ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006 (tilintarkastamaton)

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006 (tilintarkastamaton)"

Transkriptio

1 Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 1(4) , klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006 (tilintarkastamaton) Aldatan vuoden 2006 ensimmäinen neljännes (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan aikaan) Tammi-maaliskuun tulos on laadittu IFRS standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 38 prosenttia ja oli yhteensä 22,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa). Myyntikate kasvoi 31 prosenttia ja oli yhteensä 17,2 milj. euroa (13,2 milj. euroa). Liikevoitto (EBIT) kasvoi 1,4 milj. euroon (0,2 milj. euroa) ja liikevoitto ilman optiokustannuksia oli 1,7 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 1,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Nettotulos oli yhteensä 0,8 milj. euroa (0,2 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,011 euroa (0,003 euroa). Tammi-maaliskuun 2006 tulos Aldata-konsernin liikevaihto oli 22,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa), mikä vastaa yli 38 prosentin orgaanista kasvua verrattuna viime vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon. Ensimmäisen neljänneksen erityisen nopea kasvu on seurausta eräissä projekteissa toteutuneista nopeista toimitusaikatuluista sekä Aldatan jälleenmyyjien kautta toteutuneen liikevaihdon voimakkaasta kasvusta. Tuotemyynti, joka sisältää standardisoitujen tuotteiden lisenssimyynnit, asiakaskohtaisten kehitysprojektien lisenssit sekä ylläpitopalveluista saatavan tulon, oli yhteensä 45 prosenttia (42 %) liikevaihdosta. Konsultointipalvelut olivat 46 prosenttia (48 %) liikevaihdosta ja kolmansien osapuolten lisenssit ja koneet olivat 9 prosenttia (10 %) liikevaihdosta. Konsernin myyntikate oli 17,2 milj. euroa (13,2 milj. euroa), mikä vastaa 77 prosentin myyntikatetta (81 %). Myyntikatteen suhteellinen lasku verrattuna edellisiin neljänneksiin johtuu ulkopuolisten resurssien lisääntyneestä käytöstä sekä jälleenmyyjien kautta toteutuneen liikevaihdon osuuden kasvusta. Ensimmäisen neljänneksen erittäin korkea aktiviteetti on vaatinut ulkopuolisten resurssien käyttöä eräissä projektitoimituksissa. Aldata on vuoden 2006 ensimmäisten kuukausien aikana kuitenkin merkittävästi lisännyt henkilöstöään konsulttipalvelut yksikössä ja ulkopuolisia resursseja tullaan korvaamaan Aldatan omilla henkilöillä. Liikevoitto (EBIT) oli 1,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa), joka on 6,2 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ilman optiokustannuksia oli 1,7 milj. euroa (0,3 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 1,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa), nettotulos oli 0,8 milj. euroa (0,2 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,011 euroa (0,003 euroa).

2 Tuotekehityskulut olivat yhteensä 3,3 milj. euroa (2,9 milj. euroa), josta 0,1 milj. euroa tai 2 % aktivoitiin. Aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat yhteensä 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 0,5 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja veroaste oli 41 prosenttia (47 %). Aldatan tilauskanta sisältää seuraavien 12 kuukauden aikana tuloutuvan tuotemyynnin sekä kolmansien osapuolten tuotteiden myynnit. Vaikka 2006 ensimmäisen neljänneksen myynnin kasvu oli erittäin voimakasta oli neljänneksen lopun tilauskanta ennätyskorkea. Maaliskuu 2006 lopussa Aldatan tilauskanta oli 21,1 milj. euroa ( 19,3 milj. euroa vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen lopussa ja 20,7 milj. euroa vuoden 2005 lopussa) ja näkymät vuodelle 2006 ovat hyvät. Rahoitus ja investoinnit Maaliskuun 2006 lopussa Aldata-konsernin rahat, rahavarat ja arvopaperit olivat yhteensä 9,0 milj. euroa (4,3 milj. euroa) ja taseen loppusumma oli 52,6 milj. euroa (39,9 milj. euroa). Konsernilla ei ollut korollista velkaa (0,0 milj. euroa) ja korolliset nettovelat olivat yhteensä -8,4 milj. euroa (-3,8 milj. euroa). Lyhytaikaiset saatavat olivat yhteensä 31,0 milj. euroa (23,6 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 52,0 % (56,2 %), nettovelkaantumisaste oli -31,7 % (-17,3 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,386 EUR (0,320 EUR). Aldata-konsernin kokonaisinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin olivat 0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Tuotekehityskuluista aktivoitiin yhteensä 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa) neljänneksen aikana. Markkinakatsaus Vuoden 2006 ensimmäisten kuukausien aikana standardoitujen ohjelmistojen kysyntä on pysynyt korkealla tasolla kaupan alalla sekä logistiikkayrityksissä. Ranskalaisen kauppaketjun Carrefour S.A:n päätös ottaa käyttöön Aldatan G.O.L.D. -ohjelmisto myös kotimarkkinallaan Ranskassa, oli markkinoilla iso uutinen. Carrefour Ranskan projekti on yksi suurimmista kaupan alan ohjelmistoprojekteista tähän mennessä. Konsolidoituminen Aldatan kilpailijoiden keskuudessa on jatkunut vilkkaana myös vuonna 2006, mikä on vaikuttanut alan yleiseen kilpailutilanteeseen. Aldata kasvaa kuitenkin merkittävästi markkinasegmenttiään nopeammin ja yrityksen hyvä taloudellinen kehitys sekä keskittyminen kaupansekä logistiikka-alan ratkaisuihin takaa Aldatan kilpailukyvyn sekä menestymisen myös jatkossa. Liiketoimintayksiköt Toimitusketjun hallintaohjelmistot -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 49 prosentilla ja oli 18,9 milj. euroa (12,7 milj. euroa). Myyntikate oli 14,6 milj. euroa (10,3 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli 1,3milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Myymäläohjelmistot-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 3,5 milj. euroon (3,5 milj. euroa). Myyntikate oli 2,6 milj. euroa (2,8 milj. euroa) ja liikevoitto (EBIT) oli 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin segmenttien välillä ei ollut sisäistä myyntiä. Kohdistamattomat erät, konsernin yhteiset erät nettona, vähensivät konsernin liikevoittoa (EBIT) 0,4 milj.euroa (0,2 milj.euroa). Tutkimus- ja kehitystyö

3 Aldatan tutkimus- ja kehitystyökulut olivat yhteensä 3,3 milj. euroa (2,9 milj. euroa) ja ne ovat 14,6 prosenttia (14,1 %) liikevaihdosta. Tuotekehityskuluista aktivoitiin yhteensä 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa) neljänneksen aikana. Aktivoitujen tuotekehityskustannusten poistot olivat yhteensä 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Tarkastelukauden lopussa 220 (192) henkilöä työskenteli T&K-tehtävien parissa. Tämä on 36 prosenttia konsernin henkilöstöstä. Aldatan T&K-keskukset sijaitsevat Ranskassa Pariisissa sekä Suomessa Helsingissä. Henkilöstö Aldata-konserni työllisti 604 (529) henkilöä maaliskuun 2006 lopussa ja keskimäärin 595 (524) työntekijää neljänneksen aikana. Henkilöstön määrä kasvoi 20 prosenttia Toimitusketjun hallintaohjelmistoissa, kun taas Myymäläohjelmistoissa henkilöstön määrä pysyi ennallaan. Maantieteellisesti kasvu oli vahvinta Aldatan Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian tytäryhtiöissä Liiketoimintayksiköittäin Henkilöä % Henkilöä % Toimitusketjun hallinta ohjelmistot Myymäläohjelmistot Konsernihallinto Yhteensä Tarkastelukauden lopussa keskimäärin 54 prosenttia henkilöstöstä työskenteli Aldatan tytäryhtiöissä Ranskassa, 13 prosenttia Suomessa, 12 prosenttia Saksassa, 8 prosenttia Ruotsissa, 5 prosenttia Sloveniassa, 5 prosenttia Yhdysvalloissa ja 3 prosenttia Isossa-Britanniassa. Osakkeen kurssikehitys, ulkomaalaisomistus ja muutokset omistuksessa Aldata Solution Oyj:n osake on tammikuu - maaliskuun 2006 aikana käynyt ylimmillään 2,82 eurossa ja alimmillaan 1,86 eurossa. Keskikurssi oli 2,19 euroa ja päätöskurssi 2,53 euroa. Osakevaihto Helsingin Pörssissä oli kauden aikana 69,4 milj. euroa eli yhteensä 37,5 milj. kappaletta, mikä edustaa 55,5 prosenttia osakemäärästä. Aldata Solution Oyj:llä on yhteensä 67,4 miljoonaa liikkeelle laskettua osaketta. Määrä on säilynyt muuttumattomana neljänneksen aikana. Yhtiöllä oli maaliskuun 2006 lopussa 5504 osakkeenomistajaa ja vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuus oli 99,7 prosenttia osakepääomasta. 56,9 prosenttia Aldata Solution Oyj:n osakkeista oli ulkomaalaisomistuksessa maaliskuun 2006 lopussa. Aldata Solution Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aldata Solution Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2005 sekä päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta Tilikauden voitto päätettiin siirtää voittovarojen tilille. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

4 Yhtiökokous päätti hallituksen esitysten mukaisesti valtuuttaa hallituksen: päättämään osakepääoman korottamisesta; päättämään omien osakkeiden hankkimisesta; päättämään omien osakkeiden hankintavaltuutuksen perusteella hankittujen yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallituksen muutti kokouksessa ehdotustaan optio-oikeuksien antamisesta ja yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen optio-oikeuksien antamisesta muutetun ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun kestäväksi toimikaudeksi uudelleen Kimmo Alkio, Hervé Defforey, Peter Ekelund, Ilkka Hollo, Klaus-Dieter Laidig, Peter Titz ja Pekka Vennamo. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Pekka Vennamo jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Kimmo Alkio varapuheenjohtajana. Aldata Solution Oyj:n hallitus valitsi myös valiokuntien jäsenet: Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Kimmo Alkio, Hervé Defforey sekä Klaus-Dieter Laidig. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Peter Ekelund ja Ilkka Hollo. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund. Vuoden 2006 näkymät Aldata odottaa liikevaihdon sekä tuloksen voimakkaan kasvun jatkuvan läpi koko vuoden. Liikevaihdon kasvua tukee suuret monivuotiset asiakasprojektit, vuoden 2006 ensimmäisten kuukausien aikana saadut uudet asiakkaat, yrityksen markkinoille tuomat uudet tuotteet sekä nopeasti kasvava myynti uusilla maantieteellisillä alueilla kuten Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-Idässä sekä Yhdysvalloissa. Tuloksen kasvua tukee liikevaihdon kasvun lisäksi Aldatan liiketoimintamalli, jossa liikevaihdon kasvun myötä realisoituu huomattavia skaalaetuja. Helsingissä, toukokuun 4. päivänä, 2006 Aldata Solution Oyj Hallitus Lisätietoja: Aldata Solution Oyj, René Homeyer, toimitusjohtaja, puh Aldata Solution Oyj, Thomas Hoyer, talousjohtaja, puh Aldata järjestää tiedotustilaisuuden toimittajille ja sijoitusanalyytikoille Helsingissä kello Hotelli Simonkentässä, Espa-kabinetissa. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla myös yhtiön kotisivuilta osoitteesta Aldata lyhyesti Aldata on kansainvälisesti yksi johtavista ohjelmistoyhtiö, joka kehittää integroituja järjestelmäratkaisuja vähittäiskaupan, tukkukaupan ja logistiikka-alan yrityksille. Yhtiön tuotetarjonta

5 kattaa toimitusketjun hallintaohjelmistot sekä myymäläjärjestelmät. Aldatan ohjelmistot ovat käytössä yli 300 asiakkaalla noin 50 maassa. Niiden avulla asiakkaat keräävät sekä analysoivat liiketoiminnalle olennaista informaatiota tavoitteenaan parantaa tuottavuutta, tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Aldatan yli 500 ammattilaista kehittää, ylläpitää ja toimittaa ohjelmistoja yhdessä kansainvälisen yhteistyöverkoston kautta. Aldatan osake noteerataan Helsingin Pörssissä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta: Jakelu: OMX Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITTEET 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Oman pääoman muutoslaskelma 4 Kassavirta 5 Vastuut 6 tunnusluvut 7 Segmentti-informaatio 8 Tuloslaskelma ja tase neljännesvuosittain 9 Tunnusluvut neljännesvuosittain 10 IFRS Vertailuluvut 2005 vuosineljänneksittäin Oman pääoman täsmäytyslaskelma (FAS-IFRS) Tuloslaskelma ja tase Segmentti-informaatio LIITE 1 TULOSLASKELMA MEUR MEUR Muutos % MEUR 1-3/ / /2005 Liikevaihto 22,4 16,2 38,2 76,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,3-50,8 0,7 Liiketoiminnan kulut -20,8-16,1-29,7-70,3 Poistot ja arvonalentumiset -0,3-0,3-6,9-1,1 Liikevoitto 1,4 0,2 803,2 5,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,1-130,7 0,3 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta 1,3 0,3 375,2 5,5 Tuloverot tilikaudelta -0,5-0,1-309,9-2,0 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 290,0-0,1 Tilikauden tulos 0,8 0,2 341,5 3,4 Tulos/osake, EUR (EPS) 0,011 0,003 0,050 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu 0,011 0,003 0,050

6 LIITE 2 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 8,5 8,4 8,5 Aktivoidut tuotekehitysmenot 1,0 0,6 0,9 Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,2 0,1 Aineelliset hyödykkeet 1,7 1,5 1,7 Sijoitukset 0,0 0,2 0,0 Muut pitkäaikaiset varat 0,5 0,4 0,4 Laskennallinen verosaaminen 0,4 0,3 0,5 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 12,3 11,7 12,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,2 0,1 0,1 Lyhytaikaiset saamiset 31,0 23,6 26,9 Rahat ja pankkisaamiset 9,0 4,3 9,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 40,3 28,2 36,4 VASTAAVAT YHTEENSÄ 52,6 39,9 48,5 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 26,1 21,6 25,1 Vähemmistöosuus 0,4 0,2 0,4 Pitkäikaiset velat 2,1 1,1 1,9 Lyhytaikaiset velat 24,0 17,0 21,2 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 52,6 39,9 48,5 LIITE 3 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA TEUR Osakepääoma Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä OMA PÄÄOMA Muuntoerot Tilikauden tulos Yhteensä Omaan pääomaan kirjatut osake-perusteiset maksut OMA PÄÄOMA

7 Muuntoerot Tilikauden tulos Yhteensä Omaan pääomaan kirjatut osake-perusteiset maksut OMA PÄÄOMA LIITE 4 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1-3/ / /2005 Liiketoiminnan rahavirta 0,1-1,4 4,5 Investointien rahavirta -0,5-0,7-1,5 Kassavirta ennen rahoitusta -0,4-2,0 3,0 Rahoituksen kassavirta 0,0-0,2-0,1 Rahavirrat yhteensä -0,4-2,2 2,9 LIITE 5 VASTUUSITOUMUKSET Yrityskiinnitykset 5,4 5,4 5,4 Vuokra- ja leasingvastuut 8,2 8,8 8,6 Takaukset konserniyhtiön velasta 0,2 0,2 0,2 Takaukset muiden puolesta 0,0 0,8 0,0 LIITE 6 TUNNUSLUKUJA, MEUR 1-3/ / /2005 Toiminnan laajuus Liikevaihto, MEUR 22,4 16,2 76,0 Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto, MEUR 1,4 0,2 5,2 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 0,9 6,9 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, MEUR 1,3 0,3 5,5

8 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % lv 6,0 1,7 7,3 Oman pääoman tuotto, % (ROE) 12,3 2,8 14,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 22,0 6,0 23,5 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Quick ratio) 1,7 1,6 1,7 Maksuvalmius (Current ratio) 1,7 1,7 1,7 Omavaraisuusaste, % 52,0 56,2 54,1 Korolliset nettovelat, MEUR -8,4-3,8-8,7 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % -31,7-17,3-34,4 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR (EPS) 0,011 0,003 0,050 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu 0,011 0,003 0,050 Oma pääoma/osake, EUR 0,386 0,320 0,372 LIITE 7 SEGMENTTI-INFORMAATIO LIIKETOIMINTAYKSIKÖT 1-3/ / /2005 Ulkopuolinen liikevaihto Toimitusketjun hallintaohjelmistot 18,9 12,7 64,1 Myymäläohjelmistot 3,5 3,5 11,9 Yhteensä 22,4 16,2 76,0 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Toimitusketjun hallintaohjelmistot 1,3-0,1 7,1 Myymäläohjelmistot 0,4 0,4 0,0 Yhteensä 1,8 0,3 7,0 Kohdistamattomat erät -0,4-0,2-1,8 Liiketulos 1,4 0,2 5,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,1 0,3 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta 1,3 0,3 5,5 Tuloverot tilikaudella -0,5-0,1-2,0 Vähemmistöosuus 0,0 0,0-0,1 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 0,8 0,2 3,4 Tilikauden tulos 0,8 0,2 3,4 LIITE 8

9 TULOSLASKELMA MEUR MEUR neljännesvuosittain 1-3/ / / / /2005 Liikevaihto 22,4 21,6 19,9 18,3 16,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,3 0,0 0,1 0,3 Liiketoiminnan kulut -20,8-19,0-18,0-17,3-16,1 Poistot ja arvonalentumiset -0,3-0,2-0,3-0,3-0,3 Liikevoitto 1,4 2,6 1,6 0,8 0,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta 1,3 2,6 1,7 1,0 0,3 Tuloverot tilikaudelta -0,5-0,6-0,9-0,3-0,1 Vähemmistöosuus 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 Tilikauden tulos 0,8 1,9 0,7 0,7 0,2 TULOSLASKELMA MEUR MEUR kumulatiivinen 1-3/ / / / /2005 Liikevaihto 22,4 76,0 54,4 34,4 16,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,7 0,4 0,4 0,3 Liiketoiminnan kulut -20,8-70,6-51,6-33,5-16,1 Poistot ja arvonalentumiset -0,3-1,1-0,9-0,6-0,3 Liikevoitto 1,4 5,2 2,6 1,0 0,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,3 0,3 0,3 0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta 1,3 5,5 2,9 1,3 0,3 Tuloverot tilikaudelta -0,5-2,0-1,4-0,4-0,1 Vähemmistöosuus 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 Tilikauden tulos 0,8 3,4 1,5 0,8 0,2 TASE MEUR MEUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 8,5 8,5 8,5 8,4 8,4 Aktivoidut tuotekehitysmenot 1,0 0,9 0,9 0,7 0,6 Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Aineelliset hyödykkeet 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 Sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Muut pitkäaikaiset varat 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Laskennallinen verosaaminen 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 12,3 12,1 11,8 11,5 11,7 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

10 Lyhytaikaiset saamiset 31,0 26,9 26,9 24,7 23,6 Rahat ja pankkisaamiset 9,0 9,4 5,2 4,0 4,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 40,3 36,4 32,3 28,8 28,2 VASTAAVAT YHTEENSÄ 52,6 48,5 44,1 40,3 39,9 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 26,1 25,1 23,1 22,3 21,6 Vähemmistöosuus 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 Pitkäikaiset velat 2,1 1,9 1,6 1,7 1,1 Lyhytaikaiset velat 24,0 21,2 19,1 16,1 17 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 52,6 48,5 44,1 40,3 39,9 LIITE 9 TUNNUSLUKUJA, MEUR neljännesvuosittain 1-3/ / / / /2005 Toiminnan laajuus Liikevaihto, MEUR 22,4 21,6 19,9 18,3 16,2 Henkilöstö keskimäärin Kannattavuus Liikevoitto, MEUR 1,4 2,6 1,6 0,8 0,2 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 12,2 8,2 4,4 0,9 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, MEUR 1,3 2,6 1,7 1,0 0,3 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % lv 6,0 12,0 8,3 5,4 1,7 Oman pääoman tuotto, % (ROE) 12,3 14,9 9,2 7,5 2,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 22,0 23,5 17,9 12,5 6,0 Rahoitus ja taloudellinen asema Maksuvalmius (Quick ratio) 1,7 1,7 1,7 1,8 1,6 Maksuvalmius (Current ratio) 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 Omavaraisuusaste, % 52,0 54,1 54,9 57,9 56,2 Korolliset nettovelat, MEUR -8,4-8,7-4,5-3,4-3,8 Nettovelkaantumisaste (Gearing), % -31,7-34,4-19,1-14,9-17,3 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, EUR (EPS) 0,011 0,050 0,022 0,012 0,003 Tulos/osake, EUR (EPS) laimennusvaikutuksella oikaistu 0,011 0,050 0,022 0,012 0,003

11 Oma pääoma/osake, EUR 0,386 0,372 0,342 0,330 0,320 LIITE 10 IFRS VERTAILUVUT 2005 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA (FAS-IFRS) TEUR TEUR TEUR TEUR PÄÄOMA (FAS) IAS 12 - Tuloverot IAS 17 - Vuokrat IAS 19 - Työsuhde-etuudet IAS 38 - Aineettomat hyödykkeet IFRS 2 - Osakeperusteiset maksut IFRS 3 - Liikearvo Muut IFRS muutokset: Vähemmistöosuus Osakeperusteiset maksut Yhteensä PÄÄOMA (IFRS) TULOSLASKELMA FAS Oikaisu IFRS 1-3/ /2005 Liikevaihto 16,2 0,0 16,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,0 0,3 Liiketoiminnan kulut -16,1 0,0-16,1 Poistot ja arvonalentumiset -0,2-0,1-0,3 Liikevoitto 0,0 0,2 0,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 0,0 0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta 0,1 0,1 0,3 Tuloverot tilikaudelta -0,2 0,0-0,1 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 0,0 0,2 0,2

12 TASE FAS Oikaisu IFRS VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 7,6 0,8 8,4 Aktivoidut tuotekehitysmenot 0,0 0,6 0,6 Aineettomat hyödykkeet 0,2 0,0 0,2 Aineelliset hyödykkeet 1,0 0,5 1,5 Sijoitukset 0,6-0,4 0,2 Muut pitkäaikaiset varat 0,0 0,4 0,4 Laskennallinen verosaaminen 0,1 0,2 0,3 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9,6 2,1 11,7 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,5-0,3 0,1 Lyhytaikaiset saamiset 24,1-0,5 23,6 Rahat ja pankkisaamiset 4,3 0,0 4,3 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 28,9-0,6 28,2 VASTAAVAT YHTEENSÄ 38,4 1,4 39,9 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 20,2 1,4 21,6 Vähemmistöosuus 0,2 0,0 0,2 Pitkäikaiset velat 0,7 0,4 1,1 Lyhytaikaiset velat 17,4-0,4 17,0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 38,4 1,4 39,9 TULOSLASKELMA FAS Oikaisu IFRS 1-6/ /2005 Liikevaihto 34,4 0,1 34,4 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5-0,1 0,4 Liiketoiminnan kulut -33,5-0,1-33,6 Poistot ja arvonalentumiset -0,4-0,1-0,6 Liikevoitto 0,9 0,1 1,0 Rahoitustuotot ja -kulut 0,3 0,0 0,3 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta 1,2 0,0 1,3 Tuloverot tilikaudelta -0,3-0,1-0,4 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 0,9 0,0 0,8 TASE FAS Oikaisu IFRS VASTAAVAA

13 PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 7,4 1,0 8,4 Aktivoidut tuotekehitysmenot 0,0 0,7 0,7 Aineettomat hyödykkeet 0,2 0,0 0,2 Aineelliset hyödykkeet 1,0 0,6 1,5 Sijoitukset 0,5-0,4 0,1 Muut pitkäaikaiset varat 0,0 0,4 0,4 Laskennallinen verosaaminen 0,1 0,1 0,2 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9,2 2,3 11,5 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,3-0,2 0,1 Lyhytaikaiset saamiset 25,5-0,8 24,7 Rahat ja pankkisaamiset 4,0 0,0 4,0 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 29,8-1,0 28,8 VASTAAVAT YHTEENSÄ 39,0 1,3 40,3 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 21,0 1,3 22,3 Vähemmistöosuus 0,3 0,0 0,3 Pitkäikaiset velat 1,1 0,7 1,7 Lyhytaikaiset velat 16,7-0,6 16,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 39,0 1,3 40,3 TULOSLASKELMA FAS Oikaisu IFRS 1-9/ /2005 Liikevaihto 54,2 0,2 54,4 Liiketoiminnan muut tuotot 0,6-0,2 0,4 Liiketoiminnan kulut -51,5-0,1-51,6 Poistot ja arvonalentumiset -0,7-0,2-0,9 Liikevoitto 2,4 0,1 2,6 Rahoitustuotot ja -kulut 0,4 0,0 0,3 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta 2,8 0,1 2,9 Tuloverot tilikaudelta -1,1-0,3-1,4 Vähemmistöosuus -0,1 0,0-0,1 Tilikauden tulos 1,6-0,1 1,5 TASE FAS Oikaisu IFRS VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 7,3 1,2 8,5 Aktivoidut tuotekehitysmenot 0,0 0,9 0,9 Aineettomat hyödykkeet 0,2 0,0 0,2

14 Aineelliset hyödykkeet 0,9 0,7 1,6 Sijoitukset 0,5-0,4 0,0 Muut pitkäaikaiset varat 0,0 0,4 0,4 Laskennallinen verosaaminen 0,2 0,0 0,2 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9,1 2,7 11,8 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,3-0,2 0,1 Lyhytaikaiset saamiset 27,9-0,9 26,9 Rahat ja pankkisaamiset 5,2 0,0 5,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 33,4-1,1 32,3 VASTAAVAT YHTEENSÄ 42,5 1,6 44,1 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 21,7 1,3 23,1 Vähemmistöosuus 0,3 0,0 0,3 Pitkäikaiset velat 0,8 0,8 1,6 Lyhytaikaiset velat 19,7-0,6 19,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 42,5 1,5 44,1 TULOSLASKELMA FAS Oikaisu IFRS 1-12/ /2005 Liikevaihto 75,5 0,4 76,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,1-0,4 0,7 Liiketoiminnan kulut -71,0-0,4-70,6 Poistot ja arvonalentumiset -0,8-0,3-1,1 Liikevoitto 4,5 0,7 5,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,3 0,0 0,3 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta 4,8 0,7 5,5 Tuloverot tilikaudelta -1,7-0,3-2,0 Vähemmistöosuus -0,1 0,0-0,1 Tilikauden tulos 3,1 0,3 3,4 TASE FAS Oikaisu IFRS VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liikearvo 7,2 1,3 8,5 Aktivoidut tuotekehitysmenot 0,0 0,9 0,9 Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,0 0,1 Aineelliset hyödykkeet 1,0 0,7 1,7 Sijoitukset 0,5-0,4 0,1 Muut pitkäaikaiset varat 0,0 0,4 0,4 Laskennallinen verosaaminen 0,7-0,3 0,5 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9,5 2,7 12,1

15 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0,2-0,1 0,1 Lyhytaikaiset saamiset 27,9-1,0 26,9 Rahat ja pankkisaamiset 9,4 0,0 9,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 37,5-1,1 36,4 VASTAAVAT YHTEENSÄ 47,0 1,6 48,6 VASTATTAVAA Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma 23,2 1,9 25,1 Vähemmistöosuus 0,4 0,0 0,4 Pitkäikaiset velat 1,5 0,4 1,9 Lyhytaikaiset velat 22,0-0,7 21,2 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 47,0 1,6 48,5 SEGMENTTI-INFORMAATIO LIIKETOIMINTAYKSIKÖT 1-12/ / / /2005 Ulkopuolinen liikevaihto Toimitusketjun hallintaohjelmistot 64,1 45,6 28,0 12,7 Myymäläohjelmistot 11,9 8,8 6,5 3,5 Yhteensä 76,0 54,4 34,4 16,2 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Toimitusketjun hallintaohjelmistot 7,1 4,7 1,4-0,1 Myymäläohjelmistot 0,0 0,0 0,5 0,4 Yhteensä 7,0 4,6 1,9 0,3 Kohdistamattomat erät -1,8-2,0-0,9-0,2 Liiketulos 5,2 2,6 1,0 0,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,3 0,3 0,3 0,1 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta 5,5 2,9 1,3 0,3 Tuloverot tilikaudella -2,0-1,4-0,4-0,1 Vähemmistöosuus -0,1-1,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 3,4 1,5 0,8 0,2 Tilikauden tulos 3,4 1,5 0,8 0,2

Aldatan heinä syyskuu 2008 (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan)

Aldatan heinä syyskuu 2008 (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 6. marraskuu, 2008 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI SYYSKUULTA 2008 Aldatan heinä syyskuu 2008 (verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan) Liikevaihto

Lisätiedot

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan)

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2009 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2009 Markkinatilanne elpymässä hitaasti, varauksia tehty riskitason alentamiseksi

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2003 (Tilintarkastamaton)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2003 (Tilintarkastamaton) Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1 (10) 8.5.2003 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2003 (Tilintarkastamaton) Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 16,6 milj. euroa (14,5), liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 3. elokuuta TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (57,9), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 15,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2018 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 31.10.2018 Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia Positiivinen kehitys jatkunut tärkeimmillä

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

Myynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006-30.11.2006 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2018 31.7.2018 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia Positiivinen kehitys jatkunut

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006: LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006: LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.5.2006 klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2006: LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 4,1 % edellisvuoden vastaavasta

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008. Arvo EUR /2007 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

Myynti kpl 2007/2008. Arvo EUR /2007 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007-30.11.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / MARTELA TILINPÄÄTÖS 01-12 / 8.2.2012 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 130,7 milj. euroa (108,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 20,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUULTA 2008 (TILINTARKASTAMATON)

ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUULTA 2008 (TILINTARKASTAMATON) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 19. helmikuu, 2009 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUULTA 2008 (TILINTARKASTAMATON) Aldata vuonna 2008 (verrattuna vuoteen 2007) Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON)

ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2010 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 (TILINTARKASTAMATON) Aldatan myynti kasvoi ja operatiivinen tulos oli kannattava

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-09 / 26.10. TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 91,7 milj. euroa (74,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 23,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa. GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 8.2.2011 klo 9.00 Glaston: Ennakkotietoja vuoden tuloksesta Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 16.6.2004 klo 11.20 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-30.4.2004 - Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 12,6 milj. euroa (11,9 milj. euroa) - Liikevoitto

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoimintakatsaus Heinä-syyskuu 2018 29.10.2018 2 / 5 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.7. 30.9.2018 Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 22 % ja käyttökate 66 % edellisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2017 1.8.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Yleiskuvassa ei muutoksia maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne jatkuu epävarmana rakentamisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Oikaisut IFRS Julkaistu

Oikaisut IFRS Julkaistu :n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tietojen vertailut on esitetty seuraavissa taulukoissa. jen laskelmien tiedot ja tilikauden 2017 raportoitujen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1 (9) 10.5.2001 kello 9.00

Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1 (9) 10.5.2001 kello 9.00 Aldata Solution Oyj Pörssitiedote 1 (9) 10.5.2001 kello 9.00 ALDATA SOLUTION OYJ:N VUODEN 2001 TAMMI-MAALISKUUN OSAVUOSIKATSAUS (Tilintarkastamaton) Liikevaihto kasvoi 102 % ja oli 17,7 milj. euroa Voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2017 15.2.2018 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Yleiskuvassa ei merkittäviä muutoksia positiivinen kehitys vahvistunut tärkeimmillä markkina-alueilla rakentamisen aktiviteetti

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 28.2.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n mukaisesti noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus standardia ja tilinpäätöksessä 31.8.2006 noudatettuja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2005 klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2005: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO KAKSINKERTAISTUI liikevaihto kasvoi 7,4 % edellisvuoden vastaavasta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot