KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Varhaiskasvatus ja perusopetus KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE Perustiedot: Koulu Raholan koulu Toimintayksikkö yhteystietoineen Raholan koulu, Metsäkylänkatu 7, Tampere Rehtorin nimi Erkki Helavuori Rehtorin yhteystiedot Lasten tiedot: Lapsia yhteensä luokat luokat 52 Tukea tarvitsevat Henkilöstö: Koulunkäynnin ohjaajat (nimi ja työaika h/vko) Kallio Pauliina, Habibi Nafisa, Vakkuri Katriina, Räty Tuovi, Jokitalo Sofia, Setälä Jenni, Kokko Mia, Haapasaari Minna, Mäenpää Helinä, Myllylä Pirjo, Puustinen Anne, Kallio Sirpa, Kaunisto Soile, Hakosalmi Johanna, Ala-Seppänen Seija, Ketola Kennet, Louhelainen Jenni, Nieminen Marjo, Ruokolainen Juha, Paalanen Nina, Winberg Harri, Hanhiniemi Teija, Kirveskoski Miikka, Törmänen Marjut, Mattila Elina, Ojala Iina, Toukkari Risto, Siirtonen Merja. x Perehdytys/uudet työntekijät x Ensiapukoulutus: päivitetty x Täydennyskoulutus/työnohjaus: mahdollisuudet x Henkilöstön hyvinvointi/poissaolot: seuranta x Sijaisjärjestelyt: käytännöt 4. Palvelutarjonta: x Aamutoimintaa x Aamu- ja iltapäivätoimintaa x Iltapäivätoimintaa x Lyhennetty iltapäivätoiminta Käytössä esitietolomake x Kyllä Ei Toiminta-aika päivittäin : erityisen tuen oppilaat , yleisopetus Toiminnan tilat ja välineet: Ryhmän käytössä olevat tilat sisällä ja ulkona Koulun sisä- ja ulkotilat monipuolisesti Sisätilojen käyttöturvallisuus (erityistä huomioitavaa)

2 Riittävä määrä aikuisia, ryhmille ja toimintaan soveltuvat tila, turvallisuusvastaava iltapäivässä asti, turvallisuusnäkökulmien läpikäynti yhteisesti. Ulkoilupaikkojen turvallisuus (erityistä huomioitavaa) Riittävä määrä aikuisia. Aidattu leikkipiha alapihalla. Osittain ohjattua toimintaa. Turvallisuusnäkökulmien läpikäynti yhteisesti. Välineiden turvallisuus sisällä ja ulkona Ohjaajien ohjaus ja valvonta. Ehjät, turvalliset ja toimintaan soveltuvat välineet. Liikkuminen/siirtymätilanteet Lukujärjestyksen mukaisesti koulutyön alkuun ja loppuun liittyvät siirtymät sekä iltapäivän kuluessa välipalalle siirtyminen ja ryhmien pienentyessä ryhmiä yhdistetään n. klo 15 alkaen. Siirtymien dokumentointi. Pienryhmätoiminnan mahdollisuus Tilat (ilmanvaihto, äänieristys, valaistus, siisteys/siivouksen järjestäminen, tilojen riittävyys/esteettömyys/turvallisuus) Henkilöstön perehdytys (hätätilanteissa toimiminen, varautuminen ensiaputilanteisiin) Koulun turvallisuussuunnitelma 6. Toiminnan suunnittelu, sisältö ja toteuttaminen: Oman ryhmän toimintasuunnitelma (pohjana on kaupungin toimintasuunnitelma) Liitteenä kohdassa 11 päiväohjelman runko ja kausisuunntelma Kausisuunnitelma, viikkosuunnitelma ja päiväohjelman runko täydennetään tämän lomakkeen loppuun kohtaan 11 Ulkoilu Mahdollisuuksien mukaan päivittäin. Välipala Joustavasti n. klo 14 Ruokavalioiden ja allergioiden huomioiminen On huomioitu samoin kuin kouluruokailussa. Yksilöllisten tarpeiden toteuttaminen Ryhmissämme on sekä erityisopetuksessa että yleisopetuksessa olevia oppilaita. Lapsen tuen tarpeen huomioiminen Toiminnan lapsilähtöisyys Toiminnan erityispiirteet ja painotukset Yksikön lääkehoitosuunnitelma: vastuuhenkilö nimetty Mahdolliset kuljetusjärjestelyt 7. Dokumentointi, asiakirjahallinta, tietosuoja, arkistointi: Lapsilistat kaksi kertaa vuodessa: x ja x Huoltajan antama tiedonsiirtolupa: x 8. Yhteistyö vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa: Vanhemmat Koulun kotisivut, paperinen reissuvihko toimii myös tehokkaana viestinnän välineenä. Vanhempien tapaaminen kun mahdollista. Rehtori ja koulun muu henkilökunta Opettajainkokoukset, ohjaajien tiimikokoukset, suora viestitys sähköpostilla Esiopetus Esiopetuksessa olevat oppilaat ovat ip-toiminnassa mukana Oppilashuolto Yhteisöllisen oppilashuollon asioita on kokonaisvaltainen näkemys apip-toimintaa, yksilökohtaisessa oh:ssa yksittäistä lasta koskien, jos tarve. Viranomaiset Koulun yhteisöllisen oh:n kautta Päivähoidon asiakaspalveluyksikkö Koulu toimii yhteistyössä

3 Reissuvihko käytössä x Kyllä Ei Helmi-viestintä käytössä Kyllä x Ei Vanhempainillat, avoimet ovet, vanhempainvartit x Kyllä Ei 9. Toiminnan arviointi: x Osallistuminen valtakunnallisiin apip-seurantakyselyihin x Osallistuminen kaupungin järjestämiin kyselyihin x Omat asiakastyytyväisyyskyselyt Seuranta, toiminnan kehittäminen ja jatkotoimenpiteet Asiakkaiden palautteiden antamis- ja käsittelymahdollisuus 10. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman käsittely: Koulun henkilökunnan kanssa (pvm): ja Oppilashuoltoryhmän kanssa (pvm): Tiedotettu huoltajille: Kausisuunnitelma, viikkosuunnitelma ja päiväohjelman runko: AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA RAHOLAN KOULUSSA Ap.ip-toiminta on kiinteä osa Raholan koulun toimintakulttuuria. Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Raholan koulussa lukuvuonna (xx.xx. tilanteen mukaisesti) 101 oppilaalle. Palvelun käyttäjiä ovat sekä yleisopetuksen oppilaat että erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Ryhmiä on yhteensä 8. Aamupäivätoiminta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta on ja muiden lasten osalta Iltapäivätoiminta on välisenä aikana kaikkien lasten osalta. Ap.ip-toiminnan yhteyshenkilönä ja toiminnan suunnittelun ohjaajana toimii apulaisrehtori Taina Uusi-Illikainen. Toiminnan toteuttamisesta vastaavat koulunkäynninohjaajat kouluun ohjatun resurssin mukaisesti. Raholan koulussa on pyritty kehittämään lapsen koulupäivästä ehyttä kokonaisuutta koulun, ap.ip.-toiminnan ja kodin välisenä yhteistyönä, niin että kaikki lapsen kanssa työskentelevät henkilöt ovat tietoisia lapsen kuulumisista päivän aikana ja työskentelevät yhdessä lapsen parhaaksi. Ap.ip.-toiminnan sisällöissä kiinnitetään huomiota leikkiin, luovaan toimintaan, myönteisiin elämyksiin riittävään lepoon, ohjattuun liikuntaan ulkoilua unohtamatta. Ap.ip toiminnassa ja sen suunnittelussa toteutetaan seuraavia asiakirjoja: Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 Tampereen kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

4 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KESKEISIÄ PERIAATTEITA RAHOLAN KOULUSSA Aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä oppilaan tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Vanhempia pyritään osallistamaan toiminnan suunnitteluun. = Vanhempien toivotaan osallistuvan toiminnan suunnitteluun. Tavoitteena on muodostaa jokaisen oppilaan päivästä ehjä kokonaisuus. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun välinen hyvä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Ohjaajat toimivat luokissa avustajina ja tuntevat oppilaan koulupäivän sisällöt ja tavoitteet. Oppilaan päivästä muodostuu ehyt kokonaisuus, jossa voidaan huomioida heidän erityiset tarpeensa. Toiminnan tulee edistää oppilaiden hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Toiminnan avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja toiminnan yhteisöllisyyttä. Koulu sekä aamu- ja iltapäivätoiminta toimivat osallistavan kasvatuksen periaatteella. Raholassa arvostetaan kaikkien oppilaiden erilaisuutta ja oikeutta osallistua omien kykyjensä mukaan koulun sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoamaan toimintaan. Ohjaajan myönteiselle suhtautumisella ja läsnäololla on suuri merkitys. On tärkeää, että jokainen kokee olevansa arvostettu ja hyväksytty. Oppilaan rohkaisu ja kannustaminen tukevat itsetunnon kehitystä. Oppilailla on oikeus saada ymmärtämystä ja aikuisen läheisyyttä sekä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon. Oppilailla on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä henkiseen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Koulun henkilökunta sitoutuu oppilaita arvostavaan kohteluun. Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tutustua erilaisiin vapaaajan harrastuksiin Raholan aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa päivittäin monipuolista toimintaa oppilailleen - Ohjatut liikuntatuokiot - Ohjatut askartelu- ja rakentelutuokiot - Ohjatut kulttuuriharrastukset; elokuvat, kirjallisuus - Ohjatut ulkoilutapahtumat; urheilukisat, pihaseikkailu, lumiveisto, hiihto ja mäenlasku - Vapaa leikki ja ulkoilu; roolileikit, pelit, rakentelu - Juhlat; Halloween, pikkujoulut - Retket Raholan aamu- ja iltapäivätoiminta tekee tiivistä yhteistyötä Hip-kerhojen kanssa Toiminta tarjoaa tasapuolisesti mahdollisuuden liikkumiseen, leikkiin ja ulkoiluun sekä rentoutumiseen ja levähtämiseen. Ruokailu on osa kasvatuksellista kokonaisuutta. Toiminnan sisällön suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja omat toiveet. Oppilailla säännöllinen vuorovaikutteinen keskusteluhetki kerhotoiminnasta vastaavien aikuisten kanssa. Oppilaita ja heidän toiveitaan kuunnellaan arkityössä.

5 PÄIVÄOHJELMAN RUNKO Aamupäivätoiminta klo erityistä tukea tarvitsevat lapset, muut. Oppilaat tulevat ja lähtevät aamutoiminnasta joustavasti eri aikoihin. Iltapäivätoiminta klo kaikkien lasten osalta Oppilaat tulevat iltapäivätoimintaan mukaan heti koulupäivän päätyttyä. Iltapäivään kuuluu molemmin puolin välipalaa ulkoilua säiden salliessa ja ohjattuja liikuntatuokioita, kulttuuriharrastuksia, askartelua ja rakentelua, vapaata leikkiä sisällä ja ulkona lasten toiveen mukaisesti. Välipala on tarjolla joustavasti Noin klo iltapäivätoiminnassa olevien lasten määrä pienentyy ja ryhmät yhdistyvät. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TILAT Aulatilat ruokalan edessä ja yläasteen aulassa, luokkatiloja sekä alhaalla että keskikerroksessa oppituntien jälkeen. Ulkoilua sekä ala- että yläpihalla. Klo kaikki kerhot kokoontuvat Aulikin luokkaan ja sään salliessa yläpihalle. VIIKKO- JA KAUSISUUNNITELMA Viikkosuunnitelma Päiväohjelman runko on kaikilla ryhmillä samanlainen. Viikoittain toteutetaan askartelu ja liikuntatuokioita yhteisesti, missä ryhmiä sekoitetaan toiminnan mukaan. Yhteistyö myös HIP-kerhojen ja terapioiden kanssa. Kuukauden teemat toistuvat myös viikottaisessa perustoiminnassa. ma ti ke to pe joka toinen viikko temppurata, draamakerho, joka toinen viikko askartelua pienten jumppasirkus, ohjattua ulkoliikuntaa liikuntaa salissa, ulkoliikuntaa isojen liikuntaa salissa lelu- ja musiikkipäivä, liikuntaa salissa Kuukausisuunnitelma kk elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu teema apip-toiminnan käynnistyminen, toisiin tutustuminen aarteenetsintää elokuvajuhlat Halloween pikkujoulut ja elokuvia lautapelejä ystävänpäivä ja rusettiluistelua lumileikit prinsessojen ja merirosvojen vappujuhlat vesisota

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.4.2015 2 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Ko u l u l a i s t e n AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Monet lapset viettävät pitkiä aikoja ilman aikuisen läsnäoloa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä

Lisätiedot

Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna

Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna Opetuspalvelut Liite 16/Launula 25.5.2010 57 Rauhankatu 8 13100 Hämeenlinna Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Toiminnan säädöspohja

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 32

Sivistyslautakunta 22.5.2013 32 22.5.2013 32 VISIO Asikkala on profiloitunut laadukkaan koulutuksen kunnaksi. Sivistystoimen henkilöstö arvostaa työtään ja pitää sitä merkityksellisenä. uksen mahdollistaa pätevä henkilökunta. Asikkala

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta.

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta. 1 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 sisältää valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet edelliseen perustuvan kuntakohtaisen

Lisätiedot