ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2003 (Tilintarkastamaton)

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2003 (Tilintarkastamaton)"

Transkriptio

1 Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1 (10) kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2003 (Tilintarkastamaton) Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 16,6 milj. euroa (14,5), liikevoitto ennen liikearvopoistoja 0,9 milj. euroa (0,4) ja liikevoitto 0,4 milj. euroa (0,1) Tammi-maaliskuun liikevaihto toimitusketjun hallintaohjelmistoliiketoiminnassa oli 11,4 milj.euroa (6,8) ja liikevoitto 0,9 milj.euroa (1,3) Toimitusketjun hallintaohjelmistoliiketoiminta jatkui vahvana kun ATAC, Carrefour- ja k Kiosk -vähittäiskauppaketjujen kanssa tehtiin toimitussopimukset Yhtiö solmi merkittävät globaalit yhteistyösopimukset toimitusketjun hallintaohjelmistoliiketoimintaan liittyen EDS:n ja BearingPointin kanssa Vuoden 2003 kasvu jatkuu tasaisena ja kannattavuus paranee voimakkaasti Aldata-konsernin kehitys ensimmäisellä vuosineljänneksellä Aldata-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 16,6 milj. euroa (14,5) ja myyntikate oli 12,6 milj. euroa (11,0). liikearvopoistoja oli 0,9 milj. euroa (0,4) ja liikevoitto 0,4 milj. euroa (0,1). Voitto ennen satunnaisia eriä oli 0,4 milj. euroa (0,2). Osakekohtainen tulos oli -0,003 euroa (-0,008) katsauskaudella. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,6 % (3,3 %) ja oman pääoman tuotto -2,1 % (-4,5 %). Yhtiön liiketoiminta toimitusketjun hallintaohjelmistojärjestelmien toimittajana vahvistui kun ATAC, Carrefourja k Kiosk -vähittäiskauppaketjujen kanssa tehtiin toimitussopimukset. Tämän lisäksi Aldata vahvisti toimitusketjun hallintaohjelmistoliiketoiminnan käynnistämiseen liittyviä toimia Pohjois-Amerikassa solmimalla merkittävät yhteistyösopimukset EDS:n ja BearingPointin kanssa. Vaikka yhteistyösopimukset keskittyvät aluksi Pohjois-Amerikan markkinoille, ne on tarkoitettu kattamaan osapuolten välisen globaalin yhteistyön. Aldatan myymäläjärjestelmäliiketoiminnassa kehitetty uusi GOLD POS -myymäläohjelmisto, joka on tarkoitettu sekä kotimaisille että kansainvälisille markkinoille, julkistettiin maaliskuussa Aldata-konsernin rahoitus ja investoinnit Aldata-konsernin kassavarat ja rahoitusarvopaperit olivat 6,4 milj. euroa (11,7) maaliskuun 2003 lopussa. Pääasialliset syyt kassavarojen ja rahoitusarvopapereiden määrän laskuun vuodesta 2002 ovat kolmen saksalaisen tytäryhtiön hankinnat sekä Ranskan tytäryhtiön hankinnasta aiheutuneet suoritukset. Kaikki jäljellä olevat Ranskan tytäryhtiön osakkeet hankitaan elokuussa ,4 milj. euron kauppahinnalla. Konsernin lyhytaikaiset saamiset olivat 22,5 milj. euroa (21,2) maaliskuun 2003 lopussa. Konsernin omavaraisuusaste katsauskaudella oli 55,1 % (57,5 %) ja nettovelkaantumisaste -21,8 (-42,0). Oma pääoma osaketta kohden oli 0,355 euroa (0,346). Aldata-konsernin bruttoinvestoinnit olivat 3,7 milj. euroa (0,1) katsauskaudella. Ne muodostuivat Aldatan Ranskan tytäryhtiön loppuosakkeiden hankintamenoista sekä laite- ja ohjelmistoinvestoinneista.

2 Liikevaihdon jakauma vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana Vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana Aldata-konsernin liikevaihto jakautui ohjelmistolisensseihin ja ylläpitoon, palveluihin sekä kolmannen osapuolen lisensseihin ja laitteisiin. Liikevaihdon jakautuminen: 1-3/ /2002 Lisenssit ja ylläpito 22,0 % 19,9 % Palvelut 65,1 % 65,5 % Kolmannen osapuolen lisenssit ja laitteet 12,9 % 14,6 % Toimitusketjun hallintaohjelmisto Toimitusketjun hallintaohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 68,8 % ja oli 11,4 milj. euroa (6,8) tammimaaliskuussa Myyntikate oli 9,0 milj. euroa (6,2). liikearvopoistoja oli 1,1 milj. euroa (1,3) ja liikevoittoprosentti ennen liikearvopoistoja oli 9,5 % (19,0 %). Liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (1,3). Toimitusketjun hallintaohjelmiston toimitus Casino-vähittäiskauppaketjulle eteni edelleen sovitulla tavalla. Yhtiö sopi ranskalaisen ATAC-kauppaketjun kanssa G.O.L.D.-toimitusketjun hallintaohjelmiston toimittamisesta. ATAC kuuluu maailman 18 suurimpaan kansainväliseen Groupe Auchan - vähittäiskauppaketjuun. Sveitsiläinen k Kiosk AG -ketju ja Aldata sopivat G.O.L.D.-toimitusketjun hallintaohjelmiston toimituksista, joilla hoidetaan asiakkaan keskusvarasto ja myyntipisteiden välinen logistiikka. Tämän lisäksi Carrefour Italia valitsi hypermarketteihinsa Aldata G.O.L.D.- tuotetäydennysmoduulin, jolla lisätään automaattista tuotetäydennystä toimitusketjussa. Katsauskauden aikana yhtiö solmi globaaleiden systeemi-integraattorien EDS:n ja BearingPointin kanssa sopimukset. Yhtiö odottaa, että vuoden 2003 aikana globaalin yhteistyön painopiste mainittujen partnereiden kanssa on Pohjois-Amerikassa, ja siellä pyritään solmimaan ensimmäiset asiakassopimukset toimitusketjun hallintaohjelmistosta jo vuoden 2003 toisella vuosineljänneksellä. Myymäläohjelmistot Myymäläohjelmistojen liikevaihto oli 3,5 milj. euroa (5,8) tammi-maaliskuussa Myyntikate oli 2,6 milj. euroa (3,5). liikearvopoistoja oli -0,3 milj. euroa (-0,1) ja liiketulos -0,5 milj. euroa (-0,2). Myymäläohjelmistoliiketoiminnan suunnitellut toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ja uudelleen organisoimiseksi tulevat näkymään positiivisempana tuloskehityksenä vuoden 2003 toisella vuosipuoliskolla. Yhtiö sai loppuun kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille suunnatun GOLD POS -myymäläohjelmiston kehitystyön. Kuluvana vuonna Aldata aloittaa GOLD POS -myymäläohjelmiston markkinoinnin ja myynnin pohjoismaisille ja Keski-Euroopan markkinoille. GOLD POS on moderni myymäläjärjestelmä, joka skaalautuu pienistä kioskeista aina suurivolyymisten hypermarkettien myymäläjärjestelmäksi.

3 Turvajärjestelmät Turvajärjestelmien liikevaihto oli katsauskaudella 1,7 milj. euroa (1,4) ja liiketoiminta vastaa markkinoiden kehitystä. Myyntikate oli 1,0 milj. euroa (0,9). liikearvopoistoja oli 0,1 milj. euroa (0,1) ja liikevoitto 0,1 milj. euroa (0,0). Vuoden 2003 näkymät ovat hyvät. Henkilöstö Aldata-konsernissa oli vuoden 2003 maaliskuun lopussa 458 (451) henkilöä, joista 178 (184) työskenteli tuotekehitystehtävissä. Työntekijöistä noin 22 % työskenteli Suomessa, 44 % Ranskassa, 16 % Ruotsissa, 13,5 % Saksassa, 4,3 % Sloveniassa ja 0,2 % Yhdysvalloissa. Konsernin palveluksessa oli tammimaaliskuun 2003 aikana keskimäärin 456 (447) työntekijää. Hallitus ja johtoryhmä Yhtiön hallituksen jäseniä varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka olivat Pekka Vennamo, puheenjohtaja, Werner Brockhagen, Matti Hietala, Jarmo Kalliola, Jere Lahti ja Peter Titz. Varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Pekka Vennamo, puheenjohtaja, Matti Hietala, varapuheenjohtaja, Werner Brockhagen ja Peter Titz. Yhtiön johtoryhmän jäseniä ovat toimitusjohtaja Jarmo Kalliola, varatoimitusjohtaja René Homeyer, liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Kim Berknov, Ruotsin liiketoiminnoista vastaava johtaja Peter Uddfors sekä liiketoiminnoista saksankielisillä alueilla vastaava johtaja Manfred Alt. Yhtiökokouksen hallitukselle myöntämät valtuutukset Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainan tai optiolainan ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta enintään ,48 eurolla yhdessä tai useammassa erässä. Merkittäväksi voidaan tarjota enintään uutta nimellisarvoltaan 0,01 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Hallituksella on oikeus päättää, kenellä on oikeus merkitä osakkeita ja että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen, yritysostojen ja - järjestelyjen rahoittaminen tai yhteistoimintajärjestelyiden toteuttaminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan. Valtuutus on voimassa saakka. Uusi optio-ohjelma ja vanhojen optio-oikeuksien mitätöinti Varsinainen yhtiökokous päätti uusien optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Aldata Solution -konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä kappaletta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2003A, 2003B, 2003C ja 2003D, ja ne annetaan vastikkeetta hallituksen päätöksellä Aldata Solution -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2003A on 1,55 euroa osakkeelta, optio-oikeudella 2003B Aldatan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä , optio-oikeudella 2003C Aldatan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ja optio-oikeudella 2003D Aldatan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä

4 Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan osakkeen merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2003A on , optio-oikeudella 2003B , optio-oikeudella 2003C ja optio-oikeudella 2003D Aldata Solution Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella. Yhtiökokous päätti jättää käyttämättä ja mitätöidä jakamatta olevat kappaletta Aldatan osakkeiden merkintään oikeuttavia 2001 A- ja B-optio-oikeuksia. Osakkeen kurssikehitys ja ulkomaalaisomistus Tammi-maaliskuussa Aldata Solution Oyj:n korkein kaupantekokurssi oli 1,08 euroa, alin 0,86 euroa, keskikurssi 0,97 euroa ja päätöskurssi 0,90 euroa. Katsauskaudella 9,7 miljoonaa kappaletta osakkeita vaihtoi omistajaa, ja absoluuttinen vaihto oli 9,4 miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeista 35,2 % oli ulkomaalaisomistuksessa tai omistettiin hallintarekisterin kautta maaliskuun 2003 lopussa. Mach Hitech AG:n, Sveitsin lain mukaisen sijoitusyhtiön, omistusosuus Aldata Solution Oyj:n osakkeista ja äänistä nousi ,0 prosenttiin. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Huhtikuun 17. päivänä 2003 Mach Hitech AG:n, Sveitsin lain mukaisen sijoitusyhtiön, omistusosuus Aldata Solution Oyj:n osakkeista ja äänistä nousi 20,2 prosenttiin. Aldata teki 6. toukokuuta 2003 sopimuksen Roche-konsernin kanssa toimitusketjun hallintaohjelmiston uusien osien ja moduuleiden sekä aikaisemmin toimitettujen ohjelmistojen päivitysten toimituksista. Toimitus kohdistuu vuosille 2003 ja 2004 ja on yhteiseltä arvoltaan yli 6 milj. euroa. Aldatan näkymät ja tilauskanta Yhtiö odottaa, että vuoden 2003 liikevaihto ylittää 70 milj. euroa ja että liikevoitto on vähintään 6 milj. euroa. Tämä kasvattaa myös Aldatan kassavaroja seuraavan vuoden kasvua varten. Vuonna 2003 toimitusketjun hallintaohjelmiston osuus Aldatan liikevaihdosta ja liikevoitosta tulee edelleen kasvamaan vuoteen 2002 verrattuna. Vuoden 2003 jälkimmäisen vuosipuoliskon myynti ja liikevoitto tulevat olemaan korkeammat kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Yhtiö odottaa, että toimitusketjun hallintaohjelmiston toimitukset käynnistyvät Pohjois-Amerikan markkinoille vuonna 2003 ja että ne osaltaan kasvattavat myyntiä ja tulosta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Keski- Euroopan ja Englannin markkinoiden uskotaan jatkavan suotuisaa kehitystään ja siten osaltaan takaavan yhtiön kasvavan ja kannattavan liiketoiminnan vuonna Näkymät vuodelle 2004 näyttävät hyviltä ja Aldata uskoo voimakkaaseen kasvuun vuonna Aldata-konsernin seuraavan 12 kuukauden tilauskanta oli 30,5 milj. euroa maaliskuussa 2003 (joulukuun 2002 tilauskanta oli 29,7 milj. euroa). Tilauskantaan ei sisältynyt tehty toimitusketjun

5 hallintaohjelmiston toimitussopimus Rochelle. Tilauskanta koostuu sitovista tilauksista ja sopimuksista. Myös ylläpitosopimukset on luettu tilauskantaan. Vantaalla 7. toukokuuta 2003 Aldata Solution Oyj Hallitus Lisätietoja: Aldata Solution Oyj, Jarmo Kalliola, toimitusjohtaja, (09) , Aldata järjestää tiedotustilaisuuden taloustoimittajille ja sijoitusanalyytikoille kello Helsingissä WTC:ssä Marskin salissa. Aldata julkistaa vuoden 2003 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen torstaina kello Aldata Solution Oyj on johtava globaali kaupan tietojärjestelmäratkaisujen toimittaja. Yhtiö kehittää integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat kerätä, hallita ja analysoida tietoa sekä optimoida liiketoimintansa kustannukset ja tuotot. Tuotevalikoimaan kuuluvat toimitusketjun hallintaohjelmistot, myymäläohjelmistot ja turvajärjestelmät. Aldatalla on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa, Sloveniassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi se toimittaa ohjelmistojaan maailmanlaajuisen partneriverkostonsa kautta. Aldata on tällä hetkellä Euroopan viidenneksi suurin kaupan ohjelmistotoimittaja, ja sillä on ohjelmistoasennuksia 38 maassa. Aldatan vuoden 2003 tammi-maaliskuun liikevaihto oli 16,6 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 450. Aldatan osake noteerataan Helsingin Pörssissä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja Aldatasta osoitteesta Jakelu: HEX Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITTEET 1 Tuloslaskelmatiedot 2 Tasetiedot 3 Rahoituslaskelmatiedot 4 Vastuut 5 Avainluvut 6 Tuloslaskelma- ja tasetiedot neljännesvuosittain 7 Avainlukuja neljännesvuosittain

6 LIITE 1 TULOSLASKELMATIEDOT MEUR MEUR MEUR Muutos 2002 *) tilintarkastamaton 1-3*) 1-3*) % 1-12 Liikevaihto 16,6 14,5 14,2 % 65,6 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 11,3 % 0,8 Liiketoiminnan kulut -15,5-13,8 12,1 % -58,3 Poistot käyttöom. ja pitkäv. menoista -0,3-0,3-14,6 % -1,2 liikearvopoistoa 0,9 0,4 105,8 % 6,8 Liikearvopoisto -0,4-0,3 41,5 % -2,1 Liikevoitto 0,4 0,1 276,9 % 4,7 Rahoituserät 0,0 0,1-102,0 % 0,0 Voitto ennen satunnaisia eriä 0,4 0,2 135,2 % 4,6 Satunnaiset erät 0,0-0,1-99,7 % -2,4 Tulos ennen veroja 0,4 0,0 1003,4 % 2,3 Tuloverot -0,6-0,4 36,8 % -1,6 Vähemmistöosuus -0,1-0,2-58,7 % -0,6 Tilikauden voitto -0,2-0,6-62,7 % 0,1 LIITE 2 TASETIEDOT *) tilintarkastamaton MEUR MEUR MEUR VASTAAVAA 31.3.*) 31.3.*) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 9,5 4,9 6,5 Aineelliset hyödykkeet 1,4 1,9 1,4 Sijoitukset 1,3 0,2 1,3 Pysyvät vastaavat yhteensä 12,2 6,9 9,2 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 1,8 1,0 1,5 Laskennallinen verosaaminen 2,1 0,6 2,1 Lyhytaikaiset saamiset 22,5 21,2 27,0 Rahoitusarvopaperit 0,0 2,6 0,0 Rahat ja pankkisaamiset 6,4 9,1 8,5 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 32,8 34,5 39,0 Vastaavaa yhteensä 44,9 41,4 48,3

7 MEUR MEUR MEUR *) 31.3.*) VASTATTAVAA Oma pääoma 23,5 22,6 23,8 Vähemmistöosuus 1,2 1,1 1,1 Pakolliset varaukset 0,4 0,8 0,4 Vieras pääoma 19,8 16,9 23,0 Vastattavaa yhteensä 44,9 41,4 48,3 LIITE 3 RAHOITUSLASKELMATIEDOT MEUR MEUR *) tilintarkastamaton *) 1-3*) Liiketoiminnan rahavirta 1,9 2,6 Investointien rahavirta -3,7-5,5 Kassavirta ennen rahoitusta -1,7-2,9 Rahoituksen rahavirta -0,3-0,5 Rahavirrat yhteensä -2,1-3,3 LIITE 4 VASTUUT MEUR MEUR MEUR *) tilintarkastamaton 31.3.*) 31.3.*) Rahalaitoslainat 0,9 1,6 1,2 Yrityskiinnitykset edelliseen 5,4 5,4 5,4 Vuokravastuut 3,9 3,3 4,2 Leasingvastuut 1,4 1,4 1,2 Takaisinostovastuut 0,0 0,0 0,0 Takaukset konserniyhtiön velasta 0,5 0,5 0,5 Takaukset muiden puolesta 2,7 2,6 2,7 LIITE 5 AVAINLUVUT *) tilintarkastamaton 1-3*) 1-3*) 1-12 Toiminnan laajuus Liikevaihto, MEUR 16,6 14,5 65,6 Henkilöstö keskimäärin

8 Kannattavuus liikearvopoistoa, MEUR 0,9 0,4 6,8 liikearvopoistoa, % lv 5,2 2,9 10,4 Liikevoitto, MEUR 0,4 0,1 4,7 Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,6 0,8 7,1 Oman pääoman tuotto, % (ROE) -2,1-4,5 9,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 7,6 3,3 20,1 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Quick ratio) 1,5 2,1 1,6 Maksuvalmius (Current ratio) 1,7 2,2 1,8 Omavaraisuusaste, % 55,1 57,5 51,7 Korolliset nettovelat, MEUR -5,4-10,0-7,2 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % -21,8-42,0-28,8 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR (EPS) -0,003-0,008 0,028 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu -0,003-0,007 0,027 Oma pääoma/osake, EUR 0,355 0,346 0,359 LIITE 6 LUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN, MEUR TULOSLASKELMATIEDOT 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ *) tilintarkastamaton 2003*) 2002*) 2002*) 2002*) 2002*) Liikevaihto 16,6 20,1 15,1 15,8 14,5 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 Liiketoiminnan kulut -15,5-16,9-12,9-14,7-13,8 Poistot käyttöom. ja pitkäv. menoista -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 liikearvopoistoa 0,9 3,0 2,4 0,9 0,4 Liikearvopoisto -0,4-0,4-1,1-0,3-0,3 Liikevoitto 0,4 2,7 1,3 0,6 0,1 Rahoituserät 0,0-0,1 0,2-0,1 0,1 Voitto ennen satunnaisia eriä 0,4 2,5 1,5 0,5 0,2 Satunnaiset erät 0,0-1,5 0,0-0,7-0,1 Tulos ennen veroja 0,4 1,1 1,4-0,3 0,0 Tuloverot -0,6 0,0-0,6-0,6-0,4

9 Vähemmistöosuus -0,1-0,2 0,0-0,1-0,2 Tilikauden voitto -0,2 0,9 0,8-0,9-0,6 TASETIEDOT *) tilintarkastamaton 2003*) *) 2002*) 2002*) VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 9,5 6,5 6,7 7,8 4,9 Aineelliset hyödykkeet 1,4 1,4 1,5 1,7 1,9 Sijoitukset 1,3 1,3 0,9 0,4 0,2 Pysyvät vastaavat yhteensä 12,2 9,2 9,1 9,9 6,9 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 1,8 1,5 1,3 1,2 1,0 Laskennallinen verosaaminen 2,1 2,1 0,8 0,6 0,6 Lyhytaikaiset saamiset 22,5 27,0 21,6 20,6 21,2 Rahoitusarvopaperit 0,0 0,0 0,0 1,4 2,6 Rahat ja pankkisaamiset 6,4 8,5 9,4 9,5 9,1 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 32,8 39,0 33,1 33,3 34,5 Vastaavaa yhteensä 44,9 48,3 42,2 43,2 41,4 VASTATTAVAA Oma pääoma 23,5 23,8 23,1 21,8 22,6 Vähemmistöosuus 1,2 1,1 0,9 0,9 1,1 Pakolliset varaukset 0,4 0,4 0,9 0,9 0,8 Vieras pääoma 19,8 23,0 17,4 19,6 16,9 Vastattavaa yhteensä 44,9 48,3 42,2 43,2 41,4 LIITE 7 AVAINLUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN *) tilintarkastamaton 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 2003*) 2002*) 2002*) 2002*) 2002*) Kannattavuus liikearvopoistoa MEUR 0,9 3,0 2,4 0,9 0,4 liikearvopoistoa, % lv 5,2 15,1 16,2 5,7 2,9 Liikevoitto MEUR 0,4 2,7 1,3 0,6 0,1 Liikevoitto, % lv 2,6 13,2 8,6 3,8 0,8

10 1-3/ 1-12/ 1-9/ 1-6/ 1-3/ Kannattavuus 2003*) *) 2002*) 2002*) Oman pääoman tuotto, % (ROE) -2,1 9,8 1,4-5,1-4,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 7,6 20,1 12,6 7,3 3,3 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Quick ratio) 1,5 1,6 1,9 1,7 2,1 Maksuvalmius (Current ratio) 1,7 1,8 2,0 1,8 2,2 Omavaraisuusaste, % 55,1 51,7 57,2 52,9 57,5 Korolliset nettovelat, MEUR -5,4-7,2-8,1-9,2-10,0 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % -21,8-28,2-33,8-40,6-42,0 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), EUR -0,003 0,028-0,002-0,014-0,008 Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR -0,003 0,027-0,001-0,014-0,007 Oma pääoma/osake, EUR 0,355 0,359 0,349 0,332 0,346

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2002 (Tilintarkastamaton)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2002 (Tilintarkastamaton) Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(9) 31.10.2002 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2002 (Tilintarkastamaton) Yhtiö pitää vuoden 2002 kasvu- ja kannattavuusennusteen ennallaan.

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1 (9) 10.5.2001 kello 9.00

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1 (9) 10.5.2001 kello 9.00 Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1 (9) 10.5.2001 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N VUODEN 2001 TAMMI-MAALISKUUN OSAVUOSIKATSAUS (Tilintarkastamaton) Liikevaihto kasvoi 102 % ja oli 17,7 milj. euroa Voitto

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006 (tilintarkastamaton)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006 (tilintarkastamaton) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 1(4) 4.5.2006, klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006 (tilintarkastamaton) Aldatan vuoden 2006 ensimmäinen neljännes (verrattuna

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla vuoden 2001 viimeisellä vuosineljänneksellä Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1(14) 14.2.2002 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 (Tilintarkastamaton) Aldatan kannattavuus parani huomattavasti vuonna 2001 Neljännellä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

29.10.2004, klo 09.10. ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2004

29.10.2004, klo 09.10. ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2004 Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.10.2004, klo 09.10. ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2004 Liikevaihto oli 48,0 (53,3) milj. euroa. Liiketulos ennen liikearvopoistoja (EBITA)

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Aldatan heinä syyskuu 2008 (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan)

Aldatan heinä syyskuu 2008 (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 6. marraskuu, 2008 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUULTA 2008 Aldatan heinä syyskuu 2008 (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan) Liikevaihto

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE OSAVUOSIKATSAUS RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 30.6.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 80,7 (34,1) ME, kasvua 137% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 16.6.2004 klo 11.20 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-30.4.2004 - Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 12,6 milj. euroa (11,9 milj. euroa) - Liikevoitto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 3. elokuuta TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (57,9), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 15,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa. GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 8.2.2011 klo 9.00 Glaston: Ennakkotietoja vuoden tuloksesta Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 24.4.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Toimintaympäristö Kuluneen talven poikkeukselliset jää- ja tuuliolosuhteet ovat vaikeuttaneet liikennettä ja aiheuttaneet lisäkustannuksia

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

Myynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006-30.11.2006 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.00

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.00 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2001 klo 10.00 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2001 Incap-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 22,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Incap Electronicsin

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (6)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (6) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2003 KLO 08.30 1(6) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-31.03.2003 Markkinatilanne on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 18,7 % ja tulos ennen satunnaisia eriä oli

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.08.2004 KLO 08.30 1(8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2004 Liikevaihto laski 4,4 % ja oli 46,8 milj. euroa (49,0). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 Scanfil-konsernin kasvu jatkui ja kannattavuus säilyi hyvin tyydyttävällä tasolla. Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille.

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26 LOKAKUUTA 2004 MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.2004 30.09.2004 Martela-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kolmannelta vuosineljännekseltä nousi voitolliseksi

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE (5)

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE (5) RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.10.2003 1(5) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003-30.9.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 126,5 (58,1) ME, kasvua 118% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2018 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 31.10.2018 Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia Positiivinen kehitys jatkunut tärkeimmillä

Lisätiedot

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2005 klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI liikevaihto kasvoi 7,4 % edellisvuoden vastaavasta

Lisätiedot

Palvelut 45 % 51 % 44 % Lisenssit 32 % 34 % 34 % Laitemyynti 23 % 15 % 22 %

Palvelut 45 % 51 % 44 % Lisenssit 32 % 34 % 34 % Laitemyynti 23 % 15 % 22 % Solteq Oyj Pörssitiedote 21.8.2001 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto oli katsauskaudella 9,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua 3,8 %. Liiketappio katsauskaudella oli 1,5 miljoonaa

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 3.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2004, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja myönsi

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2001

Osavuosikatsaus I/2001 3.5.21 Tammikuu - maaliskuu 21 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Liiketoimintaryhmät Jaakko Pöyry Group konsernin tuloskehitys oli katsauskaudella hyvä. - Liikevaihto oli 113,1 (edellisvuonna 114,7) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Panostaja Oyj Pörssitiedote PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Panostaja Oyj Pörssitiedote 14.1.2003 PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2001-31.10.2002 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 43,7 milj. euroa (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan)

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2009 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2009 Markkinatilanne elpymässä hitaasti, varauksia tehty riskitason alentamiseksi

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.8.2005 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005 (6 KK) Olvi-konsernin liikevaihto kasvoi 11,6 % 71,27 (63,84) milj. euroon. Katsauskauden liikevoitto laski

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013 Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,0 8,8 55,0 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:45. Katsauskauden tulos kaksinkertaistui

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:45. Katsauskauden tulos kaksinkertaistui YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 PÖRSSITIEDOTE 7.8.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kaksinkertaistui - Liikevaihto 20,3 miljoonaa euroa (20,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,1 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008. Arvo EUR /2007 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

Myynti kpl 2007/2008. Arvo EUR /2007 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007-30.11.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot