Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2012. www.rautatieturvallisuus.fi"

Transkriptio

1 Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Oppiaineet, joiden tunneilla aineistoa voi hyödyntää: Taso: Peruskoulun vuosiluokat 3-6 Ympäristö- ja luonnontieto (biologia, terveystieto) Fysiikka ja kemia Ajallinen kesto: 45 minuuttia Integrointi: Kuvaamataito: Valmistetaan pieni turvallisuuskirjanen, joka koristellaan ja kuvitetaan. Äidinkieli ja kirjallisuus: Kirjoitetaan turvallisuussäännöt omaan turvallisuuskirjaseen Turvallisuusviesti: Pysy poissa radalta! Juna ei voi väistää estettä radalla, eikä ehdi pysähtyä ajoissa. Yleiskuvaus oppitunnista: Tutustutaan raideliikenteeseen ja sen erityispiirteisiin liikennemuotona. Havaintovälineiden avulla keskustellaan rautatiekaluston painavuudesta ja junien liikkumisnopeuksista. Oppitunnin tarkoituksena on oikaista virheellisiä käsityksiä, joiden mukaan veturinkuljettaja pysäyttää junan tarvittaessa. Tavoitteet: Oppilaat hahmottavat Junien suuren massan verrattuna henkilöautoon (suhde sama, kuin henkilöauton ja limsatölkin) tai ihmiseen, ja että junien nopeudet ovat hyvin suuria o Massa ja nopeus (+ vähäinen kitka) aiheuttaa, että juna ei pysähdy nopeasti o Juna on ylivoimainen mahdollisessa törmäystilanteessa Junan vaatiman pysähtymismatkan sekä, mitä se tarkoittaa käytännössä: Jopa yli kilometrin pysähtymismatka (= n. 10 jalkapallokenttää!) ei jätä junalle mitään mahdollisuuksia välttää törmäystä, jos radalla on jokin este. Vastuun omasta liikkumisestaan: o Ihminen/autoilija väistää aina junaa, ei toisinpäin 2

3 o o Rautatien ylittäminen on turvallista vain sallituista, merkein osoitetuista paikoista eli tasoristeyksistä. (Tasoristeysasioita käsitellään tuntisuunnitelmissa 3 ja 4.) Lain noudattamisen tärkeyden: Turvallisuuden vuoksi radan luvaton ylittäminen ja radalla liikkuminen on lailla kielletty. Opetusmateriaali ja -välineet: 1. Tyhjä juomatölkki 2. Kuvia rautatieympäristöstä (Rautatieturvallisuus sivuston kuvapankki) tai valmis PowerPoint esitys erikokoista esinettä havainnollistamaan painoeroja tavarajunan, auton ja lapsen välillä: Luokassa voidaan kierrättää yhtä junaa ; lisäksi jokaiselle materiaalia oman auton ja ihmisen valmistukseen (ruutupaperia, viivottimia, saksia). Esim. o Juna (n t): palasokeripaketti 750 g o Henkilöauto (n kg): 12 x 20 ruutua -paperinpala o n. 10-vuotias lapsi (30 kg): 2 x 3 ruutua -paperinpala. Jos käytät muita havaintoesineitä, valitse esineet seuraavien suhteiden mukaan: 10-vuotias lapsi X 40 = henkilöauto, ja henkilöauto X 2500 = tavarajuna. Esim. Jos juna on 750 g:n sokeripaketti, auto painaa silloin 300 mg ja lapsi 7,5 mg. ja / tai: Kaksi palloa, painava ja kevyt (esim. pesäpallo ja sählypallo), sekä kalteva taso 4. Pitkä mitta (esim. 10 m), sekuntikello 5. Tavujuna-tehtävää varten tarvittavat ohjeet ja materiaalit Opettajan valmistautuminen: Kertaa faktat rautateiden erityispiirteistä sekä valmistaudu perustelemaan säännöt. Rautatieturvallisuus sivuilta löytyvästä Usein esitettyjä kysymyksiä - koosteesta, voi olla apua lasten kanssa keskustelussa. Varaa tarvittavat havaintovälineet sekä materiaali Tavujuna -tehtävään. Motivointi: Aseta tyhjä juomatölkki lattialle luokan eteen, ja kerro sen kuvaavan autoa. Nosta jalkasi kuvaamaan junaa tölkin yläpuolelle. Pyydä oppilaita miettimään, mitä autolle tapahtuu, kun se joutuu törmäykseen junan kanssa. Katsokaa yhdessä, miten autolle käy (astu tölkin päälle). Lopuksi voit todeta esimerkin 3

4 osoittavan, miksi on niin tärkeää opetella turvallista käyttäytymistä rautatieympäristössä. Toiminta: 1. Näytä lapsille kuvia ja kysele heidän kokemuksiaan rautateistä ja junista. Johdata lapset keskustelemaan päivän turvallisuusviestistä; juna ei voi väistää. Havainnollista aihetta ottamalla esimerkkejä lasten omista kokemuksista ja lapsille tutuista asioista. 2. Esitä avoimia kysymyksiä (miksi, miten ) jotka johtavat lapset oikeisiin johtopäätöksiin. Käytä apuna havainnollistavia kuvia (kuvapankki). Päätykää yhdessä siihen, että juna ei voi väistää, koska se kulkee kiskoilla ja sillä on kova vauhti. 3. Tutkikaa junan, auton ja ihmisen painoeroja. Vaihtoehto A. Eripainoiset pallot. Anna oppilaiden havaita pallojen painoero. Aseta sen jälkeen kevyt pallo kaltevan tason loppupäähän (auto). Vapauta painavampi pallo (juna) tason yläpäästä niin, että se osuu tason laskettuaan kevyenpään palloon. Havainnoikaa, mitä tapahtuu. Toista koe muutaman kerran. Vaihda sitten painavampi pallo alas ja vapauta kevyt pallo laskemaan tasoa alas. Toista taas muutamia kertoja ja tarkkailkaa, miten pallojen vaikutus toisiinsa muuttuu. Keskustelkaa havainnoista: Painavampi pallo pystyy siirtämään ja työntämään kevyempää palloa. Kevyt pallo puolestaan vaikutti painavaan palloon vain vähän, jos ollenkaan. Johdata lapset yhdistämään koehavainnot junan ja auton törmäykseen (Jos painavampi pallo on juna, mitä voimme olettaa tapahtuvan autolle?). Vaihtoehto B. Painojen vertailua Anna jokaiselle tehtäväksi leikata paperista auto (12 x 20 ruutua), ja 10-vuotias lapsi (2 x 3 ruutua). Oppilaat voivat myös kuvittaa palat. Pienemmille oppilaille voi olla helpompaa, jos piirrät ja kopioit valmiiksi ääriviivakuvat autosta ja lapsesta valkoiselle paperille. He voivat lisäksi puristaa paperinpalat pieniksi palloiksi, jolloin massojen ero on paremmin havaittavissa. Nimeä 750 g sokeripaketti tavarajunaksi. Selitä oppilaille, että tässä esimerkissä tavarajuna painaa n kg, henkilöauto 4

5 n kg ja 10-vuotias lapsi n. 30 kg. Havainnollista eroja tarvittaessa kuvilla tai esimerkiksi vertaamalla, kuinka monta autoa tai ihmistä vastaa junan massaa. Muista kertoa, että sokeripaketin ja erikokoisten paperinpalojen painot (massat) vastaavat tässä kokeessa junan, auton ja lapsen todellisia painosuhteita! Anna sokeripaketin kiertää luokassa niin, että jokainen pääsee vertailemaan sen painoa suhteessa autoon ja lapseen. Keskustelkaa havainnoista: Juna on todella painava suhteessa autoon tai ihmiseen, ja siksi mahdollisessa törmäyksessä ihminen häviää aina junalle. Siksi on aina oltava varovainen ja huolehdittava, ettei koskaan mene junan eteen. 4. Yhdistäkää opitut asiat junan ylivoimaisesta painosta sen nopeaan liikkumiseen kiskoilla. (Oppilaiden tason mukaan voidaan aihetta integroida käsittelemään myös kitkaa ja km/h m/s -muunnoksia.) Konkretisoikaa junan tarvitsema pysähtymismatka (keskimäärin n m) miettimällä vertailukohtia, tai mittaamalla matka esimerkiksi koulun pihalla tai pallokentällä. Junan nopeutta voi havainnollistaa esimerkiksi ottamalla sekuntikellolla aika 40 metrin juoksusta, ja vertaamalla sitä yhteen sekuntiin, jonka 140 km/h etenevä juna käyttää samaan matkaan. 5. Syventävänä työskentelynä voitte leikkiä Tavujuna-leikkiä. Leikki voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Turvallisuusviestejä tavuvaunuista ( Suu Peruskoulun vuosiluokat 1-3 ) Leikin ideana on koota luokan seinälle rautatieturvallisuuteen liittyviä turvallisuusviestejä. Viestit muodostetaan veturien perään kiinnitettävistä tavuvaunuista. Materiaalissa on yhteensä 42 tavuvaunua, joista muodostuu viisi erilaista turvallisuusviestiä: PY SY POIS SA RA DAL TA! (yht. 7 tavuvaunua) RAU TA TIE ON VAIN JU NI A VAR TEN! (10 tavuvaunua) JU NA VOI TUL LA MIL LOIN VAIN! (8 tavuvaunua) JU NA EI VOI VÄIS TÄÄ! (6 tavuvaunua) RA DAL LA LEIK KI MI NEN ON LAI TON TA! (11 tavuvaunua) Voit valita viesteistä sopivan määrän vastaamaan oppilaslukua, tai voit varata ylimääräisiä tavuja nopeimmille värittäjille. Huolehdi kuitenkin, että kaikista jakamistasi tavuista muodostuu jokin kokonainen turvallisuusviesti. 5

6 Leikkaa tavuvaunut irti toisistaan. Kiinnitä veturit luokan seinälle ja kerro oppilaille, että he saavat valmistaa juniin niiden vaunut. Sekoita tarvittavat tavut ja jaa ne oppilaille. Oppilaat saavat ensin värittää omat tavuvaununsa. Vaihtoehto A. Pienempien oppilaiden kanssa opettaja voi kerätä väritetyt tavuvaunut ja kiinnittää ne vetureihin oikeaan järjestykseen. Syntyneitä lauseita voidaan sitten tarkastella yhdessä ja kerrata samalla opittuja asioita rautatieturvallisuudesta. Oppilaat voivat myös etsiä oman vaununsa valmiista junista. Vaihtoehto B. Jaa oppilaat turvallisuusviestien mukaan ryhmiin (ryhmiinjako voidaan toteuttaa esimerkiksi arpomalla), joissa he saavat itse koota turvallisuusviestin heille jaetuista, väritetyistä tavuvaunuista. Syntyneet lauseet kiinnitetään seinälle veturien perään. Käykää viestit yhdessä läpi ja kerratkaa opittuja rautatieturvallisuusasioita. Vaihtoehto C. Kaikki väritetyt tavuvaunut kiinnitetään esim. magneeteilla taululle, ja koko luokka saa yhdessä osallistua turvallisuusviestijunien kokoamiseen (viittaavat yksitellen ja ehdottavat yhtä tavua). Voit ohjeistaa oppilaita kiinnittämään huomiota mm. isoihin kirjaimiin, tavuviivoihin ja huutomerkkeihin. Halutessasi voit helpottaa tehtävää a) asettamalla veturien perään lauseiden ensimmäiset tavut, b) sijoittamalla muutamia tavuvaunuja satunnaisesti omille paikoilleen ja/tai c) piirtämällä veturien perään tavuvaunujen määrää kuvaavat viivat. Tarkastelkaa yhdessä syntyneitä viestejä ja kerratkaa opittuja rautatieturvallisuusasioita. Löydät leikin materiaalin (valmiit veturit ja tavuvaunut) pdf tiedostona tehtävätsivulta. 6

Tuntisuunnitelma 1 RAUTATIE ON VAIN JUNIA VARTEN. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2012. www.rautatieturvallisuus.fi

Tuntisuunnitelma 1 RAUTATIE ON VAIN JUNIA VARTEN. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2012. www.rautatieturvallisuus.fi Tuntisuunnitelma 1 RAUTATIE ON VAIN JUNIA VARTEN Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2012. www.rautatieturvallisuus.fi RAUTATIE ON VAIN JUNIA VARTEN Oppiaineet, joiden tunneilla aineistoa voi hyödyntää:

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma 1 RAUTATIE ON VAIN JUNIA VARTEN. Copyright 2009 Rautatievirasto. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuntisuunnitelma 1 RAUTATIE ON VAIN JUNIA VARTEN. Copyright 2009 Rautatievirasto. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuntisuunnitelma 1 RAUTATIE ON VAIN JUNIA VARTEN RAUTATIE ON VAIN JUNIA VARTEN Taso: Peruskoulun vuosiluokat 1-6, tehtäviä eri ikäryhmille Ajallinen kesto: n. 45 minuuttia Oppiaineet, joiden tunneilla

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia! Jokainen meistä on jollain tavalla erilainen kuin muut: yhdellä on valtava punainen kiharapehko, toisella tumma iho, kolmannella hörökorvat, iso peppu tai jotain

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho

Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho (7 9-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten maailmassa työterveyteen

Lisätiedot

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 RIIPPUVUUS ELÄMÄ HUOLI AITOUS KIPU TERVEYS EN KÄYTÄ Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013, sivu 1 Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

RAKENNA OMA AJONEUVOSI

RAKENNA OMA AJONEUVOSI RAKENNA OMA AJONEUVOSI Tavoitteet: Oppilaat tietävät, että jokainen kuljetustapa tarvitsee energiaa liikkuakseen ja että erilaisia energialähteitä voidaan käyttää liikkumiseen ja niillä on erilaiset ympäristövaikutukset.

Lisätiedot

ESKO-TEHTÄVÄT - esiopetuksesta kouluun

ESKO-TEHTÄVÄT - esiopetuksesta kouluun Nimi ESKO-TEHTÄVÄT - esiopetuksesta kouluun 1 ESKO- tehtävät (esiopetuksesta kouluun) on osa OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTA- MAA KEHITTÄMISHANKETTA, jossa tavoitteena on MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen Sisällys 1. Luen sanomalehteä, joka on...?... 4 2. Etusivu on lehden näyteikkuna... 5 3. Kuva havainnollistaa tekstiä... 6

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa. Sisällys. Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa!

Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa. Sisällys. Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa! Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa! Sisällys 2 Esipuhe 3 Kirja minusta! 9 Hengittäminen vahvistaa! 11 Näytä minulle, miten sinä voit! 13 Roolileikkiä eläinhahmoilla

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Pallopelejä ja pelisovelluksia

Pallopelejä ja pelisovelluksia Terhi Huovinen, Virpi Remahl ja Sari Turunen Pallopelejä ja pelisovelluksia www.kll.fi Pallopelejä ja pelisovelluksia Terhi Huovinen, Virpi Remahl ja Sari Turunen Koulun liikuntakerhovihko on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

lasten oma ääni kuuluviin

lasten oma ääni kuuluviin Ajaton tarina lasten oma ääni kuuluviin Johdanto Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnassa pyörähti käyntiin viime vuoden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ajaton tarina hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

Mindfulness harjoituksia

Mindfulness harjoituksia 1 Mindfulness harjoituksia Laajalti tunnetussa zen tarinassa kaksi munkkia, opettaja ja oppilas, tulevat joen kahlauspaikalle. Hätääntynyt ylimysnainen on jo joen rannalla; joki on tulvinut niin, että

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille OPETUSMATERIAALI OPETUSMATERIAALI susilähettiläille petolähettiläille Lukijalle Tämä on Luonto-Liiton susiryhmän opetuspaketti, joka on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun 7 9-luokkalaisille ja lukiolaisten

Lisätiedot