Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho"

Transkriptio

1 Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho (7 9-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten maailmassa työterveyteen ja työturvallisuuteen. Napo on valloittava hahmo, joka auttaa lapsia pohtimaan ja ymmärtämään turvallisuuteen liittyviä asioita sekä toimimaan turvallisesti. Lisätietoa Naposta on osoitteessa: Sivuilla on monia erilaisia Napo-elokuvia, joihin voit tutustua ja joita voit käyttää vapaasti omilla oppitunneillasi. Jotkin tällä oppitunnilla esille tulevista turvallisuuden peruskäsitteistä voidaan liittää aiemmin opetettuihin asioihin. Materiaalissa tarjotaan paljon erilaisia ideoita siitä, miten nämä turvallisuuteen liittyvät käsitteet voidaan ottaa esille oppitunneilla. Oppitunti voi olla oma erillinen oppituntinsa tai kuulua isompaan kokonaisuuteen. Se voidaan yhdistää muihin oppiaineisiin, kuten jäljempänä nähdään, mutta päätarkoituksena on opettaa kiinnostavien Napo-elokuvien avulla lapsille, miten omasta kehosta voi pitää huolta ja miten voidaan välttää pitkällä aikavälillä aiheutuvat vahingot. Kaikkia kehoon kohdistuvia riskejä ei tietenkään käsitellä, vaan oppitunnilla keskitytään ihoon kohdistuviin riskeihin (oppitunnilla 2 aiheena on selkä). Napo-verkkosivuilla kannattaa kuitenkin tutustua Napo-elokuviin, joiden aiheena on muita kehoon kohdistuvia riskejä, jos haluat ottaa niitä esille oppitunneilla. Seuraavalla sivulla esitellään yleisesti oppitunnin sisältöä ja tavoitteita sekä oppituntia varten tarvittavaa materiaalia. Sen jälkeen annetaan tarkempi esimerkki kolmiosaisesta tuntisuunnitelmasta sekä ideoita aiheen syventämiseen. Oppitunnilla lapset tutustuvat Napo-elokuvien avulla riskeihin, joita kohdistuu heidän omaan terveyteensä ja turvallisuuteensa, sekä siihen, miten näiltä riskeiltä voi suojautua. Oppitunnin pohjalta voidaan kirjoittaa tarina, jonka avulla oppilaat voivat sijoittaa tunnilla käsiteltyjä vaaroja oikeisiin tilanteisiin. Lisätietoa tähän kokonaisuuteen sisältyvistä työterveyden ja -turvallisuuden perusaiheista löytyy tuntisuunnitelman tueksi kootuista kolmannen osion taustatiedoista.

2 Oppimistavoitteet Tunnistetaan fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat riskit. Osataan ennakoida samankaltaisia riskejä uusissa tilanteissa. Osataan selittää, miten tällaiset riskit voi välttää. 2/7 Oppitunnin sisältö Ks. tarkka tuntisuunnitelma * minuuttia Harjoitusehdotus 1 Katsellaan oppituntiin liittyvät ensimmäiset NAPO-elokuvat: Suojaa ihoasi johdanto ja muutamia muita jaksoja Vaara: kemikaaleja! jaksot Syövyttävää ja Ärsytystä aiheuttavaa. Keskustellaan ihosta ja siitä, miten altis se on vahingoittumaan. Laajennetaan keskustelua kuumaan, kylmään, auringon polttamaan ja kemikaaleihin (myös puhdistusaineisiin). Tarkastellaan muitakin vaaroja, kuten ihoärsytystä aiheuttavia hyönteisiä ja kasveja (esim. nokkoset). Pohditaan, miten ihoa voi suojata. Järjestetään peli, jossa lapset selvittävät, mikä voi olla vaarallista iholle ulkona ja sisällä (lasten on esimerkiksi tutkittava, onko lähistöllä ihoärsytystä aiheuttavia kasveja, piikkipensaita tai pistäviä hyönteisiä). Tehtäväehdotus 2 Jokainen lapsi piirtää kätensä ääriviivat paperille ja kirjoittaa jokaiseen sormeen, miten omaa ihoa voi suojata riskeiltä (esim. käytä käsineitä, älä koske, käytä aurinkovoidetta ja käytä hattua suojautuaksesi auringolta). AIHEEN SYVENTÄMINEN Napon vaarallinen loma Kirjoittakaa tai näytelkää tarina siitä, miten Napo lähtee lomalle ja oppii kehoonsa ja erityisesti ihoonsa kohdistuvista riskeistä. Tarinaan voi sisältyä seuraavaa: auringonotto ilman aurinkovoidetta ampiaisen pisto auton öljyjen vaihtaminen. Tarvittava materiaali Napo-elokuva (valmiina) paperia ja kyniä käden malli piirtämistä varten (vapaaehtoinen, valmiina) Valmiina olevan materiaalin voi ladata osoitteesta: fi/napo-for-teachers/resources Yhteys muihin oppiaineisiin tai opetussuunnitelmaan Terveystieto Turvallisuussäännöt ja turvalliset toimintatavat Tunnistetaan, miten oma käytös vaikuttaa muihin. Arvioidaan omalle terveydelle aiheutuvia riskejä ja vähennetään niitä mahdollisuuksien mukaan. Liikunta Arvioidaan eri liikuntalajeihin liittyviä riskejä ja toimitaan ennalta ehkäisevällä tavalla. Luonnontieteet Tunnistetaan ja huomioidaan varoitusmerkit. Kansalaistaito Varojen tunnistaminen sekä niihin liittyvien riskien arviointi ja hallinta. Äidinkieli ja vieraat kielet Kirjoitetaan yksinkertaisin lausein tarina, jossa on alku, keskikohta ja loppu.

3 * Tarkka tuntisuunnitelma Oppimistulos Osaan selittää, miten voin suojata ihoani yksinkertaisilta riskeiltä. Oppitunnin tavoitteet 1. Opitaan tunnistamaan riskit, joita epäasianmukainen toiminta aiheuttaa terveydelle ja turvallisuudelle. 2. Opitaan ennakoimaan samankaltaisia riskejä uusissa tilanteissa. 3. Opitaan selittämään, miten tällaisia riskejä voi välttää. Johdanto 5 minuuttia Harjoitusehdotus: Näytä kuva tai valokuva ihmisvartalosta. Oppilaat arvioivat vastausta seuraavaan kysymykseen: Paljonko ihmisessä on ihoa? (Vastaus: 1,8 2,0 m²) Keskustele lasten kanssa siitä, onko jollakin (tai jonkun vanhemmilla) ollut iho-ongelmia. Pääsisältö 40 minuuttia Näytä oppituntiin liittyvät ensimmäiset Napo-elokuvien jaksot: Napo... Suojaa ihoasi -elokuva sekä Napo... Vaara: kemikaaleja! -elokuvan jaksot Syövyttävää ja Ärsytystä aiheuttavaa. Harjoitus 1: Keskustelkaa ihosta. Sattuuko ihoosi joskus? Mistä se johtuu? Miten ihoa voi suojata? Miksi ihon suojaaminen on tärkeää? Mitä kemikaaleja kotona on varottava? Järjestäkää peli, jossa lapset selvittävät, mikä voi olla vaarallista iholle ulkona ja sisällä (esim. lapset tutkivat ulkona, löytyykö ihoärsytystä aiheuttavia kasveja, piikkipensaita tai pistäviä hyönteisiä). Harjoitus 2: Oppilaat piirtävät kätensä ääriviivat paperille. Jokaiseen sormeen kirjoitetaan yksi tapa, jolla ihoa voi suojata riskeiltä. Esimerkkejä: käytä käsineitä, älä koske, käytä aurinkovoidetta ja käytä hattua (suojautuaksesi auringolta). 3/7

4 Loppuyhteenveto ja -arvio 5 minuuttia Jokainen oppilas kertoo luokalle, mitä itsestä huolehtiminen tarkoittaa, kun kyseessä on iho, ja antaa esimerkkejä. Testaa seuraavalla asteikolla, miten hyvin oppilaat ovat saavuttaneet oppimistavoitteet. Opettaja ja oppilaat voivat arvioida oppimistaan seuraavalla asteikolla: Kulta: Osaan selittää vähintään kolme erityyppistä ihoon kohdistuvaa riskiä ja kertoa, miten niitä voi ehkäistä. Hopea: Osaan selittää kaksi erityyppistä ihoon kohdistuvaa riskiä ja kertoa, miten niitä voidaan ehkäistä. Pronssi: Osaan selittää yhden ihoon kohdistuvan riskin ja kertoa, miten sitä voidaan ehkäistä. AIHEEN SYVENTÄMINEN A. Kirjoittakaa tarina, jossa Napo lähtee lomalle ja tekee paljon sellaisia asioita, joista aiheutuu vaaraa hänen keholleen ja erityisesti iholle. Tarinasta voidaan myös tehdä näytelmä. 4/7

5 TAUSTATIETOA OPETTAJILLE Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho Tässä tuntisuunnitelmassa mainitaan VAIN muutamia tiettyihin kehon osiin kohdistuvia terveysvaikutuksia. Kehoon voi kohdistua monia muitakin vaikutuksia, joita käsitellään muissa tuntisuunnitelmissa. Napo... Suojaa ihoasi! Elokuvassa kerrotaan vaaroista, joita liittyy ihon altistumiseen haitallisille (ja toisinaan vähemmän haitallisille) aineille; tilanteista, joissa tällaisille aineille voi altistua, sekä siitä, miten riskejä voi välttää, ihoa suojata ja vahingon aiheutumisen estää. Napo seikkailee erilaisissa tilanteissa, joissa altistuminen kemikaaleille ja muille aineille voi aiheuttaa iho-ongelmia. Hän oppii ihon ihmeellisistä ominaisuuksista ja riisuu vaatteensa esitelläkseen katsojille Kaiken, mitä olet aina halunnut tietää ihostasi. Napo kertoo myös toimenpiteistä, joilla ongelmia voidaan estää. Napo antaa kolmiosaisen ohjeen: Vältä Suojaa Tarkista. Kemikaalien kanssa kosketuksiin joutuminen voidaan välttää tai minimoida poistamalla kemikaali (mekaanisesti, ei kemiallisesti), korvaamalla se (turvallisemmalla vaihtoehdolla) ja säilyttämällä turvallinen työskentelyetäisyys (käyttämällä työkaluja suoraan käsittelyn sijasta). Henkilönsuojaimet on tarkoitettu suojaamaan ihoa. Napo muistuttaa, miten tärkeää ihosta on pitää huolta: iholle joutunut aine on poistettava välittömästi, iho on pestävä kunnolla ja kuivattava perusteellisesti ja ihovoiteita kannattaa käyttää säännöllisesti. Napo suosittelee lopuksi vielä tarkistamaan, onko iho-ongelmista merkkejä. Miten iho toimii Iho on ihmiskehon laajin elin. Aikuisella sen pinta-ala on noin 2 neliömetriä ja paino kolmisen kiloa. Iho on ihmeellinen: kestävä, mutta samalla herkkä; hengittävä, mutta samalla vedenkestävä. Iho on joustava, mutta samalla vahva siihen nähden, miten ohut se on. Ihossa on miljoonia pikkuruisia yksikköjä, jotka säätelevät sen nestetasoja ja lämpötilaa. Iho voi muuttaa väriä ja uusiutua. Iho on kehon suurin elin. 5/7 Iho säätelee kehon lämpötilaa, jotta se olisi ihanteelliset 38 celsiusastetta (98,6 fahrenheitia). Ihosta erittyy hikeä ja hiki höyrystyy paljaalta iholta viilentäen sitä. Keho viilenee myös verinahkassa sijaitsevien verisuonten laajentuessa, jolloin niiden kautta kulkevasta verestä häviää lämpöä.

6 Kehon lämpötilan säilyttämiseksi verisuonet supistuvat ja verenkierto tasaantuu. Karvatupet saavat ihokarvat nousemaan pystyyn. Näin pyritään ohjaamaan lämmin ilmakerros ihoa vasten. Ihmisen ihokarvoitus on liian ohutta tähän tehtävään, ja iho menee ainoastaan kananlihalle. Iho estää myös kehon vahingoittumista ja tulehduksia. Ihon talirauhaset erittävät talia, joka estää tehokkaasti bakteerien kasvua. Jos iho on kuiva, se voi halkeilla, jolloin bakteereja pääsee sisään eikä iho pysty enää estämään tulehduksia yhtä tehokkaasti. Iholla on oma immuunijärjestelmänsä, joka muodostuu erilaisista soluista, jotka tunnistavat ja tuhoavat vierasainetta, kuten bakteereja ja myrkkyjä. Näin iho toimii Infektiosodan iskujoukkoja kutsutaan Lagerhansin soluiksi, jotka ovat peräisin luuytimestä. Ne reagoivat välittömästi, kun vierasainetta pääsee kehoon, ja hälyttävät paikalle valkosoluja, kuten lymfosyytteja ja makrofageja. Ne estävät ensin vierasainetta pääsemästä pidemmälle kehoon ja tuhoavat sen sitten. Ihossa on kolme kerrosta: orvaskesi uloimpana, sitten verinahka ja alimpana ihonalainen kudos. Ihon näkyvä pinta on itse asiassa kuolleista soluista muodostuva sarveiskerros. Ihon pinta on viimeinen vaihe noin 28-päiväistä sykliä, joka alkaa pinnan alta orvaskeden tyvestä, joka muodostuu elävistä soluista eli keratinosyyteistä ja päättyy ylhäällä sarveiskerrokseen. Orvaskesi on vedenpitävä ja estää ihoa imemästä vettä pesusienen tavoin. Verinahassa käy kuhina, vähän niin kuin vilkkaalla tehtaalla. Sen sisällä on erilaisia laitteita, kuten hiki- ja talirauhasia, karvatuppeja, verisuonia ja hermopäätteitä, sidekudosta, kollageenia ja ihonalaista rasvaa. Verinahan elastiini ja kollageeni tekevät ihosta joustavan. Verinahka sisältää elastiinia siistissä ja melko paksussa kerroksessa etenkin lapsilla ja sellaisilla aikuisilla, joiden iho ei ole palanut auringossa. 6/7

7 Iho-ongelmia Napo-elokuvalla lisätään tietoa vaaroista, joita liittyy ihon altistumiseen haitallisille (ja toisinaan vähemmän haitallisille) aineille; tilanteista, joissa tällaista altistumista voi tapahtua, ja siitä, miten tällaisia riskejä voi välttää, miten ihoa voi suojata ja miten vahingon aiheutumisen voi estää. Elokuvan tarkoituksena on löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mikä aiheuttaa iho-ongelmia? Miten tällaisia iho-ongelmia voi ehkäistä? Vastaus ensimmäiseen kysymykseen löytyy jaksoista, joissa käsitellään erilaisia työtehtäviä ja sellaisten aineiden käyttöä, jotka voivat tyypillisesti aiheuttaa iho-ongelmia: rakentaminen märkä sementti rakentaminen lattian laatoitus metallityönesteet liuottimen käyttö osien puhdistamiseen moottoriajoneuvon korjaaminen öljyt ja voiteluaineet pitopalvelu kosteat työ tiskaus siivous siivousaineiden käyttö kampaamotyö hiusten pesu sampoolla Toiseen kysymykseen löytyy kolmiosainen vastaus: Vältä Suojaa Tarkista Vältä joutumasta kosketuksiin iho-ongelmia aiheuttavien kemikaalien kanssa tai minimoi kosketuksiin joutuminen poistamalla mekaanisella menetelmällä kemiallisen sijaan (esimerkiksi maali poistetaan raaputtamalla eikä maalinpoistoaineella) korvaamalla käytetään turvallista vaihtoehtoa vähentämällä aineiden vapautumista kotelointi, roiskesuojat jne. säilyttämällä turvallinen työetäisyys käsitellään mekaanisesti tai käytetään työkaluja suoraan käsittelyn sijaan, valitaan pitkiä työkaluja lyhyiden sijaan. Suojaa ihosi, jos kontaktia ei voi välttää. Käytä henkilönsuojaimia ja hoida ihoasi hyvin: Henkilönsuojaimet käytä suojavaatetusta, suojaesiliinoja, suojakäsineitä jne. Ihonhoito jos henkilönsuojaimia ei voi käyttää käytännön syistä, on tarjolla muita vaihtoehtoja, kuten iholle joutuneen aineen poistaminen ripeästi, ihon peseminen kunnolla ja perusteellinen kuivaaminen sekä ihovoiteiden säännöllinen käyttö. 7/7 Tarkista iho säännöllisesti ja etsi merkkejä iho-ongelmista. Jos ongelmat havaitaan varhaisessa vaiheessa ihosairaudet on helpompi hoitaa vakavilta ongelmilta voidaan välttyä ennalta ehkäisevät toimenpiteet ovat toimivia. Toisen Ehjin nahoin Napon kanssa -oppitunnin aiheena ovat selkään kohdistuvat riskit. Oppimateriaalin on laatinut EU-OSHA yhteistyössä Napo-yhteenliittymän kanssa. Yhteenliittymään kuuluvat HSE (Yhdistynyt kuningaskunta), DGUV (Saksa), INAIL(Italia), INRS (Ranska), SUVA (Sveitsi) ja AUVA (Itävalta).

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Käsihygienia tietous uutiset

Käsihygienia tietous uutiset Käsihygienia tietous uutiset Tietoja Torkilta käsihygienian ja terveyden parantamiseen päiväkodeissa ja kouluissa Leikkimielinen koulutus parantaa terveyttä Totuus bakteereista Pese ja laula yhdessä Pekka

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille OPETUSMATERIAALI OPETUSMATERIAALI susilähettiläille petolähettiläille Lukijalle Tämä on Luonto-Liiton susiryhmän opetuspaketti, joka on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun 7 9-luokkalaisille ja lukiolaisten

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille

Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallin asiakkaille Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry 2013 Tule uimahalliin! Selkokielinen opas uimahallien asiakkaille Oppaan on laatinut Suomen Uimaopetus-

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia! Jokainen meistä on jollain tavalla erilainen kuin muut: yhdellä on valtava punainen kiharapehko, toisella tumma iho, kolmannella hörökorvat, iso peppu tai jotain

Lisätiedot

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 RIIPPUVUUS ELÄMÄ HUOLI AITOUS KIPU TERVEYS EN KÄYTÄ Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013, sivu 1 Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA

LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA 1 Virikkeitä ja vaaranpaikkoja SISÄLTÖ MAATILA TURVALLISEKSI LAPSELLE... 3 Kesäaika ja koneet ovat vaarallisia... 3 LASTEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 4 Tarkastele ympäristöä

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kodin kemikaalit ja hyvinvointi

Kodin kemikaalit ja hyvinvointi Kodin kemikaalit S i s ä l t ö Kodin kemikaalit ja hyvinvointi Kemikaalit voidaan jaotella luonnon kemikaaleihin (esimerkiksi vesi, suola) ja ihmisen valmistamiin eli synteettisiin kemikaaleihin. Molemmissa

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot