa marraskuussa 2013 Helsingissä ja Kuopiossa. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 90 opettajaa. 7. KILPAILUT 7.1. Taloustietokilpailu peruskoulun 9. luokan oppilaille Taloustietokilpailu järjestettiin 48. kerran yhdessä Nordea Pankin kanssa. Liitto vastasi kilpailun pedagogisesta puolesta ja lähes kaikista käytännön järjestelyistä Nordean toimiessa rahoittajana. Lukuvuoden kilpailutoimikunnassa ovat työskennelleet Juha-Pekka Lehtonen puheenjohtajana ja jäseninä Sari Halavaara, Liisa Hämäläinen, Antti Löfberg, Kirsi Ruhanen, Markku Vasander ja Petter Wallenius. 4

5 Kilpailu järjestettiin ja siihen osallistui reilut peruskoulun 9. luokan oppilasta 490 koulusta. Valtakunnallinen loppukilpailu pidettiin kokoushotelli Rantapuistossa ja palkintojen-jakotilaisuus Helsingissä. Taloustietokilpailun 2013 voitti Karoliina Lempiäinen Piispanlähteen koulusta Kaarinasta. Toiseksi sijoittui Henri Kaarakainen Leppävaaran koulusta Espoosta ja kolmanneksi Alexis Vartiainen S:t Olofsskolanista Turusta Talousguru Talousgurun valtakunnallinen alkukilpailu järjestettiin Kilpailuun osallistui noin 900 oppilasta 120 lukiosta järjestetyn loppukilpailun voitti Antti Luukkanen Helsingin normaalilyseosta. Toiseksi sijoittui Joona Suhonen Tampereen klassillisesta lukiosta ja kolmanneksi Jaakko Markkanen Äänekosken lukiosta. Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Svenska Handelshögskolan tarjosivat kaikille loppukilpailuun päässeelle kansantaloustieteen opiskelupaikkaa. Jyväskylän yliopisto tarjosi opiskelupaikkaa kolmelle parhaalle. Koulujen parhaille annettiin kirjapalkinnot. Liisa Hämäläinen, Eero Kitunen, Hanna Kokkonen ja Markku Liuskari valitsivat loppukilpailun osanottajat. Jari Aalto oli mukana loppukilpailun tuomaristossa. Aalto osallistui myös kilpailua suunnitelleen työryhmän työhön sekä kilpailukysymysten laadintaan. Kilpailussa HYOL:n yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Pankki ja Finanssialan keskusliitto. Kilpailua tukivat myös Taloustoimittajat ry ja Suomen Lukiolaisten Liitto EUSTORY historiakilpailu Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto järjesti lukuvuonna Suomen viidennen EUSTORY - historiakilpailun osana kansainvälistä EUSTORY-verkostoa. Kilpailun teemana oli Kaksi tarinaa. Kilpailutöissä käsiteltiin mm. kotikaupungin muutosta, sotavuosia ja siirtolaisuutta. Kilpailussa oli omat sarjansa peruskoululaisille sekä lukiolaisille. Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Helsingissä. Peruskoulusarjan voitti Venla Karppinen Kastellin koulusta Oulusta. Toiseksi sijoittui Henriikka Mälkönen Olarin koulusta Espoosta. Kolmanneksi sijoittui Antti Lehtonen niin ikään Olarin koulusta Espoosta. Lukiosarjan voitti Inga Vainio Salon lukiosta. Toiseksi sijoittui Noora Isomäki Siilinjärven lukiosta. Kolmannelle sijalle tuli Alisa Heino Salon lukiosta. Hanna Ylönen järjesti yhteistyössä Körber-säätiön kanssa Suomen ensimmäisen Youth Academyn Helsingissä sisällissotaan liittyvällä teemalla Bridging the Gap of Civil War: Nation Building in Europe in the Aftermath of WWI". Seminaariin osallistui 24 nuorta. Seminaaria rahoittivat Suomen kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden. Vuoden 2013 toinen EUSTORY Youth Academy -seminaari järjestettiin lokakuussa 2013 Sloveniassa. Suomesta siihen osallistui lukiosarjassa toiseksi sijoittunut Noora Isomäki. EUSTORY-kilpailun toimikunnassa työskentelivät Riina Koponen, Ilkka Kuivalainen, Sture Lindholm, Riitta Mikkola, Hannele Palo, Kirsi Ruhanen, Hanna Ylönen ja Petter Wallenius. Suomen EUSTORY:a rahoittivat Svenska kulturfonden ja Suomen Kulttuurirahasto. 5

6 7.4. EU-tietokilpailu Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus ja HYOL ry järjestivät Eurooppapäivänä kolmatta kertaa EU-tietokilpailun peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille. Kilpailuun osallistui hieman yli oppilasta 105 koulusta ympäri Suomen. EU-tietokilpailun voitti Veera Juntunen Pohjankartanon koulusta Oulusta. Toiseksi kilpailussa tuli Annele Heikkilä Parolan yhteiskoulusta ja kolmanneksi Lauri Särkiö Lahden yhteiskoulusta. EU-kilpailun työryhmässä olivat Marko Johansson, Hanna Kokkonen, Jari Pönni, Kirsi Ruhanen ja Hanna Ylönen Suomalainen kirjoituskilpailu HYOL oli mukana Helsingin Suomalaisen Klubin, ÄOL:n ja Suomen Kuvalehden järjestämässä Suomalaisessa kirjoituskilpailussa, jonka tarkoituksena on haastaa lukiolaiset pohtimaan Suomea ja suomalaisuutta. Kilpailutoimikunnassa ja loppuraadissa oli mukana Jari Aalto. Kirjoituskilpailun palkintojenjako oli helmikuussa VAIKUTTAMINEN HISTORIAN ja YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN ASEMAAN 8.1. Toiminta opettajajärjestöjen kautta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Aineopettajaliitto ry HYOL oli Aineopettajaliiton jäsen. HYOL:n AOL-edustajina olivat Hanna Toikkanen ja Petter Wallenius (varaedustajina Jari Aalto ja Markus Ahlfors). Eero Kitunen oli AOL:n hallituksen jäsen. Markus Ahlfors ja Petter Wallenius osallistuivat AOL:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen AOL:n sääntömääräiseen syyskokoukseen osallistuivat Hanna Toikkanen ja Kirsi Ruhanen Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto POE Liiton POE-edustajat kuluneen vuoden aikana olivat Jari Pönni (varalla Kati Hynönen) ja Jorma Tattari (Hannele Palo). Marja Asikainen on jäsenenä POE-toimikunnassa kaudella Hän jatkaa jäsenenä myös toimikunnan alaisuudessa toimivissa Oppimisen tuki jaoksessa sekä Perusopetus-jaoksessa. Marja Asikainen, Jari Pönni ja Jorma Tattari osallistuivat POE:n kevätliittokokoukseen ja -seminaariin Hanna Toikkanen osallistui POE:n syyskokoukseen ja seminaariin Yhteydet opetushallintoon Puheenjohtajisto oli säännöllisesti yhteydessä johtaja Jorma Kauppiseen ja historian ylitarkastaja Kristina Kaihariin OPH:sta Muu vaikuttaminen Vuoden historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi nimitettiin Seinäjoen kevätpäivillä Merja Björklind Kokkolasta. 9. LIITON TALOUS HYOL ry:n tilinpäätös vuodelta 2013 oli ,45 euroa ylijäämäinen. Tilintarkastuksen tilikaudelta 2013 suorittivat tilintarkastustoimisto Audit Polarin Risto Ekholm sekä toiminnantarkastaja Vesa Vihervä. Kirjanpitäjänä tilikaudella 2013 toimi Niina Lindgren Tilitoimisto Lindgrenistä. 6

7 10. LIITON NEUVOTTELUYHTEYDET JA HISTORIANOPETTAJIEN EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ Toimintakauden aikana pidettiin yllä neuvotteluyhteyksiä sekä kehittämään ja ylläpitämään uusia yhteistyömuotoja poliittisten päättäjien ja eri tahoilla yhteiskuntaa toimivien järjestöjen kanssa. Tällaisia järjestöjä ja yhteisöjä olivat mm. Allianssi ry, Eduskunta, Finanssialan Keskusliitto, Hanasaaren kulttuurikeskus, Historian Ystäväin Liitto, Institutum Romanum Finlandiae Säätiö, Kadettikunta ry, Kansallisarkisto, Kuluttajavirasto, Kuntaliitto, Lotta Svärd- säätiö, Nordea Pankki Suomi Oyj, Nuori Yrittäjyys, oikeusministeriö, Opinkirjo, puolustusvoimat, Pörssisäätiö, Sanomalehtien Liitto, Suomalainen klubi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, Suomen Historiallinen Seura, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry, Suomen kulttuurirahasto, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Lähi-idän instituutti, Suomen Pankki, Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Taloudellinen Tiedotustoimisto, Taloustoimittajat ry, Tilastokeskus, Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus, Villa Lanten Ystävät ry, Väinö Tannerin säätiö, YESkeskukset, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Yleisradio, Ylioppilastutkintolautakunta, Åbo Akademi. Lisäksi oltiin yhteydessä useisiin poliittisiin nuorisojärjestöihin sekä eri yliopistojen ja korkeakoulujen historian laitoksiin, yhteiskuntatieteellisiin tiedekuntiin ja opettajankoulutuslaitoksiin. HYOL ry oli Suomen YK-liiton ja Kesälukioseuran jäsen. Riitta Mikkola oli Historian Ystäväin liiton hallituksessa. Markku Liuskari oli edustajana Historian Ystäväin liiton Vuoden historiateos -palkintoraadissa. Markus Ahlfors oli Kesälukioseuran hallituksen jäsen. Kati Hynönen oli Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hallituksen varajäsen. 11. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA HYOL oli aktiivisesti mukana eurooppalaisten historianopettajayhdistyksien kattojärjestön Euroclion (The European History Teachers Association) toiminnassa. Euroclio-yhdyshenkilönä toimi Riitta Mikkola. Euroclion vuosikokous pidettiin Erfurtissa Saksassa Liittoa kokouksessa edustivat Hannele Palo ja Jorma Tattari. Hanna Ylönen osallistui Eustory-verkoston vuosikokoukseen Latvian Riikassa Yhdeksän HYOL:n jäsentä osallistui Libanonin Beirutissa järjestetylle Lähi-idän jatkokoulutuskurssille, joka toteutettiin yhteistyössä Suomen Lähi-idän instituutin kanssa. De svenska historiedagarna järjestettiin Malmössä Päiville Suomesta osallistuivat HYOL:n hallituksen jäsenet Riitta Mikkola ja Petter Wallenius. 7

HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Kulunut vuosi oli liiton 68. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana HYOL keskittyi erityisesti ajankohtaiseen pedagogiseen

Lisätiedot

HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Kulunut vuosi oli liiton 69. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana HYOL keskittyi tarjoamaan jatkokoulutusta uusien

Lisätiedot

HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Kulunut toimintavuosi oli liiton 67. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana HYOL keskittyi peruskoulun opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TALOUSGURU-KILPAILU. Kilpailulla on pitkät perinteet. Keväällä 2016 kilpailu järjestetään jo 19. kerran.

TALOUSGURU-KILPAILU. Kilpailulla on pitkät perinteet. Keväällä 2016 kilpailu järjestetään jo 19. kerran. TALOUSGURU-KILPAILU Finanssialan Keskusliitto järjestää yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n ja FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) kanssa Talousguru-kilpailua.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 6.10.2011

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 6.10.2011 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 6.10.2011 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2010 31.7.2011...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2011 2012...5 Tilinpäätös 31.7.2011...6 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2011

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2006 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 07 Kahdeksannet ympäristötieteen päivät Mikkelissä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2005 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Lisätiedot

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa.

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa. TOIMINTA-AJATUS AJATUS MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 18 LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 1. Yleistä Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä suomenpienhevosten arvostusta ja sen käyttömuotoja, sekä turvata maahamme kehittyneen alkuperäisrodun sukujen

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Finnveran tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Finnveran tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 1 (5) YRITYSTUTKIMUS RY FÖRETAGSANALYS RF TOIMINTAKERTOMUS 08.03.2017 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Sääntömääräiset kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 30.3.2016 Finnveran tiloissa. Kokouksessa

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 3.10.2013

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 3.10.2013 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 3.10.2013 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2012 31.7.2013...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2013 2014...5 Tilinpäätös 31.7.2013...6 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2013

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu SYYSKOKOUS 2013 Aika maanantai 23.10.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu Osallistujaluettelo liitteenä 1 Kokouksen avaus Yhdistyksemme puheenjohtajan Pasi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013-31.7.2014 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 4 4. Toiminta... 5 5. Talous...

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.20-31.12.20 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2.

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2. ESPOON NUORISOVALTUUSTO PUOLIVUOTISKERTOMUS, RAPORTTI TOIMINNASTA / KEVÄT 2015 VAIKUTTAMINEN Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet Nuorisovaltuusto ei ole kevään aikana tehnyt aloitteita, koska nuorisovaltuusto

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu

Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi Vastuu LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Liiton uuden strategian mukaiset valinnat 2. Vuoden 2016 toiminnan tärkeimmät tavoitteet Tavoite Keskeiset toimenpiteet Mittarit/Arviointi

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Aineistoja taloustiedon opetukseen Iina Lario Suomen Pankki

Aineistoja taloustiedon opetukseen Iina Lario Suomen Pankki Aineistoja taloustiedon opetukseen Iina Lario Suomen Pankki Tutut talouskilpailut jatkuvat Talousguru-kilpailu lukiolaisille 15.1.2014 (ilmoittautuminen 18.12. mennessä HYOLin sivuilla) Finalisteille tarjolla

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015 Espoo Ringside Golf ERG ry Nurmikartanontie 5 02920 Espoo VUOSIKOKOUSMATERIAALI Kevätkokous 2015 26.4.2015 Espoo Ringside Golf klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Sisältää: Kokouskutsu

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Pöytäkirja 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011. Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011. Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

Vaalivaliokunnan esitykset. Liittokokous

Vaalivaliokunnan esitykset. Liittokokous Vaalivaliokunnan esitykset Liittokokous Todettiin liittovaltuustossa Hämeenlinnassa käytävät vaalit 3 Arvotaan vaalivaliokuntaan 2015 kuuluvat yhdistykset Vaalivaliokuntaan 2015 arvottavat yhdistykset

Lisätiedot

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 71 vuotta 15.12.2011 www.rkl.fi 1(4) 29.08.2011 Jäsentiedote 3 / 2011 Syksyn 2011 toiminta Kuukausikokoukset ja vuosikokous on keskiviikkoisin Scandic Hotels,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös Laurinlahden Koti ja Koulu ry Tilinpäätös 1.8.2009 31.7.2010 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.8.2009-31.7.2010 sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Eurooppanuoret ry ja kansainvälisissä yhteyksissä epävirallisesti JEF Jyväskylä. Jäljempänä

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 Weivi ry PÖYTÄKIRJA 7.6.2009 VUOSIKOKOUS Aika 31.5.2009 Paikka Läsnä Janoinen Lohi Pekka Paavilainen, Ville Lampolahti, Janne Niemi 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 2. Päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry Kevätkokous 24.3.2015 klo 17-18.30 Ravintola Merimestan kokoustilassa Porin Reposaarella Läsnä Raimo Hakila Arto Holma Päivi Kuusisto Hannu Rantala Ilmo Suikkanen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Tilausravintola Piha, Tampere OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

Espoon Urheilijat ry Judojaos

Espoon Urheilijat ry Judojaos Espoon Urheilijat ry Judojaos Toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1 HALLINTO... 3 1.1 YHDISTYKSEN KOKOUKSET... 3 1.2 HALLITUS... 3 1.3 JUDON TOIMIJAT... 3 1.4 JÄSENISTÖ... 3 2 SEURAN TOIMINTA... 4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo

Lisätiedot

ULKOMAANLEHTORIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1(2)

ULKOMAANLEHTORIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1(2) ULKOMAANLEHTORIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 1(2) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: 12.8.2015 klo 18.00 Paikka: Observatorion Tiedekahvila, Kopernikuksentie 1, Helsinki Läsnä: Taija Hämäläinen Ilmari Ivaska Jarna

Lisätiedot

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS SIVU 2

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS SIVU 2 KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS SIVU 2 YLEISTÄ Kuopion Insinöörit ry:n toiminta oli vuonna 2013 vakiintunutta. Vuoden aikana keskityttiin edunvalvonnan lisäksi erityisesti koulutusten järjestämiseen

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 KAJAANIN HIIHTÄJÄT ry JOHTOKUNTA 2013 Puheenjohtaja Kauko Berg Mesiheinäntie 28 C8 87500 Kajaani puh. 0500670625 Varapuheenjohtaja Jouni Vimpari Saviniementie

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Toimihenkilöt 2012 2. Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00. Toimintakertomus vuodelta 2011 5 8 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2012 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2012 2 Ammattiosaston kevätkokous 20.04.2012, klo 16.00 Kevätkokouksen esityslista 3 4 Toimintakertomus vuodelta 2011

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 17.10.2009 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Kerhohuone, Toivakantie 36, Toivakka Timo Särkkä Jukka Heinonen Markku Ilomäki Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry. Vuosikertomus 2011

Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry. Vuosikertomus 2011 Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry Vuosikertomus 2011 YLEISTÄ Vuonna 2011 tuli yhdistyksen perustamisesta kuluneeksi 38 vuotta. Itsenäisenä rotujärjestönä yhdistys on toiminut 24 vuotta.

Lisätiedot

Talouslukutaidon kehittäminen maksamisen murroksessa

Talouslukutaidon kehittäminen maksamisen murroksessa Kari Kemppainen Suomen Pankki Talouslukutaidon kehittäminen maksamisen murroksessa Maksuneuvoston kokous 26.10.2017 26.10.2017 Julkinen 1 Taustaa: Maksuneuvoston e-kirjasen Millä tavoin maksamme 2020-

Lisätiedot