HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kulunut vuosi oli HYOL ry:n 66. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana HYOL keskittyi peruskoulun opetussuunnitelmaan ja lukiouudistukseen vaikuttamiseen. Vuoden 2013 aikana pidettiin kevätpäivät Seinäjoella ja syyspäivät Helsingissä. Kesäkuussa 2013 pidettiin Helsingissä kesäkurssin teemoilla talous ja historiatietoisuus. Lisäksi tarjottiin jäsenistölle runsaasti erilaisia koulutusmahdollisuuksia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 1. LIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET Kevätliittokokous pidettiin Lapualla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ari Rousu ja sihteerinä Kirsi Ruhanen. Kokoukseen osallistui 28 liiton jäsentä. Syysliittokokous pidettiin Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Outi Verronen-Pöyliö ja sihteerinä Kirsi Ruhanen. Kokoukseen osallistui 21 liiton jäsentä. 2. LIITON HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA TYÖRYHMÄT Toimintavuonna hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Jari Aalto, varapuheenjohtajina Riitta Mikkola ja Jari Pönni sekä varsinaisina jäseninä Markus Ahlfors (henkilökohtainen varajäsen Ari Höyssä), Marja Asikainen (Marko Johansson), Kati Hynönen (Merja Kukkola), Eero Kitunen (Tiina Kärkkäinen), Hanna Toikkanen (ent. Kokkonen, varajäsen Liisa Mikkola), Hannele Palo (Markku Vasander), Jouko Peltonen (Danja Ojala), Jorma Tattari (Sari Halavaara) ja Petter Wallenius (Sture Lindholm). Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat hallituksen kokouksiin seuraavasti: Aalto 7, Mikkola 4, Pönni 7, Ahlfors 8, Asikainen 4, Hynönen 7, Kitunen 5, Palo 8, Peltonen 3, Tattari 7, Toikkanen 8 ja Wallenius 7. Lisäksi hallitus järjesti yhteistyössä työryhmien kanssa suunnitteluseminaarin Petäyksessä Liiton toiminnanjohtajana työskenteli Kirsi Ruhanen. Toiminnanjohtaja toimi hallituksen sihteerinä, vastasi liiton taloudesta, toimistosta ja kilpailuista (pl. Eustory) sekä koordinoi ja johti liiton käytännön toimintaa sekä taittoi Kleio-lehteä. Hanna Ylönen toimi liiton projektivastaavana saakka. Projektivastaavan vastuulla oli Eustory-kilpailun järjestäminen. Liiton tilintarkastajan toimi Risto Ekholm ja toiminnantarkastajana Vesa Vihervä. Hallitus jakaantui valiokuntiin ja työryhmiin seuraavasti: Työvaliokunta: Jari Aalto (pj.), Riitta Mikkola, Jari Pönni ja Kirsi Ruhanen. Työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Työvaliokunta valmisteli hallituksen kokousten työjärjestykset. 1

2 Peruskouluryhmä: Jari Pönni (pj.), Marja Asikainen, Tarja Honkanen, Marketta Hulkko-Lassila, Kati Hynönen, Marko Johansson, Taru Järvenpää ja Petter Wallenius. Ryhmä kokoontui vuonna 2013 kaksi kertaa. Ensimmäinen kokous pidettiin suunnitteluseminaarin yhteydessä Petäyksessä ja jälkimmäinen Helsingissä Peruskouluryhmä on käynyt ahkeraa sähköpostikirjeenvaihtoa ajankohtaisista asioista. Kuluneena vuonna 2013 peruskoulutyöryhmän päätehtävä oli seurata uuden opetussuunnitelman historian ja yhteiskuntaopin oppiainekohtaisten työryhmien valmistelutyötä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Peruskoulutyöryhmämme jäsen Marketta Hulkko-Lassila ja HYOL:n varapuheenjohtaja Riitta Mikkola osallistuivat jäseninä vuonna 2013 OPH:n historian työryhmän toimintaan. Myös peruskoulutyöryhmän jäsen Marja Asikainen on päässyt OAJ:n kautta vaikuttamaan uuden OPS valmistelutyöhön. Peruskoulutyöryhmä otti kantaa historian ja yhteiskuntaopin OPS:n sisältöihin valmistellen kannanoton OPH:n historian ja yhteiskuntaopin ainekohtaiselle työryhmälle. Kannanotossa pidettiin yläkoulun yhteiskuntaopin nykyisiä oppisisältöjä hyvinä. Alakoulun osalta tulevan OPS:n sisältöjen rakentamisen pohjana tulisi olla ikäluokalle (4-6 lk) sopivat taidot, joita tulisi kehittää oppisisältöjen kautta. Yläkoulun historian osalta työryhmä esitti oppisisältöjen karsimista. Työryhmän mielestä opettajille on korostettava, että oppikirjan sisältö ei ole yhtä kuin OPS:n vaatimukset. Historian opettajaa on kannustettava tekemään rohkeammin valintoja sisältöjen suhteen, jotta hän saa aikaa historian taitojen opetukseen. Peruskoulutyöryhmä paranteli vuoden aikana Linkkivinkki-osioita HYOL:n nettisivuilla. Yhteiskuntaopin osalta sivusto näyttää hyvältä, mutta historian osalta kaivataan täydennystä. Työtä jatketaan vuonna Työryhmä on kirjoittanut peruskoulua koskevia artikkeleita jokaiseen Kleion numeroon vuonna Kleioon on luotu palsta Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta. Ryhmän jäseniä osallistui valtakunnallisten Taloustieto-kilpailun ja EU-tietokilpailun suunnitteluun. Lukioryhmä: Hannele Palo (pj.), Jari Aalto, Markus Ahlfors, Ari Anteroinen, Vuokko Aromaa, Eero Kitunen, Ulla Koiranen, Merja Kukkola, Sture Lindholm, Jouko Peltonen, Jorma Tattari ja Hanna Toikkanen. Ryhmä kokoontui viisi kertaa vuonna 2013 (31.1., 25.2., 28.3., ja Lisäksi ryhmän jäseniä oli lisäksi mukana suunnitteluseminaarissa Kokouksista kolme pidettiin Helsingissä HYOL:n toimistolla ja kaksi Turussa. Ryhmä käsitteli kokouksissaan erityisesti seuraavia aiheita: - kunkin tutkintokerran ainereaalin tehtävien onnistumisen arvioiminen - historian ja yhteiskuntaopin opetuksen painopisteiden ja tarpeellisten taitojen pohtiminen - tulevaan tuntijakouudistukseen varautuminen ja siihen vaikuttaminen - lukiotyöryhmäläiset vaikuttaneet mediassa tuntijakoehdotukseen - tulevaan opetussuunnitelmauudistukseen varautuminen - työryhmä muokkasi liiton ehdotukset historian ja yhteiskuntaopin tavoitteiksi tulevaa lukion opetussuunnitelmaa ajatellen - valmistautuminen tulevan lukiouudistukseen kehittämällä esimerkiksi uusia syventäviä kursseja Ryhmä osallistui pistekokouksiin, jotka on järjestetty (yhteiskuntaoppi), (historia), (yhteiskuntaoppi) ja (historia). Ryhmä piti vireää yhteyttä Ylioppilastutkintolautakunnan historiajaoksen ja yhteiskuntaopin jaoksen kanssa. Ryhmän jäseniä oli mukana suunnittelemassa vuoden 2013 syyspäiviä ja SAK-kurssia. 2

3 Ryhmä osallistui Talousguru-kilpailun toteuttamiseen yhdessä Suomen Pankin ja Finanssialan keskusliiton kanssa. Myös EUSTORY-historiakilpailun suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistui ryhmän jäseniä. Tiedotusryhmä: Pirjo West (pj.), Markus Ahlfors, Hanna Kokkonen, Tiina Kärkkäinen, Liisa Mikkola, Riitta Mikkola, Kirsi Ruhanen ja Hanna Ylönen. Tiedotusryhmä toimi myös Kleion toimitusneuvostona. Tiedotusryhmä kokoontui vuonna 2013 kolme kertaa (25.2., ja ) suunnittelemaan Kleio-lehden vuoden 2013 sisältöjä ja vuoden 2014 teemoja. Tiedotusryhmän toiminnasta kerrotaan tarkemmin kohdassa Tiedotus- ja julkaisutoiminta. 3. PAIKALLISKERHOT JA YHDISTYKSET 3.1. Paikalliskerhot ja yhdistykset Liiton piirissä toimi kertomusvuonna 25 paikalliskerhoa tai -yhdistystä sekä Finlands Svenska Historielärare - yhdistys, jonka toiminta-alueena oli koko maa. Toimintavuonna kerhoille myönnettiin projektirahaa 8000 euroa. Projektirahoja käytettiin mm. koulutus- ja luentotilaisuuksien, kotiseuturetkien, matkojen ja vierailujen järjestämiseen. Kerhojen puheenjohtajille lähetettiin neljä sähköistä kirjettä, joissa tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Kerhojen edustajien ja hallituksen tapaaminen järjestettiin Helsingissä. Kristina Kaihari opetushallituksesta kertoi opetussuunnitelmauudistukseen liittyvistä asioista, jonka jälkeen peruskoulun ja lukion opettajat jatkoivat vielä keskustelua omissa ryhmissään. Lisäksi tapaamisessa keskusteltiin vilkkaasti erilaisista kerhoja koskevista asioista. Seminaariin osallistui 19 paikalliskerhojen ja hallituksen edustajaa Mikaelin kilta Liiton eläkeläisten kerho Mikaelin Kilta kokoontui toimintavuonna viisi kertaa järjestäen keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia killan jäsenille. Killan postitukset ja tiedotteet hoidettiin liiton toimistosta. Mikaelin killan jäsenille lähetettiin jäsenlehti Kleiot. 4. JÄSENISTÖ Jäsenmäärä tarkistettiin , jolloin liiton jäsenmäärä oli 1495 henkilöä. Vuoden 2013 alussa jäsenmäärä oli 1531 henkilöä. Täyttä jäsenmaksua (60 ) maksavia jäseniä oli 1165 (1232). Alennettua jäsenmaksua (30 ) maksavia jäseniä oli 330 (299). Näistä eläkeläisiä oli 126, opiskelijoita 79, kahteen pedagogiseen opettajajärjestöön kuuluvia TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA Jäsentiedotteita, joissa kerrottiin mm. liiton ajankohtaisista koulutustapahtumista ja opintomatkoista, lähetettiin vuoden aikana neljä kappaletta. Jäsenlehti Kleio julkaistiin toimintavuonna vanhaan tapaan neljä kertaa. Kleion teemat vuonna 2013 olivat: Kleio 1/2013: Kleio 50 vuotta Kleio 2/2013: Populaarikulttuuri Kleio 3/2013: Hyvinvointivaltio Kleio 4/2013: Kaunokirjallisuus 3

4 Reaalikokeen piste-ehdotukset keväällä ja syksyllä julkaistiin liiton kotisivulla, josta liiton jäsenet salasanan avulla voivat ladata piste-ehdotukset. Korjausehdotukset julkaistiin nettisivuilla myös ruotsiksi. Historian ja yhteiskuntaopin opetusharjoittelijoille järjestettiin liiton toimistossa HYOL - tiedotustilaisuus. Riitta Mikkola, Kirsi Ruhanen ja Hanna Ylönen esittelivät liiton toimintaa. Tilaisuuteen osallistui 17 opiskelijaa. Vastaavia tilaisuuksia järjestettiin myös muilla yliopistopaikkakunnilla. 6. TÄYDENNYSKOULUTUSTOIMINTA Toimintavuonna liiton aloitteesta ja yhteistyössä eri tahojen kanssa järjestettiin historian ja yhteiskuntaopin opettajille useita valtakunnallisia täydennyskoulutustilaisuuksia. Monipuolisten luentojen lisäksi tilaisuuksissa käsiteltiin sekä peruskoulun että lukion pedagogisia kysymyksiä. EDUCA-messuilla HYOL osallistui pedagogisten opettajajärjestöjen Opettajan olohuoneen organisoimiseen, ja paikalla liittoa edustivat Kirsi Ruhanen ja Hanna Ylönen. Kevätpäivät järjestettiin Seinäjoella ja Lapualla. Kevätpäivien teema oli Koti, uskonto ja isänmaa moderni tulkinta. Vuoden historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi nimitettiin Merja Björklind Kokkolasta. Kevätpäiville osallistui 70 liiton jäsentä. SAK:n kurssi järjestettiin Siikarannan opistossa Espoossa yhteistyössä Suomen opinto-ohjaajien liitto SOPO:n kanssa. Kurssille osallistui 70 henkilöä, joista 25 oli HYOL:n jäseniä. Kesäkurssi järjestettiin Helsingissä Kurssin ensimmäisenä päivänä käsiteltiin talousasioita ja toisena historiatietoisuutta. Kesäkurssille osallistui 49 HYOL:n jäsentä. Elokuun kurssi järjestettiin Hanasaaressa yhteistyössä Hanasaaren suomalaisruotsalaisen kulttuurikeskuksen kanssa. Kurssin teema oli identiteetti ja sille osallistui 9 ruotsalaista ja 30 suomalaista historian ja yhteiskuntaopin opettajaa. Talous tutuksi koulutustilaisuuksia järjestettiin kolmella paikkakunnalla elo-syyskuun vaihteessa Helsingin tilaisuuteen osallistui 85 henkilöä, Tampereen tilaisuuteen 65 henkilöä ja Turussa paikalla oli 35 henkilöä. Syyspäivät pidettiin Helsingissä Syyspäivien teemana oli Ctrl + Alt? Del? Sähköä opetukseen!". Syyspäiville osallistui 103 liiton jäsentä. EU-koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä Ulkoasianministeriön Eurooppatiedotuksen kanssa marraskuussa 2013 Helsingissä ja Kuopiossa. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 90 opettajaa. 7. KILPAILUT 7.1. Taloustietokilpailu peruskoulun 9. luokan oppilaille Taloustietokilpailu järjestettiin 48. kerran yhdessä Nordea Pankin kanssa. Liitto vastasi kilpailun pedagogisesta puolesta ja lähes kaikista käytännön järjestelyistä Nordean toimiessa rahoittajana. Lukuvuoden kilpailutoimikunnassa ovat työskennelleet Juha-Pekka Lehtonen puheenjohtajana ja jäseninä Sari Halavaara, Liisa Hämäläinen, Antti Löfberg, Kirsi Ruhanen, Markku Vasander ja Petter Wallenius. 4

5 Kilpailu järjestettiin ja siihen osallistui reilut peruskoulun 9. luokan oppilasta 490 koulusta. Valtakunnallinen loppukilpailu pidettiin kokoushotelli Rantapuistossa ja palkintojen-jakotilaisuus Helsingissä. Taloustietokilpailun 2013 voitti Karoliina Lempiäinen Piispanlähteen koulusta Kaarinasta. Toiseksi sijoittui Henri Kaarakainen Leppävaaran koulusta Espoosta ja kolmanneksi Alexis Vartiainen S:t Olofsskolanista Turusta Talousguru Talousgurun valtakunnallinen alkukilpailu järjestettiin Kilpailuun osallistui noin 900 oppilasta 120 lukiosta järjestetyn loppukilpailun voitti Antti Luukkanen Helsingin normaalilyseosta. Toiseksi sijoittui Joona Suhonen Tampereen klassillisesta lukiosta ja kolmanneksi Jaakko Markkanen Äänekosken lukiosta. Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Svenska Handelshögskolan tarjosivat kaikille loppukilpailuun päässeelle kansantaloustieteen opiskelupaikkaa. Jyväskylän yliopisto tarjosi opiskelupaikkaa kolmelle parhaalle. Koulujen parhaille annettiin kirjapalkinnot. Liisa Hämäläinen, Eero Kitunen, Hanna Kokkonen ja Markku Liuskari valitsivat loppukilpailun osanottajat. Jari Aalto oli mukana loppukilpailun tuomaristossa. Aalto osallistui myös kilpailua suunnitelleen työryhmän työhön sekä kilpailukysymysten laadintaan. Kilpailussa HYOL:n yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Pankki ja Finanssialan keskusliitto. Kilpailua tukivat myös Taloustoimittajat ry ja Suomen Lukiolaisten Liitto EUSTORY historiakilpailu Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto järjesti lukuvuonna Suomen viidennen EUSTORY - historiakilpailun osana kansainvälistä EUSTORY-verkostoa. Kilpailun teemana oli Kaksi tarinaa. Kilpailutöissä käsiteltiin mm. kotikaupungin muutosta, sotavuosia ja siirtolaisuutta. Kilpailussa oli omat sarjansa peruskoululaisille sekä lukiolaisille. Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Helsingissä. Peruskoulusarjan voitti Venla Karppinen Kastellin koulusta Oulusta. Toiseksi sijoittui Henriikka Mälkönen Olarin koulusta Espoosta. Kolmanneksi sijoittui Antti Lehtonen niin ikään Olarin koulusta Espoosta. Lukiosarjan voitti Inga Vainio Salon lukiosta. Toiseksi sijoittui Noora Isomäki Siilinjärven lukiosta. Kolmannelle sijalle tuli Alisa Heino Salon lukiosta. Hanna Ylönen järjesti yhteistyössä Körber-säätiön kanssa Suomen ensimmäisen Youth Academyn Helsingissä sisällissotaan liittyvällä teemalla Bridging the Gap of Civil War: Nation Building in Europe in the Aftermath of WWI". Seminaariin osallistui 24 nuorta. Seminaaria rahoittivat Suomen kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden. Vuoden 2013 toinen EUSTORY Youth Academy -seminaari järjestettiin lokakuussa 2013 Sloveniassa. Suomesta siihen osallistui lukiosarjassa toiseksi sijoittunut Noora Isomäki. EUSTORY-kilpailun toimikunnassa työskentelivät Riina Koponen, Ilkka Kuivalainen, Sture Lindholm, Riitta Mikkola, Hannele Palo, Kirsi Ruhanen, Hanna Ylönen ja Petter Wallenius. Suomen EUSTORY:a rahoittivat Svenska kulturfonden ja Suomen Kulttuurirahasto. 5

6 7.4. EU-tietokilpailu Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus ja HYOL ry järjestivät Eurooppapäivänä kolmatta kertaa EU-tietokilpailun peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille. Kilpailuun osallistui hieman yli oppilasta 105 koulusta ympäri Suomen. EU-tietokilpailun voitti Veera Juntunen Pohjankartanon koulusta Oulusta. Toiseksi kilpailussa tuli Annele Heikkilä Parolan yhteiskoulusta ja kolmanneksi Lauri Särkiö Lahden yhteiskoulusta. EU-kilpailun työryhmässä olivat Marko Johansson, Hanna Kokkonen, Jari Pönni, Kirsi Ruhanen ja Hanna Ylönen Suomalainen kirjoituskilpailu HYOL oli mukana Helsingin Suomalaisen Klubin, ÄOL:n ja Suomen Kuvalehden järjestämässä Suomalaisessa kirjoituskilpailussa, jonka tarkoituksena on haastaa lukiolaiset pohtimaan Suomea ja suomalaisuutta. Kilpailutoimikunnassa ja loppuraadissa oli mukana Jari Aalto. Kirjoituskilpailun palkintojenjako oli helmikuussa VAIKUTTAMINEN HISTORIAN ja YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN ASEMAAN 8.1. Toiminta opettajajärjestöjen kautta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Aineopettajaliitto ry HYOL oli Aineopettajaliiton jäsen. HYOL:n AOL-edustajina olivat Hanna Toikkanen ja Petter Wallenius (varaedustajina Jari Aalto ja Markus Ahlfors). Eero Kitunen oli AOL:n hallituksen jäsen. Markus Ahlfors ja Petter Wallenius osallistuivat AOL:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen AOL:n sääntömääräiseen syyskokoukseen osallistuivat Hanna Toikkanen ja Kirsi Ruhanen Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto POE Liiton POE-edustajat kuluneen vuoden aikana olivat Jari Pönni (varalla Kati Hynönen) ja Jorma Tattari (Hannele Palo). Marja Asikainen on jäsenenä POE-toimikunnassa kaudella Hän jatkaa jäsenenä myös toimikunnan alaisuudessa toimivissa Oppimisen tuki jaoksessa sekä Perusopetus-jaoksessa. Marja Asikainen, Jari Pönni ja Jorma Tattari osallistuivat POE:n kevätliittokokoukseen ja -seminaariin Hanna Toikkanen osallistui POE:n syyskokoukseen ja seminaariin Yhteydet opetushallintoon Puheenjohtajisto oli säännöllisesti yhteydessä johtaja Jorma Kauppiseen ja historian ylitarkastaja Kristina Kaihariin OPH:sta Muu vaikuttaminen Vuoden historian ja yhteiskuntaopin opettajiksi nimitettiin Seinäjoen kevätpäivillä Merja Björklind Kokkolasta. 9. LIITON TALOUS HYOL ry:n tilinpäätös vuodelta 2013 oli ,45 euroa ylijäämäinen. Tilintarkastuksen tilikaudelta 2013 suorittivat tilintarkastustoimisto Audit Polarin Risto Ekholm sekä toiminnantarkastaja Vesa Vihervä. Kirjanpitäjänä tilikaudella 2013 toimi Niina Lindgren Tilitoimisto Lindgrenistä. 6

7 10. LIITON NEUVOTTELUYHTEYDET JA HISTORIANOPETTAJIEN EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ Toimintakauden aikana pidettiin yllä neuvotteluyhteyksiä sekä kehittämään ja ylläpitämään uusia yhteistyömuotoja poliittisten päättäjien ja eri tahoilla yhteiskuntaa toimivien järjestöjen kanssa. Tällaisia järjestöjä ja yhteisöjä olivat mm. Allianssi ry, Eduskunta, Finanssialan Keskusliitto, Hanasaaren kulttuurikeskus, Historian Ystäväin Liitto, Institutum Romanum Finlandiae Säätiö, Kadettikunta ry, Kansallisarkisto, Kuluttajavirasto, Kuntaliitto, Lotta Svärd- säätiö, Nordea Pankki Suomi Oyj, Nuori Yrittäjyys, oikeusministeriö, Opinkirjo, puolustusvoimat, Pörssisäätiö, Sanomalehtien Liitto, Suomalainen klubi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, Suomen Historiallinen Seura, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry, Suomen kulttuurirahasto, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Lähi-idän instituutti, Suomen Pankki, Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Taloudellinen Tiedotustoimisto, Taloustoimittajat ry, Tilastokeskus, Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus, Villa Lanten Ystävät ry, Väinö Tannerin säätiö, YESkeskukset, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Yleisradio, Ylioppilastutkintolautakunta, Åbo Akademi. Lisäksi oltiin yhteydessä useisiin poliittisiin nuorisojärjestöihin sekä eri yliopistojen ja korkeakoulujen historian laitoksiin, yhteiskuntatieteellisiin tiedekuntiin ja opettajankoulutuslaitoksiin. HYOL ry oli Suomen YK-liiton ja Kesälukioseuran jäsen. Riitta Mikkola oli Historian Ystäväin liiton hallituksessa. Markku Liuskari oli edustajana Historian Ystäväin liiton Vuoden historiateos -palkintoraadissa. Markus Ahlfors oli Kesälukioseuran hallituksen jäsen. Kati Hynönen oli Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hallituksen varajäsen. 11. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA HYOL oli aktiivisesti mukana eurooppalaisten historianopettajayhdistyksien kattojärjestön Euroclion (The European History Teachers Association) toiminnassa. Euroclio-yhdyshenkilönä toimi Riitta Mikkola. Euroclion vuosikokous pidettiin Erfurtissa Saksassa Liittoa kokouksessa edustivat Hannele Palo ja Jorma Tattari. Hanna Ylönen osallistui Eustory-verkoston vuosikokoukseen Latvian Riikassa Yhdeksän HYOL:n jäsentä osallistui Libanonin Beirutissa järjestetylle Lähi-idän jatkokoulutuskurssille, joka toteutettiin yhteistyössä Suomen Lähi-idän instituutin kanssa. De svenska historiedagarna järjestettiin Malmössä Päiville Suomesta osallistuivat HYOL:n hallituksen jäsenet Riitta Mikkola ja Petter Wallenius. 7

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Varsinainen toiminta 3. Talous 4. Julkaisut ja viestintä 1.1 Johdanto 1.2 Hallitus 1.3 Henkilöstö 1.4 Työryhmät 1.5

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2012

SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY. Toimintakertomus 2012 SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY Toimintakertomus 2012 2 1 ESIPUHE... 5 2 VUODEN 2012 KOHOKOHTIA HIGHLIGHTS OF YEAR 2012... 6 3 JÄRJESTÖHALLINTO... 9 3.1 Yleistä... 9 3.2 Talous... 9 3.3 Hallitus... 10 3.3.1

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VUOSIKERTOMUS 2012 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VSY-SBO ry 2 (21) SISÄLTÖ 1 Järjestötoiminta 3 1.1 Järjestörakenteen kehittäminen 3 1.2 Kansallinen vaikuttamistyö

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

KRISTILLISDEMOKRAATIT TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO KRISTILLISDEMOKRAATIT 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. JOHDANTO 3. HALLINTO 3.1. Puoluevaltuuston jäsenten ja varajäsenten läsnäolot 2009-2011 3.2. Vaalivaliokunnan jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Kertomus toimintavuodesta 2010, Nuorten Kuoroliitto r.y.

Kertomus toimintavuodesta 2010, Nuorten Kuoroliitto r.y. I YLEISTÄ Kertomus toimintavuodesta 2010, Nuorten Kuoroliitto r.y. Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 Nuorten Kuoroliitto on jatkanut uudistumista ja kehittymistä vuoden 2010 aikana. Sääntöuudistusta

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö TEHY ry Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 707 ry ao707@tehy.net http://ao707.tehy.fi 1. YLEISTÄ Vuosi 2014 oli ammattiosaston

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 69. toimintavuosi HALLINTO ORGANISAATIO Johtokunta: Toimisto: Puheenjohtaja Antti Auvinen Vt. toiminnanjohtaja: Jari Eskola 30.6.2014 asti Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

KARJALAINEN NUORISOLIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011

KARJALAINEN NUORISOLIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 KARJALAINEN NUORISOLIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 KARJALAINEN NUORISOLIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 Karjalainen Nuorisoliitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2011 1. YLEISTÄ Vuoden 2011 teemana

Lisätiedot

Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012

Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012 Kumpulantie 7 00520 Helsinki p. 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012 Sisällys 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET... 2 2. VUODEN 2012 TOIMINNASTA YLEISESTI... 2

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallitus, kokoukset ja jäsenistö Vantaan Energia Areenalla pidetyssä syyskokouksessa 19.10.2013 valittiin uudet jäsenet hallitukseen (kahden vuoden toimikaudeksi vuoden 2014

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ s. 2 2. ORGANISAATIO JA HALLINTO s. 2 2.1. Jäsenet s. 2 2.2. Hallitus ja työryhmät s. 3 2.3. Liiton kokoukset s. 3 2.4. Jäsenet

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot